Dataset Preview
Go to dataset viewer
id (string)tokens (sequence)ner_tags (sequence)
"0"
[ "ቀዳሚው", "የሶማሌ", "ክልል", "በአወዳይ", "ከተማ", "ለተገደሉ", "የክልሉ", "ተወላጆች", "ያከናወነው", "የቀብር", "ስነ", "ስርዓትን", "የተመለከተ", "ዘገባ", "ነው", "፡፡" ]
[ 0, 5, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"1"
[ "ሰማያዊ", "ፓርቲ", "ዛሬ", "በወቅታዊ", "የሀገሪቱ", "የፖለቲካ", "ጉዳዮች", "ላይ", "በመኢአድ", "ጽህፈት", "ቤት", "የሰጠው", "ጋዜጣዊ", "መግለጫ", "ይከተላል", "፡፡" ]
[ 3, 4, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"2"
[ "በመጪው", "እሁድ", "ስለሚካሄደው", "ስለቅማንት", "ህዝበ", "ውሳኔ", "የተጠናቀረ", "ዘገባ", "አለን", "፡፡" ]
[ 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"3"
[ "የጀርመን", "የምርጫ", "ዘመቻን", "አስመልክቶ", "ከባልደረባችን", "ማንተጋፍቶት", "ስለሺ", "ጋር", "ቃለ", "ምልልስ", "አድርገናል", "፡፡" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"4"
[ "በስተመጨረሻም", "የምያንማር", "ሮሒንጃዎች", "ላይ", "እየደረሰ", "ባለው", "የሰብዓዊ", "መብት", "ጥሰት", "ዙሪያ", "የተባበሩት", "መንግስታት", "የጸጥታው", "ምክር", "ቤት", "ያሳለፈውን", "ውሳኔ", "እንመለከታለን", "፡፡" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0 ]
"5"
[ "ነው", "የሱዳን", "ውጭ", "ጉዳይ", "ሚንስትር", "አሊ", "አህመድ", "ካርቲ", "ያሉት", "።" ]
[ 0, 5, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0 ]
"6"
[ "ጥፋቷ", "አንድ", "የክርስትና", "እምነት", "ተከታይ", "የሆነ", "ግለሰብ", "ማግባቷ", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"7"
[ "በሸሪዓ", "በምትተዳደረው", "ሱዳን", "ውስጥ", "ይህ", "በሕግ", "የሚያስቀጣ", "ጥፋት", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"8"
[ "ማርያም", "ያደገችው", "ከኢትዮጵያዊ", "ኦርቶዶክስ", "ክርስቲያን", "እናቷ", "ጋ", "ሲሆን", "የምትከተለው", "የክርስትናን", "እምነት", "ነው", "።" ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"9"
[ "በዚህ", "እና", "ክርስትያን", "በማግባቷ", "የተነሳ", "ፍርድ", "ቤቱ", "መጀመሪያ", "ላይ", "ጊዜ", "በጅራፍ", "እንድትገረፍ", "በይነ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"10"
[ "ብይኑን", "ያስተላለፉት", "የአል", "ሀጅ", "ዩሱፍ", "ፍርድ", "ቤት", "ዳኛ", "ማርያም", "ሀይማኖትዋን", "በመቀየር", "ሙሥሊም", "ከሆነች", "የግርፋቱ", "እና", "የሞቱ", "ቅጣት", "ሊሻርላት", "እንደሚችል", "አስታውቃለች", "።" ]
[ 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"11"
[ "ማርያም", "ጥፋተኛ", "አለመሆንዋን", "በተደጋጋሚ", "በጠበቃዋ", "ኤሊ", "ሻሪፍ", "አማካኝነት", "ለፍርድ", "ቤቱ", "በማስታወቅ", "ይህንን", "ለመቀበል", "ፈቃደኛ", "አልሆነችም", "።" ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"12"
[ "በሸሪዓ", "ሕግ", "መሠረት", "ማርያም", "ሕፃኑን", "ልጇን", "ለማሳደግ", "የሁለት", "ዓመት", "ጊዜ", "ከተሰጣት", "በኋላ", "ነው", "የሞቱ", "ቅጣት", "ተፈፃሚ", "የሚሆነው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"13"
[ "አምነስቲ", "ኢንተርናሽናል", "ብይኑን", "በሴቶች", "ላይ", "የተፈፀመ", "የአድልዎ", "አሰራር", "በሚል", "ነቅፎታል", "።" ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"14"
[ "የጀርመን", "ሕዝብ", "የሚርያም", "ጉዳይ", "ዘግናኝ", "እንደሆነበት", "እና", "ይኸው", "ብይን", "በሱዳን", "አኳያ", "በጀርመን", "ባለው", "አመለካከት", "ላይ", "ጥላ", "ማሳረፉ", "እንደማይቀር", "ግልጽ", "አድርጌአለሁ", "።" ]
[ 5, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"15"
[ "ይኸው", "በሚርያም", "ኢብራሂም", "ላይ", "የተበየነው", "ኢሰብዓዊ", "የሞት", "ቅጣት", "እንዲሻር", "የምንጠብቅ", "መሆናችንን", "ግልጽ", "እንዳደረግሁ", "ተስፋ", "አለኝ", "።" ]
[ 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"16"
[ "ወጣቷ", "ከባለቤቷ", "እና", "ከሁለት", "ልጆችዋ", "ጋ", "መደበኛ", "ኑሮ", "መምራት", "የምትችልበት", "ሁኔታ", "እንደሚፈጠርላትም", "ተስፋ", "አደርጋለሁ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"17"
[ "የወጣቷ", "ወይዘሮ", "ጉዳይ", "ከሱዳን", "መንግሥት", "ጋ", "የሚያገናኘው", "ነገር", "የለም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"18"
[ "በወይዘሮዋ", "ቤተሰብ", "ውስጥ", "ጥል", "ከተፈጠረ", "በኋላ", "የባል", "ቤተዘመዶች", "ጉዳዩን", "ለፍርድ", "ቤት", "አቅረቡት", "እዚህ", "ላይ", "መዳረሳቸው", "ያሳዝናል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"19"
[ "የወጣቷ", "ወይዘሮ", "ጠበቆችን", "በብይኑ", "አንፃር", "የሱዳን", "ሕግ", "ስለሚፈቅድ", "የይግባኝ", "ማመልከቻ", "እንዲያስገቡ", "የሀገሬ", "መንግሥት", "ምክር", "ሰጥቶዋል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"20"
[ "እና", "ሕግ", "አስፈፃሚው", "አካል", "በፍትሑ", "ሥርዓት", "ላይ", "ጣልቃ", "ሊገባ", "አይችልም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"21"
[ "የፍትሑ", "አውታር", "ለዚህ", "ጉዳይ", "የሚመለከታቸውን", "ወገኖች", "ሁሉ", "የሚያረካ", "መፍትሔ", "ራሱ", "እንደሚያስገኝለት", "እናምናለን", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"22"
[ "በሱዳን", "የሚሰራበት", "ሕገ", "መንግሥት", "የሀይማኖት", "ነፃነትን", "እንደሚፈቅድ", "ላረጋግጥ", "እፈልጋለሁ", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"23"
[ "ይህ", "ገሀድ", "ደግሞ", "የሞት", "ቅጣት", "ለተፈረደባት", "ወጣት", "ወይዘሮ", "ጠቃሚ", "ሊሆን", "ይችላል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"24"
[ "ማየት", "የምንፈልገው", "ማርያም", "ከእስር", "ቤት", "ተፈታለች", "የሚል", "የፍርድ", "ቤት", "ትዕዛዝ", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"25"
[ "ምክንያቱም", "አንድም", "ጥፋት", "አልፈፀመችም", "በትዳሯ", "ላይ", "አልማገጠችም", "ሀይማኖትዋንም", "አልካደችም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"26"
[ "እና", "የሱዳን", "መንግሥት", "በፈረመችው", "አንድ", "ዓለም", "አቀፍ", "ስምምነት", "መሠረትም", "በዚች", "ሀገር", "ውስጥ", "ማንም", "በሚከተለው", "ሀይማኖት", "የተነሳ", "ክትትል", "ሊያርፍበት", "አይገባም", "።" ]
[ 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"27"
[ "በሊቢያ", "እየታየ", "ያለው", "ቀውስ", "ዘላቂ", "መፍትሔ", "እንዲያገኝም", "ሕብረቱ", "ተፋላሚ", "ኃይላትን", "በማቀራረብ", "ለማወያየት", "እና", "ወደ", "ሰላም", "ለማምጣት", "ጥረቱን", "እንደሚያጠናክር", "ሚሸል", "ገልጸዋል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
"28"
[ "ኢትዮጵያ", "ሥጋትና", "ሐዘን", "የጫረው", "የምዕራብ", "ሐረርጌ", "ኹከት", "በኦሮሚያ", "ብሔራዊ", "ክልላዊ", "መንግሥት", "የምዕራብ", "ሐረርጌ", "ነዋሪዎች", "ቁጣ", "እና", "ሐዘን", "ተደበላልቆ", "ተጭኗቸዋል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"29"
[ "አካባቢው", "ላይ", "ያለው", "የሕዝቡ", "ስሜት", "መጥፎ", "ነው", "ይላሉ", "አስተያየታቸው", "የሰጡ", "የዞኑ", "ነዋሪ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"30"
[ "የሚሉት", "ስማቸው", "እንዳይገለጥ", "የፈለጉ", "ግለሰብ", "የደኅንነት", "ዋስትና", "ጠፍቷል", "ሲሉ", "ያክላሉ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"31"
[ "የወረዳዋ", "ነዋሪዎች", "እና", "የዞኑ", "አስተዳደር", "ሰራተኞች", "እንደሚሉት", "ወረዳዎቹ", "እሁድ", "ታኅሳስ", "እና", "ሰኞ", "ታኅሳስ", "ዘጠኝን", "በሰላም", "ውለዋል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
"32"
[ "በሐዊ", "ጉዲና", "ወረዳ", "የሚገኙት", "ታዖ", "እና", "ኢብሳ", "ቀበሌዎች", "እንዲሁም", "የዳሮ", "ለቡዎቹ", "የቲ", "እና", "ዱረቲ", "ቀበሌዎች", "የኹከት", "ወላፈኑ", "ቀድሞ", "የደረሳቸው", "ናቸው", "።" ]
[ 5, 6, 6, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 5, 6, 6, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"33"
[ "ባልታወቀ", "ሁኔታ", "በሶማሌ", "በታጠቀ", "ኃይል", "ታኅሳስ", "ላይ", "በጠዋት", "ተኩስ", "ይከፈታል", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
"34"
[ "ሲሰደድ", "የታጠቀው", "የሶማሌ", "ኃይል", "ብዙ", "ቤቶችን", "ያቃጥላል", "ማለት", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"35"
[ "አርብ", "እና", "ቅዳሜ", "ታኅሳስ", "ስድስት", "እና", "ሰባት", "በሁለቱ", "ቀን", "የሰው", "ሕይወት", "በተለይ", "በኦሮሞ", "ወደ", "የሚሆን", "የሰው", "ሕይወት", "ጠፍቷል", "።" ]
[ 7, 0, 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"36"
[ "ይኼ", "ከጦርነቱ", "ጋ", "ወይም", "ከችግሩ", "ጋ", "የማይገናኝ", "ቀበሌ", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"37"
[ "በጉዳዩ", "ላይ", "የፌድራል", "መንግሥት", "እና", "የሶማሌ", "ብሔራዊ", "ክልላዊ", "መንግሥት", "ባለሥልጣናትን", "ለማነጋገር", "ያደረግንው", "ጥረት", "አልተሳካም", "።" ]
[ 0, 0, 3, 4, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"38"
[ "ጠቅላይ", "ምኒሥትር", "ሐይለማርያም", "ደሳለኝ", "ጉዳዩን", "የሚያጣራ", "ግብረ", "ኃይል", "መቋቋሙን", "ገልጠዋል", "።" ]
[ 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"39"
[ "የሐዊ", "ጉዲና", "ወረዳ", "ከአዲስ", "አበባ", "ኪ", "ሜ", "ከምዕራብ", "ሐረርጌ", "ዞን", "አስተዳደር", "መቀመጫ", "ጭሮ", "አሰበ", "ተፈሪ", "ደግሞ", "ኪ", "ሜ", "ትርቃለች", "።" ]
[ 5, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"40"
[ "በኢትዮጵያ", "ሶማሌ", "እና", "የኦሮሚያ", "ክልሎች", "መካከል", "የድንበር", "ይገባኛል", "ውዝግብ", "ከቀሰቀሰው", "ኹከት", "በኋላ", "ግን", "እንደ", "ቀድሞዋ", "አይደለችም", "።" ]
[ 5, 6, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"41"
[ "ስማቸው", "እንዳይገለጥ", "የፈለጉ", "የወረዳዋ", "ነዋሪ", "ምንም", "የተረጋጋ", "ነገር", "የለውም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"42"
[ "አቶ", "አብዱረዛቅ", "በወረዳዎቹ", "የሚስተዋለውን", "አለመረጋጋት", "ከቀደመው", "የድንበር", "ይገባኛል", "ውዝግብ", "ጋር", "ያገናኙታል", "።" ]
[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"43"
[ "ኃላፊው", "ወረዳዎቹ", "ከሶማሌ", "ክልል", "ጋር", "ባይዋሰኑም", "እንኳ", "ድንበር", "የሚሻገሩ", "ታጣቂዎች", "ጥቃት", "ሲፈፅሙ", "ቆይተዋል", "ሲሉ", "ይከሳሉ", "።" ]
[ 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"44"
[ "በሁለቱ", "ክልሎች", "መካከል", "በተቀሰቀሰው", "ውዝግብ", "በርካቶች", "ሞተዋል", "በሺዎች", "የሚቆጠሩም", "ተፈናቅለዋል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"45"
[ "ችግሩ", "መቼ", "መፍትሔ", "ሊያገኝ", "እንደሚችል", "እስካሁን", "በግልፅ", "የሚታወቅ", "ነገር", "የለም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"46"
[ "አቶ", "አብዱረዛቅ", "እንደሚሉት", "ለሕግ", "የሚያቀርብ", "እና", "የተፈናቀሉትን", "ወደ", "ቀያቸው", "የሚመልስ", "እና", "የሚግዙ", "ኮሚቴዎች", "ተቋቁመዋል", "።" ]
[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"47"
[ "የስደተኞች", "እልቂትና", "ዓለም", "አቀፉ", "ማሕበረሰብ", "በሺህዎች", "የሚቆጠሩ", "ስደተኞች", "በየጊዜው", "ከሊቢያ", "ተነስተው", "በሜዲቴራንያን", "ባህር", "በኩል", "ወደ", "ኢጣልያዋ", "ደሴት", "ላምፔዱዛ", "ያቀናሉ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0 ]
"48"
[ "ስደተኞቹን", "ጭነው", "ከሚጓዙት", "ጀልባዎች", "አብዛኛዎቹ", "ለባህር", "ጉዞ", "የማይመጥኑ", "ደካማ", "ጀልባዎች", "ናቸው", "ማለት", "ይቻላል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"49"
[ "ሊቢያ", "የባህር", "ድንበር", "ላይ", "ግን", "ይህን", "የሚቆጣጠርም", "ሆነ", "የሚከለክል", "አንድም", "አካል", "የለም", "።" ]
[ 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"50"
[ "የተሻለ", "ህይወት", "ፍለጋ", "በጀልባ", "ወደ", "አውሮፓ", "ከሚሰደዱት", "ከእነዚህ", "ሰዎች", "አብዛኛዎቹ", "በጉዞ", "ላይ", "የውሐ", "ሲሳይ", "ሆነው", "ይቀራሉ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"51"
[ "በርካቶች", "መንገድ", "ላይ", "እንደሚሰጥሙ", "በተደጋጋሚ", "የሚነገር", "ቢሆንም", "የስደተኞቹ", "መነሻ", "ከሆነችው", "ከሊቢያ", "በኩል", "እንደሚጠበቀው", "ለአስቸኳይ", "እርዳታ", "የሚደርስ", "የለም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"52"
[ "ዋና", "ከተማይቱ", "ትሪፖሊ", "የሚገኙ", "የሊቢያ", "የባህር", "ጠረፍ", "ጠባቂዎች", "ያልተለመደ", "ዝምታን", "መርጠዋል", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"53"
[ "በዚህ", "የተነሳም", "አንዳንዴ", "የግል", "ንብረታቸውን", "ለመጠቀም", "መገደዳቸውን", "ያስረዳሉ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"54"
[ "ካለፈው", "ጥር", "አንስቶ", "የሊቢያ", "የባህር", "ጠረፍ", "ጠባቂ", "የድንበር", "ቁጥጥር", "ሥራ", "አቁሟል", "።" ]
[ 7, 8, 8, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"55"
[ "ድንበር", "ተቆጣጣሪዎች", "የሚንቀሳቀሱት", "ስደተኞችን", "የጫነ", "ጀልባ", "ወደ", "ኢጣላያዋ", "ደሴት", "ላምፔዱዛ", "በማቅናት", "ላይ", "መሆኑን", "የሚጠቁም", "መረጃ", "ካገኙ", "ብቻ", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"56"
[ "የሊቢያ", "የባህር", "ጠረፍ", "ርዝመት", "ኪሎሜትር", "እንደመሆኑ", "ከሊቢያ", "ወደ", "ኢጣላያዋ", "ደሴት", "ላምፔዱዛ", "የሚሄዱ", "ስደተኞችን", "ያሳፈሩ", "ጀልባዎችን", "ለይቶ", "ማግኘቱ", "አስቸጋሪ", "ነው", "።" ]
[ 5, 6, 6, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"57"
[ "የአውሮፓ", "ህብረት", "ኮሚሽን", "እንደሚለው", "ሊቢያ", "ውስጥ", "ወደ", "አውሮፓ", "ለመሄድ", "የሚጠባበቁ", "ሚሊዮን", "ሰዎች", "አሉ", "።" ]
[ 3, 4, 4, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"58"
[ "በሃገሪቱ", "ያለ", "ህጋዊ", "የመኖሪያ", "ፈቃድ", "የሚገኝ", "ማንኛውም", "ስደተኛ", "መጨረሻው", "የስደተኞች", "ማጎሪያ", "ነው", "የሚሆነው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"59"
[ "ከቀድሞ", "የሊቢያ", "መሪ", "ሞአመር", "ጋዳፊ", "ሞትና", "ከመንግሥታቸው", "ውድቀት", "በኋላ", "አብዛኛው", "የሊቢያ", "ክፍል", "በተለያዩ", "ሚሊሽያዎች", "ቁጥጥር", "ስር", "ነው", "።" ]
[ 0, 5, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"60"
[ "ይህም", "ህገ", "ወጥ", "የሰዎች", "አሸጋጋሪዎች", "ከመላ", "ሃገሪቱ", "ስደተኞችን", "እየሰበሰቡ", "በጀልባዎች", "አጭቀው", "ወደ", "አውሮፓ", "እንዲልኩ", "ምቹ", "ሁኔታ", "ፈጥሮላቸዋል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"61"
[ "ስደተኞቹን", "ይዘው", "የሚሄዱ", "ጀልባዎች", "ችግር", "ሲገጥማቸው", "የሚያሰሙት", "ጥሪ", "የሚደርሰው", "የባህር", "ጠባቂ", "በአካባቢው", "ከተገኘ", "ሊታደጋቸው", "ይችላል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"62"
[ "የሊቢያ", "የባህር", "ጥበቃ", "ሃላፊ", "ሞሀመድ", "ባይቲ", "እንደሚሉት", "ከሚታደጓቸው", "ስደተኞች", "አብዛኛዎቹ", "ግን", "ሊቢያ", "መመለስ", "አይፈልጉም", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 ]
"63"
[ "አፍሪቃውያኑ", "ወደ", "ሊቢያ", "መመለስ", "አይፈልጉም", "አንዳንድ", "ትላልቅ", "መርከቦች", "ላይ", "ስናሳፍራቸው", "ያለቅሳሉ", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"64"
[ "ከትሪፖሊ", "በስተምዕራብ", "ኪሎሜትር", "ርቀት", "ላይ", "በሚገኘው", "ዛውያ", "በተባለው", "ስፍራ", "በሚገኝ", "የስደተኞች", "ማጎሪያ", "ውስጥ", "ከሚገኙት", "አንዱ", "ሴኔጋላዊው", "ላሚን", "ኬቤ", "ነው", "።" ]
[ 5, 6, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0 ]
"65"
[ "የተሻለ", "ህይወት", "ተስፋ", "አድርጌ", "ነው", "ወደ", "ሊቢያ", "የመጣሁት", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 ]
"66"
[ "የሊቢያ", "የሃገር", "ውስጥ", "ጉዳይ", "ሚኒስትር", "ሊቢያ", "ውስጥ", "ሺህ", "የሴኔጋል", "ስደተኞች", "እንዳሉ", "ተናግረዋል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
"67"
[ "በማጎሪያ", "ስፍራ", "ህይወት", "አስቸጋሪ", "ቢሆንም", "ኬቤና", "ሌሎች", "መሰሎቹ", "አሁንም", "ሊቢያ", "ሲመጡ", "ከያዙት", "ተስፋ", "ጋር", "ናቸው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"68"
[ "ሌላው", "ሴኔጋላዊ", "ቡባከር", "ጋሪ", "እንደሚናገረው", "ሊቢያ", "ውስጥ", "የተያዙበት", "መንገድ", "አሳዛኝ", "ነው", "።" ]
[ 0, 0, 1, 2, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"69"
[ "እንደ", "ውሻ", "ነው", "የሚይዙን", "የዛዊያውን", "ካምፕ", "የሚጠብቁት", "መቶ", "አለቃ", "ካሌድ", "አቱሚ", "ስደተኞች", "አንዳንዴ", "ከሚሰጣቸው", "ዳቦ", "በስተቀር", "ምግብ", "እንደማያገኙ", "ነው", "የሚናገሩት", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"70"
[ "ጤናና", "አካባቢ", "የአየር", "ንብረት", "ለዉጥንና", "ለዉጡ", "የሚያስከትለዉን", "ጉዳት", "ለመቀነስ", "ይረዳሉ", "የሚባሉ", "ጉባኤዎች", "ዉይይቶች", "እና", "ያደባባይ", "ሰልፎች", "መደረገቸዉን", "በየጊዜዉ", "እየሰማን", "ነዉ", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"71"
[ "አፍሪቃ", "የከባቢ", "ዓየርን", "የሚበክሉ", "ኢንዱስትሪዎች", "ባይኖሯቱም", "የበለፀጉት", "ሐገራት", "የሚያደርሱትን", "ብክለት", "መካፈል", "ግድ", "ሆኖባታል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"72"
[ "የዛሬዉ", "ጤናና", "አካባቢ", "ዝግጅት", "የአየር", "ንብረት", "ለዉጥንና", "የአፍሪቃን", "ጥረት", "ይቃኛል", "።" ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 ]
"73"
[ "ባለፉት", "እና", "ዓመታት", "ኤርትራ", "በፕሬስ", "ነፃነት", "ምንም", "መሻሻልአላሳየችም", "ይዘት", "ለርስዎ", "የምናቀርበውን", "አገልግሎታችንን", "ለማሻሻል", "በማሰብ", "ኩኪዎችን", "እንጠቀማለን", "።" ]
[ 7, 8, 8, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"74"
[ "አፍሪቃ", "የአፍሪቃ", "ወጣት", "እድል", "በ", "ዓም", "በጎርጎሪዮሳዊው", "ዓም", "በዚምባብዌ", "ካሜሩን", "እና", "በጊኒ", "ምርጫዎች", "ይካሄዳሉ", "።" ]
[ 5, 6, 0, 0, 7, 8, 8, 8, 5, 6, 0, 5, 0, 0, 0 ]
"75"
[ "ይህም", "ቢሆን", "ግን", "ምርጫዎቹ", "በስልጣን", "ደረጃ", "የትውልድ", "ለውጥ", "ያስገኛሉ", "ተብሎ", "የሚጠበቁ", "አይደለም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"76"
[ "የካሜሩን", "ፕሬዚደንት", "ፖል", "ቢያ", "የጊኒ", "አቻቸው", "አልፋ", "ኮንዴ", "ደግሞ", "ዓመታቸው", "ነው", "።" ]
[ 5, 0, 1, 2, 5, 0, 1, 2, 0, 7, 0, 0 ]
"77"
[ "የ", "ዓመቱ", "አዲሱ", "የዚምባብዌ", "ፕሬዚደንት", "ኤመርሰን", "ምናንጋግዋ", "በሁለቱ", "ቻዎቻቸው", "አንፃር", "በዕድሜ", "ትንሹ", "ናቸው", "።" ]
[ 7, 8, 0, 5, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"78"
[ "ባጠቃላይ", "አፍሪቃውያት", "ሀገራት", "በመሪዎቻቸው", "እና", "በወጣቶቻቸው", "መካከል", "ትልቅ", "የዕድሜ", "ልዩነት", "ይታይባቸዋል", "።" ]
[ 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"79"
[ "የአመራሩን", "ተግባር", "በቅርቡ", "ለወጣቱ", "ትውልድ", "ማስተላለፍ", "የሚያስችል", "ዓቢይ", "የተሀድሶ", "ለውጥ", "የማድረግ", "እቅድም", "በነዚህ", "ሀገራት", "ውስጥ", "ያለ", "አይመስለኝም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"80"
[ "ዶይቸ", "ቬለ", "ያነጋገራቸው", "የመብት", "ተሟጋቿ", "ሊንዳ", "ማዜሪሬ", "በዕድሙ", "በተዳከሙ", "መሪዎች", "ነው", "የምንተዳደረው", "በማለት", "የርሳቸውን", "እና", "የአህጉሩን", "ወጣት", "ትውልድ", "ቅሬታ", "ገልጸዋል", "።" ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"81"
[ "የ", "ዓመቷ", "ማዚሪሬ", "የቀድሞ", "ፕሬዚደንት", "ሮበርት", "ሙጋቤ", "አምባገነን", "መንግሥት", "አንፃር", "ታግለዋል", "።" ]
[ 7, 8, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"82"
[ "ሙጋቤን", "የተኩት", "ምናንጋግዋም", "ቢሆኑ", "ግን", "ለተሟጋቿ", "ከሙጋቤ", "የተለዩ", "አይደሉም", "ነው", "የሚሉት", "።" ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"83"
[ "በዕድሜ", "የገፉትአዲሶቹ", "የዚምባብዌ", "ፖለቲከኞች", "የወጣት", "ዜጎቻቸውን", "ፍላጎት", "አገናዝበው", "ተገቢውን", "ርምጃ", "በመውሰድ", "ፈንታ", "ችላ", "እንዳሉት", "ማዚሪሬ", "አስታውቀዋል", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
"84"
[ "በሕይወታቸው", "አንድ", "ቀን", "እንኳን", "ስራ", "ሰርተው", "የማያውቁ", "ዕድሜአቸው", "ዓመት", "የሆናቸው", "ዜጎች", "አሉን", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
"85"
[ "እነዚህ", "ሰዎች", "የደሞዝ", "ወረቀት", "ተቀብለውም", "ሆነ", "የማህበራዊ", "ኑሮ", "ድጎማ", "የማግኘት", "እድልም", "ኖሯቸው", "አያውቁም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"86"
[ "በ", "እና", "በ", "ዓመት", "መካከል", "ካሉት", "ወጣቶች", "መካከል", "ብዙዎቹ", "የአደንዛዥ", "እጾች", "እና", "ንጥረ", "ነገሮች", "ሱሰኞች", "ሆነዋል", "።" ]
[ 7, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"87"
[ "ምክንያቱም", "ተስፋ", "ቆርጠዋል", "የወደፊቱ", "እድላቸውም", "ፍሬ", "አልባ", "ሆኖ", "ነው", "የሚታያቸው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"88"
[ "ለወጣቱ", "ትውልድ", "የወደፊቱ", "እድል", "ጨለማ", "የሆነበት", "ግን", "ዚምባብዌ", "ውስጥ", "ብቻ", "አይደለም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
"89"
[ "በአህጉሩ", "በ", "እና", "ዓመት", "መካከል", "የሚገኘው", "ወጣት", "ቁጥር", "ሚልዮን", "ነው", "።" ]
[ 5, 7, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"90"
[ "ስራ", "ካላቸውም", "መካከል", "ብዙዎቹ", "የሰራተኛ", "ድሀ", "እየተባለ", "የሚጠራው", "ቡድን", "ውስጥ", "ነው", "የሚመደቡት", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"91"
[ "ከአቻዎቻቸው", "ጋር", "በመሆን", "አንድ", "የወጣቶች", "ፓርቲ", "የማቋቋም", "እቅድ", "አላቸው", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"92"
[ "በአንፃራቸው", "ብዙዎቹ", "የዚምባብዌ", "ወጣቶች", "በፖለቲካው", "ተግባር", "መሳተፉን", "እንደሚፈሩት", "ማዚሪሬ", "አስታውቀዋል", "።" ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
"93"
[ "በዚምባብዌ", "በፖለቲካ", "ፓርቲዎቻችን", "ውስጥ", "በገዢው", "ፓርቲ", "ይሁን", "በተቃዋሚው", "ጎራ", "ብዙ", "ጥቃት", "እና", "የኃይል", "ርምጃ", "ይታያል", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"94"
[ "በተለይ", "ብዙዎቹ", "ወጣት", "ሴቶች", "ይህን", "ሁኔታ", "ማለትም", "የሚደርስባቸውን", "ብዙ", "ትንኮሳ", "እና", "መሰል", "ጥቃት", "መቋቋም", "አይችሉም", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"95"
[ "የናሚቢያ", "ዜጋ", "የሆነኑት", "ጆብ", "ሺፑሉሎ", "አሙፓንዳ", "በዚሁ", "ረገድ", "ጥሩ", "ተሞክሮ", "የላቸውም", "።" ]
[ 5, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"96"
[ "በዚህ", "የተነሳም", "ከገዚው", "ፓርቲ", "ብርቱ", "ተቃውሞ", "የገጠማቸው", "ሺፑሊሎ", "አፑማንዳ", "በፍርድ", "ቤት", "ብይን", "ባይሆን", "ኖሮ", "የፓርቲው", "አባል", "ሆነው", "መቀጠል", "ባልቻሉ", "ነበር", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"97"
[ "በስዋፖ", "ውስጥ", "ወጣቶች", "አዳዲስ", "ሀሳቦችን", "ይዘው", "የሚመጡበት", "እና", "ድምፃቸውን", "የሚያሰሙበት", "ድርጊት", "ብዙም", "እንደማይደገፍ", "ነው", "ሺፑሊሎ", "አፑማንዳ", "ያመለከቱት", "።" ]
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0 ]
"98"
[ "ወጣቶች", "በፖለቲካው", "መድረክ", "ላይ", "ደፈር", "ብለው", "መናገር", "ሲጀምሩ", "የፓርቲ", "አባላቱ", "ብዙ", "ጊዜ", "እኛ", "ለነፃነት", "ስንታገል", "አንተ", "የት", "ነበርክ" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"99"
[ "የትምህርት", "ደረጃህ", "ግልጽነትህ", "ወይም", "ለመስራት", "የምትፈልገውን", "ወደጎን", "በመተው", "በትግሉ", "ውስጥ", "የተጫወትከውን", "ሚና", "ይጠይቁኃል", "።" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for MasakhaNER

Dataset Summary

MasakhaNER is the first large publicly available high-quality dataset for named entity recognition (NER) in ten African languages.

Named entities are phrases that contain the names of persons, organizations, locations, times and quantities. Example:

[PER Wolff] , currently a journalist in [LOC Argentina] , played with [PER Del Bosque] in the final years of the seventies in [ORG Real Madrid] .

MasakhaNER is a named entity dataset consisting of PER, ORG, LOC, and DATE entities annotated by Masakhane for ten African languages:

 • Amharic
 • Hausa
 • Igbo
 • Kinyarwanda
 • Luganda
 • Luo
 • Nigerian-Pidgin
 • Swahili
 • Wolof
 • Yoruba

The train/validation/test sets are available for all the ten languages.

For more details see https://arxiv.org/abs/2103.11811

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

 • named-entity-recognition: The performance in this task is measured with F1 (higher is better). A named entity is correct only if it is an exact match of the corresponding entity in the data.

Languages

There are ten languages available :

 • Amharic (amh)
 • Hausa (hau)
 • Igbo (ibo)
 • Kinyarwanda (kin)
 • Luganda (kin)
 • Luo (luo)
 • Nigerian-Pidgin (pcm)
 • Swahili (swa)
 • Wolof (wol)
 • Yoruba (yor)

Dataset Structure

Data Instances

The examples look like this for Yorùbá:

from datasets import load_dataset
data = load_dataset('masakhaner', 'yor') 

# Please, specify the language code

# A data point consists of sentences seperated by empty line and tab-seperated tokens and tags. 
{'id': '0',
 'ner_tags': [B-DATE, I-DATE, 0, 0, 0, 0, 0, B-PER, I-PER, I-PER, O, O, O, O],
 'tokens': ['Wákàtí', 'méje', 'ti', 'ré', 'kọjá', 'lọ', 'tí', 'Luis', 'Carlos', 'Díaz', 'ti', 'di', 'awati', '.']
}

Data Fields

 • id: id of the sample
 • tokens: the tokens of the example text
 • ner_tags: the NER tags of each token

The NER tags correspond to this list:

"O", "B-PER", "I-PER", "B-ORG", "I-ORG", "B-LOC", "I-LOC", "B-DATE", "I-DATE",

In the NER tags, a B denotes the first item of a phrase and an I any non-initial word. There are four types of phrases: person names (PER), organizations (ORG), locations (LOC) and dates & time (DATE).

It is assumed that named entities are non-recursive and non-overlapping. In case a named entity is embedded in another named entity usually, only the top level entity is marked.

Data Splits

For all languages, there are three splits.

The original splits were named train, dev and test and they correspond to the train, validation and test splits.

The splits have the following sizes :

Language train validation test
Amharic 1750 250 500
Hausa 1903 272 545
Igbo 2233 319 638
Kinyarwanda 2110 301 604
Luganda 2003 200 401
Luo 644 92 185
Nigerian-Pidgin 2100 300 600
Swahili 2104 300 602
Wolof 1871 267 536
Yoruba 2124 303 608

Dataset Creation

Curation Rationale

The dataset was introduced to introduce new resources to ten languages that were under-served for natural language processing.

[More Information Needed]

Source Data

The source of the data is from the news domain, details can be found here https://arxiv.org/abs/2103.11811

Initial Data Collection and Normalization

The articles were word-tokenized, information on the exact pre-processing pipeline is unavailable.

Who are the source language producers?

The source language was produced by journalists and writers employed by the news agency and newspaper mentioned above.

Annotations

Annotation process

Details can be found here https://arxiv.org/abs/2103.11811

Who are the annotators?

Annotators were recruited from Masakhane

Personal and Sensitive Information

The data is sourced from newspaper source and only contains mentions of public figures or individuals

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

Users should keep in mind that the dataset only contains news text, which might limit the applicability of the developed systems to other domains.

Additional Information

Dataset Curators

Licensing Information

The licensing status of the data is CC 4.0 Non-Commercial

Citation Information

Provide the BibTex-formatted reference for the dataset. For example:

@article{Adelani2021MasakhaNERNE,
 title={MasakhaNER: Named Entity Recognition for African Languages},
 author={D. Adelani and Jade Abbott and Graham Neubig and Daniel D'Souza and Julia Kreutzer and Constantine Lignos 
 and Chester Palen-Michel and Happy Buzaaba and Shruti Rijhwani and Sebastian Ruder and Stephen Mayhew and 
 Israel Abebe Azime and S. Muhammad and Chris C. Emezue and Joyce Nakatumba-Nabende and Perez Ogayo and 
 Anuoluwapo Aremu and Catherine Gitau and Derguene Mbaye and J. Alabi and Seid Muhie Yimam and Tajuddeen R. Gwadabe and
 Ignatius Ezeani and Rubungo Andre Niyongabo and Jonathan Mukiibi and V. Otiende and Iroro Orife and Davis David and 
 Samba Ngom and Tosin P. Adewumi and Paul Rayson and Mofetoluwa Adeyemi and Gerald Muriuki and Emmanuel Anebi and 
 C. Chukwuneke and N. Odu and Eric Peter Wairagala and S. Oyerinde and Clemencia Siro and Tobius Saul Bateesa and 
 Temilola Oloyede and Yvonne Wambui and Victor Akinode and Deborah Nabagereka and Maurice Katusiime and 
 Ayodele Awokoya and Mouhamadane Mboup and D. Gebreyohannes and Henok Tilaye and Kelechi Nwaike and Degaga Wolde and
  Abdoulaye Faye and Blessing Sibanda and Orevaoghene Ahia and Bonaventure F. P. Dossou and Kelechi Ogueji and 
  Thierno Ibrahima Diop and A. Diallo and Adewale Akinfaderin and T. Marengereke and Salomey Osei},
 journal={ArXiv},
 year={2021},
 volume={abs/2103.11811}
}

Contributions

Thanks to @dadelani for adding this dataset.

Downloads last month
1,472
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on masakhaner