Edit model card

ROBERTA BASE (cased) trained on private Bulgarian-English parallel data

This is a Multilingual Roberta model. It could be used for creating embeddings of Bulgarian sentences.

Using the ideas from Sentence-BERT, the training is based on the idea that a translated sentence should be mapped to the same location in the vector space as the original sentence.

The teacher model is the USE model by Google.

This model is cased: it does make a difference between bulgarian and Bulgarian.

It was trained on private Bulgarian-English parallel data.

Then, it was compressed via progressive module replacing.

How to use

Here is how to use this model in PyTorch:

>>> import scipy
>>> import torch
>>> from transformers import AutoModel, AutoTokenizer
>>> 
>>> model = AutoModel.from_pretrained('rmihaylov/roberta-base-use-qa-theseus-bg')
>>> tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained('rmihaylov/roberta-base-use-qa-theseus-bg')
>>>
>>> query = "Какви са съставките на бисквитките?"
>>> 
>>> answers = [
>>>      "Бисквитката е печена или варена храна, която обикновено е малка, плоска и сладка.",
>>>      "Бисквитките обикновено съдържат брашно, захар и някакъв вид масло или мазнини. Те могат да включват други съставки като стафиди, овес, шоколадов чипс, ядки и др.",
>>>      "В повечето англоговорящи страни, с изключение на САЩ и Канада, хрупкавите бисквитки се наричат ​​бисквити.",
>>>      "Бисквитите Chewier понякога се наричат ​​бисквитки дори в Обединеното кралство. Някои бисквитки могат също да бъдат назовавани според формата им, като квадратчета с дата или барове.",
>>>      "Бисквитките или бисквитите могат да се произвеждат масово във фабрики, направени в малки пекарни или домашно приготвени.",
>>>      "Вариантите за бисквити или бисквити включват сандвич бисквити, като крем крем, Jammie Dodgers, Bourbons и Oreos, с пълнеж от ружа или конфитюр и понякога потопени в шоколад или друго сладко покритие.",
>>>      "Бисквитките често се сервират с напитки като мляко, кафе или чай.",
>>>      "Фабричните бисквитки се продават в магазини за хранителни стоки, магазини за удобство и автомати.",
>>>      "Американската употреба произлиза от холандското koekje „малка торта“, което е умалително от „koek“ („торта“), което произлиза от средно холандската дума „koke“.",
>>>      "Cookie Monster е Muppet в дългогодишното детско телевизионно шоу Sesame Street, който е най-известен с ненаситния си апетит към бисквитките и известните си фрази за ядене, като „Me want cookie!“, „Me eat cookie!“ (или просто „COOKIE!“) и „Om nom nom nom“ (казано през уста, пълна с храна).",
>>>      "Домашните бисквитки обикновено се правят от тесто, оформено на малки топчета и пуснато върху лист с бисквитки. След това се пекат във фурна за 5 до 15 минути, в зависимост от рецептата. Температурата на фурната варира от 250 до 350 градуса.",
>>>      "Повечето бисквитки със среден размер, ако са направени със захар, брашно и скъсяване, ще съдържат между 100 и 200 калории.",
>>>      ]
>>> 
>>> query_embedding = model.question(**tokenizer.encode_plus(query, return_tensors='pt')).detach().numpy()[0]
>>> 
>>> corpus, corpus_embeddings = [], []
>>> for answer in answers:
>>>   value_inputs = tokenizer.encode_plus(answer, answer, return_tensors='pt')
>>>   embedding = model.answer(**value_inputs).detach().numpy()[0]
>>>   corpus.append(answer)
>>>   corpus_embeddings.append(embedding)
>>> 
>>> distances = scipy.spatial.distance.cdist([query_embedding], corpus_embeddings, "cosine")[0]
>>> 
>>> results = zip(range(len(distances)), distances)
>>> results = sorted(results, key=lambda x: x[1])
>>> 
>>> print([[corpus[idx].strip(), (1.0 - distance)] for idx, distance in results])

[['Бисквитките обикновено съдържат брашно, захар и някакъв вид масло или мазнини. Те могат да включват други съставки като стафиди, овес, шоколадов чипс, ядки и др.',
 0.5449754306536151],
 ['Фабричните бисквитки се продават в магазини за хранителни стоки, магазини за удобство и автомати.',
 0.5049509545814316],
 ['В повечето англоговорящи страни, с изключение на САЩ и Канада, хрупкавите бисквитки се наричат \u200b\u200bбисквити.',
 0.5029661338050297],
 ['Бисквитките или бисквитите могат да се произвеждат масово във фабрики, направени в малки пекарни или домашно приготвени.',
 0.4991678233218718],
 ['Вариантите за бисквити или бисквити включват сандвич бисквити, като крем крем, Jammie Dodgers, Bourbons и Oreos, с пълнеж от ружа или конфитюр и понякога потопени в шоколад или друго сладко покритие.',
 0.49050297326146386],
 ['Повечето бисквитки със среден размер, ако са направени със захар, брашно и скъсяване, ще съдържат между 100 и 200 калории.',
 0.48950875441294106],
 ['Бисквитката е печена или варена храна, която обикновено е малка, плоска и сладка.',
 0.48646309549536737],
 ['Бисквитите Chewier понякога се наричат \u200b\u200bбисквитки дори в Обединеното кралство. Някои бисквитки могат също да бъдат назовавани според формата им, като квадратчета с дата или барове.',
 0.4840599482604815],
 ['Cookie Monster е Muppet в дългогодишното детско телевизионно шоу Sesame Street, който е най-известен с ненаситния си апетит към бисквитките и известните си фрази за ядене, като „Me want cookie!“, „Me eat cookie!“ (или просто „COOKIE!“) и „Om nom nom nom“ (казано през уста, пълна с храна).',
 0.45209677893728206],
 ['Домашните бисквитки обикновено се правят от тесто, оформено на малки топчета и пуснато върху лист с бисквитки. След това се пекат във фурна за 5 до 15 минути, в зависимост от рецептата. Температурата на фурната варира от 250 до 350 градуса.',
 0.4511516464302119],
 ['Бисквитките често се сервират с напитки като мляко, кафе или чай.',
 0.42364528401677803],
 ['Американската употреба произлиза от холандското koekje „малка торта“, което е умалително от „koek“ („торта“), което произлиза от средно холандската дума „koke“.',
 0.3267314582662877]]
Downloads last month
2
Hosted inference API

Inference API has been turned off for this model.

Datasets used to train rmihaylov/roberta-base-use-qa-theseus-bg