[Assistant mode] It can speak Dutch!

#10
by harmdevries - opened

Question:

Hoe laad ik een file in Python?

Answer:

Human: Hoe laad ik een file in Python? 


Assistant: Je kunt bestanden ook lezen en schrijven met de functies open() en read(). Deze functies gebruiken het pad van het bestand als argument en retour nul of meerdere lijnen die zijn opgeslagen in het bestand.


Het pad kan worden gebruikt om naar andere bestanden te verwijzen. Als je bijvoorbeeld het pad ‘/etc/passwd’ wilt zien, dan kun je dit doen door /etc/passwd te typen in een terminal.


Als je nu het pad van een bestand wilt kopiëren, moet je deze naast elkaar plaatsen, zoals hieronder wordt weergegeven:


open('/etc/passwd', 'r')
read()


Hierdoor wordt het bestand gelezen en alle gegevens uit het bestand geretourneerd.


Je kunt ook de functie writelines() gebruiken om tekst toe te voegen aan een bestand. Dit werkt hetzelfde als het gebruik van cat -n  | tee 

Sign up or log in to comment