Dataset Preview
Go to dataset viewer
id (string)tokens (sequence)tags (sequence)
"0"
[ "@k_mizera", "@rdrozd", "Problemem", "jest", "mała", "produkcja", "dlatego", "takie", "ceny", ".", "10", "000", "mikrofirm", "zamknęło", "się", "w", "poprzednim", "tygodniu", "w", "obawie", "przed", "ZUS", "a", "wystarczyło", "zlecić", "tym", "co", "chcą", "np", ".", "szycie", "masek", "czy", "drukowanie", "przyłbic", "to", "nie", "wymaga", "super", "sprzętu", ",", "umiejętności", ".", "nie", "będzie", "pit", ",", "vat", "i", "zus", "będą", "bezrobotni" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 17, 0, 17, 0, 17 ]
"1"
[ "@BolanHuli", "Proszę", "cię", ",", "ja", "mam", "teraz", "super", "zabawę", ",", "bo", "mój", "tato", "uczy", "w", "trzech", "szkołach", "i", "trzeba", "ogarnąć", "nauczanie", "zdalne", ",", "a", "że", "informatyk", ",", "to", "wszystkie", "pytania", "do", "niego", ".", "A", "ze", "nie", "zna", "angielskiego", ",", "a", "wszystkie", "fajniejsze", "rozwiązania", "są", "po", "angielsku", ",", "to", "co", "chwilę", "jest", "\\", "\"", "córka", ",", "przetłumacz", "\\", "\"" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"2"
[ "Emerytura", "bez", "podatku", "-", "to", "odebranie", "idei", "@nowePSL", "Emerytura", "wdowia", "-", "to", "wyłapanie", "idei", "@RobertBiedron", "i", "@__Lewica", ",", "które", "pierwsze", "o", "tym", "mówiły" ]
[ 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"3"
[ "Ot", "i", "kraj", "cudów", "nad", "Wisłą", ".", "Nic", "dziwnego", ",", "że", "się", "udaje", "...", "#", "PreczZPiS", "#", "Wybory2020", "#", "WyboryPrezydenckie2020", "#", "wyboryhttps", ":/", "/", "twitter.com/jakubiak_marek/status/1240182673571799041", "…" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"4"
[ "W", "sumie", "tak", ".", "Trzynastka", "już", "przyszła", "na", "konto" ]
[ 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0 ]
"5"
[ "Minister", "zdrowia", ":", "mamy", "w", "Polsce", "300", "tys", ".", "testów", ",", "500", "tys", ".", "zakontraktowane", "https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2486830,Minister-zdrowia-mamy-w-Polsce-300-tys-testow-500-tys-zakontraktowane" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"6"
[ "@mmigalski", "@AndrzejDuda", "Kara", "smierci", "jak", "kiedys", "w", "rumuni.narod", "ich", "rozstrzela" ]
[ 0, 0, 15, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"7"
[ "ok", "zaspałam", "pół", "godziny", "na", "lekcje", ",", "nauczanie", "zdalne", "mi", "nie", "służy" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0 ]
"8"
[ "@ChludzinskiM", "fakt", "że", "samolot", "ten", "zaprojektowano", "i", "zbudowano", "w", "ZSRR", "jest", "tu", "znamienny", "niczym", "rosyjski", "węgiel", "ukradziony", "z", "Donbasu", ",", "masowo", "kupowany", "przez", "rządy", "Jarosława", "Kaczyńskiego" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"9"
[ "niestety", "tacy", "ks", ".", "jak", "Pan", "zamiast", "pomagac", ",", "to", "pokazuja", "swoj", "egoizm", ".", "prosze", "sie", "zastanowic", "dlaczego", "ks", ".", "koncentruje", "sie", "tylko", "na", "porownaniu", ":", "kościol", "vs", ".", "autobusu", ",", "a", "nie", "na", "kościol", "(", "5", ")", "vs", ".", "bus", "vs", ".", "ulica", "/", "las", "(", "2", ")", ".", "Gdyby", "ks", ".", "miał", "szczere", "intencje", "to", "3", "te", "elementy", "brałby", "pod", "uwage" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"10"
[ "@tomekGwcst", "@lkwarzecha", "jest", "w", "tej", "sytuacji", "mało", "adekwatne", ".", "O", "wiele", "wiecej", "czynników", "ujawnia", "sie", "w", "czasie", "rozwoju", "pandemii", "w", "danym", "państwie", "które", "w", "duzo", "wiekszym", "stopniu", "niz", "te", "terapie", "porawiaja", ",", "pogarszają", "wydajnosc", "słuzby", "zdrowia" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8 ]
"11"
[ "#", "KoronawirusWPolsce", "#", "politycySolidarni", "Proponuje", "żeby", "sejm", "i", "senat", "obniżył", "swoje", "uposażenie", "do", "minimalnej", "krajowej", "na", "znak", "solidarności", "ze", "społeczeństwem", "w", "tym", "trudnym", "czasie", ".", "Podajcie", "dalej", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"12"
[ "Dajcie", "im", "jeszcze", "tak", "z", "2", "kadencję", ",", "ale", "4", "tys", ".", "płacy", "minimalnej", "już", "2", "2023" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0 ]
"13"
[ "Laptopy", "i", "internet", "dla", "uczniów", "i", "nauczycieli", "ze", "środków", "UE", ".", "Samorządy", "będą", "mogły", "wnioskować", "o", "pieniądze", "na", "laptopy", ",", "tablety", ",", "a", "także", "na", "mobilny", "dostęp", "do", "internetu", "od", "1", "kwietnia", ".", "https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1464390,nauczanie-zdalne-pomoc-na-zakup-komputera.html", "…", "przez", "@gazetaprawnapl" ]
[ 0, 0, 3, 4, 4, 0, 3, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"14"
[ "2/2", "W", "ubiegłym", "roku", "wyszła", "książka", "F", ".", "Martela", "o", "utajonym", "systemie", "homoseksualnym", "w", "kościele", ",", "wydana", "w", "20", "krajach", "i", "w", "8", "językach", ".", "Reportaż", "z", "4", "lat", "śledztwa", ",", "wywiady", "z", "1500", "osobami", "w", "Watykanie", "i", "innych", "państwach", ".", "No", "sorry", "...", "mnie", "akurat", "to", "boli", ",", "że", "tu", "JPII", "nie", "zadbał", "o", "porządek", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"15"
[ "@MWardzyniakowa", "Powiedział", "TRAFI", ",", "jeszcze", "nie", "trafilo", "i", "pewno", "zginą", "po", "drodze", ",", "służba", "zdrowia", "z", "tego", "dostanie", "ochłapy", "!", "Te", "sukinsyny", "kradną", "dla", "swoich", "nie", "patrząc", "na", "nic", "!", "!", "Ciąg", "dalszy", "prania", "mózgów", ",", "by", "dobrze", "to", "wyglądało", "dla", "tych", "sukinsynów", "!" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"16"
[ "@wiihol", "Lub", "kara", "śmierci", "-", "na", "gilotynie", "?", "?", "?" ]
[ 0, 0, 15, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"17"
[ "No", "tak", "zgadza", "się", ",", "99,9", "%", "testów", "jest", "płatna", "z", "NFZ", ".", "A", "oni", "wykonują", "2/5", "promila", ":-)" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"18"
[ "Pan", "ma", "zerową", "wiarygodność", "bo", "pan", "już", "nakłamał", ".", "https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/613572,pis-lamanie-obietnic-mlode-wilczki-podnoszenie-podatkow-akcyza.html", "…", "Dlaczego", "dajecie", "większe", "prawa", "swojemu", "elektoratowi", "(", "60", "+", ")", "a", "Polonia", "nie", "może", "głosować", "korespondencyjnie", "?", "Aż", "tak", "się", "boicie", "Polonii", "?", "Ma", "pan", "honor", "?", "Wyrzuty", "smumienia", "?", "Patrzy", "pan", "w", "lustro", "bez", "obrzydzenia", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"19"
[ "Wszystko", "można", "ale", "wybory", "rzecz", "święta", ".", "Kuźwa", "co", "za", "obłudnicy", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"20"
[ "Dokładnie", "tak", "!", "To", "ma", "też", "zastosowanie", "do", "zasad", "zarządzania", "i", "kreowania", "zawartości", "koszyka", "świadczeń", "gwarantowanych", ",", "w", "tym", "wykazów", "lekow", "refundowanych", ".", "Dlatego", "#", "RTR", "może", "być", "kryterium", "refund", ".", "i", "możemy", "zgodnie", "z", "RTR", "dzielić", "CAŁĄ", "kwotę", "12", "mld", "zł", "na", "refundację", "rocznie", ".", "Nie", "ma", "ryzyka", "!", "https://twitter.com/jsaryuszwolski/status/1226553841174360064" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"21"
[ "Skuteczny", "będzie", "ten", ",", "który", "doprowadzi", "do", "szybkiego", "upowszechnienia", "kotłów", "/", "pieców", "spełniających", "Ecodesign", ".", "Ten", "program", "idzie", "w", "dokładnie", "przeciwnym", "kierunku", ":", "śrubuje", "koszty", ",", "bo", "celem", "jest", "walka", "z", "węglem", "/", "drewnem.https", ":/", "/", "twitter.com/RadioKrakow/status/1248196525878128640", "…" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 12, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"22"
[ "W", "Strasburgu", "po", "raz", "kolejny", "przegrał", "PiS", "i", "wygrała", "sprawiedliwość", "Wygrały", "niezależne", "sądy", "i", "prawa", "obywateli", ",", "przegrały", "PiSowskie", "zapędy", "dyktatorskie", "i", "pazerność", "na", "władzę", ".", "To", "ważny", "krok", "w", "kierunku", "przywrócenia", "normalności", "w", "polskim", "sądownictwie", "." ]
[ 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0 ]
"23"
[ "Z", "tego", "państwa", "po", "ponad", "4", "latach", "rząów", "pisbolszewików", "nie", "został", "kamień", "na", "kamieniu", "-", "co", "doskonale", "obecnie", "widać", ".", "Pieniądze", "roztrwonione", ",", "wymiar", "sprawiedliwości", "w", "proszku", ",", "polityka", "zagraniczna", "nie", "istnieje", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0 ]
"24"
[ "@JKowalski_posel", "@PatrykJaki", "@rzeczpospolita", "@SolidarnaPL", "#", "ZielonyŁad", ",", "może", "byc", "szansą", "przebudowania", "myślenia", "o", "naszym", "wspólnym", "dobru", ",", "naszej", "planecie", ",", "na", "stworzenie", "nowych", "miejsc", "pracy", "które", "doprowadzą", "do", "obnżenia", "ceny", "energii", "elektrycznej", ".", "Jak", "nie", "teraz", "to", "kiedy", "?", "Jak", "nie", "My", "z", "pomocą", "UE", ",", "to", "państwa", "UE", "bez", "Nas", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0 ]
"25"
[ "@tvpiKorea", "Proszę", "nie", "zapominać", "i", "nie", "lekceważyć", "pełnych", "składów", "węgla", "i", "miału", "węglowego", ".", "One", "też", "miały", "zapewnić", "ochronę", "przez", "#", "koronawirus", "ale", "ta", "strategia", "też", "niestety", "nie", "zdała", "egzaminu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"26"
[ "@rymarkkM", "@BoniekZibi", "@Jaroslaw_Gowin", "Jak", "godzisz", "to", "ze", "w", "opisie", "masz", "nie", "dla", "lewactwa", "a", "połowa", "programu", "PiS", "to", "programy", "socjalne", "jak", "u", "lewicy", "300", "+", "500", "+", "13", "i", "14", "emerytura", "mieszkanie", "+", "i", "podnoszenie", "podatków", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 17, 18, 17, 18, 17, 0, 17, 17, 17, 18, 0, 17, 18, 0 ]
"27"
[ "Premier", ":", "jeżeli", "uderzenie", "w", "polską", "gospodarkę", "będzie", "trwało", ",", "to", "będzie", "oznaczało", "także", "deficyt", "w", "służbie", "zdrowia", "https://forsal.pl/artykuly/1465188,koronawirus-polska-deficyt-w-gospodace-w-sluzbie-zdrowia-tarcza-antykryzysowa.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0 ]
"28"
[ "ZUS", "odsyła", "informacje", "do", "ludzi", "w", "grupowym", "mailu", "o", "Tarczy", "antykryzysowej", ",", "udostępniając", "w", "ten", "sposób", "setki", "adresów", "mailowych", "@niebezpiecznik", "@Zaufana3Strona", "To", "kwestia", "braku", "wiedzy", "czy", "nadal", "bezpieczeństwo", "i", "wartość", "danych", "osobistych", "mamy", "za", "nic", "?" ]
[ 17, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 14, 14, 14, 0, 0, 0, 0 ]
"29"
[ "@SmiechSylwek", "Partia", "władzy", "i", "przyzwoitość", "?", "Do", "kogo", "ta", "mowa", "skoro", "nawet", "odwołanie", "Rady", "Gabinetowej", "ogłasza", "PAD", ",", "też", "kandydujący", "w", "wyborach", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"30"
[ "Ile", "tramwajow", ",", "czy", "tez", "autobusow", "ZMIESCILOBY", "się", "w", "TYM", "KOSCIELE", "?", "A", "ilu", "ludziom", "jednocześnie", "wolno", "wejść", "do", "autobusu", "czy", "tez", "tramwaju", "?", "Ja", "widze", "ANTYBOSKA", "HISTERIA", "-", "nie", "zas", "logike", ".", "https://twitter.com/p_kienio/status/1243937813361549313" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"31"
[ "Pyk", ",", "mit", "o", "opozycyjności", "PO", "legł", "w", "gruzach", ".", "Ale", "to", "nic", "dziwnego", "skoro", "od", "lat", "głosujecie", "tak", "jak", "PiS", "(", "związki", "partnerskie", ",", "równość", "kobiet", ",", "etc", ".", ")", ".", "Jesteście", "zwykłym", "AWSem", ",", "POPiSem", "i", "od", "zawsze", "to", "był", "wasz", "cel", ".", "Mam", "nadzieję", ",", "że", "doczekacie", "się", "trybunału", "stanu", "kiedyś", "w", "wolnej", "Polsce", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 0, 15, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"32"
[ "Nabicie", "na", "pal", "(", "zwane", "także", "nawlekaniem", "na", "pal", ")", "–", "jedna", "z", "form", "wykonywania", "kary", "śmierci", ",", "praktykowana", "od", "starożytności", "do", "XVIII", "wieku", ".", "W", "okresie", "starożytnym", "stosowana", "była", "przez", "Hetytów", "w", "Anatolii", "i", "na", "Bliskim", "Wschodzie", "a", "od", "średniowiecza", "..." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"33"
[ "@Michaln1982", "@RolandRecep", "@Policja_KSP", "A", "ty", "debilu", "skąd", "wyleciałeś", "z", "ruskich", "onuc", "czy", "z", "tęczowej", "zarazy", ".", "Wypad", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 0, 0, 0 ]
"34"
[ "Nie", "było", "sensu", "liczyć", "się", "na", "marszach", "KOD", "u", ",", "bo", "sprawy", "konstytucyjne", "czy", "nieopublikowanie", "wyroków", "mało", "kogo", "obchodziło", ".", "Kasa", "była", ",", "bezrobocie", "malało", ",", "pensja", "minimalna", "rosła", ".", "A", "teraz", "będzie", "zupełnie", "inaczej", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"35"
[ "@SzumowskiLukasz", "@MorawieckiM", "@AndrzejDuda", "Rada", "Gabinetowa", ":", "1", ".", "Najwięcej", "przypadków", "koronawirusa", "-", "tam", "gdzie", "były", "najpóźniej", "ferie", "!", "2", ".", "Likwidacja", "płatnych", "parkingów", "przy", "szpitalach", "-", "jest", "okazja", ",", "by", "skończyć", "z", "haniebnym", "procederem", "mafii", "parkingowej", "i", "niektórych", "Dyrektorów", "szpitalihttps", ":/", "/", "twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1240174738707750917", "…" ]
[ 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"36"
[ "Minister", "zdrowia", "ogłosił", "konkurs", "na", "wybór", "realizatorów", "zadania", "Narodowej", "Strategii", "Onkologicznej", "pn", ".", "\\", "\"", "Doposażenie", "zakładów", "radioterapii", "\\", "\"", "https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/MZ-oglasza-konkurs-dla-szpitali-onkologicznych-na-wymiane-akceleratorow,205668,1013.html" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
"37"
[ "Będzie", "zmiana", "prezesa", "Poczty", "Polskiej", ".", "Pracę", "ma", "straci", "P.Sypniewski", ".", "Rząd", "uważa", ",", "że", "Sypniewski", "nie", "da", "sobie", "rady", "z", "potężną", "operacją", ",", "jaką", "są", "korespondencyjne", "wybory", "prezydenckie", ".", "Najprawdopodobniej", "zastąpi", "T.Zdzikot", ",", "obecny", "wiceminister", "obrony", "narodowej", "https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wybory-prezydenckie2020/najnowsze-fakty/news-prezes-poczty-polskiej-straci-prace-rzad-naciska-na-wybory-k,nId,4419792", "…" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"38"
[ "BRIEFING", "PRASOWY", ":", "Szymon", "Hołownia", "komentuje", "dziury", "i", "niewydolność", "tarczy", "antykryzysowej", "w", "kontekście", "tego", ",", "jak", "w", "kryzysie", "radzą", "sobie", "inne", "kraje", ".", "#", "Hołownia2020", "https://twitter.com/i/broadcasts/1ypJdQlObrgxW" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"39"
[ "@Mat_Piotr", "@RafalDudkiewic1", "Jest", "dla", "niego", "miejsce", "w", "Centrolewie", "2.0", ",", "bezpośrednio", "starał", "się", "nie", "naruszać", "interesów", "\\", "\"", "elity", "roku", "89", "\\", "\"", ",", "patrz", "reforma", "szkolnictwa", "wyższego", ".", "Naruszał", "głosując", ",", "zawsze", "podkreślając", "że", "\\", "\"", "musi", "\\", "\"", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"40"
[ "Kluczem", "POLSKOŚCI", "jest", "uczciwa", "lustracja", "wszystkich", "zajmujących", "publiczne", "stanowiska", "do", "trzeciego", "pokolenia", ".", "Kluczem", "POLSKOŚCI", "jest", "przywrócenie", "kary", "śmierci", "dla", "wszystkich", "zajmujących", "publiczne", "stanowiska", "za", "zdradę", "Polski", "i", "złodziejstwo", "oraz", "przepadek", "mienia", ".", "Sprawiedliwie" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"41"
[ "\\", "\"", "Tarcza", "antykryzysowa", "\\", "\"", ",", "przyjęta", "w", "sobotę", "przez", "Sejm", ",", "to", "pakiet", "rozwiązań", ",", "które", "mają", "przeciwdziałać", "gospodarczym", "skutkom", "pandemii", "koronawirusa", ".", "https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2482862,Tarcza-antykryzysowa-Bedzie-podrecznik-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow" ]
[ 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0 ]
"42"
[ "Głową", "państwa", "może", "być", "każdy", ",", "niezależnie", "od", "tego", "czy", "uważamy", "go", "za", "błazna", ",", "czy", "może", "nie", ".", "Oczywiście", "przydałoby", "się", "żeby", "miał", "autorytet", "i", "był", "szanowany", "nie", "za", "swój", "urząd", ",", "a", "to", "co", "reprezentuje", ".", "Ale", "jedynym", "prawdziwym", "kryterium", "jest", "przestrzeganie", "prawa", ".", "Duda", "o", "tym", "zapomniał" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"43"
[ "Myslelismy", "że", "to", "efekty", "kwarantanny", "i", "nauczania", "zdalnego" ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 4 ]
"44"
[ "@Z1TITO", "@D_Tarczynski", "Pisowskie", "elity", "i", "ich", "język", "miłości", ".", "Za", "tydzień", "w", "sejmie", "będą", "wasze", "priorytety", "na", "czas", "walki", "z", "zarazą", ",", "aborcja", ",", "polowanie", "z", "dziećmi", "i", "edukacja", "seksualna", ".", "Sekta", "PIS", "wyprała", "wam", "mózgi" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 15, 16, 16, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"45"
[ "\\", "\"", "Niebezpieczeństwa", "związane", "z", "masowymi", "transmisjami", "na", "żywo", "\\", "\"", ".", "Dobrze", ",", "że", "ktoś", "o", "tym", "mówi", "...", "Wczoraj", "pewien", "ateista", "napisał", ",", "że", "jeśli", "to", "jeszcze", "dłużej", "potrwa", "to", "sam", "Kosciół", "wmówi", "katolikom", ",", "że", "można", "byc", "wierzacym", "i", "nie", "chodzić", "do", "kościoła", ".", "I", "on", "sie", "bardzo", "z", "tego", "cieszy", ".", "Także", "ten", "...", "https://twitter.com/PhilLawler/status/1248328541307047937", "…" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"46"
[ "Jednak", "mazowieckie", "jest", "powierzchniowo", "największe", ",", "plus", "nie", "pomogło", "ograniczenie", "częstotliwości", "transportu", "publicznego", "z", "10", "dni", "temu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"47"
[ "@StefanTompson", "1", ".", "Gospodarczo", "myślę", ",", "że", "będzie", "źle", ".", "Nie", "widać", "pomysłu", "ze", "strony", "rządu", ".", "2", ".", "Przed", "drugą", "falą", "pewnie", "czeka", "nas", "problem", "suszy", "(", "pożary", "i", "rosnące", "ceny", "żywności", ")" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0 ]
"48"
[ "Był", "ministrem", "sprawiedliwości", "za", "PO", ".", "Nieudana", "reforma", "sądownictwa", ".", "Jest", "ministrem", "nauki", "i", "szkolnictwa", "wyższego", "za", "PiS", ".", "Byle", "jaka", "reforma", "szkolnictwa", "wyższego", ".", "Zabetonowanie", "układów", "na", "uczelniach", ".", "Teraz", "podobno", "p", ".", "Gowina", "czeka", "kariera", "premiera", ",", "a", "p", ".", "Emilewicz", "zrobią", "prezydentką", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"49"
[ "Tylko", "bez", "histerii", "Panie", "Woś", ".", "Chcielibyśmy", "po", "prostu", "przeczytać", "pana", "pochwałę", "tarczy", "antykryzysowej", "i", "szanowania", "demokracji", "przez", "pis", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"50"
[ "@AMAdamczyk", "jako", "poseł", "#", "PiS", "stawał", "w", "obronie", "bankrutujących", "polskich", "firm", ",", "podwykonawców", "z", "budów", "dróg", "i", "autostrad", ".", "Jako", "minister", "nie", "znalazł", "już", "dla", "nich", "czasu", ".", "Właśnie", "zatrudnił", "w", "ministerstwie", "byłego", "rzecznika", "Lecha", "\\", "\"", "Rzeźnika", "\\", "\"", "Witeckiego", ",", "szefa", "#", "GDDKiA", ",", "który", "te", "firmy", "mordował", ".", "https://twitter.com/SBudownictwa/status/1245977891730489345", "…" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 12, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"51"
[ "@prezydentpl", "@AndrzejDuda", "Cała", "Rada", "Gabinetowa", "przyjedzie", "nowiutkimi", "limuzynami", ",", "by", "poznać", "leczniczą", "moc", "telewizorowni", ".", "#", "GestLichockiej", "https://t.co/uTUoL2hEYT" ]
[ 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"52"
[ "@I__GM", "Koronawirus", "przyniesie", "taki", "gospodarczy", "armagedon", ",", "że", "ani", "Ukraińcy", "ani", "Polacy", "nie", "będą", "potrzebni", "." ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"53"
[ "Fajnie", "!", "Coraz", "wiecej", "mocnych", "argumentow", "za", "obserwowaniem", "@SokzBurakaco_uk", ".", "Super", "temat", "grzejecie", "w", "czasach", "zarazy", ",", "braku", "maseczek", "i", "sprzetu", "ochronnego", ",", "tytanicznej", "pracy", "ludzi", "sluzby", "zdrowia", ",", "choroby", "i", "umierania", ".", "Luksus", "pograzania", "sie", "w", "szambie", "za", "jedyne", "2", "mld", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"54"
[ "Nie", "wiem", "dokładnie", ",", "się", "kojarzę", ",", "że", "chce", "przyjaznego", "rozdziału", "kościoła", "od", "państwa", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 16, 16, 0 ]
"55"
[ "Jest", "prosty", "dowód", "na", "to", ",", "że", "to", "nie", "tylko", "prawo", "reguluje", "stosunki", "pracy", ".", "Ktokolwiek", "zarabia", "więcej", "niż", "płaca", "minimalna", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0 ]
"56"
[ "Byłby", "hitem", "jak", "Fiat", "500" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0 ]
"57"
[ "Czy", "organizowanie", "spotkań", "w", "tak", "istotnym", "gronie", "dla", "sprawowania", "rządów", "w", "kraju", "jest", "bezpieczne", "?", "Przecież", "jest", "zakaz", "@MZ_GOV_PL", "a", "tymczasem", "na", "Nowogrodzkiej", "zrobił", "się", "mały", "ścisk", ".", "#", "WyboryPrezydenckie2020", "https://bit.ly/2R6d9cp" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 0 ]
"58"
[ "In", "vitro", "wiąże", "się", "ze", "swego", "rodzaju", "\\", "\"", "pozaustrojową", "aborcją", "\\", "\"", "niewykorzystanych", "zarodków", "...", "więc", "co", "za", "różnica", "?" ]
[ 15, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"59"
[ "Zamknięte", "szkoły", "to", "dla", "wielu", "rodzin", "duży", "problem", "także", "ze", "względu", "na", "brak", "ciepłego", "posiłku", ".", "Dla", "tysięcy", "dzieci", "w", "Polsce", ",", "obiad", "w", "szkolnej", "stołówce", "to", "jedyna", "szansa", "na", "ciepły", "posiłek", "w", "ciągu", "dnia", ".", "Poznańskie", "rodziny", "mogą", "liczyć", "na", "wsparcie", "z", "MOPR", ".", "#", "działamy", "https://gloswielkopolski.pl/zamkniete-z-powodu-koronawirusa-szkoly-to-takze-brak-posilku-dla-wielu-uczniow-mopr-w-poznaniu-wyplaci-rodzinom-zasilki-na/ar/c1-14897657" ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"60"
[ "@M_K_Blonska", "Szalejąca", "drożyzna", "...", "?", "!", "Rozumiem", ",", "że", "Ty", "ze", "starym", "Kidawą", "w", "chacie", ",", "w", "tym", "szaleństwie", ",", "z", "nerwów", ",", "zeżarliscie", "całe", "skitrane", "relanium", "?" ]
[ 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"61"
[ "I", "gdzie", "ta", "prawicą", "?", "Zabijanie", "dzieci", "trwa", "w", "najlepsze", ",", "prezydent", "mówi", "o", "wprowadzeniu", "\\", "\"", "związków", "partnerskich", "\\", "\"", "i", "wpisania", "członkostwa", "Polski", "w", "Unii", "do", "konstytucji", ".", "Światopoglądowo", "PiS", "to", "co", "najwyżej", "centrum", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 16, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 6, 6, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"62"
[ "\\", "\"", "Polska", ",", "której", "@AndrzejDuda", "nie", "zna", "\\", "\"", ".", "@M_K_Blonska", "na", "trasie", "kampanii", "apeluje", "o", "prezydenckie", "weto", "ws", ".", "rekompensaty", "dla", "TVP", "http://fakty.interia.pl/polska/news-kidawa-blonska-apeluje-do-prezydenta-o-weto-ws-rekompensaty-,nId,4328532" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 15, 0 ]
"63"
[ "Ceny", "energii", "węglowej", "są", "sztucznie", "zawyżane", "przez", "certyfikaty", ".", "A", "to", "polityka", "klimatyczna", "Niemiec", ":", "https://forsal.pl/artykuly/1448561,niemcy-odejscie-od-wegla-dekarbonizacja-elektrownia-weglowa-datteln-4-uniper.html", "…", "Zwłaszcza", ",", "że", "zamknęli", "elektrownię", "jądrową", ",", "podobnie", "robi", "Francja", ",", "która", "ma", "kilka", "starych", "elektrowni", "jądrowych", "do", "zamknięcia", ",", "a", "nie", "ma", "na", "to", "pieniędzy", "." ]
[ 0, 11, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"64"
[ "Ustawa", "antykorupcyjna", "@pkukiz", ".", "Pani", "zdaje", "się", "szczęśliwa", ",", "ze", "nie", "weszła", "w", "życie", ".", "Jako", "cześć", "„", "złodziejskiego", "układu", "”", "?", "A", "komentujący", "?", "Szczęśliwi", ",", "ze", "okradani", ".", "Nic", "dodać", "nic", "ująć", "." ]
[ 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"65"
[ "To", "ja", "usunęłam", "hetero", "gówna", ",", "które", "miałam", "z", "2016", "...", "Chyba", "z", "1000", "usunąłam" ]
[ 0, 0, 0, 15, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"66"
[ "Produkcja", "przemysłowa", "w", "Polsce", ",", "nowe", "zmówienia", "oraz", "eksport", "spadły", "w", "najszybszym", "tempie", "od", "grudnia", "2008", ",", "czyli", "od", "najczarniejszych", "dni", "światowego", "kryzysu", "finansowego", ".", "Składka", "2300", "na", "ZUS", "powinna", "rozwiązać", "sprawę", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 0 ]
"67"
[ "Zobacz", "Panie", "Duda", ",", "tak", "można", "pracować", "online", ".", "Nie", "trzeba", "odwoływać", "spotkań", "Rady", "Gabinetowej", ".", "https://twitter.com/Leszczyna/status/1239953528988274693", "…" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0 ]
"68"
[ "Co", "szósta", "rodzina", "opłaca", "bieżące", "rachunki", "z", "pieniędzy", "z", "500", "plus", "https://www.ipolska24.pl/artykul/2020-04-01/co-szosta-rodzina-oplaca-biezace-rachunki-z-pieniedzy-z-500-plus", "…", "#", "zus", "#", "swiadczenia", "#", "rachunki", "@zus_pl" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"69"
[ "@MI_GOV_PL", "@AMAdamczyk", "Zniecierpliwieni", "mieszkańcy", "miejscowości", "Niemce", "zapowiadają", "w", "ostatnim", "tygodniu", "przed", "wybora", "…", "https://twitter.com/i/web/status/1231842061550223360" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"70"
[ "Bardzo", "dobre", "i", "trafne", "hasło", "Oby", "wymóg", "noszenia", "maseczek", "szybko", "stał", "się", "faktem", "w", "transporcie", "publicznym", "-", "zwłaszcza", "kolejowym", "Inaczej", "nie", "przywrócimy", "zaufania", "do", "transportu", "publicznego", "!", "Problemem", "jest", "tylko", "brak", "powszechnej", "dostępności", "odpowiednich", "maseczek" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"71"
[ "ale", "tak", "na", "poważnie", "to", "rozpasanie", "kleru", "nie", "jest", "wina", "jedynie", "pis", ",", "wszystkie", "rządy", "razem", "z", "nimi", "się", "fotografowały", ",", "jadali", ",", "układali", "a", "kosciół", "jak", "to", "każdy", "pasożyt", "korzysta", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"72"
[ "Dzban", "!", "TOTALNY", "DZBAN", "!", "Kłamca", "perfidny", "!", "Dzisiaj", "największy", "wzrost", "(", "i", "to", "pewnie", "i", "tak", "nieprawdziwy", ")", ",", "a", "ten", "mówi", ",", "że", "spada", "ilość", "zarażeń", ".", "Co", "za", "perfidny", "człowiek", ".", "LUDZIE", "WY", "NA", "TEGO", "DŁUGOPISA", ",", "kłamce", "jak", "cała", "reszta", "PiSu", "chcecie", "głosować", "?", "#", "zeroszacunku", "#", "wypad2020", "#", "dno2020", "#", "niekłampic", ".twitter.com/3V9lczLCNd" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"73"
[ "Drodzy", "Polacy", "!", "Odbierzcie", "deputat", "węgla", "zamiast", "maseczki", ".", "Nie", "uchroni", "przed", "zarazą", ",", "ale", "będzie", "czym", "rzucić", "w", "twarz", "towarzysza", "kaczora", "i", "jego", "świty", "!", "https://twitter.com/bertold_k/status/1245734084741140482" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"74"
[ "Obywatelskimi", "projektami", "ustaw", "(", "w", "tym", "o", "emeryturze", "bez", "podatku", "oraz", "o", "zakazie", "aborcji", ")", "Sejm", "powinien", "się", "zająć", ":" ]
[ 13, 14, 14, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 18, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"75"
[ "A", "szalejąca", "drożyzna", "to", "?" ]
[ 0, 17, 18, 0, 0 ]
"76"
[ "To", "jest", "tragedia", "dla", "niezawislych", "sądów", ".", "Będziemy", "ich", "bronić", ".", "Nie", "damy", "się", "!" ]
[ 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"77"
[ "Nie", "jestem", "w", "stanie", "wyobrazić", "sobie", "nauczania", "zdalnego", "i", "pracy", "zdalnej", "w", "czasach", "rządów", "PO", ",", "chyba", "że", "z", "portalu", "dla", "bezdomnych" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"78"
[ "Kobiety", "rzadziej", "niż", "mężczyźni", "czują", "się", "bezpiecznie", "w", "środkach", "transportu", "publicznego", ",", "wynika", "z", "ponad", "300", "tys", ".", "odpowiedzi", "pasażerów", "z", "28", "miast", "na", "4", "kontynentach", ".", "Czy", "czułyby", "się", "bezpieczniej", "korzystając", "z", "#", "MaaS", "?", "https://www.intelligenttransport.com/transport-news/97595/study-demonstrates-that-safety-is-key-for-passenger-satisfaction/", "#", "kobiety" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"79"
[ "@MZ_GOV_PL", "PILNE", "!", "!", "!", "#", "Programylekowe", "...", "Czy", "w", "obawie", "przed", "zarażeniem", "#", "coronawirusem", "nie", "można", "by", "było", "dostarczać", "kurierem", "leków", "refundowanych", "do", "aptek", "w", "danym", "rejonie", "(", "e", "-", "recepta", ")", "...", "na", "czas", "epidemii", "https://www.politykazdrowotna.com/57184,30-proc-zakazen-koronawirusem-z-kontaktu-w-szpitalu-lub-przychodni#.XpBkQU0ry1M.twitter", "…", ".", "Błagam", "zmieńcie", "to", "!", "!", "!" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"80"
[ "@GrabarczykBeata", "@Irena21999214", "ja", "jestem", "młodszy", "od", "pani", ".", "Pamiętam", "jak", "moja", "mama", "(", "zmarła", "już", ")", "z", "babcia", "piekły", "chleb", "w", "na", "wsi", "w", "piecu", "opalanym", "węglem", ".", "Nie", "było", "termomixów", "czy", "innych", ".", "Ciasto", "należało", "rękoma", "wyrabiąc", "chyba", "3", "razy", ".", "Teraz", "powiedzieć", "komus", "aby", "ciasto", "wyrabiał", "przez", "3h", ".", "Ale", "by", "klnął", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"81"
[ "Ludzie", "nie", "mają", "na", "życie", "a", "ci", "rząd", "i", "NFZ", "wspierają", ".", "Jestem", "coraz", "bardziej", "zniesmaczona", "postawą", "duchowieństwa", "https://twitter.com/plusradom/status/1246336974987972608", "…" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"82"
[ "Zasadnicze", "elementy", "tego", "rozwinięcia", "tzw", "tarczy", "antykryzysowej", ",", "jakim", "jest", "\\", "\"", "tarcza", "finansowa", "\\", "\"", "nie", "wymagają", "zmian", "legislacyjnych", "https://wgospodarce.pl/informacje/77868-zasadnicze-elementy-tarczy-nie-wymagaja-korekty", "…" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0 ]
"83"
[ "Kochani", ",", "w", "końcu", "się", "przekonałem", "do", "@Platforma_org", "i", "do", "@M_K_Blonska", ".", "Postanowiłem", "wstąpić", "do", "Platformy", "i", "oficjalnie", "wesprzeć", "#", "PrawdziwaPrezydent", "w", "wyborach", ".", "#", "SilniRazem", "#", "Kidawa2020", "#", "wyPAD2020", "https://t.co/AANq1Cfz8E" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"84"
[ "zgadzam", "się", "z", "komentarzem", ",", "do", "tej", "informacji", "..", "oni", "nie", "są", "głupi", ".", "ci", ",", "którzy", "na", "nich", "głosowali", "i", "wciąż", "ich", "popierają", ",", "mimo", "tak", "wielu", "przykładów", "złej", "woli", ",", "niekompetencji", "i", "prymitywnego", "złodziejstwa", "tych", "ludzi", "-", "to", "są", "głupcy", "https://natemat.pl/304889,arm-wyprzedala-63-tys-masek-ochronnych-po-10-zl-za-szt-skupowala-wegiel" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"85"
[ "Ania", "ty", "debilko", ",", "jak", "masz", "zamiar", "się", "wysilać", "i", "robić", "wielkie", "sprzątanie", "to", "przydałoby", "się", "coś", "zjeść", "wcześniej" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"86"
[ "W", "związku", "z", "zamknięciem", "szkół", "nie", "mają", "możliwości", "zjedzenia", "ciepłego", "posiłku", ".", "Można", "pomóc", "tym", "dzieciom", "!", "https://ro.com.pl/pomoz-w-zapewnieniu-jedzenia-dzieciom-ktorych-rodziny-sa-w-trudnej-sytuacji-materialnej/01501364", "#" ]
[ 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"87"
[ "Zaraz", ",", "zaraz", "to", "PiS", "jest", "od", "lustracji", "?", "Wszyscy", "mędrcy", "krytykujący", "PiS", "przekonywali", ",", "że", "to", "niezależne", "sądy", ".", "No", "to", "niech", "szukają", "sprawiedliwości", "u", "kasty", ",", "a", "przepraszam", "-", "chciałem", "powiedzieć", "-", "w", "naszych", "niezależnych", "sądach" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 14 ]
"88"
[ "Andrzej", "Duda", ":", "RADA", "GABINETOWA", "ODWOŁANA", "." ]
[ 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0 ]
"89"
[ "Słońca", "kochane", "!", "Jako", "Młodzieżowe", "Rady", "planujemy", "zrobić", "raport", "z", "tego", "jak", "wygląda", "nauczanie", "zdalne", "szkołach", ",", "ponieważ", "w", "dużej", "części", "wygląda", "ona", "słabo", ".", "TT", "TEN", "SKIEROWANY", "JEST", "DO", "UCZNIÓW", "Podaje", "za", "@WiktoriaKostr14", "na", "fb", ".", "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo8tooZirXqcI3N0UTXUrUU2zxDPLG1vBCkik90oB-o0scxQ/viewform", "…", "https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1637410889751072&id=100004465297460?sfnsn=mo", "…" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"90"
[ "Aktywista", "LGBT", "zaatakował", "zbudowany", "przez", "chrześcijan", "szpital", "polowy", "dla", "ofiar", "epidemii", ".", "Więcej", "na", "https://niezalezna.pl", "#", "NiezaleznaPL", "https://niezalezna.pl/321992-aktywista-lgbt-zaatakowal-zbudowany-przez-chrzescijan-szpital-polowy-dla-ofiar-epidemii" ]
[ 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"91"
[ "Własnie", "po", "to", "nam", "TEZ", "prywatna", "słuzba", "zdrowia", "...", "W", "Singapurze", "stanowi", "absolutna", "mniejszosć", ",", "ale", "rzad", "dba", ",", "zeby", "istniała", ",", "bo", "podnosi", "konkurencyjnosc", "...", "a", "w", "niektórych", "przypadkach", "(", "Kraj", "mlekiem", "i", "miodem", "płynący", ")", "ratuje", "...", "DUPE", "https://twitter.com/marcin_kulinski/status/1245787846541225990" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"92"
[ "Ja", "jestem", "za", "kara", "śmierci" ]
[ 0, 0, 0, 15, 16 ]
"93"
[ "TSUE", "właśnie", "spadł", "z", "Księżyca", "i", "wydał", "wyrok", "na", "Polskę", ",", "że", "...", "złamaliśmy", "prawo", "unijne", ",", "nie", "przyjmując", "uchodźców", ",", "w", "ramach", "mechanizmu", "automatycznej", "relokacji", "Mechanizm", "wygasł", "dawno", "temu", ",", "UE", "przyznała", ",", "że", "był", "błędem", ",", "państwa", "UE", "walczą", "z", "pandemią", "a", "kosmici", "z", "TSUE", "w", "swoim", "świecie" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"94"
[ "@MorawieckiM", "Mateusz", "wyjaśnij", "...", "czemu", "w", "małym", "kościele", "może", "być", "50", "ludzi", ",", "a", "w", "wielkim", "lesie", "aż", "0", "(", "ewentualnie", "wiecznie", "pijana", "kasta", "kłusowników", ")", "?", "Bo", "co", "?", "Bo", "s", "lasach", "taca", "nie", "krąży", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"95"
[ "@bp_martyna", "Ich", "slużba", "zdrowia", "juz", "dawno", "byla", "w", "zapasci", "..", "teraz", "w", "tym", "momencie", "wykorzystują", "to", "do", "atakowania", "Polski", "." ]
[ 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"96"
[ "PiSowskie", "prawodawstwo", ":", "2", "miliardy", "rocznie", "w", "latach", "2020", "-", "2025", "lat", "na", "TVP", "(", "co", "najmniej", "-", "wg", "ustawy", "\\", "\"", "nie", "mniej", "niż", "w", "2020", "\\", "\"", ")", ".", "5", "miliardów", "na", "walkę", "z", "rakiem", "na", "lata", "2020", "-", "2030", "(", "\\", "\"", "Narodowa", "Strategia", "Onkologiczna", "\\", "\"", ")", ",", "tj", ".", "jakieś", "0,5", "mld", "rocznie", ".", "To", "kto", "morduje", "chorych", "na", "raka", "?", "pic.twitter.com/wgmbL34bsX" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"97"
[ "Jak", "bezpiecznie", "wdrażać", "nauczanie", "zdalne", "z", "poszanowaniem", "podstawowych", "zasad", "ochrony", "danych", "?", "Urząd", "Ochrony", "Danych", "Osobowych", "przygotował", "poradnik", "dla", "szkół", ":", "https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/dane-osobowe-bezpieczne-podczas-zdalnego-nauczania-poradnik-uodo", "#", "edukacja", "#", "zdalnenauczanie", "#", "ochronadanychosobowych", "https://t.co/FLgkErjbaQ" ]
[ 0, 0, 0, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"98"
[ "Ci", "ludzie", "którzy", "przyjadą", ",", "będą", "mieszkać", "w", "hotelach", ",", "w", "sumie", "też", "(", "turystyka", "ucierpiała", ")", ",", "pod", "specjalnym", "nadzorem", ".", "Dostaną", "najniższą", "stawke", ".", "Polacy", "już", "nie", "chcą", "pracować", "za", "10", "€", "ani", "Ukraińcy", ",", "więc", "zostają", "najtansi", ",", "czyli", "Rumunie", ".", "Dobrze", "kombinują", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"99"
[ "Jak", "sie", "Pan", "@AndrzejDuda", "widział", "z", "Panem", "@MWosPL", "i", "z", "szefem", "lasow", "panstwowych", "to", "na", "miejscu", "członków", "rady", "gabinetowej", "na", "jutrzejsze", "spotkanie", "z", "@AndrzejDuda", "ubrał", "bym", "co", "najmniej", "maseczkę", "i", "nie", "podawal", "ręki", ",", "a", "po", "porzadnie", "bym", "sie", "odkaził", "#", "koronowiruswpolsce", "#", "koronawirus", "https://twitter.com/prezydentpl/status/1239625779576737793", "…" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17, 18, 0, 0, 0, 0, 13, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0 ]
End of preview (truncated to 100 rows)

Polish-Political-Advertising

Info

Political campaigns are full of political ads posted by candidates on social media. Political advertisement constitute a basic form of campaigning, subjected to various social requirements. We present the first publicly open dataset for detecting specific text chunks and categories of political advertising in the Polish language. It contains 1,705 human-annotated tweets tagged with nine categories, which constitute campaigning under Polish electoral law.

We achieved a 0.65 inter-annotator agreement (Cohen's kappa score). An additional annotator resolved the mismatches between the first two annotators improving the consistency and complexity of the annotation process.

Tasks (input, output and metrics)

Political Advertising Detection

Input ('tokens' column): sequence of tokens

Output ('tags*'* column): sequence of tags

Domain: politics

Measurements: F1-Score (seqeval)

Example:

Input: ['@k_mizera', '@rdrozd', 'Problemem', 'jest', 'mała', 'produkcja', 'dlatego', 'takie', 'ceny', '.', '10', '000', 'mikrofirm', 'zamknęło', 'się', 'w', 'poprzednim', 'tygodniu', 'w', 'obawie', 'przed', 'ZUS', 'a', 'wystarczyło', 'zlecić', 'tym', 'co', 'chcą', 'np', '.', 'szycie', 'masek', 'czy', 'drukowanie', 'przyłbic', 'to', 'nie', 'wymaga', 'super', 'sprzętu', ',', 'umiejętności', '.', 'nie', 'będzie', 'pit', ',', 'vat', 'i', 'zus', 'będą', 'bezrobotni']

Input (translated by DeepL): @k_mizera @rdrozd The problem is small production that's why such prices . 10,000 micro businesses closed down last week for fear of ZUS and all they had to do was outsource to those who want e.g . sewing masks or printing visors it doesn't require super equipment , skills . there will be no pit , vat and zus will be unemployed

Output: ['O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-WELFARE', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O', 'B-WELFARE', 'O', 'B-WELFARE', 'O', 'B-WELFARE', 'O', 'B-WELFARE']

Data splits

Subset Cardinality
train 1020
test 341
validation 340

Class distribution

Class train validation test
B-HEALHCARE 0.237 0.226 0.233
B-WELFARE 0.210 0.232 0.183
B-SOCIETY 0.156 0.153 0.149
B-POLITICAL_AND_LEGAL_SYSTEM 0.137 0.143 0.149
B-INFRASTRUCTURE_AND_ENVIROMENT 0.110 0.104 0.133
B-EDUCATION 0.062 0.060 0.080
B-FOREIGN_POLICY 0.040 0.039 0.028
B-IMMIGRATION 0.028 0.017 0.018
B-DEFENSE_AND_SECURITY 0.020 0.025 0.028

License

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Links

HuggingFace

Paper

Citing

ACL WiNLP 2020 Paper

@inproceedings{augustyniak-etal-2020-political,
  title = "Political Advertising Dataset: the use case of the Polish 2020 Presidential Elections",
  author = "Augustyniak, Lukasz and Rajda, Krzysztof and Kajdanowicz, Tomasz and Bernaczyk, Micha{\l}",
  booktitle = "Proceedings of the The Fourth Widening Natural Language Processing Workshop",
  month = jul,
  year = "2020",
  address = "Seattle, USA",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/2020.winlp-1.28",
  pages = "110--114"
}
Downloads last month
26
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard