sentence
stringlengths
17
143
audio
audioduration (s)
1.19
7.99
"Táim go deimhin." a d'fhreagraíos.
I dtuairisc, a scríobh cigirí ón Roinn
bhí Michael D. Higgins riamh neamhspleách.
bhí céim mháistir aige ó Oxford.
An Giallsa Damer, a scríobh léirmheastóir
bí ag caint ar chliste.
Cónaidhme ag plé leo faoi thodhchaí an Tuaiscirt.
Ghabh sé tríd an mBruiséil.
Níor scoláire béaloidis é Pedersen.
Bainim taitneamh as na fotheidil.
Crothnaím uaim iad sa gheimhreadh.
Fuair sé suas go leathchéad.
Scéal suimiúil faoi chlog Chill Éinde
Táimid ar thóir ráitis láidir ficsin.
Samhradh fliuch? Téigh ó thuaidh.
Chum sé suas le céad go leith píosa ceoil.
ní mian liom socrú síos.
Sánn mias atá faighte aige ó bhean sa tsráid faoi mo shrón.
Log na Coille mar sprioc.
bhí Aodh Mac Laifeartaigh, a bhfuil mórchuid déanta aige, ar fheabhas
Níor luigh siad le ciall ach spreag siad an tsamhlaíocht.
ní hócáid mhór spóirt go géar-iomaíocht.
tá caint ann faoi oscailt oifigiúil.
Celt nó Meamram Páipéar Ríomhaire mar shampla.
Línte as Cuimhní Cinn le Máirtín Ó Direáin.
Bhuf-bhuf! Suzi atá uaim.
Bailiúchán de phrós Gharret Fitzgerald
ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu
Mínigh gurb é an seachtú haois déag aois ghlórmhar
Is doiligh botún chomh bunúsach a thuigbheáil.
cailín eile ann nach raibh uaithi ach barróg ó Des.
leabhar dá gcuid i gcló
Tadhg ab ainm dá athair.
An comhlacht neamhspleách léiriúcháin Lugh Films
b'fhiú dóibh dul ag suirí
bhí rud éigin dom choinneáil siar.
Cúbach ba ea é nár chúb riamh.
chéad léiriú Gaeilge sa Phéacóg.
Fáithe an fichiú hAois
Ba é Christopher Butler, ardeaspag Chaisil, a rinne an socrú
Bhain sé céim B A agus H Dip.
ní múinteoir ná múinteoir mé
Is íomhá fhoirfe de Noel í
Luadh fiú bagairtí buamaí a bheith faighte.
Gabhaimid buíochas leat, a Thiarna.
Briotaíl Bhéarla a bhíonn i gceist i gcónaí
Seo é Éamonn an Chnoic.
buanna a shamhlaítí fadó leis an nGael.
Thug sé chun boird mé
beiriú trí neomat, an buíocán bog.
Ag aon bhreithlá gheobhfá cártaí
Aimsíonn muid culaith dheas nua.
Baile Átha Cliath, áit a seolfaidh an láithreoir
má thugann tú nóta mór bainc di ligfidh sí béic
thiarnaí talún atá á gciapadh.
Cuir an plúr isteach i mbabhla mór.
Féach ansin é, gnúis mhoncaí, inchinn ghealbhain
ní inniu ná inné a saolaíodh an coincheap.
Caibidil nua eile i leabhar C L G.
ní tír í an Dalmáit, ar ndóigh, ach réigiún.
Insíodh dúinn gur scrios buamaí cuid mhór den Ard-Eaglais
D'éag sé míle nó dhó taobh ó thuaidh de Chrois Mhic Lionnáin.
Ghnóthaigh sé an H Dip.
B'fhearr leo an ball a bhrógáil suas an pháirc.
shílfeá, ar an gcéad radharc, gur bábóg phoircealláin a bhí sa bpictiúr.
tá dlúthdhioscaí ag dul leis na leabhair.
Ba den phribhléid bheith á léamh.
Is diail an dream iad i ngach slí, im thuairimse.
Ag cruthú is ag imirt cluichí agus ag poibliú
Is é taobh le loighic a theanga féin.
bhí cúpla alt i dtaobh ceoil aige in Comhar.
Is é mo dhícheall é coimeád bonn ar bhonn leis.
a bhíonn á gcoimeád faoi ómós i sanctóir gach séipéil.
Ba dheacair é a shamhlú ach múineann gá seift.
Mic léinn leighis ab ea seachtó a cúig faoin gcéad díobh sin.
Más sea, is boichte muid.
n-aithneofaí tréithe na sean-namhad.
naoi déag ochtó a haon
tá an dara halbam déag ó stiúideo u two i ndiaidh tuirlingt.
Chuaigh sé ar pinsean luath ón státseirbhís.
má chuaigh, bhí díomá orm.
tá mír dheas in Ó Dónaill faoin bhó
ní raibh pingin rua ina bpócaí acu uaireanta.
Ach ní go ceann i bhfad.
Leathchéad bliain ó shin chuaigh sé ar díol
Ainmníodh seomra sa mhúsaem as.
nó ag feabhsú ar a laghad
tá an aimsir geallta an-ghaofar agus fuar inniu.
Elvis tar éis bháis fadó ionainn, ó dhein sé G I Blues.
Ar a laghad ar bith bhí tásc uirthi.
Dea-aoibh orthu ar fad.
Freagra ar dhán Dhiarmuid Mhic an Bhaird
Ba é a luaigh ainm Phóil le Marsh.
Tá an rud céanna fíor i gcás teanga.
Na scórtha póilín ar dualgas, héileacaptar ag eitilt timpeall.
Comhuaineach sníomhbhairdneach ó cheann go ceangal.
Dhúisigh Dia aniar le mochéirí
fiú tar éis beagnach daichead bliain.
Réab Comhar isteach mar ghaoth úr tar éis ré choimeádach
I bpáirtíocht le Pádraig Ua Maoileoin

Dataset Details

Living Audio Irish speech corpus. This version is based on the Irish dataset on Kaggle. The original dataset with audio in more languages is available on GitHub as part of the Idlak project.

The details of the Irish portion of the Living Audio dataset are as follows:

Speaker Language Accent Gender Total duration(mm:ss) Sample rate (Hz)
CLL Irish (ga) Non-native (ie) Man 61:56 48,000

Dataset Structure

Dataset({
  features: ['sentence', 'audio'],
  num_rows: 1121
})

How to load the dataset

from datasets import load_dataset

living_audio_dataset = load_dataset("ymoslem/Living-Audio-Irish",
                  split="train",
                  trust_remote_code=True
                  )

Citation

@inproceedings{braude19_interspeech,
 author={David A. Braude and Matthew P. Aylett and Caoimhín Laoide-Kemp and Simone Ashby and Kristen M. Scott and Brian Ó Raghallaigh and Anna Braudo and Alex Brouwer and Adriana Stan},
 title={{All Together Now: The Living Audio Dataset}},
 year=2019,
 booktitle={Proc. Interspeech 2019},
 pages={1521--1525},
 doi={10.21437/Interspeech.2019-2448}
}
Downloads last month
2
Edit dataset card