Dataset Preview
Viewer
translation (translation)
{ "bg": "EMEA/ H/ C/ 471", "cs": "EMEA/ H/ C/ 471" }
{ "bg": "ABILIFY", "cs": "ABILIFY" }
{ "bg": "Какво представлява Abilify?", "cs": "Co je Abilify?" }
{ "bg": "Abilify е лекарство, съдържащо активното вещество арипипразол.", "cs": "Abilify je léčivý přípravek, který obsahuje účinnou látku aripiprazol." }
{ "bg": "Предлага се под формата на таблетки от 5 mg, 10 mg, 15 mg и 30 mg, като диспергиращи се таблетки (таблетки, които се разтварят в устата) от 10 mg, 15 mg и 30 mg, като перорален разтвор (1 mg/ ml) и като инжекционен разтвор (7, 5 mg/ ml).", "cs": "Je dostupný ve formě tablet s obsahem 5 mg, 10 mg, 15 mg a 30 mg, ve formě tablet dispergovatelných v ústech (tablet, které se rozpustí v ústech) s obsahem 10 mg, 15 mg a 30 mg, jako perorální roztok (1 mg/ ml) nebo jako injekční roztok (7, 5 mg/ ml)." }
{ "bg": "За какво се използва Abilify?", "cs": "Na co se přípravek Abilify používá?" }
{ "bg": "Abilify се използва за лечение на възрастни пациенти със следните психични заболявания: • шизофрения – психично заболяване, което се характеризира с редица симптоми, включително дезорганизирано мислене и реч, халюцинации (виждане или чуване на несъществуващи неща и шумове), подозрителност и налудности (погрешни вярвания); • биполярно разстройство І – психично заболяване, при което пациентите имат манийни епизоди (периоди на абнормално повишено настроение), последвани от периоди на нормално настроение.", "cs": "Přípravek Abilify se používá k léčbě dospělých pacientů trpících následujícími duševními onemocněními: • schizofrenií, což je duševní onemocnění s celou řadou příznaků, včetně neuspořádaného myšlení a řeči, halucinací (slyšení nebo vidění věcí, které neexistují), podezíravosti a bludů (chybné domněnky); • bipolární poruchou typu I, což je duševní onemocnění, při kterém pacienti procházejí střídavě manickými epizodami (období abnormálně povznesené nálady) a obdobími běžné nálady." }
{ "bg": "Възможно е да имат и епизоди на депресия.", "cs": "U těchto pacientů se mohou rovněž vyskytnout depresivní epizody." }
{ "bg": "Abilify се използва за лечение на умерени до тежки манийни епизоди и за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти, които в миналото са се повлияли от лекарството.", "cs": "Přípravek Abilify se používá k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod a k prevenci manických epizod u pacientů, u nichž byla v minulosti léčba tímto přípravkem úspěšná." }
{ "bg": "Инжекционният разтвор се използва за бързо овладяване на възбуда или нарушено поведение, когато приемът на лекарството през устата не е подходящ.", "cs": "Injekční roztok se používá k rychlému zvládnutí agitace (rozrušení) nebo poruch chování u pacientů, u nichž užívání přípravku ústy není vhodné." }
{ "bg": "Как да използвате Abilify?", "cs": "Jak se přípravek Abilify používá?" }
{ "bg": "За шизофрения препоръчваната начална доза е 10 или 15 mg, приемана веднъж дневно през устата.", "cs": "V případě schizofrenie činí doporučená počáteční dávka 10 či 15 mg denně a užívá se ústy." }
{ "bg": "Поддържащата доза е 15 mg веднъж дневно, но при някои пациенти по- високите дози може да са от полза.", "cs": "Udržovací dávka je 15 mg denně, u některých pacientů mohou však být přínosné i dávky vyšší." }
{ "bg": "За биполярно разстройство препоръчваната начална доза е 15 mg, приемана веднъж дневно през устата, самостоятелно или в комбинация с други лекарства.", "cs": "U některých pacientů může být prospěšné nasadit vyšší dávku." }
{ "bg": "При някои пациенти може да има полза от по- висока доза.", "cs": "K prevenci manických epizod by měla být i nadále podávána tato dávka přípravku." }
{ "bg": "За предотвратяване на манийни епизоди трябва да се продължи със същата доза.", "cs": "U obou onemocnění lze pacientům, kteří mají potíže s polykáním tablet, podávat perorální roztok nebo tablety k rozpuštění v ústech." }
{ "bg": "За двете заболявания пероралният разтвор или диспергиращите се таблетки могат да се прилагат при пациенти, които изпитват трудности при поглъщане на таблетки.", "cs": "Tablety k rozpuštění v ústech se užívají vložením na jazyk, kde se rychle rozpustí ve slinách, nebo jejich smícháním s vodou a následným spolknutím." }
{ "bg": "Диспергиращите се таблетки се приемат, като се поставят върху езика, където се разтварят 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel.", "cs": "Injekční roztok slouží pouze ke krátkodobému užívání a měl by být co nejdříve nahrazen tabletami, tabletami k rozpuštění v ústech nebo perorálním roztokem: obvyklá dávka při užívání injekčního roztoku je 9, 75 mg 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel." }
{ "bg": "Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. бързо от слюнката, или като се разтворят във вода преди поглъщането им.", "cs": "Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. ve formě jediné injekce do horní části paže nebo do hýžďového svalu, přičemž účinná dávka se pohybuje v rozmezí 5, 25 a 15 mg." }
{ "bg": "Ако е необходимо, може да се постави втора инжекция два часа след първата, като за период от 24 часа не трябва да се поставят повече от три инжекции.", "cs": "V případě nutnosti lze podat injekci druhou, avšak nejdříve po dvou hodinách po podání první injekce, přičemž v průběhu jakéhokoli 24hodinového cyklu by měly být podány maximálně tři injekce." }
{ "bg": "Abilify може да се приема със или без храна.", "cs": "Přípravek Abilify lze užívat spolu s jídlem nebo v době mezi jídly." }
{ "bg": "Дневната доза Abilify не трябва да надвишава 30 mg, като тази дозировка трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежки чернодробни проблеми.", "cs": "Denní dávka přípravku Abilify by neměla překročit 30 mg, avšak u pacientů, kteří mají závažné problémy s játry, by se tato dávka měla užívat s opatrností." }
{ "bg": "Дозата Abilify трябва да се коригира при пациенти, приемащи други лекарства, които се разграждат по същия начин като Abilify.", "cs": "U pacientů, kteří užívají jiné léky, jež se odbourávají stejným způsobem jako přípravek Abilify, by se dávka přípravku Abilify měla upravit." }
{ "bg": "Abilify не е проучен при деца на възраст под 18 години или възрастни над 65 години.", "cs": "Přípravek Abilify nebyl zkoumán u dětí do 18 let věku a u dospělých starších 65 let." }
{ "bg": "Как действа Abilify?", "cs": "Jak přípravek Abilify působí?" }
{ "bg": "Активното вещество в Abilify, арипипразол, е антипсихотично лекарство.", "cs": "Účinná látka přípravku Abilify, aripiprazol, je antipsychotikum." }
{ "bg": "Точният механизъм на неговото действие не е изяснен, но то се свързва с няколко различни рецептора по повърхността на нервните клетки в мозъка.", "cs": "Jeho přesný mechanismus působení není znám, váže se však na několik různých receptorů na povrchu nervových buněk v mozku." }
{ "bg": "Това прекъсва сигналите, предавани между мозъчните клетки от „ невротрансмитерите “ – химични вещества, които позволяват на мозъчните клетки да комуникират помежду си.", "cs": "Tím narušuje signály přenášené mezi buňkami mozku pomocí „ neurotransmiterů “, což jsou chemické látky, které umožňují nervovým buňkám vzájemnou komunikaci." }
{ "bg": "Смята се, че арипипразол действа главно като „ частичен агонист “ на рецепторите за невротрансмитерите допамин и 5- хидрокситриптамин (наричан още серотонин).", "cs": "Má se za to, že aripiprazol působí především jako „ částečný agonista “ receptorů neurotransmiterů dopaminu a 5- hydroxytryptaminu (rovněž nazývaného serotonin)." }
{ "bg": "Това означава, че арипипразол активира рецепторите подобно на 5- хидрокситриптамин и допамин, но в по- малка степен от невротрансмитерите.", "cs": "Výrazem částečný agonista se rozumí skutečnost, že aripiprazole působí při aktivaci receptorů jako 5- hydroxytryptamin a dopamin, ovšem v menší míře než transmitery." }
{ "bg": "Тъй като 5- хидрокситриптамин и допамин имат отношение към шизофренията и биполярното разстройство, арипипразол помага за нормализиране на мозъчната дейност, като отслабва психотичните или манийните симптоми и предотвратява повторната им поява.", "cs": "Jelikož se dopamin a 5- hydroxytryptamin podílejí na schizofrenii a bipolární poruše, pomáhá aripiprazol normalizovat činnost mozku snižováním psychotických či manických příznaků a zabraňováním jejich opětovnému výskytu." }
{ "bg": "Как е проучен Abilify?", "cs": "Jak byl přípravek Abilify zkoumán?" }
{ "bg": "За лечението на шизофрения са проведени три основни краткосрочни проучвания на таблетки Abilify с продължителност четири до шест седмици, в които участват 1203 пациенти и в които Abilify е сравнен с плацебо (сляпо лечение).", "cs": "Pokud jde o léčbu schizofrenie, přípravek Abilify byl zkoumán v rámci tří hlavních krátkodobých studií trvajících čtyři až šest týdnů, do kterých bylo zařazeno 1 230 pacientů a které srovnávaly přípravek Abilify s placebem (léčbou neúčinným přípravkem)." }
{ "bg": "Ефективността на Abilify за предотвратяване на рецидиви на симптоми е оценена в три проучвания с продължителност до една година, в две от които за сравнение е използван халоперидол (друго антипсихотично лекарство).", "cs": "Účinnost přípravku Abilify při prevenci opětovného výskytu příznaků byla zkoumána ve třech studiích trvajících až jeden rok, přičemž ve dvou z nich byl jako srovnávací lék použit haloperidol (jiné antipsychotikum)." }
{ "bg": "Ефективността на инжекционния разтвор е сравнена с плацебо в продължение на период от два часа в две проучвания при 805 пациенти с шизофрения или подобни състояния, които имат симптоми на възбуда.", "cs": "Účinnost injekčního roztoku byla srovnávána s placebem po dobu dvou hodin ve dvou studiích, do kterých bylo zařazeno 805 pacientů se schizofrenií nebo souvisejícími stavy, kteří vykazovali příznaky agitace." }
{ "bg": "Всички проучвания измерват промяната в симптомите на пациентите чрез стандартна скала за шизофрения.", "cs": "Všechny tyto studie měřily změnu příznaků pacienta za použití standardní stupnice pro schizofrenii." }
{ "bg": "За лечението на биполярно разстройство са проведени осем основни проучвания, които разглеждат приема на Abilify през устата.", "cs": "Pokud jde o léčbu bipolární poruchy, přípravek Abilify podávaný ústně byl zkoumán v rámci osmi hlavních studií." }
{ "bg": "Проведени са пет краткосрочни проучвания, които сравняват ефективността на Abilify и плацебо в продължение на три седмици при общо 1900 пациенти.", "cs": "Bylo provedeno pět krátkodobých studií, které srovnávaly účinnost přípravku Abilify a placeba po dobu tří týdnů na celkem 1 900 pacientech." }
{ "bg": "В две от тях за сравнение са използвани халоперидол и литий (друго антипсихотично лекарство) и продължават още девет седмици с цел да се разгледа поддържането на ефекта на лекарствата.", "cs": "Dvě z těchto studií využívaly haloperidol a lithium (jiné antipsychotikum) jako srovnávací léky a pokračovaly po dobu dalších devíti týdnů, aby zjistily míru zachování účinku léčiv." }
{ "bg": "Друго проучване сравнява Abilify с халоперидол в продължение на 12 седмици при 347 пациенти, а допълнително проучване сравнява ефективността на Abilify и плацебо за предотвратяване на рецидиви при 160 пациенти, чиито манийни симптоми вече са стабилизирани с Abilify.", "cs": "Jiná studie srovnávala přípravek Abilify s haloperidolem po dobu 12 týdnů na 347 pacientech a další studie srovnávala účinnost přípravku Abilify a placeba při prevenci opětovného výskytu příznaků u 160 pacientů, u nichž bylo pomocí přípravku Abilify stabilizace manických příznaků již dosaženo." }
{ "bg": "В осмото проучване е разгледан ефектът от добавяне на Abilify или плацебо към съществуващо лечение с литий или валпроат (друго антипсихотично лекарство) при 384 пациенти.", "cs": "Osmá studie zkoumala účinky přidání přípravku Abilify či placeba ke stávající léčbě lithiem či valproátem (jiné antipsychotikum) na 384 pacientech." }
{ "bg": "Ефективността на инжекционния разтвор Abilify е сравнена с тази на лоразепам (друго антипсихотично лекарство) и на плацебо в продължение на два часа в едно проучване при 301 пациенти с биполярно разстройство, които имат симптоми на възбуда.", "cs": "Účinnost přípravku Abilify ve formě injekčního roztoku byla srovnávána s účinností lorazepamu (jiné antipsychotikum) a placeba po dobu dvou hodin v rámci jedné studie, do které bylo zařazeno 301 pacientů s bipolární poruchou, kteří vykazovali příznaky rozrušení." }
{ "bg": "Всички проучвания разглеждат промяната в симптомите на пациентите чрез стандартна скала за биполярно разстройство или броя на пациентите, които се повлияват от лечението.", "cs": "Všechny tyto studie zkoumaly změnu příznaků pacienta za použití standardní stupnice pro bipolární poruchu nebo počet pacientů, u nichž byla léčba účinná." }
{ "bg": "Компанията производител провежда също проучвания, в които е разгледано усвояването в организма на диспергиращите се таблетки и пероралния разтвор.", "cs": "Společnost také provedla studie zaměřené na absorpci tablet k rozpuštění v ústech a perorálního roztoku v organismu." }
{ "bg": "Какви ползи от Abilify са установени в проучванията?", "cs": "Jaký přínos přípravku Abilify byl prokázán v průběhu studií?" }
{ "bg": "Прилаган за лечение на шизофрения, Abilify е по- ефективен от плацебо в краткосрочните проучвания.", "cs": "Při léčbě schizofrenie byl přípravek Abilify v rámci krátkodobých studií účinnější než placebo." }
{ "bg": "В дългосрочните проучвания Abilify е по- ефективен от плацебо и също толкова 2/ 3 ефективен колкото халоперидол след до една година на лечение.", "cs": "V dlouhodobých studiích byl přípravek Abilify po až jednom roce léčby účinnější než placebo a stejně účinný jako haloperidol." }
{ "bg": "В двете проучвания на инжекционния разтвор пациентите, приемащи Abilify в дози от 5, 25, 9, 75 или 15 mg, имат значително по- голямо намаление на симптомите на възбуда спрямо получаващите плацебо.", "cs": "V obou studiích injekčního roztoku vykazovali pacienti léčení přípravkem Abilify v dávkách 5, 25 mg, 9, 75 mg nebo 15 mg mnohem výraznější snížení příznaků agitace než pacienti, kterým bylo injekčně podáváno placebo." }
{ "bg": "Прилаган за биполярно разстройство, Abilify е по- ефективен от плацебо за намаляване на манийните епизоди в четири от петте краткосрочни проучвания.", "cs": "Při léčbě bipolární poruchy byl v rámci čtyř z pěti krátkodobých studií přípravek Abilify při zmírňování manických příznaků účinnější než placebo." }
{ "bg": "Освен това Abilify има ефект, подобен на този на халоперидол и литий, в продължение на три седмици.", "cs": "Účinek přípravku Abilify po dobu tří týdnů byl 2/ 3 rovněž podobný účinku haloperidolu a lithia." }
{ "bg": "Този ефект се поддържа за максимален период от 12 седмици.", "cs": "Tento účinek byl udržen po dobu až 12 týdnů." }
{ "bg": "Abilify е също така по- ефективен от плацебо за предотвратяване на манийни епизоди, които се появяват отново при лекувани преди това пациенти за максимален период от 74 седмици, и при употребата му като допълнение към съществуващо лечение.", "cs": "Přípravek Abilify byl také účinnější než placebo, pokud jde o prevenci manických epizod, které se navracejí u pacientů, jenž byli již dříve léčeni po dobu až 74 týdnů, a pokud jde o použití přípravku jako přídatné léčby k léčbě stávající." }
{ "bg": "Инжекциите Abilify в дози от 10 или 15 mg са също по- ефективни от плацебо за намаляване на симптомите на възбуда и имат ефективност, подобна на тази на лоразепам.", "cs": "Injekce přípravku Abilify v dávkách 10 nebo 15 mg byly rovněž účinnější než placebo, pokud jde o zmírňování příznaků agitace, a vykazovaly podobnou účinnost jako lorazepam." }
{ "bg": "Какви са рисковете, свързани с Abilify?", "cs": "Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Abilify?" }
{ "bg": "Най- честите нежелани реакции при приема на Abilify през устата (наблюдавани при 1 до 10 на 100 пациенти) са екстрапирамидни нарушения (неконтролирани гърчове или спазми), акатизия (постоянна нужда от движение), тремор (треперене), сомнолентност (сънливост), седиране (успокояване), главоболие, замъглено виждане, диспепсия (киселини в стомаха), повръщане, повдигане (позиви за повръщане), констипация, хиперсаливация (увеличена секреция на слюнка), умора, безпокойство, безсъние (трудности при заспиване) и тревожност.", "cs": "Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Abilify užívaného ústně (zaznamenané u 1 až 10 pacientů ze 100) patří extrapyramidové poruchy (nekontrolované cukání a škubání těla), akatizie (neustálé nutkání k pohybu), třes, somnolence (ospalost), sedace (netečnost), bolesti hlavy, rozmazané vidění, dyspepsie (pálení žáhy), zvracení, nauzea (pocit na zvracení), zácpa, hypersekrece (zvýšená produkce) slin, únava, neklid, insomnie (potíže se spánkem) a úzkost." }
{ "bg": "Акатизията е по- честа реакция при пациенти с биполярно разстройство отколкото при пациенти с шизофрения.", "cs": "Akatizie se vyskytuje častěji u pacientů s bipolární poruchou než u pacientů se schizofrenií." }
{ "bg": "Един до 10 на 100 пациенти, получаващи инжекции Abilify, изпитват сомнолентност, замаяност, главоболие, акатизия, повдигане и повръщане.", "cs": "U 1 až 10 pacientů ze 100, kterým byly podány injekce přípravku Abilify, byla zaznamenána somnolence, závratě, bolesti hlavy, akatizie, nauzea a zvracení." }
{ "bg": "За пълния списък на всички наблюдавани при Abilify нежелани реакции – вижте листовката.", "cs": "Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Abilify je uveden v příbalových informacích." }
{ "bg": "Abilify е противопоказен за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични реакции) към арипипразол или някоя от другите съставки.", "cs": "Přípravek Abilify by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na aripiprazol nebo kteroukoli jinou složku přípravku." }
{ "bg": "Основания за одобряване на Abilify?", "cs": "Na základě čeho byl přípravek Abilify schválen?" }
{ "bg": "Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) решава, че ползите от Abilify са по- големи от рисковете за лечение на шизофрения и умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство І и за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти, които страдат предимно от манийни епизоди и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол.", "cs": "Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Abilify převyšují jeho rizika v rámci léčby schizofrenie a středně těžkých až těžkých manických epizod při bipolární poruše typu I a v rámci prevence nových manických epizod u pacientů, u nichž byly zaznamenány převážně manické epizody a u nichž byla úspěšná léčba manických epizod aripiprazolem." }
{ "bg": "Комитетът решава също, че ползите от инжекционния разтвор надвишават рисковете за бързо овладяване на възбуда и нарушено поведение при пациенти с шизофрения или при пациенти с манийни епизоди с биполярно разстройство І, когато пероралната терапия не е подходяща.", "cs": "Výbor rovněž rozhodl, že přínosy léčby pomocí injekčního roztoku v rámci rychlého zvládnutí agitace a poruch chování u pacientů se schizofrenií nebo u pacientů s manickými epizodami při bipolární poruše typu I, u kterých není perorální léčba vhodná, převyšují její rizika." }
{ "bg": "Комитетът препоръчва на Abilify да бъде издадено разрешение за употреба.", "cs": "Výbor doporučil, aby přípravku Abilify bylo uděleno rozhodnutí o registraci." }
{ "bg": "Допълнителна информация за Abilify:", "cs": "Další informace o přípravku Abilify:" }
{ "bg": "Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз, за Abilify на Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd на 4 юни 2004 г.", "cs": "Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Abilify platné v celé Evropské unii společnosti Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. dne 4. června 2004." }
{ "bg": "Пълният текст на EPAR относно Abilify може да се намери тук.", "cs": "Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Abilify je k dispozici zde." }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 001", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 001" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 002", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 002" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 003", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 003" }
{ "bg": "Abilify", "cs": "Abilify" }
{ "bg": "5 mg", "cs": "5 mg" }
{ "bg": "таблетка", "cs": "Perorální podání" }
{ "bg": "Перорално Алуминиеви приложение перфорирани блистери с еднократни дози", "cs": "Jednodávkový perforovaný blistr (AL/ AL)" }
{ "bg": "49 x 1", "cs": "49 x 1" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 004", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 004" }
{ "bg": "56 x 1", "cs": "56 x 1" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 005", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 005" }
{ "bg": "98 x 1", "cs": "98 x 1" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 006", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 006" }
{ "bg": "10 mg", "cs": "10 mg" }
{ "bg": "14 x 1", "cs": "14 x 1" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 007", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 007" }
{ "bg": "28 x 1", "cs": "28 x 1" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 008", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 008" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 009", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 009" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 010", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 010" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 011", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 011" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 012", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 012" }
{ "bg": "1/ 3 EU/ 1/ 04/ 276/ 013", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 013" }
{ "bg": "таблетка", "cs": "Tablety" }
{ "bg": "Алуминиеви перфорирани блистери с еднократни дози", "cs": "Jednodávkový perforovaný blistr (AL/ AL)" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 014", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 014" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 015", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 015" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 016", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 016" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 017", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 017" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 018", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 018" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 019", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 019" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 020", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 020" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 024", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 024" }
{ "bg": "таблетки диспергираща се в устата", "cs": "Tablety dispergovatelné v ústech" }
YAML Metadata Warning: The task_categories "machine-translation" is not in the official list: text-classification, token-classification, table-question-answering, question-answering, zero-shot-classification, translation, summarization, conversational, feature-extraction, text-generation, text2text-generation, fill-mask, sentence-similarity, text-to-speech, automatic-speech-recognition, audio-to-audio, audio-classification, voice-activity-detection, depth-estimation, image-classification, object-detection, image-segmentation, text-to-image, image-to-text, image-to-image, unconditional-image-generation, video-classification, reinforcement-learning, robotics, tabular-classification, tabular-regression, tabular-to-text, table-to-text, multiple-choice, text-retrieval, time-series-forecasting, text-to-video, visual-question-answering, document-question-answering, zero-shot-image-classification, graph-ml, other
YAML Metadata Warning: The task_ids "translation" is not in the official list: acceptability-classification, entity-linking-classification, fact-checking, intent-classification, language-identification, multi-class-classification, multi-label-classification, multi-input-text-classification, natural-language-inference, semantic-similarity-classification, sentiment-classification, topic-classification, semantic-similarity-scoring, sentiment-scoring, sentiment-analysis, hate-speech-detection, text-scoring, named-entity-recognition, part-of-speech, parsing, lemmatization, word-sense-disambiguation, coreference-resolution, extractive-qa, open-domain-qa, closed-domain-qa, news-articles-summarization, news-articles-headline-generation, dialogue-generation, dialogue-modeling, language-modeling, text-simplification, explanation-generation, abstractive-qa, open-domain-abstractive-qa, closed-domain-qa, open-book-qa, closed-book-qa, slot-filling, masked-language-modeling, keyword-spotting, speaker-identification, audio-intent-classification, audio-emotion-recognition, audio-language-identification, multi-label-image-classification, multi-class-image-classification, face-detection, vehicle-detection, instance-segmentation, semantic-segmentation, panoptic-segmentation, image-captioning, grasping, task-planning, tabular-multi-class-classification, tabular-multi-label-classification, tabular-single-column-regression, rdf-to-text, multiple-choice-qa, multiple-choice-coreference-resolution, document-retrieval, utterance-retrieval, entity-linking-retrieval, fact-checking-retrieval, univariate-time-series-forecasting, multivariate-time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering
YAML Metadata Warning: The task_ids "machine-translation" is not in the official list: acceptability-classification, entity-linking-classification, fact-checking, intent-classification, language-identification, multi-class-classification, multi-label-classification, multi-input-text-classification, natural-language-inference, semantic-similarity-classification, sentiment-classification, topic-classification, semantic-similarity-scoring, sentiment-scoring, sentiment-analysis, hate-speech-detection, text-scoring, named-entity-recognition, part-of-speech, parsing, lemmatization, word-sense-disambiguation, coreference-resolution, extractive-qa, open-domain-qa, closed-domain-qa, news-articles-summarization, news-articles-headline-generation, dialogue-generation, dialogue-modeling, language-modeling, text-simplification, explanation-generation, abstractive-qa, open-domain-abstractive-qa, closed-domain-qa, open-book-qa, closed-book-qa, slot-filling, masked-language-modeling, keyword-spotting, speaker-identification, audio-intent-classification, audio-emotion-recognition, audio-language-identification, multi-label-image-classification, multi-class-image-classification, face-detection, vehicle-detection, instance-segmentation, semantic-segmentation, panoptic-segmentation, image-captioning, grasping, task-planning, tabular-multi-class-classification, tabular-multi-label-classification, tabular-single-column-regression, rdf-to-text, multiple-choice-qa, multiple-choice-coreference-resolution, document-retrieval, utterance-retrieval, entity-linking-retrieval, fact-checking-retrieval, univariate-time-series-forecasting, multivariate-time-series-forecasting, visual-question-answering, document-question-answering

EMEA-V3 : European parallel translation corpus from the European Medicines Agency

Dataset Summary

EMEA-V3 is a parallel corpus for neural machine translation collected and aligned by Tiedemann, Jorg during the OPUS project.

Supported Tasks and Leaderboards

translation: The dataset can be used to train a model for translation.

Languages

In our case, the corpora consists of a pair of source and target sentences for all 22 different languages from the European Union (EU).

List of languages : Bulgarian (bg),Czech (cs),Danish (da),German (de),Greek (el),English (en),Spanish (es),Estonian (et),Finnish (fi),French (fr),Hungarian (hu),Italian (it),Lithuanian (lt),Latvian (lv),Maltese (mt),Dutch (nl),Polish (pl),Portuguese (pt),Romanian (ro),Slovak (sk),Slovenian (sl),Swedish (sv).

Load the dataset with HuggingFace

from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("qanastek/EMEA-V3", split='train', download_mode='force_redownload')
print(dataset)
print(dataset[0])

Dataset Structure

Data Instances

lang,source_text,target_text
bg-cs,EMEA/ H/ C/ 471,EMEA/ H/ C/ 471
bg-cs,ABILIFY,ABILIFY
bg-cs,Какво представлява Abilify?,Co je Abilify?
bg-cs,"Abilify е лекарство, съдържащо активното вещество арипипразол.","Abilify je léčivý přípravek, který obsahuje účinnou látku aripiprazol."
bg-cs,"Предлага се под формата на таблетки от 5 mg, 10 mg, 15 mg и 30 mg, като диспергиращи се таблетки (таблетки, които се разтварят в устата) от 10 mg, 15 mg и 30 mg, като перорален разтвор (1 mg/ ml) и като инжекционен разтвор (7, 5 mg/ ml).","Je dostupný ve formě tablet s obsahem 5 mg, 10 mg, 15 mg a 30 mg, ve formě tablet dispergovatelných v ústech (tablet, které se rozpustí v ústech) s obsahem 10 mg, 15 mg a 30 mg, jako perorální roztok (1 mg/ ml) nebo jako injekční roztok (7, 5 mg/ ml)."
bg-cs,За какво се използва Abilify?,Na co se přípravek Abilify používá?

Data Fields

lang : The pair of source and target language of type String.

source_text : The source text of type String.

target_text : The target text of type String.

Data Splits

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg 0 342378 349675 348061 355696 333066 349936 336142 341732 358045 352763 351669 348679 342721 351097 353942 355005 347925 351099 345572 346954 342927
cs 342378 0 354824 353397 364609 335716 356506 340309 349040 363614 358353 357578 353232 347807 334353 355192 358357 351244 330447 346835 348411 346894
da 349675 354824 0 387202 397654 360186 387329 347391 379830 396294 367091 388495 360572 353801 342263 388250 368779 382576 340508 356890 357694 373510
de 348061 353397 387202 0 390281 364005 386335 346166 378626 393468 366828 381396 360907 353151 340294 377770 367080 381365 337562 355805 358700 376925
el 355696 364609 397654 390281 0 372824 393051 354874 384889 403248 373706 391389 368576 360047 348221 396284 372486 387170 342655 364959 363778 384569
en 333066 335716 360186 364005 372824 0 366769 333667 357177 373152 349176 361089 339899 336306 324695 360418 348450 361393 321233 338649 338195 352587
es 349936 356506 387329 386335 393051 366769 0 348454 378158 394253 368203 378076 360645 354126 340297 381188 367091 376443 337302 358745 357961 379462
et 336142 340309 347391 346166 354874 333667 348454 0 341694 358012 352099 351747 345417 339042 337302 350911 354329 345856 325992 343950 342787 340761
fi 341732 349040 379830 378626 384889 357177 378158 341694 0 387478 358869 379862 352968 346820 334275 379729 358760 374737 331135 348559 348680 368528
fr 358045 363614 396294 393468 403248 373152 394253 358012 387478 0 373625 385869 368817 361137 347699 388607 372387 388658 344139 363249 366474 383274
hu 352763 358353 367091 366828 373706 349176 368203 352099 358869 373625 0 367937 361015 354872 343831 368387 369040 361652 340410 357466 361157 356426
it 351669 357578 388495 381396 391389 361089 378076 351747 379862 385869 367937 0 360783 356001 341552 384018 365159 378841 337354 357562 358969 377635
lt 348679 353232 360572 360907 368576 339899 360645 345417 352968 368817 361015 360783 0 350576 337339 362096 361497 357070 335581 351639 350916 349636
lv 342721 347807 353801 353151 360047 336306 354126 339042 346820 361137 354872 356001 350576 0 336157 355791 358607 349590 329581 348689 346862 345016
mt 351097 334353 342263 340294 348221 324695 340297 337302 334275 347699 343831 341552 337339 336157 0 341111 344764 335553 338137 335930 334491 335353
nl 353942 355192 388250 377770 396284 360418 381188 350911 379729 388607 368387 384018 362096 355791 341111 0 369694 383913 339047 359126 360054 379771
pl 355005 358357 368779 367080 372486 348450 367091 354329 358760 372387 369040 365159 361497 358607 344764 369694 0 357426 335243 352527 355534 353214
pt 347925 351244 382576 381365 387170 361393 376443 345856 374737 388658 361652 378841 357070 349590 335553 383913 357426 0 333365 354784 352673 373392
ro 351099 330447 340508 337562 342655 321233 337302 325992 331135 344139 340410 337354 335581 329581 338137 339047 335243 333365 0 332373 330329 331268
sk 345572 346835 356890 355805 364959 338649 358745 343950 348559 363249 357466 357562 351639 348689 335930 359126 352527 354784 332373 0 348396 346855
sl 346954 348411 357694 358700 363778 338195 357961 342787 348680 366474 361157 358969 350916 346862 334491 360054 355534 352673 330329 348396 0 347727
sv 342927 346894 373510 376925 384569 352587 379462 340761 368528 383274 356426 377635 349636 345016 335353 379771 353214 373392 331268 346855 347727 0

Dataset Creation

Curation Rationale

For details, check the corresponding pages.

Source Data

Who are the source language producers?

Every data of this corpora as been uploaded by Tiedemann, Jorg on Opus.

Personal and Sensitive Information

The corpora is free of personal or sensitive information.

Considerations for Using the Data

Other Known Limitations

The nature of the task introduce a variability in the quality of the target translations.

Additional Information

Dataset Curators

Hugging Face EMEA-V3: Labrak Yanis, Dufour Richard (Not affiliated with the original corpus)

OPUS : Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS: Tiedemann, Jorg.

Citation Information

Please cite the following paper when using this dataset.

@inproceedings{tiedemann-2012-parallel,
  title = Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS,
  author = {
   Tiedemann, Jorg
  },
  booktitle = "Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)",
  month = may,
  year = 2012,
  address = Istanbul, Turkey,
  publisher = European Language Resources Association (ELRA),
  url = http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/463_Paper.pdf,
  pages = 2214--2218,
  abstract = This paper presents the current status of OPUS, a growing language resource of parallel corpora and related tools. The focus in OPUS is to provide freely available data sets in various formats together with basic annotation to be useful for applications in computational linguistics, translation studies and cross-linguistic corpus studies. In this paper, we report about new data sets and their features, additional annotation tools and models provided from the website and essential interfaces and on-line services included in the project.,
}
Downloads last month
26
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard