Edit model card

Türkçe Multi-label Intent Classification RoBERTa

Depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için etiketlenmiş eğitilmiş multi-label RoBERTa modeli. Aşağıda değerlendirme sonuçları var.

Evaluation

 • 'eval_loss': 0.18568251545368838,

 • 'eval_runtime': 2.7693,

 • 'eval_samples_per_second': 254.935,

 • 'eval_steps_per_second': 8.305,

 • 'epoch': 3.0

Classification Report

  precision  recall f1-score  support

  Alakasiz    0.95   0.87   0.91    781
   Barinma    0.86   0.52   0.65    234
 Elektronik    0.00   0.00   0.00    171
    Giysi    0.89   0.25   0.39    122
  Kurtarma    0.86   0.78   0.82    472
  Lojistik    0.00   0.00   0.00    123
   Saglik    0.78   0.05   0.09    148
     Su    0.92   0.11   0.20    96
    Yagma    0.00   0.00   0.00    19
    Yemek    0.94   0.42   0.58    158

  micro avg    0.91   0.55   0.69   2324
  macro avg    0.62   0.30   0.36   2324
weighted avg    0.78   0.55   0.61   2324
 samples avg    0.69   0.63   0.65   2324
Downloads last month
0

Spaces using deprem-ml/deprem-roberta-intent 2

Evaluation results