id
stringlengths
34
43
audio
audioduration (s)
0.1
30
text
stringlengths
3
531
text_normalised
stringlengths
3
531
words
listlengths
1
90
audio_length
float64
0.1
30
date
stringclasses
27 values
speaker_name
stringclasses
168 values
speaker_gender
stringclasses
3 values
speaker_birth
stringclasses
40 values
speaker_party
stringclasses
22 values
party_orientation
stringclasses
10 values
party_status
stringclasses
3 values
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_9028-9159
Državno izborno povjerenstvo 23. studenog 2015. godine objavilo je konačne službene rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.
Državno izborno povjerenstvo 23. studenog 2015. godine objavilo je konačne službene rezultate izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.
[ { "char_e": 7, "char_s": 0, "time_e": 0.34, "time_s": 0 }, { "char_e": 15, "char_s": 8, "time_e": 0.68, "time_s": 0.4 }, { "char_e": 28, "char_s": 16, "time_e": 1.26, "time_s": 0.74 }, { "char_e": 31, "char_s": 29, "time_e": 1.8399999999999999, "time_s": 1.34 }, { "char_e": 41, "char_s": 33, "time_e": 2.26, "time_s": 1.88 }, { "char_e": 46, "char_s": 42, "time_e": 3.18, "time_s": 2.32 }, { "char_e": 54, "char_s": 48, "time_e": 3.48, "time_s": 3.24 }, { "char_e": 63, "char_s": 55, "time_e": 4.02, "time_s": 3.5 }, { "char_e": 66, "char_s": 64, "time_e": 4.1, "time_s": 4.06 }, { "char_e": 74, "char_s": 67, "time_e": 4.64, "time_s": 4.22 }, { "char_e": 83, "char_s": 75, "time_e": 5.08, "time_s": 4.68 }, { "char_e": 93, "char_s": 84, "time_e": 5.88, "time_s": 5.12 }, { "char_e": 100, "char_s": 94, "time_e": 6.32, "time_s": 5.92 }, { "char_e": 103, "char_s": 101, "time_e": 6.64, "time_s": 6.38 }, { "char_e": 114, "char_s": 104, "time_e": 7.24, "time_s": 6.74 }, { "char_e": 116, "char_s": 115, "time_e": 7.28, "time_s": 7.26 }, { "char_e": 125, "char_s": 117, "time_e": 7.7, "time_s": 7.3 }, { "char_e": 131, "char_s": 126, "time_e": 8.6, "time_s": 7.8 } ]
8.6
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_9417-9553
Obavještavam vas da je prema izvješću Državnog izbornog povjerenstva od 23. studenog 2015. godine u Hrvatski sabor izabran 151 zastupnik.
Obavještavam vas da je prema izvješću Državnog izbornog povjerenstva od 23. studenog 2015. godine u Hrvatski sabor izabran 151 zastupnik.
[ { "char_e": 12, "char_s": 0, "time_e": 0.68, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 13, "time_e": 0.9, "time_s": 0.72 }, { "char_e": 19, "char_s": 17, "time_e": 1.06, "time_s": 0.96 }, { "char_e": 22, "char_s": 20, "time_e": 1.18, "time_s": 1.1 }, { "char_e": 28, "char_s": 23, "time_e": 1.54, "time_s": 1.28 }, { "char_e": 37, "char_s": 29, "time_e": 1.96, "time_s": 1.58 }, { "char_e": 46, "char_s": 38, "time_e": 2.4, "time_s": 2.02 }, { "char_e": 55, "char_s": 47, "time_e": 2.7800000000000002, "time_s": 2.42 }, { "char_e": 68, "char_s": 56, "time_e": 3.9, "time_s": 2.84 }, { "char_e": 71, "char_s": 69, "time_e": 4.28, "time_s": 4.12 }, { "char_e": 74, "char_s": 72, "time_e": 5.32, "time_s": 4.42 }, { "char_e": 84, "char_s": 76, "time_e": 6, "time_s": 5.36 }, { "char_e": 89, "char_s": 85, "time_e": 6.92, "time_s": 6.02 }, { "char_e": 97, "char_s": 91, "time_e": 7.78, "time_s": 6.98 }, { "char_e": 99, "char_s": 98, "time_e": 7.88, "time_s": 7.86 }, { "char_e": 108, "char_s": 100, "time_e": 8.36, "time_s": 7.96 }, { "char_e": 114, "char_s": 109, "time_e": 8.94, "time_s": 8.46 }, { "char_e": 122, "char_s": 115, "time_e": 9.62, "time_s": 8.96 }, { "char_e": 126, "char_s": 123, "time_e": 11.28, "time_s": 9.72 }, { "char_e": 136, "char_s": 127, "time_e": 12.12, "time_s": 11.36 } ]
12.12
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_9555-9678
Prema evidenciji i evidencijskim listićima koji su predani prije početka ove sjednice nazočno je 151 zastupnica i zastupnik.
Prema evidenciji i evidencijskim listićima koji su predani prije početka ove sjednice nazočno je 151 zastupnica i zastupnik.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.56, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 6, "time_e": 1.52, "time_s": 0.62 }, { "char_e": 18, "char_s": 17, "time_e": 1.56, "time_s": 1.54 }, { "char_e": 32, "char_s": 19, "time_e": 2.34, "time_s": 1.6400000000000001 }, { "char_e": 42, "char_s": 33, "time_e": 3.02, "time_s": 2.4 }, { "char_e": 47, "char_s": 43, "time_e": 3.24, "time_s": 3.1 }, { "char_e": 50, "char_s": 48, "time_e": 3.38, "time_s": 3.32 }, { "char_e": 58, "char_s": 51, "time_e": 3.8200000000000003, "time_s": 3.46 }, { "char_e": 64, "char_s": 59, "time_e": 4.1, "time_s": 3.92 }, { "char_e": 72, "char_s": 65, "time_e": 4.62, "time_s": 4.18 }, { "char_e": 76, "char_s": 73, "time_e": 4.9, "time_s": 4.66 }, { "char_e": 85, "char_s": 77, "time_e": 5.92, "time_s": 4.92 }, { "char_e": 93, "char_s": 86, "time_e": 8.34, "time_s": 7.82 }, { "char_e": 96, "char_s": 94, "time_e": 8.6, "time_s": 8.4 }, { "char_e": 100, "char_s": 97, "time_e": 11.1, "time_s": 9.68 }, { "char_e": 111, "char_s": 101, "time_e": 11.84, "time_s": 11.26 }, { "char_e": 113, "char_s": 112, "time_e": 11.88, "time_s": 11.86 }, { "char_e": 123, "char_s": 114, "time_e": 12.88, "time_s": 11.98 } ]
12.88
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_9680-9845
Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, uzvanici i gosti, dame i gospodo dozvolite mi na kraju 7. saziva mandata Hrvatskog sabora da vam kažem nekoliko rečenica.
Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici, uzvanici i gosti, dame i gospodo dozvolite mi na kraju 7. saziva mandata Hrvatskog sabora da vam kažem nekoliko rečenica.
[ { "char_e": 9, "char_s": 0, "time_e": 1, "time_s": 0 }, { "char_e": 20, "char_s": 10, "time_e": 2.16, "time_s": 1.42 }, { "char_e": 22, "char_s": 21, "time_e": 2.2, "time_s": 2.18 }, { "char_e": 32, "char_s": 23, "time_e": 2.7199999999999998, "time_s": 2.22 }, { "char_e": 43, "char_s": 33, "time_e": 3.98, "time_s": 2.74 }, { "char_e": 53, "char_s": 45, "time_e": 4.7, "time_s": 4.24 }, { "char_e": 55, "char_s": 54, "time_e": 4.74, "time_s": 4.72 }, { "char_e": 61, "char_s": 56, "time_e": 5.42, "time_s": 4.82 }, { "char_e": 67, "char_s": 63, "time_e": 5.72, "time_s": 5.44 }, { "char_e": 69, "char_s": 68, "time_e": 5.76, "time_s": 5.74 }, { "char_e": 77, "char_s": 70, "time_e": 6.68, "time_s": 5.84 }, { "char_e": 87, "char_s": 78, "time_e": 7.52, "time_s": 6.94 }, { "char_e": 90, "char_s": 88, "time_e": 8.08, "time_s": 7.62 }, { "char_e": 93, "char_s": 91, "time_e": 8.38, "time_s": 8.3 }, { "char_e": 99, "char_s": 94, "time_e": 9.18, "time_s": 8.5 }, { "char_e": 101, "char_s": 100, "time_e": 10.02, "time_s": 9.52 }, { "char_e": 109, "char_s": 103, "time_e": 11.02, "time_s": 10.1 }, { "char_e": 117, "char_s": 110, "time_e": 12.38, "time_s": 11.92 }, { "char_e": 127, "char_s": 118, "time_e": 12.9, "time_s": 12.44 }, { "char_e": 134, "char_s": 128, "time_e": 13.74, "time_s": 12.96 }, { "char_e": 137, "char_s": 135, "time_e": 13.98, "time_s": 13.9 }, { "char_e": 141, "char_s": 138, "time_e": 14.4, "time_s": 14.02 }, { "char_e": 147, "char_s": 142, "time_e": 14.72, "time_s": 14.46 }, { "char_e": 156, "char_s": 148, "time_e": 15.22, "time_s": 14.78 }, { "char_e": 165, "char_s": 157, "time_e": 16.26, "time_s": 15.26 } ]
16.26
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_9847-9968
Dakle voljom građana, hrvatskih građana Hrvatski sabor sastavljen je od različitih političkih opcija, stajališta i vizija.
Dakle voljom građana, hrvatskih građana Hrvatski sabor sastavljen je od različitih političkih opcija, stajališta i vizija.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.78, "time_s": 0 }, { "char_e": 12, "char_s": 6, "time_e": 2.58, "time_s": 2.18 }, { "char_e": 20, "char_s": 13, "time_e": 3.56, "time_s": 2.66 }, { "char_e": 31, "char_s": 22, "time_e": 4.88, "time_s": 4.44 }, { "char_e": 39, "char_s": 32, "time_e": 5.8, "time_s": 4.92 }, { "char_e": 48, "char_s": 40, "time_e": 6.46, "time_s": 6.1 }, { "char_e": 54, "char_s": 49, "time_e": 7.44, "time_s": 7.12 }, { "char_e": 65, "char_s": 55, "time_e": 8.04, "time_s": 7.46 }, { "char_e": 68, "char_s": 66, "time_e": 8.14, "time_s": 8.08 }, { "char_e": 71, "char_s": 69, "time_e": 8.28, "time_s": 8.16 }, { "char_e": 82, "char_s": 72, "time_e": 8.92, "time_s": 8.32 }, { "char_e": 93, "char_s": 83, "time_e": 9.52, "time_s": 9 }, { "char_e": 100, "char_s": 94, "time_e": 10.4, "time_s": 9.6 }, { "char_e": 112, "char_s": 102, "time_e": 11.62, "time_s": 10.86 }, { "char_e": 114, "char_s": 113, "time_e": 12.06, "time_s": 11.66 }, { "char_e": 121, "char_s": 115, "time_e": 13.08, "time_s": 12.16 } ]
13.08
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_9970-10016
Demokracija počiva na nekoliko važnih principa.
Demokracija počiva na nekoliko važnih principa.
[ { "char_e": 11, "char_s": 0, "time_e": 0.66, "time_s": 0 }, { "char_e": 18, "char_s": 12, "time_e": 1.32, "time_s": 0.7000000000000001 }, { "char_e": 21, "char_s": 19, "time_e": 1.44, "time_s": 1.38 }, { "char_e": 30, "char_s": 22, "time_e": 1.9, "time_s": 1.52 }, { "char_e": 37, "char_s": 31, "time_e": 2.34, "time_s": 1.92 }, { "char_e": 46, "char_s": 38, "time_e": 3.38, "time_s": 2.4 } ]
3.38
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_10018-10260
Prvo je jasni politički ciljevi, drugo je da nitko tko sudjeluje u političkom životu ne može tražiti ostvarivanje samo svojih političkih interesa, treće je svatko mora voditi i gledati, voditi brigu i gledati na cjelinu i budućnost te cjeline.
Prvo je jasni politički ciljevi, drugo je da nitko tko sudjeluje u političkom životu ne može tražiti ostvarivanje samo svojih političkih interesa, treće je svatko mora voditi i gledati, voditi brigu i gledati na cjelinu i budućnost te cjeline.
[ { "char_e": 4, "char_s": 0, "time_e": 0.28, "time_s": 0 }, { "char_e": 7, "char_s": 5, "time_e": 0.78, "time_s": 0.34 }, { "char_e": 13, "char_s": 8, "time_e": 1.6800000000000002, "time_s": 1.34 }, { "char_e": 23, "char_s": 14, "time_e": 2.16, "time_s": 1.76 }, { "char_e": 31, "char_s": 24, "time_e": 3, "time_s": 2.24 }, { "char_e": 38, "char_s": 33, "time_e": 4.04, "time_s": 3.8 }, { "char_e": 41, "char_s": 39, "time_e": 4.16, "time_s": 4.08 }, { "char_e": 44, "char_s": 42, "time_e": 4.26, "time_s": 4.2 }, { "char_e": 50, "char_s": 45, "time_e": 5.06, "time_s": 4.28 }, { "char_e": 54, "char_s": 51, "time_e": 5.38, "time_s": 5.2 }, { "char_e": 64, "char_s": 55, "time_e": 5.92, "time_s": 5.5 }, { "char_e": 66, "char_s": 65, "time_e": 5.96, "time_s": 5.94 }, { "char_e": 77, "char_s": 67, "time_e": 6.46, "time_s": 6.02 }, { "char_e": 84, "char_s": 78, "time_e": 6.84, "time_s": 6.52 }, { "char_e": 87, "char_s": 85, "time_e": 6.98, "time_s": 6.92 }, { "char_e": 92, "char_s": 88, "time_e": 7.28, "time_s": 7.04 }, { "char_e": 100, "char_s": 93, "time_e": 7.82, "time_s": 7.36 }, { "char_e": 113, "char_s": 101, "time_e": 8.44, "time_s": 7.88 }, { "char_e": 118, "char_s": 114, "time_e": 8.78, "time_s": 8.54 }, { "char_e": 125, "char_s": 119, "time_e": 9.28, "time_s": 8.88 }, { "char_e": 136, "char_s": 126, "time_e": 9.94, "time_s": 9.38 }, { "char_e": 145, "char_s": 137, "time_e": 10.9, "time_s": 9.98 }, { "char_e": 152, "char_s": 147, "time_e": 11.62, "time_s": 11.08 }, { "char_e": 155, "char_s": 153, "time_e": 11.68, "time_s": 11.64 }, { "char_e": 162, "char_s": 156, "time_e": 12.2, "time_s": 11.74 }, { "char_e": 167, "char_s": 163, "time_e": 12.52, "time_s": 12.28 }, { "char_e": 174, "char_s": 168, "time_e": 13.12, "time_s": 12.62 }, { "char_e": 176, "char_s": 175, "time_e": 13.16, "time_s": 13.14 }, { "char_e": 184, "char_s": 177, "time_e": 13.7, "time_s": 13.28 }, { "char_e": 192, "char_s": 186, "time_e": 14.84, "time_s": 14.6 }, { "char_e": 198, "char_s": 193, "time_e": 15.12, "time_s": 14.9 }, { "char_e": 200, "char_s": 199, "time_e": 15.16, "time_s": 15.14 }, { "char_e": 208, "char_s": 201, "time_e": 15.6, "time_s": 15.2 }, { "char_e": 211, "char_s": 209, "time_e": 15.74, "time_s": 15.66 }, { "char_e": 219, "char_s": 212, "time_e": 16.62, "time_s": 15.84 }, { "char_e": 221, "char_s": 220, "time_e": 16.66, "time_s": 16.64 }, { "char_e": 231, "char_s": 222, "time_e": 17.54, "time_s": 16.82 }, { "char_e": 234, "char_s": 232, "time_e": 17.7, "time_s": 17.58 }, { "char_e": 242, "char_s": 235, "time_e": 18.68, "time_s": 17.82 } ]
18.68
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_10262-10415
Za nas zastupnike hrvatskih građana u Hrvatski sabor Hrvatska je ono što nas okuplja ili ono što bi nas trebalo okupljati i biti na vrhu naših prioriteta.
Za nas zastupnike hrvatskih građana u Hrvatski sabor Hrvatska je ono što nas okuplja ili ono što bi nas trebalo okupljati i biti na vrhu naših prioriteta.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.08, "time_s": 0 }, { "char_e": 6, "char_s": 3, "time_e": 0.44, "time_s": 0.14 }, { "char_e": 17, "char_s": 7, "time_e": 1.74, "time_s": 0.46 }, { "char_e": 27, "char_s": 18, "time_e": 2.52, "time_s": 2.1 }, { "char_e": 35, "char_s": 28, "time_e": 3.48, "time_s": 2.56 }, { "char_e": 37, "char_s": 36, "time_e": 4.16, "time_s": 4.14 }, { "char_e": 46, "char_s": 38, "time_e": 4.66, "time_s": 4.24 }, { "char_e": 52, "char_s": 47, "time_e": 5.32, "time_s": 4.76 }, { "char_e": 61, "char_s": 53, "time_e": 5.88, "time_s": 5.4 }, { "char_e": 64, "char_s": 62, "time_e": 5.98, "time_s": 5.92 }, { "char_e": 68, "char_s": 65, "time_e": 6.46, "time_s": 6.04 }, { "char_e": 72, "char_s": 69, "time_e": 6.66, "time_s": 6.52 }, { "char_e": 76, "char_s": 73, "time_e": 6.96, "time_s": 6.72 }, { "char_e": 84, "char_s": 77, "time_e": 7.92, "time_s": 7.02 }, { "char_e": 88, "char_s": 85, "time_e": 8.18, "time_s": 7.98 }, { "char_e": 92, "char_s": 89, "time_e": 8.46, "time_s": 8.22 }, { "char_e": 96, "char_s": 93, "time_e": 8.66, "time_s": 8.52 }, { "char_e": 99, "char_s": 97, "time_e": 8.76, "time_s": 8.72 }, { "char_e": 103, "char_s": 100, "time_e": 9, "time_s": 8.82 }, { "char_e": 111, "char_s": 104, "time_e": 9.4, "time_s": 9.06 }, { "char_e": 121, "char_s": 112, "time_e": 10.2, "time_s": 9.46 }, { "char_e": 123, "char_s": 122, "time_e": 10.24, "time_s": 10.22 }, { "char_e": 128, "char_s": 124, "time_e": 10.54, "time_s": 10.34 }, { "char_e": 131, "char_s": 129, "time_e": 10.66, "time_s": 10.6 }, { "char_e": 136, "char_s": 132, "time_e": 11.36, "time_s": 10.72 }, { "char_e": 142, "char_s": 137, "time_e": 11.74, "time_s": 11.42 }, { "char_e": 153, "char_s": 143, "time_e": 12.9, "time_s": 11.82 } ]
12.9
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_10417-10672
Zato i očekujem da se u demokratskoj proceduri koriste demokratske vrijednosti koje omogućuju svakome da iznese svoje stajalište i da u demokratskom odlučivanju poštujemo demokratske institucije, demokratske vrijednosti, manjinska prava i njihove interese.
Zato i očekujem da se u demokratskoj proceduri koriste demokratske vrijednosti koje omogućuju svakome da iznese svoje stajalište i da u demokratskom odlučivanju poštujemo demokratske institucije, demokratske vrijednosti, manjinska prava i njihove interese.
[ { "char_e": 4, "char_s": 0, "time_e": 0.34, "time_s": 0 }, { "char_e": 6, "char_s": 5, "time_e": 0.38, "time_s": 0.36 }, { "char_e": 15, "char_s": 7, "time_e": 1.06, "time_s": 0.4 }, { "char_e": 18, "char_s": 16, "time_e": 1.2, "time_s": 1.1 }, { "char_e": 21, "char_s": 19, "time_e": 1.4, "time_s": 1.3 }, { "char_e": 23, "char_s": 22, "time_e": 1.48, "time_s": 1.46 }, { "char_e": 36, "char_s": 24, "time_e": 2.2, "time_s": 1.5 }, { "char_e": 46, "char_s": 37, "time_e": 2.86, "time_s": 2.2800000000000002 }, { "char_e": 54, "char_s": 47, "time_e": 3.34, "time_s": 2.88 }, { "char_e": 66, "char_s": 55, "time_e": 4, "time_s": 3.42 }, { "char_e": 78, "char_s": 67, "time_e": 5.02, "time_s": 4.06 }, { "char_e": 83, "char_s": 79, "time_e": 5.3, "time_s": 5.12 }, { "char_e": 93, "char_s": 84, "time_e": 5.96, "time_s": 5.32 }, { "char_e": 101, "char_s": 94, "time_e": 6.5, "time_s": 6.04 }, { "char_e": 104, "char_s": 102, "time_e": 6.62, "time_s": 6.5600000000000005 }, { "char_e": 111, "char_s": 105, "time_e": 7.02, "time_s": 6.64 }, { "char_e": 117, "char_s": 112, "time_e": 7.32, "time_s": 7.08 }, { "char_e": 128, "char_s": 118, "time_e": 8.44, "time_s": 7.4 }, { "char_e": 130, "char_s": 129, "time_e": 8.6, "time_s": 8.56 }, { "char_e": 133, "char_s": 131, "time_e": 9.06, "time_s": 8.72 }, { "char_e": 135, "char_s": 134, "time_e": 9.16, "time_s": 9.12 }, { "char_e": 148, "char_s": 136, "time_e": 9.96, "time_s": 9.24 }, { "char_e": 160, "char_s": 149, "time_e": 10.7, "time_s": 10.02 }, { "char_e": 170, "char_s": 161, "time_e": 11.62, "time_s": 10.84 }, { "char_e": 182, "char_s": 171, "time_e": 12.24, "time_s": 11.68 }, { "char_e": 194, "char_s": 183, "time_e": 13.42, "time_s": 12.28 }, { "char_e": 207, "char_s": 196, "time_e": 14.22, "time_s": 13.48 }, { "char_e": 219, "char_s": 208, "time_e": 15.24, "time_s": 14.28 }, { "char_e": 230, "char_s": 221, "time_e": 15.82, "time_s": 15.26 }, { "char_e": 236, "char_s": 231, "time_e": 16.42, "time_s": 15.9 }, { "char_e": 238, "char_s": 237, "time_e": 16.46, "time_s": 16.44 }, { "char_e": 246, "char_s": 239, "time_e": 16.98, "time_s": 16.48 }, { "char_e": 255, "char_s": 247, "time_e": 18.06, "time_s": 17 } ]
18.06
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_10674-10857
Molim sve zastupnice i zastupnike da poštuju dignitet Sabora, Poslovnik Hrvatskog sabora kako bismo mogli pred građanima transparentno, razvidno, razgovijetno razgovarati i odlučivati.
Molim sve zastupnice i zastupnike da poštuju dignitet Sabora, Poslovnik Hrvatskog sabora kako bismo mogli pred građanima transparentno, razvidno, razgovijetno razgovarati i odlučivati.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.46, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 6, "time_e": 0.68, "time_s": 0.56 }, { "char_e": 20, "char_s": 10, "time_e": 1.32, "time_s": 0.76 }, { "char_e": 22, "char_s": 21, "time_e": 1.3599999999999999, "time_s": 1.34 }, { "char_e": 33, "char_s": 23, "time_e": 1.92, "time_s": 1.44 }, { "char_e": 36, "char_s": 34, "time_e": 2.04, "time_s": 1.98 }, { "char_e": 44, "char_s": 37, "time_e": 2.52, "time_s": 2.14 }, { "char_e": 53, "char_s": 45, "time_e": 3.26, "time_s": 2.58 }, { "char_e": 60, "char_s": 54, "time_e": 4.24, "time_s": 3.4 }, { "char_e": 71, "char_s": 62, "time_e": 5.22, "time_s": 4.7 }, { "char_e": 81, "char_s": 72, "time_e": 5.76, "time_s": 5.24 }, { "char_e": 88, "char_s": 82, "time_e": 6.54, "time_s": 5.82 }, { "char_e": 93, "char_s": 89, "time_e": 6.8, "time_s": 6.6 }, { "char_e": 99, "char_s": 94, "time_e": 7.12, "time_s": 6.86 }, { "char_e": 105, "char_s": 100, "time_e": 7.44, "time_s": 7.2 }, { "char_e": 110, "char_s": 106, "time_e": 7.66, "time_s": 7.52 }, { "char_e": 120, "char_s": 111, "time_e": 8.66, "time_s": 7.72 }, { "char_e": 134, "char_s": 121, "time_e": 9.92, "time_s": 8.8 }, { "char_e": 144, "char_s": 136, "time_e": 10.62, "time_s": 10.04 }, { "char_e": 158, "char_s": 146, "time_e": 11.32, "time_s": 10.68 }, { "char_e": 170, "char_s": 159, "time_e": 12.26, "time_s": 11.38 }, { "char_e": 172, "char_s": 171, "time_e": 12.3, "time_s": 12.28 }, { "char_e": 183, "char_s": 173, "time_e": 13.52, "time_s": 12.32 } ]
13.52
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_10859-11084
Demokracija traži strpljenje, toleranciju, razumijevanje ali i kontrolu javnosti svih procesa bilo da se događaju u strankama ili među strankama jer se sve mora odvijati u korist građana i oni su ti koji donose konačnu odluku.
Demokracija traži strpljenje, toleranciju, razumijevanje ali i kontrolu javnosti svih procesa bilo da se događaju u strankama ili među strankama jer se sve mora odvijati u korist građana i oni su ti koji donose konačnu odluku.
[ { "char_e": 11, "char_s": 0, "time_e": 0.54, "time_s": 0 }, { "char_e": 17, "char_s": 12, "time_e": 0.88, "time_s": 0.62 }, { "char_e": 28, "char_s": 18, "time_e": 1.76, "time_s": 0.96 }, { "char_e": 41, "char_s": 30, "time_e": 2.68, "time_s": 1.8399999999999999 }, { "char_e": 56, "char_s": 43, "time_e": 3.56, "time_s": 2.74 }, { "char_e": 60, "char_s": 57, "time_e": 3.88, "time_s": 3.62 }, { "char_e": 62, "char_s": 61, "time_e": 3.92, "time_s": 3.9 }, { "char_e": 71, "char_s": 63, "time_e": 4.7, "time_s": 4.12 }, { "char_e": 80, "char_s": 72, "time_e": 5.36, "time_s": 4.72 }, { "char_e": 85, "char_s": 81, "time_e": 5.66, "time_s": 5.38 }, { "char_e": 93, "char_s": 86, "time_e": 6.66, "time_s": 5.68 }, { "char_e": 98, "char_s": 94, "time_e": 7.38, "time_s": 7.18 }, { "char_e": 101, "char_s": 99, "time_e": 7.54, "time_s": 7.42 }, { "char_e": 104, "char_s": 102, "time_e": 7.82, "time_s": 7.66 }, { "char_e": 113, "char_s": 105, "time_e": 8.48, "time_s": 7.88 }, { "char_e": 115, "char_s": 114, "time_e": 8.56, "time_s": 8.54 }, { "char_e": 125, "char_s": 116, "time_e": 9.44, "time_s": 8.64 }, { "char_e": 129, "char_s": 126, "time_e": 9.62, "time_s": 9.48 }, { "char_e": 134, "char_s": 130, "time_e": 9.92, "time_s": 9.64 }, { "char_e": 144, "char_s": 135, "time_e": 10.92, "time_s": 9.98 }, { "char_e": 148, "char_s": 145, "time_e": 11.08, "time_s": 10.96 }, { "char_e": 151, "char_s": 149, "time_e": 11.26, "time_s": 11.1 }, { "char_e": 155, "char_s": 152, "time_e": 11.52, "time_s": 11.36 }, { "char_e": 160, "char_s": 156, "time_e": 11.84, "time_s": 11.6 }, { "char_e": 169, "char_s": 161, "time_e": 12.46, "time_s": 11.9 }, { "char_e": 171, "char_s": 170, "time_e": 12.56, "time_s": 12.52 }, { "char_e": 178, "char_s": 172, "time_e": 12.92, "time_s": 12.66 }, { "char_e": 186, "char_s": 179, "time_e": 13.86, "time_s": 12.94 }, { "char_e": 188, "char_s": 187, "time_e": 14, "time_s": 13.98 }, { "char_e": 192, "char_s": 189, "time_e": 14.32, "time_s": 14.02 }, { "char_e": 195, "char_s": 193, "time_e": 14.5, "time_s": 14.4 }, { "char_e": 198, "char_s": 196, "time_e": 14.74, "time_s": 14.6 }, { "char_e": 203, "char_s": 199, "time_e": 15.94, "time_s": 15.78 }, { "char_e": 210, "char_s": 204, "time_e": 16.38, "time_s": 16.02 }, { "char_e": 218, "char_s": 211, "time_e": 16.86, "time_s": 16.46 }, { "char_e": 225, "char_s": 219, "time_e": 17.64, "time_s": 16.92 } ]
17.64
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_11086-11305
Ustav kao najviši pravni akt neke države, dakle i Hrvatske države ako želi živjeti demokratske vrijednosti nije akt opozicije ili pozicije, već vizija pravne države i to po najvišim demokratskim načelima vladavine prava.
Ustav kao najviši pravni akt neke države, dakle i Hrvatske države ako želi živjeti demokratske vrijednosti nije akt opozicije ili pozicije, već vizija pravne države i to po najvišim demokratskim načelima vladavine prava.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.8200000000000001, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 6, "time_e": 1.04, "time_s": 0.88 }, { "char_e": 17, "char_s": 10, "time_e": 1.56, "time_s": 1.1400000000000001 }, { "char_e": 24, "char_s": 18, "time_e": 1.98, "time_s": 1.6600000000000001 }, { "char_e": 28, "char_s": 25, "time_e": 2.26, "time_s": 2.06 }, { "char_e": 33, "char_s": 29, "time_e": 2.52, "time_s": 2.3 }, { "char_e": 40, "char_s": 34, "time_e": 3.24, "time_s": 2.58 }, { "char_e": 47, "char_s": 42, "time_e": 3.66, "time_s": 3.3 }, { "char_e": 49, "char_s": 48, "time_e": 3.7, "time_s": 3.68 }, { "char_e": 58, "char_s": 50, "time_e": 4.28, "time_s": 3.84 }, { "char_e": 65, "char_s": 59, "time_e": 5.14, "time_s": 4.34 }, { "char_e": 69, "char_s": 66, "time_e": 5.66, "time_s": 5.42 }, { "char_e": 74, "char_s": 70, "time_e": 5.98, "time_s": 5.74 }, { "char_e": 82, "char_s": 75, "time_e": 6.36, "time_s": 6.06 }, { "char_e": 94, "char_s": 83, "time_e": 6.98, "time_s": 6.38 }, { "char_e": 106, "char_s": 95, "time_e": 7.88, "time_s": 7.02 }, { "char_e": 111, "char_s": 107, "time_e": 8.34, "time_s": 8.02 }, { "char_e": 115, "char_s": 112, "time_e": 8.84, "time_s": 8.44 }, { "char_e": 125, "char_s": 116, "time_e": 9.86, "time_s": 8.9 }, { "char_e": 129, "char_s": 126, "time_e": 10.04, "time_s": 9.92 }, { "char_e": 138, "char_s": 130, "time_e": 11.3, "time_s": 10.18 }, { "char_e": 143, "char_s": 140, "time_e": 11.76, "time_s": 11.58 }, { "char_e": 150, "char_s": 144, "time_e": 12.16, "time_s": 11.8 }, { "char_e": 157, "char_s": 151, "time_e": 12.54, "time_s": 12.24 }, { "char_e": 164, "char_s": 158, "time_e": 13.22, "time_s": 12.6 }, { "char_e": 166, "char_s": 165, "time_e": 13.26, "time_s": 13.24 }, { "char_e": 169, "char_s": 167, "time_e": 13.32, "time_s": 13.28 }, { "char_e": 172, "char_s": 170, "time_e": 13.68, "time_s": 13.6 }, { "char_e": 181, "char_s": 173, "time_e": 14.3, "time_s": 13.7 }, { "char_e": 194, "char_s": 182, "time_e": 15.92, "time_s": 15.36 }, { "char_e": 203, "char_s": 195, "time_e": 16.88, "time_s": 15.96 }, { "char_e": 213, "char_s": 204, "time_e": 17.48, "time_s": 16.98 }, { "char_e": 219, "char_s": 214, "time_e": 18.38, "time_s": 17.58 } ]
18.38
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u1_11307-11420
Toga se trebamo držati kao i Poslovnika Hrvatskog sabora u korist općih, zajedničkih, sadašnjih i budućih ciljeva.
Toga se trebamo držati kao i Poslovnika Hrvatskog sabora u korist općih, zajedničkih, sadašnjih i budućih ciljeva.
[ { "char_e": 4, "char_s": 0, "time_e": 0.2, "time_s": 0 }, { "char_e": 7, "char_s": 5, "time_e": 0.38, "time_s": 0.22 }, { "char_e": 15, "char_s": 8, "time_e": 0.78, "time_s": 0.44 }, { "char_e": 22, "char_s": 16, "time_e": 1.48, "time_s": 0.86 }, { "char_e": 26, "char_s": 23, "time_e": 1.82, "time_s": 1.5 }, { "char_e": 28, "char_s": 27, "time_e": 1.8599999999999999, "time_s": 1.8399999999999999 }, { "char_e": 39, "char_s": 29, "time_e": 2.58, "time_s": 1.92 }, { "char_e": 49, "char_s": 40, "time_e": 3.1, "time_s": 2.66 }, { "char_e": 56, "char_s": 50, "time_e": 3.74, "time_s": 3.16 }, { "char_e": 58, "char_s": 57, "time_e": 3.7800000000000002, "time_s": 3.76 }, { "char_e": 65, "char_s": 59, "time_e": 4.5, "time_s": 3.98 }, { "char_e": 71, "char_s": 66, "time_e": 5.48, "time_s": 4.82 }, { "char_e": 84, "char_s": 73, "time_e": 6.38, "time_s": 5.5 }, { "char_e": 95, "char_s": 86, "time_e": 7.1, "time_s": 6.5 }, { "char_e": 97, "char_s": 96, "time_e": 7.14, "time_s": 7.12 }, { "char_e": 105, "char_s": 98, "time_e": 7.74, "time_s": 7.28 }, { "char_e": 113, "char_s": 106, "time_e": 8.68, "time_s": 7.86 } ]
8.68
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u22_290-383
Mogu svi provjeriti, molim da provjere svi prisutni zastupnici da li im kartice funkcioniraju.
Mogu svi provjeriti, molim da provjere svi prisutni zastupnici da li im kartice funkcioniraju.
[ { "char_e": 4, "char_s": 0, "time_e": 0.2, "time_s": 0 }, { "char_e": 8, "char_s": 5, "time_e": 0.42, "time_s": 0.22 }, { "char_e": 19, "char_s": 9, "time_e": 0.9400000000000001, "time_s": 0.48 }, { "char_e": 26, "char_s": 21, "time_e": 1.34, "time_s": 0.96 }, { "char_e": 29, "char_s": 27, "time_e": 1.46, "time_s": 1.38 }, { "char_e": 38, "char_s": 30, "time_e": 1.92, "time_s": 1.54 }, { "char_e": 42, "char_s": 39, "time_e": 2.22, "time_s": 2.02 }, { "char_e": 51, "char_s": 43, "time_e": 2.74, "time_s": 2.32 }, { "char_e": 62, "char_s": 52, "time_e": 3.34, "time_s": 2.76 }, { "char_e": 65, "char_s": 63, "time_e": 3.54, "time_s": 3.42 }, { "char_e": 68, "char_s": 66, "time_e": 3.66, "time_s": 3.58 }, { "char_e": 71, "char_s": 69, "time_e": 4.22, "time_s": 3.7199999999999998 }, { "char_e": 79, "char_s": 72, "time_e": 6.4, "time_s": 5.94 }, { "char_e": 93, "char_s": 80, "time_e": 7.58, "time_s": 6.46 } ]
7.58
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u22_389-405
Da vidimo stanje.
Da vidimo stanje.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.04, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 3, "time_e": 0.62, "time_s": 0.08 }, { "char_e": 16, "char_s": 10, "time_e": 1.48, "time_s": 0.7000000000000001 } ]
1.48
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u22_407-477
Točno 151 izabrani zastupnik potvrdio je prisutnost u Hrvatskom saboru.
Točno 151 izabrani zastupnik potvrdio je prisutnost u Hrvatskom saboru.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.44, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 6, "time_e": 1.8599999999999999, "time_s": 0.5 }, { "char_e": 18, "char_s": 10, "time_e": 2.62, "time_s": 2.22 }, { "char_e": 28, "char_s": 19, "time_e": 3.74, "time_s": 2.68 }, { "char_e": 37, "char_s": 29, "time_e": 4.92, "time_s": 4.48 }, { "char_e": 40, "char_s": 38, "time_e": 4.98, "time_s": 4.94 }, { "char_e": 51, "char_s": 41, "time_e": 5.58, "time_s": 5.04 }, { "char_e": 53, "char_s": 52, "time_e": 5.62, "time_s": 5.6 }, { "char_e": 63, "char_s": 54, "time_e": 6.12, "time_s": 5.7 }, { "char_e": 70, "char_s": 64, "time_e": 7.06, "time_s": 6.22 } ]
7.06
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u22_479-510
Sada ćemo pristupiti glasovanju.
Sada ćemo pristupiti glasovanju.
[ { "char_e": 4, "char_s": 0, "time_e": 0.16, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 5, "time_e": 0.34, "time_s": 0.22 }, { "char_e": 20, "char_s": 10, "time_e": 1.12, "time_s": 0.38 }, { "char_e": 31, "char_s": 21, "time_e": 1.6600000000000001, "time_s": 1.1400000000000001 } ]
1.66
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u22_512-613
Dajem na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Hrvatskoga sabora izabere zastupnik Željko Reiner.
Dajem na glasovanje prijedlog da se za predsjednika Hrvatskoga sabora izabere zastupnik Željko Reiner.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.58, "time_s": 0 }, { "char_e": 8, "char_s": 6, "time_e": 0.74, "time_s": 0.66 }, { "char_e": 19, "char_s": 9, "time_e": 1.6400000000000001, "time_s": 0.8 }, { "char_e": 29, "char_s": 20, "time_e": 2.16, "time_s": 1.72 }, { "char_e": 32, "char_s": 30, "time_e": 2.3, "time_s": 2.22 }, { "char_e": 35, "char_s": 33, "time_e": 2.44, "time_s": 2.36 }, { "char_e": 38, "char_s": 36, "time_e": 2.58, "time_s": 2.5 }, { "char_e": 51, "char_s": 39, "time_e": 3.08, "time_s": 2.64 }, { "char_e": 62, "char_s": 52, "time_e": 3.6, "time_s": 3.14 }, { "char_e": 69, "char_s": 63, "time_e": 4.5, "time_s": 3.66 }, { "char_e": 77, "char_s": 70, "time_e": 5.08, "time_s": 4.6 }, { "char_e": 87, "char_s": 78, "time_e": 6.32, "time_s": 5.2 }, { "char_e": 94, "char_s": 88, "time_e": 7.2, "time_s": 6.5600000000000005 }, { "char_e": 101, "char_s": 95, "time_e": 7.84, "time_s": 7.28 } ]
7.84
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u22_615-629
Molim glasujte.
Molim glasujte.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.62, "time_s": 0 }, { "char_e": 14, "char_s": 6, "time_e": 1.62, "time_s": 0.66 } ]
1.62
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u22_631-653
Glasovanje je završeno.
Glasovanje je završeno.
[ { "char_e": 10, "char_s": 0, "time_e": 0.48, "time_s": 0 }, { "char_e": 13, "char_s": 11, "time_e": 0.54, "time_s": 0.5 }, { "char_e": 22, "char_s": 14, "time_e": 1.1, "time_s": 0.6000000000000001 } ]
1.1
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u22_839-1057
Objavljujem da je na temelju odluke predsjednice Republike Hrvatske o sazivu Hrvatskoga sabora na prvo zasjedanje utvrđenog broja nazočnih zastupnika i izborom predsjednika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor konstituiran.
Objavljujem da je na temelju odluke predsjednice Republike Hrvatske o sazivu Hrvatskoga sabora na prvo zasjedanje utvrđenog broja nazočnih zastupnika i izborom predsjednika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor konstituiran.
[ { "char_e": 11, "char_s": 0, "time_e": 1.26, "time_s": 0 }, { "char_e": 14, "char_s": 12, "time_e": 2.7199999999999998, "time_s": 2.6 }, { "char_e": 17, "char_s": 15, "time_e": 2.96, "time_s": 2.8 }, { "char_e": 20, "char_s": 18, "time_e": 3.1, "time_s": 3.02 }, { "char_e": 28, "char_s": 21, "time_e": 3.54, "time_s": 3.2 }, { "char_e": 35, "char_s": 29, "time_e": 3.98, "time_s": 3.6 }, { "char_e": 48, "char_s": 36, "time_e": 4.66, "time_s": 4.08 }, { "char_e": 58, "char_s": 49, "time_e": 5.7, "time_s": 4.72 }, { "char_e": 67, "char_s": 59, "time_e": 5.9, "time_s": 5.74 }, { "char_e": 69, "char_s": 68, "time_e": 5.94, "time_s": 5.92 }, { "char_e": 76, "char_s": 70, "time_e": 6.34, "time_s": 5.96 }, { "char_e": 87, "char_s": 77, "time_e": 6.88, "time_s": 6.4 }, { "char_e": 94, "char_s": 88, "time_e": 7.32, "time_s": 6.94 }, { "char_e": 97, "char_s": 95, "time_e": 7.42, "time_s": 7.36 }, { "char_e": 102, "char_s": 98, "time_e": 7.72, "time_s": 7.52 }, { "char_e": 113, "char_s": 103, "time_e": 8.4, "time_s": 7.78 }, { "char_e": 123, "char_s": 114, "time_e": 8.96, "time_s": 8.42 }, { "char_e": 129, "char_s": 124, "time_e": 9.3, "time_s": 9.04 }, { "char_e": 138, "char_s": 130, "time_e": 9.82, "time_s": 9.36 }, { "char_e": 149, "char_s": 139, "time_e": 10.96, "time_s": 9.9 }, { "char_e": 151, "char_s": 150, "time_e": 11, "time_s": 10.98 }, { "char_e": 159, "char_s": 152, "time_e": 11.68, "time_s": 11.02 }, { "char_e": 172, "char_s": 160, "time_e": 12.36, "time_s": 11.7 }, { "char_e": 183, "char_s": 173, "time_e": 12.9, "time_s": 12.42 }, { "char_e": 190, "char_s": 184, "time_e": 13.78, "time_s": 12.96 }, { "char_e": 199, "char_s": 191, "time_e": 14.36, "time_s": 13.9 }, { "char_e": 205, "char_s": 200, "time_e": 15.18, "time_s": 14.48 }, { "char_e": 218, "char_s": 206, "time_e": 16.52, "time_s": 15.26 } ]
16.52
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u22_1535-1651
Pozivam ga da se obrati nazočnima a nakon toga da zauzme svoje mjesto za predsjedničkim stolom i nastavi predsjedati.
Pozivam ga da se obrati nazočnima a nakon toga da zauzme svoje mjesto za predsjedničkim stolom i nastavi predsjedati.
[ { "char_e": 7, "char_s": 0, "time_e": 0.52, "time_s": 0 }, { "char_e": 10, "char_s": 8, "time_e": 1.12, "time_s": 0.62 }, { "char_e": 13, "char_s": 11, "time_e": 1.34, "time_s": 1.24 }, { "char_e": 16, "char_s": 14, "time_e": 1.48, "time_s": 1.42 }, { "char_e": 23, "char_s": 17, "time_e": 2.18, "time_s": 1.56 }, { "char_e": 33, "char_s": 24, "time_e": 3.32, "time_s": 2.24 }, { "char_e": 35, "char_s": 34, "time_e": 3.44, "time_s": 3.4 }, { "char_e": 41, "char_s": 36, "time_e": 3.86, "time_s": 3.56 }, { "char_e": 46, "char_s": 42, "time_e": 4.62, "time_s": 3.96 }, { "char_e": 49, "char_s": 47, "time_e": 5.24, "time_s": 5.06 }, { "char_e": 56, "char_s": 50, "time_e": 5.84, "time_s": 5.36 }, { "char_e": 62, "char_s": 57, "time_e": 6.18, "time_s": 5.94 }, { "char_e": 69, "char_s": 63, "time_e": 6.68, "time_s": 6.2 }, { "char_e": 72, "char_s": 70, "time_e": 6.82, "time_s": 6.7 }, { "char_e": 87, "char_s": 73, "time_e": 7.46, "time_s": 6.88 }, { "char_e": 94, "char_s": 88, "time_e": 7.86, "time_s": 7.52 }, { "char_e": 96, "char_s": 95, "time_e": 7.9, "time_s": 7.88 }, { "char_e": 104, "char_s": 97, "time_e": 8.3, "time_s": 7.92 }, { "char_e": 116, "char_s": 105, "time_e": 9.54, "time_s": 8.38 } ]
9.54
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u22_1653-1691
Molim predsjedniče, hoćete se obraćati?
Molim predsjedniče, hoćete se obraćati?
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.72, "time_s": 0 }, { "char_e": 18, "char_s": 6, "time_e": 1.58, "time_s": 1.08 }, { "char_e": 26, "char_s": 20, "time_e": 2.4, "time_s": 1.6 }, { "char_e": 29, "char_s": 27, "time_e": 2.84, "time_s": 2.7800000000000002 }, { "char_e": 38, "char_s": 30, "time_e": 3.58, "time_s": 2.88 } ]
3.58
2015-12-03
Leko, Josip
M
1948
SDP
Centre-left
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_0-19
Hvala vam najljepše.
Hvala vam najljepše.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.22, "time_s": 0 }, { "char_e": 9, "char_s": 6, "time_e": 0.66, "time_s": 0.26 }, { "char_e": 19, "char_s": 10, "time_e": 1.6600000000000001, "time_s": 0.74 } ]
1.66
2015-12-03
Reiner, Željko
M
1953
HDZ
Centre-right
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_21-95
Poštovane visoke uzvanice i uzvanici, gospođe i gospodo, kolegice i kolege.
Poštovane visoke uzvanice i uzvanici, gospođe i gospodo, kolegice i kolege.
[ { "char_e": 9, "char_s": 0, "time_e": 0.9400000000000001, "time_s": 0 }, { "char_e": 16, "char_s": 10, "time_e": 1.82, "time_s": 0.98 }, { "char_e": 25, "char_s": 17, "time_e": 2.36, "time_s": 1.8599999999999999 }, { "char_e": 27, "char_s": 26, "time_e": 2.4, "time_s": 2.38 }, { "char_e": 36, "char_s": 28, "time_e": 3.5, "time_s": 2.44 }, { "char_e": 45, "char_s": 38, "time_e": 4.32, "time_s": 3.96 }, { "char_e": 47, "char_s": 46, "time_e": 4.38, "time_s": 4.36 }, { "char_e": 55, "char_s": 48, "time_e": 5.26, "time_s": 4.42 }, { "char_e": 65, "char_s": 57, "time_e": 5.76, "time_s": 5.32 }, { "char_e": 67, "char_s": 66, "time_e": 5.8, "time_s": 5.78 }, { "char_e": 74, "char_s": 68, "time_e": 6.76, "time_s": 5.88 } ]
6.76
2015-12-03
Reiner, Željko
M
1953
HDZ
Centre-right
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_97-242
Najprije bih se želio zahvaliti svima koji su glasovali za mene i izabrali me na ovu toliko važnu funkciju za Hrvatsku državu i sve njene građane.
Najprije bih se želio zahvaliti svima koji su glasovali za mene i izabrali me na ovu toliko važnu funkciju za Hrvatsku državu i sve njene građane.
[ { "char_e": 8, "char_s": 0, "time_e": 0.8, "time_s": 0 }, { "char_e": 12, "char_s": 9, "time_e": 1.2, "time_s": 1.04 }, { "char_e": 15, "char_s": 13, "time_e": 1.78, "time_s": 1.32 }, { "char_e": 21, "char_s": 16, "time_e": 2.08, "time_s": 1.8399999999999999 }, { "char_e": 31, "char_s": 22, "time_e": 2.62, "time_s": 2.16 }, { "char_e": 37, "char_s": 32, "time_e": 3.22, "time_s": 2.64 }, { "char_e": 42, "char_s": 38, "time_e": 3.4, "time_s": 3.26 }, { "char_e": 45, "char_s": 43, "time_e": 3.54, "time_s": 3.46 }, { "char_e": 55, "char_s": 46, "time_e": 4.08, "time_s": 3.58 }, { "char_e": 58, "char_s": 56, "time_e": 4.28, "time_s": 4.16 }, { "char_e": 63, "char_s": 59, "time_e": 4.98, "time_s": 4.34 }, { "char_e": 65, "char_s": 64, "time_e": 5.36, "time_s": 5.34 }, { "char_e": 74, "char_s": 66, "time_e": 6.04, "time_s": 5.38 }, { "char_e": 77, "char_s": 75, "time_e": 6.48, "time_s": 6.1 }, { "char_e": 80, "char_s": 78, "time_e": 7.08, "time_s": 6.58 }, { "char_e": 84, "char_s": 81, "time_e": 7.66, "time_s": 7.5 }, { "char_e": 91, "char_s": 85, "time_e": 8.04, "time_s": 7.74 }, { "char_e": 97, "char_s": 92, "time_e": 8.42, "time_s": 8.08 }, { "char_e": 106, "char_s": 98, "time_e": 9.36, "time_s": 8.5 }, { "char_e": 109, "char_s": 107, "time_e": 9.76, "time_s": 9.7 }, { "char_e": 118, "char_s": 110, "time_e": 10.2, "time_s": 9.8 }, { "char_e": 125, "char_s": 119, "time_e": 10.86, "time_s": 10.28 }, { "char_e": 127, "char_s": 126, "time_e": 10.9, "time_s": 10.88 }, { "char_e": 131, "char_s": 128, "time_e": 11.14, "time_s": 10.94 }, { "char_e": 137, "char_s": 132, "time_e": 11.42, "time_s": 11.2 }, { "char_e": 145, "char_s": 138, "time_e": 12.36, "time_s": 11.48 } ]
12.36
2015-12-03
Reiner, Željko
M
1953
HDZ
Centre-right
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_627-988
To je postignuće na koje moramo biti zahvalni utemeljiteljima moderne Hrvatske države pod vodstvom dr. Franje Tuđmana, ali i svim onim 15000 hrabrih branitelja koji su za tu slobodu u Domovinskom ratu braneći je od agresije dali svoje živote jer su oni svojom krvlju nisu omogućili samo neovisnost Hrvatske države već i njeno demokratsko, parlamentarno uređenje.
To je postignuće na koje moramo biti zahvalni utemeljiteljima moderne Hrvatske države pod vodstvom dr. Franje Tuđmana, ali i svim onim 15000 hrabrih branitelja koji su za tu slobodu u Domovinskom ratu braneći je od agresije dali svoje živote jer su oni svojom krvlju nisu omogućili samo neovisnost Hrvatske države već i njeno demokratsko, parlamentarno uređenje.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.06, "time_s": 0 }, { "char_e": 5, "char_s": 3, "time_e": 0.14, "time_s": 0.1 }, { "char_e": 16, "char_s": 6, "time_e": 1.3599999999999999, "time_s": 0.16 }, { "char_e": 19, "char_s": 17, "time_e": 2.06, "time_s": 2 }, { "char_e": 24, "char_s": 20, "time_e": 2.24, "time_s": 2.12 }, { "char_e": 31, "char_s": 25, "time_e": 2.6, "time_s": 2.26 }, { "char_e": 36, "char_s": 32, "time_e": 2.84, "time_s": 2.66 }, { "char_e": 45, "char_s": 37, "time_e": 3.64, "time_s": 2.94 }, { "char_e": 61, "char_s": 46, "time_e": 4.78, "time_s": 3.66 }, { "char_e": 69, "char_s": 62, "time_e": 5.2, "time_s": 4.84 }, { "char_e": 78, "char_s": 70, "time_e": 5.62, "time_s": 5.24 }, { "char_e": 85, "char_s": 79, "time_e": 6.5, "time_s": 5.7 }, { "char_e": 89, "char_s": 86, "time_e": 6.66, "time_s": 6.5600000000000005 }, { "char_e": 98, "char_s": 90, "time_e": 7.32, "time_s": 6.7 }, { "char_e": 101, "char_s": 99, "time_e": 7.68, "time_s": 7.36 }, { "char_e": 109, "char_s": 103, "time_e": 8.06, "time_s": 7.74 }, { "char_e": 117, "char_s": 110, "time_e": 9.02, "time_s": 8.14 }, { "char_e": 122, "char_s": 119, "time_e": 9.28, "time_s": 9.2 }, { "char_e": 124, "char_s": 123, "time_e": 9.32, "time_s": 9.3 }, { "char_e": 129, "char_s": 125, "time_e": 9.66, "time_s": 9.34 }, { "char_e": 134, "char_s": 130, "time_e": 9.9, "time_s": 9.7 }, { "char_e": 140, "char_s": 135, "time_e": 10.92, "time_s": 10.24 }, { "char_e": 148, "char_s": 141, "time_e": 11.4, "time_s": 10.98 }, { "char_e": 159, "char_s": 149, "time_e": 12.46, "time_s": 11.46 }, { "char_e": 164, "char_s": 160, "time_e": 12.64, "time_s": 12.5 }, { "char_e": 167, "char_s": 165, "time_e": 12.84, "time_s": 12.74 }, { "char_e": 170, "char_s": 168, "time_e": 13.02, "time_s": 12.92 }, { "char_e": 173, "char_s": 171, "time_e": 13.4, "time_s": 13.1 }, { "char_e": 181, "char_s": 174, "time_e": 14.04, "time_s": 13.48 }, { "char_e": 183, "char_s": 182, "time_e": 14.08, "time_s": 14.06 }, { "char_e": 195, "char_s": 184, "time_e": 14.76, "time_s": 14.16 }, { "char_e": 200, "char_s": 196, "time_e": 15.32, "time_s": 14.8 }, { "char_e": 208, "char_s": 201, "time_e": 15.86, "time_s": 15.34 }, { "char_e": 211, "char_s": 209, "time_e": 15.92, "time_s": 15.88 }, { "char_e": 214, "char_s": 212, "time_e": 16.04, "time_s": 15.94 }, { "char_e": 223, "char_s": 215, "time_e": 16.96, "time_s": 16.08 }, { "char_e": 228, "char_s": 224, "time_e": 17.3, "time_s": 17.04 }, { "char_e": 234, "char_s": 229, "time_e": 17.58, "time_s": 17.32 }, { "char_e": 241, "char_s": 235, "time_e": 18.56, "time_s": 17.66 }, { "char_e": 245, "char_s": 242, "time_e": 18.86, "time_s": 18.74 }, { "char_e": 248, "char_s": 246, "time_e": 19.06, "time_s": 18.94 }, { "char_e": 252, "char_s": 249, "time_e": 19.36, "time_s": 19.1 }, { "char_e": 259, "char_s": 253, "time_e": 19.8, "time_s": 19.48 }, { "char_e": 266, "char_s": 260, "time_e": 20.68, "time_s": 19.9 }, { "char_e": 271, "char_s": 267, "time_e": 21.2, "time_s": 20.92 }, { "char_e": 281, "char_s": 272, "time_e": 21.9, "time_s": 21.26 }, { "char_e": 286, "char_s": 282, "time_e": 22.2, "time_s": 21.98 }, { "char_e": 297, "char_s": 287, "time_e": 22.88, "time_s": 22.28 }, { "char_e": 306, "char_s": 298, "time_e": 23.32, "time_s": 22.92 }, { "char_e": 313, "char_s": 307, "time_e": 24.16, "time_s": 23.38 }, { "char_e": 317, "char_s": 314, "time_e": 24.52, "time_s": 24.26 }, { "char_e": 319, "char_s": 318, "time_e": 24.56, "time_s": 24.54 }, { "char_e": 325, "char_s": 320, "time_e": 25.08, "time_s": 24.66 }, { "char_e": 337, "char_s": 326, "time_e": 26.2, "time_s": 25.16 }, { "char_e": 352, "char_s": 339, "time_e": 27.34, "time_s": 26.28 }, { "char_e": 361, "char_s": 353, "time_e": 28.38, "time_s": 27.4 } ]
28.38
2015-12-03
Reiner, Željko
M
1953
HDZ
Centre-right
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_990-1235
To je postignuće omogućilo da parafraziram Abrahama Lincolna da njihova smrt ne bude uzaludna već da ovaj narod božjom milošću bude svjedokom ponovnog rođenja slobode i da vladavina naroda, od naroda i za narod nikad neće iščeznuti s lica zemlje.
To je postignuće omogućilo da parafraziram Abrahama Lincolna da njihova smrt ne bude uzaludna već da ovaj narod božjom milošću bude svjedokom ponovnog rođenja slobode i da vladavina naroda, od naroda i za narod nikad neće iščeznuti s lica zemlje.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.06, "time_s": 0 }, { "char_e": 5, "char_s": 3, "time_e": 0.12, "time_s": 0.08 }, { "char_e": 16, "char_s": 6, "time_e": 1.24, "time_s": 0.16 }, { "char_e": 26, "char_s": 17, "time_e": 2.36, "time_s": 1.26 }, { "char_e": 29, "char_s": 27, "time_e": 2.66, "time_s": 2.58 }, { "char_e": 42, "char_s": 30, "time_e": 3.48, "time_s": 2.76 }, { "char_e": 51, "char_s": 43, "time_e": 3.98, "time_s": 3.52 }, { "char_e": 60, "char_s": 52, "time_e": 4.94, "time_s": 4 }, { "char_e": 63, "char_s": 61, "time_e": 5.1, "time_s": 5.06 }, { "char_e": 71, "char_s": 64, "time_e": 5.5600000000000005, "time_s": 5.14 }, { "char_e": 76, "char_s": 72, "time_e": 6.1, "time_s": 5.66 }, { "char_e": 79, "char_s": 77, "time_e": 6.24, "time_s": 6.16 }, { "char_e": 84, "char_s": 80, "time_e": 6.48, "time_s": 6.3 }, { "char_e": 93, "char_s": 85, "time_e": 7.58, "time_s": 6.54 }, { "char_e": 97, "char_s": 94, "time_e": 7.86, "time_s": 7.68 }, { "char_e": 100, "char_s": 98, "time_e": 7.96, "time_s": 7.88 }, { "char_e": 105, "char_s": 101, "time_e": 8.22, "time_s": 7.98 }, { "char_e": 111, "char_s": 106, "time_e": 9.16, "time_s": 8.28 }, { "char_e": 118, "char_s": 112, "time_e": 9.7, "time_s": 9.36 }, { "char_e": 126, "char_s": 119, "time_e": 10.48, "time_s": 9.74 }, { "char_e": 131, "char_s": 127, "time_e": 10.74, "time_s": 10.52 }, { "char_e": 141, "char_s": 132, "time_e": 11.4, "time_s": 10.84 }, { "char_e": 150, "char_s": 142, "time_e": 11.98, "time_s": 11.48 }, { "char_e": 158, "char_s": 151, "time_e": 12.96, "time_s": 12.04 }, { "char_e": 166, "char_s": 159, "time_e": 15.12, "time_s": 14.16 }, { "char_e": 168, "char_s": 167, "time_e": 15.42, "time_s": 15.4 }, { "char_e": 171, "char_s": 169, "time_e": 15.6, "time_s": 15.52 }, { "char_e": 181, "char_s": 172, "time_e": 16.2, "time_s": 15.66 }, { "char_e": 188, "char_s": 182, "time_e": 17.16, "time_s": 16.26 }, { "char_e": 192, "char_s": 190, "time_e": 17.74, "time_s": 17.54 }, { "char_e": 199, "char_s": 193, "time_e": 18.44, "time_s": 17.82 }, { "char_e": 201, "char_s": 200, "time_e": 18.48, "time_s": 18.46 }, { "char_e": 204, "char_s": 202, "time_e": 18.78, "time_s": 18.5 }, { "char_e": 210, "char_s": 205, "time_e": 19.5, "time_s": 18.8 }, { "char_e": 216, "char_s": 211, "time_e": 19.86, "time_s": 19.56 }, { "char_e": 221, "char_s": 217, "time_e": 20.22, "time_s": 19.9 }, { "char_e": 231, "char_s": 222, "time_e": 20.84, "time_s": 20.26 }, { "char_e": 233, "char_s": 232, "time_e": 20.88, "time_s": 20.86 }, { "char_e": 238, "char_s": 234, "time_e": 21.32, "time_s": 21.02 }, { "char_e": 245, "char_s": 239, "time_e": 22.12, "time_s": 21.4 } ]
22.12
2015-12-03
Reiner, Željko
M
1953
HDZ
Centre-right
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_1237-1474
Na tome moramo zahvaliti i stotinama tisuća preživjelih branitelja osobito ratnih vojnih invalida od kojih su neki i ovdje koji su svojom hrabrošću omogućili da danas slobodno u ovom Saboru odlučujemo o svim pitanjima važnim za naš narod.
Na tome moramo zahvaliti i stotinama tisuća preživjelih branitelja osobito ratnih vojnih invalida od kojih su neki i ovdje koji su svojom hrabrošću omogućili da danas slobodno u ovom Saboru odlučujemo o svim pitanjima važnim za naš narod.
[ { "char_e": 2, "char_s": 0, "time_e": 0.06, "time_s": 0 }, { "char_e": 7, "char_s": 3, "time_e": 0.34, "time_s": 0.14 }, { "char_e": 14, "char_s": 8, "time_e": 0.68, "time_s": 0.36 }, { "char_e": 24, "char_s": 15, "time_e": 1.38, "time_s": 0.74 }, { "char_e": 26, "char_s": 25, "time_e": 1.42, "time_s": 1.4 }, { "char_e": 36, "char_s": 27, "time_e": 2.12, "time_s": 1.44 }, { "char_e": 43, "char_s": 37, "time_e": 2.58, "time_s": 2.18 }, { "char_e": 55, "char_s": 44, "time_e": 3.3, "time_s": 2.64 }, { "char_e": 66, "char_s": 56, "time_e": 4.2, "time_s": 3.36 }, { "char_e": 74, "char_s": 67, "time_e": 4.66, "time_s": 4.26 }, { "char_e": 81, "char_s": 75, "time_e": 5.08, "time_s": 4.68 }, { "char_e": 88, "char_s": 82, "time_e": 5.44, "time_s": 5.12 }, { "char_e": 97, "char_s": 89, "time_e": 6.42, "time_s": 5.46 }, { "char_e": 100, "char_s": 98, "time_e": 6.92, "time_s": 6.84 }, { "char_e": 106, "char_s": 101, "time_e": 7.1, "time_s": 6.98 }, { "char_e": 109, "char_s": 107, "time_e": 7.2, "time_s": 7.12 }, { "char_e": 114, "char_s": 110, "time_e": 7.5, "time_s": 7.26 }, { "char_e": 116, "char_s": 115, "time_e": 7.54, "time_s": 7.52 }, { "char_e": 122, "char_s": 117, "time_e": 8.4, "time_s": 7.5600000000000005 }, { "char_e": 127, "char_s": 123, "time_e": 8.66, "time_s": 8.54 }, { "char_e": 130, "char_s": 128, "time_e": 8.76, "time_s": 8.7 }, { "char_e": 137, "char_s": 131, "time_e": 9.04, "time_s": 8.78 }, { "char_e": 147, "char_s": 138, "time_e": 10.06, "time_s": 9.12 }, { "char_e": 157, "char_s": 148, "time_e": 11.06, "time_s": 10.1 }, { "char_e": 160, "char_s": 158, "time_e": 11.2, "time_s": 11.12 }, { "char_e": 166, "char_s": 161, "time_e": 11.58, "time_s": 11.28 }, { "char_e": 175, "char_s": 167, "time_e": 12.6, "time_s": 11.64 }, { "char_e": 177, "char_s": 176, "time_e": 12.64, "time_s": 12.62 }, { "char_e": 182, "char_s": 178, "time_e": 12.96, "time_s": 12.66 }, { "char_e": 189, "char_s": 183, "time_e": 14.02, "time_s": 13.08 }, { "char_e": 200, "char_s": 190, "time_e": 14.66, "time_s": 14.06 }, { "char_e": 202, "char_s": 201, "time_e": 14.7, "time_s": 14.68 }, { "char_e": 207, "char_s": 203, "time_e": 15.02, "time_s": 14.84 }, { "char_e": 217, "char_s": 208, "time_e": 15.92, "time_s": 15.12 }, { "char_e": 224, "char_s": 218, "time_e": 16.7, "time_s": 15.98 }, { "char_e": 227, "char_s": 225, "time_e": 16.84, "time_s": 16.76 }, { "char_e": 231, "char_s": 228, "time_e": 17.1, "time_s": 16.9 }, { "char_e": 237, "char_s": 232, "time_e": 17.94, "time_s": 17.12 } ]
17.94
2015-12-03
Reiner, Željko
M
1953
HDZ
Centre-right
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_1476-1771
Duboko sam uvjeren da se demokracija između ostalog treba temeljiti na kulturi dijaloga i diskusije, na osnovu argumenata, odbacivanju isključivosti te pluralizmu mišljenja i otvorenosti prema različitim stavovima što međutim ne znači da se sa tim stavovima možemo, moramo nužno uvijek i složiti.
Duboko sam uvjeren da se demokracija između ostalog treba temeljiti na kulturi dijaloga i diskusije, na osnovu argumenata, odbacivanju isključivosti te pluralizmu mišljenja i otvorenosti prema različitim stavovima što međutim ne znači da se sa tim stavovima možemo, moramo nužno uvijek i složiti.
[ { "char_e": 6, "char_s": 0, "time_e": 0.38, "time_s": 0 }, { "char_e": 10, "char_s": 7, "time_e": 0.6000000000000001, "time_s": 0.46 }, { "char_e": 18, "char_s": 11, "time_e": 1.46, "time_s": 0.64 }, { "char_e": 21, "char_s": 19, "time_e": 2.24, "time_s": 1.76 }, { "char_e": 24, "char_s": 22, "time_e": 2.54, "time_s": 2.46 }, { "char_e": 36, "char_s": 25, "time_e": 3.7800000000000002, "time_s": 2.6 }, { "char_e": 43, "char_s": 37, "time_e": 4.2, "time_s": 3.8200000000000003 }, { "char_e": 51, "char_s": 44, "time_e": 4.9, "time_s": 4.26 }, { "char_e": 57, "char_s": 52, "time_e": 5.26, "time_s": 4.98 }, { "char_e": 67, "char_s": 58, "time_e": 6.04, "time_s": 5.34 }, { "char_e": 70, "char_s": 68, "time_e": 6.16, "time_s": 6.1 }, { "char_e": 78, "char_s": 71, "time_e": 6.68, "time_s": 6.24 }, { "char_e": 87, "char_s": 79, "time_e": 7.68, "time_s": 6.74 }, { "char_e": 89, "char_s": 88, "time_e": 7.82, "time_s": 7.8 }, { "char_e": 99, "char_s": 90, "time_e": 9, "time_s": 7.86 }, { "char_e": 103, "char_s": 101, "time_e": 9.22, "time_s": 9.14 }, { "char_e": 110, "char_s": 104, "time_e": 9.7, "time_s": 9.28 }, { "char_e": 121, "char_s": 111, "time_e": 10.98, "time_s": 9.72 }, { "char_e": 134, "char_s": 123, "time_e": 12.98, "time_s": 12.32 }, { "char_e": 148, "char_s": 135, "time_e": 14.22, "time_s": 13 }, { "char_e": 151, "char_s": 149, "time_e": 14.38, "time_s": 14.3 }, { "char_e": 162, "char_s": 152, "time_e": 15.08, "time_s": 14.46 }, { "char_e": 172, "char_s": 163, "time_e": 16.04, "time_s": 15.12 }, { "char_e": 174, "char_s": 173, "time_e": 16.08, "time_s": 16.06 }, { "char_e": 186, "char_s": 175, "time_e": 16.88, "time_s": 16.1 }, { "char_e": 192, "char_s": 187, "time_e": 17.18, "time_s": 16.98 }, { "char_e": 203, "char_s": 193, "time_e": 17.86, "time_s": 17.24 }, { "char_e": 213, "char_s": 204, "time_e": 18.96, "time_s": 17.92 }, { "char_e": 217, "char_s": 214, "time_e": 19.14, "time_s": 19.02 }, { "char_e": 225, "char_s": 218, "time_e": 19.58, "time_s": 19.16 }, { "char_e": 228, "char_s": 226, "time_e": 19.72, "time_s": 19.62 }, { "char_e": 234, "char_s": 229, "time_e": 20.58, "time_s": 19.8 }, { "char_e": 237, "char_s": 235, "time_e": 20.8, "time_s": 20.72 }, { "char_e": 240, "char_s": 238, "time_e": 20.94, "time_s": 20.86 }, { "char_e": 243, "char_s": 241, "time_e": 21.1, "time_s": 21.02 }, { "char_e": 247, "char_s": 244, "time_e": 21.3, "time_s": 21.18 }, { "char_e": 257, "char_s": 248, "time_e": 21.92, "time_s": 21.36 }, { "char_e": 264, "char_s": 258, "time_e": 22.74, "time_s": 22.54 }, { "char_e": 272, "char_s": 266, "time_e": 22.88, "time_s": 22.76 }, { "char_e": 278, "char_s": 273, "time_e": 23.24, "time_s": 22.9 }, { "char_e": 285, "char_s": 279, "time_e": 23.5, "time_s": 23.28 }, { "char_e": 287, "char_s": 286, "time_e": 23.54, "time_s": 23.52 }, { "char_e": 295, "char_s": 288, "time_e": 24.62, "time_s": 23.64 } ]
24.62
2015-12-03
Reiner, Željko
M
1953
HDZ
Centre-right
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_1773-2112
Uvijek sam vjerovao da treba postupati po onome što je sadržano u izrijeci koja se pripisuje Voltaireu "ja se ne slažem s time što govorite, ali ću do zadnjeg daha braniti vaše pravo da to govorite." U tom duhu želim se također zahvaliti mom prethodniku gospodinu Josipu Leki na dosadašnjem vođenju Hrvatskog sabora tijekom prošlog mandata.
Uvijek sam vjerovao da treba postupati po onome što je sadržano u izrijeci koja se pripisuje Voltaireu "ja se ne slažem s time što govorite, ali ću do zadnjeg daha braniti vaše pravo da to govorite." U tom duhu želim se također zahvaliti mom prethodniku gospodinu Josipu Leki na dosadašnjem vođenju Hrvatskog sabora tijekom prošlog mandata.
[ { "char_e": 6, "char_s": 0, "time_e": 0.18, "time_s": 0 }, { "char_e": 10, "char_s": 7, "time_e": 0.36, "time_s": 0.22 }, { "char_e": 19, "char_s": 11, "time_e": 1.32, "time_s": 0.4 }, { "char_e": 22, "char_s": 20, "time_e": 1.6, "time_s": 1.52 }, { "char_e": 28, "char_s": 23, "time_e": 1.92, "time_s": 1.62 }, { "char_e": 38, "char_s": 29, "time_e": 2.62, "time_s": 2 }, { "char_e": 41, "char_s": 39, "time_e": 2.76, "time_s": 2.7 }, { "char_e": 47, "char_s": 42, "time_e": 3.2800000000000002, "time_s": 2.84 }, { "char_e": 51, "char_s": 48, "time_e": 3.46, "time_s": 3.34 }, { "char_e": 54, "char_s": 52, "time_e": 3.54, "time_s": 3.48 }, { "char_e": 63, "char_s": 55, "time_e": 4.24, "time_s": 3.6 }, { "char_e": 65, "char_s": 64, "time_e": 4.28, "time_s": 4.26 }, { "char_e": 74, "char_s": 66, "time_e": 4.82, "time_s": 4.3 }, { "char_e": 79, "char_s": 75, "time_e": 5.02, "time_s": 4.88 }, { "char_e": 82, "char_s": 80, "time_e": 5.18, "time_s": 5.1 }, { "char_e": 92, "char_s": 83, "time_e": 5.74, "time_s": 5.26 }, { "char_e": 102, "char_s": 93, "time_e": 6.8, "time_s": 5.8 }, { "char_e": 106, "char_s": 104, "time_e": 7.26, "time_s": 7.16 }, { "char_e": 109, "char_s": 107, "time_e": 7.46, "time_s": 7.34 }, { "char_e": 112, "char_s": 110, "time_e": 7.6, "time_s": 7.52 }, { "char_e": 119, "char_s": 113, "time_e": 8.04, "time_s": 7.68 }, { "char_e": 121, "char_s": 120, "time_e": 8.12, "time_s": 8.1 }, { "char_e": 126, "char_s": 122, "time_e": 8.4, "time_s": 8.18 }, { "char_e": 130, "char_s": 127, "time_e": 8.58, "time_s": 8.44 }, { "char_e": 139, "char_s": 131, "time_e": 9.46, "time_s": 8.6 }, { "char_e": 144, "char_s": 141, "time_e": 9.62, "time_s": 9.5 }, { "char_e": 147, "char_s": 145, "time_e": 9.78, "time_s": 9.7 }, { "char_e": 150, "char_s": 148, "time_e": 9.9, "time_s": 9.84 }, { "char_e": 158, "char_s": 151, "time_e": 10.32, "time_s": 9.98 }, { "char_e": 163, "char_s": 159, "time_e": 11.04, "time_s": 10.4 }, { "char_e": 171, "char_s": 164, "time_e": 11.52, "time_s": 11.1 }, { "char_e": 176, "char_s": 172, "time_e": 11.82, "time_s": 11.58 }, { "char_e": 182, "char_s": 177, "time_e": 12.22, "time_s": 11.88 }, { "char_e": 185, "char_s": 183, "time_e": 12.36, "time_s": 12.28 }, { "char_e": 188, "char_s": 186, "time_e": 12.54, "time_s": 12.44 }, { "char_e": 197, "char_s": 189, "time_e": 13.6, "time_s": 12.6 }, { "char_e": 201, "char_s": 200, "time_e": 14.88, "time_s": 14.86 }, { "char_e": 205, "char_s": 202, "time_e": 15.14, "time_s": 15 }, { "char_e": 210, "char_s": 206, "time_e": 15.74, "time_s": 15.2 }, { "char_e": 216, "char_s": 211, "time_e": 16.04, "time_s": 15.82 }, { "char_e": 219, "char_s": 217, "time_e": 16.2, "time_s": 16.1 }, { "char_e": 227, "char_s": 220, "time_e": 16.68, "time_s": 16.26 }, { "char_e": 237, "char_s": 228, "time_e": 17.58, "time_s": 16.74 }, { "char_e": 241, "char_s": 238, "time_e": 17.74, "time_s": 17.62 }, { "char_e": 253, "char_s": 242, "time_e": 18.54, "time_s": 17.88 }, { "char_e": 263, "char_s": 254, "time_e": 19.32, "time_s": 18.62 }, { "char_e": 270, "char_s": 264, "time_e": 19.74, "time_s": 19.38 }, { "char_e": 275, "char_s": 271, "time_e": 20.12, "time_s": 19.8 }, { "char_e": 278, "char_s": 276, "time_e": 21.12, "time_s": 21.06 }, { "char_e": 290, "char_s": 279, "time_e": 21.74, "time_s": 21.18 }, { "char_e": 298, "char_s": 291, "time_e": 22.14, "time_s": 21.78 }, { "char_e": 308, "char_s": 299, "time_e": 22.6, "time_s": 22.18 }, { "char_e": 315, "char_s": 309, "time_e": 23.1, "time_s": 22.66 }, { "char_e": 323, "char_s": 316, "time_e": 23.46, "time_s": 23.18 }, { "char_e": 331, "char_s": 324, "time_e": 23.82, "time_s": 23.5 }, { "char_e": 339, "char_s": 332, "time_e": 24.78, "time_s": 23.86 } ]
24.78
2015-12-03
Reiner, Željko
M
1953
HDZ
Centre-right
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_2114-2326
Znam da mu nije uvijek bilo lako i da je nerijetko imao dvojbe, pa i drugačije mišljenje od onog kojeg je s ovog mjesta morao iznositi i svjestan sam da mu je stoga ta zadaća bila tim teža, ali i zasluga tim veća.
Znam da mu nije uvijek bilo lako i da je nerijetko imao dvojbe, pa i drugačije mišljenje od onog kojeg je s ovog mjesta morao iznositi i svjestan sam da mu je stoga ta zadaća bila tim teža, ali i zasluga tim veća.
[ { "char_e": 4, "char_s": 0, "time_e": 0.72, "time_s": 0 }, { "char_e": 7, "char_s": 5, "time_e": 0.84, "time_s": 0.76 }, { "char_e": 10, "char_s": 8, "time_e": 0.96, "time_s": 0.9 }, { "char_e": 15, "char_s": 11, "time_e": 1.6400000000000001, "time_s": 1.02 }, { "char_e": 22, "char_s": 16, "time_e": 1.94, "time_s": 1.6800000000000002 }, { "char_e": 27, "char_s": 23, "time_e": 2.18, "time_s": 1.98 }, { "char_e": 32, "char_s": 28, "time_e": 3.04, "time_s": 2.2 }, { "char_e": 34, "char_s": 33, "time_e": 3.7, "time_s": 3.68 }, { "char_e": 37, "char_s": 35, "time_e": 3.76, "time_s": 3.7199999999999998 }, { "char_e": 40, "char_s": 38, "time_e": 3.84, "time_s": 3.8 }, { "char_e": 50, "char_s": 41, "time_e": 4.44, "time_s": 3.9 }, { "char_e": 55, "char_s": 51, "time_e": 4.66, "time_s": 4.48 }, { "char_e": 62, "char_s": 56, "time_e": 5.5600000000000005, "time_s": 4.68 }, { "char_e": 66, "char_s": 64, "time_e": 6.22, "time_s": 6.14 }, { "char_e": 68, "char_s": 67, "time_e": 6.26, "time_s": 6.24 }, { "char_e": 78, "char_s": 69, "time_e": 6.9, "time_s": 6.28 }, { "char_e": 88, "char_s": 79, "time_e": 7.38, "time_s": 6.92 }, { "char_e": 91, "char_s": 89, "time_e": 7.52, "time_s": 7.44 }, { "char_e": 96, "char_s": 92, "time_e": 7.94, "time_s": 7.5600000000000005 }, { "char_e": 102, "char_s": 97, "time_e": 8.24, "time_s": 8.02 }, { "char_e": 105, "char_s": 103, "time_e": 8.34, "time_s": 8.28 }, { "char_e": 107, "char_s": 106, "time_e": 8.46, "time_s": 8.42 }, { "char_e": 112, "char_s": 108, "time_e": 8.72, "time_s": 8.52 }, { "char_e": 119, "char_s": 113, "time_e": 9.12, "time_s": 8.76 }, { "char_e": 125, "char_s": 120, "time_e": 9.42, "time_s": 9.18 }, { "char_e": 134, "char_s": 126, "time_e": 10.48, "time_s": 9.44 }, { "char_e": 136, "char_s": 135, "time_e": 10.6, "time_s": 10.58 }, { "char_e": 145, "char_s": 137, "time_e": 11.08, "time_s": 10.62 }, { "char_e": 149, "char_s": 146, "time_e": 11.76, "time_s": 11.18 }, { "char_e": 152, "char_s": 150, "time_e": 11.86, "time_s": 11.8 }, { "char_e": 155, "char_s": 153, "time_e": 11.98, "time_s": 11.92 }, { "char_e": 158, "char_s": 156, "time_e": 12.04, "time_s": 12 }, { "char_e": 164, "char_s": 159, "time_e": 12.4, "time_s": 12.06 }, { "char_e": 167, "char_s": 165, "time_e": 12.56, "time_s": 12.46 }, { "char_e": 174, "char_s": 168, "time_e": 13.34, "time_s": 12.62 }, { "char_e": 179, "char_s": 175, "time_e": 13.66, "time_s": 13.4 }, { "char_e": 183, "char_s": 180, "time_e": 13.88, "time_s": 13.74 }, { "char_e": 188, "char_s": 184, "time_e": 14.72, "time_s": 13.98 }, { "char_e": 193, "char_s": 190, "time_e": 15.52, "time_s": 14.82 }, { "char_e": 195, "char_s": 194, "time_e": 16.18, "time_s": 15.74 }, { "char_e": 203, "char_s": 196, "time_e": 17.48, "time_s": 16.76 }, { "char_e": 207, "char_s": 204, "time_e": 17.7, "time_s": 17.5 }, { "char_e": 212, "char_s": 208, "time_e": 18.5, "time_s": 17.76 } ]
18.5
2015-12-03
Reiner, Željko
M
1953
HDZ
Centre-right
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_2328-2649
Poštovane gospođe i gospodo ne smijemo nikada zaboraviti a posebno u ovo vrijeme kada smo dio europske zajednice naroda, da je Hrvatski sabor ne samo čuvar vrijednosti i demokracije i najviši izraz demokratske volje naroda već i ključna institucija za očuvanje identiteta hrvatskog naroda i hrvatskih nacionalnih interesa.
Poštovane gospođe i gospodo ne smijemo nikada zaboraviti a posebno u ovo vrijeme kada smo dio europske zajednice naroda, da je Hrvatski sabor ne samo čuvar vrijednosti i demokracije i najviši izraz demokratske volje naroda već i ključna institucija za očuvanje identiteta hrvatskog naroda i hrvatskih nacionalnih interesa.
[ { "char_e": 9, "char_s": 0, "time_e": 0.5, "time_s": 0 }, { "char_e": 17, "char_s": 10, "time_e": 0.92, "time_s": 0.54 }, { "char_e": 19, "char_s": 18, "time_e": 0.96, "time_s": 0.9400000000000001 }, { "char_e": 27, "char_s": 20, "time_e": 1.88, "time_s": 1.02 }, { "char_e": 30, "char_s": 28, "time_e": 2.2, "time_s": 2.12 }, { "char_e": 38, "char_s": 31, "time_e": 2.86, "time_s": 2.2800000000000002 }, { "char_e": 45, "char_s": 39, "time_e": 3.26, "time_s": 2.92 }, { "char_e": 56, "char_s": 46, "time_e": 4.44, "time_s": 3.34 }, { "char_e": 58, "char_s": 57, "time_e": 4.62, "time_s": 4.6 }, { "char_e": 66, "char_s": 59, "time_e": 5.38, "time_s": 4.66 }, { "char_e": 68, "char_s": 67, "time_e": 5.42, "time_s": 5.4 }, { "char_e": 72, "char_s": 69, "time_e": 5.68, "time_s": 5.44 }, { "char_e": 80, "char_s": 73, "time_e": 6.54, "time_s": 5.74 }, { "char_e": 85, "char_s": 81, "time_e": 6.82, "time_s": 6.64 }, { "char_e": 89, "char_s": 86, "time_e": 7.04, "time_s": 6.9 }, { "char_e": 93, "char_s": 90, "time_e": 7.26, "time_s": 7.1 }, { "char_e": 102, "char_s": 94, "time_e": 7.82, "time_s": 7.28 }, { "char_e": 112, "char_s": 103, "time_e": 8.36, "time_s": 7.9 }, { "char_e": 119, "char_s": 113, "time_e": 9.3, "time_s": 8.38 }, { "char_e": 123, "char_s": 121, "time_e": 10.08, "time_s": 9.98 }, { "char_e": 126, "char_s": 124, "time_e": 10.18, "time_s": 10.12 }, { "char_e": 135, "char_s": 127, "time_e": 10.64, "time_s": 10.2 }, { "char_e": 141, "char_s": 136, "time_e": 11.1, "time_s": 10.76 }, { "char_e": 144, "char_s": 142, "time_e": 11.26, "time_s": 11.16 }, { "char_e": 149, "char_s": 145, "time_e": 11.56, "time_s": 11.36 }, { "char_e": 155, "char_s": 150, "time_e": 11.98, "time_s": 11.68 }, { "char_e": 167, "char_s": 156, "time_e": 12.62, "time_s": 12 }, { "char_e": 169, "char_s": 168, "time_e": 12.66, "time_s": 12.64 }, { "char_e": 181, "char_s": 170, "time_e": 14, "time_s": 12.72 }, { "char_e": 183, "char_s": 182, "time_e": 14.16, "time_s": 14.14 }, { "char_e": 191, "char_s": 184, "time_e": 14.8, "time_s": 14.18 }, { "char_e": 197, "char_s": 192, "time_e": 15.26, "time_s": 14.86 }, { "char_e": 209, "char_s": 198, "time_e": 15.9, "time_s": 15.32 }, { "char_e": 215, "char_s": 210, "time_e": 16.16, "time_s": 15.96 }, { "char_e": 222, "char_s": 216, "time_e": 17.1, "time_s": 16.24 }, { "char_e": 226, "char_s": 223, "time_e": 17.48, "time_s": 17.32 }, { "char_e": 228, "char_s": 227, "time_e": 17.52, "time_s": 17.5 }, { "char_e": 236, "char_s": 229, "time_e": 18.12, "time_s": 17.58 }, { "char_e": 248, "char_s": 237, "time_e": 19.28, "time_s": 18.14 }, { "char_e": 251, "char_s": 249, "time_e": 19.42, "time_s": 19.36 }, { "char_e": 260, "char_s": 252, "time_e": 20.02, "time_s": 19.48 }, { "char_e": 271, "char_s": 261, "time_e": 20.84, "time_s": 20.04 }, { "char_e": 281, "char_s": 272, "time_e": 21.34, "time_s": 20.88 }, { "char_e": 288, "char_s": 282, "time_e": 22.2, "time_s": 21.4 }, { "char_e": 290, "char_s": 289, "time_e": 22.24, "time_s": 22.22 }, { "char_e": 300, "char_s": 291, "time_e": 22.9, "time_s": 22.28 }, { "char_e": 312, "char_s": 301, "time_e": 23.62, "time_s": 22.98 }, { "char_e": 321, "char_s": 313, "time_e": 24.62, "time_s": 23.66 } ]
24.62
2015-12-03
Reiner, Željko
M
1953
HDZ
Centre-right
Coalition
ParlaMint-HR_2015-12-03-0.u23_2651-3044
Sabor jest i mora biti lučonoša domoljublja, ljubavi prema temeljnim vrijednostima hrvatskog naroda, njegove povijesti, tradiciji, njegovanju obitelji, vjeri, hrvatskom jeziku, kulturi prema svemu onome što nas čini takvima kakvima jesmo i po čemu se razlikujemo od drugih ali istodobno mora biti i čvrsti jamac poštivanja svih prava i vrijednosti onih koji nisu Hrvati ali su hrvatski građani.
Sabor jest i mora biti lučonoša domoljublja, ljubavi prema temeljnim vrijednostima hrvatskog naroda, njegove povijesti, tradiciji, njegovanju obitelji, vjeri, hrvatskom jeziku, kulturi prema svemu onome što nas čini takvima kakvima jesmo i po čemu se razlikujemo od drugih ali istodobno mora biti i čvrsti jamac poštivanja svih prava i vrijednosti onih koji nisu Hrvati ali su hrvatski građani.
[ { "char_e": 5, "char_s": 0, "time_e": 0.4, "time_s": 0 }, { "char_e": 10, "char_s": 6, "time_e": 1.18, "time_s": 0.48 }, { "char_e": 12, "char_s": 11, "time_e": 1.22, "time_s": 1.2 }, { "char_e": 17, "char_s": 13, "time_e": 1.6, "time_s": 1.26 }, { "char_e": 22, "char_s": 18, "time_e": 1.94, "time_s": 1.6800000000000002 }, { "char_e": 31, "char_s": 23, "time_e": 2.68, "time_s": 2.04 }, { "char_e": 43, "char_s": 32, "time_e": 3.76, "time_s": 2.74 }, { "char_e": 52, "char_s": 45, "time_e": 4.5600000000000005, "time_s": 4.12 }, { "char_e": 58, "char_s": 53, "time_e": 4.9, "time_s": 4.64 }, { "char_e": 68, "char_s": 59, "time_e": 5.4, "time_s": 5 }, { "char_e": 82, "char_s": 69, "time_e": 6.04, "time_s": 5.44 }, { "char_e": 92, "char_s": 83, "time_e": 6.52, "time_s": 6.08 }, { "char_e": 99, "char_s": 93, "time_e": 7.42, "time_s": 6.58 }, { "char_e": 108, "char_s": 101, "time_e": 7.86, "time_s": 7.54 }, { "char_e": 118, "char_s": 109, "time_e": 8.92, "time_s": 7.94 }, { "char_e": 129, "char_s": 120, "time_e": 10.06, "time_s": 9 }, { "char_e": 141, "char_s": 131, "time_e": 10.62, "time_s": 10.12 }, { "char_e": 150, "char_s": 142, "time_e": 11.42, "time_s": 10.64 }, { "char_e": 157, "char_s": 152, "time_e": 12.16, "time_s": 11.5 }, { "char_e": 168, "char_s": 159, "time_e": 12.68, "time_s": 12.2 }, { "char_e": 175, "char_s": 169, "time_e": 13.16, "time_s": 12.72 }, { "char_e": 184, "char_s": 177, "time_e": 14.14, "time_s": 13.3 }, { "char_e": 190, "char_s": 185, "time_e": 14.4, "time_s": 14.2 }, { "char_e": 196, "char_s": 191, "time_e": 14.76, "time_s": 14.48 }, { "char_e": 202, "char_s": 197, "time_e": 15.5, "time_s": 14.84 }, { "char_e": 206, "char_s": 203, "time_e": 15.68, "time_s": 15.54 }, { "char_e": 210, "char_s": 207, "time_e": 15.86, "time_s": 15.74 }, { "char_e": 215, "char_s": 211, "time_e": 16.12, "time_s": 15.94 }, { "char_e": 223, "char_s": 216, "time_e": 16.62, "time_s": 16.22 }, { "char_e": 231, "char_s": 224, "time_e": 17.04, "time_s": 16.7 }, { "char_e": 237, "char_s": 232, "time_e": 17.9, "time_s": 17.06 }, { "char_e": 239, "char_s": 238, "time_e": 17.94, "time_s": 17.92 }, { "char_e": 242, "char_s": 240, "time_e": 18.1, "time_s": 18.04 }, { "char_e": 247, "char_s": 243, "time_e": 18.36, "time_s": 18.18 }, { "char_e": 250, "char_s": 248, "time_e": 18.48, "time_s": 18.42 }, { "char_e": 262, "char_s": 251, "time_e": 19.14, "time_s": 18.56 }, { "char_e": 265, "char_s": 263, "time_e": 19.24, "time_s": 19.16 }, { "char_e": 272, "char_s": 266, "time_e": 20.08, "time_s": 19.26 }, { "char_e": 276, "char_s": 273, "time_e": 20.28, "time_s": 20.14 }, { "char_e": 286, "char_s": 277, "time_e": 21.46, "time_s": 20.3 }, { "char_e": 291, "char_s": 287, "time_e": 21.92, "time_s": 21.62 }, { "char_e": 296, "char_s": 292, "time_e": 22.28, "time_s": 22 }, { "char_e": 298, "char_s": 297, "time_e": 22.32,