Dataset Preview
Go to dataset viewer
sid (string)sentence (string)entities (sequence)
"1177_0"
"Memantin ( Ebixa ) ger sällan några biverkningar."
{ "start": [ 9 ], "end": [ 18 ], "text": [ "Ebixa" ], "type": [ 0 ] }
"1177_1"
"Det är också lättare att dosera [ flytande medicin ] än att dela på tabletter."
{ "start": [ 32 ], "end": [ 52 ], "text": [ "flytande medicin" ], "type": [ 1 ] }
"1177_2"
"( Förstoppning ) är ett vanligt problem hos äldre."
{ "start": [ 0 ], "end": [ 16 ], "text": [ "Förstoppning" ], "type": [ 0 ] }
"1177_3"
"[ Medicinen ] kan också göra att man blöder lättare eftersom den påverkar { blodets } förmåga att levra sig."
{ "start": [ 0, 74 ], "end": [ 13, 85 ], "text": [ "Medicinen", "blodets" ], "type": [ 1, 2 ] }
"1177_4"
"Barn har större möjligheter att samarbeta om de i förväg får veta vad som ska hända."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_5"
"Eftersom de påverkar hela kroppen mer än övriga mediciner bör man bara ta dem när olika kombinationer av receptfria mediciner inte hjälper."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_6"
"För att få ett skydd mot ( hepatit B ) behövs tre doser vaccin."
{ "start": [ 25 ], "end": [ 38 ], "text": [ "hepatit B" ], "type": [ 0 ] }
"1177_7"
"Effekten av naproxen sitter i längre och varar cirka 12 timmar jämfört med cirka 6 timmar för ibuprofen."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_8"
"[ Cox-hämmare ] finns även som gel och sprej."
{ "start": [ 0 ], "end": [ 15 ], "text": [ "Cox-hämmare" ], "type": [ 1 ] }
"1177_9"
"Det är bra om ett litet barn är mätt och utsövt, eftersom de flesta påfrestningar då känns mindre."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_10"
"Du kan då få flytta till någon form av särskilt boende, till exempel ett gruppboende."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_11"
"Om du behöver sjukvård men har svårt att ta dig till vårdcentralen kan du få hemsjukvård."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_12"
"Sedan mitten på 1970-talet erbjuds BCG-vaccination i Sverige bara till barn som har ökad risk att utsättas för smitta."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_13"
"Många gånger kan det vara svårt att veta vilken [ medicin ] som passar bäst."
{ "start": [ 48 ], "end": [ 59 ], "text": [ "medicin" ], "type": [ 1 ] }
"1177_14"
"( Alzheimers sjukdom ) är en av flera ( demenssjukdomar ) ."
{ "start": [ 0, 38 ], "end": [ 22, 57 ], "text": [ "Alzheimers sjukdom", "demenssjukdomar" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_15"
"Många äldre upplever att minnet försämras med åren."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_16"
"I många kommuner finns demenssjuksköterskor som kan ge råd och stöd."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_17"
"Numera finns det behandling mot ( tuberkulos ) , som är en i världen mycket spridd infektionssjukdom, men behandlingen kan vara svår och långdragen och sjukdomen kan fortfarande vara allvarlig."
{ "start": [ 32 ], "end": [ 46 ], "text": [ "tuberkulos" ], "type": [ 0 ] }
"1177_18"
"Forskarna har ännu inte kommit fram till något sätt att förebygga ( Alzheimers sjukdom ) ."
{ "start": [ 66 ], "end": [ 88 ], "text": [ "Alzheimers sjukdom" ], "type": [ 0 ] }
"1177_19"
"Man ska inte använda [ paracetamol ] tillsammans med andra [ smärtlindrande mediciner ] utan att man först talat med läkare eller apotekspersonal."
{ "start": [ 21, 59 ], "end": [ 36, 87 ], "text": [ "paracetamol", "smärtlindrande mediciner" ], "type": [ 1, 1 ] }
"1177_20"
"Giftet kan skada många av kroppens { organ } , till exempel { hjärtat } och { njurarna } ."
{ "start": [ 35 ], "end": [ 88 ], "text": [ "organ } , till exempel { hjärtat } och { njurarna" ], "type": [ 2 ] }
"1177_21"
"Om diagnosen är oklar eller osäker kan du behöva genomgå fler undersökningar."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_22"
"Vaccinationen erbjuds dem som lever i miljöer där sjukdomarna är mer vanliga."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_23"
"Hur fungerar [ cox-hämmare ] mot smärta?"
{ "start": [ 13 ], "end": [ 28 ], "text": [ "cox-hämmare" ], "type": [ 1 ] }
"1177_24"
"Under de tre sista månaderna ska de inte användas alls."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_25"
"Om det är absolut nödvändigt kan läkare skriva ut dessa [ läkemedel ] under de sex första månaderna av graviditeten."
{ "start": [ 56 ], "end": [ 69 ], "text": [ "läkemedel" ], "type": [ 1 ] }
"1177_26"
"Dagverksamheten brukar vara öppen måndag till fredag."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_27"
"Risken för biverkningar är större om man är förkyld eller om det har gått för lång tid mellan allergivaccinationerna."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_28"
"Du ska också få reda på vart du ska vända dig om du ( blir sämre ) ."
{ "start": [ 52 ], "end": [ 66 ], "text": [ "blir sämre" ], "type": [ 0 ] }
"1177_29"
"En vanlig kombination är [ antihistamintabletter ] och [ nässprej med kortison ] ."
{ "start": [ 25, 55 ], "end": [ 50, 80 ], "text": [ "antihistamintabletter", "nässprej med kortison" ], "type": [ 1, 1 ] }
"1177_30"
"Flera vacciner blandas i en kombinationsspruta för att barnet ska få så få stick som möjligt."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_31"
"Om en { tand } ska tas ut används till exempel ofta [ bedövningsmedel med adrenalin ] , som minskar ( blödningen ) ."
{ "start": [ 6, 52, 100 ], "end": [ 14, 85, 114 ], "text": [ "tand", "bedövningsmedel med adrenalin", "blödningen" ], "type": [ 2, 1, 0 ] }
"1177_32"
"Dessa kan användas på { huden } i samband med ( muskel- och ledskador ) och ( lokal inflammation ) i { leder } och { muskelfästen } ."
{ "start": [ 22, 46, 76, 101 ], "end": [ 31, 71, 98, 131 ], "text": [ "huden", "muskel- och ledskador", "lokal inflammation", "leder } och { muskelfästen" ], "type": [ 2, 0, 0, 2 ] }
"1177_33"
"Ibland kombineras [ acetylsalicylsyra ] med koffein, som drar ihop { blodkärlen } i { hjärnan } ."
{ "start": [ 18, 67 ], "end": [ 39, 95 ], "text": [ "acetylsalicylsyra", "blodkärlen } i { hjärnan" ], "type": [ 1, 2 ] }
"1177_34"
"Det innebär att du kan nå samma sjuksköterska för de behov som uppstår under ( sjukdomen ) ."
{ "start": [ 77 ], "end": [ 90 ], "text": [ "sjukdomen" ], "type": [ 0 ] }
"1177_35"
"Vårdpersonalen är skyldig att se till så att du gör det."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_36"
"Avföringen kan bli lös och du kan bli illamående."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_37"
"Om du till exempel tränar minnet för telefonnummer blir du bra på just det, men kan fortfarande ha lika svårt att komma ihåg namn och ansikten."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_38"
"Man kan också köpa färdiga [ koksaltlösning ] eller [ koksaltsprej ] på apotek."
{ "start": [ 27, 52 ], "end": [ 45, 68 ], "text": [ "koksaltlösning", "koksaltsprej" ], "type": [ 1, 1 ] }
"1177_39"
"Skolsköterskan skickar hem information till föräldrarna innan vaccinationen."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_40"
"De har inte förmågan att bedöma när [ bedövning ] är nödvändig."
{ "start": [ 36 ], "end": [ 49 ], "text": [ "bedövning" ], "type": [ 1 ] }
"1177_41"
"Du ska få veta vem du ska kontakta och när för att ta del av svaren efter provtagningar och undersökningar."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_42"
"Om man är rädd och ängslig kan spänningen och oron göra att ( smärtan ) upplevs starkare."
{ "start": [ 60 ], "end": [ 71 ], "text": [ "smärtan" ], "type": [ 0 ] }
"1177_43"
"Så småningom kan man få svårare att hålla sig ren, att duscha och tvätta sig."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_44"
"En del tycker inte om bedövningskänslan och vill därför slippa den."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_45"
"Det gäller speciellt om man tar höga doser under lång tid."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_46"
"Om en behandling med [ kortison ] inte hjälper har man oftast besvär som inte beror på ( allergi ) ."
{ "start": [ 21, 87 ], "end": [ 33, 98 ], "text": [ "kortison", "allergi" ], "type": [ 1, 0 ] }
"1177_47"
"Därför ska man inte dricka alkohol och samtidigt ta [ läkemedel ] som innehåller [ acetylsalicylsyra ] eller någon annan [ cox-hämmare ] ."
{ "start": [ 52, 81, 121 ], "end": [ 65, 102, 136 ], "text": [ "läkemedel", "acetylsalicylsyra", "cox-hämmare" ], "type": [ 1, 1, 1 ] }
"1177_48"
"Enkla blodprover tas för att kontrollera ämnesomsättningen, och för att undersöka om du kan ha ( brist på vitamin B12 ) eller ( rubbade kalkvärden ) ."
{ "start": [ 95, 126 ], "end": [ 119, 148 ], "text": [ "brist på vitamin B12", "rubbade kalkvärden" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_49"
"Många går bara omkring och plockar bland sina saker eller talar osammanhängande."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_50"
"Vilken typ av gruppboende du kommer att flytta till beror på om det är ( demenssjukdomen ) eller de övriga ( sjukdomarna ) som överväger."
{ "start": [ 71, 107 ], "end": [ 90, 122 ], "text": [ "demenssjukdomen", "sjukdomarna" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_51"
"De vanligaste symtomen är att { ögon } och { näsa } börjar rinna och klia."
{ "start": [ 30 ], "end": [ 51 ], "text": [ "ögon } och { näsa" ], "type": [ 2 ] }
"1177_52"
"Senare i ( sjukdomen ) får man svårare att utföra praktiska sysslor som att betala räkningar, planera matinköp, handla, laga mat eller resa på egen hand."
{ "start": [ 9 ], "end": [ 22 ], "text": [ "sjukdomen" ], "type": [ 0 ] }
"1177_53"
"HPV är ett virus som kan ge upphov till ( vårtor på könsorganen ) , så kallade ( kondylom ) , eller andra mindre synliga förändringar."
{ "start": [ 40, 79 ], "end": [ 65, 91 ], "text": [ "vårtor på könsorganen", "kondylom" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_54"
"Ofta kan personen inte längre prata eller tolka sin omgivning och sina egna { kroppssignaler } ."
{ "start": [ 76 ], "end": [ 94 ], "text": [ "kroppssignaler" ], "type": [ 2 ] }
"1177_55"
"[ Cox-hämmare ] påverkar { blodet } och gör det svårare för { blodet } att levra sig."
{ "start": [ 0, 25 ], "end": [ 15, 70 ], "text": [ "Cox-hämmare", "blodet } och gör det svårare för { blodet" ], "type": [ 1, 2 ] }
"1177_56"
"Ett sätt är att ta längre tid på dig när du ska försöka inpränta något i minnet."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_57"
"För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_58"
"Dessutom erbjuds de äldre flickor som är födda efter 1 januari 1993 gratis vaccination."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_59"
"Denna lagring kan bero på ärftliga kromosomförändringar, med det är mycket ovanligt."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_60"
"Även om man får behandling i tid kan ( infektioner ) orsakade av Hib orsaka både ( bestående handikapp ) och vara livshotande."
{ "start": [ 37, 81 ], "end": [ 52, 104 ], "text": [ "infektioner", "bestående handikapp" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_61"
"[ Kromoner ] används förebyggande mot allergi och andra överkänslighetsreaktioner."
{ "start": [ 0 ], "end": [ 12 ], "text": [ "Kromoner" ], "type": [ 1 ] }
"1177_62"
"Den som är ( sjuk ) känner sig lätt utanför och mindervärdig, vilket ofta leder till att hen helst undviker att träffa andra människor."
{ "start": [ 11 ], "end": [ 19 ], "text": [ "sjuk" ], "type": [ 0 ] }
"1177_63"
"Däremot är det klarlagt att det finns olika omständigheter som ökar risken för att få ( sjukdomen ) ."
{ "start": [ 86 ], "end": [ 99 ], "text": [ "sjukdomen" ], "type": [ 0 ] }
"1177_64"
"Stress, ( sömnproblem ) , ( depression ) och hög arbetsbelastning kan ( försämra minnet ) tillfälligt."
{ "start": [ 8, 26, 70 ], "end": [ 23, 40, 89 ], "text": [ "sömnproblem", "depression", "försämra minnet" ], "type": [ 0, 0, 0 ] }
"1177_65"
"Därefter får man en spruta var sjätte till åttonde vecka under tre till fem år."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_66"
"Olika { leder } kan drabbas, exempelvis { fingerleder } , { knä- och höftled } ."
{ "start": [ 6 ], "end": [ 78 ], "text": [ "leder } kan drabbas, exempelvis { fingerleder } , { knä- och höftled" ], "type": [ 2 ] }
"1177_67"
"De verksamma ämnena donepezil, som finns i [ läkemedlet Aricept ] , rivastigmin som finns i [ Exelon ] och galantamin, som finns i [ Reminyl ] , kan minska symtomen och förbättra tänkandet och minnet."
{ "start": [ 43, 92, 131 ], "end": [ 65, 102, 142 ], "text": [ "läkemedlet Aricept", "Exelon", "Reminyl" ], "type": [ 1, 1, 1 ] }
"1177_68"
"Man kan få [ bedövning ] hos tandläkaren för att lindra smärta och obehag när man till exempel ska få tandsten bortskrapad, ett hål lagat, { tänder } utdragna eller om man ska få en rotfyllning."
{ "start": [ 11, 139 ], "end": [ 24, 149 ], "text": [ "bedövning", "tänder" ], "type": [ 1, 2 ] }
"1177_69"
"I texten om ekonomiskt stöd när man är ( sjuk ) finns mer information om vad en god man kan hjälpa till med."
{ "start": [ 39 ], "end": [ 47 ], "text": [ "sjuk" ], "type": [ 0 ] }
"1177_70"
"I bland påverkas även språket och den som är ( sjuk ) får svårt att hitta ord och uttrycka sig."
{ "start": [ 45 ], "end": [ 53 ], "text": [ "sjuk" ], "type": [ 0 ] }
"1177_71"
"Man kan ha god hjälp av pollenrapporter när man ska planera medicineringen, inte minst om man reser mellan olika delar av landet."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_72"
"Flickor i 11–12-årsåldern erbjuds kostnadsfri vaccination i skolan."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_73"
"En vanlig biverkning till allergivaccination i form av [ tabletter ] är att man blir svullen i { munnen } ."
{ "start": [ 55, 95 ], "end": [ 68, 105 ], "text": [ "tabletter", "munnen" ], "type": [ 1, 2 ] }
"1177_74"
"En reaktion på själva vaccinationen kan komma efter ungefär några veckor."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_75"
"När cox hämmas minskar { kroppens } bildning av prostaglandiner."
{ "start": [ 23 ], "end": [ 35 ], "text": [ "kroppens" ], "type": [ 2 ] }
"1177_76"
"Ibland kan man bli aggressiv och misstänksam."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_77"
"Andra symtom är att man kan få ( svårt att prata ) och kan ( känna sig orolig ) , ( nedstämd ) och ( oföretagsam ) ."
{ "start": [ 31, 59, 82, 99 ], "end": [ 50, 79, 94, 114 ], "text": [ "svårt att prata", "känna sig orolig", "nedstämd", "oföretagsam" ], "type": [ 0, 0, 0, 0 ] }
"1177_78"
"Har man tagit en enstaka [ värktablett ] med [ cox-hämmare ] när man är gravid behöver man inte vara orolig."
{ "start": [ 25, 45 ], "end": [ 40, 60 ], "text": [ "värktablett", "cox-hämmare" ], "type": [ 1, 1 ] }
"1177_79"
"{ Magsäckens slemhinna } ger ett sämre skydd mot det sura innehållet i { magen } ."
{ "start": [ 0 ], "end": [ 80 ], "text": [ "Magsäckens slemhinna } ger ett sämre skydd mot det sura innehållet i { magen" ], "type": [ 2 ] }
"1177_80"
"När det gäller vaccination av barn i skolåldern måste föräldern först skriva under ett papper för att visa sitt samtycke till att barnet vaccineras."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_81"
"Svenska barn började vaccineras då, och epidemierna upphörde i början av 1960-talet när fyra av fem hade skydd mot sjukdomen."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_82"
"För att undvika irritation i { näsan } ska sprejen riktas mot den { yttre näsväggen } och inte mot { mellanväggen } , där man är mer känslig och blöder lättare."
{ "start": [ 29 ], "end": [ 115 ], "text": [ "näsan } ska sprejen riktas mot den { yttre näsväggen } och inte mot { mellanväggen" ], "type": [ 2 ] }
"1177_83"
"Det gäller till exempel barn som har någon nära släkting som haft ( tuberkulos ) , barn i familjer som kommer från länder där det är vanligt med ( tuberkulos ) eller barn som kommer att vistas länge i ett sådant land."
{ "start": [ 66, 145 ], "end": [ 80, 159 ], "text": [ "tuberkulos", "tuberkulos" ], "type": [ 0, 0 ] }
"1177_84"
"Vissa [ ögondroppar ] kan ges till riktigt små barn om det behövs."
{ "start": [ 6 ], "end": [ 21 ], "text": [ "ögondroppar" ], "type": [ 1 ] }
"1177_85"
"De olika ämnena skiljer sig inte åt när det gäller effekten."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_86"
"Barnet bör också ha kläder som är lätta att ta av och på."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_87"
"Det är mycket ovanligt att personer under 50 år får ( Alzheimers sjukdom ) ."
{ "start": [ 52 ], "end": [ 74 ], "text": [ "Alzheimers sjukdom" ], "type": [ 0 ] }
"1177_88"
"När man är allergisk känner { kroppen } igen pollen som fastnar på { ögonen } eller i { näsan } , och släpper ut histamin från så kallade { mastceller } i { slemhinnorna } ."
{ "start": [ 28 ], "end": [ 171 ], "text": [ "kroppen } igen pollen som fastnar på { ögonen } eller i { näsan } , och släpper ut histamin från så kallade { mastceller } i { slemhinnorna" ], "type": [ 2 ] }
"1177_89"
"Exakt hur dessa mekanismer hänger ihop är ännu inte klarlagt, men forskning har visat att beta-amyloid kan bidra till förändringen av { neurofibrillerna } ."
{ "start": [ 134 ], "end": [ 154 ], "text": [ "neurofibrillerna" ], "type": [ 2 ] }
"1177_90"
"( Febern ) kommer i så fall oftast inom två dygn efter vaccinationen."
{ "start": [ 0 ], "end": [ 10 ], "text": [ "Febern" ], "type": [ 0 ] }
"1177_91"
"Det bästa medlet mot oro och rädsla är det psykologiska omhändertagandet som personalen ställer upp med."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_92"
"Det finns flera olika smärtstillande [ läkemedel ] som man kan köpa utan recept."
{ "start": [ 37 ], "end": [ 50 ], "text": [ "läkemedel" ], "type": [ 1 ] }
"1177_93"
"Ett [ läkemedel ] som innehåller ibuprofen är [ Ipren ] , som finns i flytande form och som stolpiller."
{ "start": [ 4, 46 ], "end": [ 17, 55 ], "text": [ "läkemedel", "Ipren" ], "type": [ 1, 1 ] }
"1177_94"
"Men för vissa typer av smärta kan det spela en viss roll vilken typ av [ värkmedicin ] man väljer."
{ "start": [ 71 ], "end": [ 86 ], "text": [ "värkmedicin" ], "type": [ 1 ] }
"1177_95"
"Det är bara om man brukar ha väldigt svåra allergiska besvär som man får en allergivaccination."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_96"
"Effekten kommer lite långsammare än för de andra [ cox-hämmarna ] ."
{ "start": [ 49 ], "end": [ 65 ], "text": [ "cox-hämmarna" ], "type": [ 1 ] }
"1177_97"
"För att få inflammationsdämpande verkan bör man ta högsta rekommenderade dosen samt använda [ medicinen ] regelbundet under några dagar."
{ "start": [ 92 ], "end": [ 105 ], "text": [ "medicinen" ], "type": [ 1 ] }
"1177_98"
"Samtidigt har förbättrade medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder bidragit till att skjuta upp och lindra många sjukdomar som kommer med stigande ålder."
{ "start": [], "end": [], "text": [], "type": [] }
"1177_99"
"Då kan [ paracetamol ] ge ( svåra leverskador ) , även om man följer doseringsanvisningen på förpackningen."
{ "start": [ 7, 26 ], "end": [ 22, 47 ], "text": [ "paracetamol", "svåra leverskador" ], "type": [ 1, 0 ] }
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for swedish_medical_ner

Dataset Summary

SwedMedNER is Named Entity Recognition dataset on medical text in Swedish. It consists three subsets which are in turn derived from three different sources respectively: the Swedish Wikipedia (a.k.a. wiki), Läkartidningen (a.k.a. lt), and 1177 Vårdguiden (a.k.a. 1177). While the Swedish Wikipedia and Läkartidningen subsets in total contains over 790000 sequences with 60 characters each, the 1177 Vårdguiden subset is manually annotated and contains 927 sentences, 2740 annotations, out of which 1574 are disorder and findings, 546 are pharmaceutical drug, and 620 are body structure.

Texts from both Swedish Wikipedia and Läkartidningen were automatically annotated using a list of medical seed terms. Sentences from 1177 Vårdguiden were manuually annotated.

Supported Tasks and Leaderboards

Medical NER.

Languages

Swedish (SV).

Dataset Structure

Data Instances

Annotated example sentences are shown below:

( Förstoppning ) är ett vanligt problem hos äldre.
[ Cox-hämmare ] finns även som gel och sprej.
[ Medicinen ] kan också göra att man blöder lättare eftersom den påverkar { blodets } förmåga att levra sig.

Tags are as follows:

 • Prenthesis, (): Disorder and Finding
 • Brackets, []: Pharmaceutical Drug
 • Curly brackets, {}: Body Structure

Data example:

In: data = load_dataset('./datasets/swedish_medical_ner', "wiki")
In: data['train']:
Out: 
Dataset({
  features: ['sid', 'sentence', 'entities'],
  num_rows: 48720
})

In: data['train'][0]['sentence']
Out: '{kropp} beskrivs i till exempel människokroppen, anatomi och f'
In: data['train'][0]['entities']
Out: {'start': [0], 'end': [7], 'text': ['kropp'], 'type': [2]}

Data Fields

 • sentence
 • entities
  • start: the start index
  • end: the end index
  • text: the text of the entity
  • type: entity type: Disorder and Finding (0), Pharmaceutical Drug (1) or Body Structure (2)

Data Splits

In the original paper, its authors used the text from Läkartidningen for model training, Swedish Wikipedia for validation, and 1177.se for the final model evaluation.

Dataset Creation

Curation Rationale

Source Data

 • Swedish Wikipedia;
 • Läkartidningen - contains articles from the Swedish journal for medical professionals;
 • 1177.se - a web site provided by the Swedish public health care authorities, containing information, counselling, and other health-care services.

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

 • A list of seed terms was extracted using SweMeSH and SNOMED CT;
  • The following predefined categories was used for the extraction: disorder & finding (sjukdom & symtom), pharmaceutical drug (läkemedel) and body structure (kroppsdel)
 • For Swedish Wikipedia, an initial list of medical domain articles were selected manually. These source articles as well as their linked articles were downloaded and automatically annotated by finding the aforementioned seed terms with a context window of 60 characters;
 • Articles from the Läkartidningen corpus were downloaded and automatically annotated by finding the aforementioned seed terms with a context window of 60 characters;
 • 15 documents from 1177.se were downloaded in May 2016 and then manually annotated with the seed terms as support, resulting 2740 annotations.

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

Licensing Information

This dataset is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License (CC BY-SA 4.0).

Citation Information

@inproceedings{almgrenpavlovmogren2016bioner,
 title={Named Entity Recognition in Swedish Medical Journals with Deep Bidirectional Character-Based LSTMs},
 author={Simon Almgren, Sean Pavlov, Olof Mogren},
 booktitle={Proceedings of the Fifth Workshop on Building and Evaluating Resources for Biomedical Text Mining (BioTxtM 2016)},
 pages={1},
 year={2016}
}

Contributions

Thanks to @bwang482 for adding this dataset.

Downloads last month
346
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard