kor-spa

 • source group: Korean

 • target group: Spanish

 • OPUS readme: kor-spa

 • model: transformer-align

 • source language(s): kor kor_Hang kor_Latn

 • target language(s): spa

 • model: transformer-align

 • pre-processing: normalization + SentencePiece (spm32k,spm32k)

 • download original weights: opus-2020-06-17.zip

 • test set translations: opus-2020-06-17.test.txt

 • test set scores: opus-2020-06-17.eval.txt

Benchmarks

testset BLEU chr-F
Tatoeba-test.kor.spa 31.3 0.521

System Info:

Downloads last month
10
Hosted inference API
Translation