File size: 8,940 Bytes
1feee0a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d5b27b0
1feee0a
d5b27b0
1feee0a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a867f36
1feee0a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a867f36
 
 
 
1feee0a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a867f36
1feee0a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a867f36
1feee0a
 
 
 
 
 
a867f36
1feee0a
 
 
 
 
 
 
 
 
a867f36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1feee0a
a867f36
 
1feee0a
a867f36
 
1feee0a
a867f36
 
1feee0a
a867f36
 
1feee0a
a867f36
 
1feee0a
a867f36
 
1feee0a
a867f36
 
1feee0a
a867f36
 
1feee0a
a867f36
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1feee0a
 
 
 
 
 
74808da
1feee0a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a867f36
1feee0a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a867f36
1feee0a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a867f36
1feee0a
 
 
 
 
a867f36
 
 
 
1feee0a
a867f36
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
---
language: lt
datasets:
- common_voice
tags:
- audio
- automatic-speech-recognition
- speech
- xlsr-fine-tuning-week
license: apache-2.0
widget:
- example_title: Common Voice sample 11
 src: https://huggingface.co/m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/resolve/main/sample11.flac
- example_title: Common Voice sample 74
 src: https://huggingface.co/m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/resolve/main/sample74.flac
model-index:
- name: XLSR Wav2Vec2 Lithuanian by Mehrdad Farahani
 results:
 - task: 
   name: Speech Recognition
   type: automatic-speech-recognition
  dataset:
   name: Common Voice lt
   type: common_voice
   args: lt
  metrics:
    - name: Test WER
     type: wer
     value: 34.66
    
---

# Wav2Vec2-Large-XLSR-53-Lithuanian

Fine-tuned [facebook/wav2vec2-large-xlsr-53](https://huggingface.co/facebook/wav2vec2-large-xlsr-53) in Lithuanian using [Common Voice](https://huggingface.co/datasets/common_voice). When using this model, make sure that your speech input is sampled at 16kHz.

## Usage
The model can be used directly (without a language model) as follows:

**Requirements**
```bash
# requirement packages
!pip install git+https://github.com/huggingface/datasets.git
!pip install git+https://github.com/huggingface/transformers.git
!pip install torchaudio
!pip install librosa
!pip install jiwer
```

**Normalizer**
```bash
!wget -O normalizer.py https://huggingface.co/m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/raw/main/normalizer.py
```

**Prediction**
```python
import librosa
import torch
import torchaudio
from transformers import Wav2Vec2ForCTC, Wav2Vec2Processor
from datasets import load_dataset

import numpy as np
import re
import string

import IPython.display as ipd

from normalizer import normalizer


def speech_file_to_array_fn(batch):
  speech_array, sampling_rate = torchaudio.load(batch["path"])
  speech_array = speech_array.squeeze().numpy()
  speech_array = librosa.resample(np.asarray(speech_array), sampling_rate, 16_000)

  batch["speech"] = speech_array
  return batch


def predict(batch):
  features = processor(batch["speech"], sampling_rate=16_000, return_tensors="pt", padding=True)

  input_values = features.input_values.to(device)
  attention_mask = features.attention_mask.to(device)

  with torch.no_grad():
    logits = model(input_values, attention_mask=attention_mask).logits 
    
  pred_ids = torch.argmax(logits, dim=-1)

  batch["predicted"] = processor.batch_decode(pred_ids)[0]
  return batch


device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
processor = Wav2Vec2Processor.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian")
model = Wav2Vec2ForCTC.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian").to(device)

dataset = load_dataset("common_voice", "lt", split="test[:1%]")
dataset = dataset.map(
  normalizer, 
  fn_kwargs={"remove_extra_space": True},
  remove_columns=list(set(dataset.column_names) - set(['sentence', 'path']))
)

dataset = dataset.map(speech_file_to_array_fn)
result = dataset.map(predict)

max_items = np.random.randint(0, len(result), 20).tolist()
for i in max_items:
  reference, predicted = result["sentence"][i], result["predicted"][i]
  print("reference:", reference)
  print("predicted:", predicted)
  print('---')
```

**Output:**
```text
reference: jos tikslas buvo rasti kelią į ramųjį vandenyną šiaurės amerikoje
predicted: jos tikstas buvo rasikelia į ramų į vandenyna šiaurės amerikoje
---
reference: pietrytinėje dalyje likusių katalikų kapinių teritorija po antrojo pasaulinio karo dar padidėjo
predicted: pietrytinė daljelikusių gatalikų kapinių teritoriją pontro pasaulnio karo dar padidėjo
---
reference: koplyčioje pakabintas aušros vartų marijos paveikslas
predicted: koplyčioje pakagintas aušos fortų marijos paveikslas
---
reference: yra politinių debatų vedėjas
predicted: yra politinių debatų vedėjas
---
reference: žmogui taip pat gali būti mirtinai pavojingi
predicted: žmogui taip pat gali būti mirtinai pavojingi
---
reference: tuo pačiu metu kijeve nuverstas netekęs vokietijos paramos skoropadskis
predicted: tuo pačiu metu kiei venų verstas netekės vokietijos paramos kropadskis
---
reference: visos dvylika komandų tarpusavyje sužaidžia po dvi rungtynes
predicted: visos dvylika komandų tarpuso vysų žaidžia po dvi rungtynės
---
reference: kaukazo regioną sudaro kaukazo kalnai ir gretimos žemumos
predicted: kau kazo regioną sudaro kaukazo kalnai ir gretimos žemumus
---
reference: tarptautinių ir rusiškų šaškių kandidatas į sporto meistrus
predicted: tarptautinio ir rusiškos šaškių kandidatus į sporto meistrus
---
reference: prasideda putorano plynaukštės pietiniame pakraštyje
predicted: prasideda futorano prynaukštės pietiniame pakraštyje
---
reference: miestas skirstomas į senamiestį ir naujamiestį
predicted: miestas skirstomas į senamėsti ir naujamiestė
---
reference: tais pačiais metais pelnė bronzą pasaulio taurės kolumbijos etape komandinio sprinto rungtyje
predicted: tais pačiais metais pelnį mronsa pasaulio taurės kolumbijos etape komandinio sprento rungtyje
---
reference: prasideda putorano plynaukštės pietiniame pakraštyje
predicted: prasideda futorano prynaukštės pietiniame pakraštyje
---
reference: moterų tarptautinės meistrės vardas yra viena pakopa žemesnis už moterų tarptautinės korespondencinių šachmatų didmeistrės
predicted: moterų tarptautinės meistrės vardas yra gana pakopo žymesnis už moterų tarptautinės kūrespondencinių šachmatų didmesčias
---
reference: teritoriją dengia tropinės džiunglės
predicted: teritorija dengia tropinės žiunglės
---
reference: pastaroji dažnai pereina į nimcovičiaus gynybą arba bogoliubovo gynybą
predicted: pastaruoji dažnai pereina nimcovičiaus gynyba arba bogalių buvo gymyba
---
reference: už tai buvo suimtas ir tris mėnesius sėdėjo butyrkų kalėjime
predicted: užtai buvo sujumtas ir tris mėne susiedėjo butirkų kalėjime
---
reference: tai didžiausias pagal gyventojų skaičių regionas
predicted: tai didžiausias pagal gyventojų skaičių redionus
---
reference: vilkyškių miške taip pat auga raganų eglė
predicted: vilkiškimiškė taip pat auga ragano eglė
---
reference: kitas gavo skaraitiškės dvarą su palivarkais
predicted: kitas gavos karaitiškės dvarą spolivarkais
---
```


## Evaluation

The model can be evaluated as follows on the test data of Common Voice.

```python
import librosa
import torch
import torchaudio
from transformers import Wav2Vec2ForCTC, Wav2Vec2Processor
from datasets import load_dataset, load_metric

import numpy as np
import re
import string

from normalizer import normalizer


def speech_file_to_array_fn(batch):
  speech_array, sampling_rate = torchaudio.load(batch["path"])
  speech_array = speech_array.squeeze().numpy()
  speech_array = librosa.resample(np.asarray(speech_array), sampling_rate, 16_000)

  batch["speech"] = speech_array
  return batch


def predict(batch):
  features = processor(batch["speech"], sampling_rate=16_000, return_tensors="pt", padding=True)

  input_values = features.input_values.to(device)
  attention_mask = features.attention_mask.to(device)

  with torch.no_grad():
    logits = model(input_values, attention_mask=attention_mask).logits 
    
  pred_ids = torch.argmax(logits, dim=-1)

  batch["predicted"] = processor.batch_decode(pred_ids)[0]
  return batch


device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
processor = Wav2Vec2Processor.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian")
model = Wav2Vec2ForCTC.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian").to(device)

dataset = load_dataset("common_voice", "lt", split="test")
dataset = dataset.map(
  normalizer, 
  fn_kwargs={"remove_extra_space": True},
  remove_columns=list(set(dataset.column_names) - set(['sentence', 'path']))
)

dataset = dataset.map(speech_file_to_array_fn)
result = dataset.map(predict)

wer = load_metric("wer")

print("WER: {:.2f}".format(100 * wer.compute(predictions=result["predicted"], references=result["sentence"])))
```
]

**Test Result**: 
- WER: 34.66%


## Training & Report
The Common Voice `train`, `validation` datasets were used for training.

You can see the training states [here](https://wandb.ai/m3hrdadfi/wav2vec2_large_xlsr_lt/reports/Fine-Tuning-for-Wav2Vec2-Large-XLSR-53-Lithuanian--Vmlldzo1OTM1MTU?accessToken=kdkpara4hcmjvrlpbfsnu4s8cdk3a0xeyrb84ycpr4k701n13hzr9q7s60b00swx)

The script used for training can be found [here](https://colab.research.google.com/github/m3hrdadfi/notebooks/blob/main/Fine_Tune_XLSR_Wav2Vec2_on_Lithuanian_ASR_with_%F0%9F%A4%97_Transformers_ipynb.ipynb)


## Questions?
Post a Github issue on the [Wav2Vec](https://github.com/m3hrdadfi/wav2vec) repo.