Dataset Preview
Viewer
audio (audio)sentence (string)
"מצד אחד ובתנועה הציונית הצעירה"
"אל תוך ספק שנמצא בתודעתו של ילד קטן"
"והוא מציג את ראשית הסימבוליזם הזה בעברית"
"במקביל נדרשה גם מתודה או שיטת עבודה מדעית מסודרת על מנת לבסס את הרעיונות השונים"
"הנה לנקודה שקודם קראתי לה X0 ועוד H"
"אז מה תהיה החזקה השלישית שלו"
"לא רק המצב האמונתי צריך להשתנות ולעבור ביקורת חדשה ושידוד מערכות"
"כרגע אנחנמו עושים את זה בתדירות מאוד מאוד נמוכה ואנחנו רואים בעצם חוסר"
"את התאוצה ולא את המהירות אם נשנה את הכיוון של הזמן לא יקרה לו כלום"
"על מעגל היחידה האחד יושב לו על ציר הממשי יחידה אחת מרוחק מהראשית"
"כמות יותר גדולה של אתנול כדי לקבל אותה כמות של חום"
"את התנועה מאירופה ומן הציביון והפואטיקה"
"אנחנו נמשיך ונראה דוגמאות נוספות ואף מורכבות יותר ביחידות הבאות"
"שסדרה אין סופית של פסוקים מתמטיים הם כולם אמת"
"והוא פונה אליך אליך אתה הוא העובר אורח"
"כמובן שנקבל בחזרה את המספר B"
"היא תמיד עדיין פילוס דרך בתוך דבר ששולל את אפשריותה"
"ויורדת שוב בסתיו לקראת דצמבר"
"ובמקרה זה כל משולש כזה יש לו ייצוג"
"בדפוס מתמשך ולא תואם של התפתחות של חוסר קשב ו/או היפראקטיביות או אימופלסיביות"
"הוא שרוי כאן וכוחו הוא מיתולוגי"
"כלומר בדמות האל והלאום כלומר בעם"
"העידון הוא רק בניסוח של זה לא של ההתרחשות"
"למעשה אם קצת נרצה לדייק"
"לתופעה הזו קוראים הטרמה סמנטית"
"ובהתייחס אליה יופיעו הפרטים הבאים אדם מקורי שנוטה לעלות רעיונות חדשים"
"אבל הייתה הרגשה שהיא הדבר אולי היהודי האופייני כאן"
"כעבור שבע שנים נזדמן לי וראיתי את"
"כלומר בניית הבית המרובע ההתחרזות הפנימית שלו"
"תמונות תמונות או של אבל או של חיים אחרי מלחמה"
"רעיון מרכזי נוסף מאוד חשוב בפיזיקה שקשור לסימטריה של חוקי הטבע"
"ערך אחד כשהפוטון עובר ערך שני כשהפוטון איננו עובר"
"שאי אפשר לדבר אפילו בתמציתיות גדולה על משורר"
"שלהם לזה של האחר"
"להבין את המנגנונים שיוצרים אותן ולבדוק את יעילות הטיפולים המוצעים לכל אחת מההפרעות"
"רק אותו בכי במסתרים עלי עניך"
"מיד אנחנו נשים לב שהכוח תלוי רק במרחק שבין הגופים"
"הוא כולו בחושך ומה שיש לו זה סוס ועגלה"
"אז אזור קו המשווה מתחמם יותר והאוויר שנמצא בו גם כן מתחמם יותר"
"והוא העדיף בפירוש לכתוב אותה"
"המדע הבסיסי מנסה להבין את המנגנון שעשוי להסביר למה הטיפול עבד"
"מאוד פשוטות אלה הן הנקודות שבהן הוא חותך את ציר X וציר Y"
"הדבר הזה מכניס אותנו בכלל לעמדת המשוררים בתוך הדבר שאנחנו מכנים שירת ההשכלה"
"ועשרת יובלי תרדמה לזה שחץ גדול וארוך כתולדות העמים"
"המשורר הבא שנדבר עליו היום הוא אברהם בן יצחק"
"וכפי שאנחנו רואים כאן מדובר על אהבה אנושית אבל אין זה אומר שהיא בלתי אלוהית"
"השירה היא אולי הישגם הגבוה ביותר"
"מילים שלמדנו בגיל צעיר כמו דובי לישון או בקבוק"
"בתוצאה המתקבלת התלות ב H נעלמת"
"בשיר של אמיר גלבוע בפרג בפרג ההוא שליד חתימתה של הנערה"
"כל דבר שקורה לנו משנה את מבנה ותפקוד המוח באיזשהו אופן"
"ממש בהתקדמותה של המלחמה עד אותו שלב"
"הוא שם לב שאם לוקחים שתי מתכות שונות הנמצאות במגע ופשוט מניחים אותן על הלשון"
"ההורים גרושים אמא נשארה בבית מהלידה עד שהילד הלך לגן חובה"
"הזה עבר כבר תמורה גדולה כשהוא הפך למילה בתוך הלשון"
"שאם נחבר אותו לכל מספר שהוא לא יקרה לו כלום"
"אם המסה של הגוף לא משתנה כי הוא לא מאבד ולא צובר חומר"
"ואנחנו זוכרים ברקע את שירו של ביאליק בתשובתי"
"עולם שבו יהיה לו טוב"
"״את הגופרית שיש בגידופים ובעיני הגויים"
"ושוב ניתן סקיצה בלבד של הוכחה"
"הרבה מדינות מפיקות אנרגיה בכורים שכאלה"
"מסתבר שמה שקורה תלוי בתדירות שבה אנחנו מנדנדים"
"ייקח כמה עשרות שנים עד שהטמפרטורה תתחיל לרדת ותשנה את הכיוון"
"ראינו דוגמה של המרת אנרגיה ביעילות גבוהה מאוד בניסוי של המטוטלת"
"או שתשמעו עליהם בקורסים אחרים באוניברסיטה"
"ראו למשל את השיר שבאמת מוקדש לאותו צמח שהיא מכנה אותו קימוש"
"את זה תראו בשנה הראשונה בלימודיכם באוניברסיטה אבל אני רוצה לחזור"
"אז הקרן ממשיכה בקו ישר דרך הזכוכית ויוצאת מצידה השני"
"ולכולם הוא נותן נוכחות של שיר ואפילו שיר פשוט מאוד"
" קודם כל נמדוד את הטמפרטורה ההתחלתית של המים"
"מאחר שגם לפונקציית הגל של החלקיק יש פאזה היא תייצר בסופו של"
"ברור היה שהדבר הזה יתפורר כבר במהלכה של המאה ה-19"
"ועכשיו מה נעשה נקח את אחד הדובים"
"ההבדלים בין הזמן שלוקח למסלולים שנמצאים ליד המסלול הזה הם מאוד מאוד קטנים"
"למשל רעש חזק או צפצוף לא נעים"
"על המאובחן לומר לגבי כל כתם כמו מה זה נראה מה זה עשוי להיות"
"בצורה כזו נקבל התנהגות של תנודות סביב מצב של שיווי משקל יציב"
"וזה קרה שנים ספורות בלבד לפני שהכל השתכנעו שהוא אכן צדק"
"במהלך הטיפול המטפל עוזר למטופל לזהות את המחשבות האוטומטיות"
"אז בואו נתחיל להסתכל על השאלה הזאת כן אני שואל את השאלה אם כן היכן האופק"
"אנחנו ממש לא יכולים להגיד שום דבר על מה שקרה לו בדרך"
"והמכלולים האלה של תנועות הדרך הגשמים"
"הוא פונה אל השמיים אך הפנייה אל השמיים מכילה בתוכה שאלה גדולה"
"אנחנו רוצים לדעת כמה חשמל יוצא מזה"
"אקרא רק את הפתיחה"
"גבול העין גבול הריק הוא המקום שבו מתחיל הדיבור האלוהי"
"האם אנחנו יכולים לבטא את המשוואה הזו"
"בלי אינטראקציה ובלי לדעת עליהן שום דבר כלומר זוהי אוכלוסיה שאצלה"
"הקרן במקום שהיא תתמקד היא נפתחת ונהיית יותר רחבה"
"הוא מתחיל כדימוי כזוג טורפים שכך וכך וכך וכך"
"נוצר ניתוק בין תהליכים פסיכולוגיים בצד אחד של המוח ובצד השני"
"יותר בקלות מפנים אסייתים או לפחות לא יהיה להם יותר קשה לזהות פנים מערביים"
"הסימטריה שהוא אכן אחד הרעיונות המרכזיים ביותר בפיזיקה"
"השיר המפורסם הזה לא כל כך פשוט כמו שהוא נשמע"
"והמילה החזקה בו היא צחנה היא בואשה"
"כלומר האם הוא מודד את מה שהוא אמור למדוד במקרה הזה דכאון"
"למשל על התנהגות שכתוצאה ממנה אקבל פרס"
" ההפרש הזה נקרא ערך היסק או הערך הקלורי של הדלק"
"אלה גלים קצת יותר קצרים מהאור הנראה בקרינת השמש יש אולטרה סגול"

Dataset Card for Dataset Name

Dataset Summary

This dataset card aims to be a base template for new datasets. It has been generated using this raw template.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

{'audio': {'path': '/root/.cache/huggingface/datasets/downloads/extracted/89efd3a0fa3ead3f0b8e432e8796697a738d4561b24ff91f4fb2cc25d86e9fb0/train/ccef55189b7843d49110228cb0a71bfa115.wav',
  'array': array([-0.01217651, -0.04351807, -0.06278992, ..., -0.00018311,
         -0.00146484, -0.00349426]),
  'sampling_rate': 16000},
 'sentence': 'מצד אחד ובתנועה הציונית הצעירה'}

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

train validation
number of samples 20306 5076
hours 28.88 7.23

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

@misc{imvladikon2022hebrew_speech_coursera,
  author = {Gurevich, Vladimir},
  title = {Hebrew Speech Recognition Dataset: Coursera},
  year = {2022},
  howpublished = \url{https://huggingface.co/datasets/imvladikon/hebrew_speech_coursera},
}

Contributions

[More Information Needed]

Downloads last month
457
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on imvladikon/hebrew_speech_coursera