audio_id
stringlengths
44
55
language
class label
1 class
audio
audio
raw_text
stringlengths
0
997
normalized_text
stringlengths
6
990
gender
stringclasses
2 values
speaker_id
stringlengths
4
6
is_gold_transcript
bool
1 class
accent
stringclasses
1 value
20140204-0900-PLENARY-23-cs_20140204-22:43:32_1
8cs
Musí být transparentní a srozumitelný, firmám musí zaručovat právní jistotu, musí usilovat o odstraňování zbytečných byrokratických překážek, ale současně musí umět zaručit a vymoci i vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, a zejména jejich bezpečnost.
musí být transparentní a srozumitelný firmám musí zaručovat právní jistotu musí usilovat o odstraňování zbytečných byrokratických překážek ale současně musí umět zaručit a vymoci i vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a zejména jejich bezpečnost.
female
96718
true
None
20160414-0900-PLENARY-10-cs_20160414-13:44:10_1
8cs
Ve chvíli, kdy jsou data dostatečně chráněna předchozími právními texty, které také dnes byly schváleny, jsem přesvědčen, že vzhledem k trvale hrozícím teroristickým útokům v Evropě je nutné, aby policie při vyšetřování teroristických útoků a jiných forem závažné činnosti se mohla dostat k informacím, kdo kam letěl.
ve chvíli kdy jsou data dostatečně chráněna předchozími právními texty které také dnes byly schváleny jsem přesvědčen že vzhledem k trvale hrozícím teroristickým útokům v evropě je nutné aby policie při vyšetřování teroristických útoků a jiných forem závažné činnosti se mohla dostat k informacím kdo kam letěl.
male
125706
true
None
20170912-0900-PLENARY-7-cs_20170912-12:00:04_3
8cs
A já se vás tedy ptám Opravdu je toto způsob, kterým se představujeme spolupráci a ochranu spotřebitelů?
a já se vás tedy ptám opravdu je toto způsob kterým se představujeme spolupráci a ochranu spotřebitelů?
female
23699
true
None
20100211-0900-PLENARY-4-cs_20100211-10:15:07_4
8cs
Ačkoli on line gambling nezná hranice, jeho regulace se v každé členské zemi liší mírou zdanění, dostupnosti, kontroly i mírou právní odpovědnosti provozovatelů.
ačkoli on line gambling nezná hranice jeho regulace se v každé členské zemi liší mírou zdanění dostupnosti kontroly i mírou právní odpovědnosti provozovatelů.
female
28352
true
None
20180613-0900-PLENARY-25-cs_20180613-22:30:27_4
8cs
Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.
kultura a civilizace musí jít ruku v ruce.
female
23699
true
None
20171212-0900-PLENARY-18-cs_20171212-19:56:37_4
8cs
Takže buďme pro to, aby ona dohoda existovala, já ji považuji za velký úspěch i Vaší diplomacie, ale na druhou stranu, buďte pořád obezřetní, protože dohoda s takovýmto režimem může v jednu chvíli existovat, ale takovýto režim ji může kdykoliv vypovědět.
takže buďme pro to aby ona dohoda existovala já ji považuji za velký úspěch i vaší diplomacie ale na druhou stranu buďte pořád obezřetní protože dohoda s takovýmto režimem může v jednu chvíli existovat ale takovýto režim ji může kdykoliv vypovědět.
male
125706
true
None
20170614-0900-PLENARY-7-cs_20170614-11:19:24_2
8cs
Zjevně by se tak rád vrátil do středověku, kde bylo popírání vědecky ověřitelných faktů na denním pořádku.
zjevně by se tak rád vrátil do středověku kde bylo popírání vědecky ověřitelných faktů na denním pořádku.
female
23699
true
None
20171116-0900-PLENARY-15-cs_20171116-15:05:08_38
8cs
To rozhodně
to rozhodně
female
124710
true
None
20150325-0900-PLENARY-15-cs_20150325-21:18:23_2
8cs
Bohužel, dramaticky to dopadá na podnikatele jiných zemí, kteří jsou tak buď nuceni porušovat domácí zákony, nebo se vystavit vysokým sankčním pokutám ze strany německých úřadů.
bohužel dramaticky to dopadá na podnikatele jiných zemí kteří jsou tak buď nuceni porušovat domácí zákony nebo se vystavit vysokým sankčním pokutám ze strany německých úřadů.
male
96713
true
None
20090505-0900-PLENARY-11-cs_20090505-18:41:09_31
8cs
1. květnu tohoto roku podle návrhu, který je v závěrečné fázi, budou zpracovávány podle nových pravidel.
one květnu tohoto roku podle návrhu který je v závěrečné fázi budou zpracovávány podle nových pravidel.
male
36236
true
None
20151005-0900-PLENARY-15-cs_20151005-22:40:00_1
8cs
Rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské výrobky může mít pro jejich výrobce, spotřebitele i celé regiony řadu pozitivních dopadů.
rozšíření ochrany zeměpisných označení na nezemědělské výrobky může mít pro jejich výrobce spotřebitele i celé regiony řadu pozitivních dopadů.
female
96718
true
None
20181001-0900-PLENARY-cs_20181001-21:42:57_4
8cs
To můžeme podpořit jedině tím, že budeme budovat infrastrukturu, zajistíme investice, dopravu, služby a dnes také internet.
to můžeme podpořit jedině tím že budeme budovat infrastrukturu zajistíme investice dopravu služby a dnes také internet.
female
124710
true
None
20090310-0900-PLENARY-19-cs_20090310-21:02:17_12
8cs
Rozvoj služeb péče o děti přispívá rovněž k předcházení chudobě, zejména v rodinách s jedním rodičem, z nichž je více než třetina chudobou ohrožena.
rozvoj služeb péče o děti přispívá rovněž k předcházení chudobě zejména v rodinách s jedním rodičem z nichž je více než třetina chudobou ohrožena.
male
36236
true
None
20160609-0900-PLENARY-5-cs_20160609-10:32:16_4
8cs
Já si myslím, že bychom měli reagovat na to, pokud jeden stát soustavně nedodržuje základní lidská práva.
já si myslím že bychom měli reagovat na to pokud jeden stát soustavně nedodržuje základní lidská práva.
male
124704
true
None
20150916-0900-PLENARY-15-cs_20150916-20:36:29_1
8cs
Vytvoření flexibilního evropského energetického systému založeného na čistých moderních technologiích nepředstavuje hrozbu pro naši konkurenceschopnost.
vytvoření flexibilního evropského energetického systému založeného na čistých moderních technologiích nepředstavuje hrozbu pro naši konkurenceschopnost.
male
124699
true
None
20151007-0900-PLENARY-3-cs_20151007-08:53:47_13
8cs
Děkuji za pozornost a dovolte mi vyjádřit všem pozůstalým a celé organizaci upřímnou soustrast.
děkuji za pozornost a dovolte mi vyjádřit všem pozůstalým a celé organizaci upřímnou soustrast.
female
23699
true
None
20170119-0900-PLENARY-4-cs_20170119-10:50:20_3
8cs
Evropská unie by proto také měla postupovat ve smyslu doporučení Evropského parlamentu Radě z června 2013, které doporučuje podmínit poskytování rozvojové pomoci dodržováním svobody vyznání.
evropská unie by proto také měla postupovat ve smyslu doporučení evropského parlamentu radě z června two thousand and thirteen které doporučuje podmínit poskytování rozvojové pomoci dodržováním svobody vyznání.
male
96272
true
None
20160427-0900-PLENARY-14-cs_20160427-19:57:32_8
8cs
Pokud totiž nebudeme útoky vyšetřovat a jasně ukazovat na viníky, budou nemocnice ničeny i nadále.
pokud totiž nebudeme útoky vyšetřovat a jasně ukazovat na viníky budou nemocnice ničeny i nadále.
female
23699
true
None
20110609-0900-PLENARY-4-cs_20110609-11:18:18_1
8cs
v Německu, je politicky chybným rozhodnutím s pravděpodobně katastrofálními ekonomickými důsledky nejen pro Německo samotné, ale také nejméně pro středoevropský prostor.
v německu je politicky chybným rozhodnutím s pravděpodobně katastrofálními ekonomickými důsledky nejen pro německo samotné ale také nejméně pro středoevropský prostor.
male
28320
true
None
20090504-0900-PLENARY-10-cs_20090504-18:44:16_63
8cs
V době hospodářské krize je třeba usilovat o to, aby podnikům, a zvláště pak malým rodinným podnikům, nevznikaly proti jejich vůli další náklady.
v době hospodářské krize je třeba usilovat o to aby podnikům a zvláště pak malým rodinným podnikům nevznikaly proti jejich vůli další náklady.
male
36236
true
None
20150609-0900-PLENARY-15-cs_20150609-19:36:01_0
8cs
Pane předsedající, Vaším prostřednictvím bych měl na kolegyni dotaz, zda opravdu se domnívá, že je natolik fundovaným bezpečnostním expertem, který může hodnotit přínosy tohoto balíčku, který má za účel bezpečnost občanů EU.
pane předsedající vaším prostřednictvím bych měl na kolegyni dotaz zda opravdu se domnívá že je natolik fundovaným bezpečnostním expertem který může hodnotit přínosy tohoto balíčku který má za účel bezpečnost občanů eu.
male
124713
true
None
20150909-0900-PLENARY-17-cs_20150909-22:25:58_15
8cs
Hlasováním o mé zprávě můžete na tyto otázky odpovědět.
hlasováním o mé zprávě můžete na tyto otázky odpovědět.
female
124709
true
None
20181128-0900-PLENARY-cs_20181128-18:09:50_4
8cs
Za tuto aktivitu panu komisaři velmi děkuji.
za tuto aktivitu panu komisaři velmi děkuji.
male
96713
true
None
20190327-0900-PLENARY-cs_20190327-21:35:17_8
8cs
Chceme však také zajistit stabilní prostředí pro podnikání.
chceme však také zajistit stabilní prostředí pro podnikání.
male
96272
true
None
20160413-0900-PLENARY-17-cs_20160413-15:57:27_9
8cs
Určitě gratuluji a jsem velmi rád, že Parlament se může tímto úspěchem také pochlubit.
určitě gratuluji a jsem velmi rád že parlament se může tímto úspěchem také pochlubit.
male
124704
true
None
20130701-0900-PLENARY-16-cs_20130701-19:28:30_3
8cs
Nicméně dovolte mi, abych poděkovala ostatních kolegům, zpravodajům a samozřejmě také stínovým zpravodajům za skutečně konstruktivní a dobrou spolupráci při přípravě tohoto balíčku.
nicméně dovolte mi abych poděkovala ostatních kolegům zpravodajům a samozřejmě také stínovým zpravodajům za skutečně konstruktivní a dobrou spolupráci při přípravě tohoto balíčku.
female
96718
true
None
20160913-0900-PLENARY-19-cs_20160913-20:47:36_11
8cs
Co oni doopravdy potřebují?
co oni doopravdy potřebují?
male
124709
true
None
20180417-0900-PLENARY-7-cs_20180417-13:55:24_5
8cs
Takže chci horovat pro to, aby se této problematice EU věnovala a aby například hledala velmi spolehlivé partnery a spojence, jako je například Ukrajina, protože tato země má mít naši podporu, a myslím, že zrovna v této oblasti zabezpečení bílkovin můžeme najít nové oblasti spolupráce a vzájemně podpořit i další kooperaci pro další období.
takže chci horovat pro to aby se této problematice eu věnovala a aby například hledala velmi spolehlivé partnery a spojence jako je například ukrajina protože tato země má mít naši podporu a myslím že zrovna v této oblasti zabezpečení bílkovin můžeme najít nové oblasti spolupráce a vzájemně podpořit i další kooperaci pro další období.
male
124704
true
None
20140225-0900-PLENARY-14-cs_20140225-18:02:30_19
8cs
Členské státy si samy mohou vybrat způsob modernizace, který bude nejvhodnější pro jejich vnitrostátní strukturu i s ohledem na možné filtrování falešných hovorů, kde u některých členských států existuje obava ze zahlcení linky tísňového volání.
členské státy si samy mohou vybrat způsob modernizace který bude nejvhodnější pro jejich vnitrostátní strukturu i s ohledem na možné filtrování falešných hovorů kde u některých členských států existuje obava ze zahlcení linky tísňového volání.
female
96718
true
None
20200212-0900-PLENARY-cs_20200212-21:16:09_1
8cs
Já sama jsem navštívila hotspot Moria a vím, jak tam ti lidé žijí, a přesto se nechtějí vrátit domů.
já sama jsem navštívila hotspot moria a vím jak tam ti lidé žijí a přesto se nechtějí vrátit domů.
female
124710
true
None
20150325-0900-PLENARY-15-cs_20150325-20:59:45_3
8cs
Obávám se však, že německá vláda toho zneužila k tomu, aby získala konkurenční výhodu a zásadním způsobem narušila volný pohyb služeb na vnitřním trhu.
obávám se však že německá vláda toho zneužila k tomu aby získala konkurenční výhodu a zásadním způsobem narušila volný pohyb služeb na vnitřním trhu.
female
23699
true
None
20090504-0900-PLENARY-10-cs_20090504-18:44:16_61
8cs
Návrh Komise totiž ukládá je to povinnost uložená zákonem členským státům aby vypomáhající manželé nebo manželky měli na požádání rovnocennou úroveň ochrany, jakou mají samostatně výdělečně činné osoby.
návrh komise totiž ukládá je to povinnost uložená zákonem členským státům aby vypomáhající manželé nebo manželky měli na požádání rovnocennou úroveň ochrany jakou mají samostatně výdělečně činné osoby.
male
36236
true
None
20191127-0900-PLENARY-cs_20191127-16:48:20_7
8cs
Vměšování do našich členských států probíhá frontálním útokem ze strany Ruska, Číny, ale i dalších aktérů.
vměšování do našich členských států probíhá frontálním útokem ze strany ruska číny ale i dalších aktérů.
male
124704
true
None
20130702-0900-PLENARY-20-cs_20130702-22:19:38_16
8cs
Jednoznačně diskutabilní je nastavená úroveň přijatelné míry chybovosti ve výši
jednoznačně diskutabilní je nastavená úroveň přijatelné míry chybovosti ve výši.
female
96719
true
None
20150910-0900-PLENARY-6-cs_20150910-11:15:17_0
8cs
Pane předsedající, já se připojuji ke kolegům, kteří zde jasně odsoudili současný totalitní režim v Angole. Vzpomínám si jako poslanec za Českou republiku, jak koncem sedmdesátých let a v osmdesátých letech jezdil prezident Santos do komunistického Československa a objímal se s tehdejšími komunistickými představiteli totalitní
pane předsedající já se připojuji ke kolegům kteří zde jasně odsoudili současný totalitní režim v angole. vzpomínám si jako poslanec za českou republiku jak koncem sedmdesátých let a v osmdesátých letech jezdil prezident santos do komunistického československa a objímal se s tehdejšími komunistickými představiteli totalitní
male
125706
true
None
20140204-0900-PLENARY-23-cs_20140204-22:33:43_20
8cs
Společně se nám všem podařilo dokončit úspěšně tuto horizontální legislativu, která představuje důležitý milník na cestě k lépe fungujícímu a bezpečnějšímu vnitřnímu trhu, a tak mi tedy dovolte doporučit tyto směrnice v tomto vyjednaném znění schválit.
společně se nám všem podařilo dokončit úspěšně tuto horizontální legislativu která představuje důležitý milník na cestě k lépe fungujícímu a bezpečnějšímu vnitřnímu trhu a tak mi tedy dovolte doporučit tyto směrnice v tomto vyjednaném znění schválit.
female
28352
true
None
20170601-0900-PLENARY-9-cs_20170601-12:24:25_3
8cs
Musíme proto podporovat digitální gramotnost všech skupin obyvatel včetně seniorů a menšin.
musíme proto podporovat digitální gramotnost všech skupin obyvatel včetně seniorů a menšin.
female
124710
true
None
20120418-0900-PLENARY-3-cs_20120418-09:04:11_1
8cs
Nejprve bych chtěl poděkovat všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a dalším spolupracovníkům, kteří se podíleli na tom, že dnes můžeme a já věřím, že s velkou podporou schválit tuto změnu nařízení.
nejprve bych chtěl poděkovat všem zpravodajům stínovým zpravodajům a dalším spolupracovníkům kteří se podíleli na tom že dnes můžeme a já věřím že s velkou podporou schválit tuto změnu nařízení.
male
28324
true
None
20180612-0900-PLENARY-18-cs_20180612-20:25:01_4
8cs
Máme jaksi jiná pravidla a je třeba tedy, aby ta obranná složka, obranná část byla primárně na úrovni NATO.
máme jaksi jiná pravidla a je třeba tedy aby ta obranná složka obranná část byla primárně na úrovni nato.
male
125706
true
None
20090324-0900-PLENARY-3-cs_20090324-09:11:40_11
8cs
Mnoho měst se ale na druhé straně potýká s řadou závažných problémů.
mnoho měst se ale na druhé straně potýká s řadou závažných problémů.
male
28323
true
None
20191021-0900-PLENARY-cs_20191021-21:28:35_3
8cs
Narazit tam mohou nejen na youtuberku Natalii Trybusovou, která se snaží chybějící sexuální výchovu ve školách suplovat, ale i na velké množství pochybných a nebezpečných zdrojů. V polském Sejmu leží kontroverzní zákon, který počítá s trestem tří až pěti let vězení za výuku sexuální výchovy.
narazit tam mohou nejen na youtuberku natalii trybusovou která se snaží chybějící sexuální výchovu ve školách suplovat ale i na velké množství pochybných a nebezpečných zdrojů. v polském sejmu leží kontroverzní zákon který počítá s trestem tří až pěti let vězení za výuku sexuální výchovy.
female
197522
true
None
20191113-0900-PLENARY-cs_20191113-19:44:31_2
8cs
To jsou válečné akty Turecka proti členským zemím Evropské unie podle mezinárodního práva.
to jsou válečné akty turecka proti členským zemím evropské unie podle mezinárodního práva.
male
197556
true
None
20190326-0900-PLENARY-cs_20190326-13:48:05_2
8cs
Nadbytečná regulace určitě takovému trhu brání.
nadbytečná regulace určitě takovému trhu brání.
male
124704
true
None
20191217-0900-PLENARY-cs_20191217-15:19:28_8
8cs
Pokud jsme objevili nedostatky v systému, nyní je ten nejlepší čas s tím něco udělat.
pokud jsme objevili nedostatky v systému nyní je ten nejlepší čas s tím něco udělat.
female
124709
true
None
20131010-0900-PLENARY-5-cs_20131010-09:50:34_6
8cs
Je proto třeba, abychom alespoň my na toto téma opakovaně upozorňovali.
je proto třeba abychom alespoň my na toto téma opakovaně upozorňovali.
male
28323
true
None
20181128-0900-PLENARY-cs_20181128-23:54:42_3
8cs
Já si myslím, že takovýto postup je dlouhodobě neakceptovatelný a jsme jeho svědky vlastně právě dlouhodobě.
já si myslím že takovýto postup je dlouhodobě neakceptovatelný a jsme jeho svědky vlastně právě dlouhodobě.
male
124704
true
None
20170516-0900-PLENARY-14-cs_20170516-17:08:05_1
8cs
Otázkou zůstává, na kolik jsou cíle proklamované v této strategii realistické, jestliže velkou část syrského území stále ovládá Islámský stát a když Asadova a Putinova armáda místo džihádistů masakruje umírněnou opozici.
otázkou zůstává na kolik jsou cíle proklamované v této strategii realistické jestliže velkou část syrského území stále ovládá islámský stát a když asadova a putinova armáda místo džihádistů masakruje umírněnou opozici.
female
124710
true
None
20190917-0900-PLENARY-cs_20190917-16:41:03_8
8cs
A také vytvořen systém rychlého varování, který má usnadnit zaprvé sdílení poznatků členských států týkajících se těchto dezinformačních kampaní a také koordinovat reakce na ně, to je velmi důležité.
a také vytvořen systém rychlého varování který má usnadnit zaprvé sdílení poznatků členských států týkajících se těchto dezinformačních kampaní a také koordinovat reakce na ně to je velmi důležité.
male
124704
true
None
20170403-0900-PLENARY-17-cs_20170403-20:05:59_23
8cs
Tlačit na co nejambicióznější certifikační schémata.
tlačit na co nejambicióznější certifikační schémata.
female
23699
true
None
20151014-0900-PLENARY-15-cs_20151014-22:01:39_4
8cs
Jak se hodláme do budoucna zaměřit na boj s těmito problémy?
jak se hodláme do budoucna zaměřit na boj s těmito problémy?
male
124713
true
None
20180206-0900-PLENARY-19-cs_20180206-19:23:34_0
8cs
Pane předsedající, já jsem velmi pozorně poslouchal celou tu rozpravu a musím říci, že já jsem relativně skeptický k demokratickému vývoji v této zemi. Odchod Mugabeho v listopadu je určitě radostnou zprávou, ale úřadující premiér zatím spíše o reformách hovoří a volby zatím vyhlášeny nebyly.
pane předsedající já jsem velmi pozorně poslouchal celou tu rozpravu a musím říci že já jsem relativně skeptický k demokratickému vývoji v této zemi. odchod mugabeho v listopadu je určitě radostnou zprávou ale úřadující premiér zatím spíše o reformách hovoří a volby zatím vyhlášeny nebyly.
male
125706
true
None
20180911-0900-PLENARY-witholdRO-cs_20180911-18:15:06_3
8cs
Ovšem jakou formou, to už je jiná píseň.
ovšem jakou formou to už je jiná píseň.
male
23704
true
None
20110405-0900-PLENARY-10-cs_20110405-17:59:01_5
8cs
Česká republika, která je zmíněna v této zprávě, však ještě tuto úmluvu neratifikovala, jelikož je nutné zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob.
česká republika která je zmíněna v této zprávě však ještě tuto úmluvu neratifikovala jelikož je nutné zavedení trestněprávní odpovědnosti právnických osob.
female
96719
true
None
20150609-0900-PLENARY-13-cs_20150609-16:37:39_16
8cs
Dnes používané technologie mají jednoznačně negativní dopad na zdraví občanů a kvalitu životního prostředí.
dnes používané technologie mají jednoznačně negativní dopad na zdraví občanů a kvalitu životního prostředí.
male
124699
true
None
20150128-0900-PLENARY-9-cs_20150128-19:15:43_6
8cs
Považuji za velmi důležité, aby se snížily emise skleníkových plynů, avšak nesmíme ztrácet ze zřetele ani zaměstnanost, ceny energií a to především sami u sebe a u nás doma.
považuji za velmi důležité aby se snížily emise skleníkových plynů avšak nesmíme ztrácet ze zřetele ani zaměstnanost ceny energií a to především sami u sebe a u nás doma.
female
23699
true
None
20120910-0900-PLENARY-16-cs_20120910-17:38:25_1
8cs
Chtěl bych proto moc poděkovat zpravodajce za to, že se jí podařilo odmoderovat legislativní proces přijímaní takto významné normy.
chtěl bych proto moc poděkovat zpravodajce za to že se jí podařilo odmoderovat legislativní proces přijímaní takto významné normy.
male
96704
true
None
20170705-0900-PLENARY-14-cs_20170705-16:22:59_3
8cs
Proto zpráva Evropského parlamentu vyzývá k pozastavení přístupových jednání i předvstupní pomoci.
proto zpráva evropského parlamentu vyzývá k pozastavení přístupových jednání i předvstupní pomoci.
female
124710
true
None
20170201-0900-PLENARY-18-cs_20170201-23:40:29_2
8cs
Je to případ českého humanitárního pracovníka Petra Ježka, který byl tento víkend odsouzen k více než 20 letům vězení na základě vykonstruovaného obvinění z protistátní činnosti a špionáže.
je to případ českého humanitárního pracovníka petra ježka který byl tento víkend odsouzen k více než twenty letům vězení na základě vykonstruovaného obvinění z protistátní činnosti a špionáže.
male
124713
true
None
20181025-0900-PLENARY-cs_20181025-09:19:52_31
8cs
Některé důležité normy, jako např.
některé důležité normy jako např.
male
23699
true
None
20150310-0900-PLENARY-16-cs_20150310-16:46:10_0
8cs
Já si nemyslím, že by Evropská unie, pokud by měla fungovat, neměla disponovat finančními prostředky.
já si nemyslím že by evropská unie pokud by měla fungovat neměla disponovat finančními prostředky.
male
124713
true
None
20101123-0900-PLENARY-12-cs_20101123-16:17:29_2
8cs
To je samozřejmě něco, co je pro mě naprosto nepřijatelné, co se podařit nemůže a co se podařit nesmí.
to je samozřejmě něco co je pro mě naprosto nepřijatelné co se podařit nemůže a co se podařit nesmí.
male
23712
true
None
20170911-0900-PLENARY-16-cs_20170911-18:43:59_1
8cs
Násilí je smutná realita a nevyhýbá se ani tak kulturně vyspělé společnosti, jako je ta evropská.
násilí je smutná realita a nevyhýbá se ani tak kulturně vyspělé společnosti jako je ta evropská.
female
124710
true
None
20170912-0900-PLENARY-26-cs_20170912-22:56:41_5
8cs
Je to v souvislosti s rozvojovou pomocí zcela zjevné.
je to v souvislosti s rozvojovou pomocí zcela zjevné.
male
124704
true
None
20191125-0900-PLENARY-cs_20191125-22:00:13_0
8cs
Paní předsedající, i já bych chtěl vyjádřit hlubokou solidaritu jak našemu členskému státu Litvě, tak samozřejmě jeho institucím a občanům.
paní předsedající i já bych chtěl vyjádřit hlubokou solidaritu jak našemu členskému státu litvě tak samozřejmě jeho institucím a občanům.
male
124704
true
None
20200115-0900-PLENARY-cs_20200115-13:52:26_4
8cs
To, co ovšem mě na tom trápí, je, že některá hlasování, která prošla, podle mého názoru jsou škodlivá ve výsledku.
to co ovšem mě na tom trápí je že některá hlasování která prošla podle mého názoru jsou škodlivá ve výsledku.
male
124704
true
None
20151006-0900-PLENARY-15-cs_20151006-20:17:06_4
8cs
Nikde také nestoupl počet těchto hrdelních zločinů, pokud byl trest smrt zrušen, to je, myslím, velmi podstatné, aby zde zaznělo.
nikde také nestoupl počet těchto hrdelních zločinů pokud byl trest smrt zrušen to je myslím velmi podstatné aby zde zaznělo.
male
124704
true
None
20191126-0900-PLENARY-cs_20191126-18:12:50_7
8cs
V urbanizovaném prostředí je třeba zamezit vzniku či omezit dopady takzvaného tepelného ostrova města podporou nižšího albeda povrchů, zvýšením například podílu vegetačních ploch s půdou, využitím vodních prvků a pomalejším odtokem vody z městského prostředí.
v urbanizovaném prostředí je třeba zamezit vzniku či omezit dopady takzvaného tepelného ostrova města podporou nižšího albeda povrchů zvýšením například podílu vegetačních ploch s půdou využitím vodních prvků a pomalejším odtokem vody z městského prostředí.
male
124704
true
None
20180913-0900-PLENARY-cs_20180913-09:20:36_11
8cs
I u dětské výživy pro kojence?
i u dětské výživy pro kojence?
female
96718
true
None
20150707-0900-PLENARY-18-cs_20150707-23:02:51_2
8cs
Zároveň si ovšem myslím, že nemůžeme přehlédnout jednu otázku, a to je otázka porušování lidských práv, protože my se zde v debatách, které se týkají urgentních debat o porušování lidských práv, zabýváme mnohdy právě zeměmi, které lidská práva porušují.
zároveň si ovšem myslím že nemůžeme přehlédnout jednu otázku a to je otázka porušování lidských práv protože my se zde v debatách které se týkají urgentních debat o porušování lidských práv zabýváme mnohdy právě zeměmi které lidská práva porušují.
male
124704
true
None
20170518-0900-PLENARY-4-cs_20170518-09:55:17_3
8cs
ty rozdíly, o kterých vy jste hovořil, by byly daleko markantnější mezi jednotlivými regiony a dokonce tedy i uvnitř některých států.
ty rozdíly o kterých vy jste hovořil by byly daleko markantnější mezi jednotlivými regiony a dokonce tedy i uvnitř některých států.
male
124704
true
None
20170215-0900-PLENARY-17-cs_20170215-20:32:18_6
8cs
Teď nastal čas, že pokud nic neuděláte, tak to bude horší a horší a jenom dokážete evropským občanům, že Evropská komise když má, tak nečiní a jenom kouká.
teď nastal čas že pokud nic neuděláte tak to bude horší a horší a jenom dokážete evropským občanům že evropská komise když má tak nečiní a jenom kouká.
female
23699
true
None
20190116-0900-PLENARY-cs_20190116-15:49:03_1
8cs
Tato organizace sbírá svědectví a předává je žákům ve školách i celé společnosti.
tato organizace sbírá svědectví a předává je žákům ve školách i celé společnosti.
female
124710
true
None
20151014-0900-PLENARY-16-cs_20151014-22:39:53_0
8cs
Paní předsedající, na půdě Evropského parlamentu musím opět upozornit na velkou nespravedlnost, která se děje ve věci ochrany práv dětí, občanů Evropské unie, které jsou protiprávně zadržovány a svěřovány do adopce.
paní předsedající na půdě evropského parlamentu musím opět upozornit na velkou nespravedlnost která se děje ve věci ochrany práv dětí občanů evropské unie které jsou protiprávně zadržovány a svěřovány do adopce.
female
124710
true
None
20171023-0900-PLENARY-16-cs_20171023-20:21:28_2
8cs
Při prosazování regulace na evropské úrovni ale doporučuji, abychom byli velmi obezřetní.
při prosazování regulace na evropské úrovni ale doporučuji abychom byli velmi obezřetní.
female
124710
true
None
20141126-0900-PLENARY-15-cs_20141126-19:46:24_1
8cs
Nepřipadá vám pokrytecké mluvit o tom, že zisk má být zdaňován tam, kde vzniká, a že zároveň Evropskou komisi vede pan Juncker, který byl premiérem v zemi, která je a byla daňovým rájem a která nabízela výhodné daňové sazby těm, kteří přijdou zdaňovat do jeho země? Mluvíte o obchodu, já souhlasím s tím, že volný obchod
nepřipadá vám pokrytecké mluvit o tom že zisk má být zdaňován tam kde vzniká a že zároveň evropskou komisi vede pan juncker který byl premiérem v zemi která je a byla daňovým rájem a která nabízela výhodné daňové sazby těm kteří přijdou zdaňovat do jeho země? mluvíte o obchodu já souhlasím s tím že volný obchod
male
84175
true
None
20160913-0900-PLENARY-14-cs_20160913-17:02:55_10
8cs
Chcete, aby v tomto sále sedělo 100 Turků a hlasovalo s námi o migrační politice, o právech mužů a žen?
chcete aby v tomto sále sedělo one hundred turků a hlasovalo s námi o migrační politice o právech mužů a žen?
male
84175
true
None
20090325-0900-PLENARY-3-cs_20090325-10:51:06_3
8cs
A tyto vlastnosti a neschopnost spolupráce jsou pravou příčinou pádu jeho vlády.
a tyto vlastnosti a neschopnost spolupráce jsou pravou příčinou pádu jeho vlády.
male
23707
true
None
20170406-0900-PLENARY-14-cs_20170406-15:11:58_1
8cs
Jak jsem často kritický k tomu, jak zde vystupují zástupci Komise, tak teď musím říci, že já osobně s tou odpovědí souhlasím.
jak jsem často kritický k tomu jak zde vystupují zástupci komise tak teď musím říci že já osobně s tou odpovědí souhlasím.
male
125706
true
None
20140113-0900-PLENARY-18-cs_20140113-21:29:24_9
8cs
Odpověď Komise byla bohužel dosud vždy stejná pokud je bezpečnost těchto produktů v pořádku, pak kvalita je věcí relativní a v případě potravin otázkou chuťových a cenových preferencí.
odpověď komise byla bohužel dosud vždy stejná pokud je bezpečnost těchto produktů v pořádku pak kvalita je věcí relativní a v případě potravin otázkou chuťových a cenových preferencí.
female
96718
true
None
20170517-0900-PLENARY-18-cs_20170517-17:51:30_1
8cs
Poté, co zavedeme nějaké opatření, tak ho hned musíme kritizovat a nepočkáme na jeho dopady a na jeho zaběhnutí.
poté co zavedeme nějaké opatření tak ho hned musíme kritizovat a nepočkáme na jeho dopady a na jeho zaběhnutí.
male
124713
true
None
20090506-0900-PLENARY-14-cs_20090506-19:10:07_2
8cs
Myslím, že z toho výčtu opatření, kterými se Rada v minulých měsících a v minulých letech zabývala, je evidentní, že tato problematika byla a zůstává další prioritou, a to i v rámci toho komplexního evropského plánu, který stanovil
myslím že z toho výčtu opatření kterými se rada v minulých měsících a v minulých letech zabývala je evidentní že tato problematika byla a zůstává další prioritou a to i v rámci toho komplexního evropského plánu který stanovil
male
95982
true
None
20200210-0900-PLENARY-cs_20200210-19:59:17_6
8cs
Stavu, ve kterém vítězí chamtivost, klam a ohýbání práva.
stavu ve kterém vítězí chamtivost klam a ohýbání práva.
female
23699
true
None
20170515-0900-PLENARY-10-cs_20170515-17:49:05_6
8cs
Ochrana evropských finančních zájmů by měla být jednou z klíčových priorit EU.
ochrana evropských finančních zájmů by měla být jednou z klíčových priorit eu.
male
124713
true
None
20151126-0900-PLENARY-3-cs_20151126-09:19:23_4
8cs
Musíme hledat novou rovnováhu mezi dodržováním formalit a silnějším zaměřením na výsledky.
musíme hledat novou rovnováhu mezi dodržováním formalit a silnějším zaměřením na výsledky.
female
124709
true
None
20160414-0900-PLENARY-3-cs_20160414-09:24:48_4
8cs
To si vážně myslíte, že mají členské státy regulovat nájemné?
to si vážně myslíte že mají členské státy regulovat nájemné?
male
84175
true
None
20170405-0900-PLENARY-9-cs_20170405-12:46:28_2
8cs
Je li naším cílem se dohodnout na dobré spolupráci do budoucna a na obchodních dohodách, tak mám pocit, že třeba bod šest, který jasně říká, že Velká Británie nemůže vyjednávat se třetími zeměmi obchodní smlouvy do doby ukončení svého členství v Evropské unii, že takováto ustanovení za prvé Velká Británie nebude muset dodržet a za druhé že jsou příliš tvrdá.
je li naším cílem se dohodnout na dobré spolupráci do budoucna a na obchodních dohodách tak mám pocit že třeba bod šest který jasně říká že velká británie nemůže vyjednávat se třetími zeměmi obchodní smlouvy do doby ukončení svého členství v evropské unii že takováto ustanovení za prvé velká británie nebude muset dodržet a za druhé že jsou příliš tvrdá.
male
125706
true
None
20141126-0900-PLENARY-15-cs_20141126-19:46:24_2
8cs
může podpořit růst, ale nepřipadá vám pokrytecké, že na jedné straně sjednáváte obchodní dohodu se Spojenými státy, která obsahuje doložku o arbitrážích, a zároveň vaši poslanci budou navrhovat zítra rozdělení společnosti Google?
může podpořit růst ale nepřipadá vám pokrytecké že na jedné straně sjednáváte obchodní dohodu se spojenými státy která obsahuje doložku o arbitrážích a zároveň vaši poslanci budou navrhovat zítra rozdělení společnosti google?
male
84175
true
None
20190918-0900-PLENARY-cs_20190918-12:15:57_2
8cs
Právě proto se domnívám, že Evropský parlament zareagoval správně, když navrhuje případné odložení pro případ, že dohoda nebude uzavřena.
právě proto se domnívám že evropský parlament zareagoval správně když navrhuje případné odložení pro případ že dohoda nebude uzavřena.
male
124710
true
None
20110512-0900-PLENARY-3-cs_20110512-09:56:24_2
8cs
Právě digitalizace by měla zvýšit přístup široké veřejnosti k materiálům nezbytným ke studiu, poznávání a vzdělávání a posilování kulturní identity.
právě digitalizace by měla zvýšit přístup široké veřejnosti k materiálům nezbytným ke studiu poznávání a vzdělávání a posilování kulturní identity.
male
28323
true
None
20171003-0900-PLENARY-10-cs_20171003-15:19:36_8
8cs
Chci zdůraznit, že brána na Balkán Moldavsko by se neměla stát místem doutnajícího konfliktu či druhou Ukrajinou.
chci zdůraznit že brána na balkán moldavsko by se neměla stát místem doutnajícího konfliktu či druhou ukrajinou.
male
23704
true
None
20190214-0900-PLENARY-cs_20190214-09:50:13_1
8cs
Jsem v kontaktu s nevládním sektorem a z faktů, které mám, pane komisaři, musím říct, že můj pohled je úplně opačný od Vašeho.
jsem v kontaktu s nevládním sektorem a z faktů které mám pane komisaři musím říct že můj pohled je úplně opačný od vašeho.
male
125706
true
None
20180208-0900-PLENARY-13-cs_20180208-12:50:30_2
8cs
To není zápas UNRWA, této organizace, to není zápas mezi Izraelem a Palestinou, to není zápas mezi Evropskou unií a Spojenými státy, to je o tom, že musíme pomáhat lidem, kteří to potřebují.
to není zápas unrwa této organizace to není zápas mezi izraelem a palestinou to není zápas mezi evropskou unií a spojenými státy to je o tom že musíme pomáhat lidem kteří to potřebují.
male
124713
true
None
20090423-0900-PLENARY-18-cs_20090423-17:01:21_6
8cs
Evropská unie je připravena spolupracovat a pomoci přivést Moldavsko blíže k Evropské unii. Základem je však demokratické Moldavsko, Moldavsko, které respektuje lidská práva, Moldavsko, kde je svoboda slova a kde fungují základní demokratické instituce.
evropská unie je připravena spolupracovat a pomoci přivést moldavsko blíže k evropské unii. základem je však demokratické moldavsko moldavsko které respektuje lidská práva moldavsko kde je svoboda slova a kde fungují základní demokratické instituce.
male
95115
true
None
20170215-0900-PLENARY-9-cs_20170215-13:41:46_1
8cs
Jsem velmi rád, že jsem byl u tohoto historického hlasování, a jsem přesvědčen, že tato dohoda povede k posílení obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Kanadou.
jsem velmi rád že jsem byl u tohoto historického hlasování a jsem přesvědčen že tato dohoda povede k posílení obchodních vztahů mezi evropskou unií a kanadou.
male
125706
true
None
20170517-0900-PLENARY-21-cs_20170517-21:28:47_3
8cs
Proto je dobře, že zde na půdě Parlamentu projednáváme otázky pracovního práva v Bangladéši.
proto je dobře že zde na půdě parlamentu projednáváme otázky pracovního práva v bangladéši.
male
125706
true
None
20180614-0900-PLENARY-11-cs_20180614-12:52:22_1
8cs
Společný rámec pro posuzování proporcionality zvýší transparentnost a předvídatelnost národní regulace.
společný rámec pro posuzování proporcionality zvýší transparentnost a předvídatelnost národní regulace.
female
124710
true
None
20120704-0900-PLENARY-12-cs_20120704-17:55:51_1
8cs
Chtěl bych za prvé poděkovat zpravodajce za odvedenou práci.
chtěl bych za prvé poděkovat zpravodajce za odvedenou práci.
male
23704
true
None
20101020-0900-PLENARY-12-cs_20101020-17:36:33_5
8cs
Moji kolegové je zřejmě považují za lepší partnery než současnou vládu.
moji kolegové je zřejmě považují za lepší partnery než současnou vládu.
male
28331
true
None
20100209-0900-PLENARY-11-cs_20100209-19:30:26_7
8cs
Je proto dobře, že navrhovaná změna rozšiřuje možné alokace z evropských fondů do bydlení marginalizovaných skupin a že umožňuje investovat prostředky nejenom ve městech, ale i na venkově, a to jak formou oprav existujícího bytového fondu, tak novou bytovou výstavbou.
je proto dobře že navrhovaná změna rozšiřuje možné alokace z evropských fondů do bydlení marginalizovaných skupin a že umožňuje investovat prostředky nejenom ve městech ale i na venkově a to jak formou oprav existujícího bytového fondu tak novou bytovou výstavbou.
male
28323
true
None
20160414-0900-PLENARY-14-cs_20160414-15:10:37_9
8cs
S ním přirozeně i koncept dopravy na tomto systému založený.
s ním přirozeně i koncept dopravy na tomto systému založený.
male
124704
true
None

Dataset Card for Voxpopuli

Dataset Summary

VoxPopuli is a large-scale multilingual speech corpus for representation learning, semi-supervised learning and interpretation. The raw data is collected from 2009-2020 European Parliament event recordings. We acknowledge the European Parliament for creating and sharing these materials. This implementation contains transcribed speech data for 18 languages. It also contains 29 hours of transcribed speech data of non-native English intended for research in ASR for accented speech (15 L2 accents)

Example usage

VoxPopuli contains labelled data for 18 languages. To load a specific language pass its name as a config name:

from datasets import load_dataset

voxpopuli_croatian = load_dataset("facebook/voxpopuli", "hr")

To load all the languages in a single dataset use "multilang" config name:

voxpopuli_all = load_dataset("facebook/voxpopuli", "multilang")

To load a specific set of languages, use "multilang" config name and pass a list of required languages to languages parameter:

voxpopuli_slavic = load_dataset("facebook/voxpopuli", "multilang", languages=["hr", "sk", "sl", "cs", "pl"])

To load accented English data, use "en_accented" config name:

voxpopuli_accented = load_dataset("facebook/voxpopuli", "en_accented")

Note that L2 English subset contains only test split.

Supported Tasks and Leaderboards

 • automatic-speech-recognition: The dataset can be used to train a model for Automatic Speech Recognition (ASR). The model is presented with an audio file and asked to transcribe the audio file to written text. The most common evaluation metric is the word error rate (WER).

Accented English subset can also be used for research in ASR for accented speech (15 L2 accents)

Languages

VoxPopuli contains labelled (transcribed) data for 18 languages:

Language Code Transcribed Hours Transcribed Speakers Transcribed Tokens
English En 543 1313 4.8M
German De 282 531 2.3M
French Fr 211 534 2.1M
Spanish Es 166 305 1.6M
Polish Pl 111 282 802K
Italian It 91 306 757K
Romanian Ro 89 164 739K
Hungarian Hu 63 143 431K
Czech Cs 62 138 461K
Dutch Nl 53 221 488K
Finnish Fi 27 84 160K
Croatian Hr 43 83 337K
Slovak Sk 35 96 270K
Slovene Sl 10 45 76K
Estonian Et 3 29 18K
Lithuanian Lt 2 21 10K
Total 1791 4295 15M

Accented speech transcribed data has 15 various L2 accents:

Accent Code Transcribed Hours Transcribed Speakers
Dutch en_nl 3.52 45
German en_de 3.52 84
Czech en_cs 3.30 26
Polish en_pl 3.23 33
French en_fr 2.56 27
Hungarian en_hu 2.33 23
Finnish en_fi 2.18 20
Romanian en_ro 1.85 27
Slovak en_sk 1.46 17
Spanish en_es 1.42 18
Italian en_it 1.11 15
Estonian en_et 1.08 6
Lithuanian en_lt 0.65 7
Croatian en_hr 0.42 9
Slovene en_sl 0.25 7

Dataset Structure

Data Instances

{
 'audio_id': '20180206-0900-PLENARY-15-hr_20180206-16:10:06_5',
 'language': 11, # "hr"
 'audio': {
  'path': '/home/polina/.cache/huggingface/datasets/downloads/extracted/44aedc80bb053f67f957a5f68e23509e9b181cc9e30c8030f110daaedf9c510e/train_part_0/20180206-0900-PLENARY-15-hr_20180206-16:10:06_5.wav',
  'array': array([-0.01434326, -0.01055908, 0.00106812, ..., 0.00646973], dtype=float32),
  'sampling_rate': 16000
 },
 'raw_text': '',
 'normalized_text': 'poast genitalnog sakaenja ena u europi tek je jedna od manifestacija takve tetne politike.',
 'gender': 'female',
 'speaker_id': '119431',
 'is_gold_transcript': True,
 'accent': 'None'
}

Data Fields

 • audio_id (string) - id of audio segment
 • language (datasets.ClassLabel) - numerical id of audio segment
 • audio (datasets.Audio) - a dictionary containing the path to the audio, the decoded audio array, and the sampling rate. In non-streaming mode (default), the path points to the locally extracted audio. In streaming mode, the path is the relative path of an audio inside its archive (as files are not downloaded and extracted locally).
 • raw_text (string) - original (orthographic) audio segment text
 • normalized_text (string) - normalized audio segment transcription
 • gender (string) - gender of speaker
 • speaker_id (string) - id of speaker
 • is_gold_transcript (bool) - ?
 • accent (string) - type of accent, for example "en_lt", if applicable, else "None".

Data Splits

All configs (languages) except for accented English contain data in three splits: train, validation and test. Accented English en_accented config contains only test split.

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

The raw data is collected from 2009-2020 European Parliament event recordings

Initial Data Collection and Normalization

The VoxPopuli transcribed set comes from aligning the full-event source speech audio with the transcripts for plenary sessions. Official timestamps are available for locating speeches by speaker in the full session, but they are frequently inaccurate, resulting in truncation of the speech or mixture of fragments from the preceding or the succeeding speeches. To calibrate the original timestamps, we perform speaker diarization (SD) on the full-session audio using pyannote.audio (Bredin et al.2020) and adopt the nearest SD timestamps (by L1 distance to the original ones) instead for segmentation. Full-session audios are segmented into speech paragraphs by speaker, each of which has a transcript available.

The speech paragraphs have an average duration of 197 seconds, which leads to significant. We hence further segment these paragraphs into utterances with a maximum duration of 20 seconds. We leverage speech recognition (ASR) systems to force-align speech paragraphs to the given transcripts. The ASR systems are TDS models (Hannun et al., 2019) trained with ASG criterion (Collobert et al., 2016) on audio tracks from in-house deidentified video data.

The resulting utterance segments may have incorrect transcriptions due to incomplete raw transcripts or inaccurate ASR force-alignment. We use the predictions from the same ASR systems as references and filter the candidate segments by a maximum threshold of 20% character error rate(CER).

Who are the source language producers?

Speakers are participants of the European Parliament events, many of them are EU officials.

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

Gender speakers distribution is imbalanced, percentage of female speakers is mostly lower than 50% across languages, with the minimum of 15% for the Lithuanian language data.

VoxPopuli includes all available speeches from the 2009-2020 EP events without any selections on the topics or speakers. The speech contents represent the standpoints of the speakers in the EP events, many of which are EU officials.

Other Known Limitations

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

The dataset is distributet under CC0 license, see also European Parliament's legal notice for the raw data.

Citation Information

Please cite this paper:

@inproceedings{wang-etal-2021-voxpopuli,
  title = "{V}ox{P}opuli: A Large-Scale Multilingual Speech Corpus for Representation Learning, Semi-Supervised Learning and Interpretation",
  author = "Wang, Changhan and
   Riviere, Morgane and
   Lee, Ann and
   Wu, Anne and
   Talnikar, Chaitanya and
   Haziza, Daniel and
   Williamson, Mary and
   Pino, Juan and
   Dupoux, Emmanuel",
  booktitle = "Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)",
  month = aug,
  year = "2021",
  address = "Online",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/2021.acl-long.80",
  pages = "993--1003",
}

Contributions

Thanks to @polinaeterna for adding this dataset.

Downloads last month
9,938
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on facebook/voxpopuli

Spaces using facebook/voxpopuli 6

Collection including facebook/voxpopuli