Edit model card

Reading Comprehension (مدل برای پاسخ به درک مطلب)

This is a mT5-based model for reading comprehension. Here is an example of how you can run this model:

from transformers import MT5ForConditionalGeneration, MT5Tokenizer
model_size = "base"
model_name = f"persiannlp/mt5-{model_size}-parsinlu-squad-reading-comprehension"
tokenizer = MT5Tokenizer.from_pretrained(model_name)
model = MT5ForConditionalGeneration.from_pretrained(model_name)
def run_model(paragraph, question, **generator_args):
  input_ids = tokenizer.encode(question + "\n" + paragraph, return_tensors="pt")
  res = model.generate(input_ids, **generator_args)
  output = tokenizer.batch_decode(res, skip_special_tokens=True)
  print(output)
  return output
run_model(
  "یک شی را دارای تقارن می‌نامیم زمانی که ان شی را بتوان به دو یا چند قسمت تقسیم کرد که آن‌ها قسمتی از یک طرح سازمان یافته باشند یعنی بر روی شکل تنها جابجایی و چرخش و بازتاب و تجانس انجام شود و در اصل شکل تغییری به وجود نیایید آنگاه ان را تقارن می‌نامیم مرکز تقارن:اگر در یک شکل نقطه‌ای مانندA وجود داشته باشد که هر نقطهٔ روی شکل (محیط) نسبت به نقطه یAمتقارن یک نقطهٔ دیگر شکل (محیط) باشد، نقطهٔ Aمرکز تقارن است. یعنی هر نقطه روی شکل باید متقارنی داشته باشد شکل‌های که منتظم هستند و زوج ضلع دارند دارای مرکز تقارند ولی شکل‌های فرد ضلعی منتظم مرکز تقارن ندارند. متوازی‌الأضلاع و دایره یک مرکز تقارن دارند ممکن است یک شکل خط تقارن نداشته باشد ولی مرکز تقارن داشته باشد. (منبع:س. گ)",
  "اشکالی که یک مرکز تقارن دارند"
)
run_model(
  "شُتُر یا اُشتر را که در زبان پهلوی (ushtar)[نیازمند منبع] می‌گفتند حیوانی است نیرومند و تنومند با توش و توان بالا از خانواده شتران؛ شبه نشخوارکننده و با دست و گردنی دراز. بر پشت خود یک یا دو کوهان دارد که ساختارش از پیه و چربی است. در دین اسلام گوشت او حلال است. اما ذبح آن با دیگر جانوران حلال گوشت متفاوت است و آن را نحر (بریدن گلو) می‌کنند و اگر سر آن را مانند گوسفند پیش از نحر ببرند گوشت آن حلال نیست. شیرش نیز نوشیده می‌شود ولی بیشتر کاربرد بارکشی دارد. پشم و پوستش نیز برای ریسندگی و پارچه‌بافی و کفش‌دوزی کاربرد دارد. گونه‌های دیگری از شتران نیز در آمریکای جنوبی زندگی می‌کنند، به نام‌های لاما، آلپاکا، گواناکو که دارای کوهان نیستند. شتر ویژگی‌های خاصّی دارد که مهم‌ترین آن‌ها تحمّل شرایط سخت صحرا و دماهای گوناگون و به‌ویژه گرمای شدید تابستان و کمبود آب و علوفه است. ترکیب جسمانی شتر با دیگر جانوران اختلاف زیادی دارد، و این اختلاف انگیزه شده که شتر در درازا روزهای سال در بیابان زندگی کند و از بوته‌ها و درختچه‌های گوناگون صحرایی و کویری و حتی از بوته‌های شور و خاردار تغذیه کند. عرب‌ها از زمان‌های بسیار دور از شتر استفاده کرده و می‌کنند. آن‌ها به این حیوان اهلی لقب کشتی صحرا (به عربی: سفینةالصحراء) داده‌اند.",
  "غذای شترچیست؟"
)
run_model(
  """حسین میرزایی می‌گوید مرحله اول پرداخت وام حمایتی کرونا به همگی خانوارهای یارانه‌بگیر متقاضی تکمیل شده است و حال چهار میلیون خانوار که به عنوان "اقشار خاص" و "آسیب‌پذیر" شناسایی شدند، می‌توانند برای یک میلیون تومان وام دیگر درخواست بدهند. آقای میرزایی گفته خانوارهای "آسیب‌پذیر" که شرایط گرفتن وام یک میلیونی اضافی را دارند با پیامک از این امکان مطلع شده‌اند. بنا به گزارش‌های رسمی با شیوع کرونا در ایران یک میلیون نفر بیکار شده‌اند و درآمد کارکنان مشاغل غیررسمی نیز ضربه قابل توجهی خورده است. ارزش ریال هم در هفته‌های اخیر در برابر ارزهای خارجی سقوط کرده است. اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا نیز با مشکلات مزمن رکود، تورم، تحریم و فساد روبرو بود.""",
  "وام یارانه به چه کسانی میدهند؟"
)
run_model(
  "در ۲۲ ژوئن ۱۹۴۱ نیروهای محور در عملیات بارباروسا حمله سنگینی به اتحاد شوروی کرده و یکی از بزرگترین نبردهای زمینی تاریخ بشر را رقم زدند. همچنین جبهه شرقی باعث به دام افتادن نیروهای محور شد و بیش از همه ارتش آلمان نازی را درگیر جنگ فرسایشی کرد. در دسامبر ۱۹۴۱ ژاپن یک در عملیاتی ناگهانی با نام نبرد پرل هاربر به پایگاه دریایی ایالات متحده آمریکا حمله کرد. به دنبال این اتفاق آمریکا نیز بلافاصله علیه ژاپن اعلان جنگ کرد که با حمایت بریتانیا همراه شد. پس از آن متحدین (نیروهای محور در اروپا) نیز با اتحاد ژاپن علیه آمریکا اعلام جنگ کردند. دست‌آوردهای ژاپن در یورش به آمریکا باعث ایجاد این احساس در آسیا شد که آسیا از تسلط غرب خارج شده‌است از این رو بسیاری از ارتش‌های شکست خورده با آنها همراهی کردند.",
  "چرا امریکا وارد جنگ جهانی دوم شد؟"
)

For more details, visit this page: https://github.com/persiannlp/parsinlu/

Downloads last month
22
This model does not have enough activity to be deployed to Inference API (serverless) yet. Increase its social visibility and check back later, or deploy to Inference Endpoints (dedicated) instead.

Dataset used to train persiannlp/mt5-base-parsinlu-squad-reading-comprehension