control code
string
abc notation
string
S:2 B:5 E:5 B:6
X:1 L:1/8 M:4/4 K:Emin |: E2 EF E2 EF | DEFG AFDF | E2 EF E2 B2 |1 efe^d e2 e2 :|2 efe^d e3 B |: e2 ef g2 fe | defg afdf |1 e2 ef g2 fe | efe^d e3 B :|2 g2 bg f2 af | efe^d e2 e2 ||
S:1 B:25
X:2 L:1/4 M:3/4 K:C G | E3/2 E/ E | G2 G | c2 c | G2 G | G2 c/>c/ | B2 d | d3 | c2 G | e2 e | e d c | B2 A | A2 A | B2 B | d2 d | d3 | c2 G | e2 e | e d c | B2 A | A2 A | B2 B | d2 d | d3 | c2 |]
S:2 B:9 E:7 B:9
X:3 L:1/8 Q:1/4=100 M:2/4 K:Emin E | ABcA | E2 EF | G2 GB | (d/c/B/A/) GB | AGAB | E2 E=f | edcB | A2 A :: B | c>Bce | d>cde | c>Bce | (d/c/B/A/) GB | c>Bce | dcd=f | edcB | A2 A :|
S:4 B:1 E:1 B:8 E:3 E:1 B:1 E:1 E:4 E:1 B:8
X:4 L:1/8 M:6/8 K:A |: EFG ||"A" A2 A A2 A |"F#m" A2 A A2 A |"B7" B2 A G2 F |"E7" E6 |"A" A2 A A3 |"D" A2 A A3 | "A" c2 A"E7" B2 G |"^A fine" A3 :|"A7" A2 A ||"D" F6- | F3 A2 A |"A" E6- | E3 A2 G | "B7" F2 F F2 F | F2 F G2 A |"E7" B3- B3- |"^d.C" B3 |]
S:2 B:8 E:5 B:8
X:5 L:1/8 M:6/8 K:G (G/A/B).D D>ED | DcB AGA | (G/A/B).D D>ED | GAG GED | (G/A/B).D DED | DcB cde | dBG ABc | BcA GED :: GBd GBd | GBd ecA | GBd efg | GAG GED | GBd GBd | GBd def | gfg dBA | GAG GED :|
S:2 B:8 E:7 B:10
X:6 L:1/8 M:3/4 K:Emin E/F/G/A/ B2 e2 | ^d/e/f/d/ B2 B2 | cB AG FE | E/F/^G/A/ B2 B2 | gb fa eg | fe ^df BA | gb fa eg | fe/^d/ e2 E2 :: dd/e/ d2 B2 | cB/A/ B2 G2 | dd/e/ d2 B2 | cB/A/ B4 | cB AG FE | E/F/G/A/ B4 | gb fa eg | fe ^df BA | gb fa eg | fe/^d/ e4 :|
S:3 B:8 E:5 B:8 E:4 E:4 B:8
X:7 L:1/16 M:2/4 K:D A2F2 A2d2 | d2c2 edc2 | A2ce g2c2 | e2d2 fed2 | A2F2 A2d2 | d2c2 edc2 | A2ce g2c2 | d2d2 d2 z2 :: d2B2 dcB z | A2de fed2 | cde z efg z | gffg fed z | d2B2 dcB z | A2defed2 | cdef gfgc | d2d2 d4 :: [K:G] d4 g2B2 | d2G2 B4 | AGF z cBA z | ede z dcB z | d4 g2B2 | d2G2 B4 | AGF z d2>F2 | G2G2 G4 :|
S:2 B:9 E:7 B:9
X:8 L:1/4 M:2/2 K:G d/c/ | B d d c/B/ | c e e d/c/ | B d d c/B/ | c A A d/c/ | B d d c/B/ | c e e d/c/ | B d A/B/c/A/ | B G G :| d/c/ | B d g a | g/f/e/f/ g d | B d g f/g/ | a A A d/c/ | B d g a | g/f/e/f/ g d | B d A/B/c/A/ | B G G :|
S:3 B:9 E:4 B:17 E:4 E:3 B:10
X:9 L:1/8 M:4/4 K:A CD | EA, A,2 EA,FA, | EA, A,2 A,3 c | dcBA GABc | BB, B,2 B,2 CD | EA, A,2 EA,FA, | EA, A,2 A,3 c | dcBA GABc | AA, A,2 A,2 :| AB | c2 ec cBdB | BAcA AGFE | EBBc dcBA | GABc B2 AB | c2 ec cBdB | BAcA AGFE | EBBc dBAG | AA, A,2 A,2 AB | c2 ec cBdB | BAcA AGFE | EBBc dcBA | GABc B2 AB | c2 ac B2 gB | A2 fa AGFE | EBBc dBAG | A2 (3AAA A2 || fg | aA, A,2 A,B,CD | EDCB, A,3 g | agfe dcBA | GABc B3 g | agfe dcBA | dcde fgaf | ecBA GABd |1 c2 (3AAA A2 :|2 cA, A,2 A,2 ||
S:6 B:12 E:1 B:1 E:1 E:4 B:1 E:6 E:1 E:1 B:19 E:1 E:6 E:4 E:1 B:1 E:3 E:3 E:4 E:2 E:2 B:2
X:10 L:1/4 M:2/4 K:D A, A, | F,/E,/ D, | D, z | E, B,, | D,/D,/ B,, | B,,2 | D,/B,,/ D, | D,/D,/ D, | E, z | E, B,, | D,/D,/ B,, | B,, z |]: A,/A,/ A,/A,/ ||[M:3/4] A, F,/E,/ D, ||[M:2/4] E, z | E, D, | D,/D,/ D, | E, z | E, B,, | D,/D,/ B,, | B,,2 | A, A, | F,/E,/ D, | E, z | E, B,, | D,/D,/ B,, | B,,2 | D,/B,,/ D, | D,/D,/ D, | E, z | E, B,, | D,/D,/ B,, | B,, z :| B,, F,/D,/ ||[M:3/4] F,2- F,/A,,/ | A,,/4A,,/4A,,/ B,,/A,,/ z |]
S:2 B:4 E:6 B:4
X:11 L:1/4 M:3/2 K:Ador e c A B c2 | e c A c B/c/ d | e c A B c2 | B G G c B/c/ d :: c e g f e2 | c e g f e g | a3/2 g/ f e d2 | B G G c B/c/ d :|
S:3 B:9 E:6 B:9 E:4 E:4 B:9
X:12 L:1/8 M:4/4 K:G DF |"G" GDB,D G,B,DG |"G/C" BGAB"C" cdef |"G" afge dBGB |"C" cABG"D" AGEF |"G" GDB,D G,B,DG | "G/C" BGAB"C" cdef |"D" afge"C" dgec |"G" BG"D"AF"G" G2 :: GA |"G" BcBA GABc | "G" ded^c"^(D)" defg |"G" BcBA GABd |"C" cBAG"D" FGAc |"G" BcBA GABc |"G" ded^c"^(D)" defg | "D" afge"C" dgec |"G" BG"D"AF"G" G2 :: A2 |"Em" Beef e^def | gebe geag |"D" fdd^c defg | "Am" afge"C" dcBA |"Em" Beef e^def | gebe g2 ag |"B" fe^df"D" e=dB^c |"G" dB"D"AF"Em" E2 :|
S:2 B:9 E:4 B:9
X:13 L:1/8 Q:1/4=120 M:4/4 K:A "^Strathspey." (uc/B/) | vA<uE vE>uC E2- E(c/B/) | A<F F>E F2- F>A | vE>uF A<A vB>vcue>uf | ve<uc vB>uA F2- F(c/B/) | A<E E/F/A/C/ E2- E(c/B/) | A<F F/A/F/E/ F2 (F<A) | E>F A<A B>ce>f | f/e/d/c/ d/c/B/A/ F2- F |] (uc/d/) | ve>uf e<c e2- e>a | f>g f/g/a/f/ f2- f>a | e<c B>A A>Bc>B | A<F F>E [EC]2- [EC] (c/d/) | e>f f/e/d/c/ e2- e(a/g/) | f/e/f/g/ f/g/a/g/ f2- f(a/g/) | f/e/d/c/ d/c/B/A/ A>BcA | B/c/d/f/ e/c/B/A/ F2- F |]
S:2 B:9 E:8 B:9
X:14 L:1/8 M:2/2 K:G G3 B dB B2 | gBfB eBdB | cBAc BAGB | Addc dedB | G3 B dB B2 | gBfB eBdB | cBAc BAGB |1 ADFA G3 D :|2 ADFA GABd |: g3 f gdBd | gBfB eBdB | cBAc BAGB | Addc defd | g3 f gdBd | gBfB eBdB | cBAc BAGB |1 ADFA GABd :|2 ADFA G3 D ||
S:2 B:9 E:3 B:10
X:15 L:1/8 M:2/2 K:G (3(def) | gG (3GGG (EG)DG | (EG)DG (EG)AB | cBAG FGAB | cBAB cdef | gG (3GGG (EG)DG | (Aa)af gfed | cBAG FGAc | BGAF G2 :| (Bd) | g2 dg egdg | agbg agef | g2 dg egdg | agba g2 (ga) | (3(bag) (3(agf) gfed | Bdef gedc | (3(Bcd) ef gfge |1 dgba gfef :|2 dB (3(cBA) G2 |]
S:1 B:13
X:16 L:1/16 M:4/4 K:C E8 G4 | A4 d2 d2 e2 (3e e a | e12 | e2 e e g8- g2 (3g g c' | e4 d8 d2 c2 | c2 A2 A2 g6- g2 a c' | e2 d2 c4 A8 | A6 d2 (3c2 d2 e2 | d8- d2 (3d d g c4 B,3 D E4 A2 (3G A G |[M:3/4] E12 | [M:4/4] E3 G A2 (3c c d d8 | c2 A2 A2 g6- g2 (3g g c' | e2 d2 c2 (3c c e A8 |]
S:2 B:9 E:8 B:9
X:17 L:1/8 M:2/2 K:Dmin C2 | F2 FG A2 c2 | cBAG AGFG | A2 G2 G2 FG | A2 G2 G2 FD | F2 FG A2 c2 | BAGF ABGA | F2 D2 D2 CD | F2 D2 D2 :: c2 | d2 f2 c2 f2 | BAGF AGFG | A2 G2 G2 FG | A2 G2 G2 c2 | d2 f2 c2 f2 | BAGF ABGA | F2 D2 D2 CD | F2 D2 D2 :|
S:3 B:17 E:5 B:25 E:6 E:6 B:25
X:18 L:1/16 M:3/8 K:Ephr |: EE |"E" ^G4"Dm" (3FED |"E" E6- | E2c2B2 |"Am" A6 | A4 (3FED |"Dm" D6 | D2B2A2 | "E" G4"Dm" (3FED |"E" E2>G2 BA | G2>B2 dc | B2>d2 fe |"Dm" d2>c2 BA |"E" G2>A2 BA | G2>F2"Dm" ED | "E" E2>e2 BG | E2 z2 :: EE |"Am" E2c2"E7"B2 |"Am" A2>E2 AE | A6- | A6 |"Dm" A2f2e2 | d2>A2 dA | d6- | d2>c2 cB |"E" Bddc cB | Bddc cB | B6- | B2>c2 BA | GBBA AG | GBBA AG | G6- | G2>F2"Dm" ED | "E" E2>G2 BA | G2>B2 dc | B2>d2 fe |"Dm" d2>c2 BA |"E" G2>A2 BA | G2>F2"Dm" ED |"E" E2>e2 BG | E2 z2 :: EE |"Am" e6- | e6- | e6- | e4"G7" d2 |"C" c6- | c4"E7" B2 |"Am" A6- | A4"Cb7" G2 | "F" F6- | F4"A7" E2 |"Dm" D6- | D6 |"E" B4 B2 | B4 (3cBA | G4 G2 | G4"Dm" (3FED |"E" E2>G2 BA | G2>B2 dc | B2>d2 fe |"Dm" d2>c2 BA |"E" G2>A2 BA | G2>F2"Dm" ED |"E" E2>e2 BG | E2 z2 :|
S:2 B:9 E:6 B:9
X:19 L:1/8 M:6/8 K:Dmix |: GFG G2 B | AGE GED | GFG AGE | GED D2 E | GFG G2 B | AGE GAB | c2 A BGE |1 DED DEF :|2 DED D2 B |: c2 A BAG | ABA AGE | c2 A BGE | DED GAB | c2 A BAG | ABA ABc | dcA AGE |1 GED D3 :|2 GED DEF ||
S:1 B:8
X:20 L:1/4 M:4/4 K:Emin "^*""Em" E2"D" D2 |"C" E2"B7" B,2 |"^*""Em" E E"D" F F |"G" G A/G/"B7" F2 |"^*""Em" B B"D" A A | "C" G A/G/"B7" F B, |"^*""Em" E2"D" D F |"^Last: E""Em" E4 |]
S:2 B:9 E:4 B:9
X:21 L:1/8 M:2/2 K:D A,2 | F4 G>FG>B | A2 d2 dcB>A | F4 G>FGB | E6 A,2 | F4 G>FG>B | A2 d2 f2 e2 | d>AF>A B>GE>C | D6 || (3dcd | e2 d2 F3 d | c2 B2 E4 | C>DE>F G>AB>c | (3efe (3dcB A2 (3dcd | e2 d2 F3 d | c2 B2 E4 | C>DE>F G>AB>c | (3dcd f>e d2 :|
S:2 B:9 E:3 B:18
X:22 L:1/8 M:2/2 K:Amin cB | A^GAB AGEG | A^GAB cBcd | e^fge dedc | B2 G2 G2 cB | A^GAB AGEG | AGFG cBcd | e^fge dedB | c2 A2 A2 :| | eg | agab ageg | agab age^f | gage dedc | B2 G2 G2 eg | agab ageg | agab aged | cBcd edcB | c2 A2 A2 eg | agab ageg | agab age^f | gage dedc | B2 G2 G2 cB | A^GAB cBcd | dgdB cBAG | AcBd cedB | C2 A2 A2 ||
S:2 B:9 E:3 B:7
X:23 L:1/8 M:6/8 K:G DS | G>AG GAB | d>ed dBG | B>AB GED | EFE E2 D | G>AG GAB | d>ed dBG | B>AB GED | E3{F} G2 :: d | def g2 e | f2 d e2 B | def g2 e | fed e3 | def gfe | fed efgS |]
S:2 B:9 E:8 B:9
X:24 L:1/8 M:3/8 K:G D | G/F/GA | GFG | A/B/cB | A2 D | G/F/GA | GFG | A/B/AF | G2 :: B | d/c/BA | GFG | A/B/cB | A2 B | d/c/BA | GFG | A/B/AF | G2 :|
S:2 B:17 E:4 B:8
X:25 L:1/8 M:3/4 K:G Bc | dGBdcB | ADFAcB | GAGFDB, | C4 B,C | DB,DGBG | c3 dcB | AdcBcB | A4 Bc | dGBdcB | ADFAcB | GAGFDB, | C3 cBA | GB,DGBG | c3 BAG | AdcAFA | G4 FG |: ADcDBD | ADcDBD | ABAGFG | A3 GGF | EGBGAB | cdcBAG | AdcAFA | G4 FG :|
S:2 B:9 E:7 B:9
X:26 L:1/8 M:4/4 K:G |: GFGB AGED | GFGB d z d2 | efge dBBA | GBAG EE D2 | GFGB AGED | GFGB d z d2 | ef (3gfe dcBG |1 A2 g2 g2 dB :|2 A2 g2 g2 (3def |: g3 b a z af | g3 e d z Bd | efge dBBA | GBAG E2 D2 | gfge agaf | gfge d z Bd | ef (3gfe dcBG |1 A2 g2 g2 ef :|2 A2 g2 g2 z2 ||
S:2 B:5 E:3 B:11
X:27 L:1/8 M:2/2 K:G G>AB>G | A3 d c>Bc>d | B2 G2 d>de>=f | e3 d e>fg>a | f2 d2 :: a>fg>a | b3 a g>ag>f | e3 e a>gf>e | d2 d2 d2 cB | c3 B B3 A | A3 B c>Bc>d | e3 f e>de>f | g2 G>A B>cd>e | d2 B2 e2 e>B | c2 de A3 G | !fermata!G4 |]
S:1 B:11
X:28 L:1/8 M:2/4 K:Bb f' d' c' f' | c' g f d | f g b d | c4 | f' d' c' f' | c' g f d | f g f d | f g f d | f g c'2 | f'/ c'/ b3 | g f3 |]
S:3 B:1 E:1 B:9 E:1 E:6 B:9
X:29 L:1/8 Q:1/8=180 M:6/8 K:D (3A/B/c/ |: d2 d ded | cBA ABc | d2 d de=f | ecA A2 B/c/ | d2 d dfd | cBA ABc | dB/c/d =cBA |1 GED D2 (3A/B/c/ :|2 GED D2 A/G/ |: FDF ABA | FDF ABA | ECE GAG | ECE GAG | FDF ABA | FDF ABc | dB/c/d =cBA |1 GED D2 A/G/ :|2 GED D2 ||
S:2 B:8 E:5 B:8
X:30 L:1/8 M:6/8 K:Bmin GEF G2 (A | B)ec dBA | BAF GFG | AFD FGA | G>EF (G2 A) | Bee fed | BdB AFB | EFE E3 :: (g2 e) fed | B(ec) dBA | gfg afd | e{g}fe e2 (f | g2) e fed | B(ec) dBA | BdB AFB | EFE{F} E3 :|
S:2 B:8 E:5 B:8
X:31 L:1/8 M:4/4 K:C |: g2 g^f ge ce | ga ge fd de | g2 g^f ge ce | fa gf ec c2 | g2 g^f ge ce | ga ge fd df | ef ge ag fe | fa gf ec c2 :: Gc Ec Gc Bc | Gc Bc AF D2 | Gc Ec Gc Bc | Ba gf ec c2 | Gc Bc Gc Bc | Gc Bc AF D2 | ag fe fe dc | Ba gf ec c2 :|
S:4 B:5 E:7 B:4 E:7 E:6 B:5 E:7 E:9 E:6 B:4
X:32 L:1/8 M:2/2 K:G BA |"G" GEDE"^(D)" GABd |"G" g2 bg"D7" aged |"G" Bd d2"^(D)" ed d2 |"G" gedB"D7" A2 BA || "G" GEDE GABd |"C" g2 bg"D7" aged |"G" Bd d2"Em" edBG |"D7" AGAB"G" G2 :: Bd |"G" g3 b"D7" a2 ba | "G" gabg"D7" aged |"G" Bd d2"Em" ed d2 |"Am" gedB"D7" A2 BA ||"G" GEDE"^(D)" GABd | "C" g2 bg"D7" aged |"G" Bd d2"Em" edBG |"D7" AGAB"G" G2 :|
S:5 B:6 E:3 B:16 E:5 E:4 B:9 E:3 E:5 E:4 B:17 E:2 E:6 E:5 E:5 B:17
X:33 L:1/8 Q:1/4=76 M:2/4 K:C "^BegrA 1/4 ssung" G2 ed | c2 e2 | G2 z2 | G2 gf |"_rit." e2 d2 | !fermata!c3 z || [M:4/4][Q:1/4=82]"^A" G2 ed c2 e2 | G3 F E4 | G2 ed c2 e2 | d6 z2 | G2 fd B2 d2 | G3 F D4 | "_rit." G3 f e2 d2 | !fermata!c4 z2 | G2 ge c2 e2 | G3 F E4 | G2 ge c2 e2 | d6 z2 | G2 fd B2 d2 | G3 F D2 z2 |"_rit." G2 fe d2 B2 | !fermata!c6 z2 ||[M:3/4][Q:1/4=54]"^B" Gc | e2 c2 Gf | e2 c2 Ge | d2 d2 ed | c2 z2 Gc | e2 c2 Gf | e2 c2 ce |"_rit." g2 g2 ed | !fermata!c3 z || [M:3/4][Q:1/4=134]"^C" e2 | c3 A G2 | E2 G2 e2 | d4 G2 | F2 z2 d2 | B3 A G2 | G2 e2 d2 | c3 c d2 | e2 z2 e2 | c3 A G2 | E2 G2 e2 | d4 c2 | !fermata!A4"_langsam" f2 | e3 d c2 | d3 e"_rit." d2 | (c6 | c2) z2 ||[M:3/4][Q:1/4=56]"^D" GE | e2 c2 GA | GF D2 GF | e2 d2 ed | ce G2 GE | e2 c2 GA | GF D2 GF | e2 d2 ed | !fermata!c2 z2 GE | e2 c2 GA | GF D2 GF | e2 d2 ed | ce G2 GE | e2 c2 GA | GF D2 GF | e2"_rit." d2 ed | !fermata!c4 |]
S:2 B:8 E:6 B:8
X:34 L:1/4 M:4/4 K:G d B/G/ D G | z4 | c A/F/ D F | z4 | d B/G/ D G | z4 | c A/F/ D F | z4 :| d B/G/ D/G/B/d/ | c A/A/ A A | c A/F/ E F | G B d2 | d B/G/ D/G/B/d/ | c A/A/ A A | c A/F/ E F | G G G2 :|
S:1 B:10
X:35 L:1/8 M:12/8 K:G G2 GF DGFD E/F/G AB | EDE B z A z G2 FDF | G2 GF DGFD E/F/G AB | cED F z G z A2 BAG :: |1 MAB c E2 A G B2 G | cd c e2 G x G2 A | BA B d2 G D A2 F ||1 de f d2 A B D2 E :|2 ED D D6 D ||
S:2 B:9 E:6 B:8
X:36 L:1/8 M:2/4 K:Amix e | A2 A>B | cB ce | A2 Af | ec B2 | A2 A>B | cB ce | fa ea | c2 BB :: ce ef/g/ | ae fe | ce ef | ga cB | ce ef/g/ | ae fe | fa ea | c2 BB :|
S:2 B:8 E:5 B:8
X:37 L:1/8 Q:1/8=180 M:2/2 K:G D2 G2 BABG | AcBd cBAG | D2 G2 BABG | AcBd c2 g2 | D2 G2 BABG | AcBd c2 BA | BdcB AcBA | BGAF G4 :: efgd Bd g2 | G2 FG AB A2 | (ef)(gf) (ef) g2 | G2 FG AB A2 | efgd BdeG | FGAB c2 BA | BdcB AcBA | BGAF G4 :|
S:4 B:9 E:1 B:1 E:5 E:1 B:9 E:4 E:1 E:4 B:9
X:38 L:1/8 Q:1/8=160 M:6/8 K:D "^\"Part A\"" B |S d2 e d2 B | ABA AFD | FGA A2 f | g2 e ede | f2 e d2 B | ABA AFD | FGA Ade | f2 d d2 ||"^final" f2 d d3 |]"^\"Part B\"" g | fga afa | afa agf | b2 e b2 e | b2 e gfe | fga afa | aba agf | bab e3 | e2 f gfe ||"^\"Part C: Trio\"" F/E/ | D>ED DFA | B3- B2 c/d/ | A>FD DEF | E3- E2 F/E/ | D>ED DFA | B3- B2 c/d/ | AdF EDE | D3- D2 A!D.S.! ||
S:2 B:8 E:4 B:8
X:39 L:1/8 M:3/4 K:Dmin [AFC]2 a>b ag | a>g fe fg | a>c b>g af | (e/f/)g/e/ fc AF | [AFC]2 a>b ag | a>g fe fg | a>c b>g af | (e/f/)g/a/ [gB]2 [fA] z :: a>f d>f a2 | g>e ^c>e g2 | f>e d>f ed | .d(^c/d/) .e(e/c/) A2 | a>f d>f a2 | g>e ^c>e g2 | f>e d>f (e^c) | (3(A^ce) d2 z2 :|
S:2 B:9 E:4 B:16
X:40 L:1/8 Q:1/8=220 M:3/8 K:D d | a2 g | fed | A2 c | def | e2 a | fed | A2 c | d2 :| e | e2 e | agf | e2 e | agf | e2 e | edc | dcB | A2 A | g2 g | fed | g2 g | fed | g2 g | fed | edc d2 :|
S:2 B:9 E:6 B:9
X:41 L:1/8 M:6/8 K:G B/A/ | GDE G2 A | Bgf gdB | ABc BGA | BcA BGE | GDE G2 A | Bgf gdB | ABc BcA | BGG G2 :| B/d/ | e2 e e2 e | egf edB | d2 d d2 d | dge dBG | c2 d e2 d | gdB A2 d | BGA BcA | BGG G2 :|
S:2 B:8 E:5 B:8
X:42 L:1/8 M:6/8 K:G G2 e dBG |{c} BAB dBG | G2 e dBG |{B} AGA BGD | G2 e dBG |{c} BAB deg | age dBG |{B} AGA BGD :: gag f2 f | ede def |{a} gfg efg | aga bge | gbg a2 g | edB deg | age dBG | AGA BGD :|
S:1 B:8
X:43 L:1/8 M:2/4 K:F d A c d | G F/ G/ D C | d A c d/ c/ | G4 | d A c3/2 d/ | G F/ D/ C2 | G c F E/ D/ | C4 |]
S:2 B:9 E:6 B:9
X:44 L:1/8 Q:1/2=116 M:2/2 K:D |:"^A" A |"D" d2 fd A2 dA |"G" B2 GB"Em7" e3 d |"A" c2 Ac"A7" ag fe |"D" f2 d2 d2 A2 | "D" d2 fd A2 dA |"G" B2 GB"Em7" e3 d |"A" c2 Ac"A7" ed ce |"D" f2 d2 d3 ::"^B" A | "D" d2 d2"Bm" fe dc |"G" B2 B2"Em7" ed cB |"D" A2 d2 f2 ed |"A7" e2 A2 A2 Ac |"D" d2 d2"Bm" fe dc | "G" B2 B2"Em" d3 B |"D" A2 d2"A7" ed ce |"D" f2 d2 d3 :|
S:2 B:8 E:5 B:8
X:45 L:1/8 M:6/8 K:Emin e3 dBA | BAG EDB, | DEG Eed | BAG ABd | dee dBA | BAG EDB, | DEG Eed | BAF E3 :: e3 gfe | beg fed | Beg beg | fed e2 f | g3 edB | BAF DFA | d2 e fed | BAF E3 :|
S:2 B:9 E:4 B:16
X:46 L:1/8 M:6/8 K:Gmin BAc BFE | DEF B2 c- | cdB c2 B | (3ABc A FGA | B3 BFE | DEF Bdf | gfd edc |1 cBA Bdc :|2 cBA B z2 || c3 cAB | cdA c2 F- | FAc f2 =e | dcA BAB | c3 cAB | cdA c3 | c3 =EFG | GF=E FAB | c3 cAB | cdA c2 F- | FAc f2 =e | dcA BAB | cFF dFF | cdA c3 | c3 =EFG | GF=E FGA ||
S:3 B:8 E:8 B:8 E:5 E:5 B:8
X:47 L:1/8 M:2/2 K:Ador A2 B2 c2 d2 | egf>a g2 (d>c) | B2 GB d2 G2 | B2 GB d2 G2 | A2 B2 c2 d2 | edfa g2 f2 | gage d2 B2 | (A8 || A2) B2 c2 d2 | egf>a g2 d>c | B2 ge d2 G2 | BAGB dB G2 | AGBd cBcd | edfa g2 f2 | gage d2 B2 | A8 |: a2 e2 a2 ab | a2 e2 e2 ef | g2 gg{ga} gfga | b2 g2 d2 fg | a2 ab a2 ba | {ga} gfga b2 a2 | gbge d2 B2 | A8 :|
S:2 B:9 E:4 B:16
X:48 L:1/8 M:6/8 K:Amin AcA dAe- | e2 g ^fed | ecd BcA | BAB AGE | AcA dAe- | e2 g ^fed | age deg |1 edB A2 z :|2 edB A2 B || BAG DGB | BAd BcA | cAd AeA | g^fd e2 B | BAG DGB | BAd BcA | age deg | edB A2 B | BAG DGB | BAd BcA | cAd AeA | g^fd e2 a | aec Ace | fed ecA | Ace Ace | dBG A2 ||
S:2 B:9 E:5 B:9
X:49 L:1/8 M:6/8 K:Ador g/f/ | edB G2 A | Bed Bcd | edB G2 A | BAG AGE | DED G2 A | Bed Bcd | ede gdB |{c} BAG A2 :: d | e2 f gfg | eag fed | e2 f gfg | efg a2 a | bag agf | gfe def | gfe fdB |{c} BAG A2 :|
S:2 B:11 E:4 B:9
X:50 L:1/8 M:6/8 K:A "A" c3 cBA | E3 EAB | c3 cBA | e3 e2 c |"D" dfd dcB |1"A" cec cBA |"B" B3 ^g2 f |"E" efd cdB :|2 "A" Aaf ecA |"D" BcB EFG |"A" A3 Aag |]"D" faf dfa |"A" ecA ABA |"E" BcB EFG |"A" AEA cBA | "D" fdf agf |"A" eaf ecA |"E" BcB EFG |1"A" A3 Aag :|2"A" A3 [cea]3 |]
S:3 B:9 E:3 B:8 E:4 E:3 B:8
X:51 L:1/8 M:2/2 K:Dmix dB"^segno" | A2 (AF) DFAF | G(F{FE}E)F GBdB | BAFA DFAd | BGFG TE2 D2 | FAAF DFAF | G(F{FE}E) FGBdB | BFAF DFAd | BGFG E2 D2 || !fermata!ABde f2 (fa) | gefd edBd | ABde (Tfe)fg | afdf e2 d2 | ABde f2 (fa) | gefd edBd | ABde faab | afdf e2 d2 || A2 (Ac) BAGF | GABc dBAG | FGAc BGGB | AFDF TE2 D2 | FAAc BAGF | GABc dBAG | FGAB defb | afdf e2 d2"^segno" |]
S:2 B:6 E:3 B:5
X:52 L:1/8 M:4/4 K:G G2 ge d2 ed | Bdge dBAB |1 G2 ge d2 ed | B2 Ac BGEF :|2 g2 ge d2 ed | B2 Ac BG G2 || Beed e2 fe | dfaf gfed | Beed e2 fe |1 dfaf g4 :|2 dgfa gedB ||
S:2 B:4 E:4 B:8
X:53 L:1/8 M:4/4 K:Edor |: EFGB A3 B | EFGB AGFG | EFGB A3 B | d2 BA AGFG :| EBed c3 B | BABd cABB | EBed c3 B | BAAG GFFE | EDed c3 B | BABd cABB | EFGB A3 B | d2 BA AGFG ||
S:2 B:17 E:6 B:16
X:54 L:1/8 M:3/4 K:Ador E | A3 B c2 | e3 d c2 | Bg g2 e2 | d3 G B2 | A3 g f2 | e3 d c2 | B3 A G2 | E6 | A3 B c2 | e3 d c2 | B3 A G2 | E3 F G2 | A2 g z z f | e3 f g2 | e3 d B2 | A6 || A6 | A3 c B2 | A3 G E2 | G3 E D2 | c4 A2 | Bg g2 f2 | e3 f g2 | e3 f ge | A4 B2 | c3 A B2 | A3 G E2 | G3 A G2 | E3 D c2 | Bg g z z e | d3 G B2 | A6 ||
S:2 B:8 E:6 B:8
X:55 L:1/8 Q:1/2=80 M:2/2 K:G e2 EF GFGE | gfge e^dcB | e2 EF GFGE | cBcA B2- B2 | e2 EF GFGE | gfge e^dcB | b2 ag a2 gf | g2 Tf2 e4 :: g2 fe e^dcB | g2 fe e^dcB | e2 B2{d} c2 BA |{A} G2 fe B2- B2 | e2 EF GFGE | gfge e^dcB | e2 B2{d} c2 BA | G2 TF2 E4 :|
S:2 B:5 E:3 B:9
X:56 L:1/8 M:4/4 K:Fmix f | c<F c>A c>F A<f | c<F c>A{A} G2 G>f | c<F c>A f>g{fg}a>g | f>d{d}c>A G2 G :| c | f>g{fg}a>g fcAF | (f/e/f/g/) a>c{c} d2 d>e | f>ga>f g<af<c | d>fc>A{A} G2 G>c | f>g{fg}a>g fcAF | (f/e/f/g/) a>c{c} d2 dg | (f/e/f/g/) a>f (g/f/g/a/) f>c | d<f c>A{A} G2 G ||
S:2 B:8 E:4 B:8
X:57 L:1/8 M:6/8 K:Ador |: c3 B3 | AGE DB,G, | A,3 EDB, | DEG A2 B | c3 B3 | AGE DB,G, | A,3 E3 | DB,G, A,2 B :: cBA aec | Aca ecA | GBd gdB | GBg edB | cBc dcd | ede gab | age dBG | E2 G A2 B :|
S:2 B:9 E:8 B:9
X:58 L:1/8 M:4/4 K:G dc | Bc d2 d2 B2 | cd e2 e2 c2 | Bc d2 d2 B2 | c2 A2 A2 dc | Bc d2 d2 B2 | cd e2 e2 c2 | Bc d2 A3 c | B2 G2 G2 :: dc | Bcde d2 ef | g f g a g3 c | Bc d2 d2 B2 | c2 A2 A2 dc | Bcde d2 ef | gfga g3 c | Bc d2 A3 c | B2 G2 G2 :|
S:2 B:10 E:4 B:10
X:59 L:1/8 M:2/2 K:G (3(def) |"G" g2 f>e d2 B>A |"C" G>FG>A"G" B>G D2 |"C" D>GF>G"G" D>GF>G | "A7" B>dc>B"D" A2 (3(def) |"G" g2 f>e d2 B>A |"C" G>FG>A"G" B>G D2 |"C" D>GF>G"D" A>gf>e |1 "D" d>cB>A"G" G2 :|2"D" d>cB>A"G" G |: d^c>d |"G" B>DG>B"G7" d>gf>g |"C" e>Gc>d e>gf>e | "G" d>^cd>e"Em" d>=cc>B |"A7" B>AA>G"D" A>d^c>d |"G" B>DG>B"G7" d>gf>g |"C" e>Gc>d e>gf>e | "G" d>gf>e"D" d>cB>A |1"G" B2 G2 G :|2"G" B4 G2 G2 |]
S:3 B:4 E:9 B:4 E:5 E:5 B:8
X:60 L:1/8 Q:1/8=100 M:4/4 K:G "^A1" g2 gf e2 e2 | dedc B2 Bc | d2 G2 A2 c2 | B3 A G4 :|"A2" G2 c2 c2 e2 | dedc B2 Bc | d2 G2 A2 c2 | B3 A G4 :|"B" gfge fe d2 | gfge fe d2 | gfgf e2 a2 | f2 e2 d2 Bc | g2 gf e2 e2 | dedc B2 Bc | d2 G2 A2 c2 | B3 A G4 :|
S:2 B:5 E:4 B:9
X:61 L:1/8 Q:3/8=110 M:6/8 K:G GAG B2 B | ABA c3 | BdG c2 B |1 AGF G2 D :|2 AGF G3 |: g2 f g2 d | de=f e2 d | def gde | dcB A2 d | edc Bcd | edc Bcd | e/f/gG c2 B |1 AGF G3 :|2 AGF G2 D ||
S:3 B:16 E:3 B:8 E:3 E:7 B:8
X:62 L:1/8 Q:1/4=120 M:2/2 K:G "^Fast" D2 BD GABc | dBde dBAG | EDCD EGAB | cBcd cBAG | FEFG ABde | fefa fdef | gedc BGAB | [M:2/4] G2 G,2- |[M:2/2] G,A,B,D GABc | dBde dBAG | EDCD EGAB | cBcd cBAG | FEFG ABde | fefa fdef | gedc BGAF |[M:2/4] G2 [Bg]2- |:[M:2/2] [Bg]2 [Bg]4 fg | fgag defg | gfga gedB | AcAc Acde | faaf abag | fefa fdef | gedc BGAF |[M:2/4] G2 [Bg-]2 ::[M:2/2]"^Alternate 'B' part" [Bg]bgb gbgb | gbgb gdef | gfga gedc | eceA Bcde | fgaf ac'ba | fefa fdef | gedc BGAB |[M:2/4] G2 [Bg-]2 :|
S:3 B:9 E:5 B:9 E:4 E:5 B:9
X:63 L:1/8 M:6/8 K:D |: EAB =cAG | Adc d2 e | fag efd | A2 G EFD | d3 afd | Bef g3 | fed ecA |1 GEA D2 G :|2 GEA D3 |: dcd f/g/af | gec Ace | ded AFA | =cBc EFG | Add f/g/af | gec Ace | ded AFA |1 GEA D3 :|2 GEA D2 A |: d3 aba | gfg aba | d3 aba | gef gfe | def ecA | G2 B AFG | Ace =cde |1 AGE D3 :|2 AGE D2 G ||
S:2 B:9 E:5 B:9
X:64 L:1/8 M:4/4 K:D |: B2 |"D" A2 FA-"D/F#" ADFA |"G" B2 GB- BDGB |"D" A2 FA- ADEG |"Em" EFGA"A7" GFED | "D" A2 FA-"D/F#" ADFA |"G" B2 GB- BDGB |"A7" ABcd efge |"D" f2"G" d2"D" d2 :: e2 |"D" f2 df- ffdf | "Em" geaf gfeg |"D" f2 df- fGdf |"A7" e2 ce- eAce |"D" f2 df- ffdf |"Em" geaf gfed |"A" ABcd efge | "D" f2 d2 d2 :|
S:2 B:8 E:5 B:8
X:65 L:1/8 M:6/8 K:G |: G3 DGB | A3 DAc | B2 c dBG | F2 G AFD | G3 DGB | A3 DAc | BcB AGF | G3 G,3 :: d3 dBG | F2 G AFD | E2 E EDC | B,2 C DCB, | d2 d dBG | F2 G AFD | EcB AGF | G3 G,3 :|
S:2 B:6 E:4 B:9
X:66 L:1/8 Q:1/2=60 M:4/4 K:C C |[K:G] aeO aD1747GA | B2 BB B2 d2 |"^sic" cB A2 AA A2 | Bc d2 cB c2 | BA G2 GG G2 :: ge | d2 dd d2 GA | B2 BB B2 ge | d2 dd d2 cB | AGFE D2 B2 | BB B2 g2 dB | A2 AA A2 Bc | d2 cB c2 BA | G2 GG G2 :|
S:2 B:9 E:7 B:9
X:67 L:1/8 M:2/4 K:G D>G | BB B/A/G/B/ | AG E2 | GE ED | G>A BG/B/ | dd dB | ed B>G | AG ED | G3 :: d | e3 g | d3 B | AG ED | G>A BG/B/ | dd dB | ed B>G | AG ED | G3 :|
S:1 B:12
X:68 L:1/8 M:6/8 K:G G | GAG GDD | GAG G3 | G2 d d2 d | BAG G2 G | ABc ccc | BAG G2 G/G/ | ABc BAG | [M:9/8] AFD D3 GGG |[M:6/8] ABc BAG |[M:9/8] AFD D3- D3 |[M:6/8] D3- D |]
S:1 B:29
X:69 L:1/8 Q:1/8=320 M:6/8 K:D a/g/ | f2 e e2 d | d2 d ede | fgf ede | dAF D2 g | f2 e e2 d | d2 d ede | fgf ede | d3 d3 | f2 f faf | faf faf | e2 e ege | ege ege | f2 f faf | e2 e efg | fed agf | f3 e3 | e2 f e2 A | e2 f e2 A | dfa agf | f3 e2 g | fdd gee | fdd gee | fga efg | fga efg | f2 e e2 d | d2 d ede | fgf ede | d3 d2 ||
S:2 B:8 E:3 B:8
X:70 L:1/4 M:4/4 K:A [EB] c A F |{D} E2 E2 | [EB] c A F |{D} E E/{FE}D/ B, D | [EB] c A F |{D} E2 E{FE} D | C A,2 B, | C A,3 :| [A,E]2 A,3/2 B,/ | C D2 F | E2 E3/2{FE} D/ | =G E2{FE} D | [A,E]2 A,3/2 B,/ | C D2 F | E F/E/ D B,/D/ |{=G,} A,2 A,2 :|
S:2 B:9 E:5 B:9
X:71 L:1/8 M:6/8 K:G d/c/ |"G" BGG DGG | BGB dcB |"Am" cAA EAA |"D7" cAc edc |"G" BGG DGG | BGB dcB |"C" cBc"D7" Adc | "G" BGG G2 :| g | bgg dgg | bgb bag |"D7" aff dff | afa agf |"C" egg"G" dgg |"D7" cgg"G" BgB | "C" cBc"D7" Adc |"G" BGG G2 :|
S:2 B:4 E:4 B:8
X:72 L:1/16 Q:1/4=76 M:2/4 K:G |: G2DE G2e2 | .d.B(AG) .A.F(ED) | G2DE G2e2 | dBcA G4 :: d2Bc d2g2 | fafd ege^c | d2Bc d2g2 | fae^c d4 | dgfe edcB | cAdG GFED | G2DE G2e2 | dBcA G4 :|
S:2 B:8 E:5 B:8
X:73 L:1/8 Q:3/8=120 M:6/8 K:G G2 G A2 A | (Bd)B G2 z | G2 G A2 A | (B3 G2) z | G2 G A2 A | (Bd)B G2 z | .e z z (A2 c) | (B3 G2) z :|"^MF" g3 e2 g | (faf) d2 z | [fA]3 e2 g | (f3 d2) z | .c z .B .c z .d | .e z .f .g z z | [eG] z z A2 c | (B3 G2) z :|
S:3 B:8 E:1 B:1 E:6 E:1 B:9
X:74 L:1/8 M:6/8 K:G ded BAB | dBA A2 B | ded BAB | dBG GAB | ded B3 | dBA A2 g | f/g/af gfe |1 dBG GAB :| dBG GBd || eAA fed | eAA ABd | eAA gfe | dBG GBd | eAA fed | eAA A2 g | f/g/af gfe |1 dBG GBd :|2 dBG GAB ||
S:1 B:12
X:75 L:1/8 M:6/8 K:G GB B/A/ Bd d/e/ | gdB A2 G | G4 z2 | GB B/A/ Bd e/f/ | gba/g/ g2 f/d/ | d4 z2 | GB B/A/ Bd e/f/ | gba/g/ g2 f/d/ | f4 e/d/ | cBB/A/ Bdd/e/ | fdB A2 G | G6 ||
S:4 B:8 E:5 B:16 E:4 E:4 B:8 E:3 E:4 E:8 B:16
X:76 L:1/8 Q:1/4=120 M:3/4 K:C c3 e d2 | d3 f e2 | c2 d2 e2 | f2 d2 z2 | !wedge!f!wedge!e!wedge!d!wedge!c!wedge!B!wedge!A | G4 AB | cf e2 d2 |{d} c6 :: g3 agf | e2 ed ef | g2 (gf)(fe) | (ed) !wedge!c!wedge!B AG | c2 (c/B/c/d/) e2 | A2 (A/G/A/B/) c2 | de fd ec | B2 d/c/B/A/ G2 | c3 e d2 | d3 f e2 | c2 d2 e2 | f2 d2 z2 | !wedge!f!wedge!e!wedge!d!wedge!c!wedge!B!wedge!A | G4 AB | cf e2 d2 |{d} c6 :: (EG) !wedge!c!wedge!c!wedge!c!wedge!c | (FA) !wedge!d!wedge!d!wedge!d!wedge!d | (FG) c2 (3(cde) | !wedge!f!wedge!e!wedge!d!wedge!c!wedge!B!wedge!A | (EG) !wedge!c!wedge!c!wedge!c!wedge!c | (FA) !wedge!d!wedge!d!wedge!d!wedge!d | (EG) c2 TB2 |{B} c6 :: G4 AB | c4 ec | G2 F2 E2 | TE2 D4 | G4 AB | c4 ec | Gg gf fe | e2 d2 z2 | (EG) !wedge!c!wedge!c!wedge!c!wedge!c | (FA) !wedge!d!wedge!d!wedge!d!wedge!d | (FG) c2 (3(cde) | !wedge!f!wedge!e!wedge!d!wedge!c!wedge!B!wedge!A | (EG) !wedge!c!wedge!c!wedge!c!wedge!c | (FA) !wedge!d!wedge!d!wedge!d!wedge!d | (EG) c2 TB2 |{B} c6 :|
S:2 B:10 E:5 B:9
X:77 L:1/8 M:4/4 K:C BEA ue2003 |[M:6/8][K:G]SOSOO .!fermata!PMTCOMD | GBB BAG | Bdd dBG | cee dBG | BAA A2 B | GBB BAG | Bdd dBG | cee dBA | BGG G2 :: d | gfg afd | efg d2 B | cee dBG | BAA Adf | gab afd | efg dBG | cee dBA | BGG G2 :|
S:2 B:5 E:4 B:9
X:78 L:1/8 M:4/4 K:A c>B | AE EF AB c2 | dB c/B/A F2 FE/F/ | AE EF AB c>d | ec Bc/B/ A2 :| a2 | f/g/a ea ca e>c | dB c/B/A F2 a2 | f/g/a ea ca e>c | dB ec A2 a2 | f/g/a ea ca e>c | dB c/B/A F2 FE/F/ | AE EF AB c>d | ec Bc/B/ A3 ||
S:2 B:9 E:5 B:9
X:79 L:1/8 M:4/4 K:D |: FE | D2 d2 D2 d2 | BdcB A3 F | GFGB AFDF | E2 e2 cAGE | D2 d2 D2 d2 | BdcB A3 F | GFGB AFDF |1 EGFE D2 :: ag | f2 df e2 Bc | d2 fB A3 F | GAce gecB | A2 b2 a3 g | f2 df e2 Bc | d2 fB A3 F | GAce geBc | e2 d2 d2 :|
S:2 B:5 E:3 B:9
X:80 L:1/8 M:2/2 K:Gmin D | G/G/G (Bd) gdBG | F/F/F (Ac) fcAF | G/G/G (Bd) gdBG | ^FGDC B,G,G, :| d | g/g/g (bg) ^fgdg | =efcf efcf | g/g/g (bg) ^fgdc | BG ^Fd BGGd | g/g/g (bg) ^fgdg | =efcf efcf | gba^f gdcB | AG^FA BGG ||
S:3 B:6 E:3 B:5 E:7 E:3 B:4
X:81 L:1/8 M:2/2 K:G ge | dBGB d2 (ef) | g2 af gfed | bgaf gfed |1 BedB A2 :|2 egfa g2 |] (GA) | B2 (dB) A2 (BA) | GABG AGFD | B2 (dB) A2 (BA) | GABG A2 (ge) || dBGB d2 (ef) | g2 af gfed | bgaf gfed | egfa g2 |]
S:3 B:1 E:1 B:8 E:1 E:5 B:8
X:82 L:1/16 M:2/4 K:G d2>c2 ||S BdcA GFGB | AFcF dFcA | BdcA G2eg | fdcA BGGA | BdcA GFGB | AFcF dFcA | BdcA GBdg | fdcA BGGg :: fgaf g2ag | fgag fdde | fgaf g2ag | fdcA BGGd | fgaf g2ag | fgag fddg | bgaf gfed | BcAc BGGA2 :|
S:2 B:8 E:5 B:8
X:83 L:1/4 M:2/2 K:D A3/2 B/ A3/2 B/ | A d f2 | e3/2 f/ g c | d e f2 | A3/2 B/ A3/2 B/ | A3/2 d f2 | e3/2 f/ g c | e d d2 :: d c B c | B A A2 | a g B c | d e f2 | d c B c | B A A2 | a g B c | e d d2 :|
S:1 B:16
X:84 L:1/4 Q:1/4=120 M:6/4 K:G "G" B3"^(D7)" A2"^(Em)" G |"C" G2 E E3 |"G" D3 G2 B |"D" A3- A2 z |"G" B3"^(D7)" A2"^(Em)" G | "C" G2 E E3 |"G/D" (D2 G)"D" F2"^(D7)" A |"G" G3- G2 z |"G" d3"C" e2 d |"G" d2 B d3 | d3"C" e2 d | "D" d2 B A3 |"G" B3"^(D7)" A2"^(Em)" G |"C" G2 E E3 |"G/D" (D2 G)"D" F2"^(D7)" A |"G" G3- G2 z |]
S:3 B:9 E:1 B:1 E:4 E:0 B:9
X:85 L:1/8 M:6/8 K:A E | ABA a2 f | ecA B2 A | FBB Bcd | cBA F2 E | ABA a2 f | ecA cde | fga ece | dcB A2 :| e |: f2 f e2 c | a2 a g2 e | aba g2 e | f3 e2 e | f2 f e2 c | a2 a g2 e | a2 a g2 f |1 efc cde :|2 efc cdB ||
S:1 B:10
X:86 L:1/8 M:4/4 K:D A2 | D2 D2 D2 Dd | d2 d_B A2 z G | =F3 E D2 EF | GAG=F E2 z E | A2 A2 G2 A2 | =F3 E D2 EF | GAG=F E2 E2 | A2 A2 G2 A2 | =F3 E D2 |]
S:3 B:8 E:4 B:9 E:4 E:5 B:9
X:87 L:1/8 Q:1/8=180 M:4/4 K:G "^D modal" D2 ED EFGG | AGAB c2 AG | ABcA dcAF | G2 AF GBAF | DEFD EFGG | ABcA d2 de | fddc d2 ed | cAGE ED D2 :| Addd fddd | c2 cd cA G2 | ABAF GE E2 | FGAB c2 AG | Add/c/d d2 d2 | c2 cd cA G2 | ABcA dcAG |1 ABcA d3 z :|2 ABcA d3 || c | Addd fddd | efge ecAd | cdef g2 ef | gfge dcAd | d2 dc AFAG | FGAB c2 AG | ABcA dcAG | ABcA d3 :|
S:2 B:10 E:4 B:10
X:88 L:1/16 M:6/8 K:Bb (B/d/f3) .f2 (B/e/g3).g2 |{g} (f2>e2)d2 c2B2A2 | (B2>c2)Bc (d2>e2)de | f2e2d2 (c2>B2)A2 | [M:6/8] B2BcBc d2dede | f2e2d2 c2>B2A2 | (B2>A2)G2 F2B2D2 | E2C2F2{E} D2>C2B,2 | B2BAG2 F2B2D2 | E2C2F2 D4 B,2 :|"^1st Variation" z (B/d/f2).f2 z (B/e/g2).g2 | f2gfedc2B2A2 | B2{cBA}B>cB>c d2{edc}d>ed>e | f2gfed dcecBA | B2{cBA}B>cB>c d2{edc}d>ed>e | z (fbagf) (gedc) (BA) | (cB)(BA)(AG) (GF)(FE)(ED) | (ED)(CDEF) EDCD B,2 | (cB){c}(BA){B}(AG){A} (GF){G}(FE){F}(ED) | (EDCG)(FE) D2 B,4 ||
S:4 B:9 E:5 B:9 E:7 E:5 B:9 E:8 E:5 E:6 B:9
X:89 L:1/8 M:6/8 K:Bmin f |"Bm" BBB d2 e | fBB fBB |"A" AAA c2 d | eAA eAA |"Bm" BBB d2 e | fBB fBB |"Bm" fgf"A" edc | "Bm" dBB B2 :: c |"D" d2 e fdd | add fdd | dde fdd |"A" eAA ABc |"D" d2 e fdd | add fdd | "A" eee f2 e |"Bm" dBB B2 :: f |"Bm" BBB d2 e |"D" f2 e fga |"A" AAA c2 d | cee ecA | "Bm" BBB d2 e |"D" f2 e fga |"A" ede f2 e |"Bm" dBB B2 :: f |"Bm" BBB BfB | BaB fBB |"A" AAA AeA | AaA eAA |"Bm" BBB BfB | BaB fBB |"D" fgf"A" edc |"Bm" dBB B2 :|
S:2 B:4 E:4 B:8
X:90 L:1/8 Q:1/8=130 M:6/8 K:G d2 d ded | c2 B ABc | d2 G G2 A | B3 c3 :| BAG G2 B | AFD D2 D | DGG G2 A | B3 c3 | BAG G2 B | AFD D2 d | gGG G2 A | B3 c3 ||
S:1 B:9
X:91 L:1/8 M:6/8 K:C G | c2 c c B c d2 B G2 G A2 A B A B c G F E D C | c2 c c B c d2 B G2 G A2 A B A B c2 c c2 G | c2 c c B c d2 B G2 G A2 A B A B c G F E D C | c2 c c B c d2 B G2 G A2 A B A B c2 c c2 G | c2 G E2 G e2 c c d e f2 d e2 c d d d d2 G | c2 G E2 G e2 c c d e f a g f e d c c c c2 G | c2 G E2 G e2 c c d e f2 d e2 c d d d d2 G | c2 G E2 G e2 c c d e f a g f e d c c c c2 ||
S:4 B:8 E:5 B:9 E:4 E:5 B:9 E:3 E:3 E:3 B:5
X:92 L:1/8 M:2/4 K:G DG EG | DG EG | DG BG | FA AG/E/ | DG EG | DG EG | DG BG | FA G2 :| DG GA/G/ | FA A2 | DG FG | B2 BA/B/ | cc BB | AA A3/2B/4 | AG FG |1 A2 A2 :|2 A2 AD || GF/G/ BA/B/ | dB GA/G/ | FA EA | GF ED | GF/G/ BA/B/ | dB GA/G/ | FA EF |1 GB GB :|2 G2 G2 || G3/2F/4 E/F/G/F/ | EE DD | CC B,B, |1 A,A, G,B,/D/ :|2 A,A, G,2 :|
S:2 B:8 E:5 B:4
X:93 L:1/8 Q:1/4=150 M:2/4 K:Dmin |:"Dm" D3 F |"Dm" A3 A |"Dm" B3 G |"Dm" A4 |"Gm" G3 E |"Dm" F3 D |"A" E3 ^C |"Dm" D2 D2 :: "Gm" GG FE |"Dm" FF ED |"A" EE D^C |"Dm" D2 D2 :|
S:2 B:9 E:3 B:10
X:94 L:1/8 M:4/4 K:G |: FA | BdFB DFBd | fbdf BdFB | ceAc FACE | AFcA ecAF | BdFB DFBd | fbdf BdFB | G=Bcd egf_B | AFGA B2 :: cB | Afcf Afcf | AFAc fcAc | dfBf dfBf | dBdf bfdf | egcg egcg | =eceg bgeg | fcaf =ecge |1 f=efg f2 :|2 f=efg f_edc ||
S:2 B:8 E:3 B:12
X:95 L:1/8 M:4/4 K:D df f2 eBdB | AF F2 EDB,A, | dBAF DEFA | Bded BAFA | f2 df e2 dB | AF F2 EDB,A, | B,EFE DEFA | BdAG FD D2 :| fa a2 afde | faaf bfaf | gfed Bdag | f/g/a edBA F2 |1 fa a2 afde | faaf bfaf | gfef gbag | f/g/a eg fd d2 :|2 gb (3bbb afde | f3 d eB B2 | Bded BAFA | dBAG FD D2 ||
S:2 B:5 E:5 B:5
X:96 L:1/8 M:2/2 K:G D | G2 BG dGBG | G2 BG FAAB | G2 BG dGBG | cABG DG G2 :: f | gfed edcB | gfed efga | gfed edcB | cABG DG G2 :|
S:2 B:8 E:7 B:8
X:97 L:1/8 M:6/8 K:A |: cAA eAA | cAA e2 c | dBB fBB | dBB f2 e | cAA eAA | cAA e2 c | d2 e fga | edc B2 A :: cAA f/g/a/g/f/e/ | cAA e2 c | dBB f/g/a/g/f/e/ | dBB f2 e | cAA f/g/a/g/f/e/ | cAA e2 c | d2 e fga | edc B2 A :|
S:2 B:4 E:5 B:8
X:98 L:1/8 M:4/4 K:D |: D2 d>A F2 A>F | G2 g2- g2 e>g | f>ad>f e>gc>e | d2 d>d d4 :| e2 c>e g2 e>g | f>ad>f e2 A>c | e2 c>e g2 e>g | f>ad>f e2 A>F | D2 d>A F2 A>F | G2 g2- g2 e>g | f>ad>f e>gc>e | d2 d>d d4 ||
S:6 B:1 E:1 B:8 E:1 E:5 B:9 E:0 E:4 E:5 B:8 E:1 E:5 E:7 E:4 B:9 E:1 E:4 E:6 E:3 E:6 B:9
X:99 L:1/8 M:6/8 K:D A |: d3 AFD | E2 F G2 A | B3 Bcd | AGF EFA | d3 AFD | E2 F G2 A | BGB Bcd | AFD D2 A :: d3 ceA | dfe dcB | AFA Bcd | AGF E2 A | d3 ceA | dfe dcB | AFA Bcd |1 AFD D2 A :|2 AFD D2 g |: f3 afd | ded fed | g3 faf | gee e2 g | f3 afd | ded fed | gbg fag | fdd d2 g :: fdf ece | dcB AFA | AFd AFD | AGF E2 g | fdf ece | dcB AFA | B3 Bcd |1 AFD D2 g :|2 AFD D2 G |: FAF GBG | FAG FED | FAF GBG | AGF E2 G | FAF GBG | FAG FED | B3 Bcd |1 AFD D2 G :|2 AFD D3 ||
S:2 B:17 E:7 B:17
X:100 L:1/8 M:3/4 K:G d2 | g3 a b2 | g4 f2 | e3 f g2 | d3 c B2 | E3 B B2 | B3 c d2 | A2 F2 d2 | A2 F2 D2 | g3 a b2 | g4 f2 | e3 f g2 | d3 c B2 | c3 B A2 | B3 A G2 | D2 G2 F2 | G4 || A2 | A3 B A2 | e4 c2 | B3 c B2 | d4 B2 | c3 B A2 | A2 B2 c2 | B4 G2 | E6 | A3 B A2 | e4 c2 | B3 c B2 | d4 B2 | c3 B A2 | G3 A G2 | D2 G2 F2 | G4 ||

If you prefer MIDI or MusicXML, download IrishMAN-MIDI or IrishMAN-XML. For better use of structural info in control codes, consider ABC notation.

ABC Notation

ABC notation is an ASCII-based plain text musical notation system that is commonly used for transcribing traditional music and sharing sheet music online. It provides a simple and concise way to represent musical elements such as notes, rhythms, chords, and more.

For those looking to interact with ABC notation in various ways, there are several tools available:

 1. Online ABC Player: This web-based tool allows you to input ABC notation and hear the corresponding audio playback. By pasting your ABC code into the player, you can instantly listen to the tune as it would sound when played.

 2. ABC Sheet Music Editor - EasyABC: EasyABC is a user-friendly software application designed for creating, editing, and formatting ABC notation. Its graphical interface enables you to input your ABC code, preview the sheet music, and make adjustments as necessary.

Dataset Summary

The Irish Massive ABC Notation (IrishMAN) dataset includes 216,284 Irish tunes in ABC notation, divided into 99% (214,122 tunes) for training and 1% (2,162 tunes) for validation. These tunes were collected from thesession.org and abcnotation.com, both renowned for sharing traditional music. To ensure uniformity in formatting, all tunes were converted to XML and then back to ABC using scripts, and fields containing natural language (e.g., titles and lyrics) were removed.

Each tune is automatically annotated with control codes derived from ABC symbols, as described in the below section. These control codes offer insights into the musical forms and structures of each composition.

In the IrishMAN dataset, a music21-filtered subset includes 34,211 lead sheets, each human-annotated with chord symbols. It is from this very subset that TunesFormer developed its capacity to generate melodies with harmonies.

A noteworthy aspect is the copyright status. All tunes in the dataset are in the public domain, ensuring ethical and legal usage for research and creative projects.

Control Codes

Inspired by CTRL, we incorporate control codes into TunesFormer to represent musical forms. These codes, positioned ahead of the ABC notation, enable users to specify the structures of the generated tunes. The following control codes are introduced:

 • S:number of sections: determines the number of sections in the entire melody. It counts on several symbols that can be used to represent section boundaries: [|, ||, |], |:, ::, and :|. In our dataset, the range is 1 to 8 (e.g., S:1 for a single-section melody, and S:8 for a melody with eight sections).

 • B:number of bars: specifies the desired number of bars within a section. It counts on the bar symbol |. In our dataset, the range is 1 to 32 (e.g., B:1 for a one-bar section, and B:32 for a section with 32 bars).

 • E:edit distance similarity: controls the similarity level between the current section $c$ and a previous section $p$ in the melody. It is based on the Levenshtein distance $lev(c,p)$ , quantifying the difference between sections for creating variations or contrasts. Mathematically, it can be expressed as:

  eds(c,p) = 1 - lev(c,p) / max(|c|,|p|)
  

  where $|c|$ and $|p|$ are the string lengths of the two sections. It is discretized into 11 levels, ranging from no match at all to an exact match (e.g., E:0 for no similarity, and E:10 for an exact match).

Copyright Disclaimer

This dataset is for research use only and not for commercial purposes. We believe all data in this dataset is in the public domain. If you own the copyright to any musical composition in the IrishMAN dataset and have concerns, please contact us at shangda@mail.ccom.edu.cn. We will address your concerns and take appropriate action if needed.

Special Thanks

We would like to extend a special thanks to thesession.org and abcnotation.com for their contributions to the development and promotion of ABC notation, as well as their significant impact on the field of music information retrieval. Their platforms have become invaluable resources for the traditional and folk music community. We also wish to express our gratitude to Willem (Wim) for providing the essential conversion tools that enabled the transformation of the tunes into a uniform format. Together, these collaborations have made it possible for researchers like us to create and study extensive datasets like IrishMAN.

Downloads last month
40
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on sander-wood/irishman

Space using sander-wood/irishman 1