Yaroslav Aksenov's picture
2 1

Yaroslav Aksenov

yaraksen

AI & ML interests

generative models, NLP

Organizations

None yet