text
stringlengths
462k
973k
"Trang Chính\n\n<templatestyles src=\"Wiki2021/styles.css\" />__NOEDITSECTION__\n\n= END OF PAGE =\(...TRUNCATED)
"San Francisco\n\nSan Francisco (; theo tiếng Tây Ban Nha là \"Thánh Phanxicô\"), tên chính (...TRUNCATED)
"Chiến tranh Việt Nam\n\nChiến tranh Việt Nam (), còn được gọi là Chiến tranh Đô(...TRUNCATED)
"Huế\n\nHuế là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Huế t(...TRUNCATED)
"Từ viết tắt từ chữ đầu\n\nTừ viết tắt từ chữ đầu hay từ cấu tạo là(...TRUNCATED)
"Quảng Nam\n\nQuảng Nam là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam.\(...TRUNCATED)
"Montréal\n\nMontréal () (tiếng Anh: \"Montreal\") là thành phố lớn nhất của tỉnh ba(...TRUNCATED)
"Tế bào\n\nTế bào là một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của(...TRUNCATED)
"Carbon\n\nCarbon (bắt nguồn từ từ tiếng Pháp \"carbone\" /kaʁbɔn/, tên cũ: Cacbon), (...TRUNCATED)
"Kim Dung\n\nKim Dung (10 tháng 3 năm 1924 – 30 tháng 10 năm 2018) là một trong những nh(...TRUNCATED)

Dataset Card for "viwiki-dummy"

More Information needed

Downloads last month
2
Edit dataset card