kiddothe2b's picture
Update README.md
31b062d
metadata
widget:
 - text: >-
   KOMMISSIONENS BESLUTNING

   af 6. marts 2006

   om klassificering af visse byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved
   brand for vidt angår trægulve samt vægpaneler og vægbeklædning i
   massivt træ

   (meddelt under nummer K(2006) 655
datasets:
 - multi_eurlex
metrics:
 - accuracy
model-index:
 - name: coastalcph/danish-legal-longformer-eurlex
  results:
   - task:
     type: text-classification
     name: Danish EURLEX (Level 2)
    dataset:
     name: multi_eurlex
     type: multi_eurlex
     config: multi_eurlex
     split: validation
    metrics:
     - name: Micro-F1
      type: micro-f1
      value: 0.75748
     - name: Macro-F1
      type: macro-f1
      value: 0.52883

Model description

This model is a fine-tuned version of coastalcph/danish-legal-longformer-base on the Danish part of MultiEURLEX dataset.

Training and evaluation data

The Danish part of MultiEURLEX dataset.

Use of Model

As a text classifier:

from transformers import pipeline
import numpy as np

# Init text classification pipeline
text_cls_pipe = pipeline(task="text-classification",
             model="coastalcph/danish-legal-longformer-eurlex",
             use_auth_token='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')

# Encode and Classify document
predictions = text_cls_pipe("KOMMISSIONENS BESLUTNING\naf 6. marts 2006\nom klassificering af visse byggevarers "
              "ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår trægulve samt vægpaneler "
              "og vægbeklædning i massivt træ\n(meddelt under nummer K(2006) 655")

# Print prediction
print(predictions)
# [{'label': 'building and public works', 'score': 0.9626012444496155}]

As a feature extractor (document embedder):

from transformers import pipeline
import numpy as np

# Init feature extraction pipeline
feature_extraction_pipe = pipeline(task="feature-extraction",
                  model="coastalcph/danish-legal-longformer-eurlex",
                  use_auth_token='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')

# Encode document
predictions = feature_extraction_pipe("KOMMISSIONENS BESLUTNING\naf 6. marts 2006\nom klassificering af visse byggevarers "
                   "ydeevne med hensyn til reaktion ved brand for så vidt angår trægulve samt vægpaneler "
                   "og vægbeklædning i massivt træ\n(meddelt under nummer K(2006) 655")

# Use CLS token representation as document embedding
document_features = token_wise_features[0][0]

print(document_features.shape)
# (768,)

Framework versions

 • Transformers 4.18.0
 • Pytorch 1.12.0+cu113
 • Datasets 2.0.0
 • Tokenizers 0.12.1