translation
translation
{ "az": "zəhmət olmasa , sizə xitab edən sözlər eşidəndə əlinizi qaldırın .", "en": "please raise your hand if something applies to you ." }
{ "az": "razılaşdıq ? hə ?", "en": "are we agreed ? yes ?" }
{ "az": "onda başlayaq .", "en": "then let 's begin ." }
{ "az": "uşaqlıq dövrünüzü keçsəniz də fırtıqınızı yediyiniz olub ?", "en": "have you ever eaten a booger long past your childhood ?" }
{ "az": "( gülüş ) problem yoxdur , sirrinizi açmaram .", "en": "( laughter ) it 's okay , it 's safe here ." }
{ "az": "olubmu ki , utandırıcı nəyisə xatırlayanda astadan qəribə bir səs çıxarmısınız ?", "en": "have you ever made a small , weird sound when you remembered something embarrassing ?" }
{ "az": "olubmu ki , qəmgin yaxud məyus görünmək üçün qəsdən mətnin ilk hərfini kiçiklə yazmısınız ?", "en": "have you ever purposely lowercased the first letter of a text in order to come across as sad or disappointed ?" }
{ "az": "( gülüş ) yaxşı .", "en": "( laughter ) okay ." }
{ "az": "heç hirsli olduğunuzu göstərmək üçün mətni nöqtə ilə sonlandırmısınız ? hə . nöqtə !", "en": "have you ever ended a text with a period as a sign of aggression ? okay . period ." }
{ "az": "olubmu ki , kimsə sizə mənasız bir şey deyəndə güləsiniz , və günün qalanını niyə belə etdiyinizi düşünərək keçirəsiniz ?", "en": "have you ever laughed or smiled when someone said something shitty to you and then spent the rest of the day wondering why you reacted that way ?" }
{ "az": "hə .", "en": "yes ." }
{ "az": "check-indən sonra təyyarəyə minənə qədər dəfələrlə uçuş biletinizi itirdiyinizi sandığınız necə , olubmu ?", "en": "have you ever seemed to lose your airplane ticket a thousand times as you walked from the check-in to the gate ?" }
{ "az": "hə .", "en": "yes ." }
{ "az": "heç şalvar geyəndə onun bir ayağının içində itirdiyiniz corabın qaldığını görmüsünüz ?", "en": "have you ever put on a pair of pants and then much later realized that there was a loose sock smushed up against your thigh ?" }
{ "az": "( gülüş ) əla .", "en": "( laughter ) good ." }
{ "az": "kiminsə şifrəsini tapmaq üçün hesabı bloka salana qədər cəhd eləmisiniz ?", "en": "have you ever tried to guess someone else 's password so many times that it locked their account ?" }
{ "az": "hmm .", "en": "mmm ." }
{ "az": "nə vaxtsa hiyləgər olduğunuzu biləcəklər deyə narahatlıq keçirmisiniz ?", "en": "have you ever had a nagging feeling that one day you will be discovered as a fraud ?" }
{ "az": "bəli , qorxmayın , deyin .", "en": "yes , it 's safe here ." }
{ "az": "heç doğuşdan böyük istedada sahib olduğunuzu fikirləşib , lakin hələ üzə çıxarılmayan qabiliyyətinizin olmasına ümid etmisiniz ?", "en": "have you ever hoped that there was some ability you had n't discovered yet that you were just naturally great at ?" }
{ "az": "hmm .", "en": "mmm ." }
{ "az": "olubmu ki , real həyatda nəyisə səhv edib “geri qayıt” düyməsini axtarmaq istəmisiniz ?", "en": "`` have you ever broken something in real life , and then found yourself looking for an `` '' undo '' '' button in real life ? ''" }
{ "az": "heç ted bəcinizi itirib , sonra da üç günlük vankuver səyahətinin necə olacağını düşünməyə başlamısınız ?", "en": "have you ever misplaced your ted badge and then immediately started imagining what a three-day vancouver vacation might look like ?" }
{ "az": "olubmu ki , adi hesab etdiyiniz bir şəxsin necə birdən-birə gözəlləşdiyinə heyrətlənmisiniz ?", "en": "have you ever marveled at how someone you thought was so ordinary could suddenly become so beautiful ?" }
{ "az": "heç telefona baxıb dişinizi ağardaraq mesajlaşmısınız ?", "en": "have you ever stared at your phone smiling like an idiot while texting with someone ?" }
{ "az": "sonra da yazışdığınız şəxsə “telefona axmaq kimi dişimi ağardıb baxıram” mesajı yazmısınız ?", "en": "`` have you ever subsequently texted that person the phrase `` '' i 'm staring at the phone smiling like an idiot '' '' ? ''" }
{ "az": "heç elə vaxt olub ki , bir nəfərin telefonuna baxmaq istəmisiniz və bu istəyi dayandıra bilməmisiniz ?", "en": "have you ever been tempted to , and then gave in to the temptation , of looking through someone else 's phone ?" }
{ "az": "heç olub ki , özünüzlə danışmısınız və qəflətən başa düşmüsünüz ki , alçağın yekəsisiniz ?", "en": "have you ever had a conversation with yourself and then suddenly realized you 're a real asshole to yourself ?" }
{ "az": "( gülüş ) heç olubmu ki , telefonun enerjisi söhbətin ortasında bitib və elə hiss eləmisiniz ki , sanki telefon ikinizdən də bezib ayrılıb ?", "en": "( laughter ) has your phone ever run out of battery in the middle of an argument , and it sort of felt like the phone was breaking up with both of you ?" }
{ "az": "heç öz aranızda nəyisə həll etməyə çox səy göstərməyin nəticəsiz olduğunu , çünki daha asan və ya təbii olaraq özbaşına reallaşmalı olduğunu düşünmüsünüz ?", "en": "have you ever thought that working on an issue between you was futile because it should just be easier than this , or this is supposed to happen just naturally ?" }
{ "az": "heç olubmu ki , çox az şeyin özbaşına reallaşdığını başa düşmüsünüz ?", "en": "have you ever realized that very little , in the long run , just happens naturally ?" }
{ "az": "olubmu ki , pozitiv oyanmısınız və qəflətən sizi tərk edən birinin dözülməz həsrətinə qapılmısınız ?", "en": "have you ever woken up blissfully and suddenly been flooded by the awful remembrance that someone had left you ?" }
{ "az": "olubmu ki , həyatınızda olmayan insansız gələcəyi təsəvvür etmək qabiliyyətinizi itirmisiniz ?", "en": "have you ever lost the ability to imagine a future without a person that no longer was in your life ?" }
{ "az": "geri dönüb payızın hüznlü gülümsəməsi ilə o hadisəyə nəzər salanda , nə olur olsun , gələcəyin olduğunu anlamısınız ?", "en": "have you ever looked back on that event with the sad smile of autumn and the realization that futures will happen regardless ?" }
{ "az": "təbriklər .", "en": "congratulations ." }
{ "az": "testi tamamladınız .", "en": "you have now completed the test ." }
{ "az": "hamınız insansınız .", "en": "you are all human ." }
{ "az": "( alqışlar )", "en": "( applause )" }
{ "az": "hamımız ətrafımızdakı obyektlərlə qarşılıqlı olaraq böyüdük .", "en": "we grew up interacting with the physical objects around us ." }
{ "az": "çox böyük bir qisimini", "en": "there are an enormous number of them that we use every day ." }
{ "az": "jestləri yalnız bu obyektlərlə qarşılıqlı təsir üçün deyil , onları öz aralarında qarlılıqlı təsirə salmaq üçün də istifadə edərik .", "en": "we use gestures not only to interact with these objects , but we also use them to interact with each other ." }
{ "az": "bu gündəlik öyrənmənin bir hissəsi kimi gəlir .", "en": "it comes as a part of our everyday learning ." }
{ "az": "klaviatura və siçan istifadə etmək yerinə , səbəb kompüterimi fiziki dünyayla qarşılıqlı təsir qurduğum şəkildə kullanamayayım ?", "en": "rather than using a keyboard and mouse , why can i not use my computer in the same way that i interact in the physical world ?" }
{ "az": "bu səfərə 8 il əvvəl başladım , və həqiqətən də masamın üstündəki siçan ilə başladı .", "en": "so , i started this exploration around eight years back , and it literally started with a mouse on my desk ." }
{ "az": "onu bilgisayarımla istifadə etmək yerinə ,", "en": "rather than using it for my computer , i actually opened it ." }
{ "az": "maraqlı olan , sadə bir şəkildə , bu təkərləri siçanlardan çıxardırıq", "en": "interestingly , what i did with these rollers is , basically , i took them off of these mouses and then put them in one line ." }
{ "az": "düzenekte bir neçə iplik , çarx və yay da vardı .", "en": "it had some strings and pulleys and some springs ." }
{ "az": "etdiyim şey əsas olaraq iki dollarlıq əl hərəkətlərini qəbul edən bir hərəkət interfeysi cihazıydı .", "en": "what i got is basically a gesture-interface device that actually acts as a motion-sensing device made for two dollars ." }
{ "az": "`` amma rəqəmsal dünyada eyni zamanda axtarış da edə bilərsiniz , ya da `` '' dr. smithin ünvanı nədir ? `` `` kimi bir sorğu edə bilərsiniz . ''", "en": "`` but you can also search in the digital world , or maybe you can write a query , saying , `` what is dr. smith 's address ? '' ''" }
{ "az": "bir başqa sınaq olaraq , üç ölçülü çizebilen bir qələm etməyi düşündüm .", "en": "in another exploration , i thought of making a pen that can draw in three dimensions ." }
{ "az": "və , mimarlara və tasarımcılara həqiqətən üç ölçülü rəsm əsərini çəkərək təmin edəcək , və bu şəkildə daha hissi bir istifadəsi olacaq qələmi gerçəyə çevirdi .", "en": "so , i implemented this pen that can help designers and architects not only think in three dimensions , but they can actually draw , so that it 's more intuitive to use that way ." }
{ "az": "təyyarə biletimi qoysan , mənə uçuş qapısının harada olduğunu göstərəcək .", "en": "if i put a boarding pass , it will show me where the flight gate is ." }
{ "az": "bunlar əvvəldən etdiyim bəzi deneylerdi çünki məqsədim iki dünyanı problemsiz şəkildə bağlamaktı .", "en": "so , these were some of the earlier explorations i did because the goal was to connect these two worlds seamlessly ." }
{ "az": "bizim maraqlandığımı şey bilgiydi .", "en": "what we are interested in is information ." }
{ "az": "əşya haqqındakı hər şeyi bilmək istəyirdik .", "en": "we want to know about things ." }
{ "az": "ətrafımızda olan bitəndən xəbərdar olmaq istəyirdik .", "en": "we want to know about dynamic things going around ." }
{ "az": "sanaram bundan ötəri başa bağlı proyektor deyilir , deyilmi ?", "en": "i think that 's why this is called a head-mounted projector , is n't it ?" }
{ "az": "lakin bu xüsusi texnologiyanın ən maraqlı yanı onu hara gedirsinizsə gedin yanınızda aparır olmağınızdır .", "en": "but the most interesting thing about this particular technology is that you can carry your digital world with you wherever you go ." }
{ "az": "ətrafınızdakı bütün səthləri və divarları interfeys olaraq istifadə başlaya bilərsiniz .", "en": "you can start using any surface , any wall around you , as an interface ." }
{ "az": "kamera bütün hərəkətlərinizi izləyir .", "en": "the camera is actually tracking all your gestures ." }
{ "az": "əllərinizlə nə etsəniz edin , etdiyiniz hərəkəti anlayır .", "en": "whatever you 're doing with your hands , it 's understanding that gesture ." }
{ "az": "bir divarda dayanıb , üzərində şəkil etməyə başlaya bilərsiniz .", "en": "you stop by a wall , and start painting on that wall ." }
{ "az": "amma burada yalnız bir barmağı təqib ertmiyoruz .", "en": "but we are not only tracking one finger , here ." }
{ "az": "( alqışlar ) təşəkkürlər .", "en": "( applause ) thank you ." }
{ "az": "və , təbii , əgər heç səthinin yoxsa , sadə əməliyyatlar üçün ovucunuzun istifadə etməyə başlaya bilərsiniz .", "en": "and , of course , if you do n't have any surface , you can start using your palm for simple operations ." }
{ "az": "burada , yalnız əlimi istifadə edərək , bir telefon nömrəsi çevirirəm .", "en": "here , i 'm dialing a phone number just using my hand ." }
{ "az": "qəzetin sizə canlı hava vəziyyətini göstərəcək onu yeniləmək üçün kompüterinizi nəzarət etmək məcburiyyətində", "en": "your newspaper will show you live weather information rather than having it updated ." }
{ "az": "yəni , bunu gözləmək yerinə , mən yalnız bir parça kağız istifadə edərək , kendiminkini etdim .", "en": "so , rather than waiting for that , i actually made my own , just using a piece of paper ." }
{ "az": "ondan da mikrofonu çıxardırıq , və onu barmaqlarımın arasına aldım - mikrofondan bir ataş etmiş kimi - və bunu bir kağız parçasına , ətrafdakı hər hansı bir kağıza qaladılar .", "en": "i removed the microphone from that , and then just pinched that — like i just made a clip out of the microphone — and clipped that to a piece of paper , any paper that you found around ." }
{ "az": "yəni toxunmanın səsi tam da toxunduğum zaman gəlir .", "en": "so now the sound of the touch is getting me when exactly i 'm touching the paper ." }
{ "az": "amma kamera əslində mənim əllərimin hərəkət etdiyi yerləri izləyir .", "en": "but the camera is actually tracking where my fingers are moving ." }
{ "az": "təbii film də seyr edə bilərsiniz .", "en": "you can of course watch movies ." }
{ "az": "`` ( `` '' yaxşı günlərlə mənim adım russell ... '' '' ) ( `` '' .. və mən 54cü qövmündəki vəhşi dünya araştırmacısıyım . '' '' ) və tabe oyun da oynaya bilərsiniz . ''", "en": "`` ( video ) good afternoon . my name is russell , and i am a wilderness explorer in tribe 54 . '' '' pm : and you can of course play games . ''" }
{ "az": "masama geri gəlincə bu məlumatı sadəcə masaüstüme geri atabiliyorum ki tam-boy kompüterimi istifadə edə .", "en": "when i come back to my desk , i can just pinch that information back to my desktop so i can use my full-size computer ." }
{ "az": "( alqışlar ) və niyə yalnız kompüterlər ? yalnız kağızlarla oynaya bilərik .", "en": "( applause ) and why only computers ? we can just play with papers ." }
{ "az": "kağız dünyasında oynamaq maraqlıdır .", "en": "paper world is interesting to play with ." }
{ "az": "burada , bir sənədin bir parçasını alıram və bura yuxarıya ikinci bir yerdən ikinci bir parça - və buradakı məlumatı həqiqətən", "en": "here , i 'm taking a part of a document , and putting over here a second part from a second place , and i 'm actually modifying the information that i have over there ." }
{ "az": "`` bəli . və deyirəm `` '' tamam , bu gözəl oldu , yəni məndə indi bunu bir çıktısı var , və indi - ''", "en": "`` yeah . and i say , `` '' ok , this looks nice , let me print it out , that thing . '' '' so i now have a print-out of that thing . ''" }
{ "az": "chris anderson : yəni , pranav ,", "en": "chris anderson : so , pranav , first of all , you 're a genius ." }
{ "az": "bu inanılmaz , həqiqətən .", "en": "this is incredible , really ." }
{ "az": "bununla nə edirsən ? planlarında bir şirkət varmı ?", "en": "what are you doing with this ? is there a company being planned ?" }
{ "az": "ca : açıq qaynaq ? vay canına .", "en": "ca : open source ? wow ." }
{ "az": "( alqışlar ) ca : bir nöqtədə bunun bir qisimi ilə hindistana geri gələcək bilərsənmi ?", "en": "( applause ) ca : are you going to come back to india with some of this , at some point ?" }
{ "az": "ca : planların nədir ? mit mi ?", "en": "ca : what are your plans ? mit ? india ?" }
{ "az": "hindistan mı ? irəlidə zamanını necə ikiyə ayıracaksın ?", "en": "how are you going to split your time going forward ?" }
{ "az": "bu gördüyünüz işin hamısı mənim hindistandakı", "en": "all of this work that you have seen is all about my learning in india ." }
{ "az": "`` və indi , əgər qiymət-yararlılığı baxımından da : bu sistem sizə 300 dollara başa gəlir 20,000 dollarlıq `` '' surface '' '' masaları və s ilə müqayisə çox təsirli . ''", "en": "and now , if you see , it 's more about the cost-effectiveness : this system costs you $ 300 compared to the $ 20,000 surface tables , or anything like that ." }
{ "az": "və ya hətta 2 dollarlıq siçan hərəkət sistemi ki o zamanlar", "en": "or maybe even the $ 2 mouse gesture system at that time was costing around $ 5,000 ?" }
{ "az": "çox təşəkkürlər .", "en": "thank you so much ." }
{ "az": "bu möcüzə .", "en": "that 's fantastic ." }
{ "az": "2009-cu ildə yaxın bir insanı itirdim .", "en": "in 2009 , i lost someone i loved very much ." }
{ "az": "ölümü qəfil və gözlənilməz oldu .", "en": "and her death was sudden and unexpected ." }
{ "az": "`` `` '' ölmədən öncə istəyirəm dəniz quldurluğuna görə məsuliyyətə cəlb olunum '' '' . ( gülüş ) ''", "en": "`` `` before i die , i want to be tried for piracy . '' ''" }
{ "az": "`` `` '' ölmədən öncə istəyirəm onu bir daha qucaqlayım '' '' . ''", "en": "`` `` before i die , i want to hold her one more time . '' ''" }
{ "az": "`` bu gün sizə `` '' elə indi bu dəqiqə incəsənətlə məşğul olaq ! '' '' çağırışı haqda danışacam . ''", "en": "`` the theme of my talk today is , `` be an artist , right now . '' ''" }
{ "az": "`` adətən bu mövzuda danışmağa başlayanda insanlar təşvişə düşür , bu ideyaya qarşı çıxırlar . `` `` incəsənətlə qarın doymur , işimin bu qədər çox vaxtında nə incəsənət ? ''", "en": "`` most people , when this subject is brought up , get tense and resist it : `` '' art does n't feed me , and right now i 'm busy . ''" }
{ "az": "`` məktəbə də gedirəm axı , hələ iş də tapmalıyam . işim çoxdur , axı uşaqları kursa da yazdırmaq lazımdı . görüləsi bu qədər işin arasında elə bir incəsənətlə məşğul olmağım çatışmır . '' '' deyə fikirləşirlər . incəsənətlə məşğul olamamaq üçün o dəqiqə yüzlərlə bəhanə uydururuq . ''", "en": "`` i have to go to school , get a job , send my kids to lessons ... `` '' you think , `` '' i 'm too busy . i do n't have time for art . '' '' there are hundreds of reasons why we ca n't be artists right now . ''" }
{ "az": "sizə də elə gəlmir ?", "en": "do n't they just pop into your head ?" }
{ "az": "incəsənətlə məşğul olmamaq üçün çoxlu səbəblər tapırıq , niyə məşğul olmalı olduğumuzdan isə əmin deyilik .", "en": "there are so many reasons why we ca n't be , indeed , we 're not sure why we should be ." }
{ "az": "incəsənətlə məşğul olmamaq üçün bəhanələrimiz həddindən artıq çox , olmaq səbəbimiz isə yoxdur .", "en": "we do n't know why we should be artists , but we have many reasons why we ca n't be ." }

Dataset Card for "ted_hrlr"

Dataset Summary

Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs where one is high resource and the other is low resource.

Supported Tasks and Leaderboards

More Information Needed

Languages

More Information Needed

Dataset Structure

Data Instances

az_to_en

 • Size of downloaded dataset files: 131.01 MB
 • Size of the generated dataset: 1.53 MB
 • Total amount of disk used: 132.54 MB

An example of 'train' looks as follows.

{
  "translation": {
    "az": "zəhmət olmasa , sizə xitab edən sözlər eşidəndə əlinizi qaldırın .",
    "en": "please raise your hand if something applies to you ."
  }
}

aztr_to_en

 • Size of downloaded dataset files: 131.01 MB
 • Size of the generated dataset: 40.14 MB
 • Total amount of disk used: 171.15 MB

An example of 'train' looks as follows.

{
  "translation": {
    "az_tr": "zəhmət olmasa , sizə xitab edən sözlər eşidəndə əlinizi qaldırın .",
    "en": "please raise your hand if something applies to you ."
  }
}

be_to_en

 • Size of downloaded dataset files: 131.01 MB
 • Size of the generated dataset: 1.43 MB
 • Total amount of disk used: 132.42 MB

An example of 'train' looks as follows.

{
  "translation": {
    "be": "zəhmət olmasa , sizə xitab edən sözlər eşidəndə əlinizi qaldırın .",
    "en": "please raise your hand if something applies to you ."
  }
}

beru_to_en

 • Size of downloaded dataset files: 131.01 MB
 • Size of the generated dataset: 60.20 MB
 • Total amount of disk used: 191.21 MB

An example of 'validation' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "translation": "{\"be_ru\": \"11 yaşımdaydım . səhərin birində , evimizdəki sevinc səslərinə oyandığım indiki kimi yadımdadır .\", \"en\": \"when i was..."
}

es_to_pt

 • Size of downloaded dataset files: 131.01 MB
 • Size of the generated dataset: 9.13 MB
 • Total amount of disk used: 140.14 MB

An example of 'validation' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "translation": "{\"es\": \"11 yaşımdaydım . səhərin birində , evimizdəki sevinc səslərinə oyandığım indiki kimi yadımdadır .\", \"pt\": \"when i was 11..."
}

Data Fields

The data fields are the same among all splits.

az_to_en

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including az, en.

aztr_to_en

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including az_tr, en.

be_to_en

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including be, en.

beru_to_en

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including be_ru, en.

es_to_pt

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including es, pt.

Data Splits

name train validation test
az_to_en 5947 672 904
aztr_to_en 188397 672 904
be_to_en 4510 249 665
beru_to_en 212615 249 665
es_to_pt 44939 1017 1764

Dataset Creation

Curation Rationale

More Information Needed

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

More Information Needed

Who are the source language producers?

More Information Needed

Annotations

Annotation process

More Information Needed

Who are the annotators?

More Information Needed

Personal and Sensitive Information

More Information Needed

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

More Information Needed

Discussion of Biases

More Information Needed

Other Known Limitations

More Information Needed

Additional Information

Dataset Curators

More Information Needed

Licensing Information

More Information Needed

Citation Information

@inproceedings{qi-etal-2018-pre,
  title = "When and Why Are Pre-Trained Word Embeddings Useful for Neural Machine Translation?",
  author = "Qi, Ye and
   Sachan, Devendra and
   Felix, Matthieu and
   Padmanabhan, Sarguna and
   Neubig, Graham",
  booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference of the North {A}merican Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers)",
  month = jun,
  year = "2018",
  address = "New Orleans, Louisiana",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/N18-2084",
  doi = "10.18653/v1/N18-2084",
  pages = "529--535",
}

Contributions

Thanks to @thomwolf, @lewtun, @patrickvonplaten for adding this dataset.

Downloads last month
1,340
Edit dataset card