Dataset Preview
Go to dataset viewer
sent_id (string)text (string)tokens (sequence)lemmas (sequence)xpos_tags (sequence)upos_tags (sequence)feats (sequence)iob_tags (sequence)
"ssj1.1.1"
""Tistega večera sem preveč popil, zgodilo se je mesec dni po tem, ko sem izvedel, da me žena vara."
[ "\"", "Tistega", "večera", "sem", "preveč", "popil", ",", "zgodilo", "se", "je", "mesec", "dni", "po", "tem", ",", "ko", "sem", "izvedel", ",", "da", "me", "žena", "vara", "." ]
[ "\"", "tisti", "večer", "biti", "preveč", "popiti", ",", "zgoditi", "se", "biti", "mesec", "dan", "po", "ta", ",", "ko", "biti", "izvedeti", ",", "da", "jaz", "žena", "varati", "." ]
[ "Z", "Pd-msg", "Ncmsg", "Va-r1s-n", "Rgp", "Vmep-sm", "Z", "Vmep-sn", "Px------y", "Va-r3s-n", "Ncmsan", "Ncmpg", "Sl", "Pd-nsl", "Z", "Cs", "Va-r1s-n", "Vmep-sm", "Z", "Cs", "Pp1-sa--y", "Ncfsn", "Vmpr3s", "Z" ]
[ "PUNCT", "DET", "NOUN", "AUX", "DET", "VERB", "PUNCT", "VERB", "PRON", "AUX", "NOUN", "NOUN", "ADP", "DET", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "PRON", "NOUN", "VERB", "PUNCT" ]
[ "_", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "PronType=Ind", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "Aspect=Perf|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "_", "Case=Acc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs|Variant=Short", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj1.1.2"
"Dogodek v Ankaranu je bila dramatična nesreča."
[ "Dogodek", "v", "Ankaranu", "je", "bila", "dramatična", "nesreča", "." ]
[ "dogodek", "v", "Ankaran", "biti", "biti", "dramatičen", "nesreča", "." ]
[ "Ncmsn", "Sl", "Npmsl", "Va-r3s-n", "Va-p-sf", "Agpfsn", "Ncfsn", "Z" ]
[ "NOUN", "ADP", "PROPN", "AUX", "AUX", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj1.1.3"
"Dekle je ob vzvratni vožnji začelo vpiti, da bi jo utišal, sem prijel nož."
[ "Dekle", "je", "ob", "vzvratni", "vožnji", "začelo", "vpiti", ",", "da", "bi", "jo", "utišal", ",", "sem", "prijel", "nož", "." ]
[ "dekle", "biti", "ob", "vzvraten", "vožnja", "začeti", "vpiti", ",", "da", "biti", "on", "utišati", ",", "biti", "prijeti", "nož", "." ]
[ "Ncnsn", "Va-r3s-n", "Sl", "Agpfsl", "Ncfsl", "Vmep-sn", "Vmbn", "Z", "Cs", "Va-c", "Pp3fsa--y", "Vmep-sm", "Z", "Va-r1s-n", "Vmep-sm", "Ncmsan", "Z" ]
[ "NOUN", "AUX", "ADP", "ADJ", "NOUN", "VERB", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "PRON", "VERB", "PUNCT", "AUX", "VERB", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "VerbForm=Inf", "_", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj1.1.4"
"Prišlo je do prerivanja in umrla je."
[ "Prišlo", "je", "do", "prerivanja", "in", "umrla", "je", "." ]
[ "priti", "biti", "do", "prerivanje", "in", "umreti", "biti", "." ]
[ "Vmep-sn", "Va-r3s-n", "Sg", "Ncnsg", "Cc", "Vmep-sf", "Va-r3s-n", "Z" ]
[ "VERB", "AUX", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "VERB", "AUX", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Perf|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj1.1.5"
"Tega se sploh nisem zavedel."
[ "Tega", "se", "sploh", "nisem", "zavedel", "." ]
[ "ta", "se", "sploh", "biti", "zavesti", "." ]
[ "Pd-nsg", "Px------y", "Q", "Va-r1s-y", "Vmep-sm", "Z" ]
[ "DET", "PRON", "PART", "AUX", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj1.1.6"
"Kaj se je zgodilo, sem izvedel šele naslednjega dne iz časopisja," je v intervju za Stampo iz Torina izjavil morilec."
[ "Kaj", "se", "je", "zgodilo", ",", "sem", "izvedel", "šele", "naslednjega", "dne", "iz", "časopisja", ",", "\"", "je", "v", "intervju", "za", "Stampo", "iz", "Torina", "izjavil", "morilec", "." ]
[ "kaj", "se", "biti", "zgoditi", ",", "biti", "izvedeti", "šele", "naslednji", "dan", "iz", "časopisje", ",", "\"", "biti", "v", "intervju", "za", "Stampa", "iz", "Torino", "izjaviti", "morilec", "." ]
[ "Pq-nsn", "Px------y", "Va-r3s-n", "Vmep-sn", "Z", "Va-r1s-n", "Vmep-sm", "Q", "Agpmsg", "Ncmsg", "Sg", "Ncnsg", "Z", "Z", "Va-r3s-n", "Sa", "Ncmsan", "Sa", "Npfsa", "Sg", "Npmsg", "Vmep-sm", "Ncmsn", "Z" ]
[ "PRON", "PRON", "AUX", "VERB", "PUNCT", "AUX", "VERB", "PART", "ADJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "PUNCT", "AUX", "ADP", "NOUN", "ADP", "PROPN", "ADP", "PROPN", "VERB", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 1, 3, 1, 1, 1 ]
"ssj1.1.7"
"Preiskave med sodnim postopkom so pokazale, da so se dogodki odvijali bistveno drugače."
[ "Preiskave", "med", "sodnim", "postopkom", "so", "pokazale", ",", "da", "so", "se", "dogodki", "odvijali", "bistveno", "drugače", "." ]
[ "preiskava", "med", "soden", "postopek", "biti", "pokazati", ",", "da", "biti", "se", "dogodek", "odvijati", "bistveno", "drugače", "." ]
[ "Ncfpn", "Si", "Agpmsi", "Ncmsi", "Va-r3p-n", "Vmep-pf", "Z", "Cs", "Va-r3p-n", "Px------y", "Ncmpn", "Vmpp-pm", "Rgp", "Rgp", "Z" ]
[ "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "AUX", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "PRON", "NOUN", "VERB", "ADV", "ADV", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Ins", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Degree=Pos", "Degree=Pos", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj1.1.8"
"Dogodki v prihodnjih mesecih pa bodo pokazali, ali bo morilcu iz Ankarana tokrat uspelo prepričati italijanske pravosodne oblasti."
[ "Dogodki", "v", "prihodnjih", "mesecih", "pa", "bodo", "pokazali", ",", "ali", "bo", "morilcu", "iz", "Ankarana", "tokrat", "uspelo", "prepričati", "italijanske", "pravosodne", "oblasti", "." ]
[ "dogodek", "v", "prihodnji", "mesec", "pa", "biti", "pokazati", ",", "ali", "biti", "morilec", "iz", "Ankaran", "tokrat", "uspeti", "prepričati", "italijanski", "pravosoden", "oblast", "." ]
[ "Ncmpn", "Sl", "Agpmpl", "Ncmpl", "Cc", "Va-f3p-n", "Vmep-pm", "Z", "Rgp", "Va-f3s-n", "Ncmsd", "Sg", "Npmsg", "Rgp", "Vmep-sn", "Vmen", "Agpfpa", "Agpfpa", "Ncfpa", "Z" ]
[ "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "AUX", "VERB", "PUNCT", "ADV", "AUX", "NOUN", "ADP", "PROPN", "ADV", "VERB", "VERB", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "_", "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Degree=Pos", "Aspect=Perf|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Aspect=Perf|VerbForm=Inf", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj2.2.9"
"V bolnišnici bodo uvedli tudi s šolo za starše, ki je namenjena vzgoji in izobraževanju nosečnic in njihovih partnerjev."
[ "V", "bolnišnici", "bodo", "uvedli", "tudi", "s", "šolo", "za", "starše", ",", "ki", "je", "namenjena", "vzgoji", "in", "izobraževanju", "nosečnic", "in", "njihovih", "partnerjev", "." ]
[ "v", "bolnišnica", "biti", "uvesti", "tudi", "z", "šola", "za", "starš", ",", "ki", "biti", "namenjen", "vzgoja", "in", "izobraževanje", "nosečnica", "in", "njihov", "partner", "." ]
[ "Sl", "Ncfsl", "Va-f3p-n", "Vmep-pm", "Q", "Si", "Ncfsi", "Sa", "Ncmpa", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Appfsn", "Ncfsd", "Cc", "Ncnsd", "Ncfpg", "Cc", "Ps3mpgp", "Ncmpg", "Z" ]
[ "ADP", "NOUN", "AUX", "VERB", "PART", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "NOUN", "CCONJ", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "_", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj2.2.10"
"V bolnišnici so že pred časom pripravili vse potrebno za negovanje bolnikov, pri katerih je bilo zdravljenje končano."
[ "V", "bolnišnici", "so", "že", "pred", "časom", "pripravili", "vse", "potrebno", "za", "negovanje", "bolnikov", ",", "pri", "katerih", "je", "bilo", "zdravljenje", "končano", "." ]
[ "v", "bolnišnica", "biti", "že", "pred", "čas", "pripraviti", "ves", "potreben", "za", "negovanje", "bolnik", ",", "pri", "kateri", "biti", "biti", "zdravljenje", "končan", "." ]
[ "Sl", "Ncfsl", "Va-r3p-n", "Q", "Si", "Ncmsi", "Vmep-pm", "Pg-nsa", "Agpnsa", "Sa", "Ncnsa", "Ncmpg", "Z", "Sl", "Pq-mpl", "Va-r3s-n", "Va-p-sn", "Ncnsn", "Appnsn", "Z" ]
[ "ADP", "NOUN", "AUX", "PART", "ADP", "NOUN", "VERB", "DET", "ADJ", "ADP", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "DET", "AUX", "AUX", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Tot", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Int", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj2.2.11"
"Začetek izvajanja programa je odvisen od podpisa sporazuma z republiškim zavodom za zdravstveno zavarovanje, po napovedih pa bi se naj to zgodilo prihodnji mesec."
[ "Začetek", "izvajanja", "programa", "je", "odvisen", "od", "podpisa", "sporazuma", "z", "republiškim", "zavodom", "za", "zdravstveno", "zavarovanje", ",", "po", "napovedih", "pa", "bi", "se", "naj", "to", "zgodilo", "prihodnji", "mesec", "." ]
[ "začetek", "izvajanje", "program", "biti", "odvisen", "od", "podpis", "sporazum", "z", "republiški", "zavod", "za", "zdravstven", "zavarovanje", ",", "po", "napoved", "pa", "biti", "se", "naj", "ta", "zgoditi", "prihodnji", "mesec", "." ]
[ "Ncmsn", "Ncnsg", "Ncmsg", "Va-r3s-n", "Agpmsnn", "Sg", "Ncmsg", "Ncmsg", "Si", "Agpmsi", "Ncmsi", "Sa", "Agpnsa", "Ncnsa", "Z", "Sl", "Ncfpl", "Cc", "Va-c", "Px------y", "Q", "Pd-nsn", "Vmep-sn", "Agpmsay", "Ncmsan", "Z" ]
[ "NOUN", "NOUN", "NOUN", "AUX", "ADJ", "ADP", "NOUN", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "AUX", "PRON", "PART", "DET", "VERB", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Ins", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "_", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Aspect=Perf|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj2.3.12"
"Piran - Čeprav je vodstvu piranske občine jasno, da je problem beguncev, ki jih je slovenska oblast evakuirala iz obleganega Sarajeva, predvsem stvar države, se je ob zadnjih zapletih županja Vojka Štular odločila, da jim bo občina po svojih močeh pomagala."
[ "Piran", "-", "Čeprav", "je", "vodstvu", "piranske", "občine", "jasno", ",", "da", "je", "problem", "beguncev", ",", "ki", "jih", "je", "slovenska", "oblast", "evakuirala", "iz", "obleganega", "Sarajeva", ",", "predvsem", "stvar", "države", ",", "se", "je", "ob", "zadnjih", "zapletih", "županja", "Vojka", "Štular", "odločila", ",", "da", "jim", "bo", "občina", "po", "svojih", "močeh", "pomagala", "." ]
[ "Piran", "-", "čeprav", "biti", "vodstvo", "piranski", "občina", "jasen", ",", "da", "biti", "problem", "begunec", ",", "ki", "on", "biti", "slovenski", "oblast", "evakuirati", "iz", "oblegan", "Sarajevo", ",", "predvsem", "stvar", "država", ",", "se", "biti", "ob", "zadnji", "zaplet", "županja", "Vojka", "Štular", "odločiti", ",", "da", "on", "biti", "občina", "po", "svoj", "moč", "pomagati", "." ]
[ "Npmsn", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Ncnsd", "Agpfsg", "Ncfsg", "Agpnsn", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Ncmsn", "Ncmpg", "Z", "Cs", "Pp3mpa--y", "Va-r3s-n", "Agpfsn", "Ncfsn", "Vmbp-sf", "Sg", "Appnsg", "Npnsg", "Z", "Q", "Ncfsn", "Ncfsg", "Z", "Px------y", "Va-r3s-n", "Sl", "Agpmpl", "Ncmpl", "Ncfsn", "Npfsn", "Npfsn", "Vmep-sf", "Z", "Cs", "Pp3mpd--y", "Va-f3s-n", "Ncfsn", "Sl", "Px-fpl", "Ncfpl", "Vmbp-sf", "Z" ]
[ "PROPN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "PRON", "AUX", "ADJ", "NOUN", "VERB", "ADP", "ADJ", "PROPN", "PUNCT", "PART", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "AUX", "ADP", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "PROPN", "PROPN", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "PRON", "AUX", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "_", "Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "_" ]
[ 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj2.3.13"
"Zato je včeraj sklicala sestanek, na katerem so ugotavljali, kako bi prišli do najprimernejše rešitve."
[ "Zato", "je", "včeraj", "sklicala", "sestanek", ",", "na", "katerem", "so", "ugotavljali", ",", "kako", "bi", "prišli", "do", "najprimernejše", "rešitve", "." ]
[ "zato", "biti", "včeraj", "sklicati", "sestanek", ",", "na", "kateri", "biti", "ugotavljati", ",", "kako", "biti", "priti", "do", "primeren", "rešitev", "." ]
[ "Cc", "Va-r3s-n", "Rgp", "Vmep-sf", "Ncmsan", "Z", "Sl", "Pq-msl", "Va-r3p-n", "Vmpp-pm", "Z", "Rgp", "Va-c", "Vmep-pm", "Sg", "Agsfsg", "Ncfsg", "Z" ]
[ "CCONJ", "AUX", "ADV", "VERB", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "DET", "AUX", "VERB", "PUNCT", "ADV", "AUX", "VERB", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Int", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "_", "Degree=Pos", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.4.14"
"Kar zadeva podočnjake, je stvar malce bolj zapletena."
[ "Kar", "zadeva", "podočnjake", ",", "je", "stvar", "malce", "bolj", "zapletena", "." ]
[ "kar", "zadevati", "podočnjak", ",", "biti", "stvar", "malce", "bolj", "zapleten", "." ]
[ "Pr-nsn", "Vmpr3s", "Ncmpa", "Z", "Va-r3s-n", "Ncfsn", "Rgp", "Rgc", "Agpfsn", "Z" ]
[ "PRON", "VERB", "NOUN", "PUNCT", "AUX", "NOUN", "ADV", "ADV", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Rel", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Degree=Pos", "Degree=Cmp", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.4.15"
"Lahko so posledica vnetja vek, ki je pogosto pri ljudeh, ki trpijo za alergijami, lahko so posledica vnetja veznic, dehidracije, stresa, preutrujenosti …"
[ "Lahko", "so", "posledica", "vnetja", "vek", ",", "ki", "je", "pogosto", "pri", "ljudeh", ",", "ki", "trpijo", "za", "alergijami", ",", "lahko", "so", "posledica", "vnetja", "veznic", ",", "dehidracije", ",", "stresa", ",", "preutrujenosti", "…" ]
[ "lahko", "biti", "posledica", "vnetje", "veka", ",", "ki", "biti", "pogost", "pri", "človek", ",", "ki", "trpeti", "za", "alergija", ",", "lahko", "biti", "posledica", "vnetje", "veznica", ",", "dehidracija", ",", "stres", ",", "preutrujenost", "…" ]
[ "Rgp", "Va-r3p-n", "Ncfsn", "Ncnsg", "Ncfpg", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Agpnsn", "Sl", "Ncmpl", "Z", "Cs", "Vmpr3p", "Si", "Ncfpi", "Z", "Rgp", "Va-r3p-n", "Ncfsn", "Ncnsg", "Ncfpg", "Z", "Ncfsg", "Z", "Ncmsg", "Z", "Ncfsg", "Z" ]
[ "ADV", "AUX", "NOUN", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "ADJ", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "AUX", "NOUN", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.4.16"
"Najprej je treba najti vzrok, zaradi katerega so se pojavili."
[ "Najprej", "je", "treba", "najti", "vzrok", ",", "zaradi", "katerega", "so", "se", "pojavili", "." ]
[ "najprej", "biti", "treba", "najti", "vzrok", ",", "zaradi", "kateri", "biti", "se", "pojaviti", "." ]
[ "Rgs", "Va-r3s-n", "Rgp", "Vmen", "Ncmsan", "Z", "Sg", "Pq-msg", "Va-r3p-n", "Px------y", "Vmep-pm", "Z" ]
[ "ADV", "VERB", "ADV", "VERB", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "DET", "AUX", "PRON", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Degree=Sup", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Aspect=Perf|VerbForm=Inf", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Int", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.4.17"
"Včasih so podočnjaki tudi posledica tanke kože."
[ "Včasih", "so", "podočnjaki", "tudi", "posledica", "tanke", "kože", "." ]
[ "včasih", "biti", "podočnjak", "tudi", "posledica", "tanek", "koža", "." ]
[ "Rgp", "Va-r3p-n", "Ncmpn", "Q", "Ncfsn", "Agpfsg", "Ncfsg", "Z" ]
[ "ADV", "AUX", "NOUN", "PART", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.5.18"
"- Spoznajo osnovne značilnosti bolezni: kaj je astma in kako poteka."
[ "-", "Spoznajo", "osnovne", "značilnosti", "bolezni", ":", "kaj", "je", "astma", "in", "kako", "poteka", "." ]
[ "-", "spoznati", "osnoven", "značilnost", "bolezen", ":", "kaj", "biti", "astma", "in", "kako", "potekati", "." ]
[ "Z", "Vmbr3p", "Agpfpa", "Ncfpa", "Ncfsg", "Z", "Pq-nsn", "Va-r3s-n", "Ncfsn", "Cc", "Rgp", "Vmpr3s", "Z" ]
[ "PUNCT", "VERB", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "AUX", "NOUN", "CCONJ", "ADV", "VERB", "PUNCT" ]
[ "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Degree=Pos", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.6.19"
"Depresivna motnja se lahko ponavlja, v takšnih primerih govorimo o ponavljajoči se depresivni motnji, ali pa poteka kot bipolarna motnja, pri kateri se obdobja depresije izmenjavajo z obdobji pretirane veselosti."
[ "Depresivna", "motnja", "se", "lahko", "ponavlja", ",", "v", "takšnih", "primerih", "govorimo", "o", "ponavljajoči", "se", "depresivni", "motnji", ",", "ali", "pa", "poteka", "kot", "bipolarna", "motnja", ",", "pri", "kateri", "se", "obdobja", "depresije", "izmenjavajo", "z", "obdobji", "pretirane", "veselosti", "." ]
[ "depresiven", "motnja", "se", "lahko", "ponavljati", ",", "v", "takšen", "primer", "govoriti", "o", "ponavljajoč", "se", "depresiven", "motnja", ",", "ali", "pa", "potekati", "kot", "bipolaren", "motnja", ",", "pri", "kateri", "se", "obdobje", "depresija", "izmenjavati", "z", "obdobje", "pretiran", "veselost", "." ]
[ "Agpfsn", "Ncfsn", "Px------y", "Rgp", "Vmpr3s", "Z", "Sl", "Pd-mpl", "Ncmpl", "Vmpr1p", "Sl", "Appfsl", "Px------y", "Agpfsl", "Ncfsl", "Z", "Cc", "Cc", "Vmpr3s", "Cs", "Agpfsn", "Ncfsn", "Z", "Sl", "Pq-fsl", "Px------y", "Ncnpn", "Ncfsg", "Vmpr3p", "Si", "Ncnpi", "Appfsg", "Ncfsg", "Z" ]
[ "ADJ", "NOUN", "PRON", "ADV", "VERB", "PUNCT", "ADP", "DET", "NOUN", "VERB", "ADP", "ADJ", "PRON", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "CCONJ", "VERB", "SCONJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "DET", "PRON", "NOUN", "NOUN", "VERB", "ADP", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Degree=Pos", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Int", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.7.20"
"Holistični pristop k zdravljenju, ki so ga zagovarjali vsi predavatelji, pomeni predvsem ukvarjanje s sabo."
[ "Holistični", "pristop", "k", "zdravljenju", ",", "ki", "so", "ga", "zagovarjali", "vsi", "predavatelji", ",", "pomeni", "predvsem", "ukvarjanje", "s", "sabo", "." ]
[ "holističen", "pristop", "k", "zdravljenje", ",", "ki", "biti", "on", "zagovarjati", "ves", "predavatelj", ",", "pomeniti", "predvsem", "ukvarjanje", "z", "se", "." ]
[ "Agpmsny", "Ncmsn", "Sd", "Ncnsd", "Z", "Cs", "Va-r3p-n", "Pp3msa--y", "Vmpp-pm", "Pg-mpn", "Ncmpn", "Z", "Vmbr3s", "Q", "Ncnsa", "Si", "Px---i", "Z" ]
[ "ADJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "PRON", "VERB", "DET", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "PART", "NOUN", "ADP", "PRON", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Dat", "Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Ins", "Case=Ins|PronType=Prs|Reflex=Yes", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.7.21"
"V tem duhu je Urška Lunder razložila, da je "sporazumevanje vitalni del v procesu zdravljenja, vendar je največkrat blokirano"."
[ "V", "tem", "duhu", "je", "Urška", "Lunder", "razložila", ",", "da", "je", "\"", "sporazumevanje", "vitalni", "del", "v", "procesu", "zdravljenja", ",", "vendar", "je", "največkrat", "blokirano", "\"", "." ]
[ "v", "ta", "duh", "biti", "Urška", "Lunder", "razložiti", ",", "da", "biti", "\"", "sporazumevanje", "vitalen", "del", "v", "proces", "zdravljenje", ",", "vendar", "biti", "največkrat", "blokiran", "\"", "." ]
[ "Sl", "Pd-msl", "Ncmsl", "Va-r3s-n", "Npfsn", "Npfsn", "Vmep-sf", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Z", "Ncnsn", "Agpmsny", "Ncmsn", "Sl", "Ncmsl", "Ncnsg", "Z", "Cc", "Va-r3s-n", "Rgs", "Appnsn", "Z", "Z" ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "AUX", "PROPN", "PROPN", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "PUNCT", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "AUX", "ADV", "ADJ", "PUNCT", "PUNCT" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Sup", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.7.22"
"Bolnikova zaskrbljenost je pri stroki pogosto deležna površne tolažbe ali pokroviteljske drže."
[ "Bolnikova", "zaskrbljenost", "je", "pri", "stroki", "pogosto", "deležna", "površne", "tolažbe", "ali", "pokroviteljske", "drže", "." ]
[ "bolnikov", "zaskrbljenost", "biti", "pri", "stroka", "pogosto", "deležen", "površen", "tolažba", "ali", "pokroviteljski", "drža", "." ]
[ "Aspfsn", "Ncfsn", "Va-r3s-n", "Sl", "Ncfsl", "Rgp", "Agpfsn", "Agpfsg", "Ncfsg", "Cc", "Agpfsg", "Ncfsg", "Z" ]
[ "ADJ", "NOUN", "AUX", "ADP", "NOUN", "ADV", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Degree=Pos", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.7.23"
"Za obe strani pa je najbolj zadovoljiva dvosmerna komunikacija."
[ "Za", "obe", "strani", "pa", "je", "najbolj", "zadovoljiva", "dvosmerna", "komunikacija", "." ]
[ "za", "oba", "stran", "pa", "biti", "najbolj", "zadovoljiv", "dvosmeren", "komunikacija", "." ]
[ "Sa", "Pg-fda", "Ncfda", "Cc", "Va-r3s-n", "Rgs", "Agpfsn", "Agpfsn", "Ncfsn", "Z" ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "CCONJ", "AUX", "ADV", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Dual|PronType=Tot", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Dual", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Sup", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.7.24"
"Opozorila je tudi na slabo komunikacijo med obema medicinskima sistemoma, ko gre za zdravljenje istega bolnika."
[ "Opozorila", "je", "tudi", "na", "slabo", "komunikacijo", "med", "obema", "medicinskima", "sistemoma", ",", "ko", "gre", "za", "zdravljenje", "istega", "bolnika", "." ]
[ "opozoriti", "biti", "tudi", "na", "slab", "komunikacija", "med", "oba", "medicinski", "sistem", ",", "ko", "iti", "za", "zdravljenje", "isti", "bolnik", "." ]
[ "Vmep-sf", "Va-r3s-n", "Q", "Sa", "Agpfsa", "Ncfsa", "Si", "Pg-mdi", "Agpmdi", "Ncmdi", "Z", "Cs", "Vmbr3s", "Sa", "Ncnsa", "Pi-msg", "Ncmsg", "Z" ]
[ "VERB", "AUX", "PART", "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADP", "DET", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "ADP", "NOUN", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Acc", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Masc|Number=Dual|PronType=Tot", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Dual", "Case=Ins|Gender=Masc|Number=Dual", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Ind", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.7.25"
"Nataša Pergar, bioenergetičarka, mojstrica poslovne komunikacije in svetovalka, pa je udeležencem razkrila povezave med čakrami, zdravjem in medsebojnimi odnosi."
[ "Nataša", "Pergar", ",", "bioenergetičarka", ",", "mojstrica", "poslovne", "komunikacije", "in", "svetovalka", ",", "pa", "je", "udeležencem", "razkrila", "povezave", "med", "čakrami", ",", "zdravjem", "in", "medsebojnimi", "odnosi", "." ]
[ "Nataša", "Pergar", ",", "bioenergetičarka", ",", "mojstrica", "posloven", "komunikacija", "in", "svetovalka", ",", "pa", "biti", "udeleženec", "razkriti", "povezava", "med", "čakra", ",", "zdravje", "in", "medsebojen", "odnos", "." ]
[ "Npfsn", "Npfsn", "Z", "Ncfsn", "Z", "Ncfsn", "Agpfsg", "Ncfsg", "Cc", "Ncfsn", "Z", "Cc", "Va-r3s-n", "Ncmpd", "Vmep-sf", "Ncfpa", "Si", "Ncfpi", "Z", "Ncnsi", "Cc", "Agpmpi", "Ncmpi", "Z" ]
[ "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "AUX", "NOUN", "VERB", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur", "_" ]
[ 8, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.8.26"
"Pri bioresonančni metodi s posebnimi elektroprevodnimi elektrodami izločijo nihanja iz obolelega telesa in to informacijo po elektrodnem kablu pripeljejo v napravo, ki poljubno spreminja nihanja."
[ "Pri", "bioresonančni", "metodi", "s", "posebnimi", "elektroprevodnimi", "elektrodami", "izločijo", "nihanja", "iz", "obolelega", "telesa", "in", "to", "informacijo", "po", "elektrodnem", "kablu", "pripeljejo", "v", "napravo", ",", "ki", "poljubno", "spreminja", "nihanja", "." ]
[ "pri", "bioresonančen", "metoda", "z", "poseben", "elektroprevoden", "elektroda", "izločiti", "nihanje", "iz", "obolel", "telo", "in", "ta", "informacija", "po", "elektroden", "kabel", "pripeljati", "v", "naprava", ",", "ki", "poljubno", "spreminjati", "nihanje", "." ]
[ "Sl", "Agpfsl", "Ncfsl", "Si", "Agpfpi", "Agpfpi", "Ncfpi", "Vmer3p", "Ncnpa", "Sg", "Appnsg", "Ncnsg", "Cc", "Pd-fsa", "Ncfsa", "Sl", "Agpmsl", "Ncmsl", "Vmer3p", "Sa", "Ncfsa", "Z", "Cs", "Rgp", "Vmpr3s", "Ncnpa", "Z" ]
[ "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADP", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "VERB", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "DET", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "ADV", "VERB", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Ins", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Degree=Pos", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.8.27"
"Odvisno od terapevtskega cilja nihanja informacijo oslabijo, okrepijo ali pa jo postavijo na glavo (invertirajo)."
[ "Odvisno", "od", "terapevtskega", "cilja", "nihanja", "informacijo", "oslabijo", ",", "okrepijo", "ali", "pa", "jo", "postavijo", "na", "glavo", "(", "invertirajo", ")", "." ]
[ "odvisen", "od", "terapevtski", "cilj", "nihanje", "informacija", "oslabiti", ",", "okrepiti", "ali", "pa", "on", "postaviti", "na", "glava", "(", "invertirati", ")", "." ]
[ "Agpnsn", "Sg", "Agpmsg", "Ncmsg", "Ncnpn", "Ncfsa", "Vmer3p", "Z", "Vmer3p", "Cc", "Cc", "Pp3fsa--y", "Vmer3p", "Sa", "Ncfsa", "Z", "Vmbr3p", "Z", "Z" ]
[ "ADJ", "ADP", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "NOUN", "VERB", "PUNCT", "VERB", "CCONJ", "CCONJ", "PRON", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "PUNCT", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.8.28"
"Tako spremenjene informacije nihanja po dovodnem kablu pripeljejo v elektrodo, ki je navadno nameščena na bolnikovem hrbtu tako, da na njej leži."
[ "Tako", "spremenjene", "informacije", "nihanja", "po", "dovodnem", "kablu", "pripeljejo", "v", "elektrodo", ",", "ki", "je", "navadno", "nameščena", "na", "bolnikovem", "hrbtu", "tako", ",", "da", "na", "njej", "leži", "." ]
[ "tako", "spremenjen", "informacija", "nihanje", "po", "dovoden", "kabel", "pripeljati", "v", "elektroda", ",", "ki", "biti", "navadno", "nameščen", "na", "bolnikov", "hrbet", "tako", ",", "da", "na", "on", "ležati", "." ]
[ "Rgp", "Appfpa", "Ncfpa", "Ncnsg", "Sl", "Agpmsl", "Ncmsl", "Vmer3p", "Sa", "Ncfsa", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Rgp", "Appfsn", "Sl", "Aspmsl", "Ncmsl", "Rgp", "Z", "Cs", "Sl", "Pp3fsl", "Vmpr3s", "Z" ]
[ "ADV", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "ADV", "ADJ", "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADV", "PUNCT", "SCONJ", "ADP", "PRON", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Degree=Pos", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Degree=Pos", "_", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.8.29"
"Telo sprejme "dražljaj" in pride v resonanco s terapevtskim nihanjem."
[ "Telo", "sprejme", "\"", "dražljaj", "\"", "in", "pride", "v", "resonanco", "s", "terapevtskim", "nihanjem", "." ]
[ "telo", "sprejeti", "\"", "dražljaj", "\"", "in", "priti", "v", "resonanca", "z", "terapevtski", "nihanje", "." ]
[ "Ncnsn", "Vmer3s", "Z", "Ncmsan", "Z", "Cc", "Vmer3s", "Sa", "Ncfsa", "Si", "Agpnsi", "Ncnsi", "Z" ]
[ "NOUN", "VERB", "PUNCT", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "VERB", "ADP", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "_", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Ins", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.8.30"
"Naprava BICOM je torej nekakšna zbirka impulzov, oblikovanih v zdravilne programe, ki pospešujejo zdravljenje in normalizacijo presnovnih procesov v telesu, toda na koncu je vseeno od človeka, ki upravlja z aparatom, in od njegovih izkušenj odvisno, ali bo pravilno postavil diagnozo in izbral pravi program za bolnika."
[ "Naprava", "BICOM", "je", "torej", "nekakšna", "zbirka", "impulzov", ",", "oblikovanih", "v", "zdravilne", "programe", ",", "ki", "pospešujejo", "zdravljenje", "in", "normalizacijo", "presnovnih", "procesov", "v", "telesu", ",", "toda", "na", "koncu", "je", "vseeno", "od", "človeka", ",", "ki", "upravlja", "z", "aparatom", ",", "in", "od", "njegovih", "izkušenj", "odvisno", ",", "ali", "bo", "pravilno", "postavil", "diagnozo", "in", "izbral", "pravi", "program", "za", "bolnika", "." ]
[ "naprava", "BICOM", "biti", "torej", "nekakšen", "zbirka", "impulz", ",", "oblikovan", "v", "zdravilen", "program", ",", "ki", "pospeševati", "zdravljenje", "in", "normalizacija", "presnoven", "proces", "v", "telo", ",", "toda", "na", "konec", "biti", "vseeno", "od", "človek", ",", "ki", "upravljati", "z", "aparat", ",", "in", "od", "njegov", "izkušnja", "odvisen", ",", "ali", "biti", "pravilno", "postaviti", "diagnoza", "in", "izbrati", "pravi", "program", "za", "bolnik", "." ]
[ "Ncfsn", "Npmsn", "Va-r3s-n", "Rgp", "Pi-fsn", "Ncfsn", "Ncmpg", "Z", "Appmpg", "Sa", "Agpmpa", "Ncmpa", "Z", "Cs", "Vmpr3p", "Ncnsa", "Cc", "Ncfsa", "Agpmpg", "Ncmpg", "Sl", "Ncnsl", "Z", "Cc", "Sl", "Ncmsl", "Va-r3s-n", "Rgp", "Sg", "Ncmsg", "Z", "Cs", "Vmpr3s", "Si", "Ncmsi", "Z", "Cc", "Sg", "Ps3fpgsm", "Ncfpg", "Agpnsn", "Z", "Rgp", "Va-f3s-n", "Rgp", "Vmep-sm", "Ncfsa", "Cc", "Vmep-sm", "Agpmsay", "Ncmsan", "Sa", "Ncmsay", "Z" ]
[ "NOUN", "PROPN", "AUX", "ADV", "DET", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "ADJ", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "ADP", "NOUN", "AUX", "ADV", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "ADP", "DET", "NOUN", "ADJ", "PUNCT", "ADV", "AUX", "ADV", "VERB", "NOUN", "CCONJ", "VERB", "ADJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Ind", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Acc", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "_", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Fem|Gender[psor]=Masc|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Acc", "Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.9.31"
"Območje medenice je središče telesa, glavna peč, ki greje in uravnava vse telo, zato bi moralo biti vedno toplo."
[ "Območje", "medenice", "je", "središče", "telesa", ",", "glavna", "peč", ",", "ki", "greje", "in", "uravnava", "vse", "telo", ",", "zato", "bi", "moralo", "biti", "vedno", "toplo", "." ]
[ "območje", "medenica", "biti", "središče", "telo", ",", "glaven", "peč", ",", "ki", "greti", "in", "uravnavati", "ves", "telo", ",", "zato", "biti", "morati", "biti", "vedno", "topel", "." ]
[ "Ncnsn", "Ncfsg", "Va-r3s-n", "Ncnsn", "Ncnsg", "Z", "Agpfsn", "Ncfsn", "Z", "Cs", "Vmpr3s", "Cc", "Vmpr3s", "Pg-nsa", "Ncnsa", "Z", "Cc", "Va-c", "Vmpp-sn", "Va-n", "Rgp", "Agpnsn", "Z" ]
[ "NOUN", "NOUN", "AUX", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "CCONJ", "VERB", "DET", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "AUX", "VERB", "AUX", "ADV", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Tot", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "VerbForm=Inf", "Degree=Pos", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.9.32"
"Pri menstruacijskih bolečinah pogosto zaleže, če ženska na medenico položi topel termofor, popije vroč ognjičev čaj, se sprosti ali zaspi."
[ "Pri", "menstruacijskih", "bolečinah", "pogosto", "zaleže", ",", "če", "ženska", "na", "medenico", "položi", "topel", "termofor", ",", "popije", "vroč", "ognjičev", "čaj", ",", "se", "sprosti", "ali", "zaspi", "." ]
[ "pri", "menstruacijski", "bolečina", "pogosto", "zaleči", ",", "če", "ženska", "na", "medenica", "položiti", "topel", "termofor", ",", "popiti", "vroč", "ognjičev", "čaj", ",", "se", "sprostiti", "ali", "zaspati", "." ]
[ "Sl", "Agpfpl", "Ncfpl", "Rgp", "Vmbr3s", "Z", "Cs", "Ncfsn", "Sa", "Ncfsa", "Vmer3s", "Agpmsan", "Ncmsan", "Z", "Vmer3s", "Agpmsan", "Aspmsan", "Ncmsan", "Z", "Px------y", "Vmer3s", "Cc", "Vmer3s", "Z" ]
[ "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADV", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "VERB", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "VERB", "CCONJ", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.9.33"
"Dolgoročno gledano ne bo noben analgetik odpravil vozličkov, zaprtja in blokade tega območja."
[ "Dolgoročno", "gledano", "ne", "bo", "noben", "analgetik", "odpravil", "vozličkov", ",", "zaprtja", "in", "blokade", "tega", "območja", "." ]
[ "dolgoročno", "gledano", "ne", "biti", "noben", "analgetik", "odpraviti", "vozliček", ",", "zaprtje", "in", "blokada", "ta", "območje", "." ]
[ "Rgp", "Rgp", "Q", "Va-f3s-n", "Pz-msn", "Ncmsn", "Vmep-sm", "Ncmpg", "Z", "Ncnsg", "Cc", "Ncfsg", "Pd-nsg", "Ncnsg", "Z" ]
[ "ADV", "ADV", "PART", "AUX", "DET", "NOUN", "VERB", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Degree=Pos", "Degree=Pos", "Polarity=Neg", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Neg", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.9.34"
"Najti bo treba način, da se uravnovesite in ohranjate svojo žensko naravo, ki je sprejemanje, nežnost in sproščenost."
[ "Najti", "bo", "treba", "način", ",", "da", "se", "uravnovesite", "in", "ohranjate", "svojo", "žensko", "naravo", ",", "ki", "je", "sprejemanje", ",", "nežnost", "in", "sproščenost", "." ]
[ "najti", "biti", "treba", "način", ",", "da", "se", "uravnovesiti", "in", "ohranjati", "svoj", "ženski", "narava", ",", "ki", "biti", "sprejemanje", ",", "nežnost", "in", "sproščenost", "." ]
[ "Vmen", "Va-f3s-n", "Rgp", "Ncmsan", "Z", "Cs", "Px------y", "Vmer2p", "Cc", "Vmpr2p", "Px-fsa", "Agpfsa", "Ncfsa", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Ncnsn", "Z", "Ncfsn", "Cc", "Ncfsn", "Z" ]
[ "VERB", "VERB", "ADV", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "PRON", "VERB", "CCONJ", "VERB", "DET", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Perf|VerbForm=Inf", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "_", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.9.35"
"Za začetek je najbolje, da ugotovite, ali vaš dih seže do spolnih organov."
[ "Za", "začetek", "je", "najbolje", ",", "da", "ugotovite", ",", "ali", "vaš", "dih", "seže", "do", "spolnih", "organov", "." ]
[ "za", "začetek", "biti", "dobro", ",", "da", "ugotoviti", ",", "ali", "vaš", "dih", "seči", "do", "spolen", "organ", "." ]
[ "Sa", "Ncmsan", "Va-r3s-n", "Rgs", "Z", "Cs", "Vmer2p", "Z", "Rgp", "Ps2msnp", "Ncmsn", "Vmer3s", "Sg", "Agpmpg", "Ncmpg", "Z" ]
[ "ADP", "NOUN", "VERB", "ADV", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "PUNCT", "ADV", "DET", "NOUN", "VERB", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Acc", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Sup", "_", "_", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Degree=Pos", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=2|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.9.36"
"Če ne, položite tople roke na spodnji del trebuha (spolni center) in dihajte vanj."
[ "Če", "ne", ",", "položite", "tople", "roke", "na", "spodnji", "del", "trebuha", "(", "spolni", "center", ")", "in", "dihajte", "vanj", "." ]
[ "če", "ne", ",", "položiti", "topel", "roka", "na", "spodnji", "del", "trebuh", "(", "spolen", "center", ")", "in", "dihati", "vame", "." ]
[ "Cs", "Q", "Z", "Vmem2p", "Agpfpa", "Ncfpa", "Sa", "Agpmsay", "Ncmsan", "Ncmsg", "Z", "Agpmsny", "Ncmsn", "Z", "Cc", "Vmpm2p", "Pp3msa--b", "Z" ]
[ "SCONJ", "PART", "PUNCT", "VERB", "ADJ", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "VERB", "PRON", "PUNCT" ]
[ "_", "Polarity=Neg", "_", "Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc", "Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "_", "Aspect=Imp|Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Bound", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.9.37"
"Smehljajte se v svoje središče in segrevajte to pomembno območje."
[ "Smehljajte", "se", "v", "svoje", "središče", "in", "segrevajte", "to", "pomembno", "območje", "." ]
[ "smehljati", "se", "v", "svoj", "središče", "in", "segrevati", "ta", "pomemben", "območje", "." ]
[ "Vmpm2p", "Px------y", "Sa", "Px-nsa", "Ncnsa", "Cc", "Vmpm2p", "Pd-nsa", "Agpnsa", "Ncnsa", "Z" ]
[ "VERB", "PRON", "ADP", "DET", "NOUN", "CCONJ", "VERB", "DET", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Imp|Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Aspect=Imp|Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.9.38"
"Segrejte svojo peč, da vam bo toplo in da boste v sebi znova začutile življenje!"
[ "Segrejte", "svojo", "peč", ",", "da", "vam", "bo", "toplo", "in", "da", "boste", "v", "sebi", "znova", "začutile", "življenje", "!" ]
[ "segreti", "svoj", "peč", ",", "da", "ti", "biti", "toplo", "in", "da", "biti", "v", "se", "znova", "začutiti", "življenje", "!" ]
[ "Vmem2p", "Px-fsa", "Ncfsa", "Z", "Cs", "Pp2-pd", "Va-f3s-n", "Rgp", "Cc", "Cs", "Va-f2p-n", "Sl", "Px---l", "Rgp", "Vmep-pf", "Ncnsa", "Z" ]
[ "VERB", "DET", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "PRON", "VERB", "ADV", "CCONJ", "SCONJ", "AUX", "ADP", "PRON", "ADV", "VERB", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Perf|Mood=Imp|Number=Plur|Person=2|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Case=Dat|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=2|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Loc", "Case=Loc|PronType=Prs|Reflex=Yes", "Degree=Pos", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.10.39"
"V komolčni sklep prihaja z zgornjega dela nadlahtnica, s spodnje strani pa koželjnica in podlahtnica."
[ "V", "komolčni", "sklep", "prihaja", "z", "zgornjega", "dela", "nadlahtnica", ",", "s", "spodnje", "strani", "pa", "koželjnica", "in", "podlahtnica", "." ]
[ "v", "komolčen", "sklep", "prihajati", "z", "zgornji", "del", "nadlahtnica", ",", "z", "spodnji", "stran", "pa", "koželjnica", "in", "podlahtnica", "." ]
[ "Sa", "Agpmsay", "Ncmsan", "Vmpr3s", "Sg", "Agpmsg", "Ncmsg", "Ncfsn", "Z", "Sg", "Agpfsg", "Ncfsg", "Cc", "Ncfsn", "Cc", "Ncfsn", "Z" ]
[ "ADP", "ADJ", "NOUN", "VERB", "ADP", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Acc", "Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.10.40"
"Stik teh treh kosti omogoča številne gibe krčenje, iztezanje in obračanje podlahti navzdol in navzgor."
[ "Stik", "teh", "treh", "kosti", "omogoča", "številne", "gibe", "krčenje", ",", "iztezanje", "in", "obračanje", "podlahti", "navzdol", "in", "navzgor", "." ]
[ "stik", "ta", "trije", "kost", "omogočati", "številen", "gib", "krčenje", ",", "iztezanje", "in", "obračanje", "podlahet", "navzdol", "in", "navzgor", "." ]
[ "Ncmsn", "Pd-fpg", "Mlcfpg", "Ncfpg", "Vmpr3s", "Agpmpa", "Ncmpa", "Ncnsa", "Z", "Ncnsa", "Cc", "Ncnsa", "Ncfsg", "Rgp", "Cc", "Rgp", "Z" ]
[ "NOUN", "DET", "NUM", "NOUN", "VERB", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "NOUN", "ADV", "CCONJ", "ADV", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Degree=Pos", "_", "Degree=Pos", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.10.41"
"Nemoteno delovanje zagotavljajo obsklepne vezi in sklepna ovojnica ter normalno delujoče mišice, ki se pritrjajo okrog sklepa."
[ "Nemoteno", "delovanje", "zagotavljajo", "obsklepne", "vezi", "in", "sklepna", "ovojnica", "ter", "normalno", "delujoče", "mišice", ",", "ki", "se", "pritrjajo", "okrog", "sklepa", "." ]
[ "nemoten", "delovanje", "zagotavljati", "obsklepen", "vez", "in", "sklepen", "ovojnica", "ter", "normalno", "delujoč", "mišica", ",", "ki", "se", "pritrjati", "okrog", "sklep", "." ]
[ "Agpnsa", "Ncnsa", "Vmpr3p", "Agpfpn", "Ncfpn", "Cc", "Agpfsn", "Ncfsn", "Cc", "Rgp", "Appfpn", "Ncfpn", "Z", "Cs", "Px------y", "Vmpr3p", "Sg", "Ncmsg", "Z" ]
[ "ADJ", "NOUN", "VERB", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "ADV", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "PRON", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Degree=Pos", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.11.42"
"Obenem je treba poudariti, da imajo tudi ortoze dve plati: sončno, če je izbrana ortoza prava in ustrezna, in senčno, če je ortoza izbrana nepravilno, slabo prilagojena in neustrezno uporabljana."
[ "Obenem", "je", "treba", "poudariti", ",", "da", "imajo", "tudi", "ortoze", "dve", "plati", ":", "sončno", ",", "če", "je", "izbrana", "ortoza", "prava", "in", "ustrezna", ",", "in", "senčno", ",", "če", "je", "ortoza", "izbrana", "nepravilno", ",", "slabo", "prilagojena", "in", "neustrezno", "uporabljana", "." ]
[ "obenem", "biti", "treba", "poudariti", ",", "da", "imeti", "tudi", "ortoza", "dva", "plat", ":", "sončen", ",", "če", "biti", "izbran", "ortoza", "pravi", "in", "ustrezen", ",", "in", "senčen", ",", "če", "biti", "ortoza", "izbran", "nepravilno", ",", "slabo", "prilagojen", "in", "neustrezno", "uporabljan", "." ]
[ "Rgp", "Va-r3s-n", "Rgp", "Vmen", "Z", "Cs", "Vmpr3p-n", "Q", "Ncfpn", "Mlcfda", "Ncfda", "Z", "Agpfsa", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Appfsn", "Ncfsn", "Agpfsn", "Cc", "Agpfsn", "Z", "Cc", "Agpfsa", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Ncfsn", "Appfsn", "Rgp", "Z", "Rgp", "Appfsn", "Cc", "Rgp", "Appfsn", "Z" ]
[ "ADV", "VERB", "ADV", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "PART", "NOUN", "NUM", "NOUN", "PUNCT", "ADJ", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "ADJ", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "ADJ", "PUNCT", "CCONJ", "ADJ", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "NOUN", "ADJ", "ADV", "PUNCT", "ADV", "ADJ", "CCONJ", "ADV", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Aspect=Perf|VerbForm=Inf", "_", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Dual|NumForm=Word|NumType=Card", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Dual", "_", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Degree=Pos", "_", "Degree=Pos", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "Degree=Pos", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.11.43"
"V takšnem primeru se lahko bolnikovo stanje celo poslabša."
[ "V", "takšnem", "primeru", "se", "lahko", "bolnikovo", "stanje", "celo", "poslabša", "." ]
[ "v", "takšen", "primer", "se", "lahko", "bolnikov", "stanje", "celo", "poslabšati", "." ]
[ "Sl", "Pd-msl", "Ncmsl", "Px------y", "Rgp", "Aspnsn", "Ncnsn", "Q", "Vmer3s", "Z" ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "PRON", "ADV", "ADJ", "NOUN", "PART", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Degree=Pos", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|Poss=Yes", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.12.44"
"Mangan zaradi omejenih dostopnih podatkov ni priporočene zgornje mejne vrednosti."
[ "Mangan", "zaradi", "omejenih", "dostopnih", "podatkov", "ni", "priporočene", "zgornje", "mejne", "vrednosti", "." ]
[ "mangan", "zaradi", "omejen", "dostopen", "podatek", "biti", "priporočen", "zgornji", "mejen", "vrednost", "." ]
[ "Ncmsn", "Sg", "Appmpg", "Agpmpg", "Ncmpg", "Va-r3s-y", "Appfsg", "Agpfsg", "Agpfsg", "Ncfsg", "Z" ]
[ "NOUN", "ADP", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "AUX", "ADJ", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.13.45"
"Osrednji prostor, namenjen kegljanju, za malo denarja ponuja sproščeno zabavo za vso družino, ljubiteljem te igre pravo možnost za rekreacijo, zaradi velikosti najsodobnejše opremljenega računalniško vodenega 16-steznega igrišča pa tudi vadbo in vrhunska tekmovanja za profesionalce."
[ "Osrednji", "prostor", ",", "namenjen", "kegljanju", ",", "za", "malo", "denarja", "ponuja", "sproščeno", "zabavo", "za", "vso", "družino", ",", "ljubiteljem", "te", "igre", "pravo", "možnost", "za", "rekreacijo", ",", "zaradi", "velikosti", "najsodobnejše", "opremljenega", "računalniško", "vodenega", "16", "-", "steznega", "igrišča", "pa", "tudi", "vadbo", "in", "vrhunska", "tekmovanja", "za", "profesionalce", "." ]
[ "osrednji", "prostor", ",", "namenjen", "kegljanje", ",", "za", "malo", "denar", "ponujati", "sproščen", "zabava", "za", "ves", "družina", ",", "ljubitelj", "ta", "igra", "pravi", "možnost", "za", "rekreacija", ",", "zaradi", "velikost", "sodobno", "opremljen", "računalniško", "voden", "16", "-", "stezen", "igrišče", "pa", "tudi", "vadba", "in", "vrhunski", "tekmovanje", "za", "profesionalec", "." ]
[ "Agpmsny", "Ncmsn", "Z", "Appmsnn", "Ncnsd", "Z", "Sa", "Rgp", "Ncmsg", "Vmpr3s", "Appfsa", "Ncfsa", "Sa", "Pg-fsa", "Ncfsa", "Z", "Ncmpd", "Pd-fsg", "Ncfsg", "Agpfsa", "Ncfsa", "Sa", "Ncfsa", "Z", "Sg", "Ncfsg", "Rgs", "Appnsg", "Rgp", "Agpnsg", "Mdc", "Z", "Agpnsg", "Ncnsg", "Cc", "Q", "Ncfsa", "Cc", "Agpnpa", "Ncnpa", "Sa", "Ncmpa", "Z" ]
[ "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "DET", "NOUN", "VERB", "ADJ", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "DET", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "NOUN", "ADV", "ADJ", "ADV", "ADJ", "NUM", "PUNCT", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "PART", "NOUN", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Acc", "PronType=Ind", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Tot", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Degree=Sup", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Degree=Pos", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "NumForm=Digit|NumType=Card", "_", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.14.46"
"Po besedah Dermeljeve obstajajo boljše in okoljsko sprejemljivejše možnosti, kot je uporaba gensko spremenjenih organizmov."
[ "Po", "besedah", "Dermeljeve", "obstajajo", "boljše", "in", "okoljsko", "sprejemljivejše", "možnosti", ",", "kot", "je", "uporaba", "gensko", "spremenjenih", "organizmov", "." ]
[ "po", "beseda", "Dermeljev", "obstajati", "dober", "in", "okoljsko", "sprejemljiv", "možnost", ",", "kot", "biti", "uporaba", "gensko", "spremenjen", "organizem", "." ]
[ "Sl", "Ncfpl", "Aspfsg", "Vmpr3p", "Agcfpn", "Cc", "Rgp", "Agcfpn", "Ncfpn", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Ncfsn", "Rgp", "Appmpg", "Ncmpg", "Z" ]
[ "ADP", "NOUN", "ADJ", "VERB", "ADJ", "CCONJ", "ADV", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "NOUN", "ADV", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Degree=Pos", "Case=Nom|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Degree=Pos", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj3.14.47"
""Menimo, da uporaba GSO v kmetijstvu ogroža ekonomski obstoj konvencionalnih in ekoloških kmetov, poleg tega nihče ne ve, kako bo njihova uporaba dolgoročno vplivala na okolje in zdravje ljudi. ""
[ "\"", "Menimo", ",", "da", "uporaba", "GSO", "v", "kmetijstvu", "ogroža", "ekonomski", "obstoj", "konvencionalnih", "in", "ekoloških", "kmetov", ",", "poleg", "tega", "nihče", "ne", "ve", ",", "kako", "bo", "njihova", "uporaba", "dolgoročno", "vplivala", "na", "okolje", "in", "zdravje", "ljudi", ".", "\"" ]
[ "\"", "meniti", ",", "da", "uporaba", "GSO", "v", "kmetijstvo", "ogrožati", "ekonomski", "obstoj", "konvencionalen", "in", "ekološki", "kmet", ",", "poleg", "ta", "nihče", "ne", "vedeti", ",", "kako", "biti", "njihov", "uporaba", "dolgoročno", "vplivati", "na", "okolje", "in", "zdravje", "človek", ".", "\"" ]
[ "Z", "Vmpr1p", "Z", "Cs", "Ncfsn", "Ncmpg", "Sl", "Ncnsl", "Vmpr3s", "Agpmsay", "Ncmsan", "Agpmpg", "Cc", "Agpmpg", "Ncmpg", "Z", "Sg", "Pd-nsg", "Pz-msn", "Q", "Vmpr3s", "Z", "Rgp", "Va-f3s-n", "Ps3fsnp", "Ncfsn", "Rgp", "Vmpp-sf", "Sa", "Ncnsa", "Cc", "Ncnsa", "Ncmpg", "Z", "Z" ]
[ "PUNCT", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "NOUN", "NOUN", "ADP", "NOUN", "VERB", "ADJ", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "DET", "PRON", "PART", "VERB", "PUNCT", "ADV", "AUX", "DET", "NOUN", "ADV", "VERB", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "PUNCT" ]
[ "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Neg", "Polarity=Neg", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Degree=Pos", "Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj4.15.48"
"Znamenita konjeniška dirka Aintree 2005 v bližini Liverpoola je tudi letos postregla z nekaterimi nepredvidljivimi naključji."
[ "Znamenita", "konjeniška", "dirka", "Aintree", "2005", "v", "bližini", "Liverpoola", "je", "tudi", "letos", "postregla", "z", "nekaterimi", "nepredvidljivimi", "naključji", "." ]
[ "znamenit", "konjeniški", "dirka", "Aintree", "2005", "v", "bližina", "Liverpool", "biti", "tudi", "letos", "postreči", "z", "nekateri", "nepredvidljiv", "naključje", "." ]
[ "Agpfsn", "Agpfsn", "Ncfsn", "Npmsn", "Mdc", "Sl", "Ncfsl", "Npmsg", "Va-r3s-n", "Q", "Rgp", "Vmep-sf", "Si", "Pi-npi", "Agpnpi", "Ncnpi", "Z" ]
[ "ADJ", "ADJ", "NOUN", "PROPN", "NUM", "ADP", "NOUN", "PROPN", "AUX", "PART", "ADV", "VERB", "ADP", "DET", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "NumForm=Digit|NumType=Card", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Degree=Pos", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur|PronType=Ind", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj4.15.49"
"Kljub tradiciji so bili tokrat organizatorji prisiljeni izvesti nekatere spremembe."
[ "Kljub", "tradiciji", "so", "bili", "tokrat", "organizatorji", "prisiljeni", "izvesti", "nekatere", "spremembe", "." ]
[ "kljub", "tradicija", "biti", "biti", "tokrat", "organizator", "prisiljen", "izvesti", "nekateri", "sprememba", "." ]
[ "Sd", "Ncfsd", "Va-r3p-n", "Va-p-pm", "Rgp", "Ncmpn", "Appmpn", "Vmen", "Pi-fpa", "Ncfpa", "Z" ]
[ "ADP", "NOUN", "AUX", "AUX", "ADV", "NOUN", "ADJ", "VERB", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Dat", "Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Degree=Pos", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Aspect=Perf|VerbForm=Inf", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Ind", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj4.15.50"
"Predvideni datum letošnje osrednje dirke je sovpadal z dnevom pogreba papeža Janeza Pavla II."
[ "Predvideni", "datum", "letošnje", "osrednje", "dirke", "je", "sovpadal", "z", "dnevom", "pogreba", "papeža", "Janeza", "Pavla", "II." ]
[ "predviden", "datum", "letošnji", "osrednji", "dirka", "biti", "sovpadati", "z", "dan", "pogreb", "papež", "Janez", "Pavel", "II." ]
[ "Appmsny", "Ncmsn", "Agpfsg", "Agpfsg", "Ncfsg", "Va-r3s-n", "Vmpp-sm", "Si", "Ncmsi", "Ncmsg", "Ncmsg", "Npmsg", "Npmsg", "Mro" ]
[ "ADJ", "NOUN", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "AUX", "VERB", "ADP", "NOUN", "NOUN", "NOUN", "PROPN", "PROPN", "NUM" ]
[ "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "NumForm=Roman|NumType=Ord" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 0, 0 ]
"ssj4.15.51"
"Dan pogreba se je križal tudi z načrti angleške kraljeve družine, ki je načrtovala poroko princa Charlesa in Camille Parker Bowles."
[ "Dan", "pogreba", "se", "je", "križal", "tudi", "z", "načrti", "angleške", "kraljeve", "družine", ",", "ki", "je", "načrtovala", "poroko", "princa", "Charlesa", "in", "Camille", "Parker", "Bowles", "." ]
[ "dan", "pogreb", "se", "biti", "križati", "tudi", "z", "načrt", "angleški", "kraljev", "družina", ",", "ki", "biti", "načrtovati", "poroka", "princ", "Charles", "in", "Camilla", "Parker", "Bowles", "." ]
[ "Ncmsn", "Ncmsg", "Px------y", "Va-r3s-n", "Vmbp-sm", "Q", "Si", "Ncmpi", "Agpfsg", "Agpfsg", "Ncfsg", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Vmpp-sf", "Ncfsa", "Ncmsg", "Npmsg", "Cc", "Npfsg", "Npfsg", "Npfsg", "Z" ]
[ "NOUN", "NOUN", "PRON", "AUX", "VERB", "PART", "ADP", "NOUN", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "VERB", "NOUN", "NOUN", "PROPN", "CCONJ", "PROPN", "PROPN", "PROPN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 8, 0, 0, 1 ]
"ssj4.15.52"
"Tako sta bili dirka in poroka istega dne."
[ "Tako", "sta", "bili", "dirka", "in", "poroka", "istega", "dne", "." ]
[ "tako", "biti", "biti", "dirka", "in", "poroka", "isti", "dan", "." ]
[ "Rgp", "Va-r3d-n", "Va-p-df", "Ncfsn", "Cc", "Ncfsn", "Pi-msg", "Ncmsg", "Z" ]
[ "ADV", "AUX", "VERB", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Gender=Fem|Number=Dual|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Ind", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj4.15.53"
"Nastale spremembe so povzročile nevšečnosti na televiziji BBC, kjer so le s težavo uskladili prenos vseh pomembnih dogodkov."
[ "Nastale", "spremembe", "so", "povzročile", "nevšečnosti", "na", "televiziji", "BBC", ",", "kjer", "so", "le", "s", "težavo", "uskladili", "prenos", "vseh", "pomembnih", "dogodkov", "." ]
[ "nastal", "sprememba", "biti", "povzročiti", "nevšečnost", "na", "televizija", "BBC", ",", "kjer", "biti", "le", "z", "težava", "uskladiti", "prenos", "ves", "pomemben", "dogodek", "." ]
[ "Appfpn", "Ncfpn", "Va-r3p-n", "Vmep-pf", "Ncfpa", "Sl", "Ncfsl", "Npmsn", "Z", "Cs", "Va-r3p-n", "Q", "Si", "Ncfsi", "Vmep-pm", "Ncmsan", "Pg-mpg", "Agpmpg", "Ncmpg", "Z" ]
[ "ADJ", "NOUN", "AUX", "VERB", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PROPN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "PART", "ADP", "NOUN", "VERB", "NOUN", "DET", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Tot", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj4.15.54"
"Ljubiteljev konjeniškega športa je namreč v Angliji še vedno veliko in za neposredni prenos dirke Grand National jih niso želeli prikrajšati."
[ "Ljubiteljev", "konjeniškega", "športa", "je", "namreč", "v", "Angliji", "še", "vedno", "veliko", "in", "za", "neposredni", "prenos", "dirke", "Grand", "National", "jih", "niso", "želeli", "prikrajšati", "." ]
[ "ljubitelj", "konjeniški", "šport", "biti", "namreč", "v", "Anglija", "še", "vedno", "veliko", "in", "za", "neposreden", "prenos", "dirka", "Grand", "National", "on", "biti", "želeti", "prikrajšati", "." ]
[ "Ncmpg", "Agpmsg", "Ncmsg", "Va-r3s-n", "Cc", "Sl", "Npfsl", "Q", "Rgp", "Rgp", "Cc", "Sa", "Agpmsay", "Ncmsan", "Ncfsg", "Npmsn", "Npmsn", "Pp3mpg--y", "Va-r3p-y", "Vmpp-pm", "Vmen", "Z" ]
[ "NOUN", "ADJ", "NOUN", "VERB", "CCONJ", "ADP", "PROPN", "PART", "ADV", "DET", "CCONJ", "ADP", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "PROPN", "PROPN", "PRON", "AUX", "VERB", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Degree=Pos", "PronType=Ind", "_", "Case=Acc", "Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Aspect=Perf|VerbForm=Inf", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj4.15.55"
"Poroka je potekala brez zamude okoli poldneva, dirko pa so prestavili za dvajset minut."
[ "Poroka", "je", "potekala", "brez", "zamude", "okoli", "poldneva", ",", "dirko", "pa", "so", "prestavili", "za", "dvajset", "minut", "." ]
[ "poroka", "biti", "potekati", "brez", "zamuda", "okoli", "poldan", ",", "dirka", "pa", "biti", "prestaviti", "za", "dvajset", "minuta", "." ]
[ "Ncfsn", "Va-r3s-n", "Vmpp-sf", "Sg", "Ncfsg", "Sg", "Ncmsg", "Z", "Ncfsa", "Cc", "Va-r3p-n", "Vmep-pm", "Sa", "Mlc-pa", "Ncfpg", "Z" ]
[ "NOUN", "AUX", "VERB", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "AUX", "VERB", "ADP", "NUM", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Acc", "Case=Acc|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj4.16.56"
"BRONCHO HERBAL briketi so naravni izdelek iz zdravilnih zelišč: pomaga pri kašljanju konj, čistijo, vlažijo dihalne poti, pospešijo izločanje izcedka (alergije)."
[ "BRONCHO", "HERBAL", "briketi", "so", "naravni", "izdelek", "iz", "zdravilnih", "zelišč", ":", "pomaga", "pri", "kašljanju", "konj", ",", "čistijo", ",", "vlažijo", "dihalne", "poti", ",", "pospešijo", "izločanje", "izcedka", "(", "alergije", ")", "." ]
[ "BRONCHO", "HERBAL", "briket", "biti", "naraven", "izdelek", "iz", "zdravilen", "zelišče", ":", "pomagati", "pri", "kašljanje", "konj", ",", "čistiti", ",", "vlažiti", "dihalen", "pot", ",", "pospešiti", "izločanje", "izcedek", "(", "alergija", ")", "." ]
[ "Npmsn", "Npmsn", "Ncmpn", "Va-r3p-n", "Agpmsny", "Ncmsn", "Sg", "Agpnpg", "Ncnpg", "Z", "Vmbr3s", "Sl", "Ncnsl", "Ncmpg", "Z", "Vmpr3p", "Z", "Vmpr3p", "Agpfpa", "Ncfpa", "Z", "Vmer3p", "Ncnsa", "Ncmsg", "Z", "Ncfpn", "Z", "Z" ]
[ "PROPN", "PROPN", "NOUN", "AUX", "ADJ", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "ADP", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "PUNCT", "VERB", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "PUNCT", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_" ]
[ 9, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj4.16.57"
"ALOE VERA žele VERDALOE pomaga pri pikih žuželk, opeklinah, srbenju repa, rape, ugrizi, ekcemi."
[ "ALOE", "VERA", "žele", "VERDALOE", "pomaga", "pri", "pikih", "žuželk", ",", "opeklinah", ",", "srbenju", "repa", ",", "rape", ",", "ugrizi", ",", "ekcemi", "." ]
[ "aloa", "vera", "žele", "Verdaloe", "pomagati", "pri", "pik", "žuželka", ",", "opeklina", ",", "srbenje", "rep", ",", "rape", ",", "ugriz", ",", "ekcem", "." ]
[ "Ncfsg", "Ncfsn", "Ncmsn", "Npmsn", "Vmbr3s", "Sl", "Ncmpl", "Ncfpg", "Z", "Ncfpl", "Z", "Ncnsl", "Ncmsg", "Z", "Ncfpn", "Z", "Ncmpn", "Z", "Ncmpn", "Z" ]
[ "NOUN", "NOUN", "NOUN", "PROPN", "VERB", "ADP", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj4.16.58"
"www.geocities.com/zdravikonji, # 041/965 634. - 336"
[ "www.geocities.com/zdravikonji", ",", "#", "041", "/", "965", "634", ".", "-", "336" ]
[ "www.geocities.com/zdravikonji", ",", "#", "041", "/", "965", "634", ".", "-", "336" ]
[ "X", "Z", "Z", "Mdc", "Z", "Mdc", "Mdc", "Z", "Z", "Mdc" ]
[ "X", "PUNCT", "SYM", "NUM", "PUNCT", "NUM", "NUM", "PUNCT", "PUNCT", "NUM" ]
[ "_", "_", "_", "NumForm=Digit|NumType=Card", "_", "NumForm=Digit|NumType=Card", "NumForm=Digit|NumType=Card", "_", "_", "NumForm=Digit|NumType=Card" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.17.59"
"Nesojena morilca sta policistom kasneje povedala, da sta se dogovorila, da Damijana R., ko dobita denar, ubijeta in skrijeta truplo."
[ "Nesojena", "morilca", "sta", "policistom", "kasneje", "povedala", ",", "da", "sta", "se", "dogovorila", ",", "da", "Damijana", "R.", ",", "ko", "dobita", "denar", ",", "ubijeta", "in", "skrijeta", "truplo", "." ]
[ "nesojen", "morilec", "biti", "policist", "kasno", "povedati", ",", "da", "biti", "se", "dogovoriti", ",", "da", "Damijan", "R.", ",", "ko", "dobiti", "denar", ",", "ubiti", "in", "skriti", "truplo", "." ]
[ "Agpmdn", "Ncmdn", "Va-r3d-n", "Ncmpd", "Rgc", "Vmep-dm", "Z", "Cs", "Va-r3d-n", "Px------y", "Vmep-dm", "Z", "Cs", "Npmsay", "Y", "Z", "Cs", "Vmer3d", "Ncmsan", "Z", "Vmer3d", "Cc", "Vmer3d", "Ncnsa", "Z" ]
[ "ADJ", "NOUN", "AUX", "NOUN", "ADV", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "PRON", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "PROPN", "X", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "CCONJ", "VERB", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Dual", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Dual", "Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur", "Degree=Cmp", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Dual|VerbForm=Part", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Dual|VerbForm=Part", "_", "_", "Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Abbr=Yes", "_", "_", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.17.60"
"V ta namen naj bi bila kupila tudi pištolo."
[ "V", "ta", "namen", "naj", "bi", "bila", "kupila", "tudi", "pištolo", "." ]
[ "v", "ta", "namen", "naj", "biti", "biti", "kupiti", "tudi", "pištola", "." ]
[ "Sa", "Pd-msa", "Ncmsan", "Q", "Va-c", "Va-p-dm", "Vmep-dm", "Q", "Ncfsa", "Z" ]
[ "ADP", "DET", "NOUN", "PART", "AUX", "AUX", "VERB", "PART", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Gender=Masc|Number=Dual|VerbForm=Part", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Dual|VerbForm=Part", "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.17.61"
"Zakaj sta si premislila in hotela Damijana R. oropati, bo pokazala preiskava."
[ "Zakaj", "sta", "si", "premislila", "in", "hotela", "Damijana", "R.", "oropati", ",", "bo", "pokazala", "preiskava", "." ]
[ "zakaj", "biti", "se", "premisliti", "in", "hoteti", "Damijan", "R.", "oropati", ",", "biti", "pokazati", "preiskava", "." ]
[ "Rgp", "Va-r3d-n", "Px---d--y", "Vmep-dm", "Cc", "Vmpp-dm", "Npmsay", "Y", "Vmen", "Z", "Va-f3s-n", "Vmep-sf", "Ncfsn", "Z" ]
[ "ADV", "AUX", "PRON", "VERB", "CCONJ", "VERB", "PROPN", "X", "VERB", "PUNCT", "AUX", "VERB", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Dat|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Dual|VerbForm=Part", "_", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Dual|VerbForm=Part", "Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Abbr=Yes", "Aspect=Perf|VerbForm=Inf", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.17.62"
"Vojislav Bercko"
[ "Vojislav", "Bercko" ]
[ "Vojislav", "Bercko" ]
[ "Npmsn", "Npmsn" ]
[ "PROPN", "PROPN" ]
[ "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing" ]
[ 8, 0 ]
"ssj5.18.63"
"Ob praznovanju obletnice na šoli že vse leto številne kulturne prireditve in strokovna srečanja - V novi sodobno opremljeni knjižnici bo prostor tudi za občasne razstave in manjše kulturne prireditve"
[ "Ob", "praznovanju", "obletnice", "na", "šoli", "že", "vse", "leto", "številne", "kulturne", "prireditve", "in", "strokovna", "srečanja", "-", "V", "novi", "sodobno", "opremljeni", "knjižnici", "bo", "prostor", "tudi", "za", "občasne", "razstave", "in", "manjše", "kulturne", "prireditve" ]
[ "ob", "praznovanje", "obletnica", "na", "šola", "že", "ves", "leto", "številen", "kulturen", "prireditev", "in", "strokoven", "srečanje", "-", "v", "nov", "sodobno", "opremljen", "knjižnica", "biti", "prostor", "tudi", "za", "občasen", "razstava", "in", "majhen", "kulturen", "prireditev" ]
[ "Sl", "Ncnsl", "Ncfsg", "Sl", "Ncfsl", "Q", "Pg-nsa", "Ncnsa", "Agpfpn", "Agpfpn", "Ncfpn", "Cc", "Agpnpn", "Ncnpn", "Z", "Sl", "Agpfsl", "Rgp", "Appfsl", "Ncfsl", "Va-f3s-n", "Ncmsn", "Q", "Sa", "Agpfpa", "Ncfpa", "Cc", "Agcfpa", "Agpfpa", "Ncfpa" ]
[ "ADP", "NOUN", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PART", "DET", "NOUN", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "ADJ", "ADV", "ADJ", "NOUN", "VERB", "NOUN", "PART", "ADP", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "ADJ", "ADJ", "NOUN" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Tot", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Degree=Pos", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Acc", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.19.64"
"Ustavno sodišče je predlog pomladnikov zavrnilo z modro obrazložitvijo, da gre v tem primeru za "pozitivno diskriminacijo"."
[ "Ustavno", "sodišče", "je", "predlog", "pomladnikov", "zavrnilo", "z", "modro", "obrazložitvijo", ",", "da", "gre", "v", "tem", "primeru", "za", "\"", "pozitivno", "diskriminacijo", "\"", "." ]
[ "ustaven", "sodišče", "biti", "predlog", "pomladnik", "zavrniti", "z", "moder", "obrazložitev", ",", "da", "iti", "v", "ta", "primer", "za", "\"", "pozitiven", "diskriminacija", "\"", "." ]
[ "Agpnsn", "Ncnsn", "Va-r3s-n", "Ncmsan", "Ncmpg", "Vmep-sn", "Si", "Agpfsi", "Ncfsi", "Z", "Cs", "Vmbr3s", "Sl", "Pd-msl", "Ncmsl", "Sa", "Z", "Agpfsa", "Ncfsa", "Z", "Z" ]
[ "ADJ", "NOUN", "AUX", "NOUN", "NOUN", "VERB", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "ADP", "DET", "NOUN", "ADP", "PUNCT", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Aspect=Perf|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Ins", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Acc", "_", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_" ]
[ 7, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.19.65"
"Slovenska pravna znanost je s tem obogatena za nov pojem."
[ "Slovenska", "pravna", "znanost", "je", "s", "tem", "obogatena", "za", "nov", "pojem", "." ]
[ "slovenski", "praven", "znanost", "biti", "z", "ta", "obogaten", "za", "nov", "pojem", "." ]
[ "Agpfsn", "Agpfsn", "Ncfsn", "Va-r3s-n", "Si", "Pd-nsi", "Appfsn", "Sa", "Agpmsan", "Ncmsan", "Z" ]
[ "ADJ", "ADJ", "NOUN", "AUX", "ADP", "DET", "ADJ", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc", "Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.19.66"
"V normalnem besednjaku se pozitivna diskriminacija označuje kot privilegij."
[ "V", "normalnem", "besednjaku", "se", "pozitivna", "diskriminacija", "označuje", "kot", "privilegij", "." ]
[ "v", "normalen", "besednjak", "se", "pozitiven", "diskriminacija", "označevati", "kot", "privilegij", "." ]
[ "Sl", "Agpmsl", "Ncmsl", "Px------y", "Agpfsn", "Ncfsn", "Vmpr3s", "Cs", "Ncmsn", "Z" ]
[ "ADP", "ADJ", "NOUN", "PRON", "ADJ", "NOUN", "VERB", "SCONJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.19.67"
"Lahko si nekaj mislimo."
[ "Lahko", "si", "nekaj", "mislimo", "." ]
[ "lahko", "se", "nekaj", "misliti", "." ]
[ "Rgp", "Px---d--y", "Pi-nsa", "Vmpr1p", "Z" ]
[ "ADV", "PRON", "PRON", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Degree=Pos", "Case=Dat|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.20.68"
"Oblekla si je bila kavbojke in pleten pulover, lase si je spletla v rep, ki ji je ljubko štrlel na zatilju; bila je drugačna, kot sem je bil vajen, zdela se mi je nekako veliko bolj vsakdanja in za to sem ji bil hvaležen."
[ "Oblekla", "si", "je", "bila", "kavbojke", "in", "pleten", "pulover", ",", "lase", "si", "je", "spletla", "v", "rep", ",", "ki", "ji", "je", "ljubko", "štrlel", "na", "zatilju", ";", "bila", "je", "drugačna", ",", "kot", "sem", "je", "bil", "vajen", ",", "zdela", "se", "mi", "je", "nekako", "veliko", "bolj", "vsakdanja", "in", "za", "to", "sem", "ji", "bil", "hvaležen", "." ]
[ "obleči", "se", "biti", "biti", "kavbojka", "in", "pleten", "pulover", ",", "las", "se", "biti", "splesti", "v", "rep", ",", "ki", "on", "biti", "ljubko", "štrleti", "na", "zatilje", ";", "biti", "biti", "drugačen", ",", "kot", "biti", "on", "biti", "vajen", ",", "zdeti", "se", "jaz", "biti", "nekako", "veliko", "bolj", "vsakdanji", "in", "za", "ta", "biti", "on", "biti", "hvaležen", "." ]
[ "Vmep-sf", "Px---d--y", "Va-r3s-n", "Va-p-sf", "Ncfpa", "Cc", "Appmsan", "Ncmsan", "Z", "Ncmpa", "Px---d--y", "Va-r3s-n", "Vmep-sf", "Sa", "Ncmsan", "Z", "Cs", "Pp3fsd--y", "Va-r3s-n", "Rgp", "Vmpp-sm", "Sl", "Ncnsl", "Z", "Va-p-sf", "Va-r3s-n", "Agpfsn", "Z", "Cs", "Va-r1s-n", "Pp3fsg--y", "Va-p-sm", "Appmsnn", "Z", "Vmpp-sf", "Px------y", "Pp1-sd--y", "Va-r3s-n", "Rgp", "Rgp", "Rgc", "Agpfsn", "Cc", "Sa", "Pd-nsa", "Va-r1s-n", "Pp3fsd--y", "Va-p-sm", "Agpmsnn", "Z" ]
[ "VERB", "PRON", "AUX", "AUX", "NOUN", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "PRON", "AUX", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "PRON", "AUX", "ADV", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "AUX", "AUX", "ADJ", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "PRON", "AUX", "ADJ", "PUNCT", "VERB", "PRON", "PRON", "AUX", "ADV", "DET", "ADV", "ADJ", "CCONJ", "ADP", "DET", "AUX", "PRON", "AUX", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Dat|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Acc|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Dat|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "_", "Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Dat|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "PronType=Ind", "Degree=Cmp", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.20.69"
"Pristopila je brez pozdrava, kot bi se tako našla že velikokrat in se z ustnicami nepričakovano dotaknila mojih."
[ "Pristopila", "je", "brez", "pozdrava", ",", "kot", "bi", "se", "tako", "našla", "že", "velikokrat", "in", "se", "z", "ustnicami", "nepričakovano", "dotaknila", "mojih", "." ]
[ "pristopiti", "biti", "brez", "pozdrav", ",", "kot", "biti", "se", "tako", "najti", "že", "velikokrat", "in", "se", "z", "ustnica", "nepričakovano", "dotakniti", "moj", "." ]
[ "Vmep-sf", "Va-r3s-n", "Sg", "Ncmsg", "Z", "Cs", "Va-c", "Px------y", "Rgp", "Vmep-dm", "Q", "Rgp", "Cc", "Px------y", "Si", "Ncfpi", "Rgp", "Vmep-sf", "Ps1fpgs", "Z" ]
[ "VERB", "AUX", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "PRON", "ADV", "VERB", "PART", "ADV", "CCONJ", "PRON", "ADP", "NOUN", "ADV", "VERB", "DET", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Degree=Pos", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Dual|VerbForm=Part", "_", "Degree=Pos", "_", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur", "Degree=Pos", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.20.70"
"Želela je najverjetneje, da bi bil to le blag dotik ob srečanju, toda moje dlani so se oklenile njenih gladkih lic in je niso več spustile."
[ "Želela", "je", "najverjetneje", ",", "da", "bi", "bil", "to", "le", "blag", "dotik", "ob", "srečanju", ",", "toda", "moje", "dlani", "so", "se", "oklenile", "njenih", "gladkih", "lic", "in", "je", "niso", "več", "spustile", "." ]
[ "želeti", "biti", "verjetno", ",", "da", "biti", "biti", "ta", "le", "blag", "dotik", "ob", "srečanje", ",", "toda", "moj", "dlan", "biti", "se", "okleniti", "njen", "gladek", "lice", "in", "on", "biti", "več", "spustiti", "." ]
[ "Vmpp-sf", "Va-r3s-n", "Rgs", "Z", "Cs", "Va-c", "Va-p-sm", "Pd-nsn", "Q", "Agpmsnn", "Ncmsn", "Sl", "Ncnsl", "Z", "Cc", "Ps1fpns", "Ncfpn", "Va-r3p-n", "Px------y", "Vmep-pf", "Ps3npgsf", "Agpnpg", "Ncnpg", "Cc", "Pp3fsg--y", "Va-r3p-y", "Q", "Vmep-pf", "Z" ]
[ "VERB", "AUX", "ADV", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "AUX", "DET", "PART", "ADJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "DET", "NOUN", "AUX", "PRON", "VERB", "DET", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "PRON", "AUX", "PART", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Sup", "_", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "_", "Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Neut|Gender[psor]=Fem|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.20.71"
"Čutil sem njene polne nenašminkane ustnice, ki so polagoma dojemale, kako zelo si jih želim."
[ "Čutil", "sem", "njene", "polne", "nenašminkane", "ustnice", ",", "ki", "so", "polagoma", "dojemale", ",", "kako", "zelo", "si", "jih", "želim", "." ]
[ "čutiti", "biti", "njen", "poln", "nenašminkan", "ustnica", ",", "ki", "biti", "polagoma", "dojemati", ",", "kako", "zelo", "se", "on", "želeti", "." ]
[ "Vmpp-sm", "Va-r1s-n", "Ps3fpasf", "Agpfpa", "Agpfpa", "Ncfpa", "Z", "Cs", "Va-r3p-n", "Rgp", "Vmpp-pf", "Z", "Rgp", "Rgp", "Px---d--y", "Pp3fpa--y", "Vmpr1s", "Z" ]
[ "VERB", "AUX", "DET", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "ADV", "VERB", "PUNCT", "ADV", "ADV", "PRON", "PRON", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Fem|Gender[psor]=Fem|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "_", "Degree=Pos", "Degree=Pos", "Case=Dat|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.20.72"
"Vohkal sem njen topli, najverjetneje še tudi od hitre hoje razgreti dih, in se prepuščal občutku lepega."
[ "Vohkal", "sem", "njen", "topli", ",", "najverjetneje", "še", "tudi", "od", "hitre", "hoje", "razgreti", "dih", ",", "in", "se", "prepuščal", "občutku", "lepega", "." ]
[ "vohkati", "biti", "njen", "topel", ",", "verjetno", "še", "tudi", "od", "hiter", "hoja", "razgret", "dih", ",", "in", "se", "prepuščati", "občutek", "lep", "." ]
[ "Vmpp-sm", "Va-r1s-n", "Ps3msasf", "Agpmsay", "Z", "Rgs", "Q", "Q", "Sg", "Agpfsg", "Ncfsg", "Appmsay", "Ncmsan", "Z", "Cc", "Px------y", "Vmpp-sm", "Ncmsd", "Agpnsg", "Z" ]
[ "VERB", "AUX", "DET", "ADJ", "PUNCT", "ADV", "PART", "PART", "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "PRON", "VERB", "NOUN", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Masc|Gender[psor]=Fem|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Degree=Sup", "_", "_", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "_", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.20.73"
"Spoznaval sem, morda prvič, da o vsej silni želji in hotenju, ki ga je zganila v meni, ni mogoče povedati z besedami, zato nisem niti poskusil."
[ "Spoznaval", "sem", ",", "morda", "prvič", ",", "da", "o", "vsej", "silni", "želji", "in", "hotenju", ",", "ki", "ga", "je", "zganila", "v", "meni", ",", "ni", "mogoče", "povedati", "z", "besedami", ",", "zato", "nisem", "niti", "poskusil", "." ]
[ "spoznavati", "biti", ",", "morda", "prvič", ",", "da", "o", "ves", "silen", "želja", "in", "hotenje", ",", "ki", "on", "biti", "zganiti", "v", "jaz", ",", "biti", "mogoč", "povedati", "z", "beseda", ",", "zato", "biti", "niti", "poskusiti", "." ]
[ "Vmpp-sm", "Va-r1s-n", "Z", "Q", "Rgp", "Z", "Cs", "Sl", "Pg-fsl", "Agpfsl", "Ncfsl", "Cc", "Ncnsl", "Z", "Cs", "Pp3nsa--y", "Va-r3s-n", "Vmep-sf", "Sl", "Pp1-sl", "Z", "Va-r3s-y", "Agpnsn", "Vmen", "Si", "Ncfpi", "Z", "Cc", "Va-r1s-y", "Q", "Vmep-sm", "Z" ]
[ "VERB", "AUX", "PUNCT", "PART", "ADV", "PUNCT", "SCONJ", "ADP", "DET", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "PRON", "AUX", "VERB", "ADP", "PRON", "PUNCT", "AUX", "ADJ", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "AUX", "PART", "VERB", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "_", "Degree=Pos", "_", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Tot", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Loc", "Case=Loc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Aspect=Perf|VerbForm=Inf", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.21.74"
"Na voljo naj bi imeli blizu milijardo tolarjev (10 milijonov DEM) več kot pred petimi leti"
[ "Na", "voljo", "naj", "bi", "imeli", "blizu", "milijardo", "tolarjev", "(", "10", "milijonov", "DEM", ")", "več", "kot", "pred", "petimi", "leti" ]
[ "na", "volja", "naj", "biti", "imeti", "blizu", "milijarda", "tolar", "(", "10", "milijon", "DEM", ")", "več", "kot", "pred", "pet", "leto" ]
[ "Sa", "Ncfsa", "Q", "Va-c", "Vmpp-pm", "Rgp", "Ncfsa", "Ncmpg", "Z", "Mdc", "Ncmpg", "Ncmsn", "Z", "Rgc", "Cs", "Si", "Mlc-pi", "Ncnpi" ]
[ "ADP", "NOUN", "PART", "AUX", "VERB", "ADV", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "DET", "SCONJ", "ADP", "NUM", "NOUN" ]
[ "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Degree=Pos", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "NumForm=Digit|NumType=Card", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "PronType=Ind", "_", "Case=Ins", "Case=Ins|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.22.75"
"V nedeljo, 23. maja, bo v Križankah v Ljubljani nastopil Julio Iglesias - Cene vstopnic za koncert se gibljejo od 19 do 29 tisoč tolarjev, kar za slovenski žep nikakor ni malo - Zato smo mimoidoče Ljubljančane povprašali, ali se jim zdi cena previsoka ali ne"
[ "V", "nedeljo", ",", "23.", "maja", ",", "bo", "v", "Križankah", "v", "Ljubljani", "nastopil", "Julio", "Iglesias", "-", "Cene", "vstopnic", "za", "koncert", "se", "gibljejo", "od", "19", "do", "29", "tisoč", "tolarjev", ",", "kar", "za", "slovenski", "žep", "nikakor", "ni", "malo", "-", "Zato", "smo", "mimoidoče", "Ljubljančane", "povprašali", ",", "ali", "se", "jim", "zdi", "cena", "previsoka", "ali", "ne" ]
[ "v", "nedelja", ",", "23.", "maj", ",", "biti", "v", "Križanka", "v", "Ljubljana", "nastopiti", "Julio", "Iglesias", "-", "cena", "vstopnica", "za", "koncert", "se", "gibati", "od", "19", "do", "29", "tisoč", "tolar", ",", "kar", "za", "slovenski", "žep", "nikakor", "biti", "malo", "-", "zato", "biti", "mimoidoči", "Ljubljančan", "povprašati", ",", "ali", "se", "on", "zdeti", "cena", "previsok", "ali", "ne" ]
[ "Sa", "Ncfsa", "Z", "Mdo", "Ncmsg", "Z", "Va-f3s-n", "Sl", "Npfpl", "Sl", "Npfsl", "Vmep-sm", "Npmsn", "Npmsn", "Z", "Ncfpn", "Ncfpg", "Sa", "Ncmsan", "Px------y", "Vmpr3p", "Sg", "Mdc", "Sg", "Mdc", "Mlc-pa", "Ncmpg", "Z", "Pr-nsn", "Sa", "Agpmsay", "Ncmsan", "Rgp", "Va-r3s-y", "Rgp", "Z", "Cc", "Va-r1p-n", "Agpmpa", "Npmpa", "Vmep-pm", "Z", "Rgp", "Px------y", "Pp3mpd--y", "Vmpr3s", "Ncfsn", "Agpfsn", "Cc", "Q" ]
[ "ADP", "NOUN", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "PUNCT", "AUX", "ADP", "PROPN", "ADP", "PROPN", "VERB", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "NOUN", "NOUN", "ADP", "NOUN", "PRON", "VERB", "ADP", "NUM", "ADP", "NUM", "NUM", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADV", "VERB", "DET", "PUNCT", "CCONJ", "AUX", "ADJ", "PROPN", "VERB", "PUNCT", "ADV", "PRON", "PRON", "VERB", "NOUN", "ADJ", "CCONJ", "PART" ]
[ "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "NumForm=Digit|NumType=Ord", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Gen", "NumForm=Digit|NumType=Card", "Case=Gen", "NumForm=Digit|NumType=Card", "Case=Acc|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Rel", "Case=Acc", "Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "PronType=Ind", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "_", "Degree=Pos", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Polarity=Neg" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.23.76"
"V osnovni šoli v Bistrici pri Tržiču bodo v soboto, 8., in nedeljo, 9. maja, pripravili 27. Mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja."
[ "V", "osnovni", "šoli", "v", "Bistrici", "pri", "Tržiču", "bodo", "v", "soboto", ",", "8.", ",", "in", "nedeljo", ",", "9.", "maja", ",", "pripravili", "27.", "Mednarodne", "dneve", "mineralov", ",", "fosilov", "in", "okolja", "." ]
[ "v", "osnoven", "šola", "v", "Bistrica", "pri", "Tržič", "biti", "v", "sobota", ",", "8.", ",", "in", "nedelja", ",", "9.", "maj", ",", "pripraviti", "27.", "mednaroden", "dan", "mineral", ",", "fosil", "in", "okolje", "." ]
[ "Sl", "Agpfsl", "Ncfsl", "Sl", "Npfsl", "Sl", "Npmsl", "Va-f3p-n", "Sa", "Ncfsa", "Z", "Mdo", "Z", "Cc", "Ncfsa", "Z", "Mdo", "Ncmsg", "Z", "Vmep-pm", "Mdo", "Agpmpa", "Ncmpa", "Ncmpg", "Z", "Ncmpg", "Cc", "Ncnsg", "Z" ]
[ "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADP", "PROPN", "ADP", "PROPN", "AUX", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "NUM", "PUNCT", "CCONJ", "NOUN", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "NUM", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "NumForm=Digit|NumType=Ord", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "NumForm=Digit|NumType=Ord", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "NumForm=Digit|NumType=Ord", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 3, 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1 ]
"ssj5.23.77"
"Predstavilo se bo sto razstavljavcev iz petnajstih držav, ki bodo razstavljali in prodajali naravne in obdelane lepote skritega podzemlja."
[ "Predstavilo", "se", "bo", "sto", "razstavljavcev", "iz", "petnajstih", "držav", ",", "ki", "bodo", "razstavljali", "in", "prodajali", "naravne", "in", "obdelane", "lepote", "skritega", "podzemlja", "." ]
[ "predstaviti", "se", "biti", "sto", "razstavljavec", "iz", "petnajst", "država", ",", "ki", "biti", "razstavljati", "in", "prodajati", "naraven", "in", "obdelan", "lepota", "skrit", "podzemlje", "." ]
[ "Vmep-sn", "Px------y", "Va-f3s-n", "Mlc-pn", "Ncmpg", "Sg", "Mlc-pg", "Ncfpg", "Z", "Cs", "Va-f3p-n", "Vmpp-pm", "Cc", "Vmpp-pm", "Agpfpa", "Cc", "Appfpa", "Ncfpa", "Appnsg", "Ncnsg", "Z" ]
[ "VERB", "PRON", "AUX", "NUM", "NOUN", "ADP", "NUM", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "VERB", "CCONJ", "VERB", "ADJ", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Perf|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen", "Case=Gen|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "_", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.23.78"
"Razstavo bo v petek, 7. maja, ob 19. uri odprl Ivo Bizjak, varuh človekovih pravic."
[ "Razstavo", "bo", "v", "petek", ",", "7.", "maja", ",", "ob", "19.", "uri", "odprl", "Ivo", "Bizjak", ",", "varuh", "človekovih", "pravic", "." ]
[ "razstava", "biti", "v", "petek", ",", "7.", "maj", ",", "ob", "19.", "ura", "odpreti", "Ivo", "Bizjak", ",", "varuh", "človekov", "pravica", "." ]
[ "Ncfsa", "Va-f3s-n", "Sa", "Ncmsan", "Z", "Mdo", "Ncmsg", "Z", "Sl", "Mdo", "Ncfsl", "Vmep-sm", "Npmsn", "Npmsn", "Z", "Ncmsn", "Aspfpg", "Ncfpg", "Z" ]
[ "NOUN", "AUX", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "NUM", "NOUN", "PUNCT", "ADP", "NUM", "NOUN", "VERB", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "NumForm=Digit|NumType=Ord", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Loc", "NumForm=Digit|NumType=Ord", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur|Poss=Yes", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.24.79"
"Tako je bil včeraj obiskan profesionalni teniški turnir ATP v Domžalah, ko je nastopil Mariborčan Iztok Božič."
[ "Tako", "je", "bil", "včeraj", "obiskan", "profesionalni", "teniški", "turnir", "ATP", "v", "Domžalah", ",", "ko", "je", "nastopil", "Mariborčan", "Iztok", "Božič", "." ]
[ "tako", "biti", "biti", "včeraj", "obiskan", "profesionalen", "teniški", "turnir", "ATP", "v", "Domžale", ",", "ko", "biti", "nastopiti", "Mariborčan", "Iztok", "Božič", "." ]
[ "Rgp", "Va-r3s-n", "Va-p-sm", "Rgp", "Appmsnn", "Agpmsny", "Agpmsny", "Ncmsn", "Npmsn", "Sl", "Npfpl", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Vmep-sm", "Npmsn", "Npmsn", "Npmsn", "Z" ]
[ "ADV", "AUX", "AUX", "ADV", "ADJ", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "PROPN", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "VERB", "PROPN", "PROPN", "PROPN", "PUNCT" ]
[ "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Degree=Pos", "Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 8, 8, 0, 1 ]
"ssj5.25.80"
"Kot smo že poročali, je bila afera Holmec eden od razlogov, da so v parlamentu zamenjali notranjega ministra Mirka Bandlja (LDS)."
[ "Kot", "smo", "že", "poročali", ",", "je", "bila", "afera", "Holmec", "eden", "od", "razlogov", ",", "da", "so", "v", "parlamentu", "zamenjali", "notranjega", "ministra", "Mirka", "Bandlja", "(", "LDS", ")", "." ]
[ "kot", "biti", "že", "poročati", ",", "biti", "biti", "afera", "Holmec", "eden", "od", "razlog", ",", "da", "biti", "v", "parlament", "zamenjati", "notranji", "minister", "Mirko", "Bandelj", "(", "LDS", ")", "." ]
[ "Cs", "Va-r1p-n", "Q", "Vmpp-pm", "Z", "Va-r3s-n", "Va-p-sf", "Ncfsn", "Npmsn", "Mlpmsn", "Sg", "Ncmpg", "Z", "Cs", "Va-r3p-n", "Sl", "Ncmsl", "Vmep-pm", "Agpmsa", "Ncmsay", "Npmsay", "Npmsay", "Z", "Npfsn", "Z", "Z" ]
[ "SCONJ", "AUX", "PART", "VERB", "PUNCT", "AUX", "AUX", "NOUN", "PROPN", "NUM", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "ADP", "NOUN", "VERB", "ADJ", "NOUN", "PROPN", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "PUNCT", "PUNCT" ]
[ "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing|NumForm=Word|NumType=Card", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 0, 1, 7, 1, 1 ]
"ssj5.25.81"
"Na predlog premiera Janeza Drnovška so za naslednika na vrhu notranjega ministrstva imenovali Boruta Šukljeta."
[ "Na", "predlog", "premiera", "Janeza", "Drnovška", "so", "za", "naslednika", "na", "vrhu", "notranjega", "ministrstva", "imenovali", "Boruta", "Šukljeta", "." ]
[ "na", "predlog", "premier", "Janez", "Drnovšek", "biti", "za", "naslednik", "na", "vrh", "notranji", "ministrstvo", "imenovati", "Borut", "Šuklje", "." ]
[ "Sa", "Ncmsan", "Ncmsg", "Npmsg", "Npmsg", "Va-r3p-n", "Sa", "Ncmsay", "Sl", "Ncmsl", "Agpnsg", "Ncnsg", "Vmbp-pm", "Npmsay", "Npmsay", "Z" ]
[ "ADP", "NOUN", "NOUN", "PROPN", "PROPN", "AUX", "ADP", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "VERB", "PROPN", "PROPN", "PUNCT" ]
[ "Case=Acc", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Anim|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 0, 1 ]
"ssj5.25.82"
"(pj)"
[ "(", "pj", ")" ]
[ "(", "pj", ")" ]
[ "Z", "X", "Z" ]
[ "PUNCT", "X", "PUNCT" ]
[ "_", "_", "_" ]
[ 1, 1, 1 ]
"ssj5.26.83"
"Gre za vozilo, ki bo kupcem na voljo za več namenov, hkrati pa bo lahkotno za vožnjo."
[ "Gre", "za", "vozilo", ",", "ki", "bo", "kupcem", "na", "voljo", "za", "več", "namenov", ",", "hkrati", "pa", "bo", "lahkotno", "za", "vožnjo", "." ]
[ "iti", "za", "vozilo", ",", "ki", "biti", "kupec", "na", "volja", "za", "več", "namen", ",", "hkrati", "pa", "biti", "lahkoten", "za", "vožnja", "." ]
[ "Vmbr3s", "Sa", "Ncnsa", "Z", "Cs", "Va-f3s-n", "Ncmpd", "Sa", "Ncfsa", "Sa", "Rgc", "Ncmpg", "Z", "Rgp", "Cc", "Va-f3s-n", "Agpnsn", "Sa", "Ncfsa", "Z" ]
[ "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "NOUN", "ADP", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "CCONJ", "AUX", "ADJ", "ADP", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc", "PronType=Ind", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Degree=Pos", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.26.84"
"Temu primerna je tudi notranjost kabine, izpeljana je iz masterja in se po udobju lahko primerja z osebnim avtomobilom."
[ "Temu", "primerna", "je", "tudi", "notranjost", "kabine", ",", "izpeljana", "je", "iz", "masterja", "in", "se", "po", "udobju", "lahko", "primerja", "z", "osebnim", "avtomobilom", "." ]
[ "ta", "primeren", "biti", "tudi", "notranjost", "kabina", ",", "izpeljan", "biti", "iz", "master", "in", "se", "po", "udobje", "lahko", "primerjati", "z", "oseben", "avtomobil", "." ]
[ "Pd-nsd", "Agpfsn", "Va-r3s-n", "Q", "Ncfsn", "Ncfsg", "Z", "Appfsn", "Va-r3s-n", "Sg", "Ncmsg", "Cc", "Px------y", "Sl", "Ncnsl", "Rgp", "Vmpr3s", "Si", "Agpmsi", "Ncmsi", "Z" ]
[ "DET", "ADJ", "AUX", "PART", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "ADJ", "AUX", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "PRON", "ADP", "NOUN", "ADV", "VERB", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Dat|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing", "Degree=Pos", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Ins", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Ins|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.27.85"
"Videli smo tudi novejša vozila, audije in BMW-je; od njih se lastniki, kot so sami povedali, ločujejo predvsem zato, ker potrebujejo denar za nakup stanovanja in podobno."
[ "Videli", "smo", "tudi", "novejša", "vozila", ",", "audije", "in", "BMW-je", ";", "od", "njih", "se", "lastniki", ",", "kot", "so", "sami", "povedali", ",", "ločujejo", "predvsem", "zato", ",", "ker", "potrebujejo", "denar", "za", "nakup", "stanovanja", "in", "podobno", "." ]
[ "videti", "biti", "tudi", "nov", "vozilo", ",", "audi", "in", "BMW", ";", "od", "on", "se", "lastnik", ",", "kot", "biti", "sam", "povedati", ",", "ločevati", "predvsem", "zato", ",", "ker", "potrebovati", "denar", "za", "nakup", "stanovanje", "in", "podoben", "." ]
[ "Vmbp-pm", "Va-r1p-n", "Q", "Agcnpa", "Ncnpa", "Z", "Ncmpa", "Cc", "Npmpa", "Z", "Sg", "Pp3npg", "Px------y", "Ncmpn", "Z", "Cs", "Va-r3p-n", "Agpmpn", "Vmep-pm", "Z", "Vmpr3p", "Q", "Rgp", "Z", "Cs", "Vmpr3p", "Ncmsan", "Sa", "Ncmsan", "Ncnsg", "Cc", "Agpnsn", "Z" ]
[ "VERB", "AUX", "PART", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "PROPN", "PUNCT", "ADP", "PRON", "PRON", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "ADJ", "VERB", "PUNCT", "VERB", "PART", "ADV", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "NOUN", "ADP", "NOUN", "NOUN", "CCONJ", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Acc|Degree=Cmp|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Degree=Pos", "_", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Acc", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.27.86"
"Cene zanje so odvisne predvsem od prevoženih kilometrov, ohranjenosti in opreme, gibljejo pa se od treh milijonov tolarjev navzgor."
[ "Cene", "zanje", "so", "odvisne", "predvsem", "od", "prevoženih", "kilometrov", ",", "ohranjenosti", "in", "opreme", ",", "gibljejo", "pa", "se", "od", "treh", "milijonov", "tolarjev", "navzgor", "." ]
[ "cena", "zame", "biti", "odvisen", "predvsem", "od", "prevožen", "kilometer", ",", "ohranjenost", "in", "oprema", ",", "gibati", "pa", "se", "od", "trije", "milijon", "tolar", "navzgor", "." ]
[ "Ncfpn", "Pp3npa--b", "Va-r3p-n", "Agpfpn", "Q", "Sg", "Appmpg", "Ncmpg", "Z", "Ncfsg", "Cc", "Ncfsg", "Z", "Vmpr3p", "Cc", "Px------y", "Sg", "Mlcmpg", "Ncmpg", "Ncmpg", "Rgp", "Z" ]
[ "NOUN", "PRON", "AUX", "ADJ", "PART", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "CCONJ", "PRON", "ADP", "NUM", "NOUN", "NOUN", "ADV", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Variant=Bound", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Degree=Pos", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.28.87"
"Iz pogodbe se ne da razbrati načina plačila."
[ "Iz", "pogodbe", "se", "ne", "da", "razbrati", "načina", "plačila", "." ]
[ "iz", "pogodba", "se", "ne", "dati", "razbrati", "način", "plačilo", "." ]
[ "Sg", "Ncfsg", "Px------y", "Q", "Vmer3s", "Vmen", "Ncmsg", "Ncnsg", "Z" ]
[ "ADP", "NOUN", "PRON", "PART", "VERB", "VERB", "NOUN", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Polarity=Neg", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|VerbForm=Inf", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.28.88"
"Tudi rok plačila je dvoumen."
[ "Tudi", "rok", "plačila", "je", "dvoumen", "." ]
[ "tudi", "rok", "plačilo", "biti", "dvoumen", "." ]
[ "Q", "Ncmsn", "Ncnsg", "Va-r3s-n", "Agpmsnn", "Z" ]
[ "PART", "NOUN", "NOUN", "AUX", "ADJ", "PUNCT" ]
[ "_", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.28.89"
"Iz dobro obveščenih virov smo izvedeli, da naj bi plačilo bilo izvršeno v bananah, kar pomeni, da bo Slovenija za vsak kubični kilometer neba dobila gajbo banan."
[ "Iz", "dobro", "obveščenih", "virov", "smo", "izvedeli", ",", "da", "naj", "bi", "plačilo", "bilo", "izvršeno", "v", "bananah", ",", "kar", "pomeni", ",", "da", "bo", "Slovenija", "za", "vsak", "kubični", "kilometer", "neba", "dobila", "gajbo", "banan", "." ]
[ "iz", "dobro", "obveščen", "vir", "biti", "izvedeti", ",", "da", "naj", "biti", "plačilo", "biti", "izvršen", "v", "banana", ",", "kar", "pomeniti", ",", "da", "biti", "Slovenija", "za", "vsak", "kubičen", "kilometer", "nebo", "dobiti", "gajba", "banana", "." ]
[ "Sg", "Rgp", "Appmpg", "Ncmpg", "Va-r1p-n", "Vmep-pm", "Z", "Cs", "Q", "Va-c", "Ncnsn", "Va-p-sn", "Appnsn", "Sl", "Ncfpl", "Z", "Pr-nsn", "Vmbr3s", "Z", "Cs", "Va-f3s-n", "Npfsn", "Sa", "Pg-msa", "Agpmsay", "Ncmsan", "Ncnsg", "Vmep-sf", "Ncfsa", "Ncfpg", "Z" ]
[ "ADP", "ADV", "ADJ", "NOUN", "AUX", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "PART", "AUX", "NOUN", "AUX", "ADJ", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "PROPN", "ADP", "DET", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "VERB", "NOUN", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Gen", "Degree=Pos", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "_", "_", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing", "Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Rel", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Tot", "Case=Acc|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.28.90"
"S tem naj bi pridobila prednost na trgu banan pred evropsko konkurenco, obenem pa bo lahko z bananami zadovoljila lastno tržišče za več let."
[ "S", "tem", "naj", "bi", "pridobila", "prednost", "na", "trgu", "banan", "pred", "evropsko", "konkurenco", ",", "obenem", "pa", "bo", "lahko", "z", "bananami", "zadovoljila", "lastno", "tržišče", "za", "več", "let", "." ]
[ "z", "ta", "naj", "biti", "pridobiti", "prednost", "na", "trg", "banana", "pred", "evropski", "konkurenca", ",", "obenem", "pa", "biti", "lahko", "z", "banana", "zadovoljiti", "lasten", "tržišče", "za", "več", "leto", "." ]
[ "Si", "Pd-nsi", "Q", "Va-c", "Vmep-sf", "Ncfsa", "Sl", "Ncmsl", "Ncfpg", "Si", "Agpfsi", "Ncfsi", "Z", "Rgp", "Cc", "Va-f3s-n", "Rgp", "Si", "Ncfpi", "Vmep-sf", "Agpnsa", "Ncnsa", "Sa", "Rgc", "Ncnpg", "Z" ]
[ "ADP", "DET", "PART", "AUX", "VERB", "NOUN", "ADP", "NOUN", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "CCONJ", "AUX", "ADV", "ADP", "NOUN", "VERB", "ADJ", "NOUN", "ADP", "DET", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Ins", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Degree=Pos", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Case=Ins", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Acc", "PronType=Ind", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.29.91"
"Tudi v Sloveniji sta aerobika in fitnes med najbolj priljubljenimi oblikami rekreacije, zato bi morali posvečati več pozornosti tehniki vadbe."
[ "Tudi", "v", "Sloveniji", "sta", "aerobika", "in", "fitnes", "med", "najbolj", "priljubljenimi", "oblikami", "rekreacije", ",", "zato", "bi", "morali", "posvečati", "več", "pozornosti", "tehniki", "vadbe", "." ]
[ "tudi", "v", "Slovenija", "biti", "aerobika", "in", "fitnes", "med", "najbolj", "priljubljen", "oblika", "rekreacija", ",", "zato", "biti", "morati", "posvečati", "več", "pozornost", "tehnika", "vadba", "." ]
[ "Q", "Sl", "Npfsl", "Va-r3d-n", "Ncfsn", "Cc", "Ncmsn", "Si", "Rgs", "Agpfpi", "Ncfpi", "Ncfsg", "Z", "Cc", "Va-c", "Vmpp-pm", "Vmpn", "Rgc", "Ncfsg", "Ncfsd", "Ncfsg", "Z" ]
[ "PART", "ADP", "PROPN", "VERB", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "ADP", "ADV", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "PUNCT", "CCONJ", "AUX", "VERB", "VERB", "DET", "NOUN", "NOUN", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Dual|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Ins", "Degree=Sup", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Ins|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Aspect=Imp|VerbForm=Inf", "PronType=Ind", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.29.92"
"Ker aerobiko poleg fitnes centrov izvajajo tudi v mnogih telovadnicah in drugih dvoranah, je treba predvsem pri slednjih zelo paziti na varnost in učinkovitost programa."
[ "Ker", "aerobiko", "poleg", "fitnes", "centrov", "izvajajo", "tudi", "v", "mnogih", "telovadnicah", "in", "drugih", "dvoranah", ",", "je", "treba", "predvsem", "pri", "slednjih", "zelo", "paziti", "na", "varnost", "in", "učinkovitost", "programa", "." ]
[ "ker", "aerobika", "poleg", "fitnes", "center", "izvajati", "tudi", "v", "mnog", "telovadnica", "in", "drug", "dvorana", ",", "biti", "treba", "predvsem", "pri", "slednji", "zelo", "paziti", "na", "varnost", "in", "učinkovitost", "program", "." ]
[ "Cs", "Ncfsa", "Sg", "Ncmsn", "Ncmpg", "Vmpr3p", "Q", "Sl", "Pi-fpl", "Ncfpl", "Cc", "Mlpfpl", "Ncfpl", "Z", "Va-r3s-n", "Rgp", "Q", "Sl", "Agpfpl", "Rgp", "Vmpn", "Sa", "Ncfsa", "Cc", "Ncfsa", "Ncmsg", "Z" ]
[ "SCONJ", "NOUN", "ADP", "NOUN", "NOUN", "VERB", "PART", "ADP", "DET", "NOUN", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "VERB", "ADV", "PART", "ADP", "ADJ", "ADV", "VERB", "ADP", "NOUN", "CCONJ", "NOUN", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Ind", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Degree=Pos", "Aspect=Imp|VerbForm=Inf", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.30.93"
"Poudaril je, da je bila to, ko je pred desetimi leti postal deželni glavar, dokazano najboljša doba za narodnostne manjšine."
[ "Poudaril", "je", ",", "da", "je", "bila", "to", ",", "ko", "je", "pred", "desetimi", "leti", "postal", "deželni", "glavar", ",", "dokazano", "najboljša", "doba", "za", "narodnostne", "manjšine", "." ]
[ "poudariti", "biti", ",", "da", "biti", "biti", "ta", ",", "ko", "biti", "pred", "deset", "leto", "postati", "deželen", "glavar", ",", "dokazano", "dober", "doba", "za", "narodnosten", "manjšina", "." ]
[ "Vmep-sm", "Va-r3s-n", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Va-p-sf", "Pd-nsn", "Z", "Cs", "Va-r3s-n", "Si", "Mlc-pi", "Ncnpi", "Vmep-sm", "Agpmsny", "Ncmsn", "Z", "Rgp", "Agsfsn", "Ncfsn", "Sa", "Agpfpa", "Ncfpa", "Z" ]
[ "VERB", "AUX", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "AUX", "DET", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "ADP", "NUM", "NOUN", "VERB", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "ADV", "ADJ", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Ins", "Case=Ins|Number=Plur|NumForm=Word|NumType=Card", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Degree=Pos", "Case=Nom|Degree=Sup|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.30.94"
"V deželni vladi so uredili Urad za narodnostne manjšine in jim dali vedeti, da so za njih pomembne in da spoštujejo ter podpirajo njihova hotenja, njihovo identiteto v kulturnem in jezikovnem smislu."
[ "V", "deželni", "vladi", "so", "uredili", "Urad", "za", "narodnostne", "manjšine", "in", "jim", "dali", "vedeti", ",", "da", "so", "za", "njih", "pomembne", "in", "da", "spoštujejo", "ter", "podpirajo", "njihova", "hotenja", ",", "njihovo", "identiteto", "v", "kulturnem", "in", "jezikovnem", "smislu", "." ]
[ "v", "deželen", "vlada", "biti", "urediti", "urad", "za", "narodnosten", "manjšina", "in", "on", "dati", "vedeti", ",", "da", "biti", "za", "on", "pomemben", "in", "da", "spoštovati", "ter", "podpirati", "njihov", "hotenje", ",", "njihov", "identiteta", "v", "kulturen", "in", "jezikoven", "smisel", "." ]
[ "Sl", "Agpfsl", "Ncfsl", "Va-r3p-n", "Vmep-pm", "Ncmsan", "Sa", "Agpfpa", "Ncfpa", "Cc", "Pp3fpd--y", "Vmep-pm", "Vmpn", "Z", "Cs", "Va-r3p-n", "Sa", "Pp3mpa", "Agpfpn", "Cc", "Cs", "Vmpr3p", "Cc", "Vmpr3p", "Ps3npap", "Ncnpa", "Z", "Ps3fsap", "Ncfsa", "Sl", "Agpmsl", "Cc", "Agpmsl", "Ncmsl", "Z" ]
[ "ADP", "ADJ", "NOUN", "AUX", "VERB", "NOUN", "ADP", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "PRON", "VERB", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "ADP", "PRON", "ADJ", "CCONJ", "SCONJ", "VERB", "CCONJ", "VERB", "DET", "NOUN", "PUNCT", "DET", "NOUN", "ADP", "ADJ", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Aspect=Imp|VerbForm=Inf", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur|Number[psor]=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Loc", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "_", "Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 7, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.30.95"
"Danes nam to našo strategijo priznajo, je dejal koroški deželni vladar."
[ "Danes", "nam", "to", "našo", "strategijo", "priznajo", ",", "je", "dejal", "koroški", "deželni", "vladar", "." ]
[ "danes", "jaz", "ta", "naš", "strategija", "priznati", ",", "biti", "dejati", "koroški", "deželen", "vladar", "." ]
[ "Rgp", "Pp1-pd", "Pd-nsa", "Ps1fsap", "Ncfsa", "Vmer3p", "Z", "Va-r3s-n", "Vmep-sm", "Agpmsny", "Agpmsny", "Ncmsn", "Z" ]
[ "ADV", "PRON", "DET", "DET", "NOUN", "VERB", "PUNCT", "AUX", "VERB", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Degree=Pos", "Case=Dat|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Perf|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Definite=Def|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.30.96"
"Glede vključitve Slovenije v EU je sogovornik dejal, da si to želijo, saj si zaradi trenutnih dogajanj na Balkanu morajo prizadevati, da bi mirovna skupnost Evrope vključevala tudi države, ki so se šele pred nekaj leti osvobodile komunizma."
[ "Glede", "vključitve", "Slovenije", "v", "EU", "je", "sogovornik", "dejal", ",", "da", "si", "to", "želijo", ",", "saj", "si", "zaradi", "trenutnih", "dogajanj", "na", "Balkanu", "morajo", "prizadevati", ",", "da", "bi", "mirovna", "skupnost", "Evrope", "vključevala", "tudi", "države", ",", "ki", "so", "se", "šele", "pred", "nekaj", "leti", "osvobodile", "komunizma", "." ]
[ "glede", "vključitev", "Slovenija", "v", "EU", "biti", "sogovornik", "dejati", ",", "da", "se", "ta", "želeti", ",", "saj", "se", "zaradi", "trenuten", "dogajanje", "na", "Balkan", "morati", "prizadevati", ",", "da", "biti", "miroven", "skupnost", "Evropa", "vključevati", "tudi", "država", ",", "ki", "biti", "se", "šele", "pred", "nekaj", "leto", "osvoboditi", "komunizem", "." ]
[ "Sg", "Ncfsg", "Npfsg", "Sa", "Npfsa", "Va-r3s-n", "Ncmsn", "Vmep-sm", "Z", "Cs", "Px---d--y", "Pd-nsa", "Vmpr3p", "Z", "Cc", "Px---d--y", "Sg", "Agpnpg", "Ncnpg", "Sl", "Npmsl", "Vmpr3p", "Vmpn", "Z", "Cs", "Va-c", "Agpfsn", "Ncfsn", "Npfsg", "Vmpp-sf", "Q", "Ncfpa", "Z", "Cs", "Va-r3p-n", "Px------y", "Q", "Si", "Rgp", "Ncnpi", "Vmep-pf", "Ncmsg", "Z" ]
[ "ADP", "NOUN", "PROPN", "ADP", "PROPN", "AUX", "NOUN", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "PRON", "DET", "VERB", "PUNCT", "CCONJ", "PRON", "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADP", "PROPN", "VERB", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "ADJ", "NOUN", "PROPN", "VERB", "PART", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "AUX", "PRON", "PART", "ADP", "DET", "NOUN", "VERB", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Gen", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "_", "Case=Dat|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "_", "Case=Dat|PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Neut|Number=Plur", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|VerbForm=Inf", "_", "_", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "PronType=Prs|Reflex=Yes|Variant=Short", "_", "Case=Ins", "PronType=Ind", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 3, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.30.97"
"Je pa opozoril tudi na pogoje, ki jih morajo te države izpolnjevati (tako je bilo tudi pri Španiji, Portugalski in Grčiji)."
[ "Je", "pa", "opozoril", "tudi", "na", "pogoje", ",", "ki", "jih", "morajo", "te", "države", "izpolnjevati", "(", "tako", "je", "bilo", "tudi", "pri", "Španiji", ",", "Portugalski", "in", "Grčiji", ")", "." ]
[ "biti", "pa", "opozoriti", "tudi", "na", "pogoj", ",", "ki", "on", "morati", "ta", "država", "izpolnjevati", "(", "tako", "biti", "biti", "tudi", "pri", "Španija", ",", "Portugalska", "in", "Grčija", ")", "." ]
[ "Va-r3s-n", "Cc", "Vmep-sm", "Q", "Sa", "Ncmpa", "Z", "Cs", "Pp3mpa--y", "Vmpr3p", "Pd-fpn", "Ncfpn", "Vmpn", "Z", "Rgp", "Va-r3s-n", "Va-p-sn", "Q", "Sl", "Npfsl", "Z", "Npfsl", "Cc", "Npfsl", "Z", "Z" ]
[ "AUX", "CCONJ", "VERB", "PART", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "SCONJ", "PRON", "VERB", "DET", "NOUN", "VERB", "PUNCT", "ADV", "AUX", "VERB", "PART", "ADP", "PROPN", "PUNCT", "PROPN", "CCONJ", "PROPN", "PUNCT", "PUNCT" ]
[ "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Dem", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur", "Aspect=Imp|VerbForm=Inf", "_", "Degree=Pos", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Gender=Neut|Number=Sing|VerbForm=Part", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 1 ]
"ssj5.30.98"
"Pomemben pogoj je stopnja gospodarske razvitosti, kar pomeni, da morajo pred polnopravnim članstvom Slovenije osebni dohodki njenih državljanov dosegati vsaj 50 ali 60 odstotkov povprečnega evropskega dohodka."
[ "Pomemben", "pogoj", "je", "stopnja", "gospodarske", "razvitosti", ",", "kar", "pomeni", ",", "da", "morajo", "pred", "polnopravnim", "članstvom", "Slovenije", "osebni", "dohodki", "njenih", "državljanov", "dosegati", "vsaj", "50", "ali", "60", "odstotkov", "povprečnega", "evropskega", "dohodka", "." ]
[ "pomemben", "pogoj", "biti", "stopnja", "gospodarski", "razvitost", ",", "kar", "pomeniti", ",", "da", "morati", "pred", "polnopraven", "članstvo", "Slovenija", "oseben", "dohodek", "njen", "državljan", "dosegati", "vsaj", "50", "ali", "60", "odstotek", "povprečen", "evropski", "dohodek", "." ]
[ "Agpmsnn", "Ncmsn", "Va-r3s-n", "Ncfsn", "Agpfsg", "Ncfsg", "Z", "Pr-nsn", "Vmbr3s", "Z", "Cs", "Vmpr3p", "Si", "Agpnsi", "Ncnsi", "Npfsg", "Agpmpn", "Ncmpn", "Ps3mpgsf", "Ncmpg", "Vmpn", "Q", "Mdc", "Cc", "Mdc", "Ncmpg", "Agpmsg", "Agpmsg", "Ncmsg", "Z" ]
[ "ADJ", "NOUN", "AUX", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "PUNCT", "PRON", "VERB", "PUNCT", "SCONJ", "VERB", "ADP", "ADJ", "NOUN", "PROPN", "ADJ", "NOUN", "DET", "NOUN", "VERB", "PART", "NUM", "CCONJ", "NUM", "NOUN", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Nom|Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Rel", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "_", "_", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Ins", "Case=Ins|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Ins|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Masc|Gender[psor]=Fem|Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Aspect=Imp|VerbForm=Inf", "_", "NumForm=Digit|NumType=Card", "_", "NumForm=Digit|NumType=Card", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Sing", "Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj5.30.99"
"Zaradi nizkih plač v Sloveniji bi namreč na Koroško prihajala poceni delovna sila in tamkajšnji ljudje bi izgubljali delo."
[ "Zaradi", "nizkih", "plač", "v", "Sloveniji", "bi", "namreč", "na", "Koroško", "prihajala", "poceni", "delovna", "sila", "in", "tamkajšnji", "ljudje", "bi", "izgubljali", "delo", "." ]
[ "zaradi", "nizek", "plača", "v", "Slovenija", "biti", "namreč", "na", "Koroška", "prihajati", "poceni", "deloven", "sila", "in", "tamkajšnji", "človek", "biti", "izgubljati", "delo", "." ]
[ "Sg", "Agpfpg", "Ncfpg", "Sl", "Npfsl", "Va-c", "Cc", "Sa", "Npfsa", "Vmpp-sf", "Agpfsn", "Agpfsn", "Ncfsn", "Cc", "Agpmpn", "Ncmpn", "Va-c", "Vmpp-pm", "Ncnsa", "Z" ]
[ "ADP", "ADJ", "NOUN", "ADP", "PROPN", "AUX", "CCONJ", "ADP", "PROPN", "VERB", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "CCONJ", "ADJ", "NOUN", "AUX", "VERB", "NOUN", "PUNCT" ]
[ "Case=Gen", "Case=Gen|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "_", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "Aspect=Imp|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Nom|Degree=Pos|Gender=Masc|Number=Plur", "Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur", "Mood=Cnd|VerbForm=Fin", "Aspect=Imp|Gender=Masc|Number=Plur|VerbForm=Part", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
"ssj6.31.100"
"Požrl sem slino in ga pogledal v oči: "Kaj pa tisto… ? " in spet mi je beseda za hip obstala v grlu, "tisto, o čemer nočeš nikoli pripovedovati… ""
[ "Požrl", "sem", "slino", "in", "ga", "pogledal", "v", "oči", ":", "\"", "Kaj", "pa", "tisto", "…", "?", "\"", "in", "spet", "mi", "je", "beseda", "za", "hip", "obstala", "v", "grlu", ",", "\"", "tisto", ",", "o", "čemer", "nočeš", "nikoli", "pripovedovati", "…", "\"" ]
[ "požreti", "biti", "slina", "in", "on", "pogledati", "v", "oči", ":", "\"", "kaj", "pa", "tisti", "…", "?", "\"", "in", "spet", "jaz", "biti", "beseda", "za", "hip", "obstati", "v", "grlo", ",", "\"", "tisti", ",", "o", "kar", "hoteti", "nikoli", "pripovedovati", "…", "\"" ]
[ "Vmep-sm", "Va-r1s-n", "Ncfsa", "Cc", "Pp3msa--y", "Vmep-sm", "Sa", "Ncfpa", "Z", "Z", "Pq-nsn", "Cc", "Pd-nsn", "Z", "Z", "Z", "Cc", "Rgp", "Pp1-sd--y", "Va-r3s-n", "Ncfsn", "Sa", "Ncmsan", "Vmep-sf", "Sl", "Ncnsl", "Z", "Z", "Pd-nsn", "Z", "Sl", "Pr-nsl", "Vmpr2s-y", "Rgp", "Vmpn", "Z", "Z" ]
[ "VERB", "AUX", "NOUN", "CCONJ", "PRON", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "PUNCT", "PRON", "CCONJ", "DET", "PUNCT", "PUNCT", "PUNCT", "CCONJ", "ADV", "PRON", "AUX", "NOUN", "ADP", "NOUN", "VERB", "ADP", "NOUN", "PUNCT", "PUNCT", "DET", "PUNCT", "ADP", "PRON", "VERB", "ADV", "VERB", "PUNCT", "PUNCT" ]
[ "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Sing", "_", "Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Variant=Short", "Aspect=Perf|Gender=Masc|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Acc", "Case=Acc|Gender=Fem|Number=Plur", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Int", "_", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "_", "_", "_", "_", "Degree=Pos", "Case=Dat|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs|Variant=Short", "Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing", "Case=Acc", "Animacy=Inan|Case=Acc|Gender=Masc|Number=Sing", "Aspect=Perf|Gender=Fem|Number=Sing|VerbForm=Part", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "_", "Case=Loc", "Case=Loc|Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Rel", "Aspect=Imp|Mood=Ind|Number=Sing|Person=2|Polarity=Neg|Tense=Pres|VerbForm=Fin", "Degree=Pos", "Aspect=Imp|VerbForm=Inf", "_", "_" ]
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ]
End of preview (truncated to 100 rows)

The dataset contains 7432 training samples, 1164 validation samples and 893 test samples. Each sample represents a sentence and includes the following features: sentence ID ('sent_id'), list of tokens ('tokens'), list of lemmas ('lemmas'), list of Multext-East tags ('xpos_tags), list of UPOS tags ('upos_tags'), list of morphological features ('feats'), list of IOB tags ('iob_tags'), and list of universal dependency tags ('uds'). Three dataset configurations are available, where the corresponding features are encoded as class labels: 'ner', 'upos', and 'ud'.

Downloads last month
333
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard