id
stringlengths
1
6
tokens
sequence
domain
class label
25 classes
ner_tags
sequence
0
[ "Corina", "Casanova", ",", "İsviçre", "Federal", "Şansölyesidir", ".\n" ]
9government
[ 1, 2, 0, 5, 0, 7, 0 ]
1
[ "Casanova", ",", "İsviçre", "Federal", "Yüksek", "Mahkemesi", "eski", "Başkanı", ",", "Nay", "Giusep'in", "pratiğinde", "bir", "avukat", "olarak", "çalıştı", ".\n" ]
10law
[ 7, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
2
[ "Corina", "Casanova", "bir", "federal", "parlementerdir", ".\n" ]
9government
[ 1, 2, 0, 7, 0, 0 ]
3
[ "Casanova", ",", "Hristiyan", "Demokrat", "Halk", "Partisi", "üyesi", "üyedidir", "ve", "altı", "dilde", "konuşmaktadır", ":", "Romanş", "dili", ",", "Almanca", ",", "Fransızca", ",", "İtalyanca", ",", "İngilizce", "ve", "İspanyolca", ".\n" ]
11location
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 5, 0, 0, 0, 7, 0 ]
4
[ "İsviçre", "Dışişleri", "Bakanlığı", ",", "İsviçre", "federal", "yönetiminin", "bir", "bölümüdür", ".\n" ]
9government
[ 3, 4, 4, 0, 3, 7, 0, 0, 0, 0 ]
5
[ "İsviçre'nin", "dış", "ilişkilerini", "sürdürmekle", "görevlidir", ".\n" ]
9government
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0 ]
6
[ "Gilgit", "Baltistan", "veya", "(", "Pakistan", "Kuzey", "Bölgeler", ")", "Urduca", ":", "Gilgit", "Baltistn", ")", "Balti", "dili", ")", ":", "Keşmir", "bölgesinin", "kuzey", "kesiminde", "Pakistan", "sınırları", "içinde", "özerk", "bir", "statüye", "sahip", "Pakistan'ın", "Keşmir", "Bölgesindeki", "Federal", "idari", "yönetim", "bölgesi", ".\n" ]
11location
[ 5, 6, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 7, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
7
[ "72496", "km", "alan", "kaplamakta", "ve", "oldukça", "dağlık", "bir", "araziye", "sahiptir", ".\n" ]
11location
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8
[ "Bölgesel", "başkenti", "Gilgit'dir", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 5, 0 ]
9
[ "Urduca", ",", "Peştuca", ",", "Wakhi", ",", "Shina", ",", "Balti", ",", "Khuar", "ve", "Buruşaski", "dilleri", "konuşulmaktadır", ".\n" ]
11location
[ 7, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
10
[ "Denton", ",", "Amerika", "Birleşik", "Devletleri'nde", "Teksas", "eyaletinin", "Denton", "bölgesindeki", "bir", "şehirdir", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 5, 6, 6, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
11
[ "Coğrafî", "olarak", "Oklahoma", "Teksas", "sınırının", "61", "kilometre", "güneyinde", "ve", "Dallas'ın", "63", "kilometre", "kuzeydoğusunda", "yer", "alır", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
12
[ "Şehir", ",", "Kuzey", "Teksas'ın", "en", "büyük", "üniversitesi", "olan", "Kuzey", "Teksas", "Üniversitesi", "ile", "kurulduğu", "1994", "yılından", "beri", "tek", "cinsiyetli", "eğitim", "yapan", "Teksas", "Kadınlar", "Üniversitesi'ne", "ev", "sahipliği", "yapmaktadır", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
13
[ "Howard", "Stark", ",", "Marvel'ın", "kurgusal", "bir", "karakteridir", ".\n" ]
24tv
[ 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
14
[ "Ayrıca", "belirtmek", "gerekir", "ki", "64", "bit", "(", "x", "86", "_", "64", ")", "mimarisinden", "faydalanabilmek", ",", "getirilerinden", "istifade", "edebilmek", "için", "2008", "yılında", "lanse", "edilen", ",", "piyasaya", "sunulan", "bir", "Macintosh", "gerekmektedir", ".\n" ]
3business
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
15
[ "Cisco", ",", "ABD'nin", "Teksas", "eyaletinde", "Eastland", "İdari", "Bölgesi'ne", "bağlı", "bulunan", "şehirlerden", "biridir", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
16
[ "Hilton", "oteller", "zinciri", "sahibi", "Conrad", "Hilton", "şirketinin", "ilk", "otel", "zincirlerinden", "birini", "Cisco'da", "başlatmıştır", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 ]
17
[ "Tony", "Stark'ın", "babası", "ve", "Stark", "Endüstrilerinin", "kurucusudur", ".\n" ]
24tv
[ 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
18
[ "1919", "yılında", "bir", "banka", "satın", "almak", "üzere", "şehre", "gelen", "Hilton", ",", "fiyatı", "pahalı", "üzerine", "bankadan", "vazgeçmiş", "ancak", "Mobley", "Hotel'i", "satın", "almıştır", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0 ]
19
[ "2010", "yapımı", "Iron", "Man", "2'de", "John", "Slattery", "tarafından", ",", "2011", "yapımı", "Captain", "America", ":", "The", "First", "Avenger'da", "Dominic", "Cooper", "tarafından", "canlandırılmıştır", ".\n" ]
6film
[ 7, 0, 7, 8, 8, 1, 2, 0, 0, 7, 0, 7, 8, 0, 0, 7, 8, 1, 2, 0, 0, 0 ]
20
[ "Sucre", ",", "Bolivya'nın", "başkenti", "olan", "şehir", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
21
[ "2006", "sayımına", "göre", "247300", "kişinin", "yaşadığı", "Sucre", ",", "Bolivya'nın", "anayasal", "başkenti", "olmasına", "karşın", ",", "ülke", "Bakanlar", "Kurulu'nun", "bulunduğu", "La", "Paz'dan", "yönetilir", ".\n" ]
11location
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0 ]
22
[ "Sucre", ",", "Bolivya'nın", "Yargıtay'ı", "olan", "Corte", "Suprema", "de", "Justicia'yı", "barındırdığı", "gibi", ",", "Chuquisaca", "bölgesinin", "de", "bölgesel", "başkentidir", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0 ]
23
[ "Denizden", "2800", "metre", "yüksekte", "kurulu", "kent", ",", "geçmişinde", "Charcas", ",", "La", "Plata", "ve", "Chuquisaca", "adlarını", "taşımıştır", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 ]
24
[ "Cumings", ",", "ABD'nin", "Teksas", "eyaletinde", "Fort", "Bend", "İdari", "Bölgesi'ne", "(", "Fort", "Bend", "County", ")", "bağlı", "bulunan", "şehirlerden", "biridir", ".\n" ]
11location
[ 7, 0, 0, 5, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 5, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
25
[ "2000", "nüfus", "sayımına", "göre", "popülasyonu", "683", "kişidir", ".\n" ]
12military
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
26
[ "Flevoland", "Hollanda'nın", "illerinden", "birisidir", ".\n" ]
11location
[ 7, 5, 0, 0, 0 ]
27
[ "Bu", "il", "denizden", "bir", "kazanılan", "iki", "polder", ",", "\"", "Flevopolder", "\"", "ve", "\"", "Noordoostpolder", "\"", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 ]
28
[ "Bu", "polder", "arazilere", "yerleşmeler", "sonunda", "1", "Ocak", "1986'da", "denizden", "kazanılan", "arazi", "Hollanda'nın", "12.", "ili", "olarak", ",", "yeni", "kurulan", "şehir", "Lelystad", "başkenti", "olarak", "Hollanda'ya", "katılmıştır", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 5, 0, 0 ]
29
[ "Flevoland", "ili", "Şubat", "2011'de", "Utrecht", "ili", "ve", "Kuzey", "Hollanda", "ili", "birleşip", "tek", "bir", "birleşik", "Ranstad", "adlı", "il", "kurulması", "hakkında", "görüşmeler", "yapıp", "olabilirlilik", "araştırmaları", "yapılması", "üzerinde", "anlaşmışdır", ".\n" ]
11location
[ 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
30
[ "Hollanda", "pdiğerolitikacıları", "bu", "konuyu", "epeyce", "zamandır", "görüşmekte", "idiler", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
31
[ "Şehirleşmiş", "Randstad", "bölgesininin", "diğer", "bir", "parçası", "olan", "Güney", "Hollanda", "ili", "de", "tek", "bir", "Randstad", "ıli", "tasarısına", "katılmayı", "müsbet", "karşılamaktadır", ".\n" ]
11location
[ 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
32
[ "Tek", "bir", "Ranstad", "ilinin", "(", "Güney", "Hollanda", "ilinin", "dahil", "olup", "veya", "olmadan", ")", "kurulması", ",", "son", "koalisyon", "hükümeti", "kurmak", "için", "koalisyona", "katılan", "partiler", "arasında", "yapılan", "sözleşmeye", "de", "zaten", "dahil", "edilmişti", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
33
[ "Flevoland'da", "iki", "şehir", "bulunmaktadır", ":", "il", "başkenti", "Lelystad", "ile", "Almere", ".\n" ]
11location
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0 ]
34
[ "Turkey", ",", "ABD'nin", "Teksas", "eyaletinde", "Hall", "İdari", "Bölgesi'ne", "(", "Hall", "County", ")", "bağlı", "bulunan", "şehirlerden", "biridir", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
35
[ "Turkey", ",", "ABD'de", "aynı", "adı", "taşıyan", "üç", "şehirden", "birisidir", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
36
[ "El", "Paso", ",", "ABD'nin", "Texas", "eyaletinin", "en", "büyük", "kentlerinden", "bir", "ve", "El", "Paso", ",", "Texas", "Kontlugu", "(", "county", ")", "merkezidir", ".\n" ]
11location
[ 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 ]
37
[ "El", "Paso", "ABD", "Meksika", "suluslarasi", "sinir", "olan", "Rio", "Grande", "Nehri", "uzerindedir", ".\n" ]
11location
[ 5, 6, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
38
[ "El", "Paso", "Metropoliten", "Bolgesi", "ile", "Las", "Crucas", "adli", "varoalr", "ise", "birlikte", "\"", "El", "Paso", "La", "Cruces", "Istatistiksel", "Bolgesi", "(", "CSA", ")", "\"", "i", "olusturular", "ve", "bu", "istaistiksel", "bolgenin", "2012", "nufus", "tahminie", "gore", "1045,180", "kisi", "nufusu", "bulunmakatdir", ".\n" ]
11location
[ 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
39
[ "Rio", "Granda", "Nehri", "uzerindeki", "sinirda", "bir", "tarafta", "ABD'de", "bulunan", "El", "Paso", "sehir", "ve", "karisin", "Meksika", "siniri", "icinde", "ise", "Juarez", "bulunmaktadir", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
40
[ "Cografyacilar", "bu", "iki", "sehirlesmis", "uluslarasi", "bolgeye", "El", "Paso", "Juarez", "Multipleks", "veya", "veya", "Borderlands", "adini", "vermektedirler", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 1, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
41
[ "El", "Paso", "Jurez", "Muktipleks", "bolgesi", "Dunya'nin", "Bati", "yarikuresinde", "en", "buyuk", "iki", "lisanli", "iki", "uluslu", "nufusu", "ve", "emekci", "sayisini", "teskil", "etmektedir", ".\n" ]
11location
[ 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
42
[ "El", "Paso", ",", "Meksikalıların", "en", "yoğun", "olduğu", "şehirlerden", "biridir", ".\n" ]
11location
[ 5, 6, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
43
[ "Çünkü", "o", "dönemde", ",", "çoğu", "kumarbaz", ",", "silahçı", ",", "hırsız", ",", "at", "kaçıran", ",", "katil", ",", "rahip", "ve", "Çinli", "ray", "mühendisi", ",", "az", "bilinen", "bir", "Teksas", "şehri", "olan", "El", "Paso'ya", "göç", "etmiştir", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0 ]
44
[ "Yukarıdan", "çöl", "gibi", "görünen", "El", "Paso", ",", "düz", "şehir", "görünümüyle", "dağlık", "bir", "bölgede", "konumlanmıştır", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
45
[ "Chihuahuan", "Çölü", "tarafından", "sarılmış", "durumdaki", "El", "Paso", ",", "yazın", "çok", "sıcak", "ve", "kurak", ",", "kışın", "ılık", "ve", "yağışlı", "bir", "iklime", "sahiptir", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
46
[ "El", "Paso", "ismi", ",", "İngilizcede", "\"", "The", "Passage", "\"", ",", "yani", "geçiş", "anlamındadır", ".\n" ]
11location
[ 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
47
[ "Bu", "ismin", "konulmasının", "nedeni", ",", "eski", "zamanlarda", "El", "Paso'nun", "Amerika", "Meksika", "geçişinin", "en", "yoğun", "bölge", "olmasıydı", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
48
[ "El", "Paso'nin", "resmen", "6", "tane", "kardeş", "şehri", "vardır", ":", ",", ",", ",", ",", ",", ".\n" ]
11location
[ 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
49
[ "2001", "Le", "Mans", "24", "Saat", "yarışı", ",", "69.", "Dayanıklılık", "Grand", "Prix'i", "olarak", "yapıldı", "ve", "16", "ve", "17", "Haziran", "2001'de", "koşuldu", ".\n" ]
22time
[ 7, 8, 8, 8, 8, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
50
[ "Chillicothe", ",", "ABD'nin", "Teksas", "eyaletinde", "Hardeman", "İdari", "Bölgesi'ne", "(", "Hardeman", "County", ")", "bağlı", "bulunan", "şehirlerden", "biridir", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
51
[ "Üye", "ülkelerin", "bakanlarının", "yıllık", "toplantıları", "da", "dahil", "olmak", "üzere", "örgütün", "tüm", "eylemleri", "APEC", "Sekreterliği", "tarafından", "yürütülür", ".\n" ]
15organization
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0 ]
52
[ "Örgütün", "düzenlediği", "yıllık", "APEC", "Ekonomik", "Liderler", "Zirvesine", "üye", "ülkelerin", "devlet", "başkanları", "katılır", ".", "(", "Üye", "ülkelerden", "Tayvan", "bu", "toplantıya", "devlet", "başkanı", "düzeyinde", "değil", ",", "bakan", "düzeyinde", "katılmaktadır", ".\n" ]
15organization
[ 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
53
[ "En", "son", "zirve", "9", "Eylül", "2007'de", "Avustralya'nın", "Sydney", "kentinde", "yapılmıştır", ".\n" ]
15organization
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 5, 7, 0, 0, 0 ]
54
[ "APEC", "özellikle", "ABD", "ve", "Japonya'nın", "destekleriyle", "kurulmuştur", ".\n" ]
15organization
[ 3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 ]
55
[ "APEC'in", "temel", "hedefleri", "1994'te", "Endonezya'nın", "Bogor", "kentinde", "kararlaştırılmıştır", ".\n" ]
15organization
[ 3, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
56
[ "Ticaret", "ve", "yatırımın", "serbeşleştirilmesi", ",", "İktisadi", "ve", "ticari", "faaliyetlerin", "kolaylaştırılması", ",", "Ekonomik", "ve", "teknik", "işbirliği", "..", "Bogor", "hedeflerinin", "hayata", "geçmesi", "için", "1995'te", "Osaka", "Eylem", "Ajandası", "hazırlanarak", "Bogor", "Hedeflerinin", "altyapısı", "hazırlanmıştır", ".\n" ]
15organization
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
57
[ "APEC'in", "üst", "düzey", "komiteleri", "şunlardır", ",", "Liderler", "Zirvesi", ",", "Ticaret", "ve", "Yatırım", "Komitesi", ",", "Ekonomik", "Komite", ",", "Üst", "Düzey", "Yetkililer", "Ekonomik", "ve", "Teknik", "İşbirliği", "İcra", "Komitesi", ",", "Bütçe", "ve", "Yönetim", "Komitesi", ".\n" ]
15organization
[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
58
[ "APEC'in", "diğer", "önemli", "kurumu", "İş", "Dünyası", "Tavsiye", "Konsülü", ",", "iş", "dünyası", "perspektifinden", "raporlar", "hazırlamaktadır", ".\n" ]
15organization
[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
59
[ "Hastalığın", "başlangıcında", "kuru", "ve", "ağrılı", "öksürük", ",", "az", "yapışkan", "balgam", ",", "sonraları", "sümüksü", "cerahatli", "balgam", "ile", "hafif", "ateş", "ve", "halsizlik", "görülür", ".\n" ]
16people
[ 7, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
60
[ "Afyonkarahisar", ",", "aynı", "isimli", "ilin", "merkezidir", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
61
[ "Mermercilik", "ve", "gıda", "sektöründe", "Türkiye", "içinde", "ve", "dışında", "isim", "yapmıştır", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
62
[ "Ayrıca", ",", "Afyonkarahisar'da", "Türk", "tarihine", "yön", "veren", "önemli", "isimlerin", "türbeleri", "ve", "mezarları", "da", "bulunur", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
63
[ "Mevlevi", "büyüklerine", "ait", "12", "sanduka", "mezar", "ile", "Selçuklu", "devlet", "adamlarından", "Sahip", "Ata", "Fahrettin", "Ali'nin", "soyundan", "olan", "15", "kişinin", "mezarı", "da", "Afyonkarahisar'da", "bulunuyor", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 ]
64
[ "Afyonkarahisar", "mermer", "tesisleri", "ile", ",", "2005", "yılı", "itibariyle", "büyüklü", "küçüklü", "356", "mermer", "işletmesinin", "faaliyet", "gösterdiği", "Afyonkarahisar'da", ",", "zengin", "ve", "kaliteli", "mermer", "yataklarının", "işletilmesi", "ve", "işlenmesi", ",", "sektörün", "hızla", "gelişmesini", "sağlamıştır", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
65
[ "Afyonkarahisar", "konumuna", "ve", "nüfusuna", "oranla", "çevresindeki", "illlere", "göre", "daha", "az", "sanayileşmiş", "durumdadır", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
66
[ "Afyon", "Kocatepe", "Üniversitesi", ",", "Afyonkarahisar'da", "toplam", "üç", "yerleşke'de", "eğitim", "ve", "öğretim", "faaliyetlerini", "sürdürmektedir", ".\n" ]
11location
[ 0, 7, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
67
[ "2007", "2008", "akademik", "yılında", "üniversite", "fakültelerinde", "9453", "öğrenci", "öğrenim", "görmektedir", ".\n" ]
20sports
[ 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
68
[ "Bu", "havaalanı", "Türkiye'nin", "4.", "büyük", "havalimanıdır", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
69
[ "Kütahya'ya", "39", ",", "Afyonkarahisar'a", "60", ",", "Uşak'a", "103", "km", "ve", "Eskişehir'e", "113", "km", "uzaklıktadır", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
70
[ ",", "İngiltere'nin", "Peterborough", "yerleşkesinde", "bulunan", "çok", "amaçlı", "bir", "stadyum", ".\n" ]
11location
[ 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
71
[ "Stadyum", "Peterborough", "United", "takımının", "iç", "saha", "maçları", "için", "hala", "kullanılmaktadır", ".\n" ]
19soccer
[ 0, 3, 4, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
72
[ "Moeller", "Almanya'nın", "Recklinghausen", "kentinde", "doğdu", ".\n" ]
16people
[ 1, 5, 7, 0, 0, 0 ]
73
[ "London", "Road", "1913", "yılında", "inşa", "edildiğinde", "250", "seyirci", "kapasitesine", "sahip", "tek", "bir", "tribünü", "olan", "bir", "stadyumdu", ".\n" ]
20sports
[ 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
74
[ "Rio", "Grande", "Amerika", "Birleşik", "Devletleri'nde", "bir", "nehirdir", ".\n" ]
8geography
[ 5, 6, 7, 8, 8, 0, 0, 0 ]
75
[ "Ana", "kolu", "Kolorado'daki", "Rocky", "dağlarından", "doğar", "ve", "Meksika", "körfezi'ne", "dökülür", ".\n" ]
8geography
[ 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0 ]
76
[ "Kolorado", ",", "New", "Meksico", "ve", "Teksas", "eyaletlerinden", "geçerek", "Amerika", "Birleşik", "Devletleri", "ile", "Meksika", "devletlerinin", "sınırını", "çizer", ".\n" ]
8geography
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 7, 0, 0, 0, 0 ]
77
[ "Rio", "Grande", ",", "İspanyolca", "\"", "Büyük", "Nehir", "\"", "anlamına", "gelir", ".\n" ]
8geography
[ 5, 6, 0, 7, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
78
[ "Alexandra", "Stadium", ",", "İngiltere'nin", "Crewe", "kentinde", "bulunan", "çok", "amaçlı", "bir", "stadyum", ".\n" ]
20sports
[ 7, 8, 0, 5, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
79
[ "Crewe", "Alexandra", "takımının", "iç", "saha", "maçlarına", "ev", "sahipliği", "yapmaktadır", ".\n" ]
20sports
[ 7, 7, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
80
[ "Stadyum", "1906", "yılında", "inşa", "edildi", "ve", "1990'ların", "ortalarından", "itibaren", "önemli", "ölçüde", "yeniden", "geliştirilerek", "şimdiki", "10153", "seyirci", "kapasitesine", "ulaşmıştır", ".\n" ]
20sports
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
81
[ "Britpop", ",", "kökü", "British", "ve", "pop", "kelimelerinden", "gelmekte", "olan", "bir", "müzik", "tarzıdır", ".\n" ]
13music
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
82
[ "Ayrıca", "dönemin", "britpop", "grupları", ",", "ingiliz", "medyasına", "da", "büyük", "malzeme", "olmuştur", ".\n" ]
13music
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
83
[ "Gruplar", "arasındaki", "sözlü", "atışmalar", ",", "albümlerin", "hitleri", ",", "gruplardaki", "elemanlar", "arasındaki", "tatlı", "rekabetler", ",", "britpop", "döneminin", "unutulmazlarıdır", ".\n" ]
13music
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0 ]
84
[ "Özellikle", ",", "Oasis", "ve", "Blur", "atışmaları", "hala", "da", "britpop", "seven", "insanlar", "arasında", "devam", "etmektedir", "ve", "edecektir", ".\n" ]
13music
[ 0, 0, 1, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
85
[ "Tanrının", "Direniş", "Ordusu", ",", "1987'de", "oluşturulan", ",", "çoğunlukla", "kuzey", "Uganda'da", "ve", "Sudan'ın", "bazı", "bölgelerinde", "operasyon", "yapmakta", "olan", "isyancı", "Hristiyan", "bir", "gerilla", "ordusudur", ".\n" ]
15organization
[ 3, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
86
[ "Hillsboro", ",", "ABD'nin", "Teksas", "eyaletinde", "Hill", "İdari", "Bölgesi'ne", "(", "Hill", "County", ")", "bağlı", "bulunan", "şehirlerden", "biridir", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 5, 0, 7, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
87
[ "Aybek", ",", "Afganistan'ın", "kuzeyinde", ",", "Samangan", "Vilayeti'nin", "yönetim", "merkezi", "olan", "şehir", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
88
[ "Aynı", "zamanda", "Samangan", "Vilayeti'nin", "aynı", "isimli", "Aybek", "ilçesi'nin", "de", "yönetim", "merkezi", "olan", "şehrin", "2006", "yılı", "resmi", "nüfusu", "9000'dir", ".", "Eski", "çağlarda", "kervanlar", "için", "bir", "durak", "yeri", "olan", "şehir", "4.", "ve", "5.", "yüzyılda", "Budizm'in", "önemli", "merkezlerinden", "birisiydi", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
89
[ "Ralf", "Rudolf", "Möller", "(", "d.", "12", "Ocak", "1959", ",", "Recklinghausen", ",", "Almanya", ")", ",", "Alman", "asıllı", "Amerika'lı", "aktör", "ve", "vücut", "geliştiricisi", ".\n" ]
16people
[ 1, 2, 2, 0, 0, 7, 8, 8, 0, 7, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
90
[ "Vücut", "geliştirmeye", "17", "yaşında", "başladı", "1984'de", "Almanya", "şampiyonu", "oldu", ".\n" ]
16people
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 ]
91
[ "Aynı", "zamanda", "tüm", "zamanların", "en", "uzun", "boylu", "vücut", "geliştirme", "şampiyonudur", "(", "197", ")", ".", "Moeller", "film", "kariyerine", "1989", "yılında", "Cyborg", "filminde", "aldığı", "rol", "ile", "başladı", ".\n" ]
16people
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
92
[ "Bu", "iki", "filmin", "yanında", "The", "Viking", "Sagas", "filminde", "boş", "rol", "oynamış", "ve", "Conan", "the", "Barbarian", "TV", "dizisinde", "ana", "karakter", "olarak", "rol", "almıştır", ".\n" ]
24tv
[ 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
93
[ "Ermenistan", "Eyaleti", ",", "(", "Latince", "Armenia", ")", ",", "MS", "114", "yılında", "Roma", "İmparatoru", "Trajan", "tarafından", ",", "MÖ", "66", "yılından", "beri", "Roma", "korumasında", "olan", "tarihi", "Ermenistan", "topraklarının", "imparatorluğa", "bağlanmasıyla", "oluşturulan", "Roma", "eyaleti", ".\n" ]
11location
[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
94
[ "MS", "387", "yılındaki", "Akilisene", "antlaşması", "ile", "Ermenistan", "eyaleti", "Roma", "ve", "Sasani", "İmparatorlukları", "arasında", "ikiye", "bölündü", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
95
[ "591", "yılında", "Roma", "İmparatoru", "Sasani", "İmparatoru", "Mavrikios", "(", "Maurice", ")", "ve", "II.", "Hüsrev", "(", "Khosrau", "II", ")", "arasında", "yapılan", "antlaşma", "ile", "Pers", "Ermenistanı'nın", "çoğu", "yeniden", "Doğu", "Roma'ya", "bağlandı", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
96
[ "İkinci", "Çekoslovak", "Cumhuriyeti", "(", "Çekçe/Slovakça", ":", "esko", "Slovensk", "republika", ")", ",", "1938", "ile", "1939", "arasında", "yalnızca", "169", "gün", "var", "olmuş", "Çekoslovak", "devleti", ".\n" ]
11location
[ 5, 6, 6, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 ]
97
[ "30", "Eylül", "1938'de", "Münih", "Antlaşması'yla", "Çekoslovakya", ",", "Alman", "nüfusun", "yüzde", "50'yi", "geçtiği", "bütün", "Bohemya", "ve", "Moravya", "topraklarını", "Nazi", "Almanyası'na", "bırakmak", "zorunda", "kalmıştı", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 7, 7, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0 ]
98
[ "Bu", "düzenlemeyle", "Çekoslovakya'nın", "topraklarının", "yaklaşık", "yüzde", "30'unun", "kaybedilmesinden", "sonra", "geri", "kalan", "topraklarda", "kurulan", "bu", "devlet", "Almanya", "tarafından", "işgal", "edildiği", "Mart", "1939'a", "değin", "varlığını", "devam", "ettirdi", ".\n" ]
11location
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
99
[ "1933'te", "Almanya'da", "iktidara", "gelen", "Adolf", "Hitler", ",", "Avusturya'nın", "ilhakından", "(", "1938", ")", "sonra", "\"", "bir", "ulus", ",", "bir", "devlet", "\"", "politikasını", "tam", "anlamıyla", "gerçekleştirebilmek", "amacıyla", ",", "gözüni", "Çekosloslovakya'ya", "çevirmişti", ".\n" ]
11location
[ 0, 5, 0, 0, 0, 7, 0, 5, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]

Dataset Card for turkish_ner

Dataset Summary

Automatically annotated Turkish corpus for named entity recognition and text categorization using large-scale gazetteers. The constructed gazetteers contains approximately 300K entities with thousands of fine-grained entity types under 25 different domains.

Supported Tasks and Leaderboards

[Needs More Information]

Languages

Turkish

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

There's only the training set.

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

H. Bahadir Sahin, Caglar Tirkaz, Eray Yildiz, Mustafa Tolga Eren and Omer Ozan Sonmez

Licensing Information

Creative Commons Attribution 4.0 International

Citation Information

@InProceedings@article{DBLP:journals/corr/SahinTYES17, author = {H. Bahadir Sahin and Caglar Tirkaz and Eray Yildiz and Mustafa Tolga Eren and Omer Ozan Sonmez}, title = {Automatically Annotated Turkish Corpus for Named Entity Recognition and Text Categorization using Large-Scale Gazetteers}, journal = {CoRR}, volume = {abs/1702.02363}, year = {2017}, url = {http://arxiv.org/abs/1702.02363}, archivePrefix = {arXiv}, eprint = {1702.02363}, timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:36 +0200}, biburl = {https://dblp.org/rec/journals/corr/SahinTYES17.bib}, bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org} }

Contributions

Thanks to @merveenoyan for adding this dataset.

Downloads last month
90
Edit dataset card