text
stringlengths
1
1.42k
ents
listlengths
0
65
sents
listlengths
1
6
tokens
listlengths
1
295
spans
dict
dagw_source
stringclasses
16 values
dagw_domain
stringclasses
7 values
dagw_source_full
stringclasses
16 values
Danmark skal bygges af maskinernes forsigtige refleksioner .
[ { "end": 7, "label": "GPE", "start": 0 } ]
[ { "end": 60, "start": 0 } ]
[ { "end": 7, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 12, "id": 1, "start": 8 }, { "end": 19, "id": 2, "start": 13 }, { "end": 22, "id": 3, "start": 20 }, { "end": 34, "id": 4, "start": 23 }, { "end": 45, "id": 5, "start": 35 }, { "end": 58, "id": 6, "start": 46 }, { "end": 60, "id": 7, "start": 59 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
danavis
News
Danish daily newspapers
Hvil i Cap Dag - 2011 år Cap D'Agde Privat billede af nudister på ferie Familie
[ { "end": 21, "label": "DATE", "start": 17 }, { "end": 35, "label": "GPE", "start": 25 } ]
[ { "end": 79, "start": 0 } ]
[ { "end": 4, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 6, "id": 1, "start": 5 }, { "end": 10, "id": 2, "start": 7 }, { "end": 14, "id": 3, "start": 11 }, { "end": 16, "id": 4, "start": 15 }, { "end": 21, "id": 5, "start": 17 }, { "end": 24, "id": 6, "start": 22 }, { "end": 28, "id": 7, "start": 25 }, { "end": 35, "id": 8, "start": 29 }, { "end": 42, "id": 9, "start": 36 }, { "end": 50, "id": 10, "start": 43 }, { "end": 53, "id": 11, "start": 51 }, { "end": 62, "id": 12, "start": 54 }, { "end": 65, "id": 13, "start": 63 }, { "end": 71, "id": 14, "start": 66 }, { "end": 79, "id": 15, "start": 72 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Måtte det nye år gøre dem mere fortrolige med livet i Danmark og hjælpe dem, de ældre såvel som den opvoksende generation, til at finde sig til rette i det danske samfund.
[ { "end": 16, "label": "DATE", "start": 6 }, { "end": 61, "label": "GPE", "start": 54 }, { "end": 162, "label": "NORP", "start": 156 } ]
[ { "end": 171, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 9, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 10 }, { "end": 16, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 21, "id": 4, "start": 17 }, { "end": 25, "id": 5, "start": 22 }, { "end": 30, "id": 6, "start": 26 }, { "end": 41, "id": 7, "start": 31 }, { "end": 45, "id": 8, "start": 42 }, { "end": 51, "id": 9, "start": 46 }, { "end": 53, "id": 10, "start": 52 }, { "end": 61, "id": 11, "start": 54 }, { "end": 64, "id": 12, "start": 62 }, { "end": 71, "id": 13, "start": 65 }, { "end": 75, "id": 14, "start": 72 }, { "end": 76, "id": 15, "start": 75 }, { "end": 79, "id": 16, "start": 77 }, { "end": 85, "id": 17, "start": 80 }, { "end": 91, "id": 18, "start": 86 }, { "end": 95, "id": 19, "start": 92 }, { "end": 99, "id": 20, "start": 96 }, { "end": 110, "id": 21, "start": 100 }, { "end": 121, "id": 22, "start": 111 }, { "end": 122, "id": 23, "start": 121 }, { "end": 126, "id": 24, "start": 123 }, { "end": 129, "id": 25, "start": 127 }, { "end": 135, "id": 26, "start": 130 }, { "end": 139, "id": 27, "start": 136 }, { "end": 143, "id": 28, "start": 140 }, { "end": 149, "id": 29, "start": 144 }, { "end": 151, "id": 30, "start": 150 }, { "end": 155, "id": 31, "start": 152 }, { "end": 162, "id": 32, "start": 156 }, { "end": 170, "id": 33, "start": 163 }, { "end": 171, "id": 34, "start": 170 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
naat
Conversation
NAAT
Vi har også 360 graders Private Banking rådgivning til formuende kunder med specialister indenfor skat og investering
[ { "end": 23, "label": "QUANTITY", "start": 12 } ]
[ { "end": 117, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 6, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 11, "id": 2, "start": 7 }, { "end": 15, "id": 3, "start": 12 }, { "end": 23, "id": 4, "start": 16 }, { "end": 31, "id": 5, "start": 24 }, { "end": 39, "id": 6, "start": 32 }, { "end": 50, "id": 7, "start": 40 }, { "end": 54, "id": 8, "start": 51 }, { "end": 64, "id": 9, "start": 55 }, { "end": 71, "id": 10, "start": 65 }, { "end": 75, "id": 11, "start": 72 }, { "end": 88, "id": 12, "start": 76 }, { "end": 97, "id": 13, "start": 89 }, { "end": 102, "id": 14, "start": 98 }, { "end": 105, "id": 15, "start": 103 }, { "end": 117, "id": 16, "start": 106 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
| Nyhedsmails
[]
[ { "end": 13, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 13, "id": 1, "start": 2 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
jeg synes det er hammer atrengt af vores lærer at skille 3 bedstevenner ad på den måde!
[ { "end": 58, "label": "CARDINAL", "start": 57 } ]
[ { "end": 87, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 9, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 10 }, { "end": 16, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 23, "id": 4, "start": 17 }, { "end": 31, "id": 5, "start": 24 }, { "end": 34, "id": 6, "start": 32 }, { "end": 40, "id": 7, "start": 35 }, { "end": 46, "id": 8, "start": 41 }, { "end": 49, "id": 9, "start": 47 }, { "end": 56, "id": 10, "start": 50 }, { "end": 58, "id": 11, "start": 57 }, { "end": 71, "id": 12, "start": 59 }, { "end": 74, "id": 13, "start": 72 }, { "end": 77, "id": 14, "start": 75 }, { "end": 81, "id": 15, "start": 78 }, { "end": 86, "id": 16, "start": 82 }, { "end": 87, "id": 17, "start": 86 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
hest
Social Media
Hestenettet (Danish debate forum)
En Hellig Paaskemorgen,
[ { "end": 22, "label": "TIME", "start": 10 } ]
[ { "end": 24, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 9, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 22, "id": 2, "start": 10 }, { "end": 23, "id": 3, "start": 22 }, { "end": 24, "id": 4, "start": 23 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
wikisource
Wiki & Books
Wikisource
ved foldskift afpudses folden med en gammel grønthøster.
[]
[ { "end": 56, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 13, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 22, "id": 2, "start": 14 }, { "end": 29, "id": 3, "start": 23 }, { "end": 33, "id": 4, "start": 30 }, { "end": 36, "id": 5, "start": 34 }, { "end": 43, "id": 6, "start": 37 }, { "end": 55, "id": 7, "start": 44 }, { "end": 56, "id": 8, "start": 55 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
hest
Social Media
Hestenettet (Danish debate forum)
Hand mod Hand, 1816
[ { "end": 13, "label": "WORK OF ART", "start": 0 }, { "end": 19, "label": "DATE", "start": 15 } ]
[ { "end": 20, "start": 0 } ]
[ { "end": 4, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 5 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 14, "id": 3, "start": 13 }, { "end": 19, "id": 4, "start": 15 }, { "end": 20, "id": 5, "start": 19 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
adl
Wiki & Books
Archive for Danish Literature
en byret vedrørende retsafgift kan påkæres i den borgerlige retsplejes former.
[]
[ { "end": 78, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 19, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 30, "id": 3, "start": 20 }, { "end": 34, "id": 4, "start": 31 }, { "end": 42, "id": 5, "start": 35 }, { "end": 44, "id": 6, "start": 43 }, { "end": 48, "id": 7, "start": 45 }, { "end": 59, "id": 8, "start": 49 }, { "end": 70, "id": 9, "start": 60 }, { "end": 77, "id": 10, "start": 71 }, { "end": 78, "id": 11, "start": 77 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retspraksis
Legal
retspraksis (Danish legal information)
Eks.: 'smykke*' vil matche: smykke, smykker, smykkesæt osv.
[]
[ { "end": 59, "start": 0 } ]
[ { "end": 4, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 5, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 7, "id": 2, "start": 6 }, { "end": 13, "id": 3, "start": 7 }, { "end": 14, "id": 4, "start": 13 }, { "end": 15, "id": 5, "start": 14 }, { "end": 19, "id": 6, "start": 16 }, { "end": 26, "id": 7, "start": 20 }, { "end": 27, "id": 8, "start": 26 }, { "end": 34, "id": 9, "start": 28 }, { "end": 35, "id": 10, "start": 34 }, { "end": 43, "id": 11, "start": 36 }, { "end": 44, "id": 12, "start": 43 }, { "end": 54, "id": 13, "start": 45 }, { "end": 59, "id": 14, "start": 55 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
( Log Out
[]
[ { "end": 9, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 5, "id": 1, "start": 2 }, { "end": 9, "id": 2, "start": 6 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Min Gienganger og jeg selv.
[]
[ { "end": 27, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 14, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 17, "id": 2, "start": 15 }, { "end": 21, "id": 3, "start": 18 }, { "end": 26, "id": 4, "start": 22 }, { "end": 27, "id": 5, "start": 26 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
adl
Wiki & Books
Archive for Danish Literature
Næsten alle danskere er tilhængere af bæredygtighed, men det er langt fra alle, der ved, hvordan man lever bæredygtigt i hverdagen
[ { "end": 20, "label": "NORP", "start": 12 } ]
[ { "end": 130, "start": 0 } ]
[ { "end": 6, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 11, "id": 1, "start": 7 }, { "end": 20, "id": 2, "start": 12 }, { "end": 23, "id": 3, "start": 21 }, { "end": 34, "id": 4, "start": 24 }, { "end": 37, "id": 5, "start": 35 }, { "end": 51, "id": 6, "start": 38 }, { "end": 52, "id": 7, "start": 51 }, { "end": 56, "id": 8, "start": 53 }, { "end": 60, "id": 9, "start": 57 }, { "end": 63, "id": 10, "start": 61 }, { "end": 69, "id": 11, "start": 64 }, { "end": 73, "id": 12, "start": 70 }, { "end": 78, "id": 13, "start": 74 }, { "end": 79, "id": 14, "start": 78 }, { "end": 83, "id": 15, "start": 80 }, { "end": 87, "id": 16, "start": 84 }, { "end": 88, "id": 17, "start": 87 }, { "end": 96, "id": 18, "start": 89 }, { "end": 100, "id": 19, "start": 97 }, { "end": 106, "id": 20, "start": 101 }, { "end": 118, "id": 21, "start": 107 }, { "end": 120, "id": 22, "start": 119 }, { "end": 130, "id": 23, "start": 121 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Produktarkiv
[]
[ { "end": 12, "start": 0 } ]
[ { "end": 12, "id": 0, "start": 0 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Storcentre lukker i morgen, fordi de udgør smitterisiko.
[ { "end": 26, "label": "DATE", "start": 18 } ]
[ { "end": 56, "start": 0 } ]
[ { "end": 10, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 17, "id": 1, "start": 11 }, { "end": 19, "id": 2, "start": 18 }, { "end": 26, "id": 3, "start": 20 }, { "end": 27, "id": 4, "start": 26 }, { "end": 33, "id": 5, "start": 28 }, { "end": 36, "id": 6, "start": 34 }, { "end": 42, "id": 7, "start": 37 }, { "end": 55, "id": 8, "start": 43 }, { "end": 56, "id": 9, "start": 55 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
null
null
null
Redegørelse til retningslinje
[]
[ { "end": 29, "start": 0 } ]
[ { "end": 11, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 15, "id": 1, "start": 12 }, { "end": 29, "id": 2, "start": 16 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Det gælder også vores engagement i og ansvar for udviklingslandene.
[]
[ { "end": 67, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 10, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 15, "id": 2, "start": 11 }, { "end": 21, "id": 3, "start": 16 }, { "end": 32, "id": 4, "start": 22 }, { "end": 34, "id": 5, "start": 33 }, { "end": 37, "id": 6, "start": 35 }, { "end": 44, "id": 7, "start": 38 }, { "end": 48, "id": 8, "start": 45 }, { "end": 66, "id": 9, "start": 49 }, { "end": 67, "id": 10, "start": 66 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
ep
Conversation
European Parliament
Af en skrivelse af 15
[ { "end": 21, "label": "CARDINAL", "start": 19 } ]
[ { "end": 21, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 5, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 15, "id": 2, "start": 6 }, { "end": 18, "id": 3, "start": 16 }, { "end": 21, "id": 4, "start": 19 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
skat
Legal
Skat (Danish tax authority)
De grove en Venusstøtte op
[ { "end": 26, "label": "WORK OF ART", "start": 0 } ]
[ { "end": 26, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 11, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 23, "id": 3, "start": 12 }, { "end": 26, "id": 4, "start": 24 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
adl
Wiki & Books
Archive for Danish Literature
Nævnet pålagde bladet at
[ { "end": 6, "label": "ORGANIZATION", "start": 0 } ]
[ { "end": 24, "start": 0 } ]
[ { "end": 6, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 14, "id": 1, "start": 7 }, { "end": 21, "id": 2, "start": 15 }, { "end": 24, "id": 3, "start": 22 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retsinformationdk
Legal
retsinformation.dk (Danish legal information)
Forskellige steder?
[]
[ { "end": 19, "start": 0 } ]
[ { "end": 11, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 18, "id": 1, "start": 12 }, { "end": 19, "id": 2, "start": 18 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
spont
Conversation
Spontaneous speech
Afskedsbrev.
[]
[ { "end": 12, "start": 0 } ]
[ { "end": 11, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 12, "id": 1, "start": 11 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
adl
Wiki & Books
Archive for Danish Literature
Aborren er en yndet fisk for lystfiskere.
[]
[ { "end": 41, "start": 0 } ]
[ { "end": 7, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 10, "id": 1, "start": 8 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 11 }, { "end": 19, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 24, "id": 4, "start": 20 }, { "end": 28, "id": 5, "start": 25 }, { "end": 40, "id": 6, "start": 29 }, { "end": 41, "id": 7, "start": 40 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
wiki
Wiki & Books
Wikipedia
Et stævne som dette kan kun lykkes ved mange frivilliges hjælp med praktiske opgaver
[]
[ { "end": 84, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 9, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 10 }, { "end": 19, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 23, "id": 4, "start": 20 }, { "end": 27, "id": 5, "start": 24 }, { "end": 34, "id": 6, "start": 28 }, { "end": 38, "id": 7, "start": 35 }, { "end": 44, "id": 8, "start": 39 }, { "end": 56, "id": 9, "start": 45 }, { "end": 62, "id": 10, "start": 57 }, { "end": 66, "id": 11, "start": 63 }, { "end": 76, "id": 12, "start": 67 }, { "end": 84, "id": 13, "start": 77 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Opret konto / Indkøbskurv - 0 Forside
[ { "end": 29, "label": "CARDINAL", "start": 28 } ]
[ { "end": 37, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 11, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 12 }, { "end": 25, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 27, "id": 4, "start": 26 }, { "end": 29, "id": 5, "start": 28 }, { "end": 37, "id": 6, "start": 30 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
september 2016 (11)
[ { "end": 14, "label": "DATE", "start": 0 }, { "end": 18, "label": "CARDINAL", "start": 16 } ]
[ { "end": 19, "start": 0 } ]
[ { "end": 9, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 14, "id": 1, "start": 10 }, { "end": 16, "id": 2, "start": 15 }, { "end": 18, "id": 3, "start": 16 }, { "end": 19, "id": 4, "start": 18 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
i indslagene er bragt navne på ansøgerne til
[]
[ { "end": 44, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 12, "id": 1, "start": 2 }, { "end": 15, "id": 2, "start": 13 }, { "end": 21, "id": 3, "start": 16 }, { "end": 27, "id": 4, "start": 22 }, { "end": 30, "id": 5, "start": 28 }, { "end": 40, "id": 6, "start": 31 }, { "end": 44, "id": 7, "start": 41 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retsinformationdk
Legal
retsinformation.dk (Danish legal information)
Den franske Revolutions Historie i kort Begreb
[ { "end": 11, "label": "NORP", "start": 4 } ]
[ { "end": 46, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 11, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 23, "id": 2, "start": 12 }, { "end": 32, "id": 3, "start": 24 }, { "end": 34, "id": 4, "start": 33 }, { "end": 39, "id": 5, "start": 35 }, { "end": 46, "id": 6, "start": 40 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
adl
Wiki & Books
Archive for Danish Literature
Truma Therme varmt vand Vandtank, 40 ltr., integreret Varme Klima Elektrisk gulvvarme, V /
[ { "end": 5, "label": "ORGANIZATION", "start": 0 }, { "end": 12, "label": "PRODUCT", "start": 6 }, { "end": 41, "label": "QUANTITY", "start": 34 } ]
[ { "end": 90, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 12, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 18, "id": 2, "start": 13 }, { "end": 23, "id": 3, "start": 19 }, { "end": 32, "id": 4, "start": 24 }, { "end": 33, "id": 5, "start": 32 }, { "end": 36, "id": 6, "start": 34 }, { "end": 41, "id": 7, "start": 37 }, { "end": 42, "id": 8, "start": 41 }, { "end": 53, "id": 9, "start": 43 }, { "end": 59, "id": 10, "start": 54 }, { "end": 65, "id": 11, "start": 60 }, { "end": 75, "id": 12, "start": 66 }, { "end": 85, "id": 13, "start": 76 }, { "end": 86, "id": 14, "start": 85 }, { "end": 88, "id": 15, "start": 87 }, { "end": 90, "id": 16, "start": 89 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Hvad er dine spørgsmål ?
[]
[ { "end": 24, "start": 0 } ]
[ { "end": 4, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 7, "id": 1, "start": 5 }, { "end": 12, "id": 2, "start": 8 }, { "end": 22, "id": 3, "start": 13 }, { "end": 24, "id": 4, "start": 23 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
'Kender du nogle virksomheder, der måske har behov for en medarbejder med min baggrund?'
[]
[ { "end": 88, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 7, "id": 1, "start": 1 }, { "end": 10, "id": 2, "start": 8 }, { "end": 16, "id": 3, "start": 11 }, { "end": 29, "id": 4, "start": 17 }, { "end": 30, "id": 5, "start": 29 }, { "end": 34, "id": 6, "start": 31 }, { "end": 40, "id": 7, "start": 35 }, { "end": 44, "id": 8, "start": 41 }, { "end": 50, "id": 9, "start": 45 }, { "end": 54, "id": 10, "start": 51 }, { "end": 57, "id": 11, "start": 55 }, { "end": 69, "id": 12, "start": 58 }, { "end": 73, "id": 13, "start": 70 }, { "end": 77, "id": 14, "start": 74 }, { "end": 86, "id": 15, "start": 78 }, { "end": 87, "id": 16, "start": 86 }, { "end": 88, "id": 17, "start": 87 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
wikibooks
Wiki & Books
Wikibooks
Politiet advarer:
[ { "end": 8, "label": "ORGANIZATION", "start": 0 } ]
[ { "end": 17, "start": 0 } ]
[ { "end": 8, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 16, "id": 1, "start": 9 }, { "end": 17, "id": 2, "start": 16 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
generalfor
[]
[ { "end": 10, "start": 0 } ]
[ { "end": 10, "id": 0, "start": 0 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Når vi står på tærsklen til det nye år, vil vi alle gerne, at alt det gode, alt det, der lykkedes i det gamle år, må vare ved og bære frugt, mens vi lægger alt det mindre gode bag os.
[ { "end": 38, "label": "DATE", "start": 28 }, { "end": 112, "label": "DATE", "start": 100 } ]
[ { "end": 183, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 6, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 11, "id": 2, "start": 7 }, { "end": 14, "id": 3, "start": 12 }, { "end": 23, "id": 4, "start": 15 }, { "end": 27, "id": 5, "start": 24 }, { "end": 31, "id": 6, "start": 28 }, { "end": 35, "id": 7, "start": 32 }, { "end": 38, "id": 8, "start": 36 }, { "end": 39, "id": 9, "start": 38 }, { "end": 43, "id": 10, "start": 40 }, { "end": 46, "id": 11, "start": 44 }, { "end": 51, "id": 12, "start": 47 }, { "end": 57, "id": 13, "start": 52 }, { "end": 58, "id": 14, "start": 57 }, { "end": 61, "id": 15, "start": 59 }, { "end": 65, "id": 16, "start": 62 }, { "end": 69, "id": 17, "start": 66 }, { "end": 74, "id": 18, "start": 70 }, { "end": 75, "id": 19, "start": 74 }, { "end": 79, "id": 20, "start": 76 }, { "end": 83, "id": 21, "start": 80 }, { "end": 84, "id": 22, "start": 83 }, { "end": 88, "id": 23, "start": 85 }, { "end": 97, "id": 24, "start": 89 }, { "end": 99, "id": 25, "start": 98 }, { "end": 103, "id": 26, "start": 100 }, { "end": 109, "id": 27, "start": 104 }, { "end": 112, "id": 28, "start": 110 }, { "end": 113, "id": 29, "start": 112 }, { "end": 116, "id": 30, "start": 114 }, { "end": 121, "id": 31, "start": 117 }, { "end": 125, "id": 32, "start": 122 }, { "end": 128, "id": 33, "start": 126 }, { "end": 133, "id": 34, "start": 129 }, { "end": 139, "id": 35, "start": 134 }, { "end": 140, "id": 36, "start": 139 }, { "end": 145, "id": 37, "start": 141 }, { "end": 148, "id": 38, "start": 146 }, { "end": 155, "id": 39, "start": 149 }, { "end": 159, "id": 40, "start": 156 }, { "end": 163, "id": 41, "start": 160 }, { "end": 170, "id": 42, "start": 164 }, { "end": 175, "id": 43, "start": 171 }, { "end": 179, "id": 44, "start": 176 }, { "end": 182, "id": 45, "start": 180 }, { "end": 183, "id": 46, "start": 182 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
naat
Conversation
NAAT
Det er blevet et forbillede for hele verden.
[]
[ { "end": 44, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 6, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 7 }, { "end": 16, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 27, "id": 4, "start": 17 }, { "end": 31, "id": 5, "start": 28 }, { "end": 36, "id": 6, "start": 32 }, { "end": 43, "id": 7, "start": 37 }, { "end": 44, "id": 8, "start": 43 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
naat
Conversation
NAAT
Blogkonkurrence FM2008 =====>
[ { "end": 22, "label": "WORK OF ART", "start": 16 } ]
[ { "end": 29, "start": 0 } ]
[ { "end": 15, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 22, "id": 1, "start": 16 }, { "end": 24, "id": 2, "start": 23 }, { "end": 25, "id": 3, "start": 24 }, { "end": 26, "id": 4, "start": 25 }, { "end": 27, "id": 5, "start": 26 }, { "end": 28, "id": 6, "start": 27 }, { "end": 29, "id": 7, "start": 28 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
kostninger ved oversættelse til polsk og legalisering af adcitationsstævningen med henblik på
[ { "end": 37, "label": "NORP", "start": 32 } ]
[ { "end": 93, "start": 0 } ]
[ { "end": 10, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 14, "id": 1, "start": 11 }, { "end": 27, "id": 2, "start": 15 }, { "end": 31, "id": 3, "start": 28 }, { "end": 37, "id": 4, "start": 32 }, { "end": 40, "id": 5, "start": 38 }, { "end": 53, "id": 6, "start": 41 }, { "end": 56, "id": 7, "start": 54 }, { "end": 78, "id": 8, "start": 57 }, { "end": 82, "id": 9, "start": 79 }, { "end": 90, "id": 10, "start": 83 }, { "end": 93, "id": 11, "start": 91 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retspraksis
Legal
retspraksis (Danish legal information)
Her er teknologierne bag fremtidens virksomheder
[]
[ { "end": 48, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 6, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 20, "id": 2, "start": 7 }, { "end": 24, "id": 3, "start": 21 }, { "end": 35, "id": 4, "start": 25 }, { "end": 48, "id": 5, "start": 36 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Du skal da bare ringe til Kit, du finder hende på
[ { "end": 29, "label": "PERSON", "start": 26 } ]
[ { "end": 52, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 7, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 10, "id": 2, "start": 8 }, { "end": 15, "id": 3, "start": 11 }, { "end": 21, "id": 4, "start": 16 }, { "end": 25, "id": 5, "start": 22 }, { "end": 29, "id": 6, "start": 26 }, { "end": 30, "id": 7, "start": 29 }, { "end": 33, "id": 8, "start": 31 }, { "end": 40, "id": 9, "start": 34 }, { "end": 46, "id": 10, "start": 41 }, { "end": 49, "id": 11, "start": 47 }, { "end": 52, "id": 12, "start": 50 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
hest
Social Media
Hestenettet (Danish debate forum)
Hent App'en
[]
[ { "end": 11, "start": 0 } ]
[ { "end": 4, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 11, "id": 1, "start": 5 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Men det kan du jo melde til politiet.
[ { "end": 36, "label": "ORGANIZATION", "start": 28 } ]
[ { "end": 37, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 7, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 11, "id": 2, "start": 8 }, { "end": 14, "id": 3, "start": 12 }, { "end": 17, "id": 4, "start": 15 }, { "end": 23, "id": 5, "start": 18 }, { "end": 27, "id": 6, "start": 24 }, { "end": 36, "id": 7, "start": 28 }, { "end": 37, "id": 8, "start": 36 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
null
null
null
Er du kvinde og står du og mangler penge til huslejen, en dum ekstra regning eller er det blot penge til den sidste luksus?
[]
[ { "end": 123, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 5, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 12, "id": 2, "start": 6 }, { "end": 15, "id": 3, "start": 13 }, { "end": 20, "id": 4, "start": 16 }, { "end": 23, "id": 5, "start": 21 }, { "end": 26, "id": 6, "start": 24 }, { "end": 34, "id": 7, "start": 27 }, { "end": 40, "id": 8, "start": 35 }, { "end": 44, "id": 9, "start": 41 }, { "end": 53, "id": 10, "start": 45 }, { "end": 54, "id": 11, "start": 53 }, { "end": 57, "id": 12, "start": 55 }, { "end": 61, "id": 13, "start": 58 }, { "end": 68, "id": 14, "start": 62 }, { "end": 76, "id": 15, "start": 69 }, { "end": 82, "id": 16, "start": 77 }, { "end": 85, "id": 17, "start": 83 }, { "end": 89, "id": 18, "start": 86 }, { "end": 94, "id": 19, "start": 90 }, { "end": 100, "id": 20, "start": 95 }, { "end": 104, "id": 21, "start": 101 }, { "end": 108, "id": 22, "start": 105 }, { "end": 115, "id": 23, "start": 109 }, { "end": 122, "id": 24, "start": 116 }, { "end": 123, "id": 25, "start": 122 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Endvidere var
[]
[ { "end": 14, "start": 0 } ]
[ { "end": 9, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 13, "id": 1, "start": 10 }, { "end": 14, "id": 2, "start": 13 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retsinformationdk
Legal
retsinformation.dk (Danish legal information)
af begge sine forældre
[]
[ { "end": 22, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 22, "id": 3, "start": 14 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retsinformationdk
Legal
retsinformation.dk (Danish legal information)
- Som deltager i Robinson 98 kender jeg til alt det, Erik
[ { "end": 25, "label": "WORK OF ART", "start": 17 }, { "end": 28, "label": "DATE", "start": 26 }, { "end": 58, "label": "PERSON", "start": 54 } ]
[ { "end": 59, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 5, "id": 1, "start": 2 }, { "end": 14, "id": 2, "start": 6 }, { "end": 16, "id": 3, "start": 15 }, { "end": 25, "id": 4, "start": 17 }, { "end": 28, "id": 5, "start": 26 }, { "end": 35, "id": 6, "start": 29 }, { "end": 39, "id": 7, "start": 36 }, { "end": 43, "id": 8, "start": 40 }, { "end": 47, "id": 9, "start": 44 }, { "end": 51, "id": 10, "start": 48 }, { "end": 52, "id": 11, "start": 51 }, { "end": 54, "id": 12, "start": 53 }, { "end": 58, "id": 13, "start": 54 }, { "end": 59, "id": 14, "start": 58 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retsinformationdk
Legal
retsinformation.dk (Danish legal information)
26
[ { "end": 2, "label": "CARDINAL", "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
og
[]
[ { "end": 2, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retspraksis
Legal
retspraksis (Danish legal information)
Viden om rygmarvsskader, behandling og forskning
[]
[ { "end": 48, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 23, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 24, "id": 3, "start": 23 }, { "end": 35, "id": 4, "start": 25 }, { "end": 38, "id": 5, "start": 36 }, { "end": 48, "id": 6, "start": 39 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
3 timer
[ { "end": 7, "label": "TIME", "start": 0 } ]
[ { "end": 7, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 7, "id": 1, "start": 2 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Temperaturen nærmer sig ulidelige 30 grader, og myggene formerer sig hurtigere for hver dag der går
[ { "end": 43, "label": "QUANTITY", "start": 34 } ]
[ { "end": 99, "start": 0 } ]
[ { "end": 12, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 19, "id": 1, "start": 13 }, { "end": 23, "id": 2, "start": 20 }, { "end": 33, "id": 3, "start": 24 }, { "end": 36, "id": 4, "start": 34 }, { "end": 43, "id": 5, "start": 37 }, { "end": 44, "id": 6, "start": 43 }, { "end": 47, "id": 7, "start": 45 }, { "end": 55, "id": 8, "start": 48 }, { "end": 64, "id": 9, "start": 56 }, { "end": 68, "id": 10, "start": 65 }, { "end": 78, "id": 11, "start": 69 }, { "end": 82, "id": 12, "start": 79 }, { "end": 87, "id": 13, "start": 83 }, { "end": 91, "id": 14, "start": 88 }, { "end": 95, "id": 15, "start": 92 }, { "end": 99, "id": 16, "start": 96 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
(advokat john bjerre andersen)
[ { "end": 29, "label": "PERSON", "start": 9 } ]
[ { "end": 30, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 1 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 20, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 29, "id": 4, "start": 21 }, { "end": 30, "id": 5, "start": 29 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retspraksis
Legal
retspraksis (Danish legal information)
Håber at du kan bruge det.
[]
[ { "end": 26, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 11, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 15, "id": 3, "start": 12 }, { "end": 21, "id": 4, "start": 16 }, { "end": 25, "id": 5, "start": 22 }, { "end": 26, "id": 6, "start": 25 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
hest
Social Media
Hestenettet (Danish debate forum)
Det findes også diverse rensekits som er glimrende til at rengøre med
[]
[ { "end": 69, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 10, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 15, "id": 2, "start": 11 }, { "end": 23, "id": 3, "start": 16 }, { "end": 33, "id": 4, "start": 24 }, { "end": 37, "id": 5, "start": 34 }, { "end": 40, "id": 6, "start": 38 }, { "end": 50, "id": 7, "start": 41 }, { "end": 54, "id": 8, "start": 51 }, { "end": 57, "id": 9, "start": 55 }, { "end": 65, "id": 10, "start": 58 }, { "end": 69, "id": 11, "start": 66 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
AngryGeeks har været med til at stable mange lans på benene
[ { "end": 10, "label": "ORGANIZATION", "start": 0 } ]
[ { "end": 59, "start": 0 } ]
[ { "end": 10, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 14, "id": 1, "start": 11 }, { "end": 20, "id": 2, "start": 15 }, { "end": 24, "id": 3, "start": 21 }, { "end": 28, "id": 4, "start": 25 }, { "end": 31, "id": 5, "start": 29 }, { "end": 38, "id": 6, "start": 32 }, { "end": 44, "id": 7, "start": 39 }, { "end": 49, "id": 8, "start": 45 }, { "end": 52, "id": 9, "start": 50 }, { "end": 59, "id": 10, "start": 53 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Middelalderbyen Kotor
[ { "end": 21, "label": "GPE", "start": 16 } ]
[ { "end": 21, "start": 0 } ]
[ { "end": 15, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 21, "id": 1, "start": 16 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Alternativ uden merpris
[]
[ { "end": 23, "start": 0 } ]
[ { "end": 10, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 15, "id": 1, "start": 11 }, { "end": 23, "id": 2, "start": 16 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Ugens vinder og taber:
[]
[ { "end": 22, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 12, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 15, "id": 2, "start": 13 }, { "end": 21, "id": 3, "start": 16 }, { "end": 22, "id": 4, "start": 21 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Spil
[]
[ { "end": 4, "start": 0 } ]
[ { "end": 4, "id": 0, "start": 0 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Vi må så være på 3. Generation nu?
[ { "end": 19, "label": "ORDINAL", "start": 17 } ]
[ { "end": 34, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 5, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 8, "id": 2, "start": 6 }, { "end": 13, "id": 3, "start": 9 }, { "end": 16, "id": 4, "start": 14 }, { "end": 19, "id": 5, "start": 17 }, { "end": 30, "id": 6, "start": 20 }, { "end": 33, "id": 7, "start": 31 }, { "end": 34, "id": 8, "start": 33 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
null
null
null
Alle tekster, scripts, downloads og billeder mm
[]
[ { "end": 47, "start": 0 } ]
[ { "end": 4, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 12, "id": 1, "start": 5 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 12 }, { "end": 21, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 22, "id": 4, "start": 21 }, { "end": 32, "id": 5, "start": 23 }, { "end": 35, "id": 6, "start": 33 }, { "end": 44, "id": 7, "start": 36 }, { "end": 47, "id": 8, "start": 45 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Forteltlampe, med afbryder ved indgangsdøren
[]
[ { "end": 44, "start": 0 } ]
[ { "end": 12, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 13, "id": 1, "start": 12 }, { "end": 17, "id": 2, "start": 14 }, { "end": 26, "id": 3, "start": 18 }, { "end": 30, "id": 4, "start": 27 }, { "end": 44, "id": 5, "start": 31 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Taler 9: Puha, skal nok lige have 5 min til at tænke over det
[ { "end": 7, "label": "CARDINAL", "start": 6 }, { "end": 39, "label": "TIME", "start": 34 } ]
[ { "end": 62, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 7, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 8, "id": 2, "start": 7 }, { "end": 13, "id": 3, "start": 9 }, { "end": 14, "id": 4, "start": 13 }, { "end": 19, "id": 5, "start": 15 }, { "end": 23, "id": 6, "start": 20 }, { "end": 28, "id": 7, "start": 24 }, { "end": 33, "id": 8, "start": 29 }, { "end": 35, "id": 9, "start": 34 }, { "end": 39, "id": 10, "start": 36 }, { "end": 43, "id": 11, "start": 40 }, { "end": 46, "id": 12, "start": 44 }, { "end": 52, "id": 13, "start": 47 }, { "end": 57, "id": 14, "start": 53 }, { "end": 61, "id": 15, "start": 58 }, { "end": 62, "id": 16, "start": 61 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
spont
Conversation
Spontaneous speech
Juni i kirken Snedkerfrimester, Andreas Ferdinand Mathiesen og hustru Christiane Jørgensdatter Muursvend Plum's kone og jfr
[ { "end": 4, "label": "DATE", "start": 0 }, { "end": 59, "label": "PERSON", "start": 32 }, { "end": 94, "label": "PERSON", "start": 70 }, { "end": 111, "label": "PERSON", "start": 105 } ]
[ { "end": 123, "start": 0 } ]
[ { "end": 4, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 6, "id": 1, "start": 5 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 7 }, { "end": 30, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 31, "id": 4, "start": 30 }, { "end": 39, "id": 5, "start": 32 }, { "end": 49, "id": 6, "start": 40 }, { "end": 59, "id": 7, "start": 50 }, { "end": 62, "id": 8, "start": 60 }, { "end": 69, "id": 9, "start": 63 }, { "end": 80, "id": 10, "start": 70 }, { "end": 94, "id": 11, "start": 81 }, { "end": 104, "id": 12, "start": 95 }, { "end": 111, "id": 13, "start": 105 }, { "end": 116, "id": 14, "start": 112 }, { "end": 119, "id": 15, "start": 117 }, { "end": 123, "id": 16, "start": 120 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Udforsk de bedste online casinoer på www.bedrageri.com/online-casino
[ { "end": 68, "label": "ORGANIZATION", "start": 37 } ]
[ { "end": 68, "start": 0 } ]
[ { "end": 7, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 10, "id": 1, "start": 8 }, { "end": 17, "id": 2, "start": 11 }, { "end": 24, "id": 3, "start": 18 }, { "end": 33, "id": 4, "start": 25 }, { "end": 36, "id": 5, "start": 34 }, { "end": 68, "id": 6, "start": 37 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
økonomi
[]
[ { "end": 7, "start": 0 } ]
[ { "end": 7, "id": 0, "start": 0 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
”tak!
[]
[ { "end": 5, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 4, "id": 1, "start": 1 }, { "end": 5, "id": 2, "start": 4 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
naat
Conversation
NAAT
Aarhus Fishing Gear Stef’s Lystfiskergrej er blevet til Aarhus Fishing Gear Butikker
[ { "end": 19, "label": "GPE", "start": 0 }, { "end": 41, "label": "ORGANIZATION", "start": 20 }, { "end": 75, "label": "ORGANIZATION", "start": 56 } ]
[ { "end": 84, "start": 0 } ]
[ { "end": 6, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 14, "id": 1, "start": 7 }, { "end": 19, "id": 2, "start": 15 }, { "end": 26, "id": 3, "start": 20 }, { "end": 41, "id": 4, "start": 27 }, { "end": 44, "id": 5, "start": 42 }, { "end": 51, "id": 6, "start": 45 }, { "end": 55, "id": 7, "start": 52 }, { "end": 62, "id": 8, "start": 56 }, { "end": 70, "id": 9, "start": 63 }, { "end": 75, "id": 10, "start": 71 }, { "end": 84, "id": 11, "start": 76 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Således skar de to største selskaber Pathé og Gaumont ned på filmproduktionen og fokuserede mere på filmvisning og distribution (- en modsat tendens af det der meget succesfuldt skete i Hollywood med stigende vertikal integration).
[ { "end": 42, "label": "ORGANIZATION", "start": 37 }, { "end": 53, "label": "ORGANIZATION", "start": 46 }, { "end": 195, "label": "ORGANIZATION", "start": 186 } ]
[ { "end": 231, "start": 0 } ]
[ { "end": 7, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 12, "id": 1, "start": 8 }, { "end": 15, "id": 2, "start": 13 }, { "end": 18, "id": 3, "start": 16 }, { "end": 26, "id": 4, "start": 19 }, { "end": 36, "id": 5, "start": 27 }, { "end": 42, "id": 6, "start": 37 }, { "end": 45, "id": 7, "start": 43 }, { "end": 53, "id": 8, "start": 46 }, { "end": 57, "id": 9, "start": 54 }, { "end": 60, "id": 10, "start": 58 }, { "end": 77, "id": 11, "start": 61 }, { "end": 80, "id": 12, "start": 78 }, { "end": 91, "id": 13, "start": 81 }, { "end": 96, "id": 14, "start": 92 }, { "end": 99, "id": 15, "start": 97 }, { "end": 111, "id": 16, "start": 100 }, { "end": 114, "id": 17, "start": 112 }, { "end": 127, "id": 18, "start": 115 }, { "end": 129, "id": 19, "start": 128 }, { "end": 130, "id": 20, "start": 129 }, { "end": 133, "id": 21, "start": 131 }, { "end": 140, "id": 22, "start": 134 }, { "end": 148, "id": 23, "start": 141 }, { "end": 151, "id": 24, "start": 149 }, { "end": 155, "id": 25, "start": 152 }, { "end": 159, "id": 26, "start": 156 }, { "end": 165, "id": 27, "start": 160 }, { "end": 177, "id": 28, "start": 166 }, { "end": 183, "id": 29, "start": 178 }, { "end": 185, "id": 30, "start": 184 }, { "end": 195, "id": 31, "start": 186 }, { "end": 199, "id": 32, "start": 196 }, { "end": 208, "id": 33, "start": 200 }, { "end": 217, "id": 34, "start": 209 }, { "end": 229, "id": 35, "start": 218 }, { "end": 230, "id": 36, "start": 229 }, { "end": 231, "id": 37, "start": 230 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
wikibooks
Wiki & Books
Wikibooks
august michael risør bestilte den her grillrobot renser den 06.08.2018 og i skriver en dags leverings, jeg modtog den først den 13.08.2018 til afhentni… Grillbot Grillrenser 14
[ { "end": 6, "label": "DATE", "start": 0 }, { "end": 20, "label": "PERSON", "start": 7 }, { "end": 70, "label": "DATE", "start": 60 }, { "end": 138, "label": "DATE", "start": 128 }, { "end": 161, "label": "ORGANIZATION", "start": 153 }, { "end": 176, "label": "CARDINAL", "start": 174 } ]
[ { "end": 176, "start": 0 } ]
[ { "end": 6, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 14, "id": 1, "start": 7 }, { "end": 20, "id": 2, "start": 15 }, { "end": 29, "id": 3, "start": 21 }, { "end": 33, "id": 4, "start": 30 }, { "end": 37, "id": 5, "start": 34 }, { "end": 48, "id": 6, "start": 38 }, { "end": 55, "id": 7, "start": 49 }, { "end": 59, "id": 8, "start": 56 }, { "end": 70, "id": 9, "start": 60 }, { "end": 73, "id": 10, "start": 71 }, { "end": 75, "id": 11, "start": 74 }, { "end": 83, "id": 12, "start": 76 }, { "end": 86, "id": 13, "start": 84 }, { "end": 91, "id": 14, "start": 87 }, { "end": 101, "id": 15, "start": 92 }, { "end": 102, "id": 16, "start": 101 }, { "end": 106, "id": 17, "start": 103 }, { "end": 113, "id": 18, "start": 107 }, { "end": 117, "id": 19, "start": 114 }, { "end": 123, "id": 20, "start": 118 }, { "end": 127, "id": 21, "start": 124 }, { "end": 138, "id": 22, "start": 128 }, { "end": 142, "id": 23, "start": 139 }, { "end": 151, "id": 24, "start": 143 }, { "end": 152, "id": 25, "start": 151 }, { "end": 161, "id": 26, "start": 153 }, { "end": 173, "id": 27, "start": 162 }, { "end": 176, "id": 28, "start": 174 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Disse dejlige dage, hvor går de hurtigt!
[]
[ { "end": 40, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 13, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 18, "id": 2, "start": 14 }, { "end": 19, "id": 3, "start": 18 }, { "end": 24, "id": 4, "start": 20 }, { "end": 28, "id": 5, "start": 25 }, { "end": 31, "id": 6, "start": 29 }, { "end": 39, "id": 7, "start": 32 }, { "end": 40, "id": 8, "start": 39 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
naat
Conversation
NAAT
Topchef Thomas Borgen tog i dag konsekvensen og trådte tilbage
[ { "end": 21, "label": "PERSON", "start": 8 } ]
[ { "end": 62, "start": 0 } ]
[ { "end": 7, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 14, "id": 1, "start": 8 }, { "end": 21, "id": 2, "start": 15 }, { "end": 25, "id": 3, "start": 22 }, { "end": 27, "id": 4, "start": 26 }, { "end": 31, "id": 5, "start": 28 }, { "end": 44, "id": 6, "start": 32 }, { "end": 47, "id": 7, "start": 45 }, { "end": 54, "id": 8, "start": 48 }, { "end": 62, "id": 9, "start": 55 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Den enes død...
[]
[ { "end": 15, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 12, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 15, "id": 3, "start": 12 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
tv2r
News
TV 2 Radio (Danish news)
- Prøvetimen begynder altid med en kort introduktion til, hvad der kommer til at ske
[]
[ { "end": 84, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 12, "id": 1, "start": 2 }, { "end": 21, "id": 2, "start": 13 }, { "end": 27, "id": 3, "start": 22 }, { "end": 31, "id": 4, "start": 28 }, { "end": 34, "id": 5, "start": 32 }, { "end": 39, "id": 6, "start": 35 }, { "end": 52, "id": 7, "start": 40 }, { "end": 56, "id": 8, "start": 53 }, { "end": 57, "id": 9, "start": 56 }, { "end": 62, "id": 10, "start": 58 }, { "end": 66, "id": 11, "start": 63 }, { "end": 73, "id": 12, "start": 67 }, { "end": 77, "id": 13, "start": 74 }, { "end": 80, "id": 14, "start": 78 }, { "end": 84, "id": 15, "start": 81 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
0Udvalgt Karrierekvinder i løbetid
[]
[ { "end": 34, "start": 0 } ]
[ { "end": 8, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 24, "id": 1, "start": 9 }, { "end": 26, "id": 2, "start": 25 }, { "end": 34, "id": 3, "start": 27 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Korte svømmefødder til træning
[]
[ { "end": 30, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 18, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 22, "id": 2, "start": 19 }, { "end": 30, "id": 3, "start": 23 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
december 2012 gælder bortseelsesretten til og med det indkomstår, hvor ny overenskomst indgås, dog ikke senere end indkomståret 2016
[ { "end": 13, "label": "DATE", "start": 0 }, { "end": 132, "label": "DATE", "start": 128 } ]
[ { "end": 132, "start": 0 } ]
[ { "end": 8, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 13, "id": 1, "start": 9 }, { "end": 20, "id": 2, "start": 14 }, { "end": 38, "id": 3, "start": 21 }, { "end": 42, "id": 4, "start": 39 }, { "end": 45, "id": 5, "start": 43 }, { "end": 49, "id": 6, "start": 46 }, { "end": 53, "id": 7, "start": 50 }, { "end": 64, "id": 8, "start": 54 }, { "end": 65, "id": 9, "start": 64 }, { "end": 70, "id": 10, "start": 66 }, { "end": 73, "id": 11, "start": 71 }, { "end": 86, "id": 12, "start": 74 }, { "end": 93, "id": 13, "start": 87 }, { "end": 94, "id": 14, "start": 93 }, { "end": 98, "id": 15, "start": 95 }, { "end": 103, "id": 16, "start": 99 }, { "end": 110, "id": 17, "start": 104 }, { "end": 114, "id": 18, "start": 111 }, { "end": 127, "id": 19, "start": 115 }, { "end": 132, "id": 20, "start": 128 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Minimums pris pr
[]
[ { "end": 16, "start": 0 } ]
[ { "end": 8, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 13, "id": 1, "start": 9 }, { "end": 16, "id": 2, "start": 14 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
19.00 – Onlineformularen finder du her: www.vesterhaesinge.dk/bestil-madbillet/ Tidspunkt(Torsdag) 18:00 - 20:00
[ { "end": 5, "label": "TIME", "start": 0 }, { "end": 97, "label": "DATE", "start": 90 }, { "end": 104, "label": "TIME", "start": 99 }, { "end": 112, "label": "TIME", "start": 107 } ]
[ { "end": 112, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 7, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 24, "id": 2, "start": 8 }, { "end": 31, "id": 3, "start": 25 }, { "end": 34, "id": 4, "start": 32 }, { "end": 38, "id": 5, "start": 35 }, { "end": 39, "id": 6, "start": 38 }, { "end": 79, "id": 7, "start": 40 }, { "end": 89, "id": 8, "start": 80 }, { "end": 90, "id": 9, "start": 89 }, { "end": 97, "id": 10, "start": 90 }, { "end": 98, "id": 11, "start": 97 }, { "end": 104, "id": 12, "start": 99 }, { "end": 106, "id": 13, "start": 105 }, { "end": 112, "id": 14, "start": 107 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
"Hør du nu, jomfru Hermelin,
[ { "end": 27, "label": "PERSON", "start": 19 } ]
[ { "end": 28, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 4, "id": 1, "start": 1 }, { "end": 7, "id": 2, "start": 5 }, { "end": 10, "id": 3, "start": 8 }, { "end": 11, "id": 4, "start": 10 }, { "end": 18, "id": 5, "start": 12 }, { "end": 27, "id": 6, "start": 19 }, { "end": 28, "id": 7, "start": 27 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
wikisource
Wiki & Books
Wikisource
Till.
[]
[ { "end": 5, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retsinformationdk
Legal
retsinformation.dk (Danish legal information)
Til alle tider har der været enspændere, folk som valgte at kappe familiebåndene, hvor uforståeligt det end måtte synes; men storbyensomheden, som man kunne kalde den, den ensomhed, som i dag ikke begrænser sig til livet i byerne, den trives i det skjulte; den rammer så mange.
[ { "end": 191, "label": "DATE", "start": 186 } ]
[ { "end": 277, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 14, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 18, "id": 3, "start": 15 }, { "end": 22, "id": 4, "start": 19 }, { "end": 28, "id": 5, "start": 23 }, { "end": 39, "id": 6, "start": 29 }, { "end": 40, "id": 7, "start": 39 }, { "end": 45, "id": 8, "start": 41 }, { "end": 49, "id": 9, "start": 46 }, { "end": 56, "id": 10, "start": 50 }, { "end": 59, "id": 11, "start": 57 }, { "end": 65, "id": 12, "start": 60 }, { "end": 80, "id": 13, "start": 66 }, { "end": 81, "id": 14, "start": 80 }, { "end": 86, "id": 15, "start": 82 }, { "end": 99, "id": 16, "start": 87 }, { "end": 103, "id": 17, "start": 100 }, { "end": 107, "id": 18, "start": 104 }, { "end": 113, "id": 19, "start": 108 }, { "end": 119, "id": 20, "start": 114 }, { "end": 120, "id": 21, "start": 119 }, { "end": 124, "id": 22, "start": 121 }, { "end": 141, "id": 23, "start": 125 }, { "end": 142, "id": 24, "start": 141 }, { "end": 146, "id": 25, "start": 143 }, { "end": 150, "id": 26, "start": 147 }, { "end": 156, "id": 27, "start": 151 }, { "end": 162, "id": 28, "start": 157 }, { "end": 166, "id": 29, "start": 163 }, { "end": 167, "id": 30, "start": 166 }, { "end": 171, "id": 31, "start": 168 }, { "end": 180, "id": 32, "start": 172 }, { "end": 181, "id": 33, "start": 180 }, { "end": 185, "id": 34, "start": 182 }, { "end": 187, "id": 35, "start": 186 }, { "end": 191, "id": 36, "start": 188 }, { "end": 196, "id": 37, "start": 192 }, { "end": 206, "id": 38, "start": 197 }, { "end": 210, "id": 39, "start": 207 }, { "end": 214, "id": 40, "start": 211 }, { "end": 220, "id": 41, "start": 215 }, { "end": 222, "id": 42, "start": 221 }, { "end": 229, "id": 43, "start": 223 }, { "end": 230, "id": 44, "start": 229 }, { "end": 234, "id": 45, "start": 231 }, { "end": 241, "id": 46, "start": 235 }, { "end": 243, "id": 47, "start": 242 }, { "end": 247, "id": 48, "start": 244 }, { "end": 255, "id": 49, "start": 248 }, { "end": 256, "id": 50, "start": 255 }, { "end": 260, "id": 51, "start": 257 }, { "end": 267, "id": 52, "start": 261 }, { "end": 270, "id": 53, "start": 268 }, { "end": 276, "id": 54, "start": 271 }, { "end": 277, "id": 55, "start": 276 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
naat
Conversation
NAAT
I en situation, hvor et selskab ikke havde adresse på hovedanpartshaverens bopæl, og hvor det måtte lægges til grund, at bilen ikke havde stået på hovedanpartshaverens bopæl uden for arbejdstid, skulle hovedanpartshaveren ikke dokumentere, at selskabets bil ikke havde stået til rådighed for privat kørsel.
[]
[ { "end": 306, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 4, "id": 1, "start": 2 }, { "end": 14, "id": 2, "start": 5 }, { "end": 15, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 20, "id": 4, "start": 16 }, { "end": 23, "id": 5, "start": 21 }, { "end": 31, "id": 6, "start": 24 }, { "end": 36, "id": 7, "start": 32 }, { "end": 42, "id": 8, "start": 37 }, { "end": 50, "id": 9, "start": 43 }, { "end": 53, "id": 10, "start": 51 }, { "end": 74, "id": 11, "start": 54 }, { "end": 80, "id": 12, "start": 75 }, { "end": 81, "id": 13, "start": 80 }, { "end": 84, "id": 14, "start": 82 }, { "end": 89, "id": 15, "start": 85 }, { "end": 93, "id": 16, "start": 90 }, { "end": 99, "id": 17, "start": 94 }, { "end": 106, "id": 18, "start": 100 }, { "end": 110, "id": 19, "start": 107 }, { "end": 116, "id": 20, "start": 111 }, { "end": 117, "id": 21, "start": 116 }, { "end": 120, "id": 22, "start": 118 }, { "end": 126, "id": 23, "start": 121 }, { "end": 131, "id": 24, "start": 127 }, { "end": 137, "id": 25, "start": 132 }, { "end": 143, "id": 26, "start": 138 }, { "end": 146, "id": 27, "start": 144 }, { "end": 167, "id": 28, "start": 147 }, { "end": 173, "id": 29, "start": 168 }, { "end": 178, "id": 30, "start": 174 }, { "end": 182, "id": 31, "start": 179 }, { "end": 193, "id": 32, "start": 183 }, { "end": 194, "id": 33, "start": 193 }, { "end": 201, "id": 34, "start": 195 }, { "end": 221, "id": 35, "start": 202 }, { "end": 226, "id": 36, "start": 222 }, { "end": 238, "id": 37, "start": 227 }, { "end": 239, "id": 38, "start": 238 }, { "end": 242, "id": 39, "start": 240 }, { "end": 253, "id": 40, "start": 243 }, { "end": 257, "id": 41, "start": 254 }, { "end": 262, "id": 42, "start": 258 }, { "end": 268, "id": 43, "start": 263 }, { "end": 274, "id": 44, "start": 269 }, { "end": 278, "id": 45, "start": 275 }, { "end": 287, "id": 46, "start": 279 }, { "end": 291, "id": 47, "start": 288 }, { "end": 298, "id": 48, "start": 292 }, { "end": 305, "id": 49, "start": 299 }, { "end": 306, "id": 50, "start": 305 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
skat
Legal
Skat (Danish tax authority)
de
[]
[ { "end": 2, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Det er funktionel træning, hvor man får trænet hele sin krop og bruger sin egen kropsvægt som træningsredskab
[]
[ { "end": 109, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 6, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 17, "id": 2, "start": 7 }, { "end": 25, "id": 3, "start": 18 }, { "end": 26, "id": 4, "start": 25 }, { "end": 31, "id": 5, "start": 27 }, { "end": 35, "id": 6, "start": 32 }, { "end": 39, "id": 7, "start": 36 }, { "end": 46, "id": 8, "start": 40 }, { "end": 51, "id": 9, "start": 47 }, { "end": 55, "id": 10, "start": 52 }, { "end": 60, "id": 11, "start": 56 }, { "end": 63, "id": 12, "start": 61 }, { "end": 70, "id": 13, "start": 64 }, { "end": 74, "id": 14, "start": 71 }, { "end": 79, "id": 15, "start": 75 }, { "end": 89, "id": 16, "start": 80 }, { "end": 93, "id": 17, "start": 90 }, { "end": 109, "id": 18, "start": 94 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
nov 2018 - 31
[ { "end": 8, "label": "DATE", "start": 0 }, { "end": 13, "label": "CARDINAL", "start": 11 } ]
[ { "end": 13, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 10, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 13, "id": 3, "start": 11 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
</poem>
[]
[ { "end": 13, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 12, "id": 1, "start": 1 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 12 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
wikisource
Wiki & Books
Wikisource
Find en medarbejder
[]
[ { "end": 19, "start": 0 } ]
[ { "end": 4, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 7, "id": 1, "start": 5 }, { "end": 19, "id": 2, "start": 8 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
product
[]
[ { "end": 7, "start": 0 } ]
[ { "end": 7, "id": 0, "start": 0 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Køb eller lån bøger, dvd igennem RYK
[ { "end": 36, "label": "ORGANIZATION", "start": 33 } ]
[ { "end": 36, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 9, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 10 }, { "end": 19, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 20, "id": 4, "start": 19 }, { "end": 24, "id": 5, "start": 21 }, { "end": 32, "id": 6, "start": 25 }, { "end": 36, "id": 7, "start": 33 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Klageren har herudover anført, at bladets angivelse
[]
[ { "end": 52, "start": 0 } ]
[ { "end": 8, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 12, "id": 1, "start": 9 }, { "end": 22, "id": 2, "start": 13 }, { "end": 29, "id": 3, "start": 23 }, { "end": 30, "id": 4, "start": 29 }, { "end": 33, "id": 5, "start": 31 }, { "end": 41, "id": 6, "start": 34 }, { "end": 51, "id": 7, "start": 42 }, { "end": 52, "id": 8, "start": 51 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
retsinformationdk
Legal
retsinformation.dk (Danish legal information)
Populære domæner
[]
[ { "end": 16, "start": 0 } ]
[ { "end": 8, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 16, "id": 1, "start": 9 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
25 procent af virksomhederne havde oplevet disruption inden for de seneste fem år, og 25 procent forventede at blive udsat for disruption inden for de næste fem år
[ { "end": 10, "label": "PERCENT", "start": 0 }, { "end": 78, "label": "DATE", "start": 64 }, { "end": 96, "label": "PERCENT", "start": 86 }, { "end": 163, "label": "DATE", "start": 148 } ]
[ { "end": 163, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 10, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 13, "id": 2, "start": 11 }, { "end": 28, "id": 3, "start": 14 }, { "end": 34, "id": 4, "start": 29 }, { "end": 42, "id": 5, "start": 35 }, { "end": 53, "id": 6, "start": 43 }, { "end": 59, "id": 7, "start": 54 }, { "end": 63, "id": 8, "start": 60 }, { "end": 66, "id": 9, "start": 64 }, { "end": 74, "id": 10, "start": 67 }, { "end": 78, "id": 11, "start": 75 }, { "end": 81, "id": 12, "start": 79 }, { "end": 82, "id": 13, "start": 81 }, { "end": 85, "id": 14, "start": 83 }, { "end": 88, "id": 15, "start": 86 }, { "end": 96, "id": 16, "start": 89 }, { "end": 107, "id": 17, "start": 97 }, { "end": 110, "id": 18, "start": 108 }, { "end": 116, "id": 19, "start": 111 }, { "end": 122, "id": 20, "start": 117 }, { "end": 126, "id": 21, "start": 123 }, { "end": 137, "id": 22, "start": 127 }, { "end": 143, "id": 23, "start": 138 }, { "end": 147, "id": 24, "start": 144 }, { "end": 150, "id": 25, "start": 148 }, { "end": 156, "id": 26, "start": 151 }, { "end": 160, "id": 27, "start": 157 }, { "end": 163, "id": 28, "start": 161 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
En tredje hylde var fyldt med "skattelovgivningen"
[ { "end": 9, "label": "ORDINAL", "start": 3 }, { "end": 49, "label": "LAW", "start": 31 } ]
[ { "end": 50, "start": 0 } ]
[ { "end": 2, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 9, "id": 1, "start": 3 }, { "end": 15, "id": 2, "start": 10 }, { "end": 19, "id": 3, "start": 16 }, { "end": 25, "id": 4, "start": 20 }, { "end": 29, "id": 5, "start": 26 }, { "end": 31, "id": 6, "start": 30 }, { "end": 49, "id": 7, "start": 31 }, { "end": 50, "id": 8, "start": 49 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
skat
Legal
Skat (Danish tax authority)
Neato er unikke i form af deres strukturerede måde at køre på, hvilket foregår med moderne laserteknologi
[ { "end": 5, "label": "PRODUCT", "start": 0 } ]
[ { "end": 105, "start": 0 } ]
[ { "end": 5, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 6 }, { "end": 15, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 17, "id": 3, "start": 16 }, { "end": 22, "id": 4, "start": 18 }, { "end": 25, "id": 5, "start": 23 }, { "end": 31, "id": 6, "start": 26 }, { "end": 45, "id": 7, "start": 32 }, { "end": 50, "id": 8, "start": 46 }, { "end": 53, "id": 9, "start": 51 }, { "end": 58, "id": 10, "start": 54 }, { "end": 61, "id": 11, "start": 59 }, { "end": 62, "id": 12, "start": 61 }, { "end": 70, "id": 13, "start": 63 }, { "end": 78, "id": 14, "start": 71 }, { "end": 82, "id": 15, "start": 79 }, { "end": 90, "id": 16, "start": 83 }, { "end": 105, "id": 17, "start": 91 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
& Googles Militær + Hovedlink Beklædning Rygsække og Tasker Tilbehørs tasker
[ { "end": 9, "label": "ORGANIZATION", "start": 2 } ]
[ { "end": 76, "start": 0 } ]
[ { "end": 1, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 9, "id": 1, "start": 2 }, { "end": 17, "id": 2, "start": 10 }, { "end": 19, "id": 3, "start": 18 }, { "end": 29, "id": 4, "start": 20 }, { "end": 40, "id": 5, "start": 30 }, { "end": 49, "id": 6, "start": 41 }, { "end": 52, "id": 7, "start": 50 }, { "end": 59, "id": 8, "start": 53 }, { "end": 69, "id": 9, "start": 60 }, { "end": 76, "id": 10, "start": 70 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Den bringer mange interessante artikler, læs her:
[]
[ { "end": 49, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 11, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 17, "id": 2, "start": 12 }, { "end": 30, "id": 3, "start": 18 }, { "end": 39, "id": 4, "start": 31 }, { "end": 40, "id": 5, "start": 39 }, { "end": 44, "id": 6, "start": 41 }, { "end": 48, "id": 7, "start": 45 }, { "end": 49, "id": 8, "start": 48 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
wikibooks
Wiki & Books
Wikibooks
Indsend bedømmelse
[]
[ { "end": 18, "start": 0 } ]
[ { "end": 7, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 18, "id": 1, "start": 8 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Særligt for bilister med handicapbil Hjælp &
[]
[ { "end": 44, "start": 0 } ]
[ { "end": 7, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 11, "id": 1, "start": 8 }, { "end": 20, "id": 2, "start": 12 }, { "end": 24, "id": 3, "start": 21 }, { "end": 36, "id": 4, "start": 25 }, { "end": 42, "id": 5, "start": 37 }, { "end": 44, "id": 6, "start": 43 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
cc
Web
Common Crawl
Den frie Kongelyst
[]
[ { "end": 19, "start": 0 } ]
[ { "end": 3, "id": 0, "start": 0 }, { "end": 8, "id": 1, "start": 4 }, { "end": 18, "id": 2, "start": 9 }, { "end": 19, "id": 3, "start": 18 } ]
{ "incorrect_spans": [] }
wikisource
Wiki & Books
Wikisource

Dataset Summary

DANSK: Danish Annotations for NLP Specific TasKs is a dataset consisting of texts from multiple domains, sampled from the Danish GigaWord Corpus (DAGW). The dataset was created to fill in the gap of Danish NLP datasets from different domains, that are required for training models that generalize across domains. The Named-Entity annotations are moreover fine-grained and have a similar form to that of OntoNotes v5, which significantly broadens the use cases of the dataset. The domains include Web, News, Wiki & Books, Legal, Dannet, Conversation and Social Media. For a more in-depth understanding of the domains, please refer to DAGW.

The distribution of texts and Named Entities within each domain can be seen in the table below:

Update log

 • 2024-03-12: Removed OpenSubtitles from DANSK due to potential copyright infringement
 • 2023-05-26: Added individual annotations for each annotator to allow for analysis of inter-annotator agreement

Supported Tasks

The DANSK dataset currently only supports Named-Entity Recognition, but additional version releases will contain data for more tasks.

Languages

All texts in the dataset are in Danish. Slang from various platforms or dialects may appear, consistent with the domains from which the texts originally have been sampled - e.g. Social Media.

Dataset Structure

Data Instances

The JSON-formatted data is in the form seen below:

{
  "text": "Aborrer over 2 kg er en uhyre sj\u00e6lden fangst.",
  "ents": [{"start": 13, "end": 17, "label": "QUANTITY"}],
  "sents": [{"start": 0, "end": 45}],
  "tokens": [
    {"id": 0, "start": 0, "end": 7},
    {"id": 1, "start": 8, "end": 12},
    {"id": 2, "start": 13, "end": 14},
    {"id": 3, "start": 15, "end": 17},
    {"id": 4, "start": 18, "end": 20},
    {"id": 5, "start": 21, "end": 23},
    {"id": 6, "start": 24, "end": 29},
    {"id": 7, "start": 30, "end": 37},
    {"id": 8, "start": 38, "end": 44},
    {"id": 9, "start": 44, "end": 45},
  ],
  "spans": {"incorrect_spans": []},
  "dagw_source": "wiki",
  "dagw_domain": "Wiki & Books",
  "dagw_source_full": "Wikipedia",
}

Data Fields

 • text: The text
 • ents: The annotated entities
 • sents: The sentences of the text
 • dagw_source: Shorthand name of the source from which the text has been sampled in the Danish Gigaword Corpus
 • dagw_source_full: Full name of the source from which the text has been sampled in the Danish Gigaword Corpus
 • dagw_domain: Name of the domain to which the source adheres to

Data Splits

The data was randomly split up into three distinct partitions; train, dev, as well as a test partition. The splits come from the same pool, and there are thus no underlying differences between the sets. To see the distribution of named entities, and domains of the different partitions, please refer to the paper, or read the superficial statistics provided in the Dataset composition section of this markdown

Descriptive Statistics

Dataset Composition

Named entity annotation composition across partitions can be seen in the table below:

Full Train Validation Test
Texts 15062 12062 (80%) 1500 (10%) 1500 (10%)
Named entities 14462 11638 (80.47%) 1327 (9.18%) 1497 (10.25%)
CARDINAL 2069 1702 (82.26%) 168 (8.12%) 226 (10.92%)
DATE 1756 1411 (80.35%) 182 (10.36%) 163 (9.28%)
EVENT 211 175 (82.94%) 19 (9.00%) 17 (8.06%)
FACILITY 246 200 (81.30%) 25 (10.16%) 21 (8.54%)
GPE 1604 1276 (79.55%) 135 (8.42%) 193 (12.03%)
LANGUAGE 126 53 (42.06%) 17 (13.49%) 56 (44.44%)
LAW 183 148 (80.87%) 17 (9.29%) 18 (9.84%)
LOCATION 424 351 (82.78%) 46 (10.85%) 27 (6.37%)
MONEY 714 566 (79.27%) 72 (10.08%) 76 (10.64%)
NORP 495 405 (81.82%) 41 (8.28%) 49 (9.90%)
ORDINAL 127 105 (82.68%) 11 (8.66%) 11 (8.66%)
ORGANIZATION 2507 1960 (78.18%) 249 (9.93%) 298 (11.87%)
PERCENT 148 123 (83.11%) 13 (8.78%) 12 (8.11%)
PERSON 2133 1767 (82.84%) 191 (8.95%) 175 (8.20%)
PRODUCT 763 634 (83.09%) 57 (7.47%) 72 (9.44%)
QUANTITY 292 242 (82.88%) 28 (9.59%) 22 (7.53%)
TIME 218 185 (84.86%) 18 (8.26%) 15 (6.88%)
WORK OF ART 419 335 (79.95%) 38 (9.07%) 46 (10.98%)

Domain distribution

Domain and source distribution across partitions can be seen in the table below:

Domain Source Full Train Dev Test
Conversation Europa Parlamentet 206 173 17 16
Conversation Folketinget 23 21 1 1
Conversation NAAT 554 431 50 73
Conversation OpenSubtitles* 377 300 39 38
Conversation Spontaneous speech 489 395 54 40
Dannet Dannet 25 18 4 3
Legal Retsinformation.dk 965 747 105 113
Legal Skat.dk 471 364 53 54
Legal Retspraktis 727 579 76 72
News DanAvis 283 236 20 27
News TV2R 138 110 16 12
Social Media hestenettet.dk 554 439 51 64
Web Common Crawl 8270 6661 826 783
Wiki & Books adl 640 517 57 66
Wiki & Books Wikipedia 279 208 30 41
Wiki & Books WikiBooks 335 265 36 34
Wiki & Books WikiSource 455 371 43 41

Note: Due to OpenSubtitles potentially containing copyrighted data we have removed it from the dataset.

Entity Distribution across

Domain and named entity distributions for the training set can be seen below:

All domains combined Conversation Dannet Legal News Social Media Web Wiki and Books
DOCS 12062 1320 18 1690 346 439 6661 1361
ENTS 11638 1060 15 1292 419 270 7502 883
CARDINAL 1702 346 6 95 35 17 1144 59
DATE 1411 113 5 257 40 29 831 126
EVENT 175 43 0 1 9 3 106 8
FACILITY 200 2 0 4 18 3 159 10
GPE 1276 130 2 60 68 31 846 128
LANGUAGE 53 3 0 0 0 0 34 16
LAW 148 10 0 100 1 0 22 13
LOCATION 351 18 0 1 7 7 288 29
MONEY 566 1 0 62 13 18 472 0
NORP 405 70 0 61 22 1 188 42
ORDINAL 105 11 0 17 9 2 43 22
ORGANIZATION 1960 87 0 400 61 39 1303 58
PERCENT 123 5 0 10 11 0 91 4
PERSON 1767 189 2 194 101 69 970 121
PRODUCT 634 3 0 10 2 33 581 3
QUANTITY 242 1 0 9 6 17 188 20
TIME 185 16 0 5 13 1 144 6
WORK OF ART 335 12 0 6 3 0 92 218

Domain and named entity distributions for the validation set can be seen below:

Sum Conversation Dannet Legal News Social Media Web Wiki
DOCS 1500 161 4 234 36 51 826 166
ENTS 1497 110 4 171 43 30 983 143
CARDINAL 226 41 2 19 7 5 139 13
DATE 163 11 0 27 6 4 89 26
EVENT 17 2 0 0 1 0 13 1
FACILITY 21 1 0 0 0 0 16 4
GPE 193 17 1 8 7 2 131 25
LANGUAGE 56 0 0 0 0 0 50 6
LAW 18 2 0 8 0 0 8 0
LOCATION 27 2 0 1 0 0 21 3
MONEY 76 2 0 9 1 6 58 0
NORP 49 8 0 8 1 2 21 9
ORDINAL 11 2 0 2 0 1 3 3
ORGANIZATION 298 6 0 68 5 3 212 4
PERCENT 12 0 0 2 0 0 10 0
PERSON 175 16 1 16 11 4 96 20
PRODUCT 72 0 0 0 0 2 69 1
QUANTITY 22 0 0 1 2 1 17 1
TIME 15 0 0 0 2 0 13 0
WORK OF ART 46 0 0 2 0 0 17 27

Domain and named entity distributions for the testing set can be seen below:

Sum Conversation Dannet Legal News Social Media Web Wiki
DOCS 1500 161 4 234 36 51 826 166
ENTS 1497 110 4 171 43 30 983 143
CARDINAL 226 41 2 19 7 5 139 13
DATE 163 11 0 27 6 4 89 26
EVENT 17 2 0 0 1 0 13 1
FACILITY 21 1 0 0 0 0 16 4
GPE 193 17 1 8 7 2 131 25
LANGUAGE 56 0 0 0 0 0 50 6
LAW 18 2 0 8 0 0 8 0
LOCATION 27 2 0 1 0 0 21 3
MONEY 76 2 0 9 1 6 58 0
NORP 49 8 0 8 1 2 21 9
ORDINAL 11 2 0 2 0 1 3 3
ORGANIZATION 298 6 0 68 5 3 212 4
PERCENT 12 0 0 2 0 0 10 0
PERSON 175 16 1 16 11 4 96 20
PRODUCT 72 0 0 0 0 2 69 1
QUANTITY 22 0 0 1 2 1 17 1
TIME 15 0 0 0 2 0 13 0
WORK OF ART 46 0 0 2 0 0 17 27

Dataset Creation

Curation Rationale

The dataset is meant to fill in the gap of Danish NLP that up until now has been missing a dataset with 1) fine-grained named entity recognition labels, and 2) high variance in domain origin of texts. As such, it is the intention that DANSK should be employed in training by anyone who wishes to create models for NER that are both generalizable across domains and fine-grained in their predictions. It may also be utilized to assess across-domain evaluations, in order to unfold any potential domain biases. While the dataset currently only entails annotations for named entities, it is the intention that future versions of the dataset will feature dependency Parsing, pos tagging, and possibly revised NER annotations.

Source Data

The data collection, annotation, and normalization steps of the data were extensive. As the description is too long for this readme, please refer to the associated paper upon its publication for a full description.

Initial Data Collection and Normalization

Annotations

Annotation process

To afford high granularity, the DANSK dataset utilized the annotation standard of OntoNotes 5.0. The standard features 18 different named entity types. The full description can be seen in the associated paper.

Who are the annotators?

10 English Linguistics Master’s program students from Aarhus University were employed. They worked 10 hours/week for six weeks from October 11, 2021, to November 22, 2021. Their annotation tasks included part-of-speech tagging, dependency parsing, and NER annotation. Named entity annotations and dependency parsing was done from scratch, while the POS tagging consisted of corrections of silver-standard predictions by an NLP model.

Annotator Compensation

10 English Linguistics Master’s program students from Aarhus University were employed. They worked 10 hours/week for six weeks from October 11, 2021, to November 22, 2021. Their annotation tasks included part-of-speech tagging, dependency parsing, and NER annotation. Annotators were compensated at the standard rate for students, as determined by the collective agreement of the Danish Ministry of Finance and the Central Organization of Teachers and the CO10 Central Organization of 2010 (the CO10 joint agreement), which is 140DKK/hour. Named entity annotations and dependency parsing was done from scratch, while the POS tagging consisted of corrections of predictions by an NLP model.

Automatic correction

During the manual correction of the annotation a series of consistent errors were found. These were corrected using the following Regex patterns (see also the Danish Addendum to the Ontonotes annotation guidelines):

Regex Patterns

For matching with TIME spans, e.g. [16:30 - 17:30] (TIME):

\d{1,2}:\d\d ?[-|\||\/] ?\d
dag: \d{1,2}

For matching with DATE spans, e.g. [1938 - 1992] (DATE):

\d{2,4} ?[-|–] ?\d{2,4}

For matching companies with A/S og ApS,

e.g. [Hansens Skomager A/S] (ORGANIZATION):
ApS
A\/S

For matching written numerals, e.g. "en":

to | to$|^to| To | To$|^To| TO | TO$|^TO|
tre | tre$|^tre| Tre | Tre$|^Tre| TRE | TRE$|^TRE|
fire | fire$|^fire| Fire | Fire$|^Fire| FIRE | FIRE$|^FIRE|
fem | fem$|^fem| Fem | Fem$|^Fem| FEM | FEM$|^FEM|
seks | seks$|^seks| Seks | Seks$|^Seks| SEKS | SEKS$|
^SYV|
otte | otte$|^otte| Otte | Otte$|^Otte| OTTE | OTTE$|^OTTE|
ni | ni$|^ni| Ni | Ni$|^Ni| NI | NI$|^NI|
ti | ti$|^ti| Ti | Ti$|^Ti| TI | TI$|^TI

For matching "Himlen" or "Himmelen" already annotated as LOCATION, e.g. "HIMLEN":

[Hh][iI][mM][lL][Ee][Nn]|[Hh][iI][mM][mM][Ee][lL][Ee][Nn]

For matching "Gud" already tagged as PERSON, e.g. "GUD":

[Gg][Uu][Dd]

For matching telephone numbers wrongly already tagged as CARDINAL, e.g. "20 40 44 30":

\d{2} \d{2} \d{2} \d{2}
\+\d{2} \d{2} ?\d{2} ?\d{2} ?\d{2}$
\+\d{2} \d{2} ?\d{2} ?\d{2} ?\d{2}$
 \d{4} ?\d{4}$
^\d{4} ?\d{4}$

For matching websites already wrongly tagged as ORGANIZATION:

.dk$|.com$

For matching Hotels and Resorts already wrongly tagged as ORGANIZATION:

.*[h|H]otel.*|.*[R|r]esort.*

For matching numbers including / or :, already wrongly tagged as CARDINAL: ``` / /


For matching rights already 
wrongly tagged as LAW:

[C|c]opyright [®|©] [f|F]ortrydelsesret [o|O]phavsret$ enneskeret</p>
</details>

### Licensing Information

Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

### Citation Information
If you use this work please cite our [preprint](DANSK and DaCy 2.6.0: Domain Generalization of Danish Named Entity Recognition)

@misc{enevoldsen2024dansk, title={DANSK and DaCy 2.6.0: Domain Generalization of Danish Named Entity Recognition}, author={Kenneth Enevoldsen and Emil Trenckner Jessen and Rebekah Baglini}, year={2024}, eprint={2402.18209}, archivePrefix={arXiv}, primaryClass={cs.CL} } ```

Downloads last month
26
Edit dataset card