Dataset Preview
Go to dataset viewer
id (string)tokens (sequence)ner_tags (sequence)
"0"
[ "Héraðsdóms", "Reykjavíkur", "6.", "júní", "2008", "í", "máli", "nr.", "E-7823", "/", "2006", ":" ]
[ 5, 13, 1, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"1"
[ "Áslaug", "Þorgeirsdóttir" ]
[ 7, 15 ]
"2"
[ "(", "Benedikt", "Ólafsson", "hrl.", ")" ]
[ 0, 7, 15, 0, 0 ]
"3"
[ "gegn" ]
[ 0 ]
"4"
[ "Listaháskóla", "Íslands" ]
[ 5, 13 ]
"5"
[ "(", "Sigurbjörn", "Magnússon", "hrl.", ")" ]
[ 0, 7, 15, 0, 0 ]
"6"
[ "Ár", "2008", ",", "föstudaginn", "6.", "júní", ",", "er", "á", "dómþingi", "Héraðsdóms", "Reykjavíkur", ",", "sem", "háð", "er", "í", "Dómhúsinu", "við", "Lækjartorg", "af", "Allani", "Vagni", "Magnússyni", "héraðsdómara", ",", "ásamt", "meðdómsmönnunum", "Elínu", "Ólafsdóttur", "og", "Jóni", "Hjaltalín", "Ólafssyni", "læknum", "kveðinn", "upp", "dómur", "í", "málinu", "nr.", "E-", "7823/2006" ]
[ 0, 1, 9, 9, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 5, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 7, 15, 15, 0, 0, 0, 0, 7, 15, 0, 7, 15, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"7"
[ "Áslaug", "Þorgeirsdóttir" ]
[ 7, 15 ]
"8"
[ "(", "Benedikt", "Ólafsson", "hrl.", ")" ]
[ 0, 7, 15, 0, 0 ]
"9"
[ "gegn" ]
[ 0 ]
"10"
[ "Listaháskóla", "Íslands" ]
[ 5, 13 ]
"11"
[ "(", "Stefán", "A.", "Svensson", "hdl.", ")" ]
[ 0, 7, 15, 15, 0, 0 ]
"12"
[ "Mál", "þetta", ",", "sem", "dómtekið", "var", "28.", "maí", "sl.", ",", "er", "höfðað", "með", "stefnu", "birtri", "15.", "desember", "2006", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 9, 0 ]
"13"
[ "Stefnandi", "er", "Áslaug", "Þorgeirsdóttir", ",", "Nygaardsvej", "49b", ",", "Kaupmannahöfn", "." ]
[ 0, 0, 7, 15, 0, 2, 0, 0, 2, 0 ]
"14"
[ "Stefndi", "er", "Listaháskóli", "Íslands", ",", "Skipholti", "1", ",", "Reykjavík", "." ]
[ 0, 0, 5, 13, 0, 2, 0, 0, 2, 0 ]
"15"
[ "Dómkröfur", "stefnanda", "eru", "þær", "að", "stefndi", "greiði", "henni", "15.414.976", "krónur", "ásamt", "4,5%", "ársvöxtum", "af", "14.662.516", "krónum", "frá", "19.", "janúar", "2001", "til", "1.", "maí", "2001", "en", "af", "15.414.976", "krónum", "frá", "þeim", "degi", "til", "16.", "janúar", "2007", "en", "með", "dráttarvöxtum", "skv.", "9.", "gr.", "laga", "nr.", "38/2001", "um", "vexti", "og", "verðtryggingu", "frá", "þeim", "degi", "til", "greiðsludags", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 12, 0, 6, 0, 0, 4, 12, 0, 1, 9, 9, 0, 1, 9, 9, 0, 0, 4, 12, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"16"
[ "Til", "vara", "er", "þess", "krafist", "að", "stefnandi", "greiði", "stefnanda", "5.639.965", "krónur", "ásamt", "4,5%", "ársvöxtum", "af", "4.887.505", "krónum", "frá", "19.", "janúar", "2001", "til", "1.", "maí", "2001", "en", "af", "5.639.965", "krónum", "frá", "þeim", "degi", "til", "16.", "janúar", "2007", "en", "með", "dráttarvöxtum", "skv.", "9.", "gr.", "laga", "nr.", "38/2001", "um", "vexti", "og", "verðtryggingu", "frá", "þeim", "degi", "til", "greiðsludags", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 12, 0, 6, 0, 0, 4, 12, 0, 1, 9, 9, 0, 1, 9, 9, 0, 0, 4, 12, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"17"
[ "Til", "þrautavara", "er", "þess", "krafist", "að", "stefndi", "greiði", "stefnanda", "4.680.078", "krónur", "ásamt", "4,5%", "ársvöxtum", "af", "3.927.618", "krónum", "frá", "19.", "janúar", "2001", "til", "1.", "maí", "2001", "en", "af", "4.680.078", "krónum", "frá", "þeim", "degi", "til", "16.", "janúar", "2007", "en", "með", "dráttarvöxtum", "skv.", "9.", "gr.", "laga", "nr.", "38/2001", "um", "vexti", "og", "verðtryggingu", "frá", "þeim", "degi", "til", "greiðsludags", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 12, 0, 6, 0, 0, 4, 12, 0, 1, 9, 9, 0, 1, 9, 9, 0, 0, 4, 12, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"18"
[ "Til", "enn", "frekari", "þrautavara", "er", "þess", "krafist", "að", "stefndi", "greiði", "stefnanda", "2.061.666", "krónur", "ásamt", "4,5%", "ársvöxtum", "af", "1.309.206", "krónum", "frá", "19.", "janúar", "2001", "til", "1.", "maí", "2001", "en", "af", "2.061.666", "krónum", "frá", "þeim", "degi", "til", "16.", "janúar", "2007", "en", "með", "dráttarvöxtum", "skv.", "9.", "gr.", "laga", "nr.", "38/2001", "um", "vexti", "og", "verðtryggingu", "frá", "þeim", "degi", "til", "greiðsludags", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 12, 0, 6, 0, 0, 4, 12, 0, 1, 9, 9, 0, 1, 9, 9, 0, 0, 4, 12, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"19"
[ "Í", "öllum", "tilvikum", "er", "krafist", "málskostnaðar", "eins", "og", "að", "málið", "væri", "ekki", "gjafsóknarmál", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"20"
[ "Af", "hálfu", "stefnda", "er", "þess", "aðallega", "krafist", "að", "hann", "verði", "sýknaður", "af", "öllum", "dómkröfum", "stefnanda", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"21"
[ "Til", "vara", "er", "þess", "krafist", "að", "dómkröfur", "stefnanda", "verði", "stórlega", "lækkaðar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"22"
[ "Í", "báðum", "tilvikum", "er", "gerð", "krafa", "um", "málskostnað", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"23"
[ "Málavextir" ]
[ 0 ]
"24"
[ "Stefnandi", "var", "nemandi", "í", "Listaháskóla", "Íslands", "á", "hönnunarsviði", "veturinn", "2000", "til", "2001", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 5, 13, 0, 0, 0, 1, 9, 9, 0 ]
"25"
[ "Vikuna", "15.", "til", "19.", "janúar", "2001", "var", "hún", "að", "vinna", "við", "að", "móta", ",", "smíða", "og", "steypa", "grip", "úr", "plasti", "undir", "handleiðslu", "kennara", "." ]
[ 0, 1, 9, 9, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"26"
[ "Smíði", "þessi", "var", "hluti", "af", "náminu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"27"
[ "Skólinn", "lét", "henni", "í", "té", "öll", "efni", "og", "tæki", "til", "smíðinnar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"28"
[ "Við", "smíðina", "var", "notað", "tveggja", "þátta", "efni", "sem", "kennarinn", "hafði", "keypt", ",", "Clear", "casting", "resin", "prepolymer", "og", "Clear", "casting", "resin", "curative", "og", "var", "efnunum", "blandað", "saman", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"29"
[ "Af", "hálfu", "stefnanda", "er", "því", "haldið", "fram", "að", "engar", "aðvaranir", "hafi", "verið", "nefndar", "um", "að", "efnin", "væru", "eða", "gætu", "verið", "varasöm", "eða", "hættuleg", "og", "hafi", "nemendur", "meðhöndlað", "efnin", "án", "sérstakra", "varúðarráðstafana", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"30"
[ "Af", "hálfu", "stefnda", "er", "því", "haldið", "fram", "að", "umræddur", "kennari", ",", "Helgi", "Skaftason", ",", "hafi", "varað", "nemendur", "sérstaklega", "við", "hættueiginleikum", "umræddra", "efna", "og", "leiðbeint", "þeim", "um", "meðferð", "og", "notkun", "þeirra", ",", "þ.m.t.", "um", "blöndun", "þeirra", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"31"
[ "Hann", "hafi", "leiðbeint", "hverjum", "og", "einum", "nemanda", "sérstaklega", "og", "leiðbeiningarskylda", "hans", "hafi", "verið", "í", "fullu", "samræmi", "við", "það", "sem", "tíðkast", "hefði", "á", "fyrri", "námskeiðum", "hjá", "honum", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"32"
[ "Nokkrum", "dögum", "eftir", "að", "áfanganum", "lauk", "hafi", "nokkrir", "nemendur", "fengið", "ofnæmisviðbrögð", "og", "leitað", "læknishjálpar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"33"
[ "Stefnandi", "hafi", "veikst", "illa", "og", "hafi", "verið", "undir", "læknishendi", "síðan", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"34"
[ "Þegar", "stefnandi", "varð", "þess", "áskynja", "hvers", "kyns", "var", "hafi", "hún", "látið", "skólayfirvöld", "vita", "til", "þess", "að", "hægt", "væri", "að", "grípa", "til", "viðeigandi", "ráðstafana", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"35"
[ "Við", "nánari", "rannsókn", "hafi", "komið", "í", "ljós", "að", "efnin", "sem", "notuð", "voru", "hafi", "innihaldið", "mjög", "hættulegt", "eitur", "(", "dicyclohexylmethane-4", ",", "4", "'", "-diisocyanate", ")", "sem", "geti", "valdið", "ofnæmi", ",", "ertingu", "og", "bruna", "á", "húð", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"36"
[ "Einnig", "geti", "efnið", "valdið", "ertingu", "og", "ofnæmi", "(", "astma", ")", "berist", "það", "í", "lungun", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"37"
[ "Áhrif", "þessarar", "eitrunar", "geti", "verið", "óafturkræf", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"38"
[ "Afleiðingar", "af", "notkun", "efnisins", "fyrir", "stefnanda", "hafi", "verið", "heiftarleg", "ofnæmisviðbrögð", "sem", "stefnandi", "telur", "viðvarandi", "og", "þurfi", "hún", "enn", "á", "læknismeðferð", "að", "halda", "vegna", "þessa", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"39"
[ "Stefnandi", "hafi", "verið", "í", "Listaháskóla", "Íslands", ",", "hönnunarsviði", ",", "sem", "upphafi", "að", "námi", "í", "arkitektúr", "og", "hafi", "hún", "lokið", "því", "námi", "frá", "Arkitektaakademíunni", "í", "Kaupmannahöfn", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 5, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 2, 0 ]
"40"
[ "Því", "er", "haldið", "fram", "að", "líkamlegt", "ástand", "stefnanda", "í", "kjölfar", "sýkingarinnar", "muni", "há", "henni", "í", "framtíðinni", "og", "muni", "skerða", "hæfi", "hennar", "til", "tekjuöflunar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"41"
[ "Að", "tilhlutan", "stefnanda", ",", "en", "án", "þess", "að", "stefndi", "kæmi", "að", "því", "verki", ",", "var", "örorka", "stefnanda", "metin", "af", "Birni", "Daníelssyni", "lögfræðingi", "og", "Davíð", "Gíslasyni", "lækni", ",", "sérfræðingi", "í", "ofnæmissjúkdómum", "og", "lyflækningum", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 15, 0, 0, 7, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"42"
[ "Samkvæmt", "matsgerð", "þeirra", ",", "dagsettri", "28.", "desember", "2004", ",", "telji", "þeir", "að", "orsakatengsl", "séu", "á", "milli", "notkunar", "stefnanda", "á", "hinum", "hættulegu", "efnum", "í", "Listaháskóla", "íslands", "og", "þess", "líkamstjóns", "sem", "hún", "hafi", "hlotið", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"43"
[ "Telji", "þeir", "að", "stefnandi", "hafi", "hlotið", "varanlegan", "miska", "15%", "skv.", "skaðabótalögum", "nr.", "50/1993", "og", "varanlega", "örorku", "15%", "skv.", "sömu", "lögum", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0 ]
"44"
[ "Með", "beiðni", ",", "dagsettri", "8.", "maí", "2007", ",", "beiddist", "stefndi", "þess", "að", "dómkvaddir", "væru", "matsmenn", "til", "að", "leggja", "mat", "á", "eftirfarandi", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 9, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"45"
[ "«", "1", "." ]
[ 0, 0, 0 ]
"46"
[ "Tímabil", "frá", "því", "tjón", "varð", "þar", "til", "ekki", "var", "að", "vænta", "frekari", "bata", ",", "þar", "sem", "greint", "skal", "á", "milli", "daga", "sem", "matsþoli", "var", "rúmfastur", "annars", "vegar", ",", "og", "daga", "sem", "hann", "var", "veikur", "án", "þess", "að", "vera", "rúmfastur", "hins", "vegar", ",", "sbr.", "3.", "gr.", "laganna", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"47"
[ "2", "." ]
[ 0, 0 ]
"48"
[ "Varanlegan", "miska", "matsþola", ",", "sbr.", "4.", "gr.", "laganna", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"49"
[ "3", "." ]
[ 0, 0 ]
"50"
[ "Varanlega", "örorku", "matsþola", ",", "sbr.", "5.", "gr.", "laganna", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"51"
[ "Jafnframt", "var", ",", "í", "samræmi", "við", "framangreint", ",", "óskað", "að", "matsmenn", "létu", "í", "té", "ítarlega", ",", "rökstudda", "og", "skriflega", "álitsgerð", "um", "eftirfarandi", "atriði", ":" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"52"
[ "1", "." ]
[ 0, 0 ]
"53"
[ "Hefur", "matsþoli", "ofnæmi", "fyrir", "«", "dicyclohexylmethane-4", ",", "4", ",", "diisocyanate", "»", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"54"
[ "2", "." ]
[ 0, 0 ]
"55"
[ "Hefur", "matsþoli", "ofnæmi", "fyrir", "epoxýefnum", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"56"
[ "3", "." ]
[ 0, 0 ]
"57"
[ "Ef", "svarið", "við", "spurningu", "1", "og", "/", "eða", "2", "er", "játandi", ",", "á", "hvaða", "tímamarki", "má", "telja", "líklegt", "að", "matsþoli", "hafi", "þróað", "ofnæmisvakann", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"58"
[ "4", "." ]
[ 0, 0 ]
"59"
[ "Eru", "óyggjandi", "tengsl", "(", "kross-ofnæmi", ")", "talin", "vera", "á", "milli", "ofnæmis", "fyrir", "isocyanötum", "annars", "vegar", "og", "epoxýefnum", "hins", "vegar", "?", "»" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"60"
[ "Já", ",", "svo", "sterkur", "að", "ekkert", "fær", "slitið", "hann", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"61"
[ "Þótt", "dauðinn", "virðist", "höggva", "á", "hann", "þá", "er", "svo", "ekki", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"62"
[ "Því", "dauðinn", "er", "ekki", "annað", "en", "sem", "dimmt", "og", "þungt", "ský", "á", "himni", "lífsins", "sem", "hrekst", "fyrr", "eða", "síðar", "undan", "þeirri", "heitu", "sól", "sem", "Guð", "lætur", "skína", "á", "okkur", "hverja", "stund", "og", "gildir", "einu", "hvort", "við", "sjáum", "hana", "eða", "ekki", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"63"
[ "Hún", "er", "þarna", "eins", "og", "óþrjótandi", "eldsneytistankur", "lífríkisins", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"64"
[ "Okkur", "er", "nóg", "að", "finna", "yl", "hennar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"65"
[ "Sumarið", "býður", "okkur", "fylgd", "út", "í", "ævintýri", "ævintýranna", ":", "Lífið", "tekur", "að", "sönnu", "ótrúlegum", "breytingum", "og", "sumar", "ganga", "undrahratt", "fyrir", "sig", "en", "aðrar", "svo", "hægt", "að", "við", "sjáum", "þær", "aldrei", "heldur", "aðeins", "það", "sem", "er", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"66"
[ "Já", ",", "það", "sem", "er", "í", "þeirri", "andrá", "sem", "þýtur", "sem", "blær", "í", "trjánum", "og", "fullkomnar", "stundina", "sem", "líður", "eins", "og", "kúnstpásan", "í", "tónverkinu", "eða", "punktur", "fyrir", "aftan", "eina", "af", "mörgum", "ódauðlegum", "setningum", "í", "Njálssögu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
"67"
[ "Það", "er", "þessi", "stund", "sem", "er", "nánast", "flogin", "áður", "en", "hún", "sest", "-", "starfsöm", "stund", "veraldar", "sem", "hvílist", "í", "háttbundnum", "takti", ":", "Það", "er", "hjartsláttur", "skaparans", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"68"
[ "Og", "manneskjan", "er", "í", "heiminum", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"69"
[ "Hún", "er", "og", "aldrei", "eins", "og", "mitt", "í", "kröftugum", "gróanda", "lífsins", "þar", "sem", "skaparinn", "syngur", "af", "lífs", "og", "sálar", "kröftum", "og", "kallar", "okkur", "fram", "á", "vettvang", "dagsins", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"70"
[ "Skynjar", "dynjandi", "æðaslátt", "andartaksins", "hvort", "heldur", "í", "sjálfri", "sér", "eða", "brakandi", "sem", "og", "mjúkum", "stönglum", "blóma", "og", "annarra", "jurta", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"71"
[ "Í", "miðju", "lífsins", ",", "miðju", "veraldar", "svo", "að", "segja", ",", "já", ",", "þar", "sem", "lífsins", "tré", "stendur", "í", "miðjum", "garðinum", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"72"
[ "Lykilorðið", "er", "ekki", "falið", "djúpt", "í", "huga", "manneskjunnar", "svo", "enginn", "óvelkominn", "stingi", "plastkorti", "í", "harðleita", "rauf", "hraðbankans", "og", "sópi", "út", "af", "reikningnum", "heldur", "er", "það", "auglýst", "í", "heyranda", "hljóði", ":", "Jesús", "Kristur", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 15, 0 ]
"73"
[ "Hann", "er", "græðandi", "hönd", "Guðs", "sem", "hlúir", "að", "öllu", "lífi", "í", "mannlífsgarðinum", ",", "sáir", "og", "stingur", "upp", ",", "plægir", "og", "umbyltir", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"74"
[ "Flytur", "tré", "úr", "ófrjósömum", "jarðvegi", "yfir", "í", "lifandi", "mold", "til", "þess", "að", "það", "dafni", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"75"
[ "Strýkur", "okkur", "um", "lúinn", "vanga", "og", "þerrar", "tár", "af", "hvarmi", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"76"
[ "Vökvar", "sálina", "með", "andlegum", "gróðrarskúrum", "svo", "hún", "rís", "upp", "til", "lífsins", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"77"
[ "Tekur", "í", "litla", "hönd", "okkar", "og", "leiðir", "inn", "í", "lífið", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"78"
[ "Opnar", "augu", "okkar", "og", "fyllir", "hugann", "af", "bjartsýnni", "von", "sem", "segir", "okkur", "að", "sumar", "lífsins", "sé", "komið", ",", "já", "hið", "eilífa", "sumar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"79"
[ "29/06/2006" ]
[ 1 ]
"80"
[ "Hvað", "þýðir", "það", "að", "vera", "kristin", "manneskja", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"81"
[ "Aldrei", "sem", "nú", "hafa", "jafn", "margar", "hugmyndir", "og", "skoðanir", "verið", "uppi", "um", "lífið", "og", "tilveruna", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"82"
[ "Samtími", "okkar", "er", "nánast", "sem", "hlaðið", "borð", "í", "samkvæmi", "lífsins", "er", "svignar", "undan", "girnilegum", "hugmyndum", "og", "erfitt", "getur", "verið", "að", "neita", "sér", "um", "að", "smakka", "á", "þeim", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"83"
[ "Nýir", "réttir", "eru", "alltaf", "spennandi", "í", "augum", "margra", "þó", "aðrir", "kjósi", "fremur", "það", "sem", "þeir", "kannast", "við", "og", "vita", "af", "reynslu", "að", "það", "fer", "vel", "í", "hugmyndamaga", "þeirra", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"84"
[ "Einn", "af", "þeim", "réttum", "sem", "er", "á", "borðum", "okkar", "er", "kristin", "trú", "og", "kannski", "ekki", "svo", "ólík", "heitu", "flatbrauði", "með", "feitu", "hangikjöti", "-", "eða", "harðfiski", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"85"
[ "Eitthvað", "sem", "stendur", "alltaf", "fyrir", "sínu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"86"
[ "Stundum", "er", "sagt", "að", "kristin", "trú", "standi", "höllum", "fæti", "í", "hugmyndaflaumi", "samtímans", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"87"
[ "Hún", "sé", "nánast", "hliðarréttur", "á", "allsnægtaborði", "Vesturlandabúans", "sem", "hverfi", "í", "skuggann", "af", "nýstárlegum", "réttum", "og", "frumlegum", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"88"
[ "Hún", "sé", "fyrst", "og", "fremst", "bundin", "við", "kirkjulegar", "athafnir", "og", "hátíðir", "-", "já", ",", "sé", "bara", "eins", "og", "hangiketsflatbrauðið", "góða", "sem", "er", "ómissandi", "í", "öllum", "veislum", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"89"
[ "Fólk", "leiði", "hugann", "almennt", "sjaldan", "til", "kristinnar", "trúar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"90"
[ "Í", "því", "sambandi", "er", "bent", "á", "að", "margt", "í", "sögu", "Jesú", "Krists", "sé", "á", "reiki", "hjá", "fólki", "enda", "þótt", "það", "lumi", "á", "einstaka", "sögubita", "sem", "snertir", "líf", "hans", "og", "starf", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"91"
[ "Flestir", "hafa", "þó", "skoðun", "á", "meistaranum", "frá", "Nasaret", "og", "telja", "áhrif", "hans", "á", "heiminn", "jákvæð", "og", "er", "þá", "einkum", "horft", "til", "þess", "siðferðisboðskapar", "sem", "byggður", "er", "á", "orðum", "hans", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"92"
[ "Þegar", "vindar", "ýmissa", "lífsviðhorfa", "blása", "um", "kinnar", "okkar", "kunnum", "við", "að", "spyrja", "um", "þýðingu", "kristinnar", "trúar", "fyrir", "okkur", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"93"
[ "Hvað", "það", "sé", "sem", "geri", "okkur", "að", "kristnum", "manneskjum", "og", "hvers", "vegna", "við", "köllum", "okkur", "kristin", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"94"
[ "Kristin", "trú", "er", "á", "vissan", "hátt", "mjög", "ólík", "ýmsum", "skyndibitum", "þeirra", "lífsviðhorfa", "sem", "okkur", "er", "boðið", "að", "narta", "í", "sem", "og", "hinum", "flóknari", "réttum", "með", "kryddi", "sem", "fæst", "aðeins", "í", "einni", "verslun", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"95"
[ "Þegar", "við", "reynum", "að", "skilja", "okkur", "sjálf", "sem", "kristnar", "manneskur", "í", "erlilsömum", "samtímanum", "leitar", "hugurinn", "til", "löngu", "liðins", "tíma", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"96"
[ "Leitar", "til", "upphafs", "kristinnar", "trúar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"97"
[ "Kristin", "trú", "í", "nútímanum", "kallast", "á", "við", "það", "sem", "eitt", "sinn", "var", "og", "við", "lesum", "frásagnir", "af", "lífi", "meistarans", "frá", "Nasaret", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
"98"
[ "Fylgjum", "honum", "um", "mannlífssvið", "sem", "löngu", "er", "horfið", "en", "þó", "svo", "sé", "þá", "verða", "atburðir", "sem", "þar", "gerðust", "ljóslifandi", "fyrir", "hugskotssjónum", "okkar", "og", "orð", "sem", "þar", "voru", "mælt", "eru", "sem", "töluð", "til", "okkar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"99"
[ "Fortíð", "og", "nútíð", "fléttast", "saman", "í", "einn", "þráð", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
End of preview (truncated to 100 rows)
YAML Metadata Warning: empty or missing yaml metadata in repo card (https://huggingface.co/docs/hub/datasets-cards)

NER for Icelandic - MIM-GOLD-NER splits

MIM-GOLD-NER

The original MIM-GOLD-NER data is found at http://hdl.handle.net/20.500.12537/42

This repository packages the data for use with the Datasets library from hugginface.

Old splits

This is no longer in use.

At the time of creation, the original data did not have train, dev and test splits. create_splits.py was used to create temporary splits.

Downloads last month
0
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard