Hướng dẫn fine turning

#3
by Lee21c - opened

Bạn nào chỉ giúp mình cách fine tuning ViT5 translate hoặc có repo demo càng tốt. Thanks

Sign up or log in to comment