AI & ML interests

Speech technology, minority languages

Col·lectivaT is a non-profit cooperative that promotes open knowledge for bridging different realities, through social research, linguistic and technological services and products.

Col·lectivaT és una cooperativa sense ànim de lucre que promou el coneixement obert per a la connexió de diferents realitats, a través de la investigació social, serveis i productes lingüístics i tecnològics.

Col·lectivaT es una cooperativa sin ánimo de lucro que promueve el conocimiento abierto para tender puentes entre diferentes realidades, a través de la investigación social, servicios y productos lingüísticos y tecnológicos.

http://collectivat.cat

models

None public yet