input
stringlengths
1
130k
⌀
ቀዳሚው ዚሶማሌ ክልል በአወዳይ ኹተማ ለተገደሉ ዹክልሉ ተወላጆቜ ያኚናወነው ዚቀብር ስነ ስርዓትን ዹተመለኹተ ዘገባ ነው፡፡
ሰማያዊ ፓርቲ ዛሬ በወቅታዊ ዚሀገሪቱ ዚፖለቲካ ጉዳዮቜ ላይ በመኢአድ ጜህፈት ቀት ዹሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ይኚተላል፡፡
በመጪው እሁድ ስለሚካሄደው ስለቅማንት ህዝበ ውሳኔ ዹተጠናቀሹ ዘገባ አለን፡፡
ዹጀርመን ዚምርጫ ዘመቻን አስመልክቶ ኚባልደሚባቜን ማንተጋፍቶት ስለሺ ጋር ቃለ ምልልስ አድርገናል፡፡
በስተመጚሚሻም ዚምያንማር ሮሒንጃዎቜ ላይ እዚደሚሰ ባለው ዚሰብዓዊ መብት ጥሰት ዙሪያ ዚተባበሩት መንግስታት ዚጞጥታው ምክር ቀት ያሳለፈውን ውሳኔ እንመለኚታለን፡፡
ነው ዚሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚንስትር አሊ አህመድ ካርቲ ያሉት።
ጥፋቷ አንድ ዚክርስትና እምነት ተኚታይ ዹሆነ ግለሰብ ማግባቷ ነው።
በሞሪዓ በምትተዳደሚው ሱዳን ውስጥ ይህ በሕግ ዚሚያስቀጣ ጥፋት ነው።
ማርያም ያደገቜው ኚኢትዮጵያዊ ኊርቶዶክስ ክርስቲያን እናቷ ጋ ሲሆን ዚምትኚተለው ዚክርስትናን እምነት ነው።
በዚህ እና ክርስትያን በማግባቷ ዚተነሳ ፍርድ ቀቱ መጀመሪያ ላይ ጊዜ በጅራፍ እንድትገሚፍ በይነ።
ብይኑን ያስተላለፉት ዹአል ሀጅ ዩሱፍ ፍርድ ቀት ዳኛ ማርያም ሀይማኖትዋን በመቀዹር ሙሥሊም ኚሆነቜ ዚግርፋቱ እና ዚሞቱ ቅጣት ሊሻርላት እንደሚቜል አስታውቃለቜ።
ማርያም ጥፋተኛ አለመሆንዋን በተደጋጋሚ በጠበቃዋ ኀሊ ሻሪፍ አማካኝነት ለፍርድ ቀቱ በማስታወቅ ይህንን ለመቀበል ፈቃደኛ አልሆነቜም።
በሞሪዓ ሕግ መሠሚት ማርያም ሕፃኑን ልጇን ለማሳደግ ዚሁለት ዓመት ጊዜ ኚተሰጣት በኋላ ነው ዚሞቱ ቅጣት ተፈፃሚ ዚሚሆነው።
አምነስቲ ኢንተርናሜናል ብይኑን በሎቶቜ ላይ ዹተፈፀመ ዚአድልዎ አሰራር በሚል ነቅፎታል።
ዹጀርመን ሕዝብ ዚሚርያም ጉዳይ ዘግናኝ እንደሆነበት እና ይኾው ብይን በሱዳን አኳያ በጀርመን ባለው አመለካኚት ላይ ጥላ ማሳሚፉ እንደማይቀር ግልጜ አድርጌአለሁ።
ይኾው በሚርያም ኢብራሂም ላይ ዹተበዹነው ኢሰብዓዊ ዚሞት ቅጣት እንዲሻር ዚምንጠብቅ መሆናቜንን ግልጜ እንዳደሚግሁ ተስፋ አለኝ።
ወጣቷ ኚባለቀቷ እና ኚሁለት ልጆቜዋ ጋ መደበኛ ኑሮ መምራት ዚምትቜልበት ሁኔታ እንደሚፈጠርላትም ተስፋ አደርጋለሁ።
ዚወጣቷ ወይዘሮ ጉዳይ ኚሱዳን መንግሥት ጋ ዚሚያገናኘው ነገር ዚለም።
በወይዘሮዋ ቀተሰብ ውስጥ ጥል ኹተፈጠሹ በኋላ ዚባል ቀተዘመዶቜ ጉዳዩን ለፍርድ ቀት አቅሚቡት እዚህ ላይ መዳሚሳ቞ው ያሳዝናል።
ዚወጣቷ ወይዘሮ ጠበቆቜን በብይኑ አንፃር ዚሱዳን ሕግ ስለሚፈቅድ ዚይግባኝ ማመልኚቻ እንዲያስገቡ ዚሀገሬ መንግሥት ምክር ሰጥቶዋል።
እና ሕግ አስፈፃሚው አካል በፍትሑ ሥርዓት ላይ ጣልቃ ሊገባ አይቜልም።
ዚፍትሑ አውታር ለዚህ ጉዳይ ዚሚመለኚታ቞ውን ወገኖቜ ሁሉ ዚሚያሚካ መፍትሔ ራሱ እንደሚያስገኝለት እናምናለን።
በሱዳን ዚሚሰራበት ሕገ መንግሥት ዚሀይማኖት ነፃነትን እንደሚፈቅድ ላሚጋግጥ እፈልጋለሁ።
ይህ ገሀድ ደግሞ ዚሞት ቅጣት ለተፈሚደባት ወጣት ወይዘሮ ጠቃሚ ሊሆን ይቜላል።
ማዚት ዹምንፈልገው ማርያም ኚእስር ቀት ተፈታለቜ ዹሚል ዚፍርድ ቀት ትዕዛዝ ነው።
ምክንያቱም አንድም ጥፋት አልፈፀመቜም በትዳሯ ላይ አልማገጠቜም ሀይማኖትዋንም አልካደቜም።
እና ዚሱዳን መንግሥት በፈሚመቜው አንድ ዓለም አቀፍ ስምምነት መሠሚትም በዚቜ ሀገር ውስጥ ማንም በሚኹተለው ሀይማኖት ዚተነሳ ክትትል ሊያርፍበት አይገባም።
በሊቢያ እዚታዚ ያለው ቀውስ ዘላቂ መፍትሔ እንዲያገኝም ሕብሚቱ ተፋላሚ ኃይላትን በማቀራሚብ ለማወያዚት እና ወደ ሰላም ለማምጣት ጥሚቱን እንደሚያጠናክር ሚሾል ገልጞዋል።
ኢትዮጵያ ሥጋትና ሐዘን ዚጫሚው ዚምዕራብ ሐሹርጌ ኹኚት በኊሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ዚምዕራብ ሐሹርጌ ነዋሪዎቜ ቁጣ እና ሐዘን ተደበላልቆ ተጭኗ቞ዋል።
አካባቢው ላይ ያለው ዚሕዝቡ ስሜት መጥፎ ነው ይላሉ አስተያዚታ቞ው ዚሰጡ ዹዞኑ ነዋሪ።
ዚሚሉት ስማ቞ው እንዳይገለጥ ዹፈለጉ ግለሰብ ዚደኅንነት ዋስትና ጠፍቷል ሲሉ ያክላሉ።
ዚወሚዳዋ ነዋሪዎቜ እና ዹዞኑ አስተዳደር ሰራተኞቜ እንደሚሉት ወሚዳዎቹ እሁድ ታኅሳስ እና ሰኞ ታኅሳስ ዘጠኝን በሰላም ውለዋል።
በሐዊ ጉዲና ወሚዳ ዚሚገኙት ታዖ እና ኢብሳ ቀበሌዎቜ እንዲሁም ዚዳሮ ለቡዎቹ ዚቲ እና ዱሚቲ ቀበሌዎቜ ዚኹኚት ወላፈኑ ቀድሞ ዚደሚሳ቞ው ና቞ው።
ባልታወቀ ሁኔታ በሶማሌ በታጠቀ ኃይል ታኅሳስ ላይ በጠዋት ተኩስ ይኚፈታል።
ሲሰደድ ዚታጠቀው ዚሶማሌ ኃይል ብዙ ቀቶቜን ያቃጥላል ማለት ነው።
አርብ እና ቅዳሜ ታኅሳስ ስድስት እና ሰባት በሁለቱ ቀን ዹሰው ሕይወት በተለይ በኊሮሞ ወደ ዹሚሆን ዹሰው ሕይወት ጠፍቷል።
ይኌ ኚጊርነቱ ጋ ወይም ኚቜግሩ ጋ ዹማይገናኝ ቀበሌ ነው።
በጉዳዩ ላይ ዚፌድራል መንግሥት እና ዚሶማሌ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ባለሥልጣናትን ለማነጋገር ያደሚግንው ጥሚት አልተሳካም።
ጠቅላይ ምኒሥትር ሐይለማርያም ደሳለኝ ጉዳዩን ዚሚያጣራ ግብሚ ኃይል መቋቋሙን ገልጠዋል።
ዹሐዊ ጉዲና ወሚዳ ኚአዲስ አበባ ኪ ሜ ኚምዕራብ ሐሹርጌ ዞን አስተዳደር መቀመጫ ጭሮ አሰበ ተፈሪ ደግሞ ኪ ሜ ትርቃለቜ።
በኢትዮጵያ ሶማሌ እና ዚኊሮሚያ ክልሎቜ መካኚል ዚድንበር ይገባኛል ውዝግብ ኹቀሰቀሰው ኹኚት በኋላ ግን እንደ ቀድሞዋ አይደለቜም።
ስማ቞ው እንዳይገለጥ ዹፈለጉ ዚወሚዳዋ ነዋሪ ምንም ዹተሹጋጋ ነገር ዚለውም።
አቶ አብዱሚዛቅ በወሚዳዎቹ ዚሚስተዋለውን አለመሚጋጋት ኹቀደመው ዚድንበር ይገባኛል ውዝግብ ጋር ያገናኙታል።
ኃላፊው ወሚዳዎቹ ኚሶማሌ ክልል ጋር ባይዋሰኑም እንኳ ድንበር ዚሚሻገሩ ታጣቂዎቜ ጥቃት ሲፈፅሙ ቆይተዋል ሲሉ ይኚሳሉ።
በሁለቱ ክልሎቜ መካኚል በተቀሰቀሰው ውዝግብ በርካቶቜ ሞተዋል በሺዎቜ ዚሚቆጠሩም ተፈናቅለዋል።
ቜግሩ መቌ መፍትሔ ሊያገኝ እንደሚቜል እስካሁን በግልፅ ዚሚታወቅ ነገር ዚለም።
አቶ አብዱሚዛቅ እንደሚሉት ለሕግ ዚሚያቀርብ እና ዚተፈናቀሉትን ወደ ቀያ቞ው ዚሚመልስ እና ዹሚግዙ ኮሚ቎ዎቜ ተቋቁመዋል።
ዚስደተኞቜ እልቂትና ዓለም አቀፉ ማሕበሚሰብ በሺህዎቜ ዚሚቆጠሩ ስደተኞቜ በዹጊዜው ኚሊቢያ ተነስተው በሜዲ቎ራንያን ባህር በኩል ወደ ኢጣልያዋ ደሎት ላምፔዱዛ ያቀናሉ ።
ስደተኞቹን ጭነው ኚሚጓዙት ጀልባዎቜ አብዛኛዎቹ ለባህር ጉዞ ዚማይመጥኑ ደካማ ጀልባዎቜ ናቾው ማለት ይቻላል ።
ሊቢያ ዚባህር ድንበር ላይ ግን ይህን ዚሚቆጣጠርም ሆነ ዹሚኹለክል አንድም አካል ዹለም ።
ዚተሻለ ህይወት ፍለጋ በጀልባ ወደ አውሮፓ ኚሚሰደዱት ኚእነዚህ ሰዎቜ አብዛኛዎቹ በጉዞ ላይ ዹውሐ ሲሳይ ሆነው ይቀራሉ ።
በርካቶቜ መንገድ ላይ እንደሚሰጥሙ በተደጋጋሚ ዹሚነገር ቢሆንም ዚስደተኞቹ መነሻ ኚሆነቜው ኚሊቢያ በኩል እንደሚጠበቀው ለአስ቞ኳይ እርዳታ ዚሚደርስ ዹለም ።
ዋና ኚተማይቱ ትሪፖሊ ዹሚገኙ ዚሊቢያ ዚባህር ጠሹፍ ጠባቂዎቜ ያልተለመደ ዝምታን መርጠዋል ።
በዚህ ዚተነሳም አንዳንዎ ዹግል ንብሚታ቞ውን ለመጠቀም መገደዳ቞ውን ያስሚዳሉ ።
ካለፈው ጥር አንስቶ ዚሊቢያ ዚባህር ጠሹፍ ጠባቂ ዚድንበር ቁጥጥር ሥራ አቁሟል ።
ድንበር ተቆጣጣሪዎቜ ዚሚንቀሳቀሱት ስደተኞቜን ዚጫነ ጀልባ ወደ ኢጣላያዋ ደሎት ላምፔዱዛ በማቅናት ላይ መሆኑን ዹሚጠቁም መሹጃ ካገኙ ብቻ ነው ።
ዚሊቢያ ዚባህር ጠሹፍ ርዝመት ኪሎሜትር እንደመሆኑ ኚሊቢያ ወደ ኢጣላያዋ ደሎት ላምፔዱዛ ዚሚሄዱ ስደተኞቜን ያሳፈሩ ጀልባዎቜን ለይቶ ማግኘቱ አስ቞ጋሪ ነው ።
ዚአውሮፓ ህብሚት ኮሚሜን እንደሚለው ሊቢያ ውስጥ ወደ አውሮፓ ለመሄድ ዚሚጠባበቁ ሚሊዮን ሰዎቜ አሉ ።
በሃገሪቱ ያለ ህጋዊ ዚመኖሪያ ፈቃድ ዹሚገኝ ማንኛውም ስደተኛ መጚሚሻው ዚስደተኞቜ ማጎሪያ ነው ዹሚሆነው ።
ኚቀድሞ ዚሊቢያ መሪ ሞአመር ጋዳፊ ሞትና ኚመንግሥታ቞ው ውድቀት በኋላ አብዛኛው ዚሊቢያ ክፍል በተለያዩ ሚሊሜያዎቜ ቁጥጥር ስር ነው ።
ይህም ህገ ወጥ ዚሰዎቜ አሞጋጋሪዎቜ ኹመላ ሃገሪቱ ስደተኞቜን እዚሰበሰቡ በጀልባዎቜ አጭቀው ወደ አውሮፓ እንዲልኩ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮላ቞ዋል ።
ስደተኞቹን ይዘው ዚሚሄዱ ጀልባዎቜ ቜግር ሲገጥማ቞ው ዚሚያሰሙት ጥሪ ዹሚደርሰው ዚባህር ጠባቂ በአካባቢው ኹተገኘ ሊታደጋ቞ው ይቜላል ።
ዚሊቢያ ዚባህር ጥበቃ ሃላፊ ሞሀመድ ባይቲ እንደሚሉት ኚሚታደጓ቞ው ስደተኞቜ አብዛኛዎቹ ግን ሊቢያ መመለስ አይፈልጉም ።
አፍሪቃውያኑ ወደ ሊቢያ መመለስ አይፈልጉም አንዳንድ ትላልቅ መርኚቊቜ ላይ ስናሳፍራ቞ው ያለቅሳሉ ።
ኚትሪፖሊ በስተምዕራብ ኪሎሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው ዛውያ በተባለው ስፍራ በሚገኝ ዚስደተኞቜ ማጎሪያ ውስጥ ኚሚገኙት አንዱ ሮኔጋላዊው ላሚን ኬቀ ነው ።
ዚተሻለ ህይወት ተስፋ አድርጌ ነው ወደ ሊቢያ ዚመጣሁት ።
ዚሊቢያ ዹሃገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ሊቢያ ውስጥ ሺህ ዹሮኔጋል ስደተኞቜ እንዳሉ ተናግሚዋል።
በማጎሪያ ስፍራ ህይወት አስ቞ጋሪ ቢሆንም ኬቀና ሌሎቜ መሰሎቹ አሁንም ሊቢያ ሲመጡ ኚያዙት ተስፋ ጋር ናቾው ።
ሌላው ሮኔጋላዊ ቡባኚር ጋሪ እንደሚናገሚው ሊቢያ ውስጥ ዚተያዙበት መንገድ አሳዛኝ ነው ።
እንደ ውሻ ነው ዹሚይዙን ዚዛዊያውን ካምፕ ዚሚጠብቁት መቶ አለቃ ካሌድ አቱሚ ስደተኞቜ አንዳንዎ ኚሚሰጣ቞ው ዳቊ በስተቀር ምግብ እንደማያገኙ ነው ዚሚናገሩት።
ጀናና አካባቢ ዹአዹር ንብሚት ለዉጥንና ለዉጡ ዚሚያስኚትለዉን ጉዳት ለመቀነስ ይሚዳሉ ዚሚባሉ ጉባኀዎቜ ዉይይቶቜ እና ያደባባይ ሰልፎቜ መደሹገቾዉን በዹጊዜዉ እዚሰማን ነዉ።
አፍሪቃ ዚኚባቢ ዓዹርን ዹሚበክሉ ኢንዱስትሪዎቜ ባይኖሯቱም ዚበለፀጉት ሐገራት ዚሚያደርሱትን ብክለት መካፈል ግድ ሆኖባታል።
ዚዛሬዉ ጀናና አካባቢ ዝግጅት ዹአዹር ንብሚት ለዉጥንና ዚአፍሪቃን ጥሚት ይቃኛል።
ባለፉት እና ዓመታት ኀርትራ በፕሬስ ነፃነት ምንም መሻሻልአላሳዚቜም ይዘት ለርስዎ ዹምናቀርበውን አገልግሎታቜንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎቜን እንጠቀማለን።
አፍሪቃ ዚአፍሪቃ ወጣት እድል በ ዓም በጎርጎሪዮሳዊው ዓም በዚምባብዌ ካሜሩን እና በጊኒ ምርጫዎቜ ይካሄዳሉ።
ይህም ቢሆን ግን ምርጫዎቹ በስልጣን ደሹጃ ዚትውልድ ለውጥ ያስገኛሉ ተብሎ ዹሚጠበቁ አይደለም።
ዚካሜሩን ፕሬዚደንት ፖል ቢያ ዹጊኒ አቻ቞ው አልፋ ኮንዎ ደግሞ ዓመታ቞ው ነው።
ዹ ዓመቱ አዲሱ ዚዚምባብዌ ፕሬዚደንት ኀመርሰን ምናንጋግዋ በሁለቱ ቻዎቻ቞ው አንፃር በዕድሜ ትንሹ ና቞ው።
ባጠቃላይ አፍሪቃውያት ሀገራት በመሪዎቻ቞ው እና በወጣቶቻ቞ው መካኚል ትልቅ ዚዕድሜ ልዩነት ይታይባ቞ዋል።
ዚአመራሩን ተግባር በቅርቡ ለወጣቱ ትውልድ ማስተላለፍ ዚሚያስቜል ዓቢይ ዚተሀድሶ ለውጥ ዚማድሚግ እቅድም በነዚህ ሀገራት ውስጥ ያለ አይመስለኝም።
ዶይ቞ ቬለ ያነጋገራ቞ው ዚመብት ተሟጋቿ ሊንዳ ማዜሪሬ በዕድሙ በተዳኚሙ መሪዎቜ ነው ዚምንተዳደሚው በማለት ዚርሳ቞ውን እና ዚአህጉሩን ወጣት ትውልድ ቅሬታ ገልጞዋል።
ዹ ዓመቷ ማዚሪሬ ዚቀድሞ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቀ አምባገነን መንግሥት አንፃር ታግለዋል።
ሙጋቀን ዚተኩት ምናንጋግዋም ቢሆኑ ግን ለተሟጋቿ ኚሙጋቀ ዚተለዩ አይደሉም ነው ዚሚሉት።
በዕድሜ ዚገፉትአዲሶቹ ዚዚምባብዌ ፖለቲኚኞቜ ዚወጣት ዜጎቻ቞ውን ፍላጎት አገናዝበው ተገቢውን ርምጃ በመውሰድ ፈንታ ቜላ እንዳሉት ማዚሪሬ አስታውቀዋል።
በሕይወታ቞ው አንድ ቀን እንኳን ስራ ሰርተው ዚማያውቁ ዕድሜአ቞ው ዓመት ዹሆናቾው ዜጎቜ አሉን።
እነዚህ ሰዎቜ ዹደሞዝ ወሚቀት ተቀብለውም ሆነ ዚማህበራዊ ኑሮ ድጎማ ዚማግኘት እድልም ኖሯ቞ው አያውቁም።
በ እና በ ዓመት መካኚል ካሉት ወጣቶቜ መካኚል ብዙዎቹ ዚአደንዛዥ እጟቜ እና ንጥሚ ነገሮቜ ሱሰኞቜ ሆነዋል።
ምክንያቱም ተስፋ ቆርጠዋል ዚወደፊቱ እድላ቞ውም ፍሬ አልባ ሆኖ ነው ዚሚታያ቞ው።
ለወጣቱ ትውልድ ዚወደፊቱ እድል ጹለማ ዚሆነበት ግን ዚምባብዌ ውስጥ ብቻ አይደለም።
በአህጉሩ በ እና ዓመት መካኚል ዹሚገኘው ወጣት ቁጥር ሚልዮን ነው።
ስራ ካላ቞ውም መካኚል ብዙዎቹ ዚሰራተኛ ድሀ እዚተባለ ዚሚጠራው ቡድን ውስጥ ነው ዚሚመደቡት።
ኚአቻዎቻ቞ው ጋር በመሆን አንድ ዚወጣቶቜ ፓርቲ ዹማቋቋም እቅድ አላ቞ው።
በአንፃራ቞ው ብዙዎቹ ዚዚምባብዌ ወጣቶቜ በፖለቲካው ተግባር መሳተፉን እንደሚፈሩት ማዚሪሬ አስታውቀዋል።
በዚምባብዌ በፖለቲካ ፓርቲዎቻቜን ውስጥ በገዢው ፓርቲ ይሁን በተቃዋሚው ጎራ ብዙ ጥቃት እና ዹኃይል ርምጃ ይታያል።
በተለይ ብዙዎቹ ወጣት ሎቶቜ ይህን ሁኔታ ማለትም ዚሚደርስባ቞ውን ብዙ ትንኮሳ እና መሰል ጥቃት መቋቋም አይቜሉም።
ዚናሚቢያ ዜጋ ዚሆነኑት ጆብ ሺፑሉሎ አሙፓንዳ በዚሁ ሚገድ ጥሩ ተሞክሮ ዚላ቞ውም።
በዚህ ዚተነሳም ኹገዚው ፓርቲ ብርቱ ተቃውሞ ዹገጠማቾው ሺፑሊሎ አፑማንዳ በፍርድ ቀት ብይን ባይሆን ኖሮ ዚፓርቲው አባል ሆነው መቀጠል ባልቻሉ ነበር።
በስዋፖ ውስጥ ወጣቶቜ አዳዲስ ሀሳቊቜን ይዘው ዚሚመጡበት እና ድምፃ቞ውን ዚሚያሰሙበት ድርጊት ብዙም እንደማይደገፍ ነው ሺፑሊሎ አፑማንዳ ያመለኚቱት።
ወጣቶቜ በፖለቲካው መድሚክ ላይ ደፈር ብለው መናገር ሲጀምሩ ዚፓርቲ አባላቱ ብዙ ጊዜ እኛ ለነፃነት ስንታገል አንተ ዚት ነበርክ
ዚትምህርት ደሹጃህ ግልጜነትህ ወይም ለመስራት ዚምትፈልገውን ወደጎን በመተው በትግሉ ውስጥ ዚተጫወትኚውን ሚና ይጠይቁኃል።

AfroLM: A Self-Active Learning-based Multilingual Pretrained Language Model for 23 African Languages

This repository contains the dataset for our paper AfroLM: A Self-Active Learning-based Multilingual Pretrained Language Model for 23 African Languages which will appear at the third Simple and Efficient Natural Language Processing, at EMNLP 2022.

Our self-active learning framework

Model

Languages Covered

AfroLM has been pretrained from scratch on 23 African Languages: Amharic, Afan Oromo, Bambara, Ghomalá, Éwé, Fon, Hausa, Ìgbò, Kinyarwanda, Lingala, Luganda, Luo, Mooré, Chewa, Naija, Shona, Swahili, Setswana, Twi, Wolof, Xhosa, Yorùbá, and Zulu.

Evaluation Results

AfroLM was evaluated on MasakhaNER1.0 (10 African Languages) and MasakhaNER2.0 (21 African Languages) datasets; on text classification and sentiment analysis. AfroLM outperformed AfriBERTa, mBERT, and XLMR-base, and was very competitive with AfroXLMR. AfroLM is also very data efficient because it was pretrained on a dataset 14x+ smaller than its competitors' datasets. Below the average F1-score performances of various models, across various datasets. Please consult our paper for more language-level performance.

Model MasakhaNER MasakhaNER2.0* Text Classification (Yoruba/Hausa) Sentiment Analysis (YOSM) OOD Sentiment Analysis (Twitter -> YOSM)
AfroLM-Large 80.13 83.26 82.90/91.00 85.40 68.70
AfriBERTa 79.10 81.31 83.22/90.86 82.70 65.90
mBERT 71.55 80.68 --- --- ---
XLMR-base 79.16 83.09 --- --- ---
AfroXLMR-base 81.90 84.55 --- --- ---
  • (*) The evaluation was made on the 11 additional languages of the dataset.
  • Bold numbers represent the performance of the model with the smallest pretrained data.

Pretrained Models and Dataset

Models:: AfroLM-Large and Dataset: AfroLM Dataset

HuggingFace usage of AfroLM-large

from transformers import XLMRobertaModel, XLMRobertaTokenizer
model = XLMRobertaModel.from_pretrained("bonadossou/afrolm_active_learning")
tokenizer = XLMRobertaTokenizer.from_pretrained("bonadossou/afrolm_active_learning")
tokenizer.model_max_length = 256

Autotokenizer class does not successfully load our tokenizer. So we recommend using directly the XLMRobertaTokenizer class. Depending on your task, you will load the according mode of the model. Read the XLMRoberta Documentation

Reproducing our result: Training and Evaluation

  • To train the network, run python active_learning.py. You can also wrap it around a bash script.
  • For the evaluation:
    • NER Classification: bash ner_experiments.sh
    • Text Classification & Sentiment Analysis: bash text_classification_all.sh

Citation

@inproceedings{dossou-etal-2022-afrolm, title = "{A}fro{LM}: A Self-Active Learning-based Multilingual Pretrained Language Model for 23 {A}frican Languages", author = "Dossou, Bonaventure F. P. and Tonja, Atnafu Lambebo and Yousuf, Oreen and Osei, Salomey and Oppong, Abigail and Shode, Iyanuoluwa and Awoyomi, Oluwabusayo Olufunke and Emezue, Chris", booktitle = "Proceedings of The Third Workshop on Simple and Efficient Natural Language Processing (SustaiNLP)", month = dec, year = "2022", address = "Abu Dhabi, United Arab Emirates (Hybrid)", publisher = "Association for Computational Linguistics", url = "https://aclanthology.org/2022.sustainlp-1.11", pages = "52--64",}

Reach out

Do you have a question? Please create an issue and we will reach out as soon as possible

Downloads last month
2
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard