Dataset Preview
Go to dataset viewer
Actualització automàtica (string)Auto Update (string)
"% de la mida normal"
"% of normal size"
"%s"
"%s"
"1 %s"
"1 %s"
"2 %s"
"2 %s"
"3 %s"
"3 %s"
"4 %s"
"4 %s"
"5 %s"
"5 %s"
"6 %s"
"6 %s"
"7 %s"
"7 %s"
"8 %s"
"8 %s"
"9 %s"
"9 %s"
"Quant a l'%s"
"About %s"
"Accepta la revisió"
"Accept revision"
"Afegeix"
"Add"
"Ajusta a:"
"Adjust to:"
"Alineació"
"Align"
"Tot"
"All"
"Anotacions"
"Annotations"
"Aplica"
"Apply"
"De:"
"At:"
"Verificació ortogràfica automàtica"
"Auto Spellcheck"
"Ajusta la taula automàticament"
"Autofit Table"
"Desa automàticament aquesta plantilla"
"Automatically save this Scheme"
"Anterior:"
"Before:"
"Negreta"
"Bold"
"Contorns i ombrejat"
"Borders and Shading"
"Inferior:"
"Bottom:"
"Salt"
"Break"
"Cel·la"
"Cell"
"Cel·les"
"Cells"
"Centre"
"Center"
"Canvia-ho"
"Change"
"Tanca"
"Close"
"Columna"
"Column"
"Salt de columna"
"Column break"
"Columnes"
"Columns"
"Compara els documents"
"Compare documents"
"Copia"
"Copy"
"Crea i modifica els estils"
"Create and Modify Styles"
"Plantilla de preferències actual"
"Current Preferences Scheme"
"Suprimeix"
"Delete"
"Suprimeix l'anotació"
"Delete annotation"
"Elimina l'hiperenllaç"
"Delete hyperlink"
"Diccionari..."
"Dictionary..."
"Marcador de direcció"
"Direction Marker"
"Document"
"Document"
"Historial del document"
"Document History"
"Documents"
"Documents"
"Sense guions de separació"
"Don't hyphenate"
"Edita"
"Edit"
"Edita l'anotació"
"Edit annotation"
"Edita l'hiperenllaç"
"Edit hyperlink"
"Nota final"
"Endnote"
"Pàgina parell"
"Even page"
"Camp"
"Field"
"Camps"
"Fields"
"Camps:"
"Fields:"
"Fitxer"
"File"
"Extensió del fitxer:"
"File extension:"
"Cerca"
"Find"
"Cerca el següent"
"Find Next"
"Tipus de lletra"
"Font"
"Peu:"
"Footer:"
"Formatació"
"Format"
"Vés a"
"Go To"
"Té encapçalament"
"Has Heading"
"Capçalera i peu de pàgina"
"Header and Footer"
"Capçalera/Peus de pàgina"
"Header/Footers"
"Capçalera:"
"Header:"
"Alçada:"
"Height:"
"Ajuda"
"Help"
"Text ocult"
"Hidden Text"
"Ressalta els mots amb errors"
"Highlight misspelled words"
"Hiperenllaç"
"Hyperlink"
"Ignora-ho"
"Ignore"
"Ignora-les totes"
"Ignore All"
"Imatge"
"Image"
"Importa els estils"
"Import Styles"
"Al navegador web"
"In web browser"
"Hereta l'etiqueta"
"Inherit label"
"Insereix"
"Insert"
"Cursiva"
"Italic"
"Salta a l'anotació"
"Jump to annotation"
"Salta a l'hiperenllaç"
"Jump to hyperlink"
"Justifica"
"Justify"
"Mantingues les línies juntes"
"Keep lines together"
"MED"
"LRM"
"Horitzontal"
"Landscape"
"Idioma"
"Language"
"Esquerra"
"Left"
"Text d'esquerra a dreta"
"Left-to-right text"
"Esquerra:"
"Left:"
"Bloca la disposició"
"Lock layout"
"Combinació de correu"
"Mail Merge"
"Camp de combinació de correu"
"Mail Merge Field"
"Conserva un historial complet"
"Maintain Full History"
"Marca les revisions en escriure"
"Mark revisions while typing"
"Majúscules i minúscules han de concordar"
"Match case"
"Fusiona les cel·les"
"Merge Cells"
"Més documents"
"More Documents"
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for open-source-english-catalan-corpus

Dataset Summary

Translation memory built from more than 180 open source projects. These include LibreOffice, Mozilla, KDE, GNOME, GIMP, Inkscape and many others. It can be used as translation memory or as training corpus for neural translators.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

Catalan (ca) English (en)

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

GPL 3.0.

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Softcatalà

Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard