Dataset Preview
Go to dataset viewer
idx (string)text (string)tokens (sequence)lemmas (sequence)upos (sequence)xpos (sequence)feats (sequence)head (sequence)deprel (sequence)deps (sequence)misc (sequence)
"train-s1"
"Die doel van die webtuiste vir Suid-Afrikaanse Regeringsdienste is om 'n enkele bron van inligting te bied oor dienste wat deur die Suid-Afrikaanse regering verskaf word."
[ "Die", "doel", "van", "die", "webtuiste", "vir", "Suid-Afrikaanse", "Regeringsdienste", "is", "om", "'n", "enkele", "bron", "van", "inligting", "te", "bied", "oor", "dienste", "wat", "deur", "die", "Suid-Afrikaanse", "regering", "verskaf", "word", "." ]
[ "die", "doel", "van", "die", "webtuiste", "vir", "Suid-Afrikaans", "regeringsdiens", "is", "om", "'n", "enkel", "bron", "van", "inligting", "te", "bied", "oor", "diens", "wat", "deur", "die", "Suid-Afrikaans", "regering", "verskaf", "word", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 0, 2, 6, 0, 17, 2, 8, 3, 0, 2, 0, 7, 16, 2, 0, 11, 2, 8, 6, 0, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "ASA", "NSM", "VTHOK", "SVS", "LO", "THAB", "NSE", "SVS", "NM", "UPI", "VTHOG", "SVS", "NSM", "PB", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "VTHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "17", "5", "5", "2", "8", "8", "5", "17", "17", "13", "13", "17", "15", "13", "17", "0", "19", "17", "25", "24", "24", "24", "25", "19", "25", "25" ]
[ "det", "nsubj", "case", "det", "nmod", "case", "amod", "nmod", "cop", "case", "det", "nummod", "obj", "case", "nmod", "mark", "root", "case", "obl", "nsubj:pass", "case", "det", "amod", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s2"
"Die oogmerk is om die dispariteit te verminder wat tussen die bemagtigdes en die ontmagtigdes, oftewel die eerste en tweede ekonomieë, bestaan."
[ "Die", "oogmerk", "is", "om", "die", "dispariteit", "te", "verminder", "wat", "tussen", "die", "bemagtigdes", "en", "die", "ontmagtigdes", ",", "oftewel", "die", "eerste", "en", "tweede", "ekonomieë", ",", "bestaan", "." ]
[ "die", "oogmerk", "is", "om", "die", "dispariteit", "te", "verminder", "wat", "tussen", "die", "bemagtigde", "en", "die", "ontmagtigde", ",", "oftewel", "die", "eerste", "en", "tweede", "ekonomie", ",", "bestaan", "." ]
[ 8, 0, 17, 2, 8, 0, 7, 16, 11, 2, 8, 0, 9, 8, 0, 1, 5, 8, 6, 9, 6, 0, 1, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOK", "SVS", "LB", "NSE", "UPI", "VTHOG", "PB", "SVS", "LB", "NSM", "KN", "LB", "NSM", "ZM", "KO", "LB", "TRAB", "KN", "TRAB", "NSM", "ZM", "VTHOO", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "8", "8", "8", "6", "8", "8", "0", "24", "22", "12", "24", "12", "15", "12", "15", "22", "22", "22", "19", "19", "12", "22", "8", "24" ]
[ "det", "nsubj", "cop", "case", "det", "obj", "mark", "root", "nsubj", "case", "det", "obl", "cc", "det", "conj", "punct", "cc", "det", "nummod", "cc", "conj", "conj", "punct", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s3"
"Die webtuiste is 'n kritiese ingryp wat daarop gerig is om seker te maak dat landsburgers met die regering in interaksie sal kan tree."
[ "Die", "webtuiste", "is", "'n", "kritiese", "ingryp", "wat", "daarop", "gerig", "is", "om", "seker", "te", "maak", "dat", "landsburgers", "met", "die", "regering", "in", "interaksie", "sal", "kan", "tree", "." ]
[ "die", "webtuiste", "is", "'n", "krities", "ingryp", "wat", "daarop", "rig", "is", "om", "seker", "te", "maak", "dat", "landsburger", "met", "die", "regering", "in", "interaksie", "sal", "kan", "tree", "." ]
[ 8, 0, 17, 8, 6, 0, 11, 11, 16, 17, 2, 14, 7, 16, 5, 0, 2, 8, 0, 2, 0, 17, 17, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOK", "LO", "ASA", "NSE", "PB", "PB", "VVHOO", "VVUOP", "SVS", "BS", "UPI", "VTHOG", "KO", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NSE", "VTUOM", "VTUOM", "VTHOO", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "6", "6", "6", "6", "0", "9", "9", "3", "9", "14", "14", "14", "9", "14", "23", "19", "19", "21", "21", "23", "23", "15", "23", "24" ]
[ "det", "nsubj", "cop", "det", "amod", "root", "nsubj:pass", "amod", "ccomp", "aux:pass", "case", "advmod", "mark", "obl", "amod", "nsubj", "case", "det", "obl", "amod", "obj", "aux", "dep", "dep", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s4"
"Die bedoelde gebruikers van die webtuiste is Suid-Afrikaanse burgers in alle dele van die land, huidige of voornemende Suid-Afrikaanse sakeondernemings of organisasies, en burgers en organisasies van ander lande wat dienste deur die Suid-Afrikaanse regering nodig het."
[ "Die", "bedoelde", "gebruikers", "van", "die", "webtuiste", "is", "Suid-Afrikaanse", "burgers", "in", "alle", "dele", "van", "die", "land", ",", "huidige", "of", "voornemende", "Suid-Afrikaanse", "sakeondernemings", "of", "organisasies", ",", "en", "burgers", "en", "organisasies", "van", "ander", "lande", "wat", "dienste", "deur", "die", "Suid-Afrikaanse", "regering", "nodig", "het", "." ]
[ "die", "bedoel", "gebruiker", "van", "die", "webtuiste", "is", "Suid-Afrikaans", "burger", "in", "al", "deel", "van", "die", "land", ",", "huidig", "of", "voorneem", "Suid-Afrikaans", "sakeonderneming", "of", "organisasie", ",", "en", "burger", "en", "organisasie", "van", "ander", "land", "wat", "diens", "deur", "die", "Suid-Afrikaans", "regering", "nodig", "het", "." ]
[ 8, 6, 0, 2, 8, 0, 17, 6, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 1, 6, 9, 6, 6, 0, 9, 0, 1, 9, 0, 9, 0, 2, 6, 0, 11, 0, 2, 8, 6, 0, 14, 16, 1 ]
[ "LB", "ASA", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "VTHOK", "ASA", "NSM", "SVS", "THAO", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "ZM", "ASA", "KN", "ASA", "ASA", "NSM", "KN", "NSM", "ZM", "KN", "NSM", "KN", "NSM", "SVS", "ASA", "NSM", "PB", "NSM", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "BS", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "3", "3", "9", "6", "6", "3", "9", "9", "0", "12", "12", "9", "15", "15", "12", "9", "21", "17", "17", "21", "9", "21", "21", "23", "21", "21", "26", "26", "31", "31", "28", "39", "39", "37", "37", "37", "33", "39", "28", "39" ]
[ "det", "amod", "nsubj", "case", "det", "nmod", "cop", "amod", "root", "case", "nummod", "nmod", "case", "det", "nmod", "punct", "amod", "cc", "conj", "amod", "conj", "cc", "conj", "punct", "cc", "conj", "cc", "conj", "case", "amod", "nmod", "nsubj", "obj", "case", "det", "amod", "nmod", "advmod", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s5"
"'n Kritiese sektor van gebruikers is al die tussengangers, soos die Veeldoelige Gemeenskapsentra (MPCCs), Gemeenskapontwikkelingswerkers (GOW's) en die Batho Pele Gateway-inbelsentrum, wat diegene wat nie in staat is om regstreeks toegang tot die Internet te kry nie, sal help om die webtuiste te gebruik."
[ "'n", "Kritiese", "sektor", "van", "gebruikers", "is", "al", "die", "tussengangers", ",", "soos", "die", "Veeldoelige", "Gemeenskapsentra", "(", "MPCCs", ")", ",", "Gemeenskapontwikkelingswerkers", "(", "GOW's", ")", "en", "die", "Batho", "Pele", "Gateway-inbelsentrum", ",", "wat", "diegene", "wat", "nie", "in", "staat", "is", "om", "regstreeks", "toegang", "tot", "die", "Internet", "te", "kry", "nie", ",", "sal", "help", "om", "die", "webtuiste", "te", "gebruik", "." ]
[ "'n", "krities", "sektor", "van", "gebruiker", "is", "al", "die", "tussenganger", ",", "soos", "die", "veeldoelig", "gemeenskapsentrum", "(", "MPCC", ")", ",", "gemeenskapontwikkelingswerker", "(", "GOW", ")", "en", "die", "Batho", "Pele", "Gateway-inbelsentrum", ",", "wat", "diegene", "wat", "nie", "in", "staat", "is", "om", "regstreeks", "toegang", "tot", "die", "Internet", "te", "kry", "nie", ",", "sal", "help", "om", "die", "webtuiste", "te", "gebruik", "." ]
[ 8, 6, 0, 2, 0, 17, 8, 8, 0, 1, 5, 8, 6, 0, 1, 12, 1, 1, 0, 1, 12, 1, 9, 8, 10, 10, 0, 1, 11, 11, 11, 14, 2, 0, 17, 2, 14, 0, 2, 8, 10, 7, 16, 7, 1, 17, 16, 2, 8, 0, 7, 16, 1 ]
[ "LO", "ASA", "NSE", "SVS", "NSM", "VTHOK", "THAO", "LB", "NSM", "ZM", "UPV", "LB", "ASA", "NSM", "ZPL", "RL", "ZPR", "ZM", "NSM", "ZPL", "RL", "ZPR", "KN", "LB", "NEE", "NEE", "NSE", "ZM", "PB", "PO", "PB", "BS", "SVS", "NSE", "VTHOK", "SVS", "BS", "NA", "SVS", "LB", "NEE", "UPI", "VTHOG", "UPO", "ZM", "VTUOM", "VTHOO", "SVS", "LB", "NSE", "UPI", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "None", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "3", "3", "9", "5", "3", "9", "9", "9", "0", "9", "14", "14", "14", "9", "16", "14", "16", "14", "14", "21", "19", "21", "19", "27", "27", "25", "19", "27", "47", "47", "30", "35", "34", "31", "34", "43", "43", "43", "41", "41", "38", "43", "34", "43", "43", "47", "9", "52", "50", "52", "52", "47", "52" ]
[ "det", "amod", "nsubj", "case", "nmod", "cop", "nummod", "det", "root", "punct", "case", "det", "amod", "nmod", "punct", "appos", "punct", "punct", "conj", "punct", "appos", "punct", "cc", "det", "amod", "flat", "conj", "punct", "nsubj", "nsubj", "amod", "advmod", "dep", "obj", "cop", "case", "advmod", "obj", "case", "det", "nmod", "mark", "obl", "advmod", "dep", "aux", "ccomp", "case", "det", "obj", "mark", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s6"
"Die webtuiste bevat inligting oor regeringsdienste wat op die nasionale regeringsvlak aangebied word."
[ "Die", "webtuiste", "bevat", "inligting", "oor", "regeringsdienste", "wat", "op", "die", "nasionale", "regeringsvlak", "aangebied", "word", "." ]
[ "die", "webtuiste", "bevat", "inligting", "oor", "regeringsdiens", "wat", "op", "die", "nasionaal", "regeringsvlak", "aanbied", "word", "." ]
[ 8, 0, 16, 0, 2, 0, 11, 2, 8, 6, 0, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOG", "NM", "SVS", "NSM", "PB", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "3", "0", "3", "6", "4", "12", "11", "11", "11", "12", "6", "12", "12" ]
[ "det", "nsubj", "root", "obj", "case", "nmod", "nsubj:pass", "case", "det", "amod", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s7"
"Dienste vir buitelandse burgers: inligting wat spesifiek bedoel is vir burgers van ander lande wat toepaslike dienste van die Suid-Afrikaanse regering nodig het."
[ "Dienste", "vir", "buitelandse", "burgers", ":", "inligting", "wat", "spesifiek", "bedoel", "is", "vir", "burgers", "van", "ander", "lande", "wat", "toepaslike", "dienste", "van", "die", "Suid-Afrikaanse", "regering", "nodig", "het", "." ]
[ "diens", "vir", "buitelands", "burger", ":", "inligting", "wat", "spesifiek", "bedoel", "is", "vir", "burger", "van", "ander", "land", "wat", "toepaslik", "diens", "van", "die", "Suid-Afrikaans", "regering", "nodig", "het", "." ]
[ 0, 2, 6, 0, 1, 0, 11, 14, 6, 17, 2, 0, 2, 6, 0, 11, 6, 0, 2, 8, 6, 0, 14, 16, 1 ]
[ "NSM", "SVS", "ASA", "NSM", "ZM", "NM", "PB", "BS", "ASP", "VTHOK", "SVS", "NSM", "SVS", "ASA", "NSM", "PB", "ASA", "NSM", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "BS", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "0", "4", "4", "1", "1", "1", "6", "10", "7", "9", "12", "9", "15", "15", "12", "24", "18", "24", "22", "22", "22", "18", "24", "15", "24" ]
[ "root", "case", "amod", "nmod", "punct", "conj", "amod", "advmod", "obj", "cop", "case", "obl", "case", "det", "nmod", "nsubj", "amod", "obj", "case", "det", "amod", "nmod", "advmod", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s8"
"Elk van hierdie kategorieë is verder op so 'n wyse gestruktureer dat dit aanpas by die volgorde van lewensgebeure (tipiese gebeure in die lewe van 'n burger of 'n sakeonderneming)."
[ "Elk", "van", "hierdie", "kategorieë", "is", "verder", "op", "so", "'n", "wyse", "gestruktureer", "dat", "dit", "aanpas", "by", "die", "volgorde", "van", "lewensgebeure", "(", "tipiese", "gebeure", "in", "die", "lewe", "van", "'n", "burger", "of", "'n", "sakeonderneming", ")", "." ]
[ "elk", "van", "hierdie", "kategorie", "is", "ver", "op", "so", "'n", "wyse", "struktureer", "dat", "dit", "aanpas", "by", "die", "volgorde", "van", "lewensgebeure", "(", "tipies", "gebeure", "in", "die", "lewe", "van", "'n", "burger", "of", "'n", "sakeonderneming", ")", "." ]
[ 11, 2, 8, 0, 17, 14, 2, 5, 8, 0, 16, 5, 11, 16, 2, 8, 0, 2, 0, 1, 6, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 9, 8, 0, 1, 1 ]
[ "PO", "UPD", "PA", "NSM", "VVUOP", "BV", "SVS", "UPV", "LO", "NSE", "VVHOG", "KO", "PDOENP", "VTHSO", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NA", "ZPL", "ASA", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LO", "NSE", "KN", "LO", "NSE", "ZPR", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Ind'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None" ]
[ "11", "4", "4", "1", "11", "11", "10", "10", "10", "11", "0", "11", "14", "12", "17", "17", "14", "19", "17", "22", "22", "19", "25", "25", "22", "28", "28", "25", "28", "31", "28", "22", "14" ]
[ "nsubj:pass", "case", "det", "obl", "aux:pass", "advmod", "case", "amod", "det", "obl", "root", "amod", "obj", "dep", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "punct", "amod", "conj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "cc", "det", "conj", "punct", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s9"
"Hierdie lewensgebeure is verder in kategorieë volgens lewensfases ingedeel."
[ "Hierdie", "lewensgebeure", "is", "verder", "in", "kategorieë", "volgens", "lewensfases", "ingedeel", "." ]
[ "hierdie", "lewensgebeure", "is", "ver", "in", "kategorie", "volgens", "lewensfase", "indeel", "." ]
[ 8, 0, 17, 14, 2, 0, 2, 0, 16, 1 ]
[ "PA", "NA", "VVUOP", "BV", "SVS", "NSM", "SVS", "NSM", "VVHOG", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None" ]
[ "2", "9", "9", "9", "6", "9", "8", "6", "0", "9" ]
[ "det", "nsubj:pass", "aux:pass", "advmod", "case", "obl", "case", "nmod", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s10"
"Inligting ten opsigte van elke diens is volgens sewe sleutelareas gerangskik, naamlik beskrywing, stappe om te volg, wetlike raamwerk, diensstandaard; koste, vorms om in te vul, en kontakbesonderhede."
[ "Inligting", "ten", "opsigte", "van", "elke", "diens", "is", "volgens", "sewe", "sleutelareas", "gerangskik", ",", "naamlik", "beskrywing", ",", "stappe", "om", "te", "volg", ",", "wetlike", "raamwerk", ",", "diensstandaard", ";", "koste", ",", "vorms", "om", "in", "te", "vul", ",", "en", "kontakbesonderhede", "." ]
[ "inligting", "ten", "opsigte", "van", "elk", "diens", "is", "volgens", "sewe", "sleutelarea", "rangskik", ",", "naamlik", "beskrywing", ",", "stap", "om", "te", "volg", ",", "wetlik", "raamwerk", ",", "diensstandaard", ";", "koste", ",", "vorm", "om", "in", "te", "vul", ",", "en", "kontakbesonderhede", "." ]
[ 0, 2, 0, 2, 11, 0, 17, 2, 3, 0, 16, 1, 14, 0, 1, 0, 2, 7, 16, 1, 6, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 14, 7, 16, 1, 9, 0, 1 ]
[ "NM", "SVS", "NSM", "SVS", "PO", "NSE", "VVUOP", "SVS", "THAB", "NSM", "VVHOG", "ZM", "BS", "NSE", "ZM", "NSM", "SVS", "UPI", "VTHOG", "ZM", "ASA", "NSE", "ZM", "NSE", "ZM", "NSE", "ZM", "NSM", "SVS", "UPW", "UPI", "VTHOG", "ZM", "KN", "NM", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "11", "3", "1", "6", "6", "3", "11", "10", "10", "11", "0", "11", "11", "13", "14", "14", "19", "19", "16", "19", "22", "14", "22", "22", "24", "24", "26", "26", "32", "32", "32", "28", "32", "26", "26", "11" ]
[ "nsubj:pass", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "aux:pass", "case", "nummod", "obl", "root", "punct", "advmod", "dep", "punct", "nmod", "case", "mark", "xcomp", "punct", "amod", "conj", "punct", "conj", "punct", "conj", "punct", "nmod", "case", "compound:prt", "mark", "xcomp", "punct", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s11"
"Hierdie afdeling van die webtuiste, wat in die regterkantste navigasiebalk vertoon word, bevat skakels na die webtuistes wat aan daardie lewensgebeurtenis verwant is."
[ "Hierdie", "afdeling", "van", "die", "webtuiste", ",", "wat", "in", "die", "regterkantste", "navigasiebalk", "vertoon", "word", ",", "bevat", "skakels", "na", "die", "webtuistes", "wat", "aan", "daardie", "lewensgebeurtenis", "verwant", "is", "." ]
[ "hierdie", "afdeling", "van", "die", "webtuiste", ",", "wat", "in", "die", "regterkantste", "navigasiebalk", "vertoon", "word", ",", "bevat", "skakel", "na", "die", "webtuiste", "wat", "aan", "daardie", "lewensgebeurtenis", "verwant", "is", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 0, 1, 11, 2, 8, 6, 0, 16, 17, 1, 16, 0, 2, 8, 0, 11, 2, 8, 0, 6, 17, 1 ]
[ "PA", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "ZM", "PB", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "VTHOG", "VTUOP", "ZM", "VTHOG", "NSM", "SVS", "LB", "NSM", "PB", "SVS", "PA", "NSE", "ASP", "VTHOK", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "None" ]
[ "2", "15", "5", "5", "2", "5", "12", "11", "11", "11", "12", "5", "12", "12", "0", "15", "19", "19", "16", "19", "23", "23", "24", "20", "24", "25" ]
[ "det", "nsubj", "case", "det", "nmod", "punct", "nsubj:pass", "case", "det", "amod", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct", "root", "obj", "case", "det", "nmod", "amod", "case", "det", "obl", "obj", "cop", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s12"
"Hierdie weergawe van die webtuiste maak voorsiening vir elf tale, naamlik Engels, Afrikaans, isiXhosa, isiZulu, Sepedi, Sesotho, Setswana, Ndebele, Tsonga, Venda en Siswati."
[ "Hierdie", "weergawe", "van", "die", "webtuiste", "maak", "voorsiening", "vir", "elf", "tale", ",", "naamlik", "Engels", ",", "Afrikaans", ",", "isiXhosa", ",", "isiZulu", ",", "Sepedi", ",", "Sesotho", ",", "Setswana", ",", "Ndebele", ",", "Tsonga", ",", "Venda", "en", "Siswati", "." ]
[ "hierdie", "weergawe", "van", "die", "webtuiste", "maak", "voorsiening", "vir", "elf", "taal", ",", "naamlik", "Engels", ",", "Afrikaans", ",", "isiXhosa", ",", "isiZulu", ",", "Sepedi", ",", "Sesotho", ",", "Setswana", ",", "Ndebele", ",", "Tsonga", ",", "Venda", "en", "Siswati", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 0, 16, 0, 2, 3, 0, 1, 14, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 1, 10, 9, 10, 1 ]
[ "PA", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "VTHOG", "NA", "SVS", "THAB", "NSM", "ZM", "BS", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "ZM", "NEE", "KN", "NEE", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "6", "5", "5", "2", "0", "6", "10", "10", "7", "10", "6", "12", "13", "13", "15", "15", "17", "17", "19", "19", "21", "21", "23", "23", "25", "25", "27", "27", "29", "29", "31", "31", "33" ]
[ "det", "nsubj", "case", "det", "nmod", "root", "obj", "case", "nummod", "nmod", "punct", "advmod", "dep", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "punct", "flat", "cc", "flat", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s13"
"Ten einde toegang tot die inligting op die webtuiste uit te brei, word daar in die vooruitsig gestel dat die inligting uiteindelik in al elf amptelike tale beskikbaar sal wees."
[ "Ten", "einde", "toegang", "tot", "die", "inligting", "op", "die", "webtuiste", "uit", "te", "brei", ",", "word", "daar", "in", "die", "vooruitsig", "gestel", "dat", "die", "inligting", "uiteindelik", "in", "al", "elf", "amptelike", "tale", "beskikbaar", "sal", "wees", "." ]
[ "ten", "einde", "toegang", "tot", "die", "inligting", "op", "die", "webtuiste", "uit", "te", "brei", ",", "word", "daar", "in", "die", "vooruitsig", "stel", "dat", "die", "inligting", "uiteindelik", "in", "al", "elf", "amptelik", "taal", "beskikbaar", "sal", "wees", "." ]
[ 2, 0, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 14, 7, 16, 1, 17, 11, 2, 8, 0, 16, 5, 8, 0, 14, 2, 8, 3, 6, 0, 6, 17, 17, 1 ]
[ "SVS", "NSE", "NA", "SVS", "LB", "NM", "SVS", "LB", "NSE", "UPW", "UPI", "VTHOG", "ZM", "VTUOP", "UXD", "SVS", "LB", "NSE", "VVHOG", "KO", "LB", "NM", "BS", "SVS", "THAO", "THAB", "ASA", "NSM", "ASP", "VTUOM", "VTHOK", "ZE" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Ind'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "None" ]
[ "12", "12", "12", "6", "6", "3", "9", "9", "6", "12", "12", "19", "12", "19", "19", "18", "18", "19", "0", "19", "22", "20", "31", "28", "28", "28", "28", "29", "22", "31", "29", "31" ]
[ "case", "nmod", "obj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "compound:prt", "mark", "obl", "punct", "aux:pass", "amod", "case", "det", "obl", "root", "amod", "det", "dep", "advmod", "case", "nummod", "nummod", "amod", "obl", "cop", "aux", "cop", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s14"
"Vertaling van die inligting in die oorblywende amptelike tale sal na verwagting teen Maart 2007 afgehandel wees."
[ "Vertaling", "van", "die", "inligting", "in", "die", "oorblywende", "amptelike", "tale", "sal", "na", "verwagting", "teen", "Maart", "2007", "afgehandel", "wees", "." ]
[ "vertaling", "van", "die", "inligting", "in", "die", "oorbly", "amptelik", "taal", "sal", "na", "verwagting", "teen", "Maart", "2007", "afhandel", "wees", "." ]
[ 0, 2, 8, 0, 2, 8, 6, 6, 0, 17, 2, 0, 2, 10, 4, 6, 17, 1 ]
[ "NSE", "SVS", "LB", "NM", "SVS", "LB", "ASA", "ASA", "NSM", "VTUOM", "SVS", "NSE", "SVS", "NEE", "RS", "ASP", "VTHOK", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "None" ]
[ "16", "4", "4", "1", "9", "9", "9", "9", "4", "17", "12", "16", "14", "12", "14", "0", "16", "17" ]
[ "nsubj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "amod", "amod", "nmod", "aux", "case", "obl", "case", "nmod", "amod", "root", "cop", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s15"
"Dienste-inligting word oorspronklik in Engels opgestel, waarna dit in die ander tale vertaal word."
[ "Dienste-inligting", "word", "oorspronklik", "in", "Engels", "opgestel", ",", "waarna", "dit", "in", "die", "ander", "tale", "vertaal", "word", "." ]
[ "dienste-inligting", "word", "oorspronklik", "in", "Engels", "opstel", ",", "waarna", "dit", "in", "die", "ander", "taal", "vertaal", "word", "." ]
[ 0, 17, 14, 2, 10, 16, 1, 11, 11, 2, 8, 6, 0, 16, 17, 1 ]
[ "NM", "VTUOP", "BS", "SVS", "NEE", "VVHOG", "ZM", "PB", "PDOENP", "SVS", "LB", "ASA", "NSM", "VTHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "6", "6", "6", "5", "6", "0", "6", "14", "14", "13", "13", "13", "14", "6", "14", "15" ]
[ "nsubj", "aux:pass", "advmod", "case", "obl", "root", "punct", "nsubj:pass", "nsubj:pass", "case", "det", "det", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s16"
"Dienste-inligting word in die ander tale geplaas nadat dit vertaal is."
[ "Dienste-inligting", "word", "in", "die", "ander", "tale", "geplaas", "nadat", "dit", "vertaal", "is", "." ]
[ "dienste-inligting", "word", "in", "die", "ander", "taal", "plaas", "nadat", "dit", "vertaal", "is", "." ]
[ 0, 17, 2, 8, 6, 0, 16, 5, 11, 16, 17, 1 ]
[ "NM", "VTUOP", "SVS", "LB", "ASA", "NSM", "VVHOG", "KO", "PDOENP", "VTHOG", "VVUOP", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "7", "7", "6", "6", "6", "7", "0", "7", "10", "8", "10", "10" ]
[ "nsubj", "aux:pass", "case", "det", "amod", "obl", "root", "amod", "nsubj:pass", "dep", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s17"
"Gebruik die Kontak ons bladsy om kommentaar te lewer oor of navraag te doen na die Regeringsdienste-webtuiste."
[ "Gebruik", "die", "Kontak", "ons", "bladsy", "om", "kommentaar", "te", "lewer", "oor", "of", "navraag", "te", "doen", "na", "die", "Regeringsdienste-webtuiste", "." ]
[ "gebruik", "die", "kontak", "ons", "bladsy", "om", "kommentaar", "te", "lewer", "oor", "of", "navraag", "te", "doen", "na", "die", "regeringsdienste-webtuiste", "." ]
[ 16, 8, 16, 11, 0, 2, 0, 7, 16, 2, 9, 0, 7, 16, 2, 8, 0, 1 ]
[ "VTHOG", "LB", "VTHOG", "PEMP", "NSE", "SVS", "NSE", "UPI", "VTHOG", "SVS", "KN", "NSE", "UPI", "VTHOG", "SVS", "LB", "NSE", "ZE" ]
[ "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Case': 'Acc,Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "0", "3", "5", "3", "1", "1", "9", "9", "6", "9", "9", "14", "14", "9", "17", "17", "14", "14" ]
[ "root", "det", "amod", "amod", "obj", "amod", "obj", "mark", "xcomp", "amod", "cc", "obj", "mark", "xcomp", "case", "det", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s18"
"Die www.gov.za-skakel voorsien toegang tot die Suid-Afrikaanse Regering Aanlyn tuisbladsy, wat toegang verskaf tot die webtuiste (Regeringsdienste-webtuiste) en die Regeringsinligting-webtuiste (www.info.gov.za)."
[ "Die", "www.gov.za-skakel", "voorsien", "toegang", "tot", "die", "Suid-Afrikaanse", "Regering", "Aanlyn", "tuisbladsy", ",", "wat", "toegang", "verskaf", "tot", "die", "webtuiste", "(", "Regeringsdienste-webtuiste", ")", "en", "die", "Regeringsinligting-webtuiste", "(", "www.info.gov.za", ")", "." ]
[ "die", "www.gov.za-skakel", "voorsien", "toegang", "tot", "die", "Suid-Afrikaans", "regering", "aanlyn", "tuisbladsy", ",", "wat", "toegang", "verskaf", "tot", "die", "webtuiste", "(", "regeringsdienste-webtuiste", ")", "en", "die", "regeringsinligting-webtuiste", "(", "www.info.gov.za", ")", "." ]
[ 8, 0, 16, 0, 2, 8, 6, 0, 6, 0, 1, 11, 0, 16, 2, 8, 0, 1, 0, 1, 9, 8, 0, 1, 10, 1, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOG", "NA", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "ASA", "NSE", "ZM", "PB", "NA", "VTHOG", "SVS", "LB", "NSE", "ZPL", "NSE", "ZPR", "KN", "LB", "NSE", "ZPL", "NEE", "ZPR", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None" ]
[ "2", "3", "0", "3", "10", "10", "8", "10", "10", "4", "10", "14", "14", "10", "17", "17", "14", "19", "17", "19", "17", "23", "17", "25", "23", "25", "14" ]
[ "det", "nsubj", "root", "obj", "case", "det", "amod", "nmod", "amod", "nmod", "punct", "nsubj", "obj", "ccomp", "case", "det", "obl", "punct", "nmod", "punct", "cc", "det", "conj", "punct", "amod", "punct", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s19"
"Die werfkaart verskaf 'n visuele voorstelling van die struktuur van die webtuiste."
[ "Die", "werfkaart", "verskaf", "'n", "visuele", "voorstelling", "van", "die", "struktuur", "van", "die", "webtuiste", "." ]
[ "die", "werfkaart", "verskaf", "'n", "visueel", "voorstelling", "van", "die", "struktuur", "van", "die", "webtuiste", "." ]
[ 8, 0, 16, 8, 6, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOG", "LO", "ASA", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "3", "0", "6", "6", "3", "9", "9", "6", "12", "12", "9", "3" ]
[ "det", "nsubj", "root", "det", "amod", "obj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s20"
"Dit word hiërargies aangebied, en verdeel die webtuiste se inligting in steeds meer spesifieke onderwerpareas."
[ "Dit", "word", "hiërargies", "aangebied", ",", "en", "verdeel", "die", "webtuiste", "se", "inligting", "in", "steeds", "meer", "spesifieke", "onderwerpareas", "." ]
[ "dit", "word", "hiërargies", "aanbied", ",", "en", "verdeel", "die", "webtuiste", "se", "inligting", "in", "steeds", "baie", "spesifiek", "onderwerparea", "." ]
[ 11, 17, 14, 16, 1, 9, 16, 8, 0, 7, 0, 2, 14, 14, 6, 0, 1 ]
[ "PDOENP", "VTUOP", "BS", "VVHOG", "ZM", "KN", "VTHOG", "LB", "NSE", "UPS", "NM", "SVS", "BS", "BV", "ASA", "NSM", "ZE" ]
[ "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Gen'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "4", "4", "4", "9", "11", "9", "7", "16", "14", "15", "16", "11", "7" ]
[ "nsubj", "aux:pass", "advmod", "root", "punct", "cc", "conj", "det", "nmod", "case", "obj", "case", "dep", "dep", "amod", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s21"
"Dit stel jou dus in staat om jouself ooreenkomstig die inhoudstruktuur van die webtuiste te oriënteer."
[ "Dit", "stel", "jou", "dus", "in", "staat", "om", "jouself", "ooreenkomstig", "die", "inhoudstruktuur", "van", "die", "webtuiste", "te", "oriënteer", "." ]
[ "dit", "stel", "jou", "dus", "in", "staat", "om", "jouself", "ooreenkomstig", "die", "inhoudstruktuur", "van", "die", "webtuiste", "te", "oriënteer", "." ]
[ 11, 16, 11, 14, 2, 0, 2, 11, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 7, 16, 1 ]
[ "PDOENP", "VTHOG", "PTEDP", "BS", "SVS", "NSE", "SVS", "PTEW", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "UPI", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "0", "2", "2", "6", "2", "8", "6", "16", "11", "16", "14", "14", "11", "16", "8", "16" ]
[ "nsubj", "root", "obj", "advmod", "case", "obl", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "mark", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s22"
"Die tuisbladsy verskaf 'n lys van die mees besoekte dienste."
[ "Die", "tuisbladsy", "verskaf", "'n", "lys", "van", "die", "mees", "besoekte", "dienste", "." ]
[ "die", "tuisbladsy", "verskaf", "'n", "lys", "van", "die", "baie", "besoek", "diens", "." ]
[ 8, 0, 16, 8, 0, 2, 8, 14, 6, 0, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOG", "LO", "NSE", "SVS", "LB", "BO", "ASA", "NSM", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Degree': 'Sup'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "2", "3", "0", "5", "3", "10", "10", "9", "10", "5", "3" ]
[ "det", "nsubj", "root", "det", "obj", "case", "det", "advmod", "amod", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s23"
"Hierdie inskrywings bied toegang tot die vyf dienste wat die meeste deur gebruikers besoek is."
[ "Hierdie", "inskrywings", "bied", "toegang", "tot", "die", "vyf", "dienste", "wat", "die", "meeste", "deur", "gebruikers", "besoek", "is", "." ]
[ "hierdie", "inskrywing", "bied", "toegang", "tot", "die", "vyf", "diens", "wat", "die", "baie", "deur", "gebruiker", "besoek", "is", "." ]
[ 8, 0, 16, 0, 2, 8, 3, 0, 11, 8, 14, 2, 0, 16, 17, 1 ]
[ "PA", "NSM", "VTHOG", "NA", "SVS", "LB", "THAB", "NSM", "PB", "LB", "BO", "SVS", "NSM", "VTHOG", "VVUOP", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Degree': 'Sup'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "3", "0", "3", "8", "8", "8", "4", "14", "11", "14", "13", "14", "8", "14", "14" ]
[ "det", "nsubj", "root", "obj", "case", "det", "nummod", "nmod", "nsubj:pass", "det", "advmod", "case", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s24"
"Die lysting word aangepas in ooreenstemming met die statistiek vir die bladsye wat besoek is."
[ "Die", "lysting", "word", "aangepas", "in", "ooreenstemming", "met", "die", "statistiek", "vir", "die", "bladsye", "wat", "besoek", "is", "." ]
[ "die", "lysting", "word", "aanpas", "in", "ooreenstemming", "met", "die", "statistiek", "vir", "die", "bladsy", "wat", "besoek", "is", "." ]
[ 8, 0, 17, 16, 2, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 11, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOP", "VVHOG", "SVS", "NA", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LB", "NSM", "PB", "VTHOG", "VVUOP", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "4", "4", "0", "6", "4", "9", "9", "6", "12", "12", "9", "14", "12", "14", "14" ]
[ "det", "nsubj", "aux:pass", "root", "case", "obl", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "nsubj:pass", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s25"
"'n Soekvenstertjie is beskikbaar op alle bladsye op die webtuiste."
[ "'n", "Soekvenstertjie", "is", "beskikbaar", "op", "alle", "bladsye", "op", "die", "webtuiste", "." ]
[ "'n", "soekvenster", "is", "beskikbaar", "op", "al", "bladsy", "op", "die", "webtuiste", "." ]
[ 8, 0, 17, 6, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 1 ]
[ "LO", "NSED", "VTHOK", "ASP", "SVS", "THAO", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Degree': 'Dim', 'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "4", "4", "0", "7", "7", "4", "10", "10", "7", "3" ]
[ "det", "nsubj", "cop", "root", "case", "nummod", "obl", "case", "det", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s26"
"Wanneer 'n soekterm ingesleutel word, sal die volledige webtuiste vir die bepaalde woord (e) deursoek word."
[ "Wanneer", "'n", "soekterm", "ingesleutel", "word", ",", "sal", "die", "volledige", "webtuiste", "vir", "die", "bepaalde", "woord", "(e)", "deursoek", "word", "." ]
[ "wanneer", "'n", "soekterm", "insleutel", "word", ",", "sal", "die", "volledig", "webtuiste", "vir", "die", "bepaal", "woord", "(e)", "deursoek", "word", "." ]
[ 11, 8, 0, 16, 17, 1, 17, 8, 6, 0, 2, 8, 6, 0, 12, 16, 17, 1 ]
[ "PB", "LO", "NSE", "VVHOG", "VTUOP", "ZM", "VTUOM", "LB", "ASA", "NSE", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "RSF", "VTHSG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Rel'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "4", "3", "4", "16", "4", "5", "16", "10", "10", "16", "14", "14", "14", "10", "14", "0", "16", "16" ]
[ "nsubj", "det", "obj", "ccomp", "aux:pass", "punct", "aux", "det", "amod", "obj", "case", "det", "amod", "nmod", "amod", "root", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s27"
"Skakels na eksterne webtuistes word aangedui deur die woorde 'buiteskakel- maak 'n nuwe venster oop', wat in 'n venstertjie sal verskyn wanneer jou merker oor die skakel beweeg word."
[ "Skakels", "na", "eksterne", "webtuistes", "word", "aangedui", "deur", "die", "woorde", "'", "buiteskakel", "-", "maak", "'n", "nuwe", "venster", "oop", "'", ",", "wat", "in", "'n", "venstertjie", "sal", "verskyn", "wanneer", "jou", "merker", "oor", "die", "skakel", "beweeg", "word", "." ]
[ "skakel", "na", "ekstern", "webtuiste", "word", "aandui", "deur", "die", "woord", "'", "buiteskakel", "-", "maak", "'n", "nuut", "venster", "oop", "'", ",", "wat", "in", "'n", "venster", "sal", "verskyn", "wanneer", "jou", "merker", "oor", "die", "skakel", "beweeg", "word", "." ]
[ 0, 2, 6, 0, 17, 16, 2, 8, 0, 1, 0, 1, 16, 8, 6, 0, 14, 1, 1, 11, 2, 8, 0, 17, 16, 11, 11, 0, 2, 8, 0, 16, 17, 1 ]
[ "NSM", "SVS", "ASA", "NSM", "VTUOP", "VVHOG", "SVS", "LB", "NSM", "ZPL", "NSE", "ZM", "VTHOG", "LO", "ASA", "NSE", "UPW", "ZPR", "ZM", "PB", "SVS", "LO", "NSED", "VTUOM", "VTHOO", "PB", "PTEB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "VTHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "None", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Degree': 'Dim', 'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "6", "4", "4", "1", "6", "0", "9", "9", "6", "11", "9", "11", "11", "16", "16", "13", "13", "11", "9", "25", "23", "23", "25", "25", "9", "32", "28", "32", "31", "31", "32", "25", "32", "32" ]
[ "nsubj", "case", "amod", "nmod", "aux:pass", "root", "case", "det", "obl", "punct", "dep", "punct", "dep", "det", "amod", "obj", "compound:prt", "punct", "punct", "nsubj", "case", "det", "obl", "aux", "ccomp", "nsubj:pass", "det", "nsubj:pass", "case", "det", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s28"
"Die webtuiste sal 'n nuwe deurblaai-venster oopmaak."
[ "Die", "webtuiste", "sal", "'n", "nuwe", "deurblaai-venster", "oopmaak", "." ]
[ "die", "webtuiste", "sal", "'n", "nuut", "deurblaai-venster", "oopmaak", "." ]
[ 8, 0, 17, 8, 6, 0, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOM", "LO", "ASA", "NSE", "VTHSG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "7", "7", "6", "6", "7", "0", "7" ]
[ "det", "nsubj", "aux", "det", "amod", "obj", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s29"
"Hoe gereeld gaan die inligting bygewerk word?"
[ "Hoe", "gereeld", "gaan", "die", "inligting", "bygewerk", "word", "?" ]
[ "hoe", "gereeld", "gaan", "die", "inligting", "bywerk", "word", "?" ]
[ 11, 14, 17, 8, 0, 16, 17, 1 ]
[ "PV", "BS", "VTUOM", "LB", "NM", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Int'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "6", "3", "6", "5", "6", "0", "6", "6" ]
[ "nsubj:pass", "advmod", "aux", "det", "obj", "root", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s30"
"Die webtuiste sal op 'n voortdurende basis bygewerk word."
[ "Die", "webtuiste", "sal", "op", "'n", "voortdurende", "basis", "bygewerk", "word", "." ]
[ "die", "webtuiste", "sal", "op", "'n", "voortduur", "basis", "bywerk", "word", "." ]
[ 8, 0, 17, 2, 8, 6, 0, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOM", "SVS", "LO", "ASA", "NSE", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "8", "8", "7", "7", "7", "8", "0", "8", "8" ]
[ "det", "nsubj:pass", "aux", "case", "det", "amod", "obl", "root", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s31"
"Ons beleid is om inligting te verskaf soos en wanneer dit beskikbaar word."
[ "Ons", "beleid", "is", "om", "inligting", "te", "verskaf", "soos", "en", "wanneer", "dit", "beskikbaar", "word", "." ]
[ "ons", "beleid", "is", "om", "inligting", "te", "verskaf", "soos", "en", "wanneer", "dit", "beskikbaar", "word", "." ]
[ 11, 0, 17, 2, 0, 7, 16, 5, 9, 11, 11, 6, 17, 1 ]
[ "PEMB", "NSE", "VTHOK", "SVS", "NM", "UPI", "VTHOG", "UPV", "KN", "PB", "PDOENP", "ASP", "VTHOK", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "None" ]
[ "2", "7", "7", "7", "7", "7", "0", "7", "8", "8", "12", "10", "12", "13" ]
[ "det", "nsubj", "cop", "case", "obj", "mark", "root", "amod", "cc", "conj", "nsubj", "obj", "cop", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s32"
"Die ontwikkelaars van die Regeringsdienste-webtuiste kan egter nie die resentheid waarborg van inligting wat gepubliseer word op ander webtuistes waarheen daar skakels verskaf word nie."
[ "Die", "ontwikkelaars", "van", "die", "Regeringsdienste-webtuiste", "kan", "egter", "nie", "die", "resentheid", "waarborg", "van", "inligting", "wat", "gepubliseer", "word", "op", "ander", "webtuistes", "waarheen", "daar", "skakels", "verskaf", "word", "nie", "." ]
[ "die", "ontwikkelaar", "van", "die", "regeringsdienste-webtuiste", "kan", "egter", "nie", "die", "resentheid", "waarborg", "van", "inligting", "wat", "publiseer", "word", "op", "ander", "webtuiste", "waarheen", "daar", "skakel", "verskaf", "word", "nie", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 0, 17, 14, 14, 8, 0, 16, 2, 0, 11, 16, 17, 2, 6, 0, 11, 11, 0, 16, 17, 7, 1 ]
[ "LB", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "VTUOM", "BS", "BS", "LB", "NA", "VTHOG", "SVS", "NM", "PB", "VVHOG", "VTUOP", "SVS", "ASA", "NSM", "PB", "UXD", "NSM", "VTHOG", "VTUOP", "UPO", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None" ]
[ "2", "11", "5", "5", "2", "11", "11", "11", "10", "11", "0", "13", "11", "15", "13", "15", "19", "19", "15", "23", "23", "23", "19", "23", "11", "11" ]
[ "det", "nsubj", "case", "det", "nmod", "aux", "advmod", "advmod", "det", "obj", "root", "case", "obl", "nsubj", "ccomp", "aux:pass", "case", "amod", "obl", "nsubj:pass", "amod", "obj", "ccomp", "aux:pass", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s33"
"Sien Terme en Voorwaardes, par. 4.3."
[ "Sien", "Terme", "en", "Voorwaardes", ",", "par.", "4.3", "." ]
[ "sien", "term", "en", "voorwaarde", ",", "par.", "4.3", "." ]
[ 16, 0, 9, 0, 1, 12, 4, 1 ]
[ "VTHOG", "NSM", "KN", "NSM", "ZM", "RA", "RS", "ZE" ]
[ "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "None", "None" ]
[ "0", "1", "2", "2", "4", "4", "6", "1" ]
[ "root", "obj", "cc", "conj", "punct", "dep", "dep", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s34"
"Regeringsdepartemente neem self eienaarskap van hul inligting op die webtuiste."
[ "Regeringsdepartemente", "neem", "self", "eienaarskap", "van", "hul", "inligting", "op", "die", "webtuiste", "." ]
[ "regeringsdepartement", "neem", "self", "eienaarskap", "van", "hul", "inligting", "op", "die", "webtuiste", "." ]
[ 0, 16, 11, 0, 2, 11, 0, 2, 8, 0, 1 ]
[ "NSM", "VTHOG", "PDOEW", "NA", "SVS", "PDMB", "NM", "SVS", "LB", "NSE", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "2", "2", "7", "7", "4", "10", "10", "7", "2" ]
[ "nsubj", "root", "amod", "obj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s35"
"Hierdie funksie is toegewys aan departementele kontakbestuurders wat verantwoordelik is vir die inligting wat op die webtuiste gepubliseer word."
[ "Hierdie", "funksie", "is", "toegewys", "aan", "departementele", "kontakbestuurders", "wat", "verantwoordelik", "is", "vir", "die", "inligting", "wat", "op", "die", "webtuiste", "gepubliseer", "word", "." ]
[ "hierdie", "funksie", "is", "toewys", "aan", "departementeel", "kontakbestuurder", "wat", "verantwoordelik", "is", "vir", "die", "inligting", "wat", "op", "die", "webtuiste", "publiseer", "word", "." ]
[ 8, 0, 17, 16, 2, 6, 0, 11, 6, 17, 2, 8, 0, 11, 2, 8, 0, 16, 17, 1 ]
[ "PA", "NSE", "VVUOP", "VVHOG", "SVS", "ASA", "NSM", "PB", "ASP", "VTHOK", "SVS", "LB", "NM", "PB", "SVS", "LB", "NSE", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "3", "4", "0", "7", "7", "4", "7", "8", "9", "13", "13", "9", "18", "17", "17", "18", "13", "18", "18" ]
[ "det", "nsubj", "aux:pass", "root", "case", "amod", "iobj", "amod", "obj", "cop", "case", "det", "obl", "nsubj:pass", "case", "det", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s36"
"Regeringskommunikasie (GCIS) is verantwoordelik vir die oorkoepelende bestuur en koördinering van die webtuiste se inhoud."
[ "Regeringskommunikasie", "(", "GCIS", ")", "is", "verantwoordelik", "vir", "die", "oorkoepelende", "bestuur", "en", "koördinering", "van", "die", "webtuiste", "se", "inhoud", "." ]
[ "regeringskommunikasie", "(", "GCIS", ")", "is", "verantwoordelik", "vir", "die", "oorkoepelend", "bestuur", "en", "koördinering", "van", "die", "webtuiste", "se", "inhoud", "." ]
[ 0, 1, 12, 1, 17, 6, 2, 8, 6, 0, 9, 0, 2, 8, 0, 7, 0, 1 ]
[ "NA", "ZPL", "RL", "ZPR", "VTHOK", "ASP", "SVS", "LB", "ASA", "NA", "KN", "NA", "SVS", "LB", "NSE", "UPS", "NSE", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Gen'}", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "6", "3", "1", "3", "6", "0", "10", "10", "10", "6", "10", "10", "17", "15", "12", "17", "15", "5" ]
[ "nsubj", "punct", "appos", "punct", "cop", "root", "case", "det", "amod", "obl", "cc", "conj", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s37"
"Die vernaamste formaat vir inligting op die webtuiste is HTML."
[ "Die", "vernaamste", "formaat", "vir", "inligting", "op", "die", "webtuiste", "is", "HTML", "." ]
[ "die", "vernaam", "formaat", "vir", "inligting", "op", "die", "webtuiste", "is", "HTML", "." ]
[ 8, 6, 0, 2, 0, 2, 8, 0, 17, 12, 1 ]
[ "LB", "AOA", "NSE", "SVS", "NM", "SVS", "LB", "NSE", "VTHOK", "RL", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Sup'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "None", "None" ]
[ "3", "3", "10", "5", "3", "8", "8", "5", "10", "0", "9" ]
[ "det", "amod", "nsubj", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "cop", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s38"
"Die PDF-weergawes van dokumente (bv. wette, vorms) word egter verskaf om die oorspronklike uitleg daarvan te behou."
[ "Die", "PDF-weergawes", "van", "dokumente", "(", "bv.", "wette", ",", "vorms", ")", "word", "egter", "verskaf", "om", "die", "oorspronklike", "uitleg", "daarvan", "te", "behou", "." ]
[ "die", "PDF-weergawe", "van", "dokument", "(", "bv.", "wet", ",", "vorm", ")", "word", "egter", "verskaf", "om", "die", "oorspronklik", "uitleg", "daarvan", "te", "behou", "." ]
[ 8, 0, 2, 0, 1, 12, 0, 1, 0, 1, 17, 14, 16, 2, 8, 6, 0, 11, 7, 16, 1 ]
[ "LB", "NSM", "SVS", "NSM", "ZPL", "RA", "NSM", "ZM", "NSM", "ZPR", "VTUOP", "BS", "VTHOG", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "PB", "UPI", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "13", "4", "2", "7", "7", "4", "7", "7", "9", "13", "13", "14", "0", "17", "17", "20", "17", "20", "14", "20" ]
[ "det", "nsubj:pass", "case", "nmod", "punct", "dep", "conj", "punct", "conj", "punct", "aux:pass", "advmod", "case", "root", "det", "amod", "obj", "det", "mark", "xcomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s39"
"Ten einde PDF-dokumente te kan oopmaak, moet jy Adobe Acrobat Reader 4 of hoër op jou rekenaar geïnstalleer hê."
[ "Ten", "einde", "PDF-dokumente", "te", "kan", "oopmaak", ",", "moet", "jy", "Adobe", "Acrobat", "Reader", "4", "of", "hoër", "op", "jou", "rekenaar", "geïnstalleer", "hê", "." ]
[ "ten", "einde", "PDF-dokument", "te", "kan", "oopmaak", ",", "moet", "jy", "Adobe", "Acrobat", "Reader", "4", "of", "hoog", "op", "jou", "rekenaar", "installeer", "hê", "." ]
[ 2, 0, 0, 7, 17, 16, 1, 17, 11, 10, 10, 10, 4, 9, 6, 2, 11, 0, 16, 16, 1 ]
[ "SVS", "NSE", "NSM", "UPI", "VTUOM", "VTHSG", "ZM", "VTUOM", "PTENP", "NEE", "NEE", "NEE", "RS", "KN", "AVP", "SVS", "PTEB", "NSE", "VVHOG", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Cmp'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "6", "6", "6", "5", "6", "19", "6", "19", "19", "19", "10", "10", "10", "13", "13", "18", "18", "19", "0", "19", "19" ]
[ "case", "nmod", "obj", "mark", "xcomp", "obl", "punct", "aux", "nsubj", "obj", "flat", "flat", "flat", "cc", "conj", "case", "det", "obl", "root", "aux", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s40"
"Dit sal dokumente regstreeks in jou blaaier oopmaak."
[ "Dit", "sal", "dokumente", "regstreeks", "in", "jou", "blaaier", "oopmaak", "." ]
[ "dit", "sal", "dokument", "regstreeks", "in", "jou", "blaaier", "oopmaak", "." ]
[ 11, 17, 0, 14, 2, 11, 0, 16, 1 ]
[ "PDOENP", "VTUOM", "NSM", "BS", "SVS", "PTEB", "NSE", "VTHSG", "ZE" ]
[ "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "8", "8", "8", "8", "7", "7", "8", "0", "8" ]
[ "nsubj", "aux", "obj", "advmod", "case", "det", "obl", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s41"
"Soms neem dit lank om PDF-dokumente oop te maak."
[ "Soms", "neem", "dit", "lank", "om", "PDF-dokumente", "oop", "te", "maak", "." ]
[ "soms", "neem", "dit", "lank", "om", "PDF-dokument", "oop", "te", "maak", "." ]
[ 14, 16, 11, 14, 2, 0, 14, 7, 16, 1 ]
[ "BS", "VTHOO", "PDOENP", "BS", "SVS", "NSM", "UPW", "UPI", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "0", "2", "2", "9", "9", "9", "9", "2", "9" ]
[ "advmod", "root", "nsubj", "advmod", "case", "obj", "compound:prt", "mark", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s42"
"In daardie geval beveel ons aan dat jy dit na jou rekenaar aflaai en liewer van daar af oopmaak."
[ "In", "daardie", "geval", "beveel", "ons", "aan", "dat", "jy", "dit", "na", "jou", "rekenaar", "aflaai", "en", "liewer", "van", "daar", "af", "oopmaak", "." ]
[ "in", "daardie", "geval", "beveel", "ons", "aan", "dat", "jy", "dit", "na", "jou", "rekenaar", "aflaai", "en", "graag", "van", "daar", "af", "oopmaak", "." ]
[ 2, 8, 0, 16, 11, 2, 5, 11, 11, 2, 11, 0, 16, 9, 14, 2, 8, 2, 16, 1 ]
[ "SVS", "PA", "NSE", "VTHOV", "PEMP", "SVS", "KO", "PTENP", "PDOENP", "SVS", "PTEB", "NSE", "VTHSG", "KN", "BV", "SVS", "PA", "SVS", "VTHSG", "ZE" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Prep', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Case': 'Acc,Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Dem'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "3", "3", "4", "0", "4", "4", "4", "13", "13", "12", "12", "13", "7", "13", "19", "17", "19", "17", "13", "19" ]
[ "case", "det", "obl", "root", "nsubj", "amod", "amod", "nsubj", "obj", "case", "det", "obl", "dep", "cc", "advmod", "case", "obl", "amod", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s43"
"Gebruik jou muis om regs te klik op die dokument wat jy graag wil aflaai."
[ "Gebruik", "jou", "muis", "om", "regs", "te", "klik", "op", "die", "dokument", "wat", "jy", "graag", "wil", "aflaai", "." ]
[ "gebruik", "jou", "muis", "om", "regs", "te", "klik", "op", "die", "dokument", "wat", "jy", "graag", "wil", "aflaai", "." ]
[ 16, 11, 0, 2, 14, 7, 16, 2, 8, 0, 11, 11, 14, 17, 16, 1 ]
[ "VTHOG", "PTEB", "NSE", "SVS", "UPW", "UPI", "VTHOO", "SVS", "LB", "NSE", "PB", "PTENP", "BS", "VTUOM", "VTHSG", "ZE" ]
[ "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "0", "3", "1", "7", "7", "7", "1", "10", "10", "7", "15", "15", "14", "15", "10", "15" ]
[ "root", "det", "obj", "case", "compound:prt", "mark", "obl", "case", "det", "obl", "nsubj", "nsubj", "advmod", "aux", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s44"
"In die tuimel-kieslys wat verskyn, kies 'Save Target As'."
[ "In", "die", "tuimel-kieslys", "wat", "verskyn", ",", "kies", "'", "Save", "Target", "As", "'", "." ]
[ "in", "die", "tuimel-kieslys", "wat", "verskyn", ",", "kies", "'", "Save", "Target", "as", "'", "." ]
[ 2, 8, 0, 11, 16, 1, 16, 1, 12, 12, 12, 1, 1 ]
[ "SVS", "LB", "NSE", "PB", "VTHOO", "ZM", "VTHOG", "ZPL", "RV", "RV", "RV", "ZPR", "ZE" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "3", "3", "7", "5", "3", "5", "0", "9", "7", "9", "10", "11", "7" ]
[ "case", "det", "obl", "nsubj", "ccomp", "punct", "root", "punct", "obj", "dep", "dep", "punct", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s45"
"In die 'Save As' -venstertjie, kies die plek op jou hardeskyf waar jy die dokument wil stoor en klik op die 'Save' knoppie."
[ "In", "die", "'", "Save", "As", "'", "-venstertjie", ",", "kies", "die", "plek", "op", "jou", "hardeskyf", "waar", "jy", "die", "dokument", "wil", "stoor", "en", "klik", "op", "die", "'", "Save", "'", "knoppie", "." ]
[ "in", "die", "'", "Save", "As", "'", "venster", ",", "kies", "die", "plek", "op", "jou", "hardeskyf", "waar", "jy", "die", "dokument", "wil", "stoor", "en", "klik", "op", "die", "'", "Save", "'", "knop", "." ]
[ 2, 8, 1, 12, 12, 1, 12, 1, 16, 8, 0, 2, 11, 0, 11, 11, 8, 0, 17, 16, 9, 16, 2, 8, 1, 12, 1, 0, 1 ]
[ "SVS", "LB", "ZPL", "RV", "RV", "ZPR", "RWD", "ZM", "VTHOG", "LB", "NSE", "SVS", "PTEB", "NSE", "PB", "PTENP", "LB", "NSE", "VTUOM", "VTHOG", "KN", "VTHOO", "SVS", "LB", "ZPL", "RV", "ZPR", "NSED", "ZE" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "None", "{'Degree': 'Dim', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "7", "7", "4", "7", "4", "5", "9", "7", "0", "11", "9", "14", "14", "11", "20", "20", "18", "20", "20", "14", "9", "9", "28", "28", "26", "28", "26", "22", "22" ]
[ "case", "det", "punct", "amod", "dep", "punct", "obl", "punct", "root", "det", "obj", "case", "det", "nmod", "nsubj", "nsubj", "det", "obj", "aux", "ccomp", "cc", "conj", "case", "det", "punct", "amod", "punct", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s46"
"Die lêer sal afgelaai word na die plek wat jy aangedui het."
[ "Die", "lêer", "sal", "afgelaai", "word", "na", "die", "plek", "wat", "jy", "aangedui", "het", "." ]
[ "die", "lêer", "sal", "aflaai", "word", "na", "die", "plek", "wat", "jy", "aandui", "het", "." ]
[ 8, 0, 17, 16, 17, 2, 8, 0, 11, 11, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOM", "VVHOG", "VTUOP", "SVS", "LB", "NSE", "PB", "PTENP", "VVHOG", "VUOT", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Aux'}", "None" ]
[ "2", "4", "4", "0", "4", "8", "8", "4", "11", "11", "8", "11", "11" ]
[ "det", "nsubj:pass", "aux", "root", "aux:pass", "case", "det", "obl", "nsubj", "nsubj", "ccomp", "aux", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s47"
"Maak jou Acrobat Reader toepassing oop en maak daarna die dokumente wat jy afgelaai het oop."
[ "Maak", "jou", "Acrobat", "Reader", "toepassing", "oop", "en", "maak", "daarna", "die", "dokumente", "wat", "jy", "afgelaai", "het", "oop", "." ]
[ "maak", "jou", "Acrobat", "Reader", "toepassing", "oop", "en", "maak", "daarna", "die", "dokument", "wat", "jy", "aflaai", "het", "oop", "." ]
[ 16, 11, 10, 10, 0, 14, 9, 16, 11, 8, 0, 11, 11, 16, 17, 14, 1 ]
[ "VTHOG", "PTEB", "NEE", "NEE", "NSE", "UPW", "KN", "VTHOG", "PB", "LB", "NSM", "PB", "PTENP", "VVHOO", "VUOT", "UPW", "ZE" ]
[ "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Aux'}", "{'Degree': 'Pos'}", "None" ]
[ "0", "5", "5", "3", "1", "1", "1", "1", "8", "11", "8", "14", "14", "11", "14", "8", "8" ]
[ "root", "det", "amod", "flat", "obj", "compound:prt", "cc", "conj", "amod", "det", "obj", "nsubj", "nsubj", "ccomp", "aux", "compound:prt", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s48"
"Gebruik jou muis, en skuif en klik (linkerkantste muisklik) op die skakel na die dokument wat jy wil stoor."
[ "Gebruik", "jou", "muis", ",", "en", "skuif", "en", "klik", "(", "linkerkantste", "muisklik", ")", "op", "die", "skakel", "na", "die", "dokument", "wat", "jy", "wil", "stoor", "." ]
[ "gebruik", "jou", "muis", ",", "en", "skuif", "en", "klik", "(", "linkerkantste", "muisklik", ")", "op", "die", "skakel", "na", "die", "dokument", "wat", "jy", "wil", "stoor", "." ]
[ 16, 11, 0, 1, 9, 16, 9, 16, 1, 6, 0, 1, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 11, 11, 17, 16, 1 ]
[ "VTHOG", "PTEB", "NSE", "ZM", "KN", "VTHOO", "KN", "VTHOO", "ZPL", "ASA", "NSE", "ZPR", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "PB", "PTENP", "VTUOM", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "0", "3", "1", "3", "1", "1", "6", "6", "11", "11", "8", "11", "15", "15", "8", "18", "18", "15", "22", "22", "22", "18", "22" ]
[ "root", "det", "obj", "punct", "cc", "conj", "cc", "conj", "punct", "amod", "nmod", "punct", "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "nsubj", "nsubj", "aux", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s49"
"In die 'Save As 'venstertjie, kies die plek op jou hardeskyf waar jy die dokument wil stoor en klik op die 'Save' knoppie."
[ "In", "die", "'", "Save", "As", "'", "venstertjie", ",", "kies", "die", "plek", "op", "jou", "hardeskyf", "waar", "jy", "die", "dokument", "wil", "stoor", "en", "klik", "op", "die", "'", "Save", "'", "knoppie", "." ]
[ "in", "die", "'", "Save", "As", "'", "venster", ",", "kies", "die", "plek", "op", "jou", "hardeskyf", "waar", "jy", "die", "dokument", "wil", "stoor", "en", "klik", "op", "die", "'", "Save", "'", "knop", "." ]
[ 2, 8, 1, 12, 12, 1, 0, 1, 16, 8, 0, 2, 11, 0, 11, 11, 8, 0, 17, 16, 9, 16, 2, 8, 1, 12, 1, 0, 1 ]
[ "SVS", "LB", "ZPL", "RV", "RV", "ZPL", "NSED", "ZM", "VTHOG", "LB", "NSE", "SVS", "PTEB", "NSE", "PB", "PTENP", "LB", "NSE", "VTUOM", "VTHOG", "KN", "VTHOO", "SVS", "LB", "ZPL", "RV", "ZPR", "NSED", "ZE" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "None", "None", "{'Degree': 'Dim', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "None", "{'Degree': 'Dim', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "7", "7", "4", "7", "4", "5", "9", "7", "0", "11", "9", "14", "14", "11", "20", "20", "18", "20", "20", "14", "9", "9", "28", "28", "26", "28", "26", "22", "22" ]
[ "case", "det", "punct", "amod", "amod", "punct", "obl", "punct", "root", "det", "obj", "case", "det", "nmod", "nsubj", "nsubj", "det", "obj", "aux", "ccomp", "cc", "conj", "case", "det", "punct", "amod", "punct", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s50"
"Die lêer sal afgelaai word na die plek wat jy aangedui het."
[ "Die", "lêer", "sal", "afgelaai", "word", "na", "die", "plek", "wat", "jy", "aangedui", "het", "." ]
[ "die", "lêer", "sal", "aflaai", "word", "na", "die", "plek", "wat", "jy", "aandui", "het", "." ]
[ 8, 0, 17, 16, 17, 2, 8, 0, 11, 11, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOM", "VVHOG", "VTUOP", "SVS", "LB", "NSE", "PB", "PTENP", "VVHOO", "VUOT", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Aux'}", "None" ]
[ "2", "4", "4", "0", "4", "8", "8", "4", "11", "11", "8", "11", "11" ]
[ "det", "nsubj:pass", "aux", "root", "aux:pass", "case", "det", "obl", "nsubj", "nsubj", "ccomp", "aux", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s51"
"Maak jou Acrobat Reader toepassing oop en maak daarna ook die dokumente wat jy afgelaai het oop."
[ "Maak", "jou", "Acrobat", "Reader", "toepassing", "oop", "en", "maak", "daarna", "ook", "die", "dokumente", "wat", "jy", "afgelaai", "het", "oop", "." ]
[ "maak", "jou", "Acrobat", "Reader", "toepassing", "oop", "en", "maak", "daarna", "ook", "die", "dokument", "wat", "jy", "aflaai", "het", "oop", "." ]
[ 16, 11, 10, 10, 0, 14, 9, 16, 11, 14, 8, 0, 11, 11, 16, 17, 14, 1 ]
[ "VTHOG", "PTEB", "NEE", "NEE", "NSE", "UPW", "KN", "VTHOG", "PB", "BS", "LB", "NSM", "PB", "PTENP", "VVHOO", "VUOT", "UPW", "ZE" ]
[ "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Aux'}", "{'Degree': 'Pos'}", "None" ]
[ "0", "5", "5", "3", "1", "1", "1", "1", "8", "8", "12", "8", "15", "15", "12", "15", "8", "8" ]
[ "root", "det", "amod", "flat", "obj", "compound:prt", "cc", "conj", "amod", "advmod", "det", "obj", "nsubj", "nsubj", "ccomp", "aux", "compound:prt", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s52"
"Hulp nodig met probleme wat op die webtuiste ervaar word?"
[ "Hulp", "nodig", "met", "probleme", "wat", "op", "die", "webtuiste", "ervaar", "word", "?" ]
[ "hulp", "nodig", "met", "probleem", "wat", "op", "die", "webtuiste", "ervaar", "word", "?" ]
[ 0, 14, 2, 0, 11, 2, 8, 0, 16, 17, 1 ]
[ "NA", "BS", "SVS", "NSM", "PB", "SVS", "LB", "NSE", "VTHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "0", "1", "4", "1", "9", "8", "8", "9", "4", "9", "9" ]
[ "root", "dep", "case", "nmod", "nsubj:pass", "case", "det", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s53"
"Kontak ons asseblief (electronic@gcis.gov.za) indien jy enige probleme met die webtuiste ondervind."
[ "Kontak", "ons", "asseblief", "(", "electronic@gcis.gov.za", ")", "indien", "jy", "enige", "probleme", "met", "die", "webtuiste", "ondervind", "." ]
[ "kontak", "ons", "asseblief", "(", "electronic@gcis.gov.za", ")", "indien", "jy", "enig", "probleem", "met", "die", "webtuiste", "ondervind", "." ]
[ 16, 11, 14, 1, 10, 1, 5, 11, 11, 0, 2, 8, 0, 16, 1 ]
[ "VTHOG", "PEMP", "BS", "ZPL", "NEE", "ZPR", "KO", "PTENP", "PO", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Case': 'Acc,Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Pos'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "0", "1", "1", "5", "1", "5", "1", "14", "10", "14", "13", "13", "14", "7", "14" ]
[ "root", "obj", "advmod", "punct", "dep", "punct", "amod", "nsubj", "det", "obj", "case", "det", "obl", "dep", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s54"
"Indien 'n vereniging, maatskappy of beslote korporasie nie sy skuld kan of wil betaal nie en ook nie sy verpligtinge kan nakom nie (weens insolvensie, wanbestuur of om enige ander rede) mag die Direkteur-generaal van Handel en Nywerheid 'n sakeonderneming onder administrasie plaas of laat likwideer."
[ "Indien", "'n", "vereniging", ",", "maatskappy", "of", "beslote", "korporasie", "nie", "sy", "skuld", "kan", "of", "wil", "betaal", "nie", "en", "ook", "nie", "sy", "verpligtinge", "kan", "nakom", "nie", "(", "weens", "insolvensie", ",", "wanbestuur", "of", "om", "enige", "ander", "rede", ")", "mag", "die", "Direkteur-generaal", "van", "Handel", "en", "Nywerheid", "'n", "sakeonderneming", "onder", "administrasie", "plaas", "of", "laat", "likwideer", "." ]
[ "indien", "'n", "vereniging", ",", "maatskappy", "of", "besluit", "korporasie", "nie", "sy", "skuld", "kan", "of", "wil", "betaal", "nie", "en", "ook", "nie", "sy", "verpligting", "kan", "nakom", "nie", "(", "weens", "insolvensie", ",", "wanbestuur", "of", "om", "enig", "ander", "rede", ")", "mag", "die", "direkteur-generaal", "van", "handel", "en", "nywerheid", "'n", "sakeonderneming", "onder", "administrasie", "plaas", "of", "laat", "likwideer", "." ]
[ 5, 8, 0, 1, 0, 9, 6, 0, 14, 11, 0, 17, 9, 17, 16, 7, 9, 14, 14, 11, 0, 17, 16, 7, 1, 2, 0, 1, 0, 9, 2, 11, 6, 0, 1, 17, 8, 0, 2, 0, 9, 0, 8, 0, 2, 0, 16, 9, 17, 16, 1 ]
[ "KO", "LO", "NSE", "ZM", "NSE", "KN", "ASA", "NSE", "BS", "PDHEB", "NSE", "VTUOM", "KN", "VTUOM", "VTHOG", "UPO", "KN", "BS", "BS", "PDHEB", "NSM", "VTUOM", "VTHSG", "UPO", "ZPL", "SVS", "NSE", "ZM", "NA", "KN", "SVS", "PO", "ASA", "NSE", "ZPR", "VTUOM", "LB", "NSE", "SVS", "NA", "KN", "NSE", "LO", "NSE", "SVS", "NSE", "VTHOG", "KN", "VTUOA", "VTHOG", "ZE" ]
[ "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Aux'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "47", "3", "15", "3", "3", "5", "8", "5", "15", "11", "15", "15", "12", "12", "1", "15", "15", "23", "23", "21", "23", "23", "15", "23", "26", "27", "23", "27", "27", "29", "34", "34", "34", "29", "34", "47", "38", "47", "40", "38", "40", "40", "44", "47", "46", "47", "0", "47", "50", "47", "47" ]
[ "amod", "det", "nsubj", "punct", "conj", "cc", "amod", "conj", "advmod", "det", "obj", "aux", "cc", "conj", "dep", "advmod", "cc", "advmod", "advmod", "det", "obj", "aux", "conj", "advmod", "punct", "case", "obl", "punct", "conj", "cc", "case", "det", "amod", "nmod", "punct", "aux", "det", "nsubj", "case", "nmod", "cc", "conj", "det", "obj", "case", "obl", "root", "cc", "aux", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s55"
"'n Vereniging of 'n voorlopige vereniging, enige lid van die vereniging of enige ander belanghebbende persoon mag by die hof aansoek doen dat die Direkteur-generaal die vereniging of voorlopige vereniging onder administrasie plaas of likwideer."
[ "'n", "Vereniging", "of", "'n", "voorlopige", "vereniging", ",", "enige", "lid", "van", "die", "vereniging", "of", "enige", "ander", "belanghebbende", "persoon", "mag", "by", "die", "hof", "aansoek", "doen", "dat", "die", "Direkteur-generaal", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "onder", "administrasie", "plaas", "of", "likwideer", "." ]
[ "'n", "vereniging", "of", "'n", "voorlopig", "vereniging", ",", "enig", "lid", "van", "die", "vereniging", "of", "enig", "ander", "belanghebbende", "persoon", "mag", "by", "die", "hof", "aansoek", "doen", "dat", "die", "direkteur-generaal", "die", "vereniging", "of", "voorlopig", "vereniging", "onder", "administrasie", "plaas", "of", "likwideer", "." ]
[ 8, 0, 9, 8, 6, 0, 1, 11, 0, 2, 8, 0, 9, 11, 6, 6, 0, 17, 2, 8, 0, 0, 16, 5, 8, 0, 8, 0, 9, 6, 0, 2, 0, 16, 9, 16, 1 ]
[ "LO", "NSE", "KN", "LO", "ASA", "NSE", "ZM", "PO", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "KN", "PO", "ASA", "ASA", "NSE", "VTUOM", "SVS", "LB", "NSE", "NSE", "VTHOG", "KO", "LB", "NSE", "LB", "NSE", "KN", "ASA", "NSE", "SVS", "NSE", "VTHOG", "KN", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Ind'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "23", "2", "6", "6", "2", "6", "9", "6", "12", "12", "9", "9", "17", "17", "17", "9", "23", "21", "21", "23", "23", "0", "23", "26", "34", "28", "34", "28", "31", "28", "33", "34", "24", "34", "34", "36" ]
[ "det", "nsubj", "cc", "det", "amod", "conj", "punct", "det", "conj", "case", "det", "nmod", "cc", "det", "amod", "amod", "conj", "aux", "case", "det", "obl", "obj", "root", "amod", "det", "nsubj", "det", "obj", "cc", "amod", "conj", "case", "obl", "dep", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s56"
"Indien die hof beslis dat die vereniging of voorlopige vereniging gelikwideer moet word, sal dit ook beslis hoe die vereniging of voorlopige vereniging se bates gelykop en regverdig verdeel moet word."
[ "Indien", "die", "hof", "beslis", "dat", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "gelikwideer", "moet", "word", ",", "sal", "dit", "ook", "beslis", "hoe", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "se", "bates", "gelykop", "en", "regverdig", "verdeel", "moet", "word", "." ]
[ "indien", "die", "hof", "beslis", "dat", "die", "vereniging", "of", "voorlopig", "vereniging", "likwideer", "moet", "word", ",", "sal", "dit", "ook", "beslis", "hoe", "die", "vereniging", "of", "voorlopig", "vereniging", "se", "bate", "gelykop", "en", "regverdig", "verdeel", "moet", "word", "." ]
[ 5, 8, 0, 16, 5, 8, 0, 9, 6, 0, 16, 17, 17, 1, 17, 11, 14, 16, 11, 8, 0, 9, 6, 0, 7, 0, 14, 9, 14, 16, 17, 17, 1 ]
[ "KO", "LB", "NSE", "VTHOO", "KO", "LB", "NSE", "KN", "ASA", "NSE", "VVHOG", "VTUOM", "VTUOP", "ZM", "VTUOM", "PDOENP", "BS", "VTHOO", "PB", "LB", "NSE", "KN", "ASA", "NSE", "UPS", "NSM", "BS", "KN", "BS", "VTHOG", "VTUOM", "VTUOP", "ZE" ]
[ "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Gen'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Degree': 'Pos'}", "None", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "18", "3", "4", "1", "4", "7", "11", "7", "10", "7", "5", "11", "11", "11", "18", "18", "18", "0", "30", "21", "30", "21", "24", "26", "24", "21", "30", "27", "27", "18", "30", "30", "30" ]
[ "amod", "det", "nsubj", "dep", "amod", "det", "obj", "cc", "amod", "conj", "dep", "aux", "aux:pass", "punct", "aux", "nsubj", "advmod", "root", "nsubj:pass", "det", "obj", "cc", "amod", "nmod", "case", "conj", "advmod", "cc", "conj", "ccomp", "aux", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s57"
"In sy beslissing sal die hof enige moontlike aanbevelings deur die Direkteur-generaal oor die verdeling van bates in ag neem."
[ "In", "sy", "beslissing", "sal", "die", "hof", "enige", "moontlike", "aanbevelings", "deur", "die", "Direkteur-generaal", "oor", "die", "verdeling", "van", "bates", "in", "ag", "neem", "." ]
[ "in", "sy", "beslissing", "sal", "die", "hof", "enig", "moontlik", "aanbeveling", "deur", "die", "direkteur-generaal", "oor", "die", "verdeling", "van", "bate", "in", "ag", "neem", "." ]
[ 2, 11, 0, 17, 8, 0, 11, 6, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 0, 2, 0, 16, 1 ]
[ "SVS", "PDHEB", "NSE", "VTUOM", "LB", "NSE", "PO", "ASA", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NSM", "SVS", "NA", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "3", "3", "20", "20", "6", "20", "9", "9", "20", "12", "12", "9", "15", "15", "9", "17", "15", "19", "20", "0", "20" ]
[ "case", "det", "obl", "aux", "det", "nsubj", "det", "amod", "obj", "case", "det", "nmod", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "case", "obl", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s58"
"Indien die Direkteur-generaal, of 'n vereniging of voorlopige vereniging, of enige lid van die vereniging, of enige ander belanghebbende persoon aansoek doen dat 'n vereniging of voorlopige vereniging deur die Direkteur-generaal onder administrasie geplaas of gelikwideer moet word, kan die Minister beslis ingevolge watter prosedure die Direkteur-generaal die vereniging of voorlopige vereniging onder administrasie moet plaas of likwideer."
[ "Indien", "die", "Direkteur-generaal", ",", "of", "'n", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", ",", "of", "enige", "lid", "van", "die", "vereniging", ",", "of", "enige", "ander", "belanghebbende", "persoon", "aansoek", "doen", "dat", "'n", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "deur", "die", "Direkteur-generaal", "onder", "administrasie", "geplaas", "of", "gelikwideer", "moet", "word", ",", "kan", "die", "Minister", "beslis", "ingevolge", "watter", "prosedure", "die", "Direkteur-generaal", "die", "vereniging", "of", "voorlopige", "vereniging", "onder", "administrasie", "moet", "plaas", "of", "likwideer", "." ]
[ "indien", "die", "direkteur-generaal", ",", "of", "'n", "vereniging", "of", "voorlopig", "vereniging", ",", "of", "enig", "lid", "van", "die", "vereniging", ",", "of", "enig", "ander", "belanghebbende", "persoon", "aansoek", "doen", "dat", "'n", "vereniging", "of", "voorlopig", "vereniging", "deur", "die", "direkteur-generaal", "onder", "administrasie", "plaas", "of", "likwideer", "moet", "word", ",", "kan", "die", "Minister", "beslis", "ingevolge", "watter", "prosedure", "die", "direkteur-generaal", "die", "vereniging", "of", "voorlopig", "vereniging", "onder", "administrasie", "moet", "plaas", "of", "likwideer", "." ]
[ 5, 8, 0, 1, 9, 8, 0, 9, 6, 0, 1, 9, 11, 0, 2, 8, 0, 1, 9, 11, 6, 6, 0, 0, 16, 5, 8, 0, 9, 6, 0, 2, 8, 0, 2, 0, 16, 9, 16, 17, 17, 1, 17, 8, 0, 16, 2, 11, 0, 8, 0, 8, 0, 9, 6, 0, 2, 0, 17, 16, 9, 16, 1 ]
[ "KO", "LB", "NSE", "ZM", "KN", "LO", "NSE", "KN", "ASA", "NSE", "ZM", "KN", "PO", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "ZM", "KN", "PO", "ASA", "ASA", "NSE", "NSE", "VTHOG", "KO", "LO", "NSE", "KN", "ASA", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NSE", "VVHOG", "KN", "VVHOG", "VTUOM", "VTUOP", "ZM", "VTUOM", "LB", "NSE", "VTHOO", "SVS", "PB", "NSE", "LB", "NSE", "LB", "NSE", "KN", "ASA", "NSE", "SVS", "NSE", "VTUOM", "VTHOG", "KN", "VTHOG", "ZE" ]
[ "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'PronType': 'Ind'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "46", "3", "25", "3", "3", "7", "3", "7", "10", "7", "10", "10", "14", "10", "17", "17", "14", "14", "14", "23", "23", "23", "14", "25", "1", "25", "28", "37", "28", "31", "28", "34", "34", "37", "36", "37", "26", "37", "37", "37", "37", "37", "46", "45", "46", "0", "48", "60", "60", "51", "60", "53", "60", "53", "56", "53", "58", "56", "60", "46", "60", "60", "62" ]
[ "amod", "det", "nsubj", "punct", "cc", "det", "conj", "cc", "amod", "conj", "punct", "cc", "det", "conj", "case", "det", "nmod", "punct", "cc", "det", "amod", "amod", "conj", "obj", "dep", "amod", "det", "obj", "cc", "amod", "conj", "case", "det", "obl", "case", "obl", "dep", "cc", "conj", "aux", "aux:pass", "punct", "aux", "det", "nsubj", "root", "case", "nsubj", "nmod", "det", "nsubj", "det", "obj", "cc", "amod", "conj", "case", "nmod", "aux", "ccomp", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s59"
"Die Minister kan onder sulke omstandighede ook die magte en pligte van die Direkteur-generaal, die registrasiebeampte, die vereniging, die lede en belanghebbende partye uiteensit."
[ "Die", "Minister", "kan", "onder", "sulke", "omstandighede", "ook", "die", "magte", "en", "pligte", "van", "die", "Direkteur-generaal", ",", "die", "registrasiebeampte", ",", "die", "vereniging", ",", "die", "lede", "en", "belanghebbende", "partye", "uiteensit", "." ]
[ "die", "Minister", "kan", "onder", "sulke", "omstandigheid", "ook", "die", "mag", "en", "plig", "van", "die", "direkteur-generaal", ",", "die", "registrasiebeampte", ",", "die", "vereniging", ",", "die", "lid", "en", "belanghebbend", "party", "uiteensit", "." ]
[ 8, 0, 17, 2, 8, 0, 14, 8, 0, 9, 0, 2, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8, 0, 1, 8, 0, 9, 6, 0, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOM", "SVS", "PA", "NSM", "BS", "LB", "NSM", "KN", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "ZM", "LB", "NSE", "ZM", "LB", "NSE", "ZM", "LB", "NSM", "KN", "ASA", "NSM", "VTHSG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "27", "27", "6", "6", "27", "27", "9", "27", "9", "9", "14", "14", "11", "14", "17", "14", "17", "20", "17", "20", "23", "20", "23", "26", "23", "0", "27" ]
[ "det", "nsubj", "aux", "case", "det", "obl", "advmod", "det", "obj", "cc", "conj", "case", "det", "nmod", "punct", "det", "conj", "punct", "det", "conj", "punct", "det", "conj", "cc", "amod", "conj", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s60"
"In die geval van 'n maatskappy of beslote korporasie (BK) kan enige belanghebbende party, direkteur of ouditeur van die maatskappy, die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) of die Registrateur van Maatskappye om die deregistrasie van 'n maatskappy of BK aansoek doen."
[ "In", "die", "geval", "van", "'n", "maatskappy", "of", "beslote", "korporasie", "(", "BK", ")", "kan", "enige", "belanghebbende", "party", ",", "direkteur", "of", "ouditeur", "van", "die", "maatskappy", ",", "die", "Suid-Afrikaanse", "Inkomstediens", "(", "SAID", ")", "of", "die", "Registrateur", "van", "Maatskappye", "om", "die", "deregistrasie", "van", "'n", "maatskappy", "of", "BK", "aansoek", "doen", "." ]
[ "in", "die", "geval", "van", "'n", "maatskappy", "of", "besluit", "korporasie", "(", "BK", ")", "kan", "enig", "belanghebbend", "party", ",", "direkteur", "of", "ouditeur", "van", "die", "maatskappy", ",", "die", "Suid-Afrikaans", "inkomstediens", "(", "SAID", ")", "of", "die", "registrateur", "van", "maatskappy", "om", "die", "deregistrasie", "van", "'n", "maatskappy", "of", "BK", "aansoek", "doen", "." ]
[ 2, 8, 0, 2, 8, 0, 9, 6, 0, 1, 12, 1, 17, 11, 6, 0, 1, 0, 9, 0, 2, 8, 0, 1, 8, 6, 0, 1, 12, 1, 9, 8, 0, 2, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 9, 12, 0, 16, 1 ]
[ "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LO", "NSE", "KN", "ASA", "NSE", "ZPL", "RL", "ZPR", "VTUOM", "PO", "ASA", "NSE", "ZM", "NSE", "KN", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "ZM", "LB", "ASA", "NSE", "ZPL", "RL", "ZPR", "KN", "LB", "NSE", "SVS", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LO", "NSE", "KN", "RL", "NSE", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "3", "3", "45", "6", "6", "3", "6", "9", "6", "11", "9", "11", "45", "16", "16", "45", "16", "16", "18", "18", "23", "23", "20", "20", "27", "27", "20", "29", "27", "29", "27", "33", "27", "35", "33", "38", "38", "45", "41", "41", "38", "41", "41", "45", "0", "45" ]
[ "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "cc", "amod", "conj", "punct", "appos", "punct", "aux", "det", "amod", "nsubj", "punct", "conj", "cc", "conj", "case", "det", "nmod", "punct", "det", "amod", "conj", "punct", "appos", "punct", "cc", "det", "conj", "case", "nmod", "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "cc", "conj", "obj", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s61"
"Hierdie voorkeurbehandeling is egter net van toepassing op organisasies wat aan die bepalings van die Wet op Organisasies sonder Winsoogmerk, 1997 en verwante wetgewing voldoen."
[ "Hierdie", "voorkeurbehandeling", "is", "egter", "net", "van", "toepassing", "op", "organisasies", "wat", "aan", "die", "bepalings", "van", "die", "Wet", "op", "Organisasies", "sonder", "Winsoogmerk", ",", "1997", "en", "verwante", "wetgewing", "voldoen", "." ]
[ "hierdie", "voorkeurbehandeling", "is", "egter", "net", "van", "toepassing", "op", "organisasie", "wat", "aan", "die", "bepaling", "van", "die", "wet", "op", "organisasie", "sonder", "winsoogmerk", ",", "1997", "en", "verwant", "wetgewing", "voldoen", "." ]
[ 8, 0, 17, 14, 14, 2, 0, 2, 0, 11, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 4, 9, 6, 0, 16, 1 ]
[ "PA", "NSE", "VTHOK", "BS", "BS", "SVS", "NSE", "SVS", "NSM", "PB", "SVS", "LB", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NSM", "SVS", "NSE", "ZM", "RS", "KN", "ASA", "NSE", "VTHOV", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Prep', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "7", "7", "3", "3", "7", "0", "9", "7", "26", "13", "13", "26", "16", "16", "13", "18", "16", "20", "18", "20", "16", "16", "25", "16", "9", "26" ]
[ "det", "nsubj", "cop", "advmod", "advmod", "case", "root", "case", "nmod", "nsubj", "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "case", "nmod", "punct", "amod", "cc", "amod", "conj", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s62"
"'n Maatskappy wat ooreenkomstig Artikel 21 van die Maatskappywet, 1973 ingelyf is."
[ "'n", "Maatskappy", "wat", "ooreenkomstig", "Artikel", "21", "van", "die", "Maatskappywet", ",", "1973", "ingelyf", "is", "." ]
[ "'n", "maatskappy", "wat", "ooreenkomstig", "artikel", "21", "van", "die", "Maatskappywet", ",", "1973", "inlyf", "is", "." ]
[ 8, 0, 11, 2, 0, 4, 2, 8, 0, 1, 4, 16, 17, 1 ]
[ "LO", "NSE", "PB", "SVS", "NSE", "RS", "SVS", "LB", "NSE", "ZM", "RS", "VVHOG", "VVUOP", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "0", "12", "5", "12", "5", "9", "9", "6", "9", "9", "2", "12", "12" ]
[ "det", "root", "nsubj:pass", "case", "obl", "amod", "case", "det", "obl", "punct", "amod", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s63"
"So 'n artikel 21-maatskappy moet 'n akte van oprigting as stigtingsdokument hê en by die Registrateur van Maatskappye geregistreer wees."
[ "So", "'n", "artikel", "21-maatskappy", "moet", "'n", "akte", "van", "oprigting", "as", "stigtingsdokument", "hê", "en", "by", "die", "Registrateur", "van", "Maatskappye", "geregistreer", "wees", "." ]
[ "so", "'n", "artikel", "21-maatskappy", "moet", "'n", "akte", "van", "oprigting", "as", "stigtingsdokument", "hê", "en", "by", "die", "registrateur", "van", "maatskappy", "registreer", "wees", "." ]
[ 14, 8, 0, 0, 17, 8, 0, 2, 0, 5, 0, 16, 9, 2, 8, 0, 2, 0, 16, 17, 1 ]
[ "UPB", "LO", "NSE", "NSE", "VTUOM", "LO", "NSE", "SVS", "NSE", "KO", "NSE", "VTHOG", "KN", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NSM", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Degree': 'Pos'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "3", "3", "12", "3", "12", "7", "12", "9", "7", "12", "10", "0", "12", "16", "16", "19", "18", "16", "12", "19", "19" ]
[ "advmod", "det", "nsubj", "dep", "aux", "det", "obj", "case", "nmod", "amod", "dep", "root", "cc", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "conj", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s64"
"'n Trust met 'n stigtingsdokument en 'n trustakte."
[ "'n", "Trust", "met", "'n", "stigtingsdokument", "en", "'n", "trustakte", "." ]
[ "'n", "trust", "met", "'n", "stigtingsdokument", "en", "'n", "trustakte", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 0, 9, 8, 0, 1 ]
[ "LO", "NSE", "SVS", "LO", "NSE", "KN", "LO", "NSE", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "5", "5", "2", "5", "8", "5", "2" ]
[ "det", "root", "case", "det", "nmod", "cc", "det", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s65"
"Die trust moet by die Meester van die Hooggeregshof geregistreer wees."
[ "Die", "trust", "moet", "by", "die", "Meester", "van", "die", "Hooggeregshof", "geregistreer", "wees", "." ]
[ "die", "trust", "moet", "by", "die", "meester", "van", "die", "hooggeregshof", "registreer", "wees", "." ]
[ 8, 0, 17, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOM", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "10", "10", "6", "6", "10", "9", "9", "6", "0", "10", "10" ]
[ "det", "nsubj:pass", "aux", "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "root", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s66"
"'n Vereniging van persone."
[ "'n", "Vereniging", "van", "persone", "." ]
[ "'n", "vereniging", "van", "persoon", "." ]
[ 8, 0, 2, 0, 1 ]
[ "LO", "NSE", "SVS", "NSM", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "2" ]
[ "det", "root", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s67"
"Dit moet 'n vrywillige vereniging van persone wees wie se sake ooreenkomstig 'n grondwet gereël word."
[ "Dit", "moet", "'n", "vrywillige", "vereniging", "van", "persone", "wees", "wie", "se", "sake", "ooreenkomstig", "'n", "grondwet", "gereël", "word", "." ]
[ "dit", "moet", "'n", "vrywillig", "vereniging", "van", "persoon", "wees", "wie", "se", "saak", "ooreenkomstig", "'n", "grondwet", "reël", "word", "." ]
[ 11, 17, 8, 6, 0, 2, 0, 17, 11, 7, 0, 2, 8, 0, 16, 17, 1 ]
[ "PDOENP", "VTUOM", "LO", "ASA", "NSE", "SVS", "NSM", "VTHOK", "PB", "UPS", "NSM", "SVS", "LO", "NSE", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'PartType': 'Gen'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "5", "8", "5", "5", "0", "7", "5", "5", "15", "11", "15", "14", "14", "15", "8", "15", "15" ]
[ "nsubj", "aux", "det", "amod", "root", "case", "nmod", "cop", "nsubj:pass", "det", "obj", "case", "det", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s68"
"As die stigtingsdokument nie aan die voorwaardes van Artikel 30 van die Wet op Organisasies sonder Winsoogmerk, 1997 voldoen nie, moet 'n geskrewe onderneming wat deur die aansoeker onderteken is, saam met die aansoekvorm ingedien word."
[ "As", "die", "stigtingsdokument", "nie", "aan", "die", "voorwaardes", "van", "Artikel", "30", "van", "die", "Wet", "op", "Organisasies", "sonder", "Winsoogmerk", ",", "1997", "voldoen", "nie", ",", "moet", "'n", "geskrewe", "onderneming", "wat", "deur", "die", "aansoeker", "onderteken", "is", ",", "saam", "met", "die", "aansoekvorm", "ingedien", "word", "." ]
[ "As", "die", "stigtingsdokument", "nie", "aan", "die", "voorwaarde", "van", "artikel", "30", "van", "die", "wet", "op", "organisasie", "sonder", "winsoogmerk", ",", "1997", "voldoen", "nie", ",", "moet", "'n", "skryf", "onderneming", "wat", "deur", "die", "aansoeker", "onderteken", "is", ",", "saam", "met", "die", "aansoekvorm", "indien", "word", "." ]
[ 5, 8, 0, 14, 2, 8, 0, 2, 0, 4, 2, 8, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 4, 16, 7, 1, 17, 8, 6, 0, 11, 2, 8, 0, 16, 17, 1, 14, 2, 8, 0, 16, 17, 1 ]
[ "KO", "LB", "NSE", "BS", "SVS", "LB", "NSM", "SVS", "NSE", "RS", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NSM", "SVS", "NSE", "ZM", "RS", "VTHOV", "UPO", "ZM", "VTUOM", "LO", "ASA", "NSE", "PB", "SVS", "LB", "NSE", "VTHOG", "VVUOP", "ZM", "BS", "SVS", "LB", "NSE", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Subcat': 'Prep', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "38", "3", "20", "20", "7", "7", "20", "9", "7", "9", "13", "13", "9", "15", "13", "17", "15", "17", "20", "1", "20", "20", "38", "26", "26", "38", "31", "30", "30", "31", "26", "31", "31", "38", "37", "37", "38", "0", "38", "38" ]
[ "amod", "det", "nsubj", "advmod", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "amod", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "case", "nmod", "punct", "amod", "dep", "advmod", "punct", "aux", "det", "amod", "obj", "nsubj", "case", "det", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct", "advmod", "case", "det", "obl", "root", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s69"
"Die vorige vrystelling sal dan steeds van toepassing bly totdat die SAID die aansoeker oor 'n beslissing ingevolge die nuwe wetgewing in kennis gestel het."
[ "Die", "vorige", "vrystelling", "sal", "dan", "steeds", "van", "toepassing", "bly", "totdat", "die", "SAID", "die", "aansoeker", "oor", "'n", "beslissing", "ingevolge", "die", "nuwe", "wetgewing", "in", "kennis", "gestel", "het", "." ]
[ "die", "vorige", "vrystelling", "sal", "dan", "steeds", "van", "toepassing", "bly", "totdat", "die", "SAID", "die", "aansoeker", "oor", "'n", "beslissing", "ingevolge", "die", "nuut", "wetgewing", "in", "kennis", "stel", "het", "." ]
[ 8, 6, 0, 17, 14, 14, 2, 0, 17, 5, 8, 12, 8, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 6, 0, 2, 0, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "ASA", "NSE", "VTUOM", "BS", "BS", "SVS", "NSE", "VTHOK", "KO", "LB", "RL", "LB", "NSE", "SVS", "LO", "NSE", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "SVS", "NSE", "VVHOG", "VUOT", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Aux'}", "None" ]
[ "3", "3", "8", "9", "9", "9", "8", "0", "8", "9", "12", "24", "14", "24", "17", "17", "24", "21", "21", "21", "17", "23", "24", "10", "24", "24" ]
[ "det", "amod", "nsubj", "aux", "advmod", "advmod", "case", "root", "cop", "amod", "det", "nsubj", "det", "obj", "case", "det", "obl", "case", "det", "amod", "nmod", "case", "obl", "dep", "aux", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s70"
"Organisasies wat tans nie formeel van inkomstebelasting vrygestel is nie, kan 'n ingevulde aansoekvorm indien, saam met die nodige ondersteunende dokumente en die ondertekende geskrewe onderneming waarin persone wat in 'n fidusiêre hoedanigheid optree, onderneem om aan die voorwaardes van Artikel 30 van die Wet op Organisasies sonder Winsoogmerk, 1997, te voldoen."
[ "Organisasies", "wat", "tans", "nie", "formeel", "van", "inkomstebelasting", "vrygestel", "is", "nie", ",", "kan", "'n", "ingevulde", "aansoekvorm", "indien", ",", "saam", "met", "die", "nodige", "ondersteunende", "dokumente", "en", "die", "ondertekende", "geskrewe", "onderneming", "waarin", "persone", "wat", "in", "'n", "fidusiêre", "hoedanigheid", "optree", ",", "onderneem", "om", "aan", "die", "voorwaardes", "van", "Artikel", "30", "van", "die", "Wet", "op", "Organisasies", "sonder", "Winsoogmerk", ",", "1997", ",", "te", "voldoen", "." ]
[ "organisasie", "wat", "tans", "nie", "formeel", "van", "inkomstebelasting", "vrystel", "is", "nie", ",", "kan", "'n", "invul", "aansoekvorm", "indien", ",", "saam", "met", "die", "nodig", "ondersteun", "dokument", "en", "die", "onderteken", "skryf", "onderneming", "waarin", "persoon", "wat", "in", "'n", "fidusiêr", "hoedanigheid", "optree", ",", "onderneem", "om", "aan", "die", "voorwaarde", "van", "artikel", "30", "van", "die", "wet", "op", "organisasie", "sonder", "winsoogmerk", ",", "1997", ",", "te", "voldoen", "." ]
[ 0, 11, 14, 14, 14, 2, 0, 16, 17, 7, 1, 17, 8, 6, 0, 16, 1, 14, 2, 8, 6, 6, 0, 9, 8, 6, 6, 0, 11, 0, 11, 2, 8, 6, 0, 16, 1, 16, 2, 2, 8, 0, 2, 0, 4, 2, 8, 0, 2, 0, 2, 0, 1, 4, 1, 7, 16, 1 ]
[ "NSM", "PB", "BS", "BS", "BS", "SVS", "NSE", "VVHOG", "VVUOP", "UPO", "ZM", "VTUOM", "LO", "ASA", "NSE", "VTHSG", "ZM", "BS", "SVS", "LB", "ASA", "ASA", "NSM", "KN", "LB", "ASA", "ASA", "NSE", "PB", "NSM", "PB", "SVS", "LO", "ASA", "NSE", "VTHSO", "ZM", "VTHOG", "SVS", "SVS", "LB", "NSM", "SVS", "NSE", "RS", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NSM", "SVS", "NSE", "ZM", "RS", "ZM", "UPI", "VTHOV", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Prep', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "16", "8", "8", "8", "8", "7", "8", "1", "8", "8", "8", "16", "15", "15", "16", "0", "16", "16", "23", "23", "23", "23", "16", "23", "28", "28", "28", "23", "38", "38", "36", "35", "35", "35", "36", "30", "36", "28", "57", "42", "42", "57", "44", "42", "44", "48", "48", "44", "50", "48", "52", "50", "54", "48", "54", "57", "38", "57" ]
[ "nsubj", "nsubj:pass", "advmod", "advmod", "advmod", "case", "obl", "ccomp", "aux:pass", "mark", "punct", "aux", "det", "amod", "obj", "root", "punct", "advmod", "case", "det", "amod", "amod", "obl", "cc", "det", "amod", "amod", "conj", "nsubj", "nsubj", "nsubj", "case", "det", "amod", "obl", "ccomp", "punct", "ccomp", "case", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "amod", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "case", "nmod", "punct", "amod", "punct", "mark", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s71"
"Organisasies wat gestig is met die hoofdoelstelling om stipendiums, studiebeurse en ander toekennings vir studie, navorsing en onderrig te verskaf, moet naas al die ondersteunende dokumente wat hierbo genoem is ook 'n EI 3 Geskrewe Onderneming invul en indien."
[ "Organisasies", "wat", "gestig", "is", "met", "die", "hoofdoelstelling", "om", "stipendiums", ",", "studiebeurse", "en", "ander", "toekennings", "vir", "studie", ",", "navorsing", "en", "onderrig", "te", "verskaf", ",", "moet", "naas", "al", "die", "ondersteunende", "dokumente", "wat", "hierbo", "genoem", "is", "ook", "'n", "EI", "3", "Geskrewe", "Onderneming", "invul", "en", "indien", "." ]
[ "organisasie", "wat", "stig", "is", "met", "die", "hoofdoelstelling", "om", "stipendium", ",", "studiebeurs", "en", "ander", "toekenning", "vir", "studie", ",", "navorsing", "en", "onderrig", "te", "verskaf", ",", "moet", "naas", "al", "die", "ondersteun", "dokument", "wat", "hierbo", "noem", "is", "ook", "'n", "EI", "3", "skryf", "onderneming", "invul", "en", "indien", "." ]
[ 0, 11, 16, 17, 2, 8, 0, 2, 0, 1, 0, 9, 6, 0, 2, 0, 1, 0, 9, 0, 7, 16, 1, 17, 2, 8, 8, 6, 0, 11, 14, 16, 17, 14, 8, 12, 4, 6, 0, 16, 9, 16, 1 ]
[ "NSM", "PB", "VVHOG", "VVUOP", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NSM", "ZM", "NSM", "KN", "ASA", "NSM", "SVS", "NSE", "ZM", "NM", "KN", "NA", "UPI", "VTHOG", "ZM", "VTUOM", "SVS", "THAO", "LB", "ASA", "NSM", "PB", "BS", "VVHOG", "VVUOP", "BS", "LO", "RL", "RS", "ASA", "NSE", "VTHSG", "KN", "VTHSG", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Ind'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "None", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "40", "3", "1", "3", "7", "7", "3", "22", "22", "9", "9", "11", "14", "11", "16", "14", "16", "16", "18", "18", "22", "7", "22", "40", "29", "29", "29", "29", "40", "32", "32", "29", "32", "40", "39", "39", "36", "39", "40", "0", "40", "40", "42" ]
[ "nsubj", "nsubj", "ccomp", "aux:pass", "case", "det", "obl", "case", "obj", "punct", "conj", "cc", "amod", "conj", "case", "nmod", "punct", "conj", "cc", "conj", "mark", "xcomp", "punct", "aux", "case", "nummod", "det", "amod", "obl", "nsubj:pass", "advmod", "ccomp", "aux:pass", "advmod", "det", "amod", "dep", "amod", "obj", "root", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s72"
"Openbare en onafhanklike (privaat) skole, hoëronderwysinstellings, instellings vir volwassene- basiese onderwys en opleiding (VBOO) en instellings vir verdere onderwys en opleiding (VOO) moet 'n kopie van 'n registrasiesertifikaat wat deur die betrokke opvoedkundige owerheid uitgereik is, indien."
[ "Openbare", "en", "onafhanklike", "(", "privaat", ")", "skole", ",", "hoëronderwysinstellings", ",", "instellings", "vir", "volwassene-", "basiese", "onderwys", "en", "opleiding", "(", "VBOO", ")", "en", "instellings", "vir", "verdere", "onderwys", "en", "opleiding", "(", "VOO", ")", "moet", "'n", "kopie", "van", "'n", "registrasiesertifikaat", "wat", "deur", "die", "betrokke", "opvoedkundige", "owerheid", "uitgereik", "is", ",", "indien", "." ]
[ "openbaar", "en", "onafhanklik", "(", "privaat", ")", "skool", ",", "hoëronderwysinstelling", ",", "instelling", "vir", "volwassene", "basies", "onderwys", "en", "opleiding", "(", "VBOO", ")", "en", "instelling", "vir", "verder", "onderwys", "en", "opleiding", "(", "VOO", ")", "moet", "'n", "kopie", "van", "'n", "registrasiesertifikaat", "wat", "deur", "die", "betrek", "opvoedkundig", "owerheid", "uitreik", "is", ",", "indien", "." ]
[ 6, 9, 6, 1, 6, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 12, 6, 0, 9, 0, 1, 12, 1, 9, 0, 2, 6, 0, 9, 0, 1, 12, 1, 17, 8, 0, 2, 8, 0, 11, 2, 8, 6, 6, 0, 16, 17, 1, 16, 1 ]
[ "ASA", "KN", "ASA", "ZPL", "ASA", "ZPR", "NSM", "ZM", "NSM", "ZM", "NSM", "SVS", "RWD", "ASA", "NA", "KN", "NA", "ZPL", "RL", "ZPR", "KN", "NSM", "SVS", "ASA", "NA", "KN", "NA", "ZPL", "RL", "ZPR", "VTUOM", "LO", "NSE", "SVS", "LO", "NSE", "PB", "SVS", "LB", "ASA", "ASA", "NSE", "VVHOG", "VVUOP", "ZM", "VTHSG", "ZE" ]
[ "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "7", "1", "1", "5", "3", "5", "31", "7", "7", "9", "9", "15", "15", "15", "11", "15", "15", "19", "15", "19", "11", "11", "25", "25", "22", "25", "25", "29", "25", "29", "46", "33", "46", "36", "36", "33", "43", "42", "42", "42", "42", "43", "36", "43", "43", "0", "46" ]
[ "amod", "cc", "conj", "punct", "amod", "punct", "nsubj", "punct", "conj", "punct", "conj", "case", "amod", "amod", "nmod", "cc", "conj", "punct", "appos", "punct", "cc", "conj", "case", "amod", "nmod", "cc", "conj", "punct", "amod", "punct", "aux", "det", "obj", "case", "det", "nmod", "nsubj:pass", "case", "det", "amod", "amod", "obl", "ccomp", "aux:pass", "punct", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s73"
"Onderhoud is die plig om 'n ander persoon, byvoorbeeld 'n minderjarige, te voorsien van huisvesting, voedsel, klere, onderwys en mediese sorg, of om die middele te verskaf wat nodig is om dié persoon van hierdie noodsaaklikhede te voorsien."
[ "Onderhoud", "is", "die", "plig", "om", "'n", "ander", "persoon", ",", "byvoorbeeld", "'n", "minderjarige", ",", "te", "voorsien", "van", "huisvesting", ",", "voedsel", ",", "klere", ",", "onderwys", "en", "mediese", "sorg", ",", "of", "om", "die", "middele", "te", "verskaf", "wat", "nodig", "is", "om", "dié", "persoon", "van", "hierdie", "noodsaaklikhede", "te", "voorsien", "." ]
[ "onderhoud", "is", "die", "plig", "om", "'n", "ander", "persoon", ",", "byvoorbeeld", "'n", "minderjarige", ",", "te", "voorsien", "van", "huisvesting", ",", "voedsel", ",", "klere", ",", "onderwys", "en", "medies", "sorg", ",", "of", "om", "die", "middel", "te", "verskaf", "wat", "nodig", "is", "om", "dié", "persoon", "van", "hierdie", "noodsaaklikheid", "te", "voorsien", "." ]
[ 0, 17, 8, 0, 2, 8, 6, 0, 1, 14, 8, 0, 1, 7, 16, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 9, 6, 0, 1, 9, 2, 8, 0, 7, 16, 11, 6, 17, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 7, 16, 1 ]
[ "NM", "VTHOK", "LB", "NSE", "SVS", "LO", "ASA", "NSE", "ZM", "BS", "LO", "NSE", "ZM", "UPI", "VTHOG", "SVS", "NSE", "ZM", "NM", "ZM", "NM", "ZM", "NA", "KN", "ASA", "NA", "ZM", "KN", "SVS", "LB", "NSM", "UPI", "VTHOG", "PB", "ASP", "VTHOK", "SVS", "PA", "NSE", "SVS", "PA", "NSM", "UPI", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "15", "8", "8", "15", "10", "8", "12", "10", "12", "15", "4", "17", "15", "17", "17", "19", "19", "21", "21", "23", "26", "23", "26", "5", "33", "31", "33", "33", "5", "33", "34", "35", "44", "39", "44", "42", "42", "39", "44", "35", "44" ]
[ "nsubj", "cop", "det", "root", "case", "det", "amod", "obj", "punct", "advmod", "det", "dep", "punct", "mark", "xcomp", "case", "obl", "punct", "conj", "punct", "conj", "punct", "conj", "cc", "amod", "conj", "punct", "cc", "case", "det", "obj", "mark", "obl", "amod", "obj", "cop", "case", "det", "obj", "case", "det", "nmod", "mark", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s74"
"Hierdie regsplig om te onderhou word "die onderhoudsplig" genoem."
[ "Hierdie", "regsplig", "om", "te", "onderhou", "word", "\"", "die", "onderhoudsplig", "\"", "genoem", "." ]
[ "hierdie", "regsplig", "om", "te", "onderhou", "word", "\"", "die", "onderhoudsplig", "\"", "noem", "." ]
[ 8, 0, 2, 7, 16, 17, 1, 8, 0, 1, 16, 1 ]
[ "PA", "NSE", "SVS", "UPI", "VTHOO", "VTUOP", "ZPL", "LB", "NSE", "ZPR", "VVHOG", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "None" ]
[ "2", "11", "5", "5", "2", "11", "8", "9", "11", "9", "0", "11" ]
[ "det", "nsubj:pass", "case", "mark", "xcomp", "aux:pass", "punct", "det", "obj", "punct", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s75"
"Wie moet onderhoud verskaf?"
[ "Wie", "moet", "onderhoud", "verskaf", "?" ]
[ "wie", "moet", "onderhoud", "verskaf", "?" ]
[ 11, 17, 0, 16, 1 ]
[ "PV", "VTUOM", "NM", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Int'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "4" ]
[ "nsubj", "aux", "obj", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s76"
"Die onderhoudsplig ontstaan deur middel van bloedverwantskap, aanneming, of huweliksluiting van die partye met mekaar."
[ "Die", "onderhoudsplig", "ontstaan", "deur", "middel", "van", "bloedverwantskap", ",", "aanneming", ",", "of", "huweliksluiting", "van", "die", "partye", "met", "mekaar", "." ]
[ "die", "onderhoudsplig", "ontstaan", "deur", "middel", "van", "bloedverwantskap", ",", "aanneming", ",", "of", "huweliksluiting", "van", "die", "party", "met", "mekaar", "." ]
[ 8, 0, 16, 2, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 9, 0, 2, 8, 0, 2, 11, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOO", "SVS", "NSE", "SVS", "NSE", "ZM", "NSE", "ZM", "KN", "NSE", "SVS", "LB", "NSM", "SVS", "PW", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Rcp'}", "None" ]
[ "2", "3", "0", "5", "3", "7", "5", "7", "7", "9", "9", "9", "15", "15", "12", "17", "15", "3" ]
[ "det", "nsubj", "root", "case", "obl", "case", "nmod", "punct", "conj", "punct", "cc", "conj", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s77"
"Hierdie situasie verskil egter van geval tot geval."
[ "Hierdie", "situasie", "verskil", "egter", "van", "geval", "tot", "geval", "." ]
[ "hierdie", "situasie", "verskil", "egter", "van", "geval", "tot", "geval", "." ]
[ 8, 0, 16, 14, 2, 0, 2, 0, 1 ]
[ "PA", "NSE", "VTHOO", "BS", "SVS", "NSE", "SVS", "NSE", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "3", "0", "3", "6", "3", "8", "6", "3" ]
[ "det", "nsubj", "root", "advmod", "case", "obl", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s78"
"Die plig om 'n familielid te onderhou is nie beperk tot die onderhoud van 'n kind nie."
[ "Die", "plig", "om", "'n", "familielid", "te", "onderhou", "is", "nie", "beperk", "tot", "die", "onderhoud", "van", "'n", "kind", "nie", "." ]
[ "die", "plig", "om", "'n", "familielid", "te", "onderhou", "is", "nie", "beperk", "tot", "die", "onderhoud", "van", "'n", "kind", "nie", "." ]
[ 8, 0, 2, 8, 0, 7, 16, 17, 14, 6, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 7, 1 ]
[ "LB", "NSE", "SVS", "LO", "NSE", "UPI", "VTHOG", "VTHOK", "BS", "ASP", "SVS", "LB", "NM", "SVS", "LO", "NSE", "UPO", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None" ]
[ "2", "10", "7", "5", "7", "7", "2", "10", "8", "0", "13", "13", "10", "16", "16", "13", "8", "8" ]
[ "det", "nsubj", "case", "det", "obj", "mark", "xcomp", "cop", "advmod", "root", "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s79"
"Die familielid wat onderhoud eis is nie in staat om homself of haarself te onderhou nie."
[ "Die", "familielid", "wat", "onderhoud", "eis", "is", "nie", "in", "staat", "om", "homself", "of", "haarself", "te", "onderhou", "nie", "." ]
[ "die", "familielid", "wat", "onderhoud", "eis", "is", "nie", "in", "staat", "om", "homself", "of", "haarself", "te", "onderhou", "nie", "." ]
[ 8, 0, 11, 0, 16, 17, 14, 2, 0, 2, 11, 9, 11, 7, 16, 7, 1 ]
[ "LB", "NSE", "PB", "NM", "VTHOG", "VTHOK", "BS", "SVS", "NSE", "SVS", "PDHEW", "KN", "PDVEW", "UPI", "VTHOG", "UPO", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "None", "{'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None" ]
[ "2", "9", "5", "5", "2", "9", "6", "9", "0", "15", "15", "11", "11", "15", "9", "15", "15" ]
[ "det", "nsubj", "nsubj", "obj", "ccomp", "cop", "advmod", "case", "root", "case", "obj", "cc", "conj", "mark", "xcomp", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s80"
"Die familielid van wie onderhoud geëis word, kan die onderhoud wat geëis word, bekostig."
[ "Die", "familielid", "van", "wie", "onderhoud", "geëis", "word", ",", "kan", "die", "onderhoud", "wat", "geëis", "word", ",", "bekostig", "." ]
[ "die", "familielid", "van", "wie", "onderhoud", "eis", "word", ",", "kan", "die", "onderhoud", "wat", "eis", "word", ",", "bekostig", "." ]
[ 8, 0, 2, 11, 0, 16, 17, 1, 17, 8, 0, 11, 16, 17, 1, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "SVS", "PB", "NM", "VVHOG", "VTUOP", "ZM", "VTUOM", "LB", "NM", "PB", "VVHOG", "VTUOP", "ZM", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "16", "4", "6", "6", "2", "6", "6", "16", "11", "16", "13", "11", "13", "13", "0", "16" ]
[ "det", "nsubj", "case", "nsubj", "obj", "ccomp", "aux:pass", "punct", "aux", "det", "obj", "nsubj:pass", "ccomp", "aux:pass", "punct", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s81"
"Watter uitgawes mag geëis word?"
[ "Watter", "uitgawes", "mag", "geëis", "word", "?" ]
[ "watter", "uitgawe", "mag", "eis", "word", "?" ]
[ 11, 0, 17, 16, 17, 1 ]
[ "PV", "NSM", "VTUOM", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'PronType': 'Int'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "4", "4", "0", "4", "4" ]
[ "amod", "nsubj:pass", "aux", "root", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s82"
"Jy mag sodanige onderhoud eis as wat redelikerwys noodsaaklik is om die kind of ander persoon wat op onderhoud geregtig is, te voorsien van 'n behoorlike opvoeding en bestaan."
[ "Jy", "mag", "sodanige", "onderhoud", "eis", "as", "wat", "redelikerwys", "noodsaaklik", "is", "om", "die", "kind", "of", "ander", "persoon", "wat", "op", "onderhoud", "geregtig", "is", ",", "te", "voorsien", "van", "'n", "behoorlike", "opvoeding", "en", "bestaan", "." ]
[ "jy", "mag", "sodanig", "onderhoud", "eis", "as", "wat", "redelikerwys", "noodsaaklik", "is", "om", "die", "kind", "of", "ander", "persoon", "wat", "op", "onderhoud", "geregtig", "is", ",", "te", "voorsien", "van", "'n", "behoorlik", "opvoeding", "en", "bestaan", "." ]
[ 11, 17, 6, 0, 16, 5, 11, 14, 6, 17, 2, 8, 0, 9, 6, 0, 11, 2, 0, 6, 17, 1, 7, 16, 2, 8, 6, 0, 9, 0, 1 ]
[ "PTENP", "VTUOM", "ASA", "NM", "VTHOG", "KO", "PB", "BS", "ASP", "VTHOK", "SVS", "LB", "NSE", "KN", "ASA", "NSE", "PB", "SVS", "NM", "ASP", "VTHOK", "ZM", "UPI", "VTHOG", "SVS", "LO", "ASA", "NA", "KN", "NA", "ZE" ]
[ "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "None", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "5", "5", "4", "5", "0", "5", "6", "10", "7", "9", "24", "13", "24", "13", "16", "13", "16", "19", "20", "17", "20", "21", "24", "9", "28", "28", "28", "24", "28", "28", "24" ]
[ "nsubj", "aux", "amod", "obj", "root", "amod", "dep", "advmod", "obj", "cop", "case", "det", "obj", "cc", "amod", "conj", "amod", "case", "obl", "obj", "cop", "punct", "mark", "obl", "case", "det", "amod", "obl", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s83"
"Dit sluit die verskaffing van noodsaaklikhede soos voedsel, klere en behuising in, en dit dek ook die kostes verbonde aan die voorsiening van behoorlike onderrig."
[ "Dit", "sluit", "die", "verskaffing", "van", "noodsaaklikhede", "soos", "voedsel", ",", "klere", "en", "behuising", "in", ",", "en", "dit", "dek", "ook", "die", "kostes", "verbonde", "aan", "die", "voorsiening", "van", "behoorlike", "onderrig", "." ]
[ "dit", "sluit", "die", "verskaffing", "van", "noodsaaklikheid", "soos", "voedsel", ",", "klere", "en", "behuising", "in", ",", "en", "dit", "dek", "ook", "die", "koste", "verbind", "aan", "die", "voorsiening", "van", "behoorlik", "onderrig", "." ]
[ 11, 16, 8, 0, 2, 0, 5, 0, 1, 0, 9, 0, 14, 1, 9, 11, 16, 14, 8, 0, 6, 2, 8, 0, 2, 6, 0, 1 ]
[ "PDOENP", "VTHOG", "LB", "NSE", "SVS", "NSM", "UPV", "NM", "ZM", "NM", "KN", "NA", "UPW", "ZM", "KN", "PDOENP", "VTHOG", "BS", "LB", "NSM", "ASP", "SVS", "LB", "NA", "SVS", "ASA", "NA", "ZE" ]
[ "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "None", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "6", "4", "6", "7", "8", "8", "10", "10", "2", "2", "2", "17", "2", "17", "20", "17", "17", "24", "24", "21", "27", "27", "24", "17" ]
[ "nsubj", "root", "det", "obj", "case", "nmod", "amod", "dep", "punct", "conj", "cc", "conj", "compound:prt", "punct", "cc", "nsubj", "conj", "advmod", "det", "obj", "amod", "case", "det", "obl", "case", "amod", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s84"
"Die hof is ook by magte om die vader te beveel om by te dra tot die betaling van laying-in expenses [??] en onderhoud van die kind se geboortedatum af tot op die dag waarop die onderhoudsbevel toegestaan word."
[ "Die", "hof", "is", "ook", "by", "magte", "om", "die", "vader", "te", "beveel", "om", "by", "te", "dra", "tot", "die", "betaling", "van", "laying-in", "expenses", "[", "?", "?", "]", "en", "onderhoud", "van", "die", "kind", "se", "geboortedatum", "af", "tot", "op", "die", "dag", "waarop", "die", "onderhoudsbevel", "toegestaan", "word", "." ]
[ "die", "hof", "is", "ook", "by", "mag", "om", "die", "vader", "te", "beveel", "om", "by", "te", "dra", "tot", "die", "betaling", "van", "laying-in", "expenses", "[", "?", "?", "]", "en", "onderhoud", "van", "die", "kind", "se", "geboortedatum", "af", "tot", "op", "die", "dag", "waarop", "die", "onderhoudsbevel", "toestaan", "word", "." ]
[ 8, 0, 17, 14, 2, 0, 2, 8, 0, 7, 16, 2, 14, 7, 16, 2, 8, 0, 2, 12, 12, 1, 1, 1, 1, 9, 0, 2, 8, 0, 7, 0, 2, 2, 2, 8, 0, 11, 8, 0, 16, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOK", "BS", "SVS", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "UPI", "VTHOG", "SVS", "UPW", "UPI", "VTHOO", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "RV", "RV", "ZPL", "ZE", "ZE", "ZPR", "KN", "NM", "SVS", "LB", "NSE", "UPS", "NSE", "SVS", "SVS", "SVS", "LB", "NSE", "PB", "LB", "NSE", "VVHOG", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Gen'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "6", "6", "3", "6", "0", "11", "9", "11", "11", "6", "15", "15", "15", "11", "18", "18", "15", "20", "18", "20", "21", "22", "23", "24", "20", "20", "30", "30", "32", "30", "15", "32", "35", "37", "37", "15", "41", "40", "41", "37", "41", "41" ]
[ "det", "nsubj", "cop", "advmod", "case", "root", "case", "det", "obj", "mark", "xcomp", "case", "compound:prt", "mark", "obl", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "dep", "punct", "punct", "punct", "punct", "cc", "conj", "case", "det", "nmod", "case", "obl", "amod", "case", "case", "det", "obl", "nsubj:pass", "det", "obj", "ccomp", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s85"
"Die hof kan ook 'n bevel verleen ten opsigte van die betaling van mediese onkoste, of hy kan beveel dat die kind as 'n afhanklike op die mediese fonds van een van die partye geregistreer moet word."
[ "Die", "hof", "kan", "ook", "'n", "bevel", "verleen", "ten", "opsigte", "van", "die", "betaling", "van", "mediese", "onkoste", ",", "of", "hy", "kan", "beveel", "dat", "die", "kind", "as", "'n", "afhanklike", "op", "die", "mediese", "fonds", "van", "een", "van", "die", "partye", "geregistreer", "moet", "word", "." ]
[ "die", "hof", "kan", "ook", "'n", "bevel", "verleen", "ten", "opsigte", "van", "die", "betaling", "van", "medies", "onkoste", ",", "of", "hy", "kan", "beveel", "dat", "die", "kind", "as", "'n", "afhanklike", "op", "die", "medies", "fonds", "van", "een", "van", "die", "party", "registreer", "moet", "word", "." ]
[ 8, 0, 17, 14, 8, 0, 16, 2, 0, 2, 8, 0, 2, 6, 0, 1, 9, 11, 17, 16, 5, 8, 0, 5, 8, 0, 2, 8, 6, 0, 2, 3, 2, 8, 0, 16, 17, 17, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOM", "BS", "LO", "NSE", "VTHOG", "SVS", "NSM", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "ASA", "NSE", "ZM", "KN", "PDHENP", "VTUOM", "VTHOG", "KO", "LB", "NSE", "KO", "LO", "NSE", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "SVS", "THAB", "UPD", "LB", "NSM", "VVHOG", "VTUOM", "VTUOP", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "2", "7", "7", "7", "6", "7", "0", "9", "7", "12", "12", "9", "15", "15", "12", "15", "7", "20", "20", "7", "20", "23", "36", "36", "26", "24", "30", "30", "30", "36", "32", "30", "32", "35", "33", "21", "36", "36", "36" ]
[ "det", "nsubj", "aux", "advmod", "det", "obj", "root", "case", "obl", "case", "det", "nmod", "case", "amod", "nmod", "punct", "cc", "nsubj", "aux", "conj", "amod", "det", "nsubj:pass", "amod", "det", "dep", "case", "det", "amod", "obl", "case", "nmod", "amod", "det", "obj", "dep", "aux", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s86"
"Ten einde die hof in staat te stel om 'n billike onderhoudsbevel te verleen, moet albei die partye die hof van bewys van hulle uitgawes voorsien."
[ "Ten", "einde", "die", "hof", "in", "staat", "te", "stel", "om", "'n", "billike", "onderhoudsbevel", "te", "verleen", ",", "moet", "albei", "die", "partye", "die", "hof", "van", "bewys", "van", "hulle", "uitgawes", "voorsien", "." ]
[ "ten", "einde", "die", "hof", "in", "staat", "te", "stel", "om", "'n", "billik", "onderhoudsbevel", "te", "verleen", ",", "moet", "albei", "die", "party", "die", "hof", "van", "bewys", "van", "hulle", "uitgawe", "voorsien", "." ]
[ 2, 0, 8, 0, 2, 0, 7, 16, 2, 8, 6, 0, 7, 16, 1, 17, 3, 8, 0, 8, 0, 2, 0, 2, 11, 0, 16, 1 ]
[ "SVS", "NSE", "LB", "NSE", "SVS", "NSE", "UPI", "VTHOG", "SVS", "LO", "ASA", "NSE", "UPI", "VTHOG", "ZM", "VTUOM", "THAB", "LB", "NSM", "LB", "NSE", "SVS", "NSE", "SVS", "PDMB", "NSM", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "27", "4", "8", "6", "8", "8", "2", "14", "12", "12", "14", "14", "8", "14", "27", "19", "19", "27", "21", "27", "23", "27", "26", "26", "23", "0", "27" ]
[ "case", "obl", "det", "obj", "case", "obl", "mark", "xcomp", "case", "det", "amod", "obj", "mark", "obl", "punct", "aux", "nummod", "det", "nsubj", "det", "obj", "case", "obl", "case", "det", "nmod", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s87"
"Jou plig om onderhoud te betaal en jou reg op toegang tot jou kinders is twee heeltemal verskillende sake, wat op geen manier van mekaar afhanklik is nie."
[ "Jou", "plig", "om", "onderhoud", "te", "betaal", "en", "jou", "reg", "op", "toegang", "tot", "jou", "kinders", "is", "twee", "heeltemal", "verskillende", "sake", ",", "wat", "op", "geen", "manier", "van", "mekaar", "afhanklik", "is", "nie", "." ]
[ "jou", "plig", "om", "onderhoud", "te", "betaal", "en", "jou", "reg", "op", "toegang", "tot", "jou", "kind", "is", "twee", "heeltemal", "verskil", "saak", ",", "wat", "op", "geen", "manier", "van", "mekaar", "afhanklik", "is", "nie", "." ]
[ 11, 0, 2, 0, 7, 16, 9, 11, 0, 2, 0, 2, 11, 0, 17, 3, 14, 6, 0, 1, 11, 2, 3, 0, 2, 11, 6, 17, 7, 1 ]
[ "PTEB", "NSE", "SVS", "NM", "UPI", "VTHOG", "KN", "PTEB", "NSE", "SVS", "NA", "SVS", "PTEB", "NSM", "VTHOK", "THAB", "BS", "ASA", "NSM", "ZM", "PB", "SVS", "THAB", "NSE", "SVS", "PW", "ASP", "VTHOK", "UPO", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "None", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Rcp'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None" ]
[ "2", "19", "6", "6", "6", "2", "2", "9", "2", "11", "9", "14", "14", "11", "19", "19", "18", "19", "0", "19", "19", "24", "24", "27", "26", "27", "21", "27", "28", "28" ]
[ "det", "nsubj", "case", "obj", "mark", "xcomp", "cc", "det", "conj", "case", "nmod", "case", "det", "nmod", "cop", "nummod", "advmod", "amod", "root", "punct", "amod", "case", "nummod", "obl", "case", "obl", "obj", "cop", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s88"
"Indien enige van die partye nog kinders sou hê, sal dit geen invloed op die onderhoudsplig uitoefen nie."
[ "Indien", "enige", "van", "die", "partye", "nog", "kinders", "sou", "hê", ",", "sal", "dit", "geen", "invloed", "op", "die", "onderhoudsplig", "uitoefen", "nie", "." ]
[ "indien", "enig", "van", "die", "party", "nog", "kind", "sal", "hê", ",", "sal", "dit", "geen", "invloed", "op", "die", "onderhoudsplig", "uitoefen", "nie", "." ]
[ 5, 11, 2, 8, 0, 14, 0, 17, 16, 1, 17, 11, 3, 0, 2, 8, 0, 16, 7, 1 ]
[ "KO", "PO", "UPD", "LB", "NSM", "BS", "NSM", "VVUOM", "VTHOG", "ZM", "VTUOM", "PDOENP", "THAB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "VTHSG", "UPO", "ZE" ]
[ "None", "{'PronType': 'Ind'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None" ]
[ "18", "5", "2", "5", "8", "7", "8", "1", "8", "9", "18", "18", "14", "18", "17", "17", "14", "0", "18", "18" ]
[ "amod", "amod", "dep", "det", "nsubj", "advmod", "obj", "dep", "aux", "punct", "aux", "nsubj", "nummod", "obj", "case", "det", "nmod", "root", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s89"
"Die onderhoudsbedrag wat betaal moet word, kan egter deur die hof gewysig word indien enige van die partye so 'n aansoek sou bring."
[ "Die", "onderhoudsbedrag", "wat", "betaal", "moet", "word", ",", "kan", "egter", "deur", "die", "hof", "gewysig", "word", "indien", "enige", "van", "die", "partye", "so", "'n", "aansoek", "sou", "bring", "." ]
[ "die", "onderhoudsbedrag", "wat", "betaal", "moet", "word", ",", "kan", "egter", "deur", "die", "hof", "wysig", "word", "indien", "enig", "van", "die", "party", "so", "'n", "aansoek", "sal", "bring", "." ]
[ 8, 0, 11, 16, 17, 17, 1, 17, 14, 2, 8, 0, 16, 17, 5, 11, 2, 8, 0, 5, 8, 0, 17, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "PB", "VTHOG", "VTUOM", "VTUOP", "ZM", "VTUOM", "BS", "SVS", "LB", "NSE", "VVHOG", "VTUOP", "KO", "PO", "UPD", "LB", "NSM", "UPV", "LO", "NSE", "VVUOM", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'PronType': 'Ind'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "13", "4", "2", "4", "4", "6", "13", "13", "12", "12", "13", "0", "13", "13", "19", "16", "19", "24", "22", "22", "24", "24", "15", "24" ]
[ "det", "nsubj:pass", "nsubj", "ccomp", "aux", "aux:pass", "punct", "aux", "advmod", "case", "det", "obl", "root", "aux:pass", "amod", "amod", "dep", "det", "nsubj", "amod", "det", "obj", "aux", "dep", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s90"
"Doen om onderhoud aansoek by die landdroshof in die distrik waar jy woon."
[ "Doen", "om", "onderhoud", "aansoek", "by", "die", "landdroshof", "in", "die", "distrik", "waar", "jy", "woon", "." ]
[ "doen", "om", "onderhoud", "aansoek", "by", "die", "landdroshof", "in", "die", "distrik", "waar", "jy", "woon", "." ]
[ 16, 2, 0, 0, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 11, 11, 16, 1 ]
[ "VTHOG", "SVS", "NM", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "PB", "PTENP", "VTHOO", "ZE" ]
[ "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "0", "3", "1", "1", "7", "7", "1", "10", "10", "7", "13", "13", "10", "13" ]
[ "root", "case", "obl", "obj", "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "nsubj", "nsubj", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s91"
"Jou plaaslike hof sal vir jou kan sê by watter hof jy om onderhoud aansoek moet doen indien jy nie seker is nie."
[ "Jou", "plaaslike", "hof", "sal", "vir", "jou", "kan", "sê", "by", "watter", "hof", "jy", "om", "onderhoud", "aansoek", "moet", "doen", "indien", "jy", "nie", "seker", "is", "nie", "." ]
[ "jou", "plaaslik", "hof", "sal", "vir", "jou", "kan", "sê", "by", "watter", "hof", "jy", "om", "onderhoud", "aansoek", "moet", "doen", "indien", "jy", "nie", "seker", "is", "nie", "." ]
[ 11, 6, 0, 17, 2, 11, 17, 16, 2, 11, 0, 11, 2, 0, 0, 17, 16, 5, 11, 14, 6, 17, 7, 1 ]
[ "PTEB", "ASA", "NSE", "VTUOM", "SVS", "PTEDP", "VTUOM", "VTHOO", "SVS", "PB", "NSE", "PTENP", "SVS", "NM", "NSE", "VTUOM", "VTHOG", "KO", "PTENP", "BS", "ASP", "VTHOK", "UPO", "ZE" ]
[ "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Case': 'Acc', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None" ]
[ "3", "3", "8", "8", "6", "8", "8", "0", "10", "17", "10", "17", "14", "17", "17", "17", "8", "17", "21", "22", "18", "21", "22", "22" ]
[ "det", "amod", "nsubj", "aux", "case", "obl", "aux", "root", "case", "nsubj", "nmod", "nsubj", "case", "obl", "obj", "aux", "ccomp", "amod", "nsubj", "advmod", "dep", "cop", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s92"
"Gaan na die aangewese hof, vul vorm A: Aansoek om 'n onderhoudsbevel in, en handig dit in."
[ "Gaan", "na", "die", "aangewese", "hof", ",", "vul", "vorm", "A", ":", "Aansoek", "om", "'n", "onderhoudsbevel", "in", ",", "en", "handig", "dit", "in", "." ]
[ "gaan", "na", "die", "aanwys", "hof", ",", "vul", "vorm", "A", ":", "aansoek", "om", "'n", "onderhoudsbevel", "in", ",", "en", "handig", "dit", "in", "." ]
[ 16, 2, 8, 6, 0, 1, 16, 0, 4, 1, 0, 2, 8, 0, 14, 1, 9, 16, 11, 14, 1 ]
[ "VTHOO", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "ZM", "VTHOG", "NSE", "RS", "ZM", "NSE", "SVS", "LO", "NSE", "UPW", "ZM", "KN", "VTHOG", "PDOENP", "UPW", "ZE" ]
[ "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "None", "None", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Pos'}", "None" ]
[ "0", "5", "5", "5", "1", "1", "1", "7", "8", "8", "8", "14", "14", "11", "7", "7", "7", "7", "18", "18", "18" ]
[ "root", "case", "det", "amod", "obl", "punct", "conj", "nmod", "amod", "punct", "nmod", "case", "det", "nmod", "compound:prt", "punct", "cc", "conj", "obj", "compound:prt", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s93"
"Saam met die voltooide vorm moet jy ook bewys indien van jou maandelikse inkomste en uitgawes, soos kwitansies vir voedselaankope, die elektrisiteitsrekening en / of betaling van huishuur."
[ "Saam", "met", "die", "voltooide", "vorm", "moet", "jy", "ook", "bewys", "indien", "van", "jou", "maandelikse", "inkomste", "en", "uitgawes", ",", "soos", "kwitansies", "vir", "voedselaankope", ",", "die", "elektrisiteitsrekening", "en", "/", "of", "betaling", "van", "huishuur", "." ]
[ "saam", "met", "die", "voltooi", "vorm", "moet", "jy", "ook", "bewys", "indien", "van", "jou", "maandeliks", "inkomste", "en", "uitgawe", ",", "soos", "kwitansie", "vir", "voedselaankoop", ",", "die", "elektrisiteitsrekening", "en", "/", "of", "betaling", "van", "huishuur", "." ]
[ 14, 2, 8, 6, 0, 17, 11, 14, 0, 16, 2, 11, 6, 0, 9, 0, 1, 5, 0, 2, 0, 1, 8, 0, 9, 4, 9, 0, 2, 0, 1 ]
[ "BS", "SVS", "LB", "ASA", "NSE", "VTUOM", "PTENP", "BS", "NSE", "VTHSG", "SVS", "PTEB", "ASA", "NSE", "KN", "NSM", "ZM", "UPV", "NSM", "SVS", "NSM", "ZM", "LB", "NSE", "KN", "RS", "KN", "NSE", "SVS", "NSE", "ZE" ]
[ "{'Degree': 'Pos'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Number': 'Plur'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "10", "5", "5", "5", "10", "10", "10", "9", "10", "0", "14", "14", "14", "10", "14", "14", "16", "16", "18", "21", "19", "21", "24", "21", "24", "25", "26", "24", "30", "28", "10" ]
[ "advmod", "case", "det", "amod", "obl", "aux", "nsubj", "advmod", "obj", "root", "case", "det", "amod", "obl", "cc", "conj", "punct", "amod", "dep", "case", "nmod", "punct", "det", "conj", "cc", "dep", "dep", "conj", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s94"
"Die hof sal jou voorsien van 'n datum waarop jy en die respondent (die persoon van wie jy onderhoud verlang) na die hof toe moet gaan."
[ "Die", "hof", "sal", "jou", "voorsien", "van", "'n", "datum", "waarop", "jy", "en", "die", "respondent", "(", "die", "persoon", "van", "wie", "jy", "onderhoud", "verlang", ")", "na", "die", "hof", "toe", "moet", "gaan", "." ]
[ "die", "hof", "sal", "jou", "voorsien", "van", "'n", "datum", "waarop", "jy", "en", "die", "respondent", "(", "die", "persoon", "van", "wie", "jy", "onderhoud", "verlang", ")", "na", "die", "hof", "toe", "moet", "gaan", "." ]
[ 8, 0, 17, 11, 16, 2, 8, 0, 11, 11, 9, 8, 0, 1, 8, 0, 2, 11, 11, 0, 16, 1, 2, 8, 0, 2, 17, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOM", "PTEDP", "VTHOG", "SVS", "LO", "NSE", "PB", "PTENP", "KN", "LB", "NSE", "ZPL", "LB", "NSE", "SVS", "PB", "PTENP", "NM", "VTHOG", "ZPR", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "VTUOM", "VTHOO", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Case': 'Acc', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "5", "5", "5", "0", "8", "8", "5", "28", "28", "10", "13", "10", "16", "16", "13", "18", "21", "21", "21", "16", "21", "25", "25", "28", "25", "28", "8", "28" ]
[ "det", "nsubj", "aux", "obj", "root", "case", "det", "obl", "nsubj", "nsubj", "cc", "det", "conj", "punct", "det", "nmod", "case", "nsubj", "nsubj", "obj", "ccomp", "punct", "case", "det", "obl", "dep", "aux", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s95"
"'n Onderhoudsbeampte en 'n ondersoeker sal jou eis ondersoek en jou omstandighede nagaan."
[ "'n", "Onderhoudsbeampte", "en", "'n", "ondersoeker", "sal", "jou", "eis", "ondersoek", "en", "jou", "omstandighede", "nagaan", "." ]
[ "'n", "onderhoudsbeampte", "en", "'n", "ondersoeker", "sal", "jou", "eis", "ondersoek", "en", "jou", "omstandigheid", "nagaan", "." ]
[ 8, 0, 9, 8, 0, 17, 11, 0, 16, 9, 11, 0, 16, 1 ]
[ "LO", "NSE", "KN", "LO", "NSE", "VTUOM", "PTEB", "NSE", "VTHOG", "KN", "PTEB", "NSM", "VTHSG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "9", "2", "5", "2", "9", "8", "9", "0", "9", "12", "13", "9", "13" ]
[ "det", "nsubj", "cc", "det", "conj", "aux", "det", "obj", "root", "cc", "det", "obj", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s96"
"Die hof sal 'n dagvaarding ('n brief wat 'n persoon opdrag gee om na die hof toe te gaan) op die respondent (die persoon teen wie die aansoek om onderhoud gebring word) laat beteken om op 'n sekere dag in die hof te verskyn ten einde die aangeleentheid te bespreek."
[ "Die", "hof", "sal", "'n", "dagvaarding", "(", "'n", "brief", "wat", "'n", "persoon", "opdrag", "gee", "om", "na", "die", "hof", "toe", "te", "gaan", ")", "op", "die", "respondent", "(", "die", "persoon", "teen", "wie", "die", "aansoek", "om", "onderhoud", "gebring", "word", ")", "laat", "beteken", "om", "op", "'n", "sekere", "dag", "in", "die", "hof", "te", "verskyn", "ten", "einde", "die", "aangeleentheid", "te", "bespreek", "." ]
[ "die", "hof", "sal", "'n", "dagvaarding", "(", "'n", "brief", "wat", "'n", "persoon", "opdrag", "gee", "om", "na", "die", "hof", "toe", "te", "gaan", ")", "op", "die", "respondent", "(", "die", "persoon", "teen", "wie", "die", "aansoek", "om", "onderhoud", "bring", "word", ")", "laat", "beteken", "om", "op", "'n", "seker", "dag", "in", "die", "hof", "te", "verskyn", "ten", "einde", "die", "aangeleentheid", "te", "bespreek", "." ]
[ 8, 0, 17, 8, 0, 1, 8, 0, 11, 8, 0, 0, 16, 2, 2, 8, 0, 2, 7, 16, 1, 2, 8, 0, 1, 8, 0, 2, 11, 8, 0, 2, 0, 16, 17, 1, 17, 16, 2, 2, 8, 6, 0, 2, 8, 0, 7, 16, 2, 0, 8, 0, 7, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOM", "LO", "NSE", "ZPL", "LO", "NSE", "PB", "LO", "NSE", "NSE", "VTHOG", "SVS", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "UPI", "VTHOO", "ZPR", "SVS", "LB", "NSE", "ZPL", "LB", "NSE", "SVS", "PB", "LB", "NSE", "SVS", "NM", "VVHOG", "VTUOP", "ZPR", "VTUOA", "VTHOO", "SVS", "SVS", "LO", "ASA", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "UPI", "VTHOO", "SVS", "NSE", "LB", "NSE", "UPI", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Aux'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "38", "38", "5", "38", "7", "8", "5", "13", "11", "13", "13", "8", "20", "17", "17", "20", "20", "20", "13", "20", "24", "24", "38", "27", "27", "24", "29", "34", "31", "34", "33", "31", "27", "34", "34", "38", "0", "48", "43", "43", "43", "48", "46", "46", "48", "48", "38", "50", "48", "52", "54", "54", "50", "54" ]
[ "det", "nsubj", "aux", "det", "obj", "punct", "det", "nmod", "nsubj", "det", "nsubj", "obj", "ccomp", "case", "case", "det", "obl", "amod", "mark", "obl", "punct", "case", "det", "obl", "punct", "det", "nmod", "case", "nsubj:pass", "det", "obj", "case", "nmod", "ccomp", "aux:pass", "punct", "aux", "root", "case", "case", "det", "amod", "obl", "case", "det", "obl", "mark", "obl", "case", "obl", "det", "obj", "mark", "xcomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s97"
"Die respondent het nou die keuse om toe te stem tot betaling van die onderhoud wat geëis word, of om die aangeleentheid in die hof teen te staan."
[ "Die", "respondent", "het", "nou", "die", "keuse", "om", "toe", "te", "stem", "tot", "betaling", "van", "die", "onderhoud", "wat", "geëis", "word", ",", "of", "om", "die", "aangeleentheid", "in", "die", "hof", "teen", "te", "staan", "." ]
[ "die", "respondent", "het", "nou", "die", "keuse", "om", "toe", "te", "stem", "tot", "betaling", "van", "die", "onderhoud", "wat", "eis", "word", ",", "of", "om", "die", "aangeleentheid", "in", "die", "hof", "teen", "te", "staan", "." ]
[ 8, 0, 16, 14, 8, 0, 2, 14, 7, 16, 2, 0, 2, 8, 0, 11, 16, 17, 1, 9, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 14, 7, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTHOG", "BS", "LB", "NSE", "SVS", "UPW", "UPI", "VTHOO", "SVS", "NSE", "SVS", "LB", "NM", "PB", "VVHOG", "VTUOP", "ZM", "KN", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LB", "NSE", "UPW", "UPI", "VTHOG", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None", "None", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "3", "0", "3", "6", "3", "10", "10", "10", "6", "12", "10", "15", "15", "12", "17", "15", "17", "17", "7", "29", "23", "29", "26", "26", "29", "29", "29", "7", "29" ]
[ "det", "nsubj", "root", "advmod", "det", "obj", "case", "compound:prt", "mark", "xcomp", "case", "obl", "case", "det", "nmod", "nsubj:pass", "ccomp", "aux:pass", "punct", "cc", "case", "det", "obj", "case", "det", "obl", "compound:prt", "mark", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s98"
"Indien die respondent instem om onderhoud te betaal, sal 'n landdros die relevante dokumente nagaan."
[ "Indien", "die", "respondent", "instem", "om", "onderhoud", "te", "betaal", ",", "sal", "'n", "landdros", "die", "relevante", "dokumente", "nagaan", "." ]
[ "indien", "die", "respondent", "instem", "om", "onderhoud", "te", "betaal", ",", "sal", "'n", "landdros", "die", "relevant", "dokument", "nagaan", "." ]
[ 5, 8, 0, 16, 2, 0, 7, 16, 1, 17, 8, 0, 8, 6, 0, 16, 1 ]
[ "KO", "LB", "NSE", "VTHSO", "SVS", "NM", "UPI", "VTHOG", "ZM", "VTUOM", "LO", "NSE", "LB", "ASA", "NSM", "VTHSG", "ZE" ]
[ "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "16", "3", "4", "1", "8", "8", "8", "4", "8", "16", "12", "16", "15", "15", "16", "0", "16" ]
[ "amod", "det", "nsubj", "dep", "case", "obj", "mark", "obl", "punct", "aux", "det", "nsubj", "det", "amod", "obj", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s99"
"Die landdros sal dan 'n bevel maak, en hy of sy mag besluit om dit te doen sonder om van die partye te vereis om in die hof te verskyn."
[ "Die", "landdros", "sal", "dan", "'n", "bevel", "maak", ",", "en", "hy", "of", "sy", "mag", "besluit", "om", "dit", "te", "doen", "sonder", "om", "van", "die", "partye", "te", "vereis", "om", "in", "die", "hof", "te", "verskyn", "." ]
[ "die", "landdros", "sal", "dan", "'n", "bevel", "maak", ",", "en", "hy", "of", "sy", "mag", "besluit", "om", "dit", "te", "doen", "sonder", "om", "van", "die", "party", "te", "vereis", "om", "in", "die", "hof", "te", "verskyn", "." ]
[ 8, 0, 17, 14, 8, 0, 16, 1, 9, 11, 9, 11, 17, 16, 2, 11, 7, 16, 2, 2, 2, 8, 0, 7, 16, 2, 2, 8, 0, 7, 16, 1 ]
[ "LB", "NSE", "VTUOM", "BS", "LO", "NSE", "VTHOG", "ZM", "KN", "PDHENP", "KN", "PDVENP", "VTUOM", "VTHOG", "SVS", "PDOENP", "UPI", "VTHOG", "SVS", "SVS", "SVS", "LB", "NSM", "UPI", "VTHOG", "SVS", "SVS", "LB", "NSE", "UPI", "VTHOO", "ZE" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Inf'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None" ]
[ "2", "7", "7", "7", "6", "7", "0", "7", "7", "13", "10", "10", "7", "13", "18", "18", "18", "13", "18", "25", "23", "23", "25", "25", "19", "31", "29", "29", "31", "31", "25", "31" ]
[ "det", "nsubj", "aux", "advmod", "det", "obj", "root", "punct", "cc", "nsubj", "cc", "conj", "conj", "aux", "case", "obj", "mark", "obl", "amod", "case", "case", "det", "obl", "mark", "obl", "case", "case", "det", "obl", "mark", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"train-s100"
"Indien die persoon wat na bewering aanspreeklik is vir die betaling van onderhoud nie toestem tot die verlening van 'n onderhoudsbevel nie, moet hy of sy in die hof verskyn, waar getuienis van albei die partye én hulle onderskeie getuies aangehoor sal word."
[ "Indien", "die", "persoon", "wat", "na", "bewering", "aanspreeklik", "is", "vir", "die", "betaling", "van", "onderhoud", "nie", "toestem", "tot", "die", "verlening", "van", "'n", "onderhoudsbevel", "nie", ",", "moet", "hy", "of", "sy", "in", "die", "hof", "verskyn", ",", "waar", "getuienis", "van", "albei", "die", "partye", "én", "hulle", "onderskeie", "getuies", "aangehoor", "sal", "word", "." ]
[ "indien", "die", "persoon", "wat", "na", "bewering", "aanspreeklik", "is", "vir", "die", "betaling", "van", "onderhoud", "nie", "toestem", "tot", "die", "verlening", "van", "'n", "onderhoudsbevel", "nie", ",", "moet", "hy", "of", "sy", "in", "die", "hof", "verskyn", ",", "waar", "getuienis", "van", "albei", "die", "party", "en", "hulle", "onderskeie", "getuie", "aanhoor", "sal", "word", "." ]
[ 5, 8, 0, 11, 2, 0, 6, 17, 2, 8, 0, 2, 0, 14, 16, 2, 8, 0, 2, 8, 0, 7, 1, 17, 11, 9, 11, 2, 8, 0, 16, 1, 11, 0, 2, 3, 8, 0, 9, 11, 6, 0, 16, 17, 17, 1 ]
[ "KO", "LB", "NSE", "PB", "SVS", "NSE", "ASP", "VTHOK", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "NM", "BS", "VTHSO", "SVS", "LB", "NSE", "SVS", "LO", "NSE", "UPO", "ZM", "VTUOM", "PDHENP", "KN", "PDVENP", "SVS", "LB", "NSE", "VTHOO", "ZM", "PB", "NSE", "SVS", "THAB", "LB", "NSM", "KN", "PDMB", "ASA", "NSM", "VVHOG", "VTUOM", "VTUOP", "ZE" ]
[ "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdjType': 'Pred', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Cop'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Ind', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'PartType': 'Neg'}", "None", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'Subcat': 'Intr', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Number': 'Sing'}", "{'AdpType': 'Prep'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Art'}", "{'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'AdjType': 'Attr', 'Case': 'Nom', 'Degree': 'Pos'}", "{'Number': 'Plur'}", "{'Subcat': 'Tran', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Mod'}", "{'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin,Inf', 'VerbType': 'Pas'}", "None" ]
[ "31", "3", "15", "3", "6", "7", "4", "7", "11", "11", "7", "13", "11", "15", "1", "18", "18", "15", "21", "21", "18", "15", "15", "31", "31", "25", "25", "30", "30", "31", "0", "31", "43", "43", "38", "38", "38", "34", "38", "42", "42", "38", "31", "43", "43", "43" ]
[ "amod", "det", "nsubj", "amod", "case", "obl", "obj", "cop", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "advmod", "dep", "case", "det", "obl", "case", "det", "nmod", "advmod", "punct", "aux", "nsubj", "cc", "conj", "case", "det", "obl", "root", "punct", "nsubj:pass", "obj", "case", "nummod", "det", "nmod", "cc", "det", "amod", "conj", "ccomp", "aux", "aux:pass", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for Universal Dependencies Treebank

Dataset Summary

[More Information Needed]

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @patrickvonplaten, @jplu for adding this dataset.

Models trained or fine-tuned on universal_dependencies

Spaces using universal_dependencies