question
stringlengths
13
171
index
int64
1
45
option-A
stringlengths
1
81
option-B
stringlengths
1
87
option-C
stringlengths
1
65
correct
stringclasses
3 values
origin
stringclasses
18 values
Kan et medlem af Folketinget vælges for mere end én valgperiode?
16
Ja
Nej
null
A
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvilket af følgende lande har flest indvandrere og efterkommere i Danmark oprindelse i?
13
Pakistan
Iran
Tyrkiet
C
Infødsretsprøven Juni 2022
Hvor stor en andel af Folketingets medlemmer er kvinder?
10
Ca. 20 %
Ca. 40 %
Ca. 60 %
B
Medborgerskabsprøven November 2020
I hvilket årti blev Danmark ramt af en flerårig økonomisk krise, som blev udløst af store prisstigninger på olie?
12
1930’erne
1950’erne
1970’erne
C
Infødsretsprøven Juni 2022
Hvornår blev der indført en skolereform med 7 års skole pligt?
3
I 1814
I 1901
I 1967
A
Indfødsretsprøven November 2019
Hvornår blev protestantismen indført i Danmark?
21
1100-tallet
1300-tallet
1500-tallet
C
Medborgerskabsprøven Maj 2023
Af hvem bliver tillidsrepræsentanten på en arbejdsplads valgt?
3
Medarbejderne og arbejdsgiveren i fællesskab
Medarbejderne
Arbejdsgiveren
B
Medborgerskabsprøven November 2019
Hvornår blev protestantismen indført i Danmark?
5
I 1100-tallet
I 1300-tallet
I 1500-tallet
C
Medborgerskabsprøven November 2020
Hvad er den mest almindelige arbejdstid, hvis man er ansat på fuldtid?
7
37 timer om ugen
40 timer om ugen
43 timer om ugen
A
Medborgerskabsprøven November 2019
Hvad hedder Radikale Venstres politiske leder?
37
Pernille Skipper
Pia Olsen Dyhr
Sofie Carsten Nielsen
C
Indfødsretsprøven November 2020
Hvilket land var Danmark i union med i perioden 1397-1814?
14
Sverige
Island
Norge
C
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvad er en straffeattest?
16
Et dokument, man skal vise til politiet, hvis man bliver anholdt
Et dokument, der viser, om man har været straffet for forbrydelser
null
B
Medborgerskabsprøven November 2022
Hvilken bevægelse fik Grundtvig i særlig grad betydning for i 1800-tallet?
27
Højskolebevægelsen
Arbejderbevægelsen
Modstandsbevægelsen
A
Indfødsretsprøven November 2020
Hvilken instans har som sin primære opgave at kontrollere, om der er sket forsømmelser eller fejl i offentlige myndigheders sagsbehandling?
8
Etisk Råd
Folketingets Ombudsmand
Pressenævnet
B
Indfødsretsprøven Juni 2020
Er det normalt gratis at være medlem af en fagforening?
6
Nej
Ja
null
A
Medborgerskabsprøven Juni 2021
Hvad fejres hvert år den 5. juni?
3
Grundlovsdag
Kristi Himmelfartsdag
Dronningens fødselsdag
A
Medborgerskabsprøven Juni 2020
Hvilket parti tilhørte Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister i perioderne 2009-11 og 2015-19?
4
Venstre
Socialdemokratiet
Det Konservative Folkeparti
A
Indfødsretsprøven Maj 2023
Hvem deltager i møder i Rådet for Den Europæiske Union?
19
Kommissærer udpeget af de enkelte medlemslande
Ministre fra de enkelte medlemslandes regeringer
Medlemmer valgt af Europa-Parlamentet
B
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvilken kristen højtid fejres syv uger efter påsken?
25
St. Bededag
Pinse
Sankt Hans
B
Medborgerskabsprøven November 2019
Hvem er aftaleparter, når der skal indgås overenskomster om fx løn, pension og arbejdsforhold på det private arbejdsmarked?
18
Stat og kommuner
Regering og embedsmænd
Fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer
C
Infødsretsprøven Juni 2022
Hvilket år blev Margrethe d. 2. dronning af Danmark?
26
1972
1982
1992
A
Infødsretsprøven Juni 2022
Hvilken begivenhed blev markeret den 5. april 2021?
37
50-årsdagen for Danmarks indtræden i Det Europæiske Fællesskab (EF)
75-årsdagen for, at den sovjetiske hær forlod Bornholm efter 2. Verdenskrig
100-årsdagen for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark
B
Indfødsretsprøven Juni 2021
Hvilken begivenhed fandt sted i Danmark i 1807?
14
Danmark måtte afstå Slesvig
Kongen underskrev Danmarks Riges Grundlov
Briterne bombarderede København
C
Indfødsretsprøven November 2021
Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?
16
12 år
15 år
18 år
B
Indfødsretsprøven Juni 2020
Hvor stor en del af de samlede offentlige udgifter går til indkomstoverførsler?
17
Ca. 1/3
Ca. 1/6
Ca. 1/9
A
Indfødsretsprøven Juni 2021
Hvilken af følgende bygninger har den kendte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tegnet?
28
Danmarks Nationalbank
Københavns Børs
Rundetårn
A
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?
23
Højesteret
Landsretten
Hoveddomstol en
A
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvornår opstod andelsbevægelsen i Danmark med oprettelsen af de første brugsforeninger og andelsmejerier?
8
I 1700-tallet
I 1800-tallet
I 1900-tallet
B
Indfødsretsprøven November 2020
Hvor ligger Danmarks andenstørste by, Aarhus?
1
På Sjælland
I Jylland
På Fyn
B
Medborgerskabsprøven November 2020
Hvor stor en del af borgerne med stemmer et stemmer normalt, når der er folketingsvalg?
2
40-50 procent
60-70 procent
80-90 procent
C
Medborgerskabsprøven Juni 2022
I hvilken type daginstitution går børn typisk, når de er fire år?
2
Vuggestue
Børnehave
null
B
Medborgerskabsprøven November 2022
Hvilken tidligere dansk statsminister blev i 2009 generalsekretær for NATO?
9
Poul Nyrup Rasmussen
Anders Fogh Rasmussen
Helle Thorning-Schmidt
B
Indfødsretsprøven November 2021
Hvad hedder Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys ældste søn?
9
Gorm
Harald
Christian
C
Indfødsretsprøven Juni 2020
Hvor ligger Danmarks højestenaturlige punkt?
29
I Nordsjælland
I Sønderjylland
I Østjylland
C
Indfødsretsprøven November 2022
Skal Folketingets medlemmer tilhøre et politisk parti?
1
Ja
Nej
null
B
Medborgerskabsprøven Juni 2021
Hvilken dag er det grundlovsdag i Danmark?
33
Den 5. juni
Den 15. juni
Den 23. juni
A
Infødsretsprøven Juni 2022
Hvordan fejre s sankthans traditionelt i Danmark?
32
Man tænder bål og brænder en heks af
Man holder fest og skyder fyrværkeri af
Man klæder sig ud og slår katten af tønden
A
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse?
2
3-4 år
5-6 år
7-8 år
B
Indfødsretsprøven Juni 2019
Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960’erne?
9
Marokko
Tyrkiet
Polen
B
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvor mangeregioner er der i Danmark?
8
5
7
9
A
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvilket af følgende firmaer producerer medicin?
8
Vestas
Novo Nordisk
Arla
B
Medborgerskabsprøven November 2022
Hvilken af følgende virksomheder producerer vindmøller?
11
Vestas
Novo Nordisk
Arla
A
Medborgerskabsprøven November 2021
Hvad hedder Grønlands største by?
6
Nuuk
Tórshavn
Reykjavik
A
Indfødsretsprøven Maj 2023
Er det muligt for en person over 18 år at få et CPR-nr., der svarer til et andet køn (skifte juridisk køn)?
44
Ja
Nej
null
A
Indfødsretsprøven November 2022
Hvor mange kommuner er der i Danmark?
10
18
98
178
B
Medborgerskabsprøven November 2022
Hvilket af følgende landområder er ikke med i det danskerigsfællesskab?
14
Færøerne
Grønland
Åland
C
Medborgerskabsprøven Juni 2020
Har kvinder ifølge dansk lov ret til samme løn som mænd for samme arbejde?
23
Ja
Nej
null
A
Medborgerskabsprøven November 2020
Hvilke partier anbefaler vælgerne at stemmenej til, at Danmark afskaffer EU-forsvarsforbeholdet ved folkeafstemningen den 1. juni?
38
Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti
Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance
Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nye Borgerlige
C
Infødsretsprøven Juni 2022
Hvem har den dømmende magt?
10
Folketinget
Regeringen
Domstolene
C
Medborgerskabsprøven November 2021
Hvilken af følgende virksomheder producerer vindmøller?
6
Novo Nordisk
Arla
Vestas
C
Medborgerskabsprøven Maj 2023
Skal man som dansk statsborger være medlem af folkekirken?
15
Ja
Nej
null
B
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvor gamle er børn normalt, når de begynder i 0. klasse i skolen?
18
3-4 år
5-6 år
7-8 år
B
Medborgerskabsprøven Juni 2021
Hvornår blev Danmark medlem af NATO?
28
1949
1957
1973
A
Indfødsretsprøven Maj 2023
Hvad fremstiller den danske virksomhed LEGO?
19
Insulin
Vindmøller
Byggeklodser
C
Medborgerskabsprøven Juni 2022
Hvad er den mest almindelige arbejdstid, hvis man er ansat på fuldtid?
16
37 timer om ugen
42 timer om ugen
48 timer om ugen
A
Medborgerskabsprøven November 2020
Hvad er en kollektiv overenskomst?
8
En aftale mellem fagforeninger og arbejdsgivere
En aftale mellem staten, regionerne og kommunerne
En aftale mellem virksomheder og kommunalbestyrelser
A
Medborgerskabsprøven Juni 2019
Hvornår blev Enhedslisten valgt til Folketinget første gang?
22
1973
1994
2011
B
Infødsretsprøven Juni 2022
Hvor mange kommuner er der i Danmark?
11
275
179
98
C
Indfødsretsprøven November 2020
Hvem skal betale kirkeskat?
7
Alle skattepligtige borgere
Alle medlemmer af folkekirken
null
B
Indfødsretsprøven November 2019
Hvad stemte danskerne om ved en folkeafstemning i 2015?
27
Om at adskille folkekirken fra staten
Om at omdanne EU-retsforbeholdet
Om at ændre tronfølgeloven
B
Indfødsretsprøven Juni 2019
Betyder en betinget fængselsstraf, at man kan undgå at komme i fængsel?
21
Ja
Nej
null
A
Medborgerskabsprøven Juni 2020
Hvilket EU-land har flest indvandrere og efterkommere i Danmark oprindelse i?
26
Spanien
Polen
Frankrig
B
Indfødsretsprøven Maj 2023
Hvilken organisation blev Danmark medlem af i 1945?
8
FN
NATO
EU
A
Medborgerskabsprøven November 2020
Hvor ligger Danmarks tredjestørste by, Odense?
1
På Sjælland
I Jylland
På Fyn
C
Medborgerskabsprøven Juni 2020
Hvornår trådte Danmarks Riges Grundlov i kraft?
27
1809
1849
1889
B
Indfødsretsprøven November 2022
Hvornår blev den første lov om folkepension vedtaget?
14
1933
1956
1982
B
Indfødsretsprøven Juni 2021
Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?
19
Færøerne
Orkneyøerne
Shetlandsøerne
A
Indfødsretsprøven Juni 2021
Hvad er et samarbejdsudvalg på en arbejdsplads?
8
Et samarbejde mellem medlemmer af forskellige fagforeninger
Et samarbejde mellem ledelsen og de ansatte
null
B
Medborgerskabsprøven Juni 2020
Hvad fremstiller den danske virksomhed Vestas?
22
Medicin
Vindmøller
Mejeriprodukter
B
Medborgerskabsprøven Juni 2019
Kan man gifte sig med en person af det samme køn i Danmark?
20
Ja
Nej
null
A
Medborgerskabsprøven November 2022
Hvem har normalt forældremyndigheden over et fælles barn, når forældrene er gift med hinanden?
15
Faren
Moren
Både faren og moren
C
Medborgerskabsprøven Juni 2019
Hvilket af følgende parti er stemte arbejdere typisk på i midten af 1900-tallet?
35
Dansk Folkeparti
Socialdemokratiet
Venstresocialisterne
B
Indfødsretsprøven November 2020
Hvor ligger Danmarks fjerdestørste by, Aalborg?
24
I Vestjylland
I Sønderjylland
I Nordjylland
C
Medborgerskabsprøven November 2022
Hvad er Suzanne Brøgger og Naja Marie Aidt især kendte for?
31
De er skuespillere
De er malere
De er forfattere
C
Indfødsretsprøven Maj 2023
Hvilken international organisation har vedtaget 17 såkaldte verdensmål om for eksempel ligestilling, klima og fattigdom?
33
FN
EU
WTO
A
Indfødsretsprøven November 2022
Hvornår fik Danmark økonomisk hjælp fra USA i forbindelse med Marshall-planen?
3
Omkring 1920
Omkring 1950
Omkring 1980
B
Infødsretsprøven Juni 2022
Hvor ofte skal der ifølge grundloven være folketingsvalg i Danmark?
6
Mindst hvert andet år
Mindst hvert tredje år
Mindst hvert fjerde år
C
Indfødsretsprøven November 2019
Hvad arbejdederødstrømpebevægelsen blandt andet for?
16
Ligestilling mellem mænd og kvinder
Indførelse af 12års grundskole
Folkepension til alle
A
Indfødsretsprøven November 2020
Hvornår fik homoseksuelleret til at indgå ægteskab med sammeretsvirkning som andre borgere?
31
1953
1989
2012
C
Indfødsretsprøven November 2019
Hvem vælger en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads?
17
Medarbejderne og arbejdsgiveren i fællesskab
Arbejdsgiveren
Medarbejderne
C
Medborgerskabsprøven November 2021
Hvilken international organisation blev Danmark medlem af i 1949?
4
EU
WTO
NATO
C
Medborgerskabsprøven Juni 2019
Hvilket af følgende emner satte tv-vært Sofie Linde fokus på i et tv-show i august 2020?
39
Terrorisme
Racisme
Sexisme
C
Indfødsretsprøven November 2020
Hvem har skrevet romanen ”Barndommens Gade” fra 1943?
34
Naja Marie Aidt
Leonora Christina Skov
Tove Ditlevsen
C
Indfødsretsprøven November 2021
Hvad har regionerne ansvaret for driften af?
1
Politi
Børnehaver
Sygehuse
C
Infødsretsprøven Juni 2022
Fra hvilket land kom der over 200.000 krigsflygtninge til Danmark i forbindelse med 2. Verdenskrig?
4
Frankrig
Tyskland
Rusland
B
Indfødsretsprøven November 2021
Hvilken popgruppe udgav nummeret Barbie Girl i 1990’erne?
34
Whigfield
Me & My
Aqua
C
Indfødsretsprøven November 2022
Skal en minister være medlem af Folketinget?
18
Ja
Nej
null
B
Indfødsretsprøven November 2019
Hvad er normalt ikke gratis for voksne i Danmark?
10
At gå til læge
At komme på hospitalet
At gå til tandlæge
C
Medborgerskabsprøven Juni 2019
Hvornår er der tradition for, at børn klæder sig ud og slår katten af tønden?
16
Til sankt hans
Til fastelavn
Til pinse
B
Medborgerskabsprøven Juni 2020
Hvilken rettighed er sikret i grundloven?
3
Retten til at danne en forening
Retten til at bære et våben
Retten til at holde ferie
A
Indfødsretsprøven November 2020
Er det normalt gratis for voksne borgere at gå til læge?
8
Ja
Nej
null
A
Medborgerskabsprøven November 2019
Der er 50 ugers barsels- og forældre orlov i Danmark, hvoraf 32 uger frit kan fordeles mellem moren og faren. Hvor mange ugers orlov har faren herudover ret til?
12
2 uger
12 uger
22 uger
A
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvor blev der i 1970 indviet en bro?
31
Over Lillebælt mellem Jylland og Fyn
Over Storebælt mellem Fyn og Sjælland
Over Øresund mellem Danmark og Sverige
A
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvilken filminstruktør vandt en Oscar for filmen Hævnen fra 2010?
2
Erik Balling
Carl Theodor Dreyer
Susanne Bier
C
Indfødsretsprøven Maj 2023
Hvilket år ophørte den danskeregerings samarbejdspolitik med den tyske besættelsesmagt under 2. Verdenskrig?
2
1941
1943
1945
B
Indfødsretsprøven Juni 2021
Hvilket af følgende politiske partier er det nyeste?
10
Det Konservative Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Dansk Folkeparti
C
Indfødsretsprøven November 2019
Hvor stor en del af de beskæftigede arbejder i den offentlige sektor?
33
Ca. en tredjedel
Ca. to tredjedele
null
A
Indfødsretsprøven Juni 2020
Hvilket parti stemte arbejderne typisk på i midten af det 20. århundrede?
24
Socialistisk Folkeparti
Venstresocialisterne
Socialdemokratiet
C
Indfødsretsprøven Juni 2019
Hvem kan uafhængigt af andre udskrive folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode?
18
Folketingets formand
Statsministeren
null
B
Indfødsretsprøven Juni 2020
Hvilken historisk begivenhed fandt sted i 1864?
8
Danmark tabte Den 2. Slesvigske Krig
Kongen underskrev Danmarks Riges Grundlov
Briterne bombarderede København
A
Indfødsretsprøven Juni 2021

[WIP] Dataset Card for "citizenship-test-da"

Please note that this dataset and dataset card both are works in progress. For now refer to the related thesis for all details

This dataset contains scraped questions and answers from Danish citizen tests (Danish: indfødsretsprøver og medborgerskabsprøver) from Juni 2019 to May 2023 from PDF's produced by ''Styrelsen for International Rekruttering og Integration'' (SIRI).

The dataset is released as an appendix to the thesis ''Are GLLMs Danoliterate? Benchmarking Generative NLP in Danish'' and permission by SIRI for this specific purpose.

The PDF's are available on SIRI's website. The default configuration has been semi-automatically cleaned to remove PDF artifacts using the Alvenir 3gram DSL language model. The examples were not deduplicated.

Downloads last month
6
Edit dataset card