audio
audio
wav_filesize
int64
480k
720k
text
stringlengths
11
337
transcript_wav2vec
stringlengths
5
297
levenshtein
float64
0
1
duration
float64
10.9
16.3
num_words
int64
2
64
speaker_id
int64
123
12.7k
714,284
Deze beweging was bliksemsnel. Jean Valjean ontroerde. Het scheen hem, dat hij bij het licht der lantaarn niet het rustig en vroom gelaat van den ouden bedelaar, maar een vreeselijk en bekend gezicht had gezien
deze beweging was bliksemsnel jenvengen ontroerde het scheen hem dat dijbij het licht der lantaarn niet het rustig en vroom gelaat van den oude bedelaar maar een vreeselijk en bekend gezicht had gezien
0.956311
16.195918
34
2,450
658,126
Ze kan soms tegen me leunen, terwijl ik haar streel. Dan is ze gelukkig. Als ik haar een zoen geef, is ze gelukkig. Als ik haar zeg, dat haar huid zacht is, is ze gelukkig. Ze is een kind. Probeer haar zoo te zien, en wees eens lief, een enkelen keer
ze kan soms tegen mij leunen twijl ik haar streel en dan is ze gelukkig als ik haar eenzoen geef is ze gelukkig als ik haar zeg dat er huid zacht is is ze gelukkig zis een kind probeer haar zoo te zien en wezens liefer een enkele keer
0.916318
14.922494
50
1,666
634,122
Men koos daartoe, nadat het geheele verguld-atelier als zoodanig was opgeredderd, alle vogels vliegen, en ik heb nooit zooveel onschuldige vreugde bij malkaar gezien
men koos daartoe nadat het gehele verguldatelier als zodanig was opgererkt alle vogels vliegen en ik heb nooit zoveel ontschuldige vreugde bijmijl kaar gezien
0.919255
14.378186
23
2,450
514,604
Maar eindelijk kwam er een oogenblik van ontnuchtering. ' Tom en
maar eindelijk kwam er een ogenblik vam ontnuchtering einde van het eerste deel
0.708861
11.668027
10
2,450
713,324
verward, te midden van den ontsteld gonzenden zwerm danseuses, priesteressen van Isis. Fooien werden gegeven, gesmeekt werd om rijtuigen, om huurrijtuigen
verward te midden van de ontsteld gonzende zwerm panseuzes pristeressen van iss vooien werden gegeven gesmeekt werd om rijtuigen om huurrijtuigen
0.95302
16.17415
20
2,450
667,722
Intusschen was de beminnelijke ULRICA bij haren vader terug gekomen, beide hadden reeds een' geruimen tijd sterk naar elkanderen verlangd en waren recht verheugd en gelukkig van zich weder bijeen te vinden
intussen was de bemiddelijg ourica bei haar vader teruggekomen beide handen reeds een geruime tijd sterk naar elkander verlangd ben waren recht verheugd en gelukkig van zich weder bijeen te vinden
0.906404
15.140091
31
2,450
712,842
werd niemand gered. Er kwamen ook nog een paar om, die op het oogenblik dat het ongeval plaats vond naar beneden snelden, waarschijnlijk om hun betrekkingen bij te staan
werd niemand gered er kwamen ook nog een paar om die op het oogenblik odat het ongeeval plaats vond naar beneden snelden waarschijnlijk om hun betrekkingen bij te staan
0.988095
16.16322
28
2,450
582,764
Toen ik op een bordje den naam van de straat Mouffetard las, kwamen tal van herinneringen bij mij op: Garofoli, Mattia
toen ik op een bortje de naam van de straat mouvetarlas kwamen tal van herinneringen bij mij op garofolie matia
0.930435
13.213605
20
2,450
654,286
en na zooveel mogelijk het weeke gedeelte er van te hebben afgebeten, met de enkele stompjes tand die hem resten, legt hij het korstje voor de kat, die het even besnuffelt en dan met scheef gehouden kop
en na zooveel mogelijkhetwikke gedeelte ervan te hebben afgebeten met de enkele stompjes stand die hem restten legt hij het kortje voor de kat die het even besnuvvelt en dan met scheefgehouden kop opknoot
0.906863
14.83542
36
2,450
655,724
en bleef staan kijken, zonder zich te verwaardigen eenig 'antwoord te geven. Maar hoewel zij trotsch naar haar plaats ging, en de groep, die zich in een
en bleef staan kijken zonder zich te verwaardigen eenig antwoord te geven naar hoewel zijn trots naar haar plaats ging en de groep die zich inen
0.959184
14.868027
26
2,450
673,004
Daar het reeds laat, en de tijd, om naar het paleis te gaan en voor den sultan te verschijnen, op dezen dag al voorbij was, zoo werd de zaak tot den volgenden dag uitgesteld
daar het reeds laat en de tijd om naar het parleis te gaan en voor de sulten te verschijnen o deze dag al voorbij was zo werd de zaak tot de volgende dag uitgesteld
0.952663
15.259864
33
2,450
498,766
matter', zei Trevelley. 'Ik ga meê', zei mama, en zette haar hoed scheef op, schoot haar mantel aan, en ging meê. Trevelley vloekte. Een scène, maar mama ging meê
da eent metter zeide treveilli ik gamee zeide mamme en zette har hoedscheef opschoot haar montel aan de ging mee turrellie vloekte een cinner maar mama ging mee
0.76875
11.308889
28
1,666
606,286
op en neer had gestapt, en een aantal kleine dingen, die op den grond lagen, uit den weg had geschopt begon zijne lip te krullen
op en neer had gestopt en een aantal kleine dingen die op den grond lagen uit de weg had geschopt begon zij ne lip te krullen
0.976
13.746984
24
2,450
559,724
De vensters zijn zoo dichtgemaakt, dat men er niet door naar buiten kan kijken, en de muren door vorige bewoners
de vensters zijn zo dichtgemaakt dat midel niet door naar buiten kan kijken en de muren door vorige bewoners
0.954545
12.691156
19
2,450
536,202
Dat moet het wel zijn, daar twijfel ik niet aan, zeide de notaris met zekere aandoening in zijne stem
dat moet het wel zijn daar twijfel ik niet aan zeide de notaris met zekere aandoening in zijn stem
0.989899
12.157778
18
2,450
612,524
zaten ylar, ol, aurits en renkelaer, benevens acob van ennep, laasje evenster delen eannette ix, reule lara, ettemie, ietje ancras, icolette, atoo ronck en
buiten zaten eilag bol maurits en drenkelaar benevens genette fix freuleklaren petemie pietjepankra's nicoletten katautronk en estreproliy
0.438356
13.888435
23
1,724
569,802
Maar door zulke mooie woorden liet ik mij niet weerhouden. Nadat ik betaald had wat wij schuldig waren, wilde ik naar buiten gaan
maar door zulke mooie woorden liet ik mij niet weerhouden nadat ik betaald had wat wij schuldig waren wilde ik naar buiten gaan
1
12.919683
22
2,450
536,684
Het is goed zoo, zei Barkis, mij de hand schuddend. Ik blijf uw vriend. Gij hebt het goed gedaan. Het is in orde
het is goed zoo zei bargs mij de hand schuddend ik blijf uw vriend gij hebt het goed gedaan het is in orde
0.981308
12.168707
22
2,450
602,924
Hij wekte haar vroolijk op; hunne reis zou haar wel genezen van die sombere ideeën. Nadat Jeanne, die Eline geroepen had, van het plan had gehoord, vertrok hij; hij moest nog op het Nassauplein een visite maken, bij Van Raat
hij wekte haar vrolijk op hunn reis zou hij wel genezen van die sombere ideeën nadat shan die eline geroepen had van het plan had gehoord vertrok hij hij moest nog op het nassoplein een visiete maken bij vanraad
0.935484
13.670748
39
1,666
663,404
Toch was dit heraldieke zinnebeeld op p? zichzelf een zeer mooi en opzichtig sieraad en het overige van het gebouw
toch was dit heraldieke zinnenbeeld op zichzelf een zeer mooi en opzichtig zieraad en het overige van het geval
0.929204
15.042177
19
2,450
576,526
Op dit oogenblik kwam een officier aan galoppeeren en meldde den keizer iets. Voorovergebogen luisterde Anna oplettend
op dit ogenblik kwam een officier aan galoperen en melde de keizer iets voorovergebogen luisterde anne oplettend
0.948718
13.072154
16
2,450
609,162
maar toen zijn vriend hem hartelijk de hand drukte, was het goed. Hij liet nu eenige kopjes thee schenken, en vernam toen, dat de heer LEHMAN het zeer onaangenaam vond in tweedragt te leven en dus de zaak wel wilde vereffenen
maar toen zijn vriend hem hartelijk de hand drukte was het goed hil ik nu enige kopjes teeschenken en vernam toen dat de heer lemon het zeer onaangenaam vond in tweed achtenleven en dus de zaak wel wilde vereffenen
0.936652
13.8122
40
1,724
605,804
adertje angbeen toen niet, maar mijne amandelen waren gezwollen en ik ik had influenza en nog een macht andere vervelende dingen. k lig nu al zes dagen in het ziekenhuis en ik mag vandaag voor het eerst weer opzitten en aan jou schrijven
ik wist het toe niet maar mijnm mandelen waren gezwollen en ik had invluenten en nogal macht andere vervelende dingen ik ligt nu al zes dagen in het ziekenhuis en ik mag vandaag voor het eerst weder opzitten en aan jouw schrijven
0.868085
13.736054
42
1,724
636,046
e 'mèkes' uit de fabrieken hebben den naam, dat zij zeer goed dansen, gelijk zij t ook zeer gaarne doen. ij het naderen van nschede
de markers uit de fabrieken hebben een naam dat zij zeer goed dansen gelijk zij het ook zeer gaarne doenbij het naderen van enchd
0.906977
14.421814
24
2,450
673,004
Loop dan naar de hel,' schreeuwde Bram woest, keerde zich om en vloog naar achter, om zijn vertoornd gemoed verder te koelen tegen njai Peraq, die hem liet uitrazen met een onverstoorbaar gezicht
loopt dan naar de hel schreeuwde bramwoest keerde zich om en vloog naar achter om zijn vertoornd gemoet verder te koelen tegen jaibarak die hem niet uitrasen met het onverstoorbaar gezicht
0.936842
15.259864
32
2,450
619,726
de Republiek in de souvereiniteit van het burgerrecht, dat den volken was wedergegeven, het Keizerrijk in de souvereiniteit der Fransche gedachte, die Europa was ingevloten
de republiek in de soevereiniteit van het burgerrecht dat de volken was weder gegeven het kijzerrijk in de soevereiniteit der fransce gedachte die europa was ingevloten
0.95858
14.051746
24
2,450
654,286
Gy beöordeelt my zeer verkeerd, Buat!' zeide Elizabeth, terwijl haar de tranen in de oogen sprongen. Hy gevoelde zich op het gezicht daarvan geroerd en trad naar haar toe om ze weg te kussen
gij beoordeelt mij zeer verkeerd bewat zei de elisabet terwijl haar de tranen in de ogen sprongen hij gevoelde zich op het gezicht daarvan geroerd en trapdt naar haartoe om ze weg te kussen
0.915344
14.83542
33
2,450
603,402
Ik heb opgemerkt,. dat gij bijzonder op laag en alledaagsch ge DE VACANTIE IS GELUKKIG TEN EINDE zelschap zijt gesteld. Gij behoort niet met dienstboden om te gaan
ik heb opgemerkt dat gij bijzonder op laag en alledaagse gezelschap zijt gesteld gij behoort niet met dienstboden om te gaan
0.775
13.681587
27
2,450
660,524
ps. Maurits anderen, en er zooveel geld aan ten koste leggen, terwijl zijn eigen jongens haast geen fatsoenlijk baadje aan het lijf hadden.' Njai Peraq zelf dacht daar heelemaal niet aan
boven de anderen erer zooveel geld aan ten koste leggen terwijl zijn eigen jonmens haast geen fatsoenlijk baadje aan het lijf haddenniberak zelf dacht ear helemaal niet aan
0.878453
14.976871
30
2,450
684,524
als van die der openbare meening. Stipan naderde snel zijn zwager en bood hem aan te rooken. Neen, ik rook niet, zeide Karenin kalm
als van die der openbare meningsdie van naderde snel zijn zwagen en bodem aan te roken neen ik rok niet zeide karelin kalm
0.897638
15.521088
23
2,450
672,044
zou dat nog mogelijk zijn voor mij?' eindigde hij, Graswinckel angstig uitvorschend aanziende. 'Twijfel daaraan niet, mijn zoon! geloof alleenlijk!' sprak Jacob Jansz. met levendigheid, terwijl hij hem beide handen toestak
zou dat noch mogelijk zijn voor mij eidigde hij graswinkel angstig uit vorsend aanziendetwijfel daaraan niet mijn zoon geloof alleenlijk sprak hijk op jons met levendigheid terwijl hij hem bij de handen toestak
0.914692
15.238095
30
1,724
584,202
Ik hoop, dat het je hier bevalt,' ging Aboe Bakar voort. 'Hier in deze tampat? Wis en waarachtig bevalt het me. Goeie boel hier. Lekker wonen, frisch en droog
ik hoop dat je het hier bevolt geen amoebakken voorthier in deze tampen vis en waarachtig bevolt het me goeie boeldier lekker wonen fris en drog
0.845638
13.246213
28
2,450
718,124
de jonge BLOMMESTEYN moest niet zelden schateren van lagchen, om de voor hem zoo vreemd klinkende namen dier zeelieden, welker vreemdheid echter alleen daarin bijzonder bestond, omdat zij geene Hollandsche of echt Amsterdamsche uitgangen hadden
hij de jonge blommestein moest niet zelden schadren van het lachen omde voor hem zo vereemd klinkende namen dier zeelieden welke vereendheid echter alleen daarin bijzonder bestond omdat zij geen hollandse of echt-omstdamse uitgangen hadden
0.887967
16.282993
34
2,450
698,446
uitdrukking van oogen! Hij groet haar. Hemel en aarde! zij heeft hem teruggegroet. Een paar huizen verder staat hij stil, en tuurt haar lieve houding
sce uitdrukking van oren hij groeit haar hemel in aarde zij heeft hem teruggegroet een paar huizen falens staat hij stil en tuur haar liever hoing na
0.85906
15.83678
24
496
642,766
n die meid, riep de jongen, haar verachtelijk van zich duwende, die meid noemt zich eene zuster! RareMief, dit is de tweede maal dat gij mij bijna slaat
en die mij riep de jongen haar verachtelijk van zich dewende die mij noemt zich een zuster karellief dit is de tweede maal dat gij mij bijna slaat
0.931973
14.574195
27
2,450
545,802
reed men al voort naar het fraaije en groote dorp ruiningen, en werd algemeen goedgevonden, om niet verder te rijden, maar, daar de zon reeds bijna hare middaghoogte bereikt had
nu reikt men al voort naar het vraaie en grote doorpkruiningen en werd algemeen goedgevonden om niet verder te reiden maar daar de zon reeds bijna har een middaghoogte bereikt had
0.910615
12.375465
29
2,450
541,966
Gelijk branden de geheele stad verlichten, evenzoo verlichten revolutiën het geheele menschelijk geslacht. En welke revolutie zullen wij bewerken
gelijkbrandende gehele stadsverwighten evenzoverlichtende revolutien het geheele menschelijk geslacht en welke revolutie zullen wij bewerken
0.923077
12.288481
18
2,450
587,082
en waarin alles zoo donker en zwart was, dat een minder geoefend oog zeker niets anders had kunnen onderscheiden, dan
en waarin alles zoo donker en zwart was dat een minder geoefend oog zeker niets anders had kunnen onderscheiden dan
1
13.311519
19
2,450
496,842
En quips, en bijster meeps, en uytermate flaeu. 'Nu lees den brief maar eens, dat zal u wat opbeuren
en kwips en bijster mips en uitermate flauwnu meestubrief maar eens dan zal u wat opbeuren
0.852632
11.265261
18
2,450
633,162
in die steden op het vaste land, waar de diplomatieke plichten van haar echtgenoot hem riepen. Men zeide, dat hij tot minister benoemd zou worden
in die stede op het vaste land waar de diplomatieke verplichtingen van haar echtgenoot hem riepen men zeide dat hij tot minister benoemd zou worden
0.952381
14.356417
24
2,450
569,802
Maar ventlief, hoe is het toch mogelijk? Hoe kan je nu toch zoo onnoozel wezen?' Hij keek haar aan, min of meer uit het veld geslagen
maar went lief hoe is het toch mogelijk hoe kan je nu toch zo onnozel wezenhij keek haar aan min of meer uit het veld geslagen
0.960938
12.919683
25
2,450
481,486
uwe tranen te droogen en om u gereed te maken ons naar Egypte te vergezellen. De sultan van Balsora heeft mij vrijheid gegeven
uwe tranen te drogen en om u gereed te maken ons naar egypte te vergezellen de sultan van bolsora heeft mijn vrijheid gegeven
0.976
10.917052
22
2,450
500,682
Miromesnil, zegelbewaarder onder Lodewijk XVI, en van een presidentsvrouw Duplat, met wie zij goed bekend was geweest
miromisnieuw zegelbewaarder onder lodewijk zestiende en van een presidents vooral du plais met wie zij goed bekend was geweest
0.84127
11.352336
16
2,450
611,086
Schoon juffrouw ANNA het hoofd schudde, begon CATS het volgende gedicht, bij die gelegenheid gemaakt: Herderinnen. Seght ons, ghy Herders van dit Lant
schoon juffro anne het hoofd schudden begomt kats het volgende gedicht bij die gelegenheid gemaakt herderinnen zegt ons gij hebbders van dit land
0.903448
13.855828
22
2,450
681,644
Toen het telegram uit Nederland kwam, stond zijn rijtuig voor. Hij liep rechtstreeks naar de kamer van Louise, die juist aan haar toilet bezig was. Nauwelijks had hij het groote nieuws verteld of zij vloog hem in de armen
toen het telegram uit nederland kam stond zijn rituig voer hij liep rechts streeks naar de kamer van louise die juist aan haar toilet bezig was nauwelijks had hij het grote nieuws verteld of zij vloog hem in de armen
0.97235
15.455782
38
2,450
652,844
maar, terwijl ik hier lig, en wanneer ik hier niet meer lig, verwacht ik van u dat gij zorgen zult dat de moordenaar niet in handen van het gerecht komt
maar terwijl ik hier lig en wanneer ik hier niet meer lig verwacht ik van u dat gij zorgen zult dat de moordenaar niet in handen van het gerecht komt
1
14.802721
29
2,450
713,806
De oude conventieman stak de hand uit en greep den arm des bisschops. Lodewijk XVII! Welnu. Wien betreurt ge? Het onschuldige kind? Goed; dan ween ik met u.
de oude conventieman stak de hand uit en greep de armdes bisschops lodewijke zeven diende welnu wie betreurt ge het onschuldige kind goed dan meen ik met u
0.903226
16.185079
27
2,450
512,202
et den schipper van de schuit en zijn knecht afgesproken hebbende, om de goederen aan en behoorende, onmiddellijk aan het huis van den eer te brengen
met de scrippen van de schuit en zijn knecht afgesproken hebbende on de goederen aan juli enke jongen behorende onmiddellijk aan het huis van de heromon te brengen
0.840491
11.61356
25
2,450
716,204
Van Schermbeek haalde de schouders op, met een gezicht, dat weinig goeds voorspelde. 'Allerberoerdst. Ik zou kunnen zeggen: zooals officierenvenduties in den regel afloopen
van schermbeek haalde de schouders op met een gezicht dat wij de goeds voorspeldenaller beroerds k zou kunnen zeggen zoals officierenfiduties in de regel aflopen
0.909639
16.239456
23
2,450
587,564
welke zij wel vast toekneep, en, terwijl zij kunsttranen in hare oogen deed opkomen, onder de betuiging, van het is te veel, het is al te veel, toch gretig aannam
welke zij wel vasttoekneep en terwijl zij kunsttralen in har og deed opkomen onder de betuiging van het is te veel het is al teveel do gretig aannam
0.935897
13.322449
29
2,450
685,006
f ze, als hij nu op een goeden dag voor haar deur staat, dan een kamer voor hem klaar heeft. ij blijft misschien één, misschien twee, misschien ook wel drie weken. ls hij hier is, ziet hij vanzelf, hoe moe of hij is en hoe lang hij moet blijven
of ze als hij nu op een goede dag voor haar deur staat dan een kamer voor hem klein heeft hij blijft misschien een misschien twee misshien ook wat drie weken als hij hier is ziet hij vanzelf hoe moe of hij is en hoe lang hij moet blijven
0.949367
15.532018
48
1,724
639,404
en bleef daar dagen en weken lang in het morsige water liggen, en zwol geducht op
die vien in ien reol en bleef het darin een weken lang in het morsrige waterliggen en zoo geducht op
0.68
14.497959
15
496
617,324
klopte met de tong, proefde nog eens en zette het ledige kopje op de tafel. Het is zeer versterkend, meende juffrouw Corney
klopte met de tong behoefde nog eens en zette het ledige kopje op de tafel het is zeer versterkend meende jefroucornet
0.933333
13.997279
21
2,450
681,162
er na verloop van dien tijd terug hoefde te komen, daar het contract, waarvan ik het onderwerp zou zijn, haar gemakkelijk ter teekening aan huis kon worden toegezonden
overna veorloop van dien tijd terug hoefde te komen naar het contract waarvan ik het onderwerp zou zijn ha gemakkelijk ter teekening aan huis kon worden toegezonden
0.957317
15.444853
27
2,450
492,524
dan zoû hij gaan en zonder boosheid, en met begrijpen, dat het wel zoo moest, en dat hij haar te veel had durven vragen
dan zou hij gaan en zonder boosheid en met begrijpen dat het welzoo moest en dat hij haar te veel had durven vragen
0.982759
11.167347
23
2,450
488,684
Wij huurden het dus voor den geheelen achtermiddag van den volgenden dag en kweten ons vervolgens van onze uitnoodigingen
wij huurden het dus voor den gehele achtermiddag van den volgenden dag en kweten ons gevolgens van onze uitnodigingen
0.958678
11.080272
18
2,450
656,206
hij kocht tot zijn middagmaal een broodje van een sou bij een bakker, stak het in den zak en vergat het. Het schijnt dat hij een bad in de Seine nam, zonder er zich bewust van te zijn
hij kocht tot zijn middagmaal een broodje van een zoe bij een bakker stak het in de zak en vergat het heit schijnt dat hij een bat in de sternen nam zonder er zich bewust van te zijn
0.956044
14.878957
37
2,450
514,604
gloeiden de Alpen, luidden de avondklokken en zongen de dochteren der zon: Moge het beste geschieden
buiten gloeiden de alpen leidde de avondklokken en zongen de dochter der zon mogen het beste geschiedeneinde van de ijsjonkvrouw
0.710938
11.668027
15
2,506
552,526
mogelijk voor goed de behoefte om zich uit te spreken gedoofd, en toch, ik brandde van ongeduld om er alles van te weten; het was zelfs mijne zenuwachtige gejaagdheid die getergd werd door hare
mogelijk voor goedde de behoefte om zich uit te spreken gedoofd en toch ik brandde van ongeduld om er alles van te weten het was zelfs mijne zenuwachtige gejaagdheid die getergd werd door haar elong geheurd
0.92233
12.527937
33
1,724
568,842
Tot zeer kort geleden had hij de gewoonte om proteges met aanbevelingsbrieven naar den tegenwoordigen markies Steyne te zenden
tot zeer kort geleden had hij de gewoonte om protegers met aanbevelingsbrieven naar de tegenwoordige markies stine te zenden
0.960317
12.897914
18
2,450
489,644
De brief had geene verandering tusschen ons teweeggebracht, behalve dat de plaats naast hem de mijne was geworden, en daarbij bleef ook nu de verandering
de brief had geen verandering tussen ons teweeggebracht behalve dat de plaats naast hem de mijne wos kan worden en daarbij bleefi olknu de verandering
0.927152
11.102041
24
2,450
715,726
Immers oom verzekerde hun, dat de kinderen in zoo'n gesticht bitter weinig eten kregen, maar des te meer klappen, en hij wilde dat ze zich dit nu eens voor al in de ziel prentten
immers om verzekerde hun dat de kinderen in zo'n gesticht bitter weinig eten kregen maar des te meer klappen en hij wilde dat zij zich dit nu eens voor al in de zielprenten
0.965517
16.228617
33
2,450
607,246
Aan dezen zoon gaf Ali Baba nu den winkel met de belofte, wanneer hij voortging zich goed te gedragen, dat hij hem dan mettertijd volgens zijn stand, voordeelig zou
aan deze zoon gaf allibaba nu de winkel met de belofte wanneer hij voortging zeer goed te gedragen dat de hem dat met det tijd volgensijn stond voordelig zou uithuwelijken
0.807018
13.768753
28
2,450
492,524
Hij was duizelig en flauw, maar stond pogenblikkelijk weer op, en hoorde eenige menschen, die hem
hij was duizelig en vlauw maar stond oogenblikkelijk weer op en hoorde eenige mensen die hem voorbij liepen
0.82243
11.167347
15
2,450
618,284
Bij andere gedeelten, die ik zelf wel weet, dat minder goed zijn, zat gij onverschillig en koel te kijken. Gij hebt eene zeer gevoelige ziel. en die dat niet heeft, houde de handen van de lier
bij andere gedeelten die ik zelf wel weet wat minder goed zijn zalt gij onverschillig en koel te kijken gij hebt een zeer gevoelige ziel en die nog niet heeft houden de handen van de lier
0.962567
14.019048
35
2,450
522,284
Verdomd! siste hij, in zijn snor. - Zoû je me soms willen slaan en mishandelen? ging zij minachtend door. Hij beheerschte zich
voor een tond siste hij in zijn snor zou je me soms willen slaan en mishandelen ging ijn minachten door hij beheershte zich
0.878049
11.842177
21
2,450
718,124
scheen op de vergadering weinig of geen' invloed uit te oefenen; waarop hij eindelijk, over hunne slaphartigheid vertoornd, in drift oprees en zwoer, zich aan alle verdere beraadslagingen te zullen onttrekken
het scheen op de vergadering weinig of geen invloed uit te oefenen waarop hij eindelijk over hunne slaphartigheid vertornd in drift oprees en zoer zich aan alle verdere beraadslagingen te zullen onttrekken
0.970732
16.282993
30
2,450
589,006
Ik geloof, dat ik het slecht zal kunnen laten. Dat zal mij genoegen doen, ik zou u zoo gaarne op een bal zien
ik geloof dat ik het slecht zou kunnen latendat zal mij genoegen doen ik zou u zo gaarne op een bal zien
0.962264
13.355147
22
2,450
695,084
Ik — ik weet iets, lieve vrouw; en ik zal voor hem spreken als zijne moeder, die zoovele jaren van hem gescheiden is geweest en hem eindelijk in eene gevangenis weder
ik ik weet iets lieve vrouw en ik zal voor hem spreken als zijne moeder die zoovele jaren van hem gescheiden is geweest en hem eindelijk in eenee gevangenis wedervint
0.963855
15.760544
30
2,450
577,486
den geheelen wapenhandel en alles wat een Edelknaap of Jonker van dien tijd moest leeren. Hij is al bijna zeventig, doch zijne
ende geheele wapenhandel en alles wat een edelknaap of jonker van dien tijd moest leeren hij is al bijna zeventig noch zijne kaartserechte reuzengestalte
0.777778
13.093923
21
2,450
664,364
als hij hier was, daar ben ik van verzekerd. Jelui moet je niet zooveel airs geven; jelui moet deemoedig en nederig wezen, mijn schatjes
als hijd hier was daar ben ik van verzekerd jullie moet je niet zooveel ernst geven jullie moet nee moedig en nederengwezen mijn schutjes
0.875912
15.063946
23
2,450
627,402
uitstekend, Excellentie. Zij lacht nog even en knikt daarna, dat hij kan gaan. De kok, zichtbaar verlicht, buigt en verdwijnt
uitstekend excelentie zij lagt nog even en knikt daarna dat hij kan gaan de kok zichtbaar verlicht buigt en verdwijnd
0.966387
14.225805
19
2,450
611,564
trots zijn woorden, een verre blik, als een vaag verlangen, dat uitging naar een droom. Zij kende hem weinig en zij wilde hem zoo gaarne kennen
trots zijn woorden en verre blik of een vaag verlangen dat uitging naar een droom zij kenden hem weinig en zij wilden hem zo gaarne kennen
0.94964
13.866667
25
2,450
654,764
Daar Olivier den naam der straat kende waarin Brownlow woonde, konden zij onmiddellijk er heen rijden. Toen het rijtuig die bereikte
daar olievier de naam der straat kende waarin brownlo woonde konden zij onmiddellijk erheen reiden toen het reituig die bereikte
0.938462
14.846259
20
2,450
670,606
en hier ben ik, kommandant. Hier ben ik, kommandant I roept Phil uit, springt van zijn stoel op, en begint in de schuinte weg te schuiven. Als er eene schijf te kort komt
enhier ben de commandant hier ben ik commandant roept veel uit springt van zijn stoel op en begint in de schuim te weg te schuiven als er een beschrijf tekort komt
0.896341
15.205488
32
2,450
635,086
En lagen, blank thans tot eeuwige stilte en uitgeklaagd offer van vrouwen in steê van mannen over de drie steenen
en lagen blank tans tot eeuwige stilten en uitgeklaagd offen van vrouwen in steen van mannen over de drie stenen
0.946429
14.400045
19
2,450
701,326
en zei snikkend, dat zij werkelijk bang was dat zij een heel kinderachtige weduwe was, en ook een heel kinderachtige moeder zou zijn als zij in leven bleef
en zij snikkend dat zij werkelijk bang was dat zij een heel kinderachtige weduaar was en ook een heel kinderachtige moeder zou zijn als zij in leven bleef
0.967532
15.902086
27
2,450
676,362
tot eindelijk de hamer viel. Haley had hem gekregen. Hij werd van het blok naar zijnen nieuwen meester geduwd, maar bleef nog een oogenblik staan en keek om
tot eindelijk de hamer viel helie had hem gekregen hij werd van het blok naar zijne nieuwe meester geduwd maar bleef nog een oogenblik staan en keek om
0.96732
15.336009
27
2,450
699,406
niets anders was dan een tak van het goddelijk recht, door het huis Bourbon afgebroken en genadiglijk aan het volk gegeven, tot den dag dat het den koning behagen mocht het terug te nemen
niets anders was dan een tak van het goddelijk recht door het huisborbon afgebroken en genadaelijk aan het volk gegeven tot den dag dat hebt de koning behagen mocht hen terug te nemen
0.962162
15.858549
33
2,450
644,204
en wat verder tegen den toenaam van BLOMMESTEYN, die, naar het oordeel van neef VAN DYK, een zeer groot taalzifter van het Nederduitsch in die dagen en lid van het genootschap Nil Volentibus Arduum
en wat verder tegen de toenaam van blomstein die naar het oordeel van ne van dek een zeer grotaalzifter van het nederduic in die dagen en lid van het genootschap neel volentibusardum
0.912371
14.606803
33
2,450
493,962
Toen hij begon te herstellen, achtte ik het mijn plicht hem in eene rustige ure daarover ernstig te onderhouden en te doen inzien welke jammer hij over Francis bracht als hij dus voort
toen hij begon te herstellen achte ik et mijne plicht hemin rustige uren daarover ernstig te onderhouden en te doen inzien welke jammer hij over fransis bracht als hij dus voortging
0.918033
11.199955
32
1,724
507,402
De ridders kwamen met nieuwsgierigheid dichter bij elkaar, en lieten de Graaf De Valois een weinig vooruitgaan. Wanneer hij genoeg van hen verwijderd was, om hun woorden niet te kunnen verstaan, sprak de Kanselier
de ridders kwamen met nieuwsgierigheid dichter bij elkaar en lieten de graaf de valoo een weinig vooruitgaan wanneer hij genoeg van hem verwijderd was om hun woorden niet te kunnen verstaan zwart de kanselier
0.961722
11.504717
33
1,724
711,404
en als ik haar niet zoo goed kende, zou ik haar voor een duif gehouden hebben. Achter het huis zag ik den pereboom met zijn krommen stam, dien ik zoovele jaren tot mijn paard gebruikt had
en als ik haar niet zo goed kende zou ik haar voor een duif gehouden hebbenachter het huis zag ik de perenbom met zijn krommen stam die ik zovele jaren tot mijn paard gebruikt had
0.961957
16.130612
35
2,450
644,204
Maar in Brussel heb ik ook wel eens gedacht: nu ja, ik leef voor Addy, maar als hij er niet was - zoû hij niet hebben zijn later leed, en zoû ik niet noodig hebben te leven. - En misschien denken er honderden zoo, in onze milieu's
maar ian brussel heb ik ok wel eens gedacht nu ja ik leef voor addi maar als hij er niet was zou hij niet hebben zijn later leed en zou ik niet noodig hebben te leven misschien nekenner honderder zo in onze milieus
0.932127
14.606803
46
1,724
552,522
Nu moet je weten, Styntje, dat ik niets verdragen kan; myn hoofdje is zo zwakjes, zo zwakjes: och ja! en toen raadden zy my wat te gaan liggen, en dat deed ik. ô Wat bezorgden zy my! maar ik was danig bedwelmt
nu moet je weten stijndje dat ik niet verdragen kan mijn hoofdjes zo zwakjes zoo zwakjes zoch ja en toen raden zij mij wat te gaan liggen en dat deed ik o wat bezorgde zij mij maar ik was duinig bedwelmd
0.876847
12.527846
41
1,666
599,084
cp, en schreide zij bitterder dan ook. Toen het later in den nacht werd, en zij voortreden langs wegen
open schride zij bitterder dan ooittoen het later in de nacht werd en zij voortreden langs wegen
0.939394
13.583673
18
2,450
654,282
Het is de mijne! Je houdt immers van me: vergeef je me die luiheid dan ook niet? Vooral als ik beloof morgen te zullen komen? Hij was ingepalmd
het is de mijne je houdt immers van me vergeef je me die luiheid dan ook niet vooral als ik beloof morgen te zullen komenhij was ingepalt
0.978417
14.835329
27
2,450
548,686
als zonk er een geheel leven van onafgebroken angst, verstompend Marcellus Emants, Een drietal novellen zorgen en wanhopend strijden met verpletterende zwaarte op zijn borst neer
al zonker een geheel leven van onafgebroken angst voorstompend zorgen en wanhopend strijden met verpletterende zwaarte op zijn borst neer
0.761364
12.440862
25
2,450
562,604
uit de stad te verbannen, zonder verder onderzoek te doen, of zij werkelijk blind waren, of zien konden. Zoodra mij ter ooren kwam, wat den armen Bakbac overkomen was
uit de statten verbonden zonder verder onderzoek te doen of zij werkelijg blind waren of zien konden zoodra mij ter oren kwam wat de arme bakbak overkomen was
0.937888
12.756463
28
2,450
534,764
Ja, dat zal hij wel gezegd hebben. Bella werd zenuwachtig en zou gaarne hare vraag weder ingetrokken hebben
ja dat zou hij wel gezegd hebbenbella werd zenuwachtig en zou gaarne hare vraag werder ingetrokken hebben
0.961905
12.12517
17
2,450
578,924
deed zich nog bij hem gelden, schoon hij sinds een half uur, zonder opzien of omzien, langs de straten van Delft rende, slechts door het idée fixe gedreven, dat hij zich ergens bergen moest, zonder dat hij wist te bedenken waar
deed zich nog bij hem gelden schoenhij sinds en halfuur zonder opzien of omzien langs de strate van delfdrende slechts door het elifixgedreven dat hij zich ergens bergen moest zonder dat hij wist te bedenken waar
0.936652
13.126531
40
1,724
637,002
De gewapenden streden meest allen met dien onweerstaanbaren vijand, de zeeziekte, en lagen op het dek uitgestrekt. Langzamerhand echter begon de wind te minderen
de gewapenden streden meest kon met die onweerstaanbare vijand de zeeziekte en lagen op het dek uitgestrektlangzamerhand echter begon de wind te minderen
0.955696
14.443492
23
2,450
518,444
Andermaal hielden de Spanjaarden wakker stand, doch het schrootvuur der Zeeuwen dunde hunne gelederen zoodanig, dat ze eindelijk den Kerkweg
alnomaal hielden de spanjaarden wakke standdoch het sroodvur der zeen dunde hunne gelederen zodanig dat zij eindelijk de kerkwechtprijsgaven
0.792857
11.755102
19
2,450
650,446
Toen wilden wij zelf pannekoeken bakken. Eerst mocht ik het probeeren en daarna Mattia; boter in de pan te leggen en dan het beslag erop te gieten was vrij gemakkelijk
toen wilden wij zelf pannekoeken bakken eerst mocht ik het proberen en daarna matia boter in de band te leggen en dan het beslag erop te gieten was vrij gemakkelijk
0.975758
14.748345
29
2,450
592,842
Dionyzos' heilige hand hing de zwellende trossen de rotsen langs, in Afrodite's zaligen glimlach zijn de duizende rozen ontloken tusschen
dionisius heilige hand hing de zwellende trossen de rotsen langs in afrobiete zalige glimlag zijn de duizenden rozen ontlokken tussen splin
0.863309
13.442132
19
2,450
542,444
enkele malen zelfs kregel en ontevreden van humeur, zoodat haar grootvader bezorgd vroeg: Scheelt er wat aan, mijn kind? Hindert je iets
enkele malen zelfs kegel en ontevreden van humeur zoodat haar grootvader bezorgd vroeg schilt er wat aan mijn kind hindert je iets
0.977273
12.29932
21
2,450
668,204
Te leven naar het voorbeeld zijner voorvaders, hun ondernemingen voort te zetten, ten einde ze op zijn beurt na te laten aan zijn kinderen
te leven naar het voorbeeld zijner voorvaders hun ondernemingen voort te zetten ten einde ze op zijn beurt na te laten aan zijn kinderen
1
15.15102
23
2,450
709,006
romantisch, en onteerend voor alle partijen was. Maar Osborne verkoos niet het minste licht te werpen op die onderstellingen
romantisch en onterend voor alle partijen wasmaar orswoorn verkoos niet het minst licht te werpen op die onderstellingen
0.942623
16.076236
18
2,450
701,804
en HELLEMANS nam deze gelegenheid waar, Adriaan Loosjes Pzn., Het leven van Hillegonda Buisman om ook bijzonder uit te weiden in den lof van HILLEGONDA, dien hij haar met vollen regt schonk, en te geruster, daar haar de Drossaard zelf niet weinige pligtplegingen over hare fraaije stem maakte
en heblemands man deze gelegenheid waar om ook bijzonder uit te wijden in de lofvon helogonda die hij haar met volle rechtsschonk en te geruster daarhaar de drossaris zelf niet weinig plichtplegingen over hare fraaie stem maakte
0.727273
15.912925
47
2,450
640,364
Onder de verhalen die men ons had verteld, was er een, waarbij een veearts een strenge rol speelde, althans tegenover een
onder de verhalen die men ons had verteld was er een waarbij een veearts een strenge rol speeldealthans tegenover een ossekoper
0.913386
14.519728
20
2,450

Dataset Card for CML-TTS

Dataset Summary

CML-TTS is a recursive acronym for CML-Multi-Lingual-TTS, a Text-to-Speech (TTS) dataset developed at the Center of Excellence in Artificial Intelligence (CEIA) of the Federal University of Goias (UFG). CML-TTS is a dataset comprising audiobooks sourced from the public domain books of Project Gutenberg, read by volunteers from the LibriVox project. The dataset includes recordings in Dutch, German, French, Italian, Polish, Portuguese, and Spanish, all at a sampling rate of 24kHz.

The data archives were restructured from the original ones from OpenSLR to make it easier to stream.

Supported Tasks

 • text-to-speech, text-to-audio: The dataset can also be used to train a model for Text-To-Speech (TTS).

Languages

The dataset includes recordings in Dutch, German, French, Italian, Polish, Portuguese, and Spanish, all at a sampling rate of 24kHz.

How to use

The datasets library allows you to load and pre-process your dataset in pure Python, at scale. The dataset can be downloaded and prepared in one call to your local drive by using the load_dataset function.

For example, to download the German config, simply specify the corresponding language config name (i.e., "german" for German):

from datasets import load_dataset

mls = load_dataset("ylacombe/cml-tts", "german", split="train")

Using the datasets library, you can also stream the dataset on-the-fly by adding a streaming=True argument to the load_dataset function call. Loading a dataset in streaming mode loads individual samples of the dataset at a time, rather than downloading the entire dataset to disk.

from datasets import load_dataset

mls = load_dataset("ylacombe/cml-tts", "german", split="train", streaming=True)

print(next(iter(mls)))

Bonus

You can create a PyTorch dataloader directly with your own datasets (local/streamed).

Local:

from datasets import load_dataset
from torch.utils.data.sampler import BatchSampler, RandomSampler

mls = load_dataset("ylacombe/cml-tts", "german", split="train")
batch_sampler = BatchSampler(RandomSampler(mls), batch_size=32, drop_last=False)
dataloader = DataLoader(mls, batch_sampler=batch_sampler)

Streaming:

from datasets import load_dataset
from torch.utils.data import DataLoader

mls = load_dataset("ylacombe/cml-tts", "german", split="train", streaming=True)
dataloader = DataLoader(mls, batch_size=32)

To find out more about loading and preparing audio datasets, head over to hf.co/blog/audio-datasets.

Dataset Structure

Data Instances

A typical data point comprises the path to the audio file, usually called file and its transcription, called text. Some additional information about the speaker and the passage which contains the transcription is provided.

{'audio': {'path': '6892_8912_000729.wav', 'array': array([-1.52587891e-...7344e-05]), 'sampling_rate': 24000}, 'wav_filesize': 601964, 'text': 'Proszę pana, tu pano... zdziwiony', 'transcript_wav2vec': 'proszę pana tu panow... zdziwiony', 'levenshtein': 0.96045197740113, 'duration': 13.648979591836737, 'num_words': 29, 'speaker_id': 6892}

Data Fields

 • audio: A dictionary containing the audio filename, the decoded audio array, and the sampling rate. Note that when accessing the audio column: dataset[0]["audio"] the audio file is automatically decoded and resampled to dataset.features["audio"].sampling_rate. Decoding and resampling of a large number of audio files might take a significant amount of time. Thus it is important to first query the sample index before the "audio" column, i.e. dataset[0]["audio"] should always be preferred over dataset["audio"][0].

 • text: the transcription of the audio file.

 • speaker_id: unique id of the speaker. The same speaker id can be found for multiple data samples.

 • transcript_wav2vec: the transcription of the audio file using the wav2vec model. Has been used to curate the dataset.

 • wav_filesize: The size of the audio waveform file. Has been used to curate the dataset.

 • levenshtein: The Levenshtein distance between the wav2vec transcription and the original transcription. Has been used to curate the dataset.

 • duration: The duration of the audio in seconds.

 • num_words: The number of words of the transcription.

Data Splits

# Samples Train Dev Test
german 608296 5314 5466
dutch 309785 4834 4570
french 107598 3739 3763
spanish 168524 3148 3080
italian 50345 1765 1835
portuguese 34265 1134 1297
polish 18719 853 814

Data Statistics

Language Duration (Train) Duration (Test) Duration (Dev) Speakers (Train) Speakers (Test) Speakers (Dev)
M F M F M F
Dutch 482.82 162.17 2.46 1.29 2.24 1.67
French 260.08 24.04 2.48 3.55 3.31 2.72
German 1128.96 436.64 3.75 5.27 4.31 5.03
Italian 73.78 57.51 1.47 0.85 0.40 1.52
Polish 30.61 8.32 0.70 0.90 0.56 0.80
Portuguese 23.14 44.81 0.28 0.24 0.68 0.20
Spanish 279.15 164.08 2.77 2.06 3.40 2.34
Total 3,176.13 28.11 29.19

Dataset Creation

Curation Rationale

[Needs More Information]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[Needs More Information]

Who are the source language producers?

[Needs More Information]

Annotations

Annotation process

[Needs More Information]

Who are the annotators?

[Needs More Information]

Personal and Sensitive Information

The dataset consists of people who have donated their voice online. You agree to not attempt to determine the identity of speakers in this dataset.

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[Needs More Information]

Additional Information

Dataset Curators

[Needs More Information]

Licensing Information

Public Domain, Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC-BY-4.0)

Citation Information

@misc{oliveira2023cmltts,
   title={CML-TTS A Multilingual Dataset for Speech Synthesis in Low-Resource Languages}, 
   author={Frederico S. Oliveira and Edresson Casanova and Arnaldo Cândido Júnior and Anderson S. Soares and Arlindo R. Galvão Filho},
   year={2023},
   eprint={2306.10097},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={eess.AS}
}

Contributions

Thanks to @ylacombe for adding this dataset.

Downloads last month
9
Edit dataset card

Collection including ylacombe/cml-tts