id
stringlengths
40
50
audio
audioduration (s)
0.2
30
text
stringlengths
4
583
text_normalised
stringlengths
4
583
words
listlengths
1
82
audio_length
float64
0.2
30
date
stringclasses
19 values
speaker_name
stringclasses
425 values
speaker_gender
stringclasses
2 values
speaker_birth
stringclasses
52 values
speaker_party
stringclasses
9 values
party_orientation
stringclasses
6 values
party_status
stringclasses
3 values
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_0-20
Otwieram posiedzenie.
Otwieram posiedzenie.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.42, "time_s": 0 }, { "char_e": 20, "char_s": 9, "time_e": 1.48, "time_s": 0.46 } ]
1.48
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_75-201
Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Piotra Łukasza Babiarza, Marcina Duszka, Piotra Olszówkę i Łukasza Schreibera.
Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów Piotra Łukasza Babiarza, Marcina Duszka, Piotra Olszówkę i Łukasza Schreibera.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.1, "time_s": 0 }, { "char_e": 13, "char_s": 3, "time_e": 0.78, "time_s": 0.16 }, { "char_e": 26, "char_s": 14, "time_e": 1.38, "time_s": 0.8200000000000001 }, { "char_e": 32, "char_s": 27, "time_e": 1.82, "time_s": 1.42 }, { "char_e": 41, "char_s": 33, "time_e": 2.44, "time_s": 1.88 }, { "char_e": 48, "char_s": 42, "time_e": 3.4, "time_s": 2.5 }, { "char_e": 55, "char_s": 49, "time_e": 3.8200000000000003, "time_s": 3.52 }, { "char_e": 63, "char_s": 56, "time_e": 4.26, "time_s": 3.88 }, { "char_e": 72, "char_s": 64, "time_e": 4.9, "time_s": 4.32 }, { "char_e": 81, "char_s": 74, "time_e": 5.4, "time_s": 4.94 }, { "char_e": 88, "char_s": 82, "time_e": 5.98, "time_s": 5.52 }, { "char_e": 96, "char_s": 90, "time_e": 6.36, "time_s": 6.06 }, { "char_e": 105, "char_s": 97, "time_e": 7.08, "time_s": 6.4 }, { "char_e": 107, "char_s": 106, "time_e": 7.44, "time_s": 7.12 }, { "char_e": 115, "char_s": 108, "time_e": 7.98, "time_s": 7.5 }, { "char_e": 126, "char_s": 116, "time_e": 9.08, "time_s": 8.04 } ]
9.08
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_203-292
W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Piotr Łukasz Babiarz i Piotr Olszówka.
W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Piotr Łukasz Babiarz i Piotr Olszówka.
[ { "char_e": 1, "char_s": 0, "time_e": 0.06, "time_s": 0 }, { "char_e": 11, "char_s": 2, "time_e": 0.42, "time_s": 0.1 }, { "char_e": 18, "char_s": 12, "time_e": 0.8200000000000001, "time_s": 0.48 }, { "char_e": 24, "char_s": 19, "time_e": 1.1400000000000001, "time_s": 0.86 }, { "char_e": 37, "char_s": 25, "time_e": 1.8, "time_s": 1.16 }, { "char_e": 42, "char_s": 38, "time_e": 2.08, "time_s": 1.8599999999999999 }, { "char_e": 51, "char_s": 43, "time_e": 2.7, "time_s": 2.18 }, { "char_e": 57, "char_s": 52, "time_e": 3.04, "time_s": 2.7800000000000002 }, { "char_e": 64, "char_s": 58, "time_e": 3.36, "time_s": 3.06 }, { "char_e": 72, "char_s": 65, "time_e": 3.8, "time_s": 3.42 }, { "char_e": 74, "char_s": 73, "time_e": 3.88, "time_s": 3.84 }, { "char_e": 80, "char_s": 75, "time_e": 4.28, "time_s": 3.98 }, { "char_e": 89, "char_s": 81, "time_e": 5.34, "time_s": 4.32 } ]
5.34
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_294-381
Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Piotr Łukasz Babiarz i Łukasz Schreiber.
Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Piotr Łukasz Babiarz i Łukasz Schreiber.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.46, "time_s": 0 }, { "char_e": 10, "char_s": 9, "time_e": 0.52, "time_s": 0.48 }, { "char_e": 16, "char_s": 11, "time_e": 0.8200000000000001, "time_s": 0.56 }, { "char_e": 23, "char_s": 17, "time_e": 1.16, "time_s": 0.86 }, { "char_e": 33, "char_s": 24, "time_e": 1.6800000000000002, "time_s": 1.26 }, { "char_e": 38, "char_s": 34, "time_e": 1.96, "time_s": 1.72 }, { "char_e": 47, "char_s": 39, "time_e": 2.42, "time_s": 2.02 }, { "char_e": 53, "char_s": 48, "time_e": 2.7800000000000002, "time_s": 2.5 }, { "char_e": 60, "char_s": 54, "time_e": 3.1, "time_s": 2.8200000000000003 }, { "char_e": 68, "char_s": 61, "time_e": 3.66, "time_s": 3.14 }, { "char_e": 70, "char_s": 69, "time_e": 3.8, "time_s": 3.7199999999999998 }, { "char_e": 77, "char_s": 71, "time_e": 4.2, "time_s": 3.86 }, { "char_e": 87, "char_s": 78, "time_e": 5.2, "time_s": 4.24 } ]
5.2
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_383-463
Protokół 52. posiedzenia Sejmu uważam za przyjęty wobec niewniesienia zastrzeżeń.
Protokół 52. posiedzenia Sejmu uważam za przyjęty wobec niewniesienia zastrzeżeń.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.48, "time_s": 0 }, { "char_e": 11, "char_s": 9, "time_e": 1.16, "time_s": 0.54 }, { "char_e": 11, "char_s": 9, "time_e": 1.6400000000000001, "time_s": 1.24 }, { "char_e": 24, "char_s": 13, "time_e": 2.18, "time_s": 1.72 }, { "char_e": 30, "char_s": 25, "time_e": 3.14, "time_s": 2.26 }, { "char_e": 37, "char_s": 31, "time_e": 3.62, "time_s": 3.18 }, { "char_e": 40, "char_s": 38, "time_e": 3.84, "time_s": 3.68 }, { "char_e": 49, "char_s": 41, "time_e": 4.44, "time_s": 3.92 }, { "char_e": 55, "char_s": 50, "time_e": 4.94, "time_s": 4.48 }, { "char_e": 69, "char_s": 56, "time_e": 6.22, "time_s": 5 }, { "char_e": 80, "char_s": 70, "time_e": 8.08, "time_s": 6.94 } ]
8.08
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_480-788
Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu: Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1385 i 1999.
Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktu: Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1385 i 1999.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.06, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 3, "time_e": 0.7000000000000001, "time_s": 0.12 }, { "char_e": 22, "char_s": 16, "time_e": 1.06, "time_s": 0.74 }, { "char_e": 31, "char_s": 23, "time_e": 1.5, "time_s": 1.12 }, { "char_e": 40, "char_s": 32, "time_e": 1.98, "time_s": 1.54 }, { "char_e": 49, "char_s": 41, "time_e": 2.38, "time_s": 2.04 }, { "char_e": 57, "char_s": 50, "time_e": 2.88, "time_s": 2.44 }, { "char_e": 59, "char_s": 58, "time_e": 2.96, "time_s": 2.92 }, { "char_e": 70, "char_s": 60, "time_e": 3.54, "time_s": 3 }, { "char_e": 72, "char_s": 71, "time_e": 4.3, "time_s": 3.7199999999999998 }, { "char_e": 81, "char_s": 73, "time_e": 5.22, "time_s": 4.74 }, { "char_e": 91, "char_s": 82, "time_e": 6.26, "time_s": 5.28 }, { "char_e": 101, "char_s": 92, "time_e": 7, "time_s": 6.42 }, { "char_e": 113, "char_s": 102, "time_e": 7.58, "time_s": 7.06 }, { "char_e": 120, "char_s": 114, "time_e": 8.08, "time_s": 7.68 }, { "char_e": 134, "char_s": 122, "time_e": 8.76, "time_s": 8.12 }, { "char_e": 142, "char_s": 135, "time_e": 9.14, "time_s": 8.84 }, { "char_e": 148, "char_s": 143, "time_e": 9.46, "time_s": 9.2 }, { "char_e": 162, "char_s": 149, "time_e": 10.7, "time_s": 9.5 }, { "char_e": 167, "char_s": 163, "time_e": 11, "time_s": 10.76 }, { "char_e": 175, "char_s": 168, "time_e": 11.36, "time_s": 11.06 }, { "char_e": 189, "char_s": 176, "time_e": 12.34, "time_s": 11.38 }, { "char_e": 191, "char_s": 190, "time_e": 12.42, "time_s": 12.38 }, { "char_e": 200, "char_s": 192, "time_e": 12.84, "time_s": 12.48 }, { "char_e": 210, "char_s": 201, "time_e": 13.22, "time_s": 12.88 }, { "char_e": 217, "char_s": 211, "time_e": 13.54, "time_s": 13.24 }, { "char_e": 219, "char_s": 218, "time_e": 13.6, "time_s": 13.56 }, { "char_e": 227, "char_s": 220, "time_e": 13.88, "time_s": 13.64 }, { "char_e": 234, "char_s": 228, "time_e": 14.16, "time_s": 13.9 }, { "char_e": 236, "char_s": 235, "time_e": 14.22, "time_s": 14.18 }, { "char_e": 244, "char_s": 237, "time_e": 14.62, "time_s": 14.26 }, { "char_e": 257, "char_s": 245, "time_e": 15.66, "time_s": 14.66 }, { "char_e": 262, "char_s": 258, "time_e": 15.98, "time_s": 15.74 }, { "char_e": 273, "char_s": 263, "time_e": 16.44, "time_s": 16 }, { "char_e": 280, "char_s": 274, "time_e": 16.82, "time_s": 16.48 }, { "char_e": 286, "char_s": 281, "time_e": 17.18, "time_s": 16.86 }, { "char_e": 293, "char_s": 288, "time_e": 17.44, "time_s": 17.24 }, { "char_e": 296, "char_s": 294, "time_e": 17.56, "time_s": 17.46 }, { "char_e": 301, "char_s": 297, "time_e": 17.82, "time_s": 17.58 }, { "char_e": 301, "char_s": 297, "time_e": 18.08, "time_s": 17.86 }, { "char_e": 301, "char_s": 297, "time_e": 18.5, "time_s": 18.12 }, { "char_e": 301, "char_s": 297, "time_e": 18.76, "time_s": 18.54 }, { "char_e": 303, "char_s": 302, "time_e": 18.82, "time_s": 18.78 }, { "char_e": 308, "char_s": 304, "time_e": 19.68, "time_s": 18.88 }, { "char_e": 308, "char_s": 304, "time_e": 20.14, "time_s": 19.72 }, { "char_e": 308, "char_s": 304, "time_e": 20.64, "time_s": 20.18 }, { "char_e": 308, "char_s": 304, "time_e": 21.62, "time_s": 20.68 } ]
21.62
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_790-907
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedłożyła dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o rynku mocy.
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przedłożyła dodatkowe sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o rynku mocy.
[ { "char_e": 7, "char_s": 0, "time_e": 0.30000000000000004, "time_s": 0 }, { "char_e": 10, "char_s": 8, "time_e": 0.38, "time_s": 0.34 }, { "char_e": 16, "char_s": 11, "time_e": 0.66, "time_s": 0.42 }, { "char_e": 24, "char_s": 17, "time_e": 1.04, "time_s": 0.7000000000000001 }, { "char_e": 26, "char_s": 25, "time_e": 1.08, "time_s": 1.06 }, { "char_e": 33, "char_s": 27, "time_e": 1.4, "time_s": 1.1 }, { "char_e": 41, "char_s": 34, "time_e": 1.74, "time_s": 1.46 }, { "char_e": 53, "char_s": 42, "time_e": 2.32, "time_s": 1.78 }, { "char_e": 63, "char_s": 54, "time_e": 2.94, "time_s": 2.38 }, { "char_e": 76, "char_s": 64, "time_e": 3.6, "time_s": 2.98 }, { "char_e": 78, "char_s": 77, "time_e": 3.66, "time_s": 3.64 }, { "char_e": 87, "char_s": 79, "time_e": 4.04, "time_s": 3.7199999999999998 }, { "char_e": 97, "char_s": 88, "time_e": 4.42, "time_s": 4.08 }, { "char_e": 104, "char_s": 98, "time_e": 4.78, "time_s": 4.46 }, { "char_e": 106, "char_s": 105, "time_e": 4.84, "time_s": 4.82 }, { "char_e": 112, "char_s": 107, "time_e": 5.12, "time_s": 4.88 }, { "char_e": 117, "char_s": 113, "time_e": 6, "time_s": 5.18 } ]
6
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_933-1100
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący trzecie czytanie tego projektu.
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący trzecie czytanie tego projektu.
[ { "char_e": 1, "char_s": 0, "time_e": 0.02, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 2, "time_e": 0.36, "time_s": 0.04 }, { "char_e": 11, "char_s": 10, "time_e": 0.42, "time_s": 0.4 }, { "char_e": 15, "char_s": 12, "time_e": 0.6000000000000001, "time_s": 0.48 }, { "char_e": 19, "char_s": 17, "time_e": 0.7000000000000001, "time_s": 0.64 }, { "char_e": 29, "char_s": 20, "time_e": 1.16, "time_s": 0.74 }, { "char_e": 40, "char_s": 30, "time_e": 1.58, "time_s": 1.2 }, { "char_e": 47, "char_s": 41, "time_e": 1.9, "time_s": 1.62 }, { "char_e": 56, "char_s": 48, "time_e": 2.32, "time_s": 1.94 }, { "char_e": 65, "char_s": 57, "time_e": 2.7199999999999998, "time_s": 2.36 }, { "char_e": 75, "char_s": 67, "time_e": 3.14, "time_s": 2.8 }, { "char_e": 83, "char_s": 76, "time_e": 3.74, "time_s": 3.18 }, { "char_e": 85, "char_s": 84, "time_e": 3.94, "time_s": 3.8 }, { "char_e": 98, "char_s": 86, "time_e": 4.6, "time_s": 4 }, { "char_e": 107, "char_s": 99, "time_e": 5.02, "time_s": 4.64 }, { "char_e": 117, "char_s": 108, "time_e": 5.52, "time_s": 5.08 }, { "char_e": 119, "char_s": 118, "time_e": 5.58, "time_s": 5.5600000000000005 }, { "char_e": 125, "char_s": 120, "time_e": 5.92, "time_s": 5.6 }, { "char_e": 136, "char_s": 126, "time_e": 6.5, "time_s": 5.94 }, { "char_e": 144, "char_s": 137, "time_e": 6.88, "time_s": 6.5600000000000005 }, { "char_e": 153, "char_s": 145, "time_e": 7.3, "time_s": 6.94 }, { "char_e": 158, "char_s": 154, "time_e": 7.5600000000000005, "time_s": 7.36 }, { "char_e": 167, "char_s": 159, "time_e": 8.42, "time_s": 7.64 } ]
8.42
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_1102-1303
Grupa posłów przedłożyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Rady Ministrów kierowanej przez prezes Rady Ministrów panią Beatę Szydło i wybranie pana Grzegorza Schetyny na prezesa Rady Ministrów.
Grupa posłów przedłożyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Rady Ministrów kierowanej przez prezes Rady Ministrów panią Beatę Szydło i wybranie pana Grzegorza Schetyny na prezesa Rady Ministrów.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.26, "time_s": 0 }, { "char_e": 12, "char_s": 6, "time_e": 0.58, "time_s": 0.32 }, { "char_e": 24, "char_s": 13, "time_e": 1.1400000000000001, "time_s": 0.62 }, { "char_e": 32, "char_s": 25, "time_e": 1.6, "time_s": 1.2 }, { "char_e": 34, "char_s": 33, "time_e": 1.6600000000000001, "time_s": 1.6400000000000001 }, { "char_e": 44, "char_s": 35, "time_e": 2.12, "time_s": 1.7000000000000002 }, { "char_e": 50, "char_s": 45, "time_e": 2.48, "time_s": 2.18 }, { "char_e": 61, "char_s": 51, "time_e": 3.7199999999999998, "time_s": 2.5 }, { "char_e": 67, "char_s": 62, "time_e": 4.68, "time_s": 3.86 }, { "char_e": 72, "char_s": 68, "time_e": 5.16, "time_s": 4.88 }, { "char_e": 82, "char_s": 73, "time_e": 5.78, "time_s": 5.22 }, { "char_e": 93, "char_s": 83, "time_e": 6.42, "time_s": 5.86 }, { "char_e": 99, "char_s": 94, "time_e": 7.02, "time_s": 6.48 }, { "char_e": 106, "char_s": 100, "time_e": 7.48, "time_s": 7.1 }, { "char_e": 111, "char_s": 107, "time_e": 7.76, "time_s": 7.52 }, { "char_e": 121, "char_s": 112, "time_e": 8.18, "time_s": 7.8 }, { "char_e": 127, "char_s": 122, "time_e": 8.46, "time_s": 8.22 }, { "char_e": 133, "char_s": 128, "time_e": 8.78, "time_s": 8.5 }, { "char_e": 140, "char_s": 134, "time_e": 9.24, "time_s": 8.84 }, { "char_e": 142, "char_s": 141, "time_e": 9.36, "time_s": 9.3 }, { "char_e": 151, "char_s": 143, "time_e": 9.86, "time_s": 9.42 }, { "char_e": 156, "char_s": 152, "time_e": 10.2, "time_s": 9.94 }, { "char_e": 166, "char_s": 157, "time_e": 10.78, "time_s": 10.26 }, { "char_e": 175, "char_s": 167, "time_e": 11.38, "time_s": 10.84 }, { "char_e": 178, "char_s": 176, "time_e": 11.56, "time_s": 11.44 }, { "char_e": 186, "char_s": 179, "time_e": 12.08, "time_s": 11.62 }, { "char_e": 191, "char_s": 187, "time_e": 12.34, "time_s": 12.1 }, { "char_e": 201, "char_s": 192, "time_e": 13.28, "time_s": 12.38 } ]
13.28
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_1305-1325
Jest to druk nr 2075.
Jest to druk nr 2075.
[ { "char_e": 4, "char_s": 0, "time_e": 0.16, "time_s": 0 }, { "char_e": 7, "char_s": 5, "time_e": 0.30000000000000004, "time_s": 0.2 }, { "char_e": 12, "char_s": 8, "time_e": 0.58, "time_s": 0.36 }, { "char_e": 15, "char_s": 13, "time_e": 0.9, "time_s": 0.64 }, { "char_e": 20, "char_s": 16, "time_e": 1.12, "time_s": 0.96 }, { "char_e": 20, "char_s": 16, "time_e": 1.7000000000000002, "time_s": 1.2 }, { "char_e": 20, "char_s": 16, "time_e": 2.32, "time_s": 1.76 }, { "char_e": 20, "char_s": 16, "time_e": 3.16, "time_s": 2.38 } ]
3.16
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_1327-1468
Na podstawie art. 115 ust. 4 regulaminu Sejmu podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku.
Na podstawie art. 115 ust. 4 regulaminu Sejmu podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego wniosku.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.06, "time_s": 0 }, { "char_e": 12, "char_s": 3, "time_e": 0.48, "time_s": 0.14 }, { "char_e": 16, "char_s": 13, "time_e": 0.88, "time_s": 0.52 }, { "char_e": 21, "char_s": 18, "time_e": 1.06, "time_s": 0.92 }, { "char_e": 21, "char_s": 18, "time_e": 1.56, "time_s": 1.12 }, { "char_e": 25, "char_s": 22, "time_e": 1.9, "time_s": 1.62 }, { "char_e": 28, "char_s": 27, "time_e": 2.38, "time_s": 1.96 }, { "char_e": 39, "char_s": 29, "time_e": 2.86, "time_s": 2.4 }, { "char_e": 45, "char_s": 40, "time_e": 3.22, "time_s": 2.92 }, { "char_e": 54, "char_s": 46, "time_e": 3.62, "time_s": 3.2800000000000002 }, { "char_e": 62, "char_s": 55, "time_e": 4.22, "time_s": 3.68 }, { "char_e": 64, "char_s": 63, "time_e": 4.38, "time_s": 4.26 }, { "char_e": 77, "char_s": 65, "time_e": 5.02, "time_s": 4.44 }, { "char_e": 86, "char_s": 78, "time_e": 5.52, "time_s": 5.08 }, { "char_e": 96, "char_s": 87, "time_e": 5.94, "time_s": 5.54 }, { "char_e": 98, "char_s": 97, "time_e": 6.02, "time_s": 5.98 }, { "char_e": 104, "char_s": 99, "time_e": 6.36, "time_s": 6.1 }, { "char_e": 115, "char_s": 105, "time_e": 6.92, "time_s": 6.38 }, { "char_e": 128, "char_s": 116, "time_e": 7.5, "time_s": 6.96 }, { "char_e": 133, "char_s": 129, "time_e": 7.74, "time_s": 7.5600000000000005 }, { "char_e": 141, "char_s": 134, "time_e": 8.24, "time_s": 7.78 } ]
8.24
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_1496-1663
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
[ { "char_e": 7, "char_s": 0, "time_e": 0.32, "time_s": 0 }, { "char_e": 23, "char_s": 8, "time_e": 0.88, "time_s": 0.36 }, { "char_e": 25, "char_s": 24, "time_e": 0.92, "time_s": 0.9 }, { "char_e": 30, "char_s": 26, "time_e": 1.12, "time_s": 0.96 }, { "char_e": 40, "char_s": 31, "time_e": 1.54, "time_s": 1.18 }, { "char_e": 52, "char_s": 41, "time_e": 2.06, "time_s": 1.58 }, { "char_e": 65, "char_s": 53, "time_e": 2.62, "time_s": 2.1 }, { "char_e": 67, "char_s": 66, "time_e": 2.68, "time_s": 2.66 }, { "char_e": 76, "char_s": 68, "time_e": 3.06, "time_s": 2.7199999999999998 }, { "char_e": 86, "char_s": 77, "time_e": 3.4, "time_s": 3.1 }, { "char_e": 93, "char_s": 87, "time_e": 3.74, "time_s": 3.44 }, { "char_e": 95, "char_s": 94, "time_e": 3.7800000000000002, "time_s": 3.76 }, { "char_e": 103, "char_s": 96, "time_e": 4.06, "time_s": 3.84 }, { "char_e": 110, "char_s": 104, "time_e": 4.4, "time_s": 4.1 }, { "char_e": 117, "char_s": 111, "time_e": 4.78, "time_s": 4.48 }, { "char_e": 130, "char_s": 118, "time_e": 5.38, "time_s": 4.84 }, { "char_e": 138, "char_s": 131, "time_e": 5.82, "time_s": 5.44 }, { "char_e": 143, "char_s": 139, "time_e": 6.02, "time_s": 5.84 }, { "char_e": 154, "char_s": 144, "time_e": 6.42, "time_s": 6.06 }, { "char_e": 161, "char_s": 155, "time_e": 6.7, "time_s": 6.46 }, { "char_e": 167, "char_s": 162, "time_e": 7.46, "time_s": 6.74 } ]
7.46
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_1846-2007
Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Właściwe komisje przedłożyły sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 2.22, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 9, "time_e": 2.6, "time_s": 2.2800000000000002 }, { "char_e": 28, "char_s": 17, "time_e": 3.14, "time_s": 2.66 }, { "char_e": 41, "char_s": 29, "time_e": 3.7800000000000002, "time_s": 3.2 }, { "char_e": 43, "char_s": 42, "time_e": 3.8200000000000003, "time_s": 3.8 }, { "char_e": 52, "char_s": 44, "time_e": 4.16, "time_s": 3.86 }, { "char_e": 62, "char_s": 53, "time_e": 4.52, "time_s": 4.2 }, { "char_e": 69, "char_s": 63, "time_e": 4.82, "time_s": 4.54 }, { "char_e": 71, "char_s": 70, "time_e": 4.88, "time_s": 4.86 }, { "char_e": 79, "char_s": 72, "time_e": 5.26, "time_s": 4.94 }, { "char_e": 86, "char_s": 80, "time_e": 5.62, "time_s": 5.28 }, { "char_e": 92, "char_s": 87, "time_e": 5.94, "time_s": 5.7 }, { "char_e": 111, "char_s": 93, "time_e": 7.1, "time_s": 6.04 }, { "char_e": 116, "char_s": 112, "time_e": 7.34, "time_s": 7.14 }, { "char_e": 123, "char_s": 117, "time_e": 7.68, "time_s": 7.4 }, { "char_e": 130, "char_s": 124, "time_e": 8.08, "time_s": 7.78 }, { "char_e": 143, "char_s": 131, "time_e": 8.72, "time_s": 8.12 }, { "char_e": 161, "char_s": 144, "time_e": 10.1, "time_s": 8.74 } ]
10.1
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_2009-2029
Jest to druk nr 2049.
Jest to druk nr 2049.
[ { "char_e": 4, "char_s": 0, "time_e": 0.12, "time_s": 0 }, { "char_e": 7, "char_s": 5, "time_e": 0.24, "time_s": 0.16 }, { "char_e": 12, "char_s": 8, "time_e": 0.4, "time_s": 0.28 }, { "char_e": 15, "char_s": 13, "time_e": 0.52, "time_s": 0.42 }, { "char_e": 20, "char_s": 16, "time_e": 0.64, "time_s": 0.54 }, { "char_e": 20, "char_s": 16, "time_e": 1.06, "time_s": 0.7000000000000001 }, { "char_e": 20, "char_s": 16, "time_e": 1.56, "time_s": 1.12 }, { "char_e": 20, "char_s": 16, "time_e": 2.02, "time_s": 1.62 } ]
2.02
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_2031-2198
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.
[ { "char_e": 1, "char_s": 0, "time_e": 0.02, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 2, "time_e": 0.36, "time_s": 0.04 }, { "char_e": 11, "char_s": 10, "time_e": 0.42, "time_s": 0.4 }, { "char_e": 15, "char_s": 12, "time_e": 0.62, "time_s": 0.5 }, { "char_e": 19, "char_s": 17, "time_e": 0.72, "time_s": 0.66 }, { "char_e": 29, "char_s": 20, "time_e": 1.2, "time_s": 0.76 }, { "char_e": 40, "char_s": 30, "time_e": 1.6800000000000002, "time_s": 1.24 }, { "char_e": 47, "char_s": 41, "time_e": 2, "time_s": 1.72 }, { "char_e": 56, "char_s": 48, "time_e": 2.44, "time_s": 2.06 }, { "char_e": 65, "char_s": 57, "time_e": 2.84, "time_s": 2.48 }, { "char_e": 75, "char_s": 67, "time_e": 3.2, "time_s": 2.9 }, { "char_e": 83, "char_s": 76, "time_e": 3.76, "time_s": 3.26 }, { "char_e": 85, "char_s": 84, "time_e": 3.92, "time_s": 3.8200000000000003 }, { "char_e": 98, "char_s": 86, "time_e": 4.5, "time_s": 3.96 }, { "char_e": 107, "char_s": 99, "time_e": 4.96, "time_s": 4.54 }, { "char_e": 117, "char_s": 108, "time_e": 5.36, "time_s": 4.98 }, { "char_e": 119, "char_s": 118, "time_e": 5.44, "time_s": 5.4 }, { "char_e": 125, "char_s": 120, "time_e": 5.74, "time_s": 5.52 }, { "char_e": 136, "char_s": 126, "time_e": 6.26, "time_s": 5.76 }, { "char_e": 149, "char_s": 137, "time_e": 6.78, "time_s": 6.28 }, { "char_e": 154, "char_s": 150, "time_e": 7.02, "time_s": 6.84 }, { "char_e": 167, "char_s": 155, "time_e": 8.18, "time_s": 7.06 } ]
8.18
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_2200-2260
Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw.
Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.46, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 9, "time_e": 1.1, "time_s": 0.56 }, { "char_e": 28, "char_s": 17, "time_e": 1.72, "time_s": 1.16 }, { "char_e": 41, "char_s": 29, "time_e": 2.44, "time_s": 1.78 }, { "char_e": 43, "char_s": 42, "time_e": 2.5, "time_s": 2.48 }, { "char_e": 54, "char_s": 44, "time_e": 2.98, "time_s": 2.56 }, { "char_e": 60, "char_s": 55, "time_e": 3.7800000000000002, "time_s": 3.04 } ]
3.78
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_2649-2699
Są to odpowiednio druki nr 2086, 2079, 2083 i 2072.
Są to odpowiednio druki nr 2086, 2079, 2083 i 2072.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.16, "time_s": 0 }, { "char_e": 5, "char_s": 3, "time_e": 0.30000000000000004, "time_s": 0.24 }, { "char_e": 17, "char_s": 6, "time_e": 0.9400000000000001, "time_s": 0.34 }, { "char_e": 23, "char_s": 18, "time_e": 1.3, "time_s": 1 }, { "char_e": 26, "char_s": 24, "time_e": 1.6400000000000001, "time_s": 1.3599999999999999 }, { "char_e": 31, "char_s": 27, "time_e": 2.04, "time_s": 1.7000000000000002 }, { "char_e": 31, "char_s": 27, "time_e": 2.48, "time_s": 2.1 }, { "char_e": 31, "char_s": 27, "time_e": 3.62, "time_s": 2.52 }, { "char_e": 31, "char_s": 27, "time_e": 4.1, "time_s": 3.68 }, { "char_e": 37, "char_s": 33, "time_e": 4.32, "time_s": 4.16 }, { "char_e": 37, "char_s": 33, "time_e": 4.76, "time_s": 4.38 }, { "char_e": 37, "char_s": 33, "time_e": 5.28, "time_s": 4.82 }, { "char_e": 37, "char_s": 33, "time_e": 5.7, "time_s": 5.32 }, { "char_e": 43, "char_s": 39, "time_e": 5.9, "time_s": 5.76 }, { "char_e": 43, "char_s": 39, "time_e": 6.3, "time_s": 5.96 }, { "char_e": 43, "char_s": 39, "time_e": 6.78, "time_s": 6.34 }, { "char_e": 43, "char_s": 39, "time_e": 6.98, "time_s": 6.82 }, { "char_e": 45, "char_s": 44, "time_e": 7.04, "time_s": 7 }, { "char_e": 50, "char_s": 46, "time_e": 7.22, "time_s": 7.08 }, { "char_e": 50, "char_s": 46, "time_e": 7.62, "time_s": 7.28 }, { "char_e": 50, "char_s": 46, "time_e": 8.22, "time_s": 7.68 }, { "char_e": 50, "char_s": 46, "time_e": 8.84, "time_s": 8.26 } ]
8.84
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_2701-2801
Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu.
Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3 regulaminu Sejmu.
[ { "char_e": 9, "char_s": 0, "time_e": 0.44, "time_s": 0 }, { "char_e": 14, "char_s": 11, "time_e": 0.6000000000000001, "time_s": 0.48 }, { "char_e": 16, "char_s": 15, "time_e": 0.64, "time_s": 0.62 }, { "char_e": 21, "char_s": 17, "time_e": 0.8200000000000001, "time_s": 0.72 }, { "char_e": 33, "char_s": 22, "time_e": 1.4, "time_s": 0.86 }, { "char_e": 38, "char_s": 34, "time_e": 1.7000000000000002, "time_s": 1.44 }, { "char_e": 46, "char_s": 39, "time_e": 2.08, "time_s": 1.74 }, { "char_e": 52, "char_s": 47, "time_e": 2.46, "time_s": 2.14 }, { "char_e": 55, "char_s": 53, "time_e": 2.6, "time_s": 2.5 }, { "char_e": 68, "char_s": 56, "time_e": 3.2800000000000002, "time_s": 2.64 }, { "char_e": 72, "char_s": 69, "time_e": 3.7, "time_s": 3.3 }, { "char_e": 76, "char_s": 74, "time_e": 4.24, "time_s": 3.74 }, { "char_e": 76, "char_s": 74, "time_e": 4.64, "time_s": 4.28 }, { "char_e": 80, "char_s": 77, "time_e": 4.9, "time_s": 4.68 }, { "char_e": 83, "char_s": 82, "time_e": 5.28, "time_s": 4.94 }, { "char_e": 94, "char_s": 84, "time_e": 5.7, "time_s": 5.3 }, { "char_e": 100, "char_s": 95, "time_e": 6.44, "time_s": 5.74 } ]
6.44
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_2803-2872
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.
[ { "char_e": 6, "char_s": 0, "time_e": 0.24, "time_s": 0 }, { "char_e": 10, "char_s": 7, "time_e": 0.34, "time_s": 0.26 }, { "char_e": 18, "char_s": 11, "time_e": 0.66, "time_s": 0.44 }, { "char_e": 28, "char_s": 19, "time_e": 1.6600000000000001, "time_s": 0.7000000000000001 }, { "char_e": 34, "char_s": 30, "time_e": 2.24, "time_s": 2.06 }, { "char_e": 41, "char_s": 35, "time_e": 2.56, "time_s": 2.26 }, { "char_e": 45, "char_s": 43, "time_e": 2.66, "time_s": 2.6 }, { "char_e": 50, "char_s": 46, "time_e": 2.92, "time_s": 2.7 }, { "char_e": 61, "char_s": 51, "time_e": 3.44, "time_s": 2.96 }, { "char_e": 69, "char_s": 62, "time_e": 4.54, "time_s": 3.52 } ]
4.54
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_2874-2894
Sprzeciwu nie słyszę.
Sprzeciwu nie słyszę.
[ { "char_e": 9, "char_s": 0, "time_e": 0.46, "time_s": 0 }, { "char_e": 13, "char_s": 10, "time_e": 0.6000000000000001, "time_s": 0.5 }, { "char_e": 20, "char_s": 14, "time_e": 1.44, "time_s": 0.66 } ]
1.44
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u1_2896-2915
Są wnioski formalne.
Są wnioski formalne.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.14, "time_s": 0 }, { "char_e": 10, "char_s": 3, "time_e": 0.56, "time_s": 0.18 }, { "char_e": 19, "char_s": 11, "time_e": 1.56, "time_s": 0.62 } ]
1.56
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_0-15
Panie Marszałku!
Panie Marszałku!
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.16, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 6, "time_e": 0.8, "time_s": 0.18 } ]
0.8
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_17-28
Wysoka Izbo!
Wysoka Izbo!
[ { "char_e": 6, "char_s": 0, "time_e": 0.34, "time_s": 0 }, { "char_e": 11, "char_s": 7, "time_e": 1.12, "time_s": 0.38 } ]
1.12
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_133-296
Dziś rano Żandarmeria Wojskowa zatrzymała gen. Piotra Pytla - człowieka, który powiedział prawdę o Macierewiczu, który powiedział, co Macierewicz myśli o Smoleńsku.
Dziś rano Żandarmeria Wojskowa zatrzymała gen. Piotra Pytla - człowieka, który powiedział prawdę o Macierewiczu, który powiedział, co Macierewicz myśli o Smoleńsku.
[ { "char_e": 4, "char_s": 0, "time_e": 0.22, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 5, "time_e": 0.52, "time_s": 0.26 }, { "char_e": 21, "char_s": 10, "time_e": 1.08, "time_s": 0.56 }, { "char_e": 30, "char_s": 22, "time_e": 1.52, "time_s": 1.12 }, { "char_e": 41, "char_s": 31, "time_e": 2.08, "time_s": 1.56 }, { "char_e": 45, "char_s": 42, "time_e": 2.52, "time_s": 2.12 }, { "char_e": 53, "char_s": 47, "time_e": 2.88, "time_s": 2.6 }, { "char_e": 59, "char_s": 54, "time_e": 3.46, "time_s": 2.94 }, { "char_e": 71, "char_s": 62, "time_e": 4.02, "time_s": 3.52 }, { "char_e": 78, "char_s": 73, "time_e": 4.28, "time_s": 4.06 }, { "char_e": 89, "char_s": 79, "time_e": 4.66, "time_s": 4.32 }, { "char_e": 96, "char_s": 90, "time_e": 5.5600000000000005, "time_s": 4.74 }, { "char_e": 98, "char_s": 97, "time_e": 5.7, "time_s": 5.68 }, { "char_e": 111, "char_s": 99, "time_e": 6.34, "time_s": 5.74 }, { "char_e": 118, "char_s": 113, "time_e": 6.6, "time_s": 6.4 }, { "char_e": 129, "char_s": 119, "time_e": 7.06, "time_s": 6.66 }, { "char_e": 133, "char_s": 131, "time_e": 7.28, "time_s": 7.12 }, { "char_e": 145, "char_s": 134, "time_e": 7.92, "time_s": 7.32 }, { "char_e": 151, "char_s": 146, "time_e": 8.22, "time_s": 7.96 }, { "char_e": 153, "char_s": 152, "time_e": 8.28, "time_s": 8.26 }, { "char_e": 163, "char_s": 154, "time_e": 9.3, "time_s": 8.34 } ]
9.3
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_334-424
Człowieka odznaczonego Brązowym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Człowieka odznaczonego Brązowym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
[ { "char_e": 9, "char_s": 0, "time_e": 0.5, "time_s": 0 }, { "char_e": 22, "char_s": 10, "time_e": 1.2, "time_s": 0.54 }, { "char_e": 31, "char_s": 23, "time_e": 1.6800000000000002, "time_s": 1.26 }, { "char_e": 39, "char_s": 32, "time_e": 2.08, "time_s": 1.72 }, { "char_e": 47, "char_s": 40, "time_e": 2.52, "time_s": 2.12 }, { "char_e": 53, "char_s": 48, "time_e": 2.74, "time_s": 2.58 }, { "char_e": 64, "char_s": 54, "time_e": 3.38, "time_s": 2.8200000000000003 }, { "char_e": 81, "char_s": 65, "time_e": 4.14, "time_s": 3.42 }, { "char_e": 90, "char_s": 82, "time_e": 5.06, "time_s": 4.2 } ]
5.06
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_426-468
To dzieje się bezpośrednio po tym, jak gen.
To dzieje się bezpośrednio po tym, jak gen.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.14, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 3, "time_e": 0.42, "time_s": 0.18 }, { "char_e": 13, "char_s": 10, "time_e": 0.56, "time_s": 0.46 }, { "char_e": 26, "char_s": 14, "time_e": 1.24, "time_s": 0.62 }, { "char_e": 29, "char_s": 27, "time_e": 1.4, "time_s": 1.3 }, { "char_e": 33, "char_s": 30, "time_e": 1.96, "time_s": 1.48 }, { "char_e": 38, "char_s": 35, "time_e": 2.1, "time_s": 1.98 }, { "char_e": 42, "char_s": 39, "time_e": 2.5, "time_s": 2.16 } ]
2.5
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_470-681
Pytel publicznie zabrał głos w innej sprawie, która obciąża ministra Macierewicza - w sprawie degradacji bohaterki wojennej mjr Magdaleny, która za to, że tropiła rosyjskich szpiegów, została wyrzucona ze służby.
Pytel publicznie zabrał głos w innej sprawie, która obciąża ministra Macierewicza - w sprawie degradacji bohaterki wojennej mjr Magdaleny, która za to, że tropiła rosyjskich szpiegów, została wyrzucona ze służby.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.32, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 6, "time_e": 0.92, "time_s": 0.38 }, { "char_e": 23, "char_s": 17, "time_e": 1.28, "time_s": 0.96 }, { "char_e": 28, "char_s": 24, "time_e": 1.58, "time_s": 1.34 }, { "char_e": 30, "char_s": 29, "time_e": 1.62, "time_s": 1.6 }, { "char_e": 36, "char_s": 31, "time_e": 2.38, "time_s": 1.9 }, { "char_e": 44, "char_s": 37, "time_e": 2.8, "time_s": 2.42 }, { "char_e": 51, "char_s": 46, "time_e": 3.08, "time_s": 2.86 }, { "char_e": 59, "char_s": 52, "time_e": 3.54, "time_s": 3.12 }, { "char_e": 68, "char_s": 60, "time_e": 3.92, "time_s": 3.58 }, { "char_e": 81, "char_s": 69, "time_e": 4.98, "time_s": 3.94 }, { "char_e": 85, "char_s": 84, "time_e": 5.02, "time_s": 5 }, { "char_e": 93, "char_s": 86, "time_e": 5.38, "time_s": 5.06 }, { "char_e": 104, "char_s": 94, "time_e": 6.06, "time_s": 5.44 }, { "char_e": 114, "char_s": 105, "time_e": 6.64, "time_s": 6.12 }, { "char_e": 123, "char_s": 115, "time_e": 7.12, "time_s": 6.68 }, { "char_e": 127, "char_s": 124, "time_e": 7.86, "time_s": 7.18 }, { "char_e": 137, "char_s": 128, "time_e": 8.96, "time_s": 7.88 }, { "char_e": 144, "char_s": 139, "time_e": 9.26, "time_s": 9 }, { "char_e": 147, "char_s": 145, "time_e": 9.46, "time_s": 9.32 }, { "char_e": 150, "char_s": 148, "time_e": 9.6, "time_s": 9.52 }, { "char_e": 154, "char_s": 152, "time_e": 9.74, "time_s": 9.66 }, { "char_e": 162, "char_s": 155, "time_e": 10.18, "time_s": 9.8 }, { "char_e": 173, "char_s": 163, "time_e": 10.72, "time_s": 10.22 }, { "char_e": 182, "char_s": 174, "time_e": 11.44, "time_s": 10.78 }, { "char_e": 191, "char_s": 184, "time_e": 12.32, "time_s": 11.48 }, { "char_e": 201, "char_s": 192, "time_e": 12.88, "time_s": 12.38 }, { "char_e": 204, "char_s": 202, "time_e": 13.02, "time_s": 12.94 }, { "char_e": 211, "char_s": 205, "time_e": 13.88, "time_s": 13.06 } ]
13.88
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_683-797
To właśnie pani major badała, czy tłumaczka z otoczenia Antoniego Macierewicza współpracowała z rosyjskim wywiadem.
To właśnie pani major badała, czy tłumaczka z otoczenia Antoniego Macierewicza współpracowała z rosyjskim wywiadem.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.06, "time_s": 0 }, { "char_e": 10, "char_s": 3, "time_e": 0.36, "time_s": 0.1 }, { "char_e": 15, "char_s": 11, "time_e": 0.62, "time_s": 0.44 }, { "char_e": 21, "char_s": 16, "time_e": 1, "time_s": 0.68 }, { "char_e": 28, "char_s": 22, "time_e": 1.46, "time_s": 1.06 }, { "char_e": 33, "char_s": 30, "time_e": 1.6400000000000001, "time_s": 1.54 }, { "char_e": 43, "char_s": 34, "time_e": 2.24, "time_s": 1.7000000000000002 }, { "char_e": 45, "char_s": 44, "time_e": 2.32, "time_s": 2.2800000000000002 }, { "char_e": 55, "char_s": 46, "time_e": 2.7800000000000002, "time_s": 2.34 }, { "char_e": 65, "char_s": 56, "time_e": 3.16, "time_s": 2.8 }, { "char_e": 78, "char_s": 66, "time_e": 4.14, "time_s": 3.2 }, { "char_e": 93, "char_s": 79, "time_e": 5.02, "time_s": 4.16 }, { "char_e": 95, "char_s": 94, "time_e": 5.12, "time_s": 5.08 }, { "char_e": 105, "char_s": 96, "time_e": 5.68, "time_s": 5.16 }, { "char_e": 114, "char_s": 106, "time_e": 6.5600000000000005, "time_s": 5.72 } ]
6.56
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_799-878
Po wygranych przez PiS, przez państwa wyborach została ukarana i musiała odejść.
Po wygranych przez PiS, przez państwa wyborach została ukarana i musiała odejść.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.08, "time_s": 0 }, { "char_e": 12, "char_s": 3, "time_e": 0.56, "time_s": 0.12 }, { "char_e": 18, "char_s": 13, "time_e": 0.8200000000000001, "time_s": 0.6000000000000001 }, { "char_e": 22, "char_s": 19, "time_e": 1.16, "time_s": 0.92 }, { "char_e": 29, "char_s": 24, "time_e": 1.4, "time_s": 1.22 }, { "char_e": 37, "char_s": 30, "time_e": 1.9, "time_s": 1.48 }, { "char_e": 46, "char_s": 38, "time_e": 2.48, "time_s": 1.96 }, { "char_e": 54, "char_s": 47, "time_e": 3.08, "time_s": 2.52 }, { "char_e": 62, "char_s": 55, "time_e": 3.7, "time_s": 3.12 }, { "char_e": 64, "char_s": 63, "time_e": 3.7800000000000002, "time_s": 3.74 }, { "char_e": 72, "char_s": 65, "time_e": 4.16, "time_s": 3.8 }, { "char_e": 79, "char_s": 73, "time_e": 5.02, "time_s": 4.22 } ]
5.02
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_880-1030
Ta bohaterka kilka lat temu z bronią w ręku tropiła talibów w Afganistanie, pomagała uwolnić polskich oficerów na Białorusi, tropiła szpiegów w Polsce.
Ta bohaterka kilka lat temu z bronią w ręku tropiła talibów w Afganistanie, pomagała uwolnić polskich oficerów na Białorusi, tropiła szpiegów w Polsce.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.48, "time_s": 0 }, { "char_e": 12, "char_s": 3, "time_e": 1, "time_s": 0.52 }, { "char_e": 18, "char_s": 13, "time_e": 1.34, "time_s": 1.06 }, { "char_e": 22, "char_s": 19, "time_e": 1.54, "time_s": 1.38 }, { "char_e": 27, "char_s": 23, "time_e": 2.02, "time_s": 1.62 }, { "char_e": 29, "char_s": 28, "time_e": 2.12, "time_s": 2.08 }, { "char_e": 36, "char_s": 30, "time_e": 2.5, "time_s": 2.18 }, { "char_e": 38, "char_s": 37, "time_e": 2.56, "time_s": 2.54 }, { "char_e": 43, "char_s": 39, "time_e": 2.94, "time_s": 2.6 }, { "char_e": 51, "char_s": 44, "time_e": 3.4, "time_s": 3.02 }, { "char_e": 59, "char_s": 52, "time_e": 3.86, "time_s": 3.48 }, { "char_e": 61, "char_s": 60, "time_e": 3.9, "time_s": 3.88 }, { "char_e": 74, "char_s": 62, "time_e": 5.04, "time_s": 3.94 }, { "char_e": 84, "char_s": 76, "time_e": 5.5600000000000005, "time_s": 5.1 }, { "char_e": 92, "char_s": 85, "time_e": 5.98, "time_s": 5.6 }, { "char_e": 101, "char_s": 93, "time_e": 6.42, "time_s": 6.04 }, { "char_e": 110, "char_s": 102, "time_e": 7.4, "time_s": 6.46 }, { "char_e": 113, "char_s": 111, "time_e": 7.52, "time_s": 7.44 }, { "char_e": 123, "char_s": 114, "time_e": 8.24, "time_s": 7.5600000000000005 }, { "char_e": 132, "char_s": 125, "time_e": 8.68, "time_s": 8.3 }, { "char_e": 141, "char_s": 133, "time_e": 9.12, "time_s": 8.74 }, { "char_e": 143, "char_s": 142, "time_e": 9.16, "time_s": 9.14 }, { "char_e": 150, "char_s": 144, "time_e": 9.7, "time_s": 9.22 } ]
9.7
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_1032-1106
Ona tropiła rosyjskich szpiegów w Polsce, a minister Macierewicz tropił ją.
Ona tropiła rosyjskich szpiegów w Polsce, a minister Macierewicz tropił ją.
[ { "char_e": 3, "char_s": 0, "time_e": 0.18, "time_s": 0 }, { "char_e": 11, "char_s": 4, "time_e": 0.9400000000000001, "time_s": 0.26 }, { "char_e": 22, "char_s": 12, "time_e": 1.5, "time_s": 0.96 }, { "char_e": 31, "char_s": 23, "time_e": 1.8399999999999999, "time_s": 1.52 }, { "char_e": 33, "char_s": 32, "time_e": 1.88, "time_s": 1.8599999999999999 }, { "char_e": 40, "char_s": 34, "time_e": 2.26, "time_s": 1.94 }, { "char_e": 43, "char_s": 42, "time_e": 2.32, "time_s": 2.2800000000000002 }, { "char_e": 52, "char_s": 44, "time_e": 2.76, "time_s": 2.36 }, { "char_e": 64, "char_s": 53, "time_e": 3.2800000000000002, "time_s": 2.8 }, { "char_e": 71, "char_s": 65, "time_e": 3.66, "time_s": 3.34 }, { "char_e": 74, "char_s": 72, "time_e": 4.18, "time_s": 3.7 } ]
4.18
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_1182-1320
Minister Beck z tego miejsca, z tej mównicy powiedział: Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest rzeczą bezcenną.
Minister Beck z tego miejsca, z tej mównicy powiedział: Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest rzeczą bezcenną.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.52, "time_s": 0 }, { "char_e": 13, "char_s": 9, "time_e": 1.04, "time_s": 0.6000000000000001 }, { "char_e": 15, "char_s": 14, "time_e": 1.12, "time_s": 1.08 }, { "char_e": 20, "char_s": 16, "time_e": 1.42, "time_s": 1.18 }, { "char_e": 28, "char_s": 21, "time_e": 2.2800000000000002, "time_s": 1.46 }, { "char_e": 31, "char_s": 30, "time_e": 2.36, "time_s": 2.32 }, { "char_e": 35, "char_s": 32, "time_e": 2.56, "time_s": 2.42 }, { "char_e": 43, "char_s": 36, "time_e": 3.52, "time_s": 2.6 }, { "char_e": 54, "char_s": 44, "time_e": 4.36, "time_s": 3.62 }, { "char_e": 60, "char_s": 56, "time_e": 4.54, "time_s": 4.4 }, { "char_e": 66, "char_s": 61, "time_e": 4.82, "time_s": 4.58 }, { "char_e": 72, "char_s": 67, "time_e": 5.14, "time_s": 4.86 }, { "char_e": 78, "char_s": 73, "time_e": 5.44, "time_s": 5.2 }, { "char_e": 80, "char_s": 79, "time_e": 5.48, "time_s": 5.46 }, { "char_e": 86, "char_s": 81, "time_e": 5.78, "time_s": 5.54 }, { "char_e": 92, "char_s": 87, "time_e": 6.24, "time_s": 5.82 }, { "char_e": 101, "char_s": 94, "time_e": 6.74, "time_s": 6.28 }, { "char_e": 103, "char_s": 102, "time_e": 6.82, "time_s": 6.76 }, { "char_e": 110, "char_s": 104, "time_e": 7.2, "time_s": 6.88 }, { "char_e": 117, "char_s": 112, "time_e": 7.52, "time_s": 7.26 }, { "char_e": 122, "char_s": 118, "time_e": 7.68, "time_s": 7.54 }, { "char_e": 129, "char_s": 123, "time_e": 7.98, "time_s": 7.7 }, { "char_e": 138, "char_s": 130, "time_e": 8.96, "time_s": 8.02 } ]
8.96
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_1346-1366
Tą rzeczą jest honor.
Tą rzeczą jest honor.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.18, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 3, "time_e": 0.88, "time_s": 0.22 }, { "char_e": 14, "char_s": 10, "time_e": 1.16, "time_s": 0.9 }, { "char_e": 20, "char_s": 15, "time_e": 2.08, "time_s": 1.24 } ]
2.08
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_1368-1496
Pan przez osobistą zemstę, przez zastraszanie polskich oficerów i bohaterów, przez niszczenie polskiej armii honoru się pozbawił.
Pan przez osobistą zemstę, przez zastraszanie polskich oficerów i bohaterów, przez niszczenie polskiej armii honoru się pozbawił.
[ { "char_e": 3, "char_s": 0, "time_e": 0.26, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 4, "time_e": 0.58, "time_s": 0.30000000000000004 }, { "char_e": 18, "char_s": 10, "time_e": 1.32, "time_s": 0.64 }, { "char_e": 25, "char_s": 19, "time_e": 1.96, "time_s": 1.38 }, { "char_e": 32, "char_s": 27, "time_e": 2.24, "time_s": 2.02 }, { "char_e": 45, "char_s": 33, "time_e": 2.9, "time_s": 2.2800000000000002 }, { "char_e": 54, "char_s": 46, "time_e": 3.32, "time_s": 2.96 }, { "char_e": 63, "char_s": 55, "time_e": 4.04, "time_s": 3.36 }, { "char_e": 65, "char_s": 64, "time_e": 4.12, "time_s": 4.08 }, { "char_e": 75, "char_s": 66, "time_e": 5.2, "time_s": 4.18 }, { "char_e": 82, "char_s": 77, "time_e": 5.44, "time_s": 5.26 }, { "char_e": 93, "char_s": 83, "time_e": 5.84, "time_s": 5.46 }, { "char_e": 102, "char_s": 94, "time_e": 6.28, "time_s": 5.92 }, { "char_e": 108, "char_s": 103, "time_e": 6.6, "time_s": 6.32 }, { "char_e": 115, "char_s": 109, "time_e": 7.02, "time_s": 6.64 }, { "char_e": 119, "char_s": 116, "time_e": 7.18, "time_s": 7.08 }, { "char_e": 128, "char_s": 120, "time_e": 8.22, "time_s": 7.24 } ]
8.22
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_1498-1539
Taka jest prawda o ministrze Macierewiczu.
Taka jest prawda o ministrze Macierewiczu.
[ { "char_e": 4, "char_s": 0, "time_e": 0.28, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 5, "time_e": 0.48, "time_s": 0.32 }, { "char_e": 16, "char_s": 10, "time_e": 0.9, "time_s": 0.56 }, { "char_e": 18, "char_s": 17, "time_e": 0.96, "time_s": 0.9400000000000001 }, { "char_e": 28, "char_s": 19, "time_e": 1.4, "time_s": 1 }, { "char_e": 41, "char_s": 29, "time_e": 2.52, "time_s": 1.44 } ]
2.52
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_1553-1568
Panie Ministrze!
Panie Ministrze!
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.22, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 6, "time_e": 0.9, "time_s": 0.26 } ]
0.9
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_1570-1590
Na śmietnik historii.
Na śmietnik historii.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.14, "time_s": 0 }, { "char_e": 11, "char_s": 3, "time_e": 0.74, "time_s": 0.2 }, { "char_e": 20, "char_s": 12, "time_e": 1.6800000000000002, "time_s": 0.8 } ]
1.68
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_1592-1634
Na śmietnik historii - tam pan musi trafić.
Na śmietnik historii - tam pan musi trafić.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.12, "time_s": 0 }, { "char_e": 11, "char_s": 3, "time_e": 0.68, "time_s": 0.2 }, { "char_e": 20, "char_s": 12, "time_e": 1.12, "time_s": 0.74 }, { "char_e": 26, "char_s": 23, "time_e": 1.44, "time_s": 1.22 }, { "char_e": 30, "char_s": 27, "time_e": 1.7000000000000002, "time_s": 1.52 }, { "char_e": 35, "char_s": 31, "time_e": 2.38, "time_s": 1.74 }, { "char_e": 42, "char_s": 36, "time_e": 3.34, "time_s": 2.46 } ]
3.34
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u2_1636-1843
Pan wszystkie te działania, które teraz podejmuje, podejmuje w związku z rekonstrukcją, która jest zapowiadana, tak jak robił to pan w 2007 r., kiedy Żandarmeria Wojskowa wchodziła do żołnierzy z Nangar Khel.
Pan wszystkie te działania, które teraz podejmuje, podejmuje w związku z rekonstrukcją, która jest zapowiadana, tak jak robił to pan w 2007 r., kiedy Żandarmeria Wojskowa wchodziła do żołnierzy z Nangar Khel.
[ { "char_e": 3, "char_s": 0, "time_e": 0.44, "time_s": 0 }, { "char_e": 13, "char_s": 4, "time_e": 0.9400000000000001, "time_s": 0.48 }, { "char_e": 16, "char_s": 14, "time_e": 1.06, "time_s": 1 }, { "char_e": 26, "char_s": 17, "time_e": 1.54, "time_s": 1.1 }, { "char_e": 33, "char_s": 28, "time_e": 1.78, "time_s": 1.6 }, { "char_e": 39, "char_s": 34, "time_e": 1.9, "time_s": 1.8 }, { "char_e": 49, "char_s": 40, "time_e": 2.2800000000000002, "time_s": 1.92 }, { "char_e": 60, "char_s": 51, "time_e": 3.14, "time_s": 2.74 }, { "char_e": 62, "char_s": 61, "time_e": 3.2, "time_s": 3.18 }, { "char_e": 70, "char_s": 63, "time_e": 3.68, "time_s": 3.26 }, { "char_e": 72, "char_s": 71, "time_e": 3.76, "time_s": 3.7199999999999998 }, { "char_e": 86, "char_s": 73, "time_e": 4.54, "time_s": 3.8 }, { "char_e": 93, "char_s": 88, "time_e": 4.78, "time_s": 4.58 }, { "char_e": 98, "char_s": 94, "time_e": 4.92, "time_s": 4.8 }, { "char_e": 110, "char_s": 99, "time_e": 6, "time_s": 4.96 }, { "char_e": 115, "char_s": 112, "time_e": 6.48, "time_s": 6.3 }, { "char_e": 119, "char_s": 116, "time_e": 6.64, "time_s": 6.5 }, { "char_e": 125, "char_s": 120, "time_e": 6.92, "time_s": 6.68 }, { "char_e": 128, "char_s": 126, "time_e": 7.04, "time_s": 6.98 }, { "char_e": 132, "char_s": 129, "time_e": 7.24, "time_s": 7.08 }, { "char_e": 134, "char_s": 133, "time_e": 7.34, "time_s": 7.28 }, { "char_e": 139, "char_s": 135, "time_e": 7.54, "time_s": 7.38 }, { "char_e": 139, "char_s": 135, "time_e": 8, "time_s": 7.6 }, { "char_e": 139, "char_s": 135, "time_e": 8.4, "time_s": 8.06 }, { "char_e": 141, "char_s": 140, "time_e": 8.82, "time_s": 8.44 }, { "char_e": 149, "char_s": 144, "time_e": 9.08, "time_s": 8.88 }, { "char_e": 161, "char_s": 150, "time_e": 9.68, "time_s": 9.14 }, { "char_e": 170, "char_s": 162, "time_e": 10.16, "time_s": 9.72 }, { "char_e": 180, "char_s": 171, "time_e": 10.6, "time_s": 10.2 }, { "char_e": 183, "char_s": 181, "time_e": 10.72, "time_s": 10.64 }, { "char_e": 193, "char_s": 184, "time_e": 11.16, "time_s": 10.78 }, { "char_e": 195, "char_s": 194, "time_e": 11.24, "time_s": 11.2 }, { "char_e": 202, "char_s": 196, "time_e": 11.6, "time_s": 11.26 }, { "char_e": 207, "char_s": 203, "time_e": 12.16, "time_s": 11.62 } ]
12.16
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u4_0-25
To jest ten sam mechanizm.
To jest ten sam mechanizm.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.08, "time_s": 0 }, { "char_e": 7, "char_s": 3, "time_e": 0.24, "time_s": 0.1 }, { "char_e": 11, "char_s": 8, "time_e": 0.42, "time_s": 0.28 }, { "char_e": 15, "char_s": 12, "time_e": 0.72, "time_s": 0.48 }, { "char_e": 25, "char_s": 16, "time_e": 1.76, "time_s": 0.76 } ]
1.76
2017-12-06
Tomczyk, Cezary
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u7_117-250
Wniosek o odroczenie jest wnioskiem formalnym, ale uzasadnienie tego wniosku ma się nijak i na dodatek jest chyba jakimś pomieszaniem.
Wniosek o odroczenie jest wnioskiem formalnym, ale uzasadnienie tego wniosku ma się nijak i na dodatek jest chyba jakimś pomieszaniem.
[ { "char_e": 7, "char_s": 0, "time_e": 0.52, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 8, "time_e": 0.6000000000000001, "time_s": 0.56 }, { "char_e": 20, "char_s": 10, "time_e": 1.32, "time_s": 0.66 }, { "char_e": 25, "char_s": 21, "time_e": 1.52, "time_s": 1.3599999999999999 }, { "char_e": 35, "char_s": 26, "time_e": 1.96, "time_s": 1.56 }, { "char_e": 45, "char_s": 36, "time_e": 2.58, "time_s": 2 }, { "char_e": 50, "char_s": 47, "time_e": 2.7800000000000002, "time_s": 2.62 }, { "char_e": 63, "char_s": 51, "time_e": 3.52, "time_s": 2.84 }, { "char_e": 68, "char_s": 64, "time_e": 3.7800000000000002, "time_s": 3.58 }, { "char_e": 76, "char_s": 69, "time_e": 4.28, "time_s": 3.84 }, { "char_e": 79, "char_s": 77, "time_e": 4.44, "time_s": 4.32 }, { "char_e": 83, "char_s": 80, "time_e": 4.7, "time_s": 4.5 }, { "char_e": 89, "char_s": 84, "time_e": 5.8, "time_s": 4.82 }, { "char_e": 91, "char_s": 90, "time_e": 6.06, "time_s": 6 }, { "char_e": 94, "char_s": 92, "time_e": 6.2, "time_s": 6.1 }, { "char_e": 102, "char_s": 95, "time_e": 6.74, "time_s": 6.26 }, { "char_e": 107, "char_s": 103, "time_e": 6.92, "time_s": 6.78 }, { "char_e": 113, "char_s": 108, "time_e": 7.16, "time_s": 6.96 }, { "char_e": 120, "char_s": 114, "time_e": 7.5, "time_s": 7.2 }, { "char_e": 133, "char_s": 121, "time_e": 8.16, "time_s": 7.5600000000000005 } ]
8.16
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u7_252-261
Co ma gen.
Co ma gen.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.12, "time_s": 0 }, { "char_e": 5, "char_s": 3, "time_e": 0.26, "time_s": 0.16 }, { "char_e": 9, "char_s": 6, "time_e": 0.8200000000000001, "time_s": 0.34 } ]
0.82
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u7_263-288
Pytel do dróg publicznych?
Pytel do dróg publicznych?
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.34, "time_s": 0 }, { "char_e": 8, "char_s": 6, "time_e": 0.5, "time_s": 0.4 }, { "char_e": 13, "char_s": 9, "time_e": 0.8, "time_s": 0.58 }, { "char_e": 25, "char_s": 14, "time_e": 1.98, "time_s": 0.88 } ]
1.98
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u7_320-345
Ale jest wniosek formalny.
Ale jest wniosek formalny.
[ { "char_e": 3, "char_s": 0, "time_e": 0.24, "time_s": 0 }, { "char_e": 8, "char_s": 4, "time_e": 0.54, "time_s": 0.28 }, { "char_e": 16, "char_s": 9, "time_e": 1.1400000000000001, "time_s": 0.56 }, { "char_e": 25, "char_s": 17, "time_e": 1.9, "time_s": 1.24 } ]
1.9
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u8_0-15
Panie Marszałku!
Panie Marszałku!
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.14, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 6, "time_e": 1.12, "time_s": 0.16 } ]
1.12
2017-12-06
Myrcha, Arkadiusz
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u8_30-319
Działając na podstawie art. 184, wnoszę o ogłoszenie przerwy i o to, żeby pan marszałek rozważył skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 5 regulaminu Sejmu w związku z toczącymi się pracami nad drukiem sejmowym nr 2003 - prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym.
Działając na podstawie art. 184, wnoszę o ogłoszenie przerwy i o to, żeby pan marszałek rozważył skorzystanie z uprawnień wynikających z art. 10 ust. 1 pkt 5 regulaminu Sejmu w związku z toczącymi się pracami nad drukiem sejmowym nr 2003 - prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym.
[ { "char_e": 9, "char_s": 0, "time_e": 0.30000000000000004, "time_s": 0 }, { "char_e": 12, "char_s": 10, "time_e": 0.36, "time_s": 0.32 }, { "char_e": 22, "char_s": 13, "time_e": 0.76, "time_s": 0.42 }, { "char_e": 26, "char_s": 23, "time_e": 1.16, "time_s": 0.78 }, { "char_e": 31, "char_s": 28, "time_e": 1.3, "time_s": 1.2 }, { "char_e": 31, "char_s": 28, "time_e": 1.7000000000000002, "time_s": 1.32 }, { "char_e": 31, "char_s": 28, "time_e": 2.54, "time_s": 1.74 }, { "char_e": 39, "char_s": 33, "time_e": 3.06, "time_s": 2.7 }, { "char_e": 41, "char_s": 40, "time_e": 3.18, "time_s": 3.1 }, { "char_e": 52, "char_s": 42, "time_e": 3.62, "time_s": 3.22 }, { "char_e": 60, "char_s": 53, "time_e": 3.98, "time_s": 3.66 }, { "char_e": 62, "char_s": 61, "time_e": 4.4, "time_s": 4.02 }, { "char_e": 64, "char_s": 63, "time_e": 4.44, "time_s": 4.42 }, { "char_e": 67, "char_s": 65, "time_e": 4.5, "time_s": 4.46 }, { "char_e": 73, "char_s": 69, "time_e": 4.64, "time_s": 4.52 }, { "char_e": 77, "char_s": 74, "time_e": 4.82, "time_s": 4.7 }, { "char_e": 87, "char_s": 78, "time_e": 5.82, "time_s": 4.86 }, { "char_e": 96, "char_s": 88, "time_e": 6.44, "time_s": 5.96 }, { "char_e": 109, "char_s": 97, "time_e": 7.06, "time_s": 6.54 }, { "char_e": 111, "char_s": 110, "time_e": 7.14, "time_s": 7.1 }, { "char_e": 121, "char_s": 112, "time_e": 7.72, "time_s": 7.18 }, { "char_e": 134, "char_s": 122, "time_e": 8.72, "time_s": 7.76 }, { "char_e": 136, "char_s": 135, "time_e": 8.8, "time_s": 8.76 }, { "char_e": 140, "char_s": 137, "time_e": 9.74, "time_s": 8.82 }, { "char_e": 144, "char_s": 142, "time_e": 10.5, "time_s": 10.08 }, { "char_e": 148, "char_s": 145, "time_e": 10.86, "time_s": 10.54 }, { "char_e": 151, "char_s": 150, "time_e": 11.1, "time_s": 10.88 }, { "char_e": 155, "char_s": 152, "time_e": 11.42, "time_s": 11.18 }, { "char_e": 157, "char_s": 156, "time_e": 11.8, "time_s": 11.48 }, { "char_e": 168, "char_s": 158, "time_e": 12.3, "time_s": 11.82 }, { "char_e": 174, "char_s": 169, "time_e": 12.6, "time_s": 12.34 }, { "char_e": 176, "char_s": 175, "time_e": 12.64, "time_s": 12.62 }, { "char_e": 184, "char_s": 177, "time_e": 13, "time_s": 12.68 }, { "char_e": 186, "char_s": 185, "time_e": 13.04, "time_s": 13.02 }, { "char_e": 196, "char_s": 187, "time_e": 13.5, "time_s": 13.1 }, { "char_e": 200, "char_s": 197, "time_e": 13.62, "time_s": 13.52 }, { "char_e": 208, "char_s": 201, "time_e": 14.32, "time_s": 13.66 }, { "char_e": 212, "char_s": 209, "time_e": 14.44, "time_s": 14.34 }, { "char_e": 220, "char_s": 213, "time_e": 14.7, "time_s": 14.48 }, { "char_e": 229, "char_s": 221, "time_e": 15.62, "time_s": 14.74 }, { "char_e": 232, "char_s": 230, "time_e": 15.8, "time_s": 15.7 }, { "char_e": 237, "char_s": 233, "time_e": 16.16, "time_s": 15.86 }, { "char_e": 237, "char_s": 233, "time_e": 16.56, "time_s": 16.2 }, { "char_e": 237, "char_s": 233, "time_e": 16.9, "time_s": 16.62 }, { "char_e": 252, "char_s": 240, "time_e": 17.38, "time_s": 16.96 }, { "char_e": 262, "char_s": 253, "time_e": 17.68, "time_s": 17.44 }, { "char_e": 269, "char_s": 263, "time_e": 17.98, "time_s": 17.7 }, { "char_e": 271, "char_s": 270, "time_e": 18.06, "time_s": 18.02 }, { "char_e": 278, "char_s": 272, "time_e": 18.92, "time_s": 18.12 }, { "char_e": 289, "char_s": 279, "time_e": 19.54, "time_s": 18.94 } ]
19.54
2017-12-06
Myrcha, Arkadiusz
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u8_321-475
Szanowni państwo, cała Polska widziała, w jak skandaliczny sposób pan poseł Stanisław Piotrowicz prowadził obrady Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Szanowni państwo, cała Polska widziała, w jak skandaliczny sposób pan poseł Stanisław Piotrowicz prowadził obrady Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.32, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 9, "time_e": 0.68, "time_s": 0.36 }, { "char_e": 22, "char_s": 18, "time_e": 1, "time_s": 0.74 }, { "char_e": 29, "char_s": 23, "time_e": 1.46, "time_s": 1.08 }, { "char_e": 38, "char_s": 30, "time_e": 2.46, "time_s": 1.5 }, { "char_e": 41, "char_s": 40, "time_e": 2.7, "time_s": 2.68 }, { "char_e": 45, "char_s": 42, "time_e": 2.86, "time_s": 2.7199999999999998 }, { "char_e": 58, "char_s": 46, "time_e": 3.56, "time_s": 2.9 }, { "char_e": 65, "char_s": 59, "time_e": 4.14, "time_s": 3.62 }, { "char_e": 69, "char_s": 66, "time_e": 4.36, "time_s": 4.2 }, { "char_e": 75, "char_s": 70, "time_e": 4.7, "time_s": 4.42 }, { "char_e": 85, "char_s": 76, "time_e": 5.24, "time_s": 4.74 }, { "char_e": 96, "char_s": 86, "time_e": 5.72, "time_s": 5.28 }, { "char_e": 106, "char_s": 97, "time_e": 6.2, "time_s": 5.76 }, { "char_e": 113, "char_s": 107, "time_e": 6.94, "time_s": 6.24 }, { "char_e": 121, "char_s": 114, "time_e": 7.32, "time_s": 7 }, { "char_e": 137, "char_s": 122, "time_e": 8.08, "time_s": 7.36 }, { "char_e": 139, "char_s": 138, "time_e": 8.16, "time_s": 8.12 }, { "char_e": 144, "char_s": 140, "time_e": 8.42, "time_s": 8.22 }, { "char_e": 154, "char_s": 145, "time_e": 9.34, "time_s": 8.46 } ]
9.34
2017-12-06
Myrcha, Arkadiusz
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u8_505-753
Chociaż przez 2 lata przyzwyczaił nas do naprawdę najniższego poziomu, to kolejny raz została przekroczona kolejna granica: odbieranie głosu, obrażanie gości, snucie jakichś insynuacji i odbieranie prawa posłom do zgłaszania i uzasadniania poprawek.
Chociaż przez 2 lata przyzwyczaił nas do naprawdę najniższego poziomu, to kolejny raz została przekroczona kolejna granica: odbieranie głosu, obrażanie gości, snucie jakichś insynuacji i odbieranie prawa posłom do zgłaszania i uzasadniania poprawek.
[ { "char_e": 7, "char_s": 0, "time_e": 0.46, "time_s": 0 }, { "char_e": 13, "char_s": 8, "time_e": 0.58, "time_s": 0.48 }, { "char_e": 15, "char_s": 14, "time_e": 0.8, "time_s": 0.6000000000000001 }, { "char_e": 20, "char_s": 16, "time_e": 1.16, "time_s": 0.84 }, { "char_e": 33, "char_s": 21, "time_e": 1.78, "time_s": 1.22 }, { "char_e": 37, "char_s": 34, "time_e": 1.98, "time_s": 1.82 }, { "char_e": 40, "char_s": 38, "time_e": 2.08, "time_s": 2.02 }, { "char_e": 49, "char_s": 41, "time_e": 2.54, "time_s": 2.12 }, { "char_e": 61, "char_s": 50, "time_e": 3.22, "time_s": 2.56 }, { "char_e": 69, "char_s": 62, "time_e": 4.04, "time_s": 3.2800000000000002 }, { "char_e": 73, "char_s": 71, "time_e": 4.16, "time_s": 4.1 }, { "char_e": 81, "char_s": 74, "time_e": 4.66, "time_s": 4.24 }, { "char_e": 85, "char_s": 82, "time_e": 4.9, "time_s": 4.7 }, { "char_e": 93, "char_s": 86, "time_e": 5.2, "time_s": 4.92 }, { "char_e": 106, "char_s": 94, "time_e": 5.76, "time_s": 5.24 }, { "char_e": 114, "char_s": 107, "time_e": 6.18, "time_s": 5.84 }, { "char_e": 122, "char_s": 115, "time_e": 7.12, "time_s": 6.24 }, { "char_e": 134, "char_s": 124, "time_e": 8.2, "time_s": 7.54 }, { "char_e": 140, "char_s": 135, "time_e": 9.12, "time_s": 8.26 }, { "char_e": 151, "char_s": 142, "time_e": 9.88, "time_s": 9.16 }, { "char_e": 157, "char_s": 152, "time_e": 10.84, "time_s": 9.94 }, { "char_e": 165, "char_s": 159, "time_e": 11.26, "time_s": 10.9 }, { "char_e": 173, "char_s": 166, "time_e": 11.64, "time_s": 11.28 }, { "char_e": 184, "char_s": 174, "time_e": 13.2, "time_s": 11.68 }, { "char_e": 186, "char_s": 185, "time_e": 14.06, "time_s": 13.52 }, { "char_e": 197, "char_s": 187, "time_e": 15.12, "time_s": 14.44 }, { "char_e": 203, "char_s": 198, "time_e": 15.64, "time_s": 15.22 }, { "char_e": 210, "char_s": 204, "time_e": 16.76, "time_s": 15.74 }, { "char_e": 213, "char_s": 211, "time_e": 17.44, "time_s": 16.9 }, { "char_e": 224, "char_s": 214, "time_e": 18.34, "time_s": 17.54 }, { "char_e": 226, "char_s": 225, "time_e": 18.48, "time_s": 18.38 }, { "char_e": 239, "char_s": 227, "time_e": 19.12, "time_s": 18.52 }, { "char_e": 248, "char_s": 240, "time_e": 20.24, "time_s": 19.2 } ]
20.24
2017-12-06
Myrcha, Arkadiusz
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u8_755-893
Szanowni państwo, to jest tak, jakby pan przewodniczący Stanisław Piotrowicz odbierał głos Polakom, których przecież posłowie reprezentują.
Szanowni państwo, to jest tak, jakby pan przewodniczący Stanisław Piotrowicz odbierał głos Polakom, których przecież posłowie reprezentują.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.32, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 9, "time_e": 0.74, "time_s": 0.38 }, { "char_e": 20, "char_s": 18, "time_e": 0.86, "time_s": 0.8 }, { "char_e": 25, "char_s": 21, "time_e": 1.02, "time_s": 0.88 }, { "char_e": 29, "char_s": 26, "time_e": 1.1, "time_s": 1.04 }, { "char_e": 36, "char_s": 31, "time_e": 1.32, "time_s": 1.12 }, { "char_e": 40, "char_s": 37, "time_e": 1.8599999999999999, "time_s": 1.38 }, { "char_e": 55, "char_s": 41, "time_e": 2.5, "time_s": 1.9 }, { "char_e": 65, "char_s": 56, "time_e": 2.92, "time_s": 2.52 }, { "char_e": 76, "char_s": 66, "time_e": 3.8200000000000003, "time_s": 2.98 }, { "char_e": 85, "char_s": 77, "time_e": 4.4, "time_s": 3.86 }, { "char_e": 90, "char_s": 86, "time_e": 4.72, "time_s": 4.46 }, { "char_e": 98, "char_s": 91, "time_e": 5.32, "time_s": 4.78 }, { "char_e": 107, "char_s": 100, "time_e": 5.62, "time_s": 5.36 }, { "char_e": 116, "char_s": 108, "time_e": 6.3, "time_s": 5.68 }, { "char_e": 125, "char_s": 117, "time_e": 6.72, "time_s": 6.34 }, { "char_e": 138, "char_s": 126, "time_e": 7.88, "time_s": 6.74 } ]
7.88
2017-12-06
Myrcha, Arkadiusz
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u8_895-1110
Z tego tytułu zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana przewodniczącego Piotrowicza z art. 231, chodzi o przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
Z tego tytułu zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana przewodniczącego Piotrowicza z art. 231, chodzi o przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
[ { "char_e": 1, "char_s": 0, "time_e": 0.02, "time_s": 0 }, { "char_e": 6, "char_s": 2, "time_e": 0.24, "time_s": 0.06 }, { "char_e": 13, "char_s": 7, "time_e": 0.66, "time_s": 0.30000000000000004 }, { "char_e": 21, "char_s": 14, "time_e": 1.06, "time_s": 0.7000000000000001 }, { "char_e": 29, "char_s": 22, "time_e": 1.74, "time_s": 1.1 }, { "char_e": 43, "char_s": 30, "time_e": 2.32, "time_s": 1.78 }, { "char_e": 46, "char_s": 44, "time_e": 2.44, "time_s": 2.36 }, { "char_e": 58, "char_s": 47, "time_e": 3.58, "time_s": 2.48 }, { "char_e": 60, "char_s": 59, "time_e": 5.54, "time_s": 5.02 }, { "char_e": 71, "char_s": 61, "time_e": 6.08, "time_s": 5.68 }, { "char_e": 83, "char_s": 72, "time_e": 6.46, "time_s": 6.12 }, { "char_e": 96, "char_s": 84, "time_e": 6.98, "time_s": 6.48 }, { "char_e": 102, "char_s": 97, "time_e": 7.18, "time_s": 7.02 }, { "char_e": 107, "char_s": 103, "time_e": 7.82, "time_s": 7.22 }, { "char_e": 124, "char_s": 108, "time_e": 8.36, "time_s": 7.86 }, { "char_e": 136, "char_s": 125, "time_e": 8.96, "time_s": 8.42 }, { "char_e": 138, "char_s": 137, "time_e": 9.3, "time_s": 9.02 }, { "char_e": 142, "char_s": 139, "time_e": 9.7, "time_s": 9.32 }, { "char_e": 147, "char_s": 144, "time_e": 9.96, "time_s": 9.74 }, { "char_e": 147, "char_s": 144, "time_e": 10.36, "time_s": 9.98 }, { "char_e": 147, "char_s": 144, "time_e": 10.6, "time_s": 10.4 }, { "char_e": 155, "char_s": 149, "time_e": 10.86, "time_s": 10.64 }, { "char_e": 157, "char_s": 156, "time_e": 10.9, "time_s": 10.88 }, { "char_e": 171, "char_s": 158, "time_e": 11.44, "time_s": 10.92 }, { "char_e": 181, "char_s": 172, "time_e": 12.3, "time_s": 11.48 }, { "char_e": 187, "char_s": 182, "time_e": 12.46, "time_s": 12.32 }, { "char_e": 203, "char_s": 188, "time_e": 12.94, "time_s": 12.5 }, { "char_e": 215, "char_s": 204, "time_e": 13.8, "time_s": 12.98 } ]
13.8
2017-12-06
Myrcha, Arkadiusz
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u8_1112-1244
Bo pan poseł Stanisław Piotrowicz, tak jak każdy inny funkcjonariusz publiczny, musi ponosić odpowiedzialność za przekroczenie prawa.
Bo pan poseł Stanisław Piotrowicz, tak jak każdy inny funkcjonariusz publiczny, musi ponosić odpowiedzialność za przekroczenie prawa.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.04, "time_s": 0 }, { "char_e": 6, "char_s": 3, "time_e": 0.28, "time_s": 0.1 }, { "char_e": 12, "char_s": 7, "time_e": 0.54, "time_s": 0.32 }, { "char_e": 22, "char_s": 13, "time_e": 0.88, "time_s": 0.56 }, { "char_e": 33, "char_s": 23, "time_e": 1.8399999999999999, "time_s": 1.42 }, { "char_e": 38, "char_s": 35, "time_e": 1.96, "time_s": 1.8599999999999999 }, { "char_e": 42, "char_s": 39, "time_e": 2.1, "time_s": 1.98 }, { "char_e": 48, "char_s": 43, "time_e": 2.54, "time_s": 2.14 }, { "char_e": 53, "char_s": 49, "time_e": 2.76, "time_s": 2.58 }, { "char_e": 68, "char_s": 54, "time_e": 3.26, "time_s": 2.8200000000000003 }, { "char_e": 78, "char_s": 69, "time_e": 4.22, "time_s": 3.3 }, { "char_e": 84, "char_s": 80, "time_e": 4.5600000000000005, "time_s": 4.32 }, { "char_e": 92, "char_s": 85, "time_e": 5.02, "time_s": 4.62 }, { "char_e": 109, "char_s": 93, "time_e": 6.28, "time_s": 5.06 }, { "char_e": 112, "char_s": 110, "time_e": 6.38, "time_s": 6.32 }, { "char_e": 126, "char_s": 113, "time_e": 6.94, "time_s": 6.42 }, { "char_e": 132, "char_s": 127, "time_e": 7.78, "time_s": 7 } ]
7.78
2017-12-06
Myrcha, Arkadiusz
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u8_1246-1382
Nawet jeżeli państwu się wydaje, że możecie stać ponad prawem tylko dlatego, że prokurator generalny jest państwa kolegą, to mylicie się.
Nawet jeżeli państwu się wydaje, że możecie stać ponad prawem tylko dlatego, że prokurator generalny jest państwa kolegą, to mylicie się.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.26, "time_s": 0 }, { "char_e": 12, "char_s": 6, "time_e": 0.46, "time_s": 0.28 }, { "char_e": 20, "char_s": 13, "time_e": 0.8200000000000001, "time_s": 0.52 }, { "char_e": 24, "char_s": 21, "time_e": 0.96, "time_s": 0.86 }, { "char_e": 31, "char_s": 25, "time_e": 1.8599999999999999, "time_s": 1 }, { "char_e": 35, "char_s": 33, "time_e": 1.96, "time_s": 1.9 }, { "char_e": 43, "char_s": 36, "time_e": 2.3, "time_s": 2 }, { "char_e": 48, "char_s": 44, "time_e": 2.52, "time_s": 2.34 }, { "char_e": 54, "char_s": 49, "time_e": 2.84, "time_s": 2.58 }, { "char_e": 61, "char_s": 55, "time_e": 3.16, "time_s": 2.9 }, { "char_e": 67, "char_s": 62, "time_e": 3.38, "time_s": 3.2 }, { "char_e": 75, "char_s": 68, "time_e": 3.76, "time_s": 3.42 }, { "char_e": 79, "char_s": 77, "time_e": 3.88, "time_s": 3.8 }, { "char_e": 90, "char_s": 80, "time_e": 4.36, "time_s": 3.94 }, { "char_e": 100, "char_s": 91, "time_e": 4.82, "time_s": 4.4 }, { "char_e": 105, "char_s": 101, "time_e": 4.92, "time_s": 4.84 }, { "char_e": 113, "char_s": 106, "time_e": 5.26, "time_s": 4.96 }, { "char_e": 120, "char_s": 114, "time_e": 6.08, "time_s": 5.32 }, { "char_e": 124, "char_s": 122, "time_e": 6.24, "time_s": 6.18 }, { "char_e": 132, "char_s": 125, "time_e": 6.72, "time_s": 6.3 }, { "char_e": 136, "char_s": 133, "time_e": 7.32, "time_s": 6.78 } ]
7.32
2017-12-06
Myrcha, Arkadiusz
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u8_1384-1424
I panie marszałku, apeluję do pana, żeby.
I panie marszałku, apeluję do pana, żeby.
[ { "char_e": 1, "char_s": 0, "time_e": 0.1, "time_s": 0 }, { "char_e": 7, "char_s": 2, "time_e": 0.34, "time_s": 0.14 }, { "char_e": 17, "char_s": 8, "time_e": 1.34, "time_s": 0.36 }, { "char_e": 26, "char_s": 19, "time_e": 2.34, "time_s": 1.9 }, { "char_e": 29, "char_s": 27, "time_e": 2.46, "time_s": 2.4 }, { "char_e": 34, "char_s": 30, "time_e": 2.8, "time_s": 2.52 }, { "char_e": 40, "char_s": 36, "time_e": 3.04, "time_s": 2.86 } ]
3.04
2017-12-06
Myrcha, Arkadiusz
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u8_1586-1725
Naprawdę bowiem nie przystoi, aby pracami komisji sprawiedliwości kierowała osoba, która łamie prawo i jest prokuratorem ze stanu wojennego.
Naprawdę bowiem nie przystoi, aby pracami komisji sprawiedliwości kierowała osoba, która łamie prawo i jest prokuratorem ze stanu wojennego.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.34, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 9, "time_e": 0.48, "time_s": 0.36 }, { "char_e": 19, "char_s": 16, "time_e": 0.58, "time_s": 0.5 }, { "char_e": 28, "char_s": 20, "time_e": 1.12, "time_s": 0.62 }, { "char_e": 33, "char_s": 30, "time_e": 1.3, "time_s": 1.16 }, { "char_e": 41, "char_s": 34, "time_e": 1.74, "time_s": 1.3599999999999999 }, { "char_e": 49, "char_s": 42, "time_e": 2.1, "time_s": 1.82 }, { "char_e": 65, "char_s": 50, "time_e": 3.34, "time_s": 2.14 }, { "char_e": 75, "char_s": 66, "time_e": 3.94, "time_s": 3.42 }, { "char_e": 81, "char_s": 76, "time_e": 4.32, "time_s": 4 }, { "char_e": 88, "char_s": 83, "time_e": 4.58, "time_s": 4.36 }, { "char_e": 94, "char_s": 89, "time_e": 4.96, "time_s": 4.66 }, { "char_e": 100, "char_s": 95, "time_e": 5.84, "time_s": 5.04 }, { "char_e": 102, "char_s": 101, "time_e": 5.96, "time_s": 5.94 }, { "char_e": 107, "char_s": 103, "time_e": 6.16, "time_s": 5.98 }, { "char_e": 120, "char_s": 108, "time_e": 7.26, "time_s": 6.2 }, { "char_e": 123, "char_s": 121, "time_e": 7.64, "time_s": 7.44 }, { "char_e": 129, "char_s": 124, "time_e": 7.98, "time_s": 7.68 }, { "char_e": 139, "char_s": 130, "time_e": 9.12, "time_s": 8.04 } ]
9.12
2017-12-06
Myrcha, Arkadiusz
M
1984
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u11_46-122
Wniosek formalny zgłosił poseł Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość.
Wniosek formalny zgłosił poseł Arkadiusz Czartoryski, Prawo i Sprawiedliwość.
[ { "char_e": 7, "char_s": 0, "time_e": 0.34, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 8, "time_e": 0.76, "time_s": 0.38 }, { "char_e": 24, "char_s": 17, "time_e": 1.18, "time_s": 0.8200000000000001 }, { "char_e": 30, "char_s": 25, "time_e": 1.52, "time_s": 1.26 }, { "char_e": 40, "char_s": 31, "time_e": 2.06, "time_s": 1.58 }, { "char_e": 52, "char_s": 41, "time_e": 2.7800000000000002, "time_s": 2.1 }, { "char_e": 59, "char_s": 54, "time_e": 3.08, "time_s": 2.84 }, { "char_e": 61, "char_s": 60, "time_e": 3.16, "time_s": 3.12 }, { "char_e": 76, "char_s": 62, "time_e": 4.38, "time_s": 3.2 } ]
4.38
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u12_0-15
Panie Marszałku!
Panie Marszałku!
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.16, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 6, "time_e": 1.2, "time_s": 0.18 } ]
1.2
2017-12-06
Czartoryski, Arkadiusz
M
1966
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u12_17-30
Wysoki Sejmie!
Wysoki Sejmie!
[ { "char_e": 6, "char_s": 0, "time_e": 0.32, "time_s": 0 }, { "char_e": 13, "char_s": 7, "time_e": 1.16, "time_s": 0.36 } ]
1.16
2017-12-06
Czartoryski, Arkadiusz
M
1966
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u12_32-53
Proszę o chwilę uwagi.
Proszę o chwilę uwagi.
[ { "char_e": 6, "char_s": 0, "time_e": 0.26, "time_s": 0 }, { "char_e": 8, "char_s": 7, "time_e": 0.30000000000000004, "time_s": 0.28 }, { "char_e": 15, "char_s": 9, "time_e": 0.6000000000000001, "time_s": 0.32 }, { "char_e": 21, "char_s": 16, "time_e": 1.44, "time_s": 0.64 } ]
1.44
2017-12-06
Czartoryski, Arkadiusz
M
1966
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u12_55-126
Zginął człowiek, funkcjonariusz państwa polskiego, policjant na służbie.
Zginął człowiek, funkcjonariusz państwa polskiego, policjant na służbie.
[ { "char_e": 6, "char_s": 0, "time_e": 0.42, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 7, "time_e": 1.44, "time_s": 0.46 }, { "char_e": 31, "char_s": 17, "time_e": 2.5, "time_s": 1.8599999999999999 }, { "char_e": 39, "char_s": 32, "time_e": 2.92, "time_s": 2.56 }, { "char_e": 49, "char_s": 40, "time_e": 3.92, "time_s": 2.96 }, { "char_e": 60, "char_s": 51, "time_e": 5.12, "time_s": 4.62 }, { "char_e": 63, "char_s": 61, "time_e": 5.22, "time_s": 5.14 }, { "char_e": 71, "char_s": 64, "time_e": 6.14, "time_s": 5.28 } ]
6.14
2017-12-06
Czartoryski, Arkadiusz
M
1966
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u13_0-85
Z wnioskiem formalnym zgłosił się również poseł Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość.
Z wnioskiem formalnym zgłosił się również poseł Waldemar Buda, Prawo i Sprawiedliwość.
[ { "char_e": 1, "char_s": 0, "time_e": 0.02, "time_s": 0 }, { "char_e": 11, "char_s": 2, "time_e": 0.46, "time_s": 0.04 }, { "char_e": 21, "char_s": 12, "time_e": 0.92, "time_s": 0.5 }, { "char_e": 29, "char_s": 22, "time_e": 1.3, "time_s": 0.98 }, { "char_e": 33, "char_s": 30, "time_e": 1.48, "time_s": 1.34 }, { "char_e": 41, "char_s": 34, "time_e": 1.78, "time_s": 1.52 }, { "char_e": 47, "char_s": 42, "time_e": 2.08, "time_s": 1.8599999999999999 }, { "char_e": 56, "char_s": 48, "time_e": 2.52, "time_s": 2.1 }, { "char_e": 61, "char_s": 57, "time_e": 2.8, "time_s": 2.58 }, { "char_e": 68, "char_s": 63, "time_e": 3.08, "time_s": 2.86 }, { "char_e": 70, "char_s": 69, "time_e": 3.16, "time_s": 3.12 }, { "char_e": 85, "char_s": 71, "time_e": 4.34, "time_s": 3.2 } ]
4.34
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u14_0-15
Panie Marszałku!
Panie Marszałku!
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.14, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 6, "time_e": 1.1400000000000001, "time_s": 0.16 } ]
1.14
2017-12-06
Buda, Waldemar
M
1982
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u14_17-34
Panowie Premierzy!
Panowie Premierzy!
[ { "char_e": 7, "char_s": 0, "time_e": 0.2, "time_s": 0 }, { "char_e": 17, "char_s": 8, "time_e": 0.88, "time_s": 0.26 } ]
0.88
2017-12-06
Buda, Waldemar
M
1982
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u14_36-47
Wysoka Izbo!
Wysoka Izbo!
[ { "char_e": 6, "char_s": 0, "time_e": 0.28, "time_s": 0 }, { "char_e": 11, "char_s": 7, "time_e": 1.06, "time_s": 0.34 } ]
1.06
2017-12-06
Buda, Waldemar
M
1982
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u14_505-631
Żądam, szanowni państwo, ażeby Grzegorz Schetyna przedłożył protokół z tego spotkania i wyjaśnił, co na tym spotkaniu ustalono.
Żądam, szanowni państwo, ażeby Grzegorz Schetyna przedłożył protokół z tego spotkania i wyjaśnił, co na tym spotkaniu ustalono.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.32, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 7, "time_e": 0.68, "time_s": 0.36 }, { "char_e": 23, "char_s": 16, "time_e": 1.08, "time_s": 0.74 }, { "char_e": 30, "char_s": 25, "time_e": 1.82, "time_s": 1.12 }, { "char_e": 39, "char_s": 31, "time_e": 2.14, "time_s": 1.8599999999999999 }, { "char_e": 48, "char_s": 40, "time_e": 2.5, "time_s": 2.16 }, { "char_e": 59, "char_s": 49, "time_e": 3.02, "time_s": 2.56 }, { "char_e": 68, "char_s": 60, "time_e": 3.48, "time_s": 3.08 }, { "char_e": 70, "char_s": 69, "time_e": 3.56, "time_s": 3.54 }, { "char_e": 75, "char_s": 71, "time_e": 3.74, "time_s": 3.6 }, { "char_e": 85, "char_s": 76, "time_e": 4.8, "time_s": 3.7800000000000002 }, { "char_e": 87, "char_s": 86, "time_e": 5.1, "time_s": 5.06 }, { "char_e": 96, "char_s": 88, "time_e": 6.24, "time_s": 5.14 }, { "char_e": 100, "char_s": 98, "time_e": 6.54, "time_s": 6.34 }, { "char_e": 103, "char_s": 101, "time_e": 6.66, "time_s": 6.58 }, { "char_e": 107, "char_s": 104, "time_e": 6.84, "time_s": 6.74 }, { "char_e": 117, "char_s": 108, "time_e": 7.4, "time_s": 6.88 }, { "char_e": 126, "char_s": 118, "time_e": 8.46, "time_s": 7.42 } ]
8.46
2017-12-06
Buda, Waldemar
M
1982
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u14_711-860
Szanowni państwo, potrzebne jest również ustalenie, czy sędziowie są asystentami którychś posłów z Platformy, bo to wpływałoby na ich status sędziego.
Szanowni państwo, potrzebne jest również ustalenie, czy sędziowie są asystentami którychś posłów z Platformy, bo to wpływałoby na ich status sędziego.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.30000000000000004, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 9, "time_e": 0.66, "time_s": 0.36 }, { "char_e": 27, "char_s": 18, "time_e": 1.2, "time_s": 0.74 }, { "char_e": 32, "char_s": 28, "time_e": 1.38, "time_s": 1.24 }, { "char_e": 40, "char_s": 33, "time_e": 1.8, "time_s": 1.42 }, { "char_e": 50, "char_s": 41, "time_e": 2.7, "time_s": 1.82 }, { "char_e": 55, "char_s": 52, "time_e": 3.36, "time_s": 3 }, { "char_e": 65, "char_s": 56, "time_e": 4.44, "time_s": 3.42 }, { "char_e": 68, "char_s": 66, "time_e": 4.78, "time_s": 4.54 }, { "char_e": 80, "char_s": 69, "time_e": 5.82, "time_s": 4.82 }, { "char_e": 89, "char_s": 81, "time_e": 6.42, "time_s": 6.14 }, { "char_e": 96, "char_s": 90, "time_e": 6.76, "time_s": 6.5 }, { "char_e": 98, "char_s": 97, "time_e": 6.8, "time_s": 6.78 }, { "char_e": 108, "char_s": 99, "time_e": 7.24, "time_s": 6.82 }, { "char_e": 112, "char_s": 110, "time_e": 7.34, "time_s": 7.28 }, { "char_e": 115, "char_s": 113, "time_e": 7.46, "time_s": 7.4 }, { "char_e": 126, "char_s": 116, "time_e": 8.02, "time_s": 7.6 }, { "char_e": 129, "char_s": 127, "time_e": 8.1, "time_s": 8.04 }, { "char_e": 133, "char_s": 130, "time_e": 8.22, "time_s": 8.16 }, { "char_e": 140, "char_s": 134, "time_e": 8.52, "time_s": 8.24 }, { "char_e": 149, "char_s": 141, "time_e": 9.44, "time_s": 8.56 } ]
9.44
2017-12-06
Buda, Waldemar
M
1982
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u14_862-923
Czy oni rzeczywiście pracują na rzecz Platformy Obywatelskiej?
Czy oni rzeczywiście pracują na rzecz Platformy Obywatelskiej?
[ { "char_e": 3, "char_s": 0, "time_e": 0.12, "time_s": 0 }, { "char_e": 7, "char_s": 4, "time_e": 0.28, "time_s": 0.14 }, { "char_e": 20, "char_s": 8, "time_e": 0.88, "time_s": 0.32 }, { "char_e": 28, "char_s": 21, "time_e": 1.32, "time_s": 0.9400000000000001 }, { "char_e": 31, "char_s": 29, "time_e": 1.4, "time_s": 1.34 }, { "char_e": 37, "char_s": 32, "time_e": 1.58, "time_s": 1.44 }, { "char_e": 47, "char_s": 38, "time_e": 1.9, "time_s": 1.6 }, { "char_e": 61, "char_s": 48, "time_e": 2.64, "time_s": 1.92 } ]
2.64
2017-12-06
Buda, Waldemar
M
1982
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u15_169-196
Przystępujemy do głosowania.
Przystępujemy do głosowania.
[ { "char_e": 13, "char_s": 0, "time_e": 0.66, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 14, "time_e": 0.78, "time_s": 0.72 }, { "char_e": 27, "char_s": 17, "time_e": 1.88, "time_s": 0.84 } ]
1.88
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u15_298-314
Kto jest przeciw?
Kto jest przeciw?
[ { "char_e": 3, "char_s": 0, "time_e": 0.32, "time_s": 0 }, { "char_e": 8, "char_s": 4, "time_e": 0.46, "time_s": 0.34 }, { "char_e": 16, "char_s": 9, "time_e": 1.46, "time_s": 0.52 } ]
1.46
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u15_316-333
Kto się wstrzymał?
Kto się wstrzymał?
[ { "char_e": 3, "char_s": 0, "time_e": 0.30000000000000004, "time_s": 0 }, { "char_e": 7, "char_s": 4, "time_e": 0.42, "time_s": 0.34 }, { "char_e": 17, "char_s": 8, "time_e": 1.3, "time_s": 0.46 } ]
1.3
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u15_415-451
Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.
Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił.
[ { "char_e": 10, "char_s": 0, "time_e": 0.42, "time_s": 0 }, { "char_e": 14, "char_s": 12, "time_e": 0.56, "time_s": 0.48 }, { "char_e": 19, "char_s": 15, "time_e": 1.32, "time_s": 0.62 }, { "char_e": 27, "char_s": 20, "time_e": 2.22, "time_s": 1.34 }, { "char_e": 36, "char_s": 28, "time_e": 3.3, "time_s": 2.48 } ]
3.3
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u15_700-748
Sprawozdania to odpowiednio druki nr 2071 i 2070.
Sprawozdania to odpowiednio druki nr 2071 i 2070.
[ { "char_e": 12, "char_s": 0, "time_e": 0.52, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 13, "time_e": 0.66, "time_s": 0.6000000000000001 }, { "char_e": 27, "char_s": 16, "time_e": 1.6800000000000002, "time_s": 0.68 }, { "char_e": 33, "char_s": 28, "time_e": 1.9, "time_s": 1.76 }, { "char_e": 36, "char_s": 34, "time_e": 2.02, "time_s": 1.92 }, { "char_e": 41, "char_s": 37, "time_e": 2.18, "time_s": 2.04 }, { "char_e": 41, "char_s": 37, "time_e": 2.62, "time_s": 2.24 }, { "char_e": 41, "char_s": 37, "time_e": 3.18, "time_s": 2.66 }, { "char_e": 41, "char_s": 37, "time_e": 3.42, "time_s": 3.22 }, { "char_e": 43, "char_s": 42, "time_e": 3.46, "time_s": 3.44 }, { "char_e": 48, "char_s": 44, "time_e": 3.62, "time_s": 3.48 }, { "char_e": 48, "char_s": 44, "time_e": 4.04, "time_s": 3.68 }, { "char_e": 48, "char_s": 44, "time_e": 5.12, "time_s": 4.08 } ]
5.12
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u15_750-863
Na posiedzeniu Konwentu zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku dziennego o drugie czytania tych projektów.
Na posiedzeniu Konwentu zgłoszono sprzeciw wobec uzupełnienia porządku dziennego o drugie czytania tych projektów.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.06, "time_s": 0 }, { "char_e": 14, "char_s": 3, "time_e": 0.54, "time_s": 0.12 }, { "char_e": 23, "char_s": 15, "time_e": 1.02, "time_s": 0.6000000000000001 }, { "char_e": 33, "char_s": 24, "time_e": 1.46, "time_s": 1.08 }, { "char_e": 42, "char_s": 34, "time_e": 2.12, "time_s": 1.56 }, { "char_e": 48, "char_s": 43, "time_e": 2.52, "time_s": 2.16 }, { "char_e": 61, "char_s": 49, "time_e": 3.16, "time_s": 2.56 }, { "char_e": 70, "char_s": 62, "time_e": 3.6, "time_s": 3.22 }, { "char_e": 80, "char_s": 71, "time_e": 4.02, "time_s": 3.64 }, { "char_e": 82, "char_s": 81, "time_e": 4.08, "time_s": 4.04 }, { "char_e": 89, "char_s": 83, "time_e": 4.36, "time_s": 4.12 }, { "char_e": 98, "char_s": 90, "time_e": 5.22, "time_s": 4.4 }, { "char_e": 103, "char_s": 99, "time_e": 5.68, "time_s": 5.52 }, { "char_e": 113, "char_s": 104, "time_e": 6.24, "time_s": 5.74 } ]
6.24
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u15_865-945
Są to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkty sporne porządku dziennego.
Są to, w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu, punkty sporne porządku dziennego.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.16, "time_s": 0 }, { "char_e": 5, "char_s": 3, "time_e": 0.30000000000000004, "time_s": 0.22 }, { "char_e": 8, "char_s": 7, "time_e": 0.44, "time_s": 0.36 }, { "char_e": 13, "char_s": 9, "time_e": 0.7000000000000001, "time_s": 0.46 }, { "char_e": 17, "char_s": 14, "time_e": 1.1, "time_s": 0.72 }, { "char_e": 22, "char_s": 19, "time_e": 1.32, "time_s": 1.16 }, { "char_e": 22, "char_s": 19, "time_e": 1.8, "time_s": 1.3599999999999999 }, { "char_e": 22, "char_s": 19, "time_e": 1.92, "time_s": 1.82 }, { "char_e": 26, "char_s": 23, "time_e": 2.14, "time_s": 1.94 }, { "char_e": 29, "char_s": 28, "time_e": 2.48, "time_s": 2.2 }, { "char_e": 40, "char_s": 30, "time_e": 2.92, "time_s": 2.5 }, { "char_e": 46, "char_s": 41, "time_e": 3.8, "time_s": 2.98 }, { "char_e": 54, "char_s": 48, "time_e": 5.06, "time_s": 4.72 }, { "char_e": 61, "char_s": 55, "time_e": 5.84, "time_s": 5.12 }, { "char_e": 70, "char_s": 62, "time_e": 6.32, "time_s": 5.92 }, { "char_e": 80, "char_s": 71, "time_e": 7.14, "time_s": 6.38 } ]
7.14
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u15_1331-1394
Z wnioskiem formalnym zgłosiła się poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz.
Z wnioskiem formalnym zgłosiła się poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz.
[ { "char_e": 1, "char_s": 0, "time_e": 0.72, "time_s": 0 }, { "char_e": 11, "char_s": 2, "time_e": 1.52, "time_s": 1.16 }, { "char_e": 21, "char_s": 12, "time_e": 1.96, "time_s": 1.54 }, { "char_e": 30, "char_s": 22, "time_e": 2.34, "time_s": 2 }, { "char_e": 34, "char_s": 31, "time_e": 2.46, "time_s": 2.38 }, { "char_e": 40, "char_s": 35, "time_e": 2.92, "time_s": 2.54 }, { "char_e": 47, "char_s": 41, "time_e": 3.2800000000000002, "time_s": 3 }, { "char_e": 54, "char_s": 48, "time_e": 3.66, "time_s": 3.36 }, { "char_e": 63, "char_s": 55, "time_e": 4.6, "time_s": 3.7 } ]
4.6
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u16_17-28
Wysoka Izbo!
Wysoka Izbo!
[ { "char_e": 6, "char_s": 0, "time_e": 0.34, "time_s": 0 }, { "char_e": 11, "char_s": 7, "time_e": 1.16, "time_s": 0.38 } ]
1.16
2017-12-06
Gasiuk-Pihowicz, Kamila
F
1983
KO
-
Opposition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u21_0-20
Dziękuję, pani poseł.
Dziękuję, pani poseł.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.44, "time_s": 0 }, { "char_e": 14, "char_s": 10, "time_e": 0.7000000000000001, "time_s": 0.5 }, { "char_e": 20, "char_s": 15, "time_e": 1.6, "time_s": 0.78 } ]
1.6
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M
1955
PiS
Right
Coalition
ParlaMint-PL_2017-12-06-sejm-53-1.u21_22-49
Przystępujemy do głosowania.
Przystępujemy do głosowania.
[ { "char_e": 13, "char_s": 0, "time_e": 0.74, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 14, "time_e": 0.86, "time_s": 0.8 }, { "char_e": 27, "char_s": 17, "time_e": 1.94, "time_s": 0.92 } ]
1.94
2017-12-06
Kuchciński, Marek
M