m3hrdadfi commited on
Commit
a867f36
1 Parent(s): 0d4e9df

Prepare for new model

Browse files
README.md CHANGED
@@ -26,7 +26,7 @@ model-index:
26
  metrics:
27
  - name: Test WER
28
  type: wer
29
- value: 54.97
30
 
31
  ---
32
 
@@ -47,6 +47,10 @@ The model can be used directly (without a language model) as follows:
47
  !pip install jiwer
48
  ```
49
 
 
 
 
 
50
 
51
  **Prediction**
52
  ```python
@@ -62,32 +66,7 @@ import string
62
 
63
  import IPython.display as ipd
64
 
65
- chars_to_ignore = [
66
- ",", "?", ".", "!", "-", ";", ":", '""', "%", "'", '"', "�",
67
- "#", "!", "?", "«", "»", "(", ")", "؛", ",", "?", ".", "!", "-", ";", ":", '"',
68
- "“", "%", "‘", "�", "–", "…", "_", "”", '“', '„'
69
- ]
70
- chars_to_mapping = {
71
- "\\u200c": " ", "\\u200d": " ", "\\u200e": " ", "\\u200f": " ", "\\ufeff": " ",
72
- }
73
-
74
- def multiple_replace(text, chars_to_mapping):
75
- pattern = "|".join(map(re.escape, chars_to_mapping.keys()))
76
- return re.sub(pattern, lambda m: chars_to_mapping[m.group()], str(text))
77
-
78
- def remove_special_characters(text, chars_to_ignore_regex):
79
- text = re.sub(chars_to_ignore_regex, '', text).lower() + " "
80
- return text
81
-
82
- def normalizer(batch, chars_to_ignore, chars_to_mapping):
83
- chars_to_ignore_regex = f"""[{"".join(chars_to_ignore)}]"""
84
- text = batch["sentence"].lower().strip()
85
-
86
- text = multiple_replace(text, chars_to_mapping)
87
- text = remove_special_characters(text, chars_to_ignore_regex)
88
-
89
- batch["sentence"] = text
90
- return batch
91
 
92
 
93
  def speech_file_to_array_fn(batch):
@@ -121,14 +100,14 @@ model = Wav2Vec2ForCTC.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian
121
  dataset = load_dataset("common_voice", "lt", split="test[:1%]")
122
  dataset = dataset.map(
123
  normalizer,
124
- fn_kwargs={"chars_to_ignore": chars_to_ignore, "chars_to_mapping": chars_to_mapping},
125
  remove_columns=list(set(dataset.column_names) - set(['sentence', 'path']))
126
  )
127
 
128
  dataset = dataset.map(speech_file_to_array_fn)
129
  result = dataset.map(predict)
130
 
131
- max_items = np.random.randint(0, len(result), 10).tolist()
132
  for i in max_items:
133
  reference, predicted = result["sentence"][i], result["predicted"][i]
134
  print("reference:", reference)
@@ -138,35 +117,65 @@ for i in max_items:
138
 
139
  **Output:**
140
  ```text
141
- reference: vaistinių augalų rinkimas
142
- predicted: vaistiniau augalų rinkimas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143
  ---
144
- reference: penkias jie įrašė į kasetę ir pradėjo ieškoti dainininko
145
- predicted: penkese šių ie ji rašę į kasėtę ir pradėjojos škoti dainininklo
146
  ---
147
- reference: iki mūsų eros pradžios germanija buvo etniškai mišri
148
- predicted: ikimūsų eros pradžios germanija buvo etniškai mišri
149
  ---
150
- reference: pietrytiniame krante netoli užtvankos įrengtas paplūdimys
151
- predicted: pietrytiname klante netoli užtvangos įrengtas paplūdimys
152
  ---
153
- reference: minta smulkiais bestuburiais
154
- predicted: minta smulkiais bestubūriais
155
  ---
156
- reference: jie gyveno ganykloms tinkamose žemėse tarp miestų visoje vakarų afrikoje
157
- predicted: je gyveno gonykloms tinkamase žemėse tarp miestų visojava karų ardykoje
158
  ---
159
- reference: prefektūra yra kazachstano pasienyje
160
- predicted: prefektūrą yra kazahstano pasienyje
161
  ---
162
- reference: į šiaurę ir pietus nuo kaimo buvusios senovės gyvenvietės
163
- predicted: į šiaurė ir pietus nuo kaimo buvusius senovės gyvenvietis
164
  ---
165
- reference: tai vienintelis lietuvos teritorijoje aptiktas toks vertingas zoologinis radinys
166
- predicted: tai vieninteris lietuvos ritorijoje aptiktas toksvirtingas zologinis radinys
167
  ---
168
- reference: pagrindinis partijos reikalavimas buvo vėl sušaukti steigiamąjį susirinkimą ir įtvirtinti rusijoje demokratiją
169
- predicted: pagrindinis partijos reikalavimas buvo vėl sušouktis steigiamajį susirinkimą ir įtvyrtinti ir rusijoje demokratije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170
  ---
171
  ```
172
 
@@ -186,33 +195,7 @@ import numpy as np
186
  import re
187
  import string
188
 
189
-
190
- chars_to_ignore = [
191
- ",", "?", ".", "!", "-", ";", ":", '""', "%", "'", '"', "�",
192
- "#", "!", "?", "«", "»", "(", ")", "؛", ",", "?", ".", "!", "-", ";", ":", '"',
193
- "“", "%", "‘", "�", "–", "…", "_", "”", '“', '„'
194
- ]
195
- chars_to_mapping = {
196
- "\\u200c": " ", "\\u200d": " ", "\\u200e": " ", "\\u200f": " ", "\\ufeff": " ",
197
- }
198
-
199
- def multiple_replace(text, chars_to_mapping):
200
- pattern = "|".join(map(re.escape, chars_to_mapping.keys()))
201
- return re.sub(pattern, lambda m: chars_to_mapping[m.group()], str(text))
202
-
203
- def remove_special_characters(text, chars_to_ignore_regex):
204
- text = re.sub(chars_to_ignore_regex, '', text).lower() + " "
205
- return text
206
-
207
- def normalizer(batch, chars_to_ignore, chars_to_mapping):
208
- chars_to_ignore_regex = f"""[{"".join(chars_to_ignore)}]"""
209
- text = batch["sentence"].lower().strip()
210
-
211
- text = multiple_replace(text, chars_to_mapping)
212
- text = remove_special_characters(text, chars_to_ignore_regex)
213
-
214
- batch["sentence"] = text
215
- return batch
216
 
217
 
218
  def speech_file_to_array_fn(batch):
@@ -246,7 +229,7 @@ model = Wav2Vec2ForCTC.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian
246
  dataset = load_dataset("common_voice", "lt", split="test")
247
  dataset = dataset.map(
248
  normalizer,
249
- fn_kwargs={"chars_to_ignore": chars_to_ignore, "chars_to_mapping": chars_to_mapping},
250
  remove_columns=list(set(dataset.column_names) - set(['sentence', 'path']))
251
  )
252
 
@@ -260,12 +243,16 @@ print("WER: {:.2f}".format(100 * wer.compute(predictions=result["predicted"], re
260
  ]
261
 
262
  **Test Result**:
263
- - WER: 54.97%
264
 
265
 
266
  ## Training & Report
267
  The Common Voice `train`, `validation` datasets were used for training.
268
 
269
- You can see the training states [here](https://wandb.ai/m3hrdadfi/finetuned_wav2vec_xlsr_lithuanian/reports/Fine-Tuning-for-Wav2Vec2-Large-XLSR-53-Lithuanian--Vmlldzo1NjEyNTk?accessToken=hflswq0fdfz1yux9wqfxkdodpu41oqtsgg7et8dld0x05epqwv5nq7nvlhpp09cs)
 
 
 
270
 
271
- The script used for training can be found [here](https://colab.research.google.com/github/m3hrdadfi/notebooks/blob/main/Fine_Tune_XLSR_Wav2Vec2_on_Lithuanian_ASR_with_%F0%9F%A4%97_Transformers_ipynb.ipynb)
 
26
  metrics:
27
  - name: Test WER
28
  type: wer
29
+ value: 34.66
30
 
31
  ---
32
 
47
  !pip install jiwer
48
  ```
49
 
50
+ **Normalizer**
51
+ ```bash
52
+ !wget -O normalizer.py https://huggingface.co/m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/raw/main/normalizer.py
53
+ ```
54
 
55
  **Prediction**
56
  ```python
66
 
67
  import IPython.display as ipd
68
 
69
+ from normalizer import normalizer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70
 
71
 
72
  def speech_file_to_array_fn(batch):
100
  dataset = load_dataset("common_voice", "lt", split="test[:1%]")
101
  dataset = dataset.map(
102
  normalizer,
103
+ fn_kwargs={"remove_extra_space": True},
104
  remove_columns=list(set(dataset.column_names) - set(['sentence', 'path']))
105
  )
106
 
107
  dataset = dataset.map(speech_file_to_array_fn)
108
  result = dataset.map(predict)
109
 
110
+ max_items = np.random.randint(0, len(result), 20).tolist()
111
  for i in max_items:
112
  reference, predicted = result["sentence"][i], result["predicted"][i]
113
  print("reference:", reference)
117
 
118
  **Output:**
119
  ```text
120
+ reference: jos tikslas buvo rasti kelią į ramųjį vandenyną šiaurės amerikoje
121
+ predicted: jos tikstas buvo rasikelia į ramų į vandenyna šiaurės amerikoje
122
+ ---
123
+ reference: pietrytinėje dalyje likusių katalikų kapinių teritorija po antrojo pasaulinio karo dar padidėjo
124
+ predicted: pietrytinė daljelikusių gatalikų kapinių teritoriją pontro pasaulnio karo dar padidėjo
125
+ ---
126
+ reference: koplyčioje pakabintas aušros vartų marijos paveikslas
127
+ predicted: koplyčioje pakagintas aušos fortų marijos paveikslas
128
+ ---
129
+ reference: yra politinių debatų vedėjas
130
+ predicted: yra politinių debatų vedėjas
131
+ ---
132
+ reference: žmogui taip pat gali būti mirtinai pavojingi
133
+ predicted: žmogui taip pat gali būti mirtinai pavojingi
134
+ ---
135
+ reference: tuo pačiu metu kijeve nuverstas netekęs vokietijos paramos skoropadskis
136
+ predicted: tuo pačiu metu kiei venų verstas netekės vokietijos paramos kropadskis
137
+ ---
138
+ reference: visos dvylika komandų tarpusavyje sužaidžia po dvi rungtynes
139
+ predicted: visos dvylika komandų tarpuso vysų žaidžia po dvi rungtynės
140
  ---
141
+ reference: kaukazo regioną sudaro kaukazo kalnai ir gretimos žemumos
142
+ predicted: kau kazo regioną sudaro kaukazo kalnai ir gretimos žemumus
143
  ---
144
+ reference: tarptautinių ir rusiškų šaškių kandidatas į sporto meistrus
145
+ predicted: tarptautinio ir rusiškos šaškių kandidatus į sporto meistrus
146
  ---
147
+ reference: prasideda putorano plynaukštės pietiniame pakraštyje
148
+ predicted: prasideda futorano prynaukštės pietiniame pakraštyje
149
  ---
150
+ reference: miestas skirstomas į senamiestį ir naujamiestį
151
+ predicted: miestas skirstomas į senamėsti ir naujamiestė
152
  ---
153
+ reference: tais pačiais metais pelnė bronzą pasaulio taurės kolumbijos etape komandinio sprinto rungtyje
154
+ predicted: tais pačiais metais pelnį mronsa pasaulio taurės kolumbijos etape komandinio sprento rungtyje
155
  ---
156
+ reference: prasideda putorano plynaukštės pietiniame pakraštyje
157
+ predicted: prasideda futorano prynaukštės pietiniame pakraštyje
158
  ---
159
+ reference: moterų tarptautinės meistrės vardas yra viena pakopa žemesnis moterų tarptautinės korespondencinių šachmatų didmeistrės
160
+ predicted: moterų tarptautinės meistrės vardas yra gana pakopo žymesnis už moterų tarptautinės kūrespondencinių šachmatų didmesčias
161
  ---
162
+ reference: teritoriją dengia tropinės džiunglės
163
+ predicted: teritorija dengia tropinės žiunglės
164
  ---
165
+ reference: pastaroji dažnai pereina į nimcovičiaus gynybą arba bogoliubovo gynybą
166
+ predicted: pastaruoji dažnai pereina nimcovičiaus gynyba arba bogalių buvo gymyba
167
+ ---
168
+ reference: už tai buvo suimtas ir tris mėnesius sėdėjo butyrkų kalėjime
169
+ predicted: užtai buvo sujumtas ir tris mėne susiedėjo butirkų kalėjime
170
+ ---
171
+ reference: tai didžiausias pagal gyventojų skaičių regionas
172
+ predicted: tai didžiausias pagal gyventojų skaičių redionus
173
+ ---
174
+ reference: vilkyškių miške taip pat auga raganų eglė
175
+ predicted: vilkiškimiškė taip pat auga ragano eglė
176
+ ---
177
+ reference: kitas gavo skaraitiškės dvarą su palivarkais
178
+ predicted: kitas gavos karaitiškės dvarą spolivarkais
179
  ---
180
  ```
181
 
195
  import re
196
  import string
197
 
198
+ from normalizer import normalizer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
199
 
200
 
201
  def speech_file_to_array_fn(batch):
229
  dataset = load_dataset("common_voice", "lt", split="test")
230
  dataset = dataset.map(
231
  normalizer,
232
+ fn_kwargs={"remove_extra_space": True},
233
  remove_columns=list(set(dataset.column_names) - set(['sentence', 'path']))
234
  )
235
 
243
  ]
244
 
245
  **Test Result**:
246
+ - WER: 34.66%
247
 
248
 
249
  ## Training & Report
250
  The Common Voice `train`, `validation` datasets were used for training.
251
 
252
+ You can see the training states [here](https://wandb.ai/m3hrdadfi/wav2vec2_large_xlsr_lt/reports/Fine-Tuning-for-Wav2Vec2-Large-XLSR-53-Lithuanian--Vmlldzo1OTM1MTU?accessToken=kdkpara4hcmjvrlpbfsnu4s8cdk3a0xeyrb84ycpr4k701n13hzr9q7s60b00swx)
253
+
254
+ The script used for training can be found [here](https://colab.research.google.com/github/m3hrdadfi/notebooks/blob/main/Fine_Tune_XLSR_Wav2Vec2_on_Lithuanian_ASR_with_%F0%9F%A4%97_Transformers_ipynb.ipynb)
255
+
256
 
257
+ ## Questions?
258
+ Post a Github issue on the [Wav2Vec](https://github.com/m3hrdadfi/wav2vec) repo.
all_results.json DELETED
@@ -1,24 +0,0 @@
1
- {
2
- "epoch": 60.0,
3
- "eval_loss": 0.6264693140983582,
4
- "eval_mem_cpu_alloc_delta": 39850977,
5
- "eval_mem_cpu_peaked_delta": 126754053,
6
- "eval_mem_gpu_alloc_delta": 0,
7
- "eval_mem_gpu_peaked_delta": 5877863936,
8
- "eval_runtime": 53.6355,
9
- "eval_samples": 466,
10
- "eval_samples_per_second": 8.688,
11
- "eval_wer": 0.554575858923685,
12
- "init_mem_cpu_alloc_delta": 9487364,
13
- "init_mem_cpu_peaked_delta": 18306,
14
- "init_mem_gpu_alloc_delta": 1261919232,
15
- "init_mem_gpu_peaked_delta": 0,
16
- "total_flos": 1.120772175088509e+19,
17
- "train_mem_cpu_alloc_delta": 10212067,
18
- "train_mem_cpu_peaked_delta": 199353703,
19
- "train_mem_gpu_alloc_delta": 5112846336,
20
- "train_mem_gpu_peaked_delta": 14118153216,
21
- "train_runtime": 5433.1006,
22
- "train_samples": 1175,
23
- "train_samples_per_second": 0.232
24
- }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
config.json DELETED
@@ -1,76 +0,0 @@
1
- {
2
- "_name_or_path": "/workspace/output_models/lt/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/checkpoint-600",
3
- "activation_dropout": 0.0,
4
- "apply_spec_augment": true,
5
- "architectures": [
6
- "Wav2Vec2ForCTC"
7
- ],
8
- "attention_dropout": 0.1,
9
- "bos_token_id": 1,
10
- "conv_bias": true,
11
- "conv_dim": [
12
- 512,
13
- 512,
14
- 512,
15
- 512,
16
- 512,
17
- 512,
18
- 512
19
- ],
20
- "conv_kernel": [
21
- 10,
22
- 3,
23
- 3,
24
- 3,
25
- 3,
26
- 2,
27
- 2
28
- ],
29
- "conv_stride": [
30
- 5,
31
- 2,
32
- 2,
33
- 2,
34
- 2,
35
- 2,
36
- 2
37
- ],
38
- "ctc_loss_reduction": "mean",
39
- "ctc_zero_infinity": true,
40
- "do_stable_layer_norm": true,
41
- "eos_token_id": 2,
42
- "feat_extract_activation": "gelu",
43
- "feat_extract_dropout": 0.0,
44
- "feat_extract_norm": "layer",
45
- "feat_proj_dropout": 0.0,
46
- "final_dropout": 0.0,
47
- "gradient_checkpointing": true,
48
- "hidden_act": "gelu",
49
- "hidden_dropout": 0.1,
50
- "hidden_size": 1024,
51
- "initializer_range": 0.02,
52
- "intermediate_size": 4096,
53
- "layer_norm_eps": 1e-05,
54
- "layerdrop": 0.1,
55
- "mask_channel_length": 10,
56
- "mask_channel_min_space": 1,
57
- "mask_channel_other": 0.0,
58
- "mask_channel_prob": 0.0,
59
- "mask_channel_selection": "static",
60
- "mask_feature_length": 10,
61
- "mask_feature_prob": 0.0,
62
- "mask_time_length": 10,
63
- "mask_time_min_space": 1,
64
- "mask_time_other": 0.0,
65
- "mask_time_prob": 0.05,
66
- "mask_time_selection": "static",
67
- "model_type": "wav2vec2",
68
- "num_attention_heads": 16,
69
- "num_conv_pos_embedding_groups": 16,
70
- "num_conv_pos_embeddings": 128,
71
- "num_feat_extract_layers": 7,
72
- "num_hidden_layers": 24,
73
- "pad_token_id": 0,
74
- "transformers_version": "4.5.0.dev0",
75
- "vocab_size": 40
76
- }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eval_results.json DELETED
@@ -1,12 +0,0 @@
1
- {
2
- "epoch": 60.0,
3
- "eval_loss": 0.6264693140983582,
4
- "eval_mem_cpu_alloc_delta": 39850977,
5
- "eval_mem_cpu_peaked_delta": 126754053,
6
- "eval_mem_gpu_alloc_delta": 0,
7
- "eval_mem_gpu_peaked_delta": 5877863936,
8
- "eval_runtime": 53.6355,
9
- "eval_samples": 466,
10
- "eval_samples_per_second": 8.688,
11
- "eval_wer": 0.554575858923685
12
- }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
normalizer.py ADDED
@@ -0,0 +1,70 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ import re
2
+ import string
3
+
4
+
5
+ chars_to_ignore = [
6
+ ",", "?", ".", "!", "-", ";", ":", '""', "%", "'", '"', "�",
7
+ "#", "!", "؟", "?", "«", "»", "،", "(", ")", "؛", "'ٔ", "٬", 'ٔ', ",", "?",
8
+ ".", "!", "-", ";", ":", '"', "“", "%", "‘", "”", "�", "–", "…", "_", "”", '“', '„',
9
+ ]
10
+ chars_to_ignore = f"""[{"".join(chars_to_ignore)}]"""
11
+
12
+ dictionary_mapping = {
13
+ "\u200c": " ",
14
+ "\u200d": " ",
15
+ "\u200e": " ",
16
+ "\u200f": " ",
17
+ "\ufeff": " ",
18
+ "\u0307": " ",
19
+ }
20
+
21
+
22
+ def multiple_replace(text, chars_to_mapping):
23
+ pattern = "|".join(map(re.escape, chars_to_mapping.keys()))
24
+ return re.sub(pattern, lambda m: chars_to_mapping[m.group()], str(text))
25
+
26
+
27
+ def remove_special_characters(text, chars_to_ignore_regex):
28
+ text = re.sub(chars_to_ignore_regex, '', text).lower() + " "
29
+ return text
30
+
31
+
32
+ def normalizer_at_word_level(text):
33
+ words = text.split()
34
+ _text = []
35
+
36
+ for word in words:
37
+ # Normalizer at word level
38
+ _text.append(word)
39
+
40
+ return " ".join(_text) + " "
41
+
42
+ def normalizer(batch, return_dict=True, filter_trivials=False, remove_extra_space=False):
43
+ text = batch["sentence"].lower().strip()
44
+
45
+ # Dictionary mapping
46
+ text = multiple_replace(text, dictionary_mapping)
47
+ text = re.sub(" +", " ", text)
48
+
49
+ # Remove specials
50
+ text = remove_special_characters(text, chars_to_ignore)
51
+ text = re.sub(" +", " ", text)
52
+
53
+ # Normalizer at word level
54
+ text = normalizer_at_word_level(text)
55
+ text = re.sub(" +", " ", text)
56
+
57
+ if remove_extra_space:
58
+ text = text.strip()
59
+ else:
60
+ text = text.strip() + " "
61
+
62
+ if filter_trivials:
63
+ if not len(text) > 2:
64
+ text = None
65
+
66
+ if not return_dict:
67
+ return text
68
+
69
+ batch["sentence"] = text
70
+ return batch
predictions.csv DELETED
@@ -1,467 +0,0 @@
1
- target,predicted
2
- situacija šalyje buvo sudėtinga ,situacija šalyje buvo sudėtinga
3
- ežeras yra lyninio tipo ,ežeras yra lyninio tipa
4
- vadovauja energijos taupymo priemonių centrui ,badavauja energijos taupimo priemolių centrui
5
- netrukus kerta čekijosslovakijos sieną ir teka į pietus per slovakiją ,netrukus kerta čekijos slavakijos sieną ir teka į pietus per slovakiją
6
- kupiškio rajone garsėja noriūnų vaikų meninio lavinimo centras dagilis ,kupiškę rajone garsėja nuo riūnų vaikų meninio lavinimo centras degilis
7
- jų įtaka vienas kitam buvo unikali ,jų įtaka vienas kitam buvo unikaliė
8
- studijas vilniuje lėmė noras likti arčiau namų ,studijos vilnėje lieminoras liktė ir čiau namų
9
- parapija garsėja kristaus atsimainymo atlaidais ,parapėje grasėje kristų satsimainimo atlaidais
10
- pirmą kartą šalies istorijoje toks čempionatas buvo rengiamas lietuvoje ,pirmą kartą šalys istorijo taks čšimpionasas buvo rengiamos lietuvoje
11
- pietrytinėje dalyje likusių katalikų kapinių teritorija po antrojo pasaulinio karo dar padidėjo ,pietrytinja dalyjelikusių gatalikų kapinių teritoriją pantropasaulio karo dar padidėjo
12
- grįžęs į lietuvą stojo savanoriu į lietuvos kariuomenę ,gryžiasi lietuvos stuo savo norį lietuvos skariuomenį
13
- į šiaurę ir pietus nuo kaimo buvusios senovės gyvenvietės ,į šiaurė ir pietus nuo kaimo buvusius senovės gyvenvietis
14
- mirė ligoninėje su kulka pilve po dvikovos neaiškiomis aplinkybėmis ,mirė ligojinė sukulka pilvė puo dviklavos neiškamis aplinkybėmis
15
- čia suformuotas ochrido sandžakas ,čie su formuotas ochrido sandžiakas
16
- šis virusas plito data general nova kompiuteriuose ir buvo skirtas programinės įrangos atnaujinimui ,šis vyrusas plito adatą džene rel novą komputerėse ir buvo skirtas pragaminės įrangos atnaujy
17
- šiaulių universiteto menų fakulteto tapybos katedros lektorė ,šiaulių universitetą menu fakulteto tapybos katedros lektorė
18
- į ketvirtfinalius patenka po dvi geriausias kiekvienos grupės komandas ,įket firtuinalius patenga po dvi geriausias keikienos grupės komamdas
19
- pakruojo raudonojo kryžiaus organizacijos pirmininkas ,tuo kruojo raudonoje gryžiaus orgalizacijos pirmininkas
20
- saugomos armonos krantų devono periodo atodangos ,saugomos armonos krantų devono per jodo atodengos
21
- su lietuvos atgimimu atgijo ir miestų heraldikos tradicijos ,su lietuvos atgimimu atgijo ir miestų heraldikos tradicijos
22
- dieviškoji teisė tam tikromis formomis išliko ir moderniaisiais laikais ,dieviško į teisėje tamti kromis formomis išliko ir moderneišiais laikais
23
- dauginasi lietinguoju sezonu nuo birželio iki spalio ,dauginusi lietinguojų sezonų nuo birželioaigispalio
24
- gautą žemę marijonai suskirstė sklypais ir pardavė ,gauta žemę marijonai suskirstis klypais ir pardavi
25
- tuo laikotarpiu su švedais daug kartų buvo sudaromos paliaubos ,tuo laikotarpius ušvedais dau kartu buvo sudaromu spaliaugos
26
- vyriausybės ministrus išrenka tik valstybės prezidentas ,vyriausėvės ministrus išranka tik valstyvais prezidencas
27
- tais pačiais metais pelnė bronzą pasaulio taurės kolumbijos etape komandinio sprinto rungtyje ,tais pačiais metais pelniai vronsa pasaulių taurės klumbijosetape komadinio sprinto rungtyje
28
- koplyčioje pakabintas aušros vartų marijos paveikslas ,koplyčioje pakaviuntas aušos fartu marijos paveikslas
29
- patinai šeriasi per lietaus sezoną ,tatinai šerėsi per lietaus sazaoną
30
- vienas svarbiausių portugalijos turizmo centras ,vienasvraviausių portogalijos turiuzmo centras
31
- turkija į čempionatą pateko kaip šeimininkė ,turkijai į čempionatą pateko kaip šemininkė
32
- iš šiaurės į pietus per parką eina pagrindinė alėja ,iš šiauręs į pietus per parką eina pagridinę alėje
33
- patekęs į delną skyla į galines šakas ,patekęs į dalną skylo į galines šakos
34
- jaunieji patriotai siekė atgauti tėvynei laisvę ,jaunieji patrijotai siekiardgauti terynai laisvę
35
- miesto vardas buvo duotas nuo vienos indėnų genties pavadinimo ,miesto vardas buvo duotas nuo vienuo sindienų geties pavadinimu
36
- šie metai buvo paskelbti tarptautiniais šeimos metais ,šie metai buvo paskelbti tarptautiniais šeimuos metais
37
- vėžiagyvių pirmoji vystymosi stadija paprastai yra nauplijus kuris daugelyje rūšių yra laisvai plaukiojanti lerva ,viežiagyvių pirmuojai vystymos istadija paprastai yra nauplijus kuris daugelėje rūšių yra laisvai plaukijanti lieruvą
38
- ji dar vadinama dievų valdove ,ji darva dinama dievų baltove
39
- federalinė teisminė valdžia susideda iš aukščiausiojo teismo ir žemesnių federalinių teismų ,federalinę teisminė valdžia susidada iš aukščiausiojo teismo ir žemėsnių federalinių teismų
40
- tai kelių kaimelių esančių atskirose salelėse aglomeracija ,tai kelių kaimelio esančių atskirose salelė se aglomeracija
41
- mirė tarnybos reikalais nuvykęs į klaipėdą ,mirė tarnybos rikalai snuvykias į klaipėda
42
- kitais metais šios nuotraukos tapo pirmosios araki parodos pagrindu ,kietais metais šiosnuotruokos tapo pirmosios rakė porodos pagrandu
43
- po trejų metų šalis laimėjo aštuntąjį vaikų eurovizijos konkursą ,patrigu metus šalis laimėjo aštuntai įvaikų eurovizijos konkursa
44
- veiksmas aprašomas esamuoju laiku ,veiksmas aprašomas esamuojų laiku
45
- dvaro laikotarpiu šis pastatas buvo kalvė ,dvaro laikotarpio šis pastatas buvo kalvę
46
- panašios sieninės tapybos išlikę ir plungės bažnyčioje ,panažio sieninas tapybos išlikę ir plangias bažnyčioje
47
- susidėjo iš pusfinalio ir finalo turnyrų ,susidėjo iš posfinalio ir finala turnyrų
48
- yra nemuno kilpų regioninis parkas ,yra namuno kilpų regioninis parkas
49
- jį organizuoja federacijos prezidiumas ,jirgonizuoja federacijos prezidimas
50
- opų atsiradimo ant padų profilaktikai svarbu tinkamai parinkti avalynę ,opu atsira dimo ant padų profilaktikai svarbutenkamai paringti avalynę
51
- lengvojo kulkosvaidžio kulkosvaidininkas veikia vienas arba gali turėti padėjėją ,lenbojo kulkos vaidžio kulkos vaidininkas veikę vienas arbagalių turėti padėjoje
52
- per paskutinius milijoną metų san tomės saloje išsiveržusi lava buvo bazaltas ,per paskutinių smeliona metų santomė saloje iš sveržusi lava pavabazaltas
53
- tarp luko ir auroros užsimezga ypatingas ryšys ,tar pluko ir euroros užiumeszga į patingas riešys
54
- jau nuo seno žmonės naudojosi šilkverpių vikšrų sugebėjimu gaminti šilkinius siūlus ,jaunuoseno žmones naudojosi šilkvarpių vikšurų sugebėjgimo gaminti šilkinius siūlas
55
- parkas oficialiai pavadintas triglavo nacionaliniu parku ,parkas oficialiai pavadentas trie glavo nacionalinių parku
56
- teritorija aplink sostinę arba imperatoriaus domeną ,teritoriją aplink sostine arbai imperatoriaus domeme
57
- joje vyksta auto bei motosporto lenktynės ,juoje vyksta auto pei muoto sportų linktynis
58
- palaidotas kijevo pečiorų vienuolyne ,alaitų taskijevo piečiorų vienuolynė
59
- palaidotas gaurės kaimo kapinėse ,palaiduotas gaurės skaimo kapiniesi
60
- jonas buvo svarbiausiu lotynų kalba parašytos prūsijos žemės kronikos autoriumi ,jonas buvo svarbiausiulo tynų kalba parašytos prūsiojus žemės kronikos autoriumi
61
- čia taip pat yra viena seniausių japoniško stiliaus budistų šventyklų ,šio taip pat yra viena sseniausių japoniškos stiliaus budistų šventyklų
62
- vaisiai skinami ir vartojami rugsėjo pabaigojespalio pradžioje ,vaisiais kinambi ir vartojami rūgsiejo pabaiko jo spalių pradžioje
63
- šiame vienuolyne yra palaidota daug žymių gruzijos valdovų ,šeme vienuolynę yra palaidota daug žimių grauzijos valdovu
64
- namus prižiūri kristaus karaliaus kongregacijos seserys ,namus pri žiūrį kristaus karaliaus kongregacijos ssesirys
65
- kiti kupolai randami pietiniame ir šiaurės rytiniame šlaituose ,kietiku po lairont damį pietiniame ir šiaurės rytinime šlaituose
66
- jas transliavo kazys grinius ir povilas julius labanauskas ,jas transliavų kazys grinius ir po vilas julius labaniauskas
67
- tuo pačiu metu kijeve nuverstas netekęs vokietijos paramos skoropadskis ,tuo pačiu metu kiejivenuverstas detekės vokietijos paramos skoru patskis
68
- autobusų stotis yra vietinių autobusų maršrutų stotelė ,autobusu stotis yra vietinių autobusu maršutu stotelė
69
- pirmenybės prasideda rudenį ir baigiasi pavasarį ,pir menybės prasidė da rūdenį ir baigėsipo vasarį
70
- nugara tamsiai pilka su neryškiomis juodomis ar žalsvomis dėmėmis ir baltais taškeliais ,nugaro tamsi pilka sunįriškiomis juodomis aržosvomis diemėmis ir baltais taškeliais
71
- teikia finansines paslaugas ,veikia financidis paslaugas
72
- ačangų tautos peilių ir kitų įrankių gaminimo istorija siekia šešis šimtus metų ,ačangų tauto speilių ir kitų į rankių gamynimo istorijos siekia šie šišimtus metų
73
- jos užimamos teritorijos buvo pietų komoės regione ,juo su žimamos teritorijos buvo pietūko mojes sregione
74
- stogo smailę vainikuoja aukštai iškeltas metalinis kryžius ,stogos mailė vainikuo jiaukštai iškeltas metalinis kryžius
75
- pietinė dalis įeina į džebel achdaro aukštumas ,pietiniai dalis eita idžia bel aktdaro aukštuvos
76
- minta smulkiais bestuburiais ,minta smulkiais bestubūriais
77
- kapinynas skiriamas žiemgalių ir žemaičių gentims ,kapienynos skiriamas žemgalių ir žemaičių gentims
78
- antžeminė jos dalis pjaunama žydint ,ant žeminiai jos dalis spiaunama žydint
79
- lietuvoje dažnas ir mėgstamas grybautojų ,lietuvojo dažnas ir mėgstamas gryp vautojų
80
- taip pat ji buvo oficialiai pripažinta islandų vyriausybės ,taip pat ti buvo oficialiai pripažinta islandų vyriausybės
81
- auga stovinčiuose ir lėtai tekančiuose vandenyse ,auga stovinčiuose ir lietai tekančiuose vandinysi
82
- šiaurinė tvenkinio pusė telkšo balbieriškio miške ,šiaurinėji tvenkiniuo pusė telkšo balbieryškio miški
83
- apeigoms kūną dažosi raudonai su juodais dryžiais ,apie goms kūną dažuose raudonai su juodais dryžiais
84
- daug libių tarnavo samdiniais egipto kariuomenėje ,daugklybių tarnavu samdiniaise gipto kariuomenyje
85
- svarbiausi tyrimai iš geležies amžiaus ,svarbiausi tyrimai iš geležies amžiausa
86
- statybinių medžiagų gamybos pramonė ,statybinių medžiagų gamybos pramunė
87
- skirtas tinkle veikiantiems įrenginiams stebėti ir valdyti ,skirtas tinklijo veikiantiams įrenginiams tebėti ir valdytį
88
- evangelijoje pagal joną aprašomas andriejaus pašaukimas prie jordano iškart po jėzaus krikšto ,evengelijuje pagaljona aprašumas andriejaus pašaukimas prie jordanu iš kart po jėzaus krikštu
89
- kai kurios rūšys kenkia sodams ,kai kurios rūšiai skenkia sodams
90
- mokestis už naudojimąsi baze nenumatytas ,mokėsis užnaudojamosi bazienionumatytas
91
- slėnio šlaitai apaugę medžiais ir krūmynais ,slieniaužlaitoje apaugę medžiais ir krų mynais
92
- piliakalnis apaugęs mišriu mišku ,piliakalnis apaugęs mišrių mišku
93
- paskutinius trejus metus dailininkas praleido paralyžiuotas ,paskutinius turie is metus dailininkas pra leido paraližiuotas
94
- tokio tipo argumentacijos klaidos ypač dažnai išnaudojamos reklamose ,tokio tipu argumentacijos klaidaos ypačių dažnai iš naudojamos reklavuosi
95
- mirusio aleksandro palaikai buvo palaidoti vilniaus katedroje ,mirusio aleksandrų palaikai buvo palaidoti vylniaus katedruje
96
- arklių plaukų spalvų įvairovei apibūdinti yra naudojama apie dvidešimt pavadinimų ,arklių plaukų spalų įvairojoje pibūdinti yra naudojamb apie dvidešim pavadinimų
97
- kasmet muziejus organizuoja senosios muzikos festivalį baroko pavasaris biržuose ,kas metmuziejųs organizuoja senuozijos muzikos festivali paruoko pavasarais biržuosi
98
- taip pat turkijoje šioms katėms didelį pavojų kelia nelegali medžioklė ir gamtos užterštumas ,tap pat turkioje šioms katėms didelį pavoju kelia nelegalime džiokli ir gantos užtarštumas
99
- tokiu sprendimu buvo siekiama palaikyti gerą aprūpinimą technika ir tolygiai ją paskirstyti ,tokius prandimu buvou siekiama palakyti gerą aprūpinimą techniką ir tolygiai įapaskirstytį
100
- žuvų dantys smulkūs ,žuvų dantys smūkūs
101
- altorius nėra išimtinai krikščionybės atributas ,altoris nėra išimtinai kraikščionybės atributas
102
- pradinės klasės mokomos atskirame pastate ,pradinis klasės mokomus askirame pastatė
103
- ji ne kartą degė per karus ,ji nekartą dėgė per karus
104
- šioje koplyčioje žagarės parapijos tikintieji įsteigė nedidelį sakralinio paveldo muziejų ,šiuoje kopliūčiauje žagarės parapijos dtikentiejai įstiegamė didlis sakralinio pagal damuziejų
105
- todėl jonas išvyko į varšuvą ir ten susirado tarnybą ,tudėl jonos išvykoi varšuvarten sustradų tarnymo
106
- neribotai tirpsta vandenyje ,nerbuotojų turipsto bandinyje
107
- buvo svarbi jungtis tarp aukštojo renesanso dailės ir baroko ,buvo svarbi jungtistarp aukštoje renesans so dailės ir baroko
108
- jono krikštytojo bažnyčios klebonas ,jono krykštutuje bažnyčios klabonas
109
- vilkyškių miške taip pat auga raganų eglė ,svilkyškiu miški taip pat auga raganų aglį
110
- ypač didelė kalbinė įvairovė yra į pietus nuo mandaros kalnų ,įpačdidėlė kalbiniai įvairojo yra pietus nuomondaros kaunų
111
- viena iš seniausių ir didžiausių lietuvos ledų gamintojų ,vienu iš seniausių ir didžiausia lietuvos liedų gamintojų
112
- rytinę tvenkinio dalį supa kaniūkų miškas ,rytinė tvenkinio dalį su pokaniųkų miškas
113
- nuo seno okinava buvo svarbiausia riūkiū karalystės dalis ,nuo sanų okinavo buvo svarbiausio ir jų kių karlystas dalis
114
- struktūrų tikslas nežinomas ,struktūrių tikslos nežinomas
115
- apygardoje dažnai vyksta pasienio konfliktai su gajana ,api garduje dažni vyksta pasienių kompliktai sugajaną
116
- tuo metu iš raudono smiltainio buvo pastatyta daug šventyklų ir ghatų ,kuo metu išraudo no smiltai ne buvo prastatytoa daug šventyklų ir gatų
117
- frozen faces yra kitas to paties asmens muzikinis projektas ,prauzinfeisės yra kitas stuo patiestas mens muzikimis projektas
118
- priklausė radviliškio parapijai ,priklausė redveliškė parapijai
119
- joje buvo rengiami įvairių karinių sričių specialistai ,joje buvo ringiami įairių kariniu siuryčiaūs pecialistai
120
- abu aviatoriai buvo nevedę ,abu aviatoriai buvo nemedė
121
- tai buvo jos pirmasis žingsnis suaugusiųjų auditorijos link ,tai buvo jos tirmasis žinksnis is augusiujų auditorijos linkai
122
- atitinka lietuvių aušrinę ,atitinka lietuvių aušrinę
123
- tačiau daugelis jo šeimos narių tapo holokausto aukomis ,tačiau daugelis jokšei moks narių tapa valokausto aukomis
124
- šiuo vardu miestas buvo žinomas romėnų ir bizantijos laikais ,šiuo vardu miestas buvo žinomas romėno ir pizantijos laikraisi
125
- klestėjimo laikotarpiu chanatas tęsėsi nuo tibeto kalnyno pietuose iki balchašo ežero šiaurės vakaruose ,klestėji moldai kotarpių chanatas tesėsi nuo tibetą kalnyno pietuose iki bal hašo ežeros šiaurės pakaruose
126
- dumblas vietomis su molio arba smėlio priemaiša ,dumblas vietonius sumolio arbasnė yra prienaišę
127
- asmenybės kultas ir nacionalistinė propaganda buvo perono valdymo pagrindiniai ramsčiai ,asmenybės kultas ir nacionalis neprapagandą buvo aperoną valdyma pagrindini ransčiai
128
- moterų tarptautinės meistrės vardas yra viena pakopa žemesnis už moterų tarptautinės korespondencinių šachmatų didmeistrės ,moterų tarptautinės meistres vardas yra viena pakopi žemestės užmoteru tarptutinės kurespondensinių šachmatų dimisres
129
- lietuvos rytuose bei pietryčiuose ir baltarusijos šiaurės vakaruose ,lietuvos lituvose bei pietryčiuose ir baltarus jos šiaurės vakarluose
130
- užsienio reikalų ministerijos protokolo direktorius ,užsieneorykalų ministerijos prtokolo direktorius
131
- po kurio laiko parazitas miršta ir jo auka atsigauna ,pakurio laiko parazitas miržta ir juo au karatcigalę
132
- geresnė atmintis padidina budrumą sapnuose ,gerės netvintis padridina būdrumas sapluosi
133
- mitinge dalyvavo keli šimtai žmonių ,mitingė dalyvavo kelišimtai žmolių
134
- didelis dėmesys skirtas moters gyvenimo būdui ,didelius demesys skirtas moters gyvenimo pūtui
135
- leidėjas ir redaktorius mykolas sleževičius ,leidėjąs ir redaktorius mykoros sleževičius
136
- generalinio sekretoriaus pareigose didelį dėmesį skyrė klimato kaitos klausimams bei darfūro krizės sprendimui ,generalinio sekretoriaus parėygos diteli dėmės iskyrė klimato kaikos klapsmams bei dar furo krizėssprendimui
137
- daugelyje maisto produktų padidėjęs druskos kiekis veikia kaip konservantas ,daugelyje maisto produktų padidėjastriuskos kiekia sviekia kaip konservantas
138
- muilo galima rasti ir metalo apdirbimo staklių tepimo ir aušinimo skystyje ,mui vogalima rasti ir metavlo apdirbimos taktių tepimo ir aušinimo skystyje
139
- dirbo šiaulių miesto savivaldybės sanitarijos gydytoju ,dirbo šiauglių miesto savivaldybės sanitarijos kytytoi
140
- lietuvių kalba yra išleistas radioelektronikos terminų žodynas ,lietuvių kalba yra išleistas radijo elektronikos tenmenų žodynas
141
- egzistavo du regioniniai rašto variantai ,egzistavo du regioninai rašta variantai
142
- įsteigtas tėvų fondas ,isteiktas trievų fondas
143
- jų atsiradimas aprašomas tekstuose skirtingai ,jų atsiradimas aprašomas tekstuose skirtingai
144
- praeina kelias pajieslysplinkaigalis ,turaina kelias paje slys plinkaigalis
145
- iš pradžių sekė jaunagramatikių tradicijomis ,iš pradžiau sekia jauna gramatikių tradicijomas
146
- kauno valdorfo mokyklos administratorius ,kauno valdarfo mokyklos administratorius
147
- ši data laikoma kombinuotų pašarų cecho įkūrimo data ,ši data laikoma kombinuotų pašarų cecho įkūrimo data
148
- teorija buvo labai sustiprinta prancūzijos akademinių sluoksnių ,teorija buvo labai sustifrinta prancūzijos akademinių sluoksn
149
- teritoriją dengia tropinės džiunglės ,teritoriją dengia tropinėsdžiunglės
150
- atsirado tarptautinis dėmesys redono kūrybai ,atsirado tarptautinias dėmesys redo no kūrybai
151
- uzbekijoje tadžikai gyvena išsimėtę po visą teritoriją ,uzibe kėjoje tadžikai gyvena įsemėtė po visą teritoriją
152
- anatomiškai rytų azijos tautų atstovų akys turi nemažai subtilių skirtumų lyginant su europidų akimis ,anatomiškai rytu azijos tautų atstovų akys turinė mažaį subtilių skirtumų lyginansoeeuropidų akimis
153
- laikomas vienu žymiausių postmodernistinio kino kūrėju ,laikomas vienu žemiausių pos modernystinio kino kūrėjų
154
- po vilniaus kapituliacijos atsistatydino ,po vilnios kapituliacijos atsistatydino
155
- rytiniu pakraščiu teka dunojus ,rytinių pakraščių teaka dunojus
156
- komanda laimėjo dvejas varžybas ir pralaimėjo penkis susitikimus ,komanda laimėjo dviejes varižybas ir pralaimėjo penkis susitikimus
157
- šiandieną piliavietėje įsikūrę dailės ir varpų muziejai ,šen diena apiliavietėje įsikūrė baiglės ir varpų muzijąjai
158
- dirbdama mokyklose savo kūrybą publikavo kauno rajono laikraščio puslapiuose bei pedagoginėje spaudoje ir žurnaluose ,dirp dama mokykluose stavo kūrybą publikavo kauno rajoną laikrašiau pus lapiuose vei pidagoginijaispaudoji ir žaunavose
159
- aukštuomenės damos privalėjo viešumoje nešioti pirštines ,aužtuomenės damos privaliėjų viešumoje nešioti pirštinės
160
- projektavo gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus ,pu rojektavo gyvienamuosijus namus ir visauomeninius pastatus
161
- įrengtas į upės slėnį įsiterpiančiame aukštumos kyšulyje ,irengkas jų pėslėniai įsitirpenčiame auštomos kiešulyje
162
- po susirinkimo medinoje buvo pradėtos rinkti priesaikos abu bakrui ,pu susirinkimo bedinuoje buvo pradėtos trinkti plies laikos abu bakluji
163
- pagrindinius vaidmenis atliko tom cruise ir ken watanabe ,pagriidinius vaipmenys atliko tomkujus ir ken vatanabė
164
- didžiausias miestas klaipėda ,didžiausias miestas klaipėda
165
- netoliese įsikūręs kairių kaimas ,netulijes įsikūręs kairių kajimas
166
- miestas skirstomas į senamiestį ir naujamiestį ,miesta skirstomas įstenamėsta ir naujamėstį
167
- po bantų migracijų visa teritorija buvo apgyvendinta bantų genčių ,po bantų migracijojų vysta teritorija buvo apgyvendinta bantų genčių
168
- būtent dievas davė pasauliui judėjimą ,būtendyją vasdavė pasaulių judėjimą
169
- miestas yra pagrindinis šalies ekonominis ir administracinis centras ,miestas yra pagrindiniuišalies ekonominės yr administracionis centras
170
- prasideda nuo plačios nemuno salpos ,prasidėdo nuo plačios nemunos salpos
171
- suklestėjo kaip kavos auginimo centras ,sukliesti jo kaip kavos auginimo centras
172
- statyboms vadovavo italų architektai mikelandželas palonis ir pjetras pertis ,statyboms vadovavų italo irchitektai mikelanželas palaunės ir pietras pertis
173
- kartu su singlu buvo pridedamas ir kasmetinis grupės žurnalas deep ,kartu susinglu buvo pridėodamas ir kasmetynis grupėes žaunalais dyp
174
- rūpinosi žurnalų ir knygų leidyba ,rūpinos ir žurnalų ir knyguliai dyba
175
- dažniausiai tai daroma disko klonavimo programomis ,dažniausitai tai daroma disko klonavimo programomis
176
- dar viena istorija pasakoja apie orfėjo lyrą ,dar viena istoriją pasaukoje apie orfiejų lyrą
177
- kuršininkai buvo tiesioginiai kuršių genties palikuonys ,kuršininkai buvo ties ioginiai kuršių gentyes spalikuonys
178
- paskutiniąją vietą užėmusi komanda iškrenta į žemesnį lygmenį ,paskutinėje vietąu žėmusi komandai iš krentai žemesnįai lygmenį
179
- glaudžiai bendradarbiauja su visuotine darbo sąjunga ,laudiai bendradarbiauja svu visuotinė darbo sąjunga
180
- galimai mokėsi kelne ,galimai mokėsi kalnė
181
- ežere sugaunama karšių ,ežerė sugaunama karišių
182
- buvo nutiestas tik kelias nuo kaimo ,buvo nutiestas tikelės nuo kaimo
183
- korporacija remiasi tarpukario lietuvoje veikusių studentų ateitininkų korporacijos justitia tradicijomis ,korporaciją remėsi tarpuką re lietuvoje veikūsių studentų ateitininkų korporacijos susticija tradiciomis
184
- islamo valstybė priėmė jų priesaiką ir patvirtino savo vakarų afrikos provincija ,islamo valstybė priemejų pries laika ir patvirti nuostavo vakarų afrikos provincija
185
- nusikalstamumo kontrolės programoms rengti ir jų vykdymui koordinuoti sudaroma vyriausybinio lygio taryba ,nusikal stamumo kontrolijos programoms rengti ir jų vykdymai poardinuotije studaroma vyriausybinio lygijo taryba
186
- ją pakeis kolektyvinė nuosavybė ,ja pakieis kolektyvinė nuosavybė
187
- taip pat vadovavo pasvalio kultūros namų mišriajam chorui ir vokaliniams ansambliams ,taip pat vadovavo pasvolio kultūros namu mižeriajam chorui ir vokaliniams nansambliams
188
- lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos elektrėnų susivienijimo pirmininkė ,lietuvos švietimo darbuo tujų profesiniėstąjungos aliktrienų susivienimo prip ninkėja
189
- mokėsi panevėžio realinėje ir mintaujos gimnazijose ,mokėsi į pa nevėžiorėalinėje ir mintaujos gimnazijose
190
- hipotetiškai priskiriama paleobalkanų kalboms ,ji po tetiškai priskiriama palėo balkanų kalboms
191
- į šiaurę įsikūręs kunigiškių kaimas ,į šiaurę įsikūrės kunygiškių kajimas
192
- tačiau procesas tuo nesibaigė ,dačiau proces astaunėsi baigi
193
- vyriški kimono yra kur kas paprastesni nei moterų ,vyriškie kimono yra kurkas paprasteis neiniai moterų
194
- prieš mirtį jis gavo leidimą supakuoti paryžiaus triumfo arką ,prie šmirtais gavo leidymas su pokuoti paryžiaus trunfo arką
195
- jis gali būti originalus autoriaus kūrinys arba jau esančio darbo adaptacija ,jis gali būti originalus autoriaus kūrinys arbajau esančiao darbo adaptacija
196
- taip pat donelaičio raštų leidimo ar darbų apie jį pagrindinis rengėjas ,taip pat tuonelaičiaų rašto leidimo ar darbu apiejį pagrindinis vengėjas
197
- ant tilto stovėjo vokietijos kanclerio oto fon bismarko statula ,ant dil tostoviejivokietijos kancliario autofonbis markos statula
198
- būdingi šaltųjų aukštikalnių dykumų kraštovaizdžiai ,būdingiš altų jaugštikalniau dikumų praštovaiziai
199
- pastaroji dažnai pereina į nimcovičiaus gynybą arba bogoliubovo gynybą ,pastaruoji dažnai pereinai nėmcovičiaus ginyba arbao bogoliu buvo ginyba
200
- kaimo gyventojai dažniausiai dirba miškininkystės ir žemės ūkio pramonėje ,kaimo gyventojų dažniausiai dirba miškininkystės ir žemės ūkio pramonėje
201
- pro ežerą prateka verknė ,epro ežerą prateka verknė
202
- į pietus telkšo du tvenkiniai ,į pietus telkšo du dvenkiniai
203
- jis laimėjo tris iš keturių paskutinių etapų ir bendroje įskaitoje užėmė ketvirtąją vietą ,jis laimėjo tris iškieturių paskutiniu atapu ir bendrojeįskotęjo užemę ketvirtąje vietą
204
- netoli indrajų ežero įsikūrę paluknio ir pažemio kaimai ,metolia introjų ežero įsikūrę palugna ir pažymio kaimai
205
- kaukazo regioną sudaro kaukazo kalnai ir gretimos žemumos ,kau kazo regioną sudaro kau kazo kalnai ir gretimus žemumus
206
- maitinasi smulkiomis žuvimis ir vėžiagyviais ,maitinas is mulkamis užvimis ir vėžiagyviais
207
- ant jo pamatų žaiginio dvaro savininkas pastatė kleboniją ,ant juo pamatų žaiginio dvaro savininkas pastatė kleboniją
208
- kauno jaunalietuvių sporto organizacijos auklėtinis ,kauno jauna lietufo sporto organis acijos auklėtinis
209
- tai didžiausias pagal gyventojų skaičių regionas ,tai didžiausias pagal gyventojų skaičių regionus
210
- sumontuota apšvietimo sistema leidžia sukurti įvairius pastato fasado apšvietimo variantus ,su montuota apšvietimo sistema leliu sukurtiu įvairius pastato fasado apšvetimą varijantus
211
- jūrų pakrantėse ir upėse sutinkami amerikiniai lamantinai ,jūrų pakrantėse įr rupėse su tinkami amerikiniai lamantinai
212
- tėvas buvo mal��nininkas ,tėvas buvo malūnininkas
213
- dabar sodyba jau sunykusi ,dabar sodybo jau sunykusi
214
- palaidotas raudėnų kapinėse ,palaidotas raudėnų kapinėse
215
- šiuolaikiniai procesoriai turi dešimtis tūkstančių įvairių elementų ,žiolakiniuai procesori turi dešimtis stūkstančių įvairių elemendu
216
- niujorko penktoji aveniu yra pati brangiausia gatvė pasaulyje prekybinių patalpų nuomos atžvilgiu ,niu jorko pengtoja veniu yra pati brangiausia gatvėje pasaulyje prekybinių patalpų nuomos atšgalgiu
217
- šis pralaimėjimas ilgam nutraukė europiečių ketinimus įvesti krikščionybę magribe ,šis prilaimėjimas ilgamnų traukę europiečių ketinimus įvesti krik šiamybę magrybę
218
- mokyklos bendruomenė ėmė brandinti mintį reorganizuoti mokyklą į pagrindinę ir vidurinę ,mokyklos vendruomenį ėmė brandinti minti riorganizuoti mokyklą į pagrindinę ir vidurinę
219
- po kurio laiko atrėjas sužinojo apie savo žmonos neištikimybę ir brolio išdavystę ,pokurio laiko atrėjas su žinojo pie savo žmonos nešikimybę ir brolio išdavystę
220
- šios kalbos fantastinėje aplinkoje galėjo laisvai kisti ir pasidalyti į įvairias tarmes ,šios kalbos fantastinėje aplinkoje galio laisvai kisti ir pasidalyti į įvairias tarmes
221
- rajoną supa valakampių ir aukštagirio miškai ,rajona supavalą kampiu ir aukštagyrą miškai
222
- tais pačiais metais ir atstatyta ,tais pačiais metais yra atstatyta
223
- tačiau jiems nepavyko per du mėnesius nieko nuveikti ,tačiau jiems nepavyko per dumėnę sius nieko nuveikti
224
- pakrantės linija raižyta su daugybe įlankų ir kyšulių ,pakrantėslinėje raižyta sudaugybė įlankų ir kišulių
225
- dėl to mama buvo kartą pakviesta į mokyklą ,dėl tomama buvo kartą pakiesta įmokyklą
226
- ežeras telkšo rininės kilmės duburyje ,ežeras telkšo rininės kilmėes daburije
227
- jie gyveno ganykloms tinkamose žemėse tarp miestų visoje vakarų afrikoje ,je gyveno gonykloms tinkamase žemėse tarp miestų visojava karų ardykoje
228
- tada ji vadinosi happy slap ,tada ji svadinosi hepi slep
229
- priešais pagrindinį įėjimą vakarų pusėje yra to paties stiliaus vartai ,priešis padrindiniai įje ima vakarų pusėje yra topaties tiliaus svartai
230
- dėl kairiųjų pažiūrų iš kariuomenės atleistas ,dėl kairiaujų pažirų iš kariuomenės atleistas
231
- apybraižų išspausdino įvairiuose rinkiniuose ,apybraižų išspauzino įvairiuose rinkiniuose
232
- taip jie išsiruošia keliauti į savo naujus namus ir juos susirasti ,tai pie iš ssiruo šiakeliautii savonaujus namos pir juos su sirasti
233
- balsys yra populiarus tarp poilsiautojų ,valsys yra populiarus tarp polysiauto jų
234
- viena mergina tokio darbo atsisakiusi ,viena mer gina tokio darbo atsisakiusi
235
- dalyvavo lietuvos raudonosios pagalbos organizacijos veikloje ,dalyvavo lietuvos raudonosios pagalbos organizacijos veikloje
236
- didelis laivų statybos centras ,didelis laivų statybos centras
237
- ji iki šiol yra vertinama kontroversiškai ir nevienareikšmiškai ,ji ikit šiol yra vertinama kontroversiškai ir ne vienaraikiš miškoi
238
- išleido novelių rinkinių ,išleido nuovelių rinkinių
239
- daina crazy vienintelė buvo išleista singlu ,daina kreizi vienintele buvo išleisto singlu
240
- tyrė paleogeno sistemos nuosėdas ,tyrė palėjo geno sistemos nuosėdas
241
- toliausiai į rytus nutolusi rajono vietovė yra san diego kyšulys ,toliausiai į rytus nautolausi rajono vietovė yra sant dijego kiešulys
242
- aplinkui plyti nemenčinės miškai ,aplinkui plytiniamenčinės miškai
243
- tačiau pirmą kartą gyvenime ji turi palikti savo motiną wanda ,tačiau pirmą kartą gyvenime ji turi paliktį savo motiną vandą
244
- vienmetės arba daugiametės žolės ,vienmetės arba daugė metejos žolės
245
- tarp šių morenų susidaręs suomijos ežerynas su didžiausiu šalyje saimos ežeru ,trapšių morenu susdaras suomijos ažerynas sudidžiausių šalyje sąimos ežeru
246
- šia kalba kalbama pietų estijoje kaip tarme ,šia kalba kalbama pietų estijoje kaip tarme
247
- juose ryški ankstyvojo nyderlandų meno įtaka ,juosia ryški ankstyvojo nydarlandu meno įtaka
248
- lėliukė būna kokone tarp kerpių ir samanų ,lieliukę būna kokonę tarp kerpių ir sąmonų
249
- filmas pasakoja apie pokario lietuvos kovas ,filmas pasakoje apė pokario lietuvos skovas
250
- vėliau kaimas buvo smilgių kolūkio pagalbinė gyvenvietė ,vėliau kaimas buvosmilgių kolūkio pagalbinė gyvenvietė
251
- iššoko iš ketvirto aukšto ,iš šoko iš ketvirto auksto
252
- pagrindine konferencijos tema nuspręsta paskelbti aplinkos ir ekonominio vystymosi ryšį ,pagrindinė konferencijos temanus priasta paskelbtį aplinkos ir ekonominio vystemos i r yšių
253
- hugenotų ir katalikų teises sulygino didžioji prancūzų revoliucija ,ugenoto ir katalikų teisęs sulygino didžiojų prancūzų revoliucija
254
- iš čia ir kilo regiono pavadinimas ,iš čia ir kilo regiona pavadinimas
255
- lavos nuošliauža atskirtas nuo todos los santoso ežero ,lavos nuošliauža atskirtas nautodos los santoso ažero
256
- vidurinioji klasė turi ir kitokių atskyrimo metodų ,vidurunioji klasę turi ir kitukių atskirimo metodų
257
- įsteigta federaliniu įstatymu dėl advokato veiklos ir advokatūros rusijos federacijoje ,isteikta federalinių istatymų dėl atvokato veiklos ir vtvokatūros rusijos federacijoje
258
- algirdas klimaitis nebuvo pavaldus lietuvos laikinajai vyriausybei ,algirdas klimaitis nebuvo pavaldos lietuvos laiknaje i vyriausybii
259
- vėliau vašką pakeitė iš naftos gaunamas priedas ,viliau vašką pakiete iš naftos gaunamas priedas
260
- prefektūra yra kazachstano pasienyje ,prefektūrą yra kazahstano pasienyje
261
- viename iš fasadų įrengti du akmens ir plytų mūro kontraforsai ,viename iš fasadų ir ringtiduo akmens ir plytu mūro kontraforsaju
262
- devintajame dešimtmetyje valstijoje pradėjo kurtis nepriklausomybės judėjimas ,davintajame dešimsmetije valsvijoje pradėjo kurtis nepriklausomybios judėjimas
263
- reikšmingiausią jo kūrybos dalį sudaro dramaturgija ,raikšmingiausia jo kuripos dalį sudaro dromaturgiją
264
- pats repinas esą taip to ir nepastebėjo ,pat srepinase sataip to ir ne pastebėjo
265
- vakarinę dalį skalauja ramusis vandenynas ,vakarinė dalį skalauja romusis vandenynas
266
- ši pavardė kilusi iš vyriškos giminės pavardės augustinavičius ,ši pavardėe kilusi iš vyriškos giminės pavardės augu stinavičius
267
- tarptautinių ir rusiškų šaškių kandidatas į sporto meistrus ,talptautiniu ir rusiušchus šaškių kandidatos isportų meistros
268
- jo valdymas prasidėjo sudėtingoje aplinkoje ,jo valdymas prasidėjo su dėtingoje aplinkoje
269
- panevėžio krašto kraštiečių klubo prezidentė ,panvės žio krašto kraštiečių klubo prezidentį
270
- a ir labguvos apylinkes puldinėjo lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė ,a ir lap guvos apylinkės puldinėje lietuvos dydžiausios kunimaikštystės kariuominė
271
- studijos siekis buvo ieškoti naujų idėjų ir talentų rytinėje kvebeko dalyje ,studijos siekis buvo iaškoti naujų idėjų ir talentų rytinėje kvebeko dalyje
272
- jis tapo svarbiausiu šalyje cigarų gamybos centru ,jis tapo svarbiausius šalyjet sigarų gaimybos centru
273
- manganas labiausiai pažeidžia nervų sistemą ,manukanas labiausiai pažeidžė nervų sistemą
274
- kūryboje ryški satyra ir groteskas ,kuryboje iryškis satyra il kroteskas
275
- paskutiniais amžiaus metais kavinės vadovaujasi savarankiškai ,paskutyniais amžiaus metais skavynis vadovaujasi sava lankiškai
276
- iš rytų prieina verkių regioninio parko miškai ,išritų priejina verkių regiono parko miškai
277
- kalnų klimatinis ir balneologinis kurortas ,kalnu klimatynis ir bal neuologinis kuruortas
278
- žmogui taip pat gali būti mirtinai pavojingi ,žmogui taip pat gali būti mirtinai pavo jingi
279
- jam reikėjo dar truputi sukaupti jėgų ,jambreikė jo dar truputi su koupti jiegų
280
- jos steigėjo funkcijas vykdo lietuvos respublikos susisiekimo ministerija ,jos steigėjo funkcios vykdo lietuvoseres publiko susisiekimo ministerija
281
- pamaldos šiuo metu čia vyksta du kartus per mėnesį ,pamoldo šiuo metu čia vyksta du kartus pir mėnesi
282
- varžomasi sporto stadionų takeliuose ir įprastuose keliuose ,varšo masi sporto stadionų takeliuosi ir į prastuosi keliuosi
283
- monų kalba labai vertinama mianmaro istorijoje ,monų kalba labai vertinama men maro istorijoje
284
- didesnę laiko dalį praleidžia ant žemės tankiuose krūmynuose ,didesnę laiko dalį praleidžio ant žiamės tankiuosi krūmynuosi
285
- ši tauta laikoma seniausia afrikos didžiųjų ežerų regione ,ši taulta laikomas seniausia afrikos didžiūnjų ežerų dė geaune
286
- šumerų raštas yra laikomas seniausia žinoma rašto sistema pasaulyje ,šumėrų raštos yra laikoma seniausias žinoma rašto sistema pasauriją
287
- prancūzų valdymo metais mieste veikė afrikos lengvųjų pėstininkų batalionas ,prancūzų valdymo metais mieste veikia afrikos lengvųjų pėstininkų batalionas
288
- nuo akių link burnos kampo nusitęsia juoda juosta ,nuoakiu link burno skampo nusitėse juoda juosta
289
- pagrindinis partijos reikalavimas buvo vėl sušaukti steigiamąjį susirinkimą ir įtvirtinti rusijoje demokratiją ,pagrindinis partijos reikalavimas buvo vėl sušouktis steigiamajį susirinkimą ir įtvyrtinti ir rusijoje demokratije
290
- šis ežeras yra mėgstamas poilsiautojų ,šis ežeras yra mėgstamas spolsiautojų
291
- tuometinei kunigaikštystei dar priklausė ir dalis ponto stepės iki pat juodosios jūros ,tuo metynai kūnigaikštystai dar priklausi ir dalis ponto stepės iki pat jodosius jūrus
292
- lisabona tapo svarbiausiu europos uostu ,lis sabona tapo svarbiausiu euruopos uostu
293
- automatizuoti grafinės sąsajos pele atliekamus veiksmus daug sudėtingiau ,automacūzuotigrafinės sąsojo spelė atliekamusveiksmos dauksių dietingiau
294
- baltijos jūros pakrantėse dažna ,baltijos jūros pakrantėsi dažna
295
- kitais atvejais teikėjas uždirba iš tinklalapiuose rodomos reklamos arba renka nedidelį užmokestį ,kitais atvijais teikėja suždirba iš tinklopiuosi rodomos ir aklamos arba renka nedidelį užmokestiai
296
- gana dažnas augalas lietuvoje ,gana dažnos augalos lietuvoje
297
- nuolat žaidžia rezervinėje komandoje ,nuolat žaidžia ir zervynėje komandoje
298
- jaunystėje jis studijavo poeziją ir nuo mažų dienų domėjosi airių legendomis ir mistika ,jaunysteje ji studijavo poeėzija ir nuo mažų dienų domėjuosi airiau legendomis ir mistika
299
- pradėjo dirbti vyresniąja moksline bendradarbe ,pradėjo dirbti vyrės neja mokslinė bendra darbe
300
- visos dvylika komandų tarpusavyje sužaidžia po dvi rungtynes ,vysos dvyliko komandų tarpuso vysu žaičia po dvi rungtynės
301
- koplyčia sumūryta iš baltų silikatinių plytų ,koplyčias sumūryto iš baltų silikatinių plietų
302
- pietryčiuose išteka nemuno dešinysis intakas strauja ,pietryūčiusi išteka nemono dešinaisis intakas trauje
303
- vainikėlis violetiškai rausvas ,vainykėlis viaolė tiškai ir rausuvos
304
- naujosios bažnyčios planas yra graikų kryžiaus formos ,naujausios bažnyčios planas yra graikų kryžiaus formos
305
- po jo mirties prasidėjo komninų aristokratų ir vietinių magnatų tarpusavio kova dėl valdžios ,po jo mirties prasidėjo komnynų aristokratų ir vietinių magnatų tarpu saviaukova dėl valčios
306
- gyvenvietė pradėjo kurtis pirmojo pasaulinio karo metu įsteigus geležinkelio stotį ,gyvenevietė pradėjo kurtis pirmojo pasaulinio karo metu įstėgos geležinkeliostorti
307
- dirbo dabartinės maironio universitetinės gimnazijos kaune patalpose ,dirbo dabartynės mairuoniauniversitetinis gimnazijos kaune patalpose
308
- kinijoje sparčiai plėtojamas modernių greitkelių tinklas ,kinijos pat čiplėtojamas moderniau graitkelių tinklas
309
- žydi nuo birželio iki rugsėjo mėnesio ,žydinuo birželioj iki rūgsėjo mėnesio
310
- portiko romėniškos triumfo arkos motyvas gali simbolizuoti krikščionybės pergalę prieš pagonybę ,portiko ruomėniškos triunfo arkos motyvas gali simbolizuoti kraikščionybės pergalė prieš pagonybė
311
- havana vienas seniausių vakarų pusrutulyje europiečių įkurtų miestų ,havana viena seniausių vakarų pusrutolieuruopiečių į kurtų miestų
312
- jis yra pietinio banato rajono dalis ,jis yra pietinio banato rajono dalis
313
- studijavo kauno technologijos universiteto ekonomikos ir vadybos fakultete ,studijavo kauno technologijos universitėto akonomikos ir vadybos fakultėte
314
- devintojo pėstininkų pulko vado pavaduotojas ,dė vintojo pėstininku pulko vado pavaduotojas
315
- neparėmė napoleono šimto dienų laikotarpiu ,nepatėjami napoliono šimto dienu laikotarpiu
316
- fojė yra skirta žiūrovams laukti renginio ar joje leisti laiką pertraukų metu ,fo je yra skirpta žiruovams lauktai denginio al joje leisti laika pertraukų metu
317
- tuo metu organizaciją kontroliavo žydų sportinė sąjunga maccabi ,tuo metu organizacija kontroliavo žylų sportinės sąjungo ma kabė
318
- upė neša daug nešmenų ,upė nešo daug nešmenu
319
- daug patyrusių lenktynininkų išėjo į pensiją arba pasitraukė į kitą lenktynių seriją ,dog patierausių lenktyniunkų šejo į pensija arba pasitraukę į kita lenktynių sirija
320
- miestas turi čiževo herbą ,miestas turi čiže vo herba
321
- juose daugiausiai vyrauja progresyviojo roko ir eksperimentinės muzikos stilių dainos ,juosie daugiausiai vyrauje progresyviaujo roko ir ekspirimentinės muziklos stilių dainos
322
- ši rūšis paplitusi rytų ir centrinėje afrikoje ,ši rušis paplytu svių rytų cir centriniaje afrikoje
323
- apatiniame herbo lauke įkomponuoti du ovalūs skydai ,apatinine ihe arbo lauke įkomponuoti du ovalų sskydai
324
- serbija buvo užkariauta osmanų ,serbije buvo vo užkariauto osmagu
325
- būtent ming ir čing dinastijų laikotarpiais buvo pastatyta ar atstatyta dauguma rajono istorinių pastatų ,būtin mink ir čenk dinastrijų laikotarpis buvo pastatyta er atstatyta dauguma raono istorinių pastatu
326
- jų kontroliuojama teritorija sasanidų imperijoje buvo vadinama indijos satrapija ,jų kontroliuojama tiaditorija sasanydų imperijoje buvovo dinaima indijos satrapija
327
- atskiroje kalvoje įrengtas priešpilis neretai laikomas atskiru piliakalniu ,atskiro je kalvoje įrentlais priešpilis nede tai laikomos atschirų piliakaliniu
328
- tačiau oficialaus statuso ir naudojimo detalės abejotinos ,tačiau oficialau statusu ir naudojumo detalis abiejotinus
329
- tremtiniai daugiausia dirbo miško darbus ,tremptineai daugiausiai dirbo miško darbus
330
- po mėnesio šių įrašų klausymo savanoriams buvo duotas testas ,po mėnesiuo ššių yra šų klausiumo savanorems buvo duotas testas
331
- penkias iš jų jie įrašė į kasetę ir pradėjo ieškoti dainininko ,penkese iš šių ie ji rašę į kasėtę ir pradėjojos škoti dainininklo
332
- išvarius jėzuitus iš amerikos dalį misijų perėmė pranciškonai ,iš švadžius ie zuytus iš amerikos dalį misijų perimė prancūsškonoi
333
- internatūrą atliko respublikinėje vaikų ligoninėje ,interna tura atlykores publikinėje vaikų lygoniai neje
334
- vėlyvojo paleolito žmonės gyveno gana laisvą gyvenimą ,vėldyvojo paliolito išmonės gyveno gana laisvai gyvenimąi
335
- vesti nespėjo ir nepaliko palikuonių ,vestinis spėju ir nepaliko palikuonių
336
- tai vienintelis nuodingas lietuvos roplys ,tai vienintelis nuodingas lietuvos suroplys
337
- jaunalatvių sąjūdžio dalyvis ,jauna latvių sąjūdžio dalyvis
338
- vidiniai hebridai sudarė hebridų karalystę ,vidyniai hebridai sudarė cheibridų karalystę
339
- atstatomi bendruomenės namai ,atstatomi bendruomenės namai
340
- vilniuje kuriamos produkcijos yra eksportuojama į daugelį pasaulio šalių ,vinijuje kuriamos produkcijos yra ekspurtuojama į daugaelį pasauli ožšaliuo
341
- jis priklauso kilimandžaro nacionaliniam parkui ,jis priklauso kili mandžaro nacionaliniam parkoi
342
- šią dainą įrašė ir atliko daugybė atlikėjų per metus ,šia dainai įrašė yra atliko daugybė atlikėjų per metus
343
- fordo sėkmė buvo trumpalaikė ,fordo siėkmė buvo trumpa laikė
344
- trečiojo seimo antrasis vicepirmininkas ,trečiojo seimo antrasi svicia pirmininkas
345
- taip pat teismus atstojo gyventojų susirinkimai ,taip pat teismus atstojo gyventojų susirinkimai
346
- tuose regionuose buvo stipresnė finikiečių hegemonija ,tuose regionuosio buvos tipres nefinikiečių chegamonije
347
- kažkada jis atlaikė perkūnijos smūgį ,kaška da jis atlaikę per kūnijos smūgiai
348
- dugno reljefą ir kranto liniją formavo senovinės upės ir ledynai ,dūgno dėl jefa ir krantolinėje formavo senovinys upės ir dledynai
349
- patinų ir patelių snapai skirtingi ,patinu ir pateliau snapai skirtingė
350
- jaunystėje garsėjo kaip alpinistas ,jaunystėje garsėjo kaip palpinystas
351
- jos grįstos įvairių spalvų marmuru ir akmenimis ,jos grystos įvairių spalvų marmaru yra akminimis
352
- nepaisant to reikia imtis papildomų atsargumo priemonių dirbant su juo ,nepai santo veikia imtis papildamu atsargumo priemonių dirbant su juo
353
- įsteigė amerikos laikraščių leidėjas džozefas puliceris ,įstajė amerikos laikrašių leidėjos džiosefas policeris
354
- dažniausiai žvilgsnis eina iš apačios ,dažniausiai švilksnis eina iš šapačios
355
- olimpinis plaukimo čempionas ,olimpinis plaukiaimo čempionas
356
- kibi uodega atlieka penktosios galūnės funkciją ,kipi uodėga tieka penktočias galūnės funkcija
357
- rusijos kariuomenės postas saloje buvo keliasdešimt metų ,rūsėjos skariuomenispostos saloje buvo kelęs dešint metu
358
- jis parodo investicijų pelningumą ,jis parodo investycių pelninkumą
359
- kiekvienais metais brito rezultatai gerėjo ir jis lenktyniavo vis aukštesnėje sporto klasėje ,kiekionais metais bryto resultatai gerėjo ir jis lenktiniavo vys aukštės neje sporto klasėje
360
- pradėta vystyti laivų statybą ,pradėtą vystyti laivų statyba
361
- čia įsikūrusi carinės rusijos kariuomenė gaudavo naujausių ginklų ,čeiki sikūriusi carinės rūsijos skariuomenė gaudavo naujausių ginklu
362
- ordino už nuopelnus lietuvai riterio kryžiaus kavalierius ,ortino užnuo apelnus lietuvai į ryta ir jo kryžiaus kavaliedžios
363
- jemene kilus neramumams ali abdullah saleh pasitraukė į tremtį ,jie mėne kilos netruomumums ali apdula chisalech pasitraukė į tremptai
364
- vaistinių augalų rinkimas ,vaistiniau augalų rinkimas
365
- baltijos jūros baseine atmosferos kritulių kiekis labai svyruoja ,baldijos jūruros paseinę atmosfero skritulių kekijos labais vyruoja
366
- išlikę sienų fragmentai ,išlikė sienų fragmentai
367
- žiedynų būna įvairaus pavidalo ,žiedynų būna įvairiaus pavidalu
368
- dabar groja vienas ,dabar groja vienas
369
- nacionalinės mažumos teisių jie neturi ,nacionalinės mažumos teisių jie neturi
370
- kauno irklavimo mokyklos auklėtinis ,kauno ir klavimo mokyklos auklėetinis
371
- praeina keliukas pilvingiaiilgai ,pra įna keliukas pilvingai ilgai
372
- karjeros pradžioje buvo airijos kabareto grupių pritariančioji dainininkė ,karjeros pradžioje buvo airijos kabareto grupių pritarančiojų dainininke
373
- vienas įžymiausių lyvių literatūros atstovų ,vienas įžymiausių lyvių literatūros atstovų
374
- po kelerių metų buvo atkurti rudos ir pruskos valsčiai ,po kelerų metų buvo atkurti rudos ir prūskos balsčiai
375
- kitas gavo skaraitiškės dvarą su palivarkais ,kitas gavo skaraig tiškės dvara spolivarkais
376
- tai galėjęs būti visų namų dvasių valdovas ,taigalėjes būti visų nomų dvasčių valdovos
377
- šamašo sutuoktine laikoma aja ,šamošus stuktine laikoma aja
378
- jos tikslas buvo rasti kelią į ramųjį vandenyną šiaurės amerikoje ,jo staikslas buvo rasikelia įramų įvandenyną šiaurės amerikoje
379
- už tai buvo suimtas ir tris mėnesius sėdėjo butyrkų kalėjime ,užtui buvo sujumtas ir tris mėnę sus sedėjo būtyrkų kalėjime
380
- tai vienintelis lietuvos teritorijoje aptiktas toks vertingas zoologinis radinys ,tai vieninteris lietuvos ritorijoje aptiktas toksvirtingas zologinis radinys
381
- barbora vileišytė gimė žinomo inžinieriaus petro vileišio šeimoje ,barbura vileišytė gimę žinomo inžinijeriaus petro vilieikšio šeimuje
382
- tai sostinė ir didžiausias šalies uostas ,tai soscinė ir dižiausias šalies uostas
383
- statinys suręstas iš medinių tašytų rąstų ant lauko akmenų mūro pamatų ,statinys suriastas išmedinių tašytųrastų antlauko akmenų mūro pamatų
384
- bet koks jų vartojimo laiko pakeitimas smarkiai mažina jų apsauginį poveikį ,bet koks jų vartojamo laiko pakytimos smarkį mažino jų apsaūginį poveiki
385
- kartu su nacionaline graikijos rinktine pelnė sidabro medalį komandinių lygiagrečių varžybose ,kartus nacionalinę graikijos rinktine pelnės daburo medalį komandinių likėagračių varžybose
386
- vaisiaus judrumą galima sužadinti akustine stimuliacija ,baisiausių drumą galymas užadinti akustinę stimulacijo
387
- užsienio politikoje jam nesisekė susitarti su šiaurės korėja dėl jos vykdomos branduolinės programos ,usinio politikoje jam nės sekė sustarcus šiaurėos kūrėję dėl jos svykdomos brundulinės programus
388
- prasideda putorano plynaukštės pietiniame pakraštyje ,prasideda putorano plynūkščės pietiniame pakraštijo
389
- redagavo laikraštį dešimt centų ,redagavo laikraštį dešimt centų
390
- iš šio laikotarpio archeologų atkasti rūmai ,iš šio lai kotarpio archelogų atkasti rūmui
391
- lt vidaus reikalų ministerijos garantiją bankams ,lietuvos vidaus rvykalų ministerijos garantija bankams
392
- pagrindinio privažiavimo triguba alėja statmena rūmų ašiai ,pagrindinio privažiavimo triguba alėją statmena rūmų ašiui
393
- tai buvo septintasis čempionų titulas ,tai buvo septintasis čempionų titulas
394
- dabar ji priklauso vitebsko vyskupijos vidžių dekanatui ,dabar įpriklauso vitapsko vyskupyjus vidžių dekanatuių
395
- lietuva į rytus plėtėsi nuo pat valstybės susikūrimo ,lietuva į rytus plėtėsi nuo pat valstybės susikūrimo
396
- prancūzijos polinezija išlaikė kolonijinį statusą iki dabar ,prancūzijos spolinezijo išlaikė kolonijinį statuso iki dabar
397
- jo planeta mėnulis ir skaičius du ,įjopla neta mėnulis ir skaičius du
398
- šarvas sudarytas iš judamai skersinėmis eilėmis išsidėsčiusių kietų skydelių ,šarbas sudarytas iš šiųdamai skirsinėmis įliomis išsidėsčiusių kietų skydelių
399
- paplitusios indijos ir ramiojo vandenynų atogrąžų zonų priekrantėse ,paplitusios indijos ir ramijo vandinynų atogražų zuonų priekrantėse
400
- viduryje stovi medinė koplytėlė ir monumentalus kryžius ,vidurje stovime dinė koplytėlę ir munumentalus kryžius
401
- vienas pirmųjų slovėnų realizmo atstovų ,vienas primųjųslovėnų relizmo atstovų
402
- kaip gabus klierikas pasiunčiamas studijuoti į petrapilio dvasinę akademiją ,kaip gabus klierikas pasiunčiamas sudijuoti į petrapilio dvasinė akademiją
403
- pakrantės apsaugos pareigūnai juos praminė tiesiog maišais ,pakrantės apsougos parygūnai juos pramine tiesiok mui šaits
404
- pamatas žiediniu raiščiu prisitvirtina prie prieangio langelio kraštų ,pamotas žiedinių raiščių prisitvirtina prie priengio langelio kraštų
405
- ilgametis seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos narys ,ilgametis seimonarkomanijuos ir alkoholizno prevencijos komisijos narys
406
- jos narėmis yra daugelio europos valstybių nacionalinės elektrotechnikos standartizacijos institucijos ,jos narėmis yra daugelio europos svalstybių nacionalinės elektrotechnikos standartizacijos institucijos
407
- jono evangelisto katedra ,jonu evangelisto katedro
408
- tvaštaras jį sukūrė kaip būties pradą ,tvaštaras į sukūrę kaip būtijos sprado
409
- ilgą laiką pastato valdytojas buvo pan american world airways ,il galaiką pasutova litojos buvo apenamerikan vrult ėruais
410
- kolegijai vadovavo prezidentas ,kolegija įvadovavo prezidentas
411
- praeina vieškelis dailidėlėsvarakumščyzna ,praina vieškelis daiglidėlės bara kumščyzną
412
- vertingiausios aukštapelkių bendrijos yra aptinkamos centrinėje draustinio dalyje ,vertingiausius aukštapilkių bendrijos yra aptinkamos centrinėje drausinio dalyje
413
- bendruomenių susirinkimo salė sudegė antrojo pasaulinio karo bombardavimų metu ir buvo vėliau atstatyta ,biendruomenių sus rinkimo salė sudėgė antruje pasaulinio karo bumbardavinų metu ir buvo avėliau atstatyto
414
- dirižabliai buvo naudojami stebėjimui ir kaip bombonešiai ,diryžabliai buvo naudojamis tebėjimui ir kaip bomboneščiui
415
- šumero tradicija šį vardą siejo ir su pirmosios šventyklos enliliui pastatymu ,su mero tradicija šį vardosijo ir su primosius šventyklos enliliui pastatymų
416
- anotacinio kultūros vertybės ženklo nėra ,anuotacinio kultūro svirtybės ženklu nėra
417
- čempionais tapo varžybų šeimininkai argentiniečiai ,čempionai sapo varžybų šeimininkai argentiniečiai
418
- žiotys gali visiškai uždaryti burnos ertmės perėjimą į ryklę ,žiotys gali visiškai uždarytai burnos airt meis perilymo į ryklę
419
- tarptautinis žymėjimas pg ,tarptautinis žymėjimos pie giją
420
- iki mūsų eros pradžios germanija buvo etniškai mišri ,ikimūsų eros pradžios germanija buvo etniškai mišri
421
- plokštelės struktūrų apoptozė ir nekrozė ,plokštelės struktūrų apoptozę ir nekrozi
422
- per keletą paskutinių dešimtmečių pasikeitė ir teisinė homoseksualių asmenų padėtis ,per keletą paskūtinių dešimmečių pasikyte ir teisnė homusiksuolių osmenų padėtis
423
- lietuvos žemės reformos metu prie miestelio prijungta išparceliuoto salantų dvaro sodyba ,lietuvos žemės reformos metu priemėstelio priungta iš parciliuotu salantų dvaro sodyba
424
- tai gąsdino federalinę rusijos valdžią ,tai gazimą federaline rusijos sbaldžia
425
- baltoro ledynas yra vienas ilgiausių pasaulyje ne poliariniuose regionuose esančių ledynų ,bal toro ledynos yra vienos vilgiausių posaulyja nepoliariniuose regionuose esančių ledynų
426
- vyras dainininkas valentinas adamkevičius ,vyros dainininkas mvolintinas adamkevičius
427
- merkinėje veikė keliolika religinių ir tautinių organizacijų skyrių ,merkinėje veikia keliolika religinių ir tautinių orgenizacijų skyrių
428
- tiltui suteiktas vinco kudirkos vardas ,tiltui suteiktas vinsuokudirkos vardas
429
- pensijų fondai yra reikšmingi biržoje listinguojamų bendrovių ir privačių įmonių akcininkai ,pensjų fondai yra reikšmingi biržujelis singuojamų bendrobių ir privačių įmonių aksninkai
430
- šie įkūrė sokoto miestą ir įgijo hegemoniją visame pietiniame nigeryje ,šie įkūrė sukoto miestą ir įgyjuo hegimonija visame pietiniame ngeriuje
431
- daugelis fanų laiko ride the lightning klasikiniu thrash metal albumu ,daugeli spanų laiko uait dolaitnink klasikinių treš metul albumu
432
- turėjo pramoginės muzikos orkestrą ,turėjo pramuginės muzikos orkestro
433
- didelę kalnų dalį užima rilos nacionalinis parkas ,didalę kalmų dalį užimarilos nacionalinis parkas
434
- vilniaus konservatorijoje studijavo operinį dainavimą ,vilniaus konservatorijoje sudijavo operiniai dainavimo
435
- populiarus buvo ir dekoratyvinis menas ,populiarus buvo ir dekuratyvinis menas
436
- spitzer teleskopas fotografuoja žvaigždes bei jų spektrus ,spicser teleskopas futografuoja žveikdas biejų spektrus
437
- į lietuvos lygą kitam sezonui pateko makabi šiauliai ,į lietuvos lyga ktamsiė zonui pateko makabi šiauliai
438
- ežeras netaisyklingo pavidalo ,ežeros netaisiklingo pavidulo
439
- jo vardas įrašytas knygnešių sienelėje prie vytauto didžiojo karo muziejaus ,juo vardas ir ešdos knygnios šių senealyje pri vytauto didžioje karo muziejauus
440
- po to komandos vadovas padėjo botvinikui pereiti mokytis į politechnikos instituto elektromechanikos fakultetą ,po to komando saudovs padėjo botvenikui tarijeti mokelis į politechnigos institutuo elektru mechanikos pakuluteto
441
- pilkapiai paskelbti valstybinės reikšmės archeologijos paminklu ,pilkapį paskalbtį valsyminės reikšmės archelogijos paminklu
442
- ukmergės rotary klubo narys ,ugmergė srotarį klubo narys
443
- steigėjas klaipėdos rajono savivaldybė ,steigė sklaipėdos raonuo sa ualdybę
444
- zondą buvo planuojama paleisti iš erdvėlaivio space shuttle challenger ,zonda buvo ptaonuojamo paliaisti iš ir dvėlajo speis šiatų čealančių
445
- taip pat gausu įvairių etninių grupių iš azijos ,taip pat gausų įvairių etninių grupių iš azijos
446
- yra išlikę pastatų griuvėsių ,yra išlikę pastatų griuvėsčių
447
- vaikystėje išgyveno pirmąjį pasaulinį karą ,vaikistei iš gveno pirmoį pasaulnį karą
448
- lietuvių žemių konfederacijos branduolys buvo lietuvos ir galbūt pietų nalšios žemės ,lietuvių žemių konfederacijos brundulys buvo lietuvos ir galbūt pietų nalščios žemės
449
- kartu su žmona irena palaidoti varšuvos povonzkų kapinėse ,kartu su žmoną įrena palaidouti varšvos pavonskų kapinėse
450
- tokiu būdu valstijose būtų sukurta didžiausia šalyje mobiliojo ryšio kompanija ,tuokiu būdu valscijuose būtų sukurta didžiausiai šalyje mobilijo ryšio kompaniją
451
- šitaip yra pasiekiamas didesnis abiejų partnerių lytinis susijaudinimas ir specifinių erogeninių zonų jautrumas ,šitaip p yra pasiekiamas didesnis abijų parniirų glytinis susiaudinimos ir specifinių ero geniniu zonų jūltrumas
452
- rasti x a ,rasti dešimtame amžiuja
453
- prieangis su kolonomis ,priengis su kolonomis
454
- mokėjo apdirbti medvilnę ,mokėjo apdirbti medvilnę
455
- didžiausia tarp imperijos gubernijų savo plotu ,didžiausia tarta imperijos gubernijų savo plotu
456
- natūralioje buvusio tvarto erdvėje įkūrė tvarto galeriją ,natūralioje buvusio tvartų ir dvije į kurę tvarto galerijo
457
- pietrytiniame krante netoli užtvankos įrengtas paplūdimys ,pietrytiname klante netoli užtvangos įrengtas paplūdimys
458
- dirbo įvairiose įmonėse ir organizacijose ,dirbuo įvairiuose įmunėse ir organizacijosi
459
- per kaimą teka jūros intakas aitra ir jos intakas gervė ,per kaimo teka jūrus intakas vaitra ir jos intakas gervė
460
- balti šortai ir bordo spalvos kojinės ,balti šortoi ir bordo spalvos koinės
461
- kuo mažesnis vamzdelis tuo aukštesnis garsas ,kuoma žesnis fomsdalis tuo aukštes nisgarsas
462
- krišna pataria jam sekti dharmą ,krišna patarijam sektai darmą
463
- yra politinių debatų vedėjas ,yra politinių dabatų vedėjos
464
- jėzaus širdies bažnyčia stovi mažeikiuose ,jiezų širdies bažnyčia stovi mažeikiuose
465
- palaidotas trojekurovo kapinėse ,palaidotas turoje kurovo kapinėse
466
- ilgis yra maždaug lygus pusei šuns ūgio ties ketera ,ilgis yra maždau g lygus pusiaišuns ūgio ties ketera
467
- tačiau yra sukurta daugybė mažai tikėtinų būdų jam numalšinti ,tačiau yra sugurta daugybę mažaiti kėtu nu būdų jamnų mulšinti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
preprocessor_config.json DELETED
@@ -1,8 +0,0 @@
1
- {
2
- "do_normalize": true,
3
- "feature_size": 1,
4
- "padding_side": "right",
5
- "padding_value": 0.0,
6
- "return_attention_mask": true,
7
- "sampling_rate": 16000
8
- }
 
 
 
 
 
 
 
 
pytorch_model.bin DELETED
@@ -1,3 +0,0 @@
1
- version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
- oid sha256:faec6c49656ba73cc8ea6574f4a31c3e260aa5963bce566dde0d11cab58e1f7d
3
- size 1262097815
 
 
 
result.bin DELETED
@@ -1,3 +0,0 @@
1
- version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
- oid sha256:5c0e41171e6b37fa1046462a1abb75bd2a74f9d280e608e3427dda08dd0cd4b4
3
- size 3183
 
 
 
special_tokens_map.json DELETED
@@ -1 +0,0 @@
1
- {"bos_token": "<s>", "eos_token": "</s>", "unk_token": "<unk>", "pad_token": "<pad>"}
 
tokenizer_config.json DELETED
@@ -1 +0,0 @@
1
- {"unk_token": "<unk>", "bos_token": "<s>", "eos_token": "</s>", "pad_token": "<pad>", "do_lower_case": false, "word_delimiter_token": "|"}
 
train_results.json DELETED
@@ -1,15 +0,0 @@
1
- {
2
- "epoch": 60.0,
3
- "init_mem_cpu_alloc_delta": 9487364,
4
- "init_mem_cpu_peaked_delta": 18306,
5
- "init_mem_gpu_alloc_delta": 1261919232,
6
- "init_mem_gpu_peaked_delta": 0,
7
- "total_flos": 1.120772175088509e+19,
8
- "train_mem_cpu_alloc_delta": 10212067,
9
- "train_mem_cpu_peaked_delta": 199353703,
10
- "train_mem_gpu_alloc_delta": 5112846336,
11
- "train_mem_gpu_peaked_delta": 14118153216,
12
- "train_runtime": 5433.1006,
13
- "train_samples": 1175,
14
- "train_samples_per_second": 0.232
15
- }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trainer_state.json DELETED
@@ -1,191 +0,0 @@
1
- {
2
- "best_metric": null,
3
- "best_model_checkpoint": null,
4
- "epoch": 60.0,
5
- "global_step": 1260,
6
- "is_hyper_param_search": false,
7
- "is_local_process_zero": true,
8
- "is_world_process_zero": true,
9
- "log_history": [
10
- {
11
- "epoch": 4.76,
12
- "learning_rate": 0.00015,
13
- "loss": 10.7834,
14
- "step": 100
15
- },
16
- {
17
- "epoch": 4.76,
18
- "eval_loss": 3.1524412631988525,
19
- "eval_runtime": 53.4465,
20
- "eval_samples_per_second": 8.719,
21
- "eval_wer": 1.0,
22
- "step": 100
23
- },
24
- {
25
- "epoch": 9.52,
26
- "learning_rate": 0.0003,
27
- "loss": 3.0788,
28
- "step": 200
29
- },
30
- {
31
- "epoch": 9.52,
32
- "eval_loss": 3.044459104537964,
33
- "eval_runtime": 54.4604,
34
- "eval_samples_per_second": 8.557,
35
- "eval_wer": 1.0,
36
- "step": 200
37
- },
38
- {
39
- "epoch": 14.29,
40
- "learning_rate": 0.00023023255813953486,
41
- "loss": 2.9807,
42
- "step": 300
43
- },
44
- {
45
- "epoch": 14.29,
46
- "eval_loss": 2.9658894538879395,
47
- "eval_runtime": 54.1542,
48
- "eval_samples_per_second": 8.605,
49
- "eval_wer": 1.0,
50
- "step": 300
51
- },
52
- {
53
- "epoch": 19.05,
54
- "learning_rate": 0.00016046511627906975,
55
- "loss": 2.2974,
56
- "step": 400
57
- },
58
- {
59
- "epoch": 19.05,
60
- "eval_loss": 0.9927442669868469,
61
- "eval_runtime": 55.0174,
62
- "eval_samples_per_second": 8.47,
63
- "eval_wer": 0.9315901489814533,
64
- "step": 400
65
- },
66
- {
67
- "epoch": 23.81,
68
- "learning_rate": 9.069767441860464e-05,
69
- "loss": 0.6448,
70
- "step": 500
71
- },
72
- {
73
- "epoch": 23.81,
74
- "eval_loss": 0.5772319436073303,
75
- "eval_runtime": 54.9367,
76
- "eval_samples_per_second": 8.482,
77
- "eval_wer": 0.6889632107023411,
78
- "step": 500
79
- },
80
- {
81
- "epoch": 28.57,
82
- "learning_rate": 2.0930232558139532e-05,
83
- "loss": 0.3268,
84
- "step": 600
85
- },
86
- {
87
- "epoch": 28.57,
88
- "eval_loss": 0.5437523126602173,
89
- "eval_runtime": 54.9465,
90
- "eval_samples_per_second": 8.481,
91
- "eval_wer": 0.629674673152934,
92
- "step": 600
93
- },
94
- {
95
- "epoch": 33.33,
96
- "learning_rate": 0.00015849056603773584,
97
- "loss": 0.2512,
98
- "step": 700
99
- },
100
- {
101
- "epoch": 33.33,
102
- "eval_loss": 0.5623383522033691,
103
- "eval_runtime": 53.3134,
104
- "eval_samples_per_second": 8.741,
105
- "eval_wer": 0.5916692003648525,
106
- "step": 700
107
- },
108
- {
109
- "epoch": 38.1,
110
- "learning_rate": 0.000130188679245283,
111
- "loss": 0.1599,
112
- "step": 800
113
- },
114
- {
115
- "epoch": 38.1,
116
- "eval_loss": 0.5707418322563171,
117
- "eval_runtime": 54.2873,
118
- "eval_samples_per_second": 8.584,
119
- "eval_wer": 0.5852842809364549,
120
- "step": 800
121
- },
122
- {
123
- "epoch": 42.86,
124
- "learning_rate": 0.00010188679245283017,
125
- "loss": 0.1179,
126
- "step": 900
127
- },
128
- {
129
- "epoch": 42.86,
130
- "eval_loss": 0.5668476223945618,
131
- "eval_runtime": 54.4224,
132
- "eval_samples_per_second": 8.563,
133
- "eval_wer": 0.5655214350866524,
134
- "step": 900
135
- },
136
- {
137
- "epoch": 47.62,
138
- "learning_rate": 7.358490566037735e-05,
139
- "loss": 0.092,
140
- "step": 1000
141
- },
142
- {
143
- "epoch": 47.62,
144
- "eval_loss": 0.6057275533676147,
145
- "eval_runtime": 54.8666,
146
- "eval_samples_per_second": 8.493,
147
- "eval_wer": 0.5640012161751292,
148
- "step": 1000
149
- },
150
- {
151
- "epoch": 52.38,
152
- "learning_rate": 4.528301886792452e-05,
153
- "loss": 0.0808,
154
- "step": 1100
155
- },
156
- {
157
- "epoch": 52.38,
158
- "eval_loss": 0.6176655888557434,
159
- "eval_runtime": 55.0084,
160
- "eval_samples_per_second": 8.471,
161
- "eval_wer": 0.5506232897537245,
162
- "step": 1100
163
- },
164
- {
165
- "epoch": 57.14,
166
- "learning_rate": 1.6981132075471696e-05,
167
- "loss": 0.0862,
168
- "step": 1200
169
- },
170
- {
171
- "epoch": 57.14,
172
- "eval_loss": 0.639299213886261,
173
- "eval_runtime": 55.7062,
174
- "eval_samples_per_second": 8.365,
175
- "eval_wer": 0.5649133475220431,
176
- "step": 1200
177
- },
178
- {
179
- "epoch": 60.0,
180
- "step": 1260,
181
- "total_flos": 1.120772175088509e+19,
182
- "train_runtime": 5433.1006,
183
- "train_samples_per_second": 0.232
184
- }
185
- ],
186
- "max_steps": 1260,
187
- "num_train_epochs": 60,
188
- "total_flos": 1.120772175088509e+19,
189
- "trial_name": null,
190
- "trial_params": null
191
- }
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
training_args.bin DELETED
@@ -1,3 +0,0 @@
1
- version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
- oid sha256:a92ff6be938991a5eba01e552a40e1073fbd6a66790cf04bac975418a6ec60f5
3
- size 2351
 
 
 
vocab.json DELETED
@@ -1 +0,0 @@
1
- {"<pad>": 0, "<s>": 1, "</s>": 2, "<unk>": 3, "|": 4, "a": 5, "b": 6, "c": 7, "d": 8, "e": 9, "f": 10, "g": 11, "h": 12, "i": 13, "j": 14, "k": 15, "l": 16, "m": 17, "n": 18, "o": 19, "p": 20, "q": 21, "r": 22, "s": 23, "t": 24, "u": 25, "v": 26, "w": 27, "x": 28, "y": 29, "z": 30, "ą": 31, "č": 32, "ė": 33, "ę": 34, "į": 35, "š": 36, "ū": 37, "ų": 38, "ž": 39}