Asteroid
Turkish
English
text-generation-inference
legal
art
Edit model card

license: gpl-3.0 datasets: - HuggingFaceFW/fineweb - PleIAs/YouTube-Commons - HuggingFaceM4/the_cauldron - mlabonne/orpo-dpo-mix-40k - nvidia/ChatQA-Training-Data - allenai/WildChat-1M language: - tr - en metrics: - karakter - doğruluk - bertskor - BLEU - kod_değerlendirme library_name: asteroid tags: - metin-oluşturma-tahmini - hukuk - sanat

Model Kartı - Model Kimliği

Bu model kartı, yeni modeller için bir temel şablon oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu ham şablonu kullanarak oluşturulmuştur.

Model Detayları

Model Açıklaması

Bu model, metin oluşturma ve çıkarımı için kullanılır. Daha uzun bir özet sağlamak için model geliştiricisi tarafından daha fazla bilgi sağlanması beklenmektedir.

 • Geliştirici: [MERT KORAY KARAKUŞ, Örnek Proje A.Ş.]
 • Finanse eden: GİGES
 • Paylaşan GİGES
 • Model türü: Metin oluşturma ve çıkarımı
 • Dil(ler) (NLP): Türkçe, İngilizce
 • Lisans: GPL-3.0
 • İnce ayarlanmış model [isteğe bağlı]: [Örnek model adı veya referans]

Model Kaynakları [isteğe bağlı]

 • Depo: [GitHub depo bağlantısı]
 • Makale [isteğe bağlı]: [Makale bağlantısı]
 • Demo [isteğe bağlı]: [Demo bağlantısı]

Kullanımlar

Doğrudan Kullanım

Bu model, metin oluşturma, özetleme ve benzeri görevler için doğrudan kullanılabilir.

Aşağı Akış Kullanımı [isteğe bağlı]

Bu model, örneğin bir sohbet botu veya metin tabanlı bir uygulama içinde kullanılmak üzere ince ayarlanabilir.

Kapsam Dışı Kullanım

Bu model, tabii ki, tıbbi teşhis veya finansal danışmanlık gibi kritik kararların alınmasında kullanılmamalıdır.

Önyargılar, Riskler ve Sınırlamalar

Bu modelin doğruluğu, özellikle belirli konularda sınırlı olabilir. Örneğin, karmaşık hukuki veya tıbbi terimlerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için ek bir inceleme gerekebilir.

Tavsiyeler

Kullanıcılar, bu modelin sınırlarını ve olası hatalarını dikkate almalıdır. Özellikle, metin tabanlı karar alma süreçlerinde tamamen bağımsız bir şekilde kullanılmamalıdır.

Nasıl Başlanır?

Bu modelle başlamak için, Hugging Face kütüphanesini kullanarak aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

Model Card for Model ID

This modelcard aims to be a base template for new models. It has been generated using this raw template.

Model Details

Model Description

 • Developed by: [More Information Needed]
 • Funded by [optional]: [More Information Needed]
 • Shared by [optional]: [More Information Needed]
 • Model type: [More Information Needed]
 • Language(s) (NLP): [More Information Needed]
 • License: [More Information Needed]
 • Finetuned from model [optional]: [More Information Needed]

Model Sources [optional]

 • Repository: [More Information Needed]
 • Paper [optional]: [More Information Needed]
 • Demo [optional]: [More Information Needed]

Uses

Direct Use

[More Information Needed]

Downstream Use [optional]

[More Information Needed]

Out-of-Scope Use

[More Information Needed]

Bias, Risks, and Limitations

[More Information Needed]

Recommendations

Users (both direct and downstream) should be made aware of the risks, biases and limitations of the model. More information needed for further recommendations.

How to Get Started with the Model

Use the code below to get started with the model.

[More Information Needed]

Training Details

Training Data

[More Information Needed]

Training Procedure

Preprocessing [optional]

[More Information Needed]

Training Hyperparameters

 • Training regime: [More Information Needed]

Speeds, Sizes, Times [optional]

[More Information Needed]

Evaluation

Testing Data, Factors & Metrics

Testing Data

[More Information Needed]

Factors

[More Information Needed]

Metrics

[More Information Needed]

Results

[More Information Needed]

Summary

Model Examination [optional]

[More Information Needed]

Environmental Impact

Carbon emissions can be estimated using the Machine Learning Impact calculator presented in Lacoste et al. (2019).

 • Hardware Type: [More Information Needed]
 • Hours used: [More Information Needed]
 • Cloud Provider: [More Information Needed]
 • Compute Region: [More Information Needed]
 • Carbon Emitted: [More Information Needed]

Technical Specifications [optional]

Model Architecture and Objective

[More Information Needed]

Compute Infrastructure

[More Information Needed]

Hardware

[More Information Needed]

Software

[More Information Needed]

Citation [optional]

BibTeX:

[More Information Needed]

APA:

[More Information Needed]

Glossary [optional]

[More Information Needed]

More Information [optional]

[More Information Needed]

Model Card Authors [optional]

[More Information Needed]

Model Card Contact

[More Information Needed]

Downloads last month
0
Unable to determine this model’s pipeline type. Check the docs .

Datasets used to train giges/yapayzekaio