sentence
stringlengths
6
4.08k
keywords
sequence
source
int64
0
1
Ahmedî'nin İskendernâme isimli eserinin Âğâz-ı Dâsitân bölümünde, Ertuğrul Gazi'nin Oğuzlardan Gök Han'ın soyundan geldiği yazmaktadır.
[ "Oğuzlar,Ahmedî,Ertuğrul Gazi,Gök Han" ]
1
Son olarak, Birlik Pentikostalizmi, Yehova'nın Şahitleri, Restorasyonculuk, Mesih Kiliseleri, Hristiyan Bilim, Üniteryenizm ve diğerleri dahil olmak üzere ülkede bir dizi başka Hristiyan grup aktiftir.
[ "Üniteryenizm,Hristiyan,Pentikostalizm,Birlik Pentikostalizmi,Hristiyan Bilim,Mesih Kiliseleri,Yehova'nın Şahitleri,Restorasyonculuk" ]
0
Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu boyunca kentin resmi adı olarak kaldı.
[ "Konstantinopolis,Bizans İmparatorluğu,B" ]
0
Gezegende yaşamış olan türlerin %99'undan fazlasının soyu tükendi.
[ "Gezegen" ]
0
Değişken (Hicri Ay takvimine göre) Ramazan (Arapça: رمضان), Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır.
[ "Kur'an,Terâvih,Müslümanlar,Müslüman,Peygamber,Arapça,Ay,Hicrî takvim,Ay takvimi,İslam,Ramazan,Muhammed" ]
0
Çanak krizinden hemen sonra, 14 Ekim 1922'de Lloyd George, Manchester'da Türkleri kınayan şiddetli bir konuşma yaptı.
[ "Türkler" ]
0
Yazılımın kullandığı sistem dil bilimsel dizin teknolojisidir, özellikle Avrupa Parlamentosu ve BM tutanakları olmak üzere, profesyonel çeviri metinlerindeki çeviri sistemleri; program algoritması tarafından "öğrenilmektedir".
[ "Avrupa Parlamentosu,Yazılım" ]
1
3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında da batılılaşma süreci hızlandığı dönemde birçok alanda yenilikler yaşandı.
[ "Tanzimat Fermanı" ]
1
Ayrıca çok sayıda yerel-ulusal TV ve radyo istasyonları da İstanbul'da bulunmaktadır.
[ "İstanbul" ]
0
Enrico Dandolo adına konan mezar taşı Ayasofya’nın üst galerisindedir.
[ "Enrico Dandolo,Ayasofya" ]
0
Tarikatın “temel direği” olur.
[ "Tarikat" ]
0
3 Eylül 1529'da Budin'e varan Osmanlı kuvvetleri şehri kuşattı.
[ "Osman,Budin" ]
1
1994 yılında Avrasya Dosyası adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başladı ve editörlüğünü yaptı.
[ "Avrasya Dosyası,Avrasya" ]
0
Britanyalı yayın kuruluşu BBC, Rusya'daki tüm içerik lisanslarını durdurma kararı aldı.
[ "Rusya,Britanya,BBC" ]
1
Bunun üzerine 1 Ağustos'ta Rusya'ya, 3 Ağustos'ta da Fransa'ya savaş ilan etti.
[ "Rusya,Fransa" ]
1
Osmanlı'nın toplama bir kabile olduğunu ve devleti Anadolu'nun uçlarında yaşayan gazilerin kurduğunu savunmuştur.
[ "Anadolu" ]
1
Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir.
[ "Kar,Marmara,Avrupa,Karadeniz,İstanbul,Marmara Denizi,B,İstanbul Boğazı,Asya" ]
1
1 Mart'ta Albay İsmet tuğgeneral rütbesine terfi etti.
[ "Albay" ]
1
Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.
[ "Olimpiyat Oyunları,Türkiye,2012 Olimpiyat Oyunları" ]
1
Benzer şekilde, Okyanusya piyasaları da düştü ve Avustralya Menkul Kıymetler Borsası ve Yeni Zelanda Borsası %3'ten fazla ekside kapandı.
[ "Okyanusya,Yeni Zelanda Borsası,Avustralya Menkul Kıymetler Borsası" ]
1
1514 yılında I. Selim, Çaldıran Muharebesi ile Safevî hükümdarı Şah İsmail'i yenerek imparatorluğun sınırlarını doğu yönünde genişletti.
[ "Çaldıran Muharebesi,I. Selim,Şah İsmail" ]
0
Barış şartlarını görüşmek için Konferansa önce Başvekil Rauf Orbay katılmak istemiştir.
[ "Rauf Orbay" ]
0
Çoğu Müslüman, Ramazan ayında 11 ila 16 saat kadar oruç tutar.
[ "Ramazan,Müslüman" ]
1
Filme 100 üzerinden yalnızca 50 veren, Salon.com sitesinden Stephanie Zacharek, Joker karakterini filmi görmek için en iyi sebep olarak değerlendirdi.
[ "Joker" ]
0
Amerika Birleşik Devletleri, yeni uluslararası finans kurumları ve Avrupa'nın savaş sonrası yeniden yapılanması konusunda anlaşmalar imzalanan Bretton Woods ve Yalta konferanslarında öncü bir rol oynadı.
[ "Avrupa,Amerika Birleşik Devletleri,Amerika" ]
0
İstanbul'un ağırladığı ilk turist kafilesi, 1863 yılında Sergi-i Umumi-i Osmani'yi ziyaret için gelmişti.
[ "İstanbul,Sergi-i Umumi-i Osmani" ]
1
Şehir, Kırım Yarımadası'nın girişi konumundaydı.
[ "Kırım" ]
0
Abdülaziz döneminde ise, 1867 yılında Bahriye Nazırlığı kuruldu.
[ "Abdülaziz,Bahriye Nazırlığı" ]
0
Ertesi gün, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti, tam tahliyelerin tamamlanmasının aylar alacağı belirtilmiş olmasına rağmen, sivillerin kendi başkentlerinden zorunlu tahliyesini emretti.
[ "Donetsk,Donetsk Halk Cumhuriyeti,Lugansk Halk Cumhuriyeti" ]
1
Brookings Institution ve JP Morgan'ın 2014 yılı baz alınarak oluşturulan ekonomide yükselen kentler sıralamasında İstanbul 300 şehir arasında İzmir'in ardından 3. sırayı aldı.
[ "İzmir,İstanbul,P,B" ]
0
Resmî dili, nüfusunun % 85'inin ana dili olan Türkçedir.
[ "Türkçe" ]
1
Radyometrik tarihleme ve diğer kanıtlara göre 4,5 milyar yıldan fazla süre önce oluşmuştur.
[ "Radyometrik tarihleme" ]
0
Daha sonra İstiklal Mahkemeleri Ankara'ya geldi.
[ "Ankara" ]
0
İmparatorluğun İtilaf Devletleri tarafından bölünmesi ve ardından gelen Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin doğmasına yol açtı.
[ "İtilaf Devletleri,Türkiye,İmparator" ]
1
İstanbul'da 2009 verilerine göre işletme belgeli 371 konaklama ve 405 eğlence tesisi bulunmaktadır.
[ "İstanbul" ]
1
Nişantaşı Anadolu Lisesi, 1905 yılında English High School for Boys adıyla özellikle İngiliz topluluğu mensuplarının çocuklarına sağlıklı bir eğitim vermek amacıyla kurulmuştur.
[ "Anadolu,B,N,Nişantaşı Anadolu Lisesi,Nişantaşı" ]
0
Annesi Hüma Hatun, tarihçi Babinger ve yazar Lord Kinross’a göre gayrimüslim bir köledir.
[ "Hüma Hatun,Hüma" ]
0
25 Nisan sabahı Saros Körfezi açıklarına gelen Birleşik Donanma’ya bağlı Canopus ön-dretnotu, Dartmouth ve Doris Kruvazörleri ile iki destroyer, Bolayır sırtlarını top ateşine tutmuşlardır.
[ "Kruvazör,Saros Körfezi" ]
0
Lipve'yi geri almak amacıyla 26 Temmuz 1552'de hareket eden Kara Ahmed Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri, 35 gün kadar süren kuşatma sonrasında Temeşvar'ı ele geçirdi.
[ "Osman,Kara Ahmed Paşa,Temeşvar" ]
1
Türkiye İstatistik Kurumu, 2012 yılında sağlık hizmetleri kapsamında 76,3 milyar TL harcandığını açıkladı; hizmet bedellerinin %79,6'sı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanırken geriye kalan %15,4'ü hastalar tarafından doğrudan ödendi.
[ "Türkiye,Sosyal Güvenlik Kurumu,Türkiye İstatistik Kurumu" ]
1
1 Kasım 1928'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni Türk harflerinin kabulüne ilişkin kanunu kabul etti.
[ "Türkiye,Türkiye Büyük Millet Meclisi" ]
0
Konstantinos tarafından ''De Administrando Imperio'' kitabında kullanıldı.
[ "De Administrando Imperio" ]
1
Çelebi'nin, bizzat Şem'un-u Safa tarafından yazıldığını naklettiği bu el yazması İncil, bulunamamıştır.
[ "Şem'un-u Safa,İncil" ]
0
Yavuz Sultan Selim, bu sefer esnasında hiçbir hükümdarın göze alamadığı bir işi yaptı ki, Sina Çölü'nü 13 günde geçti.
[ "Sina" ]
0
Makbule Atadan'a göre ikinci aşkı Hatice olmuş ve Hatice'nin annesi müdahale ederek ilişkisini kesmiştir.
[ "Makbule Atadan" ]
0
Atatürk'ün sağlam kişiliğinin ve kararlı mizacının damgasını vurduğu ve tamamen millî bir karakter taşıyan dış politika uygulamaları günümüz için örnek alınacak pek çok temel niteliğe sahiptir.
[ "Atatürk" ]
1
Mehmet'e hediye edilen Medici Madalyonu'nda da "Bizans İmparatoru" unvanı yer almaktadır.
[ "Bizans İmparatoru,Medici Madalyonu" ]
0
Aralık 2006'da Middlesbrough'ya karşı oynanan maçta teknik direktör Gareth Southgate tarafından kendisini yere attığı iddiasıyla eleştirildi.
[ "Gareth Southgate" ]
1
Mart ayı başlarında, Dnipro'nun batı yakasındaki Rus birliklerinin ilerleyişi sınırlıydı ve Rus birlikleri zaman zaman Ukrayna savunması karşısında geri çekilmek zorunda kaldı.
[ "Ukrayna" ]
1
Ayrıca ABD, uluslararası ekonomik özgürlük, düşük hükûmet yolsuzluğu, yaşam kalitesi ve yüksek eğitim kalitesi ölçütlerinde üst sıralarda yer almaktadır.
[ "Ay" ]
0
En küçük kardeş Naciye, Mustafa Kemal'in Harp Okulu'nu bitirdiği sene, on iki yaşındayken verem hastalığına yakalanıp öldü.
[ "Mustafa Kemal" ]
0
Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılapçılık ilkeleri 10 Mayıs 1931 tarihinde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın programında yer almış, 5 Şubat 1937'de ise anayasaya girmiştir.
[ "Laiklik,Halkçılık,İnkılapçılık,Milliyetçilik" ]
1
1453'te, İstanbul’un Fethi’nden sonra kendilerini Roma İmparatorluğu’nun vârisi olarak görürlerdi.
[ "Roma İmparatorluğu,İstanbul,İmparator" ]
0
Bu dönemden günümüze kalan bir başka yapı da Bozdoğan Kemeri'dir.
[ "Bozdoğan Kemeri,B" ]
0
Mustafa Kemal kuvvetlerini Halep'e geri çekerek savunma düzeni aldı.
[ "Halep,Mustafa Kemal" ]
0
Bu başarısız girişimler, milliyetçilerin Anadolu'nun işgal edilmemiş kısımlarında sivil yönetimi denetime almalarına yol açtı.
[ "Anadolu" ]
0
Topraklarının %97'si Asya üzerinde bulunur ve bu kısım Anadolu diye adlandırılır.
[ "Asya,Anadolu" ]
0
YHVH, İsrailoğulları ve Firavun arasında barış yapmak için Musa'yı Mısır'a geri gönderdi.
[ "Musa,İsrailoğulları,Mısır,Firavun,YHVH" ]
0
1899'da ABD Dışişleri Bakanı John Hay, ABD'nin Osmanlı Büyükelçisi Oscar Straus'tan, Sultan II.
[ "Osman,Osmanlı,John Hay" ]
0
3 Haziran'da açıklanan gerekçeli karara göre Erdoğan, "Siirt'te yaptığı konuşmayla dindar ve dindar olmayan diye bölünen kesimler arasındaki gerginliği canlı tutmayı amaçlamakta"ydı.
[ "Siirt" ]
0
Görüşmelerin ardından planlarda değişiklik yapıldı; Fahrettin Paşa'nın birliklerinin Filistin cephesine kaydırılması ve Mustafa Kemal'in 2.
[ "Mustafa Kemal,Paşa" ]
0
Müttefikler açısından bu dönem bir kararsızlık dönemidir.
[ "Müttefik" ]
0
BİLSAT ve RASAT, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından işletilen Dünya gözlem uydularıdır.
[ "RASAT,Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü,TÜBİTAK,BİLSAT" ]
0
Almanya'nın Sovyetler Birliği seferine Japon İmparatorluğu dahil olmadı.
[ "Japon İmparatorluğu,Sovyetler Birliği,Almanya" ]
0
Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile ılımanlaşan ilişkiler sonrası Erbil'de bir Türk üniversitesi ve Musul'da bir Türk konsolosluğu açılmıştır.
[ "Türk,Erbil,Musul,Kürdistan Bölgesel Yönetimi" ]
1
Anadolu Yakası'nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun MÖ 5500'lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir.
[ "Kültür,Fikirtepe Kültürü,Anadolu Yakası,Anadolu" ]
1
Vefâ'îyye tarikatından Baba İlyas'ın soyundan gelen Âşık Paşa, Muhlis Paşa ve onların halifeleri Babaîler, batı taraftaki sınır bölgelere yerleşerek, Osmanlı'nın toplum ve kültür hayatında önemli bir rol oynadılar.
[ "Âşık Paşa,Baba İlyas" ]
0
2005'te Gazi Üniversitesi'nden ayrıldı.
[ "Gazi Üniversitesi" ]
0
Onur Erol, 13 Şubat 2010 tarihinde Milliyet gazetesinden Elif Berköz'e hastasının durumunu tarif etti: “En az üç kez ameliyat ettiğimi hatırlıyorum onu.
[ "Onur Erol" ]
0
Bazı dillerde Google Çeviri, çevrilmiş metinleri telaffuz edebilir, kaynak ve hedef metin içinde karşılık gelen kelimeleri ve cümleleri vurgulayabilir, tek kelimelik girdi için basit bir sözlük olarak hareket edebilir.
[ "Google,Google Çeviri" ]
1
1946-1950 yılları arası kurulan CHP hükûmetleri: 14 Mayıs 1950 günü Türkiye tarihinde yepyeni bir devir başlıyordu.
[ "Türkiye,CHP" ]
0
"Faka Bastın" bir Şehrazat şarkısıydı.
[ "Faka Bastın" ]
0
Tanzimat Fermanı'nın ardından ülkede Batılılaşma hareketi başlamıştır.
[ "Batılılaşma,Ferman,Tanzimat Fermanı,Tanzimat" ]
1
Fakat daha sonra seçimin tekrarlanmasına karar verilmiş, 23 Haziran 2019 Pazar günü yenilenen seçimleri İmamoğlu oy oranını %54,21'e yükselterek tekrar kazanmıştır.
[ "P" ]
0
İstanbul, geleneksel Türk lokantaları ile birlikte, Avrupa ve Uzak Doğulu birçok restoran ve diğer mutfakları bünyesinde barındırmaktadır.
[ "Uzak Doğu,İstanbul,Avrupa" ]
0
"Amerika Birleşik Devletleri", "Amerika" ve "ABD" ülkeye bir sıfat olarak atıfta bulunur ("Amerikan değerleri", "ABD kuvvetleri").
[ "Amerika Birleşik Devletleri,Amerika" ]
0
Muhammed, Mekkelilerin yapmış oldukları büyük bir boykot sonrası, 619'da eşi Hatice ve amcası Ebu Talib'in ölmeleri üzerine, Mekkelilerin Müslüman olmaları konusunda ümitsizliğe kapıldı ve Taif'e yerleşmek istedi.
[ "Hatice,Müslüman,Taif,Ebu Talib,Mekke,Muhammed" ]
0
Gerçek niyetleri ise onu Ankara'dan uzaklaştırmak ve Enver Paşa'nın iktidarını sağlamaktı.
[ "Paşa,Ankara,Enver Paşa" ]
0
Bu olay üzerine Elif, mafya olduğunu bildiği Süleyman Çakır'ın üzerine gider.
[ "Süleyman Çakır" ]
0
Bankalar Caddesi, 1990 yılına kadar finans ve ekonomi merkezi olmayı korumuş fakat yenileşme hareketi başlaması sonucu modern iş merkezleri Levent ve Maslak bölgeleri olmuştur.
[ "Maslak,Bankalar Caddesi,Levent,B" ]
0
Galatasaray'ın maçı kazanmasının ardından statta localardan televizyondan Fenerbahçe-Denizlispor karşılaşması takibe alındı ve maçın sonuna 16 dakika ilave edilen maç tüm seyirciler tarafından büyük dikkatle izlendi.
[ "Denizlispor,Denizli,Galatasaray" ]
0
İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komisyonu'ndan gelen ciddi raporların ise Londra'daki Dışişleri Bakanı Lord Curzon tarafından genellikle göz ardı edilmesi, Türkiye ile başarılı bir barış için iyiye işaret değildi.
[ "Londra,Türkiye,İstanbul" ]
1
Daha fazla güce sahip olan Çerkez Ethem, önce Ankara'da kendine destek aradı, daha sonra Kütahya'ya kaçtı.
[ "Çerkez Ethem,Ankara" ]
0
Mehmet'e hediye edilen Medici Madalyonu'nda da "Bizans İmparatoru" unvanı yer almaktadır.
[ "Bizans İmparatoru,Medici Madalyonu" ]
0
İstanbul Vilayeti ise Kandıra, Adapazarı, İznik, Mudanya, Gemlik, Yalova, Orhaneli, Bandırma, Çorlu ve Kıyıköy gibi yerleri de kapsamaktaydı.
[ "Kandıra,İstanbul,B,Çorlu,Yalova" ]
1
Felipe, Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeki Trablus'u geri almak amacıyla Papa IV.
[ "Osman,Trablus,Osmanlı İmparatorluğu" ]
0
Amerika Birleşik Devletleri, bilimsel araştırma makalelerinde ve etki faktörü konusunda dünyaya öncülük eder.
[ "Amerika Birleşik Devletleri,Amerika" ]
1
Yasal olarak tek istek gelinin Katolik Kilisesi'inden olmamasıydı.
[ "Katolik Kilisesi" ]
0
Google'ın YouTube'u NORAD Tracks Santa'ya kendi kanalını verdi.
[ "YouTube,Google,NORAD Tracks Santa" ]
1
Türkiye'de sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi bir devlet sistemiyle kontrol edilir.
[ "Türkiye,Türkiye'de sağlık" ]
0
1995 yılından itibaren önce atv'de, 1999-2008 yılları arasında NTV'de, 2008 -2010 yılları arasında TRT'de, 2011-2012 yıllarında TV8'de ve son olarak 2016 yılından itibaren de Halk TV'de Bam Teli programını hazırlayıp sunmuştur.
[ "TV8,Bam Teli,Halk TV" ]
1
Ayrıca normal olarak yerkabuğunun yapısında bulunmayan bazı kayaçlar da yanardağı hareketleri nedeniyle Dünya'nın yüzeyine ulaşmıştır.
[ "Dünya,Ay" ]
0
Sürekli olarak hareket eden Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır.
[ "Dünya" ]
0
Mustafa Kemal bu dönemde İtilaf Devletleri'ne karşı diplomatik destek bulmaya da çalışıyordu.
[ "Mustafa Kemal,İtilaf Devletleri" ]
0
Turgut Özal, 17 Nisan 1993 tarihinde 5 ülkeyi kapsayan 12 günlük Türkistan gezisinden sonra öldü.
[ "Türkistan,Turgut Özal" ]
0
23 Temmuz 1908'de meşrutiyetin ilanından sonra Aralık 1908 sonlarında İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından toplumsal ve siyasal sorunları ve güvenlik problemlerini incelemek üzere bugünkü Libya'nın bir parçası olan Trablusgarp'a gönderildi.
[ "Libya,Trablus,Trablusgarp,İttihat ve Terakki" ]
1
Google’ın halka arzından sonra, kurucuları Sergey Brin, Larry Page ve CEO'su Eric Schmidt, maaşlarının 1 $'a düşürülmesini kabul ettiler ve şirketin maaşlarını arttırma tekliflerini sürekli reddettiler, zira sahip oldukları Google hisse senetlerinden gelirleri gelmeye devam edip ana gelir kaynaklarını oluşturuyordu.
[ "Sergey Brin,Google,Eric Schmidt,Larry Page" ]
0
Türkiye, iki kıtada toprağı bulunan bir Avrasya ülkesidir.
[ "Türkiye,Avrasya" ]
1
Zira, önümde hiç de iyi örnek olmayan Enver Paşa ile Naciye Sultan'ın hayatı vardı.
[ "Paşa,Naciye Sultan,Enver Paşa" ]
0
Batı Avrupa'da ise, Osmanlı İmparatorluğu (İngilizce: Ottoman Empire) ve Türkiye (İngilizce: Turkey) olmak üzere iki isim birbirinin yerine kullanıldı.
[ "İngilizce,Türkiye,Osmanlı İmparatorluğu,Avrupa,İmparator,Batı Avrupa" ]
0

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Downloads last month
8
Add dataset card