id
stringlengths
1
4
tokens
sequence
ner_tags
sequence
0
[ "I", "längden", "torde", "få", "moderna", "par", "överleva", "om", "en", "part", "bara", "lever", "i", "den", "lilla", "­världen", "och", "den", "andra", "i", "den", "stora", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
1
[ "Gunhild", "Westman", ",", "tidigare", "lektor", "i", "pedagogik", "vid", "Uppsala", "universitet", "och", "som", "forskat", "på", "barns", "lek", ",", "anser", "att", "naturlig", "lek", "är", "avgörande", "för", "barns", "utveckling", "." ]
[ 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
2
[ "Det", "svenska", "laget", "fastnade", "hela", "tiden", "i", "deras", "försvarsmur", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
3
[ "Margaretha", "Fahlgren", ",", "professor", "i", "litteraturvetenskap", ",", "vice-rektor", "Uppsala", "universitet", "." ]
[ 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0 ]
4
[ "År", "2003", "omkom", "31.000", "människor", "i", "ett", "skalv", "som", "skakade", "staden", "Bam", "i", "södra", "delen", "av", "landet", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
5
[ "Det", "gick", "väldigt", "snabbt", "och", "det", "blev", "en", "liten", "tjej", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
6
[ "Serben", "missade", "en", "tv-intervju", "efter", "matchen", "och", "fick", "i", "stället", "ägna", "sig", "åt", "att", "bli", "behandlad", "för", "skadan", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
7
[ "Han", "har", "varit", "ordförande", "sedan", "2005", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
8
[ "Är", "detta", "riktigt", "idag", ",", "har", "det", "varit", "riktigt", "tidigare", "eller", "är", "det", "en", "utländsk", "sedvänja", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
9
[ "Pjäsen", "upptäcktes", "när", "forskare", "gick", "igenom", "Burgess", "privata", "arkiv", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0 ]
10
[ "Vad", "är", "ditt", "bästa", "tips", "på", "julmat", "till", "en", "vegan", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
11
[ "Ingen", "skadades", "." ]
[ 0, 0, 0 ]
12
[ "Tidigare", "i", "år", "utsåg", "den", "franska", "matguiden", "Ga", "...", "De", "upphör", "nästa", "år", "för", "dem", "som", "tjänar", "under", "250", "000", "dollar", "om", "året", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
13
[ "Hans", "skyddslina", "bromsade", "upp", "fallet", "och", "mannen", "blev", "hängande", "fyra", "meter", "ner", "från", "taket", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
14
[ "Anders", "Sporrong", ",", "räddningsledare", "på", "räddningstjänsten", "på", "Öland", ",", "sade", "vid", "22.30-tiden", "att", "det", "rör", "sig", "om", "en", "glödbrand", "i", "ett", "kolfilter", "och", "att", "koloxidhalten", "är", "förhöjd", "." ]
[ 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
15
[ "Den", "nya", "ledamoten", "har", "lottats", "fram", "av", "länsstyrelsen", "sedan", "de", "andra", "ledamöterna", "hoppat", "av", "eller", "flyttat", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
16
[ "Unga", "pojkar", "visade", "upp", "ärr", "efter", "att", "ha", "misshandlats", "av", "plantageägare", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
17
[ "Kollektivtrafikandelen", "av", "resandet", "beräknas", "minska", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
18
[ "Viruset", "har", "förstört", "hans", "återhämtning", "från", "en", "efterhängsen", "knäskada", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
19
[ "–", "Men", "man", "kan", "skada", "värre", "än", "man", "avsett", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
20
[ "Genomgången", "är", "gjord", "av", "kreditupplysningsföretaget", "Syna", "som", "belönar", "den", "kommun", "som", "har", "den", "största", "andelen", "företag", "som", "lyckats", "öka", "antalet", "anställda", ",", "öka", "omsättningen", "och", "gå", "med", "vinst", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
21
[ "Lägg", "i", "kycklingbitarna", "och", "låt", "koka", "ca", "5", "min", "under", "lock", "tills", "kycklingen", "är", "genomkokt", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
22
[ "Flera", "svenskar", "var", "med", "och", "gr", "...", "När", "det", "gäller", "järnvägarna", "väntas", "mindre", "störningar", "under", "dagen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
23
[ "Sanktionerna", "gör", "det", "svårt", "för", "Iran", "att", "få", "betalt", "för", "oljan", ",", "eftersom", "de", "slår", "mot", "landets", "banksystem", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
24
[ "Utan", "att", "agera", "." ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
25
[ "I", "en", "tid", "när", "det", "skickas", "allt", "färre", "vanliga", "brev", "tar", "sig", "svenskarna", "fortfarande", "till", "brevlådan", "för", "att", "posta", "sina", "vykort", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
26
[ "Priset", "Årets", "miljöjournalist", "har", "delats", "ut", "av", "Miljöjournalisternas", "vänner", "sedan", "2004", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0 ]
27
[ "Jag", "vill", "att", "vi", "ska", "identifiera", "oss", "med", "dem", "vi", "ser", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
28
[ "Botkyrka", "får", "priset", "”", "bästa", "tillväxt", "2012", "”", "bland", "kommunerna", "i", "Stockholms", "län", "." ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]
29
[ "Filmen", "handlar", "om", "flygofficern", "Louis", "Zamperini", "som", "överlevde", "på", "en", "flotte", "i", "47", "dagar", ",", "efter", "en", "flygkrasch", "i", "andra", "världskriget", ",", "och", "sedan", "spenderade", "flera", "år", "i", "fångläger", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
30
[ "–", "Allt", "runtomkring", "började", "skaka", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
31
[ "I", "försvarsarbetet", "är", "landslagsliberon", "säkerheten", "själv", "och", "mot", "Ljusdal", "låg", "han", "också", "bakom", "två", "av", "målen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
32
[ "På", "hallmattan", "landar", "ett", "brev", "från", "Polisen", "om", "att", "brott", "inte", "kan", "styrkas", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
33
[ "Förra", "helgen", "var", "han", "tvåa", "i", "Stockholm", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
34
[ "Inget", "som", "ska", "få", "övertrumfa", "den", "egentliga", "karriären", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
35
[ "Utbildad", "på", "Grythyttan", "." ]
[ 0, 0, 3, 0 ]
36
[ "Ändå", "är", "det", "vad", "vi", "nu", "ser", "i", "varje", "hörn", "av", "internet", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
37
[ "Tre", "politiker", "och", "fem", "frivilliga", "från", "Uppsala", "Stadsmission", "antog", "utmaningen", "att", "sova", "ute", "en", "natt", "på", "Uppsalas", "gator", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
38
[ "Anledningen", "är", "att", "annonsörerna", "i", "allt", "större", "utsträckning", "väljer", "andra", "medier", "och", "att", "tidningsföretagen", "inte", "kan", "flytta", "kostnaderna", "till", "läsarna", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
39
[ "Den", "traditionsenliga", "luciakonserten", "med", "Adolf", "Fredriks", "musikklasser", "och", "Stockholms", "musikgymnasium", "vid", "Kungsholmens", "gymnasium", "flyttar", "i", "år", "till", "den", "nya", "nationalarenan", "och", "blir", "ännu", "större", "än", "tidigare", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
40
[ "Enligt", "gp.se", "var", "totalt", "sex", "personer", "inblandade", "i", "krocken", ",", "varav", "flera", "barn", "." ]
[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
41
[ "Årets", "skidsäsong", "ser", "betydligt", "ljusare", "ut", "jämfört", "med", "i", "fjol", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
42
[ "Men", "då", "vill", "de", "i", "gengäld", "se", "besparingar", "i", "olika", "välfärdssystem", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
43
[ "Där", "hade", "karriären", "kunnat", "vara", "över", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
44
[ "Invånare", "i", "Söderhavslandet", "Fiji", "boende", "i", "lågt", "belägna", "områden", "manas", "ta", "sig", "till", "högre", "platser", "inför", "cyklonen", "”", "Evans", "”", "ankomst", "på", "söndag", "." ]
[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]
45
[ "Jetplanet", "som", "kraschade", "in", "i", "en", "javanesisk", "vulkan", "drabbades", "inte", "av", "några", "tekniska", "problem", "och", "alla", "varningssystem", "fungerade", "som", "de", "skulle", ",", "enligt", "transportmyndigheternas", "utredning", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
46
[ "Nu", "har", "två", "av", "de", "största", "entreprenörerna", "tvingats", "göra", "ändringar", "i", "sitt", "arbete", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
47
[ "Bara", "Kerry", "Dixon", ",", "193", ",", "och", "Bobby", "Tamblin", ",", "202", ",", "har", "gjort", "fler", "." ]
[ 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
48
[ "Ansvarspersoner", "inom", "vården", "har", "under", "årens", "lopp", "vittnat", "om", "att", "det", "är", "billigare", "att", "anlita", "bemanningspersonal", "än", "att", "beordra", "övertid", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
49
[ "–", "Det", "här", "är", "bara", "en", "julklapp", "till", "fastighetsägarna", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
50
[ "Mark-", "och", "miljödomstolen", "har", "gett", "ett", "tillstånd", "som", "sträcker", "sig", "till", "utgången", "av", "2013", "." ]
[ 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
51
[ "–", "En", "mycket", "tråkig", "historia", ",", "säger", "Mats", "Berg", ",", "befäl", "vid", "polisens", "länskommunikationscentral", "i", "Kalmar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
52
[ "En", "seger", "." ]
[ 0, 0, 0 ]
53
[ "I", "banan", "bredvid", "sattes", "världsrekord", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
54
[ "För", "den", "som", "följt", "träningarna", "i", "Serbien", "är", "det", "uppenbart", "att", "nya", "förbundskaptenen", "Torbjörn", "Klingvall", "prioriterat", "spelet", "på", "nio", "meter", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
55
[ "Men", "världsmästerskapet", "som", "i", "år", "samarrangerades", "av", "Sverige", "och", "Finland", "blev", "en", "stor", "besvikelse", "–", "både", "sportsligt", "och", "ekonomiskt", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
56
[ "Nu", "ska", "det", "i", "sanningens", "namn", "sägas", "att", "det", "också", "fanns", "ett", "par", "till", "spridda", ",", "men", "spretiga", ",", "vittnesuppgifter", "som", "talade", "till", "föräldrarnas", "nackdel", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
57
[ "För", "att", "inte", "tala", "om", "alla", "gånger", "han", "har", "dödförklarats", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
58
[ "Enligt", "Ulf", "Karlsson", "finns", "ingen", "misstänkt", "för", "dubbelmordet", "och", "den", "efterföljande", "branden", "." ]
[ 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
59
[ "På", "något", "håll", "har", "det", "gått", "ner", "till", "35", "grader", "under", "noll", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
60
[ "Om", "inget", "görs", "före", "årsskiftet", "når", "man", "finansstupet", "då", "generella", "skattehöjningar", "och", "nedskärningar", "slår", "in", "automatiskt", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
61
[ "Men", "en", "del", "skickar", "snarare", "117", "sms", "om", "dag", "...", "Vid", "triggerpunktskirurgi", "öppnar", "läkaren", "nacken", "på", "patienten", "som", "själv", "får", "peka", "...", "Skalvet", "inträffade", "i", "samma", "område", "som", "den", "förödande", "jordbävningen", "den", "11", "mars", "2011", "–", "den", "fjärde", "starkaste", "som", "uppmätts", ",", "med", "en", "magnuitud", "på", "9,0", "–", "vilken", "gav", "upphov", "till", "en", "gigantisk", "tsunami", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
62
[ "Enligt", "en", "libanesisk", "myndighetskälla", "orsakades", "explosionen", "av", "en", "raket", "som", "skjutits", "in", "i", "Libanon", "under", "kriget", "mot", "Israel", "2006", ",", "men", "briserat", "först", "nu", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
63
[ "Det", "är", "ofta", "ränte­papper", "från", "stater", "men", "även", "från", "företag", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
64
[ "Förhandlingarna", "med", "särskilda", "delegationer", "gick", "inte", ",", "inte", "heller", "förhandlingar", "med", "medlare", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
65
[ "Oppositionen", "är", "en", "disparat", "samling", ":", "islamister", ",", "liberaler", "och", "populister", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
66
[ "Det", "är", "ganska", "strikt", "och", "allvarligt", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
67
[ "Och", "det", "var", "just", "NHL-lockoutade", "Landeskog", "som", "fixade", "hemmalagets", "tredje", "mål", "i", "öppen", "kasse", "–", "när", "matchklockan", "stod", "på", "59.59", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
68
[ "Mora", "besegrade", "Karlskoga", "på", "hemmaplan", "med", "6", "–", "3", "i", "en", "mycket", "svängig", "match", "." ]
[ 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
69
[ "Brandorsaken", "är", "inte", "fastställd", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0 ]
70
[ "Man", "skulle", "kunna", "hävda", "motsatsen", ":", "Är", "det", "inte", "den", "som", "pressar", "in", "så", "många", "som", "möjligt", "i", "systemet", "och", "låter", "kvaliteten", "på", "den", "högre", "utbildningen", "urholkas", "som", "har", "en", "destruktiv", "inställning", "till", "kunskap", "?" ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
71
[ "Tills", "resultatet", "av", "folkomröstningen", "tillkännagetts", "har", "militären", "utökade", "befogenheter", "att", "ingripa", "mot", "civila", "och", "skyldighet", "att", "samverka", "med", "polisen", "för", "att", "skingra", "oroshärdar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
72
[ "Det", "är", "skönt", "att", "gå", "in", "i", "det", "här", "magasinsformatet", "så", "att", "man", "kunde", "berätta", "vad", "som", "var", "intressant", "med", "en", "film", ",", "inte", "vad", "som", "var", "fel", "på", "den", ",", "som", "när", "man", "recenserar", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
73
[ "Den", "som", "gillar", "liftar", "kan", "glädjas", "åt", "att", "den", "gamla", "sittliften", "från", "sjuttiotalet", "har", "renoverats", "och", "kultförklarats", "eftersom", "den", "gamla", "designen", "har", "bevarats", "pietetsfullt", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
74
[ "Den", "måste", "därför", "reserveras", "för", "nödvändiga", "ändamål", "som", "att", "betala", "landets", "utlandsskulder", "och", "import", "av", "viktiga", "förnödenheter", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
75
[ "Till", "von", "Essens", "prestationer", "under", "helgen", "hör", "bland", "annat", "att", "han", "lyckats", "memorera", "21", "hela", "kortlekar", "på", "en", "timme", "." ]
[ 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
76
[ "Svenskarna", "har", "nu", "målskillnaden", "47", "–", "5", "på", "två", "matcher", "–", "premiärsegern", "mot", "Polen", "var", "något", "mer", "blygsamma", "14", "–", "3", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
77
[ "Vad", "gäller", "lösningen", "–", "hur", "antalet", "fiskefartyg", "ska", "minskas", "–", "har", "vi", "dock", "olika", "syn", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
78
[ "Vi", "var", "så", "många", "att", "man", "skulle", "kunna", "kalla", "oss", "en", "folkrörelse", ",", "även", "om", "just", "”", "rörelse", "”", "är", "det", "sista", "ord", "man", "kan", "förknippa", "med", "att", "stå", "på", "en", "tågstation", "och", "fånstirra", "på", "en", "informationstavla", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
79
[ "Drygt", "två", "veckor", "senare", "upptäckte", "hans", "mamma", "att", "sju", "dödliga", "brunormar", "hade", "kläckts", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
80
[ "Bilden", "visar", "hur", "mannen", "förgäves", "försöker", "klättra", "upp", "från", "tunnelbanespåret", ",", "dit", "han", "blivit", "nedknuffad", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
81
[ "Minut", "29", "." ]
[ 0, 0, 0 ]
82
[ "Det", "väntas", "EU-kommissionen", "föreslå", "i", "dag", "." ]
[ 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0 ]
83
[ "Anna", "Benderix", "vägrade", "." ]
[ 4, 4, 0, 0 ]
84
[ "Nu", "kanske", "hon", "måste", "lämna", "sitt", "arbete", "och", "flytta", "till", "Stockholm", "under", "veckorna", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
85
[ "Vid", "15-tiden", "var", "kötiden", "för", "att", "av-", "eller", "omboka", "biljetter", "via", "telefon", "omkring", "45", "minuter", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
86
[ "Utrikesminister", "Ali", "Akbar", "Salehi", "säger", "att", "man", "måste", "hitta", "ett", "sätt", "att", "bryta", "dödläget", "mellan", "Iran", "och", "västmakterna", "kring", "landets", "kärnenergiprogram", "." ]
[ 0, 4, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
87
[ "Priset", "för", "dessa", "erbjudanden", "brukar", "ligga", "runt", "600", "kronor", ",", "det", "vill", "säga", "cirka", "100", "kronor", "per", "flaska", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
88
[ "OS", "i", "London", "blev", "dock", "en", "missräkning", ",", "med", "\"", "bara", "\"", "en", "femteplats", "sedan", "hon", "varit", "nära", "att", "falla", "på", "sista", "varvet", "." ]
[ 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
89
[ "Journalisten", "Cissi", "Wallin", ",", "känd", "från", "radio", "och", "tv", ",", "är", "en", "av", "de", "kvinnor", "som", "nu", "lanserar", "”", "Våga", "anmäl", "”", ",", "ett", "initiativ", "för", "att", "fler", "ska", "våga", "polisanmäla", "sexuella", "övergrepp", "." ]
[ 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
90
[ "Materialet", "kommer", "att", "analyseras", "med", "hopp", "om", "att", "man", "ska", "kunna", "slå", "fast", "vilken", "ballistisk", "kapacitet", "raketen", "hade", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
91
[ "Nathalie", "Eklund", "blev", "sexa", "i", "Åres", "slalom", "." ]
[ 4, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
92
[ "Skottet", "täcks", "till", "hörna", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0 ]
93
[ "Det", "kontroversiella", "dekret", "med", "vilket", "president", "Muhammad", "Mursi", "den", "22", "november", "utökade", "sin", "makt", "och", "utlöste", "den", "pågående", "politiska", "krisen", "hävs", "till", "stor", "del", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
94
[ "Stoppa", "in", "den", "i", "frysen", "cirka", "en", "timme", "för", "att", "kyla", "den", "ordentligt", ",", "och", "sota", "sedan", "laxen", "snabbt", "runt", "om", "med", "en", "brûléebrännare", ",", "alternativt", "sota", "den", "snabbt", "i", "en", "panna", "på", "mycket", "hög", "värme", "och", "...", "I", "den", "nya", "tränarkonstellationen", "kommer", "även", "Anders", "Linderoth", "att", "fungera", "som", "en", "resurs", "runt", "herrlaget", ",", "skriver", "Mjällby", "på", "sin", "webbplats", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0 ]
95
[ "Det", "har", "inte", "blivit", "en", "enda", "vinst", "på", "fyra", "matcher", "i", "Euro", "Hockey", "Tour", "den", "här", "säsongen", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 0 ]
96
[ "Musikaliskt", "är", "det", "däremot", "mindre", "gott", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
97
[ "Jens", "Linder", ":", "Jag", "tycker", "ditt", "förslag", "verkar", "mycket", "bra", "." ]
[ 4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
98
[ "Det", "ökade", "stödet", "kniper", "de", "från", "Socialdemokraterna", ",", "Moderaterna", "och", "tidigare", "osäkra", "väljare", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0 ]
99
[ "Sämre", "statistik", "...", "Det", "ställer", "till", "problem", "framför", "allt", "för", "äldre", "människor", "som", "har", "svårt", "att", "ta", "sig", "fram", "." ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]

Dataset Card for Swedish NER Corpus

Dataset Summary

Webbnyheter 2012 from Spraakbanken, semi-manually annotated and adapted for CoreNLP Swedish NER. Semi-manually defined in this case as: Bootstrapped from Swedish Gazetters then manually correcte/reviewed by two independent native speaking swedish annotators. No annotator agreement calculated.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

Swedish

Dataset Structure

Data Instances

A sample dataset instance is provided below:

{'id': '3',
 'ner_tags': [4, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 3, 0],
 'tokens': ['Margaretha',
 'Fahlgren',
 ',',
 'professor',
 'i',
 'litteraturvetenskap',
 ',',
 'vice-rektor',
 'Uppsala',
 'universitet',
 '.']}

Data Fields

 • id: id of the sentence
 • token: current token
 • ner_tag: ner tag of the token

Full fields:

{
 "id":{
  "feature_type":"Value"
   "dtype":"string"
   }
   "tokens":{
    "feature_type":"Sequence"
    "feature":{
    "feature_type":"Value"
    "dtype":"string"
    }
   }
  "ner_tags":{
   "feature_type":"Sequence"
    "dtype":"int32"
    "feature":{
    "feature_type":"ClassLabel"
     "dtype":"int32"
     "class_names":[
       0:"0"
       1:"LOC"
       2:"MISC"
       3:"ORG"
       4:"PER"
       ]
   }
 }
}

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

The original dataset was provided by Språkbanken which consists of news from Swedish newspapers' websites.

Licensing Information

https://github.com/klintan/swedish-ner-corpus/blob/master/LICENSE

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @abhishekkrthakur for adding this dataset.

Downloads last month
512
Edit dataset card