Correct
stringlengths
10
3.31k
Incorrect
stringlengths
7
3.28k
૯મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૬ના રોજ આદિવાસી વિકાસ સંગઠન દ્વારા આદિવાસી ભવન ખાતે ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવશે.
૯મી ઓઘશત ૨૦૧૬ના રૌજ આદિવાસી વિકાસ સંગઠન દ્વારા આદિવાસી ભવન ખાતે ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવસૈ.
આ પતાવટની આંતરમાળખા ખૂબ સારી રીતે વિકસિત નથી, પરંતુ પ્રવાસીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓની ડઝનેક અહીં બધા જ આવે છે.
આ પતાવટની આંતરમાળખા ખૂબ સારી રીતે વિકસિત નથી, પરંતુ પ્રવાસીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓની ડઝનેક અહિઁ બધા જ આવૈ છે.
વહીવટ બિલ્ડિંગ નજીક પાછળના બાજુ પર, હોટેલ આંતરિક વિસ્તાર, તેના અંત બે થી ચાર માળનું રહેણાંક ઇમારતો અડીને મર્યાદિત કરે છે.
વહીવટ બીલડીઁઘ નજીક પાછળના બાજુ પર, હોટેલ આંતરિક વિસ્તાર, તેના અંત બૈ થી ચાર માળનું રહેણાંક ઇમારતો અડિનૈ મર્યાદિત કરૈ છે.
ગુરુવારે સવારે બેંકો ખુલતા પહેલા પ્રતિબંધિત નોટો લઇને મોટી સંખ્યામાં લોકો બેંકોની બહાર ઊભાં રહી ગયાં હતાં.
ઘૂરૂવારૈ શવારૈ બેંકો ખુલતા પહૈલા પ્રતિબંધિત નોટો લઈનૈ મોટી સંખ્યામાં લોકો બેંકોની બહાર ઊભાં રહી ગયાં હતાં.
ઈન્ડિયન આઈડલ 11ના આગામી એપિસોડમાં ઉદિત નારાયણ અને અલકા યાજ્ઞિક મહેમાન બનશે.
ઈન્ડિયન આઈડલ 11ના આગામી એપીશૌડમાઁ ઉદિત નારાયણ અને અલકા યાજઞીક મહેમાન બનશે.
તે, બાજુની મેન્સિસ્સ સાથે, તમારા ઘૂંટણની સંયુક્ત દ્વારા શોક શોષણ માટે જવાબદાર છે.
તે, બાજુની મૈનશીશશ સાથે, તમારા ઘૂંટણની શઁયૂકટ દ્વારા શોક સૌસણ માતૈ જવાબદાર છે.
દેશની ઉચ્ચ ન્યાયાલયે એસસી/એસટી એક્ટને અર્થહીન જોગવાઈ બનાવવાને પગલે કોંગ્રેસ પક્ષે બંધના એલાનને સમર્થન આપી જિલ્લા કક્ષાએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવાના કાર્યક્રમ અનુસંધાને આજે સુરત શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ મોરચો કાઢી કલેક્ટર મહેન્દ્ર પટેલને આવેદનપત્ર સુપ્રત કર્યું હતું.
દૈસનિ ઉચ્ચ નયાયાલયૈ એસસી/એસટી એક્ટને અર્થહીન જૌઘવાઇ બનાવવાને પઘલૈ કૌઁઘરૈશ પક્ષે બંધના એલાનને સમર્થન આપી જિલ્લા કક્ષાએ કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવાના કાર્યક્રમ અનુસંધાને આજે સુરત શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિએ મોરચો કાઢી કલેક્ટર મહેન્દ્ર પટેલને આવેદનપત્ર સુપ્રત કર્યું હતું.
આથી ઋષિકેશ નગરમાં વિરભદ્ર બંધના દ્વાર પાસે તે ફસાઈ ગયો હતો.
આથી ઋષિકેશ નગરમાં વિરભદ્ર બઁધના દ્વાર પાસે તે ફસાઈ ગયો હટૌ.
લીલે વાન કાંડલે કાળા !
લીલે વાન કાંડલે કાળા !
કુદરતી આપત્તિઓ છતાં, જે વિખ્યાત હિમનદીઓ જુઓ અને ઝરા એક ડુબાડવું લેવા માંગો પ્રવાસીઓની સંખ્યા દર વર્ષે વધી રહી છે.
કુદરતી આપત્તિઓ છતાં, જે વિખ્યાત હિમનદીઓ જુઓ અને ઝરા એક ડુબાડવું લેવા માંગો પરવાશિઓનિ સંખ્યા દર વર્ષે વધી રહી છૈ.
આકાશે ઊડતો કોઈ યક્ષ
આકાશે ઊડતો કૌઇ યક્ષ
આ મામલા સાથે જોડાયેલી મોટી જાણકારી એ છે કે પીએનબીની બ્રૈડી ફોર્ડ બ્રાંચ જે પૂર્વ ડેપ્યુટી મેનેજર ગોકુલનાથ શેટ્ટીની શનિવારે ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ મામલા સાથે જોડાયેલી મોટી જાણકારિ એ છે કે પિએનબિનિ બ્રૈડી ફોર્ડ બ્રાંચ જે પૂર્વ ડેપ્યુટી મૈનૈજર ગોકુલનાથ શેટ્ટીની સનીવારૈ ધરપકડ કરવામાં આવિ છે.
ઘણા લોકો ભૂલથી જ્યારે તેઓ ગ્લાસ ફાયબર અને ગ્લાસ ફાયબર, જે બરાબર એ જ સામગ્રી છે સરખામણી લાગે છે.
ઘણા લોકો ભૂલથી જયારૈ ટૈઓ ગ્લાસ ફાયબર અનૈ ગ્લાસ ફાયબર, જે બરાબર એ જ શામઘરિ છૈ સરખામણી લાગે છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જામનગર, ભાવનગર, માળીયા મિયાણા, પડધરી, વાંકાનેર જેવા વિસ્તારોમાં મન મૂકીને વરસાદ વરસ્યો હતો.
શોરાસતરમાઁ રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જામનગર, ભાવનઘર, માળીયા મિયાણા, પડધરી, વાઁકાનૈર જૈવા વિસ્તારોમાં મન મૂકીને વરસાદ વરસ્યો હટૌ.
એરક્રાફ્ટ મેકડોનેલ ડગ્લાસ દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું, જે હવે બોઇંગ કંપનીનો એક ભાગ છે.
એરક્રાફ્ટ મેકડોનેલ ડગ્લાસ દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું, જે હવે બોઇંગ કંપનીનો એક ભાગ છે.
ઈંધણના ભાવ મોદી સરકાર માટે એક સમસ્યા બની છે.
ઈંધણના ભાવ મોદી શરકાર માટે એક સમસ્યા બની છે.
આ બાબત છે, તમારી વેબસાઇટ પર બ્રાઉઝ કરતી વખતે તમારા મોબાઇલ વપરાશકર્તાઓને શ્રેષ્ઠ સંભવિત અનુભવ આપવા માટે ઉત્પાદક અથવા જાહેરાતકર્તા તરીકે તમારી ફરજ બની જાય છે.
આ બાબત છે, તમારી વૈબશાઈત પર બ્રાઉઝ કરતી વખતે તમારા મોબાઇલ વપરાસકરટાઓનૈ શ્રેષ્ઠ શઁભવીટ અનુભવ આપવા માટે ઉત્પાદક અથવા જાહેરાતકર્તા તરીકે તમારી ફરજ બની જાય છૈ.
તેઓ પણ બૌદ્ધિક પ્રવૃત્તિ સુધારણા માટે ફાળો આપે છે.
તેઓ પણ બૌદ્ધિક પ્રવૃત્તિ સુધારણા માટે ફાળૌ આપે છે.
તેમને આશા છે કે તેઓ એક ડ્રગ ઍડિક્શનની સારવાર આપવાના નિષ્ણાત બનશે.
તેમને આશા છૈ કૈ ટૈઓ એક ડરઘ ઍડિક્શનની સારવાર આપવાના નિષ્ણાત બનશે.
22 સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને દેશ વિદેશમાં પ્રખ્યાત બનેલા ગોંડલિયા મરચાની ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં ધીમે પગલે આવક દેખાવા લાગી છે.
22 સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને દૈસ વીદૈસમાઁ પ્રખ્યાત બનેલા ગોંડલિયા મરચાની ગોંડલના માર્કેટ યાર્ડમાં ધીમે પગલે આવક દેખાવા લાઘિ છૈ.
તે જલ્દિ ફિલ્મ નિકમ્મા થી કમબેક કરવા જઇ રહિ છે.
ટૈ જલ્દિ ફીલમ નિકમ્મા થી કમબેક કરવા જઇ રહિ છૈ.
એન્ટિક્રાઇસ્ટ આજે જીવંત છે?
એનતીકરાઈશત આજૈ જીવંત છે?
જો તમને કોઈ ભેજ જોવા મળે, તો તરત જ સજ્જ કરો.
જો તમને કોઈ ભેજ જોવા મળે, તો તરત જ સજ્જ કરૌ.
વેબ ડીઝાઇનની કિંમત કેટલી હશે?
વેબ ડિઝાઈનનિ કિંમત કેટલી હશે?
બનાસકાંઠામાં તીડે આક્રમણ કર્યુ છે.
બનાશકાઁઠામાઁ તીડે આકરમણ કરયૂ છે.
ટ્વીટ્સની સ્ટ્રીમ જુઓ તે બધા ઉપર ટ્રમ્પ આંગળીના મળી છે, બહાદુરી, અપમાન, સ્વ અભિનંદન.
ટ્વીટ્સની સ્ટ્રીમ જુઓ તે બધા ઉપર તરમપ આંગળીના મળિ છે, બહાદુરી, અપમાન, સ્વ અભીનઁદન.
નવા કાર્યભાર બાદ તેઓ સંરક્ષણ સચિવની મંજૂરી વગર જ સીધા સંરક્ષણ પ્રધાનને મળી શકે એવી સત્તા પણ તેમને આપવામાં આવી છે.
નવા કારયભાર બાદ ટૈઓ સંરક્ષણ સચિવની મંજૂરી વગર જ સીધા શઁરકસણ પ્રધાનને મળિ શકે એવી સત્તા પણ તેમને આપવામાં આવિ છે.
એથી તેમણે રાજીનામું આપી દીધું.
એથિ તેમણે રાજીનામું આપી દીધું.
અર્થાત્‍ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમનો અવતાર છે.
અર્થાત્‍ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પુરુષોત્તમનો અવતાર છૈ.
આ ફિલ્મમાં રણવીર કપિલદેવની ભૂમિકા છે અને દીપિકા તેમની પત્નીનો રોલ નિભાવી રહી છે.
આ ફિલ્મમાં રણવિર કપિલદેવની ભૂમિકા છે અને દીપિકા તેમની પત્નીનો રોલ નિભાવી રહી છે.
તે નોંધ્યું છે કે આજે આ પ્રકારની અનેક સાધનો છે, જે વધતી સજીવ માટે ન્યૂનતમ નુકસાન છે વર્થ છે.
તે નોંધ્યું છે કે આજે આ પ્રકારની અનેક સાધનો છે, જે વધતી સજીવ માતૈ ન્યૂનતમ નૂકશાન છે વર્થ છે.
ખ્રિસ્તી બાઇબલમાં, એફેસી 1:21 અને કોલોસીઅન 1:16 ત્રણ હુકમો અથવા પૌરાણિક કથાઓ ધરાવતી દરેક પદાનુક્રમ સાથે, ત્રણ પદાનુક્રમોના સ્કીમાનું વર્ણન કરે છે.
ખરિશટી બાઈબલમાઁ, એફેસી 1:21 અનૈ કોલોસીઅન 1:16 ત્રણ હુકમો અથવા પોરાણીક કથાઓ ધરાવતી દરેક પદાનૂકરમ સાથે, ત્રણ પદાનુક્રમોના સ્કીમાનું વરણન કરે છે.
તેમણે કરોડોપતિનો દરજ્જો પ્રાપ્ત કર્યો છે કારણ કે તેઓએ સતત ઘણી સંપત્તિ નિર્માણની વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે કે જેમાંથી કોઈ પણ ઉપયોગ કરી શકે છે- આજેથી શરૂ અહીં આગામી બારોમાંથી મિલિયનેરના બાર લક્ષણો છે:
તેમણે કરૌડૌપટીનૌ દરજ્જો પ્રાપ્ત કર્યો છે કારણ કે તેઓએ સતત ઘણી સંપત્તિ નિર્માણની વ્યૂહરચનાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે કે જેમાંથી કોઈ પણ ઉપયોગ કરી શકે છે- આજૈથિ શરૂ અહીં આગામી બારોમાંથી મિલિયનેરના બાર લક્ષણો છૈ:
સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના ચૂકાદામાં બદલાવ કરતા કહ્યું કે રાજ્ય સરકાર ફડાકડા ફોડવા માટેનો સમય નક્કી કરી શકે છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે પૌટાના ચૂકાદામાં બદલાવ કરતા કહ્યું કૈ રાજ્ય સરકાર ફડાકડા ફોડવા માતૈનૌ શમય નકકિ કરી શકે છે.
સરકારનો દ્રષ્ટિકોણ સાફ છે પર્સનલ લો બંધારણ અનુસાર જ હોવો જોઈએ.
શરકારનૌ દ્રષ્ટિકોણ સાફ છે પરશનલ લો બંધારણ અનૂશાર જ હોવો જોઈએ.
) જો મહિનાના અંતમાં તમે પણ ભંગ કરી રહ્યાં છો અને તમારી પાસે કોઇ ભૂલ બાકી નથી, તો તમે જીવી રહ્યા છો આગામી ચેક, અને તે એક પદ નથી જે તમે અંદર રહેવા માગો છો.
) જો મહિનાના અંતમાં ટમૈ પણ ભંગ કરિ રહયાઁ છો અને તમારી પાસે કોઇ ભૂલ બાકી નથી, તો તમે જીવી રહ્યા છૌ આગામી ચેક, અને તે એક પદ નથી જે તમે અઁદર રહેવા માગો છો.
મોર્નિંગ સાઇટ્રસ સાથે શરૂ થાય છે, એક કલાક પછી પ્રોટીન ખાય છે, અને તેથી સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ચાલુ રાખો.
મોર્નિંગ સાઇટ્રસ સાથે શરૂ થાય છૈ, એક કલાક પછિ પરૌતિન ખાય છે, અને તેથી સમગ્ર દીવશ દરમિયાન ચાલુ રાખૌ.
ફેસબુક પર મોવડીમંડળને વિનવણી કરીને હોદ્દેથી મુક્ત કરવાનો સંદેશ આપીને અમારા જેવાને રીતસર આંચકો આપતાં ગયાંઃ સામાન્ય રીતે પરિપક્વ રાજનેતા લેખાતાં આનંદીબહેન પટેલ ફેસબુકિયાં થઈને જે પ્રકારની અપરિપક્વતા દર્શાવતાં રહ્યાં એનાથી એમને કોઈ રાજભવનમાં ગોઠવવાની બાબતમાં પણ વડા પ્રધાન મોદી માટે મૂંઝવણ મૂકતાં ગયાં.
ફેસબુક પર મૌવડિમઁડળનૈ વિનવણી કરીને હૌદદૈથિ મુક્ત કરવાનૌ સઁદૈશ આપીને અમારા જેવાને રીતસર આઁચકૌ આપતાં ગયાંઃ સામાન્ય રીતે પરિપક્વ રાજનેતા લેખાતાં આનંદીબહેન પટેલ ફેસબુકિયાં થઈને જે પરકારનિ અપરિપક્વતા દરસાવટાઁ રહ્યાં એનાથિ એમને કોઈ રાજભવનમાં ગોઠવવાની બાબતમાં પણ વડા પ્રધાન મોદી માતૈ મૂંઝવણ મૂકતાં ગયાં.
આંસુઓ મારા ક્યાં જઈ સંતાડ્યા, પ્રિયે !
આઁશૂઓ મારા ક્યાં જઈ સંતાડ્યા, પ્રિયે !
પીએચડી માટે ૩૦ વર્ષથી વધુ વય ન હોવી જોઈએ.
પીએચડી માટે ૩૦ વર્ષથી વધુ વય ન હોવી જોઈએ.
સાન્ટા મોનિકા, લોસ એન્જલસ: કેવી રીતે મેળવવા માટે
સાન્ટા મૌનીકા, લૌશ એન્જલસ: કેવી રીતે મેળવવા માટે
પટ પટતી પાપણો :
પટ પટતિ પાપણો :
આ સ્લોગન સાથે યુવકોની ટીમ તથા અગ્રણી હરિભક્તો ઘનશ્યામભાઇ ખાંધલીવાળા,  શૈલેષભાઇ સાવલીયા, મહેન્દ્રભાઇ પટેલ, યજમાન બુધાભાઇ શર્મા તથા સંતોનાં  હસ્તે કુંડા અને માળાનું વિતરણ કરાયું હતું.
આ સ્લોગન સાથે યુવકોની ટીમ તથા અઘરણિ હરીભકટૌ ઘનશ્યામભાઇ ખાંધલીવાળા,  શૈલેષભાઇ સાવલીયા, મહેન્દ્રભાઇ પતૈલ, યજમાન બુધાભાઇ શર્મા તથા સંતોનાં  હસ્તે કુંડા અનૈ માળાનું વિતરણ કરાયું હટૂઁ.
આવી ઘટનામાં છેતરપિંડી કરનાર વ્યક્તિ મોટે ભાગે પરિચિત અથવા તો સંબંધી હોય છે એ વાત વધારે આઘાતજનક હોય છે.
આવિ ગતનામાઁ છેતરપિંડી કરનાર વ્યક્તિ મોટે ભાગે પરિચિત અથવા તો સંબંધી હોય છે એ વાત વધારે આઘાતજનક હોય છે.
૨૦૦૬ માં દોહા અને ૨૦૧૦ ગાંઝોઉમાં એમ એશિયન ગેમ્સમાં ર વખત ગોલ્ડ મેડલ જીતી ચુકયા છે.
૨૦૦૬ માં દોહા અને ૨૦૧૦ ગાંઝોઉમાં એમ એશિયન ગેમ્સમાં ર વખટ ગોલ્ડ મેડલ જીતી ચૂકયા છે.
પરંતુ એ પછી થોડા સમયમાં તેમના અવસાન સાથે રાજકારણ અને રચનાત્મક કાર્ય વચ્ચેની કડી કાયમ માટે તૂટી ગઈ જે આજ સુધી સધાઈ નથી.
પરંતુ એ પછી થોડા સમયમાં તેમના અવસાન સાથે રાજકારણ અને રચનાત્મક કાર્ય વચ્ચેની કડી કાયમ માટે તૂટી ઘઇ જે આજ સુધી સધાઈ નથી.
    અરવલ્લી જીલ્લામાં કેટલાક શખ્શો ગેરકાયદેસર હથિયાર રાખી રોફ જમાવતા હોવાની સાથે ખેતરમાં ભેલાણ કરતા વન્ય પ્રાણીઓને ભડાકે પણ દેતા હોય છે હજુ પણ જીલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં પશુ-પક્ષીના શિકાર માટે લોકો વગર લાયસન્સની પિસ્તોલ અને તમંચાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે મેઘરજ તાલુકાના મોટી પંડુલી ગામનો આધેડ ધુળેટીના દિવસે લાયસન્સ વગરની બંદૂક સાથે દારૂ પીધેલી હાલતમાં આરસીસી રોડ પર ચાલતો ચાલતો પડી જતા સાથે રહેલી બંદુકમાંથી મીસ ફાયર થતા શખ્સને પોતાનાજ કમરમાં બંદૂકનો છરો વાગતા પરિવારજનોએ સારવાર અર્થે દવાખાને ખસેડાતા સારવાર દરમિયાન આધેડનું મોત નિપજતા ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે.
    અરવલલિ જીલ્લામાં કેટલાક શખ્શો ઘૈરકાયદૈશર હથિયાર રાખી રોફ જમાવતા હૌવાનિ સાથે ખૈટરમાઁ ભેલાણ કરટા વન્ય પરાણિઓનૈ ભડાકે પણ દેતા હોય છે હજૂ પણ જીલ્લાના અંતરિયાળ વીશટારૌમાઁ પશુ-પક્ષીના શિકાર માટે લોકો વગર લાયસન્સની પિસ્તોલ અને તમંચાનો ઉપયોગ કરી રહયા છે મૈગરજ તાલુકાના મોટી પંડુલી ગામનો આધેડ ધુળેટીના દિવસે લાયસન્સ વગરની બંદૂક સાથે દારુ પીધેલી હાલતમાં આરશિશિ રોડ પર ચાલતો ચાલતો પડી જતા સાથે રહેલી બંદુકમાંથી મિશ ફાયર થતા શખ્સને પોતાનાજ કમરમાં બંદૂકનો છરૌ વાગતા પરિવારજનોએ સારવાર અર્થે દવાખાનૈ ખશૈડાટા શારવાર દરમીયાન આધેડનું મોત નિપજતા ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે.
આપણે એ જવાનોની સુરક્ષાની દૂઆ કરવી જોઈએ.
આપણૈ એ જવાનોની સુરક્ષાની દૂઆ કરવિ જૌઇએ.
મીઠાઈઓ મુખ્ય વાનગીઓ કરતાં ઓછી મનોહર છે.
મિઠાઇઓ મૂખય વાનગીઓ કરતાં ઓછિ મનોહર છે.
જ્યારે ક્લેરિસ અને મિત્સુઇનો સમાન હિસ્સો હતો.
જ્યારે ક્લેરિસ અને મિત્સુઇનો શમાન હિસ્સો હટૌ.
 - કોટક સ્કુલ - રાજકોટ
 - કોટક સ્કુલ - રાજકોટ
જેના કારણે તેની માઇલેજ વર્તમાન વેગન આરની જેમ 20kmplની આસપાસ જ રહેશે.
જૈના કારણે તેની માઇલેજ વર્તમાન વૈઘન આરની જેમ 20kmplની આસપાસ જ રહેશે.
નમ્રતા મહાપ્રયત્ને થૂંક ગળી શકી.
નમ્રતા મહાપ્રયત્ને થૂંક ગળી શકી.
કેટલાક મોડેલોમાં એક પાર્ટીશન માટે પ્રતિબંધિત છે અને બંધ નથી.
કેટલાક મોડેલોમાં એક પાર્ટીશન માતૈ પરટીબઁધીટ છે અને બંધ નથી.
‘પતિ પત્ની ઓર વોહ’માં ભૂમિ કાર્તિકની પત્ની બની છે જ્યારે અનન્યા તેની ગર્લફ્રેન્ડના રોલમાં જોવા મળી રહી છે.
‘પતિ પત્ની ઓર વૌહ’માઁ ભૂમિ કાર્તિકની પત્ની બની છે જ્યારે અનન્યા તેની ગર્લફ્રેન્ડના રૌલમાઁ જોવા મળી રહી છે.
ફક્ત તાલીમ અને શિક્ષણ માટેની ઘટનાઓમાં ભાગ લેતા નથી, પરંતુ તેઓ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી વિકસાવવા અને નવા વ્યવસાયનું નિર્માણ કરવા માટે મહાન નેટવર્કિંગ તક લાવે છે.
ફક્ત તાલીમ અને શિક્ષણ માતૈનિ ઘટનાઓમાં ભાગ લૈટા નથી, પરંતુ ટૈઓ વ્યૂહાત્મક ભાઘિદારિ વિકસાવવા અનૈ નવા વ્યવસાયનું નિર્માણ કરવા માતૈ મહાન નેટવર્કિંગ ટક લાવે છે.
Home Blog આ ગુજરાતી અભિનેત્રી હવે બદલાઈ ગઈ છે, તેનો બોલ્ડ લુક જોઈને તેને. . . આ ગુજરાતી અભિનેત્રી હવે બદલાઈ ગઈ છે, તેનો બોલ્ડ લુક જોઈને તેને ઓળખી પણ નહીં શકો.
Home Blog આ ગુજરાતી અભિનેત્રી હવે બદલાઈ ગઈ છે, તેનો બૌલડ લુક જોઈને તેને. . . આ ગુજરાતી અભિનૈટરી હવે બદલાઈ ગઈ છે, તેનો બોલ્ડ લૂક જોઈને તેને ઓળખી પણ નહીં શકો.
તમે બજેટિંગ ખૂબ ડરામણી, ખૂબ કામ, અથવા તે પ્રયાસ કરવા માટે માત્ર ખૂબ મૂંઝવણ છે કે જોઈ શકાય છે.
તમે બજૈતીઁઘ ખૂબ ડરામણી, ખૂબ કામ, અથવા તે પ્રયાસ કરવા માટે માત્ર ખૂબ મૂંઝવણ છે કે જોઈ શકાય છૈ.
સ્પેન્સ રીસ શિષ્યવૃત્તિ
શપૈનશ રીસ શિષ્યવૃત્તિ
રાજસ્થાનથી આવતી ટ્રક શંકાસ્પદ જણાતા પોલીસને દારૂ ભરેલી પેટીઓ નજરે ચડતા જાણે આંખો ફાટી ગઇ હતી.
રાજસ્થાનથી આવતી ટ્રક શંકાસ્પદ જણાતા પોલીસને દારૂ ભરેલી પૈતિઓ નજરે ચડતા જાણે આઁખૌ ફાટી ઘઈ હતી.
1 લી અને 4 થી બેડરૂમ માં ડબલ બેડ બે એક લીધું છે.
1 લી અને 4 થી બૈડરુમ માં ડબલ બેડ બે એક લીધું છે.
જે હાલમાં દેશભરમાં મીટ્ટી કૂલના નામથી જાણીતું છે અને તેઓના આ દેશી ફ્રિજનું દેશના દરેક રાજ્યમાં વેચાણ થઇ રહ્યું છે.
જે હાલમાં દેશભરમાં મિતતિ કૂલના નામથિ જાણીતું છે અને તેઓના આ દેશી ફરીજનૂઁ દૈસના દરૈક રાજ્યમાં વૈચાણ થઇ રહયૂઁ છે.
3. મીઠી ભરવું.
3. મીઠી ભરવું.
પ્રદેશ ઇન્સ્યુલેટર છે.
પ્રદેશ ઇન્સ્યુલેટર છે.
જેમાં 131 લોકોનાં ખૂન થયાં છે જ્યારે ૩૪૬ બળાત્કારની ફરિયાદો છે.
જેમાં 131 લોકોનાં ખૂન થયાઁ છે જયારૈ ૩૪૬ બળાત્કારની ફરિયાદો છે.
રતન ટાટા ગયા વર્ષના અંતે નિવૃત્ત થયા પછી ટાટા ગ્રૂપને નવો આકાર આપવા મિસ્ત્રીએ આ મહત્ત્વપૂર્ણ કદમ ઉઠાવ્યું હોવાનું માનવામાં આવે છે.
રતન ટાટા ગયા વર્ષના અંતે નિવૃત્ત થયા પછી તાતા ગ્રૂપને નવો આકાર આપવા મિસ્ત્રીએ આ મહત્ત્વપૂર્ણ કદમ ઉઠાવયૂઁ હોવાનું માનવામાઁ આવૈ છે.
ગાંધીનગર જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અંબાજી જવાના રૂટ પરના તમામ સેવા કેન્દ્રનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યુ હતું.
ઘાઁધિનઘર જિલ્લા આરૌઘય વિભાગ દ્વારા અંબાજી જવાના રૂટ પરના તમામ સેવા કેન્દ્રનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યુ હટૂઁ.
તમારી રાશિના લોકોએ હાલ દુર્ઘટનાઓથી સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.
ટમારિ રાશિના લોકોએ હાલ દુર્ઘટનાઓથી શાવધાન રહેવાની જરુર છૈ.
આજે સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે.
આજે સ્વાસ્થ્ય શામાનય રહેશે.
નમ્ર હોસ્ક વિશે વધુ માહિતી
નમર હોસ્ક વિશે વધુ માહિટી
શ્રેષ્ઠવાર ગુરુવાર છે.
સરૈસઠવાર ગુરુવાર છૈ.
૧.૯૬ લાખની મતા ચોરી બાઇકર્સ નાસી ગયા હગતા.
૧.૯૬ લાખની મતા ચોરી બાઇકર્સ નાસી ઘયા હગતા.
કોઈની નજરે ન ચઢી જવાય તેથી કેતન દવે પોતાની કારમાં જ નકલી નોટો રાખતો હતો.
કોઈની નજરે ન ચઢી જવાય ટૈથિ કેતન દવૈ પૌટાનિ કારમાઁ જ નકલી નોટો રાખતો હતો.
તે પછી, તેને ક્રિમીયા, ડનિટ્સ્ક થી ખસેડવામાં, પોતાના બિઝનેસ ખોલવામાં આવી હતી.
ટૈ પછી, તેને ક્રિમીયા, ડનિટ્સ્ક થી ખસેડવામાં, પોતાના બીઝનૈશ ખોલવામાં આવી હતી.
ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવે એક સભા દરમિયાન મતદારોને ધમકી આપી હતી. Loading. . . વડોદરાના વાઘોડિયાના ધારાસભ્ય પોતાના નિવેદનને લઈને વિવાદોમાં રહે છે.
ધારાશભય મધૂ શ્રીવાસ્તવે એક શભા દરમિયાન મતદારોને ધમકી આપિ હતી. Loading. . . વડોદરાના વાઘોડિયાના ધારાશભય પૌટાના નિવેદનને લઈને વીવાદૌમાઁ રહે છે.
એક મહિના અગાઉ, લીના ડંહમે તેના ચાહકોને સોશિયલ નેટવર્ક્સમાં જણાવ્યું હતું કે તેણીએ તેમની ડાયરી લીધી છે, જે તેમણે 2005-2006 ની આગેવાની લીધી હતી.
એક મહિના અઘાઉ, લીના ડંહમે તેના ચાહકૌનૈ સોશિયલ નેટવર્ક્સમાં જણાવયૂઁ હતું કે તેણીએ તેમની ડાયરી લીધી છે, જે તેમણે 2005-2006 ની આગેવાની લીધી હટિ.
આ રકમ આશરે છે, કારણ કે તે ખાતામાં દર મહિને કામના દિવસો, તેમજ રજાઓ સંખ્યા નથી.
આ રકમ આશરે છે, કારણ કે તે ખાતામાં દર મહિને કામના દિવસો, તેમજ રજાઓ સંખ્યા નથી.
CBIએ કહ્યું કે. કોર્ટે વણઝારા અને અમીનના કેસની જેમ આ ચારેય પોલીસકર્મીના કેસને ના જોવો જોઈએ.
CBIએ કહ્યું કે. કોર્ટે વણઝારા અને અમીનના કૈશનિ જેમ આ ચારેય પોલીસકર્મીના કેસને ના જોવો જૌઇએ.
ખાસ કરીને આ જન્મોત્સવ સુરતમાં ઉજવાશે.
ખાસ કરિનૈ આ જન્મોત્સવ સુરતમાં ઉજવાસૈ.
મોંસુન વેડિંગ :
મોંસુન વેડિંગ :
વડોદરાના તબીબ દ્વારા દર્દીને ભાનમાં રાખીને કરાયું મગજનું સફળ ઓપરેશનઃ જુઓ Video
વડોદરાના તબીબ દ્વારા દરદિનૈ ભાનમાં રાખિનૈ કરાયું મગજનું સફળ ઓપરૈસનઃ જુઓ Video
આ મામલે છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, તેઓ આ મામલા પર નજર રાખી રહ્યાં છે અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે બેઠક કર્યા બાદ આગળની રણનીતિ પર વાત કરવામાં આવશે.
આ મામલે છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, તેઓ આ મામલા પર નજર રાખી રહ્યાં છે અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ શાથૈ બેઠક કર્યા બાદ આગળની રણનીતિ પર વાત કરવામાં આવસૈ.
જો કે, પ્રવાહી અણુ સમયે સમયે પર્યાવરણમાં તૂટી જાય છે.
જો કે, પ્રવાહી અણુ શમયૈ શમયૈ પરયાવરણમાઁ તૂટી જાય છૈ.
ઉપરના ભાગમાં તમારે અંડાકાર (હેડ) રજૂ કરવું જોઈએ.
ઉપરના ભાગમાં તમારે અંડાકાર (હેડ) રજૂ કરવું જૌઇએ.
જીવનમાં વ્યાયામનું અસ્તિત્ત્વ શૂન્ય.
જીવનમાં વ્યાયામનું અશટીટટવ સુનય.
આ લેખમાં અમે તમને કહીશું કે સ્વિમિંગને વધુ રસપ્રદ, ઉત્તેજક અને આરામદાયક બનાવવા કેવી રીતે બનાવવું.
આ લેખમાં અમે તમને કહિસૂઁ કૈ સ્વિમિંગને વધુ રસપ્રદ, ઉટટૈજક અને આરામદાયક બનાવવા કેવી રિટૈ બનાવવું.
વિરોધ એટલો વકર્યો છે કે દેશના ત્રણ રાજ્યમાં આ ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ મુકી દેવામાં આવ્યો છે.
વીરૌધ એટલો વકર્યો છૈ કૈ દેશના ટરણ રાજયમાઁ આ ફીલમ પર પ્રતિબંધ મૂકિ દેવામાં આવ્યો છે.
સુનિલે લખ્યું છે કે, જ્યારે તે મેટ્રોમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા ત્યારે એક છોકરો તેમની સામે જ ઉભો હતો.
સુનિલે લખ્યું છે કે, જ્યારે તે મેટ્રોમાં મૂશાફરિ કરિ રહ્યા હટા ત્યારે એક છોકરો ટૈમનિ સામે જ ઉભો હતો.
વધુમાં, તમે કોઈપણ સમયે નિર્ણય બદલવા અને શરૂ કરો અથવા, સંશ્યાત્મક મૂલ્ય ફક્ત બટનને દબાવીને બંધ કરી શકો છો.
વધુમાં, તમે કોઈપણ સમયે નિર્ણય બદલવા અને શરૂ કરો અથવા, સંશ્યાત્મક મુલય ફક્ત બટનને દબાવિનૈ બંધ કરી શકો છો.
બચ્ચન ના ઘરે મહેંદી ની રસમ થઇ અને પ્રધાનમંત્રી નિવાસના ગાર્ડનમાં લગ્ન.
બચ્ચન ના ઘરે મહેંદી ની રસમ થઇ અનૈ પ્રધાનમંત્રી નિવાસના ગાર્ડનમાં લગ્ન.
મને એવું માનવામાં આવતું નથી કે તે ક્યારેય બન્યું છે કે ક્યારેય નહીં.
મને એવું માનવામાં આવતું નથી કે તે કયારૈય બન્યું છે કે ક્યારેય નહીં.
તે ઉત્તમ બિન-સ્ટીક ગુણધર્મો ધરાવે છે.
તે ઉત્તમ બિન-સ્ટીક ગુણધર્મો ધરાવે છે.
વોટર-પ્યોરિફિકેશન ઉપરાંત પણ અનેક ગુણ ફટકડી ધરાવે છે.
વૌતર-પયૌરીફીકૈસન ઉપરાંત પણ અનેક ગુણ ફટકડી ધરાવે છે.
પરંતુ એક સાથે એક જ હોસ્પિટલની 16 નર્સો પ્રેગ્નેંન થઈ રહી છે.
પરંતુ એક સાથે એક જ હોસ્પિટલની 16 નર્સો પરૈઘનૈઁન થઈ રહી છે.
કળવા પણ ન દે ત્રીજાને કે તેણે જે ઉધારી કરી છે એની તેને ખબર છે.
કળવા પણ ન દૈ ત્રીજાને કે તેણે જે ઉધારિ કરિ છે એની તેને ખબર છે.
તેની ફિઝિકલ કન્ડીશન માટે મેં તેને નથી છોડ્યો પણ તેણે સત્ય છૂપાવ્યું તે માટે મેં તેને છોડ્યો છે.
ટૈનિ ફિઝિકલ કન્ડીશન માટે મૈઁ તેને નથી છૌડયૌ પણ તેણે શટય છૂપાવયુઁ તે માટે મેં તેને છોડ્યો છે.
સાથે જ સેનાનાં કાફલા માટે તેજ અને મજબૂત ટ્રક ઉપરાંત એન્ટી લેન્ડમાઈન વહીકલ પણ તૈયાર કરી રહી છે.
સાથે જ સેનાનાં કાફલા માટે તેજ અને મજબૂત ટ્રક ઉપરાંત એન્ટી લેન્ડમાઈન વહીકલ પણ ટેયાર કરી રહી છૈ.
શહેરોમાં શાંતિ જાળવવાની વાણી હોવા છતાં, બ્રૅડી કોર્ટરૂમમાં યોદ્ધા છે.
શહેરોમાં શાંતિ જાળવવાની વાણી હોવા છતાં, બ્રૅડી કોર્ટરૂમમાં યોદ્ધા છે.
શિયાળાની ઠંડી હોય તો મોટાભાગના લોકોને શરદી, ઉધરસ અને છીંક આવવાની તકલીફ હોય છે.
શિયાળાની ઠંડી હોય તો મોટાભાગના લોકોને શરદી, ઉધરસ અને છીંક આવવાની ટકલિફ હૌય છે.
૬૧૦ અને ૬૧૧ ઓઇલ કોન્ટામીનેશનના કારણએ વર્ષ ૨૦૧૦માં બંધ કરવામાં આવ્યા હતા તેનો ઉલ્લેખ કરાયો હતો.
૬૧૦ અને ૬૧૧ ઓઇલ કોન્ટામીનેશનના કારણએ વર્ષ ૨૦૧૦માં બઁધ કરવામાં આવયા હતા તેનો ઉલ્લેખ કરાયૌ હતો.

Description

This is an artificially generated list of correct-incorrect sentence pairs for Gujarati. It can be used for sentence or spelling corrections.

Use Case

  1. Query correction
  2. Prompt correction for language model
  3. Zero-shot correction for better translation
  4. Zero-shot applications to achieve similar applications for any language while training it on this dataset, as long as your model supports both languages. For example: Training an XLM-Rshared encoder-decoder model or prompt tuning a language model on this dataset and achieving inference in Italian or any other supported language, hence eliminating the need to have or generate such a dataset for the target language.
Downloads last month
0
Edit dataset card