Dataset Preview Go to dataset viewer
Hlavní strana (string)Unnamed: 1 (string)
Astronomie
Astronomy
Biologie
Biology
Filosofie
Philosophy
Lingvistika
Linguistics
Terminologie
Terminology
Eugen Wüster
Eugen Wüster
Turistika
Tourism
Geocaching
Geocaching
Fyzika
Physics
Matematika
Mathematics
Morální realismus
Moral realism
Chemie
Chemistry
Měď
Copper
Kovy
Metal
Počítač
Computer
Mandriva Linux
Mandriva Linux
Linux
Linux
Mytologie
Mythology
Umění
Art
NetBSD
NetBSD
Úvod
Welcoming committee/Welcome to Wikipedia
Často kladené otázky
FAQ
Požadované články
Requested articles
Wikipedisté
Wikipedians
Wikipedie
Wikipedia
Encyklopedie
Encyclopedia
Čeština
Czech language
Pedagogika
Pedagogy
Politika
Politics
Kino
Movie theater
Didaktika
Didactic method
Literatura
Literature
Esperantská literatura
Esperanto literature
Brion VIBBER
Brion VIBBER
Kazimierz Bein
Kazimierz Bein
Název článku
Article titles
Periodická tabulka
Periodic table
Seznam českých spisovatelů
List of Czech writers
Miroslav Horníček
Miroslav Horníček
Mechanika
Mechanics
Vrh šikmý
Projectile motion
Historiografie
Historiography
Dějiny Evropy
History of Europe
Dějiny Belgie
History of Belgium
Gravitační zrychlení
Gravitational acceleration
Tíhové zrychlení
Gravity of Earth
Trajektorie
Trajectory
Rychlost
Velocity
Zrychlení
Acceleration
Kruhová rychlost
Orbital speed
Úniková rychlost
Escape velocity
Odstředivá síla
Centrifugal force
Dostředivá síla
Centripetal force
Geografie
Geography
Slezsko
Silesia
Krnov
Krnov
Esperanto
Esperanto
Seznam finských spisovatelů
List of Finnish writers
Fyzikální veličina
Physical quantity
Délka
Length
Hmotnost
Mass
Obsah
Area
Objem
Volume
Těleso
Physical body
Mikael Agricola
Mikael Agricola
Outdoor
Outdoor recreation
Čas
Time
Vteřina
Arcsecond
Minuta
Minute
Látka
Chemical substance
Hmota
Matter
Hustota
Density
Termodynamická teplota
Thermodynamic temperature
Elektrický náboj
Electric charge
Antoni Grabowski
Antoni Grabowski
Hendrik Bulthuis
Hendrik Bulthuis
Saxton Payson
Edward Saxton Payson
Eugen Lanti
Eugène Lanti
Edmond Privat
Edmond Privat
Kálmán Kalocsay
Kálmán Kalocsay
Julio Baghy
Julio Baghy
Nikolaj Vladimirovič Někrasov
Nikolai Vladimirovich Nekrasov
Vasilij Erošenko
Vasili Eroshenko
Vladimir Varankin
Vladimir Varankin
Raymond Schwartz
Raymond Schwartz
Hendrik Adamson
Hendrik Adamson
Tibor Sekelj
Tibor Sekelj
Baldur Ragnarsson
Baldur Ragnarsson
Jean Forge
Jan Fethke
Gaston Waringhien
Gaston Waringhien
Ivo Lapenna
Ivo Lapenna
Paul Neergaard
Paul Neergaard
Marjorie Boulton
Marjorie Boulton
Sándor Szathmári
Sándor Szathmári
Reto Rossetti
Reto Rossetti
William Auld
William Auld
Claude Piron
Claude Piron
František Lorenc
František Lorenz
Jan Filip
Jan Filip
Karel Píč
Karel Píč
End of preview (truncated to 100 rows)

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Add dataset card
Evaluate models HF Leaderboard