text
stringlengths
1
453
tokens
sequencelengths
1
78
labels
sequencelengths
1
78
Men han gjorde Viborg i en symaskine-spindende og venlig Citroën B 12 fra 1926.
[ "Men", "han", "gjorde", "Viborg", "i", "en", "symaskine-spindende", "og", "venlig", "Citroën", "B", "12", "fra", "1926", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "I-MISC", "I-MISC", "O", "O", "O" ]
Jeg fik min Secumar-vest på i en rasende fart, mens skipper Tom Christiansen vendte skibet.
[ "Jeg", "fik", "min", "Secumar-vest", "på", "i", "en", "rasende", "fart", ",", "mens", "skipper", "Tom", "Christiansen", "vendte", "skibet", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "I-PER", "O", "O", "O" ]
Når nøglen i en "tilholderlås" er drejet til låst stilling, bør riglen/fallen være i sin yderste stilling med mindst lOmm's indgreb.
[ "Når", "nøglen", "i", "en", "\"", "tilholderlås", "\"", "er", "drejet", "til", "låst", "stilling", ",", "bør", "riglen/fallen", "være", "i", "sin", "yderste", "stilling", "med", "mindst", "lOmm's", "indgreb", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Alle som én er en hyldest til Bakken.
[ "Alle", "som", "én", "er", "en", "hyldest", "til", "Bakken", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O" ]
Ræven er snu, den træder ikke på sin egen hale.
[ "Ræven", "er", "snu", ",", "den", "træder", "ikke", "på", "sin", "egen", "hale", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Uheldigvis kom vi til at fortælle børnene om vore planer i god tid, så da dagen oprandt, var der ingen mulighed for retræte.
[ "Uheldigvis", "kom", "vi", "til", "at", "fortælle", "børnene", "om", "vore", "planer", "i", "god", "tid", ",", "så", "da", "dagen", "oprandt", ",", "var", "der", "ingen", "mulighed", "for", "retræte", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Michael: "Ja, for jeg forstår stadig ikke, hvordan i himlens navn de kunne stemme os ned på en tredjesidste plads.
[ "Michael", ":", "\"", "Ja", ",", "for", "jeg", "forstår", "stadig", "ikke", ",", "hvordan", "i", "himlens", "navn", "de", "kunne", "stemme", "os", "ned", "på", "en", "tredjesidste", "plads", "." ]
[ "B-PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
På grund af kvoteordningen for eksport af japanske biler til Europa kan Subaru kun eksportere 35.000 biler til Europa, og af disse har den danske importør fået tildelt 600 i år.
[ "På", "grund", "af", "kvoteordningen", "for", "eksport", "af", "japanske", "biler", "til", "Europa", "kan", "Subaru", "kun", "eksportere", "35.000", "biler", "til", "Europa", ",", "og", "af", "disse", "har", "den", "danske", "importør", "fået", "tildelt", "600", "i", "år", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "B-LOC", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Og det er altså i de helliges disfavør.
[ "Og", "det", "er", "altså", "i", "de", "helliges", "disfavør", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Tidligere tobakskampagner har haft en tendens til at betragte rygere som én stor, røgfarvet masse.
[ "Tidligere", "tobakskampagner", "har", "haft", "en", "tendens", "til", "at", "betragte", "rygere", "som", "én", "stor", ",", "røgfarvet", "masse", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"Ih, hvor jeg glæder mig til et lille glas," lød det fra Lykke.
[ "\"", "Ih", ",", "hvor", "jeg", "glæder", "mig", "til", "et", "lille", "glas", ",", "\"", "lød", "det", "fra", "Lykke", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "O" ]
Men den fælles Billedanalysegruppe fra DTH og DIA har konstrueret en sensor, der efter et kik på stjernerne sørger for, at antennen peger ud mod rummet.
[ "Men", "den", "fælles", "Billedanalysegruppe", "fra", "DTH", "og", "DIA", "har", "konstrueret", "en", "sensor", ",", "der", "efter", "et", "kik", "på", "stjernerne", "sørger", "for", ",", "at", "antennen", "peger", "ud", "mod", "rummet", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Af Egon Nielsen
[ "Af", "Egon", "Nielsen" ]
[ "O", "B-PER", "I-PER" ]
Hele spørgsmålet om en EF-forsvarspolitik skal tages op igen i 1996 "på grundlag en rapport, som Rådet skal forelægge Det Europæiske Råd (d.v.s. EFs topmøde) i 1996, og som skal omfatte en evaluering af de fremskridt og erfaringer, der er gjort indtil da."
[ "Hele", "spørgsmålet", "om", "en", "EF-forsvarspolitik", "skal", "tages", "op", "igen", "i", "1996", "\"", "på", "grundlag", "en", "rapport", ",", "som", "Rådet", "skal", "forelægge", "Det", "Europæiske", "Råd", "(", "d.v.s.", "EFs", "topmøde", ")", "i", "1996", ",", "og", "som", "skal", "omfatte", "en", "evaluering", "af", "de", "fremskridt", "og", "erfaringer", ",", "der", "er", "gjort", "indtil", "da", ".", "\"" ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Ved at bruge deres fantasi.
[ "Ved", "at", "bruge", "deres", "fantasi", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
På den anden side var jeg villig til at gøre alt for at undgå arbejdsløshed.
[ "På", "den", "anden", "side", "var", "jeg", "villig", "til", "at", "gøre", "alt", "for", "at", "undgå", "arbejdsløshed", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
De unge uddelte pjecer og underskrifter fra tidligere ansatte, der enslydende fortalte om Petersens særlige ansættelsesvilkår.
[ "De", "unge", "uddelte", "pjecer", "og", "underskrifter", "fra", "tidligere", "ansatte", ",", "der", "enslydende", "fortalte", "om", "Petersens", "særlige", "ansættelsesvilkår", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "O", "O", "O" ]
Firs aserbajdsjanere er blevet tilbageholdt af en militær garnison, og der er blevet iværksat en undersøgelse af episoderne.
[ "Firs", "aserbajdsjanere", "er", "blevet", "tilbageholdt", "af", "en", "militær", "garnison", ",", "og", "der", "er", "blevet", "iværksat", "en", "undersøgelse", "af", "episoderne", "." ]
[ "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Men et ubehandlet eller ludbehandlet trægulv hører ikke hjemme i køkkenet.
[ "Men", "et", "ubehandlet", "eller", "ludbehandlet", "trægulv", "hører", "ikke", "hjemme", "i", "køkkenet", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Til vaflerne piskes 2 store æggeblommer med 1 spsk. sukker, 1 tsk. vanillesukker og 1 knivspids salt.
[ "Til", "vaflerne", "piskes", "2", "store", "æggeblommer", "med", "1", "spsk.", "sukker", ",", "1", "tsk.", "vanillesukker", "og", "1", "knivspids", "salt", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Beskriv forsøgsgangen i din undersøgelse af, hvad der afgør magnetfeltets styrke:
[ "Beskriv", "forsøgsgangen", "i", "din", "undersøgelse", "af", ",", "hvad", "der", "afgør", "magnetfeltets", "styrke", ":" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Fig. 9.9
[ "Fig.", "9.9" ]
[ "O", "O" ]
Det var planlagt, at amtets AIDS-sekretariat skulle have været med på messen, men de meldte afbud midt i sidste uge.
[ "Det", "var", "planlagt", ",", "at", "amtets", "AIDS-sekretariat", "skulle", "have", "været", "med", "på", "messen", ",", "men", "de", "meldte", "afbud", "midt", "i", "sidste", "uge", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Det vrimler med statistik også fra andre lande om skiftende hastighedsbegrænsninger og ulykkestal, men noget klart svar gives ikke.
[ "Det", "vrimler", "med", "statistik", "også", "fra", "andre", "lande", "om", "skiftende", "hastighedsbegrænsninger", "og", "ulykkestal", ",", "men", "noget", "klart", "svar", "gives", "ikke", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Endelig har succes'er som "Mit Afrika", "Danser med Ulve" og den danske "Dansen med Regitze" vist, at der er et voksent publikum, som længes tilbage til biografernes illustrerede drømme.
[ "Endelig", "har", "succes'er", "som", "\"", "Mit", "Afrika", "\"", ",", "\"", "Danser", "med", "Ulve", "\"", "og", "den", "danske", "\"", "Dansen", "med", "Regitze", "\"", "vist", ",", "at", "der", "er", "et", "voksent", "publikum", ",", "som", "længes", "tilbage", "til", "biografernes", "illustrerede", "drømme", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "I-MISC", "O", "O", "O", "B-MISC", "I-MISC", "I-MISC", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "B-MISC", "I-MISC", "I-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Det har altid overrasket folk syd for grænsen, at man i Danmark kunne gennemføre en meget kort valgkamp.
[ "Det", "har", "altid", "overrasket", "folk", "syd", "for", "grænsen", ",", "at", "man", "i", "Danmark", "kunne", "gennemføre", "en", "meget", "kort", "valgkamp", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"Vi har netop valgt Jette Dreyer Hughes'bureau, fordi hun er uddannet psykolog.
[ "\"", "Vi", "har", "netop", "valgt", "Jette", "Dreyer", "Hughes'", "bureau", ",", "fordi", "hun", "er", "uddannet", "psykolog", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "I-PER", "I-PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Der er nogle piger, der tror en masse med det samme."
[ "Der", "er", "nogle", "piger", ",", "der", "tror", "en", "masse", "med", "det", "samme", ".", "\"" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Lav dernæst en forsøgsrække, der kan afsløre hvilke ting, der har indflydelse på magnetfelters styrke.
[ "Lav", "dernæst", "en", "forsøgsrække", ",", "der", "kan", "afsløre", "hvilke", "ting", ",", "der", "har", "indflydelse", "på", "magnetfelters", "styrke", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Helt så enkel og unuanceret er situationen dog ikke.
[ "Helt", "så", "enkel", "og", "unuanceret", "er", "situationen", "dog", "ikke", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Børnene sidder vandkæmmede og trætte ved bordene.
[ "Børnene", "sidder", "vandkæmmede", "og", "trætte", "ved", "bordene", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Egenvægt: 1030 kg..
[ "Egenvægt", ":", "1030", "kg.", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
John Lennon er hans musikalske idol.
[ "John", "Lennon", "er", "hans", "musikalske", "idol", "." ]
[ "B-PER", "I-PER", "O", "O", "O", "O", "O" ]
De erfaringer, som indhøstes i projektperioden, skal fremover danne grundlag for indkøbspolitikken, således at "Bog-til-tiden"-princippet kan fastholdes.
[ "De", "erfaringer", ",", "som", "indhøstes", "i", "projektperioden", ",", "skal", "fremover", "danne", "grundlag", "for", "indkøbspolitikken", ",", "således", "at", "\"Bog-til-tiden\"-princippet", "kan", "fastholdes", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Sonjas øjne lyser ved tanken.
[ "Sonjas", "øjne", "lyser", "ved", "tanken", "." ]
[ "B-PER", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Men som sagt: hendes kredse er ikke mine kredse.
[ "Men", "som", "sagt", ":", "hendes", "kredse", "er", "ikke", "mine", "kredse", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Det var i 1976 og i 1985.
[ "Det", "var", "i", "1976", "og", "i", "1985", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Henrik Andersen trænger fortsat til hvile, men han har det betydeligt bedre, "siger Eilif Larsen til B.T..
[ "Henrik", "Andersen", "trænger", "fortsat", "til", "hvile", ",", "men", "han", "har", "det", "betydeligt", "bedre", ",", "\"", "siger", "Eilif", "Larsen", "til", "B.T.", "." ]
[ "B-PER", "I-PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "I-PER", "O", "B-ORG", "O" ]
Fjernsynet oplyste, at mindst 500 lig blev fundet i ruinerne i Erzincan omkring 575 km øst for Ankara.
[ "Fjernsynet", "oplyste", ",", "at", "mindst", "500", "lig", "blev", "fundet", "i", "ruinerne", "i", "Erzincan", "omkring", "575", "km", "øst", "for", "Ankara", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O" ]
Lad os forestille os, at det lokale olieforureningsberedskab i stedet for havde sendt en enkelt mand ud med en traktor og en sprøjtedunk fyldt med gensplejsede bakterier designede til at nedbryde spildolie i koldt saltholdigt vand.
[ "Lad", "os", "forestille", "os", ",", "at", "det", "lokale", "olieforureningsberedskab", "i", "stedet", "for", "havde", "sendt", "en", "enkelt", "mand", "ud", "med", "en", "traktor", "og", "en", "sprøjtedunk", "fyldt", "med", "gensplejsede", "bakterier", "designede", "til", "at", "nedbryde", "spildolie", "i", "koldt", "saltholdigt", "vand", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Jeg har en tæt kontakt med min familie, den ville jeg ikke undvære.
[ "Jeg", "har", "en", "tæt", "kontakt", "med", "min", "familie", ",", "den", "ville", "jeg", "ikke", "undvære", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
IG Metalls formand Franz Steinkühler fastholdt dog, at forbundet vil slås for sit krav på 9,5 pct..
[ "IG", "Metalls", "formand", "Franz", "Steinkühler", "fastholdt", "dog", ",", "at", "forbundet", "vil", "slås", "for", "sit", "krav", "på", "9,5", "pct.", "." ]
[ "B-ORG", "I-ORG", "O", "B-PER", "I-PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
DE fire partier var enige om mangt og meget, da regeringen blev dannet.
[ "DE", "fire", "partier", "var", "enige", "om", "mangt", "og", "meget", ",", "da", "regeringen", "blev", "dannet", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Overfarten på Storebælt åbnedes for almindelig trafik den 1. december 1883.
[ "Overfarten", "på", "Storebælt", "åbnedes", "for", "almindelig", "trafik", "den", "1.", "december", "1883", "." ]
[ "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Devil's Marbles i Australien er et landskab af store stenkugler skabt gennem halvanden milliard år
[ "Devil's", "Marbles", "i", "Australien", "er", "et", "landskab", "af", "store", "stenkugler", "skabt", "gennem", "halvanden", "milliard", "år" ]
[ "B-LOC", "I-LOC", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Det er militæret - det her - ikke nogen business-class.
[ "Det", "er", "militæret", "-", "det", "her", "-", "ikke", "nogen", "business-class", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
5.
[ "5", "." ]
[ "O", "O" ]
Hun hørte barneskrig ude fra gangen, og det fik det til at give et sæt i hende.
[ "Hun", "hørte", "barneskrig", "ude", "fra", "gangen", ",", "og", "det", "fik", "det", "til", "at", "give", "et", "sæt", "i", "hende", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Et af de syv omtalte tværrådslige initiativer er det relativt beskedne informatikprogram PIFT, som ikke er særlig kendt uden for forskerkredse og de tilknyttede virksomheder.
[ "Et", "af", "de", "syv", "omtalte", "tværrådslige", "initiativer", "er", "det", "relativt", "beskedne", "informatikprogram", "PIFT", ",", "som", "ikke", "er", "særlig", "kendt", "uden", "for", "forskerkredse", "og", "de", "tilknyttede", "virksomheder", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Jeg anser det for dybt bedrøveligt, at det borgerlige Danmark i en principiel sag som den foreliggende med åndløshedens automatik stiller sig an i fronten mod de skabere, udøvere og producenter af musik- og billedprogrammer, hvis ydelser spiller en utrolig stor og vigtig rolle i folks hverdag.
[ "Jeg", "anser", "det", "for", "dybt", "bedrøveligt", ",", "at", "det", "borgerlige", "Danmark", "i", "en", "principiel", "sag", "som", "den", "foreliggende", "med", "åndløshedens", "automatik", "stiller", "sig", "an", "i", "fronten", "mod", "de", "skabere", ",", "udøvere", "og", "producenter", "af", "musik-", "og", "billedprogrammer", ",", "hvis", "ydelser", "spiller", "en", "utrolig", "stor", "og", "vigtig", "rolle", "i", "folks", "hverdag", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Faktisk banker hans egen hjerne nok mest for det musiske.
[ "Faktisk", "banker", "hans", "egen", "hjerne", "nok", "mest", "for", "det", "musiske", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Ungdom?
[ "Ungdom", "?" ]
[ "O", "O" ]
Inden operationen havde alle patienter en forventet levetid på under et år.
[ "Inden", "operationen", "havde", "alle", "patienter", "en", "forventet", "levetid", "på", "under", "et", "år", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Han begyndte at rulle med øjnene, og hans nakke blev slap."
[ "Han", "begyndte", "at", "rulle", "med", "øjnene", ",", "og", "hans", "nakke", "blev", "slap", ".", "\"" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Nu kan der snart ikke skrives flere vittigheder og sarkastiske bemærkninger om den tidligere filippinske præsidentfrue, Imelda Marcos'1.500 par sko, der har været udstillet i et specielt museum i Malacanang-paladset i Manila.
[ "Nu", "kan", "der", "snart", "ikke", "skrives", "flere", "vittigheder", "og", "sarkastiske", "bemærkninger", "om", "den", "tidligere", "filippinske", "præsidentfrue", ",", "Imelda", "Marcos'", "1.500", "par", "sko", ",", "der", "har", "været", "udstillet", "i", "et", "specielt", "museum", "i", "Malacanang-paladset", "i", "Manila", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "B-LOC", "O" ]
De syv år udgør i dette undtagelsestilfælde en hel generation.
[ "De", "syv", "år", "udgør", "i", "dette", "undtagelsestilfælde", "en", "hel", "generation", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Som rosinen i pølseenden.
[ "Som", "rosinen", "i", "pølseenden", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
Medierne kastede sig over utilfredse ÖTV-medlemmer i alle egne af Tyskland, der mente, at resultatet er for dårligt.
[ "Medierne", "kastede", "sig", "over", "utilfredse", "ÖTV-medlemmer", "i", "alle", "egne", "af", "Tyskland", ",", "der", "mente", ",", "at", "resultatet", "er", "for", "dårligt", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Og det handlede en nordisk videnskabelig konference om, som fandt sted i Ingeniørhuset i København i slutningen af november.
[ "Og", "det", "handlede", "en", "nordisk", "videnskabelig", "konference", "om", ",", "som", "fandt", "sted", "i", "Ingeniørhuset", "i", "København", "i", "slutningen", "af", "november", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Med pistolen rettet mod hovedet blev postchaufføren dirigeret ud ad Enghavevej, forbi Sydhavn S-station mod Sjællandsbroen.
[ "Med", "pistolen", "rettet", "mod", "hovedet", "blev", "postchaufføren", "dirigeret", "ud", "ad", "Enghavevej", ",", "forbi", "Sydhavn", "S-station", "mod", "Sjællandsbroen", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "B-LOC", "I-LOC", "O", "B-LOC", "O" ]
At Wiesenthal overlevede krigen, er et under.
[ "At", "Wiesenthal", "overlevede", "krigen", ",", "er", "et", "under", "." ]
[ "O", "B-PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
For Bastrup er Sparekasseforeningens budskab et udtryk for stordriftslogik.
[ "For", "Bastrup", "er", "Sparekasseforeningens", "budskab", "et", "udtryk", "for", "stordriftslogik", "." ]
[ "O", "B-PER", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Den tyske finansminister gav dermed udtryk for, at regeringen i Bonn vil arbejde på at sikre, at den økonomiske stabilitet med D-marken i Tyskland fortsætter også efter, at den økonomiske og monetære union er indført i hele EF.
[ "Den", "tyske", "finansminister", "gav", "dermed", "udtryk", "for", ",", "at", "regeringen", "i", "Bonn", "vil", "arbejde", "på", "at", "sikre", ",", "at", "den", "økonomiske", "stabilitet", "med", "D-marken", "i", "Tyskland", "fortsætter", "også", "efter", ",", "at", "den", "økonomiske", "og", "monetære", "union", "er", "indført", "i", "hele", "EF", "." ]
[ "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O" ]
Men senere flyttede familien til en større villa i mere luftige omgivelser længere væk fra downtown.
[ "Men", "senere", "flyttede", "familien", "til", "en", "større", "villa", "i", "mere", "luftige", "omgivelser", "længere", "væk", "fra", "downtown", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Her kunne jævnlige fælles gruppe- og hovedbestyrelsesmøder være et skridt på vejen.
[ "Her", "kunne", "jævnlige", "fælles", "gruppe-", "og", "hovedbestyrelsesmøder", "være", "et", "skridt", "på", "vejen", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
"I ØRET," sagde jeg "men søde - i min alder! - Jeg kan ikke engang få den ind i munden mere, tror De jeg er akrobat?"
[ "\"", "I", "ØRET", ",", "\"", "sagde", "jeg", "\"", "men", "søde", "-", "i", "min", "alder", "!", "-", "Jeg", "kan", "ikke", "engang", "få", "den", "ind", "i", "munden", "mere", ",", "tror", "De", "jeg", "er", "akrobat", "?", "\"" ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
- Du kan bare hente noget mere, hvis der ikke er nok...
[ "-", "Du", "kan", "bare", "hente", "noget", "mere", ",", "hvis", "der", "ikke", "er", "nok", "..." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Efter at Chadwick havde påvist neutronen, tvivlede man ikke længere på, at atomkernerne virkelig var opbygget af protoner og neutroner.
[ "Efter", "at", "Chadwick", "havde", "påvist", "neutronen", ",", "tvivlede", "man", "ikke", "længere", "på", ",", "at", "atomkernerne", "virkelig", "var", "opbygget", "af", "protoner", "og", "neutroner", "." ]
[ "O", "O", "B-PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Aldrig har jeg set så meget historie om et område på størrelse med Samsø, hvor der bor lige så mange mennesker som i Randers, og hvor kun halvdelen af dem er Jersey-boere.
[ "Aldrig", "har", "jeg", "set", "så", "meget", "historie", "om", "et", "område", "på", "størrelse", "med", "Samsø", ",", "hvor", "der", "bor", "lige", "så", "mange", "mennesker", "som", "i", "Randers", ",", "og", "hvor", "kun", "halvdelen", "af", "dem", "er", "Jersey-boere", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O" ]
Mange kvinder ønsker at holde op med P-pillerne, når de er i slutningen af 40'erne.
[ "Mange", "kvinder", "ønsker", "at", "holde", "op", "med", "P-pillerne", ",", "når", "de", "er", "i", "slutningen", "af", "40'erne", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O" ]
Peter Duetoft, der er erklæret supereuropæer og har en fortid i EF-parlamentet, har skrevet bogen sammen med Jens Peter Bonde fra Folkebevægelsen mod EF.
[ "Peter", "Duetoft", ",", "der", "er", "erklæret", "supereuropæer", "og", "har", "en", "fortid", "i", "EF-parlamentet", ",", "har", "skrevet", "bogen", "sammen", "med", "Jens", "Peter", "Bonde", "fra", "Folkebevægelsen", "mod", "EF", "." ]
[ "B-PER", "I-PER", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "I-PER", "I-PER", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O" ]
Midt i 80'erne fik han smag for selv at skrive.
[ "Midt", "i", "80'erne", "fik", "han", "smag", "for", "selv", "at", "skrive", "." ]
[ "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Rasmus Helveg Petersen
[ "Rasmus", "Helveg", "Petersen" ]
[ "B-PER", "I-PER", "I-PER" ]
På importsiden er antallet af store sejlbåde nok steget, ja næsten fordoblet i antal til 42 mod 23 i samme tidsrum i fjor, men værdien er næsten halveret fra 20 mill. kr. til knapt 11 mill. kr..
[ "På", "importsiden", "er", "antallet", "af", "store", "sejlbåde", "nok", "steget", ",", "ja", "næsten", "fordoblet", "i", "antal", "til", "42", "mod", "23", "i", "samme", "tidsrum", "i", "fjor", ",", "men", "værdien", "er", "næsten", "halveret", "fra", "20", "mill.", "kr.", "til", "knapt", "11", "mill.", "kr.", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Indien er et af de få, store lande, hun endnu har tilgode.
[ "Indien", "er", "et", "af", "de", "få", ",", "store", "lande", ",", "hun", "endnu", "har", "tilgode", "." ]
[ "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
På andenpladsen kom Castorama med Laurent Fignon og Bjarne Riis på 41,31.
[ "På", "andenpladsen", "kom", "Castorama", "med", "Laurent", "Fignon", "og", "Bjarne", "Riis", "på", "41,31", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-ORG", "O", "B-PER", "I-PER", "O", "B-PER", "I-PER", "O", "O", "O" ]
0-100: 10,5 sek..
[ "0-100", ":", "10,5", "sek.", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O" ]
Opgørelsen, der dækker de 27 hjerte-transplantationer på Rigshospitalet fra 1. september 1990 og et år frem, er netop, hvad Conny Dideriksen (S) som formand for Frederiksborg Amts sundhedsudvalg har bedt Sundhedsministeriet om at skaffe.
[ "Opgørelsen", ",", "der", "dækker", "de", "27", "hjerte-transplantationer", "på", "Rigshospitalet", "fra", "1.", "september", "1990", "og", "et", "år", "frem", ",", "er", "netop", ",", "hvad", "Conny", "Dideriksen", "(", "S", ")", "som", "formand", "for", "Frederiksborg", "Amts", "sundhedsudvalg", "har", "bedt", "Sundhedsministeriet", "om", "at", "skaffe", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "I-PER", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O", "O", "B-ORG", "O", "O", "O", "O" ]
Dansk skib
[ "Dansk", "skib" ]
[ "B-MISC", "O" ]
Den har ingen forbindelse med årsagen til flystyrtet.
[ "Den", "har", "ingen", "forbindelse", "med", "årsagen", "til", "flystyrtet", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Erfarne Ivan Nielsen, som er af de mest energiske oprørere og forkæmpere for ændringer af de famøse, gældende tillægskontrakter er helt på linie med sin anfører.
[ "Erfarne", "Ivan", "Nielsen", ",", "som", "er", "af", "de", "mest", "energiske", "oprørere", "og", "forkæmpere", "for", "ændringer", "af", "de", "famøse", ",", "gældende", "tillægskontrakter", "er", "helt", "på", "linie", "med", "sin", "anfører", "." ]
[ "O", "B-PER", "I-PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Lad det være mig tilladt at nævne bare et par eksempler fra dagligdagen, Strædet og modernisering af vaskeriet på Bispebjerg Hospital.
[ "Lad", "det", "være", "mig", "tilladt", "at", "nævne", "bare", "et", "par", "eksempler", "fra", "dagligdagen", ",", "Strædet", "og", "modernisering", "af", "vaskeriet", "på", "Bispebjerg", "Hospital", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "I-LOC", "O" ]
Jeg må tale med dig.
[ "Jeg", "må", "tale", "med", "dig", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Dengang hed modstanderen også Roar.
[ "Dengang", "hed", "modstanderen", "også", "Roar", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-PER", "O" ]
Foruden lokale dommere var Erwin Lauterbach, Saison på Skovshoved Hotel, i dommerpanelet.
[ "Foruden", "lokale", "dommere", "var", "Erwin", "Lauterbach", ",", "Saison", "på", "Skovshoved", "Hotel", ",", "i", "dommerpanelet", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "B-PER", "I-PER", "O", "O", "O", "B-LOC", "I-LOC", "O", "O", "O", "O" ]
Vi vil bede de andre partier studere vores papir og høre, om ikke de mener, at det er på det grundlag, vi skal starte i loyalitet over for nej'et ved folkeafstemningen, "mener Steen Gade.
[ "Vi", "vil", "bede", "de", "andre", "partier", "studere", "vores", "papir", "og", "høre", ",", "om", "ikke", "de", "mener", ",", "at", "det", "er", "på", "det", "grundlag", ",", "vi", "skal", "starte", "i", "loyalitet", "over", "for", "nej'et", "ved", "folkeafstemningen", ",", "\"", "mener", "Steen", "Gade", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "I-PER", "O" ]
"Kritikken skyder forbi," mener Claus Hagedorn-Olsen.
[ "\"", "Kritikken", "skyder", "forbi", ",", "\"", "mener", "Claus", "Hagedorn-Olsen", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "I-PER", "O" ]
Men tre enige dommere i Østre Landsret underkendte hurtigt varetægtsfængslingen.
[ "Men", "tre", "enige", "dommere", "i", "Østre", "Landsret", "underkendte", "hurtigt", "varetægtsfængslingen", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "O", "O", "O", "O" ]
Også i Baku syntes der at være roligere, selv om soldater i pansrede køretøjer og lastbiler patruljerede i gaderne, og der var demonstrationer i centrum af byen, oplyste en talsmand for det aserbajdsjanske udenrigsministerium.
[ "Også", "i", "Baku", "syntes", "der", "at", "være", "roligere", ",", "selv", "om", "soldater", "i", "pansrede", "køretøjer", "og", "lastbiler", "patruljerede", "i", "gaderne", ",", "og", "der", "var", "demonstrationer", "i", "centrum", "af", "byen", ",", "oplyste", "en", "talsmand", "for", "det", "aserbajdsjanske", "udenrigsministerium", "." ]
[ "O", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "I-ORG", "O" ]
Alligevel får de fleste et tilfredsstillende seksualliv på anden vis.
[ "Alligevel", "får", "de", "fleste", "et", "tilfredsstillende", "seksualliv", "på", "anden", "vis", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Hun var målløs.
[ "Hun", "var", "målløs", "." ]
[ "O", "O", "O", "O" ]
Andet har jeg da heller ikke prøvet at få ham til.
[ "Andet", "har", "jeg", "da", "heller", "ikke", "prøvet", "at", "få", "ham", "til", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
I journalen skal endvidere registreres alle driftsforstyrrelser og konsekvenser og foranstaltninger i forbindelse hermed.
[ "I", "journalen", "skal", "endvidere", "registreres", "alle", "driftsforstyrrelser", "og", "konsekvenser", "og", "foranstaltninger", "i", "forbindelse", "hermed", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Han kikkede på sit krøllede og slidte landkort, hoppede ind i Land Roveren og snuppede radiotelefonen: "Sasha, jeg tror vi skal lægge kursen lidt mere mod venstre," sagde han på gebrokkent engelsk.
[ "Han", "kikkede", "på", "sit", "krøllede", "og", "slidte", "landkort", ",", "hoppede", "ind", "i", "Land", "Roveren", "og", "snuppede", "radiotelefonen", ":", "\"", "Sasha", ",", "jeg", "tror", "vi", "skal", "lægge", "kursen", "lidt", "mere", "mod", "venstre", ",", "\"", "sagde", "han", "på", "gebrokkent", "engelsk", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "I-MISC", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O" ]
Boligydelse kan søges af alle pensionister - både enlige og ægtepar, hvor den ene eller begge ægtefæller er pensionister.
[ "Boligydelse", "kan", "søges", "af", "alle", "pensionister", "-", "både", "enlige", "og", "ægtepar", ",", "hvor", "den", "ene", "eller", "begge", "ægtefæller", "er", "pensionister", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Det råd giver Jytte Hilden til sin nære veninde.
[ "Det", "råd", "giver", "Jytte", "Hilden", "til", "sin", "nære", "veninde", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-PER", "I-PER", "O", "O", "O", "O", "O" ]
Resultater
[ "Resultater" ]
[ "O" ]
Den armenske kilde benægtede forlydender i Moskva og Paris om, at mange armeniere var blevet dræbt.
[ "Den", "armenske", "kilde", "benægtede", "forlydender", "i", "Moskva", "og", "Paris", "om", ",", "at", "mange", "armeniere", "var", "blevet", "dræbt", "." ]
[ "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O", "B-LOC", "O", "B-LOC", "O", "O", "O", "O", "B-MISC", "O", "O", "O", "O" ]
I stedet slog Club Brugge til.
[ "I", "stedet", "slog", "Club", "Brugge", "til", "." ]
[ "O", "O", "O", "B-ORG", "I-ORG", "O", "O" ]
Psykedelisk-mønstret klokkehat 149 kr. og Marilyn Monroe badedragt i kulørt Lycra med Marilyn fotografier på numsen 299 kr. - som også er prisen for mange af husets andre badedragter.
[ "Psykedelisk-mønstret", "klokkehat", "149", "kr.", "og", "Marilyn", "Monroe", "badedragt", "i", "kulørt", "Lycra", "med", "Marilyn", "fotografier", "på", "numsen", "299", "kr.", "-", "som", "også", "er", "prisen", "for", "mange", "af", "husets", "andre", "badedragter", "." ]
[ "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "I-PER", "O", "O", "O", "O", "O", "B-PER", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O" ]

Dataset Card for "dane-mini"

More Information needed

Downloads last month
3
Edit dataset card