id
stringlengths
1
4
tokens
sequence
ner_tags
sequence
0
[ "ቀዳሚው", "ዚሶማሌ", "ክልል", "በአወዳይ", "ኹተማ", "ለተገደሉ", "ዹክልሉ", "ተወላጆቜ", "ያኚናወነው", "ዚቀብር", "ስነ", "ስርዓትን", "ዹተመለኹተ", "ዘገባ", "ነው", "።" ]
[ 0, 5, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
1
[ "ሰማያዊ", "ፓርቲ", "ዛሬ", "በወቅታዊ", "ዚሀገሪቱ", "ዚፖለቲካ", "ጉዳዮቜ", "ላይ", "በመኢአድ", "ጜህፈት", "ቀት", "ዹሰጠው", "ጋዜጣዊ", "መግለጫ", "ይኹተላል", "።" ]
[ 3, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
2
[ "በመጪው", "እሁድ", "ስለሚካሄደው", "ስለቅማንት", "ህዝበ", "ውሳኔ", "ዹተጠናቀሹ", "ዘገባ", "አለን", "።" ]
[ 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
3
[ "ዹጀርመን", "ዚምርጫ", "ዘመቻን", "አስመልክቶ", "ኚባልደሚባቜን", "ማንተጋፍቶት", "ስለሺ", "ጋር", "ቃለ", "ምልልስ", "አድርገናል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]
4
[ "በስተመጚሚሻም", "ዚምያንማር", "ሮሒንጃዎቜ", "ላይ", "እዚደሚሰ", "ባለው", "ዚሰብዓዊ", "መብት", "ጥሰት", "ዙሪያ", "ዚተባበሩት", "መንግስታት", "ዚጞጥታው", "ምክር", "ቀት", "ያሳለፈውን", "ውሳኔ", "እንመለኚታለን", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0 ]
5
[ "ነው", "ዚሱዳን", "ውጭ", "ጉዳይ", "ሚንስትር", "አሊ", "አህመድ", "ካርቲ", "ያሉት", "።" ]
[ 0, 5, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0 ]
6
[ "ጥፋቷ", "አንድ", "ዚክርስትና", "እምነት", "ተኚታይ", "ዹሆነ", "ግለሰብ", "ማግባቷ", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
7
[ "በሞሪዓ", "በምትተዳደሚው", "ሱዳን", "ውስጥ", "ይህ", "በሕግ", "ዚሚያስቀጣ", "ጥፋት", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8
[ "ማርያም", "ያደገቜው", "ኚኢትዮጵያዊ", "ኊርቶዶክስ", "ክርስቲያን", "እናቷ", "ጋ", "ሲሆን", "ዚምትኚተለው", "ዚክርስትናን", "እምነት", "ነው", "።" ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
9
[ "በዚህ", "እና", "ክርስትያን", "በማግባቷ", "ዚተነሳ", "ፍርድ", "ቀቱ", "መጀመሪያ", "ላይ", "ጊዜ", "በጅራፍ", "እንድትገሚፍ", "በይነ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
10
[ "ብይኑን", "ያስተላለፉት", "ዹአል", "ሀጅ", "ዩሱፍ", "ፍርድ", "ቀት", "ዳኛ", "ማርያም", "ሀይማኖትዋን", "በመቀዹር", "ሙሥሊም", "ኚሆነቜ", "ዚግርፋቱ", "እና", "ዚሞቱ", "ቅጣት", "ሊሻርላት", "እንደሚቜል", "አስታውቃለቜ", "።" ]
[ 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
11
[ "ማርያም", "ጥፋተኛ", "አለመሆንዋን", "በተደጋጋሚ", "በጠበቃዋ", "ኀሊ", "ሻሪፍ", "አማካኝነት", "ለፍርድ", "ቀቱ", "በማስታወቅ", "ይህንን", "ለመቀበል", "ፈቃደኛ", "አልሆነቜም", "።" ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
12
[ "በሞሪዓ", "ሕግ", "መሠሚት", "ማርያም", "ሕፃኑን", "ልጇን", "ለማሳደግ", "ዚሁለት", "ዓመት", "ጊዜ", "ኚተሰጣት", "በኋላ", "ነው", "ዚሞቱ", "ቅጣት", "ተፈፃሚ", "ዹሚሆነው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
13
[ "አምነስቲ", "ኢንተርናሜናል", "ብይኑን", "በሎቶቜ", "ላይ", "ዹተፈፀመ", "ዚአድልዎ", "አሰራር", "በሚል", "ነቅፎታል", "።" ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
14
[ "ዹጀርመን", "ሕዝብ", "ዚሚርያም", "ጉዳይ", "ዘግናኝ", "እንደሆነበት", "እና", "ይኾው", "ብይን", "በሱዳን", "አኳያ", "በጀርመን", "ባለው", "አመለካኚት", "ላይ", "ጥላ", "ማሳሚፉ", "እንደማይቀር", "ግልጜ", "አድርጌአለሁ", "።" ]
[ 5, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
15
[ "ይኾው", "በሚርያም", "ኢብራሂም", "ላይ", "ዹተበዹነው", "ኢሰብዓዊ", "ዚሞት", "ቅጣት", "እንዲሻር", "ዚምንጠብቅ", "መሆናቜንን", "ግልጜ", "እንዳደሚግሁ", "ተስፋ", "አለኝ", "።" ]
[ 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
16
[ "ወጣቷ", "ኚባለቀቷ", "እና", "ኚሁለት", "ልጆቜዋ", "ጋ", "መደበኛ", "ኑሮ", "መምራት", "ዚምትቜልበት", "ሁኔታ", "እንደሚፈጠርላትም", "ተስፋ", "አደርጋለሁ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
17
[ "ዚወጣቷ", "ወይዘሮ", "ጉዳይ", "ኚሱዳን", "መንግሥት", "ጋ", "ዚሚያገናኘው", "ነገር", "ዹለም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
18
[ "በወይዘሮዋ", "ቀተሰብ", "ውስጥ", "ጥል", "ኹተፈጠሹ", "በኋላ", "ዚባል", "ቀተዘመዶቜ", "ጉዳዩን", "ለፍርድ", "ቀት", "አቅሚቡት", "እዚህ", "ላይ", "መዳሚሳ቞ው", "ያሳዝናል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
19
[ "ዚወጣቷ", "ወይዘሮ", "ጠበቆቜን", "በብይኑ", "አንፃር", "ዚሱዳን", "ሕግ", "ስለሚፈቅድ", "ዚይግባኝ", "ማመልኚቻ", "እንዲያስገቡ", "ዚሀገሬ", "መንግሥት", "ምክር", "ሰጥቶዋል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
20
[ "እና", "ሕግ", "አስፈፃሚው", "አካል", "በፍትሑ", "ሥርዓት", "ላይ", "ጣልቃ", "ሊገባ", "አይቜልም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
21
[ "ዚፍትሑ", "አውታር", "ለዚህ", "ጉዳይ", "ዚሚመለኚታ቞ውን", "ወገኖቜ", "ሁሉ", "ዚሚያሚካ", "መፍትሔ", "ራሱ", "እንደሚያስገኝለት", "እናምናለን", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
22
[ "በሱዳን", "ዚሚሰራበት", "ሕገ", "መንግሥት", "ዚሀይማኖት", "ነፃነትን", "እንደሚፈቅድ", "ላሚጋግጥ", "እፈልጋለሁ", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
23
[ "ይህ", "ገሀድ", "ደግሞ", "ዚሞት", "ቅጣት", "ለተፈሚደባት", "ወጣት", "ወይዘሮ", "ጠቃሚ", "ሊሆን", "ይቜላል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
24
[ "ማዚት", "ዹምንፈልገው", "ማርያም", "ኚእስር", "ቀት", "ተፈታለቜ", "ዹሚል", "ዚፍርድ", "ቀት", "ትዕዛዝ", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
25
[ "ምክንያቱም", "አንድም", "ጥፋት", "አልፈፀመቜም", "በትዳሯ", "ላይ", "አልማገጠቜም", "ሀይማኖትዋንም", "አልካደቜም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
26
[ "እና", "ዚሱዳን", "መንግሥት", "በፈሚመቜው", "አንድ", "ዓለም", "አቀፍ", "ስምምነት", "መሠሚትም", "በዚቜ", "ሀገር", "ውስጥ", "ማንም", "በሚኹተለው", "ሀይማኖት", "ዚተነሳ", "ክትትል", "ሊያርፍበት", "አይገባም", "።" ]
[ 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
27
[ "በሊቢያ", "እዚታዚ", "ያለው", "ቀውስ", "ዘላቂ", "መፍትሔ", "እንዲያገኝም", "ሕብሚቱ", "ተፋላሚ", "ኃይላትን", "በማቀራሚብ", "ለማወያዚት", "እና", "ወደ", "ሰላም", "ለማምጣት", "ጥሚቱን", "እንደሚያጠናክር", "ሚሾል", "ገልጾዋል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
28
[ "ኢትዮጵያ", "ሥጋትና", "ሐዘን", "ዚጫሚው", "ዚምዕራብ", "ሐሹርጌ", "ኹኚት", "በኊሮሚያ", "ብሔራዊ", "ክልላዊ", "መንግሥት", "ዚምዕራብ", "ሐሹርጌ", "ነዋሪዎቜ", "ቁጣ", "እና", "ሐዘን", "ተደበላልቆ", "ተጭኗቾዋል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
29
[ "አካባቢው", "ላይ", "ያለው", "ዚሕዝቡ", "ስሜት", "መጥፎ", "ነው", "ይላሉ", "አስተያዚታ቞ው", "ዚሰጡ", "ዹዞኑ", "ነዋሪ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
30
[ "ዚሚሉት", "ስማ቞ው", "እንዳይገለጥ", "ዹፈለጉ", "ግለሰብ", "ዚደኅንነት", "ዋስትና", "ጠፍቷል", "ሲሉ", "ያክላሉ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
31
[ "ዚወሚዳዋ", "ነዋሪዎቜ", "እና", "ዹዞኑ", "አስተዳደር", "ሰራተኞቜ", "እንደሚሉት", "ወሚዳዎቹ", "እሁድ", "ታኅሳስ", "እና", "ሰኞ", "ታኅሳስ", "ዘጠኝን", "በሰላም", "ውለዋል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
32
[ "በሐዊ", "ጉዲና", "ወሚዳ", "ዚሚገኙት", "ታዖ", "እና", "ኢብሳ", "ቀበሌዎቜ", "እንዲሁም", "ዚዳሮ", "ለቡዎቹ", "ዚቲ", "እና", "ዱሚቲ", "ቀበሌዎቜ", "ዚኹኚት", "ወላፈኑ", "ቀድሞ", "ዚደሚሳ቞ው", "ናቾው", "።" ]
[ 5, 6, 6, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 5, 6, 6, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
33
[ "ባልታወቀ", "ሁኔታ", "በሶማሌ", "በታጠቀ", "ኃይል", "ታኅሳስ", "ላይ", "በጠዋት", "ተኩስ", "ይኚፈታል", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
34
[ "ሲሰደድ", "ዚታጠቀው", "ዚሶማሌ", "ኃይል", "ብዙ", "ቀቶቜን", "ያቃጥላል", "ማለት", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
35
[ "አርብ", "እና", "ቅዳሜ", "ታኅሳስ", "ስድስት", "እና", "ሰባት", "በሁለቱ", "ቀን", "ዹሰው", "ሕይወት", "በተለይ", "በኊሮሞ", "ወደ", "ዹሚሆን", "ዹሰው", "ሕይወት", "ጠፍቷል", "።" ]
[ 7, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
36
[ "ይኌ", "ኚጊርነቱ", "ጋ", "ወይም", "ኚቜግሩ", "ጋ", "ዹማይገናኝ", "ቀበሌ", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
37
[ "በጉዳዩ", "ላይ", "ዚፌድራል", "መንግሥት", "እና", "ዚሶማሌ", "ብሔራዊ", "ክልላዊ", "መንግሥት", "ባለሥልጣናትን", "ለማነጋገር", "ያደሚግንው", "ጥሚት", "አልተሳካም", "።" ]
[ 0, 0, 3, 4, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
38
[ "ጠቅላይ", "ምኒሥትር", "ሐይለማርያም", "ደሳለኝ", "ጉዳዩን", "ዚሚያጣራ", "ግብሚ", "ኃይል", "መቋቋሙን", "ገልጠዋል", "።" ]
[ 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
39
[ "ዹሐዊ", "ጉዲና", "ወሚዳ", "ኚአዲስ", "አበባ", "ኪ", "ሜ", "ኚምዕራብ", "ሐሹርጌ", "ዞን", "አስተዳደር", "መቀመጫ", "ጭሮ", "አሰበ", "ተፈሪ", "ደግሞ", "ኪ", "ሜ", "ትርቃለቜ", "።" ]
[ 5, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0 ]
40
[ "በኢትዮጵያ", "ሶማሌ", "እና", "ዚኊሮሚያ", "ክልሎቜ", "መካኚል", "ዚድንበር", "ይገባኛል", "ውዝግብ", "ኹቀሰቀሰው", "ኹኚት", "በኋላ", "ግን", "እንደ", "ቀድሞዋ", "አይደለቜም", "።" ]
[ 5, 6, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
41
[ "ስማ቞ው", "እንዳይገለጥ", "ዹፈለጉ", "ዚወሚዳዋ", "ነዋሪ", "ምንም", "ዹተሹጋጋ", "ነገር", "ዹለውም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
42
[ "አቶ", "አብዱሚዛቅ", "በወሚዳዎቹ", "ዚሚስተዋለውን", "አለመሚጋጋት", "ኹቀደመው", "ዚድንበር", "ይገባኛል", "ውዝግብ", "ጋር", "ያገናኙታል", "።" ]
[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
43
[ "ኃላፊው", "ወሚዳዎቹ", "ኚሶማሌ", "ክልል", "ጋር", "ባይዋሰኑም", "እንኳ", "ድንበር", "ዚሚሻገሩ", "ታጣቂዎቜ", "ጥቃት", "ሲፈፅሙ", "ቆይተዋል", "ሲሉ", "ይኚሳሉ", "።" ]
[ 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
44
[ "በሁለቱ", "ክልሎቜ", "መካኚል", "በተቀሰቀሰው", "ውዝግብ", "በርካቶቜ", "ሞተዋል", "በሺዎቜ", "ዚሚቆጠሩም", "ተፈናቅለዋል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
45
[ "ቜግሩ", "መቌ", "መፍትሔ", "ሊያገኝ", "እንደሚቜል", "እስካሁን", "በግልፅ", "ዚሚታወቅ", "ነገር", "ዹለም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
46
[ "አቶ", "አብዱሚዛቅ", "እንደሚሉት", "ለሕግ", "ዚሚያቀርብ", "እና", "ዚተፈናቀሉትን", "ወደ", "ቀያ቞ው", "ዚሚመልስ", "እና", "ዹሚግዙ", "ኮሚ቎ዎቜ", "ተቋቁመዋል", "።" ]
[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
47
[ "ዚስደተኞቜ", "እልቂትና", "ዓለም", "አቀፉ", "ማሕበሚሰብ", "በሺህዎቜ", "ዚሚቆጠሩ", "ስደተኞቜ", "በዹጊዜው", "ኚሊቢያ", "ተነስተው", "በሜዲ቎ራንያን", "ባህር", "በኩል", "ወደ", "ኢጣልያዋ", "ደሎት", "ላምፔዱዛ", "ያቀናሉ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0 ]
48
[ "ስደተኞቹን", "ጭነው", "ኚሚጓዙት", "ጀልባዎቜ", "አብዛኛዎቹ", "ለባህር", "ጉዞ", "ዚማይመጥኑ", "ደካማ", "ጀልባዎቜ", "ናቾው", "ማለት", "ይቻላል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
49
[ "ሊቢያ", "ዚባህር", "ድንበር", "ላይ", "ግን", "ይህን", "ዚሚቆጣጠርም", "ሆነ", "ዹሚኹለክል", "አንድም", "አካል", "ዹለም", "።" ]
[ 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
50
[ "ዚተሻለ", "ህይወት", "ፍለጋ", "በጀልባ", "ወደ", "አውሮፓ", "ኚሚሰደዱት", "ኚእነዚህ", "ሰዎቜ", "አብዛኛዎቹ", "በጉዞ", "ላይ", "ዹውሐ", "ሲሳይ", "ሆነው", "ይቀራሉ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
51
[ "በርካቶቜ", "መንገድ", "ላይ", "እንደሚሰጥሙ", "በተደጋጋሚ", "ዹሚነገር", "ቢሆንም", "ዚስደተኞቹ", "መነሻ", "ኚሆነቜው", "ኚሊቢያ", "በኩል", "እንደሚጠበቀው", "ለአስ቞ኳይ", "እርዳታ", "ዚሚደርስ", "ዹለም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
52
[ "ዋና", "ኚተማይቱ", "ትሪፖሊ", "ዹሚገኙ", "ዚሊቢያ", "ዚባህር", "ጠሹፍ", "ጠባቂዎቜ", "ያልተለመደ", "ዝምታን", "መርጠዋል", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0 ]
53
[ "በዚህ", "ዚተነሳም", "አንዳንዎ", "ዹግል", "ንብሚታ቞ውን", "ለመጠቀም", "መገደዳ቞ውን", "ያስሚዳሉ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
54
[ "ካለፈው", "ጥር", "አንስቶ", "ዚሊቢያ", "ዚባህር", "ጠሹፍ", "ጠባቂ", "ዚድንበር", "ቁጥጥር", "ሥራ", "አቁሟል", "።" ]
[ 7, 8, 8, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
55
[ "ድንበር", "ተቆጣጣሪዎቜ", "ዚሚንቀሳቀሱት", "ስደተኞቜን", "ዚጫነ", "ጀልባ", "ወደ", "ኢጣላያዋ", "ደሎት", "ላምፔዱዛ", "በማቅናት", "ላይ", "መሆኑን", "ዹሚጠቁም", "መሹጃ", "ካገኙ", "ብቻ", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
56
[ "ዚሊቢያ", "ዚባህር", "ጠሹፍ", "ርዝመት", "ኪሎሜትር", "እንደመሆኑ", "ኚሊቢያ", "ወደ", "ኢጣላያዋ", "ደሎት", "ላምፔዱዛ", "ዚሚሄዱ", "ስደተኞቜን", "ያሳፈሩ", "ጀልባዎቜን", "ለይቶ", "ማግኘቱ", "አስ቞ጋሪ", "ነው", "።" ]
[ 5, 6, 6, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
57
[ "ዚአውሮፓ", "ህብሚት", "ኮሚሜን", "እንደሚለው", "ሊቢያ", "ውስጥ", "ወደ", "አውሮፓ", "ለመሄድ", "ዚሚጠባበቁ", "ሚሊዮን", "ሰዎቜ", "አሉ", "።" ]
[ 3, 4, 4, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
58
[ "በሃገሪቱ", "ያለ", "ህጋዊ", "ዚመኖሪያ", "ፈቃድ", "ዹሚገኝ", "ማንኛውም", "ስደተኛ", "መጚሚሻው", "ዚስደተኞቜ", "ማጎሪያ", "ነው", "ዹሚሆነው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
59
[ "ኚቀድሞ", "ዚሊቢያ", "መሪ", "ሞአመር", "ጋዳፊ", "ሞትና", "ኚመንግሥታ቞ው", "ውድቀት", "በኋላ", "አብዛኛው", "ዚሊቢያ", "ክፍል", "በተለያዩ", "ሚሊሜያዎቜ", "ቁጥጥር", "ስር", "ነው", "።" ]
[ 0, 5, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
60
[ "ይህም", "ህገ", "ወጥ", "ዚሰዎቜ", "አሞጋጋሪዎቜ", "ኹመላ", "ሃገሪቱ", "ስደተኞቜን", "እዚሰበሰቡ", "በጀልባዎቜ", "አጭቀው", "ወደ", "አውሮፓ", "እንዲልኩ", "ምቹ", "ሁኔታ", "ፈጥሮላ቞ዋል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0 ]
61
[ "ስደተኞቹን", "ይዘው", "ዚሚሄዱ", "ጀልባዎቜ", "ቜግር", "ሲገጥማ቞ው", "ዚሚያሰሙት", "ጥሪ", "ዹሚደርሰው", "ዚባህር", "ጠባቂ", "በአካባቢው", "ኹተገኘ", "ሊታደጋ቞ው", "ይቜላል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
62
[ "ዚሊቢያ", "ዚባህር", "ጥበቃ", "ሃላፊ", "ሞሀመድ", "ባይቲ", "እንደሚሉት", "ኚሚታደጓ቞ው", "ስደተኞቜ", "አብዛኛዎቹ", "ግን", "ሊቢያ", "መመለስ", "አይፈልጉም", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 ]
63
[ "አፍሪቃውያኑ", "ወደ", "ሊቢያ", "መመለስ", "አይፈልጉም", "አንዳንድ", "ትላልቅ", "መርኚቊቜ", "ላይ", "ስናሳፍራ቞ው", "ያለቅሳሉ", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
64
[ "ኚትሪፖሊ", "በስተምዕራብ", "ኪሎሜትር", "ርቀት", "ላይ", "በሚገኘው", "ዛውያ", "በተባለው", "ስፍራ", "በሚገኝ", "ዚስደተኞቜ", "ማጎሪያ", "ውስጥ", "ኚሚገኙት", "አንዱ", "ሮኔጋላዊው", "ላሚን", "ኬቀ", "ነው", "።" ]
[ 5, 6, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0 ]
65
[ "ዚተሻለ", "ህይወት", "ተስፋ", "አድርጌ", "ነው", "ወደ", "ሊቢያ", "ዚመጣሁት", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 ]
66
[ "ዚሊቢያ", "ዹሃገር", "ውስጥ", "ጉዳይ", "ሚኒስትር", "ሊቢያ", "ውስጥ", "ሺህ", "ዹሮኔጋል", "ስደተኞቜ", "እንዳሉ", "ተናግሹዋል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
67
[ "በማጎሪያ", "ስፍራ", "ህይወት", "አስ቞ጋሪ", "ቢሆንም", "ኬቀና", "ሌሎቜ", "መሰሎቹ", "አሁንም", "ሊቢያ", "ሲመጡ", "ኚያዙት", "ተስፋ", "ጋር", "ናቾው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
68
[ "ሌላው", "ሮኔጋላዊ", "ቡባኚር", "ጋሪ", "እንደሚናገሚው", "ሊቢያ", "ውስጥ", "ዚተያዙበት", "መንገድ", "አሳዛኝ", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 1, 2, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
69
[ "እንደ", "ውሻ", "ነው", "ዹሚይዙን", "ዚዛዊያውን", "ካምፕ", "ዚሚጠብቁት", "መቶ", "አለቃ", "ካሌድ", "አቱሚ", "ስደተኞቜ", "አንዳንዎ", "ኚሚሰጣ቞ው", "ዳቊ", "በስተቀር", "ምግብ", "እንደማያገኙ", "ነው", "ዚሚናገሩት", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
70
[ "ጀናና", "አካባቢ", "ዹአዹር", "ንብሚት", "ለዉጥንና", "ለዉጡ", "ዚሚያስኚትለዉን", "ጉዳት", "ለመቀነስ", "ይሚዳሉ", "ዚሚባሉ", "ጉባኀዎቜ", "ዉይይቶቜ", "እና", "ያደባባይ", "ሰልፎቜ", "መደሹገቾዉን", "በዹጊዜዉ", "እዚሰማን", "ነዉ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
71
[ "አፍሪቃ", "ዚኚባቢ", "ዓዹርን", "ዹሚበክሉ", "ኢንዱስትሪዎቜ", "ባይኖሯቱም", "ዚበለፀጉት", "ሐገራት", "ዚሚያደርሱትን", "ብክለት", "መካፈል", "ግድ", "ሆኖባታል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
72
[ "ዚዛሬዉ", "ጀናና", "አካባቢ", "ዝግጅት", "ዹአዹር", "ንብሚት", "ለዉጥንና", "ዚአፍሪቃን", "ጥሚት", "ይቃኛል", "።" ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 ]
73
[ "ባለፉት", "እና", "ዓመታት", "ኀርትራ", "በፕሬስ", "ነፃነት", "ምንም", "መሻሻልአላሳዚቜም", "ይዘት", "ለርስዎ", "ዹምናቀርበውን", "አገልግሎታቜንን", "ለማሻሻል", "በማሰብ", "ኩኪዎቜን", "እንጠቀማለን", "።" ]
[ 7, 8, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
74
[ "አፍሪቃ", "ዚአፍሪቃ", "ወጣት", "እድል", "በ", "ዓም", "በጎርጎሪዮሳዊው", "ዓም", "በዚምባብዌ", "ካሜሩን", "እና", "በጊኒ", "ምርጫዎቜ", "ይካሄዳሉ", "።" ]
[ 5, 6, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 5, 6, 0, 5, 0, 0, 0 ]
75
[ "ይህም", "ቢሆን", "ግን", "ምርጫዎቹ", "በስልጣን", "ደሹጃ", "ዚትውልድ", "ለውጥ", "ያስገኛሉ", "ተብሎ", "ዹሚጠበቁ", "አይደለም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
76
[ "ዚካሜሩን", "ፕሬዚደንት", "ፖል", "ቢያ", "ዹጊኒ", "አቻ቞ው", "አልፋ", "ኮንዎ", "ደግሞ", "ዓመታ቞ው", "ነው", "።" ]
[ 5, 0, 1, 2, 5, 0, 1, 2, 0, 7, 0, 0 ]
77
[ "ዹ", "ዓመቱ", "አዲሱ", "ዚዚምባብዌ", "ፕሬዚደንት", "ኀመርሰን", "ምናንጋግዋ", "በሁለቱ", "ቻዎቻ቞ው", "አንፃር", "በዕድሜ", "ትንሹ", "ናቾው", "።" ]
[ 7, 8, 0, 5, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
78
[ "ባጠቃላይ", "አፍሪቃውያት", "ሀገራት", "በመሪዎቻ቞ው", "እና", "በወጣቶቻ቞ው", "መካኚል", "ትልቅ", "ዚዕድሜ", "ልዩነት", "ይታይባ቞ዋል", "።" ]
[ 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
79
[ "ዚአመራሩን", "ተግባር", "በቅርቡ", "ለወጣቱ", "ትውልድ", "ማስተላለፍ", "ዚሚያስቜል", "ዓቢይ", "ዚተሀድሶ", "ለውጥ", "ዚማድሚግ", "እቅድም", "በነዚህ", "ሀገራት", "ውስጥ", "ያለ", "አይመስለኝም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
80
[ "ዶይ቞", "ቬለ", "ያነጋገራ቞ው", "ዚመብት", "ተሟጋቿ", "ሊንዳ", "ማዜሪሬ", "በዕድሙ", "በተዳኚሙ", "መሪዎቜ", "ነው", "ዚምንተዳደሚው", "በማለት", "ዚርሳ቞ውን", "እና", "ዚአህጉሩን", "ወጣት", "ትውልድ", "ቅሬታ", "ገልጾዋል", "።" ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0 ]
81
[ "ዹ", "ዓመቷ", "ማዚሪሬ", "ዚቀድሞ", "ፕሬዚደንት", "ሮበርት", "ሙጋቀ", "አምባገነን", "መንግሥት", "አንፃር", "ታግለዋል", "።" ]
[ 7, 8, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]
82
[ "ሙጋቀን", "ዚተኩት", "ምናንጋግዋም", "ቢሆኑ", "ግን", "ለተሟጋቿ", "ኚሙጋቀ", "ዚተለዩ", "አይደሉም", "ነው", "ዚሚሉት", "።" ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
83
[ "በዕድሜ", "ዚገፉትአዲሶቹ", "ዚዚምባብዌ", "ፖለቲኚኞቜ", "ዚወጣት", "ዜጎቻ቞ውን", "ፍላጎት", "አገናዝበው", "ተገቢውን", "ርምጃ", "በመውሰድ", "ፈንታ", "ቜላ", "እንዳሉት", "ማዚሪሬ", "አስታውቀዋል", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
84
[ "በሕይወታ቞ው", "አንድ", "ቀን", "እንኳን", "ስራ", "ሰርተው", "ዚማያውቁ", "ዕድሜአ቞ው", "ዓመት", "ዹሆናቾው", "ዜጎቜ", "አሉን", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
85
[ "እነዚህ", "ሰዎቜ", "ዹደሞዝ", "ወሚቀት", "ተቀብለውም", "ሆነ", "ዚማህበራዊ", "ኑሮ", "ድጎማ", "ዚማግኘት", "እድልም", "ኖሯ቞ው", "አያውቁም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
86
[ "በ", "እና", "በ", "ዓመት", "መካኚል", "ካሉት", "ወጣቶቜ", "መካኚል", "ብዙዎቹ", "ዚአደንዛዥ", "እጟቜ", "እና", "ንጥሚ", "ነገሮቜ", "ሱሰኞቜ", "ሆነዋል", "።" ]
[ 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
87
[ "ምክንያቱም", "ተስፋ", "ቆርጠዋል", "ዚወደፊቱ", "እድላ቞ውም", "ፍሬ", "አልባ", "ሆኖ", "ነው", "ዚሚታያ቞ው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
88
[ "ለወጣቱ", "ትውልድ", "ዚወደፊቱ", "እድል", "ጹለማ", "ዚሆነበት", "ግን", "ዚምባብዌ", "ውስጥ", "ብቻ", "አይደለም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
89
[ "በአህጉሩ", "በ", "እና", "ዓመት", "መካኚል", "ዹሚገኘው", "ወጣት", "ቁጥር", "ሚልዮን", "ነው", "።" ]
[ 5, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
90
[ "ስራ", "ካላ቞ውም", "መካኚል", "ብዙዎቹ", "ዚሰራተኛ", "ድሀ", "እዚተባለ", "ዚሚጠራው", "ቡድን", "ውስጥ", "ነው", "ዚሚመደቡት", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
91
[ "ኚአቻዎቻ቞ው", "ጋር", "በመሆን", "አንድ", "ዚወጣቶቜ", "ፓርቲ", "ዹማቋቋም", "እቅድ", "አላቾው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
92
[ "በአንፃራ቞ው", "ብዙዎቹ", "ዚዚምባብዌ", "ወጣቶቜ", "በፖለቲካው", "ተግባር", "መሳተፉን", "እንደሚፈሩት", "ማዚሪሬ", "አስታውቀዋል", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
93
[ "በዚምባብዌ", "በፖለቲካ", "ፓርቲዎቻቜን", "ውስጥ", "በገዢው", "ፓርቲ", "ይሁን", "በተቃዋሚው", "ጎራ", "ብዙ", "ጥቃት", "እና", "ዹኃይል", "ርምጃ", "ይታያል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
94
[ "በተለይ", "ብዙዎቹ", "ወጣት", "ሎቶቜ", "ይህን", "ሁኔታ", "ማለትም", "ዚሚደርስባ቞ውን", "ብዙ", "ትንኮሳ", "እና", "መሰል", "ጥቃት", "መቋቋም", "አይቜሉም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
95
[ "ዚናሚቢያ", "ዜጋ", "ዚሆነኑት", "ጆብ", "ሺፑሉሎ", "አሙፓንዳ", "በዚሁ", "ሚገድ", "ጥሩ", "ተሞክሮ", "ዹላቾውም", "።" ]
[ 5, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
96
[ "በዚህ", "ዚተነሳም", "ኹገዚው", "ፓርቲ", "ብርቱ", "ተቃውሞ", "ዹገጠማቾው", "ሺፑሊሎ", "አፑማንዳ", "በፍርድ", "ቀት", "ብይን", "ባይሆን", "ኖሮ", "ዚፓርቲው", "አባል", "ሆነው", "መቀጠል", "ባልቻሉ", "ነበር", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
97
[ "በስዋፖ", "ውስጥ", "ወጣቶቜ", "አዳዲስ", "ሀሳቊቜን", "ይዘው", "ዚሚመጡበት", "እና", "ድምፃ቞ውን", "ዚሚያሰሙበት", "ድርጊት", "ብዙም", "እንደማይደገፍ", "ነው", "ሺፑሊሎ", "አፑማንዳ", "ያመለኚቱት", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0 ]
98
[ "ወጣቶቜ", "በፖለቲካው", "መድሚክ", "ላይ", "ደፈር", "ብለው", "መናገር", "ሲጀምሩ", "ዚፓርቲ", "አባላቱ", "ብዙ", "ጊዜ", "እኛ", "ለነፃነት", "ስንታገል", "አንተ", "ዚት", "ነበርክ" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
99
[ "ዚትምህርት", "ደሹጃህ", "ግልጜነትህ", "ወይም", "ለመስራት", "ዚምትፈልገውን", "ወደጎን", "በመተው", "በትግሉ", "ውስጥ", "ዚተጫወትኚውን", "ሚና", "ይጠይቁኃል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]

Dataset Card for MasakhaNER

Dataset Summary

MasakhaNER is the first large publicly available high-quality dataset for named entity recognition (NER) in ten African languages.

Named entities are phrases that contain the names of persons, organizations, locations, times and quantities. Example:

[PER Wolff] , currently a journalist in [LOC Argentina] , played with [PER Del Bosque] in the final years of the seventies in [ORG Real Madrid] .

MasakhaNER is a named entity dataset consisting of PER, ORG, LOC, and DATE entities annotated by Masakhane for ten African languages:

 • Amharic
 • Hausa
 • Igbo
 • Kinyarwanda
 • Luganda
 • Luo
 • Nigerian-Pidgin
 • Swahili
 • Wolof
 • Yoruba

The train/validation/test sets are available for all the ten languages.

For more details see https://arxiv.org/abs/2103.11811

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

 • named-entity-recognition: The performance in this task is measured with F1 (higher is better). A named entity is correct only if it is an exact match of the corresponding entity in the data.

Languages

There are ten languages available :

 • Amharic (amh)
 • Hausa (hau)
 • Igbo (ibo)
 • Kinyarwanda (kin)
 • Luganda (kin)
 • Luo (luo)
 • Nigerian-Pidgin (pcm)
 • Swahili (swa)
 • Wolof (wol)
 • Yoruba (yor)

Dataset Structure

Data Instances

The examples look like this for Yorùbá:

from datasets import load_dataset
data = load_dataset('masakhaner', 'yor') 

# Please, specify the language code

# A data point consists of sentences seperated by empty line and tab-seperated tokens and tags. 
{'id': '0',
 'ner_tags': [B-DATE, I-DATE, 0, 0, 0, 0, 0, B-PER, I-PER, I-PER, O, O, O, O],
 'tokens': ['Wákàtí', 'méje', 'ti', 'ré', 'kọjá', 'lọ', 'tí', 'Luis', 'Carlos', 'Díaz', 'ti', 'di', 'awati', '.']
}

Data Fields

 • id: id of the sample
 • tokens: the tokens of the example text
 • ner_tags: the NER tags of each token

The NER tags correspond to this list:

"O", "B-PER", "I-PER", "B-ORG", "I-ORG", "B-LOC", "I-LOC", "B-DATE", "I-DATE",

In the NER tags, a B denotes the first item of a phrase and an I any non-initial word. There are four types of phrases: person names (PER), organizations (ORG), locations (LOC) and dates & time (DATE).

It is assumed that named entities are non-recursive and non-overlapping. In case a named entity is embedded in another named entity usually, only the top level entity is marked.

Data Splits

For all languages, there are three splits.

The original splits were named train, dev and test and they correspond to the train, validation and test splits.

The splits have the following sizes :

Language train validation test
Amharic 1750 250 500
Hausa 1903 272 545
Igbo 2233 319 638
Kinyarwanda 2110 301 604
Luganda 2003 200 401
Luo 644 92 185
Nigerian-Pidgin 2100 300 600
Swahili 2104 300 602
Wolof 1871 267 536
Yoruba 2124 303 608

Dataset Creation

Curation Rationale

The dataset was introduced to introduce new resources to ten languages that were under-served for natural language processing.

[More Information Needed]

Source Data

The source of the data is from the news domain, details can be found here https://arxiv.org/abs/2103.11811

Initial Data Collection and Normalization

The articles were word-tokenized, information on the exact pre-processing pipeline is unavailable.

Who are the source language producers?

The source language was produced by journalists and writers employed by the news agency and newspaper mentioned above.

Annotations

Annotation process

Details can be found here https://arxiv.org/abs/2103.11811

Who are the annotators?

Annotators were recruited from Masakhane

Personal and Sensitive Information

The data is sourced from newspaper source and only contains mentions of public figures or individuals

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

Users should keep in mind that the dataset only contains news text, which might limit the applicability of the developed systems to other domains.

Additional Information

Dataset Curators

Licensing Information

The licensing status of the data is CC 4.0 Non-Commercial

Citation Information

Provide the BibTex-formatted reference for the dataset. For example:

@article{Adelani2021MasakhaNERNE,
 title={MasakhaNER: Named Entity Recognition for African Languages},
 author={D. Adelani and Jade Abbott and Graham Neubig and Daniel D'Souza and Julia Kreutzer and Constantine Lignos 
 and Chester Palen-Michel and Happy Buzaaba and Shruti Rijhwani and Sebastian Ruder and Stephen Mayhew and 
 Israel Abebe Azime and S. Muhammad and Chris C. Emezue and Joyce Nakatumba-Nabende and Perez Ogayo and 
 Anuoluwapo Aremu and Catherine Gitau and Derguene Mbaye and J. Alabi and Seid Muhie Yimam and Tajuddeen R. Gwadabe and
 Ignatius Ezeani and Rubungo Andre Niyongabo and Jonathan Mukiibi and V. Otiende and Iroro Orife and Davis David and 
 Samba Ngom and Tosin P. Adewumi and Paul Rayson and Mofetoluwa Adeyemi and Gerald Muriuki and Emmanuel Anebi and 
 C. Chukwuneke and N. Odu and Eric Peter Wairagala and S. Oyerinde and Clemencia Siro and Tobius Saul Bateesa and 
 Temilola Oloyede and Yvonne Wambui and Victor Akinode and Deborah Nabagereka and Maurice Katusiime and 
 Ayodele Awokoya and Mouhamadane Mboup and D. Gebreyohannes and Henok Tilaye and Kelechi Nwaike and Degaga Wolde and
  Abdoulaye Faye and Blessing Sibanda and Orevaoghene Ahia and Bonaventure F. P. Dossou and Kelechi Ogueji and 
  Thierno Ibrahima Diop and A. Diallo and Adewale Akinfaderin and T. Marengereke and Salomey Osei},
 journal={ArXiv},
 year={2021},
 volume={abs/2103.11811}
}

Contributions

Thanks to @dadelani for adding this dataset.

Downloads last month
1,169
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on masakhaner