text
stringlengths
1
2.33k
lang
stringclasses
3 values
Det høres flott ut, men hvem sa at det skal være lett?
no
Malla, vil du gifte deg med meg?
no
-Jeg er ikke bøsse. -Han kaldte os ikke ved navn...
da
Må jeg gå helt tilbake for å hente den?
no
Irland och Storbritannien som har hävdat sin rätt att inte vilja vara med, vilket har medgetts i avtalen, utgör ett anmärkningsvärt undantag.
sv
Om vi även i fortsättningen dumpar produkter med hjälp av miljardbelopp, förstörs denna utveckling även i fortsättningen, och det kommer att inträffa många nedläggningar på grund av sociala och ekologiska skäl.
sv
En del av unionens medlemsländer, inklusive mitt eget land, har hela tiden haft diplomatiska förbindelser med Demokratiska folkrepubliken Korea, andra har nyligen bestämt sig för att upprätta förbindelser medan ytterligare en grupp väntar på att fatta ett beslut om att upprätta förbindelser.
sv
Mina avdelningar har ständig kontakt med parlamentet när det gäller såväl innehållet i dessa dokument som den organisatoriska aspekten.
sv
Som god kristen må du fortelle.
no
Brudgommen skal ikke se bruden før bryllupet.
no
Beklager... Jeg ville bare si at du var helt fantastisk.
no
Så længe det er en forretning, vil også Internettet blive brugt til det, fordi Internettet er en ekstra hjælp: Det dækker nemlig over, hvem der er forbruger, og det gør i højeste grad udbyderne anonyme.
da
Unnskyld meg. Jeg ville bare høre hvordan det går med Julietta.
no
Det er ikke noget nyt, det er ikke nye uoverensstemmelser, vi har nu.
da
Du aner ikke hvor mye jeg håpet at noen ville ringe.
no
Du tror visst at du vet alt om meg.
no
   – Jag tror att vi lämnar saken därhän och önskar er ett snabbt tillfrisknande.
sv
Hvad sagde jeg til dig om at komme her med dit lort?
da
Vi ser en feminisering av fattigdomen.
sv
Min andra önskan, som ni kanske finner mycket enklare, är att ni ska ta ställning för er egen politiska grupp, närmare bestämt för Ingeborg Gräßle.
sv
Og Timor, Timor er en skamplet for Indonesien.
da
Vi er alle klar over, at det ikke er alle evalueringerne, der kan være afsluttet inden 2003.
da
För att vara mer exakt så behövs denna stadga som ett komplement till de nya utbildningsprogram som vi ska starta nästa år, i vilka vi har lagt stor betoning på kvantitet genom att vi till exempel vill ha tre miljoner för programmet för livslångt lärande senast 2012 och 80 000 per år för Leonardo da Vinci-programmet.
sv
Vi sparkede døren ind og råbte: "Ned på gulvet!
da
Innvandrerne er ingen trussel, men en mulighet.
no
Nizam ønsker mig død, og har hyret Hassasinerne.
da
Alt jeg vil er at de skal holde kjeft.
no
Og så ser han alltid så trist ut.
no
föredragande för yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor. - (IT) Herr talman, mina damer och herrar! Låt mig redan inledningsvis spara tid genom att säga att jag i princip håller med om den beskrivning som getts av Astrid Lulling, som var föredragande för detta betänkande från det ansvariga utskottet.
sv
Niveau ni, kom ind på kontoret.
da
När det gäller de tre personer som omnämnts av parlamentet, upprepade myndigheterna i oktober 2009 sitt tidigare uttalande till vår delegation i Vientiane, nämligen att Keochay redan hade frigivits 2002.
sv
Du vet det ikke fungerer så godt som jeg gjør.
no
Vi är stora förespråkare av obligatorisk märkning.
sv
Kanskje det er fordi blondiner blir behandlet som om de er dumme.
no
Hent Strausser og fortell hvor de befant seg sist.
no
Jeg tilsluttede mig mine konservative kolleger og stemte imod denne betænkning.
da
Middelmadige kopier af en andens genialitet.
da
Jeg glæder mig over, at Kommissionen har lært af fortidens fejl og har accepteret en frist for komitologi og for fremsættelse af gennemførelsesforanstaltningerne.
da
Kan kommissionen säga mig vilka framsteg som görs när det gäller att införa en förordning om truppminor vilken skulle utgöra en rättslig grund för dessa åtgärder och samla dem inom en överskådlig ram?
sv
– Har du haft flere visioner?
da
Alt blir en del av det
no
Ändringsförslaget uppmuntrar myndigheterna att i möjligaste mån vidta förebyggande åtgärder för att skydda badande från att utsättas för föroreningar.
sv
Jag vet att du redan har uttalat dig i den här frågan, men främst om hur fonden ska trygga sin finansiering och hur länge.
sv
Men det var din fetter, Vandie, som aldri så til min kant... jeg var forelsket i.
no
Rådet tillhör, enligt mitt sätt att se det, denna sorts människor som man inte kan be om att lägga ett brev på posten eftersom de inte kan skilja mellan öppningen i brevlådan från den i rännstenen.
sv
Jag kan inte vara mer enig med er i detta.
sv
Pé grunn av vén makkelvitnes plutselige dad, har siaten ikke nee annet valg enn é droppe tiltalen mot Mark Dutchman.
no
Jeg skal si ifra til Howard.
no
Det er da en bra ting, ikke sant? Du og jeg?
no
Men vi måste fortsätta att arbeta med denna.
sv
Politikerna får inte misslyckas med den stora utmaningen att bygga ett EU som är medvetet om den roll som det måste spela på världsarenan, det vill säga ett EU som exporterar fred, ett EU som är i stånd att inta en ledande roll i Medelhavsområdet, i Mellanöstern, i Balkan och i kampen mot terrorismen och förfalskningar, ett EU med starka transatlantiska förbindelser.
sv
Jeg vil slutte af med atter at sige til det britiske formandskab: Fortsæt det gode arbejde, der er to uger tilbage og husk, at den sidste hurdle også er en stor en, der skal klares, inden De med succes når målstregen, som jeg er sikker på, at De vil.
da
Jeg har ikke engang et bilde.
no
Jeg er vakker kåI Du er en stakkars fisk
no
Det må være vanskelig med en sånn jobb.
no
- Håper du å finne gull der?
no
Vi må høyere opp ellers treffer vi tårnet, kaptein!
no
(IT) Hr. formand! Tak.
da
- (EL) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil begynde med at lykønske ordførerne for deres væsentlige fremlæggelse og særdeles sammenhængende arbejde i forbindelse med det væld af ændringsforslag, der blev fremsat i Transport- og Turismeudvalget.
da
Liksom Martin Schulz och resten av min grupp är jag stark anhängare till unionen för Medelhavsområdet som en ”framdriven” Barcelonaunion eller Barcelonaprocess.
sv
Det er opp til oss om vi vil høre etter.
no
Jeg bruker de nye cymbalene nå.
no
Det är rådets ansvar att fastställa växelkurspolitiken.
sv
Han kan ikke prale af videnskabelige landvindinger eller kunstnerisk åre.
da
Det er ikke bare John jeg vil bli kvitt.
no
Nej, det vil få mig til at ligne en narrøv.
da
Snakker du bare om det, eller gjør du noe med det?
no
Så lad dem dog hellere blive der, hvor de hører til, nemlig der, hvor der virkelig er trafik med varer, i stedet for først at fordele dem til alle medlemsstater på saliggørende vis for så derefter møjsommeligt at samle dem ind igen og fordele dem på ny.
da
Derfor støtter jeg ændringsforslag 22 og 23 samt fru Manns mundtlige ændringsforslag.
da
Måtte dere ødelegge landet så i de neste tusen år ikke en f irfisle kan overleve i ørkenen der!
no
Det er den mest utrolige kilde til inspiration, jeg har set i mit liv.
da
Det er Ephraim Goodweather fra CDC.
no
Jeg er sikker på, at du nu ved... at William skal fri til mig i aftenens show.
da
Og du sier du ikke er en tyster?
no
ledamot av kommissionen. - (DE) Fru talman, ärade ledamöter! Jag är tacksam för den ingående och konsekventa lägesbeskrivning som ges av de engagerade ledamöter som är här i dag.
sv
Det er sgu en trist død.
da
Med direktivet sørger vi for en privatisering af naturen.
da
Det är mycket viktigt att kommunicera, men det kan inte göras enbart av EU-institutionerna eller enbart av medlemsstaterna.
sv
Ingen rapporter om kjøretøy. Kanskje de går til fots.
no
Jeg vil se, hvad jeg kan gøre for at afklare denne situation, som virkelig er dramatisk.
da
Du er i mitt hjem, med min kone.
no
Herr talman! Innan jag avslutar vill jag nämna ytterligare tre frågor.
sv
Denne dagen er for vakker for krangler.
no
Dere gråt begge to så jeg tok dere nedenunder.
no
Jeg må prøve å få ham hit til treningen i morgen.
no
Om du ikke var Richards sønn, ville jeg skutt deg.
no
For det meste føler jeg ikke noe.
no
Hold styr på tingene lidt endnu.
da
Transplantationer utgör en av medicinens mest snabbväxande grenar.
sv
Og jeg lurer på hvordan du fikk penger til den?
no
Låt oss ta en titt på några av dessa skäl.
sv
Jeg må avsondre ham mens jeg ordner opp i noen ting.
no
De har ikke rett til å la dette være.
no
Der udpeges en leder for hvert hold.
da
-Du har vidst det her i tre måneder.
da
Utvärdering av Dublinsystemet (debatt)
sv
Og ekteskapet ditt er for jævlig.
no
At barnet vårt vil være der ute et sted, og leve livet sitt. Se ut som oss, men vokse opp hos fremmede.
no
Husker du den dama han var sammen med...?
no
Ti, ni, åtte... sju, seks, fem... fire, tre, to... en, tiden er ute!
no

Dataset Card for "scandi-langid"

More Information needed

Downloads last month
3
Edit dataset card