Dataset Preview
Go to dataset viewer
question (string)url (string)context (string)answers (sequence)
"چرا آمریکا لهستان را انتخاب کرد؟"
"https://www.bbc.com/persian/iran-46851613"
"لهستان یکی از وفادارترین متحدان آمریکا در اروپای مرکزی و شرقی است. این کشور هم‌گام با اتحادیه اروپا از توافق هسته‌ای ایران با قدرتهای جهانی موسوم به برجام دفاع کرده اما همیشه با یک تبصره؛ اینکه دغدغه‌های آمریکا در برابر ایران را درک می‌کند. همچنین به دلیل روابط گرم بین ورشو و واشنگتن، دولت لهستان بارها به اتحادیه اروپا پیشنهاد داده که حاضر است به عنوان میانجی بر سر مسئله برجام بین آمریکا و اتحادیه اروپا نقش ایفا کند. اما نزدیکی روابط لهستان به آمریکا که می‌تواند منجر به میزبانی این کنفرانس شده باشد دلایل متعددی دارد."
{ "answer_start": [ 427 ], "answer_text": [ "نزدیکی روابط لهستان به آمریکا" ] }
"کارگردان فیلم "بهشت حتما همین است" کیست؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8B_%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA"
"بهشت حتماً همین است (انگلیسی: It Must Be Heaven‎) فیلمی به کارگردانی ایلیا سلیمان است که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد. این فیلم برای رقابت در بخش اصلی جشنواره کن ۲۰۱۹ انتخاب شد."
{ "answer_start": [ 69 ], "answer_text": [ "ایلیا سلیمان" ] }
"چه کسانی در ایران درجه ارتشبدی دارند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%AF"
"از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۵۵، ۱۷ تن از امیران ارتش به درجهٔ ارتشبدی رسیدند که چهار نفر از نیروی هوایی و بقیه از نیروی زمینی بودند. همچنین، یک نفر از نیروی دریایی به درجهٔ دریابُدی ترفیع یافت که معادل ارتشبد در نیروهای زمینی و هوایی است. آخرین ارتشبد در ارتش شاهنشاهی، عباس قره‌باغی، فرمانده وقتِ ژاندارمری بود که در سال ۱۳۵۵ به این درجه رسید."
{ "answer_start": [ 25, 73, 134 ], "answer_text": [ "۱۷ تن از امیران ارتش", "چهار نفر از نیروی هوایی و بقیه از نیروی زمینی", "یک نفر از نیروی دریایی" ] }
"پارانوئید چه نوع بیماری است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF"
"مشخصه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت بدگمان ( پارانوئید به انگلیسی:(Paranoid personality disorder (PPD)، شکاکیت و بی اعتمادی دیرپا به همه افراد است. مسئولیت این احساسات از نظر آن‌ها نه به عهده خود آنها، که بر دوش دیگران است. این بیماران اغلب متخاصم، تحریک پذیر و خشمگین‌اند. افراد متعصب و جزم اندیش، کسانی که مدارکی دال بر تخلف دیگران از قانون جمع می‌کنند، افرادی که به همسر خود سوءظن دارند، و اشخاص بدعنقی که اهل دعوا و مرافعه اند، اغلب دچار اختلال شخصیت پارانوئید هستند. از آنجایی که تنها اندیشه‌های شخص پارانوید تحت تأثیر این بیماری قرار می‌گیرند، فرد مبتلا به این اختلال معمولاً می‌تواند زندگی روزمره خود را پیش ببرد اما زندگی آن‌ها ممکن است محدود و منزوی باشد."
{ "answer_start": [ 0 ], "answer_text": [ "مشخصه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت بدگمان ( پارانوئید به انگلیسی:(Paranoid personality disorder (PPD)، شکاکیت و بی اعتمادی دیرپا به همه افراد است." ] }
"چه کسانی خودکشی می کنند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C"
"هیچ‌گونه پاتوفیزیولوژی واحد و بنیادین شناخته شده‌ای برای خودکشی یا افسردگی وجود ندارد. با این حال اعتقاد بر این است که این امور نتیجه فعل و انفعال عوامل رفتاری، اجتماعی و زیست‌محیطی و روانی است. سطوح پایین فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم از طریق نقش خود در افسردگی شدید، اختلال استرس پس از سانحه، اسکیزوفرنی و اختلال وسواسی جبری با خودکشی مرتبط است. مطالعات پس از مرگ کاهش سطح BDNF در هیپوکامپ و قشر پیش‌پیشانی را هم در افراد مبتلا به بیماری روانی و هم در افراد غیرمبتلا نشان داده‌است. اعتقاد بر این است که سروتونین که یک انتقال‌دهنده عصبی مغز است در کسانی که اقدام به خودکشی می‌کنند، پایین باشد. این امر تا حدی مبتنی بر شواهد افزایش سطح گیرنده ۵-HT2A پس از مرگ است. شواهد دیگر شامل کاهش میزان محصول ناشی از تجزیه سروتونین یعنی اسید ۵-هیدروکسی‌ایندولیستیک در مایع نخاعی مغز است. با این حال دستیابی به شواهد مستقیم است دشوار است. اعتقاد بر این است که اپی‌ژنتیک که به مطالعه تغییرات در بیان ژنتیکی در پاسخ به عوامل محیطی می‌پردازد که DNA اصلی را تغییر نمی‌دهد، نیز در تعیین خطر خودکشی به ایفای نقش می‌پردازد."
{ "answer_start": [ 531, 712 ], "answer_text": [ "اعتقاد بر این است که سروتونین که یک انتقال‌دهنده عصبی مغز است در کسانی که اقدام به خودکشی می‌کنند، پایین باشد.", "شواهد دیگر شامل کاهش میزان محصول ناشی از تجزیه سروتونین یعنی اسید ۵-هیدروکسی‌ایندولیستیک در مایع نخاعی مغز است." ] }
"چه چیزی باعث اسهال می شود؟"
"https://nabzema.com/55092/%DA%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F"
"عفونت باکتریایی، انگلی یا ویروسی می تواند به دستگاه گوارش نفوذ و حباب های گاز ایجاد کند و باعث اسهال شود. معمولا منبع عفونت انگل ژیاردیا (Giardia) است. فرد ممکن است پس از مصرف آب یا غذای آلوده درگیر این عفونت شود. ممکن است افراد در هنگام شنا با آب آلوده در معرض این عفونت قرار گیرند."
{ "answer_start": [ 0 ], "answer_text": [ "عفونت باکتریایی، انگلی یا ویروسی" ] }
"چه عواملی باعث آلوده شدن آب میشود؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D8%A2%D8%A8"
"آلاینده‌های خاصی که سبب آلودگی آب می‌شوند شامل طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، مواد ضدعفونی‌کننده، مواد شیمیایی، آلاینده و بیماریزا و تغییرات حسی و فیزیکی از قبیل افزایش دما و تغییر رنگ هستند. با اینکه بسیاری از مواد شیمیایی که در آب تنظیم می‌شوند به صورت طبیعی وجود دارند (کلسیم، … سدیم، آهن، منیزیم و غیره) اما غلظت آنهاست که تعیین می‌کند که کدام ماده جزء طبیعی آب است و کدام آلاینده می‌باشد. غلظت‌های بالای یک جرء طبیعی آب می‌تواند اثرات نامطلوبی بر زندگی گیاهان و جانوران ساکن در آب داشته باشد. چیزهایی که اکسیژن آب را مصرف می‌کنند ممکن است مواد طبیعی از قبیل گیاهان (برگ‌ها یا علف‌ها) بوده یا مواد شیمیایی ساخته دست بشر باشند. بعضی مواد طبیعی یا ساخته بشر ممکن است سبب ایجاد کدروت در آب شده و با جلوگیری از نفوذ نور رشد گیاهان را مختل کنند یا در آبشش بعضی از گونه‌های ماهی‌ها رسوب کند."
{ "answer_start": [ 47 ], "answer_text": [ "طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا، مواد ضدعفونی‌کننده، مواد شیمیایی، آلاینده و بیماریزا و تغییرات حسی و فیزیکی از قبیل افزایش دما و تغییر رنگ" ] }
"چه چیز برای چاقی خوبه؟"
"https://nabzema.com/40772/%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87"
"مهمترین مواد مغذی برای به دست آوردن وزن سالم پروتئین است. عضله از پروتئین ساخته شده و بدون آن اکثر کالری های اضافی ممکن است به چربی بدن تبدیل شوند. مطالعات نشان می دهد که در طول دوره ای که بیشتر غذا می خورید، یک رژیم غذایی با پروتئین بالا باعث می شود بسیاری از کالری های اضافی به عضله تبدیل شود. با این حال، در نظر داشته باشید که پروتئین یک شمشیر دو طرفه است. پروتئین بسیار پرکننده است، به طوری که می تواند گرسنگی و اشتهای شما را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. که این باعث می شود کالری مورد نیاز سخت تر به دست شما برسد. اگر شما در حال تلاش برای چاق شدن هستید، به ازای هر کیلوگرم، ۱٫۵ الی ۲٫۲ گرم پروتئین را هدف قرار دهید. اگر مصرف کالری شما بسیار زیاد باشد، حتی می توانید این مقدار را افزایش هم دهید. منابع پروتئین شامل گوشت، ماهی، تخم مرغ، بسیاری از محصولات لبنی، حبوبات، آجیل و دیگر غذاها می شوند. اگر شما برای گرفتن پروتئین کافی در رژیم غذایی خود دچار مشکل هستید، مکمل های پروتئین مانند پروتئین آب پنیر می تواند مفید باشد"
{ "answer_start": [ 522 ], "answer_text": [ "اگر شما در حال تلاش برای چاق شدن هستید، به ازای هر کیلوگرم، ۱٫۵ الی ۲٫۲ گرم پروتئین را هدف قرار دهید." ] }
"کدام قسمت بدن تا آخر عمر رشد میکند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4"
"گوش اندام حسی است که صدا را دریافت می‌کند. گوش انسان از سه قسمت خارجی، میانی و داخلی تشکیل شده. اختلاف زمان جزئی که در رسیدن صدا به دو گوش وجود دارد، به تشخیص جهت صدا کمک می‌کند. امواج حرکتی صوت در گوش به امواج الکتریکی تبدیل و به مغز فرستاده می‌شوند. گوش انسان قادر است بین ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز را درک کند. به این محدوده محدوده شنوایی انسان می‌گویند. گوش از سه بخش مختلف تشکیل شده است: گوش خارجی، میانی و درونی. گوش‌ها تا آخر عمر انسان به رشد ادامه میدهند"
{ "answer_start": [ 411, 411 ], "answer_text": [ "گوش‌", "گوش‌ها" ] }
"از کجا بفهمیم شماره ایرانسل مال کدوم شهره؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"
"ایرانسل دوّمین اپراتور بزرگ تلفن همراه بعد از همراه اول در ایران است. شماره‌های ایرانسل منطقه بندی ندارند. امّا این شماره‌ها بر اساس نوع اشتراک دائمی و اعتباری تقسیم‌بندی می‌شوند. هرچند که بیش از ۹۰ درصد مشترکان و شماره‌های ایرانسل از نوع اعتباری هستند، امّا ایرانسل این امکان را به مشترکان اعتباری خود می‌دهد که با حفظ شماره و پرداخت تفاوت قیمت سیمکارت اعتباری و دائمی، خط خود را به نوع دائمی تبدیل کنند. به همین دلیل ممکن است برخی از شماره‌های ایرانسل از نوع اعتباری به نظر بیایند ولی در واقع دائمی‌باشند که این موضوع تنها با بررسی پرونده خط یا شماره‌گیری کد دستوری مربوط به خطوط دائمی امکان‌پذیر است. البتّه ایرانسل پیش‌شماره ۰۹۰۲ خود را با برند iSim متمایز کرده و تنها به خطوط دائمی اختصاص داده‌است. اولین سری سیمکارت‌های ایرانسل با پیش‌شماره ۰۹۳۵ به مشترکان واگذار شد و از نوع اعتباری می‌باشد. پس از آن سایر پیش‌شماره‌هایی که با سر شماره ۰۹۳x آغاز می‌شدند به مشترکان اعتباری واگذار شد. البته در این میان پیش‌تر، سه پیش‌شماره ۰۹۳۱، ۰۹۳۲ و ۰۹۳۴ به ترتیب به اپراتور منطقه‌ای اسپادان، اپراتور سراسری تالیا و اپراتور منطقه‌ای تله‌کیش تخصیص داده شده بودند."
{ "answer_start": [ 70 ], "answer_text": [ "شماره‌های ایرانسل منطقه بندی ندارند" ] }
"چرا جوجه ها عطسه میکنند؟"
"https://www.delgarm.com/scientific/animals-birds/181694-%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D8%B7%DB%8C"
"همه ما عطسه می کنیم ، عطسه واکنشی است نسبت به احساس خارش و سوزش در سوراخ بینی که معمولا با آبریزش بینی همراه است . بیشتر پرندگان به طور نرمال در تلاش برای بیرون راندن گردها از بینی خود گاهی اوقات عطسه می کنند . اما آیا همیشه باید به عطسه پرنده یا طوطی خود توجه کنیم ؟ اگر طوطی گاهی اوقات عطسه کند و در این حین مایع شفافی از بینی او خارج شود ( کمتر از یک یا دوبار در روز)، بدون اینکه علایم دیگری از خود نشان دهد ، شاید او در حال اعمال مکانیسمی نرمال برای پاک کردن سوراخ بینی خود است . دلایل زیادی برای عطسه کردن و ترشح بینی طوطی وجود دارد."
{ "answer_start": [ 150, 145 ], "answer_text": [ "برای بیرون راندن گردها از بینی", "تلاش برای بیرون راندن گردها از بینی" ] }
"وام یک میلیونی یارانه به چه کسانی تعلق میگیرد؟"
"https://www.bbc.com/persian/business-53345163"
"حسین میرزایی می‌گوید مرحله اول پرداخت وام حمایتی کرونا به همگی خانوارهای یارانه‌بگیر متقاضی تکمیل شده است و حال چهار میلیون خانوار که به عنوان "اقشار خاص" و "آسیب‌پذیر" شناسایی شدند، می‌توانند برای یک میلیون تومان وام دیگر درخواست بدهند. آقای میرزایی گفته خانوارهای "آسیب‌پذیر" که شرایط گرفتن وام یک میلیونی اضافی را دارند با پیامک از این امکان مطلع شده‌اند. بنا به گزارش‌های رسمی با شیوع کرونا در ایران یک میلیون نفر بیکار شده‌اند و درآمد کارکنان مشاغل غیررسمی نیز ضربه قابل توجهی خورده است. ارزش ریال هم در هفته‌های اخیر در برابر ارزهای خارجی سقوط کرده است. حسین میرزایی، سخنگوی تسهیلات حمایتی کرونا، به ایرنا گفته که وام یک میلیون تومانی اضافی به دستفروشان، رانندگان وانت‌بارها، کارگران ساختمانی و همچنین خانواده‌های پنج نفره و بیشتر تعلق می‌گیرد."
{ "answer_start": [ 649, 652, 112 ], "answer_text": [ "به دستفروشان، رانندگان وانت‌بارها، کارگران ساختمانی و همچنین خانواده‌های پنج نفره و بیشتر", "دستفروشان، رانندگان وانت‌بارها، کارگران ساختمانی و همچنین خانواده‌های پنج نفره و بیشتر", "چهار میلیون خانوار که به عنوان \"اقشار خاص\" و \"آسیب‌پذیر\" شناسایی شدند" ] }
"چه گیاهی یک قسمتی است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%BE%D9%87_(%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)"
"یاخته‌ی تخم با تقسیمات مکرر خود، پیش‌جنین را ایجاد می‌کند. منطقه توقف نمو جنین جانبی است و رشد بعدی جنین از نقطه مقابل آن انجام می‌شود و یک لپه را که نسبت به محور پیش‌جنین جانبی است را تشکیل می‌دهد. تشکیل بافت آلبومن در دانه تک لپه‌ای‌ها از نوع هسته‌ای یا حالت حد واسط است. یعنی بعد از تقسیم یاخته ی مادر، آلبومن دیواره‌ای بین یاخته‌های حاصل از تقسیم ایجاد نمی‌شود. در تک لپه‌ای‌ها، ریشه اصلی بعد از مدتی از بین می‌رود و ریشه‌های نابجا که از قسمت‌های زیرین ساقه به وجود می‌آیند، جانشین آن می‌گردند. در تک لپه‌ایها، ساقه منشعب نمی‌شود و آن‌چه انشعاب حاصل می‌کند، محور گل‌آذین است نه ساقه. برگ دارای رگ‌بندی موازی است و در اجزای گل ۳ یا مضربی از ۳ می‌باشد. دسته‌جات آوندی در برش عرضی ساقه متعدند و در روی دوایر متحدالمرکز قرار می‌گیرند. ساختمان چوب و آبکش ثانویه که در دو لپه‌ای‌ها دیده می‌شود در تک لپه‌ای‌ها وجود ندارد. ویژگی‌های عمومی تک لپه ای‌ها عبارتند از : ریشه های افشان، برگ‌هایی دراز و باریک و رگ‌برگ موازی دارند. برگ‌ها توسط غلاف به ساقه اتصال دارد. دانه یک قسمتی است و اجزای گل‌ها، مضربی از عدد ۳ هستند. آوندهای چوبی و آبکش در برش ساقه نظم خاصی ندارند."
{ "answer_start": [ 199, 199 ], "answer_text": [ "تشکیل بافت آلبومن در دانه تک لپه‌ای‌ها از نوع هسته‌ای یا حالت حد واسط است. یعنی بعد از تقسیم یاخته ی مادر، آلبومن دیواره‌ای بین یاخته‌های حاصل از تقسیم ایجاد نمی‌شود.", "تشکیل بافت آلبومن در دانه تک لپه‌ای‌ها از نوع هسته‌ای یا حالت حد واسط است." ] }
"چرا یک طرف ماه دیده می شود؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87"
"نیروی کشندی از جانب زمین حرکت دورانی ماه را کاهش داده‌است به‌گونه‌ای که همواره یک سمت ماه روی به زمین دارد. چنین پدیده‌ای را قفل کشندی می‌گویند. در نتیجه سمت دیگر ماه که اغلب آن هرگز از روی کرهٔ زمین دیده نمی‌شود (١۸ درصد را با گذشت زمان و به دلیل رُخ‌گردی می‌توان دید) را «سمت پنهان ماه» می‌نامند. سمت پنهان ماه را نباید با سمت تاریک ماه (نیم‌کره‌ای که در یک زمان مشخص توسط خورشید نورانی نشده‌است) اشتباه کرد. سمت پنهان ماه و سمت تاریک ماه فقط و فقط به هنگامی که ماه کامل است بر هم منطبق می‌شوند. هنگامی که ماه نو است، سمت پیدای ماه بر سمت تاریک ماه منطبق می‌شود. هر دو سمت پیدا و پنهان ماه تقریباً به اندازهٔ مساوی نور خورشید را دریافت می‌کنند. با این وجود گاه در تعابیر شاعرانه از «سمت تاریک ماه» برای اشاره به «سمت پنهان ماه» استفاده می‌شود."
{ "answer_start": [ 0, 0 ], "answer_text": [ "نیروی کشندی از جانب زمین حرکت دورانی ماه را کاهش داده‌است به‌گونه‌ای که همواره یک سمت ماه روی به زمین دارد.", "نیروی کشندی از جانب زمین حرکت دورانی ماه را کاهش داده‌است" ] }
"ویتامین k در کدام قسمت بدن است؟ rephrased: منبع ویتامین k در تغذیه کودکان؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7"
"کمبود ویتامین کا باعث خونریزی در گرما می‌شود. عواملی مانند عدم جذب چربی در روده، بیماری‌های کبد، و مصرف آنتی‌بیوتیک باعث از بین بردن باکتری‌های روده ممکن است باعث کمبود ویتامین کا در بدن شوند. باید به شیر نوزادانی که با شیر مصنوعی تغذیه می‌شوند، آب پرتقال، آب گوجه‌فرنگی و آب حبوبات سبز را (در صورتی که زیاد دچار خون‌ریزی می‌شوند) افزود. در نوزادانی که به وسیلهٔ شیر مادر تغذیه می‌شوند ویتامین کا به وسیلهٔ شیر مادر به آنان منتقل می‌شود. در کودکانی که فقط از شیر مادر تغذیه می‌کنند نیز احتمال کمبود ویتامین کا وجود دارد. پرتوزایی (مانند پرتو ایکس) و همچنین آلودگی هوا این ویتامین را در بدن از بین می‌برند."
{ "answer_start": [ 363 ], "answer_text": [ "شیر مادر" ] }
"کدام آرامگاه در اصفهان است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8"
"آرامگاه صائب مربوط به دوره پهلوی است و در اصفهان، خیابان بهشتی، خیابان صائب واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۵۵ با شمارهٔ ثبت ۱۳۳۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است."
{ "answer_start": [ 0 ], "answer_text": [ "آرامگاه صائب" ] }
"چه چیزی برای جوش پشت کمر خوب است؟"
"https://nabzema.com/31097/%D8%AC%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F"
"اسکراب پشت با کیسه حمام به زدودن سلول های مرده پوست کمک می کند. لایه برداری از تعداد برجستگی های موجود در پشت بدن نمی کاهد، اما از بروز مجدد آنها در آینده جلوگیری می کند. منافذ موجود بر پشت بدن بر خلاف صورت، بزرگ تر هستند و بیشتر مسدود می شوند. بنابراین، باید ۲ تا ۳ بار در هفته لایه برداری کنید تا از شر سلول های مرده پوست خلاص شوید. شما می توانید از لایه بردارهای طبیعی مانند آب لیمو استفاده کنید. آب یک لیمو را بگیرید و در کاسه بریزید. سپس، پنبه ای را در آب لیمو خیس کرده و به طور مستقیم بر پشت خود بمالید. در آخر، بدن تان را با آب گرم بشورید. روغن درخت چای خواص ضد عفونی کننده و ضد باکتریایی دارد و از بروز جوش پشت کمر جلوگیری می کند. شما می توانید عصاره درخت چای را به طور مستقیم روی نواحی آسیب دیده بمالید. همچنین می توانید از این عصاره برای خلاص شدن از شر آکنه های باسن نیز استفاده کنید. ۲ بار در هفته از یک کرم بنزوئیل پراکسید و یا پاک کننده حاوی سالیسیلیک اسید استفاده کنید تا از شر چربی های اضافی خلاص شوید و باکتری های زائد را از سطح پوست خود برانید. بنزوئیل پراکسید یک ترکیب ضد عفونی کننده است که می تواند جوش پشت کمر را خشک کند و از ظهور مجدد آنها جلوگیری به عمل آورد."
{ "answer_start": [ 0, 549, 818 ], "answer_text": [ "اسکراب پشت با کیسه حمام", "روغن درخت چای", "کرم بنزوئیل پراکسید و یا پاک کننده حاوی سالیسیلیک اسید" ] }
"چه غذاهایی گلوتن دارند؟"
"https://nabzema.com/58448/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F"
"گلوتن علاوه بر گندم، جو و برخی دانه ها، در برنج هم یافت می شود. افرادی که به این ماده حساسیت دارند نمی توانند برنج مصرف کنند و این مشکل می تواند برای آن ها بسیار سخت و آزار دهنده باشد. این افراد با مصرف برنج دچار اختلالات گوارشی و روده شده و احساس ناراحتی می کنند. به همین دلیل، به جای مصرف برنج و دیگر محصولات گلوتن دار، لازم است تا مواد غذایی دیگری را جایگزین کرده و از رژیم غذایی مناسب پیروی کنند."
{ "answer_start": [ 6, 43 ], "answer_text": [ "علاوه بر گندم، جو و برخی دانه ها، در برنج هم یافت می شود.", "برنج" ] }
"مباهله در چه تاریخی بود؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87"
"رویداد مباهله از رویدادهای صدر اسلام است. این واقعه هنگامی رخ داد که پیامبر اسلام و اهل بیت او در یکسو و مسیحیان نجران در دیگر سو آمادهٔ مباهله یا نفرین طرف دروغگو شدند. مسیحیان نجران که به مدینه آمده بودند تا در مورد درستی دعوت پیامبر پژوهش کنند با او به محاجه (دلیل آوردن) پرداخته، سرانجام بحث‌شان به جایی کشید که محمد خواست تا با آن‌ها مباهله کند. هر یک از دو طرف با افراد خود به محل مباهله رفتند. هنگامیکه مسیحیان آگاه شدند محمد قصد دارد با عزیزترین نزدیکان خود یعنی علی، فاطمه، حسن و حسین آن‌ها را به چالش بکشد مطمئن شدند که اگر محمد به خودش مطمئن نبود جان خانواده‌اش را به خطر نمی‌ انداخت. پس از مباهله کناره گرفتند. این رویداد از سوی مسلمانان به عنوان یکی از برجستگی‌های اهل بیت محسوب شده و به عنوان دلیلی برای اثبات این امر که اصحاب کسا محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین می‌باشند، استفاده می‌شود. بیست و چهارم ذی‌الحجه روز مباهله نام دارد."
{ "answer_start": [ 801 ], "answer_text": [ "بیست و چهارم ذی‌الحجه" ] }
"چرا آمریکا به ایران حمله اتمی نمی کند؟"
"https://www.bbc.com/persian/iran-49818615"
"در این یادداشت با عنوان "ترامپ چه‌ گونه می‌تواند از بحران ایران گذر کند؟" این سه تحلیل‌گر وضعیت فعلی رئیس‌جمهور آمریکا برای واکنش به حملات نفتی عربستان را این چنین ترسیم کرده‌اند: "به لطف بد عمل کردن وزارت خارجه و تاکید بر سیاست فشار حداکثری، حالا آقای ترامپ باید میان بد و بدتر انتخاب کند؛ اگر کاری نکند همه خواهند گفت که ایالات متحده فقط یک ببر کاغذی است و نمی‌تواند از متحدانش در برابر ایران دفاع کند. گزینه نظامی هم که بسیار بدتر خواهد بود چرا که اولا ممکن است هیچ اثربخشی مشخصی نداشته باشد و دوما ممکن است خیلی سریع دامنه تبعات آن از کنترل خارج شود.""
{ "answer_start": [ 444 ], "answer_text": [ "چرا که اولا ممکن است هیچ اثربخشی مشخصی نداشته باشد و دوما ممکن است خیلی سریع دامنه تبعات آن از کنترل خارج شود." ] }
"چرا به صدا حساسم؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C"
"دلیل ابتلا ناشناخته است و هنوز قطعا مشخص نیست مشکل از کجاست. اما به طور کلی مشکلات عصبی، روانشناسی و ژنتیک در آن نقش دارند. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که میسوفونیا ژنتیکی است و بیشتر به صداهای دهانی مربوط می‌شود. این اصطلاح در سال ۲۰۰۰ و در تمایز با اختلال هراس از صدا (فنوفوبیک) و برای کسانی به کار رفت که اعصاب‌شان با صدا تحریک می‌شد پیشنهاد شد. محققان معتقدند که نفرت از صدا، به خود صداها مربوط نمی‌شود. بلکه می‌تواند ناشی از خاطرات ناخوشایندی باشد که در کودکی برای فرد اتفاق افتاده است."
{ "answer_start": [ 76, 347 ], "answer_text": [ "مشکلات عصبی، روانشناسی و ژنتیک", "محققان معتقدند که نفرت از صدا، به خود صداها مربوط نمی‌شود. بلکه می‌تواند ناشی از خاطرات ناخوشایندی باشد که در کودکی برای فرد اتفاق افتاده است." ] }
"چرا دریای خزر را دریا می نامند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1"
"تا پیش از حمله عرب به قفقاز در اسناد دیده نشده این دریا را «دریای خزر» بنامند. اما این که خزران از ناحیه رود کورا قفقاز جنوبی را مورد حمله قرار می‌دادند این تصور را در ذهن فاتحان عرب ایجاد کرد که دریای شمال ایران را دریای خزر بنامند. دریاهای سیاه و آزوف هم در روزگار فعالیت خانات خزر، خزر نامیده شده‌اند."
{ "answer_start": [ 83 ], "answer_text": [ "این که خزران از ناحیه رود کورا قفقاز جنوبی را مورد حمله قرار می‌دادند" ] }
"چه چیزی برای عفونت بدن خوبه؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA"
"بنا به تشخیص عامل عفونت‌زا، پزشک می‌تواند از آنتی‌بیوتیک (عفونت باکتریایی)، ضد ویروس‌ها (مانند آسایکلوویر)، ضد قارچها (مانندآمفوتریسین) یا ضد انگل (مانند مبندازول) استفاده نماید. بسته به شدت عفونت، پزشک می‌تواند نوع تجویز دارو را از خوراکی به تزریقی تغییر دهد."
{ "answer_start": [ 45, 45 ], "answer_text": [ "آنتی‌بیوتیک (عفونت باکتریایی)، ضد ویروس‌ها (مانند آسایکلوویر)، ضد قارچها (مانندآمفوتریسین) یا ضد انگل (مانند مبندازول)", "آنتی‌بیوتیک" ] }
"چگونه بفهمیم تو تلگرام بلاک شده ایم؟"
"https://www.delgarm.com/scientific/do-you-know/179269-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85"
"برای اینکه بفهمید بلاک شدید یا نه میتونید از اتفاقاتی که تو تلگرام دوستتون میفته بفهمید. در اینجا ۳ اتفاق میوفته که شما میفهمید بلاک شدید یا نه: کسی که شمارو بلاک میکنه عکس پروفایلش حذف میشه. آخرین بازدیدش از تلگرام به last seen is a long time ago تغییر پیدا میکنه. هر چی پیام بهش میفرستید اون پیام ها خونده نمیشه. (اگه پیام خونده بشه باید ۲ تیک کنار هم قرار بگیره)"
{ "answer_start": [ 146, 193, 267 ], "answer_text": [ "کسی که شمارو بلاک میکنه عکس پروفایلش حذف میشه.", "آخرین بازدیدش از تلگرام به last seen is a long time ago تغییر پیدا میکنه.", "هر چی پیام بهش میفرستید اون پیام ها خونده نمیشه. (اگه پیام خونده بشه باید ۲ تیک کنار هم قرار بگیره)" ] }
"چرا ترکیه به کردهای سوریه حمله کرد؟"
"https://www.bbc.com/persian/world-features-49971517"
"چرا ترکیه در تدارک حمله به شمال شرقی سوریه است؟ یک دلیل اصلی دارد: ترکیه بزرگترین گروه شبه نظامی کرد در منطقه یعنی یگان‌های مدافع خلق را وابسته به حزب کارگران کردستان -پ‌ک‌ک- می‌داند که سه دهه است در ترکیه برای خودمختاری تلاش می‌کند. یگان‌های مدافع خلق شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و پ‌ک‌ک از سال ١٩٨٤ با دولت ترکیه می‌جنگد و در لیست گرو‌های "تروریستی" آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد."
{ "answer_start": [ 67 ], "answer_text": [ "ترکیه بزرگترین گروه شبه نظامی کرد در منطقه یعنی یگان‌های مدافع خلق را وابسته به حزب کارگران کردستان -پ‌ک‌ک- می‌داند" ] }
"چرا حیوانات منقرض می شوند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6"
"دلیل‌های گوناگونی برای انقراض جانداران وجود دارد و این خود برآمده از انواع بی‌شمار جانداران است. ساده‌ترین دلیل انقراض یک گونه، از دست دادن توانایی زایش آن یا ناتوانی در رفتن به شرایط بهتر آب و هوایی است. هنگامی نیز که یک جانور در طول زمان توانایی خود برای رقابت با دیگر جانداران برای به‌دست آوردن غذا را از دست می‌دهد، منجر به انقراض خود می‌شود."
{ "answer_start": [ 128, 159 ], "answer_text": [ "از دست دادن توانایی زایش", "ناتوانی در رفتن به شرایط بهتر آب و هوایی" ] }
"برای جلوگیری از یائسگی چه دارویی بخوریم؟"
"https://www.bbc.com/persian/science-49524675"
"داروهای مورد استفاده در هورمون درمانی به شکل‌های مختلف مانند قرص، ژل، پچ یا کرم‌های واژنی عرضه می‌شود و ممکن است شامل یک یا ترکیبی از هورمون‌های مختلف باشد. بعضی از آنها صرفا حاوی استروژن و بعضی علاوه بر آن، حاوی پروژستاژن (هورمون‌های ترکیبی تحریک پروژسترون) است."
{ "answer_start": [ 180, 213, 213 ], "answer_text": [ "استروژن", "پروژستاژن (هورمون‌های ترکیبی تحریک پروژسترون)", "پروژستاژن" ] }
"چرا دریا نمک دارد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7"
"آب دریا به آب موجود در دریاها و اقیانوسها گفته می‌شود. به‌طور متوسط شوری آب اقیانوس‌ها در حدود ۳٫۵٪ (۳۵ گرم در لیتر) است. این بدان معنی است که هر کیلوگرم (یک لیتر بر حسب حجم) از آب دریا دارای ۳۵ گرم از املاح محلول (عمدتاً سدیم و کلرید و یون) می‌باشد. چگالی متوسط آب اقیانوس‌ها ۱٫۰۲۵ گرم در میلی‌لیتر است. آب دریا دارای چگالی بیشتری نسبت به آب شیرین و آب خالص است. دمای انجماد آب دریا به علت غلظت نمک محلول پایین‌تر است."
{ "answer_start": [ 202 ], "answer_text": [ "املاح محلول (عمدتاً سدیم و کلرید و یون)" ] }
"کدام مناطق مدارس باز میشود؟"
"https://www.bbc.com/persian/iran-52519140"
"آقای روحانی همچنین از بازگشایی مدارس خبر داد و گفت: "قرار شد که در مناطق کم‌خطر ۲۰ اردیبهشت مدارس با رعایت پروتکل‌ها بازگشایی شود و یک ماه آموزش داشته باشیم و بعد هم امتحانات؛ نگران نحوه اجرای پروتکل‌ها بودم؛ قرار شد به ۲۷ اردیبهشت تغییر کند و تا قبل از آن باز هم مطالعه شود؛ نباید هیچ نگرانی ایجاد شود". به گفته آقای روحانی "آماری که در جلسه ارائه شد این بود که طی ۲۴ساعت گذشته مراجعه‌کنندگان به بیمارستان برای بستری بسیار پایین بوده" است. وی همچنین گفت که "تا نقطه مطلوب مدنظر هنوز فاصله داریم"."
{ "answer_start": [ 67 ], "answer_text": [ "مناطق کم‌خطر" ] }
"کشتی تایتانیک در چه سالی غرق شد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9"
"آراِم‌اس تایتانیک (به انگلیسی: RMS Titanic) کشتی بخار بزرگی بود که در ۱۵ آوریل ۱۹۱۲، در هنگام سفر از بندر ساوت‌همپتون انگلستان به نیویورک آمریکا به علت برخورد با کوه یخی غرق شد و ۱۵۱۴ نفر از مسافران و خدمهٔ آن جان خود را از دست دادند. طراح اصلی این کشتی بزرگ، مهندس ایرلندی، توماس اندروز، و ناخدای کشتی کاپیتان ادوارد جان اسمیت بود. مدیر شرکت دریایی ستارهٔ سفید (صاحب کشتی تایتانیک)، جی بروس ایزمی، فرار کرد و زنده ماند. ۷۱۰ نفر از ۲۲۲۴ نفری که در کشتی بودند زنده ماندند."
{ "answer_start": [ 79 ], "answer_text": [ "۱۹۱۲" ] }
"در چه سالی حجاب در کشور ایران اجباری شد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C"
"قانون حجاب از سال ۱۳۶۳ در ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی اجباری شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد صریح از «خشکه مقدسی‌ها» با مردم، تأکید کرد: سخت‌گیری‌هایی است که در مسئله حجاب انجام دادند که برای جامعه مخصوصاً در زن‌ها حالت فرار درست کرد. پایگاه اطلاع‌رسانی هاشمی رفسنجانی گزیده پاسخ‌های وی به کیهان در سال ۸۲ را بازنشر کرده‌است که در آن متن می‌خوانید: هنوز فکر می‌کنم اگر ابتکار را دست بگیریم، توقعات خانم‌ها و جوان‌ها را شرعاً می‌توانیم تأمین کنیم و پیش خداوند هم حجت داریم. انقلاب اسلامی را هم می‌توانیم حفظ کنیم. لابد می‌دانید که رهبری در مقابل فشار همین سخت‌گیری‌ها یک بار فرمودند: «وجهی برای تحمیل چادر نمی‌بینم»"
{ "answer_start": [ 18 ], "answer_text": [ "۱۳۶۳" ] }
"روز شهادت حسین فهمیده به چه روزی نامگذاری شده؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87"
"روز درگذشت او، هشتم آبان به عنوان «روز بسیج دانش‌آموزی» نامگذاری شد و سازمانی به همین نام زیر نظر بسیج مستضعفین تشکیل‌شد. این سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش ایران در بسیاری از مدارس اقدام به تشکیل واحدهای مقاومت بسیج نمود. اشیای بازمانده از محمد حسین فهمیده در موزه شهدا تهران نگهداری می‌شود. خانهٔ پدری او در کرج به موزه شهدای دانش‌آموز تبدیل شده‌است؛ همچنین پیشتر تصویر وی به صورت نقش‌آب بر روی اسکناس دو هزار ریالی چاپ شده بود."
{ "answer_start": [ 35 ], "answer_text": [ "روز بسیج دانش‌آموزی" ] }
"چرا وقتی خشمگین می شوم چهره مان عوض می شود؟"
"https://www.bbc.com/persian/magazine-45972357"
"آرون سل، استاد روان‌شناسی و جرم‌‌شناسی دانشگاه هایدلبرگ ایالات متحدهٔ آمریکا، توضیح می‌دهد که چگونه "خشم سیستم بسیار پیچیده‌ای است...اگر بخواهیم بنیادی‌تر به آن بپردازیم باید بگوییم که نوعی ابزار مهار ذهن است. روشی برای اثر گذاشتن بر ذهن افراد دیگر و واداشتن آنها به اینکه برای شما ارزش و اهمیت بیشتری قائل شوند. راهی برای پیروزی در درگیری‌ها و مناقشات با دیگران از طریق تغییر دادن نظرات آنها است". او بیان می‌کند که چگونه بخش مهمی از این "کنترل ذهنی" از "چهرهٔ عصبانی" انسان سرچشمه می‌گیرد: چین انداختن میان دو ابرو و فشردن آرواره‌ها به هم و گشاد شدن سوراخ‌های بینی. آرون می‌گوید: " هر کدام از این تغییرات که با عصبانیت درچهرهٔ ما ایجاد می‌شود باعث می‌شود که موجودی قوی‌تر به نظر بیاییم. ما می‌دانیم که "چهرهٔ عصبانی" به ارث می‌رسد و یادگرفتنی نیست، چون حتی بچه‌های نابینا هم می‌توانند چهره‌های عصبانی از خود نشان دهند"."
{ "answer_start": [ 660 ], "answer_text": [ "موجودی قوی‌تر به نظر بیاییم" ] }
"کدام استانها وضعیت قرمز کرونا دارند؟"
"https://www.bbc.com/persian/iran-53274929"
"دکتر سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران می‌گوید در شبانه‌روز گذشته ۱۵۴ نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در ایران درگذشته‌اند و همچنین ۲۵۶۶ بیمار دیگر شناسایی شده‌اند. به گفته خانم لاری استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام در "وضعیت قرمز" هستند و استان‌های تهران، فارس، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز هم در وضعیت هشدار قرار دارند. یکی از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در ایران درباره "شیب تند" موج دوم شیوع هشدار داده است. آمار روزانه مبتلایان و جان‌باختگان کرونا در ایران هفته‌های اخیر رو به افزایش بوده و مقام‌های بهداشتی چند استان درباره پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها هشدار داده‌اند."
{ "answer_start": [ 190, 200 ], "answer_text": [ "استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام", "خوزستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و ایلام" ] }
"چه چیزی برای خلط گلو بد است؟"
"https://nabzema.com/27006/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%B7-%DA%AF%D9%84%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F"
"برای درمان‌ طبیعی خلط دو نوع اقدام باید صورت گیرد که در مرحله اول باید اقدامات پرهیزی و سپس درمان با مواد و گیاهان دارویی صورت گیرد. در اقدامات پرهیزی برای درمان خلط افراد باید سعی کنند سحیر خیز باشند و در ساعت ۵ تا ۸ صبح بیدار باشند زیرا که در این ساعات حجم خلط بدن افزایش می‌یابد اما سحرخیزی در این ساعات سبب کاهش غلظت خلط بدن می‌شود. افراد باید سعی کنند در هنگام شب از خوردن سردیجات مانند لبنیات همچون ماست، دوغ و شیر و نیز ترشیجات، ماهی، کاو، گوجه فرنگی خام، خیار پرهیز کنند زیرا این مواد سرد میزان خلط‌های صبحگاهی را افزایش می‌دهد. درمان خلط پشت بینی بستگی به علت آن دارد. عفونت های باکتریایی با مصرف آنتی بیوتیک بهبود می یابند، اما خلط سبز یا زرد لزوما نشانه عفونت باکتریایی نیست. سرماخوردگی نیز می تواند باعث سبز یا زرد شدن خلط شود، در حالی که یک بیماری ویروسی است و نیازی به آنتی بیوتیک ندارد. برای درمان خلط بدن به وسیله مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی می‌توان از گیاهانی همچون آویشن، پونه، گل ختمی، گل پنیرک که آنتی‌بیوتیک‌های طبیعی هستند به صورت دمنوش برای درمان خلط استفاده کرد."
{ "answer_start": [ 378, 378, 392 ], "answer_text": [ "سردیجات مانند لبنیات همچون ماست، دوغ و شیر و نیز ترشیجات، ماهی، کاو، گوجه فرنگی خام، خیار", "سردیجات", "لبنیات همچون ماست، دوغ و شیر و نیز ترشیجات، ماهی، کاو، گوجه فرنگی خام، خیار" ] }
"ناسا توسط چه کسی تشکیل شد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7"
"اداره کل ملی هوانوردی و فضا (به انگلیسی: National Aeronautics and Space Administration) به اختصار ناسا (به انگلیسی: NASA) سازمانی مستقل در قوهٔ مجریهٔ حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا است که مسئولیت برنامه‌ریزی در حوزه‌های برنامهٔ فضایی کشوری و تحقیقات مکانیک پرواز و هوافضا را بر عهده دارد. در زمان جنگ سرد و پس از پرتاب ماهوارهٔ اسپوتنیک-۱ توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به فضا، آمریکا به فکر ایجاد سازمان فضایی ملی خود افتاد و ناسا در ۲۹ ژوئیهٔ ۱۹۵۸ با امضای رئیس‌جمهور وقت دوایت آیزنهاور جای کمیتهٔ رایزنی ملی هوانوردی آمریکا (ناکا) را گرفت و بنیادگذاری شد. توماس کیت گلنان به عنوان نخستین مدیر ناسا و هیو لاتیمر درایدن به عنوان معاون او برگزیده شدند و فعالیت رسمی ناسا از ۱ اکتبر ۱۹۵۸ آغاز شد"
{ "answer_start": [ 465, 480 ], "answer_text": [ "رئیس‌جمهور وقت دوایت آیزنهاور", "دوایت آیزنهاور" ] }
"جاده ابریشم از کدام شهرهای ایران میگذرد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85"
"جادهٔ ابریشم یا راه ابریشم شبکهٔ راه‌های به‌هم‌پیوسته‌ای با هدف بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می‌داد؛ مسیری که تا سدهٔ پانزدهم میلادی به‌مدت ۱۷۰۰ سال، بزرگ‌ترین شبکهٔ بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین قسمت نوار شمالی ایران که جاده ابریشم از آن میگذشت از نوار ساحلی ایران از شهر گرگان نیز عبور میکرد و به سمت گیلان میرفت و از آن سمت از ایران خارج میشد."
{ "answer_start": [ 315, 335 ], "answer_text": [ "از نوار ساحلی ایران از شهر گرگان نیز عبور میکرد و به سمت گیلان میرفت", "از شهر گرگان نیز عبور میکرد و به سمت گیلان میرفت" ] }
"چه چیزی باعث مرگ مغزی میشود؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C"
"مرگ مغزی به وضعیت غیرقابل بازگشت همه عملکردهای مغز اطلاق می‌شود. درچنین وضعیتی همهٔ نورونهای مغز در نتیجهٔ هیپوکسی تخریب می‌شوند. مرگ مغزی یکی از معیارهای قطعی تعیین‌کننده مرگ است. (معیار دیگر از بین‌رفتن گردش خون و تنفس است) برای تشخیص مرگ مغزی باید تمامی اعمال مغزی به صورت غیرقابل‌برگشت از بین رفته‌باشند. مرگ مغزی به‌طور واضح با حالت زندگی نباتی متفاوت است. در حالت مرگ مغزی تمام قسمت‌های مغز از جمله ساقه مغز از بین رفته‌است و تنفس بدون دستگاه تنفس مصنوعی وجود ندارد. این در حالی است که در حالت زندگی نباتی فرد بدون دستگاه دارای تنفس خودبخودی است. تصادفات رانندگی، وارد آمدن ضربه شدید به سر، سقوط از ارتفاع، خونریزی‌های داخلی مغز، سکته مغزی، آنوکسی و مسمومیت‌های شدید از علل مهم مرگ مغزی به‌شمار می‌روند."
{ "answer_start": [ 554 ], "answer_text": [ "تصادفات رانندگی، وارد آمدن ضربه شدید به سر، سقوط از ارتفاع، خونریزی‌های داخلی مغز، سکته مغزی، آنوکسی و مسمومیت‌های شدید" ] }
"تا چه سنی زن باردار میشود؟"
"https://www.bbc.com/persian/world-features-38102258"
"سنی که زنان برای اولین بار مادر می شوند، در سراسر جهان به طور متوسط از ۱۸ سال تا ۳۰ سال است. امروزه زنانی که در کشورهای ثروتمندتر زندگی می کنند، اولین فرزند خود را در مقایسه با گذشته، به مراتب دیرتر به دنیا می آورند و زنان بریتانیایی که برای اولین بار مادر شده اند در زمره سی کشوری اند که از این جهت در صدر قرار دارند. جوانترین مادرها در آنگولا، بنگلادش، نیجر، چاد، مالی، گینه، اوگاندا، موزامبیک و مالاوی زندگی می کنند. در این کشورها حد متوسط سن مادر شدن ۱۸ سال است. در بریتانیا اکنون حد متوسط طول عمر زنان ۸۳ سال است ولی زنان معمولا در حدود ۴۵ سالگی توانایی باروری را از دست می دهند. اما اگر تصور کنیم که زنی می تواند تخمک های خودش را در ۲۵ سالگی منجمد کند و این تخمک ها برای مدت نامحدود بدون این که آسیبی ببینند، منجمد باقی بمانند، و هنگام استفاده از این تخمک ها شانس باردار شدن این زن به همان اندازه ۲۵ سالگی اش باشد، این موضوع سبب می شود که او امکان کاملا تازه ای برای تعیین زمان تشکیل خانواده داشته باشد."
{ "answer_start": [ 537, 542 ], "answer_text": [ "حدود ۴۵ سالگی", "۴۵ سالگی" ] }
"چرا برگ یوکا زرد می شود؟"
"http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D9%84+%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7"
"عوارض و درمان گل یوکا: لکه‌های قهوه‌ای روی ساقه و زیر برگها مشاهده می‌گردند: عامل آن حشره آفت است. سطح زیرین برگ را با پنبه آغشته به سم حشره کش نفوذی خیس و یا گیاه را هفته‌ای یکبار سمپاشی غدد یا علایم برطرف گردد. برگها در زمستان خشک می‌گردند: هوا گرم است گیاه را به محل خنک‌تری منتقل نمایید. برگهای زیرین زرد می‌شوند: نور کافی نیست گیاه را به محل پرنورتری منتقل نمایید. برگهای جدید فاقد رشد هستند: گیاه به کود دهی نیاز دارد. اگر کوددهی بطور منظم انجام می‌گردد ممکن است سردی هوا عامل آن باشد. برگها رنگ پریده‌اند: نور مستقیم زیاد است، گیاه به نور کافی نیاز دارد ولی اشعه مستقیم آفتاب بخصوص در ظهر به برگهای آن صدمه وارد می‌نماید. نقاط زنگ مانند روی برگها مشاهده می‌گردد: از مواد براق کننده استفاده شده است. برگها را با اسفنج مرطوب تمییز نمایید. کپک خاکستری روی برگها مشاهده می‌گردد: عامل آن قارچ بوتری تیس است که خود ناشی از هوای سرد و مرطوب است، گیاه را با سم قارچ کش سمپاشی نموده و به محل گرم منتقل نمایید. آبیاری را کاهش دهید و غبار پاشی را تا رفع علایم متوقف کنید."
{ "answer_start": [ 330 ], "answer_text": [ "نور کافی نیست" ] }
"چرا دچار فشار روانی می شویم؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C"
"فشار عصبی، تنیدگی یا استرس (به انگلیسی: stress) در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است. تنش و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده می‌شود. استرس یک فشار روانی و احساسی بیش از حد تحمل فرد است. در واقع استرس زمانی ایجاد می‌شود که ما نتوانیم با فشارهای کوچک کنار بیاییم. استرس در افراد مختلف متفاوت است، ممکن است عاملی برای فردی ایجاد استرس کند ولی در فرد دیگر، به هیچ عنوان استرس ایجاد نکند"
{ "answer_start": [ 229 ], "answer_text": [ "استرس زمانی ایجاد می‌شود که ما نتوانیم با فشارهای کوچک کنار بیاییم." ] }
"کدام کشور بزرگترین تولید کننده زعفران است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86"
"تقریباً تمام زعفران در کمربندی کشت می‌شود که به مدیترانه در غرب و مناطق کوهستانی کشمیر در شرق محدود است. سایر قاره‌ها به جز قطب جنوب، مقدار اندکی زعفران تولید می‌کنند. در سال ۱۹۹۱، تقریباً ۳۰۰ تن (۳۰۰۰۰۰ کیلوگرم) از تمام رشته‌ها و پودر به‌طور سالانه جمع می‌شوند،که ۵۰ تن (۵۰۰۰۰ کیلوگرم) زعفران با کیفیت است. ایران با فاصله زیاد، مهمترین تولیدکننده جهان است: در سال ۲۰۰۵ ایران ۲۳۰ تن (۲۳۰۰۰۰ کیلوگرم) رشته خشک شده تولید کرد که ۹۳٫۷ حجم تولید جهانی را تشکیل می‌داد؛ اکثر تولیدات ایران صادر می‌شوند. در همان سال، یونان با تولید ۵٫۷ تن (۵۷۰۰ کیلوگرم) در رده دوم قرار گرفت. مراکش و منطقه مورد جدال کشمیر، هر یک با تولید ۲٫۳ تن (۲۳۰۰ کیلوگرم) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. رده‌بندی تولید جهانی به ترتیب شامل ایران، یونان، مراکش، منطقه کشمیر، آذربایجان، اسپانیا و ایتالیا می‌باشد."
{ "answer_start": [ 308 ], "answer_text": [ "ایران" ] }
"کارگردان فیلم من کی هستم؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86_%DA%A9%DB%8C_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%9F_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B8)"
"من کی هستم (به انگلیسی: Who Am I) یک سینمایی محصول هنگ کنگ در ژانر کمدی و رزمی محصول سال ۱۹۹۸ به کارگردانی بنی چان و جکی چان که همچنین جکی چان نقش اصلی را بازی می‌کند. این فیلم در هنگ کنگ در تاریخ ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۹۸ منتشر شد. بازیگران: جکی چان به عنوان جکی چان aka "من کی هستم؟" میشل فر به عنوان کریستین استارک Mirai Yamamoto به عنوان یوکی اوساتو اد نلسون به عنوان ژنرال شرمن رون Smerczak به عنوان عامل مورگان CIA دیوید Vlok به عنوان مأمور مرگ مورگان مایک یان لامبرت به عنوان پیتر (مهاجم مورگان) رون اسمورنبورگ به عنوان مهاجم تکواندو هیتمن کوان یونگ به عنوان هیتمن Cai Li Fo مورگان یانیک مباللی به عنوان بابا واشینگتن شیشلو به عنوان رئیس بخش روستا تام پومپت به عنوان رئیس CIA افتخار سیمون به عنوان وزیر امور خارجهٔ سیا"
{ "answer_start": [ 107 ], "answer_text": [ "بنی چان و جکی چان" ] }
"ژنو متعلق به کدام کشور است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88"
"ژِنِوْ (به فرانسوی: Genève)(به انگلیسی: Geneva) دومین شهر پرجمعیت کشور سوئیس (پس از زوریخ) و پرجمعیت‌ترین شهر روماندی (بخش فرانسوی زبان سوئیس) و مرکز استان ژنو است. این شهر در ساحل دریاچه ژنو قرار دارد. ژنو میزبان بیشترین تعداد نهادهای بین‌المللی در جهان می‌باشد. در این شهر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و اروپایی زیادی قرار دارد. از مهم‌ترین سازمانهای بین‌المللی در این شهر، مقر اروپایی سازمان ملل متحد می‌باشد. همچنین دومین قطب اقتصادی کشور سوئیس و نهمین مرکز اقتصاد رقابتی جهان و سومین در اروپا بعد از لندن و زوریخ است. این شهر در سال‌های اخیر، یکی از بهترین شهرهای جهان بر پایه کیفیت زندگی به شمار می رود."
{ "answer_start": [ 71 ], "answer_text": [ "سوئیس" ] }
"کدام سنگ ها رسوبی هستند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C"
"سنگ رسوبی به سنگی گفته می‌شود که بر اثر ته‌نشین شدن مواد موجود در آب به وجود می‌آید. رودها مقدار زیادی مواد را با خود به دریاها و دریاچه‌ها می‌برند. این مواد به دلیل سنگینی به ته دریا می‌روند. روی هم قرار می‌گیرند و پس از سفت شدن سنگ‌هایی را به وجود می‌آورند که به آن‌ها سنگ‌های رسوبی گفته می‌شود. سنگ‌های رسوبی لایه‌لایه‌اند که رنگ یا جنس هر لایه با لایه دیگر متفاوت است.امکان دارد این نوع سنگ فسیل هم داشته باشد.ریگ، شن ، سنگ‌های آهکی و کنگلومرا نمونه‌هایی از سنگ‌های رسوبی هستند. سنگ‌های رسوبی تقریباً تمام سطح قاره‌ها را پوشش می‌دهند ولی به طور کلی ۸٪ از کل سنگ‌های پوسته را در بر می‌گیرند. سنگ‌های رسوبی فقط لایه نازکی روی پوسته هستند. مطالعه سنگ‌های رسوبی و این قشر نازک روی زمین اطلاعات زیادی دربارهٔ سطح به ما می‌دهد که برای مهندسی عمران مفید است به طور مثال در ساخت جاده‌ها، خانه‌ها، تونل‌ها، کانال‌های اب یا سازه‌ها ی دیگر. همچنین سنگ‌های رسوبی منبع مهمی برای منابع طبیعی مانند زغال سنگ، سوخت‌های فسیلی، آب یا سنگ‌های معدنی است. مطالعه سنگ‌های رسوبی منبع اصلی دست یافتن به تاریخچه زمین و تاریخچه حیات است."
{ "answer_start": [ 414 ], "answer_text": [ "ریگ، شن ، سنگ‌های آهکی و کنگلومرا" ] }
"eu3 مخفف چه کشوری؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C"
"سه کشور اروپایی (EU 3) یا سه کشور بزرگ اروپا (به انگلیسی: The EU Big Three)اصطلاحاً اشاره به ۳ کشور قاره اروپا یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا دارد. هر یک از این کشورها، به تنهایی قدرت جهانی به شمار می‌روند و در داخل و خارج اتحادیه اروپا از نفوذ زیادی برخوردارند. اکنون مرکزیت این ۳ کشور در تحولات اروپا غیرقابل‌انکار دانسته می‌شود. به طوری که در سال ۲۰۰۵ کریس پتن عضو کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا در مورد آن‌ها گفته بود: «من قصد اهانت به دیگر کشورها را ندارم، اما تا زمانی که فرانسه، آلمان و بریتانیا در قضیه نباشند، در موضوعات مهم اروپایی هیچ سیاستی وجود ندارد.» این ۳ کشور در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ طرف مذاکره ایران در موضوع هسته‌ای بودند و برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران تمایل داشتند"
{ "answer_start": [ 116 ], "answer_text": [ "فرانسه، آلمان و بریتانیا" ] }
"چه چیزی باعث هموروئید میشود؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1"
"بَواسیر یا هِموروئید (به انگلیسی: Hemorrhoid) به گشاد شدن رگ‌های وریدی در مجرای مقعدی می‌گویند که به کنترل مدفوع کمک می‌کنند. آن‌ها زمانی‌که متورم یا ملتهب می‌شوند «بیمارگونه» یا همان بواسیر می‌شوند. آن‌ها در حالت فیزیولوژیک خود مانند بالشتکی مرکب از مجرای سیاهرگی و بافت همبند عمل می‌کنند. علائم بواسیر بستگی به نوع آن دارد. بواسیر داخلی معمولاً همراه با خونریزی مقعدی بی‌درد است، اما بواسیر خارجی ممکن است علائم کمتری داشته‌باشد یا اگر ترومبوز باشد همراه با درد و تورم در ناحیه مقعد خواهد بود. بسیاری از مردم به اشتباه هرنوع علامت رخ‌داده در اطراف منطقه مقعدی-راست روده‌ای را «بواسیر» می‌دانند و دلایل جدی این علائم را نادیده می‌گیرند. اگرچه علت اصلی بواسیر ناشناخته است، تعدادی از عوامل که باعث بالا رفتن فشار درون شکمی می‌شوند، به‌ویژه یبوست، نقش اصلی را در رشد آن دارند."
{ "answer_start": [ 674, 698, 674 ], "answer_text": [ "تعدادی از عوامل که باعث بالا رفتن فشار درون شکمی می‌شوند، به‌ویژه یبوست، نقش اصلی را در رشد آن دارند.", "بالا رفتن فشار درون شکمی", "تعدادی از عوامل که باعث بالا رفتن فشار درون شکمی می‌شوند" ] }
"کدام کانی دارای عنصر سیلیسیم؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85"
"از نظر جرم، سیلیسیم سازندهٔ ۲۷٫۷ درصد از پوستهٔ زمین است و پس از اکسیژن دومین عنصر فراوان در پوسته‌است. سیلیسیم بیشتر در قالب پیچیدهٔ کانی‌های سیلیکات دیده می‌شود و کمتر به صورت سیلیسیم دی‌اکسید (سیلیس، بخش اصلی سازندهٔ ماسه) یافت می‌شود. بلورهای پالودهٔ سیلیسیم در طبیعت بسیار کمیابند. این پدیده از آنجا می‌آید که در دماهای بسیار بالا برای پیدایش جرم‌های درون منظومهٔ خورشیدی، دو عنصر سیلیسیم و اکسیژن بیشترین سازگاری را با یکدیگر دارند و کمتر دچار ناپایداری می‌شوند. کانی‌های سیلیکات - دربردارندهٔ سیلیسیم، اکسیژن و فلزهای واکنش پذیر - نزدیک به ۹۰ درصد جرم پوستهٔ زمین را از آن خود کرده‌اند."
{ "answer_start": [ 134, 143 ], "answer_text": [ "کانی‌های سیلیکات", "سیلیکات" ] }
" رنگ سال ۹۸ چیست؟"
"https://www.etelanews.com/fa/news/60739/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98"
"رنگ سال 98 در حقیقت هم زمان با ورود به سال جدید میلادی به مرجانی تغییر یافت، در حقیقت رنگ سال را مجله معروف پنتون به شکل هر ساله انتخاب میکند. رنگ مرجانی "Pantone 16-1546 Living Coral" که در زیر مشخص شده را میتوان ترکیبی از رنگ های صورتی و نارنجی دانست. این یک رنگ زنده و زندگی بخش است که میتواند آرامش را با خود به همراه بیاورد. رنگ سال گذشته میلادی، رنگ بنفش بود. پنتون برای انتخاب دقیق رنگ هر سال، یک تیم حرفه ای دارد که میزان استفاده از رنگ های گوناگون را رصد میکنند."
{ "answer_start": [ 58, 143 ], "answer_text": [ "مرجانی", "رنگ مرجانی" ] }
"ازکی وزرش در مدرسه اجباری شد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4"
"برای نمونه رقابت‌های شنا که در برابر هزاران نفر در یک استخر سرپوشیده ویژه مسابقات انجام می‌گیرد یک گونه از ورزش به‌شمار می‌رود در حالی که شنا در یک استخر معمولی یا در دریا یک تفریح شمرده می‌شود. رشته‌های فراوانی در ورزش وجود دارند و مردم زمان و هزینه زیادی را چه به عنوان شرکت‌کننده و چه به عنوان تماشاگر صرف ورزش می‌کنند. ورزش و ورزش کردن طی سالیان طولانی از قالب یک تفریح و سرگرمی به قالب یک حرفه و فعالیت درآمده‌است و تعداد بیشماری از ورزشکاران حرفه‌ای در سراسر جهان از طریق ورزش به ثروت رسیده‌اند. این یکی دیگر از ویژگی‌های ورزش به‌شمار می‌آید. امروزه ورزش زنان نیز جایگاه ویژه‌ای در مجامع بین‌المللی پیدا کرده‌است. واژهٔ ورزش که از دیرباز معنای تمرین و ممارست داشت به هنگام تصویب «قانون ورزش اجباری در مدارس» در ۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۶ خورشیدی به‌طور رسمی به معنای امروزی وارد قاموس واژگان دولتی ایران شده‌است. توسعهٔ ورزش‌ها با توجه به گذشتهٔ کامل آن‌ها، مطالب مهمی را دربارهٔ دگرگونی‌های اجتماعی و دگرگونی‌های خود ورزش‌ها آشکار می‌نمایند."
{ "answer_start": [ 717, 717 ], "answer_text": [ "۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۶", "۱۶ شهریور ماه ۱۳۰۶ خورشیدی" ] }
"در چه سالي امريكا به ليبي حمله كرد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C_(%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B1)"
"ر ۱۹ مارس ۲۰۱۱ مداخله نظامی در لیبی پس از قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت توسط ائتلافی از چند کشور در پاسخ به جنگ داخلی لیبی آغاز گردید. در ۱۹ مارس عملیات نظامی با شلیک بیش از ۱۱۰ موشک کروز توسط آمریکا و بریتانیا آغاز شد. نیروی هوایی فرانسه و نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا وظیفه پرواز بر تمام نقاط لیبی را داشتند. نیروی دریایی سلطنتی نیر محاصره دریایی را شروع نمود. حمله هوایی علیه تانک‌های ارتش لیبی اولین بار توسط نیروی هوایی فرانسه انجام شد. پس از ائتلاف اولیه توسط کشورهای بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، ایتالیا، نروژ، قطر، اسپانیا، بریتانیاو ایالات متحده مجموع کشورهای این ائتلاف به نوزده کشور رسید که در موارد جدیدتر کمک به اجرای منطقه پروازممنوع، انجام محاصره دریایی و ارائه تسلیحات لجستیکی بود. کشورهای متحد در پیاده سازی در منطقه پروازممنوع لیبی این مداخله تا اواخر اکتبر و تا مرگ معمر قذافی ادامه داشت و سپس ناتو در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱ به این عملیات پایان داد."
{ "answer_start": [ 10 ], "answer_text": [ "۲۰۱۱" ] }
"خفاش چگونه در تاریکی می بیند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B4"
"خفاش‌ها با داشتن ۱٬۲۴۰ گونه روی هم رفته حدود ۲۰ درصد از گونه‌های پستانداران را از آن خود کرده‌اند. دو دستهٔ اصلی برای خفاش‌ها وجود دارد. دستهٔ نخست بزرگ‌خفاش‌ها یا خفاش‌های میوه‌خوارند که در راهیابی نسبت به دیگر جانداران چندان ویژه نیستند گاهی به این جاندار روباه پرنده نیز می‌گویند. دستهٔ دوم مربوط به کوچک‌خفاش‌ها است این جانور برای پیدا کردن راه از روش پژواک‌یابی بهره می‌برد. نزدیک به ۷۰٪ خفاش‌ها حشره خوارند. باقی‌ماندهٔ آن‌ها معمولاً میوه‌خوارند. تنها گروه‌های اندکی از خفاش‌ها مانند خفاش ماهی‌خوار از جانورانی به جز حشرات تغذیه می‌کند. همچنین خفاش خون‌آشام تنها انگل پستاندار است. خفاش‌ها در سراسر جهان پراکنده‌اند و نقش زیستی مهمی در پاکسازی گلها از حشرات و پراکنده کردن دانهٔ میوه‌ها در زمین دارند. بسیاری از گیاهان گرمسیری برای پراکنده کردن دانه هایشان کاملاً به خفاش‌ها وابسته‌اند. کوچکترین خفاش، خفاش خوک‌بینی کیتی است که قد آن ۲۹ تا ۳۴ میلی متر و سنگینی آن ۲ تا ۲٫۶ گرم است و اگر بال‌هایش باز باشد طول آن به ۱۵ سانتی متر می‌رسد. البته هنوز بحث است که کوچکترین پستاندار حشره‌خوار اتروسک است یا خفاش‌های خوک‌بینی کیتی. بزرگترین گونهٔ خفاش‌ها، مربوط به زیرگونه‌های روباه پرنده و بزرگ روباه پرنده طلایی تاجدار است. سنگینی این خفاش ۱٫۶ کیلوگرم است و پهنای آن هنگامی که بال‌هایش باز است به ۱٫۷ متر می‌رسد. خفاش‌های حشره خوار، شب‌ها غذای خود را شکار می‌کنند. اما خفاش‌های میوه خوار سحرگاه و نزدیک غروب به جستجوی غذا می‌روند. آن‌ها برای پیدا کردن میوه و شیرهٔ درختان مورد علاقه‌شان از حس بینایی و بویایی خود بهره می‌برند. خفاش جانوری اجتماعی است. آن‌ها در دسته‌های بزرگ در غارها یا روی درختان، بیتوته می‌کنند. خفاش‌هایی که در شب پرواز می‌کنند، مسیر و جای دقیق طعمهٔ خود را بوسیلهٔ فرستادن امواج صوتی و دریافت بازتاب آن، پیدا می‌کنند. با این روش خفاش‌ها می‌توانند اجسام متحرک مانند حشرات و بی حرکت مانند درخت را شناسایی کنند."
{ "answer_start": [ 1580, 1551, 1588 ], "answer_text": [ "بوسیلهٔ فرستادن امواج صوتی و دریافت بازتاب آن،", "مسیر و جای دقیق طعمهٔ خود را بوسیلهٔ فرستادن امواج صوتی و دریافت بازتاب آن، پیدا می‌کنند.", "فرستادن امواج صوتی و دریافت بازتاب آن" ] }
"چه غذایی برای خرگوش خوب است؟"
"https://www.bbc.com/persian/magazine-49879427"
"احتمالا بچه‌ها بارها باگز بانی را دیده‌اند که در حال جویدن هویج می‌گوید: "چه خبر داک؟" اما واقعیت این است که هویج خوردن بیش از حد برای خرگوش‌ها ضرر دارد. هویج سرشار از قند است و فقط باید گاه و گداری آن را به خرگوش‌ها داد. غذای اصلی خرگوش علوفه است‌ و اندازه آن به جثه حیوان بستگی دارد. علوفه دندان‌های خرگوش (که مرتب رشد می‌کند) را حفظ می‌کند و شکم آن‌ها را سالم نگه می‌دارد."
{ "answer_start": [ 239 ], "answer_text": [ "علوفه" ] }
"مزایای طناب زدن چیست؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C"
"کتر کوپر، مؤسس انجمن تحقیقات هوازی در دالاس تگزاس و همچنین ابداع‌کننده سیستم امتیاز تأثیر ورزش‌های متفاوت می‌گوید: امتیاز طناب‌زدن از هیچ ورزش دیگری کمتر نیست. در حال حاضر میلیون‌ها نفر زن و مرد، پیر و جوان در تمام دنیا به طناب بازی مشغول اند و از آن لذت می‌برند. طناب بازی فعالیتی است که به شکل ساده اش برای کودکان ۴ تا ۵ سال و به صورت پیشرفته اش برای قهرمانان ورزشی مناسب است. در سال ۱۹۸۰ میلادی سازمان بین‌المللی طناب بازی و انجمن طناب بازی کانادا تأسیس شد و در سال ۱۹۹۱ میلادی فدراسیون جهانی طناب بازی تشکیل گردید. از آنجا که طناب‌بازی هم ورزشی هوازی‌ست و هم در حرکت پاها هماهنگی ایجاد می‌کند، در میان ورزشکاران حرفه‌ای به ویژه بوکسورها و کشتی‌گیران رواج دارد. تکنیک‌های پرش از روی طناب نسبت به سایر فعالیت‌های ورزش حرفه‌ای به سادگی آموخته می‌شود و از این رو افراد به صورت فردی یا گروهی، در سنین مختلف و با تناسب اندام متفاوت می‌توانند در آن شرکت کنند. بیشترین اثربخشی طناب‌بازی به عنوان ورزش در حالتی‌است که با دیگر فعالیت‌های هوازی نظیر پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و دویدن به شکل روزمره همراه شود."
{ "answer_start": [ 531, 764 ], "answer_text": [ "طناب‌بازی هم ورزشی هوازی‌ست و هم در حرکت پاها هماهنگی ایجاد می‌کند،", "افراد به صورت فردی یا گروهی، در سنین مختلف و با تناسب اندام متفاوت می‌توانند در آن شرکت کنند." ] }
" شهاب سنگ ها از چه چیزی تشکیل شده اند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF"
"شهاب‌سنگ‌ها بیشتر از سنگ و فلز ساخته شده‌اند. این اجرام هنگامی که به درون جو زمین می‌آیند، از روی پهنای زیادشان از جو می‌گذرند و دهانه‌ها و پستی و بلندیهای گوناگونی را از خود بر جای می‌گذارند. برای نمونه دهانهٔ بارینجر در آریزونا و دهانهٔ وردفورت در آفریقای جنوبی. ارزش بررسی شهاب سنگ‌ها برای یافتن زمان پیدایش زمین، سامانه خورشیدی (شمسی) و در نهایت یافتن زمان پدیدآمدن همگی کیهان نهفته‌است. همچنین می‌توان از آن‌ها برای یافتن ساختار شیمیایی بخش‌های گوناگون سیارهٔ زمین و سایر سیاره‌های سنگی بهره برد. فرایندهایی را که مایه ساخت این سیاره‌ها شده‌اند و حتی فرایندهای ساخت هسته، پوستهٔ نخستین، فرایند جداسازی عنصری در گوشتهٔ آغازین که فرایند ارزشمندی چون پیدایش زندگی است به خوبی بررسی کرد. با بررسی شهاب سنگ‌های فلزی (آهنی) و بررسی‌های لرزه‌نگاری بود که دانشمندان تا اندازه ای ساختار هستهٔ زمین را ارزیابی و اندازه‌گیری کردند."
{ "answer_start": [ 12, 21 ], "answer_text": [ "بیشتر از سنگ و فلز", "سنگ و فلز" ] }
"چند نفر از سیگار سرطان می گیرند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1"
"استعمال دخانیات سالانه عامل ۲۲ درصد از کل مرگ و میرهای ناشی از سرطان (حدود ۱٫۷ میلیون نفر) در جهان است که تقریباً یک میلیون نفر از این قربانیان بر اثر ابتلا به سرطان ریه ناشی از مصرف سیگار می‌میرند. تنباکو حاوی حدود ۶۰۰ ماده است که بسیاری از آن‌ها نیز در سیگار و قلیان یافت می‌شود. به گفته انجمن ریه آمریکا، هنگامی که این مواد شروع به سوختن می‌کند، بیش از ۷۰۰۰ مواد شیمیایی تولید می‌شود. بسیاری از این مواد شیمیایی سمّی هستند و دست‌کم ۶۹ مورد از آن‌ها با سرطان ارتباط دارند. مدت‌ها تصور می‌شد که وجود قیر و دیگر مواد شیمیایی در تنباکو، دلیل اصلی بروز سرطان در افراد سیگاری می‌باشد اما امروزه ثابت شده‌است که نیکوتین نیز خاصیت سرطان‌زایی دارد. به این دلیل که این ماده جلوی عملکرد طبیعی بدن به منظور دفع کردن سلول‌های آسیب دیده را که ممکن است در آینده سرطانی شوند می‌گیرد، مصرف نیکوتین سرطان‌زا است. با این حال، دانشمندان در تحقیقات خود کشف کرده‌اند که مکانیسم سرطان زایی در نیکوتین پیچیده‌تر از این است.سیگار میل جنسی را در افراد کاهش میدهد و باعث پوسیدگی دندانها میشود...سیگار دارای هزاران ماده سمی و سرطان زا میباشد...یبوست از دیگر عوارض مصرف سیگار است...شخص را دچار بی اشتهایی میکند.."
{ "answer_start": [ 70, 75 ], "answer_text": [ "حدود ۱٫۷ میلیون نفر", "۱٫۷ میلیون نفر" ] }
"چه تیمی برنده نخستین جام در جام آسیا شد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%DB%B9%DB%B1%E2%80%93%DB%B1%DB%B9%DB%B9%DB%B0"
"جام برندگان جام آسیا یا جام حذفی آسیا سال ۹۱–۱۹۹۰ نخستین دوره مسابقات فوتبال قاره‌ای برای برندگان جام حذفی کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا بود. در پایان این مسابقات تیم پرسپولیس ایران در دو بازی رفت و برگشت المحرق بحرین را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و قهرمان این رقابت ها شد."
{ "answer_start": [ 168, 172 ], "answer_text": [ "تیم پرسپولیس ایران", "پرسپولیس ایران" ] }
"کنه ها کی جفت گیری می کنند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%87"
"کنه‌ها انگل‌هایی هستند که از خون سایر جانوران تغذیه می‌کنند. زندگیشان را به صورت تخم شروع می‌کنند که در تابستان به صورت لارو از تخم خارج و به نوک علف‌ها و دیگر گیاهان کوتاه می‌خزند. آن‌ها منتظر می‌مانند تا جانور خون‌گرم بعدی برسد. سپس، روی آن محکم می‌چسبند، به درون پوست نفوذ و شروع به مکیدن خون می‌کنند. زمانی که حریصانه بلعیدند تا به ده برابر اندازهٔ عادی‌شان رسیدند، از میزبان جدا می‌شوند. پاییز و زمستان را استراحت می‌کنند و در بهار به صورت شفیره دگردیسی پیدا می‌کنند و دوباره برای یک غذای خون‌گرم منتظر می‌مانند. این بار وقتی غذا می‌خورند، می‌افتند و بالغ می‌شوند و در زیر بوته‌های کوتاه برای میزبانی بزرگ، اغلب آهو، گوزن شمالی یا انسان منتظر می‌مانند. مادامی که روی بدن جانور میزبان هستند، کنه‌های نر و ماده یکدیگر را پیدا و جفت‌گیری می‌کنند. کنه نر به زودی می‌میرد، در حالی که ماده، مملو از تخم‌های بارورشده، زمستان را می‌گذارند و در بهار آینده تخم‌گذاری می‌کند."
{ "answer_start": [ 658 ], "answer_text": [ "مادامی که روی بدن جانور میزبان هستند" ] }
"چرا اسم کهکشان راه شیری است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C"
"کهکشانِ راهِ شیری، کهکشانی است که منظومه شمسی در آن قرار دارد. این کهکشان پیش تر به کهکشان راه «الهام» معروف بوده است. در آسمانی صاف و تاریک و به دور از آلودگی نوری، این کهکشان به صورت نوار شیری‌ رنگی در پهنهٔ آسمان دیده می‌شود. این نوار در واقع از میلیارد‌ها ستاره تشکیل شده‌ است که (چشم غیرمسلح) قادر به تفکیک آن‌ها نیست. به احتمال زیاد راه شیری کهکشانی از نوع مارپیچی است. کرهٔ زمین به عنوان عضوی از منظومه شمسی، در یکی از بازوهای مارپیچی آن قرار دارد. چون ما از درون صفحهٔ کهکشانی به آن می‌نگریم، آن را به این صورت می‌بینیم. اما بهتر است بدانیم ما هیچ عکس و مدرکی از شکل واقعی کهکشان‌مان نداریم و از دور و اطراف شکل این کهکشان را حدس می‌زنیم. دلیل انکه هیچ عکسی از راه شیری نداریم این است که تا به حال هیچ ماهواره ای از ان خارج نشده است که عکسی به ما ارسال کند."
{ "answer_start": [ 166, 119 ], "answer_text": [ "این کهکشان به صورت نوار شیری‌ رنگی در پهنهٔ آسمان دیده می‌شود", "در آسمانی صاف و تاریک و به دور از آلودگی نوری، این کهکشان به صورت نوار شیری‌ رنگی در پهنهٔ آسمان دیده می‌شود." ] }
"آمریکا در کشورهای دیگرچند پایگاه نظامی دارد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7"
"به گزارش وزارت دفاع آمریکا که تحت عنوان Base Structure Report در سال ۲۰۰۷ منتشر شده‌است: آمریکا در ۳۹ کشور پایگاه بزرگ نظامی و در ۱۴۰ کشور ایستگاه‌های نظامی دارد. آمریکا به استثنای خاک خود در پنج قاره جهان جمعاً ۸۵۰ پایگاه نظامی دارد. این کشور درخاک خود نیز به‌طور رسمی ۵۳۰۰ پایگاه نظامی دارد. برابر گزارش مرکز پژوهش‌های بین‌المللی کندی، آمریکا در حال حاضر ۷۰۰ تا ۸۰۰ پایگاه زمینی، دریایی، هوایی و جاسوسی در خارج از آمریکا دارد. به‌طور مشخص ۷۳۷ پایگاه در ۱۳۰ کشور خارجی قرار دارند که تعدادی از آنها اردوگاه‌های موقت هستند. تعداد مراکز و پادگانهای ارتش آمریکا در خاک آن کشور به ۶۰۰۰ می‌رسد."
{ "answer_start": [ 212, 357, 441 ], "answer_text": [ "۸۵۰", "۷۰۰ تا ۸۰۰", "۷۳۷" ] }
"ایران چه قدر نفت دارد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"
"بر پایه برآوردها ایران رتبه نخست گاز طبیعی با ۱۸٫۳٪ گاز جهان و رتبه سوم نفت جهان با ۱۵۸٫۷ میلیارد بشکه نفت شامل ۹٫۳٪ نفت جهان که عمر آن‌ها بیشتر از صد سال برآورد می‌شود، است. همچنین ایران ۷٪ معادن جهان را دارا می‌باشد. ارزش معادن ایران ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است که در صورت سرمایه‌گذاری این عدد افزایش می‌یابد. اکثر معادن ایران محوطه باز و در کلاس جهانی هستند. مانند معدن مس سرچشمه با ۱٫۲ میلیارد تن با گرید ۰٫۷٪، معدن روی انگوران با ذخیره باقی‌مانده ۹ میلیون تن با گرید ۳۵٪، معدن روی مراغه با ۱۶۰ میلیون تن گرید ۲٪، معدن سنگ آهن سنگان با ذخیره ۱٫۲ میلیارد تن (رتبه نهم جهان) و معدن گل گهر سیرجان با ۱ میلیارد تن (رتبه دهم جهان). ایران کشوری است با ذخایر غنی زیر زمینی."
{ "answer_start": [ 84, 84, 112 ], "answer_text": [ "۱۵۸٫۷ میلیارد بشکه نفت شامل ۹٫۳٪ نفت جهان", "۱۵۸٫۷ میلیارد بشکه", "۹٫۳٪ نفت جهان" ] }
"ادویه کاری از چه تشکیل شده است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C"
"دویه کاری، (به انگلیسی: Curry powder) ادویه‌ای است که معمولاً در آشپزی هندی کاربرد دارد و معمولاً ترکیب چند پودر دیگر است. با پیشرفت ارتباطات و آگاهی مردم از فرهنگ و تمدن دیگر کشورها در اکثر کشورها از این ادویه در تهیه غذاهای مختلف و در پخت غذاهایی که نیاز به ادویه خاص ندارند، استفاده می‌کنند. پودر کاری اگرچه به صورت یک ادویه مجزا فروخته می‌شود، ولی ترکیبات آن در کشورها و ملل مختلف، متفاوت است؛ اما به‌طور کلی می‌توان گفت: مخلوطی است از زردچوبه، دارچین، سیر، هل، زیره و گشنیز است. اما عنصر اصلی پودر کاری در تمام کشورها زردچوبه‌است که موجب رنگ زیبا و خاصیت فوق‌العاده آن می‌شود. پودر کاری به دلیل وجود کورکومین که عامل ضدالتهاب و یک آنتی‌اکسیدان قوی است، موجب کاهش التهاب مفاصل می‌شود. حتی ممکن است این عنصر ژن ناقل سرطان پستان را غیرفعال کند و روند پیشرفت سرطان پروستات و سرطان روده بزرگ را کاهش دهد."
{ "answer_start": [ 440 ], "answer_text": [ "زردچوبه، دارچین، سیر، هل، زیره و گشنیز" ] }
"تهران در زمستان چند روز وارونگی هوا دارد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C_(%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)"
"وارونگی دما یا وارونگی گرمایی یا اینورژن به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن برخلاف حالت طبیعی با افزایش ارتفاع دما نیز زیاد می‌شود و در این شرایط درجه حرارت پائین جو کمتر از طبقه فوقانی می‌باشد. وارونگی دما معمولاً باعث به دام افتادن آلودگی هوا در ارتفاع نزدیک زمین می‌شود. عوامل زیر موجب می‌شود که هنگام شب تشعشع (از زمین) شدید شده و سطح زمین به سرعت حرارت خود را از دست دهد و خیلی زود سرد شود و وارونگی دما پدید آید. وجود هوای سرد و خشک که باعث جذب تشعشع جزئی حرارت زمین می‌گردد. آسمان صاف و بدون ابر که عمل تشعشع را سرعت می‌بخشد. هوای آرام و بدون باد که باعث عدم تداخل هوای سرد و گرم شود. طبق آماری که در طول ۵ سال از ایستگاه مهرآباد تهران گرفته شده‌است، بیشترین میزان ارتفاع وارونگی دما در فصل پاییز ۴۱۹ متر، در فصل زمستان ۴۰۴ متر، در بهار ۳۵۴ متر و در تابستان ۳۸۴ متر بوده‌است. همچنین میانگین مدت زمان وارونگی دما ۲۳۹ روز بوده‌است که در بهار، ۵۷ روز، در تابستان ۶۱/۲ روز، در پاییز ۵۸ روز و در زمستان ۶۱/۲ روز بوده‌است. هوای شهر مشهد بیش از ۲۷۰ روز در سال در حالت وارونگی قرار دارد."
{ "answer_start": [ 877, 877 ], "answer_text": [ "۶۱/۲ روز", "۶۱/۲" ] }
"چه کسی آیین بودایی را بنیان نهاد؟ "
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C"
"آیین بودا یا آیین بودایی، بوداگرایی یا بودیسم (به انگلیسی: Buddhism) یکی از دین‌های هندی با ۵۰۰ میلیون پیرو در سراسر جهان است. این دین برپایه فلسفه‌ای مبتنی بر آموزه‌های سیدارتا گوتاما که در حدود ۵۶۶ (پیش از میلاد) تا ۴۸۶ (پیش از میلاد) می‌زیسته، است. آیین بودا به تدریج از هندوستان به سراسر آسیا، آسیای میانه، تبت، سریلانکا، یمن، آسیای جنوب شرقی و نیز کشورهای خاور دور مانند چین، مغولستان، کره و ژاپن راه یافت. آیین بودایی به عنوان دین پاکان در نظر گرفته می‌شود و با ۵۰۰ میلیون پیرو یکی از ادیان اصلی جهان به‌شمار می‌آید. آیین بودا بیشتر بر کردار نیک، پرهیز از کردار بد و ورزیدگی ذهنی تأکید دارد. آماج این ورزیدگی‌ها پایان دادن به چرخه تولد مجدد یا سمساره است که از طریق بیداری یا درک واقعیت راستین، رسیدن به رهایی یا نیروانا صورت می‌گیرد. اخلاقیات بودا گرایانه بر دو اصل بی‌گزندی و رواداری برپا شده‌است. آثار نوشتاری بوداگرایی بسیارند و بخش ارزنده‌ای از ادبیات دینی جهان به‌شمار می‌روند."
{ "answer_start": [ 170 ], "answer_text": [ "سیدارتا گوتاما" ] }
"کدام کشورها بیشترین مبتلایان به فشار خون را دارند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7"
"کشورهایی با جمعیت بالا از جمله چین، هند، ایالات متحده، روسیه و اندونزی دارای بیشترین میزان ابتلا به فشار خون بالا بین سایر کشورها هستند و بر اساس آمارها، بیش از سه و نیم میلیارد از جمعیت مردم جهان در آستانه فشار خون بالا قرار دارند و در حدود ۸۷۰ میلیون انسان در سراسر جهان دارای بیماری فشار خون بالا هستند. کارشناسان افزایش فشار سیستولیک را یکی از عوامل جدی مرگ و میر در عصر حاضر می‌دانند که می‌توان با تنظیم رژیم غذایی، انجام ورزش منظم، خودداری از مصرف نمک به میزان زیاد، تنفس عمیق، تناسب اندام و نیز مصرف دارو تحت نظارت پزشک تا حد بالایی کنترل کرد افزایش نگران‌کننده فشار خون بالا بر اساس تجزیه و تحلیل از ۸ میلیون فرد بزرگسال از ۱۵۴ کشور مختلف جهان بدست آمده‌است و این تحقیقات در مجله انجمن پزشکی آمریکا به چاپ رسیده‌است."
{ "answer_start": [ 0, 31 ], "answer_text": [ "کشورهایی با جمعیت بالا از جمله چین، هند، ایالات متحده، روسیه و اندونزی", "چین، هند، ایالات متحده، روسیه و اندونزی" ] }
"کارگردان فیلم چه سرسبز بود دره من؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B2_%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D9%85%D9%86"
"چه سرسبز بود درهٔ من (به انگلیسی: How Green Was My Valley) فیلمی سیاه و سفید به کارگردانی جان فورد در ژانر درام و خانوادگی است که از رمانی به همین نام از ریچارد لولین اقتباس شده‌است. این فیلم نامزد ده جایزه اسکار شد و پنج مورد از آن‌ها شامل بهترین فیلم را برد. در سال ۲۰۰۵ نشریه بریتیش فیلم، دره من چه سرسبز بود را جزو برترین فیلم‌های تاریخ اسکار قرار داد؛ زیرا این فیلم همشهری کین و شاهین مالت را از دور رقابت خارج کرد. داستان فیلم هیو مورگان ۱۲ ساله با خانواده‌اش ــ که کارگر معدن هستند ــ در دره‌ای سرسبز و آرام زندگی می‌کند. اما، هم‌زمان با رشد و تغییر هیو، زندگی بیرون نیز به‌شدت در حال تغییر است"
{ "answer_start": [ 90 ], "answer_text": [ "جان فورد" ] }
"چرا ادرار دفع نمی شود؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1"
"حتباس ادرار (به عربی: احتباس البول/حبس البول) یا شاش‌بند به عدم قابلیت دفع ادرار گفته می‌شود. این عارضه از اصلی‌ترین علایم هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات است. از دیگر دلایل ایجاد احتباس ادراری می‌توان به انواع عفونت، مشکلات عصبی، یبوست و اثر برخی داروها و آمفتامین اشاره نمود. mbbs admission 2017 India [پیوند مرده]* این اختلال در سیستم ادراری بمعنی تخلیهٔ کم یا ناکامل مثانه است. گاه عضله‌های مثانه و اسفنکتر مثانه آزاد نشده و ادرار به سختی جریان پیدا می‌کند و باعث عدم تخلیه کامل مثانه می‌شود. ادرار باقی مانده می‌تواند منجر به ایجاد عفونت شود."
{ "answer_start": [ 123, 199 ], "answer_text": [ "هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات", "انواع عفونت، مشکلات عصبی، یبوست و اثر برخی داروها و آمفتامین" ] }
"چرا صاعقه به زمین برخورد میکند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%87"
"صاعِقِه، آذَرَخَش یا تُندَر پدیده‌ای طبیعی بر اثر برخورد ابرهای دارای بارهای ناهم نام، واکنش‌های الکتریکی شدیدی به صورت نور تولید می‌گردد که با صدای شدیدی به نام رعد همراه است. در اثر برخورد ذرات آب یک جبهه هوای گرم به ذرات یخ یک جبهه هوای سرد، الکتریسته ساکن بوجود می‌آید که نسبت به زمین دارای بارالکتریکی منفی بوده و در صورتی که فاصله منبع جریان الکتریکی نسبتاً‌نزدیک به سطح زمین باشد، صاعقه بروز می‌کند. در رعد و برقهای شدید معمولاً‌بیشترین تخلیه الکتریکی صورت می‌گیرد. در جریان آذرخش اندکی از نیتروژن هوا به آمیخته‌ای نیتریدی در آب دگرگون می‌شود. آذرخشی که بین ابر و زمین است بیشتر از ابر به زمین می‌زند (رعد منفی) ولی در برخی موارد نادر هم رعد از زمین به ابر می‌زند (رعد مثبت). در این حالت (رعد مثبت) زمین دارای بار منفی است و ابر دارای بار مثبت. به رعد پیشگام و کوب برگشتِ آن در تخلیه الکتریکی اَبربه‌زمین «کوب آذرخش» گفته می‌شود. درخشندگی شدیدی که در آخرین مرحله هر کوب آذرخش ناشی از تخلیه الکتریکی اَبربه‌زمین، از زمین به سوی پایه اَبر بالا می‌رود کوب برگشت یا کوب اصلی می‌گویند."
{ "answer_start": [ 177 ], "answer_text": [ "در اثر برخورد ذرات آب یک جبهه هوای گرم به ذرات یخ یک جبهه هوای سرد، الکتریسته ساکن بوجود می‌آید که نسبت به زمین دارای بارالکتریکی منفی بوده و در صورتی که فاصله منبع جریان الکتریکی نسبتاً‌نزدیک به سطح زمین باشد، صاعقه بروز می‌کند." ] }
"چرا امریکا به خلیج فارس امد؟"
"https://www.bbc.com/persian/iran-48172991"
"مقام‌های ارشد دولت آمریکا گفته‌اند که اعزام ناوگروه "یواس‌اس آبراهام لینکلن" به آب‌های خلیج فارس در واکنش به "تحرکات و رفتار‌های نگران‌کننده ایران" صورت می‌گیرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا که در راه اروپا برای دیدار با چند وزیر خارجه اروپایی است، در هواپیما به خبرنگاران گفته است ایالات متحده که شاهد افزایش تحرکات ایران در منطقه بوده‌اند و اعزام ناوگروه آبراهام لینکلن به خلیج فارس به همین دلیل است. او تاکید کرد که هر حمله‌ای به منافع آمریکا در منطقه را از چشم ایران می‌بیند و افزود حتی اگر گروه‌هایی مثل حزب‌الله (لبنان) یا حوثی‌ها (یمن) چنین اعمالی انجام دهند آمریکا، ایران را مقصر می‌داند."
{ "answer_start": [ 97, 284, 305 ], "answer_text": [ "در واکنش به \"تحرکات و رفتار‌های نگران‌کننده ایران\"", "ایالات متحده که شاهد افزایش تحرکات ایران در منطقه بوده‌اند و اعزام ناوگروه آبراهام لینکلن به خلیج فارس به همین دلیل است.", "افزایش تحرکات ایران در منطقه" ] }
"چه افرادی تحریم شدند؟"
"https://www.bbc.com/persian/iran-51229645"
"وزارت خزانه‌‎داری آمریکا شش شرکت و دو فرد را به فهرست تحریم‌های خود علیه ایران اضافه کرده است. چهار شرکت از شش شرکتی که هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند با شرکت ملی نفت ایران در ارتباط هستند. یک فرد ایرانی به نام علی بایندریان و یک شهروند چین هم به دلیل ارتباط با صنایع پتروشیمی ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند. از میان شرکت‌های تحریم‌شده، چهار شرکت در هنگ‌کنگ ثبت شده‌اند، یک شرکت چینی است و یک شرکت دیگر در امارات متحده عربی است."
{ "answer_start": [ 195 ], "answer_text": [ "یک فرد ایرانی به نام علی بایندریان و یک شهروند چین" ] }
"رحلت پیامبر در چه روزی بود؟"
"https://www.delgarm.com/scientific/do-you-know/177627-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%9F"
"28 ماه صفر سال روز رحلت سید انبیاء و برترین آفریده خدا محمد مصطفی (صلی الله علیه و اله و سلم) است. وجود مقدسی که خداوند متعال تمام جهان را به یمن او و عترت پاکش آفرید و نور او اول مخلوق خداوند است. پیامبری که خداوند حکیم بارها در قرآن کریم او را ستوده است. سخن در فضایل و مناقب آن حضرت بسیار است،اما آنچه در این مقام باید گفت عظمت مصیبت خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) است؛ تا آنجا که امام باقر (علیه السلام) در روایتی چنین می فرماید: «من أصیب بمصیبة فلیذکر مصابه بالنبی (صلی الله علیه و آله) فانه من أعظم المصائب» (کافی ج۳ ص۲۲۰ ) هر کس به مصیبتی گرفتار شد، پس باید مصیبت خود را نسبت به پیامبر الانبیاء (صلی الله علیه و آله) بیاد آورد پس همانا که مصیبت پیامبر از بزرگترین مصیبتهاست."
{ "answer_start": [ 0 ], "answer_text": [ "28 ماه صفر" ] }
" کدام کشورها همسایه ی غربی ایران هستند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"
"ایران، با پانزده کشور همسایه است که این همسایگی در مرز های زمینی و دریایی است. زمینی با هفت کشور و دریایی با هشت کشور همسایه است. از شرق با پاکستان، افغانستان و ترکمنستان، از شمال با روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از غرب با ترکیه و عراق و از جنوب با کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات و عمان همسایه است."
{ "answer_start": [ 239 ], "answer_text": [ "ترکیه و عراق" ] }
"چه سبزی هایی هایی اسید معده را کم میکند؟"
"https://nabzema.com/47931/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%9F"
"تعدادی از عوامل بر سطح اسید معده، از جمله رژیم غذایی تاثیر می گذارد، بنابراین ممکن است لازم باشد تا یک رژیم غذایی کم سدیم، برای اجتناب از موارد تشدید کننده اسید معده را در پیش گیرید. افراد مبتلا به ریفلاکس معده باید در انتخاب میوه و مواد غذایی دقت کنند. به طور معمول، این حالت بسته به جلوگیری از انتقال مواد غذایی در معده از حرکت به مری است. به غیر از مرکبات، انواع میوه هایی که باعث کاهش و یا رفع اسید معده می شود شامل طیف وسیعی از میوه ها هستند: سبزیجات و میوه هایی مانند هویج، کلم بروکلی، فلفل قرمز / سبز، آب کلم، انگور، زردآلو و کیوی حاوی ویتامین C بالا هستند، به منظور کمک به حفاظت از پوشش معده و روده بسیار مناسب هستند."
{ "answer_start": [ 448, 474 ], "answer_text": [ "سبزیجات و میوه هایی مانند هویج، کلم بروکلی، فلفل قرمز / سبز، آب کلم، انگور، زردآلو و کیوی", "هویج، کلم بروکلی، فلفل قرمز / سبز، آب کلم، انگور، زردآلو و کیوی" ] }
"نام ماه های شمسی از کجا هستند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C"
"گاه‌شماری هجری خورشیدی یا هجری شمسی بر پایهٔ گاه‌شماری جلالی با مبدأ هجری است. آغاز سال خورشیدی برابراست با نخستین روز بهار. گاه‌شماری هجری خورشیدی، اکنون در کشورهای ایران و افغانستان گاه‌شمار رسمی است. این گاه‌شماری در ایران با تصویب مجلس شورای ملی در ۱۱ فروردین ۱۳۰۴، گاه‌شمار رسمی ایران اعلام شد. نام دوازده ماه تقویم خورشیدی در ایران، نام‌های امشاسپندان و دیگر الهه‌های کیش زرتشتی است."
{ "answer_start": [ 339 ], "answer_text": [ "نام‌های امشاسپندان و دیگر الهه‌های کیش زرتشتی" ] }
"چگونه اسپرم تولید می شود؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85"
"اِسپِرم به سلول های جنسی جانور نر می‌گویند که در غده‌های جنسی تولید می‌شود. واژه اسپرم برگرفته از واژه یونانی اسپرما (به یونانی: σπέρμα) به معنای دانه یا بذر است. اسپرم یا اسپرماتوزوآی بالغ، سلول جنسی (گامت) جنس نر در بیشتر جاندارانی است که به روش جنسی بارور می‌شوند. اسپرم تک‌دسته است و برای تحرک خود فروکتوز را که در منی وجود دارد، در میتوکندری‌های خود می‌سوزاند و به انرژی تبدیل می‌کند. در انسان اسپرم در بیضه آغاز به ساخته‌شدن می‌کند و پس از تکامل در اپیدیدیم، با منی از بدن خارج می‌شود. اشکال در ساخت یا آزادسازی اسپرم می‌تواند موجب ناباروری مردان شود. در واقع تولید اسپرم یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین فرایندها در بدن است که با تخصصی شدن سلول‌های جنسی اولیه در دوران جنینی آغاز می‌شود و بعد با اسپرم‌سازی و تمایز اسپرم در بیضه‌ها در دوران بلوغ ادامه پیدا می‌کند."
{ "answer_start": [ 391, 400 ], "answer_text": [ "در انسان اسپرم در بیضه آغاز به ساخته‌شدن می‌کند و پس از تکامل در اپیدیدیم، با منی از بدن خارج می‌شود.", "اسپرم در بیضه آغاز به ساخته‌شدن می‌کند و پس از تکامل در اپیدیدیم، با منی از بدن خارج می‌شود." ] }
" قاهرکی نمایش داده شد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1_%DB%B3%DB%B1%DB%B3"
"قاهر اف-۳۱۳ یک هواپیمای جنگنده به گفته نظامیان ایران نسل پنجم سبک با قابلیت پشتیبانی نزدیک است که توسط سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در دست توسعه است. پروژه ساخت جنگنده قاهر پروژه‌ای برای ساخت نوعی جت جنگندهٔ تک‌سرنشین و پنهان‌کار در ایران است که همه مراحل طراحی و ساخت جنگنده قاهر اف-۳۱۳ را دانشمندان و متخصصان ایرانی انجام دادند. اولین پیش‌نمونه یا ماکت آن در ۱۴ بهمن ۱۳۹۱ توسط رئیس‌جمهور پیشین ایران محمود احمدی‌نژاد رونمایی شد. این جت جنگنده در روز ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ آزمایش‌های حرکت بر روی باند (تاکسی) را انجام داد و در بهمن ماه همان سال انجام تست فست تاکسی (سرعت‌گیری در باند تا پرواز) توسط سردار دهقان تأیید شد."
{ "answer_start": [ 364 ], "answer_text": [ "۱۴ بهمن ۱۳۹۱" ] }
"استهلال ماه چیست؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C"
"ماه‌های گاه‌شماری هجری قمری در هر سال ۱۲ عدد بر اساس ماه هلالی است که ۲۹روزه یا ۳۰روزه هستند. ماه هلالی یک دور چرخش کره ماه بر مدار خود مابین فاصله زمانی مشاهده دو هلال ماه است که طول متوسط آن ۲۹٬۵۳۰۵۹ روز (۲۹روز و ۱۲ساعت و ۴۴دقیقه و ۲٬۷۸ثانیه) است. باتوجه به طول سال قمری حقیقی (مجموع ۱۲ماه هلالی) برابر ۳۵۴٬۳۶۷۰۸ روز (۳۵۴روز و ۸ساعت و ۳۵٬۷۱۲ثانیه)، سال تقویمی آن ۳۵۴روزه (در سال‌های عادی) یا ۳۵۵روزه (در سال‌های کبیسه) است. در تقویم قمری هلالی تعداد روز ماهها ترتیب خاصی ندارد و حداکثر تا ۴ ماه ۳۰روزه و ۳ ماه ۲۹روزه نیز ممکن است پشت سر هم بیایند. اما در تقویم قمری قراردادی ماههای فرد ۳۰روزه و ماههای زوج ۲۹روزه تعیین شده و ماه آخر در سالهای کبیسه ۳۰روزه است. روز اول هر ماه در این گاه‌شماری معمولاً بر اساس مشاهده یا پیش‌بینی مشاهده‌پذیری هلال ماه نو در شامگاه روز ۲۹ یا ۳۰ ماه قبل، که آن را استهلال می‌نامند، تعیین می‌شود. این گاه‌شماری باتوجه به شیوه‌های مختلف تعیین اول ماه و تعداد روزهای ماه هر سال با عناوین گاه‌شماری هجری قمری هلالی، قراردادی و ام‌القری شناخته می‌شود."
{ "answer_start": [ 730, 711 ], "answer_text": [ "مشاهده‌پذیری هلال ماه نو در شامگاه روز ۲۹ یا ۳۰ ماه قبل", "مشاهده یا پیش‌بینی مشاهده‌پذیری هلال ماه نو در شامگاه روز ۲۹ یا ۳۰ ماه قبل" ] }
"محیط زیست شامل چه چیزهایی است؟"
"http://www.daneshchi.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/"
"به محیط و جایی که انسان در آن زندگی می‌کند محیط زیست گفته می‌شود. تمام درختان، موجودات زنده، رودخانه‌ها، طبیعت زیبا و حتی اجزای غیر زنده طبیعت محیط زیست را تشکیل می‌دهند. محیط زیست و طبیعت نعمتی است که خداوند مهربان به امانت در اختیار انسان قرار داده تا از آن بهره ببرد و نیازهای خود را تامین کند. زمانی که ما از زندگی شهری خسته می‌شویم و نیاز به تفریح داریم به دل طبیعت پناه می‌بریم تا با دیدن زیبایی‌های آن و گرفتن انرژی دوباره به زندگی روزمره خود ادامه دهیم. طبیعت و محیط زیست در برابر انسان‌ها بسیار بخشنده است و هر چه را که دارد در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. اما در دنیای امروز با استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، آلوده کردن محیط زیست، تخریب زیستگاه موجودات زنده به آن آسیب‌های زیادی وارد کرده‌ایم. ضررها و تخریب‌هایی که در طبیعت ایجاد می‌شود در زندگی و فعالیت‌های انسان‌ها نیز تاثیر می‌گذارد."
{ "answer_start": [ 66 ], "answer_text": [ "تمام درختان، موجودات زنده، رودخانه‌ها، طبیعت زیبا و حتی اجزای غیر زنده طبیعت" ] }
" پنج تن آل عبا شامل چه کسانی است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%B3%D8%A7"
"اصحاب کسا عبارتند از محمد پیامبر مسلمانان، علی، فاطمه، حسن و حسین که آیهٔ "انما یرید ﷲ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً":«همانا خداوند می‌خواهد تا ناپاکی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و شما را کاملاً پاک و طاهر گرداند.» دربارهٔ آنان است. ابوسعید خدری از پیامبر مسلمانان روایت کرد که این آیه دربارهٔ پنج تن است: خودم، علی، فاطمه، حسن و حسین است."
{ "answer_start": [ 21 ], "answer_text": [ "محمد پیامبر مسلمانان، علی، فاطمه، حسن و حسین" ] }
"استهبان جز کدام استان است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86"
"شهرستان اِستَهبان از شهرستان‌های استان فارس است. مرکز این شهرستان شهر استهبان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۶۸٬۸۵۰ نفر بوده‌است. شهرستان استهبان از سرزمین‌های شرق استان فارس است که شمال آن به نی ریز، جنوب آن به کوه‌های تودج (توده) و غرب آن به دشت رونیز و شرق آن به کوه‌های داراب و ایج محدود می‌شود و دارای جمعیت ۶۸۶۷۸۹ می‌باشد."
{ "answer_start": [ 33, 39 ], "answer_text": [ "استان فارس", "فارس" ] }
"درچه کشوری هاکی روی یخ ورزش اول است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DB%8C%D8%AE"
"هاکی روی یخ (در انگلیسی: Ice hockey) نام یکی از رشته‌های ورزشی پرطرفدار است که در آمریکای شمالی (ایالات متحده و کانادا) تنها هاکی نامیده می‌شود. بازی هاکی، یک بازی تیمی است که بر روی یخ انجام می‌شود. ورزشِ هاکی در کشورهای سردسیری که فصل سرما و یخبندان در آنان طولانی است دارای محبوبیت بسیار زیادی است، به صورتی که در کشورهای اسکاندیناوی و کانادا هاکی ورزش اول آن کشورها به حساب می‌آید. هاکی یکی از چهار بازی اصلی در آمریکای شمالی است که لیگ فوق حرفه‌ای آن که به لیگ برتر مشهور است و با نام لیگ ملی هاکی (NHL) و برای زنان با نام لیگ ملی هاکی زنان (NWHL) دارای محبوبیت و طرفداران زیادی است. بوفالو، دیترویت، پیتسبرگ، مینه‌سوتا، شیکاگو، بوستون، نیویورک، فیلادلفیا، تمپا، دنور، سن خوزه و کلمبوس از شهرهایی در ایالات متحده هستند که شهروندانشان به هاکی علاقه فراوان دارند."
{ "answer_start": [ 317 ], "answer_text": [ "کشورهای اسکاندیناوی و کانادا" ] }
" شاه چراغ مقبره چه کسی ست؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA"
"شاه‌چراغ، نام مسجد و آرامگاهی است در شیراز که بنا بر اعتقاد شیعیان احمد بن موسی، پسر ارشد موسی کاظم و همچنین محمد بن موسی، از برادران علی بن موسی الرضا، در آن به خاک سپرده شده‌اند. او در راه پیوستن به برادر خود به سوی خراسان سفر نمود ولی در راه توسط افراد مأمون خلیفه عباسی در شهر شیراز کشته شد. این آرامگاه در شمال خیابان احمدی در شهر شیراز قرار دارد. آرامگاه سید میر محمد برادر سید میر احمد نیز در نزدیکی شاه‌چراغ است.∗ که به سبک معماری آذری بنا شده‌است."
{ "answer_start": [ 67, 109, 67, 67, 109 ], "answer_text": [ "احمد بن موسی", "محمد بن موسی", "احمد بن موسی، پسر ارشد موسی کاظم و همچنین محمد بن موسی، از برادران علی بن موسی الرضا", "احمد بن موسی، پسر ارشد موسی کاظم", "محمد بن موسی، از برادران علی بن موسی الرضا" ] }
"در چه سنی دندانها شیری کاملا جایگزین می شوند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C"
"ندان‌های شیری مجموعهٔ اولیهٔ دندانی شامل ۲۰ دندان هستند که به‌تدریج دندان‌های دائمی جانشین آنها می‌شود. تعداد دندان‌های شیری ۱۰ عدد در هر آرواره است که به مرور می‌افتند و ۳۲ عدد دندان دائمی جای آنها را می‌گیرند. تکامل این دندان‌ها از دوره جنینی آغاز می‌شود و بعد از تولد در سنین شش ماهگی در می‌آیند و تا سن دو و نیم سالگی تکمیل می‌شوند. هر انسان در زندگی خود. دو سری دندان (دندانهای شیری و دندانهای دائمی) و سه دوره دندانی (شیری. مخلوط و دائمی) دارد. از حدود ۶ ماهگی که اولین دندان شیری در دهان نوزاد رویش میابد. تا سن ۶ سالگی که اولین دندان دائمی در دهان می‌روید را دوره دندانی شیری می‌گویند. در این دوران فقط دندان شیری در دهان وجود دارد. از ۶ تا ۱۲ سالگی به تدریج دندانهای شیری جای خود را به دندانهای دائمی می‌دهند. این زمان را دوره دندانهای مخلوط می‌گویند. در حدود ۱۲ سالگی که هیچ دندان شیری در دهان وجود ندارد و فقط دندانهای دائمی در دهان هستند. تا پایان عمر را دوره دندانی دائمی می‌نامند. البته زودتر درآمدن یا تأخیر در رویش به مدت چند ماه طبیعی است؛ ولی اگر این تأخیر بیش از ۹ ماه گردد باید به دندانپزشک مراجعه نمود."
{ "answer_start": [ 764, 649 ], "answer_text": [ "حدود ۱۲ سالگی", "۱۲ سالگی" ] }
"کریسمس چه روزی از دی ماه است؟"
"https://nabzema.com/45983/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F"
"کریسمس 2018 مصادف با ۲۵ دسامبر، و یا ۴ ام دی ماه است. و روزی است که مسیحیان تولد حضرت عیسی (علیه السلام) را جشن می گیرند. نبض ما– بسیاری از مردم، خانواده ها و دوستان مسیحی و غیر مسیحی در طی سال ها با نزدیک شدن به زمستان، کریسمس را جشن گرفته اند. بدین صورت که گرد یک درخت کاج زیبا که آن را تزئین کرده بودند می آمدند و در کنار هم به شادی می پرداختند. درخت کریسمس، درختی تزئین شده است که همراه با جشن کریسمس از آن استفاده می شود. برای این درخت، معمولا درخت همیشه سبزی مانند صنوبر یا کاج انتخاب می شود و یا از درخت های مصنوعی با ظاهر مشابه استفاده می گردد. درخت کریسمس اولین بار در اوایل آلمان مدرنیته مورد استفاده قرار گرفت."
{ "answer_start": [ 37, 37, 37 ], "answer_text": [ "۴ ام دی ماه", "۴ ام", "۴" ] }
"اکوی قلب جنین در چه زمانی انجام می شود؟"
"https://nabzema.com/43415/%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F"
"اکو قلب جنین یا نوار قلب جنین تستی مشابه با سونوگرافی است.این آزمایش به پزشک اجازه می دهد تا ساختار و عملکرد قلب کودک متولد نشده ی شما را بهتر بررسی کند. آن را به طور معمول در سه ماهه ی دوم ، بین هفته ی ۱۸تا ۲۴ بارداری انجام می دهند. در اکو قلب جنین از امواج صوتی استفاده می شود که توسط ساختارهای قلب جنین منعکس می شود. دستگاهی، این امواج صوتی را تجزیه تحلیل می کند و یک تصویر (یا همان اکو کاردیوگرام) از داخل قلب جنین می سازد. این تصویر اطلاعاتی را درباره ی اینکه قلب نوزاد چگونه شکل گرفته یا به درستی کار می کند یا نه فراهم می کند."
{ "answer_start": [ 176, 176, 192 ], "answer_text": [ "سه ماهه ی دوم ، بین هفته ی ۱۸تا ۲۴ بارداری", "سه ماهه ی دوم", "بین هفته ی ۱۸تا ۲۴ بارداری" ] }
"قمیت بنزین غیر سهمیه ای چقدر است؟"
"https://www.bbc.com/persian/iran-features-50437431"
"بنزین که لیتری هزار تومان بود، با تصمیم دولت سهمیه‌بندی و دو نرخی شد. اجرای این سیاست هم از طریق صدور کارت سوخت برای دارندگان هر خودرو اجرا خواهد شد. این در حالی است که از زمان اصرار دولت بر استفاده از کارت سوخت در مردادماه، بارها تاکید شده بود که این سیستم برای سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین استفاده نخواهد شد. اما به هر حال حالا بنزین دو نرخی شده و هر خودرویی بر اساس اندازه و طبقه‌بندی تعیین شده در دولت، ماهانه ۶۰ لیتر (یا بیشتر) بنزین لیتری هزار و ۵۰۰ تومانی سهمیه دارد. بیشتر از مقدار سهمیه، قیمت هر لیتر بنزین سه هزار تومان است."
{ "answer_start": [ 519 ], "answer_text": [ "سه هزار تومان" ] }
"ریختن پرهای مرغ مینا چه قدر طول می کشد؟"
"https://www.delgarm.com/scientific/animals-birds/203243-%D8%AA%D9%88%D9%84%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7"
"تولک پرندگان (مرغ مینا) در اواخر تابستان یا اوایل پاییز پرهای مرغ مینا شروع به ریختن پرها می کنند. این امری است طبیعی و هر ساله اتفاق می افتد و حدوداً 6 تا 8 هفته طول می کشد دوران تولک مرغ طول می کشد تا کامل گردد. در سال اولی که پرنده شروع به پرریزی می کند , بجز شاهپرهای روی دم و بال ها , مابقی پرها به تدریج تعویض می گردند. ولی در سال بعد , کلیه پرها , از جمله شاه پرهای ذکر شده نیز تعویض می شوند."
{ "answer_start": [ 144 ], "answer_text": [ "حدوداً 6 تا 8 هفته" ] }
"کدام کانی ها آلی هستند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C"
"برخی کانی‌ها از یک عنصر خالص و بسیاری از آن‌ها از دو یا چند عنصر درست شده‌اند. واژه کانی از واژه فارسی کان گرفته شده‌است که به آن سنگ معدن نیز گفته می‌شود؛ بنابراین، کانی به ماده‌ای گفته می‌شود که به‌طور طبیعی از معدن (کان) به دست می‌آید و معدن بخشی از پوسته زمین است که در آن به اندازه چشم‌گیری کانی یافت می‌شود. موادی مانند شیشه، چینی، آلیاژهای گوناگون که انسان آن‌ها را ساخته‌است و موادی مانند مروارید، صدف، استخوان، عاج و بسیاری دیگر که جان‌داران می‌سازند، کانی نیستند. تنها استثناء از این تعریف گرافیت و زغال سنگ است که در حقیقت منبعی آلی دارند ولی در مسیر تکامل خود دستخوش تغییرات بسیار شده‌اند و در حقیقت به‌طور مستقیم ریشهٔ آلی ندارند."
{ "answer_start": [ 500 ], "answer_text": [ "گرافیت و زغال سنگ" ] }
"چه جانورانی دستگاه گوارش ندارد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86"
"دستگاه گُوارش یکی از دستگاه‌های فعال در بدن انسان و بعضی از جانداران است. این دستگاه در انسان و مهره‌داران به صورت لولهٔ گوارشی، و در جانوران کمتر تکامل‌یافته مانند کیسه‌تنان از جمله هیدر، شقایق دریایی و عروس دریایی به صورت کیسهٔ گوارشی به نام حفره گوارشی وجود دارد. باید توجه داشت که دستگاه گوارش در جانوران براساس نوع غذایی که می‌خورند به شکل‌های مختلفی وجود دارد. اما به‌طور کلی دستگاه گوارش آن‌ها از چهار بخش کلی بلع، گوارش مکانیکی و شیمیایی، جذب و دفع تشکیل شده‌است. بعضی از جانوران که به صورت انگل زندگی می‌کنند مانند کرم کدو اصلاً دستگاه گوارش ندارند و به‌طور مستقیم و با عمل واپخش (دیفوزیون) مواد غذایی تجزیه شده را از طریق پوست وارد بدن خود کرده و مورد استفادهٔ سلولهای خود قرار می‌دهند (مثل کرم کدو)."
{ "answer_start": [ 472 ], "answer_text": [ "بعضی از جانوران که به صورت انگل زندگی می‌کنند مانند کرم کدو" ] }
"کدام استان بیشترین چشمه های معدنی را دارد؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87_%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%85"
"چشمه‌های آب گرم ایران چشمه آب‌گرم فردوس دراستان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس قرار دارد که از حیث تنوع املاح معدنی موجود در آب، رتبه نخست را در ایران دارد. استان اردبیل با دارا بودن بیش از ۱۱۸ دهنه چشمه معدنی (به نقل از کتاب درمان با آب‌های معدنی تألیف تورج مهدیزاده - مریم پنجعلی اصل - انتشارات باغ اندیشه ۱۳۸۲) مقام اول را در ایران از این نظر داراست. از آن گذشته چشمه شابیل لاهرود با ظهور آب گرم با دمای ۵۰ درجه در ارتفاع ۲۷۰۰ متری، مرتفع‌ترین[نیازمند منبع] و گاومیش گلی سرعین پرآب‌ترین چشمه ایران[نیازمند منبع] از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پس از سرعین در استان اردبیل؛ شهر آمل با داشتن بیش از ۲۶ دهنه آب معدنی گرم و سرد در رده دوم اهمیت واقع است؛ که بزرگترین آبگرم ایران در لاریجان آمل واقع شده‌است.[نیازمند منبع] از دیگر چشمه‌های آبگرم و معدنی مهم ایران که تأثیرات درمانی آنها به‌طور تجربی به اثبات رسیده، می‌توان به چشمه‌های سیرچ و لاله‌زار در کرمان، گنو، خورگو و خمیر در هرمزگان، چشمه‌های معدنی متعدد در دامنه کوه تفتان در سیستان و بلوچستان، چشمه ورتون اصفهان، چشمه آبگرم دهلران، چشمه نیلو در بوشهر و چندین چشمه آبگرم در استان‌های فارس، کردستان، آذربایجان و خراسان و قزوین اشاره نمود. برخی از این چشمه‌ها (مثل آبگرم فردوس، سیرچ کرمان و گنو بندرعباس و آبگرم قزوین) هر ساله شاهد خیل عظیمی از مسافرانی هستند که جهت آب‌درمانی به آنجا مراجعه می‌کنند."
{ "answer_start": [ 154, 160 ], "answer_text": [ "استان اردبیل", "اردبیل" ] }
"چرا پوست ما چرب ميشود؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA"
"غدد چربی پوست، (به انگلیسی: Sebaceous gland) یا غدد سباسه غددی میکروسکوپی در پوست بوده که یک ماده روغنی/مومی به نام سبوم (چربی) تولید می‌کنند. این ماده برای ضدآب کردن پوست و مو پستانداران ترشح می‌شود. غدد چربی یا سباسه در بیشتر سطح بدن جای دارند. حدود ۱۰۰ غده در هر سانتی متر مربع در پوست وجود دارد. ولی این تعداد در سرو پیشانی به ۴۰۰ تا ۹۰۰ غده می‌رسد. این غدد در پوست کف دست و پاشنه پا وجود ندارند. غدد چربی بیشتر چسبیده به پیاز مو هستند و مجرای آن‌ها در قسمت فوقانی فولیکول تا سطح ادامه می‌یابد. ماهیچه راست‌کننده مو نیز در همین مکان قرار دارد. مناطقی در دستگاه تناسلی وجود دارد که مجاری این غدد به‌طور مستقیم و بی ارتباط به مو به سطح پوست می‌ریزند."
{ "answer_start": [ 0, 0, 90 ], "answer_text": [ "غدد چربی پوست", "غدد چربی پوست، (به انگلیسی: Sebaceous gland) یا غدد سباسه غددی میکروسکوپی در پوست بوده که یک ماده روغنی/مومی به نام سبوم (چربی) تولید می‌کنند.", "یک ماده روغنی/مومی به نام سبوم (چربی)" ] }
"عصر جدید دو ازچه کانالی پخش میشود؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_(%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C)"
"عصر جدید یک مسابقه تلویزیونی استعدادیابی است که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ساخته و پخش می‌شود. این برنامه با تهیه‌کنندگی و اجرای احسان علیخانی ساخته شده، از شبکه سه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و با پخش فصل اول از ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ در حال پخش است. پخش فصل دوم این برنامه نیز از ۶ اسفند ۱۳۹۸ آغاز شد. در این برنامه شرکت‌کنندگان به صورت انفرادی یا گروهی می‌توانند در رشته‌های مختلف هنری، علمی، ورزشی و سرگرمی از جمله خوانندگی، شعبده‌بازی، آکروباتیک، کمدی، ذهن‌خوانی، ریاضی، بیت باکسینگ، ژیمناستیک، دوبله و دابسمش، ورزش‌های رزمی، نمایش،پارکور، حرکات موزون و ... شرکت کنند. این برنامه توانایی‌های مختلفی را از سراسر ایران جذب می‌کند. هر شرکت کننده تلاش می‌کند تا با نمایش زندهٔ استعداد خود، داوران حاضر را تحت تأثیر قرار دهد و از آن‌ها رای سفید یا آری بگیرد. داوران برنامه در فصل‌های اول و دوم امین حیایی، سید بشیر حسینی، آریا عظیمی‌نژاد و رؤیا نونهالی بوده و هستند. تهیه‌کنندگی و اجرای برنامه نیز برعهده احسان علیخانی است"
{ "answer_start": [ 167, 167 ], "answer_text": [ "شبکه سه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران", "شبکه سه" ] }
"کدام ویتامین ها در چربی حل نمی شوند؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86"
"ویتامین‌ها را به دو دستهٔ اصلی تقسیم کرده‌اند. این دو دسته عبارت‌اند از: ویتامین‌های محلول در چربی و ویتامین‌های محلول در آب. ویتامین E، ویتامین K، ویتامین D و ویتامین A از جمله ویتامین‌های محلول در چربی هستند. ویتامین C و ویتامین‌های گروه B از جمله ویتامین‌های محلول در آب هستند. ویتامین‌های محلول در چربی از راه ادرار دفع نمی‌شوند. این ویتامین‌ها در بدن و به ویژه در کبد ذخیره می‌شوند، به همین دلیل اختلالات حاصل از کمبود ویتامین‌های محلول در چربی، دیرتر ظاهر می‌شوند. علاوه بر مواد معدنی ویتامین‌ها نیز مورد نیاز بدن هستند؛ زیرا بدون حضور آن‌ها در غذا، سلامتی و تعادل اعضای بدن ناپایداری ایجاد می‌شود و در اعمال حیاتی اختلالاتی ایجاد می‌شود و عوارضی بروز می‌کند که گاه منجر به مرگ می‌شود. ویتامین‌ها سوخت و ساز بدن را تنظیم می‌کنند. کمبود تنها یک ویتامین می‌تواند سلامت تمام بدن انسان را به مخاطره اندازد. بیشتر ویتامین‌ها از منابع اصلی طبیعی استخراج می‌شوند."
{ "answer_start": [ 211 ], "answer_text": [ "ویتامین C و ویتامین‌های گروه B" ] }
"کجا می توان گزینه برای سهام عدالت را انتخاب کنیم؟"
"https://www.bbc.com/persian/iran-52707031"
"۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۱ نفر دارنده سهام عدالت تا ساعت ۲۴ هشتم خردادماه امسال فرصت دارند تا تصمیم بگیرند که قصد دارند سهام عدالت خود را با روش مستقیم یا روش غیرمستقیم اداره کنند. برای انجام انتخاب بین این دو گزینه آنها باید به سامانه سهام عدالت به نشانی samanese.ir مراجعه کرده و با استفاده از کد ملی خود و دیگر اطلاعات درخواستی در این وب‌سایت، یکی از این دو روش را انتخاب کنند. دارندگان سهام عدالت اگر تا پایان این مهلت به این سایت مراجعه‌ای نداشته باشند، خود به خود به معنای آن خواهد بود که روش غیرمستقیم را برای سهام در اختیارشان انتخاب کرده‌اند."
{ "answer_start": [ 228, 255 ], "answer_text": [ "سامانه سهام عدالت به نشانی samanese.ir", "samanese.ir" ] }
"چه کسی یوونتوس را بنیان گذاری کرد ؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B3"
"اشگاه فوتبال یوونتوس (انگلیسی: Juventus Football Club / لاتین: iuventūs به معنی جوانان / تلفظ ایتالیایی: [juˈvɛntus]) که با نام‌های یوونتوس یا یووه نیز شناخته می‌شود، نام یک باشگاه فوتبال حرفه‌ای است که در شهر تورین، در کشور ایتالیا قرار دارد. یوونتوس سومین باشگاه قدیمی فوتبال ایتالیا بعد از جنوا و اودینزه محسوب می‌شود. این باشگاه به جز فصل ۰۷–۲۰۰۶ که بخاطر مسائل کالچو پولی به سری بی تبعید شد، همواره در تاریخ خود در سری آ که بالاترین سطح فوتبال ایتالیا به‌شمار می‌رود، حضور داشته‌است. این باشگاه در سال ۱۸۹۷ توسط چند دانشجوی تورینی و با نام باشگاه ورزشی یوونتوس بنیان‌گذاری شد. یوونتوس از سال ۱۹۲۳ توسط خانواده آنیلی اداره می‌شود و یکی از پرافتخارترین باشگاه‌های فوتبال در ایتالیا و جهان است."
{ "answer_start": [ 518 ], "answer_text": [ "چند دانشجوی تورینی" ] }
"بدون ویزا به چند کشورها میشه رفت؟"
"https://www.bbc.com/persian/iran-features-39172732"
"اعتبارسنجی موسسه "نوماد کاپیتالیست" ایران را در رتبه ۱۹۱ در بین ۱۹۹ کشور مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس اعتبار گذرنامه ایرانی فقط از کشورهای سودان، یمن، سوریه، لیبی، پاکستان، اریتره، عراق و افغانستان بیشتر است. افغانستان در انتهای این لیست قرار درد و رتبه صد و نود و نهم را به خود اختصاص داده است. دارندگان گذرنامهٔ ایرانی می‌توانند بدون نیاز به اخذ ویزا یا با دریافت ویزا در مرز ورودی، به طور موقت و کوتاه مدت وارد بیش از ۳۵ کشور شوند که بعضی از آنها در زیر آورده شده است. در اوت ۲۰۱۷ ، دولت صربستان لایحه‌ای را تصویب کرد که براساس آن شهروندان ایرانی می‌توانستند بدون نیاز به گرفتن ویزای توریستی به آن سفر کنند؛ ولی این کشور از یکسال صربستان معافیت ویزا برای ایرانیان را لغو کرد."
{ "answer_start": [ 419 ], "answer_text": [ "بیش از ۳۵ کشور" ] }
"سرپل ذهاب در کدام استان است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D9%84_%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8"
"سرپل ذهاب (زهاب) (کردی:سه‌رپێڵ زه‌هاو) یکی از شهرهای مهم استان کرمانشاه ایران و مرکز شهرستان سرپل ذهاب است. مردم این شهر کرد هستند و به زبان کردی حرف می‌زنند. در شهرستان سرپل ذهاب پیروان شیعه، سنی و یارسان در کنار هم زندگی می‌کنند. این شهر مرزی ایران در زمان جنگ ایران و عراق به شدت آسیب دید اما بعد از جنگ بازسازی شد. این شهر در ۴۵ درجه و ۵۲ دقیقه طول شرقی و ۳۴ درجه و ۲۴ درجه عرض جغرافیایی و در غرب کشور و منتهی‌الیه شیب ارتفاعات زاگرس بر سر راه بین‌المللی تهران – بغداد موسوم به جاده کربلا واقع گردیده‌است. سرپل ذهاب یکی از پایتخت‌های زمان مادها بوده."
{ "answer_start": [ 57, 63 ], "answer_text": [ "استان کرمانشاه", "کرمانشاه" ] }
"چه ماده غذایی برای بدن سازی مهم است؟"
"https://nabzema.com/46805/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C"
"هنگامی که به تناسب اندام فکر می کنید، مصرف غذاهای پروتئین دار قبل و بعد از بدنسازی می تواند پروتئین لازم را برای کمک به رشد عضلات، فراهم کند. در این مطلب، بهترین منابع غذاهای پروتئین دار و میوه‌ های غنی از پروتئین را معرفی می کنیم. تمرینات بدنسازی معمولا سنگین بوده و نیازمند زمان قابل توجهی از روز هستند. اما برای بدنسازی پیش از هر کاری بهتر است، فهرستی از غذاهای پروتئین دار قبل و بعد از تمرین تهیه کنید. علاوه بر یک رژیم ورزشی خوب، رژیم غذایی مناسب نیز برای رسیدن به اندامی دلخواه، لازم است. در هر حال در بدنسازی هم رژیم غذایی و غذاهای پروتئین دار قبل و بعد از تمرین، امر مهمی است."
{ "answer_start": [ 43, 50 ], "answer_text": [ "غذاهای پروتئین دار", "پروتئین" ] }
"رامسر مال کدام استان است؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1"
"رامسَر از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است. این شهر که پیش از این سخت سر نام داشت، آخرین شهر غرب مازندران است. رامسر از سمت شرق به شیرود از غرب به شهر چابکسر دهستان اوشیان گیلان، از جنوب به کوه‌های البرز و از سمت شمال به دریای مازندران محدود است. آب‌وهوای رامسر در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل است. نزدیکی جنگل و دریا در این شهر زیبایی ویژه‌ای به این شهر داده‌است و این امر موجب جذب گردشگران در همه فصل‌های سال می‌شود. رامسر دارای فرودگاه است. مناطق ییلاقی رامسر مانند جواهرده (که تغییر یافته «جؤر ده» به معنای دهِ بالا) بسیار زیبا و خوش آب‌وهوا است. طبق سرشماری سال ۹۵ شهر رامسر بالغ بر ۳۵٬۹۹۷ نفر جمعیت دارد. این شهر سابقاً جزئی از شهرستان تنکابن بوده که در سال ۱۳۶۴ طبق تقسیمات جدید کشوری از این شهرستان جدا شده‌است. مردم رامسر گیلک هستند و به زبان گیلکی سخن می‌گویند."
{ "answer_start": [ 17, 23 ], "answer_text": [ "استان مازندران", "مازندران" ] }
"رتبه بندی دانشگاه ها توسط چه موسسه ای انجام می شود؟"
"https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86"
"ایده اولیه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهان توسط دانشگاه شانگهای جیاتانگ در سال ۱۹۹۸ پایه‌گذاری گردید. طرح این ایده در پاسخ به دغدغه رئیس‌جمهور وقت چین بود که تأکید داشت تعدادی از دانشگاه‌های چین بایستی در سطح بین‌المللی فعال باشند و در شمار دانشگاه‌های برتر جهان محسوب شوند؛ بنابراین در راستای دستیابی به هدف فوق، سیاست گذاران چینی تصمیم گرفتند ابتدا مدلی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان طراحی نمایند و سپس با بهره‌گیری از نتایج آن؛ نخست جایگاه دانشگاه‌های چین در مقایسه با سایر دانشگاه‌های جهان مشخص شود، دوم نقاط قوت و ضعف دانشگاه‌های چین براساس نتایج حاصل شناسایی شود و در نهایت برای بهبود وضعیت و ارتقاء جایگاه دانشگاه‌های چین در رتبه‌بندی جهانی اقدام‌های لازم تدوین گردد. از این رو طی پروژه‌ای به دانشگاه شانگهای جیاتانگ مأموریت داده شد دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی کند و جایگاه دانشگاه‌های چینی را در سطح جهانی مشخص نماید. در واقع هدف این رتبه‌بندی اندازه‌گیری فاصله و شکاف دانشگاه‌های چین و دانشگاه‌های برتر دنیا و همچنین برنامه‌ریزی در جهت کاهش فاصله و بهبود کیفیت دانشگاه‌های چینی و ارتقاء جایگاه آن‌ها در سطح بین‌المللی بود."
{ "answer_start": [ 61 ], "answer_text": [ "دانشگاه شانگهای جیاتانگ" ] }
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for PersiNLU (Reading Comprehension)

Dataset Summary

A Persian reading comprehenion task (generating an answer, given a question and a context paragraph). The questions are mined using Google auto-complete, their answers and the corresponding evidence documents are manually annotated by native speakers.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

The text dataset is in Persian (fa).

Dataset Structure

Data Instances

Here is an example from the dataset:

{
  'question': 'پیامبر در چه سالی به پیامبری رسید؟', 
  'url': 'https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF', 
  'passage': 'محمد که از روش زندگی مردم مکه ناخشنود بود، گهگاه در غار حرا در یکی از کوه\u200cهای اطراف آن دیار به تفکر و عبادت می\u200cپرداخت. به باور مسلمانان، محمد در همین مکان و در حدود ۴۰ سالگی از طرف خدا به پیامبری برگزیده، و وحی بر او فروفرستاده شد. در نظر آنان، دعوت محمد همانند دعوت دیگر پیامبرانِ کیش یکتاپرستی مبنی بر این بود که خداوند (الله) یکتاست و تسلیم شدن برابر خدا راه رسیدن به اوست.', 
  'answers': [
    {'answer_start': 160, 'answer_text': 'حدود ۴۰ سالگی'}
   ]
}

Data Fields

 • question: the question, mined using Google auto-complete.
 • passage: the passage that contains the answer.
 • url: the url from which the passage was mined.
 • answers: a list of answers, containing the string and the index of the answer with the fields answer_start and answer_text. Note that in the test set, some answer_start values are missing and replaced with -1

Data Splits

The train/test split contains 600/575 samples.

Dataset Creation

Curation Rationale

The question were collected via Google auto-complete. The answers were annotated by native speakers. For more details, check the corresponding draft.

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

Dataset provided for research purposes only. Please check dataset license for additional information.

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

CC BY-NC-SA 4.0 License

Citation Information

@article{huggingface:dataset,
  title = {ParsiNLU: A Suite of Language Understanding Challenges for Persian},
  authors = {Khashabi, Daniel and Cohan, Arman and Shakeri, Siamak and Hosseini, Pedram and Pezeshkpour, Pouya and Alikhani, Malihe and Aminnaseri, Moin and Bitaab, Marzieh and Brahman, Faeze and Ghazarian, Sarik and others},
  year={2020}
  journal = {arXiv e-prints},
  eprint = {2012.06154},  
}

Contributions

Thanks to @danyaljj for adding this dataset.

Downloads last month
185
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on parsinlu_reading_comprehension