m3hrdadfi commited on
Commit
1feee0a
1 Parent(s): 54247ef

Initial model

Browse files
README.md ADDED
@@ -0,0 +1,271 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ ---
2
+ language: lt
3
+ datasets:
4
+ - common_voice
5
+ tags:
6
+ - audio
7
+ - automatic-speech-recognition
8
+ - speech
9
+ - xlsr-fine-tuning-week
10
+ license: apache-2.0
11
+ widget:
12
+ - label: Common Voice sample 11
13
+ src: https://huggingface.co/m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/resolve/main/sample11.flac
14
+ - label: Common Voice sample 74
15
+ src: https://huggingface.co/m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/resolve/main/sample74.flac
16
+ model-index:
17
+ - name: XLSR Wav2Vec2 Lithuanian by Mehrdad Farahani
18
+ results:
19
+ - task:
20
+ name: Speech Recognition
21
+ type: automatic-speech-recognition
22
+ dataset:
23
+ name: Common Voice lt
24
+ type: common_voice
25
+ args: lt
26
+ metrics:
27
+ - name: Test WER
28
+ type: wer
29
+ value: 55.13
30
+
31
+ ---
32
+
33
+ # Wav2Vec2-Large-XLSR-53-Lithuanian
34
+
35
+ Fine-tuned [facebook/wav2vec2-large-xlsr-53](https://huggingface.co/facebook/wav2vec2-large-xlsr-53) in Lithuanian using [Common Voice](https://huggingface.co/datasets/common_voice). When using this model, make sure that your speech input is sampled at 16kHz.
36
+
37
+ ## Usage
38
+ The model can be used directly (without a language model) as follows:
39
+
40
+ **Requirements**
41
+ ```bash
42
+ # requirement packages
43
+ !pip install git+https://github.com/huggingface/datasets.git
44
+ !pip install git+https://github.com/huggingface/transformers.git
45
+ !pip install torchaudio
46
+ !pip install librosa
47
+ !pip install jiwer
48
+ ```
49
+
50
+
51
+ **Prediction**
52
+ ```python
53
+ import librosa
54
+ import torch
55
+ import torchaudio
56
+ from transformers import Wav2Vec2ForCTC, Wav2Vec2Processor
57
+ from datasets import load_dataset
58
+
59
+ import numpy as np
60
+ import re
61
+ import string
62
+
63
+ import IPython.display as ipd
64
+
65
+ chars_to_ignore = [
66
+ ",", "?", ".", "!", "-", ";", ":", '""', "%", "'", '"', "�",
67
+ "#", "!", "?", "«", "»", "(", ")", "؛", ",", "?", ".", "!", "-", ";", ":", '"',
68
+ "“", "%", "‘", "�", "–", "…", "_", "”", '“', '„'
69
+ ]
70
+ chars_to_mapping = {
71
+ "\u200c": " ", "\u200d": " ", "\u200e": " ", "\u200f": " ", "\ufeff": " ",
72
+ }
73
+
74
+ def multiple_replace(text, chars_to_mapping):
75
+ pattern = "|".join(map(re.escape, chars_to_mapping.keys()))
76
+ return re.sub(pattern, lambda m: chars_to_mapping[m.group()], str(text))
77
+
78
+ def remove_special_characters(text, chars_to_ignore_regex):
79
+ text = re.sub(chars_to_ignore_regex, '', text).lower() + " "
80
+ return text
81
+
82
+ def normalizer(batch, chars_to_ignore, chars_to_mapping):
83
+ chars_to_ignore_regex = f"""[{"".join(chars_to_ignore)}]"""
84
+ text = batch["sentence"].lower().strip()
85
+
86
+ text = multiple_replace(text, chars_to_mapping)
87
+ text = remove_special_characters(text, chars_to_ignore_regex)
88
+
89
+ batch["sentence"] = text
90
+ return batch
91
+
92
+
93
+ def speech_file_to_array_fn(batch):
94
+ speech_array, sampling_rate = torchaudio.load(batch["path"])
95
+ speech_array = speech_array.squeeze().numpy()
96
+ speech_array = librosa.resample(np.asarray(speech_array), sampling_rate, 16_000)
97
+
98
+ batch["speech"] = speech_array
99
+ return batch
100
+
101
+
102
+ def predict(batch):
103
+ features = processor(batch["speech"], sampling_rate=16_000, return_tensors="pt", padding=True)
104
+
105
+ input_values = features.input_values.to(device)
106
+ attention_mask = features.attention_mask.to(device)
107
+
108
+ with torch.no_grad():
109
+ logits = model(input_values, attention_mask=attention_mask).logits
110
+
111
+ pred_ids = torch.argmax(logits, dim=-1)
112
+
113
+ batch["predicted"] = processor.batch_decode(pred_ids)[0]
114
+ return batch
115
+
116
+
117
+ device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
118
+ processor = Wav2Vec2Processor.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian")
119
+ model = Wav2Vec2ForCTC.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian").to(device)
120
+
121
+ dataset = load_dataset("common_voice", "lt", split="test[:1%]")
122
+ dataset = dataset.map(
123
+ normalizer,
124
+ fn_kwargs={"chars_to_ignore": chars_to_ignore, "chars_to_mapping": chars_to_mapping},
125
+ remove_columns=list(set(dataset.column_names) - set(['sentence', 'path']))
126
+ )
127
+
128
+ dataset = dataset.map(speech_file_to_array_fn)
129
+ result = dataset.map(predict)
130
+
131
+ max_items = np.random.randint(0, len(result), 10).tolist()
132
+ for i in max_items:
133
+ reference, predicted = result["sentence"][i], result["predicted"][i]
134
+ print("reference:", reference)
135
+ print("predicted:", predicted)
136
+ print('---')
137
+ ```
138
+
139
+ **Output:**
140
+ ```text
141
+ reference: vaistinių augalų rinkimas
142
+ predicted: vaistiniau augalų rinkimas
143
+ ---
144
+ reference: penkias iš jų jie įrašė į kasetę ir pradėjo ieškoti dainininko
145
+ predicted: penkese iš šių ie ji rašę į kasėtę ir pradėjojos škoti dainininklo
146
+ ---
147
+ reference: iki mūsų eros pradžios germanija buvo etniškai mišri
148
+ predicted: ikimūsų eros pradžios germanija buvo etniškai mišri
149
+ ---
150
+ reference: pietrytiniame krante netoli užtvankos įrengtas paplūdimys
151
+ predicted: pietrytiname klante netoli užtvangos įrengtas paplūdimys
152
+ ---
153
+ reference: minta smulkiais bestuburiais
154
+ predicted: minta smulkiais bestubūriais
155
+ ---
156
+ reference: jie gyveno ganykloms tinkamose žemėse tarp miestų visoje vakarų afrikoje
157
+ predicted: je gyveno gonykloms tinkamase žemėse tarp miestų visojava karų ardykoje
158
+ ---
159
+ reference: prefektūra yra kazachstano pasienyje
160
+ predicted: prefektūrą yra kazahstano pasienyje
161
+ ---
162
+ reference: į šiaurę ir pietus nuo kaimo buvusios senovės gyvenvietės
163
+ predicted: į šiaurė ir pietus nuo kaimo buvusius senovės gyvenvietis
164
+ ---
165
+ reference: tai vienintelis lietuvos teritorijoje aptiktas toks vertingas zoologinis radinys
166
+ predicted: tai vieninteris lietuvos ritorijoje aptiktas toksvirtingas zologinis radinys
167
+ ---
168
+ reference: pagrindinis partijos reikalavimas buvo vėl sušaukti steigiamąjį susirinkimą ir įtvirtinti rusijoje demokratiją
169
+ predicted: pagrindinis partijos reikalavimas buvo vėl sušouktis steigiamajį susirinkimą ir įtvyrtinti ir rusijoje demokratije
170
+ ---
171
+ ```
172
+
173
+
174
+ ## Evaluation
175
+
176
+ The model can be evaluated as follows on the Persian (Farsi) test data of Common Voice.
177
+
178
+ ```python
179
+ import librosa
180
+ import torch
181
+ import torchaudio
182
+ from transformers import Wav2Vec2ForCTC, Wav2Vec2Processor
183
+ from datasets import load_dataset, load_metric
184
+
185
+ import numpy as np
186
+ import re
187
+ import string
188
+
189
+
190
+ chars_to_ignore = [
191
+ ",", "?", ".", "!", "-", ";", ":", '""', "%", "'", '"', "�",
192
+ "#", "!", "?", "«", "»", "(", ")", "؛", ",", "?", ".", "!", "-", ";", ":", '"',
193
+ "“", "%", "‘", "�", "–", "…", "_", "”", '“', '„'
194
+ ]
195
+ chars_to_mapping = {
196
+ "\u200c": " ", "\u200d": " ", "\u200e": " ", "\u200f": " ", "\ufeff": " ",
197
+ }
198
+
199
+ def multiple_replace(text, chars_to_mapping):
200
+ pattern = "|".join(map(re.escape, chars_to_mapping.keys()))
201
+ return re.sub(pattern, lambda m: chars_to_mapping[m.group()], str(text))
202
+
203
+ def remove_special_characters(text, chars_to_ignore_regex):
204
+ text = re.sub(chars_to_ignore_regex, '', text).lower() + " "
205
+ return text
206
+
207
+ def normalizer(batch, chars_to_ignore, chars_to_mapping):
208
+ chars_to_ignore_regex = f"""[{"".join(chars_to_ignore)}]"""
209
+ text = batch["sentence"].lower().strip()
210
+
211
+ text = multiple_replace(text, chars_to_mapping)
212
+ text = remove_special_characters(text, chars_to_ignore_regex)
213
+
214
+ batch["sentence"] = text
215
+ return batch
216
+
217
+
218
+ def speech_file_to_array_fn(batch):
219
+ speech_array, sampling_rate = torchaudio.load(batch["path"])
220
+ speech_array = speech_array.squeeze().numpy()
221
+ speech_array = librosa.resample(np.asarray(speech_array), sampling_rate, 16_000)
222
+
223
+ batch["speech"] = speech_array
224
+ return batch
225
+
226
+
227
+ def predict(batch):
228
+ features = processor(batch["speech"], sampling_rate=16_000, return_tensors="pt", padding=True)
229
+
230
+ input_values = features.input_values.to(device)
231
+ attention_mask = features.attention_mask.to(device)
232
+
233
+ with torch.no_grad():
234
+ logits = model(input_values, attention_mask=attention_mask).logits
235
+
236
+ pred_ids = torch.argmax(logits, dim=-1)
237
+
238
+ batch["predicted"] = processor.batch_decode(pred_ids)[0]
239
+ return batch
240
+
241
+
242
+ device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
243
+ processor = Wav2Vec2Processor.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian")
244
+ model = Wav2Vec2ForCTC.from_pretrained("m3hrdadfi/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian").to(device)
245
+
246
+ dataset = load_dataset("common_voice", "lt", split="test")
247
+ dataset = dataset.map(
248
+ normalizer,
249
+ fn_kwargs={"chars_to_ignore": chars_to_ignore, "chars_to_mapping": chars_to_mapping},
250
+ remove_columns=list(set(dataset.column_names) - set(['sentence', 'path']))
251
+ )
252
+
253
+ dataset = dataset.map(speech_file_to_array_fn)
254
+ result = dataset.map(predict)
255
+
256
+ wer = load_metric("wer")
257
+
258
+ print("WER: {:.2f}".format(100 * wer.compute(predictions=result["predicted"], references=result["sentence"])))
259
+ ```
260
+ ]
261
+
262
+ **Test Result**:
263
+ - WER: 55.13%
264
+
265
+
266
+ ## Training & Report
267
+ The Common Voice `train`, `validation` datasets were used for training.
268
+
269
+ You can see the training states [here](https://wandb.ai/m3hrdadfi/finetuned_wav2vec_xlsr_lithuanian/reports/Fine-Tuning-for-Wav2Vec2-Large-XLSR-53-Lithuanian--Vmlldzo1NjEyNTk?accessToken=hflswq0fdfz1yux9wqfxkdodpu41oqtsgg7et8dld0x05epqwv5nq7nvlhpp09cs)
270
+
271
+ The script used for training can be found [here](https://colab.research.google.com/github/m3hrdadfi/notebooks/blob/main/Fine_Tune_XLSR_Wav2Vec2_on_Lithuanian_ASR_with_%F0%9F%A4%97_Transformers_ipynb.ipynb)
all_results.json ADDED
@@ -0,0 +1,24 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "epoch": 60.0,
3
+ "eval_loss": 0.6264693140983582,
4
+ "eval_mem_cpu_alloc_delta": 39850977,
5
+ "eval_mem_cpu_peaked_delta": 126754053,
6
+ "eval_mem_gpu_alloc_delta": 0,
7
+ "eval_mem_gpu_peaked_delta": 5877863936,
8
+ "eval_runtime": 53.6355,
9
+ "eval_samples": 466,
10
+ "eval_samples_per_second": 8.688,
11
+ "eval_wer": 0.554575858923685,
12
+ "init_mem_cpu_alloc_delta": 9487364,
13
+ "init_mem_cpu_peaked_delta": 18306,
14
+ "init_mem_gpu_alloc_delta": 1261919232,
15
+ "init_mem_gpu_peaked_delta": 0,
16
+ "total_flos": 1.120772175088509e+19,
17
+ "train_mem_cpu_alloc_delta": 10212067,
18
+ "train_mem_cpu_peaked_delta": 199353703,
19
+ "train_mem_gpu_alloc_delta": 5112846336,
20
+ "train_mem_gpu_peaked_delta": 14118153216,
21
+ "train_runtime": 5433.1006,
22
+ "train_samples": 1175,
23
+ "train_samples_per_second": 0.232
24
+ }
config.json ADDED
@@ -0,0 +1,76 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "_name_or_path": "/workspace/output_models/lt/wav2vec2-large-xlsr-lithuanian/checkpoint-600",
3
+ "activation_dropout": 0.0,
4
+ "apply_spec_augment": true,
5
+ "architectures": [
6
+ "Wav2Vec2ForCTC"
7
+ ],
8
+ "attention_dropout": 0.1,
9
+ "bos_token_id": 1,
10
+ "conv_bias": true,
11
+ "conv_dim": [
12
+ 512,
13
+ 512,
14
+ 512,
15
+ 512,
16
+ 512,
17
+ 512,
18
+ 512
19
+ ],
20
+ "conv_kernel": [
21
+ 10,
22
+ 3,
23
+ 3,
24
+ 3,
25
+ 3,
26
+ 2,
27
+ 2
28
+ ],
29
+ "conv_stride": [
30
+ 5,
31
+ 2,
32
+ 2,
33
+ 2,
34
+ 2,
35
+ 2,
36
+ 2
37
+ ],
38
+ "ctc_loss_reduction": "mean",
39
+ "ctc_zero_infinity": true,
40
+ "do_stable_layer_norm": true,
41
+ "eos_token_id": 2,
42
+ "feat_extract_activation": "gelu",
43
+ "feat_extract_dropout": 0.0,
44
+ "feat_extract_norm": "layer",
45
+ "feat_proj_dropout": 0.0,
46
+ "final_dropout": 0.0,
47
+ "gradient_checkpointing": true,
48
+ "hidden_act": "gelu",
49
+ "hidden_dropout": 0.1,
50
+ "hidden_size": 1024,
51
+ "initializer_range": 0.02,
52
+ "intermediate_size": 4096,
53
+ "layer_norm_eps": 1e-05,
54
+ "layerdrop": 0.1,
55
+ "mask_channel_length": 10,
56
+ "mask_channel_min_space": 1,
57
+ "mask_channel_other": 0.0,
58
+ "mask_channel_prob": 0.0,
59
+ "mask_channel_selection": "static",
60
+ "mask_feature_length": 10,
61
+ "mask_feature_prob": 0.0,
62
+ "mask_time_length": 10,
63
+ "mask_time_min_space": 1,
64
+ "mask_time_other": 0.0,
65
+ "mask_time_prob": 0.05,
66
+ "mask_time_selection": "static",
67
+ "model_type": "wav2vec2",
68
+ "num_attention_heads": 16,
69
+ "num_conv_pos_embedding_groups": 16,
70
+ "num_conv_pos_embeddings": 128,
71
+ "num_feat_extract_layers": 7,
72
+ "num_hidden_layers": 24,
73
+ "pad_token_id": 0,
74
+ "transformers_version": "4.5.0.dev0",
75
+ "vocab_size": 40
76
+ }
eval_results.json ADDED
@@ -0,0 +1,12 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "epoch": 60.0,
3
+ "eval_loss": 0.6264693140983582,
4
+ "eval_mem_cpu_alloc_delta": 39850977,
5
+ "eval_mem_cpu_peaked_delta": 126754053,
6
+ "eval_mem_gpu_alloc_delta": 0,
7
+ "eval_mem_gpu_peaked_delta": 5877863936,
8
+ "eval_runtime": 53.6355,
9
+ "eval_samples": 466,
10
+ "eval_samples_per_second": 8.688,
11
+ "eval_wer": 0.554575858923685
12
+ }
predictions.csv ADDED
@@ -0,0 +1,467 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ target,predicted
2
+ situacija šalyje buvo sudėtinga ,situacija šalyje buvo sudėtinga
3
+ ežeras yra lyninio tipo ,ežeras yra lyninio tipa
4
+ vadovauja energijos taupymo priemonių centrui ,badavauja energijos taupimo priemolių centrui
5
+ netrukus kerta čekijosslovakijos sieną ir teka į pietus per slovakiją ,netrukus kerta čekijos slavakijos sieną ir teka į pietus per slovakiją
6
+ kupiškio rajone garsėja noriūnų vaikų meninio lavinimo centras dagilis ,kupiškę rajone garsėja nuo riūnų vaikų meninio lavinimo centras degilis
7
+ jų įtaka vienas kitam buvo unikali ,jų įtaka vienas kitam buvo unikaliė
8
+ studijas vilniuje lėmė noras likti arčiau namų ,studijos vilnėje lieminoras liktė ir čiau namų
9
+ parapija garsėja kristaus atsimainymo atlaidais ,parapėje grasėje kristų satsimainimo atlaidais
10
+ pirmą kartą šalies istorijoje toks čempionatas buvo rengiamas lietuvoje ,pirmą kartą šalys istorijo taks čšimpionasas buvo rengiamos lietuvoje
11
+ pietrytinėje dalyje likusių katalikų kapinių teritorija po antrojo pasaulinio karo dar padidėjo ,pietrytinja dalyjelikusių gatalikų kapinių teritoriją pantropasaulio karo dar padidėjo
12
+ grįžęs į lietuvą stojo savanoriu į lietuvos kariuomenę ,gryžiasi lietuvos stuo savo norį lietuvos skariuomenį
13
+ į šiaurę ir pietus nuo kaimo buvusios senovės gyvenvietės ,į šiaurė ir pietus nuo kaimo buvusius senovės gyvenvietis
14
+ mirė ligoninėje su kulka pilve po dvikovos neaiškiomis aplinkybėmis ,mirė ligojinė sukulka pilvė puo dviklavos neiškamis aplinkybėmis
15
+ čia suformuotas ochrido sandžakas ,čie su formuotas ochrido sandžiakas
16
+ šis virusas plito data general nova kompiuteriuose ir buvo skirtas programinės įrangos atnaujinimui ,šis vyrusas plito adatą džene rel novą komputerėse ir buvo skirtas pragaminės įrangos atnaujy
17
+ šiaulių universiteto menų fakulteto tapybos katedros lektorė ,šiaulių universitetą menu fakulteto tapybos katedros lektorė
18
+ į ketvirtfinalius patenka po dvi geriausias kiekvienos grupės komandas ,įket firtuinalius patenga po dvi geriausias keikienos grupės komamdas
19
+ pakruojo raudonojo kryžiaus organizacijos pirmininkas ,tuo kruojo raudonoje gryžiaus orgalizacijos pirmininkas
20
+ saugomos armonos krantų devono periodo atodangos ,saugomos armonos krantų devono per jodo atodengos
21
+ su lietuvos atgimimu atgijo ir miestų heraldikos tradicijos ,su lietuvos atgimimu atgijo ir miestų heraldikos tradicijos
22
+ dieviškoji teisė tam tikromis formomis išliko ir moderniaisiais laikais ,dieviško į teisėje tamti kromis formomis išliko ir moderneišiais laikais
23
+ dauginasi lietinguoju sezonu nuo birželio iki spalio ,dauginusi lietinguojų sezonų nuo birželioaigispalio
24
+ gautą žemę marijonai suskirstė sklypais ir pardavė ,gauta žemę marijonai suskirstis klypais ir pardavi
25
+ tuo laikotarpiu su švedais daug kartų buvo sudaromos paliaubos ,tuo laikotarpius ušvedais dau kartu buvo sudaromu spaliaugos
26
+ vyriausybės ministrus išrenka tik valstybės prezidentas ,vyriausėvės ministrus išranka tik valstyvais prezidencas
27
+ tais pačiais metais pelnė bronzą pasaulio taurės kolumbijos etape komandinio sprinto rungtyje ,tais pačiais metais pelniai vronsa pasaulių taurės klumbijosetape komadinio sprinto rungtyje
28
+ koplyčioje pakabintas aušros vartų marijos paveikslas ,koplyčioje pakaviuntas aušos fartu marijos paveikslas
29
+ patinai šeriasi per lietaus sezoną ,tatinai šerėsi per lietaus sazaoną
30
+ vienas svarbiausių portugalijos turizmo centras ,vienasvraviausių portogalijos turiuzmo centras
31
+ turkija į čempionatą pateko kaip šeimininkė ,turkijai į čempionatą pateko kaip šemininkė
32
+ iš šiaurės į pietus per parką eina pagrindinė alėja ,iš šiauręs į pietus per parką eina pagridinę alėje
33
+ patekęs į delną skyla į galines šakas ,patekęs į dalną skylo į galines šakos
34
+ jaunieji patriotai siekė atgauti tėvynei laisvę ,jaunieji patrijotai siekiardgauti terynai laisvę
35
+ miesto vardas buvo duotas nuo vienos indėnų genties pavadinimo ,miesto vardas buvo duotas nuo vienuo sindienų geties pavadinimu
36
+ šie metai buvo paskelbti tarptautiniais šeimos metais ,šie metai buvo paskelbti tarptautiniais šeimuos metais
37
+ vėžiagyvių pirmoji vystymosi stadija paprastai yra nauplijus kuris daugelyje rūšių yra laisvai plaukiojanti lerva ,viežiagyvių pirmuojai vystymos istadija paprastai yra nauplijus kuris daugelėje rūšių yra laisvai plaukijanti lieruvą
38
+ ji dar vadinama dievų valdove ,ji darva dinama dievų baltove
39
+ federalinė teisminė valdžia susideda iš aukščiausiojo teismo ir žemesnių federalinių teismų ,federalinę teisminė valdžia susidada iš aukščiausiojo teismo ir žemėsnių federalinių teismų
40
+ tai kelių kaimelių esančių atskirose salelėse aglomeracija ,tai kelių kaimelio esančių atskirose salelė se aglomeracija
41
+ mirė tarnybos reikalais nuvykęs į klaipėdą ,mirė tarnybos rikalai snuvykias į klaipėda
42
+ kitais metais šios nuotraukos tapo pirmosios araki parodos pagrindu ,kietais metais šiosnuotruokos tapo pirmosios rakė porodos pagrandu
43
+ po trejų metų šalis laimėjo aštuntąjį vaikų eurovizijos konkursą ,patrigu metus šalis laimėjo aštuntai įvaikų eurovizijos konkursa
44
+ veiksmas aprašomas esamuoju laiku ,veiksmas aprašomas esamuojų laiku
45
+ dvaro laikotarpiu šis pastatas buvo kalvė ,dvaro laikotarpio šis pastatas buvo kalvę
46
+ panašios sieninės tapybos išlikę ir plungės bažnyčioje ,panažio sieninas tapybos išlikę ir plangias bažnyčioje
47
+ susidėjo iš pusfinalio ir finalo turnyrų ,susidėjo iš posfinalio ir finala turnyrų
48
+ yra nemuno kilpų regioninis parkas ,yra namuno kilpų regioninis parkas
49
+ jį organizuoja federacijos prezidiumas ,jirgonizuoja federacijos prezidimas
50
+ opų atsiradimo ant padų profilaktikai svarbu tinkamai parinkti avalynę ,opu atsira dimo ant padų profilaktikai svarbutenkamai paringti avalynę
51
+ lengvojo kulkosvaidžio kulkosvaidininkas veikia vienas arba gali turėti padėjėją ,lenbojo kulkos vaidžio kulkos vaidininkas veikę vienas arbagalių turėti padėjoje
52
+ per paskutinius milijoną metų san tomės saloje išsiveržusi lava buvo bazaltas ,per paskutinių smeliona metų santomė saloje iš sveržusi lava pavabazaltas
53
+ tarp luko ir auroros užsimezga ypatingas ryšys ,tar pluko ir euroros užiumeszga į patingas riešys
54
+ jau nuo seno žmonės naudojosi šilkverpių vikšrų sugebėjimu gaminti šilkinius siūlus ,jaunuoseno žmones naudojosi šilkvarpių vikšurų sugebėjgimo gaminti šilkinius siūlas
55
+ parkas oficialiai pavadintas triglavo nacionaliniu parku ,parkas oficialiai pavadentas trie glavo nacionalinių parku
56
+ teritorija aplink sostinę arba imperatoriaus domeną ,teritoriją aplink sostine arbai imperatoriaus domeme
57
+ joje vyksta auto bei motosporto lenktynės ,juoje vyksta auto pei muoto sportų linktynis
58
+ palaidotas kijevo pečiorų vienuolyne ,alaitų taskijevo piečiorų vienuolynė
59
+ palaidotas gaurės kaimo kapinėse ,palaiduotas gaurės skaimo kapiniesi
60
+ jonas buvo svarbiausiu lotynų kalba parašytos prūsijos žemės kronikos autoriumi ,jonas buvo svarbiausiulo tynų kalba parašytos prūsiojus žemės kronikos autoriumi
61
+ čia taip pat yra viena seniausių japoniško stiliaus budistų šventyklų ,šio taip pat yra viena sseniausių japoniškos stiliaus budistų šventyklų
62
+ vaisiai skinami ir vartojami rugsėjo pabaigojespalio pradžioje ,vaisiais kinambi ir vartojami rūgsiejo pabaiko jo spalių pradžioje
63
+ šiame vienuolyne yra palaidota daug žymių gruzijos valdovų ,šeme vienuolynę yra palaidota daug žimių grauzijos valdovu
64
+ namus prižiūri kristaus karaliaus kongregacijos seserys ,namus pri žiūrį kristaus karaliaus kongregacijos ssesirys
65
+ kiti kupolai randami pietiniame ir šiaurės rytiniame šlaituose ,kietiku po lairont damį pietiniame ir šiaurės rytinime šlaituose
66
+ jas transliavo kazys grinius ir povilas julius labanauskas ,jas transliavų kazys grinius ir po vilas julius labaniauskas
67
+ tuo pačiu metu kijeve nuverstas netekęs vokietijos paramos skoropadskis ,tuo pačiu metu kiejivenuverstas detekės vokietijos paramos skoru patskis
68
+ autobusų stotis yra vietinių autobusų maršrutų stotelė ,autobusu stotis yra vietinių autobusu maršutu stotelė
69
+ pirmenybės prasideda rudenį ir baigiasi pavasarį ,pir menybės prasidė da rūdenį ir baigėsipo vasarį
70
+ nugara tamsiai pilka su neryškiomis juodomis ar žalsvomis dėmėmis ir baltais taškeliais ,nugaro tamsi pilka sunįriškiomis juodomis aržosvomis diemėmis ir baltais taškeliais
71
+ teikia finansines paslaugas ,veikia financidis paslaugas
72
+ ačangų tautos peilių ir kitų įrankių gaminimo istorija siekia šešis šimtus metų ,ačangų tauto speilių ir kitų į rankių gamynimo istorijos siekia šie šišimtus metų
73
+ jos užimamos teritorijos buvo pietų komoės regione ,juo su žimamos teritorijos buvo pietūko mojes sregione
74
+ stogo smailę vainikuoja aukštai iškeltas metalinis kryžius ,stogos mailė vainikuo jiaukštai iškeltas metalinis kryžius
75
+ pietinė dalis įeina į džebel achdaro aukštumas ,pietiniai dalis eita idžia bel aktdaro aukštuvos
76
+ minta smulkiais bestuburiais ,minta smulkiais bestubūriais
77
+ kapinynas skiriamas žiemgalių ir žemaičių gentims ,kapienynos skiriamas žemgalių ir žemaičių gentims
78
+ antžeminė jos dalis pjaunama žydint ,ant žeminiai jos dalis spiaunama žydint
79
+ lietuvoje dažnas ir mėgstamas grybautojų ,lietuvojo dažnas ir mėgstamas gryp vautojų
80
+ taip pat ji buvo oficialiai pripažinta islandų vyriausybės ,taip pat ti buvo oficialiai pripažinta islandų vyriausybės
81
+ auga stovinčiuose ir lėtai tekančiuose vandenyse ,auga stovinčiuose ir lietai tekančiuose vandinysi
82
+ šiaurinė tvenkinio pusė telkšo balbieriškio miške ,šiaurinėji tvenkiniuo pusė telkšo balbieryškio miški
83
+ apeigoms kūną dažosi raudonai su juodais dryžiais ,apie goms kūną dažuose raudonai su juodais dryžiais
84
+ daug libių tarnavo samdiniais egipto kariuomenėje ,daugklybių tarnavu samdiniaise gipto kariuomenyje
85
+ svarbiausi tyrimai iš geležies amžiaus ,svarbiausi tyrimai iš geležies amžiausa
86
+ statybinių medžiagų gamybos pramonė ,statybinių medžiagų gamybos pramunė
87
+ skirtas tinkle veikiantiems įrenginiams stebėti ir valdyti ,skirtas tinklijo veikiantiams įrenginiams tebėti ir valdytį
88
+ evangelijoje pagal joną aprašomas andriejaus pašaukimas prie jordano iškart po jėzaus krikšto ,evengelijuje pagaljona aprašumas andriejaus pašaukimas prie jordanu iš kart po jėzaus krikštu
89
+ kai kurios rūšys kenkia sodams ,kai kurios rūšiai skenkia sodams
90
+ mokestis už naudojimąsi baze nenumatytas ,mokėsis užnaudojamosi bazienionumatytas
91
+ slėnio šlaitai apaugę medžiais ir krūmynais ,slieniaužlaitoje apaugę medžiais ir krų mynais
92
+ piliakalnis apaugęs mišriu mišku ,piliakalnis apaugęs mišrių mišku
93
+ paskutinius trejus metus dailininkas praleido paralyžiuotas ,paskutinius turie is metus dailininkas pra leido paraližiuotas
94
+ tokio tipo argumentacijos klaidos ypač dažnai išnaudojamos reklamose ,tokio tipu argumentacijos klaidaos ypačių dažnai iš naudojamos reklavuosi
95
+ mirusio aleksandro palaikai buvo palaidoti vilniaus katedroje ,mirusio aleksandrų palaikai buvo palaidoti vylniaus katedruje
96
+ arklių plaukų spalvų įvairovei apibūdinti yra naudojama apie dvidešimt pavadinimų ,arklių plaukų spalų įvairojoje pibūdinti yra naudojamb apie dvidešim pavadinimų
97
+ kasmet muziejus organizuoja senosios muzikos festivalį baroko pavasaris biržuose ,kas metmuziejųs organizuoja senuozijos muzikos festivali paruoko pavasarais biržuosi
98
+ taip pat turkijoje šioms katėms didelį pavojų kelia nelegali medžioklė ir gamtos užterštumas ,tap pat turkioje šioms katėms didelį pavoju kelia nelegalime džiokli ir gantos užtarštumas
99
+ tokiu sprendimu buvo siekiama palaikyti gerą aprūpinimą technika ir tolygiai ją paskirstyti ,tokius prandimu buvou siekiama palakyti gerą aprūpinimą techniką ir tolygiai įapaskirstytį
100
+ žuvų dantys smulkūs ,žuvų dantys smūkūs
101
+ altorius nėra išimtinai krikščionybės atributas ,altoris nėra išimtinai kraikščionybės atributas
102
+ pradinės klasės mokomos atskirame pastate ,pradinis klasės mokomus askirame pastatė
103
+ ji ne kartą degė per karus ,ji nekartą dėgė per karus
104
+ šioje koplyčioje žagarės parapijos tikintieji įsteigė nedidelį sakralinio paveldo muziejų ,šiuoje kopliūčiauje žagarės parapijos dtikentiejai įstiegamė didlis sakralinio pagal damuziejų
105
+ todėl jonas išvyko į varšuvą ir ten susirado tarnybą ,tudėl jonos išvykoi varšuvarten sustradų tarnymo
106
+ neribotai tirpsta vandenyje ,nerbuotojų turipsto bandinyje
107
+ buvo svarbi jungtis tarp aukštojo renesanso dailės ir baroko ,buvo svarbi jungtistarp aukštoje renesans so dailės ir baroko
108
+ jono krikštytojo bažnyčios klebonas ,jono krykštutuje bažnyčios klabonas
109
+ vilkyškių miške taip pat auga raganų eglė ,svilkyškiu miški taip pat auga raganų aglį
110
+ ypač didelė kalbinė įvairovė yra į pietus nuo mandaros kalnų ,įpačdidėlė kalbiniai įvairojo yra pietus nuomondaros kaunų
111
+ viena iš seniausių ir didžiausių lietuvos ledų gamintojų ,vienu iš seniausių ir didžiausia lietuvos liedų gamintojų
112
+ rytinę tvenkinio dalį supa kaniūkų miškas ,rytinė tvenkinio dalį su pokaniųkų miškas
113
+ nuo seno okinava buvo svarbiausia riūkiū karalystės dalis ,nuo sanų okinavo buvo svarbiausio ir jų kių karlystas dalis
114
+ struktūrų tikslas nežinomas ,struktūrių tikslos nežinomas
115
+ apygardoje dažnai vyksta pasienio konfliktai su gajana ,api garduje dažni vyksta pasienių kompliktai sugajaną
116
+ tuo metu iš raudono smiltainio buvo pastatyta daug šventyklų ir ghatų ,kuo metu išraudo no smiltai ne buvo prastatytoa daug šventyklų ir gatų
117
+ frozen faces yra kitas to paties asmens muzikinis projektas ,prauzinfeisės yra kitas stuo patiestas mens muzikimis projektas
118
+ priklausė radviliškio parapijai ,priklausė redveliškė parapijai
119
+ joje buvo rengiami įvairių karinių sričių specialistai ,joje buvo ringiami įairių kariniu siuryčiaūs pecialistai
120
+ abu aviatoriai buvo nevedę ,abu aviatoriai buvo nemedė
121
+ tai buvo jos pirmasis žingsnis suaugusiųjų auditorijos link ,tai buvo jos tirmasis žinksnis is augusiujų auditorijos linkai
122
+ atitinka lietuvių aušrinę ,atitinka lietuvių aušrinę
123
+ tačiau daugelis jo šeimos narių tapo holokausto aukomis ,tačiau daugelis jokšei moks narių tapa valokausto aukomis
124
+ šiuo vardu miestas buvo žinomas romėnų ir bizantijos laikais ,šiuo vardu miestas buvo žinomas romėno ir pizantijos laikraisi
125
+ klestėjimo laikotarpiu chanatas tęsėsi nuo tibeto kalnyno pietuose iki balchašo ežero šiaurės vakaruose ,klestėji moldai kotarpių chanatas tesėsi nuo tibetą kalnyno pietuose iki bal hašo ežeros šiaurės pakaruose
126
+ dumblas vietomis su molio arba smėlio priemaiša ,dumblas vietonius sumolio arbasnė yra prienaišę
127
+ asmenybės kultas ir nacionalistinė propaganda buvo perono valdymo pagrindiniai ramsčiai ,asmenybės kultas ir nacionalis neprapagandą buvo aperoną valdyma pagrindini ransčiai
128
+ moterų tarptautinės meistrės vardas yra viena pakopa žemesnis už moterų tarptautinės korespondencinių šachmatų didmeistrės ,moterų tarptautinės meistres vardas yra viena pakopi žemestės užmoteru tarptutinės kurespondensinių šachmatų dimisres
129
+ lietuvos rytuose bei pietryčiuose ir baltarusijos šiaurės vakaruose ,lietuvos lituvose bei pietryčiuose ir baltarus jos šiaurės vakarluose
130
+ užsienio reikalų ministerijos protokolo direktorius ,užsieneorykalų ministerijos prtokolo direktorius
131
+ po kurio laiko parazitas miršta ir jo auka atsigauna ,pakurio laiko parazitas miržta ir juo au karatcigalę
132
+ geresnė atmintis padidina budrumą sapnuose ,gerės netvintis padridina būdrumas sapluosi
133
+ mitinge dalyvavo keli šimtai žmonių ,mitingė dalyvavo kelišimtai žmolių
134
+ didelis dėmesys skirtas moters gyvenimo būdui ,didelius demesys skirtas moters gyvenimo pūtui
135
+ leidėjas ir redaktorius mykolas sleževičius ,leidėjąs ir redaktorius mykoros sleževičius
136
+ generalinio sekretoriaus pareigose didelį dėmesį skyrė klimato kaitos klausimams bei darfūro krizės sprendimui ,generalinio sekretoriaus parėygos diteli dėmės iskyrė klimato kaikos klapsmams bei dar furo krizėssprendimui
137
+ daugelyje maisto produktų padidėjęs druskos kiekis veikia kaip konservantas ,daugelyje maisto produktų padidėjastriuskos kiekia sviekia kaip konservantas
138
+ muilo galima rasti ir metalo apdirbimo staklių tepimo ir aušinimo skystyje ,mui vogalima rasti ir metavlo apdirbimos taktių tepimo ir aušinimo skystyje
139
+ dirbo šiaulių miesto savivaldybės sanitarijos gydytoju ,dirbo šiauglių miesto savivaldybės sanitarijos kytytoi
140
+ lietuvių kalba yra išleistas radioelektronikos terminų žodynas ,lietuvių kalba yra išleistas radijo elektronikos tenmenų žodynas
141
+ egzistavo du regioniniai rašto variantai ,egzistavo du regioninai rašta variantai
142
+ įsteigtas tėvų fondas ,isteiktas trievų fondas
143
+ jų atsiradimas aprašomas tekstuose skirtingai ,jų atsiradimas aprašomas tekstuose skirtingai
144
+ praeina kelias pajieslysplinkaigalis ,turaina kelias paje slys plinkaigalis
145
+ iš pradžių sekė jaunagramatikių tradicijomis ,iš pradžiau sekia jauna gramatikių tradicijomas
146
+ kauno valdorfo mokyklos administratorius ,kauno valdarfo mokyklos administratorius
147
+ ši data laikoma kombinuotų pašarų cecho įkūrimo data ,ši data laikoma kombinuotų pašarų cecho įkūrimo data
148
+ teorija buvo labai sustiprinta prancūzijos akademinių sluoksnių ,teorija buvo labai sustifrinta prancūzijos akademinių sluoksn
149
+ teritoriją dengia tropinės džiunglės ,teritoriją dengia tropinėsdžiunglės
150
+ atsirado tarptautinis dėmesys redono kūrybai ,atsirado tarptautinias dėmesys redo no kūrybai
151
+ uzbekijoje tadžikai gyvena išsimėtę po visą teritoriją ,uzibe kėjoje tadžikai gyvena įsemėtė po visą teritoriją
152
+ anatomiškai rytų azijos tautų atstovų akys turi nemažai subtilių skirtumų lyginant su europidų akimis ,anatomiškai rytu azijos tautų atstovų akys turinė mažaį subtilių skirtumų lyginansoeeuropidų akimis
153
+ laikomas vienu žymiausių postmodernistinio kino kūrėju ,laikomas vienu žemiausių pos modernystinio kino kūrėjų
154
+ po vilniaus kapituliacijos atsistatydino ,po vilnios kapituliacijos atsistatydino
155
+ rytiniu pakraščiu teka dunojus ,rytinių pakraščių teaka dunojus
156
+ komanda laimėjo dvejas varžybas ir pralaimėjo penkis susitikimus ,komanda laimėjo dviejes varižybas ir pralaimėjo penkis susitikimus
157
+ šiandieną piliavietėje įsikūrę dailės ir varpų muziejai ,šen diena apiliavietėje įsikūrė baiglės ir varpų muzijąjai
158
+ dirbdama mokyklose savo kūrybą publikavo kauno rajono laikraščio puslapiuose bei pedagoginėje spaudoje ir žurnaluose ,dirp dama mokykluose stavo kūrybą publikavo kauno rajoną laikrašiau pus lapiuose vei pidagoginijaispaudoji ir žaunavose
159
+ aukštuomenės damos privalėjo viešumoje nešioti pirštines ,aužtuomenės damos privaliėjų viešumoje nešioti pirštinės
160
+ projektavo gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus ,pu rojektavo gyvienamuosijus namus ir visauomeninius pastatus
161
+ įrengtas į upės slėnį įsiterpiančiame aukštumos kyšulyje ,irengkas jų pėslėniai įsitirpenčiame auštomos kiešulyje
162
+ po susirinkimo medinoje buvo pradėtos rinkti priesaikos abu bakrui ,pu susirinkimo bedinuoje buvo pradėtos trinkti plies laikos abu bakluji
163
+ pagrindinius vaidmenis atliko tom cruise ir ken watanabe ,pagriidinius vaipmenys atliko tomkujus ir ken vatanabė
164
+ didžiausias miestas klaipėda ,didžiausias miestas klaipėda
165
+ netoliese įsikūręs kairių kaimas ,netulijes įsikūręs kairių kajimas
166
+ miestas skirstomas į senamiestį ir naujamiestį ,miesta skirstomas įstenamėsta ir naujamėstį
167
+ po bantų migracijų visa teritorija buvo apgyvendinta bantų genčių ,po bantų migracijojų vysta teritorija buvo apgyvendinta bantų genčių
168
+ būtent dievas davė pasauliui judėjimą ,būtendyją vasdavė pasaulių judėjimą
169
+ miestas yra pagrindinis šalies ekonominis ir administracinis centras ,miestas yra pagrindiniuišalies ekonominės yr administracionis centras
170
+ prasideda nuo plačios nemuno salpos ,prasidėdo nuo plačios nemunos salpos
171
+ suklestėjo kaip kavos auginimo centras ,sukliesti jo kaip kavos auginimo centras
172
+ statyboms vadovavo italų architektai mikelandželas palonis ir pjetras pertis ,statyboms vadovavų italo irchitektai mikelanželas palaunės ir pietras pertis
173
+ kartu su singlu buvo pridedamas ir kasmetinis grupės žurnalas deep ,kartu susinglu buvo pridėodamas ir kasmetynis grupėes žaunalais dyp
174
+ rūpinosi žurnalų ir knygų leidyba ,rūpinos ir žurnalų ir knyguliai dyba
175
+ dažniausiai tai daroma disko klonavimo programomis ,dažniausitai tai daroma disko klonavimo programomis
176
+ dar viena istorija pasakoja apie orfėjo lyrą ,dar viena istoriją pasaukoje apie orfiejų lyrą
177
+ kuršininkai buvo tiesioginiai kuršių genties palikuonys ,kuršininkai buvo ties ioginiai kuršių gentyes spalikuonys
178
+ paskutiniąją vietą užėmusi komanda iškrenta į žemesnį lygmenį ,paskutinėje vietąu žėmusi komandai iš krentai žemesnįai lygmenį
179
+ glaudžiai bendradarbiauja su visuotine darbo sąjunga ,laudiai bendradarbiauja svu visuotinė darbo sąjunga
180
+ galimai mokėsi kelne ,galimai mokėsi kalnė
181
+ ežere sugaunama karšių ,ežerė sugaunama karišių
182
+ buvo nutiestas tik kelias nuo kaimo ,buvo nutiestas tikelės nuo kaimo
183
+ korporacija remiasi tarpukario lietuvoje veikusių studentų ateitininkų korporacijos justitia tradicijomis ,korporaciją remėsi tarpuką re lietuvoje veikūsių studentų ateitininkų korporacijos susticija tradiciomis
184
+ islamo valstybė priėmė jų priesaiką ir patvirtino savo vakarų afrikos provincija ,islamo valstybė priemejų pries laika ir patvirti nuostavo vakarų afrikos provincija
185
+ nusikalstamumo kontrolės programoms rengti ir jų vykdymui koordinuoti sudaroma vyriausybinio lygio taryba ,nusikal stamumo kontrolijos programoms rengti ir jų vykdymai poardinuotije studaroma vyriausybinio lygijo taryba
186
+ ją pakeis kolektyvinė nuosavybė ,ja pakieis kolektyvinė nuosavybė
187
+ taip pat vadovavo pasvalio kultūros namų mišriajam chorui ir vokaliniams ansambliams ,taip pat vadovavo pasvolio kultūros namu mižeriajam chorui ir vokaliniams nansambliams
188
+ lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos elektrėnų susivienijimo pirmininkė ,lietuvos švietimo darbuo tujų profesiniėstąjungos aliktrienų susivienimo prip ninkėja
189
+ mokėsi panevėžio realinėje ir mintaujos gimnazijose ,mokėsi į pa nevėžiorėalinėje ir mintaujos gimnazijose
190
+ hipotetiškai priskiriama paleobalkanų kalboms ,ji po tetiškai priskiriama palėo balkanų kalboms
191
+ į šiaurę įsikūręs kunigiškių kaimas ,į šiaurę įsikūrės kunygiškių kajimas
192
+ tačiau procesas tuo nesibaigė ,dačiau proces astaunėsi baigi
193
+ vyriški kimono yra kur kas paprastesni nei moterų ,vyriškie kimono yra kurkas paprasteis neiniai moterų
194
+ prieš mirtį jis gavo leidimą supakuoti paryžiaus triumfo arką ,prie šmirtais gavo leidymas su pokuoti paryžiaus trunfo arką
195
+ jis gali būti originalus autoriaus kūrinys arba jau esančio darbo adaptacija ,jis gali būti originalus autoriaus kūrinys arbajau esančiao darbo adaptacija
196
+ taip pat donelaičio raštų leidimo ar darbų apie jį pagrindinis rengėjas ,taip pat tuonelaičiaų rašto leidimo ar darbu apiejį pagrindinis vengėjas
197
+ ant tilto stovėjo vokietijos kanclerio oto fon bismarko statula ,ant dil tostoviejivokietijos kancliario autofonbis markos statula
198
+ būdingi šaltųjų aukštikalnių dykumų kraštovaizdžiai ,būdingiš altų jaugštikalniau dikumų praštovaiziai
199
+ pastaroji dažnai pereina į nimcovičiaus gynybą arba bogoliubovo gynybą ,pastaruoji dažnai pereinai nėmcovičiaus ginyba arbao bogoliu buvo ginyba
200
+ kaimo gyventojai dažniausiai dirba miškininkystės ir žemės ūkio pramonėje ,kaimo gyventojų dažniausiai dirba miškininkystės ir žemės ūkio pramonėje
201
+ pro ežerą prateka verknė ,epro ežerą prateka verknė
202
+ į pietus telkšo du tvenkiniai ,į pietus telkšo du dvenkiniai
203
+ jis laimėjo tris iš keturių paskutinių etapų ir bendroje įskaitoje užėmė ketvirtąją vietą ,jis laimėjo tris iškieturių paskutiniu atapu ir bendrojeįskotęjo užemę ketvirtąje vietą
204
+ netoli indrajų ežero įsikūrę paluknio ir pažemio kaimai ,metolia introjų ežero įsikūrę palugna ir pažymio kaimai
205
+ kaukazo regioną sudaro kaukazo kalnai ir gretimos žemumos ,kau kazo regioną sudaro kau kazo kalnai ir gretimus žemumus
206
+ maitinasi smulkiomis žuvimis ir vėžiagyviais ,maitinas is mulkamis užvimis ir vėžiagyviais
207
+ ant jo pamatų žaiginio dvaro savininkas pastatė kleboniją ,ant juo pamatų žaiginio dvaro savininkas pastatė kleboniją
208
+ kauno jaunalietuvių sporto organizacijos auklėtinis ,kauno jauna lietufo sporto organis acijos auklėtinis
209
+ tai didžiausias pagal gyventojų skaičių regionas ,tai didžiausias pagal gyventojų skaičių regionus
210
+ sumontuota apšvietimo sistema leidžia sukurti įvairius pastato fasado apšvietimo variantus ,su montuota apšvietimo sistema leliu sukurtiu įvairius pastato fasado apšvetimą varijantus
211
+ jūrų pakrantėse ir upėse sutinkami amerikiniai lamantinai ,jūrų pakrantėse įr rupėse su tinkami amerikiniai lamantinai
212
+ tėvas buvo mal��nininkas ,tėvas buvo malūnininkas
213
+ dabar sodyba jau sunykusi ,dabar sodybo jau sunykusi
214
+ palaidotas raudėnų kapinėse ,palaidotas raudėnų kapinėse
215
+ šiuolaikiniai procesoriai turi dešimtis tūkstančių įvairių elementų ,žiolakiniuai procesori turi dešimtis stūkstančių įvairių elemendu
216
+ niujorko penktoji aveniu yra pati brangiausia gatvė pasaulyje prekybinių patalpų nuomos atžvilgiu ,niu jorko pengtoja veniu yra pati brangiausia gatvėje pasaulyje prekybinių patalpų nuomos atšgalgiu
217
+ šis pralaimėjimas ilgam nutraukė europiečių ketinimus įvesti krikščionybę magribe ,šis prilaimėjimas ilgamnų traukę europiečių ketinimus įvesti krik šiamybę magrybę
218
+ mokyklos bendruomenė ėmė brandinti mintį reorganizuoti mokyklą į pagrindinę ir vidurinę ,mokyklos vendruomenį ėmė brandinti minti riorganizuoti mokyklą į pagrindinę ir vidurinę
219
+ po kurio laiko atrėjas sužinojo apie savo žmonos neištikimybę ir brolio išdavystę ,pokurio laiko atrėjas su žinojo pie savo žmonos nešikimybę ir brolio išdavystę
220
+ šios kalbos fantastinėje aplinkoje galėjo laisvai kisti ir pasidalyti į įvairias tarmes ,šios kalbos fantastinėje aplinkoje galio laisvai kisti ir pasidalyti į įvairias tarmes
221
+ rajoną supa valakampių ir aukštagirio miškai ,rajona supavalą kampiu ir aukštagyrą miškai
222
+ tais pačiais metais ir atstatyta ,tais pačiais metais yra atstatyta
223
+ tačiau jiems nepavyko per du mėnesius nieko nuveikti ,tačiau jiems nepavyko per dumėnę sius nieko nuveikti
224
+ pakrantės linija raižyta su daugybe įlankų ir kyšulių ,pakrantėslinėje raižyta sudaugybė įlankų ir kišulių
225
+ dėl to mama buvo kartą pakviesta į mokyklą ,dėl tomama buvo kartą pakiesta įmokyklą
226
+ ežeras telkšo rininės kilmės duburyje ,ežeras telkšo rininės kilmėes daburije
227
+ jie gyveno ganykloms tinkamose žemėse tarp miestų visoje vakarų afrikoje ,je gyveno gonykloms tinkamase žemėse tarp miestų visojava karų ardykoje
228
+ tada ji vadinosi happy slap ,tada ji svadinosi hepi slep
229
+ priešais pagrindinį įėjimą vakarų pusėje yra to paties stiliaus vartai ,priešis padrindiniai įje ima vakarų pusėje yra topaties tiliaus svartai
230
+ dėl kairiųjų pažiūrų iš kariuomenės atleistas ,dėl kairiaujų pažirų iš kariuomenės atleistas
231
+ apybraižų išspausdino įvairiuose rinkiniuose ,apybraižų išspauzino įvairiuose rinkiniuose
232
+ taip jie išsiruošia keliauti į savo naujus namus ir juos susirasti ,tai pie iš ssiruo šiakeliautii savonaujus namos pir juos su sirasti
233
+ balsys yra populiarus tarp poilsiautojų ,valsys yra populiarus tarp polysiauto jų
234
+ viena mergina tokio darbo atsisakiusi ,viena mer gina tokio darbo atsisakiusi
235
+ dalyvavo lietuvos raudonosios pagalbos organizacijos veikloje ,dalyvavo lietuvos raudonosios pagalbos organizacijos veikloje
236
+ didelis laivų statybos centras ,didelis laivų statybos centras
237
+ ji iki šiol yra vertinama kontroversiškai ir nevienareikšmiškai ,ji ikit šiol yra vertinama kontroversiškai ir ne vienaraikiš miškoi
238
+ išleido novelių rinkinių ,išleido nuovelių rinkinių
239
+ daina crazy vienintelė buvo išleista singlu ,daina kreizi vienintele buvo išleisto singlu
240
+ tyrė paleogeno sistemos nuosėdas ,tyrė palėjo geno sistemos nuosėdas
241
+ toliausiai į rytus nutolusi rajono vietovė yra san diego kyšulys ,toliausiai į rytus nautolausi rajono vietovė yra sant dijego kiešulys
242
+ aplinkui plyti nemenčinės miškai ,aplinkui plytiniamenčinės miškai
243
+ tačiau pirmą kartą gyvenime ji turi palikti savo motiną wanda ,tačiau pirmą kartą gyvenime ji turi paliktį savo motiną vandą
244
+ vienmetės arba daugiametės žolės ,vienmetės arba daugė metejos žolės
245
+ tarp šių morenų susidaręs suomijos ežerynas su didžiausiu šalyje saimos ežeru ,trapšių morenu susdaras suomijos ažerynas sudidžiausių šalyje sąimos ežeru
246
+ šia kalba kalbama pietų estijoje kaip tarme ,šia kalba kalbama pietų estijoje kaip tarme
247
+ juose ryški ankstyvojo nyderlandų meno įtaka ,juosia ryški ankstyvojo nydarlandu meno įtaka
248
+ lėliukė būna kokone tarp kerpių ir samanų ,lieliukę būna kokonę tarp kerpių ir sąmonų
249
+ filmas pasakoja apie pokario lietuvos kovas ,filmas pasakoje apė pokario lietuvos skovas
250
+ vėliau kaimas buvo smilgių kolūkio pagalbinė gyvenvietė ,vėliau kaimas buvosmilgių kolūkio pagalbinė gyvenvietė
251
+ iššoko iš ketvirto aukšto ,iš šoko iš ketvirto auksto
252
+ pagrindine konferencijos tema nuspręsta paskelbti aplinkos ir ekonominio vystymosi ryšį ,pagrindinė konferencijos temanus priasta paskelbtį aplinkos ir ekonominio vystemos i r yšių
253
+ hugenotų ir katalikų teises sulygino didžioji prancūzų revoliucija ,ugenoto ir katalikų teisęs sulygino didžiojų prancūzų revoliucija
254
+ iš čia ir kilo regiono pavadinimas ,iš čia ir kilo regiona pavadinimas
255
+ lavos nuošliauža atskirtas nuo todos los santoso ežero ,lavos nuošliauža atskirtas nautodos los santoso ažero
256
+ vidurinioji klasė turi ir kitokių atskyrimo metodų ,vidurunioji klasę turi ir kitukių atskirimo metodų
257
+ įsteigta federaliniu įstatymu dėl advokato veiklos ir advokatūros rusijos federacijoje ,isteikta federalinių istatymų dėl atvokato veiklos ir vtvokatūros rusijos federacijoje
258
+ algirdas klimaitis nebuvo pavaldus lietuvos laikinajai vyriausybei ,algirdas klimaitis nebuvo pavaldos lietuvos laiknaje i vyriausybii
259
+ vėliau vašką pakeitė iš naftos gaunamas priedas ,viliau vašką pakiete iš naftos gaunamas priedas
260
+ prefektūra yra kazachstano pasienyje ,prefektūrą yra kazahstano pasienyje
261
+ viename iš fasadų įrengti du akmens ir plytų mūro kontraforsai ,viename iš fasadų ir ringtiduo akmens ir plytu mūro kontraforsaju
262
+ devintajame dešimtmetyje valstijoje pradėjo kurtis nepriklausomybės judėjimas ,davintajame dešimsmetije valsvijoje pradėjo kurtis nepriklausomybios judėjimas
263
+ reikšmingiausią jo kūrybos dalį sudaro dramaturgija ,raikšmingiausia jo kuripos dalį sudaro dromaturgiją
264
+ pats repinas esą taip to ir nepastebėjo ,pat srepinase sataip to ir ne pastebėjo
265
+ vakarinę dalį skalauja ramusis vandenynas ,vakarinė dalį skalauja romusis vandenynas
266
+ ši pavardė kilusi iš vyriškos giminės pavardės augustinavičius ,ši pavardėe kilusi iš vyriškos giminės pavardės augu stinavičius
267
+ tarptautinių ir rusiškų šaškių kandidatas į sporto meistrus ,talptautiniu ir rusiušchus šaškių kandidatos isportų meistros
268
+ jo valdymas prasidėjo sudėtingoje aplinkoje ,jo valdymas prasidėjo su dėtingoje aplinkoje
269
+ panevėžio krašto kraštiečių klubo prezidentė ,panvės žio krašto kraštiečių klubo prezidentį
270
+ a ir labguvos apylinkes puldinėjo lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė ,a ir lap guvos apylinkės puldinėje lietuvos dydžiausios kunimaikštystės kariuominė
271
+ studijos siekis buvo ieškoti naujų idėjų ir talentų rytinėje kvebeko dalyje ,studijos siekis buvo iaškoti naujų idėjų ir talentų rytinėje kvebeko dalyje
272
+ jis tapo svarbiausiu šalyje cigarų gamybos centru ,jis tapo svarbiausius šalyjet sigarų gaimybos centru
273
+ manganas labiausiai pažeidžia nervų sistemą ,manukanas labiausiai pažeidžė nervų sistemą
274
+ kūryboje ryški satyra ir groteskas ,kuryboje iryškis satyra il kroteskas
275
+ paskutiniais amžiaus metais kavinės vadovaujasi savarankiškai ,paskutyniais amžiaus metais skavynis vadovaujasi sava lankiškai
276
+ iš rytų prieina verkių regioninio parko miškai ,išritų priejina verkių regiono parko miškai
277
+ kalnų klimatinis ir balneologinis kurortas ,kalnu klimatynis ir bal neuologinis kuruortas
278
+ žmogui taip pat gali būti mirtinai pavojingi ,žmogui taip pat gali būti mirtinai pavo jingi
279
+ jam reikėjo dar truputi sukaupti jėgų ,jambreikė jo dar truputi su koupti jiegų
280
+ jos steigėjo funkcijas vykdo lietuvos respublikos susisiekimo ministerija ,jos steigėjo funkcios vykdo lietuvoseres publiko susisiekimo ministerija
281
+ pamaldos šiuo metu čia vyksta du kartus per mėnesį ,pamoldo šiuo metu čia vyksta du kartus pir mėnesi
282
+ varžomasi sporto stadionų takeliuose ir įprastuose keliuose ,varšo masi sporto stadionų takeliuosi ir į prastuosi keliuosi
283
+ monų kalba labai vertinama mianmaro istorijoje ,monų kalba labai vertinama men maro istorijoje
284
+ didesnę laiko dalį praleidžia ant žemės tankiuose krūmynuose ,didesnę laiko dalį praleidžio ant žiamės tankiuosi krūmynuosi
285
+ ši tauta laikoma seniausia afrikos didžiųjų ežerų regione ,ši taulta laikomas seniausia afrikos didžiūnjų ežerų dė geaune
286
+ šumerų raštas yra laikomas seniausia žinoma rašto sistema pasaulyje ,šumėrų raštos yra laikoma seniausias žinoma rašto sistema pasauriją
287
+ prancūzų valdymo metais mieste veikė afrikos lengvųjų pėstininkų batalionas ,prancūzų valdymo metais mieste veikia afrikos lengvųjų pėstininkų batalionas
288
+ nuo akių link burnos kampo nusitęsia juoda juosta ,nuoakiu link burno skampo nusitėse juoda juosta
289
+ pagrindinis partijos reikalavimas buvo vėl sušaukti steigiamąjį susirinkimą ir įtvirtinti rusijoje demokratiją ,pagrindinis partijos reikalavimas buvo vėl sušouktis steigiamajį susirinkimą ir įtvyrtinti ir rusijoje demokratije
290
+ šis ežeras yra mėgstamas poilsiautojų ,šis ežeras yra mėgstamas spolsiautojų
291
+ tuometinei kunigaikštystei dar priklausė ir dalis ponto stepės iki pat juodosios jūros ,tuo metynai kūnigaikštystai dar priklausi ir dalis ponto stepės iki pat jodosius jūrus
292
+ lisabona tapo svarbiausiu europos uostu ,lis sabona tapo svarbiausiu euruopos uostu
293
+ automatizuoti grafinės sąsajos pele atliekamus veiksmus daug sudėtingiau ,automacūzuotigrafinės sąsojo spelė atliekamusveiksmos dauksių dietingiau
294
+ baltijos jūros pakrantėse dažna ,baltijos jūros pakrantėsi dažna
295
+ kitais atvejais teikėjas uždirba iš tinklalapiuose rodomos reklamos arba renka nedidelį užmokestį ,kitais atvijais teikėja suždirba iš tinklopiuosi rodomos ir aklamos arba renka nedidelį užmokestiai
296
+ gana dažnas augalas lietuvoje ,gana dažnos augalos lietuvoje
297
+ nuolat žaidžia rezervinėje komandoje ,nuolat žaidžia ir zervynėje komandoje
298
+ jaunystėje jis studijavo poeziją ir nuo mažų dienų domėjosi airių legendomis ir mistika ,jaunysteje ji studijavo poeėzija ir nuo mažų dienų domėjuosi airiau legendomis ir mistika
299
+ pradėjo dirbti vyresniąja moksline bendradarbe ,pradėjo dirbti vyrės neja mokslinė bendra darbe
300
+ visos dvylika komandų tarpusavyje sužaidžia po dvi rungtynes ,vysos dvyliko komandų tarpuso vysu žaičia po dvi rungtynės
301
+ koplyčia sumūryta iš baltų silikatinių plytų ,koplyčias sumūryto iš baltų silikatinių plietų
302
+ pietryčiuose išteka nemuno dešinysis intakas strauja ,pietryūčiusi išteka nemono dešinaisis intakas trauje
303
+ vainikėlis violetiškai rausvas ,vainykėlis viaolė tiškai ir rausuvos
304
+ naujosios bažnyčios planas yra graikų kryžiaus formos ,naujausios bažnyčios planas yra graikų kryžiaus formos
305
+ po jo mirties prasidėjo komninų aristokratų ir vietinių magnatų tarpusavio kova dėl valdžios ,po jo mirties prasidėjo komnynų aristokratų ir vietinių magnatų tarpu saviaukova dėl valčios
306
+ gyvenvietė pradėjo kurtis pirmojo pasaulinio karo metu įsteigus geležinkelio stotį ,gyvenevietė pradėjo kurtis pirmojo pasaulinio karo metu įstėgos geležinkeliostorti
307
+ dirbo dabartinės maironio universitetinės gimnazijos kaune patalpose ,dirbo dabartynės mairuoniauniversitetinis gimnazijos kaune patalpose
308
+ kinijoje sparčiai plėtojamas modernių greitkelių tinklas ,kinijos pat čiplėtojamas moderniau graitkelių tinklas
309
+ žydi nuo birželio iki rugsėjo mėnesio ,žydinuo birželioj iki rūgsėjo mėnesio
310
+ portiko romėniškos triumfo arkos motyvas gali simbolizuoti krikščionybės pergalę prieš pagonybę ,portiko ruomėniškos triunfo arkos motyvas gali simbolizuoti kraikščionybės pergalė prieš pagonybė
311
+ havana vienas seniausių vakarų pusrutulyje europiečių įkurtų miestų ,havana viena seniausių vakarų pusrutolieuruopiečių į kurtų miestų
312
+ jis yra pietinio banato rajono dalis ,jis yra pietinio banato rajono dalis
313
+ studijavo kauno technologijos universiteto ekonomikos ir vadybos fakultete ,studijavo kauno technologijos universitėto akonomikos ir vadybos fakultėte
314
+ devintojo pėstininkų pulko vado pavaduotojas ,dė vintojo pėstininku pulko vado pavaduotojas
315
+ neparėmė napoleono šimto dienų laikotarpiu ,nepatėjami napoliono šimto dienu laikotarpiu
316
+ fojė yra skirta žiūrovams laukti renginio ar joje leisti laiką pertraukų metu ,fo je yra skirpta žiruovams lauktai denginio al joje leisti laika pertraukų metu
317
+ tuo metu organizaciją kontroliavo žydų sportinė sąjunga maccabi ,tuo metu organizacija kontroliavo žylų sportinės sąjungo ma kabė
318
+ upė neša daug nešmenų ,upė nešo daug nešmenu
319
+ daug patyrusių lenktynininkų išėjo į pensiją arba pasitraukė į kitą lenktynių seriją ,dog patierausių lenktyniunkų šejo į pensija arba pasitraukę į kita lenktynių sirija
320
+ miestas turi čiževo herbą ,miestas turi čiže vo herba
321
+ juose daugiausiai vyrauja progresyviojo roko ir eksperimentinės muzikos stilių dainos ,juosie daugiausiai vyrauje progresyviaujo roko ir ekspirimentinės muziklos stilių dainos
322
+ ši rūšis paplitusi rytų ir centrinėje afrikoje ,ši rušis paplytu svių rytų cir centriniaje afrikoje
323
+ apatiniame herbo lauke įkomponuoti du ovalūs skydai ,apatinine ihe arbo lauke įkomponuoti du ovalų sskydai
324
+ serbija buvo užkariauta osmanų ,serbije buvo vo užkariauto osmagu
325
+ būtent ming ir čing dinastijų laikotarpiais buvo pastatyta ar atstatyta dauguma rajono istorinių pastatų ,būtin mink ir čenk dinastrijų laikotarpis buvo pastatyta er atstatyta dauguma raono istorinių pastatu
326
+ jų kontroliuojama teritorija sasanidų imperijoje buvo vadinama indijos satrapija ,jų kontroliuojama tiaditorija sasanydų imperijoje buvovo dinaima indijos satrapija
327
+ atskiroje kalvoje įrengtas priešpilis neretai laikomas atskiru piliakalniu ,atskiro je kalvoje įrentlais priešpilis nede tai laikomos atschirų piliakaliniu
328
+ tačiau oficialaus statuso ir naudojimo detalės abejotinos ,tačiau oficialau statusu ir naudojumo detalis abiejotinus
329
+ tremtiniai daugiausia dirbo miško darbus ,tremptineai daugiausiai dirbo miško darbus
330
+ po mėnesio šių įrašų klausymo savanoriams buvo duotas testas ,po mėnesiuo ššių yra šų klausiumo savanorems buvo duotas testas
331
+ penkias iš jų jie įrašė į kasetę ir pradėjo ieškoti dainininko ,penkese iš šių ie ji rašę į kasėtę ir pradėjojos škoti dainininklo
332
+ išvarius jėzuitus iš amerikos dalį misijų perėmė pranciškonai ,iš švadžius ie zuytus iš amerikos dalį misijų perimė prancūsškonoi
333
+ internatūrą atliko respublikinėje vaikų ligoninėje ,interna tura atlykores publikinėje vaikų lygoniai neje
334
+ vėlyvojo paleolito žmonės gyveno gana laisvą gyvenimą ,vėldyvojo paliolito išmonės gyveno gana laisvai gyvenimąi
335
+ vesti nespėjo ir nepaliko palikuonių ,vestinis spėju ir nepaliko palikuonių
336
+ tai vienintelis nuodingas lietuvos roplys ,tai vienintelis nuodingas lietuvos suroplys
337
+ jaunalatvių sąjūdžio dalyvis ,jauna latvių sąjūdžio dalyvis
338
+ vidiniai hebridai sudarė hebridų karalystę ,vidyniai hebridai sudarė cheibridų karalystę
339
+ atstatomi bendruomenės namai ,atstatomi bendruomenės namai
340
+ vilniuje kuriamos produkcijos yra eksportuojama į daugelį pasaulio šalių ,vinijuje kuriamos produkcijos yra ekspurtuojama į daugaelį pasauli ožšaliuo
341
+ jis priklauso kilimandžaro nacionaliniam parkui ,jis priklauso kili mandžaro nacionaliniam parkoi
342
+ šią dainą įrašė ir atliko daugybė atlikėjų per metus ,šia dainai įrašė yra atliko daugybė atlikėjų per metus
343
+ fordo sėkmė buvo trumpalaikė ,fordo siėkmė buvo trumpa laikė
344
+ trečiojo seimo antrasis vicepirmininkas ,trečiojo seimo antrasi svicia pirmininkas
345
+ taip pat teismus atstojo gyventojų susirinkimai ,taip pat teismus atstojo gyventojų susirinkimai
346
+ tuose regionuose buvo stipresnė finikiečių hegemonija ,tuose regionuosio buvos tipres nefinikiečių chegamonije
347
+ kažkada jis atlaikė perkūnijos smūgį ,kaška da jis atlaikę per kūnijos smūgiai
348
+ dugno reljefą ir kranto liniją formavo senovinės upės ir ledynai ,dūgno dėl jefa ir krantolinėje formavo senovinys upės ir dledynai
349
+ patinų ir patelių snapai skirtingi ,patinu ir pateliau snapai skirtingė
350
+ jaunystėje garsėjo kaip alpinistas ,jaunystėje garsėjo kaip palpinystas
351
+ jos grįstos įvairių spalvų marmuru ir akmenimis ,jos grystos įvairių spalvų marmaru yra akminimis
352
+ nepaisant to reikia imtis papildomų atsargumo priemonių dirbant su juo ,nepai santo veikia imtis papildamu atsargumo priemonių dirbant su juo
353
+ įsteigė amerikos laikraščių leidėjas džozefas puliceris ,įstajė amerikos laikrašių leidėjos džiosefas policeris
354
+ dažniausiai žvilgsnis eina iš apačios ,dažniausiai švilksnis eina iš šapačios
355
+ olimpinis plaukimo čempionas ,olimpinis plaukiaimo čempionas
356
+ kibi uodega atlieka penktosios galūnės funkciją ,kipi uodėga tieka penktočias galūnės funkcija
357
+ rusijos kariuomenės postas saloje buvo keliasdešimt metų ,rūsėjos skariuomenispostos saloje buvo kelęs dešint metu
358
+ jis parodo investicijų pelningumą ,jis parodo investycių pelninkumą
359
+ kiekvienais metais brito rezultatai gerėjo ir jis lenktyniavo vis aukštesnėje sporto klasėje ,kiekionais metais bryto resultatai gerėjo ir jis lenktiniavo vys aukštės neje sporto klasėje
360
+ pradėta vystyti laivų statybą ,pradėtą vystyti laivų statyba
361
+ čia įsikūrusi carinės rusijos kariuomenė gaudavo naujausių ginklų ,čeiki sikūriusi carinės rūsijos skariuomenė gaudavo naujausių ginklu
362
+ ordino už nuopelnus lietuvai riterio kryžiaus kavalierius ,ortino užnuo apelnus lietuvai į ryta ir jo kryžiaus kavaliedžios
363
+ jemene kilus neramumams ali abdullah saleh pasitraukė į tremtį ,jie mėne kilos netruomumums ali apdula chisalech pasitraukė į tremptai
364
+ vaistinių augalų rinkimas ,vaistiniau augalų rinkimas
365
+ baltijos jūros baseine atmosferos kritulių kiekis labai svyruoja ,baldijos jūruros paseinę atmosfero skritulių kekijos labais vyruoja
366
+ išlikę sienų fragmentai ,išlikė sienų fragmentai
367
+ žiedynų būna įvairaus pavidalo ,žiedynų būna įvairiaus pavidalu
368
+ dabar groja vienas ,dabar groja vienas
369
+ nacionalinės mažumos teisių jie neturi ,nacionalinės mažumos teisių jie neturi
370
+ kauno irklavimo mokyklos auklėtinis ,kauno ir klavimo mokyklos auklėetinis
371
+ praeina keliukas pilvingiaiilgai ,pra įna keliukas pilvingai ilgai
372
+ karjeros pradžioje buvo airijos kabareto grupių pritariančioji dainininkė ,karjeros pradžioje buvo airijos kabareto grupių pritarančiojų dainininke
373
+ vienas įžymiausių lyvių literatūros atstovų ,vienas įžymiausių lyvių literatūros atstovų
374
+ po kelerių metų buvo atkurti rudos ir pruskos valsčiai ,po kelerų metų buvo atkurti rudos ir prūskos balsčiai
375
+ kitas gavo skaraitiškės dvarą su palivarkais ,kitas gavo skaraig tiškės dvara spolivarkais
376
+ tai galėjęs būti visų namų dvasių valdovas ,taigalėjes būti visų nomų dvasčių valdovos
377
+ šamašo sutuoktine laikoma aja ,šamošus stuktine laikoma aja
378
+ jos tikslas buvo rasti kelią į ramųjį vandenyną šiaurės amerikoje ,jo staikslas buvo rasikelia įramų įvandenyną šiaurės amerikoje
379
+ už tai buvo suimtas ir tris mėnesius sėdėjo butyrkų kalėjime ,užtui buvo sujumtas ir tris mėnę sus sedėjo būtyrkų kalėjime
380
+ tai vienintelis lietuvos teritorijoje aptiktas toks vertingas zoologinis radinys ,tai vieninteris lietuvos ritorijoje aptiktas toksvirtingas zologinis radinys
381
+ barbora vileišytė gimė žinomo inžinieriaus petro vileišio šeimoje ,barbura vileišytė gimę žinomo inžinijeriaus petro vilieikšio šeimuje
382
+ tai sostinė ir didžiausias šalies uostas ,tai soscinė ir dižiausias šalies uostas
383
+ statinys suręstas iš medinių tašytų rąstų ant lauko akmenų mūro pamatų ,statinys suriastas išmedinių tašytųrastų antlauko akmenų mūro pamatų
384
+ bet koks jų vartojimo laiko pakeitimas smarkiai mažina jų apsauginį poveikį ,bet koks jų vartojamo laiko pakytimos smarkį mažino jų apsaūginį poveiki
385
+ kartu su nacionaline graikijos rinktine pelnė sidabro medalį komandinių lygiagrečių varžybose ,kartus nacionalinę graikijos rinktine pelnės daburo medalį komandinių likėagračių varžybose
386
+ vaisiaus judrumą galima sužadinti akustine stimuliacija ,baisiausių drumą galymas užadinti akustinę stimulacijo
387
+ užsienio politikoje jam nesisekė susitarti su šiaurės korėja dėl jos vykdomos branduolinės programos ,usinio politikoje jam nės sekė sustarcus šiaurėos kūrėję dėl jos svykdomos brundulinės programus
388
+ prasideda putorano plynaukštės pietiniame pakraštyje ,prasideda putorano plynūkščės pietiniame pakraštijo
389
+ redagavo laikraštį dešimt centų ,redagavo laikraštį dešimt centų
390
+ iš šio laikotarpio archeologų atkasti rūmai ,iš šio lai kotarpio archelogų atkasti rūmui
391
+ lt vidaus reikalų ministerijos garantiją bankams ,lietuvos vidaus rvykalų ministerijos garantija bankams
392
+ pagrindinio privažiavimo triguba alėja statmena rūmų ašiai ,pagrindinio privažiavimo triguba alėją statmena rūmų ašiui
393
+ tai buvo septintasis čempionų titulas ,tai buvo septintasis čempionų titulas
394
+ dabar ji priklauso vitebsko vyskupijos vidžių dekanatui ,dabar įpriklauso vitapsko vyskupyjus vidžių dekanatuių
395
+ lietuva į rytus plėtėsi nuo pat valstybės susikūrimo ,lietuva į rytus plėtėsi nuo pat valstybės susikūrimo
396
+ prancūzijos polinezija išlaikė kolonijinį statusą iki dabar ,prancūzijos spolinezijo išlaikė kolonijinį statuso iki dabar
397
+ jo planeta mėnulis ir skaičius du ,įjopla neta mėnulis ir skaičius du
398
+ šarvas sudarytas iš judamai skersinėmis eilėmis išsidėsčiusių kietų skydelių ,šarbas sudarytas iš šiųdamai skirsinėmis įliomis išsidėsčiusių kietų skydelių
399
+ paplitusios indijos ir ramiojo vandenynų atogrąžų zonų priekrantėse ,paplitusios indijos ir ramijo vandinynų atogražų zuonų priekrantėse
400
+ viduryje stovi medinė koplytėlė ir monumentalus kryžius ,vidurje stovime dinė koplytėlę ir munumentalus kryžius
401
+ vienas pirmųjų slovėnų realizmo atstovų ,vienas primųjųslovėnų relizmo atstovų
402
+ kaip gabus klierikas pasiunčiamas studijuoti į petrapilio dvasinę akademiją ,kaip gabus klierikas pasiunčiamas sudijuoti į petrapilio dvasinė akademiją
403
+ pakrantės apsaugos pareigūnai juos praminė tiesiog maišais ,pakrantės apsougos parygūnai juos pramine tiesiok mui šaits
404
+ pamatas žiediniu raiščiu prisitvirtina prie prieangio langelio kraštų ,pamotas žiedinių raiščių prisitvirtina prie priengio langelio kraštų
405
+ ilgametis seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos narys ,ilgametis seimonarkomanijuos ir alkoholizno prevencijos komisijos narys
406
+ jos narėmis yra daugelio europos valstybių nacionalinės elektrotechnikos standartizacijos institucijos ,jos narėmis yra daugelio europos svalstybių nacionalinės elektrotechnikos standartizacijos institucijos
407
+ jono evangelisto katedra ,jonu evangelisto katedro
408
+ tvaštaras jį sukūrė kaip būties pradą ,tvaštaras į sukūrę kaip būtijos sprado
409
+ ilgą laiką pastato valdytojas buvo pan american world airways ,il galaiką pasutova litojos buvo apenamerikan vrult ėruais
410
+ kolegijai vadovavo prezidentas ,kolegija įvadovavo prezidentas
411
+ praeina vieškelis dailidėlėsvarakumščyzna ,praina vieškelis daiglidėlės bara kumščyzną
412
+ vertingiausios aukštapelkių bendrijos yra aptinkamos centrinėje draustinio dalyje ,vertingiausius aukštapilkių bendrijos yra aptinkamos centrinėje drausinio dalyje
413
+ bendruomenių susirinkimo salė sudegė antrojo pasaulinio karo bombardavimų metu ir buvo vėliau atstatyta ,biendruomenių sus rinkimo salė sudėgė antruje pasaulinio karo bumbardavinų metu ir buvo avėliau atstatyto
414
+ dirižabliai buvo naudojami stebėjimui ir kaip bombonešiai ,diryžabliai buvo naudojamis tebėjimui ir kaip bomboneščiui
415
+ šumero tradicija šį vardą siejo ir su pirmosios šventyklos enliliui pastatymu ,su mero tradicija šį vardosijo ir su primosius šventyklos enliliui pastatymų
416
+ anotacinio kultūros vertybės ženklo nėra ,anuotacinio kultūro svirtybės ženklu nėra
417
+ čempionais tapo varžybų šeimininkai argentiniečiai ,čempionai sapo varžybų šeimininkai argentiniečiai
418
+ žiotys gali visiškai uždaryti burnos ertmės perėjimą į ryklę ,žiotys gali visiškai uždarytai burnos airt meis perilymo į ryklę
419
+ tarptautinis žymėjimas pg ,tarptautinis žymėjimos pie giją
420
+ iki mūsų eros pradžios germanija buvo etniškai mišri ,ikimūsų eros pradžios germanija buvo etniškai mišri
421
+ plokštelės struktūrų apoptozė ir nekrozė ,plokštelės struktūrų apoptozę ir nekrozi
422
+ per keletą paskutinių dešimtmečių pasikeitė ir teisinė homoseksualių asmenų padėtis ,per keletą paskūtinių dešimmečių pasikyte ir teisnė homusiksuolių osmenų padėtis
423
+ lietuvos žemės reformos metu prie miestelio prijungta išparceliuoto salantų dvaro sodyba ,lietuvos žemės reformos metu priemėstelio priungta iš parciliuotu salantų dvaro sodyba
424
+ tai gąsdino federalinę rusijos valdžią ,tai gazimą federaline rusijos sbaldžia
425
+ baltoro ledynas yra vienas ilgiausių pasaulyje ne poliariniuose regionuose esančių ledynų ,bal toro ledynos yra vienos vilgiausių posaulyja nepoliariniuose regionuose esančių ledynų
426
+ vyras dainininkas valentinas adamkevičius ,vyros dainininkas mvolintinas adamkevičius
427
+ merkinėje veikė keliolika religinių ir tautinių organizacijų skyrių ,merkinėje veikia keliolika religinių ir tautinių orgenizacijų skyrių
428
+ tiltui suteiktas vinco kudirkos vardas ,tiltui suteiktas vinsuokudirkos vardas
429
+ pensijų fondai yra reikšmingi biržoje listinguojamų bendrovių ir privačių įmonių akcininkai ,pensjų fondai yra reikšmingi biržujelis singuojamų bendrobių ir privačių įmonių aksninkai
430
+ šie įkūrė sokoto miestą ir įgijo hegemoniją visame pietiniame nigeryje ,šie įkūrė sukoto miestą ir įgyjuo hegimonija visame pietiniame ngeriuje
431
+ daugelis fanų laiko ride the lightning klasikiniu thrash metal albumu ,daugeli spanų laiko uait dolaitnink klasikinių treš metul albumu
432
+ turėjo pramoginės muzikos orkestrą ,turėjo pramuginės muzikos orkestro
433
+ didelę kalnų dalį užima rilos nacionalinis parkas ,didalę kalmų dalį užimarilos nacionalinis parkas
434
+ vilniaus konservatorijoje studijavo operinį dainavimą ,vilniaus konservatorijoje sudijavo operiniai dainavimo
435
+ populiarus buvo ir dekoratyvinis menas ,populiarus buvo ir dekuratyvinis menas
436
+ spitzer teleskopas fotografuoja žvaigždes bei jų spektrus ,spicser teleskopas futografuoja žveikdas biejų spektrus
437
+ į lietuvos lygą kitam sezonui pateko makabi šiauliai ,į lietuvos lyga ktamsiė zonui pateko makabi šiauliai
438
+ ežeras netaisyklingo pavidalo ,ežeros netaisiklingo pavidulo
439
+ jo vardas įrašytas knygnešių sienelėje prie vytauto didžiojo karo muziejaus ,juo vardas ir ešdos knygnios šių senealyje pri vytauto didžioje karo muziejauus
440
+ po to komandos vadovas padėjo botvinikui pereiti mokytis į politechnikos instituto elektromechanikos fakultetą ,po to komando saudovs padėjo botvenikui tarijeti mokelis į politechnigos institutuo elektru mechanikos pakuluteto
441
+ pilkapiai paskelbti valstybinės reikšmės archeologijos paminklu ,pilkapį paskalbtį valsyminės reikšmės archelogijos paminklu
442
+ ukmergės rotary klubo narys ,ugmergė srotarį klubo narys
443
+ steigėjas klaipėdos rajono savivaldybė ,steigė sklaipėdos raonuo sa ualdybę
444
+ zondą buvo planuojama paleisti iš erdvėlaivio space shuttle challenger ,zonda buvo ptaonuojamo paliaisti iš ir dvėlajo speis šiatų čealančių
445
+ taip pat gausu įvairių etninių grupių iš azijos ,taip pat gausų įvairių etninių grupių iš azijos
446
+ yra išlikę pastatų griuvėsių ,yra išlikę pastatų griuvėsčių
447
+ vaikystėje išgyveno pirmąjį pasaulinį karą ,vaikistei iš gveno pirmoį pasaulnį karą
448
+ lietuvių žemių konfederacijos branduolys buvo lietuvos ir galbūt pietų nalšios žemės ,lietuvių žemių konfederacijos brundulys buvo lietuvos ir galbūt pietų nalščios žemės
449
+ kartu su žmona irena palaidoti varšuvos povonzkų kapinėse ,kartu su žmoną įrena palaidouti varšvos pavonskų kapinėse
450
+ tokiu būdu valstijose būtų sukurta didžiausia šalyje mobiliojo ryšio kompanija ,tuokiu būdu valscijuose būtų sukurta didžiausiai šalyje mobilijo ryšio kompaniją
451
+ šitaip yra pasiekiamas didesnis abiejų partnerių lytinis susijaudinimas ir specifinių erogeninių zonų jautrumas ,šitaip p yra pasiekiamas didesnis abijų parniirų glytinis susiaudinimos ir specifinių ero geniniu zonų jūltrumas
452
+ rasti x a ,rasti dešimtame amžiuja
453
+ prieangis su kolonomis ,priengis su kolonomis
454
+ mokėjo apdirbti medvilnę ,mokėjo apdirbti medvilnę
455
+ didžiausia tarp imperijos gubernijų savo plotu ,didžiausia tarta imperijos gubernijų savo plotu
456
+ natūralioje buvusio tvarto erdvėje įkūrė tvarto galeriją ,natūralioje buvusio tvartų ir dvije į kurę tvarto galerijo
457
+ pietrytiniame krante netoli užtvankos įrengtas paplūdimys ,pietrytiname klante netoli užtvangos įrengtas paplūdimys
458
+ dirbo įvairiose įmonėse ir organizacijose ,dirbuo įvairiuose įmunėse ir organizacijosi
459
+ per kaimą teka jūros intakas aitra ir jos intakas gervė ,per kaimo teka jūrus intakas vaitra ir jos intakas gervė
460
+ balti šortai ir bordo spalvos kojinės ,balti šortoi ir bordo spalvos koinės
461
+ kuo mažesnis vamzdelis tuo aukštesnis garsas ,kuoma žesnis fomsdalis tuo aukštes nisgarsas
462
+ krišna pataria jam sekti dharmą ,krišna patarijam sektai darmą
463
+ yra politinių debatų vedėjas ,yra politinių dabatų vedėjos
464
+ jėzaus širdies bažnyčia stovi mažeikiuose ,jiezų širdies bažnyčia stovi mažeikiuose
465
+ palaidotas trojekurovo kapinėse ,palaidotas turoje kurovo kapinėse
466
+ ilgis yra maždaug lygus pusei šuns ūgio ties ketera ,ilgis yra maždau g lygus pusiaišuns ūgio ties ketera
467
+ tačiau yra sukurta daugybė mažai tikėtinų būdų jam numalšinti ,tačiau yra sugurta daugybę mažaiti kėtu nu būdų jamnų mulšinti
preprocessor_config.json ADDED
@@ -0,0 +1,8 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "do_normalize": true,
3
+ "feature_size": 1,
4
+ "padding_side": "right",
5
+ "padding_value": 0.0,
6
+ "return_attention_mask": true,
7
+ "sampling_rate": 16000
8
+ }
pytorch_model.bin ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:faec6c49656ba73cc8ea6574f4a31c3e260aa5963bce566dde0d11cab58e1f7d
3
+ size 1262097815
result.bin ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:5c0e41171e6b37fa1046462a1abb75bd2a74f9d280e608e3427dda08dd0cd4b4
3
+ size 3183
sample11.flac ADDED
Binary file (72.1 kB). View file
sample74.flac ADDED
Binary file (49.2 kB). View file
special_tokens_map.json ADDED
@@ -0,0 +1 @@
 
1
+ {"bos_token": "<s>", "eos_token": "</s>", "unk_token": "<unk>", "pad_token": "<pad>"}
tokenizer_config.json ADDED
@@ -0,0 +1 @@
 
1
+ {"unk_token": "<unk>", "bos_token": "<s>", "eos_token": "</s>", "pad_token": "<pad>", "do_lower_case": false, "word_delimiter_token": "|"}
train_results.json ADDED
@@ -0,0 +1,15 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "epoch": 60.0,
3
+ "init_mem_cpu_alloc_delta": 9487364,
4
+ "init_mem_cpu_peaked_delta": 18306,
5
+ "init_mem_gpu_alloc_delta": 1261919232,
6
+ "init_mem_gpu_peaked_delta": 0,
7
+ "total_flos": 1.120772175088509e+19,
8
+ "train_mem_cpu_alloc_delta": 10212067,
9
+ "train_mem_cpu_peaked_delta": 199353703,
10
+ "train_mem_gpu_alloc_delta": 5112846336,
11
+ "train_mem_gpu_peaked_delta": 14118153216,
12
+ "train_runtime": 5433.1006,
13
+ "train_samples": 1175,
14
+ "train_samples_per_second": 0.232
15
+ }
trainer_state.json ADDED
@@ -0,0 +1,191 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "best_metric": null,
3
+ "best_model_checkpoint": null,
4
+ "epoch": 60.0,
5
+ "global_step": 1260,
6
+ "is_hyper_param_search": false,
7
+ "is_local_process_zero": true,
8
+ "is_world_process_zero": true,
9
+ "log_history": [
10
+ {
11
+ "epoch": 4.76,
12
+ "learning_rate": 0.00015,
13
+ "loss": 10.7834,
14
+ "step": 100
15
+ },
16
+ {
17
+ "epoch": 4.76,
18
+ "eval_loss": 3.1524412631988525,
19
+ "eval_runtime": 53.4465,
20
+ "eval_samples_per_second": 8.719,
21
+ "eval_wer": 1.0,
22
+ "step": 100
23
+ },
24
+ {
25
+ "epoch": 9.52,
26
+ "learning_rate": 0.0003,
27
+ "loss": 3.0788,
28
+ "step": 200
29
+ },
30
+ {
31
+ "epoch": 9.52,
32
+ "eval_loss": 3.044459104537964,
33
+ "eval_runtime": 54.4604,
34
+ "eval_samples_per_second": 8.557,
35
+ "eval_wer": 1.0,
36
+ "step": 200
37
+ },
38
+ {
39
+ "epoch": 14.29,
40
+ "learning_rate": 0.00023023255813953486,
41
+ "loss": 2.9807,
42
+ "step": 300
43
+ },
44
+ {
45
+ "epoch": 14.29,
46
+ "eval_loss": 2.9658894538879395,
47
+ "eval_runtime": 54.1542,
48
+ "eval_samples_per_second": 8.605,
49
+ "eval_wer": 1.0,
50
+ "step": 300
51
+ },
52
+ {
53
+ "epoch": 19.05,
54
+ "learning_rate": 0.00016046511627906975,
55
+ "loss": 2.2974,
56
+ "step": 400
57
+ },
58
+ {
59
+ "epoch": 19.05,
60
+ "eval_loss": 0.9927442669868469,
61
+ "eval_runtime": 55.0174,
62
+ "eval_samples_per_second": 8.47,
63
+ "eval_wer": 0.9315901489814533,
64
+ "step": 400
65
+ },
66
+ {
67
+ "epoch": 23.81,
68
+ "learning_rate": 9.069767441860464e-05,
69
+ "loss": 0.6448,
70
+ "step": 500
71
+ },
72
+ {
73
+ "epoch": 23.81,
74
+ "eval_loss": 0.5772319436073303,
75
+ "eval_runtime": 54.9367,
76
+ "eval_samples_per_second": 8.482,
77
+ "eval_wer": 0.6889632107023411,
78
+ "step": 500
79
+ },
80
+ {
81
+ "epoch": 28.57,
82
+ "learning_rate": 2.0930232558139532e-05,
83
+ "loss": 0.3268,
84
+ "step": 600
85
+ },
86
+ {
87
+ "epoch": 28.57,
88
+ "eval_loss": 0.5437523126602173,
89
+ "eval_runtime": 54.9465,
90
+ "eval_samples_per_second": 8.481,
91
+ "eval_wer": 0.629674673152934,
92
+ "step": 600
93
+ },
94
+ {
95
+ "epoch": 33.33,
96
+ "learning_rate": 0.00015849056603773584,
97
+ "loss": 0.2512,
98
+ "step": 700
99
+ },
100
+ {
101
+ "epoch": 33.33,
102
+ "eval_loss": 0.5623383522033691,
103
+ "eval_runtime": 53.3134,
104
+ "eval_samples_per_second": 8.741,
105
+ "eval_wer": 0.5916692003648525,
106
+ "step": 700
107
+ },
108
+ {
109
+ "epoch": 38.1,
110
+ "learning_rate": 0.000130188679245283,
111
+ "loss": 0.1599,
112
+ "step": 800
113
+ },
114
+ {
115
+ "epoch": 38.1,
116
+ "eval_loss": 0.5707418322563171,
117
+ "eval_runtime": 54.2873,
118
+ "eval_samples_per_second": 8.584,
119
+ "eval_wer": 0.5852842809364549,
120
+ "step": 800
121
+ },
122
+ {
123
+ "epoch": 42.86,
124
+ "learning_rate": 0.00010188679245283017,
125
+ "loss": 0.1179,
126
+ "step": 900
127
+ },
128
+ {
129
+ "epoch": 42.86,
130
+ "eval_loss": 0.5668476223945618,
131
+ "eval_runtime": 54.4224,
132
+ "eval_samples_per_second": 8.563,
133
+ "eval_wer": 0.5655214350866524,
134
+ "step": 900
135
+ },
136
+ {
137
+ "epoch": 47.62,
138
+ "learning_rate": 7.358490566037735e-05,
139
+ "loss": 0.092,
140
+ "step": 1000
141
+ },
142
+ {
143
+ "epoch": 47.62,
144
+ "eval_loss": 0.6057275533676147,
145
+ "eval_runtime": 54.8666,
146
+ "eval_samples_per_second": 8.493,
147
+ "eval_wer": 0.5640012161751292,
148
+ "step": 1000
149
+ },
150
+ {
151
+ "epoch": 52.38,
152
+ "learning_rate": 4.528301886792452e-05,
153
+ "loss": 0.0808,
154
+ "step": 1100
155
+ },
156
+ {
157
+ "epoch": 52.38,
158
+ "eval_loss": 0.6176655888557434,
159
+ "eval_runtime": 55.0084,
160
+ "eval_samples_per_second": 8.471,
161
+ "eval_wer": 0.5506232897537245,
162
+ "step": 1100
163
+ },
164
+ {
165
+ "epoch": 57.14,
166
+ "learning_rate": 1.6981132075471696e-05,
167
+ "loss": 0.0862,
168
+ "step": 1200
169
+ },
170
+ {
171
+ "epoch": 57.14,
172
+ "eval_loss": 0.639299213886261,
173
+ "eval_runtime": 55.7062,
174
+ "eval_samples_per_second": 8.365,
175
+ "eval_wer": 0.5649133475220431,
176
+ "step": 1200
177
+ },
178
+ {
179
+ "epoch": 60.0,
180
+ "step": 1260,
181
+ "total_flos": 1.120772175088509e+19,
182
+ "train_runtime": 5433.1006,
183
+ "train_samples_per_second": 0.232
184
+ }
185
+ ],
186
+ "max_steps": 1260,
187
+ "num_train_epochs": 60,
188
+ "total_flos": 1.120772175088509e+19,
189
+ "trial_name": null,
190
+ "trial_params": null
191
+ }
training_args.bin ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:a92ff6be938991a5eba01e552a40e1073fbd6a66790cf04bac975418a6ec60f5
3
+ size 2351
vocab.json ADDED
@@ -0,0 +1 @@
 
1
+ {"<pad>": 0, "<s>": 1, "</s>": 2, "<unk>": 3, "|": 4, "a": 5, "b": 6, "c": 7, "d": 8, "e": 9, "f": 10, "g": 11, "h": 12, "i": 13, "j": 14, "k": 15, "l": 16, "m": 17, "n": 18, "o": 19, "p": 20, "q": 21, "r": 22, "s": 23, "t": 24, "u": 25, "v": 26, "w": 27, "x": 28, "y": 29, "z": 30, "ą": 31, "č": 32, "ė": 33, "ę": 34, "į": 35, "š": 36, "ū": 37, "ų": 38, "ž": 39}