Dataset Preview
Go to dataset viewer
translation (translation)
{ "az": "bugün mən gözlənilməz kəşflər barədə danışacam .", "en": "today i 'm going to talk about unexpected discoveries ." }
{ "az": "mən indi günəş texnologiyası sənayesində çalışıram .", "en": "now i work in the solar technology industry ." }
{ "az": "və mənim kiçik başlanğıc nöqtəm özümüzü güclə çevrənin içinə atmaq və bunu da ...", "en": "and my small startup is looking to force ourselves into the environment by paying attention to ..." }
{ "az": "... bunun üçün fərqli qaynaqlara nəzər salıb .", "en": "... paying attention to crowd-sourcing ." }
{ "az": "bu sadəcə etdiyimiz şey haqda kiçik bir videodur .", "en": "it 's just a quick video of what we do ." }
{ "az": "ha ... bir dəqiqə .", "en": "huh . hang on a moment ." }
{ "az": "yüklənməsi biraz vaxt apara bilər .", "en": "it might take a moment to load ." }
{ "az": "( gülüş ) biz sadəcə— bu hissəni keçək— mən video olan hissənin üstündən keçəcəm sadəcə ... ( gülüş )", "en": "( laughter ) we 'll just — we can just skip — i 'll just skip through the video instead ... ( laughter )" }
{ "az": "yox . ( gülüş ) ( gülüş )", "en": "no . ( laughter ) ( laughter )" }
{ "az": "( musiqi ) bu deyil ... ( gülüş )", "en": "( music ) this is not ... ( laughter )" }
{ "az": "yaxşı . ( gülüş )", "en": "okay . ( laughter )" }
{ "az": "günəş texnologiyası ...", "en": "solar technology is ..." }
{ "az": "oh , vaxtım bitdi ?", "en": "oh , that 's all my time ?" }
{ "az": "yaxşı . çox sağolun .", "en": "okay . thank you very much ." }
{ "az": "( alqış )", "en": "( applause )" }
{ "az": "elə indicə nə etdiyinizə diqqət yetirməyinizi istəyirəm .", "en": "so i want you to pay attention to what you 're doing right now ." }
{ "az": "bir neçə dəqiqədən sonra buna qayıdacağıq . ümid edirəm ki , əgər vücudunuza azca da olsa nəzarət etməyi öyrənsəniz bu sizin həyatınızı əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə biləcək .", "en": "we 're going to come back to that in a few minutes , and i 'm hoping that if you learn to tweak this a little bit , it could significantly change the way your life unfolds ." }
{ "az": "biz bədən dili ilə çox maraqlanırıq , xüsusilə də başqalarının bədən dili diqqətimizi çəkir .", "en": "so , we 're really fascinated with body language , and we 're particularly interested in other people 's body language ." }
{ "az": "müxtəlif məqamlar bizi maraqlandırır : ( gülüş ) hansısa yöndəmsizlik və ya gülüş , önəmsiz baxış və ya narahat edən gözvurma , və ya hətta əl sıxma kimi sadə bir şey .", "en": "you know , we 're interested in , like , you know — ( laughter ) — an awkward interaction , or a smile , or a contemptuous glance , or maybe a very awkward wink , or maybe even something like a handshake ." }
{ "az": "şərhçi : budur onlar 10 nömrəli evə yaxınlaşırlar .", "en": "narrator : here they are arriving at number 10 ." }
{ "az": "bu şanslı polis abş prezidentinin əlini sıxır .", "en": "this lucky policeman gets to shake hands with the president of the united states ." }
{ "az": "qapanırıq . özümüzü yığırıq .", "en": "we close up . we wrap ourselves up ." }
{ "az": "kiçilirik .", "en": "we make ourselves small ." }
{ "az": "qarşımızdakı adam üçün görünməz olmağa çalışırıq .", "en": "we do n't want to bump into the person next to us ." }
{ "az": "gördüyünüz kimi , yenə də heyvanlar və insanlar eyni şeyləri edir .", "en": "so again , both animals and humans do the same thing ." }
{ "az": "güclü və gücsüz qarşılaşanda bu mənzərə ortaya çıxır .", "en": "and this is what happens when you put together high and low power ." }
{ "az": "söhbət gücə gəldikdə biz adətən başqalarının jestlərini tamamlamağa meyilliyik .", "en": "so what we tend to do when it comes to power is that we complement the other 's nonverbals ." }
{ "az": "belə ki , əgər kimsə bizə qarşı güc tətbiq edirsə , yığılmağa çalışırıq . onun jestlərini əks etdirmirik ,", "en": "so if someone is being really powerful with us , we tend to make ourselves smaller . we do n't mirror them ." }
{ "az": "əksinə , onun gücünə tabe oluruq .", "en": "we do the opposite of them ." }
{ "az": "gördüm ki , mba tələbələri çoxlu sayda güc jestləri nümayiş etdirirlər .", "en": "i notice that mba students really exhibit the full range of power nonverbals ." }
{ "az": "aralarında bəziləri özlərini lider kimi aparırlar , sinif otağına girərkən , otagın düz ortasına keçirlər , hələ dərs başlamazdan özlərinə yer edirlər .", "en": "so you have people who are like caricatures of alphas , really coming into the room , they get right into the middle of the room before class even starts , like they really want to occupy space ." }
{ "az": "oturarkən az qala iki nəfərin yerini tuturlar .", "en": "when they sit down , they 're sort of spread out ." }
{ "az": "əllərini bu tərzdə qaldırırlar .", "en": "they raise their hands like this ." }
{ "az": "özüm üçün bir neçə nəticə çıxartdım .", "en": "i notice a couple of things about this ." }
{ "az": "birincisi sizi yəqin ki , təəcübləndirməyəcək .", "en": "one , you 're not going to be surprised ." }
{ "az": "hesab edilir ki , bu cinslə bağlıdır .", "en": "it seems to be related to gender ." }
{ "az": "yəni qadınlar kişilərə nisbətən daha çox bu qanuna tabe olurlar .", "en": "so women are much more likely to do this kind of thing than men ." }
{ "az": "qadınlar adətən özlərini kişilərdən daha zəif hiss edirlər və bu təəccüblü deyil .", "en": "women feel chronically less powerful than men , so this is not surprising ." }
{ "az": "və bu mba tələbələri üçün çox vacibdir , çünki onların dərsdə iştirakı qiymətlərinə təsir edir .", "en": "and this is really important in the mba classroom , because participation counts for half the grade ." }
{ "az": "biznes məktəbləri gender fərqinə qarşı həmişə mübarizə aparırlar .", "en": "so business schools have been struggling with this gender grade gap ." }
{ "az": "eyni səviyyədə hazırlaşan kişi və qadınlar kursun sonunda fərqli qiymətlər alırlar və bunun iştirak ilə bağlı olduğu görünür .", "en": "you get these equally qualified women and men coming in and then you get these differences in grades , and it seems to be partly attributable to participation ." }
{ "az": "öz-özümə düşünməyə başladım , tutaq ki , sinfə bu şəkildə girənlər dərsdə daha aktivdirlər ,", "en": "so i started to wonder , you know , okay , so you have these people coming in like this , and they 're participating ." }
{ "az": "onda əgər bu videoları göstərib , özlərini bu cür aparmalarını istəsək onlar dərsdə daha aktiv iştirak edəcəklərmi ?", "en": "is it possible that we could get people to fake it and would it lead them to participate more ?" }
{ "az": "yəni qısa müddətlik özümüzü güclü göstərsək , davranışımzdakı dəyişiklik nəticəsində özümüzü daha güclü hiss edə bilərikmi ?", "en": "like , can you do this just for a little while and actually experience a behavioral outcome that makes you seem more powerful ?" }
{ "az": "artıq bilirik ki , jest və mimikalarımız başqalarının bizim haqda düşüncə və hisslərini müəyyənləşdirir . bunun bir çox sübutu var .", "en": "so we know that our nonverbals govern how other people think and feel about us . there 's a lot of evidence ." }
{ "az": "lakin bizi əsl maraqlandıran sual bu jest və mimikaların özümüzə təsir edib etməməsidir .", "en": "but our question really was , do our nonverbals govern how we think and feel about ourselves ?" }
{ "az": "deməli bu hər iki halda reallaşır .", "en": "so it goes both ways ." }
{ "az": "güc məsələsində də həmçinin .", "en": "when it comes to power , it also goes both ways ." }
{ "az": "özümüzü güclü və əmin hiss etdikdə daha güc çox göstərən jestlərə meyilli oluruq . lakin güclü olmağa çalışanda da özümüzü güclü hiss edirik .", "en": "so when you feel powerful , you 're more likely to do this , but it 's also possible that when you pretend to be powerful , you are more likely to actually feel powerful ." }
{ "az": "güc hissi baxımından , düşüncə dedikdə nədən bəhs edirəm ?", "en": "and when i say minds , in the case of the powerful , what am i talking about ?" }
{ "az": "fikir və hisslərdən , həmçinin onları formalaşdıran fizioloji şeylərdən danışıram , və mənə görə bu hormonlardır . mən hormonları öyrənirəm .", "en": "so i 'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our thoughts and feelings , and in my case , that 's hormones . i look at hormones ." }
{ "az": "güclülərlə zəiflərin düşüncələrini fərqləndirən nədir ?", "en": "so what do the minds of the powerful versus the powerless look like ?" }
{ "az": "gücsüzlük pozasında olanların isə ancaq 60 % i . bu da kifayət qədər əhəmiyyətli fərqdir .", "en": "when you 're in the low-power pose condition , only 60 percent , and that 's a whopping significant difference ." }
{ "az": "bu isə testosteronda aşkarladıqlarımızdır .", "en": "here 's what we find on testosterone ." }
{ "az": "gəldikləri andan etibarən güclülük təcrübəsindən keçənlərin testosteronunda 20 % -lik artım , digərlərində isə 10 % -lik enmə olmuşdur .", "en": "from their baseline when they come in , high-power people experience about a 20-percent increase , and low-power people experience about a 10-percent decrease ." }
{ "az": "cəmi iki dəqiqəyə bu dəyişiklikləri nail olmaq olur .", "en": "so again , two minutes , and you get these changes ." }
{ "az": "kortizolda isə baş verənlər bunlardır :", "en": "here 's what you get on cortisol ." }
{ "az": "güclülük pozasında olanların kortizolunda 25 % -lik enmə , digərlərində isə 15 % -lik artım olmuşdur .", "en": "high-power people experience about a 25-percent decrease , and the low-power people experience about a 15-percent increase ." }
{ "az": "cəmi iki dəqiqə bu harmonal dəyişikliklərə , beynimizin daha iddialı , əmin və rahat , yaxud stressli və qapalı hiss etməyinə gətirib çıxarır .", "en": "so two minutes lead to these hormonal changes that configure your brain to basically be either assertive , confident and comfortable , or really stress-reactive , and feeling sort of shut down ." }
{ "az": "bu hisslər hamımıza tanışdır , hə ?", "en": "and we 've all had the feeling , right ?" }
{ "az": "deməli , bədən dilimiz özümüz barədə də necə düşünməyimizi və hiss etməyimizi müəyyənləşdirir . yəni qeyri-verballar yalnız başqaları üçün deyil .", "en": "so it seems that our nonverbals do govern how we think and feel about ourselves , so it 's not just others , but it 's also ourselves ." }
{ "az": "bundan başqa bədənimiz düşüncəmizi də dəyişir .", "en": "also , our bodies change our minds ." }
{ "az": "bizi maraqlandıran növbəti sual isə bir neçə dəqiqəlik güc pozası almağımızın həyatımızı əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə biləcəyi sualıdır .", "en": "but the next question , of course , is , can power posing for a few minutes really change your life in meaningful ways ?" }
{ "az": "bu laboratıriyada baş tutmuş iki dəqiqəlik bir eksperimentdir .", "en": "this is in the lab , it 's this little task , it 's just a couple of minutes ." }
{ "az": "bəs real həyatda bunu harada tətbiq etmək olar ?", "en": "where can you actually apply this ?" }
{ "az": "təbii ki , bizi də əsas maraqlandıran budur .", "en": "which we cared about , of course ." }
{ "az": "fikrimizcə , bu pozalar sosial təhlükə yaradan situasiyaların qiymətləndirilmədə istifadə edilə bilər .", "en": "and so we think where you want to use this is evaluative situations , like social threat situations ." }
{ "az": "adətən harada qiymətləndirilirik ?", "en": "where are you being evaluated , either by your friends ?" }
{ "az": "yeniyetmələr üçün bu yeməkxana masası arxasıdır .", "en": "for teenagers , it 's at the lunchroom table ." }
{ "az": "bəziləri üçün bu məktəb toplantılarıdır .", "en": "for some people it 's speaking at a school board meeting ." }
{ "az": "bəziləri üçün elan və ya bu şəkildə çıxış , ya da iş müsahibəsidir .", "en": "it might be giving a pitch or giving a talk like this or doing a job interview ." }
{ "az": "fikirləşdik ki , çoxlarınızı məhs iş müsahibəsi maraqlandırar , çünki çoxunuzun belə təcrübəsi olur .", "en": "we decided that the one that most people could relate to because most people had been through , was the job interview ." }
{ "az": "beləliklə tapıntılarımızı dərc etdik , media onları geniş müzakirə etdi , və jusrnalistlərin dedikləri bu oldu : “deməli iş müsahibəsinə gedərkən belə etməliyik ? ”", "en": "so we published these findings , and the media are all over it , and they say , okay , so this is what you do when you go in for the job interview , right ?" }
{ "az": "( gülüş ) təbii ki , bu fikri inkar etdik . yox ! əlbəttə yox ! biz heç də bunu nəzərdə tutmurduq .", "en": "( laughter ) you know , so we were of course horrified , and said , oh my god , no , that 's not what we meant at all ." }
{ "az": "belə etməyiniz məntiqsizdir !", "en": "for numerous reasons , no , do n't do that ." }
{ "az": "bu sizin başqaları ilə deyil ,", "en": "again , this is not about you talking to other people ." }
{ "az": "özünüzlə ünsiyyətiniz üçündür .", "en": "it 's you talking to yourself ." }
{ "az": "müsahibəyə başlamazdan əvvəl nə edirsiniz ? adətən", "en": "what do you do before you go into a job interview ? you do this ." }
{ "az": "oturursunuz . iphone və ya androidinizə baxırsınız .", "en": "you 're sitting down . you 're looking at your iphone — or your android , not trying to leave anyone out ." }
{ "az": "qeydlərinizə baxırsınız , bükülürək , özünüzü toplayırsınız . əslində isə etməli olduğunuz şey yəqin ki , budur . ayaq yolunda oturduğunuz kimi . ikicə dəqiqə belə oturun .", "en": "you 're looking at your notes , you 're hunching up , making yourself small , when really what you should be doing maybe is this , like , in the bathroom , right ? do that . find two minutes ." }
{ "az": "yoxlamaq istədiyimiz bu idi .", "en": "so that 's what we want to test . okay ?" }
{ "az": "iştirakçılar laboratoriyaya gələrək , yenidən güclülük və gücsüzlük pozaları aldıqdan sonra çox gərgin bir iş müsahibəsindən keçdilər .", "en": "so we bring people into a lab , and they do either high- or low-power poses again , they go through a very stressful job interview ." }
{ "az": "5 dəqiqəlik müsahibə videoya çəkilirdi .", "en": "it 's five minutes long . they are being recorded ." }
{ "az": "müsahibəni qiymətləndirən şəxslərin təsirinin qarşısını almaq üçün onlara qeyri-verbal vasitədən istifadə etməmək öyrədilmişdi . onlar bu cür görünürdülər .", "en": "they 're being judged also , and the judges are trained to give no nonverbal feedback , so they look like this ." }
{ "az": "5 dəqiqə ərzində emosiyasız üzə baxmaq sorğu-suala tutulmaqdan daha betərdir .", "en": "so for five minutes , nothing , and this is worse than being heckled ." }
{ "az": "heç kəs bunu sevmir .", "en": "people hate this ." }
{ "az": "marian lafrance bunu “sosial bataqlıqda durmaq” adlandırır . bu insanda kortizol səviyyəsini artırır .", "en": "`` it 's what marianne lafrance calls `` '' standing in social quicksand . '' '' so this really spikes your cortisol . ''" }
{ "az": "nəticələri görmək üçün onları belə bir müsahibədən keçirdik .", "en": "so this is the job interview we put them through , because we really wanted to see what happened ." }
{ "az": "sonra koderlərə bu çəkilişlərdən dördünü göstərdik .", "en": "we then have these coders look at these tapes , four of them ." }
{ "az": "şərtlərdən , gözləntilərimizdən xəbərsiz idilər .", "en": "they 're blind to the hypothesis . they 're blind to the conditions ." }
{ "az": "kimin hansı poza aldığından xəbərsiz idilər . video-yazılara baxdıqdan sonra “bunları işə götürmək istəyirik” deyərək , yüksək güc pozası almış insaları göstərdilər .", "en": "`` they have no idea who 's been posing in what pose , and they end up looking at these sets of tapes , and they say , `` '' we want to hire these people , '' '' all the high-power posers . ''" }
{ "az": "“bunlari işə götürmək istəmirik .", "en": "`` `` '' we do n't want to hire these people . ''" }
{ "az": "`` və əvvəlkilər daha pozitivdirlər . '' '' bəhs buna təsir edən nədir ? ''", "en": "`` we also evaluate these people much more positively overall . '' '' but what 's driving it ? ''" }
{ "az": "bu onların nitqinə görə deyil .", "en": "it 's not about the content of the speech ." }
{ "az": "onların nitqlərinə qatdıqlarıları ilə bağlıdır .", "en": "it 's about the presence that they 're bringing to the speech ." }
{ "az": "onların digər göstəricilərinə də nəzər saldıq . məsələn , nitqləri nə dərəcədə düzgündür ?", "en": "because we rate them on all these variables related to competence , like , how well-structured is the speech ?" }
{ "az": "hansı üstünlükləri var ?", "en": "how good is it ? what are their qualifications ?" }
{ "az": "bu göstəricilərin heç bir fərqi yox idi .", "en": "no effect on those things . this is what 's affected ." }
{ "az": "əsas təsir göstərən şey bunlar deyildi .", "en": "these kinds of things ." }
{ "az": "insanlar yalnız həqiqi üzlərini göstərirdilər .", "en": "people are bringing their true selves , basically ." }
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for "ted_hrlr"

Dataset Summary

Data sets derived from TED talk transcripts for comparing similar language pairs where one is high resource and the other is low resource.

Supported Tasks and Leaderboards

More Information Needed

Languages

More Information Needed

Dataset Structure

Data Instances

az_to_en

 • Size of downloaded dataset files: 124.94 MB
 • Size of the generated dataset: 1.46 MB
 • Total amount of disk used: 126.40 MB

An example of 'train' looks as follows.

{
  "translation": {
    "az": "zəhmət olmasa , sizə xitab edən sözlər eşidəndə əlinizi qaldırın .",
    "en": "please raise your hand if something applies to you ."
  }
}

aztr_to_en

 • Size of downloaded dataset files: 124.94 MB
 • Size of the generated dataset: 38.28 MB
 • Total amount of disk used: 163.22 MB

An example of 'train' looks as follows.

{
  "translation": {
    "az_tr": "zəhmət olmasa , sizə xitab edən sözlər eşidəndə əlinizi qaldırın .",
    "en": "please raise your hand if something applies to you ."
  }
}

be_to_en

 • Size of downloaded dataset files: 124.94 MB
 • Size of the generated dataset: 1.36 MB
 • Total amount of disk used: 126.29 MB

An example of 'train' looks as follows.

{
  "translation": {
    "be": "zəhmət olmasa , sizə xitab edən sözlər eşidəndə əlinizi qaldırın .",
    "en": "please raise your hand if something applies to you ."
  }
}

beru_to_en

 • Size of downloaded dataset files: 124.94 MB
 • Size of the generated dataset: 57.41 MB
 • Total amount of disk used: 182.35 MB

An example of 'validation' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "translation": "{\"be_ru\": \"11 yaşımdaydım . səhərin birində , evimizdəki sevinc səslərinə oyandığım indiki kimi yadımdadır .\", \"en\": \"when i was..."
}

es_to_pt

 • Size of downloaded dataset files: 124.94 MB
 • Size of the generated dataset: 8.71 MB
 • Total amount of disk used: 133.65 MB

An example of 'validation' looks as follows.

This example was too long and was cropped:

{
  "translation": "{\"es\": \"11 yaşımdaydım . səhərin birində , evimizdəki sevinc səslərinə oyandığım indiki kimi yadımdadır .\", \"pt\": \"when i was 11..."
}

Data Fields

The data fields are the same among all splits.

az_to_en

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including az, en.

aztr_to_en

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including az_tr, en.

be_to_en

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including be, en.

beru_to_en

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including be_ru, en.

es_to_pt

 • translation: a multilingual string variable, with possible languages including es, pt.

Data Splits

name train validation test
az_to_en 5947 672 904
aztr_to_en 188397 672 904
be_to_en 4510 249 665
beru_to_en 212615 249 665
es_to_pt 44939 1017 1764

Dataset Creation

Curation Rationale

More Information Needed

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

More Information Needed

Who are the source language producers?

More Information Needed

Annotations

Annotation process

More Information Needed

Who are the annotators?

More Information Needed

Personal and Sensitive Information

More Information Needed

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

More Information Needed

Discussion of Biases

More Information Needed

Other Known Limitations

More Information Needed

Additional Information

Dataset Curators

More Information Needed

Licensing Information

More Information Needed

Citation Information

@inproceedings{qi-etal-2018-pre,
  title = "When and Why Are Pre-Trained Word Embeddings Useful for Neural Machine Translation?",
  author = "Qi, Ye and
   Sachan, Devendra and
   Felix, Matthieu and
   Padmanabhan, Sarguna and
   Neubig, Graham",
  booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference of the North {A}merican Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 2 (Short Papers)",
  month = jun,
  year = "2018",
  address = "New Orleans, Louisiana",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://aclanthology.org/N18-2084",
  doi = "10.18653/v1/N18-2084",
  pages = "529--535",
}

Contributions

Thanks to @thomwolf, @lewtun, @patrickvonplaten for adding this dataset.

Downloads last month
1,225
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard