id
stringlengths
1
5
translation
translation
0
{ "en": "I want you now to imagine a wearable robot that gives you superhuman abilities, or another one that takes wheelchair users up standing and walking again.", "hr": "Želim da sada zamislite nosiv robot koji vam daje nadljudske sposobnosti, ili neki drugi koji omogučuje korisnicima invalidskih kolica da stoje i ponovno hodaju." }
1
{ "en": "We at Berkeley Bionics call these robots exoskeletons.", "hr": "Mi u Berkley Bionics-u zovemo te robote egzoskeletoni." }
2
{ "en": "These are nothing else than something that you put on in the morning, and it will give you extra strength, and it will further enhance your speed, and it will help you, for instance, to manage your balance.", "hr": "To nije ništa drugo nego nešto što ste stavili u jutarnjim satima, i to će vam dati dodatnu snagu, i to će dodatno pojačati vašu brzinu, i to će vam pomoći, na primjer, upravljati vašom ravnotežom." }
3
{ "en": "It is actually the true integration of the man and the machine.", "hr": "To je zapravo prava integracija čovjeka i stroja." }
4
{ "en": "But not only that -- it will integrate and network you to the universe and other devices out there.", "hr": "Ali ne samo to -- to će integrirati i povezati vas sa svemirom i drugim uređajima vani." }
5
{ "en": "This is just not some blue sky thinking.", "hr": "Ovo nije samo neko razmišljanje o plavom nebu." }
6
{ "en": "To show you now what we are working on by starting out talking about the American soldier, that on average does carry about 100 lbs. on their backs, and they are being asked to carry more equipment.", "hr": "Kako bi vam pokazali na čemu sada radimo počet ćemo govoriti o američkom vojniku, koji u prosjeku nose oko 45 kg na svojim leđima, i od njih se traži da nose više opreme." }
7
{ "en": "Obviously, this is resulting in some major complications -- back injuries, 30 percent of them -- chronic back injuries.", "hr": "Očito, to je rezultiralo nekim većim komplikacijama -- ozljedama leđa, 30 posto njih -- ima kronične ozljede leđa." }
8
{ "en": "So we thought we would look at this challenge and create an exoskeleton that would help deal with this issue.", "hr": "Tako smo mislili kako možemo odgovoriti na ovaj izazov i stvoriti egzoskeleton koji će pomoći nositi se s ovom problematikom." }
9
{ "en": "So let me now introduce to you HULC -- or the Human Universal Load Carrier.", "hr": "Pa dopustite mi sada da vam predstavim HULC -- ili Univerzalni ljudski nosač tereta." }
10
{ "en": "Its flexible design allows for deep squats, crawls and high-agility movements.", "hr": "Njegov fleksibilan dizajn omogućava dubok čučanj, puzanje i pokrete visoke agilnosti." }
11
{ "en": "It senses what I want to do, where I want to go, and then augments my strength and endurance.", "hr": "Ono osjeća ono što želim raditi, gdje želim ići, i tada povećava moju snagu i izdržljivost." }
12
{ "en": "Eythor Bender: We are ready with our industry partner to introduce this device, this new exoskeleton this year.", "hr": "Eythor Bender: Spremni smo s našim industrijskim partnerom za uvođenje ovog uređaja, ovog novog egzoskeletona ove godine." }
13
{ "en": "So this is for real.", "hr": "Dakle, to je za ozbiljno." }
14
{ "en": "Now let's turn our heads towards the wheelchair users, something that I'm particularly passionate about.", "hr": "Sada ćemo se okrenuti prema korisnicima invalidskih kolica, nešto oko čega sam posebno strastven." }
15
{ "en": "There are 68 million people estimated to be in wheelchairs worldwide.", "hr": "Prema procjeni postoji 68 milijuna ljudi širom svijeta u invalidskim kolicima." }
16
{ "en": "This is about one percent of the total population.", "hr": "To je oko jedan posto ukupnog stanovništva." }
17
{ "en": "And that's actually a conservative estimate.", "hr": "I to je zapravo konzervativna procjena." }
18
{ "en": "We are talking here about, oftentimes, very young individuals with spinal cord injuries, that in the prime of their life -- 20s, 30s, 40s -- hit a wall and the wheelchair's the only option.", "hr": "Mi ovdje govorimo o, često, vrlo mladim osobama s ozljedama leđne moždine, koji u najboljim godinama svog života -- 20tim, 30tim, 40tim -- udare u zid i invalidska kolica su jedina opcija." }
19
{ "en": "But it is also the aging population that is multiplying in numbers.", "hr": "Ali, tu je također i starenje stanovništva koje stalno raste." }
20
{ "en": "And the only option, pretty much -- when it's stroke or other complications -- is the wheelchair.", "hr": "A jedina mogućnost, više manje -- kod moždanog udara ili drugih komplikacija -- jesu invalidska kolica." }
21
{ "en": "And that is actually for the last 500 years, since its very successful introduction, I must say.", "hr": "I tako je zapravo posljednjih 500 godina, od njihova vrlo uspješnog uvođenja, moram reći." }
22
{ "en": "So we thought we would start writing a brand new chapter of mobility.", "hr": "Tako smo mislili kako ćemo početi pisati potpuno novo poglavlje mobilnosti." }
23
{ "en": "Let me now introduce you to eLEGS that is worn by Amanda Boxtel that 19 years ago was spinal cord injured, and as a result of that she has not been able to walk for 19 years until now.", "hr": "Dopustite mi sad da vam predstavim eLEGS kojeg nosi Amanda Boxtel kojoj je prije 19 godina ozlijeđena leđna moždina, i kao rezultat toga ona nije mogla hodati svih 19 godina do sada." }
24
{ "en": "(Applause) Amanda Boxtel: Thank you.", "hr": "(Pljesak) Amanda Boxtel: Hvala." }
25
{ "en": "(Applause) EB: Amanda is wearing our eLEGS set.", "hr": "(Pljesak) EB: Amanda nosi naš eLEGS, rekao sam." }
26
{ "en": "There are battery packs here as well that power motors that are sitting at her hips, as well as her knee joints, that move her forward in this kind of smooth and very natural gait.", "hr": "Postoje ovdje i baterije koje pogone motore koji sjede na njezinim bokovima, kao i na zglobovima koljena, koji je miču naprijed u ovoj vrsti glatkog i vrlo prirodnog hoda." }
27
{ "en": "AB: I was 24 years old and at the top of my game when a freak summersault while downhill skiing paralyzed me.", "hr": "AB: Bilo mi je 24 godine i na vrhuncu svog života kada me zastrašujuće prevrtanje preko glave prilikom skijaškog spusta paraliziralo." }
28
{ "en": "In a split second, I lost all sensation and movement below my pelvis.", "hr": "U djeliću sekunde, izgubila sam sve osjećaje i mogućnost kretanja ispod zdjelice." }
29
{ "en": "Not long afterwards, a doctor strode into my hospital room, and he said, \"Amanda, you'll never walk again.\"", "hr": "Nedugo nakon toga, liječnik je ušao u moju bolničku sobu, i rekao: \"Amanda, nikad nećeš ponovno hodati.\"" }
30
{ "en": "And that was 19 yeas ago.", "hr": "A to je bilo prije 19 godina." }
31
{ "en": "He robbed every ounce of hope from my being.", "hr": "On je opljačkao svaki gram nade iz mog bića." }
32
{ "en": "Adaptive technology has since enabled me to learn how to downhill ski again, to rock climb and even handcycle.", "hr": "Adaptivna tehnologija otada mi je omogućila naučiti kako skijati spust ponovno, kako se penjati na brdo, pa čak i bicikliranje." }
33
{ "en": "But nothing has been invented that enables me to walk, until now.", "hr": "Ali ništa nije bilo izmišljeno što bi mi omogućilo da hodam, do sada." }
34
{ "en": "(Applause) Thank you.", "hr": "(Pljesak) Hvala Vam." }
35
{ "en": "(Applause) EB: As you can see, we have the technology, we have the platforms to sit down and have discussions with you.", "hr": "(Pljesak) EB: Kao što možete vidjeti, imamo tehnologiju, imamo platforme da sjednemo i raspravljamo s vama." }
36
{ "en": "It's in our hands, and we have all the potential here to change the lives of future generations -- not only for the soldiers, or for Amanda here and all the wheelchair users, but for everyone.", "hr": "To je u našim rukama, i mi svi ovdje imamo potencijal promijeniti život budućim generacijama -- ne samo vojnicima, ili Amandi ovdje i svim korisnicima invalidskih kolica, već svima." }
37
{ "en": "AB: Thanks.", "hr": "AB: Hvala." }
38
{ "en": "(Applause)", "hr": "(Pljesak)" }
39
{ "en": "(Applause) (Singing) (Applause) Host: Folks, you've just met Claron McFadden.", "hr": "(Pljesak) (Pjevanje) (Pljesak) Domaćin: Upravo ste upoznali Claron McFadden." }
40
{ "en": "She is a world-class soprano singer who studied in Rochester, New York.", "hr": "Ona je svjetski poznata sopranistica koja je studirala u Rochesteru, New Yorku." }
41
{ "en": "Her celebrated operatic roles are numerous and varied.", "hr": "Njezine su slavne operne role brojne i raznolike." }
42
{ "en": "Please welcome Claron McFadden.", "hr": "Molim vas pozdravite Claron McFadden." }
43
{ "en": "(Applause) Claron McFadden: The human voice: mysterious, spontaneous, primal.", "hr": "(Pljesak) Claron McFadden: Ljudski glas: tajnovit, spontan, iskonski." }
44
{ "en": "For me, the human voice is the vessel on which all emotions travel -- except perhaps jealousy.", "hr": "Za mene, ljudski je glas brod kojim sve emocije putuju, osim možda ljubomore." }
45
{ "en": "And the breath, the breath is the captain of that vessel.", "hr": "A dah, dah je kapetan tog broda." }
46
{ "en": "A child is born, takes its first breath -- (Breathing) and we behold the wondrous beauty of vocal expression -- mysterious, spontaneous and primal.", "hr": "Dijete se rodi, udahne prvi put – (udiše) i vidimo prekrasnu ljepotu vokalnog izričaja - tajnovitu, spontanu, iskonsku." }
47
{ "en": "A few years ago, I did a meditation retreat in Thailand.", "hr": "Prije nekoliko sam godina otišla u meditacijsko odmaralište na Tajlandu." }
48
{ "en": "I wanted a place that I would have total silence and total solitude.", "hr": "Željela sam mjesto na kojemu bih imala potpunu tišinu i potpunu samoću." }
49
{ "en": "On my last day, the woman who looked after the place, she came and we spoke for a minute, and then she said to me, \"Would you sing something for me?\"", "hr": "Rekla je: \"Molim vas, pjevajte mi.\" Stoga sam zatvorila oči, udahnula sam i prva stvar koja je izašla bila je \"Summertime\", Porgy i Bess." }
50
{ "en": "She said, \"Please, sing for me.\"", "hr": "♫ ♫ Tvoj je tata bogat i mama ti dobro izgleda." }
51
{ "en": "So I closed my eyes, I took breath and the first thing that came up and out was \"Summertime,\" Porgy and Bess.", "hr": "♫ ♫ Tiho, malo dijete, ♫ ♫ Ne plači." }
52
{ "en": "♫ Summertime and the living is easy ♫ ♫ Fish are jumping and the cotton is high ♫ ♫ Oh, your daddy's rich and your ma is good looking ♫ ♫ So hush little baby ♫ ♫ Don't you cry ♫ And I opened my eyes, and I saw that she had her eyes closed.", "hr": "♫ ♫ Otvorila sam oči ♫ ♫ i vidjela da je ona zatvorila svoje." }
53
{ "en": "And after a moment, she opened her eyes and she looked at me and she said, \"It's like meditation.\"", "hr": "♫ ♫ I nakon trenutka je otvorila svoje oči, ♫ ♫ pogledala me i rekla: ♫ ♫ \"To je poput meditacije.\"" }
54
{ "en": "And in that moment I understood that everything I had gone to Thailand to look for, to search for, I had it already in my singing -- the calm, but alertness, the focus, but awareness, and being totally in the moment.", "hr": "♫ U tome sam trenutku shvatila da sam sve ono što sam otišla u Tajland tražiti, već imala u svome pjevanju – mirnoću, ali budnost, fokusiranost, ali svjesnost i potpuno bivanje u trenutku." }
55
{ "en": "When you're totally in the moment, when I'm totally in the moment, the vessel of expression is open.", "hr": "Kad ste potpuno u trenutku, kad sam potpuno u trenutku, brod izražavanja je otvoren." }
56
{ "en": "The emotions can flow from me to you and back.", "hr": "Emocije mogu teći od mene do vas i natrag." }
57
{ "en": "Extremely profound experience.", "hr": "Iznimno dubok doživljaj." }
58
{ "en": "There's a piece by a composer, an American composer called John Cage.", "hr": "Postoji djelo skladatelja, američkog skladatelja Johna Cagea." }
59
{ "en": "It's called \"Aria.\"", "hr": "Zove se \"Aria\"." }
60
{ "en": "It was written for an amazing singer called Cathy Berberian.", "hr": "Napisana je za izvrsnu pjevačicu Cathy Berberian." }
61
{ "en": "And the thing about this piece that's so special -- if you see it behind me -- it's not notated in any way.", "hr": "I ono zbog čega je ovo djelo tako posebno, ako pogledate iza mene -- ono nije notirano ni na koji način." }
62
{ "en": "No notes, no flats, no sharps.", "hr": "Nema nota, nema snizilica, nema povisilica." }
63
{ "en": "But it's a kind of structure, and the singer within this structure has total freedom to be creative, spontaneous.", "hr": "Ali ima svojevrsnu strukturu i pjevač unutar te strukture ima potpunu slobodu da bude kreativan, spontan." }
64
{ "en": "For example, there are different colors and each color gets a different type of singing -- pop, country and western, opera, jazz -- and you just have to be consistent with that color.", "hr": "Na primjer, postoje različite boje i svaka boja se pjeva drugim načinom – pop, country i western, opera, jazz i samo morate biti dosljedni toj boji." }
65
{ "en": "You see there are different lines: you choose in your own tempo in your own way to follow the line, but you must respect it, more or less.", "hr": "Vidite da postoje različite linije, u svome tempu i svojim načinom birate kako ćete ih slijediti, ali morate ih poštivati, više ili manje." }
66
{ "en": "And these little dots, these represent a sort of sound that's not a vocal, not a lyrical way of expressing the voice.", "hr": "A ove male točke predstavljaju zvuk koji nije vokalan, nije liričan način izražavanja glasa." }
67
{ "en": "Using the body -- it could be sneezing, it could be coughing, it could be animals -- (cough) exactly -- clapping, whatever.", "hr": "Koristeći tijelo – to može biti kihanje, može biti kašljanje, mogu biti životinje (kašalj) upravo to – pljeskanje, što god." }
68
{ "en": "And there's different text.", "hr": "I tu ima različitog teksta." }
69
{ "en": "There's Armenian, Russian, French, English, Italian.", "hr": "Tu je armenijski, ruski, francuski, engleski, talijanski." }
70
{ "en": "So within this structure one is free.", "hr": "Unutar ove ste strukture slobodni." }
71
{ "en": "To me, this piece is an ode to the voice because it's mysterious -- as we can see -- it's quite spontaneous, and it's primal.", "hr": "Za mene je ovo djelo oda glasu zato što je tajnovito, kao što možete vidjeti, prilično je spontano, i iskonsko je." }
72
{ "en": "So I would like to share this piece with you.", "hr": "Voljela bih podijeliti ovo djelo s vama." }
73
{ "en": "It's \"Aria\" of John Cage.", "hr": "To je \"Aria\" Johna Cagea." }
74
{ "en": "(Singing) ♫ No other way ♫ ♫ Dans l'espace, so help ♫ (Singing) ♫ To have the fruits ♫ (Singing) (Applause)", "hr": "(Pjevanje) ♫ Nema drugog načina ♫ ♫ U prostoru, zato pomozite ♫ (Pjevanje) ♫ Imati voće ♫ (Pjevanje) (Pljesak)" }
75
{ "en": "I know what you're thinking.", "hr": "Znam što razmišljate." }
76
{ "en": "You think I've lost my way, and somebody's going to come on the stage in a minute and guide me gently back to my seat.", "hr": "Mislite kako sam izgubila svoj put, i netko će doći na pozornicu za minutu i otpratiti me nježno natrag do mog sjedala." }
77
{ "en": "(Applause) I get that all the time in Dubai.", "hr": "(Pljesak) Dobivam to sve vrijeme u Dubaiju." }
78
{ "en": "\"Here on holiday are you, dear?\" (Laughter) \"Come to visit the children?", "hr": "\"Ovdje ste na odmoru, draga?\" (Smijeh) \"Došli ste u posjet djeci?" }
79
{ "en": "I have been living and teaching in the Gulf for over 30 years.", "hr": "Živim i predajem u Zaljevu više od 30 godina." }
80
{ "en": "(Applause) And in that time, I have seen a lot of changes.", "hr": "(Pljesak) I tijekom tog vremena, vidjela sam puno promjena." }
81
{ "en": "Now that statistic is quite shocking.", "hr": "Sada kada je statistika prilično šokantna." }
82
{ "en": "And I want to talk to you today about language loss and the globalization of English.", "hr": "A ja želim razgovarati s vama danas o gubitku jezika i globalizaciji engleskim jezikom." }
83
{ "en": "I want to tell you about my friend who was teaching English to adults in Abu Dhabi.", "hr": "Želim vam reći o mom prijatelju koji je podučavao engleski za odrasle u Abu Dhabiju." }
84
{ "en": "And one fine day, she decided to take them into the garden to teach them some nature vocabulary.", "hr": "I jednog lijepog dana, ona je odlučila odvesti ih u vrt naučiti ih neke riječi iz prirode." }
85
{ "en": "But it was she who ended up learning all the Arabic words for the local plants, as well as their uses -- medicinal uses, cosmetics, cooking, herbal.", "hr": "Ali ona je na kraju završila učeći sve arapske riječi za lokalne biljke, kao i kako se koriste -- ljekovite koristi, kozmetika, kuhanje, biljni." }
86
{ "en": "How did those students get all that knowledge?", "hr": "Kako su učenici dobili svo to znanje?" }
87
{ "en": "Of course, from their grandparents and even their great-grandparents.", "hr": "Naravno, od svojih djedova pa čak i pradjedova." }
88
{ "en": "It's not necessary to tell you how important it is to be able to communicate across generations.", "hr": "Nije potrebno objašnjavati vam koliko je to važno biti u stanju komunicirati kroz generacije." }
89
{ "en": "But sadly, today, languages are dying at an unprecedented rate.", "hr": "Ali nažalost, danas, jezici umiru po stopi bez presedana." }
90
{ "en": "A language dies every 14 days.", "hr": "Jezik umre svakih 14 dana." }
91
{ "en": "Now, at the same time, English is the undisputed global language.", "hr": "U isto vrijeme, engleski je postao neosporno globalni jezik." }
92
{ "en": "Could there be a connection?", "hr": "Postoji li tu veza?" }
93
{ "en": "Well I don't know.", "hr": "Pa ja ne znam." }
94
{ "en": "But I do know that I've seen a lot of changes.", "hr": "Ali znam kako sam vidjela puno promjena." }
95
{ "en": "When I first came out to the Gulf, I came to Kuwait in the days when it was still a hardship post.", "hr": "Kada sam prvi put došla u Zaljev, došla sam u Kuvajt u danima kada je još uvijek to bila teška destinacija." }
96
{ "en": "Actually, not that long ago.", "hr": "Zapravo, ne tako davno." }
97
{ "en": "That is a little bit too early.", "hr": "To je malo prerano." }
98
{ "en": "But nevertheless, I was recruited by the British Council along with about 25 other teachers.", "hr": "No ipak, bila sam regrutirana od strane British Councila zajedno s oko 25 drugih nastavnika." }
99
{ "en": "And we were the first non-Muslims to teach in the state schools there in Kuwait.", "hr": "I mi smo bili prvi ne-muslimani koji su podučavali u državnim školama u Kuvajtu." }

Dataset Card for OpusTedtalks

Dataset Summary

This is a Croatian-English parallel corpus of transcribed and translated TED talks, originally extracted from https://wit3.fbk.eu. The corpus is compiled by Željko Agić and is taken from http://lt.ffzg.hr/zagic provided under the CC-BY-NC-SA license. This corpus is sentence aligned for both language pairs. The documents were collected and aligned using the Hunalign algorithm.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

Dataset provided for research purposes only. Please check dataset license for additional information.

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[CC-BY-NC-SA license]http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Citation Information

@InProceedings{TIEDEMANN12.463, author = {J{"o}rg Tiedemann}, title = {Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS}, booktitle = {Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)}, year = {2012}, month = {may}, date = {23-25}, address = {Istanbul, Turkey}, editor = {Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Mehmet Ugur Dogan and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Jan Odijk and Stelios Piperidis}, publisher = {European Language Resources Association (ELRA)}, isbn = {978-2-9517408-7-7}, language = {english} }

Contributions

Thanks to @rkc007 for adding this dataset.

Downloads last month
104
Edit dataset card