Dataset Preview
translation (json)
{ "bg": "EMEA/ H/ C/ 471", "cs": "EMEA/ H/ C/ 471" }
{ "bg": "ABILIFY", "cs": "ABILIFY" }
{ "bg": "Какво представлява Abilify?", "cs": "Co je Abilify?" }
{ "bg": "Abilify е лекарство, съдържащо активното вещество арипипразол.", "cs": "Abilify je léčivý přípravek, který obsahuje účinnou látku aripiprazol." }
{ "bg": "Предлага се под формата на таблетки от 5 mg, 10 mg, 15 mg и 30 mg, като диспергиращи се таблетки (таблетки, които се разтварят в устата) от 10 mg, 15 mg и 30 mg, като перорален разтвор (1 mg/ ml) и като инжекционен разтвор (7, 5 mg/ ml).", "cs": "Je dostupný ve formě tablet s obsahem 5 mg, 10 mg, 15 mg a 30 mg, ve formě tablet dispergovatelných v ústech (tablet, které se rozpustí v ústech) s obsahem 10 mg, 15 mg a 30 mg, jako perorální roztok (1 mg/ ml) nebo jako injekční roztok (7, 5 mg/ ml)." }
{ "bg": "За какво се използва Abilify?", "cs": "Na co se přípravek Abilify používá?" }
{ "bg": "Abilify се използва за лечение на възрастни пациенти със следните психични заболявания: • шизофрения – психично заболяване, което се характеризира с редица симптоми, включително дезорганизирано мислене и реч, халюцинации (виждане или чуване на несъществуващи неща и шумове), подозрителност и налудности (погрешни вярвания); • биполярно разстройство І – психично заболяване, при което пациентите имат манийни епизоди (периоди на абнормално повишено настроение), последвани от периоди на нормално настроение.", "cs": "Přípravek Abilify se používá k léčbě dospělých pacientů trpících následujícími duševními onemocněními: • schizofrenií, což je duševní onemocnění s celou řadou příznaků, včetně neuspořádaného myšlení a řeči, halucinací (slyšení nebo vidění věcí, které neexistují), podezíravosti a bludů (chybné domněnky); • bipolární poruchou typu I, což je duševní onemocnění, při kterém pacienti procházejí střídavě manickými epizodami (období abnormálně povznesené nálady) a obdobími běžné nálady." }
{ "bg": "Възможно е да имат и епизоди на депресия.", "cs": "U těchto pacientů se mohou rovněž vyskytnout depresivní epizody." }
{ "bg": "Abilify се използва за лечение на умерени до тежки манийни епизоди и за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти, които в миналото са се повлияли от лекарството.", "cs": "Přípravek Abilify se používá k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod a k prevenci manických epizod u pacientů, u nichž byla v minulosti léčba tímto přípravkem úspěšná." }
{ "bg": "Инжекционният разтвор се използва за бързо овладяване на възбуда или нарушено поведение, когато приемът на лекарството през устата не е подходящ.", "cs": "Injekční roztok se používá k rychlému zvládnutí agitace (rozrušení) nebo poruch chování u pacientů, u nichž užívání přípravku ústy není vhodné." }
{ "bg": "Как да използвате Abilify?", "cs": "Jak se přípravek Abilify používá?" }
{ "bg": "За шизофрения препоръчваната начална доза е 10 или 15 mg, приемана веднъж дневно през устата.", "cs": "V případě schizofrenie činí doporučená počáteční dávka 10 či 15 mg denně a užívá se ústy." }
{ "bg": "Поддържащата доза е 15 mg веднъж дневно, но при някои пациенти по- високите дози може да са от полза.", "cs": "Udržovací dávka je 15 mg denně, u některých pacientů mohou však být přínosné i dávky vyšší." }
{ "bg": "За биполярно разстройство препоръчваната начална доза е 15 mg, приемана веднъж дневно през устата, самостоятелно или в комбинация с други лекарства.", "cs": "U některých pacientů může být prospěšné nasadit vyšší dávku." }
{ "bg": "При някои пациенти може да има полза от по- висока доза.", "cs": "K prevenci manických epizod by měla být i nadále podávána tato dávka přípravku." }
{ "bg": "За предотвратяване на манийни епизоди трябва да се продължи със същата доза.", "cs": "U obou onemocnění lze pacientům, kteří mají potíže s polykáním tablet, podávat perorální roztok nebo tablety k rozpuštění v ústech." }
{ "bg": "За двете заболявания пероралният разтвор или диспергиращите се таблетки могат да се прилагат при пациенти, които изпитват трудности при поглъщане на таблетки.", "cs": "Tablety k rozpuštění v ústech se užívají vložením na jazyk, kde se rychle rozpustí ve slinách, nebo jejich smícháním s vodou a následným spolknutím." }
{ "bg": "Диспергиращите се таблетки се приемат, като се поставят върху езика, където се разтварят 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel.", "cs": "Injekční roztok slouží pouze ke krátkodobému užívání a měl by být co nejdříve nahrazen tabletami, tabletami k rozpuštění v ústech nebo perorálním roztokem: obvyklá dávka při užívání injekčního roztoku je 9, 75 mg 7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK Tel." }
{ "bg": "Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. бързо от слюнката, или като се разтворят във вода преди поглъщането им.", "cs": "Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. ve formě jediné injekce do horní části paže nebo do hýžďového svalu, přičemž účinná dávka se pohybuje v rozmezí 5, 25 a 15 mg." }
{ "bg": "Ако е необходимо, може да се постави втора инжекция два часа след първата, като за период от 24 часа не трябва да се поставят повече от три инжекции.", "cs": "V případě nutnosti lze podat injekci druhou, avšak nejdříve po dvou hodinách po podání první injekce, přičemž v průběhu jakéhokoli 24hodinového cyklu by měly být podány maximálně tři injekce." }
{ "bg": "Abilify може да се приема със или без храна.", "cs": "Přípravek Abilify lze užívat spolu s jídlem nebo v době mezi jídly." }
{ "bg": "Дневната доза Abilify не трябва да надвишава 30 mg, като тази дозировка трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти с тежки чернодробни проблеми.", "cs": "Denní dávka přípravku Abilify by neměla překročit 30 mg, avšak u pacientů, kteří mají závažné problémy s játry, by se tato dávka měla užívat s opatrností." }
{ "bg": "Дозата Abilify трябва да се коригира при пациенти, приемащи други лекарства, които се разграждат по същия начин като Abilify.", "cs": "U pacientů, kteří užívají jiné léky, jež se odbourávají stejným způsobem jako přípravek Abilify, by se dávka přípravku Abilify měla upravit." }
{ "bg": "Abilify не е проучен при деца на възраст под 18 години или възрастни над 65 години.", "cs": "Přípravek Abilify nebyl zkoumán u dětí do 18 let věku a u dospělých starších 65 let." }
{ "bg": "Как действа Abilify?", "cs": "Jak přípravek Abilify působí?" }
{ "bg": "Активното вещество в Abilify, арипипразол, е антипсихотично лекарство.", "cs": "Účinná látka přípravku Abilify, aripiprazol, je antipsychotikum." }
{ "bg": "Точният механизъм на неговото действие не е изяснен, но то се свързва с няколко различни рецептора по повърхността на нервните клетки в мозъка.", "cs": "Jeho přesný mechanismus působení není znám, váže se však na několik různých receptorů na povrchu nervových buněk v mozku." }
{ "bg": "Това прекъсва сигналите, предавани между мозъчните клетки от „ невротрансмитерите “ – химични вещества, които позволяват на мозъчните клетки да комуникират помежду си.", "cs": "Tím narušuje signály přenášené mezi buňkami mozku pomocí „ neurotransmiterů “, což jsou chemické látky, které umožňují nervovým buňkám vzájemnou komunikaci." }
{ "bg": "Смята се, че арипипразол действа главно като „ частичен агонист “ на рецепторите за невротрансмитерите допамин и 5- хидрокситриптамин (наричан още серотонин).", "cs": "Má se za to, že aripiprazol působí především jako „ částečný agonista “ receptorů neurotransmiterů dopaminu a 5- hydroxytryptaminu (rovněž nazývaného serotonin)." }
{ "bg": "Това означава, че арипипразол активира рецепторите подобно на 5- хидрокситриптамин и допамин, но в по- малка степен от невротрансмитерите.", "cs": "Výrazem částečný agonista se rozumí skutečnost, že aripiprazole působí při aktivaci receptorů jako 5- hydroxytryptamin a dopamin, ovšem v menší míře než transmitery." }
{ "bg": "Тъй като 5- хидрокситриптамин и допамин имат отношение към шизофренията и биполярното разстройство, арипипразол помага за нормализиране на мозъчната дейност, като отслабва психотичните или манийните симптоми и предотвратява повторната им поява.", "cs": "Jelikož se dopamin a 5- hydroxytryptamin podílejí na schizofrenii a bipolární poruše, pomáhá aripiprazol normalizovat činnost mozku snižováním psychotických či manických příznaků a zabraňováním jejich opětovnému výskytu." }
{ "bg": "Как е проучен Abilify?", "cs": "Jak byl přípravek Abilify zkoumán?" }
{ "bg": "За лечението на шизофрения са проведени три основни краткосрочни проучвания на таблетки Abilify с продължителност четири до шест седмици, в които участват 1203 пациенти и в които Abilify е сравнен с плацебо (сляпо лечение).", "cs": "Pokud jde o léčbu schizofrenie, přípravek Abilify byl zkoumán v rámci tří hlavních krátkodobých studií trvajících čtyři až šest týdnů, do kterých bylo zařazeno 1 230 pacientů a které srovnávaly přípravek Abilify s placebem (léčbou neúčinným přípravkem)." }
{ "bg": "Ефективността на Abilify за предотвратяване на рецидиви на симптоми е оценена в три проучвания с продължителност до една година, в две от които за сравнение е използван халоперидол (друго антипсихотично лекарство).", "cs": "Účinnost přípravku Abilify při prevenci opětovného výskytu příznaků byla zkoumána ve třech studiích trvajících až jeden rok, přičemž ve dvou z nich byl jako srovnávací lék použit haloperidol (jiné antipsychotikum)." }
{ "bg": "Ефективността на инжекционния разтвор е сравнена с плацебо в продължение на период от два часа в две проучвания при 805 пациенти с шизофрения или подобни състояния, които имат симптоми на възбуда.", "cs": "Účinnost injekčního roztoku byla srovnávána s placebem po dobu dvou hodin ve dvou studiích, do kterých bylo zařazeno 805 pacientů se schizofrenií nebo souvisejícími stavy, kteří vykazovali příznaky agitace." }
{ "bg": "Всички проучвания измерват промяната в симптомите на пациентите чрез стандартна скала за шизофрения.", "cs": "Všechny tyto studie měřily změnu příznaků pacienta za použití standardní stupnice pro schizofrenii." }
{ "bg": "За лечението на биполярно разстройство са проведени осем основни проучвания, които разглеждат приема на Abilify през устата.", "cs": "Pokud jde o léčbu bipolární poruchy, přípravek Abilify podávaný ústně byl zkoumán v rámci osmi hlavních studií." }
{ "bg": "Проведени са пет краткосрочни проучвания, които сравняват ефективността на Abilify и плацебо в продължение на три седмици при общо 1900 пациенти.", "cs": "Bylo provedeno pět krátkodobých studií, které srovnávaly účinnost přípravku Abilify a placeba po dobu tří týdnů na celkem 1 900 pacientech." }
{ "bg": "В две от тях за сравнение са използвани халоперидол и литий (друго антипсихотично лекарство) и продължават още девет седмици с цел да се разгледа поддържането на ефекта на лекарствата.", "cs": "Dvě z těchto studií využívaly haloperidol a lithium (jiné antipsychotikum) jako srovnávací léky a pokračovaly po dobu dalších devíti týdnů, aby zjistily míru zachování účinku léčiv." }
{ "bg": "Друго проучване сравнява Abilify с халоперидол в продължение на 12 седмици при 347 пациенти, а допълнително проучване сравнява ефективността на Abilify и плацебо за предотвратяване на рецидиви при 160 пациенти, чиито манийни симптоми вече са стабилизирани с Abilify.", "cs": "Jiná studie srovnávala přípravek Abilify s haloperidolem po dobu 12 týdnů na 347 pacientech a další studie srovnávala účinnost přípravku Abilify a placeba při prevenci opětovného výskytu příznaků u 160 pacientů, u nichž bylo pomocí přípravku Abilify stabilizace manických příznaků již dosaženo." }
{ "bg": "В осмото проучване е разгледан ефектът от добавяне на Abilify или плацебо към съществуващо лечение с литий или валпроат (друго антипсихотично лекарство) при 384 пациенти.", "cs": "Osmá studie zkoumala účinky přidání přípravku Abilify či placeba ke stávající léčbě lithiem či valproátem (jiné antipsychotikum) na 384 pacientech." }
{ "bg": "Ефективността на инжекционния разтвор Abilify е сравнена с тази на лоразепам (друго антипсихотично лекарство) и на плацебо в продължение на два часа в едно проучване при 301 пациенти с биполярно разстройство, които имат симптоми на възбуда.", "cs": "Účinnost přípravku Abilify ve formě injekčního roztoku byla srovnávána s účinností lorazepamu (jiné antipsychotikum) a placeba po dobu dvou hodin v rámci jedné studie, do které bylo zařazeno 301 pacientů s bipolární poruchou, kteří vykazovali příznaky rozrušení." }
{ "bg": "Всички проучвания разглеждат промяната в симптомите на пациентите чрез стандартна скала за биполярно разстройство или броя на пациентите, които се повлияват от лечението.", "cs": "Všechny tyto studie zkoumaly změnu příznaků pacienta za použití standardní stupnice pro bipolární poruchu nebo počet pacientů, u nichž byla léčba účinná." }
{ "bg": "Компанията производител провежда също проучвания, в които е разгледано усвояването в организма на диспергиращите се таблетки и пероралния разтвор.", "cs": "Společnost také provedla studie zaměřené na absorpci tablet k rozpuštění v ústech a perorálního roztoku v organismu." }
{ "bg": "Какви ползи от Abilify са установени в проучванията?", "cs": "Jaký přínos přípravku Abilify byl prokázán v průběhu studií?" }
{ "bg": "Прилаган за лечение на шизофрения, Abilify е по- ефективен от плацебо в краткосрочните проучвания.", "cs": "Při léčbě schizofrenie byl přípravek Abilify v rámci krátkodobých studií účinnější než placebo." }
{ "bg": "В дългосрочните проучвания Abilify е по- ефективен от плацебо и също толкова 2/ 3 ефективен колкото халоперидол след до една година на лечение.", "cs": "V dlouhodobých studiích byl přípravek Abilify po až jednom roce léčby účinnější než placebo a stejně účinný jako haloperidol." }
{ "bg": "В двете проучвания на инжекционния разтвор пациентите, приемащи Abilify в дози от 5, 25, 9, 75 или 15 mg, имат значително по- голямо намаление на симптомите на възбуда спрямо получаващите плацебо.", "cs": "V obou studiích injekčního roztoku vykazovali pacienti léčení přípravkem Abilify v dávkách 5, 25 mg, 9, 75 mg nebo 15 mg mnohem výraznější snížení příznaků agitace než pacienti, kterým bylo injekčně podáváno placebo." }
{ "bg": "Прилаган за биполярно разстройство, Abilify е по- ефективен от плацебо за намаляване на манийните епизоди в четири от петте краткосрочни проучвания.", "cs": "Při léčbě bipolární poruchy byl v rámci čtyř z pěti krátkodobých studií přípravek Abilify při zmírňování manických příznaků účinnější než placebo." }
{ "bg": "Освен това Abilify има ефект, подобен на този на халоперидол и литий, в продължение на три седмици.", "cs": "Účinek přípravku Abilify po dobu tří týdnů byl 2/ 3 rovněž podobný účinku haloperidolu a lithia." }
{ "bg": "Този ефект се поддържа за максимален период от 12 седмици.", "cs": "Tento účinek byl udržen po dobu až 12 týdnů." }
{ "bg": "Abilify е също така по- ефективен от плацебо за предотвратяване на манийни епизоди, които се появяват отново при лекувани преди това пациенти за максимален период от 74 седмици, и при употребата му като допълнение към съществуващо лечение.", "cs": "Přípravek Abilify byl také účinnější než placebo, pokud jde o prevenci manických epizod, které se navracejí u pacientů, jenž byli již dříve léčeni po dobu až 74 týdnů, a pokud jde o použití přípravku jako přídatné léčby k léčbě stávající." }
{ "bg": "Инжекциите Abilify в дози от 10 или 15 mg са също по- ефективни от плацебо за намаляване на симптомите на възбуда и имат ефективност, подобна на тази на лоразепам.", "cs": "Injekce přípravku Abilify v dávkách 10 nebo 15 mg byly rovněž účinnější než placebo, pokud jde o zmírňování příznaků agitace, a vykazovaly podobnou účinnost jako lorazepam." }
{ "bg": "Какви са рисковете, свързани с Abilify?", "cs": "Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Abilify?" }
{ "bg": "Най- честите нежелани реакции при приема на Abilify през устата (наблюдавани при 1 до 10 на 100 пациенти) са екстрапирамидни нарушения (неконтролирани гърчове или спазми), акатизия (постоянна нужда от движение), тремор (треперене), сомнолентност (сънливост), седиране (успокояване), главоболие, замъглено виждане, диспепсия (киселини в стомаха), повръщане, повдигане (позиви за повръщане), констипация, хиперсаливация (увеличена секреция на слюнка), умора, безпокойство, безсъние (трудности при заспиване) и тревожност.", "cs": "Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Abilify užívaného ústně (zaznamenané u 1 až 10 pacientů ze 100) patří extrapyramidové poruchy (nekontrolované cukání a škubání těla), akatizie (neustálé nutkání k pohybu), třes, somnolence (ospalost), sedace (netečnost), bolesti hlavy, rozmazané vidění, dyspepsie (pálení žáhy), zvracení, nauzea (pocit na zvracení), zácpa, hypersekrece (zvýšená produkce) slin, únava, neklid, insomnie (potíže se spánkem) a úzkost." }
{ "bg": "Акатизията е по- честа реакция при пациенти с биполярно разстройство отколкото при пациенти с шизофрения.", "cs": "Akatizie se vyskytuje častěji u pacientů s bipolární poruchou než u pacientů se schizofrenií." }
{ "bg": "Един до 10 на 100 пациенти, получаващи инжекции Abilify, изпитват сомнолентност, замаяност, главоболие, акатизия, повдигане и повръщане.", "cs": "U 1 až 10 pacientů ze 100, kterým byly podány injekce přípravku Abilify, byla zaznamenána somnolence, závratě, bolesti hlavy, akatizie, nauzea a zvracení." }
{ "bg": "За пълния списък на всички наблюдавани при Abilify нежелани реакции – вижте листовката.", "cs": "Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Abilify je uveden v příbalových informacích." }
{ "bg": "Abilify е противопоказен за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност (алергични реакции) към арипипразол или някоя от другите съставки.", "cs": "Přípravek Abilify by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na aripiprazol nebo kteroukoli jinou složku přípravku." }
{ "bg": "Основания за одобряване на Abilify?", "cs": "Na základě čeho byl přípravek Abilify schválen?" }
{ "bg": "Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) решава, че ползите от Abilify са по- големи от рисковете за лечение на шизофрения и умерени до тежки манийни епизоди при биполярно разстройство І и за предотвратяване на нови манийни епизоди при пациенти, които страдат предимно от манийни епизоди и чиито манийни епизоди се повлияват от лечение с арипипразол.", "cs": "Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Abilify převyšují jeho rizika v rámci léčby schizofrenie a středně těžkých až těžkých manických epizod při bipolární poruše typu I a v rámci prevence nových manických epizod u pacientů, u nichž byly zaznamenány převážně manické epizody a u nichž byla úspěšná léčba manických epizod aripiprazolem." }
{ "bg": "Комитетът решава също, че ползите от инжекционния разтвор надвишават рисковете за бързо овладяване на възбуда и нарушено поведение при пациенти с шизофрения или при пациенти с манийни епизоди с биполярно разстройство І, когато пероралната терапия не е подходяща.", "cs": "Výbor rovněž rozhodl, že přínosy léčby pomocí injekčního roztoku v rámci rychlého zvládnutí agitace a poruch chování u pacientů se schizofrenií nebo u pacientů s manickými epizodami při bipolární poruše typu I, u kterých není perorální léčba vhodná, převyšují její rizika." }
{ "bg": "Комитетът препоръчва на Abilify да бъде издадено разрешение за употреба.", "cs": "Výbor doporučil, aby přípravku Abilify bylo uděleno rozhodnutí o registraci." }
{ "bg": "Допълнителна информация за Abilify:", "cs": "Další informace o přípravku Abilify:" }
{ "bg": "Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз, за Abilify на Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd на 4 юни 2004 г.", "cs": "Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Abilify platné v celé Evropské unii společnosti Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. dne 4. června 2004." }
{ "bg": "Пълният текст на EPAR относно Abilify може да се намери тук.", "cs": "Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Abilify je k dispozici zde." }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 001", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 001" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 002", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 002" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 003", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 003" }
{ "bg": "Abilify", "cs": "Abilify" }
{ "bg": "5 mg", "cs": "5 mg" }
{ "bg": "таблетка", "cs": "Perorální podání" }
{ "bg": "Перорално Алуминиеви приложение перфорирани блистери с еднократни дози", "cs": "Jednodávkový perforovaný blistr (AL/ AL)" }
{ "bg": "49 x 1", "cs": "49 x 1" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 004", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 004" }
{ "bg": "56 x 1", "cs": "56 x 1" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 005", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 005" }
{ "bg": "98 x 1", "cs": "98 x 1" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 006", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 006" }
{ "bg": "10 mg", "cs": "10 mg" }
{ "bg": "14 x 1", "cs": "14 x 1" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 007", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 007" }
{ "bg": "28 x 1", "cs": "28 x 1" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 008", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 008" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 009", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 009" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 010", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 010" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 011", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 011" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 012", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 012" }
{ "bg": "1/ 3 EU/ 1/ 04/ 276/ 013", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 013" }
{ "bg": "таблетка", "cs": "Tablety" }
{ "bg": "Алуминиеви перфорирани блистери с еднократни дози", "cs": "Jednodávkový perforovaný blistr (AL/ AL)" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 014", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 014" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 015", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 015" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 016", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 016" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 017", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 017" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 018", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 018" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 019", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 019" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 020", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 020" }
{ "bg": "EU/ 1/ 04/ 276/ 024", "cs": "EU/ 1/ 04/ 276/ 024" }
{ "bg": "таблетки диспергираща се в устата", "cs": "Tablety dispergovatelné v ústech" }
End of preview (truncated to 100 rows)