Sandor Konya

sandorkonya
·

AI & ML interests

ML

Organizations

models

None public yet

datasets

None public yet