Datasets:
mqa

Task Categories: question-answering
Languages: ca en de
Multilinguality: multilingual
Size Categories: unknown
Licenses: cc0-1.0
Language Creators: other
Annotations Creators: no-annotation
Source Datasets: original
Dataset Preview Go to dataset viewer
domain (string)pages (json)
hdd-tool.com
[ { "id": "a51edaea4c01fcde056e58383e0ec3ca", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "puc fer que la partició del sistema sigui més gran sense reinstal·lar-la windows i programes?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "22d2a8360bbc39315953edaca9c15e4b", "answers": [ { "text": "sí, aquest article presenta 3 maneres amb 2 tipus d'eines per dur a terme aquesta tasca.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha alguna eina gratuïta que ajudi a augmentar la conducció c?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "7faf8a063f4683dd61e08c0f9a38d897", "answers": [ { "text": "sí, niubi partition editor té edició gratuïta per a windows 10/8/7/vista/xp usuaris domèstics.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "És difícil fer més gran la partició c del sistema?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "dd3abf19ca801a1be6f13e67a8e126d5", "answers": [ { "text": "no, és molt fàcil, només cal fer clic, arrossegar i deixar anar el mapa del disc.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "24fa910574fdbc7ae6d4ea89571e35e3", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "llauna windows la gestió del disc es mou l’espai de disc lliure?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "c18f0316dcae0430d08a034951463452", "answers": [ { "text": "no, aquesta eina nativa no pot moure espai lliure, l’única opció és suprimir una partició i combinar el seu espai de disc al volum contigu de l’esquerra.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha programari lliure per moure l’espai lliure de la unitat d a c?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "2dcf3ca8159bfeb1ff412fe05d3f0a96", "answers": [ { "text": "sí, niubi partition editor edició gratuïta pot realitzar aquesta tasca fàcil i segura.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "com moure l’espai lliure de la unitat d a c sense perdre dades?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "156ccf6edfe1ed6dfaf8418663ef7bf6", "answers": [ { "text": "només cal arrossegar i deixar anar el mapa del disc per reduir un volum i combinar l’espai sense assignar a la unitat c.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "d7effe6d2aab089d324d73223ebaa598", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "És possible reduir la partició sense perdre dades?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "2426e0eae8e398485eff467b2416d5cd", "answers": [ { "text": "sí, però per garantir la seguretat del 100% de les dades, convé fer una còpia de seguretat primer.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "amb quina eina podeu reduir el volum windows ordinador?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "4e1243d079ead59801321078c6489c26", "answers": [ { "text": "tots dos windows aquest programari de gestió de discos natiu i de tercers pot realitzar aquesta tasca.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "com puc reduir una partició assignada?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "947de0ea7bfe2990f695967063fc4b04", "answers": [ { "text": "aquest article presenta 3 maneres de seleccionar el mètode segons la vostra pròpia configuració de la partició de disc.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "ff4e9df54b035640ef570ed3020be962", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "questions": [ { "text": "", "name": "és segur estendre el volum del sistema? perdré alguna dada?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "id": "bef474435917c2e5abbd352b9c0c9d6b", "answers": [ { "text": "el millor és fer una còpia de seguretat de primer i executar un programari de partició de disc segur. millor que altres eines, niubi partition editor té tecnologies avançades per protegir el sistema i les dades.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "921271cf0240e1459d84d8211101d12b", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "questions": [ { "text": "", "name": "amb quina eina es poden combinar particions windows ordinador?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "id": "1413df55a5e4992f1efa56f19389ba76", "answers": [ { "text": "vostè pot merge volumes amb la gestió de discs o partition editor programari.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "és possible combinar la unitat c i d en dos discs diferents?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "id": "fd00234eb97af3fd6f46dba3b1e3d188", "answers": [ { "text": "si aquestes 2 particions es troben en un disc separat, cap programari els pot combinar.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "0df7d4e429f39cde66c9b05306c37569", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "És possible estendre la unitat c encesa windows 10 sense cap programari?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "fffba670d1a342677e59a582607a71c5", "answers": [ { "text": "sí, però només funciona en condicions molt restringides.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quina és la millor eina per estendre la partició de disc?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "24fa95cdb7d615542a3885193484e9a4", "answers": [ { "text": "com a eina més segura i ràpida, niubi partition editor pot dur a terme aquesta tasca bé.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "is niubi partition editor gratuït?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "64337cfd010fc48b3fd5d000536254fb", "answers": [ { "text": "sí, hi ha edició gratuïta per a casa windows usuaris d’ordinadors.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "db066e119b157af60ddd75061900846a", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "puc combinar unitats c i d sense reinstal·lar-les windows?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "8bca529ff34c67aa1568bf14c27d6fd4", "answers": [ { "text": "sí, aquest article introdueix passos detallats per fer-ho.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "amb quina eina es poden combinar particions windows ordinador?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "3ca5270f25df18fec56464e1758b0ef0", "answers": [ { "text": "podeu combinar volums amb gestió de disc o amb programari d’editor de particions.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "És possible combinar la unitat c i d en dos discs diferents?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "841c5d033708f58a4722d6b92153188b", "answers": [ { "text": "si aquestes 2 particions es troben en un disc separat, cap programari els pot combinar.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "2bd6515e0a47fd72a3146fcedc0342e0", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "la gestió del disc pot ampliar l’espai de la unitat d?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "c71ca44ae0e955b5a323724190f6de12", "answers": [ { "text": "depèn, això windows l'eina nativa només funciona en condicions molt restringides.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quina és la millor manera d’augmentar l’espai d’unitat d?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "9a00e1b49ce0f1f6d7fc13d9aeebc511", "answers": [ { "text": "fa una còpia de seguretat primer i executa un programari de partició de disc segur, niubi partition editor té edició gratuïta per a usuaris d’ordinador domèstic.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "com augmentar la mida de la unitat d sense perdre dades?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "2a25598886e9f8dfb6f1059c6a7c22ca", "answers": [ { "text": "aquest article presenta diverses maneres amb guia de vídeo, seguint el mètode corresponent segons l'estructura de particions del disc baix.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "a67cb728e7d28b828aed2a4a6648801f", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "questions": [ { "text": "", "name": "la gestió de disc o la comanda de discpart es pot reduir d per expandir la unitat c?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "id": "39f1ff668436f8afc7fc76a204330dbb", "answers": [ { "text": "no, tampoc windows l'eina nativa pot ampliar la unitat de c reduint els volums d o altres volums.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha programari lliure per reduir i estendre la partició?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "id": "266dce5ec695208a16a84ef8cb6c7bc4", "answers": [ { "text": "sí, niubi partition editor té edició gratuïta per a usuaris d’ordinador domèstic.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "puc reduir d i ampliar la unitat c sense perdre dades?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "id": "e208d394faa25cced48bfd7de318bba5", "answers": [ { "text": "sí, però és millor fer una còpia de seguretat primer i executar programari de particions segures.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "51832e512c28a594ce85b865dd42a67e", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "questions": [ { "text": "", "name": "és difícil fer més gran la partició c del sistema?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "id": "e9570d40dd9c39a0f7e4a48a1f9c5a48", "answers": [ { "text": "no, és molt fàcil, només cal fer clic, arrossegar i deixar anar el mapa del disc.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "edceef8677c76ab5a76e032f1a95a643", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "puc estendre la partició del sistema windows servidor 2003 sense cap programari?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "9a1a94a7ed6e58af800cefea09521b88", "answers": [ { "text": "no, només hi ha una eina de comandes de part del disc, però no pot ampliar el volum del sistema windows.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "És segur estendre el volum del sistema? perdré alguna dada?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "854bf763a9d6d1960be606ff85886683", "answers": [ { "text": "el millor és fer una còpia de seguretat de primer i executar un programari de partició de disc segur. millor que altres eines, niubi partition editor té tecnologies avançades per protegir el sistema i les dades.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "com expandir la partició del sistema d’una manera senzilla?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "68139b71bbe93284fe30bc3273838c9a", "answers": [ { "text": "aquest article presenta tres maneres amb passos detallats; només heu d'arrossegar i deixar anar el mapa del disc.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "96f42a1aa01c76605da5a2d2ea53d7f1", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "puc ampliar la unitat c per windows servidor 2003 sense cap programari?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "4c3698520914ee37b09f0efb02c0ffd4", "answers": [ { "text": "no, windows server 2003 no té cap eina nativa per estendre la partició c del sistema.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quin programari és millor per ampliar el volum de la unitat c?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "004a852c56c66cfc8a7a696aab8b6c8c", "answers": [ { "text": "hi ha molts programes de partició del servidor, però niubi partition editor té tecnologies avançades per protegir el sistema i les dades mentre redimensionen les particions.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "puc estendre la partició d’unitat c sense perdre dades?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "89e9c24eed6dcb8083078a738856c6f3", "answers": [ { "text": "sí, però convé fer una còpia de seguretat primer i executar un programari de partició de disc segur.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "54e6e583c44a6fb91a5368d906256715", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "perdré dades mentre es reparteixi el disc dur?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "44abfc76e04123c5000d87e96f0d5a88", "answers": [ { "text": "el millor és fer una còpia de seguretat primer i executar programari d’editor de particions segures.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha algun programari gratuït que ajudi a repartir el disc dur?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "5436ef90d1a2dd4572ad1111b2d2cc05", "answers": [ { "text": "sí, niubi partition editor té edició gratuïta per a usuaris d’ordinador domèstic.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "És difícil repartir les unitats de disc dur?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "542940341d3044322b6c5ccb88339681", "answers": [ { "text": "no, és molt fàcil. només cal arrossegar i deixar anar el mapa del disc. aquest article presenta passos detallats per dur a terme aquesta tasca.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "b7f6af4bcb6b543502b905ed7dfac31b", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.39", "questions": [ { "text": "", "name": "puc redimensionar la partició per a la meva windows 10 portàtil sense pèrdua de dades?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.39", "id": "90921c609bfe1ab4dd0d6c8c8d8860da", "answers": [ { "text": "sí, però encara es recomana fer una còpia de seguretat primer i executar programari de particions segures.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "679647d5cea49b8372fa148d771e3dbf", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "puc combinar particions sense perdre dades?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "1ff790873852c2a800b53107742e95c0", "answers": [ { "text": "sí, però encara va suggerir fer una còpia de seguretat primer i executar programari de partició.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per a què també es poden combinar particions windows ordinador?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "c675ffc791328606d7a0fb90da6fc8e5", "answers": [ { "text": "vostè pot utilitzar windows gestió de discos autòctona o niubi partition editor.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quina és la manera més fàcil de combinar particions juntes?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "d85b426189b7f65ce977ca29141a4917", "answers": [ { "text": "amb niubi partition editor, només calen diversos clics per combinar les particions.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "bdb47d116a9da2db8d06f575d0554286", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "questions": [ { "text": "", "name": "és possible estendre la unitat c encesa windows 10 sense cap programari?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2021.04", "id": "ee0cfbdab3cc3df2f516713a83f21cdd", "answers": [ { "text": "sí, però només funciona en condicions molt restringides.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "a22b28bae320893837250f68ba7d272c", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "puc redimensionar la partició per a la meva windows 10 ordinador portàtil sense pèrdues de dades?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "0310f8c672c2692db9f6ee152c042584", "answers": [ { "text": "sí, però encara es recomana fer una còpia de seguretat primer i executar programari de particions segures.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quina eina pot canviar el volum de la partició?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "2b8a35984d6b6d59c6e0a03284413ada", "answers": [ { "text": "vostè pot utilitzar windows programari de gestió de discos o de tercers.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha programari lliure per canviar la mida de la partició de disc?", "domain": "hdd-tool.com", "bucket": "2020.40", "id": "4544944f5d352581da5c673038784ea7", "answers": [ { "text": "sí, niubi partition editor té edició gratuïta per a usuaris d’ordinador domèstic.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] } ]
coloniaforcallanocatalana.org
[ { "id": "897b600e1bf44a347fea0060c7ae4e78", "domain": "coloniaforcallanocatalana.org", "bucket": "2021.31", "questions": [ { "text": "", "name": "webs amigues", "domain": "coloniaforcallanocatalana.org", "bucket": "2021.31", "id": "897b600e1bf44a347fea0060c7ae4e78", "answers": [ { "text": "* + [generalitat valenciana - cevex (centres valencians en l’exterior)](https://www.cevex.gva.es)\n\t+ [ajuntament de forcall](http://www.forcall.es/ca)\n\t+ [centre d'estudis dels ports - cep](http://www.cedelsports.cat)\n\t+ [acadèmia valenciana de la llengua](https://www.avl.gva.es)\n\t+ [mancomunitat els ports](http://www.mancomunitatelsports.es/)\n\t+ [associació cultural confraria de la santantonà de la vila de forcall](http://www.santantonadeforcall.com)\n\t+ [casa de valència de barcelona](https://www.casavalenciabarcelona.org)\n\t+ [els ports és autèntic](http://www.elsports.es/)\n\t+ [comarques nord](https://www.comarquesnord.cat)\n", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] } ]
camaloon.com
[ { "id": "98fade74930d80eb7350b08c7b17df3e", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "per què obtenir llibretes personalitzades de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "1529f93dc2b44bff042244a19c1e365d", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i la teva campanya de promoció. hem reunit una àmplia gamma de quaderns perquè els personalitzis, pots triar entre diferents materials i tipus, fer que s'imprimeixin o no, o fins i tot afegir un embalatge personalitzat. tot per aconseguir el teu perfecta [llibreta personalitzada](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes).\n\n\n\nuna altra raó és que som els nostres propis fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des de l'obtenció del producte, el disseny, la impressió i l'enviament, perquè vostè pugui obtenir el seu quadern personalitzat tan ràpid com en 48 hores.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què varietat de llibretes personalitzades teniu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "e77ecbf818fecbc0e32848158a566491", "answers": [ { "text": "hem reunit una àmplia varietat de quaderns personalitzats per triar, tenim quaderns de tapes dures i toves, [llibretes moleskine](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-moleskine), quaderns amb regles o sense regles i molt més!\n\n\n* [llibretes personalitzades moleskine® clàssiques large](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-moleskine-classiques): la nostra llibreta moleskine més venuda, perfecta com a regal d'empresa!\n* [llibretes personalitzades a5 amb tapes rígides de polipell](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-tipus-a5-amb-tapes-rigides-de-polipell-laser-note): fes la teva campanya promocional diferent de la resta amb aquest quadern de cuir!\n* [quaderns personalitzats a5 de colors amb tapes flexibles](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/quaderns-de-colors-amb-tapes-flexibles): llibretes personalitzades en colors cridaners.\n\n\na més, si estàs buscant una [llibreta amb bolígraf personalitzat](https://camaloon.com/ca/papereia/llibretes/llibretes-personalitzades-amb-boligraf), tenim una gran selecció perquè tries:\n\n\n* [blocs de notes personalitzats a6 amb espiral i bolígraf de cartró reciclat](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/blocs-de-notes-amb-espiral-i-boligraf-ecocard)\n* [llibretes personalitzades a4 amb espiral i bolígraf](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-grans-amb-espiral-boligraf)\n* [bloc de notes personalitzats b6 amb tapa de paper craft i suport magnètic per bolígraf](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/bloc-de-notes-b6-amb-tapa-de-paper-artesanal-i-porta-magnetica-per-a-boligraf)\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "teniu llibretes ecològiques?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "096776d70acf0533bfca8189867b1a7f", "answers": [ { "text": "volem que la teva campanya de promoció coincideixi amb els valors de la teva empresa, per això t'oferim molts models diferents de [llibretes ecològiques](https://camaloon.com/ca/llibretes/llibretes-reciclades-personalitzades) perquè els personalitzis!\n\n\n* [quadern ecològic de cartró i paper reciclat a5](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/quadern-ecologic-de-cartro-i-paper-reciclat-a5): un simple quadern ecològic a un gran preu.\n* [llibretes personalitzades a5 quartilla de cartró reciclat i bolígraf\nper promocio](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-quartilla-de-cartro-reciclat-boligraf): quadern de promoció pràctic, ecològic i útil.\n* [llibretes personalitzades a7 de suro i cartró reciclat i bolígraf](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-personalitzades-a7-de-suro-i-cartro-reciclat-i-boligraf): un cridaner quadern fet de materials naturals i reciclats.\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "estàs interessat en revendre les nostres llibretes amb la teva impressió personalitzada?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "dcf8f2d43d4610a4cec37e5f34735fd8", "answers": [ { "text": "tendim a oferir-te el millor preu de mercat, fent d'camaloon el lloc ideal per aconseguir els teus quaderns personalitzats per revendre. també oferim un embalatge personalitzat amb cada quadern que imprimeixes. [personalitza les teves llibretes](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes) i el seu embalatge fins a l'últim detall i revéndelo als teus clients.\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "ea71af2ebc4a901ca12aafd2be8ee491", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "per què obtenir petaques personalitzades de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "56cb7ba0db2af3f0ffc37cd14c918e5e", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i la teva campanya de promoció! les petaques poden ser un regal personalitzat molt guai i únic o un producte de regal, així que ens hem assegurat de reunir una gran varietat de petaques personalitzades perquè tries!\n\nuna altra raó és perquè som els nostres propis fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des aconseguir el producte, dissenyar-lo, imprimir-lo i enviar-lo, perquè pugui tenir els teus petaques personalitzades com més aviat millor!", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què varietat de petaques personalitzades oferiu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "198b796c2f18f72a54a99c841a0d6d68", "answers": [ { "text": "oferim una àmplia varietat de flascons del maluc personalitzats que estan fets de diferents materials i vénen en diferents mides. comproveu a terme:\n\n* [petaques personalitzades de metall](https://camaloon.com/ca/petaques-personalitzades/petaques-de-metall-gravat-laser-175-ml)\n* [petaca d'acer inoxidable](https://camaloon.com/ca/petaques-personalitzades/petaca-d-acer-inoxidable-120-ml)\n* [petaca d'acer inoxidable y pu](https://camaloon.com/ca/petaques-personalitzades/petaca-d-acer-inoxidable-y-pu-180-ml)\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per a què es poden usar les petaques?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "121c963a298d797792f54754663e7491", "answers": [ { "text": "els flascons de maluc s'han utilitzat durant segles, a causa de l'material de què estan fets són una gran manera d'emmagatzemar alcohol durant un llarg període de temps. és per això que són un gran regal per a casaments, comiats de soltera, aniversaris i més! també pot fer-los part de la campanya promocional de la seva companyia i tenir regals promocionals únics i cridaners per als seus clients o empleats! els nostres [petaques personalitzades](https://camaloon.com/ca/petaques-personalitzades) són realment per a tots!", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "puc aconseguir un embalatge personalitzat per als meus petaques?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "d466100fa54fd77b464e482778c12d93", "answers": [ { "text": "en camaloon, oferim envasos personalitzats amb els nostres productes. això vol dir que no només pots personalitzar les petaques, ¡sinó també l'embalatge que ve amb ells! pots personalitzar l'embalatge a tot color, en blanc o en forma artesanal i donar-li un major valor als teus flascons personalitzats.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha algun descompte per comprar petaques personalitzades?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "d369498842811de2c371e1ed73e3e9be", "answers": [ { "text": "en camaloon, garantim el millor preu per a la seva empresa. poseu-vos en contacte amb nosaltres, i ens assegurarem oferir-li el millor preu possible per a la seva comanda a granel. trieu els models que desitgi dels nostres [petaques personalitzades](https://camaloon.com/ca/petaques-personalitzades) i envieu el seu logo o foto, nosaltres ens encarregarem de la resta!", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "bf594d2540e8302e2c4298402e895895", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2021.04", "questions": [ { "text": "", "name": "què varietat de mampares de protecció oferiu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2021.04", "id": "4b5d73cc1e684c6e438b4c1e97160c16", "answers": [ { "text": "ens hem assegurat de donar-li més possibilitats a l'hora de triar el seu protector de metacrilat ideal per la seva oficina. totes elles poden ser personalitzades amb el logo de la seva empresa, però tampoc tenen per què ser-ho. l'elecció és seva!\n\n* [barreres protectores plexiglas®](https://camaloon.com/ca/salut/barreres-protectores-personalitzats/barreres-protectores-plexiglas) : mampara de protecció clàssiques per la seva oficina que garanteixen la comoditat i la seguretat.\n\n* [barreres protectores plexiglas® per penjar](https://camaloon.com/ca/salut/barreres-protectores-personalitzats/barreres-protectores-per-penjar) : no importa si la seva empresa és una oficina clàssica, un restaurant, un banc, un magatzem o una cafeteria, aquest estalvi taulell funciona perfectament com una barrera de seguretat entre els seus empleats o clients.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "com puc instal·lar els barreres de seguretat a la meva oficina?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2021.04", "id": "9755ea7dfb5b3374a9de64e4e0d1a664", "answers": [ { "text": "tenim dos tipus diferents de mampares de protecció que s'han d'ajustar al seu lloc de treball sense importar la seva estructura. una d'elles és la [barrera protectora d'plexiglás® antigota](https://camaloon.com/ca/salut/barreres-protectores-personalitzats/barreres-protectores-plexiglas) que pot posar fàcilment a l'escriptori dels seus empleats oa la recepció. l'altra és [barrera protectora d'plexiglás® penjant](https://camaloon.com/ca/salut/barreres-protectores-personalitzats/barreres-protectores-per-penjar) que seria ideal per a la seva negoci si està en contacte amb els clients diàriament. les dues protectors de metacrilito asseguren la seguretat i el distanciament social entre els seus empleats i clients.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què tan ràpid puc aconseguir el meu protector taulell?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2021.04", "id": "bac989c5a9ee6cf3026ea62f2b361d0e", "answers": [ { "text": "camaloon t'ofereix protectors de metacrilat personalitzades, però també pots aconseguir-les sense personalitzar. en aquest cas el lliurament és possible dins de les 48 hores.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "de quins materials estan fetes aquestes barreres de seguretat?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2021.04", "id": "345fadda518c848ed4ba32dd17bff017", "answers": [ { "text": "aquestes barreres de seguretat estan fetes de plexiglàs que formen una barrera física contra la tos, els esternuts i altres perills, creant un entorn de transacció segur per al personal, els clients i els visitants.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per què obtenir la mampara de protecció de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2021.04", "id": "a7c7dde0550393d9f0cdef65b41dbd47", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i el teu benestar. hem reunit una gamma barreres de plexiglàs perquè les personalitzis i puguis triar si vols que s'imprimeixin o no. personalitzeu-se de manera que funcioni per a les necessitats de la seva empresa i per a la seguretat dels seus empleats.\nuna altra raó és perquè som els nostres propis fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des aconseguir el producte, dissenyar-lo, imprimir-lo i enviar-lo, perquè pugui obtenir els seus mampares de protecció tan ràpid com en 48h.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "cd38793f8e253896e0fd480db4a40082", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "què varietat de bosses per a portàtils teniu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "f4dac5352dae991baf596ea186f9b660", "answers": [ { "text": "en el nostre portafoli podràs trobar diferents tipus de motxilles, fundes i estoigs per a portàtils:\n\n* [motxilles per portàtil personalitzades d'alta densitat](https://camaloon.com/ca/bosses-personalitzades/motxilles-personalitzades/motxillas-per-ordinador-dalta-densitat-amb-nanses-de-color): motxilla encoixinada per a portàtil de gran qualitat, perfecta per mantenir el teu portàtil protegit en tots moments!\n* [fundes personalitzades per a portàtils 15 \"](https://camaloon.com/ca/bosses-personalitzades/fundes-per-a-portatils-15-de-poliester): funda de portàtil elegant amb una gran àrea d'impressió, perfecta per als teus clients o empleats!\n* [maletins personalitzats per a portàtils 13 \"](https://camaloon.com/ca/bosses-personalitzades/motxilles-personalitzades/maleti-portadocuments-per-a-portatils-de-13): un maletin portàtil personalitzat amb una corretja d'espatlla!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per què hauria decidir-me per una motxilla o funda portàtil personalitzada de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "323c8df82cf6fa0bf05ca55378d42329", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i la teva companyia! hem reunit una àmplia gamma de fundes i motxilles per a portàtils perquè puguis personalitzar-les, pots triar entre diferents models com fundes i maletins per portàtils, fer que s'imprimeixin o no, o fins i tot afegir packaging personalitzat. tot perquè puguis tenir unes bosses i motxilles de portàtil perfectes.\n\nun altre bon motiu és que en camaloon som fabricants. li prestem molta cura a cada detall de la creació dels nostres productes, des de la seva preparació, el seu disseny i impressió, i finalment l'enviament, perquè rebis la teva bossa o motxilla de porátil dins d'una setmana!", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quines són les fundes portàtils més venudes?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "26017e49508cd9ff17f74376542474f9", "answers": [ { "text": "* [fundes personalitzades per a portàtils 15 \"](https://camaloon.com/ca/bosses-personalitzades/fundes-per-a-portatils-15-de-poliester): funda de portàtil elegant amb una gran àrea d'impressió, perfecta per als teus clients o empleats!\n* [maletins per portàtil 14 \"personalitzats](https://camaloon.com/ca/bosses-personalitzades/motxilles-personalitzades/maletins-per-ordinador-14-amb-butxaca-frontal): una gran opció per a un maletí portàtil personalitzat amb una butxaca davanter.\n* [maletí portàtil 'stripes'](https://camaloon.com/ca/bosses-personalitzades/maleti-portadocuments-stripes): un maletí personalitzat per al portàtil perfecte per a conferències, classes d'escola o fins i tot per a ús personal!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quines són les motxilles per a portàtils més venudes?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "a26d0f44ac36a55296e6969064f15e90", "answers": [ { "text": "les nostres motxilles per a portàtils més venudes són:\n\n* [motxilles portàtil personalitzades de 15 \"](https://camaloon.com/ca/bosses-personalitzades/motxilles-personalitzades/motxilles-de-poliester-per-a-portatil-de-15-amb-lash-tab-i-butxaca-davantera): motxilles per a portàtils amb un toc modern afegit, 'perfectes per a l'ús diari!\n* [motxilles personalitzades roll-top per portàtil 15,6 ''](https://camaloon.com/ca/bosses-personalitzades/motxilles-personalitzades/motxilles-de-poliester-roll-top-per-a-portatil-15-6): motxilles per a portàtils fabricades en polièster resistent i amb un disseny excel·lent, ¡faci que la teva marca destaqui amb aquesta bossa per a portàtils personalitzada!\n* [motxilles personalitzades antirobatori per portàtil de 15,6 \"](https://camaloon.com/ca/bosses-personalitzades/motxilles-personalitzades/motxilles-de-poliester-antirobatori-per-a-portatil-de-15-6-amb-cremallera-i-butxaques-ocultes): motxilles per a portàtils amb cremalleres i butxaques ocults, ¡perfectes per portar el portàtil amb seguretat!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què tan ràpid puc aconseguir la meva bossa pel portàtil?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "d3fb4ed0a4e127ae86d91688a6528888", "answers": [ { "text": "el temps més ràpid que pots aconseguir els teus motxilles i fundes portàtil personalitzades és amb la nostra entrega express que només tardarà a 6 dies laborables!", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "35b166b1c0d071816cc66cf0284c312a", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "questions": [ { "text": "", "name": "quins són els seus quaderns personalitzats més venuts?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "356f9ae4a54edda1107a8e4f48ea50b1", "answers": [ { "text": "els nostres quaderns més venuts són els que tenen un gran valor a preu de cost! compruébelos:\n\n* [llibretes personalitzades a5 quartilla](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-quartilla-llises-ratllades): una gran elecció amb diverses opcions d'impressió i personalització!\n* [llibretes personalitzades a6 de butxaca](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-de-butxaca-llises-ratllades): quaderns de promoció que caben a la butxaca perquè els seus clients puguin portar-los a totes arreu!\n* [blocs de notes personalitzats a6 amb espiral i bolígraf de cartró reciclat](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/blocs-de-notes-amb-espiral-i-boligraf-ecocard): el nostre quadern personalitzat més venut i respectuós amb el medi ambient!\n* [llibretes personalitzades a5 amb tapa de cartró natural](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-tipus-a5-amb-tapes-rigides-amb-tacte-suau-raimok): grans quaderns personalziados fets de resistent cartró natural.\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per què obtenir llibretes personalitzades de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "9793ed3665b3ba4259a759ba29e1ee9c", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i la teva campanya de promoció. hem reunit una àmplia gamma de quaderns perquè els personalitzis, pots triar entre diferents materials i tipus, fer que s'imprimeixin o no, o fins i tot afegir un embalatge personalitzat. tot per aconseguir el teu perfecta [llibreta personalitzada](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes).\n\nuna altra raó és que som els nostres propis fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des de l'obtenció del producte, el disseny, la impressió i l'enviament, perquè vostè pugui obtenir el seu quadern personalitzat tan ràpid com en 48 hores.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què varietat de llibretes personalitzades teniu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "e91c263ba3e7ce0c0993fe39d74a63e9", "answers": [ { "text": "hem reunit una àmplia varietat de quaderns personalitzats per triar, tenim quaderns de tapes dures i toves, [llibretes moleskine](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-moleskine), quaderns amb regles o sense regles i molt més!\n\n* [llibretes personalitzades moleskine® clàssiques large](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-moleskine-classiques): la nostra llibreta moleskine més venuda, perfecta com a regal d'empresa!\n* [llibretes personalitzades a5 amb tapes rígides de polipell](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-tipus-a5-amb-tapes-rigides-de-polipell-laser-note): fes la teva campanya promocional diferent de la resta amb aquest quadern de cuir!\n* [quaderns personalitzats a5 de colors amb tapes flexibles](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/quaderns-de-colors-amb-tapes-flexibles): llibretes personalitzades en colors cridaners.\n\n\n\na més, si estàs buscant una [llibreta amb bolígraf personalitzat](https://camaloon.com/ca/papereia/llibretes/llibretes-personalitzades-amb-boligraf), tenim una gran selecció perquè tries:\n\n* [blocs de notes personalitzats a6 amb espiral i bolígraf de cartró reciclat](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/blocs-de-notes-amb-espiral-i-boligraf-ecocard)\n* [llibretes personalitzades a4 amb espiral i bolígraf](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-grans-amb-espiral-boligraf)\n* [bloc de notes personalitzats b6 amb tapa de paper craft i suport magnètic per bolígraf](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/bloc-de-notes-b6-amb-tapa-de-paper-artesanal-i-porta-magnetica-per-a-boligraf)\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "teniu llibretes ecològiques?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "4d424ab73457473cb77af7e15abc53b7", "answers": [ { "text": "volem que la teva campanya de promoció coincideixi amb els valors de la teva empresa, per això t'oferim molts models diferents de [llibretes ecològiques](https://camaloon.com/ca/llibretes/llibretes-reciclades-personalitzades) perquè els personalitzis!\n\n* [quadern ecològic de cartró i paper reciclat a5](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/quadern-ecologic-de-cartro-i-paper-reciclat-a5): un simple quadern ecològic a un gran preu.\n* [llibretes personalitzades a5 quartilla de cartró reciclat i bolígraf\nper promocio](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-quartilla-de-cartro-reciclat-boligraf): quadern de promoció pràctic, ecològic i útil.\n* [llibretes personalitzades a7 de suro i cartró reciclat i bolígraf](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes/llibretes-personalitzades-a7-de-suro-i-cartro-reciclat-i-boligraf): un cridaner quadern fet de materials naturals i reciclats.\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "estàs interessat en revendre les nostres llibretes amb la teva impressió personalitzada?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "780367e6d97c2273e3308d3bbc425353", "answers": [ { "text": "tendim a oferir-te el millor preu de mercat, fent d'camaloon el lloc ideal per aconseguir els teus quaderns personalitzats per revendre. també oferim un embalatge personalitzat amb cada quadern que imprimeixes. [personalitza les teves llibretes](https://camaloon.com/ca/papereria/llibretes) i el seu embalatge fins a l'últim detall i revéndelo als teus clients.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quant de temps prendrà crear i rebre els meus quaderns personalitzats?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "0368522f12e3e9274d29101c8be4b635", "answers": [ { "text": "crea les teves llibretes personalitzades amb camaloon és un procés increïblement ràpid i fàcil. et proporcionem l'experiència de disseny més simple que la teva empresa pugui tenir! després de crear la teva comanda, tindràs una àmplia varietat d'opcions de lliurament per triar.\n\noferim el lliurament tan ràpid com en una setmana perquè puguin obtenir els seus quaderns de promoció el més ràpid possible. a més, també oferim lliurament gratuït per a comandes superiors a € 40.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "c70fd0eef15a9f815d3127f642ac1ebe", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "questions": [ { "text": "", "name": "per què obtenir davantals personalitzats de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "id": "7adf99a7f7cba4e6ee268facd9cd43d5", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i el teu negoci! hem reunit una àmplia gamma de davantals perquè els personalitzis, pots triar entre diferents materials i tipus, fer que s'imprimeixin o no, o fins i tot afegir un embalatge personalitzat. tot perquè aconsegueixis el teu davantal personalitzat perfecte.\nuna altra raó és perquè som els nostres propis fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés. des aconseguir el producte, dissenyar-lo, imprimir-lo i enviar-lo, perquè pugui obtenir el seu davantal personalitzat ideal.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què varietat de davantals personalitzats oferiu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "id": "9ef348f3da753ce31dc4c98a911ac2f5", "answers": [ { "text": "camaloon ofereix una àmplia varietat de davantals personalitzats. tenim davantals clàssics de cotó, amb i sense butxaques, davantals de mezclilla, davantals semillargs i davantals llargs. tots els nostres davantals poden ser usats com davantals per a homes i davantals per a dones, però també oferim davantals per a nens. fes una ullada als nostres diferents tipus de davantals:\n\n* [davantals personalitzats en cotó orgànic](https://camaloon.com/ca/roba-de-treball-personalitzada/davantals-personalitzats/davantals-de-coto-organic) : els nostres davantals clàssics, personalícelos perquè s'ajustin perfectament al seu negoci o com a regal!\n\n* [davantals personalitzats per a nens en material no teixit < / a>: davantal infantil en colors brillants perfect per als petits!\n\n* [davantals personalitzats de cotó canvas amb corretges en cuir sintètic](https://camaloon.com/ca/roba-de-treball-personalitzada/davantals-personalitzats/davantals-de-tela-de-coto-amb-tirants-de-pell-sintetica) : el nostre exclusiu davantal personalitzat que dóna un aspecte intencionadament envellit i clàssic.\n\n* [davantals personalitzats semi -llargs de cotó i polièster amb efecte jean](https://camaloon.com/ca/roba-de-treball-personalitzada/davantals-personalitzats/davantals-de-coto-i-poliester-semi-llargs-amb-efecte-jean) : un vistós davantal semillarg perfecte per al teu negoci.](https://camaloon.com/ca/roba-de-treball-personalitzada/davantals-personalitzats/davantals-no-teixit-infantil)", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quins són els davantals personalitzats barats?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "id": "3eff3d19617617265ee9cd8351d5da58", "answers": [ { "text": "el nostre equip s'ha assegurat de trobar el millor cost per qualitat dels davantals personalitzats per a vostè. podem dir que aquí a camaloon pots trobar un dels millors preus de mercat. els nostres millor cost per qualitat davantals personalitzats són:\n\n* [davantals personalitzats plegables en material no teixit](https://camaloon.com/ca/roba-de-treball-personalitzada/davantals-personalitzats/davantals-plegables-no-teixits) : davantals personalitzats perfectes per demanar a granel per al seu negoci.\n\n* [davantals personalitzats de cotó amb detalls en color < / a>: davantals de cotó personalitzats a un preu perfecte!](https://camaloon.com/ca/roba-de-treball-personalitzada/davantals-personalitzats/davantals-de-coto-amb-detalls-de-colors)", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "¿teniu davantals de cuina?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "id": "73c125d7272dddf77207e66f8f907b46", "answers": [ { "text": "tenim uns quants models de davantals que serien una bona opció per als xefs. triï el seu davantal de cuina personalitzat ideal:\n\n* [davantals personalitzats de cotó i polièster amb butxaca < / a>: un clàssic davantal personalitzat de cuina llarg. personalitzi aquest davantal amb el seu logo i aconsegueixi un aspecte uniforme a la cuina!\n\n* [davantals personalitzats semi-llargs de cotó i polièster](https://camaloon.com/ca/roba-de-treball-personalitzada/davantals-personalitzats/davantals-de-coto-i-poliester-semi-llarg) : ja sigui per a una cafeteria, un restaurant o per la seva cuina a casa, aquest davantal de cuina és perfecte per a qualsevol!\n\n* [davantals personalitzats roly benoit](https://camaloon.com/ca/roba-de-treball-personalitzada/davantals-personalitzats/davantals-roly-benoit) : un clàssic davantal de cuina personalitzat en molts colors diferents.](https://camaloon.com/ca/roba-de-treball-personalitzada/davantals-personalitzats/davantals-de-coto-i-poliester-amb-butxaca)", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què tan ràpid puc aconseguir el meu davantal personalitzat?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "id": "ed4f2b11ea3c064705b1d6c46de3ff3b", "answers": [ { "text": "en camaloon, tens l'oportunitat d'imprimir el teu logo en els davantals, però també tens l'oportunitat d'aconseguir un sense personalització. en aquest cas pots aconseguir el teu davantal ideal tan ràpid com en 48h.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "d22da0f5221fa08a6ca7ca197e957702", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "questions": [ { "text": "", "name": "què varietat de samarretes personalitzades teniu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "a1563eb42bea68ccf2dbe83e8696056f", "answers": [ { "text": "camaloon t'ofereix una àmplia gamma de samarretes per personalitzar. tenim diverses marques de samarretes perquè tries:\n\nfes una ullada a la nostra varietat de [samarretes de gildan](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades), són perfectes per a un ús prolongat a causa de la seva bona qualitat i durabilitat.\n\nsi estàs buscant un nivell extra de qualitat d'impressió en les teves samarretes, llavors les nostres [samarretes de b & c](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades) són el camí a seguir!", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "¿quines són les samarretes més econòmiques per imprimir?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "65adbc94e45065c7ba04e9bf6b754cd1", "answers": [ { "text": "el nostre equip s'ha assegurat de trobar el millor cost per samarretes promocionals de qualitat per a tu. podem dir que aquí a camaloon pots trobar un dels millors preus de mercat. les nostres millors opcions de samarretes promocionals de qualitat són:\n\n* [samarretes personalitzades jhk ocean promo](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/jhk/samarretes-jhk-ocean-promo): la nostra clàssica samarreta 100% cotó que ve a un gran preu!\n* [samarretes personalitzades per a dones de jhk](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/jhk/samarretes-dona-jhk-regular): samarreta de dona de màniga curta en molts colors diferents!\n* [samarretes personalitzades kariban orgàniques de dona amb coll en v](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/kariban/samarretes-kariban-organiques-de-dona-amb-coll-en-v): 100% cotó orgànic a baix cost!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per què aconseguir samarretes personalitzades de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "7fe0b57e2bc597dc2498599fa4e9fb79", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i la teva campanya de promoció. hem reunit una àmplia gamma de samarretes perquè les personalitzis, pots triar entre diferents materials i tipus, fer que s'imprimeixin o no, o fins i tot afegir un embalatge personalitzat. tot per aconseguir el teu perfecta [samarreta personalitzada](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades).\n\nuna altra raó és que som els nostres fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des de l'obtenció del producte, el disseny, la impressió i l'enviament, perquè puguis tenir la teva samarreta personalitzada tan ràpid com en 48 hores.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "teniu alguns models ecològics de samarretes personalitzades?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "0838bc747036246514e12f977bb43a5a", "answers": [ { "text": "volem que la teva campanya promocional coincideixi amb els valors de la seva empresa, per això t'oferim molts models diferents de [samarretes de cotó orgànic](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/samarretas-organicas) perquè els personalitzis!\n\n* [samarretes personalitzades kariban orgàniques de homes amb coll en v](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/kariban/samarretes-kariban-organiques-de-homes-amb-coll-en-v): l'elecció perfecta per al cotó d'alta qualitat a un preu assequible!\n* [samarretes personalitzades kariban orgàniques de dona amb coll en v](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/kariban/samarretes-kariban-organiques-de-dona-amb-coll-en-v): 100% cotó orgànic a baix cost!\n* [samarretas personalitzades orgànica per a home kariban](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/kariban/samarretas-organica-per-a-home-kariban): una simple samarreta orgànica perfecta per a qualsevol!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "estàs interessat en revendre les nostres samarretes amb el teu impressió?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "2d3c4fda41d4d3cd37f2e4c88b1f7caf", "answers": [ { "text": "tendim a oferir-te el millor preu de mercat, fent d'camaloon el lloc ideal per aconseguir els teus samarretes personalitzades per revendre. també oferim un embalatge personalitzat amb cada samarreta que imprimeixis. [personalitza les teves samarretes](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades) i el seu embalatge fins a l'últim detall i revéndelo als teus clients.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "c01f689c3ff1132f553c497613b658ce", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "per què obtenir pilotes i joguines antiestrès personalitzats de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "4c77a3901982cf2ccfa90893338f248a", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i el teu benestar. tots experimentem estrès, i per això camaloon ha reunit una àmplia gamma de pilotes i joguines antiestrès perquè puguis imprimir-los. personalitza les teves boles antiestrès de manera que funcionin en la teva empresa i regálalas als teus clients o empleats!\n\nuna altra raó és perquè som els nostres propis fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des aconseguir el producte, dissenyar-lo, imprimir-lo i enviar-lo, perquè puguis obtenir els productes d'alleujament de l'estrès tan ràpid com en 48h.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què varietat de joguines i pilotes antiestrès tens?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "8eec03f2e4f4b9702ea63438911d93f3", "answers": [ { "text": "oferim una àmplia varietat de productes personalitzats per al antiestrès, des boles antiestrès, donats antiestrès, fins giradors de joguina personalitzats:\n\n* [antiestrès heart personalitzat](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/antiestres-personalitzats/antiestres-heart): boles antiestrès amb forma de cor perfectes per imprimir el seu logo, foto o cita.\n* [bolígrafs antiestrès personalitzats](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligrafs-antiestres): un bolígraf antiestrès amb mecanisme giratori en molts colors diferents.\n* [antiestrès diu personalitzat](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/antiestres-personalitzats/antiestres-dice): boles antiestrès en forma de daus perfectes per a la seva lloc de treball.\n* [carregador spinner antiestrès](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/antiestres-personalitzats/carregador-spinner-antiestres): fidget spinner personalitzat d'antiestrès amb micro usb, tipus c i carregadors lightning connection.\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quines són les boles antiestrès més venudes?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "58c39b0d741994b06c03174bf2edc3c5", "answers": [ { "text": "les nostres clàssiques i més venudes pilotes antiestrès perquè les imprimeixis són:\n\n* [pilota antiestrès personalitzada](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/antiestres-personalitzats/pilota-antiestres): pilota antiestrès personalitzada amb el seu logo en molts colors diferents per triar.\n* [antiestrès earth pilota personalitzada](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/antiestres-personalitzats/antiestres-earth): bola antiestrès personalitzada amb la forma de la terra. una bola antiestrès fresca i diferent, perfecta per a tots!\n* [antiestrès cloud personalitzat](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/antiestres-personalitzats/antiestres-cloud): 'un núvol personalitzable i atapeïda perfecta per a l'alleugeriment de l'estrès!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "són eficaces les pilotes i les joguines antiestres?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "e471323668ef1e6f0bc1462d5968d2a4", "answers": [ { "text": "[joguines i pilotes antiestrès](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/antiestres-personalitzats) han estat recomanats per molts metges i investigadors com una gran eina per gestionar l'estrès i l'ansietat, augmentar la concentració i ajudar a la relaxació.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què tan ràpid puc aconseguir els meus boles antiestres personalitzades?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "2c362f4d868efd5846b0cae5e6a40300", "answers": [ { "text": "camaloon t'ofereix boles i joguines antiestrés personalitzats, però també pots demanar-los sense imprimir, i en aquest cas pots aconseguir-los a 48h.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "fbe40a3c615674476d14c5aa9cefe343", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "què varietat d'encenedors personalitzats teniu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "3e26bbadb7e20a6e8242f5e86858116e", "answers": [ { "text": "oferim una gran varietat d'encenedors personalitzats, des encenedors de roda d'espurna, encenedors de diapositives i fins i tot un obridor d'ampolles més lleuger.\n\n* [encenedors de clic reforçats](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/encenedors-personalizats/encenedors-de-clic-reforcats): encenedor electrònic recarregable amb protecció per a nens. perfecte per a la teva campanya de promoció!\n* [encenedors de roda d'espurna amb obridor](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/encenedors-personalizats/encenedors-de-roda-d-espurna-amb-obridor): encenedors personalitzats que poden servir com a obridors de ampolles també!\n* [encenedors slide](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/encenedors-personalizats/encenedors-slide): encenedors de diapositives personalitzats que vénen en molts colors diferents!\n* [encenedors de llarg abast](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/encenedors-personalizats/encenedors-de-llarg-abast): encenedors personalitzats de llarg abast, perfectes per a l'ús diari!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quins són els encenedors personalitzats més barats que oferiu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "2191553c4cdb90b2f483d41b7eeaad4f", "answers": [ { "text": "tendim a oferir el millor preu de mercat, així que per la teva comanda a l'engròs d'encenedors personalitzats recomanem aquests models:\n\n* [encenedors de clic estàndard](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/encenedors-personalizats/encenedores-de-clic-estandard): encenedors personalitzats barats ideals per a la teva campanya de promoció!\n* [encenedors de roda d'espurna](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/encenedors-personalizats/encenedors-de-roda-de-espurna): clàssics encenedors personalitzats a un gran preu perfecte per demanar a granel!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha algun descompte per a les comandes a l'engròs?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "373cc2e262def83da3e6bece88c5f664", "answers": [ { "text": "en camaloon, garantim el millor preu per a la teva empresa. poseu-vos en contacte amb nosaltres, i ens assegurarem oferir-li el millor preu possible per a la teva demanat a granel. trieu els models que desitgi dels nostres [encenedors personalitzats](https://camaloon.com/ca/esdeveniments-i-fires/encenedors-personalizats) i envieu el teu logo o foto, nosaltres ens encarregarem de la resta!", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per què obtenir encenedors personalitzats de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "b95a350365b4b84e4e7493dce60d5245", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i per la teva campanya de promoció! els encenedors són un dels articles promocionals més populars, així que és una bona opció perquè vostè afegir a la seva campanya de promoció. dóna-li als teus clients o empleats alguna cosa que els sigui de gran utilitat i guanya una àmplia exposició de l'empresa!\n\nuna altra raó és perquè som els nostres propis fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des aconseguir el producte, dissenyar-lo, imprimir-lo i enviar-lo, perquè pugui aconseguir encenedors personalitzats com més aviat millor.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quant de temps portarà a crear i rebre els meus encenedors personalitzats?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.40", "id": "80bcc296f2c0ab8e357ee07a1c662f5e", "answers": [ { "text": "crea les teves encenedors personalitzats amb camaloon és un procés increïblement ràpid i fàcil. li proporcionem l'experiència de disseny més simple que la teva empresa pot tenir! després de crear la teva comanda, tindràs una àmplia varietat d'opcions de lliurament per triar.\n\noferim el lliurament tan ràpid com en una setmana, perquè pugui obtenir els seus encenedors personalitzats el més ràpid possible. a més, també oferim lliurament gratuït per a comandes superiors a 40 euros.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "238a21efd79bd2738a4de4ca646f3da3", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "questions": [ { "text": "", "name": "¿teniu mascaretes personalitzades reutilitzables?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "87499765dec01e5f77c4461afcd3fd14", "answers": [ { "text": "oferim una varietat de màscares reutilitzables de diferents materials amb o sense personalització per a que triï:\n\n* [màscara de polièster no teixida reutilitzable](https://camaloon.com/ca/salut/dispositius-proteccio-personalitzats/mascara-de-poliester-no-teixida-reutilitzable-100-gm2): màscara facial personalitzada de polièster no teixit rentable i reutilitzable.\n* [màscara de cotó oeko-tex reutilitzable de dos capes](https://camaloon.com/ca/salut/dispositius-proteccio-personalitzats/mascara-de-coto-oeko-tex-reutilitzable-de-dues-capes): mascareta personalitzada feta de cotó que no causa al·lèrgies. cadascuna ve en un envàs separat.\n* [màscares reutilitzables de costura lateral amb filtres](https://camaloon.com/ca/salut/dispositius-proteccio-personalitzats/mascaretes-reutilitzables-de-costura-lateral-amb-filtres): mascareta personalitzada reutilitzable de tela spunlace amb 90% de bfe.\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quina varietat de màscares personalitzades teniu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "cf363f65c9cfbb15fe22ab2af64f822e", "answers": [ { "text": "a la nostra selecció pot trobar màscares quirúrgiques sol ús i reutilitzables, així com protectors facials:\n\n* [màscares quirúrgiques de tres capes tipus 1 | paquet de 50](https://camaloon.com/ca/salut/dispositius-proteccio-personalitzats/mascares-quirurgiques-de-tres-capes-tipus-1-paquet-de-50): un paquet de màscares sol ús amb o sense personalització.\n* [protectors facials amb una tira d'escuma](https://camaloon.com/ca/salut/dispositius-proteccio-personalitzats/protectors-facials-amb-una-tira-descuma): visera protectora transparent amb revestiment antibaf.\n* [màscares de tres capes reutilitzables amb filtres](https://camaloon.com/ca/salut/dispositius-proteccio-personalitzats/mascares-de-tres-capes-a-tot-color-reutilitzables): mascaretes reutilitzables amb o sense personalització.\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "¿teniu màscares per a nens?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "7ace6b6a14e9c74248b05124a75c3305", "answers": [ { "text": "camaloon també s'ocupa dels joves! hem seleccionat les màscares perfectes perquè els nens les personalitzin:\n\n* [màscares de tres capes reutilitzables amb filtres](https://camaloon.com/ca/salut/dispositius-proteccio-personalitzats/mascares-de-tres-capes-a-tot-color-reutilitzables-per-a-nens): mascareta personalitzada reutilitzable per a nens de tela spunlace amb 90% de bfe.\n* [màscares premium reutilitzables amb filtres](https://camaloon.com/ca/salut/dispositius-proteccio-personalitzats/mascares-premium-reutilitzables-amb-filtres-nens): mascareta personalitzada reutilitzable perquè els nens s'ajustin perfectament a les ulleres.\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què normatives compleixen les màscares personalitzades higièniques?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "77f925edfd95443c53ab6be5cb109310", "answers": [ { "text": "l'equip de camaloon s'ha assegurat de donar-te la millor selecció de màscares per personalitzar. tenim una varietat de màscares respiratòries que compleixen amb les directives i requisits com: a 14683: 2019 i la directiva 93/42 / cee, en149: 2001 + a1: 2009, oeko-tex, bfe> 90% i molt més.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què tan ràpid puc obtenir el meu mascaretes personalitzada?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "462f58e1ae1fe2b7c2b112d21ef67112", "answers": [ { "text": "ens esforcem per lliurar les seves comandes el més aviat possible, per això en camaloon li donem la possibilitat d'obtenir el seu mascareta personalitzada dins de 48 hores si és sense personalització i sense cap quantitat mínima de comanda.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per què obtenir màscares personalitzades de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "1d67fc0488ad12553691eced92094ae5", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i el teu benestar. hem reunit una àmplia gamma de màscares perquè les personalitzis, pots triar entre diferents materials i tipus, tenir-les impreses o no, o fins i tot afegir un embalatge personalitzat. tot perquè aconsegueixis el teu mascareta personalitzada perfecta.\n\nuna altra raó és perquè som els nostres propis fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des aconseguir el producte, dissenyar-lo, imprimir-lo i enviar-lo, perquè pugui obtenir el seu mascareta tan ràpid com en 48h.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "ae78b9daf737de4fe1b4a530c1e81292", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "questions": [ { "text": "", "name": "quins són els bolígrafs personalitzats més venuts?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "bf051ccfef04544c32d56195db5826f9", "answers": [ { "text": "els bolígrafs personalitzats més venuts són usualment els bolígrafs de millor qualitat-preu, o aquells que fan que la impressió o gravat ressaltin d'una manera diferent. aquells bolígrafs publicitaris fets de materials interessants i diferents també estan entre els més populars:\n\n* [bolígrafs personalitzats double-line](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligraf-double-line): metàl·lics i amb gravat d'alta qualitat a un preu assequible.\n* [bolígrafs personalitzats monocolor](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligrafs-monocolor): impressió de fins a dos colors en serigrafia a el millor preu. un clàssic disponible en molts colors.\n* [bolígrafs personalitzats woodal](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligraf-woodal): gravat làser sobre una manera que ressalta en fusta.\n* [bolígrafs personalitzats senator® super hit bio](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligrafs-senator-superhit-bio): un bolígraf personalitzat elegant imprès a tot color per no limitar la teva creativitat. fets amb materials bio-degradables!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què varietat de bolígrafs publicitaris teniu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "978622c1efe7b818443694b8df29e7c4", "answers": [ { "text": "en camaloon comptem amb bolígrafs personalitzats per a totes les necessitats. per a un ús promocional amb pressupost ajustat, recomanem els nostres bolígrafs publicitaris impresos en serigrafia o fins i tot un pack amb el teu color corporatiu sense impressió. si el que vols és ressaltar la teva marca, personalitza un pack de bolígrafs de publicitat amb gravat sobre metall o fusta.\n\npoden ser personalitzats en diferents parts de l'bolígraf si ho desitja. alguns models fins i tot estan disponibles en impressió a 360º i a tot color, per crear un producte completament únic.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "teniu bolígrafs personalitzats ecològics?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "37e688ab9bf75a2e183b5c9ae3f09d40", "answers": [ { "text": "és important que la teva marca quedi reflectida en els bolígrafs que la porten impresa. per això contem amb bolígrafs sostenibles, bolígrafs biodegradables, bolígrafs reciclables, i fins i tot [bolígrafs ecològics fets a partir d'ampolles reciclades](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligraf-green-good-litani). és important per a nosaltres que el producte que portis vagi de la mà amb els valors mediambientals de la teva empresa.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quines són les marques de bolígrafs personalitzats que oferiu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "9689f2248041a9654cf842f9ff0c2bc7", "answers": [ { "text": "comptem amb una gran varietat de marques de bolígrafs personalitzats. comptem grans marques per campanyes especials:\n\n* [bolígrafs personalitzats bic®](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligrafs-bic-personalitzats): la marca més famosa, amb els estils més icònics per posicionar bé la teva marca o campanya. 'impressió 360º completa a tot color disponible!\n* [bolígrafs personalitzats parker®](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligrafs-parker-personalitzats): la classe i elegància d'aquests bolígrafs personalitzats de luxe els fan el regal perfecte per a causar una gran impressió. gravat làser i en caixes individuals.\n* [bolígrafs personalitzats senator®](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligrafs-senator-personalitzats): aquests bolígrafs de la marca líder en bolígrafs publicitaris a europa. una alta qualitat, bona durada i opcions ecològiques.\n* [bolígrafs personalitzats green & good](https://camaloon.com/ca/boligrafs?sorting=popular&page=1&filters%5b%5d=trait%2c16%2c912): són bolígrafs publicitaris amb certificació ecològica i de fabricació a la unió europea. els bolígrafs sostenibles per deixar una bona marca.\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quins són els bolígrafs personalitzats més econòmics que ofereixes?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "72d092b32af7a81de901f54cd15df1e6", "answers": [ { "text": "oferim una gran varietat de bolígrafs personalitzats barats. amb la nostra varietat de mètodes d'impressió i opcions de personalització assegurem el millor preu baix de l'mercat.\n\n* [bolígrafs personalitzats monocolor](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligrafs-monocolor): un bolígraf personalitzat clàssic que satisfarà totes les seves necessitats promocionals a el millor preu econòmic.\n* [bolígrafs personalitzats turist](https://camaloon.com/ca/boligrafs/boligraf-turist): bolígrafs publicitaris barats de colors brillants de gran qualitat i preu per a les seves grans campanyes publicitàries.\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per què obtenir bolígrafs personalitzades de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "2b81710de68a0faa8b7a363cd69a80b0", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i la teva campanya de promoció. hem reunit una àmplia gamma de bolígrafs perquè les personalitzis, pots triar entre diferents materials i tipus, fer que s'imprimeixin o no, o fins i tot afegir un embalatge personalitzat. tot perquè aconsegueixis el teu bolígraf personalitzat perfecta.\n\nuna altra raó és perquè som els nostres propis fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des aconseguir el producte, dissenyar-lo, imprimir-lo i enviar-lo, perquè pugui obtenir el seu bolígraf personalitzat tan ràpid com en 48h.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "3a8b35d49fc1c37918299cca02d2ea81", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "questions": [ { "text": "", "name": "què varietat de paraigües personalitzats oferiu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "cc8c9bfd7df89420909f5ca4c21672cd", "answers": [ { "text": "oferim una àmplia selecció de paraigües personalitzats, des de paraigües amb mànec de fusta, paraigües automàtics amb mànecs de ganxo de goma fins paraigües quadrats! compruébelos:\n\n* [paraigües de golf personalitzats amb mànec de fusta](https://camaloon.com/ca/paraigues-personalitzats/paraigues-de-golf-amb-manec-de-fusta): un paraigua personalitzat amb un aspecte elegant, ideal per imprimir el logo de la teva empresa!\n* [paraigües automàtics personalitzats quadrats](https://camaloon.com/ca/paraigues-personalitzats/paraigues-automatics-quadrats): un vistós paraigua de forma quadrada, ideal per mostrar la teva marca fins i tot en els dies de pluja.\n* [paraigües automàtics personalitzats amb mànec de goma](https://camaloon.com/ca/paraigues-personalitzats/paraigues-automatics-amb-manec-de-goma): una gran elecció per als que volen aconseguir un look premium en els seus paraigües personalitzats!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quins són els paraigües personalitzats barats que teniu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "f2dc2da50a3016e957f45820df1cf60c", "answers": [ { "text": "tenim alguns paraigües que tenen un gran preu i qualitat. són una gran opció per comandes a l'engròs i per afegir-los a la teva campanya promocional!\n\n* [paraigües personalitzats amb mànec de fusta](https://camaloon.com/ca/paraigues-personalitzats/paraigues-amb-manec-de-fusta): una clàssica elecció de paraigües promocionals per ser usats pels teus empleats o clients!\n* [paraigües automàtics personalitzats amb mànec de plàstic](https://camaloon.com/ca/paraigues-personalitzats/paraigues-automatics-amb-manec-de-plastic): paraigües personalitzats econòmics que vénen en molts colors diferents.\n* [paraigües automàtics personalitzats amb mànec en forma de ganxo](https://camaloon.com/ca/paraigues-personalitzats/paraigues-automatics-amb-manec-en-forma-de-ganxo): paraigües personalitzats amb un disseny més formal i elegant a el preu perfecte!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per què obtenir paraigües personalitzats de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "95569d3e068d6d6c4bbefd552eedfb56", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i la teva campanya de promoció! 'els paraigües són una de les eines més utilitzades en les campanyes promocionals, així que ens assegurem reunir una gran varietat de paraigües personalitzats perquè puguis triar!\n\nuna altra raó és perquè som els nostres propis fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des de l'obtenció del producte, el disseny, la impressió i l'enviament, perquè puguin obtenir els seus paraigües promocionals tan ràpid com en una setmana!", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha algun descompte per comprar paraigües promocionals a l'engròs?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "08498398ff065996414b8bcc27d4033a", "answers": [ { "text": "en camaloon, garantim el millor preu per a la teva empresa. poseu-vos en contacte amb nosaltres, i ens assegurarem oferir-li el millor preu possible per a la teva demanat a granel. trieu els models que desitgi dels nostres [paraigües personalitzats](https://camaloon.com/ca/paraigues-personalitzats) i envieu el teu logo o foto, nosaltres ens encarregarem de la resta!", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què tan ràpid puc aconseguir el meu paraigües personalitzat?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.29", "id": "32f84432b26f295e6f5ba274b01a5a44", "answers": [ { "text": "enviem els nostres paraigües personalitzats amb lliurament estàndard, que només el portarà de 10 a 13 dies laborables!", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "98a5bd76b8127ab27635ff22955222ef", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "questions": [ { "text": "", "name": "per què fer la meva comanda de xapes amb camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "id": "57405ebe2f4549dcf146e9ca2d68b8f0", "answers": [ { "text": "camaloon és el líder en la fabricació de xapes personalitzades a espanya. comptem amb una fabricació interna que ens permet tenir no només els millors preus, sinó també els millors terminis de lliurament, i la més alta qualitat.\n\nsom una empresa tecnològica, i portem aquesta tecnologia tant a la nostra web (tenim les xapes més fàcils de dissenyar) com a les nostres fabriques (on controlem fins al més mínim detall perquè tinguis una xapes personalitzades incomparables.)", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què varietat de xapes oferiu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "id": "c52a019d922b42651b9f3788ff8de918", "answers": [ { "text": "les xapes de camaloon són d'acer estanyat i estan disponibles en una moltes formes i mides de xapes. les nostres formes mes venudes són:\n\n* [xapes rodones, les clàssiques](https://camaloon.com/ca/xapes-amb-agulla/xapa-rodona-amb-agulla)\n* [xapes quadrades](https://camaloon.com/ca/xapes-amb-agulla/xapa-quadrada-amb-agulla)\n* [xapes triangulars](https://camaloon.com/ca/xapes-amb-agulla/xapes-amb-forma-de-triangle)\n* [xapes ovalades](https://camaloon.com/ca/xapes-amb-agulla/xapa-ovalada-amb-agulla)\n* [xapes rectangulars horitzontals](https://camaloon.com/ca/xapes-amb-agulla/xapa-horitzontal-amb-agulla)\n* [xapes hexagonals](https://camaloon.com/ca/xapes-amb-agulla/xapes-amb-forma-de-hexagon)\n\n\n\nles formes diferents vénen en una varietat de mides.\n\ncomptem amb acabats en mat i brillant, i a el mateix temps oferim la possibilitat de donar-los un toc especial amb un fons metàl·lic, o amb el fons luminiscent.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quant de temps trigaré a fer i rebre els meus xapes personalitzades?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "id": "abc302d449928b492bec321f614d81b8", "answers": [ { "text": "crea les teves xapes a mida és molt fàcil i ràpid amb camaloon. t'oferim l'experiència de disseny més senzilla per la teva empresa. després d'acabar de crear la teva comanda, tindràs una gran varietat d'opcions de lliurament.\n\noferim lliuraments a partir de 48 hores, per permetre rebre les teves xapes d'empresa en el menor temps possible. altrament, també comptem amb opcions de lliurament gratuït per a comandes superiors a 40 €.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "oferiu altres serveis per a la compra de xapes per a empreses?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.45", "id": "97b33e9f1069f18e76921e549ceeb40b", "answers": [ { "text": "pots fer la teva comanda de xapes amb quants dissenys diferents prefereixis, a mateix preu. també et permetem rebre les teves xapes en sobres individuals, o en marca blanca. contacta'ns i un agent comercial estarà disponible per ajudar-te a preparar una comanda de xapes a mida.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "d3e99754ac904b93d4f5d431322eac75", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "questions": [ { "text": "", "name": "què varietat de samarretes personalitzades teniu?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "7063c007bf5109d5f3a76f036828166d", "answers": [ { "text": "camaloon t'ofereix una àmplia gamma de samarretes per personalitzar. tenim diverses marques de samarretes perquè tries:\n\nfes una ullada a la nostra varietat de [samarretes de gildan](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades), són perfectes per a un ús prolongat a causa de la seva bona qualitat i durabilitat.\n\n\nsi estàs buscant un nivell extra de qualitat d'impressió en les teves samarretes, llavors les nostres [samarretes de b & c](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades) són el camí a seguir!\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "per què aconseguir samarretes personalitzades de camaloon?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "d0fc701d15ad7d828cdf5f8edc57407c", "answers": [ { "text": "perquè ens preocupem per tu i la teva campanya de promoció. hem reunit una àmplia gamma de samarretes perquè les personalitzis, pots triar entre diferents materials i tipus, fer que s'imprimeixin o no, o fins i tot afegir un embalatge personalitzat. tot per aconseguir el teu perfecta [samarreta personalitzada](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades).\n\n\n\nuna altra raó és que som els nostres fabricants. això vol dir que tenim cura i donem gran importància a tot el procés, des de l'obtenció del producte, el disseny, la impressió i l'enviament, perquè puguis tenir la teva samarreta personalitzada tan ràpid com en 48 hores.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "teniu alguns models ecològics de samarretes personalitzades?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "872fa91120479be250588dffd4d7f7ca", "answers": [ { "text": "volem que la teva campanya promocional coincideixi amb els valors de la seva empresa, per això t'oferim molts models diferents de [samarretes de cotó orgànic](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/samarretas-organicas) perquè els personalitzis!\n\n\n* [samarretes personalitzades kariban orgàniques de homes amb coll en v](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/kariban/samarretes-kariban-organiques-de-homes-amb-coll-en-v): l'elecció perfecta per al cotó d'alta qualitat a un preu assequible!\n* [samarretes personalitzades kariban orgàniques de dona amb coll en v](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/kariban/samarretes-kariban-organiques-de-dona-amb-coll-en-v): 100% cotó orgànic a baix cost!\n* [samarretas personalitzades orgànica per a home kariban](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades/kariban/samarretas-organica-per-a-home-kariban): una simple samarreta orgànica perfecta per a qualsevol!\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "estàs interessat en revendre les nostres samarretes amb el teu impressió?", "domain": "camaloon.com", "bucket": "2020.34", "id": "203050eeb007befd45500aecf866fc62", "answers": [ { "text": "tendim a oferir-te el millor preu de mercat, fent d'camaloon el lloc ideal per aconseguir els teus samarretes personalitzades per revendre. també oferim un embalatge personalitzat amb cada samarreta que imprimeixis. [personalitza les teves samarretes](https://camaloon.com/ca/samarretes-personalitzades) i el seu embalatge fins a l'últim detall i revéndelo als teus clients.\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] } ]
ambbarret.com
[ { "id": "199f71f9782eae683817a35d571103aa", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "questions": [ { "text": "", "name": "t’has d’inscriure per a participar a la passejada amb barret?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "6a484e2b3d4ac543983ab139f24f8428", "answers": [ { "text": "\n no t’has d’inscriure. És un esdeveniment de participació lliure al que hi pot assistir qualsevol persona. \n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "costa diners participar hi?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "11b9acc0289a700c221c6bffc990f4b9", "answers": [ { "text": "ni un cèntim. És una manifestació popular que té lloc a la via pública i no s’ha de pagar res per a participar-hi.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "m’agradaria participar però no sé què posar-me.", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "406c23a74d0b37c8e61f0aaf5e1254b4", "answers": [ { "text": "la pab dóna la benvinguda a la primavera i l’ideal és un barret primaveral, de palla o de roba, però tampoc no passa res si hi vas amb un barret de feltre, l’important és anar a gust. pel que fa a l’estil de vestir, pots anar com vulguis, hi ha gent que es vesteix elegantment per a l’ocasió i d’altres que van amb els seus texans. la passejada és oberta a tothom!", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "jo participaria però no tinc diners per a comprar un barret.", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "2e51793706036e941b79fc887d3bb2fd", "answers": [ { "text": "no deixis que els diners t’impedeixin participar. vés a una botiga especialitzada, et sorprendran els diferents preus que hi ha i segurament hi haurà algun barret que s’ajusti al teu pressupost. també pots explorar els armaris de la família, quedaràs meravellat del què hi pots descobrir. hi ha gent que ha participat amb barrets de paper. i per què no?", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "no m’agrada que em facin fotos, puc demanar que no me’n facin durant la pab?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "36b1900c0054f9d708c66a5bc3b1d9d0", "answers": [ { "text": "la pab atrau l’atenció de la premsa i tots els participants gaudeixen fent fotos i vídeos. fins i tot els turistes es tornen bojos amb la càmera. per tant, és inevitable ser retratat. així que si no desitgeu que us facin fotos, serà millor no participar-hi. tot i què, per què no us han de fotografiar si esteu guapíssims amb barret?", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "soc fotògraf, soc benvingut? si, amb barret!", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "6a4efa438adfb114f32bdef233b5b9db", "answers": [ { "text": "\n es clar! però quan agafis la càmera recorda't d'agafar un barret (d'ala curta per que no ensopegui amb la càmera) o una gorra!\n\n\n\n\ntambé pensa que amb la llei a la mà hi ha moltes limitacions al que respecta a la fotografia feta al carrer, i et recomanem que sempre demanis permís a la persona abans de fer una foto. la [llei orgÀnica 1/1982](https://boe.es/boe_catalan/dias/1982/12/31/pdfs/a00057-00059.pdf) al seu article 8 apartat c) estableix una excepció quan es tracta de *\"informació gràfica sobre un succés o esdeveniment públic quan la imatge d’una persona determinada aparegui com a merament accessòria.\"*\n\n\n\n\nsi vols cedir les teves fotos o una selecció per a la promoció de l'esdeveniment, posa't en contacte amb nosaltres a passejada@ambbarret.com\n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "a la convocatòria diu que comença a les 12. vol dir que comencem a passejar a aquesta hora?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "7ca6fbcb26ee0e96e799173e68d7ec7d", "answers": [ { "text": "\n sí. de 12 a 14h passejarem per la rambla de catalunya entre l’escultura de la “girafa coqueta” (diagonal) i la del “toro pensant” (gran via). una vegada hagis recollit la teva xapa, ja pots passejar al teu aire i lluir el teu barret, encara que la primera mitja hora la premsa i els fotògrafs es concentran al punt de trobada. \natenciÓ: pot haver-hi canvis, estem treballant en finalitzar la passejada a la plaça de catalunya.\n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi puc anar sense barret per mirar?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "c669d728533074db27cbd8510e887a8c", "answers": [ { "text": "\nno... i si...l’esdeveniment té lloc al carrer i, per tant, qualsevol persona pot anar a la rambla de catalunya vestit com vulgui. no obstant això, la passejada amb barret és una manifestació participativa i, francament, quin sentit té anar a una passejada amb barret sense barret? \n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es pot anar disfressat?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "c24db707af89e04454a3c340de3d02ea", "answers": [ { "text": "És important recordar que aquest no es un esdeveniment carnavalesc o de disfresses. la passejada és una reivindicació del barret, en totes les seves formes i estils, com a eina d’expressió individual.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi pot anar tota la família?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "093df834076d561cbcd403a5f40cf9af", "answers": [ { "text": "\n naturalment. moltes famílies participen a la passejada amb barret, i des dels més grans fins els més petits porten alguna cosa al cap. una bona activitat per als més petits consisteix es dedicar la tarda de dissabte a que facin els seus propis barrets amb cartró. \n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "què fem si plou?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "62993c6518c36245b1e60b7d0975ebf7", "answers": [ { "text": "\n doncs agafem el paraigües i el barret. encara que plogui, la pab seguirà endavant. \n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "he sentit a dir que regalen una xapa commemorativa, com puc aconseguir-la?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "d94213198617de37a0b76d76476e7403", "answers": [ { "text": "\n des de la 4a edició de la pab cada any es fa una edició limitada de xapes commemoratives. per aconseguir-ne una n’hi ha prou amb portar el barret posat i participar a la pab. les xapes son cortesia de les revistes de barrets [the hat magazine](https://www.thehatmagazine.com/), i [hatlines](https://www.nederlandsehoedenvereniging.nl/en/hatlines).\n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "he sentit a dir que la pab de vegades coincideix amb “la cursa”?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.10", "id": "702ac3090a205fe49c1a58d6298eb4c4", "answers": [ { "text": "sí, però aquest any ho hem coordinat i no coincidirem. bones noticies pels amants del barret que gaudeixen fent esport.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "b42e4f6cad88ca06669b95c3039e56cb", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2021.17", "questions": [ { "text": "", "name": "com puc participar a la passejada amb barret virtual?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2021.17", "id": "c8fe3a5a9d0748715cbb39081c9dc3ba", "answers": [ { "text": "\n**quan?** dilluns 5 a diumenge 11 d'abril de 2021.\n\n\n\n\n**com?** fes-te una foto amb barret. assegura't de que l'imatge de sota també surti a la foto (a la mà o al fons).\n\n\n\n\n[![](http://www.ambbarret.com/wp-content/uploads/2021/03/barcelonahatlove-1024x1024.jpg)](https://www.ambbarret.com/wp-content/uploads/2021/03/barcelonahatlove.jpg)\n \nla pots imprimir (fes clic per veure-la en gran) també pots dibuixar una similar a casa teva, al teu aire.\n\n\n\n\n\n**on?** a través d'aquest ennlaç: [www.ambbarret.com/pujarfoto/](http://www.ambbarret.com/pujarfoto/). \npuja només una foto. la imatge formarà part del àlbum de l'any i ens permetrà fer un recompte de participants.\n\n\n\n\n**i les xarxes socials?** És clar! ens encantarà veure una foto o vídeo cada dia a instagram. esbrina com [aquí](https://www.ambbarret.com/ufaqs/instagramcat/). \n\n\n\n\n#ambbarretvirtual2021 #rambladecatalunya #ambbarret #elfuturollevasombrero\n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "passejada amb barret a instagram", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2021.17", "id": "437e0bbbbf9b0030eb5164f56c63568f", "answers": [ { "text": "\n¡t'animem a embogir a instagram! \nens agradaria veure una foto teva (o vídeo) amb un barret diferent cada dia de la passejada.\n\n\n\n\nen instagram recorda't d'etiquetar el compte de la passejada: \n[@amb\\_barret](http://instagram.com/amb_barret/) \n \n*y si ets professional del barret t'invitem a etiquetar també a la asociación española de sombrerería:* \n*[@aedesombrereria](http://instagram.com/aedesombereria)*\n\n\n\n\nsi ens etiquetes els teus posts apareixeran a pestanya de fotos etiquetades del nostre compte instagram. \n \ni compartirem les stories a les que ens etiquetis. t'animem a penjar un vídeo amb el cartell ❤️barcelona🤠 amb un barret diferent cada dia. \n\n\n\n\n#ambbarretvirtual2021 #consombrero #rambladecatalunya #ambbarret #elfuturollevasombrero\n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "t’has de donar d'alta per a participar a la passejada amb barret virtual?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2021.17", "id": "a8b2a97d02693995a920eff0db2f2c30", "answers": [ { "text": "\n no cal donar-se d'alta ni fer cap gestió previa per participar a la passejada amb barret virtual. \nnomés has de fer-te una foto amb barret a la que es vegi [la imatge d'aquest any](https://www.ambbarret.com/wp-content/uploads/2021/03/barcelonahatlove.jpg), i pujar-la a aquest enllaç: [www.ambbarret.com/pujarfoto](http://www.ambbarret.com/pujarfoto)\n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "m’agradaria participar però no sé què posar-me.", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2021.17", "id": "c8ddcad0dcf953bb26261fd33488f8cd", "answers": [ { "text": "la passejada amb barret dóna la benvinguda a la primavera i l’ideal és un barret primaveral, de palla o de roba, però tampoc no passa res si hi vas amb un barret de feltre, l’important és anar a gust. pel que fa a l’estil de vestir, pots anar com vulguis, hi ha gent que es vesteix elegantment per a l’ocasió i d’altres que van amb els seus texans. la passejada és oberta a tothom!", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "0396ef2af7813de690af495c10e57732", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.16", "questions": [ { "text": "", "name": "es veurà afectada la passejada pel brot de coronavirus?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.16", "id": "27031b293cd9ceb0afe999fdf3e04235", "answers": [ { "text": "\n a causa de la pandèmia del corona virus, la passejada amb barret no se celebrarà el diumenge 26 d’abril. però serà un dia fabulós, quan puguem sortir al carrer amb els nostres barrets i passar una bona estona junts. fins llavors la passejada amb barret se suspèn. somiem amb el dia feliç que puguem trobar-nos i gaudir amb els nostres barrets posats. de moment, paciència, queda’t a casa i cuida de tu i dels teus. \n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "a la convocatòria diu que comença a les 12. vol dir que comencem a passejar a aquesta hora?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.16", "id": "540651a3c691d5e6cb316886200f143f", "answers": [ { "text": "\n sí. de 12 a 14h passejarem per la rambla de catalunya entre l’escultura de la “girafa coqueta” (diagonal) i la del “toro pensant” (gran via). una vegada hagis recollit la teva xapa, ja pots passejar al teu aire i lluir el teu barret, encara que la primera mitja hora la premsa i els fotògrafs es concentran al punt de trobada. \n\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "no m’agrada que em facin fotos, puc demanar que no me’n facin durant la passejada amb barret?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.16", "id": "9e49985f1a9377fb77fd9b020d43bd8c", "answers": [ { "text": "la pab atrau l’atenció de la premsa i tots els participants gaudeixen fent fotos i vídeos. fins i tot els turistes es tornen bojos amb la càmera. per tant, és inevitable ser retratat. així que si no desitgeu que us facin fotos, serà millor no participar-hi. tot i què, per què no us han de fotografiar si esteu guapíssims amb barret?", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "he sentit a dir que la passejada amb barret de vegades coincideix amb “la cursa”?", "domain": "ambbarret.com", "bucket": "2020.16", "id": "07c4daeccf597e507d970c8a4900fe82", "answers": [ { "text": "sí, però aquest any ho hem coordinat i no coincidirem. bones noticies pels amants del barret que gaudeixen fent esport.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] } ]
majestichotelgroup.com
[ { "id": "6ab831d77bd89e18203841e40acd288a", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "questions": [ { "text": "", "name": "aconseguiré algun avantatge al reservar directament aquí, la seva pàgina web oficial?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "ed47a019a9e98bfc3ffd81d6ce9a6e9b", "answers": [ { "text": "el preu de la seva reserva té més valor afegit. oferim avantatges exclusius als clients com: 50€ de crèdit per gastar en els serveis de l'hotel, accés gratuït a la zona d'hidroteràpia, transfer privat per a penthouses i suites, entrada anticipada, sortida tardana, etc... (s'apliquen condicions). recordeu que assegurem el preu mínim garantit, el igualem si troba la seva reserva més barata a un altre web.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es troba majestic hotel & spa situat al centre de barcelona?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "072076220a841e2817cf3d2a069b8ee1", "answers": [ { "text": "si, l'hotel es troba al passeig gràcia i proper a edificis de gaudí com la casa batlló, la pedrera (casa milà) o la sagrada família i les boutiques de luxe més reconegudes com chanel, bvlgari, gucci, louis vuitton o hermès. també la rambla i el gran teatre de liceu, el bullici de la plaça de catalunya o el barri gòtic, es troben caminant a uns 10 minuts a peu.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "s'ofereixen preus actualitzats i ofertes especials per a reservar online en aquesta web?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "053a10d305d0cd1b562c5948b15c747e", "answers": [ { "text": "els preus i la disponibilitat s'actualitzen diàriament i garantim als nostres clients que trobaran aquí el millor preu mínim. a més a la nostra pàgina web es mostren totes les categories d'habitacions, suites i apartaments amb disponibilitat fins a l'última habitació. fins i tot, tots aquests preus inclouen avantatges exclusius com 50€ de crèdit, accés gratuït a la zona d'hidroteràpia, transfer privat en algunes categories de luxe, etc... així mateix, si disposa d'algun codi promocional podrà aconseguir un preu encara més reduït.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quins serveis sofisticats ofereixen les juniors suites, suites majestic o els penthouses?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "f7a135ee7f337fa7a5fa19b2ff39c850", "answers": [ { "text": "reservant les nostres juniors suites, suites majestic o els penthouses de la novena planta s'ha d'assegurar les instal·lacions més elegants i els serveis més selectes. tindrà check in privat, tractament v.i.p. i vista al passeig de gràcia. també disposen de banyera amb hidromassatge, algunes amb terrassa privada panoràmica i a més els penthouses amb jacuzzi a les terrasses. fins i tot disposen de servei de majordom, gratuït a l'allotjar-se en els nostres penthouses.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es pot sol·licitar el servei de majordom en qualsevol tipus d'habitació?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "6727d33e13999b42b34c2073bdce8a22", "answers": [ { "text": "si, aquest servei es pot sol·licitar en qualsevol categoria, però és gratuït al allotjar-se en els nostres exclusius penthouses. l'esperit del servei de majordom és discreció, detalls personalitzats i atenció que s'anticipa.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "permet l'accés a l'spa als clients no allotjats?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "d1953be1fcc1370a02746d2cbc86ae4e", "answers": [ { "text": "l'spa està disponible també per a clients que no estiguin allotjats a l'hotel i és imprescindible la reserva prèvia. al seu torn, per als clients que reservin allotjament directament al nostre web, tindran accés gratuït a la seva zona d'hidroteràpia", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "les habitacions disposen de minibar?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "e1a6cf7ee9d468bda79c94faf82d369e", "answers": [ { "text": "si, les habitacions disposen de minibar de pagament amb una àmplia varietat de begudes i snacks.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es disposa de bressol?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "bff8b1ab65c0b13aa69298d1b3f163ef", "answers": [ { "text": "si, l'hotel disposa de bressol gratuïta per a menors de tres anys i petició.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "752c878fc63d579e4b32a94f3e1ba632", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.43", "questions": [ { "text": "", "name": "aconseguiré algun avantatge al reservar directament aquí, la seva pàgina web oficial?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.43", "id": "cb0fddab44d12417d75853c466bc7444", "answers": [ { "text": "el preu de la seva reserva té més valor afegit. oferim avantatges exclusius als clients com: accés gratuït a la zona d'hidroteràpia, transfer privat per a penthouses i suites, entrada anticipada, sortida tardana, etc... (s'apliquen condicions). recordeu que assegurem el preu mínim garantit, el igualem si troba la seva reserva més barata a un altre web.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "s'ofereixen preus actualitzats i ofertes especials per a reservar online en aquesta web?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.43", "id": "4b6c0e14f7af43a877cdb51ecc7f9cda", "answers": [ { "text": "els preus i la disponibilitat s'actualitzen diàriament i garantim als nostres clients que trobaran aquí el millor preu mínim. a més a la nostra pàgina web es mostren totes les categories d'habitacions, suites i apartaments amb disponibilitat fins a l'última habitació. fins i tot, tots aquests preus inclouen avantatges exclusius com accés gratuït a la zona d'hidroteràpia, transfer privat en algunes categories de luxe, etc... així mateix, si disposa d'algun codi promocional podrà aconseguir un preu encara més reduït.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quins serveis sofisticats ofereixen les juniors suites, suites majestic o els penthouses?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.43", "id": "4d7c47e352d421a437b59948729b9488", "answers": [ { "text": "reservant les nostres juniors suites, suites majestic o els penthouses de la novena planta s'ha d'assegurar les instal·lacions més elegants i els serveis més selectes. tindrà check in privat, tractament v.i.p. i vista al passeig de gràcia. també disposen de banyera amb hidromassatge, algunes amb terrassa privada panoràmica i a més els penthouses amb jacuzzi a les terrasses.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es pot sol·licitar el servei de majordom en qualsevol tipus d'habitació?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.43", "id": "b4227cb863528d07ef876a2ace0b788e", "answers": [ { "text": "si, aquest servei es pot sol·licitar en qualsevol categoria, però és gratuït al allotjar-se en els nostres exclusius majestic royal penthouse. l'esperit del servei de majordom és discreció, detalls personalitzats i atenció que s'anticipa.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "4033652d1b53ed0cd8866e9a8d96adc8", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "questions": [ { "text": "", "name": "aconseguiré algun avantatge al reservar directament aquí, la seva pàgina web oficial?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "a6822d213f9f101b4f5f92d46d53abae", "answers": [ { "text": "el preu de la seva reserva té més valor afegit. oferim avantatges exclusius als clients com: 30% dte. al restaurant elpassatge del murmuri, 10% dte. en massatges i tractaments, copa de cava de benvinguda, minibar gratuït de begudes sense alcohol, entrada anticipada, sortida tardana, etc... (s'apliquen condicions). recordeu que assegurem el preu mínim garantit, el igualem si troba la seva reserva més barata a un altre web.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es troba l'hotel midmost situat al centre de barcelona?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "8c19816e3921c69b8f8dee6c11747d64", "answers": [ { "text": "si, l'hotel es troba entre plaça catalunya i plaça universitat, a prop de la rambla i del barri gòtic, al casc antic de barcelona. també monuments com la casa batlló, la pedrera (casa milà), el passeig de gràcia, el mercat de la boqueria, el born o el port vell, es troben caminant a uns 10 minuts a peu.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "s'ofereixen preus actualitzats i ofertes especials per a reservar online en aquesta web?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "14ed42c1b887984316890f3e1102d554", "answers": [ { "text": "els preus i la disponibilitat s'actualitzen diàriament i garantim als nostres clients que trobaran aquí el millor preu mínim. a més a la nostra pàgina web es mostren totes les categories d'habitacions i suites amb disponibilitat fins a l'última habitació. fins i tot, tots aquests preus inclouen avantatges exclusius com 30% dte. al restaurant elpassatge del murmuri, 10% dte. en massatges i tractaments, copa de cava de benvinguda, minibar gratuït de begudes sense alcohol (junior suites i suites), etc... així mateix, si disposa d'algun codi promocional podrà aconseguir un preu encara més reduït.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "a quina hora és l'entrada i sortida de l'hotel?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "bd0e528d4b03f38054cda22670b8298a", "answers": [ { "text": "l’hora d’arribada és a partir de les 15:00 h i la de sortida fins les 12:00 h.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es disposa de trasllats privat?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "60345f2d924ae331b3a1161a58e73f97", "answers": [ { "text": "disposem de servei de trasllats privat sota demanda i amb cost. per concertar aquest servei contacti amb recepció a info@hotelmidmost.com", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quin és l’horari d’esmorzars? ¿quin tipus d’esmorzars es serveix?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "7641d44b9060730c130fd272e2bc1e4f", "answers": [ { "text": "en el nostre restaurant i biblioteca es serveix tots els matins de 7: 00h a 11: 00h un complet bufet d'esmorzar amb productes de proximitat i temporada fet per nosaltres. sota els consells de la nostra assessora martina wastl, proposem diferents productes agrupats en detox, proteics, energètics o digestius.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "648c7b49ede03defb7a76a3972f1f303", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "questions": [ { "text": "", "name": "aconseguiré algun avantatge al reservar directament aquí, la seva pàgina web oficial?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "b181b84ecc00a90d3e24765fcdcf8cf5", "answers": [ { "text": "el preu de la seva reserva té més valor afegit. oferim avantatges exclusius als clients com: 30% dte. al restaurant, 10% dte. en massatges i tractaments, copa de cava de benvinguda, upgrade gratuït, entrada anticipada, sortida tardana, etc... (s'apliquen condicions). recordeu que assegurem el preu mínim garantit, el igualem si troba la seva reserva més barata a un altre web.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es troba l'hotel murmuri situat al centre de barcelona?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "d48fd72e725562fc56f936279b3d1edd", "answers": [ { "text": "si, l'hotel es troba a la rambla de catalunya, paral·lel al passeig de gràcia i proper a edificis de gaudí com la casa batlló, la pedrera (casa milà) o la sagrada família, les zones de compres més exclusives i proper a la zona de l'avinguda diagonal / francesc macià. també la rambla i la catedral, el bullici de la plaça de catalunya o el barri gòtic, es troben caminant a uns 10 minuts a peu.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "s'ofereixen preus actualitzats i ofertes especials per a reservar online en aquesta web?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "9dc377027ee235d2e316727ca6cfbeca", "answers": [ { "text": "els preus i la disponibilitat s'actualitzen diàriament i garantim als nostres clients que trobaran aquí el millor preu mínim. a més a la nostra pàgina web es mostren totes les categories d'habitacions, suites i apartaments amb disponibilitat fins a l'última habitació. fins i tot, tots aquests preus inclouen avantatges exclusius com 30% dte. al restaurant, 10% dte. en massatges i tractaments, copa de cava de benvinguda, upgrade gratuït (segons disponibilitat), etc... així mateix, si disposa d'algun codi promocional podrà aconseguir un preu encara més reduït.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "a quina hora es pot acer la llegada i la sortida de l'hotel?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "f215861c4441bf8a4eca3a1b7e5efe14", "answers": [ { "text": "l'hora d'arribada és a partir de les 15:00 h i la de sortida fins a les 12:00 h.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "a quina hora hi haurà la habitació disponible?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "6131d9d4aea8a0fb74cfd5d4f5ef87d4", "answers": [ { "text": "de no tenir l'habitació disponible si arriba abans de l'hora de check in se l'intentarà donar el més aviat possible o si no teniu l'opció de deixar les maletes a consigna i l'avisarem quan estigui disponible.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es disposa de trasllats privat?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "55c3cbfb3e52a9d1141c142c6fb1b318", "answers": [ { "text": "disposem de servei de trasllats privat sota demanda i amb cost. per concertar aquest servei contacti amb recepció a info@murmuri.com", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha l’opció de guardar l'equipatge abans o després del check in / out?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "d3c7400b2714342e51ccbe541e1b4456", "answers": [ { "text": "si, es pot deixar l'equipatge a consigna sense cost addicional.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quin és l'horari d'esmorzar? quin tipus de menjars?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "58326dfa02dde0bc7a7b8d31b37be91c", "answers": [ { "text": "en el nostre restaurant es serveix tots els matins de les 7: 00h a les 11:00 un complet bufet d'esmorzar amb plats freds i calents tant dolços com salats.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "58d4d2c2fed1d7ffd8b9c3a413388f02", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.25", "questions": [ { "text": "", "name": "aconseguiré algun avantatge a l'reservar directament aquí, la seva pàgina web oficial?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.25", "id": "a03cd5086eac66b4fc817eb278921185", "answers": [ { "text": "el preu de la seva reserva té més valor afegit. oferim avantatges exclusius als clients com: 10% dte. en massatges i tractaments, copa de cava de benvinguda a la terrassa la fresca (situada a hotel midmost), upgrade gratuït, entrada anticipada, sortida tardana, etc ... (baix disponibilitat) recordeu que assegurem el preu mínim garantit, el igualem si troba la seva reserva més barata a un altre web.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es troba murmuri residence situat al centre de barcelona?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.25", "id": "3dadad7c3906675e136eef06727b1264", "answers": [ { "text": "sí, els nostres apartaments es troben en passatge de mercader i passatge de la concepció, paral·lels a rambla de catalunya i a el passeig de gràcia, respectivament i proper a edificis de gaudí com la casa batlló, la pedrera (casa milà) o la sagrada família, les zones de compres més exclusives i proper a la zona d'avinguda diagonal / francesc macià. també la rambla i la catedral, el bullici de la plaça de catalunya o el barri gòtic, es troben caminant a uns 10 minuts a peu.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "¿s'ofereixen preus actualitzats i ofertes especials per reservar online en aquesta web?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.25", "id": "43a43b036087f6c7ebf90b3b7823348a", "answers": [ { "text": "els preus i la disponibilitat s'actualitzen diàriament i garantim als nostres clients que trobaran aquí el millor preu mínim. a més a la nostra pàgina web es mostren totes les categories d'habitacions i apartaments amb disponibilitat fins a l'última habitació. així mateix si disposa d'algun codi promocional podrà aconseguir un preu encara més reduït.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "a quina hora es pot fer l'arribada i la sortida de l'murmuri residence?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.25", "id": "c8506cf9f86ac53f2c8aedcd6cad1aa2", "answers": [ { "text": "l'hora d'arribada és a partir de les 15:00 h i la de sortida fins a les 11:00 h.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "a quina hora estarà l'apartament disponible?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.25", "id": "06ee10f6c77c0f6a67dc173dd6dbe6dd", "answers": [ { "text": "de no tenir l'apartament disponible si arriba abans de l'hora de check in se l'intentarà donar una el més aviat possible o si no, té l'opció de deixar les maletes a consigna i l'avisarem quan estigui disponible.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha opció de guardar l'equipatge abans o després de check in / out?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.25", "id": "cb1772c6c03544157bff57d44088d056", "answers": [ { "text": "sí, es pot deixar l'equipatge a la consigna sense cost addicional en el nostre residence o també pot deixar-lo en hotel midmost, situat en c / pelai, 14, al centre de barcelona.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quin és l'horari d'esmorzar? quin tipus de menjars?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2021.25", "id": "1c8dbc3aed3d4a696f7dd80ee09d420d", "answers": [ { "text": "en els apartaments murmuri, no disposem de servei d'esmorzar, però podem oferir un magnífic esmorzar a hotel midmost amb un cost addicional. es serveix tots els matins de les 7: 00h a les 11:00 un complet bufet d'esmorzar amb plats freds i calents tant dolços com salats", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "ca82f725d4136fb43be74634da1078d9", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "questions": [ { "text": "", "name": "puc aconseguir l'esmorzar gratis o algun avantatge al reservar directament aquí, la seva pàgina web oficial?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "7837c7948c08aaaea5eaff77b812278f", "answers": [ { "text": "el convidem a esmorzar, el nostre buffet sempre estarà inclòs en totes les tarifes i categories d'habitació. a més, oferim altres avantatges exclusius als clients com: 30% dte. al restaurant elpassatge del murmuri, un regal especial personalitzat (categories design, superior o superior +), upgrade gratuït, entrada anticipada, sortida tardana, etc... (s'apliquen condicions). recordeu que assegurem el preu mínim garantit, el igualem si troba la seva reserva més barata a un altre web.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es troba l'hotel denit situat al centre de barcelona?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "18bc9f830f690a2e9439d4b4e136b526", "answers": [ { "text": "si, l'hotel es troba entre plaça catalunya i portal de l'àngel, a l'entrada al barri gòtic i a la rambla. just al costat de la parada del bus directe de l'aeroport (aerobus), al casc antic de barcelona. també monuments com la catedral, el palau de la música, la casa batlló, la pedrera (casa milà), el passeig de gràcia, el museu picasso o el port vell, es troben caminant a pocs minuts a peu.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "s'ofereixen preus actualitzats i ofertes especials per a reservar online en aquesta web?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "f1819bf44e3e98936a2b180ddd76e6fd", "answers": [ { "text": "els preus i la disponibilitat s'actualitzen diàriament i garantim als nostres clients que trobaran aquí el millor preu mínim. a més a la nostra pàgina web es mostren totes les categories d'habitacions, així com la disponibilitat fins a l'última habitació. fins i tot, tots aquests preus inclouen avantatges exclusius com esmorzar buffet diari gratuït, 30% dte. al restaurant elpassatge del murmuri, un regal especial personalitzat (categories design, superior o superior +), upgrade gratuït (segons disponibilitat), etc... així mateix, si disposa d'algun codi promocional podrà aconseguir un preu encara més reduït.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "a quina hora es pot fer l’arribada i la sortida de l’hotel?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "7b5e91ed53b9ebc90f916a29f53347be", "answers": [ { "text": "l’hora d’arribada és a partir de les 15:00 h i la de sortida fins les 12:00 h.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "a quina hora estarà l’habitació disponible?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "47871dba18bc62dce15c3b775af97f4a", "answers": [ { "text": "de no tenir la habitació disponible si arriba abans de l'hora de check in se l'intentarà donar una el més aviat possible o si no té l'opció de deixar les maletes a consigna i l'avisarem quan estigui disponible.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "es disposa de trasllats privat?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "710884bc7ac52fbfc7ee7f80a6eb48d7", "answers": [ { "text": "disposem de servei de trasllats privat sota demanda i amb cost.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "hi ha opció de guardar l'equipatge abans o després del check in / out?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "262a327b12fc7cfd4de21628b4c024d9", "answers": [ { "text": "si, es pot deixar l'equipatge a consigna sense cost addicional.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "quin és l'horari d'esmorzar? quin tipus de menjars?", "domain": "majestichotelgroup.com", "bucket": "2020.16", "id": "386c9eaf3d110b81d193279ba973931c", "answers": [ { "text": "al nostre menjador es serveix tots els matins de 7h00 a 11h00 un complet bufet d'esmorzar amb diversos tipus de pans, embotits locals, plats calents i un toc dolç. en cas de patir alguna intolerància, o al·lèrgia, demanem que ens ho facin saber amb antelació per poder adaptar-nos a les seves necessitats", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] } ]
expobeds.com
[]
elecsum.com
[]
prefabricadosagustin.com
[]
101dentist.com
[]
museocerabcn.com
[]
baasbv.eu
[]
festamajor.biz
[ { "id": "6b00a12f450527d5a3b5e9024f4c6398", "domain": "festamajor.biz", "bucket": "2020.40", "questions": [ { "text": "", "name": "la mola", "domain": "festamajor.biz", "bucket": "2020.40", "id": "c7ce3e269ef5fcd8a8a194da2d2b4a97", "answers": [ { "text": "<https://excursions.festamajor.biz/la-mola/>excursió de 8 km, senzilla. \nfàcil per fer amb nens. \nunes 3 hores", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "viladrau", "domain": "festamajor.biz", "bucket": "2020.40", "id": "dc956502f9fac6f1d4dfb85215555da3", "answers": [ { "text": "<https://excursions.festamajor.biz/viladrau-serrallonga>/ \nexcursió de 8 km molt senzilla. \nsúper fàcil per fer amb nens. \nmenys de 3 hores.", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "la cova negra", "domain": "festamajor.biz", "bucket": "2020.40", "id": "7dc3c34bddca33bb3ef54dff70733706", "answers": [ { "text": "[https://excursions.festamajor.biz/la-cova-negra/](https://excursions.festamajor.biz/la-cova-negra/\n)excursió de pagament per entrar en una cova. també es pot fer de manera gratuïta pel teu compte. \nsenzilla per fer amb nens. excepte l'entrada a la cova, ja que s'ha d'entrar arrosegant pel terra. \nexcursió d'uns 7 km. \nduada d'unes 3 hores.", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] } ]
hylepsicologia.com
[]
vrbo.com
[ { "id": "eb925e841b0bcce4fb23f2cd3e9f76c4", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2021.21", "questions": [ { "text": "", "name": "### Can I find a vacation rental around Villa Romana dels Ametllers?\n\n", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2021.21", "id": "eb925e841b0bcce4fb23f2cd3e9f76c4", "answers": [ { "text": "Yes, our 2021 property listings offer a large selection of 5,775 vacation rentals near Villa Romana dels Ametllers. From 1,788 villas to 3,097 houses, find a unique house rental for you to enjoy a memorable holiday or a weekend with your family and friends. The best places to stay near Villa Romana dels Ametllers are on Vrbo.\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "5d9565ccbdd6de505bbea7e81bc3c4d8", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2020.29", "questions": [ { "text": "", "name": "### Var ska man bo kring Bodegas Sant Isidre de Nonell?\n\n", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2020.29", "id": "5d9565ccbdd6de505bbea7e81bc3c4d8", "answers": [ { "text": "2020 erbjuder vi 3 534 semesterbostäder i och omkring Bodegas Sant Isidre de Nonell. Här finns allt från 307 Villor till 2 413 Lägenheter, så du kan hitta det perfekta alternativet till hotell för familjen och vännerna när ni utforskar Bodegas Sant Isidre de Nonell.\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "a8e36dbbf36f6c4c8d4c10f1742708f2", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2021.04", "questions": [ { "text": "", "name": "### Can I find a vacation rental around Estudi Lul·lià de Mallorca?\n\n", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2021.04", "id": "a8e36dbbf36f6c4c8d4c10f1742708f2", "answers": [ { "text": "Yes, our 2021 property listings offer a large selection of 3.357 vacation rentals near Estudi Lul·lià de Mallorca. From 1.248 villa’s to 480 appartementen, find the best place to stay with your family and friends to discover the Estudi Lul·lià de Mallorca area.\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "c2b82391f13a8b627cc482a8b96e6047", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2021.04", "questions": [ { "text": "", "name": "### Can I find a vacation rental around Urbanització la Font?\n\n", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2021.04", "id": "b4e7c59b839badb354b48cc0cd6b6e97", "answers": [ { "text": "Yes, our 2021 property listings offer a large selection of 353 vacation rentals near Urbanització la Font. From 285 villa’s to 14 hutten, find a unique house rental for you to enjoy a memorable stay with your family and friends. The best places to stay near Urbanització la Font for a holiday or a weekend are on Vrbo.\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "### Can I rent Villa's in Urbanització la Font?\n\n", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2021.04", "id": "e5884ed1b4b0292eeedf28190aa91d1a", "answers": [ { "text": "Yes, of course. Vrbo Nederland has 285 Villa's in Urbanització la Font. Our other popular types of vacation rentals in Urbanització la Font include:\n\n* Hutten: 14 rentals available\n* Huizen: 350 rentals available\n* Cottages: 14 rentals available\n\nBut you can also enjoy a great stay in one of our other vacation rentals including Appartementen/flats and more.\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "### Can I find a vacation rental with zwembad in Urbanització la Font?\n\n", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2021.04", "id": "a26831cc514c5f8d622b769e3d2e7335", "answers": [ { "text": "Yes, you can select your preferred vacation rental with zwembad among our 318 vacation rentals with zwembad available in Urbanització la Font. Please use our search bar to access the selection of vacation rentals available.\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "c01e2ad2b9dd202795d1b48e96f23949", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2021.21", "questions": [ { "text": "", "name": "### Can I find a vacation rental around la Vila de Gràcia?\n\n", "domain": "vrbo.com", "bucket": "2021.21", "id": "c01e2ad2b9dd202795d1b48e96f23949", "answers": [ { "text": "Yes, our 2021 property listings offer a large selection of 1,020 vacation rentals near la Vila de Gràcia. From 986 flats & apartments to 33 houses, find a unique house rental for you to enjoy a memorable stay with your family and friends. The best places to stay near la Vila de Gràcia for a holiday or a weekend are on Vrbo.\n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] } ]
spaisxtu.com
[]
expedia.com
[ { "id": "30a09e091316d330380e9b9ec6be7ec6", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "questions": [ { "text": "", "name": "can i book now and pay later for my car rental in urbanització gotmar?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "110cc4d637924b813bf3bdd3ccceb08e", "answers": [ { "text": "whether your bank balance is a little low or you just want more flexibility, look for our book now pay later option. when you lock in your ride with expedia, you won't have to pay a penny until the time comes to sign the papers and collect the keys. some deals in urbanització gotmar may need to be paid at the time of booking, but you'll see your options during the reservation process. jump behind the wheel of a family minivan that accommodates your entire crew or get about in a compact car. whatever you're looking for, you'll find it with expedia. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "what happens if i need to cancel my urbanització gotmar car reservation?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "8b87c7b63f0be3d2dd80a4dd0095acf7", "answers": [ { "text": "our [customer service portal](https://www.expedia.com/service/) has details about cancellations. in nearly all situations, total refunds are available if a booking is canceled more than six hours before the pickup time. be sure to scan your policy to double-check if there are any exclusions. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "why should i rent an urbanització gotmar car with expedia?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "377eb709d19be62a401df382d521f970", "answers": [ { "text": "expedia is the perfect place to book your rental car. with suppliers in urbanització gotmar to select from, we're all about finding you unbeatable deals. enjoy big savings with our member prices and exclusive offers, and earn rewards with every booking. save more when you bundle your bookings into an urbanització gotmar vacation package. car rentals, hotels, activities, flights — expedia has everything you need in one place. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "how do i find the best car rental deals in urbanització gotmar with expedia?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "cec87491f65e66845a20406382b75fa4", "answers": [ { "text": "whatever class of wheels you want, expedia will help you pick up the best deal. simply compare offers from leading rental suppliers and pick the option that's right for you. want to drive away with even more in your wallet? bundle your urbanització gotmar car rental with flight or hotel bookings. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "how old do you have to be to rent a car in urbanització gotmar?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "1a7f1e5357b0c8b66e316682cd91ac86", "answers": [ { "text": "you need to be 21 and over to get behind the wheel of a rental vehicle in urbanització gotmar. keep in mind that young drivers may be restricted to renting from a few car classes, such as compact and medium size. higher age limits usually apply for larger vehicles like premium suvs. additionally, many companies will charge a young renter fee. check the rules before hitting the book button and factor any extra fees into your vacation budget. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "what do you need to rent a car in urbanització gotmar?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "f71aa4baeb5d4888a6d119da6cd70719", "answers": [ { "text": "while terms and conditions may differ between rental car outlets in urbanització gotmar, generally the essentials are a current driver's license and a credit card in the same name. you don't need to take out the company's insurance plan. however, proof of alternative coverage may be necessary. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "what side of the road do you drive on in urbanització gotmar?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "84faa24981586109cde54f27426617e4", "answers": [ { "text": "visitors from the states will feel right at home navigating around urbanització gotmar — motorists here drive on the right. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "can i drive in urbanització gotmar with my u.s. driver's license?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "f975fabf40b183085610e14c06fbb412", "answers": [ { "text": "a valid u.s. license may not be enough for you to take the wheel in urbanització gotmar. you're likely to also need an international driving permit which features your driver details, name and photo. apply for one ahead of your trip. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "what is the cheapest car rental in urbanització gotmar?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "69d58a4d9f621ec8389ec90273ac95ea", "answers": [ { "text": "the lowest price for a rental car in urbanització gotmar within the past seven days was $21 per day. the second best deal snapped up by happy travelers was $22. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "can i rent a car for a month or longer in urbanització gotmar?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "ed5c547f46d6d3e8b82810f1d5093f64", "answers": [ { "text": "head to our [long-term car rental deals](https://www.expedia.com/lp/b/car-hire/long-term) page, enter your trip details and then reserve a ride that suits. whether you're stopping in urbanització gotmar or exploring beyond, expedia will help you find a long-term rental at a fabulous rate. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "where can i find an urbanització gotmar car rental if i am younger than 25?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "ad396960038ad27126ea45c9a20e4dd1", "answers": [ { "text": "whether or not you can rent a vehicle if you are under 25 years old in urbanització gotmar often depends on the rental provider you choose. some outlets have a surcharge for young drivers between 21 and 24 years of age, yet other companies may not apply any extra fees for this age group. ensure you understand the terms and conditions of your prospective car company to avoid extra costs at the rental desk. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "what insurance should i choose for my car rental in urbanització gotmar?", "domain": "expedia.com", "bucket": "2021.39", "id": "8155438305ae969e09e104768aec639e", "answers": [ { "text": "we recommend purchasing collision damage protection while reserving your urbanització gotmar car rental with expedia. this protects your ride against collision damage, theft and vandalism throughout your road trip. offering up to $35,000 in primary coverage and round-the-clock emergency help, you can take the wheel knowing you're covered for most mishaps. you can opt in to this insurance while reserving your rental vehicle. \n\n", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] } ]
tripadvisor.sk
[ { "id": "ac7ba0ef3e1e8a3561a2ef2b50ce3870", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.17", "questions": [ { "text": "", "name": "ktoré hotely sa nachádzajú v blízkosti lokality museu de l'oli?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.17", "id": "a157662b94de1d1009aa79c36e13be2f", "answers": [ { "text": "hotely v blízkosti lokality museu de l'oli:\n* (0.41 km) [hotel mont-roig](/hotel_review-g1080414-d2276447-reviews-hotel_mont_roig-montroig_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (0.14 km) [villa don quichotte , con pisina , gardin privada .. ...](/vacationrentalreview-g694550-d12096606-villa_don_quichotte_con_pisina_gardin_privada-mont_roig_del_camp_baix_camp_costa_dora.html?mcid=63709)\n* (0.14 km) [marsol](/vacationrentalreview-g694550-d5406701-marsol-mont_roig_del_camp_baix_camp_costa_dorada_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (0.14 km) [.. las siestas ..a 10 m de la playa con piscina , en montroig bahia .](/vacationrentalreview-g694550-d12058894-las_siestas_a_10_m_de_la_playa_con_piscina_en_montroig_bahia-mont_roig_del_camp_baix_.html?mcid=63709)\n* (0.14 km) [las marinadas .. casa primero linea mar .. en montroig bahia](/vacationrentalreview-g694550-d12034343-las_marinadas_casa_primero_linea_mar_en_montroig_bahia-mont_roig_del_camp_baix_camp_c.html?mcid=63709)\n\n\n[zobraziť všetky hotely v okolí lokality museu de l'oli na tripadvisore](/hotelsnear-g694550-d8762094-museu_de_l_oli-mont_roig_del_camp_baix_camp_costa_dorada_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "ktoré reštaurácie sa nachádzajú v okolí lokality museu de l'oli?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.17", "id": "ec701eb29efe51ae58c23f163db04907", "answers": [ { "text": "reštaurácie v okolí lokality museu de l'oli:\n* (0.16 km) [ca l'anton bar](/restaurant_review-g694550-d5558647-reviews-ca_l_anton_bar-mont_roig_del_camp_baix_camp_costa_dorada_province_of_tarragona_ca.html?mcid=63709)\n* (0.08 km) [bar placa](/restaurant_review-g694550-d8777757-reviews-bar_placa-mont_roig_del_camp_baix_camp_costa_dorada_province_of_tarragona_catalon.html?mcid=63709)\n* (0.16 km) [lucciano's pizza & cafe](/restaurant_review-g694550-d10033696-reviews-lucciano_s_pizza_cafe-mont_roig_del_camp_baix_camp_costa_dorada_province_of_tarr.html?mcid=63709)\n* (0.26 km) [l'herbolari](/restaurant_review-g694550-d12351756-reviews-l_herbolari-mont_roig_del_camp_baix_camp_costa_dorada_province_of_tarragona_cata.html?mcid=63709)\n* (8.69 km) [al punt](/restaurant_review-g580328-d7258963-reviews-al_punt-cambrils_baix_camp_costa_dorada_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n\n\n[zobraziť všetky reštaurácie v okolí lokality museu de l'oli na tripadvisore](/restaurantsnear-g694550-d8762094-museu_de_l_oli-mont_roig_del_camp_baix_camp_costa_dorada_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "f32e8ff287399623e8af7c477fe5d219", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.17", "questions": [ { "text": "", "name": "kedy je otvorená lokalita calaix de sastre - taller d'imatgeria popular?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.17", "id": "56c74f26ce3d48c96184fa9d3fe7461c", "answers": [ { "text": "otváracie hodiny lokality calaix de sastre - taller d'imatgeria popular: \n* pon - sob 9:30 - 13:00\n* pon - sob 17:00 - 20:30\n", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "ktoré hotely sa nachádzajú v blízkosti lokality calaix de sastre - taller d'imatgeria popular?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.17", "id": "974e7a4c2b2c197533e522a186a11aa3", "answers": [ { "text": "hotely v blízkosti lokality calaix de sastre - taller d'imatgeria popular:\n* (1.03 km) [hotel sb corona tortosa](/hotel_review-g319798-d278905-reviews-hotel_sb_corona_tortosa-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (1.59 km) [parador de tortosa](/hotel_review-g319798-d317990-reviews-parador_de_tortosa-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (1.47 km) [torre del prior](/hotel_review-g319798-d7101677-reviews-torre_del_prior-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (2.13 km) [berenguer iv](/hotel_review-g319798-d280863-reviews-berenguer_iv-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (0.93 km) [hort de marsella](/hotel_review-g1236731-d12901691-reviews-hort_de_marsella-roquetes_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n\n\n[zobraziť všetky hotely v okolí lokality calaix de sastre - taller d'imatgeria popular na tripadvisore](/hotelsnear-g319798-d6954446-calaix_de_sastre_taller_d_imatgeria_popular-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catal.html?mcid=63709)", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "ktoré reštaurácie sa nachádzajú v okolí lokality calaix de sastre - taller d'imatgeria popular?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.17", "id": "8d7c7432b1ed682750c18b4b33471d0b", "answers": [ { "text": "reštaurácie v okolí lokality calaix de sastre - taller d'imatgeria popular:\n* (0.01 km) [lo palauet](/restaurant_review-g319798-d14787112-reviews-lo_palauet-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (0.09 km) [la gela](/restaurant_review-g319798-d12931283-reviews-la_gela-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (0.18 km) [restaurante san cristobal vinallop](/restaurant_review-g319798-d6117010-reviews-restaurante_san_cristobal_vinallop-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona.html?mcid=63709)\n* (1.98 km) [dmiquel cuina de temporada](/restaurant_review-g319798-d12357857-reviews-dmiquel_cuina_de_temporada-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalo.html?mcid=63709)\n* (1.25 km) [xampu gastro bar](/restaurant_review-g319798-d2698208-reviews-xampu_gastro_bar-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n\n\n[zobraziť všetky reštaurácie v okolí lokality calaix de sastre - taller d'imatgeria popular na tripadvisore](/restaurants-g319798-tortosa_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "efb4aaa99be2b0bcc9b4e8529318467e", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.21", "questions": [ { "text": "", "name": "what are the best places for príroda a parky in l'ametlla de mar?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.21", "id": "e75584adeaa84d0efd7e5ae3bb5ff8b8", "answers": [ { "text": "these places are best for príroda a parky in l'ametlla de mar:* [playa de sant jordi](/attraction_review-g670669-d8410698-reviews-playa_de_sant_jordi-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catal.html?mcid=63709)\n* [cala vidre](/attraction_review-g670669-d10686817-reviews-cala_vidre-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* [port calafat](/attraction_review-g670669-d10728396-reviews-port_calafat-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* [cala calafato](/attraction_review-g670669-d10686778-reviews-cala_calafato-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* [cala xelin](/attraction_review-g670669-d10713552-reviews-cala_xelin-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n\n[see more príroda a parky in l'ametlla de mar on tripadvisor](/attractions-g670669-activities-c57-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "which places provide the best príroda a parky in l'ametlla de mar for kids and families?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.21", "id": "7d6486cc606e78b3ae1a2b64b0cd76a8", "answers": [ { "text": "these are the best places for kid-friendly príroda a parky in l'ametlla de mar:* [playa de sant jordi](/attraction_review-g670669-d8410698-reviews-playa_de_sant_jordi-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catal.html?mcid=63709)\n* [cala vidre](/attraction_review-g670669-d10686817-reviews-cala_vidre-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* [playa de l'alguer](/attraction_review-g670669-d6484146-reviews-playa_de_l_alguer-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalon.html?mcid=63709)\n\n[see more príroda a parky for kids in l'ametlla de mar on tripadvisor](/attractions-g670669-activities-c57-zft11306-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "935b8637a948785c6e10d7753aab5fae", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2020.29", "questions": [ { "text": "", "name": "kedy je otvorená lokalita estadio ciutat de valència?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2020.29", "id": "b843c319ef32d1e368ff5e70f2b3c178", "answers": [ { "text": "otváracie hodiny lokality estadio ciutat de valència:<br/><ul><li>pon - pia 16:30 - 19:00</li><li>pon - sob 9:00 - 14:30</li></ul>", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "ktoré hotely sa nachádzajú v blízkosti lokality estadio ciutat de valència?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2020.29", "id": "c24bca62b9aa451b12796db8f3dbad8a", "answers": [ { "text": "hotely v blízkosti lokality estadio ciutat de valència:\n<ul>\n<li>(2.05 km) <a href=\"/hotel\\_review-g187529-d3732562-reviews-bed\\_and\\_breakfast\\_valencia\\_mindfulness\\_retreat-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian.html?mcid=63709\">bed and breakfast valencia mindfulness retreat</a></li>\n<li>(2.15 km) <a href=\"/hotel\\_review-g187529-d3252669-reviews-valencia\\_arthouse-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian\\_country.html?mcid=63709\">valencia arthouse</a></li>\n<li>(2.16 km) <a href=\"/hotel\\_review-g187529-d2648893-reviews-casa\\_cosy-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian\\_country.html?mcid=63709\">casa cosy</a></li>\n<li>(2.20 km) <a href=\"/hotel\\_review-g187529-d2531356-reviews-caro\\_hotel-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian\\_country.html?mcid=63709\">caro hotel</a></li>\n<li>(2.69 km) <a href=\"/hotel\\_review-g187529-d17513946-reviews-hotel\\_cosmo\\_valencia-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian\\_country.html?mcid=63709\">hotel cosmo valencia</a></li>\n</ul>\n<a href=\"/hotelsnear-g187529-d11445040-estadio\\_ciutat\\_de\\_valencia-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian\\_country.html?mcid=63709\">zobraziť všetky hotely v okolí lokality estadio ciutat de valència na tripadvisore</a>", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "ktoré reštaurácie sa nachádzajú v okolí lokality estadio ciutat de valència?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2020.29", "id": "8afab1bb7a6f91b30be651624f76ba7d", "answers": [ { "text": "reštaurácie v okolí lokality estadio ciutat de valència:\n<ul>\n<li>(0.15 km) <a href=\"/restaurant\\_review-g187529-d1748498-reviews-cerveceria\\_100\\_montaditos-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian\\_country.html?mcid=63709\">cerveceria 100 montaditos</a></li>\n<li>(0.14 km) <a href=\"/restaurant\\_review-g187529-d19326035-reviews-icecobar-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian\\_country.html?mcid=63709\">icecobar</a></li>\n<li>(0.08 km) <a href=\"/restaurant\\_review-g187529-d4432575-reviews-la\\_tagliatella\\_arena\\_multiespacio\\_valencia-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencia.html?mcid=63709\">la tagliatella arena multiespacio, valencia</a></li>\n<li>(0.12 km) <a href=\"/restaurant\\_review-g187529-d12931325-reviews-pomodoro-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian\\_country.html?mcid=63709\">pomodoro</a></li>\n<li>(0.14 km) <a href=\"/restaurant\\_review-g187529-d9789320-reviews-panaria-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian\\_country.html?mcid=63709\">panaria</a></li>\n</ul>\n<a href=\"/restaurantsnear-g187529-d11445040-estadio\\_ciutat\\_de\\_valencia-valencia\\_province\\_of\\_valencia\\_valencian\\_country.html?mcid=63709\">zobraziť všetky reštaurácie v okolí lokality estadio ciutat de valència na tripadvisore</a>", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "28ef65d823e74cbacb4efaf7993ae897", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.17", "questions": [ { "text": "", "name": "ktoré hotely sa nachádzajú v blízkosti lokality formatgeria punta calda?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.17", "id": "bdb47bc1d333ab908bd5922c633254a2", "answers": [ { "text": "hotely v blízkosti lokality formatgeria punta calda:\n* (6.86 km) [hostal la panavera](/hotel_review-g1190278-d1465268-reviews-hostal_la_panavera-el_perello_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (10.55 km) [ohtels les oliveres](/hotel_review-g1190278-d574061-reviews-ohtels_les_oliveres-el_perello_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (7.19 km) [alannia costa dorada](/hotel_review-g1009855-d2645114-reviews-alannia_costa_dorada-l_hospitalet_de_l_infant_baix_camp_costa_dorada_province_of_tarr.html?mcid=63709)\n* (2.67 km) [villa maria](/vacationrentalreview-g670669-d2080780-villa_maria-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* (15.87 km) [hotel mas mariassa](/hotel_review-g1723181-d1584322-reviews-hotel_mas_mariassa-pratdip_baix_camp_costa_dorada_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n\n\n[zobraziť všetky hotely v okolí lokality formatgeria punta calda na tripadvisore](/hotelsnear-g670669-d7022342-formatgeria_punta_calda-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)", "name": "", "is_accepted": true } ] }, { "text": "", "name": "ktoré reštaurácie sa nachádzajú v okolí lokality formatgeria punta calda?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.17", "id": "95beb4a1e8bf637ead371d74c7cc10d3", "answers": [ { "text": "reštaurácie v okolí lokality formatgeria punta calda:\n* (4.05 km) [restaurant mestral](/restaurant_review-g670669-d4840500-reviews-restaurant_mestral-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalo.html?mcid=63709)\n* (4.10 km) [restaurant la llotja](/restaurant_review-g670669-d995172-reviews-restaurant_la_llotja-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catal.html?mcid=63709)\n* (4.23 km) [el moli dels avis](/restaurant_review-g670669-d2481555-reviews-el_moli_dels_avis-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalon.html?mcid=63709)\n* (13.87 km) [restaurante camarote 23](/restaurant_review-g670769-d21045247-reviews-restaurante_camarote_23-l_ampolla_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalon.html?mcid=63709)\n* (5.42 km) [balco de l'estany](/restaurant_review-g670669-d4028812-reviews-balco_de_l_estany-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalon.html?mcid=63709)\n\n\n[zobraziť všetky reštaurácie v okolí lokality formatgeria punta calda na tripadvisore](/restaurantsnear-g670669-d7022342-formatgeria_punta_calda-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "6f3362d07832a2b2137771175518c8d3", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.21", "questions": [ { "text": "", "name": "what are the best places for prístaviska in l'ametlla de mar?", "domain": "tripadvisor.sk", "bucket": "2021.21", "id": "6f3362d07832a2b2137771175518c8d3", "answers": [ { "text": "these places are best for prístaviska in l'ametlla de mar:* [port calafat](/attraction_review-g670669-d10728396-reviews-port_calafat-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)\n* [port marina sant jordi](/attraction_review-g670669-d17540038-reviews-port_marina_sant_jordi-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_c.html?mcid=63709)\n* [club nautic l'ametlla de mar](/attraction_review-g670669-d10728388-reviews-club_nautic_l_ametlla_de_mar-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarra.html?mcid=63709)\n\n[see more prístaviska in l'ametlla de mar on tripadvisor](/attractions-g670669-activities-c57-t64-l_ametlla_de_mar_terres_de_l_ebre_province_of_tarragona_catalonia.html?mcid=63709)", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] } ]
bjr-vacante.ro
[ { "id": "b6ac59a2f4d9ca26f2d14f1ce50c0c28", "domain": "bjr-vacante.ro", "bucket": "2021.21", "questions": [ { "text": "", "name": "unde este situat hotelul royal view b&b din hualien?", "domain": "bjr-vacante.ro", "bucket": "2021.21", "id": "9ae208e80abb41ddc45bfea9d1498b85", "answers": [ { "text": "este situat in hualien, taiwan, taiwan", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] }, { "id": "4e41bfe97113f00e8549a8ada877931c", "domain": "bjr-vacante.ro", "bucket": "2021.39", "questions": [ { "text": "", "name": "unde este situat hotelul discovery b&b din hualien?", "domain": "bjr-vacante.ro", "bucket": "2021.39", "id": "4e4483d2b3f73b6ad344ddabdd27bfca", "answers": [ { "text": "este situat in hualien, taiwan, taiwan", "name": "", "is_accepted": true } ] } ] } ]
tripadvisor.co.id
[]
afalamirada.cat
[]

MQA

MQA is a Multilingual corpus of Questions and Answers (MQA) parsed from the Common Crawl. Questions are divided in two types: Frequently Asked Questions (FAQ) and Community Question Answering (CQA).

from datasets import load_dataset
all_data = load_dataset("clips/mqa", language="en")
{
 "name": "the title of the question (if any)",
 "text": "the body of the question (if any)",
 "answers": [{
  "text": "the text of the answer",
  "is_accepted": "true|false"
 }]
}
faq_data = load_dataset("clips/mqa", scope="faq", language="en")
cqa_data = load_dataset("clips/mqa", scope="cqa", language="en")

Languages

We collected around 234M pairs of questions and answers in 39 languages. To download a language specific subset you need to specify the language key as configuration. See below for an example.

load_dataset("clips/mqa", language="en") # replace "en" by any language listed below
Language FAQ CQA
en 174,696,414 14,082,180
de 17,796,992 1,094,606
es 14,967,582 845,836
fr 13,096,727 1,299,359
ru 12,435,022 1,715,131
it 6,850,573 455,027
ja 6,369,706 2,089,952
zh 5,940,796 579,596
pt 5,851,286 373,982
nl 4,882,511 503,376
tr 3,893,964 370,975
pl 3,766,531 70,559
vi 2,795,227 96,528
id 2,253,070 200,441
ar 2,211,795 805,661
uk 2,090,611 27,260
el 1,758,618 17,167
no 1,752,820 11,786
sv 1,733,582 20,024
fi 1,717,221 41,371
ro 1,689,471 93,222
th 1,685,463 73,204
da 1,554,581 16,398
he 1,422,449 88,435
ko 1,361,901 49,061
cs 1,224,312 143,863
hu 878,385 27,639
fa 787,420 118,805
sk 785,101 4,615
lt 672,105 301
et 547,208 441
hi 516,342 205,645
hr 458,958 11,677
is 437,748 37
lv 428,002 88
ms 230,568 7,460
bg 198,671 5,320
sr 110,270 3,980
ca 100,201 1,914

FAQ vs. CQA

You can download the Frequently Asked Questions (FAQ) or the Community Question Answering (CQA) part of the dataset.

faq = load_dataset("clips/mqa", scope="faq")
cqa = load_dataset("clips/mqa", scope="cqa")
all = load_dataset("clips/mqa", scope="all")

Although FAQ and CQA questions share the same structure, CQA questions can have multiple answers for a given questions, while FAQ questions have a single answer. FAQ questions typically only have a title (name key), while CQA have a title and a body (name and text).

Nesting and Data Fields

You can specify three different nesting level: question, page and domain.

Question

load_dataset("clips/mqa", level="question") # default

The default level is the question object:

 • name: the title of the question(if any) in markdown format
 • text: the body of the question (if any) in markdown format
 • answers: a list of answers
  • text: the title of the answer (if any) in markdown format
  • name: the body of the answer in markdown format
  • is_accepted: true if the answer is selected.

Page

This level returns a list of questions present on the same page. This is mostly useful for FAQs since CQAs already have one question per page.

load_dataset("clips/mqa", level="page")

Domain

This level returns a list of pages present on the web domain. This is a good way to cope with FAQs duplication by sampling one page per domain at each epoch.

load_dataset("clips/mqa", level="domain")

Source Data

This section was adapted from the source data description of OSCAR

Common Crawl is a non-profit foundation which produces and maintains an open repository of web crawled data that is both accessible and analysable. Common Crawl's complete web archive consists of petabytes of data collected over 8 years of web crawling. The repository contains raw web page HTML data (WARC files), metdata extracts (WAT files) and plain text extracts (WET files). The organisation's crawlers has always respected nofollow and robots.txt policies.

To construct MQA, we used the WARC files of Common Crawl.

People

This model was developed by Maxime De Bruyn, Ehsan Lotfi, Jeska Buhmann and Walter Daelemans.

Licensing Information

These data are released under this licensing scheme.
We do not own any of the text from which these data has been extracted.
We license the actual packaging of these data under the Creative Commons CC0 license ("no rights reserved") http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Should you consider that our data contains material that is owned by you and should therefore not be reproduced here, please:
* Clearly identify yourself, with detailed contact data such as an address, telephone number or email address at which you can be contacted.
* Clearly identify the copyrighted work claimed to be infringed.
* Clearly identify the material that is claimed to be infringing and information reasonably sufficient to allow us to locate the material.

We will comply to legitimate requests by removing the affected sources from the next release of the corpus.

Citation information

@inproceedings{de-bruyn-etal-2021-mfaq,
  title = "{MFAQ}: a Multilingual {FAQ} Dataset",
  author = "De Bruyn, Maxime and
   Lotfi, Ehsan and
   Buhmann, Jeska and
   Daelemans, Walter",
  booktitle = "Proceedings of the 3rd Workshop on Machine Reading for Question Answering",
  month = nov,
  year = "2021",
  address = "Punta Cana, Dominican Republic",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/2021.mrqa-1.1",
  pages = "1--13",
}
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on clips/mqa

Spaces using clips/mqa