Dataset Preview
Viewer
audio (audio)file_name (string)sentence (string)
"train/mp3/MILE_0000050_0000192.mp3"
"தொழிலாளர் செலவுகளை குறைக்கவும் கூடுதல் இலாபம் பெறுவதற்காக"
"train/mp3/MICI_0000024_0000037.mp3"
"இந்த விஷயத்தில் அத்வானி ராஜ்நாத் சிங் போன்ற பாஜா மூத்த தலைவர்களுக்கு நேரடியாக தொடர்பு உள்ளது"
"train/mp3/MILE_0000167_0000110.mp3"
"பகைவரும் விரும்பத்தக்க சிறப்பு உண்டதாகும்"
"train/mp3/MILE_0000272_0000105.mp3"
"குற்றம் ஒழுக்கம் உடையவர்க்குப் பொருந்தாததாகும்"
"train/mp3/ISTL_0000629_0000075.mp3"
"எனும் மலேசிய மலாக்கா தொழில் நுட்ப பல்கலை கழகம் இரண்டு ஆயிரம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் தேதி டுரியான் துங்கல் நகரில் கட்டப்பட்டது"
"train/mp3/ISTL_0000552_0000098.mp3"
"சூடானுக்கூடாகவே காசக் கரைக்கு ஆயுதங்கள் கடத்தப்படுவதாக இசுரேல் நம்புகிறது என அவதானிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்"
"train/mp3/MILE_0000353_0000110.mp3"
"மீதான ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரான தோல்வியடையும் ஈராக் மக்கள் சுதந்திரமாக வாழ்வார்கள்"
"train/mp3/ISTL_0000242_0000063.mp3"
"ஜுரந்தான் காரணம் மகாராஜா பாவி நான் கும்பகர்ணனைப் போல் தூங்கினேன்"
"train/mp3/ISTL_0000212_0000052.mp3"
"பத்மா மாடிப் படிகளின் மேல் குதித்து கொண்டு ஏறினாள் அவள் போவதை நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன்"
"train/mp3/MILE_0000395_0000101.mp3"
"தன்னுடைய எதிர்ப்பை விளக்கி குற்ற சாட்டை எதிர் புறத்தில் வைக்க முயன்றார்"
"train/mp3/MILE_0000392_0000088.mp3"
"இந்த கும்பல் ஏழு மருத்துவர்களை பணம் பறிப்பதற்கு இலக்கு கொண்டிருந்ததாகவும் சந்தேகிக்க படுகிறது"
"train/mp3/MILE_0000164_0000139.mp3"
"செயலின் வலிமையும் தன் வலிமையும் பகைவனுடைய வலிமையும் இருவருக்கும் துணையானவரின்"
"train/mp3/MILE_0000130_0000089.mp3"
"வசூலிப்பதற்கு மந்தமாக இருந்தது இதற்கு காரணம் மக்களில் பெரும்பாலமானவர்கள்"
"train/mp3/MILE_0000012_0000097.mp3"
"செல்வந்த தட்டிற்கெதிராக அவர்கள் அணிதிரளாமல் தடுக்கவும் பாடுபடுகின்றனர்"
"train/mp3/MILE_0000247_0000025.mp3"
"ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து நட்பு கொள்ளாதவனுடைய நட்பு இறுதியில் தான் சாவதற்க்குக் காரணமானத் துயரத்தை உண்டாக்கிவிடும்"
"train/mp3/MILE_0000342_0000129.mp3"
"மக்கள் அந்த உதவி தொகையை முழுமையாக பயன்படுத்தி முடித்துவிட்டனர்"
"train/mp3/ISTL_0000554_0000076.mp3"
"என் மனத்தில் உள்ளதைச் சொல்வதற்காக மன்னியுங்கள் இந்த பெண்ணின் பேரிலேயே எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமுண்டு"
"train/mp3/MILE_0000323_0000096.mp3"
"இதை வேறு வகையில் விளக்குவதென்றால் அராசங்கத்திற்கு சொந்தமான கம்பெனிகள்"
"train/mp3/MILE_0000080_0000119.mp3"
"முதலமைச்சர் ஷீலா தீட்சித் பெருமுதலாளிகளுக்கும் நடுத்தர வகப்பினருக்கும் வேண்டுகோள்"
"train/mp3/MILE_0000348_0000154.mp3"
"தண்ணீரில் இருக்கும் வரையில்தான் முதலைக்கு பலம் தண்ணீரைவிட்டு"
"train/mp3/MILE_0000244_0000029.mp3"
"மற்றொரு ஐம்பத்தி மூன்று பில்லியன் டாலர்கள் முப்பத்தி ஐந்து கூட்டு தாக்குதல் போர் விமானம் கட்டுவதற்கும் இருபத்தி எட்டு பில்லியன் டாலர்கள் இருபத்தி இரண்டு விமானத்திற்கும் ஒதுக்க பட்டுள்ளது இது மற்றொரு மறை முக தாக்குதல் போர் விமானமாக வான்வெளியிலேயே சண்டையிடுவதற்கு எதிர்பார்க்கும் இயல்புள்ளதாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது"
"train/mp3/MILE_0000033_0000086.mp3"
"டச்சு அரசாங்கம் மற்றும் ஓவியங்களை வெளியிட்ட செய்தி"
"train/mp3/MILE_0000375_0000041.mp3"
"ஒருவரை கொண்டுவருவதை விட்டு சிந்திக்கும் முதலாவது பேர்வழியாக நான் இருப்பேன் என தெரிவித்தார்"
"train/mp3/MILE_0000011_0000198.mp3"
"பிரிட்டனின் முயற்சியை பிரதிபலிப்பதற்கும்"
"train/mp3/MILE_0000333_0000104.mp3"
"மற்றும் ஒற்றுமை மீதான சர்வதேச மனித விருப்பங்கள் மற்றும் அமைதி மற்றும் அன்புக்கான"
"train/mp3/ISTL_0000250_0000034.mp3"
"குத்தகைக்காரன் அம்மா இது எனக்கு சேர வேண்டிய பணம் உன் புருஷன் எனக்கு நாற்பது ருபாய்க்குப் பத்திரம் எழுதி கொடுத்தான்"
"train/mp3/MILE_0000355_0000115.mp3"
"அட்லீ அரசாங்கம் அறிமுக படுத்திய சீர்திருந்த கொள்கையின் வகையில் தான்"
"train/mp3/MILE_0000266_0000147.mp3"
"அளவில் வன்முறையை வலது பயன்படுத்துகிறது"
"train/mp3/MILE_0000099_0000155.mp3"
"இருந்து ஹெல்வில் புதிய மாநில அரசாங்கம் அமைப்பது பற்றி மிக பெரிய ஊகங்கள் எழுந்துள்ளன"
"train/mp3/MILE_0000340_0000114.mp3"
"இவர் ஜெர்மன் சோசியலிச சமத்துவ கட்சியின் நீண்டகால உறுப்பினரும்"
"train/mp3/MILE_0000299_0000219.mp3"
"ஒக்லாந்து பல்கலை கழக கூட்டம் எடுத்து காட்டியது"
"train/mp3/MILE_0000198_0000137.mp3"
"போட்டிகளிலிருந்து கவனத்தை ஜனாதிபதி தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு திசை"
"train/mp3/MILE_0000349_0000073.mp3"
"பிறை நாளும் வளர்வதுபோல அறிவுடையார் நட்பு வளரும் முழு நிலவு தேய்வது போல பேதைகளின் நட்பு தேயும்"
"train/mp3/MILE_0000295_0000190.mp3"
"பணிகள் நடைபெறாத நிலையில் அப்படி குறிப்பிட்டதக அளவு"
"train/mp3/ISTL_0000573_0000069.mp3"
"ஜி இராமச்சந்திரன் பி வி நரசிம்ம பாரதி மற்றும் பலரும் நடித்திருந்தனர்"
"train/mp3/MILE_0000397_0000047.mp3"
"அருகில் மூலோபாய முக்கியத்துடன் அமைந்துள்ள ஊர்காவற்துறை மற்றும்"
"train/mp3/MICI_0000003_0000261.mp3"
"மொத்தம் அம்பது தொகுதிகளை சமாஜ்வாடி விட்டுக்கொடுக்க காங்கிரஸ் தயாராகிவிட்டது"
"train/mp3/MILE_0000373_0000052.mp3"
"நாங்கள் சந்தித்த குறைந்த ஊதிய தொழிலாளர்கள் மற்றும் வேலையில்லாதிருப்போர் சிலர் அரசியல் கட்சிகள்"
"train/mp3/MILE_0000045_0000088.mp3"
"லண்டனில் பிளேயர் அரசாங்கம் மிகவும் கடுமையாக வலியுறுத்தி கூறிவருகிறது"
"train/mp3/MILE_0000024_0000193.mp3"
"இப்போது ஒரு கிலோ சீனி ஐம்பத்தி ஐந்து ரூபாய்"
"train/mp3/ISTL_0000607_0000059.mp3"
"இக்கலவையின் விகிதாச்சாரத்தை மாற்றுவதன் மூலம் எழுதுகரிக் கம்பியின் கடினத்தை மாற்றலாம் என அறிந்தார்"
"train/mp3/ISTL_0000414_0000075.mp3"
"புற்று கதிர் ஏற்பளவு என்பது கதிர் மருத்துவத்தில் நோய்குணமாக புற்றுத் திசுக்களுக்கு கொடுக்க பட வேண்டிய கதிர் ஏற்பளவினை குறிக்கும்"
"train/mp3/ISTL_0000240_0000084.mp3"
"இவர் ஸ்டார்பக் அன்பினிஷ்டு பிசினஸ் போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார்"
"train/mp3/MILE_0000280_0000201.mp3"
"முற்றுகையில் கீழ் உள்ள அங்கு அமெரிக்க நிதிஉதவி"
"train/mp3/MILE_0000299_0000067.mp3"
"முதலில் இரண்டு இலட்சத்தி எழுநூற்று எட்டு ஆண்டில் உணவு"
"train/mp3/MILE_0000382_0000059.mp3"
"செய்தி ஊடக எதிர்த்தரப்பு கூற்றான அவருடைய அரசாங்கம் சில கைதிகளை டார்வின்"
"train/mp3/MILE_0000337_0000134.mp3"
"வெற்றி பெற்றவர்கள் கொடுக்கும் நீதி என்ற இத்தகைய அப்பட்டமான நடவடிக்கையில் அமெரிக்க"
"train/mp3/MILE_0000317_0000099.mp3"
"மேலும் அந்த கூட்டு முயற்சி துருக்கிய வீட்டோவினால் இப்போது தடுக்கப்படுகிறது"
"train/mp3/ISTL_0000573_0000020.mp3"
"அவ்வியக்கத்தின் மிக உறுதியான பிரிவாக கருதப்படும் ஏமன் நாட்டு பிரிவின் தலைவரான இவர் இயக்கத்தில் ஆட்களை இணைப்பதிலும் முன்னின்று செயற்பட்டவராவார்"
"train/mp3/MILE_0000316_0000114.mp3"
"அமெரிக்க அதிகாரிகளுக்கு தர பட்டுள்ள பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்தார்கள் என்பதற்காக"
"train/mp3/MILE_0000224_0000114.mp3"
"போன்ற நிலைமைகளின் கீழ் மாகாண சபை தேர்தலில் அண்மையில் மேற்கொண்டிருந்த"
"train/mp3/MILE_0000208_0000136.mp3"
"சீனாவின் கிராம புற விவசாயி மற்றும் தொழில்துறை தொழிலாள வர்க்கம் மத்தியில் உத்தியோக"
"train/mp3/MILE_0000196_0000096.mp3"
"கடந்த மாதம் ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் பாதுகாப்பு அமைச்சரான கொலின்"
"train/mp3/MILE_0000199_0000138.mp3"
"பாலசிங்கம் பிரேரணைகளைச் சாடினார் அவர் கூறியதாவது மூல தீர்வு பொதியில்"
"train/mp3/MILE_0000209_0000103.mp3"
"இருந்து இருபத்தி நான்கு வரை என்று இளவயதினராக இருந்தனர்"
"train/mp3/MILE_0000332_0000022.mp3"
"இம்மாதத் துவக்கத்தில் மிக பெரிய கார் உற்பத்தி நிறுவனமான டோயோட்டோ அடுத்த"
"train/mp3/ISTL_0000403_0000039.mp3"
"இதற்கான நவீன மரபொழுங்குகளாக மார்ச் வின்மீண்சலனச் சாய்வு ஜுன் சூரியச்சலன சாய்வு செப்டம்பர் வின்மீன்சலனச் சாய்வு மற்றும் டிசம்பர் சூரியச்சலன சாய்வு ஆகியவை இருக்கின்றன"
"train/mp3/MILE_0000376_0000080.mp3"
"கண்டம் முழுவதிலும் அரசாங்கங்கள் ஜனநாயக உரிமைகளுக்கு"
"train/mp3/MILE_0000144_0000115.mp3"
"ஒரு முற்றிலும் பழைமைவாத சமூக விரோத அரசியல் போக்கை தொடக்குவதற்கு"
"train/mp3/MILE_0000057_0000100.mp3"
"அனைத்து இல்லங்களின் கதவுகளும் ஜன்னல்களும் வழியெங்கும் மூடப்பட்டிருந்தன"
"train/mp3/MILE_0000183_0000058.mp3"
"உரையாடும் போது தமது அரசாங்க பதவிக்கு வந்தவுடனேயே"
"train/mp3/ISTL_0000202_0000114.mp3"
"இளவரசர் இறந்துவிட்டார் என்ற வதந்தியால் கூடியிருக்கும் மக்கள் முன் இவ்வாறு சண்டையிடுவது வீண் பிரட்சையை ஏற்படுத்த கூடுமென எண்ணி இருவரையும் கைது செய்கிறார்"
"train/mp3/MICI_0000021_0000171.mp3"
"அப்போது வாய்ப்புக்கு தோனிக்கு அளிக்க வேண்டும் என்றார்"
"train/mp3/MILE_0000258_0000138.mp3"
"பல போலிஸ் நிலையங்களில் தடுத்துவைக்கப்பட்டுள்ளனர்"
"train/mp3/ISTL_0000215_0000030.mp3"
"பைசா பல்கலை கழகத்தில் கணித பேராசிரியராக இருந்த கலிலி தொலைநோக்கி மூலம் வான்வெளியை ஆராய்ந்தும் சாய்தளங்களில் சோதனைகள் நடத்தியும் கோப்பர்னிக்கசு கோட்பாட்டுகளுக்கு சான்றுகள் அளித்தார்"
"train/mp3/MILE_0000282_0000108.mp3"
"எதிர்ப்புக்கள் ஏற்கனவே வலுத்து வருகிறது என்றும் பிற"
"train/mp3/MILE_0000153_0000096.mp3"
"பிரெஞ்சு ஏகாதிபத்தியம் தனது குறிப்பான விடையங்களை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை"
"train/mp3/ISTL_0000426_0000061.mp3"
"பியூட்டர் தகரம் நாகம் அந்திமனி செம்பு விசுமது என்பவற்றை கொண்டு தயாரிக்கப்படும் ஒரு கலப்புலோகம் ஆகும்"
"train/mp3/MILE_0000013_0000059.mp3"
"ஐரோப்பிய முதலாளித்துவம் தனது சொந்த நலன்களை கடைப்பிடித்து வந்தாலும்"
"train/mp3/MILE_0000155_0000036.mp3"
"செய்ய தகுந்த செயலையும் வழிகளை எண்ணிய பிறகே துணிந்து தொடங்க வேண்டும் துணிந்த"
"train/mp3/MICI_0000019_0000107.mp3"
"காங்கிரஸ் நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பாரதிய ஜனதா நூத்தி நுப்பது மார்கஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் நாப்பத்தி மூனு சமாஜ்வாடி கட்சி நுப்பத்தி ஒன்பது ராஜ்டிரிய ஜனதா தளம் இருவத்தி நாங்கு பகுஜன் சமாஜ் பதினேலு திமுக பதினாறு சிவசேனா பன்னென்டு தளம் பதினொன்று தேசியவாத காங்கரஸ் பதினொன்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் பத்து ஐக்கிய ஜனதா தளம் எட்டு சிரோமணி அகாலி தளம் எட்டு"
"train/mp3/MILE_0000374_0000036.mp3"
"தோன்றியுள்ள நிலையில் இராஜாவின் கணிப்பீடு குழப்பத்துக்குள் தள்ள பட்டுள்ளது"
"train/mp3/MILE_0000300_0000147.mp3"
"சோக்ரடிஸ் ஜனரஞ்சக உறுதிமொழிகளான வறுமையை குறைத்தல் வேலையை"
"train/mp3/MILE_0000107_0000134.mp3"
"அது ஒரு பாவனைதான் என்று விவசாயிகள் உலக சோசியலிச வலை தளத்திடம்"
"train/mp3/MILE_0000380_0000137.mp3"
"நான்கில் கருத்துவேறுபாடு கொண்டவர்களுடன் சேர்ந்து வெளியேறினார் பொலிட்பீரோவிற்கு"
"train/mp3/MILE_0000223_0000027.mp3"
"எஜமானருக்கெதிரான போக்கை கொண்டதாகவும் அடிப்படை நம்பிக்கை தன்மை"
"train/mp3/MILE_0000261_0000078.mp3"
"இந்த ஊழல் வலதுசாரிக் குழுக்களின் நடவடிக்கைகளை பற்றிய"
"train/mp3/MICI_0000021_0000228.mp3"
"கொல்கட்டா சிங்கூர் நில விவகார பிரச்சனையில் தீர்வு காண்பது தொடர்பாக திரிமணமுல் ஸ்காங்கிர கட்சியுடன் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடந்து வரும் நிலையில் இது முடிவு செய் எடுப்பதற்கு முதல்வர் புத்ததேவ் பட்டாசாரியாவ் இடது முன்னணி அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது"
"train/mp3/ISTL_0000568_0000037.mp3"
"இச்சொல்லாட்சி வெவ்வேறு துறைகளில் வெவ்வேறு பொருளுடன் பயன்படுத்தப்பட்டது அணு கரு இயற்பியலில் மட்டும் சரியான வரையறையுடன் பயன்பட்டது"
"train/mp3/MILE_0000322_0000027.mp3"
"பத்திரிகையின் பொய் கூறும் மற்றும் போர் தூண்டும் பாத்திரமானது ஜனநாயக நிறுவனங்களின்"
"train/mp3/MICI_0000008_0000033.mp3"
"எனவே இவற்றில் இருந்தும் மீட்சிபெற வேண்டுமானால் நாட்டில் குற்றச்செல்வத்தை தூண்டுவோருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதும் உண்மையான குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து நீதியின் முன்நிறுத்தவும் நடவடிக்கை எடுப்பது மிகவும் இன்றியமையாதது"
"train/mp3/MILE_0000264_0000210.mp3"
"ஹமாஸின் ஆயுதமேந்திய பிரிவான மற்றும் அதன் துணை இராணுவ"
"train/mp3/MILE_0000225_0000048.mp3"
"நாங்கள் அவரிடம் பெரும் மதிப்பு வைத்துள்ளோம் இந்த நிகழ்போக்கில் அவர் முக்கியமானவர் என்று"
"train/mp3/MILE_0000296_0000177.mp3"
"எதற்கும் இந்தமுறை நாம் வாக்களிக்க போவதில்லை"
"train/mp3/MILE_0000066_0000158.mp3"
"அவசர நிலை அறிவிக்க பட்டு இராணுவத்திற்கு அளவு கடந்த அதிகாரம் அளிக்க பட்டது"
"train/mp3/ISTL_0000549_0000116.mp3"
"யூக்ளிடிய தளத்திலமைந்த ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கநீளங்கள் பரப்பளவு"
"train/mp3/MILE_0000099_0000084.mp3"
"உதவி என்பது செய்யப்படும் அளவை பொருத்துச் சிறப்படைவதில்லை அந்த"
"train/mp3/MILE_0000003_0000163.mp3"
"நவீன உற்பத்தியின் பூகோள தன்மைக்கு முதலாளித்துவ சமுதாயம் அடித்தளமாக உள்ள"
"train/mp3/ISTL_0000612_0000035.mp3"
"மோகனப் புன்னகை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எம்பத்தி ஒண்ணாம் ஆண்டு வெளிவந்த தமிழ் திரைப்படமாகும்"
"train/mp3/ISTL_0000336_0000039.mp3"
"இவர்களுக்குள் ஏதோ சண்டை போலிருக்கிறது ரொம்ப நல்ல காரியம் அந்த பாவியின் சிநேகம் இல்லாவிட்டால் சித்தப்பா நல்லவராகவே ஆகிவிடுவார் என்று நினைத்தாள்"
"train/mp3/ISTL_0000304_0000092.mp3"
"கார் விர் என்று போய்க்கொண்டிருந்தது சாலையின் இருபுறங்களிலும் சேலம் ஜில்லாவில் சாதாரணமாகத் தென்படும் காட்சிகள்தான்"
"train/mp3/MILE_0000174_0000100.mp3"
"இந்த படம் வந்ததால் எனது சாஃபட் இமேஜ் மாறும் என்றார் நம்பிக்கையுடன்"
"train/mp3/MILE_0000267_0000118.mp3"
"சக தொழிலாளி ஒருவர் தேர்தல் வரும்போது மட்டுமே இந்த"
"train/mp3/MILE_0000053_0000173.mp3"
"அதன் உடன்படும் கூட்டணிகளை கொண்டுள்ளது"
"train/mp3/MILE_0000338_0000060.mp3"
"உறவு பற்றிய லிவின்ஸ்கியின் பேச்சை பதிவு செய்த லின்டா றிப் மற்றும் சுயாதீன சட்ட முக்கிய பங்கெடுத்து"
"train/mp3/MILE_0000010_0000131.mp3"
"தனக்கு அழிவே தருவதாக இருந்தாலும் அதை எண்ணி பயந்து விடாமல்"
"train/mp3/ISTL_0000337_0000037.mp3"
"கோவிலின் வெளிமுற்றத்தில் அமைந்துள்ள விசித்திரமான ஒரு கலை பொருள் யானை மீது எழுகின்ற ஊசித்தூணை ஆகும்"
"train/mp3/MILE_0000004_0000015.mp3"
"யான் வறியவன் என்னும் துன்பச் சொல்லை ஒருவன் உரைப்பதற்கு முன்"
"train/mp3/MILE_0000066_0000190.mp3"
"பசி என்று கூறப்படும் தீய நோய் அணுகுதல் இல்லை"
"train/mp3/ISTL_0000574_0000085.mp3"
"கடலின் நடுவில் வாழும் உயிரினமான இது திமிங்கில வகையை சார்ந்ததுதான்"

Dataset Card for [Dataset Name]

Dataset Summary

Tamil transcribed speech corpus for ASR

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

  • Tamil

Dataset Structure

Data Instances

[More Information Needed]

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Citation Information

@misc{mile_1, doi = {10.48550/ARXIV.2207.13331}, url = {https://arxiv.org/abs/2207.13331}, author = {A, Madhavaraj and Pilar, Bharathi and G, Ramakrishnan A}, title = {Subword Dictionary Learning and Segmentation Techniques for Automatic Speech Recognition in Tamil and Kannada}, publisher = {arXiv}, year = {2022}, }

@misc{mile_2, doi = {10.48550/ARXIV.2207.13333}, url = {https://arxiv.org/abs/2207.13333}, author = {A, Madhavaraj and Pilar, Bharathi and G, Ramakrishnan A}, title = {Knowledge-driven Subword Grammar Modeling for Automatic Speech Recognition in Tamil and Kannada}, publisher = {arXiv}, year = {2022}, }

Contributions

Thanks to @parambharat for adding this dataset.

Downloads last month
1
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard