Dataset Preview Go to dataset viewer
path (string)audio (audio)transcription (string)english_transcription (string)intent_class (class label)lang_id (class label)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_4.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den potřeboval bych zjistit jaký je maximální limit pro výběr z bankomatu
Hello, I need to find out what is the maximum limit for withdrawing from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_17.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den Budu si poprvé vybírat peníze z vašeho bankomatu Zajímalo by mě kolik si maximálně můžu vybrat Děkuji
Hello I will withdraw money from your ATM for the first time I would like to know as much as I can choose Thank you
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_16.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Jaký je limit který si můžu vybrat z bankomatu
What is the limit I can choose from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_5.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Kolik peněz si můžu vybrat z bankomatu
How much money can I withdraw from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_7.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den rád bych se vás zeptal Chtěl bych si vybrat peníze z bankomatu Jaká je prosím maximální nejvyšší částka kterou si můžu vybrat
Hello, I would like to ask you I would like to withdraw money from an ATM What is the maximum maximum amount I can withdraw
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_14.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den můžu svoji kartu používat v zahraničí stejně jako v Česku Mám stejný líp a komatu Kolik peněz si sama můžu vytáhnout
Hello, I can use my card abroad as well as in the Czech Republic. I have the same better and coma. How much money can I withdraw myself?
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_28.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já tady já mám s vámi účet s vaší bankou a stojím tady u bankomatu ale bohužel nevím kolik je můj denní limit Kolik si můžu vybrat z bankomatu za jediný den
Hello I'm here I have an account with your bank with you and I'm standing here at an ATM but unfortunately I don't know how much is my daily limit How much can I withdraw from an ATM in one day
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_29.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý večer prosím vás potřeboval bych si vybrat teď bankomatu a chtěl bych vědět jaká je maximální možná částka kterou si mohou vybrat Děkuji moc
Good evening please I need you to choose an ATM now and I would like to know what is the maximum possible amount they can choose Thank you very much
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_6.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Jaký je můj limit bankomatu mohu zvýšit svůj výběrový limit bankomatu kolik peněz si mohu vybrat
What is my ATM limit I can increase my ATM withdrawal limit how much money I can withdraw
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_2.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Jaký je maximální výběr z bankomatu
What is the maximum withdrawal from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_39.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já bych potřebovala poradit Já bych se chtěla zeptat jaký je můj a denní limit na výběr v bankomatu a také jestli by to bylo možné ho a o něco zvýšit moc děkuji
Hello, I would need advice. I would like to ask what is my and the daily limit for withdrawals at the ATM and also if it would be possible to increase it a bit and thank you very much.
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_11.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Jaký je můj limit bankomatu
What is my ATM limit
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_10.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Chtěla bych vědět kolik peněz je možné si vybrat z bankomatu
I would like to know how much money can be withdrawn from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_38.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěl bych se zeptat jaký mám limit pro výběr z bankomatu
Hello, I would like to ask what limit I have for withdrawing from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_3.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já bych to potřebovala vybrat větší obnos peněz z bankomatu tak se chci informovat o tom jaký je můj limit
Hello, I would need to withdraw a larger amount of money from an ATM, so I want to find out what my limit is
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_12.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den jaké je prosím maximální množství peněz které můžu vybrat z bankomatu
Hello, what is the maximum amount of money I can withdraw from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_13.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
kolik peněz můžu vybrat z bankomatu
how much money can I withdraw from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_49.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
kolik peněz můžu maximálně vybrat z bankomatu
how much money can I withdraw from the ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_42.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěla bych se zeptat jak ti mám limit výběru z bankomatu
Hello, I would like to ask how I have your ATM withdrawal limit
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_47.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den Měl bych na vás prosbu aby jsi chtěl vybrat peníze z bankomatu a mě by zajímalo Jaké maximální množství peněz které si můžu vybrat tedy Jaký je můj limit bankomatu u vaší banky a jestli si případně ten limit můžu nějak zvýšit nebo snížit děkuji
Hello I would like to ask you to withdraw money from an ATM and I would be interested in What is the maximum amount of money I can choose, so What is my ATM limit at your bank and if I can increase or decrease the limit somehow thank you
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_50.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já bych chtěl vyprat bankomatu větší množství peněz a chtěl bych se zeptat jaký je maximální peněz které si můžeš můžu vybrat
Hello, I would like to wash an ATM with a larger amount of money and I would like to ask what is the maximum amount of money you can choose
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_45.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já bych se chtěla zeptat jestli si můžu změnit limit výběru peněz v bankomatu a nebo jestli si ho můžu změnit
Hello, I would like to ask if I can change the withdrawal limit at an ATM or if I can change it
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_22.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den potřebovala bych se zeptat je nějaký limit výběru z bankomatu kolik peněz si můžu vybrat najednou děkuji
Hello I need to ask is some limit of withdrawal from the ATM how much money I can withdraw at once thank you
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_23.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Potřebuji si vybrat peníze z mého účtu a můžete mít poradíte A jak je maximální limit který si nemohl vybrat Děkuji
I need to withdraw money from my account and you can have advice And what is the maximum limit that you could not choose Thank you
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_35.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěl bych se vás zeptat jaký je maximální limit který je můžu vybrat z našeho bankomatu děkuji
Hello, I would like to ask you what is the maximum limit I can withdraw from our ATM, thank you
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_21.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já bych se chtěl zeptat Jaké maximální množství peněz můžu vybrat z bankomatu
Hello, I would like to ask What is the maximum amount of money I can withdraw from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_20.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli je nějaký limit pro výběr z bankomatu kolik maximálně peněz si mohu vybrat a případně jestli jde nějak navýšit a jak Děkuji
Hello, I would like to ask if there is a limit for withdrawing from an ATM, how much money can I withdraw and if so, whether it can be increased and how to thank you
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_34.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Kolik si můžu maximálně vybrat peněz z bankomatu
How much money can I withdraw from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_18.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Zajímalo by mě kolik peněz si maximálně můžu vybrat z bankomatu
I would like to know how much money I can withdraw from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_30.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den ráda bych se o věřila Jaký je maximální limit pro výběr z bankomatu nebo spíš jaký mám nastaven já maximální limit pro výběr z bankomatu a zda je možné tento limit zvýšit
Hello, I would like to believe in What is the maximum limit for withdrawals from ATMs or rather what I have set the maximum limit for withdrawals from ATMs and whether it is possible to increase this limit
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_24.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Jaký je můj limit v bankomatu
What is my ATM limit
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_25.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Kolik peněz si můžu vybrat najednou z bankomatu
How much money can I withdraw at one time from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_19.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já mám z vás účet a mám také platební kartu a ráda bych si teď zítra v bankomatu a bojím se že přesáhl limit Potřebuji vybrat větší částku mohl byste mi prosím říct jaké můj limit na kartě na denní výběr
Hello, I have an account from you and I also have a credit card and I would like to have an ATM tomorrow now and I am afraid that it has exceeded the limit I need to withdraw a larger amount could you please tell me what my limit on the card is for daily withdrawal
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_8.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
jen si vybrat peníze z bankomatu a zajímá mě Jaké maximální množství peněz si můžu vybrat
just withdraw money from an ATM and I wonder what is the maximum amount of money I can withdraw
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_27.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Jaké maximální množství peněz v kterou můžu vybrat z bankomatu
What is the maximum amount of money I can withdraw from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_33.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
chtěla bych se zeptat jaká je maximální částka peněz kterou si můžu vybrat
I would like to ask what is the maximum amount of money I can withdraw
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_32.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
že bych se za svého bankomatu vybrat peníze netuším jak velké množství smí vybrat
I would have no idea how much money I could withdraw for my ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ATM_LIMIT/response_26.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Kolik si můžu vybrat z bankomatu
How much can I withdraw from an ATM
3 (atm_limit)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_17.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den Chtěla bys mít svoji adresu
Hello. Would you like your address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_16.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Chci změnit svoji adresu
I want to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_5.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
chtěla bych změnit mojí adresu prosím
I would like to change my address please
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_7.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den právě jsem se přestěhovala potřeboval bych změnit svoji kontaktní adresu
Hello I have just moved I need to change my contact address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_14.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
chtěla bych změnit adresu
I would like to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_28.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den volám protože chci změnit svou adresu
Hello, I'm calling because I want to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_29.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já bych chtěl změnit adresu svého bydliště ke svému účtu
Hello, I would like to change my address to my account
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_15.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den prosím vás já bych potřeboval změnit svou adresu
Hello, please, I need to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_6.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já bych prosím potřebovala změnit svou adresu
Hello, I would like to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_2.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
chtěla bych změnit svou adresu bydliště
I would like to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_39.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den a jsem quintain vaší banky Potřeboval bych prosím vás Jelikož se teď stěhuji tak bych potřeboval změnit svou adresu v podstatě u vás v systému aby mě chodili výpisy na správnou adresu můžu na vás
Hello and I quintain your bank I would need you please Since I'm moving now I would need to change my address basically in your system so that my statements go to the right address I can to you
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_11.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěl bych změnit svojí adresu
Hello, I would like to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_10.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den rád bych se změnil svou korespondenční adresu Je to prosím možné
Hello, I would like to change my correspondence address. Please
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_38.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já jsem se zrovna přestěhoval a chtěl bych si změnit adresu bydliště krom vás vás záznamech
Hello I have just moved and I would like to change my home address in addition to you records
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_3.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já jsem se nedávno přestěhovala a tak bych u vás chtěla změnit svoji trvalou adresu
Hello, I recently moved, so I'd like to change my permanent address with you
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_12.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
problém se nedávno přestěhovala potřeboval bych změnit adresu která je připojená k tomu nebankovní Šlo by to nějak prosím
the problem has recently moved i would need to change the address which is attached to it non-banking It would somehow please
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_13.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
potřeboval bych změnit adresu
I need to change the address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_41.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den Přestěhovala jsem se potřeboval bych změnit svou adresu
Hello I moved I needed to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_42.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den a potřeboval bych prosím poradit Já jsem se nedávno přestěhovala a potřeboval bych změnit svoji adresu a Takže ze staré adresy moje údaje vyměnit na na nové
Hello and I need advice please I recently moved and I need to change my address and So from the old address my data to the new
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_43.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Good morning I need your help I have just The American and I need I change my address Can you help me
Good morning I need your help I have just The American and I need I change my address Can you help me
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_47.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
adresu
address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_46.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěla bych změnit svoji adresu
Hello, I would like to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_44.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den mám taky problém a chtěl bych změnit adresu svého trvalého bydliště Můžete mi s tím pomoct prosím
Hello, I also have a problem and I would like to change my permanent address. Can you help me with that, please?
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_50.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chci změnit svoji adresu
Hello, I want to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_45.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobré odpoledne jsem se právě minulý týden přestěhovala Chtěl bych některé jsou doručovací adresu
Good afternoon I just moved last week I would like some are delivery address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_22.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den Ráda bych si u vás změnila svoji adresu mám teď novou adresu mohla bych si prosím přes telefon změnit děkuji
Hello I would like to change my address with you now I have a new address I could please change by phone thank you
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_36.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Napište nám svou adresu
Write us your address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_37.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Potřebuji změnit svou adresu
I need to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_23.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den potřebovala bych se změnit adresu svého účtu můžete mi prosím poradit kde a jak je toto možné provést děkuji
Hello I need to change the address of my account can you please advise me where and how this can be done thank you
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_35.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den ráda bych mohla adresu která je spojována s tímto účtem
Hello, I would like to address the address that is associated with this account
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_21.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Hello I listen and lefty change my address
Hello I listen and lefty change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_20.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Chtěla bych mít tvoji adresu bydliště
I'd like your address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_34.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
změnit svoji adresu
change your address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_18.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěl bych změnit adresu svého bydliště
Hello, I would like to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_30.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den ráda bych si chtěla změnit svoji adresu
Hello, I would like to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_24.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den ráda bych změnila svoji adresu Přestěhovala jsem se děkuji
Hello, I would like to change my address. I moved. Thank you
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_25.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já mám u vás účet a potřeboval adresu Kam se přestěhovala
Hello, I have an account with you and he needed the address Where she moved
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_31.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
ráda bych změnila svoji adresu
I'd like to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_19.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den potřeboval bych změnit mojí adresu bydliště
Hello, I need to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_8.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěla bych změnit svůj adresu
Hello, I would like to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_27.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Chci změnit svou adresu
I want to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_33.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Chci změnit svou adresu
I want to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_32.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den právě jsem se přestěhoval je možné změnit adresu
Hello I just moved it is possible to change the address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_26.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
změnit adresu
change address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ADDRESS/response_9.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
moje adresa Chci změnit svou adresu
my address I want to change my address
1 (address)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_4.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den já jdu zapadnout zahraničí a mám v plánu tam používat svoji kartu Tak jsem se chtěla zeptat jestli je potřeba k tomu něco aktivovat
Hello, I'm going to go abroad and I plan to use my card there. So I wanted to ask if you need to activate something to do so.
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_17.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den jedu na dovolenou do Španělska a potřeboval bych vědět jestli moje karta bude fungovat Je tam děkuji
Hello, I'm going on holiday to Spain and I need to know if my card will work. Thank you
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_16.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den jedu na dovolenou do zahraničí Můžu používat svoji kartu v obchodech nakupovat
Hello I'm going on holiday abroad I can use my card in stores to shop
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_5.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěla bych se zeptat jedu na několik týdnů do zahraničí
Hello, I would like to ask if I am going abroad for a few weeks
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_7.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den blízké době jedu do zahraničí a potřebuji zjistit zda má karta funguje v zahraničí
Hello, I'm going abroad soon and I need to find out if my card works abroad
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_14.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěla bych vědět jestli je možné mojí kartou platit v zahraničí
Hello, I would like to know if it is possible to pay abroad with my card
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_28.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den jedu na několik týdnů na dovolenou a chtěla jsem se zeptat jestli musím něco dělat abych mohla použít svoji kartu v zahraničí
Hello, I'm going on vacation for a few weeks and I wanted to ask if I have to do anything to use my card abroad
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_29.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den jedu na několik dní do Spojených států Chtěl bych se zeptat zda tam bude má karta fungovat
Hello, I'm going to the United States for a few days. I'd like to ask if my card will work there
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_15.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
jak můžu v zahraničí použít o víkendu
how can i use abroad at the weekend
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_6.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
funguje moje karta i zahraničí například ve Velké Británii
My card works abroad in the UK, for example
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_2.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den mám od vás kartu platební a pojedu říkat do zahraničí a zvedni to bude fungovat Neboj se pro to udělat
Hello, I have a payment card from you and I'm going to say abroad and pick it up it will work Don't be afraid to do it
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_39.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda má karta funguje i zahraničí
Hello, I would like to ask if my card works abroad
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_11.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den jenom takový problém Já jedu za pár dní do zahraničí a potřeboval bych vědět jestli moje karta funguje zahraničí jestli můžu platit
Hello, just such a problem. I'm going abroad in a few days and I need to know if my card works abroad if I can pay
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_10.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den Jedu na pár dnů do zahraničí a chtěl bych vědět jestli i moje karta bude fungovat v zahraničí
Hello I am going abroad for a few days and I would like to know if my card will also work abroad
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_38.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Potřebuji zaplatit kartou v Německu Můžu se zeptat
I need to pay by card in Germany I can ask
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_3.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli má karta z české banky bude fungovat i v zahraničí
Hello, I would like to ask if my card from a Czech bank will work abroad
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
zip://cs-CZ~ABROAD/response_1.wav::zip://MInDS-14/audio.zip::http://poly-public-data.s3.amazonaws.com/MInDS-14/MInDS-14.zip
jedu do zahraničí a potřebuji vědět pokud má karta bude fungovat
I'm going abroad and I need to know if my card will work
0 (abroad)
0 (cs-CZ)
End of preview (truncated to 100 rows)
YAML Metadata Error: "licenses" is deprecated. Use "license" instead.
YAML Metadata Error: "languages" is deprecated. Use "language" instead.

MInDS-14

MINDS-14 is training and evaluation resource for intent detection task with spoken data. It covers 14 intents extracted from a commercial system in the e-banking domain, associated with spoken examples in 14 diverse language varieties.

Example

MInDS-14 can be downloaded and used as follows:

from datasets import load_dataset

minds_14 = load_dataset("PolyAI/minds14", "fr-FR") # for French
# to download all data for multi-lingual fine-tuning uncomment following line
# minds_14 = load_dataset("PolyAI/all", "all")

# see structure
print(minds_14)

# load audio sample on the fly
audio_input = minds_14["train"][0]["audio"] # first decoded audio sample
intent_class = minds_14["train"][0]["intent_class"] # first transcription
intent = minds_14["train"].features["intent_class"].names[intent_class]

# use audio_input and language_class to fine-tune your model for audio classification

Dataset Structure

We show detailed information the example configurations fr-FR of the dataset. All other configurations have the same structure.

Data Instances

fr-FR

 • Size of downloaded dataset files: 471 MB
 • Size of the generated dataset: 300 KB
 • Total amount of disk used: 471 MB

An example of a datainstance of the config fr-FR looks as follows:

{
  "path": "/home/patrick/.cache/huggingface/datasets/downloads/extracted/3ebe2265b2f102203be5e64fa8e533e0c6742e72268772c8ac1834c5a1a921e3/fr-FR~ADDRESS/response_4.wav",
  "audio": {
    "path": "/home/patrick/.cache/huggingface/datasets/downloads/extracted/3ebe2265b2f102203be5e64fa8e533e0c6742e72268772c8ac1834c5a1a921e3/fr-FR~ADDRESS/response_4.wav",
    "array": array(
      [0.0, 0.0, 0.0, ..., 0.0, 0.00048828, -0.00024414], dtype=float32
    ),
    "sampling_rate": 8000,
  },
  "transcription": "je souhaite changer mon adresse",
  "english_transcription": "I want to change my address",
  "intent_class": 1,
  "lang_id": 6,
}

Data Fields

The data fields are the same among all splits.

 • path (str): Path to the audio file
 • audio (dict): Audio object including loaded audio array, sampling rate and path ot audio
 • transcription (str): Transcription of the audio file
 • english_transcription (str): English transcription of the audio file
 • intent_class (int): Class id of intent
 • lang_id (int): Id of language

Data Splits

Every config only has the "train" split containing of ca. 600 examples.

Dataset Creation

More Information Needed

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

More Information Needed

Discussion of Biases

More Information Needed

Other Known Limitations

More Information Needed

Additional Information

Dataset Curators

More Information Needed

Licensing Information

All datasets are licensed under the Creative Commons license (CC-BY).

Citation Information

@article{DBLP:journals/corr/abs-2104-08524,
 author  = {Daniela Gerz and
        Pei{-}Hao Su and
        Razvan Kusztos and
        Avishek Mondal and
        Michal Lis and
        Eshan Singhal and
        Nikola Mrksic and
        Tsung{-}Hsien Wen and
        Ivan Vulic},
 title   = {Multilingual and Cross-Lingual Intent Detection from Spoken Data},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2104.08524},
 year   = {2021},
 url    = {https://arxiv.org/abs/2104.08524},
 eprinttype = {arXiv},
 eprint  = {2104.08524},
 timestamp = {Mon, 26 Apr 2021 17:25:10 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-2104-08524.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

Contributions

Thanks to @patrickvonplaten for adding this dataset

Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard