Dataset Preview Go to dataset viewer
index (int32)family_id (int32)translation (translation)
844
10,944,407
{ "el": "αφές ο οποίος παρασκευάζεται με χαρμάνι ελληνικού καφέ είτε σε συσκευή καφέ εσπρέσο είτε σε συσκευή γαλλικού καφέ (φίλτρου) είτε κατά τον παραδοσιακό τρόπο του ελληνικού καφέ και διυλίζεται, κτυπιέται στη συνέχεια με πάγο σε χειροκίνητο ή ηλεκτρικόμίξερ ώστε να παγώσει ομοιόμορφα και να αποκτήσει πλούσιο αφρό και σερβίρεται σε ποτήρι. ΰ", "en": "offee prepared using the mix for Greek coffee either in an espresso - type coffee making machine, or in a filter coffee making machine or in the traditional way for preparing Greek coffee and is then filtered , shaken with ice manually or with an electric mixer so that it freezes homogeneously, obtains a rich froth and is served in a glass." }
841
10,941,065
{ "el": "Παρουσιάζονται αισθητήρες θέσεως που χρησιμοποιούνται δια τηνμέτρηση της θέσεως κινουμένου μέσου επί ευθυγράμμου άξονος,με εφαρμογές κυρίως τις εργαλειομηχανές και εξειδικευμέναιατρικά όργανα, οι οποίοι περιλαμβάνουν μία μαγνητοσυστολικήγραμμή καθυστέρησης, το μήκος της οποίας καθορίζει τομετρήσιμο μήκος, που πακτούται στα άκρα της και επί της οποίαςπροσαρμόζονται αφ' ενός εν μέσον επαγωγής και εν μέσον λήψεωςμαγνητικού πεδίου και αφ' ετέρου εν κινούμενον μέσον -πυρήνας η θέση του οποίου προσδιορίζεται με τουςπροτεινόμενους αισθητήρες θέσεως. Σε εναλλακτικές εφαρμογές της εφευρέσεως το κινούμενον μέσον - πυρήνας μπορείνα είναι το ίδιο το πηνίο επαγωγής μαγνητικού πεδίουδιεγειρόμενον από παλμικό ή ημιτονοειδές σήμα, ή έναςμαγνήτης ή ένσφαιρος τριβέας γραμμικής κίνησης περιστρέψιμοςπέριξ κοχλίου σταθερού σπειρώματος πέριξ του οποίου είναιπεριελιγμένη ή μαγνητοσυστολική γραμμή καθυστέρησης.ω", "en": "Position sensors are presented here which are used for the measurement of points, moving on a rectilinear axis. Application is mainly for tool machines and specialised medical instruments which incorporate a magnetic contraction delay line, the length of which establishes the measurable length as determined by its ends and upon which one end is provided with means for the induction and reception of a magnetic field and on the opposite end, a moving mid-core, the location of which is determined by the proposed position sensors. In alternative applications of the invention, the moving mid-core can also be the same magnetic field induction coil, charged by a pulsed or sinusoidal signal, magnet, or ball bearing of linear motion rotating around a static helicoid coil, around which is then wound the magnetic contraction delay line." }
842
10,943,725
{ "el": "αυτόματος διακόπτης τροφοδοσίας συσκευών ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι μία συσκευή με ηλεκτρονικό κύκλωμα που ανοίγει ή κλείνει τις συσκευές του υπολογιστή όταν αυτός ανοίγει ή κλείνει αντίστοιχα χωρίς να χρειάζεται να επέμβουμε. Μας απαλλάσσει από την διαδικασία ανοίγματος ή κλεισίματος όλων των συσκευών που χρησιμοποιούμε με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, (οθόνη, ηχεία, εξωτερική συσκευή αποθηκεύσεως αρχείων, modem κλπ.) κάθε φορά που τον χρησιμοποιούμε. Εάν προγραμματίσουμε τον υπολογιστή να κλείσει μόνος του αφού τελειώσει μία εργασία, κλείνει και όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Απλώς συνδέουμε όλες τις συσκευές επάνω του και αυτό τις ανοιγοκλείνει για εμάς. Διαθέτει τα απαραίτητα ενδεικτικά ώστε να καταλάβουμε σε τί κατάσταση βρίσκεται η συσκευή μας και χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC) γενικά χωρίς περιορισμό μοντέλου, τεχνολογίας κλπ. χρησιμοποιώντας μια τάση από τον υπολογιστή για να διεγερθεί. ΰ", "en": "he automatic switch for the power supply of computer peripheral devices is a device featuring an electronic circuit that switches the devices on or off when the computer is switched on or shut down respectively, without any user intervention.The device eliminates the procedure of switching on or off devices used with a computer (monitors, loudspeakers, external file storage unit and modem) each time the computer is used.If the computer is programmed to shut down after it completes an operation, then all devices will be also switched off.The devices are simply connected to it and the computer undertakes to switch them off or on.The device features all necessary pilot bulbs for status indication and used with personal computers without any model or technology limitaion, using voltage from the computer for being activated." }
843
10,944,400
{ "el": "έος τύπος υδροληψίας με εφαρμογή σε σωλήνες τύπου μάνικας η οποία αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, πρώτον από μία εγκάρσια διαιρούμενη φλάντζα (1 διάγραμμα 1), και δεύτερον από ένα περικόχλιο (4 διάγραμμα 1) που φέρει θηλυκό σπείρωμα στην βάση του. Η φέρουσα αρσενικό σπείρωμα φλάντζα, συντίθεται στην τελική της μορφή από τα δύο η περισσότερα συστατικά της τεμάχια (2,3 διάγραμμα 1) αφού αυτά πρώτα έχουν προσανατολισθεί προς τον ίδιο άξονα συμμετρίας (διάγραμμα 4), έχουν χωνέψει το ένα μέσα στο άλλο, και έχουν εισαχθεί με περιστροφική κίνηση (διάγραμμα 5) από μία κυκλικής διατομής οπή (6 διάγραμμα 5) στο εσωτερικό της μάνικας. Το φέρων θηλυκό σπείρωμα περικόχλιο (4 διάγραμμα 1) βιδώνοντας στην συναρμολογημένη πια, αρσενικού σπειρώματος απόληξη (διάγραμμα 6) που τώρα προεξέχει από την τρύπα της μάνικας σταθεροποιεί τα συστατικά τεμάχια εξ ων συνετέθη η φλάντζα με κοχλιωτομημένη απόληξη και δημιουργεί τις συνθήκες στεγανότητας και συγκράτησης (διάγραμμα 8) συμπιέζοντας την επιφάνεια της μάνικας μεταξύ των δοντιών που υπάρχουν στο κάτω χείλος του περικόχλιου, και της επιφάνειας της φλάντζας. Μία νέα μέθοδος κατασκευής σωλήνα τύπου μάνικας με πρωτοτοποθετημένες υδροληψίες σε προκαθορισμένες ισαποχές η οποία χωρίζεται στο πρότερο στάδιο της κατασκευής της ίδιας της μάνικας, και στο ύστερο στάδιο της διάτρησης της και της τοποθέτησης νέου τύπου παροχών στις διανοιγείσες τρύπες. ΰ", "en": "\"ew type of water take for \"\"lay flat\"\" types of pipe, that promises a vertically divisible male threaded cylindrical body beaming a flange at its bottom (1 figure 1), and a female threaded fitting (4 figure 1). The male threaded flange (1 figure 1), is assembled to its final form after its constituting parts (2,3 figure 1) have first been oriented towards the same axis of symmetry, put one inside another (figure 4), and inserted with a gentle twisting motion through a previously opened hole on the lay flat surface (figure 5). The female threaded through a previously openend hole on the lay flat surface (figure 5). The female threaded fitting (4 figure 1) is consequently tightned on the flange's male thread (figure 6) that now protracts fromwithin the lay flat, keeping the parts that constitute the flange together while creating a water proof seal by exerting pressure on the upper surface of the lay flat that is now pressed between the flange and the protruding radial grooves of conical shape that exist on the female threaded fitting's lower face (figure 8). New method of assembling a lay flat type of pipe with preinstalled water take offs that comprises the steps of first producing the lay flat itself, and than subdsequently forming holes on the lay flat surface, and installing fittings of the above mentioned new type in the pre-formed holes.\"" }
9,313
29,559,690
{ "el": "θήκη ζώνης πακέτου τσιγάρων και αναπτήρα (1) έχει σχήμα παραλληλεπίπεδο, με άνοιγμα υποδοχή (4) πακέτου τσιγάρων στο άνω μέρος, άνοιγμα (5) στο κάτω μέρος για να ωθείται το πακέτο προς τα πάνω με το δάχτυλο, θήκη αναπτήρα (2) στο εμπρός μέρος και γαντζάκι (3) στερέωσης και ασφάλισης στη ζώνη στο πίσω μέρος, που παρέχει τη δυνατότητα περιστροφής στη θήκη (1), ενώ κατασκευάζεται από πλαστικό διάχυτεύσεως σε ειδικά κατασκευασμένα καλούπια. ΰ", "en": "t is disclosed herein a casing meant to hold a packet of cigarettes and a lighter 1 on the belt. It is a parallelepiped in shape, it has on the top a housing 4 for receiving the packet of cigarettes, an opening at the bottom permitting the upward motion of the packet, when this last is pushed by the finger, a casing receiving the lighter 2 at the front part, and a hook 3, at the rear part, fixing and securing the casing on the belt. Said casing is able to rotate and is manufactured from plastic cast into specially-constructed moulds." }
9,659
32,170,556
{ "el": "ενέργεια αναφέρεται σε μία μέθοδο προβολής προωθητικών και/ ή διαφημιστικών ενεργειών, γκάλοπ, σφυγμομετρήσεων, δημοσκοπήσεων και διεξαγωγής διαγωνισμών, με την συνδυασμένη ή και μεμονωμένη παροχήπροπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας. Η μέθοδος περιλαμβάνει την παροχή ενός κέντρου λήψης και επεξεργασίας τηλεφωνικών κλήσεων και υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας, την διάθεσηστους χρήστες καρτών προσβάσεως, e-καρτών ή κάρτες μαζί με συσκευασία προϊόντων (πιθανή συσκευασία δώρου) ή ακόμη και τυπωμένες πάνω σε προϊόντα οι οποίες περιέχουν έναν προσωπικό αριθμό προσβάσεως καθώς και οδηγίες για την καθοδήγηση του χρήστη, έτσι ώστε μετά την κλήση, να επιλέγει την επιθυμητή τηλεφωνική υπηρεσία ή πρόσβαση στην επιθυμητή προστιθεμένης αξίας τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία. Η κλήσημπορεί να πραγματοποιείται από οποιοδήποτε σταθερό ή ακόμη και κινητό τηλέφωνο ή να πραγματοποιείται και με τεχνική call back (αυτόματης επανάκλησης) σύμφωνα με την οποία ο χρήστης κάνοντας καλεί το κέντρο λήψης και επεξεργασίας τηλεφωνικών κλήσεων και υπηρεσιών και μετά τον πρώτο κουδουνισμό κλείνει το τηλέφωνο του, στη συνέχεια το κέντρο τον καλεί πίσω και μετά την πληκτρολόγηση του κωδικού τουεπιτρέπει πρόσβαση στις υπηρεσίες. ΰ", "en": "he invention relates to a method of displaying promotional and /or advertising activities, gallops and announcement of competitions with combinational or simple supply of prepaid added-value telecommunication services (e.g. call back service, e-mail, voice mail box, fax mail, fax broadcasting, speed dial, fax report on demand, conference call, mobile logos, mobile ring tones). This method is characterised by the supply of an interacting call reception and processing centre, by added-value services, e-cards or cards contained into packaged products (packages of presents) or printed onto same products; a personal identification number and directions for use accompany said cards. Call is sent by whatever stationary or cellular telephone or by the call back technique according to which the user hangs up after the hearing of the first ringing tone of the call reception centre, which calls the user back and gives him access, upon dialling of its identification code, to the desired telephonic or added-value telecommunication services." }
11,495
36,581,899
{ "el": "Μια μοτοσικλέτα περιλαμβάνει έναν κύριο σκελετό (12) που εκτείνεται σε μια προς τα πίσω και προς τακάτω κατεύθυνση από έναν σωλήνα κεφαλής (11), έναζεύγος από έναν αριστερό και έναν δεξιό οπίσθιο σκελετό (21, 22) που εκτείνονται σε μια προς τα πίσω και προς τα άνω κατεύθυνση από ένα οπίσθιο τμήματου κύριου σκελετού, και μια δεξαμενή καυσίμων (23) και μια θήκη αποθήκευσης (24) που είναι τοποθετημένες και οι δυο στον αριστερό και τον δεξιό οπίσθιο σκελετό. Η θήκη αποθήκευσης στηρίζεται από ένατμήμα στήριξης (126) που παρέχεται πάνω σε ένα άνωτμήμα της δεξαμενής καυσίμων.", "en": "Motorcycle includes a main frame (12) extending in a rearward and downward direction from a head pipe (11),a pair of left and right rear frames (21,22) extending in a rearward and upward direction from a rear portion of the main frame,and a fuel tank (23) and a storage box (24) both mounted to the left and right rear frames.The storage box is supported by a support section (126) provided on an upper portion of the fuel tank." }
12,583
38,008,858
{ "el": "H τριπτέρυγος ανεμογεννήτρια με αυτορυθμιζόμενα πτερύγια προς την πίεση του ανέμου. Αποτελείται απότο άνω μέρος, βραχίονες (σχ.1, σημείο 8,10) από ιμάντες και τροχαλίες (σχ.1, σημείο 3,4) τα πλαίσια(σχ.1, σημείο 5), όποπυ σε συνεργασία με την πίεση του ανέμου. Ο κυλινδρικός δρομέας (σχ. 1, σημείο1) (σχ.3) μαζί με τον μοχλό (σχ.5, σημέιο 2) που μετατρέπει σε παλινδρομική κίνηση και ευθύνεται για την παράλληλη ή κάθετη σχέση ανέμου με τις παραλληλεπίπεδες επιφάνειες (σχ. 4, σημείο 6), (σχ.1, σημείο 9,8)", "en": "The invention relates to a wind generator having self-adjusted vanes as to the wind pressure. It is composed of the upper part, the arms (fig. 1.8,10), belts, pulleys (fig.1. 3,4) and frames (fig. 1,5) cooperating with same belts and pulleys and staying always in the vertical in relation to the wind pressure. The lever (fig.5.2) converts the circular motion of the cylindrical runner (fig.1.1) (fig.3) into oscillation motion and is responsible for the parallel or vertical position of the parallelepiped surfaces in relationship to the wind direction (fig.4.6)(fig.1.9,8)." }
12,771
38,265,727
{ "el": "Οικολογικό αυτοκίνητο χωρίς καύσιμα με υδροηλεκτρική μηχανή ανακυκλούμενης ενέργειας αποτελείται από ένα συνηθισμένο αυτοκίνητο που κινείται με την βοήθεια μηχανής που αποτελείται από μικρή εσωτερική Σκάφη ανακυκλούμενου υγρού (Α) - Αγωγό Απορρόφησης του υγρού (Β) - Υδροσυμπιεστή (C) - Αγωγό συμπίεσης (D) - Εκτοξευτήρα Ύδατος (E) - Πτερωτή ή Υδροστρόβιλο (F) - πολλαπλασιαστή (G) απ' όπου δίνεται η δύναμη σε Ηλεκτρογεννήτρια (H) και Συμπλέκτη Μετάδοσης Ταχύτητας (I).Η Ηλεκτογεννήτρια (H) παρέχει ρεύμα τόσο στον συμπιεστή όσο και στον ηλεκτροσυσσωρευτή (μπαταρία) καθώς επίσης και σε ολόκληρο το αυτοκίνητο.Τίθεται σε λειτουργία με ηλεκτρικό μπουτόν το οποίο με τη σειρά του ενεργοποιεί τονυγροσυμπιεστή, την πτερωτή , τον πολλαπλασιαστή ,τον συμπλέκτη και γεννήτρια με συνεχή ανακύκλωση του υγρού.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 1.Το Υδροηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι οικολογικό, καταργεί παντελώς τα καύσιμαχρησιμοποιώντας την υδραυλική δυναμική που ανανεώνεται με την ανακύκλωση.2.Προστατεύει το περιβάλλον σε αντίθεση με τις θερμικές μηχανές.", "en": "The invention is composed of an ordinary car moving with the assistance of an engine composed of a small-sized internal tank containing recyclable liquid A, liquid-sucking conduit B, hydro-compressor C, compression conduit D, water launcher E, vane or hydro-turbine F, multiplier G transmitting the power to the electrical generator H, and velocity clutch I. The electrical generator H supplies the compressor, the battery and the whole car with electric current. An electric button sets the whole system into operation by initiating the liquid compressor, the vane, the multiplier, the clutch, and the generator driven by the continuous recycling of the liquid. Advantages: the invented ecological environment-friendly hydroelectric car is completely dispensed with the use of combustibles by employing hydraulic power renewable by recycling." }
13,578
39,370,935
{ "el": "Η εφεύρεση αναφέρεται σε διαφορικό μετάδοσης κίνησης οχήματος μέσω του οποίου επιλύονται συγκεκριμένα προβλήματα χωροταξίας όταν ο κεντρικός άξονας του οχήματος είναι μεν παράλληλος προς τον διαμήκηάξονα συμμετρίας του οχήματος αλλά απέχει σημαντικάαπό αυτόν. Η εφεύρεση βασίζεται στην προσαρμογή της κωνικής κορόνας (3) επί του κλωβού (4) του διαφορικού σε αντίστροφη θέση από αυτή που προβλέπεται από την ισχύουσα στάθμη τεχνικής - και συγκεκριμένα, εις τρόπο ώστε η οπίσθια πλευρά της κωνικής οδόντωσης της κορόνας (3) να βλέπει προς τον κλωβό (4) και η πρόσθια πλευρά, η φέρουσα την οδόντωση,να βλέπει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Με τον τρόπο αυτό, ο κλωβός δύναται να βρίσκεται κοντύτερα προς το μέσον της απόστασης μεταξύ των δύο τροχών έστω και αν η θέση του άξονα εισόδου που δίνει κίνηση στο πινιό (1) του διαφορικού απέχει σημαντικά από το μέσον του οχήματος. Ένα όφελος από τη προτεινόμενη διάταξη της παρούσας εφεύρεσης είναι η δυνατότητα μεγιστοποίησης του μήκους ισομεγεθών ημιαξονίων (5, 6). Σε μία ειδική εφαρμογή της παρούσας εφεύρεσης, η μία πλευρά του σύνθετου ζεύγους κορόνας κλωβού εδράζεται επί του κελύφους (1002) του διαφορικού, από την πλευρά της κορόνας, μέσω ενός ρουλεμάν εισόδου (301) του οποίου ο εξωτερικός δακτύλιος φωλιάζει μέσα σε ειδική διαμόρφωση της κορόνας και ο εσωτερικός δακτύλιος γύρω από ειδικά διαμορφωμένο φορέα (42).", "en": "The invention relates to a vehicle differential, by which specific space problems are solved, when the central shaft of the vehicle is parallel to the longitudinal symmetry axis of the vehicle and at the same time it is at significant distance from that. The invention is based on the mounting of the conical ring (3) on the cage (4) of the differential in reverse position to that providedby the current state of the art û and in particular, so that the rear side of the conical toothing ofthe ring (3) faces the cage (4) and the front side, having the toothing, faces the opposite direction. By this way, the cage may be nearer to the middle of the distance between the two wheels, even if the position of the input shaft providing motionto the pinion (1) of the differential is at a significant distance from the middle of the vehicle. An advantage of the proposed arrangement of the present invention is the maximization of the length of equally sized half-axles (5,6). In a specificapplication of the present invention, the one side of the complex pair ring/cage is supported on the casing (1002) of the differential, at the side of the ring, by an input ball bearing (301), the outer side of which is received in a special configuration of the ring and the inner side around a specially configured carrier (42)." }
15,088
41,508,502
{ "el": "Κασετίνα - βιβλίο για την τοποθέτηση και αποθήκευση CD και DVD αποτελούμενη από χαρτόνι ή άλλο σκληρό χάρτινο υλικό, η οποία κασετίνα περιλαμβάνει στο τέλος των σελίδων της δίπτυχη χάρτινη θήκη με υποδοχές για CD και στις δύο όψεις της.", "en": "Subject: paper casing having the form of a book comprising casings in the form of a two- or three-fold sheet made of cardboard or other tough paper material and being adequately shaped to allow the placement and storage of CDs and DVDs on both sidesof the thus-shaped cardboard." }
15,434
42,245,089
{ "el": "Η διάταξη βάση (σκάρα) για πτήσεις με τετράτροχη μοτοσικλέτα ανωμάλου δρόμου από τελείται από ένα αιωρόπτερο πτήσεων από το οποίο κρέμεται η τετράτροχη μοτοσικλέτα και με μια ή δύο έλικες (ε) ώθησηςοι οποίες συγκρατούνται από τον βραχίονα βάση (50) η οποία βιδώνεται στο πίσω μέρος της τετράτροχης μοτοσικλέτας. Η κίνηση λαμβάνεται από τον κινητήρα της μοτοσικλέτας δια μέσω των γωνιακών γραναζιών(57) (58) της τροχαλίας (59) και του ιμάντα κίνησης (60) στην τροχαλία (61) την οποία φέρει ο άξονας (62) περιστροφής του έλικα (ε).", "en": "The rack in question is composed of a glider wherefrom the motorcycle is suspended and of one or two propellers held by the arm-base 50 being screwed at the rear of the for-wheeled motorcycle. The motion is received by the motorcycleÆs motor through the angular gears 57, 58 of the pulley 59 and the belt 60 of the pulley 61 bearing the shaft 62 setting the propeller into rotation." }
16,599
44,802,659
{ "el": "Πρέσα αποτελούμενη από δύο μεταλλικές πλάκες (2) και (3) με οδοντωτή επιφάνεια, κινούμενη από ηλεκτρικό μοτέρ (12), πάνω στις μεταλλικές ράγες (10) και (11). Η πρέσα παρεμβάλλεται ανάμεσα στην ανέμητροφοδοσίας (Σχήμα 1 - (1)) α΄ ύλης και την τελική μονάδα μορφοποίησης της α΄ύλης (Σχήμα 1-(3)). Η συγκεκριμένη πρέσα προσδίδει στην λεία μεταλλική επιφάνεια, ανάγλυφο μοτίβο που αποτελείται από τετράγωνα και σφαιρικά αποτυπώματα, στοιχισμένα σε γραμμές (Σχήμα 3). Με τον τρόπο αυτό, ενισχύονται οι μηχανικές ιδιότητες (τάση διαρροής, η μέγιστη τάση θραύσης, η παραμόρφωση στην μέγιστη τάση θραύσης και η παραμόρφωση θραύσης) της α΄ύλης, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να έχει μεγαλύτερες αντοχές.", "en": "Novelty: press destined for engraving patterns onto metal surfaces - transportation of same by a carrier. Constitution: two metal plates (2, 3) having toothed surface, the electrically-powered motor 12 and the metal tracks (10,11) onto which the invented press is moving. Said press is interposed between the reel of the material A (metal sheet) (fig.1.1) and the final unit shaping said metal sheet (fig.1.3) which, under the pressure of the metal plates, will be printed with an embossed pattern consisted of aligned square and spherical prints (fig.3). Advantage: great durability of the final product due to the boosting of the mechanical properties of the metal sheet which is resistant to maximum breaking and deformity stress." }
17,437
47,045,597
{ "el": "Πολυλειτουργικές επιστρώσεις που αποτελούνται από εποξειδικές ομάδες και Οργανικά Τροποποιημένες Πυριτικές ενώσεις που περιέχουν νανοδοχεία συντέθηκαν για την προστασία κραμάτων μετάλλων από τη διάβρωση. Τα νανοδοχεία ήταν πληρωμένα με αναστολείς διάβρωσης. Η απελευθέρωση των αναστολέων διάβρωσης από τα νανοδοχεία επιτυγχάνεται μέσω ειδικών ερεθισμάτων. Οι μέθοδοι της σύνθεσης των νανοδοχείων και των επιστρώσεων περιλαμβάνονται καθώς και οι μέθοδοι εφαρμογής των επιστρώσεων στα κράματα μετάλλων.", "en": "Multifunctional coatings consisting of epoxy and Organic Modified Silicates including nanocontainers were synthesized for corrosion protection of netal alloys. The nanocontainers were loaded with corrosion inhibitors. The release of inhibitors from the nanocontainers is achieved through sepcific trigger. Methods of synthesis of nanocontainers and coatings are included as well as application methods of the coatings to the metal alloys." }
20,279
56,320,748
{ "el": "Ηλεκτρονικό καπέλο παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ζώνη συχνοτήτων των εγκεφαλικών κυμάτων του ανθρώπου. Παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα χαμηλής συχνότητας (0-40 ΗΖ) και χαμηλής ισχύος κάτω από το 100 μτ με αποτέλεσμα τον επηρεασμό και τη διέγερση του ανθρώπινου εγκεφάλου για την επίτευξη χαλάρωσης και θεραπείας.", "en": "The invention relates to an electronic device which is adapted to a hat and aims at the production of electromagnetic waves corresponding to the human brain frequencies. Said device generates low-frequency and low-strength electromagnetic waves (0-40HZ and <100 μ Tesla) influencing and stimulating the human brain for relaxation and therapeutic purposes." }
20,300
56,360,421
{ "el": "Συρόμενο επάλληλο κούφωμα, επικλινές παράγωνο στο επάνω μέρος, με δύο ή περισσότερα πλαίσια (φύλλα) (1), με εφαρμογή σε όλα τα υλικά κουφωμάτων, χωρίς σταθερό φεγγίτη, που στον οδηγό της επάνω πλευράς, φέρουν δύο κρυφά ή εμφανή φορεία κύλισης (2) ανά πλαίσιο (φύλλο) (1), για κύλιση ως προς τον κατακόρυφό τους άξονα, προς μια κατεύθυνση. Το κάθε φορείο διαθέτει διπλά ράουλα (4) που βιδώνεται (με ένα παξιμάδι ασφαλείας (6) ένας (5) άξονας (ή μια λάμα) από ατσάλι και τοποθετείται στον επάνω επικλινή οδηγό (κάσα) (3) του κουφώματος. Ο κάθε άξονας (ή λάμα) (5) τοποθετείται μέσα στα κάθετα στοιχεία του εκάστοτε πλαισίου (φύλλου) (1) μέσα σε ειδικά διαμορφωμένα κουζινέτα (7). Η σημασία αυτού έγκειται στο ότι είναι δυνατή πλέον η κατασκευή, τοποθέτηση και χρήση τέτοιων κουφωμάτων σε επικλινείς επιφάνειες χωρίς περιορισμό λόγω διάστασης ή κλίσης του χώρου παρέχοντας απεριόριστη ορατότητα.", "en": "Novelty: a sliding sash which is irregular (non-rectangular) at the top and applicable to frames of any kind (aluminium wooden or synthetic frames) is disclosed. Constitution: it has two or more leaves (1), a guide at the top side bearing two visible or invisible carriers per leave (1) which carriers have rollers (2) assisting the unidirectional rolling of the leaves with regard to their vertical axis. Each carrier bears double rollers (4) whereon a steel axle or blade (5) is screwed via a nut (6) and placed on the top inclined guide (3) of the sash. Each axle or blade (5) is placed inside the vertical elements of the leave (1), inside shaped bearings (7). Advantages: the application of the invention to inclined surfaces is not limited by the dimension and inclination of the space; unobstructed view is offered." }
20,523
57,354,401
{ "el": "Η εφεύρεση αναφέρεται σε μεταλλική ανακλινόμενη βάση τοποθέτησης μελιτοεξαγωγέων. Η ανακλινόμενη βάση σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση έχει το χαρακτηριστικό ότι προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους γνωστούς τύπους μελιτοεξαγωγέων και αποτελείται από ένα σταθερό πλαίσιο στήριξης (1), που φέρει άξονα (12), γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ένα ανακλινόμενο πλαίσιο τοποθέτησης του μελιτοεξαγωγέα (2), το οποίο σε επίπεδη (οριζόντια) θέση προσφέρει μια στιβαρή στήριξη στη θέση λειτουργίας φυγοκέντρισης του μελιτοεξαγωγέα, καθώς και ικανή απορρόφηση των κραδασμών, που δημιουργούνται από τη λειτουργία φυγοκέντρισης του μελιτοεξαγωγέα, και έχει τη δυνατότητα με μία απλή ώθηση να μετακινήσει τον μελιτοεξαγωγέα σε επικλινή (υπό γωνία) θέση απορροής, που στερεώνεται σταθερά και με απόλυτη ασφάλεια, με σκοπό η συλλογή του μελιού στο δοχείο ωρίμανσης να γίνεται πιο αποδοτική. Επιτυγχάνεται βέλτιστη (ταχύτερη και περισσότερη) ροή του μελιού, ευκολότερος και συντομότερος καθαρισμός και ελάττωση μετάδοσης κραδασμών και θορύβου.", "en": "Novelty: a inclinable metal base for the placement of honey extractors is disclosed. Constitution: a steady support framework (1) bearing the axle (12) around which an inclinable framework (2) meant for the honey extractor's placement is rotating. When in the planar horizontal position, said framework provides strong support for the honey extractor being in the centrifugation operational state, and sufficient absorption of shocks created during centrifugation; furthermore, it is able, by mere push, to move the honey extractor to the inclined position (angle position) where it will be securely fixed for allowing the efficient honey collection inside the maturation container. Purpose: improved and fast flow of greater honey quantity; easy and fast cleaning; reduction of noise and shocks transfer." }
21,597
62,488,842
{ "el": "Το πτυσσόμενο υποπόδιο τουαλέτας κατασκευάστηκε για να λύσει το μεγάλο πρόβλημα της δυσκοιλιότητας, που ταλαιπωρεί μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ειδικότερα τα τελευταία χρόνια λόγω της κακής διατροφής και της μοντέρνας τουαλέτας, που δεν επιτρέπει την φυσική στάση (βαθύ κάθισμα) για την αφόδευση. Είναι κατασκευασμένο από δύο μεγάλες επιφάνειες (1,2) και φέρει ένα μηχανισμό ρύθμισης ύψους πολλαπλών σημείων (4) για να μπορεί να φέρει στην σωστή στάση (βαθύ κάθισμα) τον οποιονδήποτε χρήστη, ανεξαρτήτου σωματότυπου και τύπο λεκάνης, που χρησιμοποιεί. Έχει απλή κατασκευή για να μπορεί να χρησιμοποιείται από όλα τα άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας. Έχει μελετηθεί ώστε να μπορεί κατά το κλείσιμό του να καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο για αποθήκευση, ενώ ταυτόχρονα το μικρό του βάρος του επιτρέπει την εύκολημεταφορά.", "en": "Novelty: a foldable footrest (squatty potty) applicable to toilet bowls is disclosed. Purpose: to allow the proper sitting position (crouching position) and resolve the constipation problems. Constitution: simple construction composed of two surfaces (1,2) and one mechanism adjustable in height at multiple points 4. Advantages: it can be utilized by users of any age, body constitution and pelvis type; it occupies little storage room and can be easily transported thanks to its lightweight construction." }
867
10,944,632
{ "el": "Η εφεύρεση αναφέρεται στην αξιολόγηση των συστατικών της μαστίχας (Pistacia lentiscus var. chia) έναντι παθογόνων και δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών, με σκοπό την εφαρμογή τους τόσο στην θεραπευτική όσο και στις καταστάσεις που απαιτείται η χρησιμοποίσηση αντιμικροβιακών ουσιών (π.χ. σαν συντηρητικό μέσο σε τρόφιμα και καλλυντικά).ΰ", "en": "The invention relates to the evaluation of the components of gum (Pistacia lentiscus var. chia) against pathogenic and potentially pathogenic microorganisms, aiming to their application in both therapeutics and cases in which the use of anti-microbial substances is required (e.g. as a preservative in foods and cosmetics)." }
865
10,940,230
{ "el": "Με το προτεινόμενο Σύστημα επιτυγχάνεται η κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών ατόμων που βρίσκονται σε χώρους όπου είναι δύσκολο να γίνουν δέκτες μηνυμάτων από τα συνηθισμένα μέσα μαζικής επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λ.π.). Το σύστημα περιλαμβάνει ένα Κεντρικό Σταθμό (11) από τον οποίο εκπέμπονται τα μηνύματα πληροφορίας που διοχετεύονται στο σύστημα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (12). Η εκπομπή των μηνυμάτων προς τις Απομακρυσμένες Μονάδες γίνεται μέσω ερτζιανών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και είναι κωδικοποιημένη. Στις Απομακρυσμένες Μονάδες (13) του Συστήματος γίνεται λήψη και αποδιαμόρφωση του σήματος και κατόπιν αποκωδικοποίηση και επεξεργασία. Κάθε Απομακρυσμένη Μονάδα μπορεί να φέρει ειδικό κώδικα-κλειδί ώστε να ενεργοποιείται μόνο αφού τον λάβει (πολυκάναλη μετάδοση). Το τελικό μήνυμα εμφανίζεται σε μία φωτεινή μήτρα (15,31) όπου μπορούν να εμφανιστούν πάσης φύσεως χαρακτήρες και σχήματα ενώ για μεγάλου μήκους μηνύματα χρησιμοποιείται η τεχνική της ολίσθησης. ω", "en": "The proposed system makes possible the covering of communication needs for people at locations where receiving messages by usual means (television, radio, etc.) are difficult. The system is comprised of a Central Station (11) from which information messages are transmitted and channelled to the system by computer (12). Message transmission to Isolated Units is accomplished with hertzian electromagnetic waves and is encoded. At the Isolated Units (13) of the system, reception and demodulation of the signal is followed by decoding and processing. Every remote unit can have a special key code so that activation only occurs upon its receipt (multi-channel transmission). The final message appears in a lighted matrix (15, 31) where any type of characters and figures can be displayed, while for long messages, the shift technique is used." }
866
10,943,790
{ "el": "Σύστημα ψεκασμού θερμοκηπίου χωρίς ανεμιστήρα που αποτελείται από ένα αεροσυμπιεστή (σχήμα 1 (1)) ευρισκόμενο έξω από το θερμοκήπιο και διοχετεύει αέρα στις μονάδες νέφωσης που ευρίσκονται μέσα.Οι μονάδες νέφωσης (σχήμα 2) δημιουργούν την εξαέρωση (μετατροπή σε μικρά σταγονίδια) του γεωργικού φαρμάκου που υπάρχει μέσα σε ένα κωνικό δοχείο (2) με την βοήθεια του συμπιεσμένου αέρα και ειδικών εγχυτήρων (μπεκ) (4).Ο ποιοτικός ψεκασμός επιτυγχάνεται με την ρύθμιση του περικοχλίου (σχήμα 3 (2)) του εγχυτήρα (Σχήμα 3) και με τη συνεχή ανάδευση κατά την ώρα του ψεκασμού του γεωργικού φαρμάκου που ευρίσκεται μέσα στο δοχείο (σχήμα 2 (2)) διοχετεύοντας αέρα στο κάτω μέρος (6) του πυθμένα.Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει αυτή η εφεύρεση είναι ότι :. καταπολεμά επιτυχώς όλες τις ασθένειες των φυτών κάνοντας ομοιόμορφη νέφωση στον κλειστό χώρο του θερμοκηπίου. δεν χρειάζεται την παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα (προστατεύοντας έτσι την υγεία του ανθρώπου). ψεκάζει όλων των ειδών και πυκνοτήτων γεωργικά φάρμακα. προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση γεωργικών φαρμάκων διότι λειτουργεί με λιγότερη ποσότητα επιβαρύνοντας έτσι λιγότερο και το περιβάλλον (3 λίτρα περίπου ανά στρέμμα).ΰ", "en": "Spraying system for greenhouses acting without ventilator and composed of an air-compressor (fig.1(1)) situated outside the greenhouse to supply with air the spraying units placed inside. The nebulization units (fig.2) reduce plant medicines to fine dopplets by means of compressed air and special injectors (nozzles) (4). The quality of spraying is obtained by adjusting of the nut (fig.3(2)) of the injector (fig.3) and the continual stirring of the medicine, during spaying, by air supply to the bottom (6). The advantage of said invention is that it fights successfully any plant desease by means of the uniform nebulization into the closed space of the greenhouse, it protects helth since the human presence during spraying is excluded, it sprays any kind of medicines of any density, and it works with lesser quantity of medicine (3l per 1,000m2) reducing thus the consumption thereof for improved environmental protection." }
868
10,944,716
{ "el": "έθοδος βιομηχανικής παραγωγής θειικού καλίου (Κ2SO4), κατάλληλου να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή συνθέτων λιπασμάτων η οποία σε αντίθεση με τις κλασσικές μεθόδους : * Χρησιμοποιεί, για την προσβολή του χλωριούχου καλίου, συνδυασμό θειικού και πυεοθειικού οξέος (oleum) το οποίο συμβάλλει στον περιορισμό της διάβρωσης και του κόστους συντήρησης του εξοπλισμού. * Διεξάγει την αντίδραση σε δύο στάδια ήτοι, χρησιμοποιεί αναμίκτη για το πρώτο στάδιο και περιστρεφόμενο μεταλλικό κλίβανο για το δεύτερο στάδιο. Μέσα στο κλίβανο πυρώνονται τα αντιδρώντα συστατικά, σε άμεση επαφή και σε αντιρροή με θερμά καυσαέρια. * Χρησιμοποιεί ανακυκλούμενο προϊόν που λειτουργεί ως φορέας των αντιδρώντων και εξασφαλίζει την ομαλή διακίνησή τους μέσα στον κλίβανο. Επιπρόσθετα, με κατάλληλες λειτουργικές συνθήκες, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό κοκκοποίησης, παράγει και κοκκώδες προϊόν, το οποίο μπορεί να διατεθεί ως αυτούσιο λίπασμα με φυσικά χαρακτηριστικά των κοινών κοκκωδών λιπασμάτων . ΰ", "en": "method of manufacturing potassium sulphate (K2SO4) suitable for use in the production of composite fertilisers. In contrast with the classical methods, this method:* Instead of using sulphuric acid to attack potassium chloride, makes use of a combination of sulphuric and pyrosulphuric acid (oleum), which helps to restrict the corrosion and consequently the maintenance cost of the equipment.* Conducts the reaction in two stages, i.e. it makes use of a mixer in the first stage and a revolving metal furnace in the second stage of the reaction. The reactants are heated in the furnace in direct contact with and flowing in the opposite direction to hot combustion gases.* Makes use of a recycled product which acts as a carrier for the reactants and ensures their smooth distribution inside the furnace.Furthermore, under the appropriate operating conditions and without any additional granulation equipment, it produces a granular product which can be sold as a complete fertiliser withthe physical properties of common granular fertilisers." }
9,423
29,559,748
{ "el": "εριγράφεται μηχανισμός κινήσεως περσίδων πατζουριού, ειδικότερα προοριζόμενος για ανοιγόμενα πατζούρια, χωρίς να αποκλείονται τα συρόμενα, όπου με σχετικά χαμηλό κόστος προσφέρεται αξιόπιστη λύση επιτεύξεως εναλλάξ και κατά βούληση πατζουριού με τις περσίδες διατεταγμένες με ενδιάμεσα ανοίγματα φωτισμού/αερισμού και οπτικής επαφής με το περιβάλλον ή τις περσίδες χωρίς ενδιάμεσα διάκενα και το πατζούρι ερμητικά κλειστό. Εκάστη περσίδα συνδέεται στα εκατέρωθεν άκρα της με προσαρμόσιμη στις εκατέρωθεν εσοχές του κασσώματος πλαστική τάπα η οποία έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα να επιτρέπει την σχετική μετατόπιση της επ' αυτής συνδεδεμένης περσίδος σε μήκος διαδρομής τέτοιο ώστε να αντιστοιχεί στο εύρος του προβλεπόμενου να δημιουργηθεί ενδιαμέσως των περσίδων διάκενου. Η κίνηση των περσίδων εναλλάξ μεταξύ των δύο θέσεων, με διάκενα ή χωρίς, καθίσταται εφικτή με την χρήση επιπλέον στοιχείου ταμπλά, διατασσομένου ενδιαμέσως των περσίδων με τουλάχιστον ένα και κατά προτίμηση εκατέρωθεν ανοίγματα υποδοχής κινητηρίου περσίδος, όπου το βάθος εισχωρήσεως της κινητηρίου περσίδος εντός του ανοίγματος ή ανοιγμάτων του ταμπλά ορίζει και το εύρος των διάκενων που προκύπτουν ενδιαμέσως των περσίδων που είναι υπερκείμενες ή υποκείμενες της τοιαύτης εισερχόμενης στο στοιχείο ταμπλά κινητηρίου περσίδος, και έναν μηχανισμό με τον οποίο τίθενται κατά βούληση σε κίνηση οι προαναφερθείσες εισχωρούσες στο στοιχείο ταμπλά κινητήριες περσίδες, ο οποίος εναλλακτικά περιλαμβάνει είτε περσίδες με χειρολαβή παλινδρομικής έλξεως κατά την κατακόρυφο ή προσαρμοσμένο στον ταμπλά περιστρέψιμο χειρομοχλό. ΰ", "en": "mechanism for moving blinds of shutters is described, in particular aimed for opening shutters, without excluding the possibility of it being used with sliding shutters, where with a relatively low cost, a reliable solution is offered for achieving alternately and at will, either openings between the blinds for aeration/illumination and optical contact with the surrounding environment or an arrangement of the blinds without any intermediate gaps and the shutter hermetically shut. Each blind is connected at both its ends with a plastic cap which is attached to the incisions on either side of the casing, the cap permitting the relative displacement of the blind on it along a length of the path that corresponds to the width of the gap that is to be formed between the blinds. The movement of the blinds alternately between the two positions, with gaps or without, becomes feasible with the use of an additional panel element arranged between the blinds with at least one but preferably two,on either side, openings for the reception of the motile blind, where the depth of penetration of the motile blind inside such opening(s) of the panel element, also defines the width of the gaps that derive between the blinds that are located aboveor below the motile blind which penetrates into the panel element and a mechanism which sets at will into motion the aforementioned motile blinds which penetrate into the panel element, which alternatively features blinds with a handle for pulling in the vertical direction by rotation or a rotating hand lever attached to the panel element." }
9,654
31,726,497
{ "el": "ναςΑηλιακόςΑσυλλέκτηςΑπουΑαποτελείταιΑαπόΑπλαίσιοΑ}BΑτοΑδιάφανοΑκάλυμμαΑ}@BΑτηΑδιάφανηΑσυλλεκτικήΑσωληνωτήΑεπιφάνειαΑ}@BΑμεΑτουςΑσυλλέκτεςΑτηςΑ}@BΑτοΑμέλανΑυγρόΑθερμικόΑφορέαΑ}QBΑτηΑθερμομόνωσηΑ}@BΑτουςΑελαστικούςΑαγωγούςΑ}@BΑτοΑθερμικόΑεναλλάκτηΑ}ΪBΑκαιΑτηνΑαποθήκηΑζεστούΑνερούΑ}@B@ΑΟιΑακτίνεςΑτουΑήλιουΑδιαπερνούνΑτοΑδιάφανοΑκάλυμμαΑ}@BΑκαιΑτηΑδιάφανηΑσυλλεκτικήΑσωληνωτήΑεπιφάνειαΑ}@BκαιΑπροσκρούουνΑστοΑμέλανΑυγρόΑθερμικόΑφορέαΑ}QBΑστονΑοποίοΑμετατρέπονταιΑσεΑθερμότητα@ΑΈτσιΑοΑμέλανΑυγρόςΑθερμικόςΑφορέαςΑ}QBΑμεταφέρειΑόληΑτηνΑαποκτημένηΑενέργειαΑστηνΑαποθήκηΑζεστούΑνερούΑ}@BΑμέσουτουΑθερμικούΑεναλλάκτηΑ}ΪBΑκαιΑτωνΑελαστικώνΑαγωγώνΑ}@B@ΑΗΑδιάφανηΑσυλλεκτικήΑσωληνωτήΑεπιφάνειαΑ}@BΑέχειΑχαμηλότερηΑθερμοκρασίαΑαπόΑτηΑθερμοκρασίαΑτουμέλανοςΑυγρούΑθερμικούΑφορέαΑ}QBΑκαιΑέτσιΑοιΑθερμικέςΑαπώλειεςΑτηςΑδιάφανηςΑσυλλεκτικήςΑσωληνωτήςΑεπιφάνειαςΑ}@BΑείναιΑμικρέςΑαυξάνονταςΑμεΑαυτόνΑτονΑτρόποΑτοΑσυνολικόΑβαθμόΑαπόδοσηςΑτουΑηλιακούΑσυλλέκτη@ΑΑΑΑΰ", "en": "t is disclosed herein a solar collector composed of the frame 1, the transparent cover 2, the transparent tubular heat-collecting surface 3, the heat collectors 4, the black-coloured heat-absorbing liquid medium 5, the thermal insulation 6, the elastic pipes 7, the heat exchanger 8, and the hot water reservoir 9. Solar rays pierce the transparent cover 2 and the transparent tubular heat-collecting surface 3 to reach the black-coloured heat-absorbing medium 5 and be converted into heat. The black-coloured heat-absorbing liquid medium 5 conveys the acquired heat to the hot water reservoir 9, via the heat exchanger 8 and the elastic pipes 7. The temperature of the transparent tubular heat-collecting surface 3 is inferior to the temperature of the black-coloured heat-absorbing liquid mediumso that thermal loss from the transparent tubular heat-collecting surface 3 is insignificant, what increases the solar collector's total efficiency degree." }
12,706
38,121,866
{ "el": "Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στις χρήσεις προϊόντος προερχομένου από την υπ' ατμού εκχύλιση της ρητίνης του φυτού Pictachia lentiscus var. chia ως αντιφλεγμονώδους και κυτταροτοξικού/κυτταροστατικούπαράγοντα. Η εφεύρεση επίσης αναφέρεται στην χρήση του προϊόντος, υπό οιαδήποτε φαρμακοτεχνική μορφή για την δημιουργία φαρμακευτικού σκευάσματος για εξωτερική ή εσωτερική χρήση, καθώς και στην κοσμετολογία.", "en": "The invention relates to the use of a product derived from the vapour-extracted resin of the pistachia lentiscus var. chia tree, which product may be used as an anti-inflammatory and cytotoxic/cytostatic factor. This product may also be used under whatever pharmacotechnical form for the creation of an interior or exterior use pharmaceutical preparation, as well as for use in cosmetics." }
13,283
38,863,099
{ "el": "Η συσκευή επίστρωσης αντικειμενοφόρων πλακών σε ρυθμιζόμενες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας είναι μία συσκευή που αποτελείται από ένα θάλαμο σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου κατασκευασμένο από διαφανές πλαστικό πάχους 5mm μέσα στο οποίο δημιουργούνται και διατηρούνται συγκεκριμένες συνθήκεςεργασίας και θερμοκρασίας. Ένα μηχανικό σύστημα (4) στο επάνω μέρος του θαλάμου όπου στερεώνεται ηπιπέτα (3) και μετακινείται αριστερά-δεξιά. Ένα σύστημα ψύξης-θέρμανσης (12) που δίνει τη δυνατότητα για ρύθμιση της θερμοκρασίας και βρίσκεται στο εξωτερικό μέρος πίσω του θαλάμου, επικοινωνώντας μεαυτόν μέσω μιας οπής βάζοντας μέσα σε αυτό κρύο ή ζεστό αέρα ανάλογα με την θερμοκρασία που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε. Επίσης, ένα σύστημα για τη ρύθμιση της υγρασίας αποτελούμενο από ένα υδατόλουτρο (16) που παράγει υδρατμούς και ένα ηλεκτρικό μοτέρ 1,5V (13) το οποίο βρίσκεται επάνω από το υδατόλουτρο και επικοινωνεί με το θάλαμο διοχετεύοντας τους υδρατμούς μέσα σε αυτό. Ακόμη, ένα λέιζερ (2)χρήσιμο για να σημαδέψουμε το σημείο της αντικειμενοφόρου πλάκας όπου θα πέσει η σταγόνα, περιλαμβάνει επίσης μια ασφάλεια 10 Α (14) για την προστασίατων καλωδίων του κυκλώματος και δύο μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος 1,5V (17) και 3V (18). Επιπλέον, έναν πίνακα ελέγχου (6), που περιλαμβάνει διακόπτες και ενδεικτικές λυχνίες για τον έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων ρύθμισης θερμοκρασίας και υγρασίας και, τέλος, μια αντικειμενοφόρο τράπεζα (9), η οποία περιέχει υποδοχές για την τοποθέτηση των αντικειμενοφόρων πλακιδίων (10) προς επίστρωση,βρίσκεται στο κάτω μέρος δεξιά του θαλάμου καιμετακινείται μέσα έξω από το θάλαμο συρόμενη πάνω σε ράγες (σαν συρτάρι).", "en": "The device for coating microscope slides under controlled humidity and temperature conditions is a device consisting of a rectangular parallelepiped-shaped chamber made of a transparent plastic material having a thickness of 5 mm, in which specific humidity and temperature conditions are created and maintained a mechanical system (4) -at the upper part of the chamber- on which a pipette (3) is fixed and moves left-right a cooling-heating system (12) allowing the temperature adjustment and fixedat the outer part, behind the chamber, communicating with that by a hole, providing cold or warm air depending on the desired temperature also, a system for humidity adjustment consisting of a water bath (16) producing water vapours and an 1,5V-electric motor (13), positioned above the water bath and communicating with the chamber, supplying the water vapours in that also, a laser (2), serving in targeting the point on the microscope slide on which a liquid droplet will fall, comprises a 10A-switch (14) for the protection of the circuit cables and two electric transformers, one of 1,5V (7) and one of 3V (18) furthermore, a control board (6) comprising switches and indication lamps for the control of the operation of the temperature and humidity adjustment systems and, finally, a microscope slide bench (9), which provides mounts for the mounting of the microscope slides (10) to be coated, the bench being positioned at the lower part, on the right of the chamber, and moves into/out of the chamber sliding on rails (like a drawer). The device for coating microscope slides under controlled humidity and temperature conditions is a device consisting of a rectangular parallelepiped-shaped chamber made of a transparent plastic material having a thickness of 5 mm, in which specific humidity and temperature conditions are created and maintained a mechanical system (4) -at the upper part of the chamber- on which a pipette (3) is fixed and moves left-right a cooling-heating system (12) allowing the temperature adjustment and fixed at the outer part, behind the chamber, communicating with that by a hole, providing cold or warm air depending on the desired temperature also, a system for humidity adjustment consisting of a water bath (16) producing water vapours and an 1,5V -electric motor (13), positioned above the water bath and communicatiing with the chamber, supplying the water vapours in that also, a laser (2), serving in targeting the point on the microscopeslide on which a liquid droplet will fall, comprises a 10A-switch (14) for the protection of the circuit cables and two electric transformers, one of 1,5V (7) and one of 3V (18) furthermore, a control board (6) comprising switches and indication lamps for the control of the operation of the temperature and humidity adjustment systems and, finally, a microscope slide bench (9), which provides mounts for the mounting of the microscope slides (10) to be coated, the bench being positioned at the lower part, on the right of the chamber, and moves into/out of the chamber, and moves into/out of the chamber slinding on rails (like a drawer)." }
14,035
39,832,049
{ "el": "Οι συσκευές παραγωγής μουσικής μέσω λήψης και μετατροπής κινούμενης εικόνας παράγουν κινούμενη εικόνα κα ταυτόχρονα μετατρέπουν το οπτικό αποτέλεσμα σε ακουστικό ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης των οπτικοακουστικών δεδομένων. Απαραίτητα στοιχεία για τη λειτουργία της συσκευής είναι μια πηγή ενέργειας, μια μηχανή λήψης κινούμενων εικόνων, μια ηλεκτρονική διάταξη μετατροπής των εικόνων σε μουσική, ένας τρόπος χειρισμού, μια πηγή ήχου και ένα σύστημα αποθήκευσης των παραγώγων. Οι συσκευές παραγωγής μουσικής μέσω λήψης και μετατροπής κινούμενης εικόνας επιτρέπουν την αυτόματη, μοναδική δημιουργία μουσικής και παράλληλα την δημιουργία κινούμενης εικόνας και την αποθήκευση των δεδομένων μέσω της αντιστοίχησης ψηφίων εικόνας και ηχητικών μορίων, με εύκολο τρόπο κατά τον οποίο δεναπαιτείται πλέον μακροχρόνια και επίπονη εκπαίδευση. Απόλυτα συγχρονισμένα επίσης, επιτυγχάνεται η συνύπαρξη μουσικής και κινούμενης εικόνας.", "en": "The device disclosed herein produces music by taking animated images and synchronical conversion thereof into audible data. Elements indispensable for the device operation: power source, animated image camera, sound source and storage system for derivatives. Advantages: automatic and unique creation of music in conjunction with parallel creation of animated images, storage of the resulted data upon correlation established between image digits and sound molecules in an easy manner abolishing a long-lasting tiresome training, and absolute synchronised coexistence of music and animated image." }
14,413
40,404,771
{ "el": "'Ενα σύστημα άντλησης από την θάλασσα διαρρεύσαντος πετρελαίου και λοιπών καυσίμων, το οποίο διαθέτει παγίδα 1 άντλησης του πετρελαίου, που έχει σχήμα κόλουρου πυραμίδος, η οποία στο κάτω μέρος της καταλήγει σε τετράγωνη ανοικτή βάση 2, ενώ το άνω μέρος της διαθέτει τομή 4, παράλληλη προς την βάση 2. Στην τομή 4 προσαρμόζεται διαφανής σωλήνας 5, η διάμετρος του οποίου είναι σταδιακά μειούμενη προς τα πάνω. Για να τεθεί το σύστημα σε λειτουργία, αφού η παγίδα 1 τοποθετηθεί από γερανό 11 στην επιφάνεια της θάλασσας, τίθεται σε λειτουργία τουρμπίνα 10, η οποία αρχικά απορροφά τον αέρα που βρίσκεται εντός των σωλήνων 5 και 9, βοηθώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την ελαφρά βύθιση της παγίδας 1 εντός της θάλασσας. Εν συνεχεία, και λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης, το θαλασσινό νερό με το πετρέλαιο, τοοποίο ως ελαφρύτερο βρίσκεται στην επιφάνεια του, καλύπτουν ταχύτατα όλο τον όγκο της παγίδας 1 με το πετρέλαιο να καλύπτει το άνω μέρος της και να μεταφέρεται μέσω του διαφανούς σωλήνα 5 και του σωλήνα 9, μεταφέρεται στο πλοίο πλατφόρμα άντλησης.", "en": "A system for producing electric energy, characterized by an ensured base power, with a steam cycle from renewable energy sources, such as solar energy and biomass, with suitable flexible use of the heat content collected from the sun, and a savingin combustible biomass.The system employs the solar energy after intermediate storage in a suitable system of storage tanks, which exhibit a different temperature level, for heating an operation medium, which is supplemented with biomass boiler working in an non-continuous manner for the vaporization of the medium, with intermediate use of a biomass combustion overheater operating in a continuous manner for the overheating and expansion of the medium in a turbine or other equipment for the production of electric energy." }
16,037
43,479,207
{ "el": "Τα ανταλλακτικά μίας χρήσεως για τη συσκευή αφόδευσης κατοικίδιου ζώου αποτελούνται από μία συμπαγή λεκάνη (1) η οποία εμπεριέχει μέσα της 10 διάτρητα πλέγματα (2). Όλα τα πλέγματα έχουν υποδοχές δακτύλων (3) για να μπορεί να τις σηκώσει εύκολα ο χρήστης. Το διάτρητο πλέγμα (2) είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι μυτερό για να επιτρέπει στην άμμο να περάσει από μέσα του γρήγορα και ακούραστα. Ο χρήστης βάζει τα διάτρητα πλέγματα μέσα στη συμπαγή λεκάνη και τελειώνοντας τοποθετεί μέσα την άμμο. Κάθε 3 ημέρες σηκώνει το επάνω διάτρητο πλέγμα μαζεύοντας έτσι όλες τις ακαθαρσίες του κατοικίδιου του μέσα σ", "en": "The disclosed herein spare pieces of a pet’s litter system are the following: a compact vat 1 having inside ten (10) grids 2 each furnished with finger grips 3 enabling the easy handling of said grids by the user. The grid 2 is sharp to allow the sand to freely pass in a few seconds through, in a fast and effortless way. Sand is poured over the superimposed grids. Every 3 days the user removes, rapidly, the grid in use along with the pet’s faeces and after folding it up he conveniently throws it away; this process will be repeated ten times per month until complete replacement of the spoiled sand. Advantages: cleaning of the sand in one movement and in fews seconds with little exposure to stench emanated from pet’s faeces; foreseen monthly change of the spoiled sand after use of the last tenth grid, for improved hygienic conditions." }
16,210
43,768,849
{ "el": "Η μηχανή παράγωγης του ροφήματος στιγμιαίου κρύου καφέ τύπου φραπέ μεταβάλλεται σε μηχανή παράγωγης ροφήματος κρύου καφέ τύπου φραπέ και ζεστού τύπου Νες όπου περιέχει τα ίδια προϊόντα όπως καφέ, ζάχαρη και γάλα. Το ρόφημα κρύου και ζεστού καφέ αναφέρεται σε ρόφημα καφέ που έχει αναδευτεί με αναδευτήρα μεγάλης ταχύτητας (1) ώστε να σχηματιστεί αφρός στην πάνω επιφάνεια του τελικού ροφήματος. Η μηχανή παράγωγης των ροφημάτων στιγμιαίου καφέ κρύου η ζεστό είναι επιτραπέζια περιβάλλεται απο ειδικό κουτί (11) το οποίο φέρει και δεύτερο πληκτρολόγιο ελέγχου των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (14) για την επιλογή προρρυθμισμένης κρύου η ζεστού νερού καφέ, ζάχαρη και γάλα που θα αναδευτούν με τον ίδιο τρόπο έως το τελικό στάδιο του ροφήματος διαθέτει (20:21) ενσωματωμένη παγωμηχανή με παγοθραύστη (23) ηλεκτρικό κινητό ποτήρι αναδεύσεις για επιπλέον ροφήματα (24) βρύση κρύου η ζεστού νερού (4) σχάρα απορροής (25) βούρτσα καθαρισμού ποτήρι και (26) δεξαμενή ζεστού νερού. Ωστε να εξασφαλίζεται η μηχανή απο κρύο η ζεστό ρόφημα και η καθαριότητα των ποτήρι. Η μηχανή μπορεί να τίθετε σε λειτουργία με αυτόνομη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οπως και σε συνδιασμό μηχανών προσωπικής χρήσεως με αυτόνομο ηλεκτρικό κινητό ποτήρι αναδεύσεις με το οποίο παράγουμε περισσότερα ροφήματα κρύα ή και ζεστά.", "en": "Subject: automatic table appliance for the preparation of instantaneous cold coffee frappe and hot Nescafe by mixing coffee, sugar and milk all agitated via high-speed stirrer 1 forming foam on the surface of the final product. Constitution: a special box 11 enclosing the appliance and bearing a keyboard for the control of the electronic circuits 14 allowing the release of predefined quantity of cold or hot water, coffee, sugar and milk stirred all together in the same manner, an incorporated ice maker with an ice crusher 23, an electrically moving stirring glass for extra beverages 24, a tap of cold or hot water 4, a drain grid 25, a glass-cleaning brush an a hot water tank 26. The operation of the appliance is ensured by an autonomous power source and can be combined with other appliances of personal use for the synchronical preparation of several cold or hot beverages." }
16,233
43,827,980
{ "el": "Ένα σύστημα ένυδρης αμμοβολής, με έκχυση ύδατος δύο σταδίων, στο οποίο ο κυκλοφορητής του αέρος (3), του υποσυστήματος της αμμοβολής, είναι σε ζεύξη με το σύστημα τροφοδοσίας ύδατος με την αεραντλία (15), που τροφοδοτεί τους εκχυτήρες (12), (13), μέσω αεραγωγού (7). Η ζεύξη των υποσυστημάτων της αμμοβολής και της παροχής ύδατος σε δύο στάδια (μέσω δύο ανεξαρτήτων ελεγκτών παροχής (17) και (18)), επιτρέπει την κλιμάκωση της εφαρμογής, ανάλογα με τους όγκους αέρος/άμμου/ύδατος, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από βιομηχανικές έως ερασιτεχνικές.", "en": "A hydrated sandblasting system, with two-stage water ejection, in which an air circulator (3) of the sandblast subsystem is coupled via an air duct (7) to the water supply system with an air pump (15) supplying the ejectors (12), (13). The coupling of the subsystems of sandblast and water supply in two stages (via two independent supply controllers (17) and (18)), allows the scaling of the application depending on the volumes of air/sand/water, so that a wide range of industrial to amateur applications is covered." }
16,671
44,802,688
{ "el": "Η εφεύρεση για την οποία η εταιρεία υποβάλλει αίτηση απόκτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα (προϊόν) για το χώρο των Τηλεπικοινωνιών. Το σύστημα αυτό αποτελείται από ειδικό υλικό (π.χ. ειδική μητρική κάρτα και θυγατρικές κάρτες) και λογισμικό, το οποίο έχει σχεδιάσει και αναπτύξει με αποκλειστικά δικούς της πόρους η εταιρεία. Συγκεκριμένα, αυτό το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της απόδοσης του Circuit Switch (CS) τομέα ενός δικτύου νέας γενιάς κινητής τηλεφωνίας. Το κύριο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρουσιάζει συγκεντρωμένες όλες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται ένας μηχανικός δικτύου, για να ελέγξει γρήγορα και αξιόπιστα την απόδοση και την λειτουργία του CS τομέα ενός δικτύου νέας γενιάς και των αντίστοιχων πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Αυτό το σύστημα-εφεύρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού νέας γενιάς (π.χ. Ericsson, Nokia-Siemens-Networks, Alcatel, ... ), οι οποίοι ενδιαφέρονται να κάνουν ένα γρήγορο έλεγχο της απόδοσης των συστημάτων που κατασκευάζουν, χωρίς να χάσουν χρόνο στην εκπαίδευση μηχανικών για να μάθουν τη χρήση του συστήματος.", "en": "The invention pertains to the domain of telecommunications. It is disclosed an integrated system (product) composed of special material (e.g special mother card, affiliated cards and software programme specially designed and developed by company resources). More precisely, said system is practicable for the control of the Circuit Switch (CS) performance of a new-generation cellular telephony network. Advantages: Gathering of all basic information that a network engineer needs for controlling, in a fast and reliable manner, the performance and operation of the CS sector of a new-generation network and the respective communication protocols as well. Application: Use by new-generation network equipment manufacturers (e.g. Ericsson, Nokia-Siemens networks, Alcatel etc) interested in rapidly controlling the performance of the systems they manufacture without spending any time for the formation of their engineers." }
18,684
50,389,722
{ "el": "Η εφεύρεση αναφέρεται σε μια χαμηλού κόστους ηλιακή καμινάδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχους ηλεκτροπαραγωγικούς ηλιακούς σταθμούς. Η πτυσσόμενη ηλιακή καμινάδα αποτελείται από ένα χαλύβδινο κυλινδρικό κλωβό που σχηματίζεται από ένα σύνολο κατακόρυφων δοκών που ενώνονται με ένα σύνολο περιφερειακών δοκών. Ο χαλύβδινος αυτός κλωβός μπορεί να εδράζεται στο έδαφος ή σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, και στερεώνεται με ένα σύνολο αντηρίδων από συρματόσκοινο. Η κυλινδρική επιφάνεια του κλωβού αποτελείται από ένα σύνολο υφασμάτινων κουρτινών που μπορούν να συμπτύσσονται και να αναπτύσσονται με την βοήθεια ηλεκτρομηχανικών μηχανισμών. Η αντοχή της πτυσσόμενης ηλιακής καμινάδας υπολογίζεται για ένα σχετικά χαμηλό όριο ταχύτητας εξωτερικών ανέμων (λ. χ. τριπλάσιο της μέσης τιμής ταχύτητας ανέμου στην περιοχή εγκατάστασης) αυτό καθορίζει και το χαμηλό κόστος κατασκευής της. Όποτε εμφανίζονται ισχυρότεροι εξωτερικοί άνεμοι οι κουρτίνες συμπτύσσονται μειώνοντας την επιφάνεια προσβολής της καμινάδας οπότε σε κάθε περίπτωση η καμινάδα είναι ασφαλής.", "en": "Novelty: a low-cost foldable solar chimney usable in respective solar power-generating stations is disclosed. Constitution: a steel cylindrical cage formed from plural vertical beams united with plural peripheral ones. Said steel cage can seat either on the ground or on a concrete base and be fixed with plural wire-rope support means. The cylindrical surface of the cage is composed of plural fabric curtains contactable or deployable by electro-mechanical mechanisms. The durability of the folding solar chimney is calculated to face external wind of limited relatively-low velocity (e.g. wind velocity which is triple the value of the average wind’s velocity manifested in the installation site) what determines the low cost of the chimney’s construction. In case of strong external winds, the curtains are in position to contract reducing the impact surface of the chimney for the security thereof." }
19,377
52,623,188
{ "el": "Μέθοδος παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας, που χαρακτηρίζεται από την προσθήκη τραχανά κατά την παραγωγική διαδικασία. Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την προσθήκη μίγματος τραχανά με νερό σε σταθερό γαλάκτωμα κρέατος, αναλογίας 0, 3-0, 7 κιλά τραχανά σε 1 κιλό νερό. Το μίγμα παραμένει σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον μια ώρα πριν την χρήση του. Σε μηχανή ανάμιξης προστίθεται λεπτοτεμαχισμένο κρέας, νερό, αλάτι, συντηρητικά βοηθητικές ύλες και μπαχαρικά, τα οποία αναμιγνύονται για 5 λεπτά, ώστε να δημιουργηθεί σταθερό γαλάκτωμα. Προστίθεται το μίγμα τραχανά - νερού και αναμιγνύεται τουλάχιστον για 8 λεπτά σε χαμηλές στροφές, ώστε το τελικό μίγμα να είναι ομοιόμορφο. Το μείγμα οδηγείται σε γεμιστική μηχανή και ενθηκεύεται. Έπειτα ακολουθεί η παστερίωση και η ψύξη του προϊόντος. Τα προϊόντα που παράγονται από την μέθοδο αυτή έχουν αναλλοίωτα τα οργανοληπτικά αλλά και τα θρεπτικά συστατικά του τραχανά.", "en": "Novelty: a method for the production of meat-based products with trachanas added throughout the production process is disclosed. Preparation mode: addition of water-and-tarhana mixture in a stable meat emulsion (0.3-0.7 kg of tarhana in 1 litre of water). The mixture remains in room temperature for one at least hour, before use. Finely-chopped meat, water, salt, conservatives, auxiliary materials and spices are mixed into the mixing device for 5 minutes for creating a stable meat emulsion. For uniform final mixture, the tarhana-and-water mixture is added and mixed up for 8 minutes at least at low speed. After being pocketed by a filling device, the resulted mixture enters the pasteurisation and cooling phase. Advantages: the thus-produced products conserve the tarhana’s unalterable organoleptic and nutritional components. N.B. Tarhana or Trachanas (Xynohondros): cracked wheat-and-fermented milk mixture dried up in granules." }
21,030
59,325,570
{ "el": "Το σύστημα χρησιμοποιεί έναν κεντρικό ηλιακό δέκτη (3) το εσωτερικό του οποίου περιβάλλεται από ανακλαστική επιφάνεια (52) και βρίσκεται σε κενό αέρος. Στον ηλιακό δέκτη (3) το σύστημα μεταφοράς των αχτίνων (2) μεταφέρει της ηλιακές ακτίνες συγκεντρωμένες με αγωγούς μεταφοράς (18) που στο εσωτερικό τους έχουν ανακλαστικές επιφάνειες (40). Οι ακτίνες έχουν συγκεντρωθεί από πολλούς συλλέκτες (1) οι οποίοι χρησιμοποιούν φακούς Fresnel (5) ή κοίλες ανακλαστικές επιφάνειες (55) και συγκεντρωτικούς φακούς (6) για την δημιουργία δέσμης αχτίνων παράλληλων μεταξύ τους και έχουν οδηγήσει της ακτίνες σε ανακλαστική επιφάνεια (8) που μέσω μηχανισμών συνδεδεμένων με τα μοτέρ του συστήματος ανίχνευσης έχουν ανακλαστεί στο εσωτερικό του αγωγού (18) του συστήματος μεταφοράς των αχτίνων (2) για να καταλήξουν στον ηλιακό δέκτη (3). Με το σύστημα πολλαπλασιάζεται η αρχική συγκέντρωση, που πραγματοποιούν οι συλλέκτες (1) και μεταφέρεται η ενέργεια, που έχουν συλλέξει όλοι οι συλλέκτες (1) στον κοινό ηλιακό δέκτη (3).", "en": "The invented system is using a central solar receiver 3 the vacuum interior of which is enclosed by a reflective surface 52. In said solar receiver 3, the conveyance system 2 conveys the concentrated solar rays through conduits 18 having inside reflective surfaces 40. The solar rays are collected by plural collectors 1 using Fresnel lenses 5 or hollow reflective surfaces 55 as well as concentration lenses 6 for the creation of bundles of parallel rays and are conducted to the reflective surface 8 where, through mechanisms connected to the motors of the detection system, they are reflected to the interior of the conduit 18 of the rays conveyance system before ending to the solar receiver 3. Said system multiplies the initial solar rays concentration carried out by the collectors 1 while the energy collected by the totality of the collectors is conveyed to the common solar receiver 3." }
21,317
60,514,865
{ "el": "Σιρόπι διαυγούς κιτρινωπού χρώματος με γλυκόξινη γεύση αποτελούμενο από άνθη σαμπούκου (sambucus nigra με το χαρακτηριστικό άρωμα), νερό, ζάχαρη, γλυκόζη, κιτρικό οξύ και φρέσκα λεμόνια - χωρίς προσθήκη τεχνητών αρωμάτων - με υψηλή διατροφική αξία και ευεργετικές ιδιότητες για την αντιμετώπιση του βήχα, του πονόλαιμου, της γρίπης και της καταρροής. Το σιρόπι παρασκευάζεται με ειδική μέθοδο και έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής στη ζαχαροπλαστική, μαγειρική και παρασκευή ροφημάτων και ποτών, είτε για οικιακή είτε για επαγγελματική χρήση.", "en": "Novelty: sambucus nigra syrup prepared with a specific method is disclosed. Ingredients: sambucu nigra flowers, water, sugar, glycol, citric acid and fresh lemons. Properties: a clear, yellowish syrup which is free of artificial aromas and characterized by sweet-sour taste, distinguishable natural aroma, high nutritional value and beneficial activity against coughing, influenza, sore throat and catarrh." }
22,171
66,677,290
{ "el": "Συσκευή αυτόματης διακοπής διαρροής αερίου κατασκευασμένη από εύκαμπτο υλικό, διαθέτει στεγανοποιητικό δακτύλιο (2) που προσαρμόζεται στο άνω μέρος του φιαλιδίου (4), ο στεγανοποιητικός δακτύλιος (2) διαθέτει 4 νεύρα (3) τα οποία το συνδέουν με δυο επιμήκεις καμπύλες επιφάνειες (1) οι οποίες διατρέχουν όλο το ύψος του φιαλιδίου (4) έως την βάση του. Η στήριξη της συσκευής στο εσωτερικό του φιαλιδίου (4) επιτυγχάνεται με τις δύο επιμήκεις καμπύλες επιφάνειες (1) χωρίς την εσωτερική διαμόρφωση του φιαλιδίου (4) με εσοχές ή εγκοπές χωρίς να στηρίζεται στα πλαϊνά τοιχώματα του φιαλιδίου (4) αλλά στην βάση του, απλουστεύοντας την κατασκευή και εφαρμογή του κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.", "en": "Novelty: a device meant to automatically stop gas escape from gas cylinders is disclosed. Constitution: the invented device is made of flexible material and composed of the sealing ring 2 which is adaptable to the top of the gas cylinder 4 and has four ribs connecting this last to two longitudinal curved surface 1 running the entire height of the gas cylinder 4 up to its base. The fixing of the device in the interior of the gas cylinder 4 is achieved via two longitudinal curved surfaces 1, with no notches or recesses formed in the interior of the gas cylinder 4; said device is supported on its base and not on the side walls of the gas cylinder 4, simplifying thus the production process." }
1,432
6,829,245
{ "el": "Η εφεύρεση αναφέρεται σε μία βαλβίδα αναμείκτη, ιδιαίτερα για εγκαταστάσεις θέρμανσης και θερμού νερού, η οποία είναι ενσωματωμένη μέσα στο περίβλημα μιας αντλίας ανακύκλωσης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το σχήμα της τροχού ρυθμιστικό εξάρτημα (μέλος) του αναμείκτη που είναι εφοδιασμένο με πτερύγιο και ο περιστρεφόμενος τροχός της αντλίας ανακύκλωσης να είναι διατεταγμένοι ευθυγραμμισμένοι, έτσι ώστε το ρυθμιστικό εξάρτημα του αναμείκτη να μπορεί να ρυθμίζεται (μετατίθεται) από τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης για τον περιστρεφόμενο τροχό της αντλίας ανακύκλωσης μέσω μιας ρυθμιζόμενης διάταξης σύζευξης ή εισερχομένων και εξερχομένων μελών διάταξης σύζευξης. Σύμφωνα με την εφεύρεση το ρυθμιστικό εξάρτημα είναι εκπονημένο έτσι, ώστε και κατά την φραγμένη κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την θέση του ρυθμιστικού εξαρτήματος ή των πτερυγίων του, να λαμβάνει χώρα μία μειωμένη σημαντικά ανταλλαγή νερού, σε σύγκριση προς την συνολική ροή, της τάξης μεγέθους 10% της διερχομένης ποσότητας νερού, έτσι ώστε το επιστρέφον από το κύκλωμα θέρμανσης νερό να αναμειγνύεται και επομένως να θερμαίνεται προ της επιστροφής του στον λέβητα. ω", "en": "The invention refers to a specialised mixing valve for heating and hot water installations, incorporated into the casing of a circulation pump so that the design of the adjustment wheel of the mixer device (element), which is supplied with a fin and rotary wheel of the circulation pump and is configured in alignment, allows the regulator element of the mixer to be variable. The motion transfer mechanism transfers motion from the rotary wheel of the circulation pump, by way of an adjustable coupling configuration, or by incoming and outgoing configuration of coupling elements. According to the invention, the element is set up so that when in the shutoff position regardless of the position of the device's regulator or fins, it provides significantly reduced exchange of water in comparison to total flow, at a rate of 10 percent of the passing quantity of water, so that the return from the water heating circuit is mixed and therefore heated before returning to the boiler." }
3,475
10,943,453
{ "el": "Ειδική βάση εντομοαπωθητικού (φιδάκι) που αποτελείται από μία βάση (1) στο κέντρο της οποίας υπάρχει ειδικό έλασμα στήριξης (2) και ένα καπάκι με τρύπες διαφορετικής διαμέτρου (3).Το εντομοαπωθητικό (φιδάκι) τοποθετείται στην ειδική βάση η οποία κλείνει με καπάκι το οποίο έχει τρύπες διαφορετικής διαμέτρου με αποτέλεσμα η χρήση του εντομοαπωθητικού να γίνεται πιο εύκολη και παράλληλα με ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.ΰ", "en": "It is described a special base for a snake-like insect repellent composed of a base (1) having in the centre the special supporting lamina (2) and a cap bearing holes of different diameter (3). The insect repellent is placed into the base provided (1) which closes up with the aforementioned cap so that the use of said insect repellent can be effected in a safe, easy and environmentally friendly manner." }
3,476
10,943,782
{ "el": "Ενέσιμα διαλύματα που περιέχουν ως δραστικά συστατικά την παρακεταμόλη και τις μυοχαλαρωτικές ουσίες καρισοπροδόλη και κιτρική ορφεναδρίνη, όπου οι διαλύτες σε αμφότερες τις περιπτώσεις είναι η αιθανόλη, το ύδωρ και η γλυκερινική φορμαλδεϋδη, σε αναλογία 10:40:50 % κατ'όγκο.Τα διαλύματα αυτά περιέχουν επίσης τα έκδοχα υδροχλωρική λιδοκαϊνη, EDTA, πυροθειώδες νάτριο και διάλυμα διβασικού φωσφορικού νατρίου σαν ρυθμιστικό του pH του διαλύματος.ΰ", "en": "Injectable solution containing for active ingredients paracetamol and muscle-relaxing substances, such as the citric orphenadrine and carisoprodol where, in both cases, the diluters are ethanol, water and glucerol formal.The above mentioned solution contains also Cl lidocaine, EDTA, sodium metabisulfite, and sodium dibasic phosphate meant to regylate the pH of the solution." }
14,719
33,561,663
{ "el": "\"υσκευή και μέθοδος καταμέτρησης, ανίχνευσης, ανάγνωσης και καταγραφής χαρτονομισμάτων, μέσω αισθητήρων των γνωρισμάτων ασφαλείας και σαρωτών ειδώλου, συνδεδεμένων με ηλεκτρονικό υπολογιστή διαθέτοντα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης (προσομοίωσης \"\"νευρωνικών δικτύων\"\" ή \"\"ψηφιακής επεξεργασίας αναλογικών σημάτων\"\") και σημείο αναφοράς πλήρη ποικιλία απομιμήσεων, ειδικά κατασκευασμένων επί τούτου. Το λογισμικό επεξεργάζεται τα σήματα των αισθητήρων και σαρωτών, και κατευθύνει μηχανισμό καταμέτρησης, ανίχνευσης-διαχωρισμού και ανάγνωσης, ένδειξης και καταγραφής αύξοντος αριθμού κυκλοφορίας, ημερομηνίας, ώρας και τόπου. Την συκευή και μέθοδο χαρακτηρίζει η χρήση, ως σημείου αναφοράς και σύγκρισης για το λογισμικό λειτουργίας της, της απομνημόνευσης των γνωρισμάτων ενός πραγματικού δείγματος μίαςπλήρους ποικιλίας απομιμήσεων, αντί μίας αναξιόπιστης θεωρητικής προσομοίωσης. Η συσκευή, συνδεόμενη με τον κεντρικό υπολογιστή μίας πχ τράπεζας, επιτρέπει απόλυτο έλεγχο εισερχομένων και εξερχομένωνχαρτονομισμάτων διότι ταυτοχρόνως τα μετράει, τα ανιχνεύει, καταγράφει τους αύξοντες αριθμούς κυκλοφορίας του κάθε ενός και εκτυπώνει σχετικό παραστατικό. ΰ\"", "en": "t is disclosed herein a method for counting, detecting, reading, registering, and separating false & genuine banknotes via sensors detecting the security features of the banknotes and pattern scanners connected to a computer provided with artificial intelligence software (neuronal network simulation or digital analog signal processing) based on a memorized real sample consisted of a complete range of imitations. The software in question proceeds to the processing of the sensors and scanners signals and monitors a mechanism intended for the counting, detection, separation, reading, signalling, and registration of the date, time, place and issue number in the ascending order. The described herein device and method is characterised by memorization of the features of a real sample based on a complete range of imitations instead on unreliable theoretic simulations. Banknotes transacted in banks can be absolutely controlled by said device connected to the central computer of same banks, since the device in question is in position to synchronically count, detect, and register the issue number of each banknote in ascending order, and print the related report." }
17,016
34,955,561
{ "el": "εφεύρεση αναφέρεται σε σύστημα ιατρικού εκπαιδευτικού εξομοιωτή, ο οποίος είναι εξειδικευμένος σε ουρολογικές ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Ο ιατρικός εκπαιδευτικός εξομοιωτής περιλαμβάνει απτικό μηχανισμό ανάδρασης δυνάμεων ελάχιστης μάζας, αδράνειας και τριβής, σύστημα γραφικής απεικόνισης πραγματικού χρόνου της ανθρώπινης ουρήθρας και των παραμορφώσεων της και κατάλληλο μοντέλο περιγραφής δυνάμεων αλληλεπίδρασης ιστών και εργαλείων. Η εφεύρεση συμπληρώνεται από το σύστημα ελέγχου, το οποίο συντονίζει και ελέγχει τον απτικό μηχανισμό ανάδρασης δυνάμεων και το εικονικό μοντέλο ανθρώπινης ουρήθρας. Ο μηχανισμός ανάδρασης δυνάμεων πέντε ενεργών βαθμών ελευθερίας αποτελείται από α) έναν παράλληλο μηχανισμό πέντε ράβδων (1) και από β) μία σφαιρική άρθρωση (2), σε σειρά. Ο μηχανισμός είναι στατικά ζυγοσταθμισμένος χρησιμοποιώντας μάζες ζυγοστάθμισης (3). Οι κινητήρες όλων των βαθμών ελευθερίας βρίσκονται στη βάση του απτικού μηχανισμού (4). Για τη μετάδοση της κίνησης χρησιμοποιούνται μικροτροχαλίες (5) και ειδικά μκρομηχανήματα (6), καθώς και capstan drives (7). Το σύστημα μετάδοσης σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε α) οι στροφικοί βαθμοί ελευθερίαςνα είναι αποσυζευγμένοι μεταξύ τους και β) οι στροφικοί βαθμοί ελευθερίας να είναι αποσυζευγμένοι από τους μεταφορικούς. Κύρια χρήση της εφεύρεσης είναι η εκπαίδευση ειδικευόμενων και νέων χειρουργών ουρολόγων ιατρών σε ενδοσκοπικές ουρολογικές επεμβάσεις.", "en": "he invention refers to a medical training stimulator system for training in medical urological procedures. It consists of a force feedback haptic mechanism (fig. 1) with minimum mass, inertia and friction, a real time graphical representation of the human lower urological system (urethra, cyst) and its deformation, a mathematical model that calculates the interaction forces between the virtual tissues and a surgical tool, and a control system that coordinates and controls the cooperation between the haptic mechanism and the graphical representation. The force feedback haptic mechanism consists of a) five-bar parallel linkage (1) in series with b) a sperical joint (2, fig. 2). The haptic mechanism is statically balanced using counterweights (3). All the motors are located at the base of the haptic mechanism (4). For motion transmission we have use micropulleys (5) and tendon-like microthreads (10), as well as capstan drives (6). The transmission system is designed in such a way that a) each revolute degree-of-freedom (dof) is decoupled with each other, and b) the revolute dofs are decoupled from the translation ones. The invention can be used in endoscopic urological operation training of medical students and trainee physicians. It can be used as well as by urologist surgeons offering the opportunity of testing several scenarios and surgical practices during such operations." }
20,503
38,109,709
{ "el": "\"Η μεταλλική συσκευασία αρωματικών φυτών με διάφανο τμήμα επιφάνειας αποτελείται από το μεταλλικό κουτί (1), το αποσπώμενο μεταλλικό καπάκι (2) και την διάφανη πλαστική ή γυάλινη επιφάνεια που βρίσκεται στην μία πλευρά της συσκευασίας (2). Το μεταλλικό καπάκι της συσκευασίας είναι αποσπώμενο και μπορεί να \"\"κουμπώνει\"\" στην πάνω επιφάνεια του κουτιού. Η μεταλλική συσκευασία αρωματικών φυτών με διάφανο τμήμα επιφάνειας επιτρέπει να βλέπει το περιεχόμενο του κουτιού και να διακρίνει την ποιότητά του. Επίσης μπορεί να διακρίνεις την στάθμη του υλικού μέσα στην συσκευασία.\"", "en": "A metal aromatic plants container with translucent front window is disclosed herein. It is composed of the metal box 1, the detachable metal lid 2 and the translucent plastic or glass window formedon the one side of the container 3. The metal lid ofthe container may be detached and set in closed position by snap action on the top of the box. The translucent window of said metal container enables the easy viewing of the box content, of the level of the packed material and of the quality of thislast." }
20,504
38,109,894
{ "el": "Νέα μέθοδος καταγραφής της εγκεφαλικής δραστηριότητας με την μέθοδο των Γνωστικών Προκλητών Δυναμικών και πεδίο εφαρμογής στις ηλεκτροφυσιολογικές μεθόδους απεικόνισης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Η παρούσα εφεύρεση χαρακτηρίζεται από σαφή πλεονεκτήματα στην καταγραφή της εγκεφαλικής δραστηριότητας (νέες εγκεφαλικές περιοχές τοποθέτησης των ηλεκτροδίων και καταγραφής της νευρωνικής δραστηριότητας, χορήγηση ακουστικού τύπου ερεθισμάτων και συγχόρηση ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων, έκλυση των κυματομορφών P300,CNV,N400 και SW και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών/παραμέτρων τους τόσο γιατην κάθε κυματομορφή μεμονωμένα όσο και για τις τέσσερις μαζί) τα οποία σαφώς υπερτερούν έναντι τωντεχνικών που ίσχυαν έως σήμερα. Η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ιατροδικαστική νευροψυχολογία, στην αθλητιατρικήκαι στην καθημερινή κλινική νευροψυχολογική και νευροφυσιολογική αξιολόγηση.", "en": "New method for recording of the brain activity with the method of the Cognitive evoked potentials and field of application to the electrophysiological methods of representation of the Central Neural System. The present invention is characterized by certain advantages regarding the recording of the brain activity (new brain regions for fitting the electrodes and for recording the neuronic activity, provision of sonic stimuli and co-provision of sonic and visual stimuli, release of the waveforms P300, CNV, N400 and SW and assessment of their characteristics/parameters, both for each waveform individually, as well as for all four together) which are certainly inferior against the techniques applied so far. The particular methodological approach can be used in the forensic medicine, neuro-psychology, athletics medicine and the everyday clinical neuropsychological and neuro-physiological assessment." }
20,522
38,121,817
{ "el": "Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε μία νέα μέθοδο για την βελτίωση της βλαστικότητας των σπόρων και της ανθεκτικότητας των φυτών που υποβάλλονται σε καταστάσεις καταπόνησης (stress), η οποία επιτυγχάνεται με την χρήση διαλυμάτων ενώσεων του τύπου 1. Όπου το Χ μπορεί να είναι Η,ΟΗ,CH3,OCOCH3, κλπ, το R1 μπορεί να είναι H, CH3, CH3CH2, CH3CH2CH2 κλπ., και το R2 μπορεί να είναι H, CH3, Ch3CH2, CH3CH2CH2, κλπ. Τα επιθυμητά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με ψεκασμό, με εμβάπτιση ή με πότισμα των σπόρωνμε διαλύματα των ουσιών του τύπου Ι, σε ποσότητα από 0,01 έως 100 ppm και ιδιαίτερα από 0,5 έως 5 ppm.", "en": "This invention refers to a new method for the improvement of seeds germination and plants resistance under stress conditions, achieved with the use of type 1 compound solutions. Where X may be H, OH, CH3, OCOCH3 etc, R1 may be H, CH3, CH3CH2, CH3CH2CH2 etc and R2 may be H, CH3, CH3CH2, CH3CH2CH2 etc. The desirable results are achieved by spraying, soaking or watering the seeds with solutions of type 1 compounds at a quantity from 0.01 to 100 ppm and especially from 0.05 to 5 ppm." }
20,961
38,440,115
{ "el": "Ο δοκιμαστικός ρευματοδότης είναι ένα κύκλωμα ηλεκτρικό το οποίο αποτελείται από λυχνίες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες, η α λυχνία με την φάση και την γείωση, η β λυχνία με την φάση και τον ουδέτερο και η γ λυχνία με τον ουδέτερο και την γείωση. Ο δοκιμαστικός ρευματοδότης αποτελείται από πλαστικό περίβλημα στο οποίο είναι προσαρμοσμένα τρεις επαγωγικές λυχνίες και ένας ρευματολήπτης (σούκο αρσενικό) ο οποίος εισέρχεται στον ρευματοδότη (πρίζα σούκο) και ελέγχει την σωστή ή μη λειτουργία του ρευματοδότη (πρίζα σούκο). 'Οταν ο δοκιμαστικός ρευματοδότης, εισερχόμενο στον ρευματοδότη (πρίζα σούκο) ανάβουν οι δύο λυχνίες αυτό σημαίνει ότι ο ρευματοδότης είναι λειτουργικός και ασφαλής προς τον λήπτη και την εκάστοτε συσκευή.", "en": "The disclosed herein power outlet tester is an electric circuit composed of indicators lamps whereto there are connected the lamp with the phase terminal and the ground terminal, the lamp with the phase terminal and the neutral terminal, and thelamp with the neutral terminal and the ground terminal. This power outlet circuit tester is composed of a plastic shell whereto there are adapted three inductive lamps and one Suco plug which is intended -when inserted into the power outlet- to control the correct operation of this last. The lighting of the two lamps implies the safe operation of the power outlet circuit." }
21,081
38,515,701
{ "el": "Η παρούσα ευρεσιτεχνία αποτελεί μια νέα μέθοδο παρασκευής τριγλώχινος βιοπροσθετικής βαλβίδας, που προέρχεται από την βαλβίδα της καρδιάς της φώκιας (αορτική ή πνευμονική) και με την οποία δύνανται να αντικατασταθούν οι δυσλειτουργούσες ανθρώπινες καρδιακές βαλβίδες, αντικαθιστώντας την νοσούντα βαλβίδα με μία βαλβίδα της παρούσης ευρεσιτεχνίας. Ηνέα αυτή βαλβίδα, αφού εξαχθεί από τη φώκια, τοποθετείται σε ένα στερεοποιητικό παράγοντα ώστε να αποστειρωθεί, σταθεροποιηθεί, να αυξήσει την ανθεκτικότητα των γλωχίνων και να ελαττώσει την αντιγονικότητα της βιολογικής βαλβίδας. Ακολούθως η νέα αυτή βιολογική βαλβίδα μπορεί να στηριχτεί σε ειδικόυποστηρικτή βαλβίδας, ή να χρησιμοποιηθεί ως αστήρικτη. Όντας από τη φύση της τριγλώχινας βαλβίδας με συμμετρικούς κόλπους, η βαλβίδα της καρδιάς τηςφώκιας (αορτική ή πνευμονική) παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των υπαρχουσών χοίρειων αορτικών βαλβίδων και βαλβίδων κατασκευασμένων από περικάρπιο βοοειδών. Το αυξημένο πάχος των γλωχίνωνέχει σαν αποτέλεσμα την ανθεκτικότητα στο χρόνο, ελαττώνοντας έτσι τους κινδύνους από μια επανεγχείρηση αντικατάστασης μιας βιολογικής βαλβίδας. Επιπροσθέτως, μιας τριγλώχιν βαλβίδα από φώκια δύναται να κατασκευαστεί από ιστούς όπως το περικάρπιο ή πλατεία περιτονία της φώκιας.", "en": "A new method is disclosed herein for the creation of a tri-leaflet bio-prosthesis valve, which is derived from seal cardiac valve (pulmonary or aortic valve) and destined to replace malfunctioning human cardiac valves. Extracted from seal, said novel valve is placed on a fixative agent meant to sterilize, fix, and increase the strength of the leaflets as well as reduce the antigenicity of the novel biological valve liable to be -at a later step- stent mounted or unstented. Compared to existing porcine aortic valves and valves made of bovine pericardium, the seal valve is by nature a tri-leaflet valve with symmetric ventricles (aortic or pulmonary valve) and exhibits significant advantages. The enhanced thickness of the leaflets boosts the valve durability in time and reduces hazards in case of repeated replacement of the biological valve. Additionally, a tri-leaflet valve may be produced by seal pericardium and fascia lata." }
21,716
38,924,865
{ "el": "Μεταλλικά προφίλ σκελετού ξηράς δόμησης με διαγράμμιση αποστάσεων μήκους τα οποία χαρακτηρίζονται εκ του ότι κατασκευάζονται από φύλλο λαμαρίνας 1, το πάχος και η ποιότητα της οποίας είναι ανάλογες με τις απαιτήσεις του χρήστη και διαθέτει διαγράμμιση 7, που δημιουργείται σε διαμορφωτικά ράουλα 9α και 9β, η οποία οριοθετείται από την έλλειψη βυθίσεων 5 στο συγκεκριμένο σημείο, ούτως ώστε να καθίσταται ευχερής και γρήγορη η συναρμολόγησή τους καιο τεμαχισμός τους.", "en": "The invention relates to dry construction skeleton metal profiles having markings facilitating the assembly of said profiles at precise intervals. The invented profiles are characterised in that they are made of sheet iron 1 the thickness and quality of which depend on the user's requirements and in that they are provided with markings 7 created by shaping sheaves 9, 9. Markings are limited bylack of reinforcement 5 at the precise point so that assembly and fragmentation process may be achieved in a handy and fast manner." }
25,386
40,863,471
{ "el": "Διαδικασία πρόσθεσης και ανάμειξης ποσότητας Σπιρουλίνας σε κάθε είδους Τρόφιμο και Ποτό. Η εφεύρεση αυτή αναφέρεται στην Προσθήκη και ανάμειξη Σπιρουλίνας σε κάθε είδους Τρόφιμο και Ποτό. Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης, είναι η λήψη θρεπτικών συστατικών, πρωτεϊνών, βιταμινών, ιχνοστοιχείων, χλωροφύλλης, ενζύμων, αντιοξειδωτικών κτλ. με κάθε κατάποση Τροφίμου ή Ποτού με Σπιρουλίνα.", "en": "Subject: addition and mixing of spirulina with any kind of foodstuff and beverages.Advantages: supply of nutritive substances, proteins, vitamins, traces elements, chlorophyll, enzymes, anti-oxidants etc." }
26,473
41,508,534
{ "el": "Ένα πτυσσόμενο και περιστρεφόμενο με ρότορα σύστημα για την τοποθέτηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων, το οποίο αποτελείται από έναν τηλεσκοπικό - πτυσσόμενο ιστό (1) για την τοποθέτηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων, στο κάτω χείλος του οποίου προσαρμόζεται σταθερά ένα πλαστικό καπάκι (9) με σπείρωμα στην εξωτερική του επιφάνεια. Επί του ιστού (1) προσαρμόζεται μία διαφημιστική επιφάνεια (2) η οποία διαθέτει στο ένα της άκρο μανίκι (7) στο οποίο εισέρχεται ο διαφημιστικός ιστός (1) και ασφαλίζει με μεταλλικό σφιγκτήρα (8). Για την περιστροφή του συστήματος, χρησιμοποιείται ρότορας (3), που δημιουργείται από την συνένωση δύο κοινών μεταλλικών βιδών, εκ των οποίων η άνω βίδα (11) έχει μεγαλύτερο μήκος και μικρότερη διάμετρο από την κάτω βίδα (12), η κεφαλή (13) της οποίας διαθέτει οπή (14) με σπείρωμα (15) επί του οποίου εισέρχεται το σώμα της άνω βίδας (11), αφού προηγουμένως εισέλθει σε πλαστικό κύλινδρο (16), που διαθέτει οπή στο κέντρο του και κατά μήκος του άξονα του, ελαφρώς μεγαλύτερης διατομής από την διατομή του σώματος της άνω βίδας (11).", "en": "Subject: hydraulic rotor-equipped system for the placing and display of advertising messagesConstitution: a telescopically-folding rod 1 assisting the placing and display of advertising messages, an externally-threaded plastic cap 9 firmly-adapted to the lower end of the foregoing rod 1 whereon there is adapted an advertising surface 2 having at one end the sleeve 7 wherein there is inserted the advertising rod 1 secured by the metal clamp 8, the rotor 3 formed by junction of two ordinary metal screws: the upper screw 11 being smaller in length and diameter than the lower screw 12 the head 13 of which has a bore 14 with thread 15 receiving the body of the upper screw 11 being previously inserted into the plastic cylinder 16 furnished with a hole encountered in the centre and lengthwise its shaft and featuring a cross section which is slightly greater than that of the body of the upper screw 11." }
28,416
42,777,048
{ "el": "To ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο ελαιόκαρπος οδηγείται αρχικά σε ένα διφασικό σύστημα φυγοκέντρισης (1-5) από το οποίο προκύπτουν δύο προϊόντα: ελαιόλαδο και ελαιοπυρήνα. Το ελαιόλαδο οδηγείται σε δεξαμενή αποθήκευσης (5) ενώ η ελαιοπυρήνα σε μηχάνημα διαχωρισμού του κουκουτσιού (6). Η ελαιόψυχα που μένει από τον διαχωρισμό οδηγείται σε τριφασικό φυγοκεντρικό σύστημα (8- 10) από το οποίο παράγονται: ελαιόλαδο, ελαιόψυχα και υγρό απόβλητο (κατσίγαρος). Από εκεί η επιπρόσθετη ποσότητα ελαιόλαδου οδηγείται στη δεξαμενή αποθήκευσης (5), η ελαιόψυχα σε δεξαμενή αποθήκευσης ελαιόψυχας (11) και ο κατσίγαρος σε σύστημα δύο (2) δεξαμενών προσωρινής παραμονής τοποθετημένων σε σειρά (12, 13). Από εκεί το 40 - 60 τοις εκατό του όγκου του κατσίγαρου οδηγείται στον διαχωριστήρα το κουκουτσιού προκειμένου να γίνει η διαδικασία του διαχωρισμού. Ο υπόλοιπος κατσίγαρος οδηγείται στη δεύτερη δεξαμενή (13) στο εσωτερικό της οποίας βρίσκεται με τη μορφή φίλτρου ειδικό ελαιόφιλο προσροφητικό υλικό. Στη συνέχεια ακολουθείται συστοιχία φίλτρων (14) και μηχάνημα εξάτμισης (15) όπου μετά τη διαδικασία εξατμίζεται πλήρως το νερό, ενώ τα υπόλοιπα στερεά που απομένουν με τη μορφή ιζήματος, οδηγούνται σε προσωρινή δεξαμενή αποθήκευσης του στερεού αποβλήτου (16). Μετά το πέρας της διαδικασίας τα ιζήματα οδηγούνται σε δεξαμενή αποθήκευσης ελαιόψυχας (11). Το ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας και διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων που αναφέρεται παραπάνω, αντιμετωπίζει το σημερινό πρόβλημα των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων δεδομένου ότι, ο κατσίγαρος απαλλαγμένος πλέον, κατά μεγ", "en": "The invention relates to a process according which the olive fruit is conducted first to a two-phase centrifugal system 1-5 wherefrom two products are produced: the olive oil conducted to the storage cistern 5 and the olive stone conducted to the separation machine 6. The remaining olive pulp is conducted to a three-phase centrifugal system 8-10 producing olive oil, olive pulp and liquid waste; from said centrifugal system 8-10, the extra quantity of produced olive oil is conducted to the storage cistern 5, the oil pulp to the corresponding storage cistern 11 while the liquid waste is temporarily stored into a system of two in- series arranged cisterns 12,13 wherefrom the 40-60% of the volume of the liquid waste is conducted to the stone separator and the remaining liquid waste to the second cistern 13 in the interior of which there is placed a special filtering oil-sucking material. Then it follows the array of filters 14 and the evaporation machine 15 where water is completely evaporated and the remaining solid waste conducted in the form of sediment to the temporary solid waste storage cistern 16. After the process is terminated, the residues are conducted to the olive pulp storage cistern 11.Advantages: it is an environmentally friendly method implying: environmentally friendly management of solid waste upon olive stone separation and production of two sub-products (the olive stone for use as combustible material and the olive pulp for use as a fodder or fertiliser). Production of liquid waste being free of a large quantity of oil olive residues and suspended particles." }
29,243
43,479,204
{ "el": "Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε νέου τύπου ηλιακό ταχυθερμοσίφωνο το οποίο αποτελείται από τη δεξαμενή αποθήκευσης του νερού (2) και τους ηλιακούς συλλέκτες (1). Εντός αυτών, με τη βοήθεια σωλήνων (6) και (7) κυκλοφορεί νερό το οποίο χρησιμοποιείται ως το θερμαντικό μέσο το οποίο όταν ο χρήστης θελήσει, θερμαίνει το νερό του δικτύου της πόλης που εισέρχεται στην δεξαμενή από την είσοδο (4) περνά μέσα από τον εναλλάκτη (3) και καταλήγει μέσω της εξόδου (5) προς την κατανάλωση. Η δεξαμενή του ταχυθερμοσίφωνου είναι περιμετρικά μονωμένη με κατάλληλο υλικό, ενώ μπορεί να διαθέτει και θερμομικτική βαλβίδα (11) ώστε ν", "en": "Subject: new-type solar fast-heating geyser. Constitution: water storage tank 2 and solar collectors 1 into which water (heating means) is circulating with the assistance of pipes 6, 7; as a heating means, water is able to heat up at the user’s will the mains water ingressing the tank through the inlet pipe 4 and ending -after passing from the heat exchanger 3- to the outlet consumption pipe 5. For multiplication of the exploitable water, the tank is peripherally insulated with appropriate material and provided with a thermal water valve 11 mixing the cold water of the mains with hot water until an appropriated temperature can be reached. Variant: water heating inside the tank via element 10 by use of other forms of energy." }
29,458
43,596,988
{ "el": "Το πεδίο της εφεύρεσης είναι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό για την παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες της κοινωνίας μας.", "en": "The present invention refers to the idea of using the same land for generation and the same grid for transportation of electricity based on at least two main existing technologies for electricity production, namely wind farms and solar farms, and to secondary like geothermal, thermoelectricity, biomass and any other forms for energy production, leading to huge savings from land use and costs from using the same electricity grid." }
31,258
44,802,645
{ "el": "Η εφεύρεση αναφέρεται σε θήκη για κουτάλι ή κουταλάκι, ή πηρούνι ή πηρουνάκι ή μαχαίρι ή μαχαιράκι, επιλεκτικά σύμφωνα με την επιθυμία μας. Πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης, είναι η επίπεδη μορφή της(σχήμα 1), η οποία βοηθά στην μεταφορά , στίβαξη και αποθήκευση μεγάλου αριθμού αυτών σε μικρό χώρο, διότι η θήκη είναι ανοιχτή και διπλώνει μόνο όταν θέλουμε να τοποθετήσουμε τα μαχαιροπήρουνα. Η εξωτερική επιφάνεια της εύκαμπτης θήκης μαχαιροπήρουνου, γίνεται με εκτύπωση με όλους τους τεχνικούς τρόπους (Offset, ψηφιακή, μεταξοτυπία, βαθυτυπία, θερμοτυπία, φλεξογραφία, ) και πιό φτηνή χωρίς εκτύπωση. Aλλο πλεονέκτημα είναι ότι καθιστά τα αντικείμενα πιο ελκυστικά λόγω των χρωμάτων, σχεδίων , λογότυπου, μηνυμάτων , επιλεκτικά διαφημιστικών μηνυμάτων στην εξωτερική του επιφάνεια. Ένας τρόπος εφαρμογής της εφεύρεσης περιγράφεται με αναφορά στο ΣΧΗΜΑ(Ι) Η εύκαμπτη θήκη για μαχαιροπήρουνο μπορεί να είναι φτιαγμένη από χαρτί ή χαρτόνι, ή χαρτί πλαστικοποιημένο ή ειδικό χαρτί antireflex, ή χαρτόνι μικροβέλετ ή εύκαμπτο πλαστικό και διάφορα είδη εύκαμπτων πλαστικών, ύφασμα, ή χαρτί ή χαρτόνι κολλημένο με ύφασμα ή δέρμα, ή δερμάτινη, PVC και παράγωγα αυτών. Το κλείσιμο της θήκης γίνεται (ΣΧΗΜΑ(3) με τις εγκοπές αντίστασης- γλωσσίδια (4) της πλευράς (3) οι οποίες περνούν μέσω των προεκτυπωμένων εγκοπών (6)της πλευράς (2) και ασφαλίζουν το κουτάλι. Για το κλείσιμο της θήκης και σύνδεσης τωνδύο πλευρών (2) και (3) υπάρχουν προεκτυπωμένες εγκοπές γλωσσίδια στις εξωτερικές άκρες της πλευράς (3) η οποία αναδιπλώνεται σε προεκτυπωμένη αναδίπλωση (ΣΧΗΜΑ (2).", "en": "It is disclosed a handy industrial error-detector for controlling production processes. It recognizes the errors occurred during the production process supervised by said controller and it displays related messages on a screen. Constitution: a logic controller 1, a screen 2 and a database with messages covering (by 90%) errors occurred throughout the production process. Scope of the invention: assisting operators or technicians in rapidly locating and checking out errors; preventing potential dysfunctional events." }
32,241
45,789,405
{ "el": "Ο ρυθμιζόμενος ελαστικός δακτύλιος είναι ένας ελαστικός δακτύλιος ρυθμιζόμενου μεγέθους. Αποτελείται από ένα ελαστικό κορδόνι (1), ή μια ελαστική ταινία (2), έναν τερματικό σύνδεσμο (3), (3α) ή (3β)κι ένα σφιγκτήρα (4) ή (4α). Ο σφιγκτήρας σε συνδυασμό, με το ελαστικό, δημιουργεί μια θηλιά (5), απλά-γρήγορα-αποτελεσματικά. Αυτή η θηλιά θα σφίξει και θα συγκρατήσει οποιοδήποτε στερεό σώμα τοποθετήσουμε μέσα σε αυτήν, για όσο χρόνο θελήσουμε. Μερικές από τις χρήσεις του ρυθμιζόμενου ελαστικού δακτυλίου: - Τακτοποίηση καλωδίων ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών. - Κλείσιμο πλαστικών σακουλών-συσκευασίων, αεροστεγώς. - Κρέμασμα αντικειμένων που δεν έχουν κρεμάστρα. - Συγκράτηση σε ρολό (σχέδια-κόλλες χαρτιού). - Συγκράτηση σε κουλούρα (καλώδια-σωλήνες-σχοινιά). - Συγκράτηση αντικειμένων για συγκόλληση. - Συγκράτηση σε δεσμίδα όμοια αντικείμενα. - Συγκράτηση αιμορραγίας των άκρων (αιμοστατικός δακτύλιος). - Σαν ένα απλό, πρακτικό, ελαχίστου όγκου και βάρους μπρελόκ-κλειδοθήκη, με δεκάδες χρωματικούς συνδυασμούς. - Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος άλλων περιπτώσεων. Τέλος ο ρυθμιζόμενος ελαστικός δακτύλιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά, αφού μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο και οι αντοχές στην χρήση του είναι μεγάλες.", "en": "Novelty: elasticized ring of adjustable size. Constitution: an elastic cord 1 or elastic band 2, a terminal connector (3,3α or 3β) and a tightener (4 or 4α) creating with the elastic cord a loop 5 in a simple, fast and efficient mode. Purpose: to retain whatever solid body placed through said ring for the time desired. Embodiments: use to a plurality of applications, inter alia: sorting of cables of electric or electronic devices; airtight closing of plastic bags-packages; hanging of articles; holding rolled sketches or paper sheets; holding coiled cables, pipes and ropes; holding of articles to be welded; holding of similar articles in bundles; stopping haemorrhage of members (haemostatic ring); serving as a simple, practical, small-volume and low-weighted key case presented in decades of colour combinations. Advantages: repeated use since the invented elastic ring is highly durable and washable in washing machine." }
33,188
46,384,008
{ "el": "Το προστατευτικό κάλυμμα με δείκτη εύρεσης για τα κουτιά διακλαδώσεως και για τα κουτιά διακοπτών-πριζών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αποτελούνται από το προστατευτικό κάλυμμα (1) και τον δείκτη εύρεσης (2). Ο δείκτης ευρέσεως θα βοηθάει τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη να εντοπίζει με ευκολία τα κουτιά διακλαδώσεως και τα κουτιά διακοπτών-πριζών, και την ίδια στιγμή να καθαρίζει αυτά με ευκολία, λόγο της ύπαρξης του προστατευτικού καλύμματος, μετά την αποπεράτωση των επιχρισμάτων. Το πλεονέκτημα της εφεύρεσης αυτής είναι η προστασία των κουτιών διακλαδώσεως και των κουτιών διακοπτών-πριζών από τις εργασίες των επιχρισμάτων, καθώς και ο εύκολος εντοπισμός τους από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, μετά το πέρας των εργασιών των επιχρισμάτων.", "en": "Novelty: protective cover provided with an indicator destined for the location of junction boxes, switch boxes and socket boxes in electric installations. Constitution: a protective cover 1 allowing the easy cleaning of the junction boxes, switch boxes and socket boxes, after completion of the plastering work, and a location indicator 2 helping electricians in easily locating them. Purpose: protection of the junction boxes, switch boxes and socket boxes from plastering works; easy location of same after completion of the plastering works." }
36,540
48,168,825
{ "el": "Η μεταλλική κατασκευή αυτή αποτελείται από δύο ή και περισσότερα ελάσματα διαφορετικών μεγεθών και σχήματος, διαμορφώνοντας δύο διαφορετικών διαστάσεων ανοίγματα [εισαγωγή- εξαγωγή], (6, 7). Το πλεονέκτημα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι είναι καινοτόμος, αυτόνομη και ότι στην διάρκεια της καύσης της ύλης, αποκαθίσταται στο τζάκι η σωστή και καλή λειτουργία του. Εύκολα και γρήγορα - χωρίς σπασίματα και μερεμέτια - το τζάκι δεν καπνίζει με βάση τις αρχές της Μηχανικής - Μετάδοσης Θερμότητας.", "en": "Novelty: a mechanism for the elimination of a chimney’s smoke is disclosed. Constitution: two or more lamellae of different size and shape for forming two air openings (air input & output) of different dimensions (6, 7). Advantage: the invention is an innovative and self-acting construction intensifying the chimney draught for the efficient operation of the chimney; easy and fast installation of the invented mechanism without odd jobs required." }
47,720
55,173,703
{ "el": "Δύο γωνιακά γρανάζια μεταδίδουν την κίνηση μέσω περιστρεφόμενης κεφαλής στο μοτέρ που είναι συνδεδεμένο στην βάση της γεννήτριας.", "en": "Two angular gears transmit the motion trough the rotary head to the motor which is connected to the base of the wind generator." }
49,643
56,320,745
{ "el": "Κρεμάστρα-στολοθήκη ρούχων που αποτελείται από μία κρεμάστρα ρούχων (1), μια στολοθήκη (2), δυο σειρές κεραμικών πλακών (3), ηλεκτρικές αντιστάσεις, που θερμαίνουν τις πλάκες (4), τέσσερις σειρές κουμπωμάτων (θηλυκά) (5) και τέσσερις σειρές κουμπιών (αρσενικά) (6). Οι κεραμικές πλάκες θερμαίνονται με τη βοήθεια ηλεκτρικών αντιστάσεων, τα κουμπιά εφαρμόζουν στα κουμπώματα προκαλώντας έτσι την ένωση των δυο πλευρών της στολοθήκης και το σιδέρωμα του ρούχου, που βρίσκεται στο ενδιάμεσο. Η κρεμάστρα-στολοθήκη που θερμαίνει και σιδερώνει τα ρούχα, δίνει λύση σε μια σειρά μειονεκτημάτων των σημερινών μεθόδων, που καλύπτουν τις ανωτέρω ανάγκες. Τα πλεονεκτήματα της εφεύρεσης συνοψίζονται σε ευκολία μεταφοράς με μόνο μια συσκευή, εξοικονόμηση πόρων, άμεση και πρακτική εφαρμογή, καθώς τα ρούχα σιδερώνονται όταν και όπου επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Η κρεμάστρα-στολοθήκη που θερμαίνει και σιδερώνει τα ρούχα δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο από ιδιώτες μεμονωμένα όσο και από επαγγελματίες (π.χ. ξενοδοχεία, καθαριστήρια κ.τ.λ.).", "en": "Novelty: a combination of a garment hanger and a protective garment cover for the heating and ironing of garments is disclosed. Constitution: a garment hanger (1), a protective garment cover (2), two rows of ceramic plates (3) heated up with the electric resistances (4), four rows of female-type and male-type snap-action fasteners/buttons (5, 6) uniting the two sides of the protective garment cover so that the garment set between them is ironed. Advantages: easy transport of a single ironing device and ironed garments, savings in energy resources, prompt and practical application (ironing carried out at convenience); meant for domestic or professional use (e.g. in hotels, cleaning services etc)." }
60,262
62,488,872
{ "el": "Το πλαίσιο εδαφοκάλυψης και προστασίας λαχανόκηπου αποτελείται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κομμάτι υφάσματος προπυλενίου και χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι έχει διανοιγμένες οπές όμοιας διαμέτρου σε σειρά (3), οι οποίες απέχουν μεταξύ τους συμμετρικά σε παράλληλες σειρές με ίσες αποστάσεις μεταξύ τους (4), διαδρόμους μεταξύ των γραμμών φύτευσης (5) και τέσσερα μπουντούζια στις γωνίες του πλαισίου (6). Λόγω των διανοιχθέντων οπών, η φύτευση γίνεται με ταχύτητα και ακρίβεια, ενώ το πλαίσιο καλύπτει πλήρως το έδαφος γύρω από το φυτό, και εμποδίζει τη βλάστηση και ανάπτυξη των ζιζανίων. Χρησιμεύει για την φύτευση και την προστασία των λαχανόκηπων από τα ζιζάνια και την διατήρηση της υγρασίας του εδάφους.", "en": "Novelty: a framework destined for covering and protecting the soil of a vegetable garden is disclosed. Constitution: a rectangular parallelogram propylene fabric piece furnished with in-series arranged planting openings 3 having the same diameter and being symmetrically and equally spaced-out in parallel rows 4, corridors between the planting lines 5 and four grommets at the corners 6 of said framework. Purpose: fast and accurate planting thanks to the planting openings provided; full covering and, thereby, full protection of vegetable gardens from weeds; conservation of the humidity of the soil." }
60,693
62,738,894
{ "el": "Υβριδικό Θερμομπόιλερ ηλιακού-ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με ηλεκτροθερμοδιάφραγμα Διθερμικού κόμπλερ ταχυθέρμανσης ροής εξοικονόμησης ενέργειας, όπως περιγράφεται στο Σχήμα 1 - Σχήμα 2 οριζόντιας λειτουργίας, Σχήμα 3 κάθετης λειτουργίας, αποτελείται από θερμομπόιλερ (13) διαιρεμένο στο τμήμα (1) τμήμα (2) ηλεκτροθερμοδιάφραγμα, με ενδιάμεσο Διμεταλλικό (4) μονωτικό και ροή νερού από στόμιο (5) σωλήνωσης (12) εξαγωγή (6). Το (1) έχει όγκο 15% - 20% του όγκου του θερμομπόιλερ (13), ο μανδύας (9) εναλλάκτης θερμότητος των ηλιακών συλλεκτών μεταφέρει την θερμότητα στο τμήμα (1) και (2) ημέρες χωρίς ηλιακή θέρμανση, το Διθερμικό κόμπλερ (15) με θερμοστάτη (14) και ηλεκτρικές αντιστάσεις (10) (11) δημιουργεί προθέρμανση 30 - 35 βαθμούς Κελσίου ηλεκτροθερμοδιαφράγματος με την εξωτερική επιφάνεια και αμέσως εσωτερική ταχυθέρμανση ενίσχυση θερμοροής κατά 20 - 30 βαθμούς Κελσίου αναρροφώντας από στόμιο (17) του θερμομικτικού μανδύα (16) εισόδου νερού με έξοδο (8) θερμοροής στους 55 - 60 βαθμούς Κελσίου για όσα λίτρα χρειάζονται και είσοδο (7) νερού δικτύου. Το ηλεκτροθερμοδιάφραγμα (2) μπορεί να τοποθετηθεί αυτόνομο σε κάθε θερμομπόιλερ - ηλεκτρικού θερμοσίφωνα - αντλίας θερμότητος - λέβητα θέρμανσης - μετατρέποντας αυτά σε χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 75% εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνοντας ταυτόχρονα την ηλεκτρόλυση.", "en": "Novelty: a hybrid thermal boiler furnished with electrothermal diaphragm and bi-thermal heating cobbler practicable for solar-electric geysers is disclosed. Constitution: a thermal boiler composed of two parts (1, 2) separated by the bi-metal insulation means 4; in days of non-solar heating, the part 2 is able to preheat with its external metal surface by 30-35 deg. Celcius the electrothermal diaphragm and, in the sequel, reinforce with its internal surface the heating of the thermal flow by 20-30 deg. C via the two resistances (10, 11). The thermostat 14 is found at the input 6 of the cold water passing from the mouth 5 of the tube 12 to the output 6. The part 1 has 15-20% the volume of the thermal boiler 13; the jacket 9 (heat exchanger) of the thermal boiler conveys the heat to the section 1 and 2 by sucking water from the water input 17 of the above jacket 16, which water will finally exit from the water output 8 at a temperature ranging from 50 to 60 deg. Celcius. For energy saving, only the water quantity required is heated up. Embodiment: the thermal diaphragm 2 can be autonomously placed in any thermal boiler, electric boiler and heat pump for low power consumption (75% energy saving) while reducing the electrolysis effect. Figures (1, 2): horizontal operation Figure 3: vertical operation" }
62,805
64,020,750
{ "el": "Παρέχονται μια διάταξη επεξεργασίας δεδομένων, μια μέθοδος λειτουργίας μιας διάταξης επεξεργασίας δεδομένων, ένα μέσο μη προσωρινής αποθήκευσης με δυνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή και μια εντολή.Η εντολή προσδιορίζει έναν πρώτο καταχωρητή προέλευσης, ένα δεύτερο καταχωρητή προέλευσης και ένα σύνολο Ν καταχωρητών συσσώρευσης. Σε απόκριση της εντολής παράγονται σήματα ελέγχου, προκαλώντας την εξαγωγή Ν στοιχείων δεδομένων από το περιεχόμενο του πρώτου καταχωρητή προέλευσης από το κύκλωμα επεξεργασίας, την εκτέλεση ενός πολλαπλασιασμού κάθε ενός από τα Ν στοιχεία δεδομένων με το περιεχόμενοτου δεύτερου καταχωρητή προέλευσης και την εφαρμογή του αποτελέσματος κάθε πολλαπλασιασμού στο περιεχόμενο ενός αντίστοιχου καταχωρητή προορισμού από το σύνολο των Ν καταχωρητών συσσώρευσης. Ως αποτέλεσμα εκτελούνται πολλαπλοί (Ν) πολλαπλασιασμοί με έναν τρόπο ο οποίος ουσιαστικά παρέχει έναν πολλαπλασιαστή Ν φορές το εύρος ενός καταχωρητή, αλλά χωρίς να απαιτείται το αρχείο καταχωρητών να γίνει Ν φορές μεγαλύτερο.", "en": "A data processing apparatus, a method of operating a data processing apparatus, a non-transitory computer readable storage medium, and an instruction are provided. The instruction specifies a first source register, a second source register, and a set of Ν accumulation registers. In response to the instruction control signals are generated, causing processing circuitry to extract Ν data elements from content of the first source register, perform a multiplication of each of the Ν data elements by content of the second source register, and apply a result of each multiplication to content of a respective target register of the set of Ν accumulation registers. As a result plural (N) multiplications are performed in a manner that effectively provides a multiplier Ν times the register width, but without requiring the register file to be made Ν times larger." }
5,909
10,938,789
{ "el": "Μία μέθοδος δια την θερμική επεξεργασίαν μη δυναμένων να μετατραπούν εις κοπριά οικιακών στερεών απορριμάτων περιλαμβάνει ομοιογενοποίησιν, ξήρανσιν αυτών και θερμικήν αποσύνθεσιν, που διεξάγονται ιδιατέρως με διατήρησιν μιας πτώσεως θερμοκρασίας κατά μήκος της ροής των καυσαερίων εις 5-10 K/m εις το στάδιον της ξηράνσεως και εις 10-20 k/m εις το στάδιον της θερμικής αποσυνθέσεως. Τα αέρια μετά το στάδιον θερμικής αποσυνθέσεως υποβάλλονται εις υγρόν καθαρισμόν εις τουλάχιστον δύο στάδια με απομόνωσιν πισσωδών ενώσεων εις το δεύτερον στάδιον και εν συνεχεία τα καθαρισθέντα αέρια υποδιαιρούνται εις δύο ρεύματα, όπου αυτά χρησιμοποιούνται ως καύσιμα, και όπου το ένα των ρευμάτων κατευθύνεται εις το στάδιον ξηράνσεως και το άλλο εις το στάδιον θερμικής αποσυνθέσεως. Μία συσκευή προς διεξαγωγήν της μεθόδου περιλαμβάνει μία διάταξιν (4) δια ομογενοποίησιν και τροφοδοσία σκουπιδιών, η οποία επικοινωνεί με ένα τύμπανο ξηράνσεως (1) και ένα τύμπανον (7) δια θερμικήν αποσύνθεσιν σκουπιδιών, το οποίον επικοινωνεί με δύο ακινήτους ακραίους θαλάμους (6, 11). Μέσω του πρώτου θαλάμου (6) τα σκουπίδια τροφοδοτούνται από το τύμπανο ξηράνσεως (1) εις το τύμπανον (7) και τα αέρια τα οποία προκύπτουν από την θερμικήν αποσύνθεσιν απομακρύνονται. Μέσω του δευτέρου θαλάμου (11) επιτυγχάνεται μία διάταξις κλιβάνου (16) απομάκρυνσις των προκυπτόντων στερεών προϊόντων. Η συσκευή περιλαμβάνει μία συσκευή (21) δια τον υγρόν καθαρισμόν αερίων μετά την θερμικήν αποσύνθεσιν η οποία επικοινωνεί με τον πρώτον θάλαμον (6) και με μία τουλάχιστον επί πλεόν συσκευή (22) δια τον υγρόν καθαρισμόν αερίων,η οποία εξασφαλίζει απομόνωσιν ασφαλτικών ενώσεων με μία σωλήνωσιν (25) δια καθαρισθέν αέριον, η οποία διακλαδίζεται εις τας ενώσεις τροφοδοσίας (27, 26), η οποία εκ των οποίων επικοινωνεί με την διάταξιν κλιβάνου (16) του δευτέρου κλιβάνου (11) και η άλλη επικοινωνεί με το τύμπανον ξηράνσεως (1) μέσω μιας επί πλεόν διατάξεως κλιβάνου (15). ω", "en": "A method for thermal processing of solid household waste which cannot be converted into compost includes homogenization, dehydration and thermal decomposition, especially carried out by maintaining a drop in temperature over the length of exhaust flow at 5-10 K/m during the dehydration phase and at 10-20 K/m during the thermal decomposition phase. Gases from the thermal decomposition phase are subjected to a liquid cleaning of at least two phases, including isolation of bituminous compounds. During the second phase, cleaned gases are subdivided into two streams, where they are used as fuel. One of the streams is directed to the dehydration phase, the other to the thermal decomposition phase. A device for the realization of this method includes a configuration (4) for homogenization and feeding of garbage to a dehydration drum (1) and a drum (7) for thermal decomposition of garbage, connected to two fixed chambers at the ends (6, 11). By way of the first chamber (6), garbage is fed from the dehydration drum (1) to the second drum (7) and the gases produced by thermal decomposition are removed. By way of the second chamber (11), a kiln configuration (16) exists for the removal of solid by-products. The device includes an apparatus (21) for liquid cleaning of gases after thermal decomposition, which connects with the first chamber (6) and at least one more device (22) for the liquid cleaning of gases, which ensures isolation of asphaltic compounds, through a pipe (25) for cleaned gas, which branches to the feeding connections (27, 26), connecting to the kiln configuration (16) of the second kiln (11) and to the dehydration drum (1), by means of a supplementary kiln configuration (15). Diagram." }
5,910
10,938,909
{ "el": "Ενα παιχνίδι μπάσκετ που αποτελείται από ένα έπιπλο τραπέζι που φέρει 6 σωλήνες - ράβδους με 10 παίχτες. Κάθε παίχτης φέρει διαμόρφωση με μαγνητάκι που κολλάει η μπάλλα ή λαμάκι με οδόντωση χωρίς μαγνήτη και με μία ελαφρή κίνηση της χειρολαβής του σωλήνα η μπάλλα εκτεινάσσεται προς το καλάθι. Το δάπεδο το τραπεζιού είναι επίπεδο με κλίσεις ώστε η μπάλλα να πηγαίνει στα πόδια του παίχτη. Μόλις η μπάλα μπει στο καλάθι οδηγείται μέσω αγωγού και κεκλιμένου επιπέδου σε ένα συρτάρι περισυλλογής των μπαλλών από όπου ελευθερώνονται με ένα μηχανισμό μόλις δεχθεί κέρμα ο κερματοδέκτης και οδηγούνται στην έξοδο. Επίσης υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης πλευρικών λαμών που έχει σαν αποτέλεσμα την ανασήκωση του παίχτη πάνω από καλάθια για απόκρουση της μπάλλας. Τέλος με την τοποθέτηση κεκλιμένων επιπέδων κάτω από τα καλάθια διευκολύνεται το παιχνίδι.ω", "en": "This basketball game is comprised of a table having 6 pipes (rods) and 10 players. Each player has either magnetic figures upon which the ball sticks, or a toothed metallic strip (lamina) without a magnet. By lightly moving rod handles, the ball is directed toward the basket. The table's floor is level with angles directing the ball toward the player's feet. Once the ball enters the basket, it falls into a collection drawer via an inclined channel. A mechanism then releases balls back to the exit, once the slot-machine is fed with a coin. It is also possible to place lateral metallic strips which elevate the player above the baskets to block the ball. Finally, the game can be made easier by placing inclined planes under the baskets." }
5,911
10,938,911
{ "el": "Το εκκεντροφόρο ή στροφαλοφόρο ραβδιστικό μηχάνημα είναι ένα γεωργικό μηχάνημα. Ραβδίζει τα ελαιόδενδρα ή άλλα δένδρα (όπως π.χ. αμυγδαλιές) και ρίχνει τους καρπούς την περίοδο της συγκομηδής. Αποτελείται από το στέλεχος, που εσωτερικά του υπάρχει άξονας και την κεφαλή που είναι προέκταση του στελέχους και φέρει οπές σε διάφορα σημεία ενώ εσωτερικά στηρίζει τον κύριο άξονα που δέχεται την κίνηση από τον άξονα του στελέχους. Ο κύριος άξονας της κεφαλής είναι στροφαλοφόρος ή εκκεντροφόρος. Με αυτό τον άξονα μετατρέπεται η περιστροφική κίνηση σε τοξοειδή κίνηση - ταλάντωση στα άκρα των διωστήρων-ράβδων. Η κεφαλή με τις ράβδους παλλόμενες (σε κίνηση) εισερχόμενη στα φυλλώματα του δένδρου ραβδίζει τους καρπούς και τους ρίχνει κάτω. ω", "en": "The crankshaft or camshaft threshing machine is an agricultural machine tool. It threshes olive trees or other trees, (for example, almond trees), removing their fruit during the harvesting period. It is comprised of a shaft, which encloses an axle, and the head, which is an extension of the shaft, having holes at various points. Internally, it supports the main axle, which receives motion from the shaft axle. The head's main axle is a crankshaft, or a camshaft, which converts rotary motion into an arched motion oscillation at the ends of the connected rod threshers. The head, with the oscillating (moving) threshers, passes through the tree's foliage, threshing the fruits and knocking them to the ground." }
5,912
10,939,323
{ "el": "Η εφεύρεση αναφέρεται εις μέθοδο δια την παρασκευή και χρήση μικρο-και μακρο-οργανισμών φερόντων-αντίδοτον οι οποίοι είναι χρήσιμοι δια μείωση της επιβλαβούς επενέργειας, επί καλλιεργουμένου φυτού των θειολοκαρβαμιδικών εστέρων και χλωροακετανιλιδίων, ήτις (μέθοδος) περιλαμβάνει κατεργασία φυσικών ή τεχνιτώς παραχθέντων ( GENMANIPULATED) μικρο-ή μακρο-οργανισμών, ζώντων εις το έδαφος ή επί της επιφανέιας του εδάφους, δια των ενώσεων του γενικού τύπου (Ι) έως (VII) ω", "en": "This invention refers to a method of production and use of antidote bearing micro and macro organisms, useful in the reduction of harmful effects by thiocarbamide esters and chloroacetanilides in cultivated plants. The method includes processing of artificially produced (GENMANIPULATED) micro or macro organisms living on the ground or ground surface, with compounds of general types (I) to (VII) [CHEMICAL FORMULAS (I) to (VII)] The produced antidote bearing living organisms for ground treatment in moist fields, after lyophilisation maintenance by an application offensive against any carrier in its original state, after treatment by comminution, pulverisation, flooding, or dehydration, before, during or after treatment with pesticides, at any time before germination of the cultivated plant, increases selectivity of thiocarbamide esters of general group (I), and chloroacetanilides of general group (VII), in cultivated plants and preferably in corn.[CHEMICAL FORMULA]" }
5,913
10,940,054
{ "el": "O βασικός στόχος της παρούσας εφεύρεσης είναι να καταστήσει τη συνήθεια του καπνίσαμτος ελεγχόμενη χρονικά και να βοηθήσει τον καπνιστή ώστε να πάψει να καπνίζει ασυναίσθητα με τελικό σκοπό να κόψει το κάπνισμα. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο και σταδιακή επιμήκυνση του μεταξύ καπνίσματος δυο τσιγάρων μεσολαβούντος χρόνου. Η συσκευή ελέγχου καπνίσματος τσιγάρων αποτελείται από θήκη με διαμέρισμα τοποθέτησης των τσιγάρων (1) της οποίας το κλείστρο (4) ελέγχεται με ωρολογιακό μηχανισμό (3) δυνάμενον να κλειδωθεί (5). Ο μηχανισμός αυτός ελέγχει τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που πρέπει να μεσολαβήσουν μεταξύ δυο διαδοχικών ανοιγμάτων του κλείστρου (4). Ιδιο στόχο και ανάλογη λειτουργία έχει και ο αναπτήρας ελέγχου καπνίσματος, ο οποίος ελέγχει τα χρονικά διαστήματα που πρέπει να μεσολαβήσουν μεταξύ δυο διαδοχικών αφών της φλόγας. ω", "en": "The basic purpose of the present invention is to render the habit of smoking time regulated and help the smoker in such a way as to stop him/her from smoking impulsively in order to finally quit smoking. This is achieved by controlling the gradual prolongation of the intervening time between the smoking of two cigarettes. The cigarette smoking regulating device consists of a case for the placement of cigarettes (1), whose lock (4), is controlled by a clock mechanism (3), capable of being locked (5). This mechanism regulates the minimal time intervals that have to intervene between two successive openings of the lock (4). The smoking regulating lighter which controls the time intervals between two successive lightings is of the same purpose and function." }
5,914
10,940,071
{ "el": "Ενας καταιωνηστήρας (3) στηρίζεται στοκορμό (2) και φέρει ειδικό κερματοδέκτη (4) και χρονοδιακόπτη που ρυθμίζεται με διακόπτη νερού. Φέρει συσσωρευτή και ηλεκτρικό φωτοκύτταρο (6) δια την φόρτιση του συσσωρευτή. Χρησιμεύει σε πλαζ και γυμναστήρια.ω", "en": "A douche device (3), is fixed to a support (2), having a special coin slot (4), and a time switch (10), controlling a water valve (9), a battery collector (11) and photo-electric cell (6), to charge the battery. It is useful at beaches and gymnasiums." }
5,915
10,940,276
{ "el": "Η παρούσα επινόηση αναφέρεται σε ανδρείκελα προθηκών καταστημάτων με σκοπό την προβολή των πάσης φύσεως ενδυμάτων. Τα ανδρείκελα αυτά τα οποία έχουν την μορφή και τα χαρακτηριστικά μεγέθη, τόσο ενήλικων ανθρώπων, όσο παιδιού και εφήβου, κατασκευάζονται από ύφασμα ειδικά συγκολλημένο- ενσωματωμένο με αφρολέξ. Το σώμα τους γεμίζεται με σπογγώδη κόκκο, φέροντας επιπλέον συρμάτινα ελάσματα σιδήρου καθ' όλο το μήκος τους από τα πέλματα των ποδιών μέχρι την κεφαλή και τα άκρα των χεριών τους. Η κεφαλή και τα χέρια τους κατασκευάζονται από στερεά πλαστική ύλη, τα δε πέλματα των ποδιών τους από ξύλο φέροντας κατάλληλες υποδοχές για την τοποθέτηση του ανδρεικέλου αν τούτο επιθυμείται, επί ειδικής συσκευής με σκοπό την πραγματοποίηση εκ μέρους του διαφόρων κινήσεων, για καλύτερη προβολή των προϊόντων ενδύσεώς του. ω", "en": "The present invention refers to shop display mannequins for the promotion of all types of garments. These mannequins, shaped and sized after adults, children and teens, are made out of cloth specially glued and filled with rubber foam. Their body is stuffed with sponge like grains, and are additionally equipped with iron wire springs throughout their length from the soles of their feet up to the head and the ends of their hands. Their head and hands are made out of solid plastic material, while the soles of their feet are made out of wood that have suitable sockets for their placement, if desired, upon a special device in order to facilitate various movements for the better exhibition of garment products." }
5,916
10,942,903
{ "el": "Πρόκειται για ένα διμέθοδο σύστημα παραγωγής, που αποτελείται από τη μια μεριά από τη νέα μέθοδο, και από την άλλη μεριά αξιοποιεί την προϋπάρχουσα τεχνική.Η νέα μέθοδος συνίσταται στη κατεργασία τεύακτηρίζεται από θεαματικά υψηλότερη παραγωγή και παραγωγικότητα και φθηνότερο βιομηχανικό κόστος.Στις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που η τιμή της Α.Ζ., μπορεί να ανέλθει υπέρμετρα, η νέα μέθοδος μπορεί να χάσει την ευρεία οικονομικά υπεροχή της έναντι της προϋπάρχουσας τεχνικής, οπότε ενεργοποιείται παραγωγικά η δεύτερη αυτή, συμπληρώνοντας τα παραγωγικά κενά και βελτιώνοντας έτσι τα οικονομικά αποτελέσματα της εφεύρεσης.Το πιο πάνω σύστημα οικοδομείται πάνω στο σκελετό ενός υπάρχοντος εργοστασίου ζαχάρεως, με περιορισμένες σχετικά δαπάνες μετατροπής, που ανέρχονται στο 22-26 % περίπου του αρχικού παραγωγικού εξοπλισμού και αποσβέννυνται ταχύτατα αν το σύστημα λειτουργήσει, για λίγο χρόνο, με τη νέα μέθοδο.ΰ", "en": "A two-leg white sugar production system consisting on one side, of a new method or simply method and on the other side of the previous technique." }
5,917
10,943,857
{ "el": "Περιγράφεται κλείθρο για συρόμενες θύρες ή παράθυρα αλουμινίου, όπου χρησιμοποιούνται διακεκριμένοι μηχανισμοί αγκιστρώσεως και ασφαλίσεως. Ο μηχανισμός αγκιστρώσεως περιλαμβάνει προφίλ επιμήκους αγκίστρου που είναι αυτόματα περιστρέψιμο σε θέση αγκιστρώσεως ή σε θέση απαγκιστρώσεως σε κατακόρυφα εκτεινόμενο προφίλ κασσώματος που φέρει αντίστοιχη διαμόρφωση εσοχής καθώς απλά σύρεται το συρόμενο φύλλο σε κατεύθυνση κλεισίματος ή κατεύθυνση ανοίγματος αντιστοίχως. Ο μηχανισμός ασφαλίσεως λειτουργεί έτσι ώστε, ελεγχόμενος από τον χρήστη, τίθεται σε θέση παγιδεύσεως του μηχανισμού αγκιστρώσεως σε θέση αγκιστρώσεως, παγιδεύοντας τον βραχίονα ακινητοποίησης του προαναφερθέντος, άλλως ελεύθερα και αυτόματα περιστρέψιμου, προφίλ επιμήκους αγκίστρου. Περιγράφονται επιπλέον προφίλ συρόμενου φύλλου και προφίλ κασσώματος, κατάλληλα για λειτουργία με το προτεινόμενο κλείθρο, που από κοινού αποτελούν νέα σειρά προφίλ για συρόμενα φύλλα θυρών ή παραθύρων αλουμινίου.ΰ", "en": "A lock is described for sliding aluminium door or windows where certain discrete hooking and locking mechanisms are used. The hooking mechanism contains an oblong hook profile which rotates automatically in a hooking or unhooking position to a vertically extending casing profile which bears a respective incision shaping, as the sliding leaf is simply pulled in the opening or shutting direction, respectively.The locking mechanism operates so that being controlled by the user it is set in a position for capturing the hooking mechanism in the hooking position, by capturing the immobilation arm of the above mentioned, otherwise freely and automatically rotating, oblong hook profile. Furthermore sliding leaf and casing profiles are described suitable for operation with the proposed lock, which together constitute a new profile series for sliding aluminium door or window leaves." }
5,918
10,943,913
{ "el": "Τροποποίηση και βελτίωση του ξηραντηρίου σταφίδας, για το οποίο χορηγήθηκε το υπ'αριθμ. 1002526 δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.Η τροποποίηση αφορά την καθοδήγηση της ροής του θερμού αέρα μέσα στο ξηραντήριο εναλλάξ, από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω για να επιτευχθεί ομοιομορφία ξήρανσης.Η ως άνω καθοδήγηση επιτυγχάνεται με την κατασκευή αεραγωγού (3), συστήματος αεροφρακτών (4) και (5) κινούμενων μέσω της χειρολαβής (6) για την καθοδήγηση του θερμού αέρος και συστήματος αγκίστρων (10) και (11) κινουμένων μέσω της χειρολαβής (9) για να ανοίγουν ή κλείνουν εναλλάξ τις εξόδους υγρού αέρος (7) και (8).Η εφεύρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξήρανση φρούτων, λαχανικών και βοτάνων. ΰ", "en": "This invention constitutes an amendement of the patent No 1002526 and leads to the uniform fruit drying obtained by upward and downward directed hot-air flow, the air duct (3), the air dampers (4,5) moving by means of the handle (6), and the system of hooks (10,11) moving with the help of the handle (9) to alternatively open and close the liquid air outlets (7,8). The invention can be used for drying fruits, vegetables and herbs." }
5,919
10,944,313
{ "el": "Η προς περιγραφή εφεύρεση αφορά μηχανιμό ελεύθερης εκτόξευσης ατόμων προς ψυχαγωγία. Η εφεύρεση αποτελείται από ένα κεκλιμένο επίπεδο όπου κυλίεται κάθισμα. Το κάθισμα είναι συνδεδεμένο με ειδικά λάστιχα σε σημείο του κεκλιμένου επιπέδου. Ελκυόμενο το κάθισμα προς το χαμηλότερο σημείο του κεκλιμένου επιπέδου, δημιουργείται προένταση στα λάστιχα. Ετσι απελευθερώνοντας το κάθισμα, κυλιέται στο κεκλιμένο επίπεδο, στο άνω άκρο του οποίου υπάρχει μηχανισμός συγκράτησης του καθίσματος. Ο άνθρωπος λόγω αδράνειας εκτοξεύεται και διανύοντας καμπύλη τροχιά, προσεδαφίζεται. Για την ομαλή προσεδάφιση του ανθρώπου (απορρόφηση της κρούσης κατά την προσεδάφιση) εγκαθίσταται δίκτυ ή στρώμα στο σημείο προσεδάφισης. Εναλλακτική πρόταση είναι η ενεργοποίηση αλεξίπτωτου στο ανώτατο σημείο της τροχιάς για την επιβράδυνση της πτώσης.ΰ", "en": "The invention described concerns a mechanism for catapulting people freely, for recreational purposes. The invention consists of a ramp up which a seat rolls. The seat is connected to a point on the ramp by special elastic cords. When the seat is pulled down to the bottom of the ramp, the elastic cords are stretched. When the seat is released, it rolls up the ramp, at the top end of which there is a mechanism for holding back the seat. Owing to inertial momentum the person is catapulted into the air and, after describing a parabolic flight path, lands. To soften the landing (absorb impact on landing) a net or mattress is set up at the point of landing. An alternative proposal is to activate a parachute at the peak of the flight path, to slow down the fall." }
5,920
10,944,320
{ "el": "ιδικό ενωτικό εξάρτημα σωληνώσεων υπό πίεση πολυαιθυλενίου και πλαστικών (PVC), το οποίο προορίζεται για χρήση σε δίκτυα του αγροτικού τομέα, των έργων υποδομής καθώς και για βιομηχανικά δίκτυα μεταφοράς - αναρρόφησης νερού κλπ. και χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι αποτελείται από τέσσερα τμήματα τα οποία είναι ο κορμός (σχήμα 1), η κεφαλή (σχήμα 2), ο ελαστικός στεγανοποιητικός δακτύλιος (σχήμα 3) και ο μπρούτζινος δακτύλιος αξονικής στήριξης (σχήμα 4). ΰ", "en": "pecial part for joining polyethylene and plastic (PVC) tubes under pressure which is aimed for use in agricultural networks as well as in infrastructure works such as networks for watering, irrigation, sewage, strainingn as well as industrial networks for water, drinks, food transportation and suction and which is characterized by that it consists of four parts which are thw main body (drawing 1), The head (drawing 2), the elastic tightening ring (drawing 3) and the brass axial support ring (drawing 4)." }
5,921
10,944,342
{ "el": "α εξαρτήματα για τη σύνδεση των υπαρχόντων προφίλ με 45 μοίρες κοπή, είναι μια γωνία ευθυγράμμισης (5) και τα τεμάχια (2) και (3) όμοια ή και παρόμοια. Τα εν λόγω εξαρτήματα (2) και (3) τοποθετούνται μέσα στη θαλάμη του προφίλ (1) και συνδέονται μ'αυτό με τη βοήθεια βιδών (9), πείρων (8) ή και πριτσινιών, στη συνέχεια μέσα στα τεμάχια (2), (3) τοποθετείται γωνία ευθυγράμμισης (5) και τέλος στο προφίλ (1) περνιέται βίδα (7) με ροδέλλα (6) και βιδώνεται πάνω στο τεμάχιο (2), εξασφαλίζοντας έτσι την ευθυγράμμιση και τέλεια σύνδεση των προφίλ. ΰ", "en": "he parts for joining the existing profiles which are cut at an angle of 45 degrees is an alignment angle (5) and the parts (2) and (3) which may be similar or identical. The said parts (2) and (3) are placed into the chamber of the profile (1) and connected to it with screws (9), bolts (8) or even rivets. In the sequel, the alignment angle (5) is fitted into the said parts (2) and (3) and finally, the screw (7) with the washer (6) is passed to the profile (1) and through it is screwed to the part (2), achieving perfect joining of the profiles." }
5,922
10,944,433
{ "el": "\"Η \"\"Μέθοδος για την κατασκευή ολοκληρωμένων φορητών εργαστηρίων Φυσικής και Φορητό εργαστήριο Φυσικής\"\" είναι μία νέα μέθοδος ανάπτυξης, παρουσίασης και εκτέλεσης των πειραμάτων της Φυσικής στις εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων.Αυτή η μέθοδος εξαρτάται, στηρίζεται και είναι πραγματοποιήσιμη μόνο με τη χρησιμοποίηση πειραματικών διατάξεων που είναι κατασκευασμένες και διαμορφωμένες με νέο τρόπο. Είναι δηλαδή ένα σύνολο πειραματικών διατάξεων προσυναρμολογημένων με υλικά κατάλληλα για κάθε θεματική ενότητα έτσι ώστε να καταλαμβάνουν μικρόν όγκο και να είναι ταυτόχρονα σε λειτουργία. Αυτές οι πειραματικές διατάξεις ομαδοποιημένες κατά θεματικές ενότητες χωρούν σε χαρτοφύλακες τους οποίους μπορεί να φυλάσσει ο διδάσκων στο γραφείο του.Κάθε φορά που ο διδάσκων έχει προγραμματίσει πείραμα, απλά μεταφέρει μαζί του στην αίθουσα των μαθητών την αντίστοιχη με τη θεωρία πειραματική διάταξη.ΰ\"", "en": "The Method for the construction of integrated portable physics laboratories and portable physics laboratory is a new method for developing, presenting and implementing Physics experiments in educational units of all Levels. This methods depends on and is supported and is realizable only with the use of experimental arrangements manufactured and formed in a new manner. It is a number of pre-assembled experimental arrangements, manufactured with materials suitable for each topic so that they occupy a small volume and can be set into operation simultaneously. These arrangements, grouped according to subject can be contained in briefcases that the teacher may keep in his office. Each time the teacher has scheduled an experiment, he transports the corresponding experimental arrangement to the classroom." }
5,923
10,944,475
{ "el": "παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε νέα ανάλογα στεροειδών τα οποία επιδρούν στον ιοντοφόρο σύμπλεγμα υποδοχέας γ-αμινοβουτυρικού οξέος-κανάλι χλωρίου καθώς επίσης και μεθόδους για τη σύνθεση αυτών και εφαρμογή τους σαν αναισθητικά, για την αντιμετώπιση του stress, άγχους, αυπνίας, επιληψίας , PMS, PDN και για τη βελτίωση ή πρόληψη επεισοδίων άγχους, μυικής τάσης και κατάθλιψης οι οποίες είναι καταστάσεις που απαντώνται σε ασθενείς που υποφέρουν απο διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η παρούσα εφεύρεση περιλαμβάνει ενώσεις του τύπου (Ι) όπου τα R1,R2,R3,R4,R5 προσδιορίζονται στην Περιγραφή της εφεύρεσης Επίσης μέρος της εφεύρεσης αποτελούν και φαρμακοτεχνικές μορφές που περιλαμβάνουν μία ή και περισσότερες απο τις ενώσεις του τύπου (Ι). ΰ", "en": "he present invention relates to novel steroid derivatives that act on the gamma-aminobutyric acid receptor-chloride ionophore (GR) complex as well as methods for making the same and their applications to induce anesthesia, in the treatment of stress, anxiety, PMS, PND, and seizures such as those caused by epilepsy, to ameliorate or prevent the attacks of anxiety, muscle tension, and depression common with patients suffering from central nervous system abnormalities.The present invention comprises the genus of compounds represented by Formula (I)wherein, R, R1, R2, R3, R4, R5 are defined in the description of the invention. The present invention also includes formulations which consist of one or more of the compounds of Formula (I)." }
5,924
10,944,815
{ "el": "εφεύρεση αναφέρεται σε αυτοκινούμενο καρότσι που μελετήθηκε κυρίως για ανώμαλα εδάφη, ειδικότερα για μεταφορές αγροτικών προϊόντων. Το καρότσι είναι τετράτροχο με κινητήρα εσωτερικής καύσεως, σύστημα μετάδοσης κίνησης σε όλους τους τροχούς, βελτιωμένο εμπρόσθιο σύστημα, με σύστημα διεύθυνσης (τιμόνι), το σκελετό, την καρότσα. Τα πλεονεκτήματα της παρούσας εφεύρεσης είναι ότι: το καρότσι είναι χαμηλού κόστους, ελαφρύ, μικρό και ευέλικτο. Παρέχει ομαλή λειτουργία και ευκολία χρήσης, λόγω του σωστά σχεδιασμένου συστήματος διεύθυνσης και του ελέγχου του από αυτό. Έχει μεγάλη ευστάθεια διότι τοκέντρο βάρους του φορτίου που τοποθετείται στο καρότσι είναι κοντά στο κέντρο βάρους του καροτσιού. Δεν καρφώνει στο χώμα λόγω του τρόπου μετάδοσης κίνησης στους τροχούς. Οι δύο κατευθυντήριοι τροχοίαυξάνουν ακόμα περισσότερο την ευκολία χρήσης του καροτσιού. Το αυτοκινούμενο καρότσι σύμφωνα με την παρούσα εφεύρεση έχει το χαρακτηριστικό να είναι τετρακίνητο δηλαδή και οι τέσσερις τροχοί είναι κινητήριοι (κατά επιλογή), αυτό μας εξασφαλίζει ευελιξία και ευκολία σε κάθε είδους εδάφη. Πλεονεκτήματα του να περιστρέφονται μέσω μπιλιοφόρων (δύο) οι εμπρόσθιοι κατευθυντήριοι τροχοί. ΰ", "en": "\"he invention relates to an automotive four-wheeled hand truck studied mainly for use in irregular terrains, for transporting agricultural produce. The hand truck in question has four wheels, the internal combustion motor, the drive system transmitting the power to all wheels, the improved front system with a stirring one, the chassis and the loading platform. The advantages of the invention is that it is of low cost, weight light, small in size and manoeuvrable. It operates smoothly and is easily employed and controlled due to the properly designed steering system it is provided with. It exhibits great stability as the gravity centre of the load placed on the loading platform is in proximity to the gravity centre of same platform. The mode of transmitting power to the wheels prevents the hand truck from being \"\"nailed\"\" on the soil. The two drive wheels are liable to further accommodate the use of said hand truck. Characterized by its four drive wheels (used by selection), said hand truck is manoeuvrable and able to move on any kind of terrains. The advantage of the invention is that the front drive wheels rotate via two stub-axles.\"" }
6,318
11,446,384
{ "el": "νωστοποιούνται η δραστικότητα της άπαξ ημερησίως χορηγούμενης βριβουδίνης στην περίπτωση των μολύνσεων από οξύ έρπη ζωστήρα και των νευραλγιών ύστερα από τον έρπη ζωστήρα και οι φαρμακευτικές συνθέσεις που την εμπεριέχουν. ΰ", "en": "here is disclosed the activity of brivudine once-a-day in acute herpes zoster infections and post-herpetic neuralgia and the compositions thereof." }
35,592
23,189,293
{ "el": "Μέθοδος προετοιμασίας παρτίδων προ-αντίδρασης, πρώτων υλών απαλλαγμένων από διοξείδιο του άνθρακα, για την παραγωγή ενώσεων ύαλου, ο οποία αποτελείται από : την ανάμιξη στοιχειομετρικών ποσοτήτων ουσιών, οι οποίες περιέχουν μοριακά συστήματα πυριτίου-νατρίου, πυριτίου-νατρίου-ασβεστίου, πυριτίου-νατρίου-μαγνησίου, πυριτίου-ασβεστίου-μαγνηστίου, πυριτίου-νατρίου-ασβεστίου-μαγνησίου και μιγμάτων αυτών, των οποίων οι θερμοκρασίες αντίδρασης δε σχηματίζουν υγρή φάση, και οι οποίες επιλέγονται από μη-κυμαινόμενα σημεία, ή από γραμμικά διατεταγμένα σημεία σε διαγράμματα φάσεων των ως άνω μοριακών συστημάτων, για την ολοκλήρωση ενός επιθυμητού μοριακού τύπου ύαλου.ΰ", "en": "A method for preparing pre-reacted batches of raw materials substantially free from carbon dioxide for the production of glass formulas, comprising: mixing stoichiometric amounts of substances containing molecular systems of silica-sodium, silica-sodium-calcium, silica-sodium-magnesium, silica-calcium-magnesium, silica-sodiumcalcium-magnesium and mixtures thereof, having reaction temperatures which do not form a liquid phase, which are selected from invariant points or from points on a line connecting invariant points of phase diagrams of said molecular systems, to complete a desired molecular glass formula." }
36,145
24,685,623
{ "el": "Συζυγές δεσμεύσεως ινικής/ινωδογόνου για το σχηματισμό μιας δεξαμενής για την παρατεταμένη απελευθέρωση μίας φαρμακευτικό ενεργής ουσίας από ένα θρόμβο ινικής. Το συζυγές περιλαμβάνει μία μονάδα δεσμεύσεως ινικής/ινωδογόνου συνδεδεμένη με μία φαρμακευτικά ενεργή ουσία είτε απ' ευθείας είτε μέσω μίας παρεμβαλλόμενης ουσίας παγιδεύσεως ουσίας όπως ενός αντισώματος. Το συζυγές μπορεί επίσης να είναι μία ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη συντήξεως περιλαμβάνουσα μία μονάδα δεσμεύσεως ινικής/ινωδογόνου όπως το C-τερματικό τομέα του VEGF185 συγχωνευμένη με μία ουσία επουλώσεως τραύματος όπως λεπτίνη.", "en": "<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a fibrin/fibrinogen-binding conjugate. <P>SOLUTION: The fibrin/fibrinogen binding conjugate for forming a depot for sustained release of a pharmaceutically active substance from a fibrin clot, is disclosed. The conjugate comprises a fibrin/fibrinogen binding moiety bound to the pharmaceutically active substance either directly or via an intervening substance capturing moiety such as an antibody. The conjugate can also be a recombinant fusion protein comprising the fibrin/fibrinogen binding moiety such as VEGF<SB>165</SB>C-terminal domain fused to a wound-healing substance such as leptin. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT" }
39,129
27,483,148
{ "el": "Ενα κλιματιστικό μηχάνημα αέρος δωματίου περιλαμβάνει μία εισαγωγή αέρος, μία εξαγωγή αέρος, έναν εναλλακτήρα θερμότητος τοποθετημένο μεταξύ της εισαγωγής, και της εξαγωγής και έναν ανεμιστήρα ανακυκλώσεως αέρος. Η εισαγωγή ανοίγει και κλείνει με πτερύγια εισαγωγής που κινούνται με κινητήρα. Η εξαγωγή ανοίγει και κλείνει με μία θύρα που κινείται από έναν ολισθαίνοντα κατακορύφως κινητήρα. Τα πτερύγια ελέγχου διευθύνσεως αέρος εκτείνονται κατά μήκος της εξαγωγής δια την μεταβολή της διευθύνσεως του εξερχόμενου αέρος. Πριν η πόρτα ανοίξει ή κλείσει, τα πτερύγια ελέγχου αέρος στρέφονται αυτομάτως προς τα άνω σε μια ανοιχτή θέση δια να αποφύγουμε τον επηρεασμό της κινήσεως της πόρτας. Οταν η εισαγωγή και εξαγωγή πρόκειται να κλείσουν ο κινητήρ πτερυγίων εισαγωγής τίθεται σ'ενέργεια πριν από τον κινητήρα της πόρτας ώστε να εξασφαλισθεί ότι η εισαγωγή και εξαγωγή κλείνουν εντελώς συγχρόνως ακόμη και αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος να κινηθούν τα πτερύγια εισαγωγής ώστε να έρθουν σε εντελώς κλεστή θέση.Ενα αισθητήριο προσδιορίζει πότε η πόρτα φθάνει μία σχεδόν κλειστή κατάσταση και ο κινητήρ της πόρτας συνεχίζει να λειτουργεί επί ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα ακόμη δια να εξασφαλίζει ότι η πόρτα έκλεισε εντελώς.ΰ", "en": "A room air-conditioning unit comprises an air inlet, an air outlet, a heat exchanger between the inlet and the outlet, and an air circulation fan. The inlet opens and closes by means of inlet flaps moved by a motor. The outlet is opened and closed by a door moved by a motor which slides it vertically. The flaps for controlling the air direction extend across the outlet to change the direction of the outflowing air. Before the door opens or closes, the air control flaps automatically swivel up into an open position so as not to interfere with the movement of the door. When the inlet and outlet are about to close, the inlet flap motor is started up before the door motor, to ensure that the inlet and outlet will close absolutely at the same time even if more time is needed for the inlet flaps to move to a fully closed position. A sensor detects when the door reaches an almost closed condition and the door motor continues running for a predetermined time so as to ensure that the door is fully closed." }
39,214
27,569,612
{ "el": "ιαΑστοματικήΑσύνθεσηΑόπωςΑέναΑοδοντοκοσμητικόΑήΑστοματικόΑέκπλυμαΑπουΑπεριλαμβάνειΑμίαΑκατάΑτηςΑπλάκαςΑποσότηταΑουσιαστικάΑαδιάλυτωνΑστοΑνερόΑμη@κατιονικώνΑαντιβακτηριακώνΑπαραγόντωνΑόπωςΑοΑ@Α@@τριχλωρο@υδροξυ@ΑδιφαινυλαιθέραςΑ}triclosanBΑκαιΑενόςΑαντιβακτηριακού@ΑενισχυτικούΑπαράγονταΑοΑοποίοςΑενισχύειΑτηνΑαπελευθέρωσηΑτουΑαναφερθέντοςΑαντιβακτηριακούΑπαράγονταΑστιςΑστοματικέςΑεπιφάνειεςΑκαιΑτηνΑκατακράτησηΑαυτούΑεπίΑτωνΑστοματικώνΑεπιφανειώνΑόπωςΑέναΑσυνθετικόΑανιονικόΑπολυμερικόΑπολυκαρβοξυλικόΑπουΑέχειΑμοριακόΑβάροςΑ@ΑέωςΑπερίπουΑ@ΑκαιΑέναΑστοματικάΑαποδεκτόΑφορέααποτελεσματικόΑγιαΑναΑεπιτρέπειΑστονΑαναφερθένταΑαντιβακτηριακόΑπαράγονταΑναΑδιαλύεταιΑστοΑσάλιοΑσεΑαποτελεσματικήΑκατάΑτηςΑπλάκαςΑποσότητα@ΑΑΑΑΑΰ", "en": "n oral composition such as a dentifrice or mouthwash, comprising an effective antiplaque amount of asubstantially water-insoluble noncatioanic antibacterial agents, such as 2,4,4' - trichloro-2'-hydroxy-diphenyl ether (triclosan) and an antibacterial-enhancing agent which enhances the delivery of said antibacterial agent to and retention thereof on, oral surfaces, such as a synthetic anionic polymeric polycarbooxylate having a molecular weight of about 1.000 to about 1.000.000 and an orally acceptable vehicle effective to enable said antibacterial agent to dissolve in saliva in effective antiplaque amount." }
41,179
29,559,715
{ "el": "επινόηση αναφέρεται σε χωνευτή κλειδαριά ασφαλείας με συρόμενο πίρο για προφίλ αλουμινίου αυξημένης αντοχής και καλαισθησίας. Αποτελείται από δύο προφίλ αλουμινίου ή ορειχάλκου τα οποία συνιστούν το εσωτερικό και εξωτερικό καπάκι της κλειδαριάς. Από μια μικρή λαβή (κουμπάκι) το οποίο σύρεται με το δάχτυλο για το κλείδωμα και ξεκλείδωμα της κλειδαριάς. Από το σωληνωτό κυπρί και το χαλύβδινο πίρο. Η κλειδαριά παρουσιάζει υψηλό βαθμό ασφαλείας, είναι ευκολόχρηστη, τοποθετείται εύκολα παρουσιάζοντας αυξημένη καλαισθησία και ακριβή εφαρμογή, χωρίς να υπάρχουν φθορές κατά την χρήση. Ο προορισμός της είναι να τοποθετείται σε όλα τα είδη και σειρές συρομένων ή ανασυρόμενων κουφωμάτων αλουμινίου, ξύλου, πλαστικών ή μεταλλικών. Ο χρωματισμός της μπορεί να γίνεται με χρωμείωση, ανοδείωση, ηλεκτροστατική μορφή πούδρας και σε όλες τις αποχρώσεις. ΰ", "en": "he present invention relates to a Built-in safety lock with a sliding pin for aluminium profiles of increased strength and superior aesthetics. It consists of two aluminium or brass profiles which form the inner and outer lid of the lock, a small handle aluminium or brass (button) which is pulled by the finger for locking and unlocking the lock, the tube-like facing part and the steel pin." }
43,760
32,676,643
{ "el": "εφεύρεση αναφέρεται σε ένα μηχάνημα με το οποίο επιτυγχάνεται η αποφλοίωση του σπόρου του σησαμίου και στη συνέχεια επιτυγχάνει την αποξήρανση του. Ο μηχανισμός χαρακτηριζόμενος εκ του ότι φέρει διάτρητο κύλινδρο εντός του οποίου περιστρέφεται άξονας δια του οποίου κυκλοφορεί νερό το οποίο εκτοξεύεται από ακροφύσια, συγχρόνως ο άξονας φέρει πτερύγια τα οποία κτυπούν και αποφλοιώνουν το βρεγμένο σησάμι, ενώ τα στελέχη εξωτερικά του κυλίνδρου απομακρύνουν τον φλοιό από την εξωτερική επιφάνεια και τις οπές του κυλίνδρου. ΰ", "en": "he invention relates to a sesame-peeling and-drying machine characterized by a perforated cylinder wherein a shaft is rotating and bearing nozzles launching water under pressure. Said shaft also bears fins beating and peeling wet sesame into the cylinder, while the external draining units thereof conduct peelings away from the cylinder's outer surface and holes." }
47,122
34,131,073
{ "el": "\"ύνδεσμος ασφαλείας μεταλλικών τμημάτων ικριωμάτων-σκαλωσιών που αποτελείται από δύο μεταλλικά στοιχεία - τμήματα, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο σώμα, δεν αποχωρίζονται, εκ των οποίων το ένα στοιχείο - τμήμα έχει την μορφή \"\"π\"\" ελληνικού πλαγιασμένουστη μία ή στην άλλη παράλληλή του πλευρά, δηλαδή \"\"[\"\" ή \"\"]\"\" ονομαζόμενο \"\"ειδικό τεμάχειο συνδέσμου καθέτων και οριζοντίων\"\" (1) και το άλλο στοιχείο -τμήμα του ενιαίου σώματος της εφευρέσης έχει τη μορφή σφήνας και ονομάζεται \"\"σφήνα\"\" (4). Το ενιαίο αυτό σώμα των δύο αναπόσπαστων στοιχείων - τμημάτων λειτουργεί ως σύνδεσμος ασφαλείας για τη σύνδεσηκαθέτων (8) και οριζοντίων (7) μεταλλικών τμημάτων των ικριωμάτων (σκαλωσιών) και είναι πάντα συγκολλημένο στο δύο άκρα των οριζόντιων (7) μεταλλικών τμημάτων των ικριωμάτων - σκαλωσιών (σχ. 2). ΰ\"", "en": "\"he invention relates to a safety bracket destined for joining the metal sections of scaffolds, which bracket is composed of two undetachable metal portions forming together a uniform body. The one portion of said uniform body has the form of a wedge 4, while the other portion, called \"\"special connecting piece for perpendicular and horizontal metal sections\"\" 1, is a\"" }
47,647
34,307,989
{ "el": "εφεύρεση αναφέρεται σε ανοιγόμενο σύστημα από προφίλ αλουμινίου για κατασκευή πατζουριών όπως και στην μορφή και στον τρόπο στήριξης της περσίδας. Το σύστημα αποτελείται συνολικά από εννέα (9) προφίλ τα οποία φαίνονται στα σχήματα 9,10,11,12,13,14,15,16,17 και από ένα ειδικό εξάρτημα στήριξης της περσίδας (σχήμα 8). ΰ", "en": "he invention relates to a swing-type aluminium profile system destined for the construction of shutters as well as to the form and support manner of blinds. The system in question is composed of nine profiles illustrated on figures 9, 10,11,12,13,14,15,16,17, and a special accessory supporting same blinds (fig. 8)." }
50,470
35,149,506
{ "el": "δοντόβουρτσα με βουρτσάκι διπλής όψεως, ιδιαίτερα χρήσιμη για τον πλήρη καθαρισμό των οδόντων του ανθρώπου", "en": "toothbrush with two-face bristles portion for complete cleaning of the human teeth is disclosed herein." }
50,645
35,219,766
{ "el": "εφεύρεση αποτελείται από ένα πλαστικό κύλινδρο. Ο πλαστικός κύλινδρος επικάθεται σε τρία μεταλλικά στηρίγματα (ποδαράκια). Μέσα στον πλαστικό κύλινδρο κινούνται ακτινωτά τέσσερεις λεπίδες που στηρίζονται σε ελατήρια που βρίσκονται μέσα στον πλαστικό κύλινδρο. Ο χαράκτης ελιών χαράσσει τις ελιές ομοιιόμορφα, με ευκολία με απλή ώθηση και ομοιόμορφα μέχρι τον πυρήνα τους.", "en": "he invention is composed of a plastic cylinder set onto three metal feet. Four blades lying on springs located into the plastic cylinder move radially therein. The invented olive-slicing device incises the olive easily with a mere push and uniformly up to the olive's core." }
58,595
38,109,805
{ "el": "Η κατασκευή πειραματικών συσκευών από απαξιωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν γιατην διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας έχει πολλαπλούς εκπαιδευτικούς στόχους, μεταξύ των οποίων είναιη απομυθοποίηση της τεχνολογίας και επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών προς τις εφαρμοσμένες επιστήμες, με ευκταίο αποτέλεσμα την τεχνολογικήανάπτυξη της χώρας. Η συσκευή που παρουσιάζεταιεδώ είναι ένα μικρό κουρντιστό όχημα το οποίο μπορεί να συναρμολογηθεί από απαξιωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά και να αποτελέσει πειραματική συσκευή για την εισαγωγή μαθητών δέκα έως δεκαπέντε χρόνων, οιοποίοι εργάζονται σε ομάδα, στις βασικές αρχές της εφαρμοσμένης έρευνας. Για τη συναρμολόγηση της πειραμταικής συσκευής, εκτός των απαξιωμένων υλικών, όπως πλαστικό μπουκάλι από αναψυκτικό ή σαμπουάν (3) και (13), κεσεδάκια από γιαούρτι (1), (5), (7), (8), (19), (22) και (29), απαιτούνται απλά εργαλεία όπως γερμανικά και σωληνωτά κλειδιά, πένσα, μέτρο και ζυγαριά, καθώς και φθηνά εξαρτήματα, όπως κοχλίες (12), (17), (28) και (30), περικόχλια και ροδέλες (21), (23) και (26), σπάγκος (15) και (24), λαστιχάκια (4), (9), (20) και (32), μονόκλωνο καλώδιο (10) και ξυλάκι από οδοντογλυφίδα ή καλαμάκι από σουβλάκι (2), (11) και (33).", "en": "The construction of experiment devices from useless and recyclable materials utilized throughout the conduction of an educational research has multiple educational targets such as the demystification of the technology and the professional orientation of pupils towards the applied sciences with a view of strengthening the technological development of the country. The herein presented device is a small-sized clockwork vehicle assembled with useless and recyclable materials and constituting an experimental device for the introduction of a group of pupils aged from ten to fifteen years to the basic principles of the applied research. For the mounting of the experiment device -except for useless materials {e.g. plastic bottles from shampoo, refreshments etc (3.13) or yogurt containers (1,5,7,8,19,22,29)}- there are required simple tools such as tubular or flat spanner, pliers, rule and scales as well as non-expensive accessories (e.g. screws (12,17,28,30), nuts and rings (21,23,26), string(15,24), elastics (4,9,20,32), one-threaded wire 10 and a toothpick or souvlaki wooden stem (2,11,33)." }
59,216
38,265,715
{ "el": "Η εφεύρεση αναφέρεται σε ένα νέο συνδυασμό υλικώνσε δομή τύπου σάντουιτς για την κατασκευή ελαφριάς πλατφόρμας με πολύ καλά δομικά χαρακτηριστικά. Επίσης η εφεύρεση αναφέρεται στη μέθοδο παραγωγήςτης ανωτέρω σύνθετης κατασκευής ώστε να επιτυγχάνεται η υψηλή αντοχή της πλατφόρμας ακόμη και σε σημειακά φορτία. Στην παρούσα εφεύρεση χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο συνδυασμός μεταλλικών φύλλων εξωτερικά με ελαφρύ αφρό (π.χ. αφρός από θερμοπλαστικό ή θεμροσκληρυνόμενο πολυμερές) εσωτερικά. Για την προστασία των πλαϊνών επιφανειών του αφρού αλλά και για τον περιορισμό της πτύχωσης των μεταλλικών φύλλων τα φύλλα διπλώνονται στα άκρα ώστε το πάνω και το κάτω στρώμα να εσωκλείουν σχεδόν πλήρως τον αφρό. Τα υλικά αυτά συγκολλούνται μεταξύ τουςμε εποξιδική ή άλλου τύπου ισχυρή κόλλα χαμηλούιζώδους ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πολύ καλής διαβροχής των κοινών επιφανειών κάτω από συνθήκες υποπίεσης.", "en": "The invention relates to a new combination of materials presented in a sandwich-type structure for the construction of a lightweight platform exhibiting excellent constructional features. Furthermore, the invention relates to a method aiming at producing the foregoing composite construction for obtaining a platform highly resisting even to point loads. In the present invention there is utilized, for the first time, a combination of external metal sheets and internal lightweight foam (foam of thermoplastic or thermally hardened polymer). For the protection of the side surfaces of the foam and the restriction of the furrowing of the metal sheets, the ends of these last are folded so that the upper and lower layer may quasi completely enclosethe foamed interior core. These materials are mutually glued with epoxy glue or strong glue of low viscosity for good wetting of the common surfaces under sub-pressure conditions." }
66,967
40,248,058
{ "el": "Η παρούσα ανακάλυψη παρέχει καινοτομικές 1, 5 και 1, 3, 5-υποκατεστημένες ενώσεις ιμιδαζολικών ενώσεων σε υδρόφιλη ή λιποφιλική μορφή, που είναι χρήσιμες ως ανταγωνιστές της Αγγειοτενσίνης II του ΑΤΙ υποδοχέα. Η ανακάλυψη επίσης παρέχει φαρμακευτικές συνθέσεις που περιλαμβάνουν τέτοιες ενώσεις, επεξεργασίες και ενδιάμεσα στάδια για παρασκευή ενώσεων και χρήση τους για μεθόδους θεραπείας της υπέρτασης και καρδιαγγειακών ασθενειών.", "en": "The present invention provides novel 1, 5 and 1, 3, 5-substituted imidazole compounds in hydrophilic or lipophilic form, which are useful as angiotensin II ATI receptor antagonists. The invention also provides pharmaceutical compositions containing such compounds, processes and intermediates for preparing compounds and their use in methods of treating hypertension and cardiovascular diseases." }
60,132
38,535,500
{ "el": "Ο μηχανισμός αυτόματης εξαγωγής μελιού που ελέγχεται από στατικά ηλεκτρόδια (ΜΑΕΜ-ΣΗ) χρησιμοποιείται για την αυτόματη εξαγωγή μελιού από το εσωτερικό οποιουδήποτε μελισσοσμήνους (απλό, μεγάλο ή υπερμεγέθες). Το κύριο του χαρακτηριστικό είναι ότι διαθέτει βελτιωμένο μηχανισμό ελέγχου στάθμης του μελιού. Ο μηχανισμός ελέγχου στάθμης του μελιού, δεναποτελείται από κινητά μέλη αλλά από κατακόρυφα ηλεκτρόδια που έχουν τη δυνατότητα να άγονται από ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα ανάλογα με το ύψος της στάθμης του μελιού στα κελιά του ΜΑΕΜ-ΣΗ.", "en": "The invented honey extractor is utilised for automatically extracting honey from any simple, great, or super great swarms of bees. The main characteristic of the mechanism is that it is provided with improved honey level-controlling mechanism composed of upstanding electrodes susceptible to be transversed by feeble electric current in dependence on the level of the honey contained into the cells of the invented mechanism" }
60,802
38,683,620
{ "el": "Αντιολισθητική στον πάγο προσαρτώμενη σόλα υποδημάτων (Σχήμα 7) αποτελούμενη από ελαστική σόλα υποδηματοποιίας (1), δύο νάιλον ιμάντες (2) πρόσδεσης της ελαστικής σόλας υποδηματοποιίας στο υπόδημα και κομμάτι υαλοχάρτου υποδηματοποιίας (3), στο σχήμα της σόλας του υποδήματος, που προσκολλάται στην ελαστική σόλα υποδηματοποιίας με τη βοήθεια αυτοκόλλητου υλικού VELCRO («χριτς-χρατς» στην καθομιλουμένη). Το υαλόχαρτο υποδηματοποιίας που προσκολλάται στην ελαστική σόλα με την βοήθεια αυτοκόλλητου υλικού VELCRO («χριτς-χρατς» στην καθομιλουμένη), διασφαλίζει μεγάλη, επίπεδη και τραχιά επιφάνεια τριβής με τον πάγο, σα να φέρει η σόλα του υποδήματος εκατοντάδες μικρά μυτερά καρφάκια διάτρησης τηςεπιφάνειας του πάγου. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα αυτής της εφεύρεσης είναι : 1) η πολλαπλάσια τριβήμε τον πάγο, 2) η βάδιση επί της ασφάλτου ή άλληςστερεής επιφάνειας που δεν καλύπτεται από πάγο, 3) η ευκολία εφαρμογής στο υπόδημα, 4) η κατασκευή της σε οποιοδήποτε σχήμα υποδήματος, καθημερινής ήμη χρήσης, 5) το μικρό της μέγεθος, 6) η δυνατότητα χρήσης ανταλλακτικού υαλοχάρτου υποδηματοποιίας εφόσον αυτό υποστεί φθορά.", "en": "The invention relates to an attachable shoe sole (fig.7) designed to provide anti-skid protection on ice. It is composed of an elastic shoe sole 1, two nylon belts 2 fastening the elastic sole on the shoe, and a sole-like piece of shoe making glass paper 3 attachable to the elastic shoe sole via self-adhesive VELCRO material; said piece of shoe making glass paper implies great, planar and rough friction surface as if the shoe sole was bearing thousands of small-sized nails perforating the ice surface. Advantages: small size, enhanced friction with ice, walking on asphalt of other steady surface not covered with ice, easy fitting into shoes, application to daily or not shoes of any shape, replacement of the worn-out glass paper." }
61,257
38,813,011
{ "el": "Σκοπός της παρούσας εφεύρεσης αποτελεί η παρασκευή ενός βερνικιού το οποίο θα μονώνει τα «γυμνά» ηλεκτροφόρα σύρματα εκεί που η συμβατική πλαστική μόνωση δεν έχει αποτελέσματα. Η μόνωση επιτυγχάνεταιμε αρχική εμβάπτιση του σύρματος στο βερνίκι και στη συνέχεια ψήσιμο σε ορισμένη θερμοκρασία για ορισμένο χρόνο. Τα ανωτέρω μονωμένα σύρματα χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στην κατασκευή πηνίων ή στις περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων. Το συγκεκριμένο βερνίκι κατόπιν πειραματικών δοκιμών βρέθηκε πως πληροί όλες τις επιθυμητές προδιαγραφές.", "en": "\"Aim of the present invention is the preparation of a varnish that will insulate the \"\"bare\"\" electric wires in cases where the conventional plastic insulation is not effective. The insulation is achieved by an initial immersion of the wire in the varnish and then heating at a specific temperature for a specific time. The said insuated wires can be used in the manufacturing of coils or in the windings of electric motors. The specific varnish, after experimentation, was found to meet all the desired requirements.\"" }
62,647
39,182,967
{ "el": "Προφίλ αλουμινίου κτιρίων διαφόρων μορφών, τα οποία συνδυαζόμενα μεταξύ τους δημιουργούν κάσες ή φύλλα απλών ή θερμοδιακοπτόμενων πορτών και παραθύρων συρόμενων. Σε ορισμένα σημεία τους φέρουν υποδοχές, όπου εφαρμόζουν λαστιχάκια, βουρτσάκια, ροδάκια, κρύσταλλα, πολυαμίδια, βέργες inox ή ευθυντήριες γωνίες. Επίσης έχουν και ορισμένες γωνίες καμπυλωμένες. Με την σχεδίαση αυτή επιτυγχάνεται: α) η ταχύτερη συναρμολόγηση των πορτοπαράθυρων με όσο τοδυνατόν λιγότερα προφίλ, β) αυξάνεται η θερμομονωτική στεγάνωση με την προσθήκη επιπλέον υποδοχών για λάστιχα, γ) γίνεται ωραιότερο το αισθητικό αποτέλεσμα των δημιουργούμενων κατασκευών. Η βαφή των προφίλ γίνεται σε διάφορα χρώματα, με ηλεκτροστατική ή ηλεκτροανοδιωτική μέθοδο.", "en": "It is disclosed multiform aluminium profiles which -when combined- form frames or leaves of simple or thermally insulated sliding doors or windows. At some points, said profiles bear housings receiving elastics, brushes, rollers, crystals, polyamids, stainless (inox) rods or aligning angles. Some of the angles are curved. The design of these profiles offers: a) rapid assembly of doors and windows with the lesser possible profiles; b) increase of thermal insulation by addition of extra housings receiving elastics; c) better aesthetical appearance of the created constructions. Dyeing may be performed in different colours by electrostatic or electro-anodising method." }
63,012
39,277,816
{ "el": "Η παρούσα εφεύρεση παρέχει μια μέθοδο για να βοηθήσει να συνδέσει το ψίδι και την εξωτερική σόλα, ηοποία περιλαμβάνει ένα ψίδι, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλευρικό ψίδι και ένα κάτω ψίδι, ένα συνδετικό μέσο, που περιλαμβάνει ένα πρώτο επίπεδο το οποίο περικλείει το αναφερθέν πλευρικό ψίδι, ένα δεύτερο επίπεδο συνδεδεμένο στο πρώτο επίπεδο και το οποίο εκτείνεται προς τα έξω, ένα τρίτο επίπεδο συνδεδεμένο στο αναφερθέν δεύτερο επίπεδο και το οποίο εκτείνεται προς τα κάτω, και ένα τέταρτο επίπεδοσυνδεδεμένο στο αναφερθέν τρίτο επίπεδο και το οποίο εκτείνεται προς τα μέσα, όπου το αναφερθέν δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει ένα πλήθος από οπές, και μια εξωτερική σόλα η οποία περικλείει το αναφερθένσυνδετικό μέσο και το αναφερθέν κάτω ψίδι, όπου ένα υλικό το οποίο σχηματίζει την αναφερθείσα εξωτερική σόλα γεμίζει ένα κενό ανάμεσα στο αναφερθέν τέταρτο επίπεδο του αναφερθέντος συνδετικού μέσου και του αναφερθέντος κάτω ψιδιού και των αναφερθέντων οπών στο αναφερθέν δεύτερο επίπεδο.", "en": "The present invention provides method to help connect the vamp and the outsole,compriosing : a vamp, comprising a lateral vamp and a bottom vamp, a connecting medium apparatus, comprising a first plane enclosing said lateral vamp, a second plane coonnected to said first plane and extending outward, a thord plane connected to said second plane and extending downward, and a forth plane connected to said third plane and extending inward, wherein said second plene comrpises a plurality of holes andan oursole enclosing said connecting medium apparatus and said bottom vamp, wherein a material formng said outsole fills a gap between said forth plane of said connecting medium apparatus and said bottom vamp and said holes in said second plane." }
64,241
39,597,261
{ "el": "Το Σύστημα-Μέθοδος προβολής - παρουσίασης διαφημιστικών, ενημερωτικών,πολιτιστικών και ψυχαγωγικών θεμάτων, εντός και εκτός του θαλάμου κάθε τύπου ανελκυστήρα, καθώς και στα εξωτερικά μέρη αυτού και συγκεκριμένα στη θύρα και δίπλα στα κουμπιά κλήσεως, αποτελεί ουσιαστικό και άμεσο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των διαφημιζομένων και των αποδεκτών.Το επικοινωνιακό μέσο προβολής, TV Οθόνες, θα τίθεται σε λειτουργία κατά την είσοδο των επιβατών στον ανελκυστήρα και θα τερματίζει κατά την έξοδο τους απ'αυτόν και την απενεργοποίησή του ανελκυστήρα.Με τον ίδιο τρόπο θα προβάλλονται και στο κοινό που αναμένει την άφιξη του ανελκυστήρα έξω απο αυτόν.Βασικό πλεονέκτημα της εφεύρεσης είναι η ουσιαστική και άμεση επαφή και επικοινωνία μεταξύ διαφημιζομένων και αποδεκτών. Η καθαριότητα και η συντήρηση του χώρου, που θα επιβαρύνει σε κόστος τους διαφημιζόμενους, αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημααφού οι κοινόχρηστοι χώροι απαιτούν συνεχή περιποίηση και δεν θα επιβαρύνονται οι χρήστες-ένοικοι.", "en": "The system-method for projecting/presenting advertisements, information, cultural and entertainment subjects, in and out of an elevator-type chamber, as well as on its external parts and in particular on the door and beside the call buttons, constitutes a substantial and direct communication method between the advertised party and the consumers.The communicating projection means, TV screens, will be operated when people enter the elevator and will stop when the people leave it, and upon deactivation of the elevator. By the same way, these will be projected to the people waiting for an elevator.A basic advantage of the invention is the substantial and direct contact and communication between the advertised party and the consumers. The cleanness and the maintenance of the space, of whichthe advertised party will be in charge, also constitute a significant advantage since the areas of public use require continuous maintenance, and without charging the users-tenants." }
64,242
39,597,295
{ "el": "Σύστημα καθαρισμό καπνοδόχων που αποτελείται από μία βούρτσα (1), ένα κοντάρι (2) και κοντάρι προεκτάσεως (3) τα οποία χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό της καπνοδόχου από την κάπνα, χωρίς να αφήνουν υπολείμματα κάπνας εντός της καπνοδόχου.", "en": "System for the cleaning of chimneys that consists of a brush (1), a pole (2) and an extension pole (3) that are used for the cleaning of the chimney from soot, without leaving residues of soot in the chimney." }
64,941
39,747,347
{ "el": "Διάταξη εξοικονομήσεως ποσίμου ύδατος σε οικίες, χώρους εργασίας και ξενοδοχεία από την κατανάλωση και χρήση με την επαναχρησιμοποίηση των ήδη χρησιμοποιηθέντων υδάτων από πλύσιμο ή καθαρισμό ειδών και ατόμων, μόνον στα αποχωρητήρια όπου φαίνεται καθημερινώς υπερκατανάλωση. Αποτελείται από δοχείον αποθηκεύσεως των χρησιμοποιηθέντων υδάτων (1) και έτερο δοχείο (3) στο οποίον προσαρμόζονται οι ήδηυπάρχουσες αποχετεύσεις του λουτήρος, του νιπτήρος,των πλυντηρίων και του νεροχύτη της κουζίνας, απότο οποίον (3) εν συνεχεία οδηγούνται στο δοχείον αποθηκεύσεως (1) και εξ'αυτού γίνεται χρήση τους στις λεκάνες των αποχωρητηρίων. Με την εν λόγω διάταξη είναι δυνατή σε παραλιακές πόλεις και η χρήση θαλασσινού νερού στη λεκάνη της τουαλέττας.", "en": "Subject: arrangement destined for saving mains water in houses, work sites and hotels by using greywater in toilets where water hyper-consumption is a daily fact. Constitution: a tank 2 whereto there are adapted the existing drainage pipes of the wash-basins, washing machines and kitchen sinks, and a tank 1 destined for the storage of the greywater coming from the tank 2. Advantage: use of the greywater in toilets; possibility of using seawater in flushing toilets, in coastal regions." }
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for ParaPat: The Multi-Million Sentences Parallel Corpus of Patents Abstracts

Dataset Summary

ParaPat: The Multi-Million Sentences Parallel Corpus of Patents Abstracts

This dataset contains the developed parallel corpus from the open access Google Patents dataset in 74 language pairs, comprising more than 68 million sentences and 800 million tokens. Sentences were automatically aligned using the Hunalign algorithm for the largest 22 language pairs, while the others were abstract (i.e. paragraph) aligned.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

The dataset contains samples in cs, de, el, en, es, fr, hu, ja, ko, pt, ro, ru, sk, uk, zh, hu

Dataset Structure

Data Instances

They are of 2 types depending on the dataset:

First type { "translation":{ "en":"A method for converting a series of m-bit information words to a modulated signal is described.", "es":"Se describe un método para convertir una serie de palabras de informacion de bits m a una señal modulada." } }

Second type { "family_id":10944407, "index":844, "translation":{ "el":"αφές ο οποίος παρασκευάζεται με χαρμάνι ελληνικού καφέ είτε σε συσκευή καφέ εσπρέσο είτε σε συσκευή γαλλικού καφέ (φίλτρου) είτε κατά τον παραδοσιακό τρόπο του ελληνικού καφέ και διυλίζεται, κτυπιέται στη συνέχεια με πάγο σε χειροκίνητο ή ηλεκτρικόμίξερ ώστε να παγώσει ομοιόμορφα και να αποκτήσει πλούσιο αφρό και σερβίρεται σε ποτήρι. ΰ", "en":"offee prepared using the mix for Greek coffee either in an espresso - type coffee making machine, or in a filter coffee making machine or in the traditional way for preparing Greek coffee and is then filtered , shaken with ice manually or with an electric mixer so that it freezes homogeneously, obtains a rich froth and is served in a glass." } }

Data Fields

index: position in the corpus family id: for each abstract, such that researchers can use that information for other text mining purposes. translation: distionary containing source and target sentence for that example

Data Splits

No official train/val/test splits given.

Parallel corpora aligned into sentence level

Language Pair # Sentences # Unique Tokens
EN/ZH 4.9M 155.8M
EN/JA 6.1M 189.6M
EN/FR 12.2M 455M
EN/KO 2.3M 91.4M
EN/DE 2.2M 81.7M
EN/RU 4.3M 107.3M
DE/FR 1.2M 38.8M
FR/JA 0.3M 9.9M
EN/ES 0.6M 24.6M

Parallel corpora aligned into abstract level

Language Pair # Abstracts
FR/KO 120,607
EN/UK 89,227
RU/UK 85,963
CS/EN 78,978
EN/RO 48,789
EN/HU 42,629
ES/FR 32,553
EN/SK 23,410
EN/PT 23,122
BG/EN 16,177
FR/RU 10,889

Dataset Creation

Curation Rationale

The availability of parallel corpora is required by current Statistical and Neural Machine Translation systems (SMT and NMT). Acquiring a high-quality parallel corpus that is large enough to train MT systems, particularly NMT ones, is not a trivial task due to the need for correct alignment and, in many cases, human curation. In this context, the automated creation of parallel corpora from freely available resources is extremely important in Natural Language Pro- cessing (NLP).

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

Google makes patents data available under the Google Cloud Public Datasets. BigQuery is a Google service that supports the efficient storage and querying of massive datasets which are usually a challenging task for usual SQL databases. For instance, filtering the September 2019 release of the dataset, which contains more than 119 million rows, can take less than 1 minute for text fields. The on-demand billing for BigQuery is based on the amount of data processed by each query run, thus for a single query that performs a full-scan, the cost can be over USD 15.00, since the cost per TB is currently USD 5.00.

Who are the source language producers?

BigQuery is a Google service that supports the efficient storage and querying of massive datasets which are usually a challenging task for usual SQL databases.

Annotations

Annotation process

The following steps describe the process of producing patent aligned abstracts:

 1. Load the nth individual file
 2. Remove rows where the number of abstracts with more than one language is less than 2 for a given family id. The family id attribute is used to group patents that refers to the same invention. By removing these rows, we remove abstracts that are available only in one language.
 3. From the resulting set, create all possible parallel abstracts from the available languages. For instance, an abstract may be available in English, French and German, thus, the possible language pairs are English/French, English/German, and French/German.
 4. Store the parallel patents into an SQL database for easier future handling and sampling.

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

Funded by Google Tensorflow Research Cloud.

Licensing Information

CC BY 4.0

Citation Information

@inproceedings{soares-etal-2020-parapat,
  title = "{P}ara{P}at: The Multi-Million Sentences Parallel Corpus of Patents Abstracts",
  author = "Soares, Felipe and
   Stevenson, Mark and
   Bartolome, Diego and
   Zaretskaya, Anna",
  booktitle = "Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference",
  month = may,
  year = "2020",
  address = "Marseille, France",
  publisher = "European Language Resources Association",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.465",
  pages = "3769--3774",
  language = "English",
  ISBN = "979-10-95546-34-4",
}

DOI

Contributions

Thanks to @bhavitvyamalik for adding this dataset.