Dataset Preview
Go to dataset viewer
idx (string)text (string)tokens (sequence)lemmas (sequence)pos_tags (sequence)xpos_tags (sequence)feats (sequence)head (sequence)deprel (sequence)deps (sequence)misc (sequence)
"003157-01-01"
"Boogie Nights"
[ "Boogie", "Nights" ]
[ "Boogie", "Nights" ]
[ 11, 11 ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "None" ]
[ "0", "1" ]
[ "root", "flat:name" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-02-01"
"Folka i Boogie Nights har navn som Kurt Longjohn, Amber Waves, Becky Barnett og Rollergirl."
[ "Folka", "i", "Boogie", "Nights", "har", "navn", "som", "Kurt", "Longjohn", ",", "Amber", "Waves", ",", "Becky", "Barnett", "og", "Rollergirl", "." ]
[ "folk", "i", "Boogie", "Nights", "ha", "navn", "som", "Kurt", "Longjohn", "$,", "Amber", "Waves", "$,", "Becky", "Barnett", "og", "Rollergirl", "$." ]
[ 7, 1, 11, 11, 15, 7, 1, 11, 11, 12, 11, 11, 12, 11, 11, 4, 11, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "5", "3", "1", "3", "0", "5", "8", "5", "8", "8", "8", "11", "11", "8", "14", "17", "8", "5" ]
[ "nsubj", "case", "nmod", "flat:name", "root", "obj", "case", "obl", "flat:name", "punct", "conj", "flat:name", "punct", "conj", "flat:name", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\xa0\\\\s'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-03-01"
"Men det teitete artistnavnet har hovedpersonen, Dirk Diggler."
[ "Men", "det", "teitete", "artistnavnet", "har", "hovedpersonen", ",", "Dirk", "Diggler", "." ]
[ "men", "det", "teite", "artistnavn", "ha", "hovedpersone", "$,", "Dirk", "Diggler", "$." ]
[ 4, 5, 0, 7, 15, 7, 12, 11, 11, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None" ]
[ "5", "4", "4", "5", "0", "8", "6", "5", "8", "5" ]
[ "cc", "det", "amod", "nsubj", "root", "nmod", "punct", "obj", "flat:name", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003157-03-02"
"Filmen følger hans inntreden i pornobransjen på slutten av 70-tallet, og hvordan en lysende karriere ender opp i en smørje av dop og vold."
[ "Filmen", "følger", "hans", "inntreden", "i", "pornobransjen", "på", "slutten", "av", "70-tallet", ",", "og", "hvordan", "en", "lysende", "karriere", "ender", "opp", "i", "en", "smørje", "av", "dop", "og", "vold", "." ]
[ "film", "følge", "hans", "inntrede", "i", "pornobransje", "på", "slutt", "av", "70-tall", "$,", "og", "hvordan", "en", "lysende", "karriere", "ende", "opp", "i", "en", "smørje", "av", "dop", "og", "vold", "$." ]
[ 7, 15, 5, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 12, 4, 2, 5, 0, 7, 15, 1, 1, 5, 7, 1, 7, 4, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Plur', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "6", "2", "8", "6", "10", "8", "2", "17", "17", "16", "16", "17", "2", "17", "21", "21", "17", "23", "21", "25", "23", "2" ]
[ "nsubj", "root", "nmod", "obj", "case", "obl", "case", "nmod", "case", "nmod", "punct", "cc", "advmod", "det", "amod", "nsubj", "conj", "compound:prt", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-04-01"
"Samtidig er Boogie Nights faktisk en ganske morsom film!"
[ "Samtidig", "er", "Boogie", "Nights", "faktisk", "en", "ganske", "morsom", "film", "!" ]
[ "samtidig", "være", "Boogie", "Nights", "faktisk", "en", "ganske", "morsom", "film", "$!" ]
[ 0, 3, 11, 11, 0, 5, 2, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "9", "9", "9", "3", "9", "9", "8", "9", "0", "9" ]
[ "advmod", "cop", "nsubj", "flat:name", "advmod", "det", "advmod", "amod", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-05-01"
"Dagligdags med sex"
[ "Dagligdags", "med", "sex" ]
[ "dagligdags", "med", "sex" ]
[ 0, 1, 7 ]
[ "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "0", "3", "1" ]
[ "root", "case", "obl" ]
[ "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-06-01"
"Den gir et godt innblikk i den delen av Hollywood som sjelden blir opplyst av spotlights, og som sjelden havner på forsida i sladderpressa."
[ "Den", "gir", "et", "godt", "innblikk", "i", "den", "delen", "av", "Hollywood", "som", "sjelden", "blir", "opplyst", "av", "spotlights", ",", "og", "som", "sjelden", "havner", "på", "forsida", "i", "sladderpressa", "." ]
[ "den", "gi", "en", "god", "innblikk", "i", "den", "del", "av", "Hollywood", "som", "sjelden", "bli", "opplyse", "av", "spotlights", "$,", "og", "som", "sjelden", "havne", "på", "forside", "i", "sladderpresse", "$." ]
[ 10, 15, 5, 0, 7, 1, 5, 7, 1, 11, 10, 2, 15, 7, 1, 7, 12, 4, 10, 2, 15, 1, 7, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Case': 'Gen', 'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "5", "5", "2", "8", "8", "5", "10", "8", "13", "13", "10", "13", "16", "14", "2", "21", "21", "21", "2", "23", "21", "25", "21", "2" ]
[ "nsubj", "root", "det", "amod", "obj", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "nsubj", "advmod", "acl:relcl", "xcomp", "case", "nmod", "punct", "cc", "nsubj", "advmod", "conj", "case", "obl", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-07-01"
"Her får vi se hvordan pornoaktørene er som en slags stor familie, der det å ha sex med hverandre er like dagligdags som å drikke kaffe er for andre."
[ "Her", "får", "vi", "se", "hvordan", "pornoaktørene", "er", "som", "en", "slags", "stor", "familie", ",", "der", "det", "å", "ha", "sex", "med", "hverandre", "er", "like", "dagligdags", "som", "å", "drikke", "kaffe", "er", "for", "andre", "." ]
[ "her", "få", "vi", "se", "hvordan", "pornoaktør", "være", "som", "en", "slags", "stor", "familie", "$,", "der", "det", "å", "ha", "sex", "med", "hverandre", "være", "like", "dagligdags", "som", "å", "drikke", "kaffe", "være", "for", "annen", "$." ]
[ 2, 3, 10, 15, 2, 7, 3, 1, 5, 7, 0, 7, 12, 13, 10, 9, 15, 7, 1, 10, 3, 2, 0, 1, 9, 15, 7, 3, 1, 5, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Rcp'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "12", "12", "12", "12", "10", "12", "12", "4", "12", "23", "23", "17", "15", "17", "20", "17", "23", "23", "12", "26", "26", "23", "26", "30", "30", "4", "4" ]
[ "advmod", "aux", "nsubj", "root", "advmod", "nsubj", "cop", "case", "det", "nmod", "amod", "ccomp", "punct", "mark", "nsubj", "mark", "appos", "obj", "case", "obl", "cop", "advmod", "acl", "mark", "mark", "advcl", "obj", "cop", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-08-01"
"Boogie Nights skildrer også en epoke i pornobransjen der filmene ble laget på film og ikke på video."
[ "Boogie", "Nights", "skildrer", "også", "en", "epoke", "i", "pornobransjen", "der", "filmene", "ble", "laget", "på", "film", "og", "ikke", "på", "video", "." ]
[ "Boogie", "Nights", "skildre", "også", "en", "epoke", "i", "pornobransje", "der", "film", "bli", "lage", "på", "film", "og", "ikke", "på", "video", "$." ]
[ 11, 11, 15, 2, 5, 7, 1, 7, 13, 7, 3, 15, 1, 7, 4, 2, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Polarity': 'Neg'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "1", "0", "3", "6", "3", "8", "6", "12", "12", "12", "6", "14", "12", "18", "18", "18", "14", "3" ]
[ "nsubj", "flat:name", "root", "advmod", "det", "obj", "case", "nmod", "mark", "nsubj:pass", "aux:pass", "acl", "case", "obl", "cc", "advmod", "case", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-09-01"
"Burt Reynolds sin figur, Jack Horner, er en regissør som streber etter den perfekte pornofilmen, en som får publikum til å bli sittende i kinosetet, også etter at de har fått de de kom for (du fikk med deg den?)."
[ "Burt", "Reynolds", "sin", "figur", ",", "Jack", "Horner", ",", "er", "en", "regissør", "som", "streber", "etter", "den", "perfekte", "pornofilmen", ",", "en", "som", "får", "publikum", "til", "å", "bli", "sittende", "i", "kinosetet", ",", "også", "etter", "at", "de", "har", "fått", "de", "de", "kom", "for", "(", "du", "fikk", "med", "deg", "den", "?", ")", "." ]
[ "Burt", "Reynolds", "sin", "figur", "$,", "Jack", "Horner", "$,", "være", "en", "regissør", "som", "strebe", "etter", "den", "perfekt", "pornofilm", "$,", "en", "som", "få", "publikum", "til", "å", "bli", "sitte", "i", "kinosete", "$,", "også", "etter", "at", "de", "ha", "få", "de", "de", "komme", "for", "$(", "du", "få", "med", "du", "den", "$?", "$)", "$." ]
[ 11, 11, 5, 7, 12, 11, 11, 12, 3, 5, 7, 10, 15, 1, 5, 0, 7, 12, 10, 10, 15, 7, 1, 9, 15, 0, 1, 7, 12, 2, 1, 13, 10, 3, 15, 10, 10, 15, 1, 12, 10, 15, 1, 10, 10, 12, 12, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art,Prs'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Acc', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "None", "None" ]
[ "11", "1", "4", "6", "4", "1", "1", "1", "11", "11", "0", "13", "11", "17", "17", "17", "13", "11", "11", "21", "19", "21", "25", "25", "21", "25", "28", "26", "11", "35", "35", "35", "35", "35", "11", "35", "38", "36", "38", "42", "42", "35", "44", "42", "42", "42", "42", "11" ]
[ "nsubj", "flat:name", "nmod", "nmod", "punct", "flat:name", "flat:name", "punct", "cop", "det", "root", "nsubj", "acl:relcl", "case", "det", "amod", "obl", "punct", "appos", "nsubj", "acl:relcl", "obj", "mark", "mark", "advcl", "xcomp", "case", "obl", "punct", "advmod", "mark", "mark", "nsubj", "aux", "advcl", "obj", "nsubj", "acl:relcl", "compound:prt", "punct", "nsubj", "parataxis", "case", "obl", "obj", "punct", "punct", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-10-01"
"Wahlberg er stor i rollen"
[ "Wahlberg", "er", "stor", "i", "rollen" ]
[ "Wahlberg", "være", "stor", "i", "rolle" ]
[ 11, 3, 0, 1, 7 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "3", "3", "0", "5", "3" ]
[ "nsubj", "cop", "root", "case", "obl" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-11-01"
"Burt Reynolds har fått en Oscar-nominasjon for sin birolle, men om navn skal trekkes frem, må Mark Wahlberg nevnes."
[ "Burt", "Reynolds", "har", "fått", "en", "Oscar-nominasjon", "for", "sin", "birolle", ",", "men", "om", "navn", "skal", "trekkes", "frem", ",", "må", "Mark", "Wahlberg", "nevnes", "." ]
[ "Burt", "Reynolds", "ha", "få", "en", "Oscar-nominasjon", "for", "sin", "birolle", "$,", "men", "om", "navn", "skulle", "trekke", "frem", "$,", "måtte", "mark", "Wahlberg", "nevne", "$." ]
[ 11, 11, 3, 15, 5, 7, 1, 5, 7, 12, 4, 1, 7, 3, 15, 1, 12, 3, 11, 11, 15, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf', 'Voice': 'Pass'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf', 'Voice': 'Pass'}", "None" ]
[ "4", "1", "4", "0", "6", "4", "9", "9", "6", "4", "15", "13", "15", "15", "4", "15", "15", "21", "21", "19", "4", "4" ]
[ "nsubj", "flat:name", "aux", "root", "det", "obj", "case", "nmod", "nmod", "punct", "cc", "case", "nsubj:pass", "aux", "conj", "compound:prt", "punct", "aux", "nsubj:pass", "flat:name", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-12-01"
"At han kan spille, skjønte jeg da jeg så ham mot DiCaprio i Netter i New York, og jeg synes han er - bokstavelig talt - stor i rollen som Dirk Diggler."
[ "At", "han", "kan", "spille", ",", "skjønte", "jeg", "da", "jeg", "så", "ham", "mot", "DiCaprio", "i", "Netter", "i", "New", "York", ",", "og", "jeg", "synes", "han", "er", "-", "bokstavelig", "talt", "-", "stor", "i", "rollen", "som", "Dirk", "Diggler", "." ]
[ "at", "han", "kunne", "spille", "$,", "skjønne", "jeg", "da", "jeg", "se", "han", "mot", "DiCaprio", "i", "netter", "i", "New", "York", "$,", "og", "jeg", "synes", "han", "være", "$-", "bokstavelig", "tale", "$-", "stor", "i", "rolle", "som", "Dirk", "Diggler", "$." ]
[ 13, 10, 3, 15, 12, 15, 10, 13, 10, 15, 10, 1, 11, 1, 11, 1, 11, 11, 12, 4, 10, 15, 10, 3, 12, 0, 0, 12, 0, 1, 7, 1, 11, 11, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Acc', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None" ]
[ "4", "4", "4", "6", "4", "0", "6", "10", "10", "6", "10", "13", "10", "15", "10", "17", "15", "17", "10", "22", "22", "10", "29", "29", "29", "29", "29", "27", "22", "31", "29", "33", "31", "33", "6" ]
[ "mark", "nsubj", "aux", "advcl", "punct", "root", "nsubj", "mark", "nsubj", "advcl", "obj", "case", "obl", "case", "obl", "case", "nmod", "flat:name", "punct", "cc", "nsubj", "conj", "nsubj", "cop", "punct", "advmod", "advmod", "punct", "ccomp", "case", "obl", "case", "nmod", "flat:name", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003157-12-02"
"Hvem hadde trodd at lettvekterartisten Marky Mark skulle få en slik karriere?"
[ "Hvem", "hadde", "trodd", "at", "lettvekterartisten", "Marky", "Mark", "skulle", "få", "en", "slik", "karriere", "?" ]
[ "hvem", "ha", "tro", "at", "lettvekterartist", "Marky", "mark", "skulle", "få", "en", "slik", "karriere", "$?" ]
[ 10, 3, 15, 13, 7, 11, 11, 3, 15, 5, 5, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'PronType': 'Int'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "9", "6", "9", "6", "9", "3", "12", "12", "9", "3" ]
[ "nsubj", "aux", "root", "mark", "nmod", "nsubj", "flat:name", "aux", "ccomp", "det", "det", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-13-01"
"Regissør Paul Thomas Anderson har gjenskapt en perfekt 70-talls-setting, der både musikk, hår, klær, møbler og biler ser ut til å stemme."
[ "Regissør", "Paul", "Thomas", "Anderson", "har", "gjenskapt", "en", "perfekt", "70-talls-setting", ",", "der", "både", "musikk", ",", "hår", ",", "klær", ",", "møbler", "og", "biler", "ser", "ut", "til", "å", "stemme", "." ]
[ "regissør", "Paul", "Thomas", "Anderson", "ha", "gjenskape", "en", "perfekt", "70-talls-setting", "$,", "der", "både", "musikk", "$,", "hår", "$,", "klær", "$,", "møbel", "og", "bil", "se", "ut", "til", "å", "stemme", "$." ]
[ 7, 11, 11, 11, 3, 15, 5, 0, 7, 12, 13, 4, 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 4, 7, 15, 1, 1, 9, 15, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc'}", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None" ]
[ "2", "6", "2", "2", "6", "0", "9", "9", "6", "6", "22", "13", "22", "13", "13", "15", "13", "17", "13", "21", "13", "6", "22", "26", "26", "22", "6" ]
[ "nmod", "nsubj", "flat:name", "flat:name", "aux", "root", "det", "amod", "obj", "punct", "mark", "cc", "nsubj", "punct", "conj", "punct", "conj", "punct", "conj", "cc", "conj", "advcl", "compound:prt", "mark", "mark", "advcl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003157-14-01"
"Og alt dette gjør Boogie Nights til en høyst severdig og underholdende film, som kanskje er noe av det mer bisarre jeg har sett på kino i det siste."
[ "Og", "alt", "dette", "gjør", "Boogie", "Nights", "til", "en", "høyst", "severdig", "og", "underholdende", "film", ",", "som", "kanskje", "er", "noe", "av", "det", "mer", "bisarre", "jeg", "har", "sett", "på", "kino", "i", "det", "siste", "." ]
[ "og", "all", "dette", "gjøre", "Boogie", "Nights", "til", "en", "høyst", "severdig", "og", "underholdende", "film", "$,", "som", "kanskje", "være", "noen", "av", "det", "mye", "bisarre", "jeg", "ha", "se", "på", "kino", "i", "det", "sist", "$." ]
[ 4, 10, 10, 15, 11, 11, 1, 5, 2, 0, 4, 0, 7, 12, 10, 2, 3, 5, 1, 10, 0, 0, 10, 3, 15, 1, 7, 1, 5, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "4", "3", "4", "0", "4", "5", "13", "13", "10", "13", "12", "10", "4", "13", "18", "18", "18", "13", "20", "18", "22", "20", "25", "25", "22", "27", "25", "30", "30", "25", "4" ]
[ "cc", "det", "nsubj", "root", "obj", "flat:name", "case", "det", "advmod", "amod", "cc", "conj", "obl", "punct", "nsubj", "advmod", "cop", "acl:relcl", "case", "nmod", "advmod", "acl:relcl", "nsubj", "aux", "advcl", "case", "obl", "case", "det", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n'}" ]
"003158-01-01"
"Magnolia"
[ "Magnolia" ]
[ "Magnolia" ]
[ 11 ]
[ "None" ]
[ "None" ]
[ "0" ]
[ "root" ]
[ "None" ]
[ "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003158-02-01"
"Magnolia er en lappeteppe-film i samme klasse som "Short Cuts", "Playing by heart" og "Happiness"."
[ "Magnolia", "er", "en", "lappeteppe-film", "i", "samme", "klasse", "som", "\"", "Short", "Cuts", "\"", ",", "\"", "Playing", "by", "heart", "\"", "og", "\"", "Happiness", "\"", "." ]
[ "Magnolia", "være", "en", "lappeteppe-film", "i", "samme", "klasse", "som", "$\"", "Short", "Cut", "$\"", "$,", "$\"", "Playing", "by", "hear", "$\"", "og", "$\"", "Happiness", "$\"", "$." ]
[ 11, 3, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 11, 16, 0, 12, 4, 12, 11, 12, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "7", "7", "4", "10", "10", "4", "10", "10", "10", "15", "10", "15", "15", "15", "21", "21", "10", "21", "4" ]
[ "nsubj", "cop", "det", "root", "case", "det", "nmod", "case", "punct", "obl", "flat:name", "punct", "punct", "punct", "conj", "flat:name", "flat:name", "punct", "cc", "punct", "conj", "punct", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-02-02"
"Vi møter forskjellige menneskeskjebner i Los Angeles, der kjærlighet, ensomhet og svik er et gjennomgående tema."
[ "Vi", "møter", "forskjellige", "menneskeskjebner", "i", "Los", "Angeles", ",", "der", "kjærlighet", ",", "ensomhet", "og", "svik", "er", "et", "gjennomgående", "tema", "." ]
[ "vi", "møte", "forskjellig", "menneskeskjebne", "i", "Los", "Angeles", "$,", "der", "kjærlighet", "$,", "ensomhet", "og", "svik", "være", "en", "gjennomgående", "tema", "$." ]
[ 10, 15, 0, 7, 1, 11, 11, 12, 13, 7, 12, 7, 4, 7, 3, 5, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "6", "2", "6", "6", "18", "18", "10", "10", "14", "10", "18", "18", "18", "6", "2" ]
[ "nsubj", "root", "amod", "obj", "case", "obl", "flat:name", "punct", "mark", "nsubj", "punct", "conj", "cc", "conj", "cop", "det", "amod", "acl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-02-03"
"Og i løpet av filmen knyttes alle skjebnene på en eller annen måte til hverandre."
[ "Og", "i", "løpet", "av", "filmen", "knyttes", "alle", "skjebnene", "på", "en", "eller", "annen", "måte", "til", "hverandre", "." ]
[ "og", "i", "løp", "av", "film", "knytte", "all", "skjebne", "på", "en", "eller", "annen", "måte", "til", "hverandre", "$." ]
[ 4, 1, 7, 1, 7, 15, 5, 7, 1, 5, 4, 5, 7, 1, 10, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin', 'Voice': 'Pass'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Tot'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Rcp'}", "None" ]
[ "6", "3", "6", "5", "3", "0", "8", "6", "13", "13", "12", "10", "6", "15", "6", "6" ]
[ "cc", "case", "obl", "case", "nmod", "root", "det", "nsubj:pass", "case", "det", "cc", "conj", "obl", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003158-03-01"
"Mange historier"
[ "Mange", "historier" ]
[ "mange", "historie" ]
[ 0, 7 ]
[ "None", "None" ]
[ "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}" ]
[ "2", "0" ]
[ "amod", "root" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003158-04-01"
"Tv-produsent Earl Partridge ligger for døden."
[ "Tv-produsent", "Earl", "Partridge", "ligger", "for", "døden", "." ]
[ "Tv-produsent", "Earl", "Partridge", "ligge", "for", "død", "$." ]
[ 7, 11, 11, 15, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "4", "2", "0", "6", "4", "4" ]
[ "nmod", "nsubj", "flat:name", "root", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-04-02"
"Hans unge kone sliter med å forberede seg på det kommende tapet."
[ "Hans", "unge", "kone", "sliter", "med", "å", "forberede", "seg", "på", "det", "kommende", "tapet", "." ]
[ "hans", "ung", "kone", "slite", "med", "å", "forberede", "seg", "på", "det", "komme", "tape", "$." ]
[ 5, 0, 7, 15, 1, 9, 15, 10, 1, 5, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "4", "0", "7", "7", "4", "7", "12", "12", "12", "7", "4" ]
[ "nmod", "amod", "nsubj", "root", "mark", "mark", "advcl", "obj", "case", "det", "amod", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-04-03"
"Hans sønn, Frank Mackey, har ikke sett faren på 20 år, men hjelpepleieren Phil forsøker å føre dem sammen igjen."
[ "Hans", "sønn", ",", "Frank", "Mackey", ",", "har", "ikke", "sett", "faren", "på", "20", "år", ",", "men", "hjelpepleieren", "Phil", "forsøker", "å", "føre", "dem", "sammen", "igjen", "." ]
[ "hans", "sønn", "$,", "Frank", "Mackey", "$,", "ha", "ikke", "se", "far", "på", "20", "år", "$,", "men", "hjelpepleier", "Phil", "forsøke", "å", "føre", "de", "sammen", "igjen", "$." ]
[ 5, 7, 12, 11, 11, 12, 3, 2, 15, 7, 1, 8, 7, 12, 4, 7, 11, 15, 9, 15, 10, 2, 2, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "None", "None" ]
[ "2", "4", "2", "9", "4", "4", "9", "9", "0", "9", "13", "13", "9", "9", "18", "17", "18", "9", "20", "18", "20", "20", "20", "9" ]
[ "nmod", "nmod", "punct", "nsubj", "flat:name", "punct", "aux", "advmod", "root", "obj", "case", "nummod", "obl", "punct", "cc", "nmod", "nsubj", "conj", "mark", "xcomp", "obj", "advmod", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-04-04"
"Samtidig er programlederen for Earl’s mest populære gameshow kreftsyk."
[ "Samtidig", "er", "programlederen", "for", "Earl", "’", "s", "mest", "populære", "gameshow", "kreftsyk", "." ]
[ "samtidig", "være", "programleder", "for", "Earl", "’", "s.", "mye", "populær", "gameshow", "kreftsyk", "$." ]
[ 0, 3, 7, 1, 11, 12, 7, 0, 0, 15, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Sup'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "10", "10", "10", "5", "3", "5", "5", "9", "10", "0", "10", "10" ]
[ "advmod", "cop", "nsubj", "case", "nmod", "punct", "flat:name", "advmod", "nsubj", "root", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-04-05"
"Han forsøker å forsone seg med sin datter, men mislykkes, og tvinges til å fortelle kona hvorfor Claudia hater ham."
[ "Han", "forsøker", "å", "forsone", "seg", "med", "sin", "datter", ",", "men", "mislykkes", ",", "og", "tvinges", "til", "å", "fortelle", "kona", "hvorfor", "Claudia", "hater", "ham", "." ]
[ "han", "forsøke", "å", "forsone", "seg", "med", "sin", "datter", "$,", "men", "mislykke", "$,", "og", "tvinge", "til", "å", "fortelle", "kone", "hvorfor", "Claudia", "hate", "han", "$." ]
[ 10, 15, 9, 15, 10, 1, 5, 7, 12, 4, 15, 12, 4, 15, 1, 9, 15, 7, 2, 11, 15, 10, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin', 'Voice': 'Pass'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin', 'Voice': 'Pass'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Acc', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "4", "8", "8", "4", "2", "11", "2", "11", "14", "11", "17", "17", "14", "17", "21", "21", "17", "21", "2" ]
[ "nsubj", "root", "mark", "xcomp", "obj", "case", "nmod", "obl", "punct", "cc", "conj", "punct", "cc", "conj", "mark", "mark", "advcl", "obj", "advmod", "nsubj", "ccomp", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-04-06"
"Claudia møter politimannen Jim, men er livredd for kjærligheten."
[ "Claudia", "møter", "politimannen", "Jim", ",", "men", "er", "livredd", "for", "kjærligheten", "." ]
[ "Claudia", "møte", "politimann", "Jim", "$,", "men", "være", "livredd", "for", "kjærlighet", "$." ]
[ 11, 15, 7, 11, 12, 4, 3, 0, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "2", "8", "8", "2", "10", "8", "2" ]
[ "nsubj", "root", "nmod", "obj", "punct", "cc", "cop", "conj", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-04-07"
"Dette er bare noen deler av lappeteppet."
[ "Dette", "er", "bare", "noen", "deler", "av", "lappeteppet", "." ]
[ "dette", "være", "bare", "noen", "del", "av", "lappetepp", "$." ]
[ 10, 3, 2, 5, 7, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Ind'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "5", "5", "5", "5", "0", "7", "5", "5" ]
[ "nsubj", "cop", "advmod", "det", "root", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003158-05-01"
"Ulempen med filmen er at regissør og manusforfatter Paul Thomas Anderson har så mye han vil fortelle at det tar tre timer å gjøre det."
[ "Ulempen", "med", "filmen", "er", "at", "regissør", "og", "manusforfatter", "Paul", "Thomas", "Anderson", "har", "så", "mye", "han", "vil", "fortelle", "at", "det", "tar", "tre", "timer", "å", "gjøre", "det", "." ]
[ "ulempe", "med", "film", "være", "at", "regissør", "og", "manusforfatter", "Paul", "Thomas", "Anderson", "ha", "så", "mye", "han", "ville", "fortelle", "at", "det", "ta", "tre", "time", "å", "gjøre", "det", "$." ]
[ 7, 1, 7, 3, 13, 7, 4, 7, 11, 11, 11, 15, 2, 0, 10, 3, 15, 13, 10, 15, 8, 7, 9, 15, 10, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc'}", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None" ]
[ "12", "3", "1", "12", "12", "9", "9", "9", "12", "9", "9", "0", "14", "17", "17", "17", "12", "20", "20", "17", "22", "20", "24", "20", "24", "12" ]
[ "nsubj", "case", "nmod", "cop", "mark", "nmod", "cc", "nmod", "nsubj", "flat:name", "flat:name", "root", "advmod", "advmod", "nsubj", "aux", "advcl", "mark", "expl", "xcomp", "nummod", "nsubj", "mark", "xcomp", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003158-06-01"
"Magnolia er ikke for den utålmodige."
[ "Magnolia", "er", "ikke", "for", "den", "utålmodige", "." ]
[ "Magnolia", "være", "ikke", "for", "den", "utålmodig", "$." ]
[ 11, 3, 2, 1, 5, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "6", "6", "6", "6", "6", "0", "6" ]
[ "nsubj", "cop", "advmod", "case", "det", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-06-02"
"Og det kan virke som om den når sitt klimaks allerede etter to av timene."
[ "Og", "det", "kan", "virke", "som", "om", "den", "når", "sitt", "klimaks", "allerede", "etter", "to", "av", "timene", "." ]
[ "og", "det", "kunne", "virke", "som", "om", "den", "nå", "sin", "klimaks", "allerede", "etter", "to", "av", "ti", "$." ]
[ 4, 10, 3, 15, 1, 13, 10, 15, 5, 7, 2, 1, 8, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "None", "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "8", "8", "8", "4", "10", "8", "13", "13", "8", "15", "13", "4" ]
[ "cc", "expl", "aux", "root", "mark", "mark", "nsubj", "xcomp", "nmod", "obj", "advmod", "case", "obl", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-06-03"
"Men fordelen med filmen er at Anderson er en så fordømt god historieforteller at han griper fatt i oppmerksomheten din igjen, helt til filmen er ferdig."
[ "Men", "fordelen", "med", "filmen", "er", "at", "Anderson", "er", "en", "så", "fordømt", "god", "historieforteller", "at", "han", "griper", "fatt", "i", "oppmerksomheten", "din", "igjen", ",", "helt", "til", "filmen", "er", "ferdig", "." ]
[ "men", "fordel", "med", "film", "være", "at", "Anderson", "være", "en", "så", "fordømt", "god", "historieforteller", "at", "han", "gripe", "fatt", "i", "oppmerksomhet", "din", "igjen", "$,", "hel", "til", "film", "være", "ferdig", "$." ]
[ 4, 7, 1, 7, 3, 13, 11, 3, 5, 2, 0, 0, 7, 13, 10, 15, 2, 1, 7, 5, 2, 12, 0, 1, 7, 3, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "13", "13", "4", "2", "13", "13", "13", "13", "13", "11", "13", "13", "0", "16", "16", "13", "16", "19", "16", "19", "16", "16", "25", "25", "27", "27", "16", "13" ]
[ "cc", "nsubj", "case", "nmod", "cop", "mark", "nsubj", "cop", "det", "advmod", "amod", "amod", "root", "mark", "nsubj", "csubj", "advmod", "case", "obl", "nmod", "advmod", "punct", "advmod", "case", "nsubj", "cop", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003158-07-01"
"Sterk film"
[ "Sterk", "film" ]
[ "sterk", "film" ]
[ 0, 7 ]
[ "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "2", "0" ]
[ "amod", "root" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003158-08-01"
"Anderson har fått glimrende prestasjoner ut fra hver enkelt av de nesten 30 hovedpersonene vi stifter bekjentskap med i filmen."
[ "Anderson", "har", "fått", "glimrende", "prestasjoner", "ut", "fra", "hver", "enkelt", "av", "de", "nesten", "30", "hovedpersonene", "vi", "stifter", "bekjentskap", "med", "i", "filmen", "." ]
[ "Anderson", "ha", "få", "glimrende", "prestasjon", "ut", "fra", "hver", "enkelt", "av", "de", "nesten", "30", "hovedperson", "vi", "stifte", "bekjentskap", "med", "i", "film", "$." ]
[ 11, 3, 15, 0, 7, 1, 1, 5, 0, 1, 5, 2, 8, 7, 10, 15, 7, 1, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Tot'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "5", "3", "9", "9", "9", "3", "14", "14", "13", "14", "3", "16", "14", "16", "16", "20", "16", "3" ]
[ "nsubj", "aux", "root", "amod", "obj", "case", "case", "det", "advmod", "case", "det", "advmod", "nummod", "obl", "nsubj", "acl:relcl", "obj", "compound:prt", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-08-02"
"Tom Cruise imponerer i sin beste rolle siden Født fjerde juli, som tøff damenedlegger med en smertefull hemmelighet."
[ "Tom", "Cruise", "imponerer", "i", "sin", "beste", "rolle", "siden", "Født", "fjerde", "juli", ",", "som", "tøff", "damenedlegger", "med", "en", "smertefull", "hemmelighet", "." ]
[ "Tom", "Cruise", "imponere", "i", "sin", "god", "rolle", "siden", "Født", "fjerde", "juli", "$,", "som", "tøff", "damenedlegger", "med", "en", "smertefull", "hemmelighet", "$." ]
[ 11, 11, 15, 1, 5, 0, 7, 1, 11, 0, 7, 12, 1, 7, 15, 1, 5, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Sup'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "1", "0", "7", "7", "7", "3", "9", "3", "11", "15", "11", "14", "15", "3", "19", "19", "19", "15", "15" ]
[ "nsubj", "flat:name", "root", "case", "nmod", "amod", "obl", "case", "obl", "amod", "obl", "punct", "mark", "acl", "conj", "case", "det", "amod", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-08-03"
"Jason Robards er sterk i rollen som svak mann full av anger på dødsleie."
[ "Jason", "Robards", "er", "sterk", "i", "rollen", "som", "svak", "mann", "full", "av", "anger", "på", "dødsleie", "." ]
[ "Jason", "Robard", "være", "sterk", "i", "rolle", "som", "svak", "mann", "full", "av", "ang", "på", "dødsleie", "$." ]
[ 11, 11, 3, 0, 1, 7, 1, 0, 7, 0, 1, 7, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Case': 'Gen', 'Gender': 'Masc'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "None" ]
[ "4", "1", "4", "0", "6", "4", "9", "9", "6", "9", "12", "10", "14", "6", "4" ]
[ "nsubj", "flat:name", "cop", "root", "case", "obl", "case", "amod", "nmod", "amod", "case", "obl", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-08-04"
"Best er Melora Walters, som incestrammet jente med en kjærlighetslengsel hun blir redd for, når den banker på døra."
[ "Best", "er", "Melora", "Walters", ",", "som", "incestrammet", "jente", "med", "en", "kjærlighetslengsel", "hun", "blir", "redd", "for", ",", "når", "den", "banker", "på", "døra", "." ]
[ "god", "være", "Melora", "Walters", "$,", "som", "incestramme", "jente", "med", "en", "kjærlighetslengsel", "hun", "bli", "redd", "for", "$,", "når", "den", "banke", "på", "dør", "$." ]
[ 0, 3, 11, 11, 12, 10, 15, 7, 1, 5, 7, 10, 15, 0, 1, 12, 13, 10, 15, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Sup'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "0", "1", "1", "3", "3", "7", "3", "7", "11", "11", "8", "13", "11", "13", "14", "13", "19", "19", "13", "21", "19", "1" ]
[ "root", "cop", "nsubj", "flat:name", "punct", "nsubj", "acl:relcl", "obj", "case", "det", "nmod", "nsubj", "acl:relcl", "xcomp", "case", "punct", "mark", "nsubj", "advcl", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003158-09-01"
"Ikke alle historiene i Magnolia er like interessante."
[ "Ikke", "alle", "historiene", "i", "Magnolia", "er", "like", "interessante", "." ]
[ "ikke", "all", "historie", "i", "Magnolia", "være", "like", "interessant", "$." ]
[ 2, 5, 7, 1, 11, 3, 2, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Tot'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "2", "3", "8", "5", "3", "8", "8", "0", "8" ]
[ "advmod", "det", "nsubj", "case", "nmod", "cop", "advmod", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-09-02"
"Men kombinert med de andre, utgjør de en helhet som resulterer i en sterk og engasjerende film, til tross for lengden."
[ "Men", "kombinert", "med", "de", "andre", ",", "utgjør", "de", "en", "helhet", "som", "resulterer", "i", "en", "sterk", "og", "engasjerende", "film", ",", "til", "tross", "for", "lengden", "." ]
[ "men", "kombinere", "med", "de", "annen", "$,", "utgjøre", "de", "en", "helhet", "som", "resultere", "i", "en", "sterk", "og", "engasjerende", "film", "$,", "til", "tross", "for", "lengde", "$." ]
[ 4, 0, 1, 5, 5, 12, 15, 10, 5, 7, 10, 15, 1, 5, 0, 4, 0, 7, 12, 1, 1, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "7", "7", "5", "5", "2", "2", "0", "7", "10", "7", "12", "10", "18", "18", "18", "17", "15", "12", "18", "23", "23", "23", "18", "7" ]
[ "cc", "advcl", "case", "det", "obl", "punct", "root", "nsubj", "det", "obj", "nsubj", "acl:relcl", "case", "det", "amod", "cc", "conj", "obl", "punct", "case", "case", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003158-10-01"
"Paul Thomas Anderson skrev manuset under inspirasjon fra Aimee Manns melodier og tekster, og hennes låter er på vellykket vis integrert som en viktig del av filmen."
[ "Paul", "Thomas", "Anderson", "skrev", "manuset", "under", "inspirasjon", "fra", "Aimee", "Manns", "melodier", "og", "tekster", ",", "og", "hennes", "låter", "er", "på", "vellykket", "vis", "integrert", "som", "en", "viktig", "del", "av", "filmen", "." ]
[ "Paul", "Thomas", "Anderson", "skrive", "manus", "under", "inspirasjon", "fra", "Aimee", "mann", "melodi", "og", "tekst", "$,", "og", "hennes", "låt", "være", "på", "vellykket", "vis", "integrere", "som", "en", "viktig", "del", "av", "film", "$." ]
[ 11, 11, 11, 15, 7, 1, 7, 1, 11, 11, 7, 4, 7, 12, 4, 5, 7, 3, 1, 0, 7, 15, 1, 5, 0, 7, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc'}", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Case': 'Gen'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Number': 'Plur', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "4", "1", "1", "0", "4", "7", "4", "11", "11", "9", "7", "13", "11", "11", "17", "17", "11", "22", "21", "21", "22", "4", "26", "26", "26", "22", "28", "26", "4" ]
[ "nsubj", "flat:name", "flat:name", "root", "obj", "case", "obl", "case", "nmod", "flat:name", "nmod", "cc", "conj", "punct", "cc", "nmod", "conj", "aux", "case", "amod", "obl", "xcomp", "mark", "det", "amod", "xcomp", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-10-02"
"Det var en tabbe av Oscar-akademiet å gi en Oscar til Phil Collins i stedet for Aimee for beste sang."
[ "Det", "var", "en", "tabbe", "av", "Oscar-akademiet", "å", "gi", "en", "Oscar", "til", "Phil", "Collins", "i", "stedet", "for", "Aimee", "for", "beste", "sang", "." ]
[ "det", "være", "en", "tabbe", "av", "Oscar-akademi", "å", "gi", "en", "Oscar", "til", "Phil", "Collins", "i", "sted", "for", "Aimee", "for", "god", "sang", "$." ]
[ 10, 3, 5, 7, 1, 7, 9, 15, 5, 7, 1, 11, 11, 1, 7, 1, 11, 1, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Sup'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "6", "4", "8", "4", "10", "8", "12", "8", "12", "15", "8", "17", "15", "20", "20", "15", "4" ]
[ "nsubj", "cop", "det", "root", "case", "nmod", "mark", "csubj", "det", "obj", "case", "obl", "flat:name", "case", "obl", "case", "nmod", "case", "amod", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003158-10-03"
"Og det var en tabbe å overse Magnolia i kategorien ”beste film” til fordel for eksempel Siderhusreglene"
[ "Og", "det", "var", "en", "tabbe", "å", "overse", "Magnolia", "i", "kategorien", "”", "beste", "film", "”", "til", "fordel", "for", "eksempel", "Siderhusreglene" ]
[ "og", "det", "være", "en", "tabbe", "å", "overse", "Magnolia", "i", "kategori", "$\"", "god", "film", "$\"", "til", "fordel", "for", "eksempel", "Siderhusregl" ]
[ 4, 10, 3, 5, 7, 9, 15, 11, 1, 7, 12, 0, 7, 12, 1, 7, 1, 7, 7 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Sup'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}" ]
[ "5", "5", "5", "5", "0", "7", "5", "7", "10", "13", "10", "13", "7", "13", "16", "19", "18", "19", "13" ]
[ "cc", "expl", "cop", "det", "root", "mark", "csubj", "obj", "case", "obl", "punct", "amod", "obl", "punct", "case", "nmod", "case", "nmod", "appos" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n'}" ]
"500607-01-01"
"Thumbsucker"
[ "Thumbsucker" ]
[ "Thumbsucker" ]
[ 15 ]
[ "None" ]
[ "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}" ]
[ "0" ]
[ "root" ]
[ "None" ]
[ "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"500607-02-01"
"Han er flink men har ikke venner."
[ "Han", "er", "flink", "men", "har", "ikke", "venner", "." ]
[ "han", "være", "flink", "men", "ha", "ikke", "venner", "$." ]
[ 10, 3, 0, 4, 15, 2, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "5", "3", "5", "5", "3" ]
[ "nsubj", "cop", "root", "cc", "conj", "advmod", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500607-02-02"
"Han er med i et team som heter delta team."
[ "Han", "er", "med", "i", "et", "team", "som", "heter", "delta", "team", "." ]
[ "han", "være", "med", "i", "en", "team", "som", "hete", "delta", "team", "$." ]
[ 10, 3, 1, 1, 5, 7, 10, 15, 15, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "6", "6", "3", "8", "6", "8", "9", "3" ]
[ "nsubj", "cop", "root", "case", "det", "obl", "nsubj", "acl:relcl", "xcomp", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500607-02-03"
"Moren (Tilda Swinton) hans er sykepleier hun får jobben på et nytt sykehus der hun blir forelsket i en pasient som er"
[ "Moren", "(", "Tilda", "Swinton", ")", "hans", "er", "sykepleier", "hun", "får", "jobben", "på", "et", "nytt", "sykehus", "der", "hun", "blir", "forelsket", "i", "en", "pasient", "som", "er" ]
[ "mor", "$(", "Tilda", "Swinton", "$)", "hans", "være", "sykepleier", "hun", "få", "jobbe", "på", "en", "ny", "sykehus", "der", "hun", "bli", "forelske", "i", "en", "pasient", "som", "være" ]
[ 7, 12, 11, 11, 12, 5, 3, 7, 10, 15, 7, 1, 5, 0, 7, 13, 10, 3, 15, 1, 5, 7, 10, 3 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}" ]
[ "3", "3", "8", "3", "3", "3", "8", "0", "10", "8", "10", "15", "15", "15", "11", "19", "19", "19", "15", "22", "22", "19", "24", "8" ]
[ "nmod", "punct", "nsubj", "flat:name", "punct", "nmod", "cop", "root", "nsubj", "acl:relcl", "obj", "case", "det", "amod", "nmod", "mark", "nsubj:pass", "aux:pass", "acl", "case", "det", "obl", "nsubj", "acl:relcl" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"500607-03-01"
"Kjendis."
[ "Kjendis", "." ]
[ "kjendis", "$." ]
[ 7, 12 ]
[ "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "0", "1" ]
[ "root", "punct" ]
[ "None", "None" ]
[ "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500607-03-02"
"Faren(Vincent d’Onofrio) jobbet i en sportsbutikk han hadde"
[ "Faren", "(", "Vincent", "d", "’", "Onofrio", ")", "jobbet", "i", "en", "sportsbutikk", "han", "hadde" ]
[ "far", "$(", "Vincent", "d", "’", "Onofrio", "$)", "jobbe", "i", "en", "sportsbutikk", "han", "ha" ]
[ 7, 12, 11, 11, 12, 11, 12, 15, 1, 5, 7, 10, 15 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}" ]
[ "3", "3", "8", "3", "3", "3", "3", "13", "11", "11", "8", "8", "0" ]
[ "nmod", "punct", "obl", "flat:name", "punct", "flat:name", "punct", "acl", "case", "det", "obl", "nsubj", "root" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"500607-04-01"
"alltid tapt i løp mot tannlegen til (Keanu Reeves)"
[ "alltid", "tapt", "i", "løp", "mot", "tannlegen", "til", "(", "Keanu", "Reeves", ")" ]
[ "alltid", "tape", "i", "løp", "mot", "tannlege", "til", "$(", "Keanu", "Reeves", "$)" ]
[ 2, 15, 1, 7, 1, 7, 1, 12, 11, 11, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "6", "4", "9", "9", "2", "9", "9" ]
[ "advmod", "root", "case", "obl", "case", "nmod", "case", "punct", "obl", "flat:name", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500607-04-02"
"Justin prøver å slut-te å suge på tommeltotten hans."
[ "Justin", "prøver", "å", "slut-te", "å", "suge", "på", "tommeltotten", "hans", "." ]
[ "Justin", "prøve", "å", "slut-te", "å", "suge", "på", "tommeltott", "hans", "$." ]
[ 11, 15, 9, 15, 9, 15, 1, 7, 5, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "6", "4", "8", "6", "8", "2" ]
[ "nsubj", "root", "mark", "xcomp", "mark", "xcomp", "case", "obl", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500607-04-03"
"Han klarer det til slutt."
[ "Han", "klarer", "det", "til", "slutt", "." ]
[ "han", "klare", "det", "til", "slutt", "$." ]
[ 10, 15, 10, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "2", "5", "2", "2" ]
[ "nsubj", "root", "obj", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"500607-05-01"
"anmeldelse av patrick rambjør"
[ "anmeldelse", "av", "patrick", "rambjør" ]
[ "anmeldelse", "av", "patrick", "rambjør" ]
[ 7, 1, 0, 7 ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "0", "4", "4", "1" ]
[ "root", "case", "amod", "nmod" ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n'}" ]
"500608-01-01"
"Thumbsucker"
[ "Thumbsucker" ]
[ "Thumbsucker" ]
[ 15 ]
[ "None" ]
[ "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}" ]
[ "0" ]
[ "root" ]
[ "None" ]
[ "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"500608-02-01"
"Han er en smart gutt på skolen og litt sjenert."
[ "Han", "er", "en", "smart", "gutt", "på", "skolen", "og", "litt", "sjenert", "." ]
[ "han", "være", "en", "smart", "gutt", "på", "skole", "og", "litt", "sjenere", "$." ]
[ 10, 3, 5, 0, 7, 1, 7, 4, 0, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "None" ]
[ "5", "5", "5", "5", "0", "7", "5", "10", "10", "7", "5" ]
[ "nsubj", "cop", "det", "amod", "root", "case", "nmod", "cc", "advmod", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-02"
"Etter vært får han vite at han er hyperaktiv og må bruke piller for å roe seg ned."
[ "Etter", "vært", "får", "han", "vite", "at", "han", "er", "hyperaktiv", "og", "må", "bruke", "piller", "for", "å", "roe", "seg", "ned", "." ]
[ "etter", "være", "få", "han", "vite", "at", "han", "være", "hyperaktiv", "og", "måtte", "bruke", "pille", "for", "å", "roe", "seg", "ned", "$." ]
[ 1, 3, 3, 10, 15, 13, 10, 3, 0, 4, 3, 15, 7, 1, 9, 15, 10, 1, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "None", "None" ]
[ "2", "5", "5", "5", "0", "9", "9", "9", "5", "12", "12", "5", "12", "16", "16", "12", "16", "16", "5" ]
[ "case", "cop", "aux", "nsubj", "root", "mark", "nsubj", "cop", "ccomp", "cc", "aux", "conj", "obj", "mark", "mark", "advcl", "obj", "compound:prt", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-03"
"Moren er sykepleier på et berømt sykehus og er veldig forelsket i en mann på sykehuset og han er skuespiller."
[ "Moren", "er", "sykepleier", "på", "et", "berømt", "sykehus", "og", "er", "veldig", "forelsket", "i", "en", "mann", "på", "sykehuset", "og", "han", "er", "skuespiller", "." ]
[ "mor", "være", "sykepleier", "på", "en", "berømt", "sykehus", "og", "være", "veldig", "forelske", "i", "en", "mann", "på", "sykehus", "og", "han", "være", "skuespiller", "$." ]
[ 7, 3, 15, 1, 5, 0, 7, 4, 3, 0, 0, 1, 5, 7, 1, 7, 4, 10, 3, 2, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None" ]
[ "3", "3", "0", "7", "7", "7", "3", "11", "11", "11", "3", "14", "14", "11", "16", "14", "20", "20", "20", "3", "3" ]
[ "nsubj", "cop", "root", "case", "det", "amod", "obl", "cc", "cop", "advmod", "conj", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "cc", "nsubj", "cop", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-04"
"Faren er en vanlig mann som jobber på en sportsbutikk."
[ "Faren", "er", "en", "vanlig", "mann", "som", "jobber", "på", "en", "sportsbutikk", "." ]
[ "fare", "være", "en", "vanlig", "mann", "som", "jobbe", "på", "en", "sportsbutikk", "$." ]
[ 7, 3, 5, 0, 7, 10, 15, 1, 5, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "5", "5", "5", "5", "0", "7", "5", "10", "10", "7", "5" ]
[ "nsubj", "cop", "det", "amod", "root", "nsubj", "acl:relcl", "case", "det", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-05"
"Han ble nesten en fotball proff når han var yngre, men han skadet kneet og kunne ikke spille mer fotball."
[ "Han", "ble", "nesten", "en", "fotball", "proff", "når", "han", "var", "yngre", ",", "men", "han", "skadet", "kneet", "og", "kunne", "ikke", "spille", "mer", "fotball", "." ]
[ "han", "bli", "nesten", "en", "fotball", "proff", "når", "han", "være", "ung", "$,", "men", "han", "skade", "kne", "og", "kunne", "ikke", "spille", "mye", "fotball", "$." ]
[ 10, 15, 2, 5, 7, 7, 13, 10, 3, 0, 12, 4, 10, 15, 7, 4, 3, 2, 15, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "None", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "5", "6", "2", "10", "10", "10", "2", "2", "14", "14", "2", "14", "19", "19", "19", "14", "21", "19", "2" ]
[ "nsubj", "root", "advmod", "det", "nmod", "xcomp", "mark", "nsubj", "cop", "advcl", "punct", "cc", "nsubj", "conj", "obj", "cc", "aux", "advmod", "conj", "amod", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-06"
"Justin har en lillebror som ikke er så mye med i filmen."
[ "Justin", "har", "en", "lillebror", "som", "ikke", "er", "så", "mye", "med", "i", "filmen", "." ]
[ "Justin", "ha", "en", "lillebror", "som", "ikke", "være", "så", "mye", "med", "i", "film", "$." ]
[ 11, 15, 5, 7, 10, 2, 3, 2, 0, 1, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "9", "9", "9", "9", "4", "12", "12", "9", "2" ]
[ "nsubj", "root", "det", "obj", "nsubj", "advmod", "cop", "advmod", "acl:relcl", "case", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-07"
"Justin slutter brått på pillene sine etter å brukt de i noen uker og da frister det å sutte på tommelen igjen."
[ "Justin", "slutter", "brått", "på", "pillene", "sine", "etter", "å", "brukt", "de", "i", "noen", "uker", "og", "da", "frister", "det", "å", "sutte", "på", "tommelen", "igjen", "." ]
[ "Justin", "slutte", "brå", "på", "pille", "sin", "etter", "å", "bruke", "de", "i", "noen", "uke", "og", "da", "friste", "det", "å", "sutte", "på", "tommel", "igjen", "$." ]
[ 11, 15, 0, 1, 7, 5, 1, 9, 15, 10, 1, 5, 7, 4, 2, 15, 10, 9, 15, 1, 7, 2, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "{'Number': 'Plur', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Ind'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None" ]
[ "2", "0", "2", "5", "2", "5", "9", "9", "2", "9", "13", "13", "9", "16", "16", "9", "16", "19", "16", "21", "19", "19", "2" ]
[ "nsubj", "root", "advmod", "case", "obl", "nmod", "mark", "mark", "advcl", "obj", "case", "det", "obl", "cc", "advmod", "conj", "expl", "mark", "xcomp", "case", "obl", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-08"
"Han er forelsket i en jente på skolen som var en vanlig jente men som har begynt på stoffer."
[ "Han", "er", "forelsket", "i", "en", "jente", "på", "skolen", "som", "var", "en", "vanlig", "jente", "men", "som", "har", "begynt", "på", "stoffer", "." ]
[ "han", "være", "forelske", "i", "en", "jente", "på", "skole", "som", "være", "en", "vanlig", "jente", "men", "som", "ha", "begynne", "på", "stoff", "$." ]
[ 10, 3, 0, 1, 5, 7, 1, 7, 10, 3, 5, 0, 7, 4, 10, 3, 15, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "6", "6", "3", "8", "6", "13", "13", "13", "13", "8", "17", "17", "17", "13", "19", "17", "3" ]
[ "nsubj", "cop", "root", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "nsubj", "cop", "det", "amod", "acl:relcl", "cc", "nsubj", "aux", "conj", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-09"
"Og justin har lyst til å prøve siden han må ha noe annet og suge på enn tommelen sin."
[ "Og", "justin", "har", "lyst", "til", "å", "prøve", "siden", "han", "må", "ha", "noe", "annet", "og", "suge", "på", "enn", "tommelen", "sin", "." ]
[ "og", "justin", "ha", "lyst", "til", "å", "prøve", "siden", "han", "måtte", "ha", "noen", "annen", "og", "suge", "på", "enn", "tommel", "sin", "$." ]
[ 4, 7, 15, 7, 1, 9, 15, 13, 10, 3, 15, 5, 5, 4, 15, 1, 1, 7, 5, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "3", "7", "7", "4", "11", "11", "11", "7", "13", "11", "15", "11", "15", "18", "15", "18", "3" ]
[ "cc", "nsubj", "root", "obj", "mark", "mark", "acl", "mark", "nsubj", "aux", "advcl", "det", "obj", "cc", "conj", "compound:prt", "case", "obl", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-10"
"Så en kveld sniker han seg ut og sykler ned til møtestedet til de som røyker og spør om han kan prøve, de begynner bare å le og gir han litt hasj."
[ "Så", "en", "kveld", "sniker", "han", "seg", "ut", "og", "sykler", "ned", "til", "møtestedet", "til", "de", "som", "røyker", "og", "spør", "om", "han", "kan", "prøve", ",", "de", "begynner", "bare", "å", "le", "og", "gir", "han", "litt", "hasj", "." ]
[ "så", "en", "kveld", "snike", "han", "seg", "ut", "og", "sykle", "ned", "til", "møtested", "til", "de", "som", "røyke", "og", "spørre", "om", "han", "kunne", "prøve", "$,", "de", "begynne", "bare", "å", "le", "og", "gi", "han", "litt", "hasj", "$." ]
[ 2, 5, 7, 15, 10, 10, 1, 4, 15, 1, 1, 7, 1, 10, 10, 15, 4, 15, 13, 10, 3, 15, 12, 10, 15, 2, 9, 15, 4, 15, 10, 0, 6, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None" ]
[ "3", "3", "4", "0", "4", "4", "4", "9", "4", "12", "12", "9", "14", "12", "16", "14", "18", "4", "22", "22", "22", "18", "4", "25", "4", "25", "28", "25", "30", "4", "30", "30", "30", "4" ]
[ "advmod", "det", "obl", "root", "nsubj", "obj", "compound:prt", "cc", "conj", "case", "case", "obl", "case", "nmod", "nsubj", "acl:relcl", "cc", "conj", "mark", "nsubj", "aux", "ccomp", "punct", "nsubj", "conj", "advmod", "mark", "xcomp", "cc", "conj", "nsubj", "advmod", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-11"
"Han prøver også å komme inn på en skole i New york men er blitt mye mindre smart etter han begynte på stoffer så lærerne nøler litt og har mange møter med foreldrene hans."
[ "Han", "prøver", "også", "å", "komme", "inn", "på", "en", "skole", "i", "New", "york", "men", "er", "blitt", "mye", "mindre", "smart", "etter", "han", "begynte", "på", "stoffer", "så", "lærerne", "nøler", "litt", "og", "har", "mange", "møter", "med", "foreldrene", "hans", "." ]
[ "han", "prøve", "også", "å", "komme", "inn", "på", "en", "skole", "i", "New", "york", "men", "være", "bli", "mye", "liten", "smart", "etter", "han", "begynne", "på", "stoff", "så", "lærer", "nøle", "litt", "og", "ha", "mange", "møte", "med", "forelder", "hans", "$." ]
[ 10, 15, 2, 9, 15, 1, 1, 5, 7, 1, 11, 7, 4, 3, 15, 0, 0, 7, 13, 10, 15, 1, 7, 13, 7, 15, 0, 4, 15, 0, 7, 1, 7, 5, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Number': 'Plur', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "None" ]
[ "2", "0", "2", "5", "2", "9", "9", "9", "5", "11", "9", "11", "15", "15", "2", "17", "18", "15", "21", "21", "15", "23", "21", "26", "26", "21", "26", "29", "26", "31", "29", "33", "31", "33", "2" ]
[ "nsubj", "root", "advmod", "mark", "xcomp", "case", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "flat:name", "cc", "aux", "conj", "advmod", "amod", "xcomp", "mark", "nsubj", "advcl", "case", "obl", "mark", "nsubj", "advcl", "advmod", "cc", "conj", "amod", "obj", "case", "nmod", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500608-02-12"
"Og en dag får han et brev i posten fra den skolen om at han får komme inn på skolen i New york."
[ "Og", "en", "dag", "får", "han", "et", "brev", "i", "posten", "fra", "den", "skolen", "om", "at", "han", "får", "komme", "inn", "på", "skolen", "i", "New", "york", "." ]
[ "og", "en", "dag", "få", "han", "en", "brev", "i", "post", "fra", "den", "skole", "om", "at", "han", "få", "komme", "inn", "på", "skole", "i", "New", "york", "$." ]
[ 4, 5, 7, 15, 10, 5, 7, 1, 7, 1, 5, 7, 1, 13, 10, 3, 15, 1, 1, 7, 1, 11, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "4", "3", "4", "0", "4", "7", "4", "9", "4", "12", "12", "4", "17", "17", "17", "17", "12", "20", "20", "17", "22", "17", "22", "4" ]
[ "cc", "det", "obl", "root", "nsubj", "det", "obj", "case", "obl", "case", "det", "obl", "mark", "mark", "nsubj", "aux", "acl", "case", "case", "obl", "case", "obl", "flat:name", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"500608-03-01"
"ANMELDT AV JOACHIM RAMBJØR"
[ "ANMELDT", "AV", "JOACHIM", "RAMBJØR" ]
[ "anmeldt", "av", "JOACHIM", "RAMBJØR" ]
[ 11, 11, 11, 11 ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "0", "1", "1", "1" ]
[ "root", "flat:name", "flat:name", "flat:name" ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n'}" ]
"500605-01-01"
"Kald jul"
[ "Kald", "jul" ]
[ "Kald", "jul" ]
[ 0, 7 ]
[ "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "2", "0" ]
[ "amod", "root" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"500605-02-01"
"Katten Findus er en snakkende katt og veldig smart."
[ "Katten", "Findus", "er", "en", "snakkende", "katt", "og", "veldig", "smart", "." ]
[ "Katt", "Findus", "være", "en", "snakke", "katt", "og", "veldig", "smart", "$." ]
[ 7, 11, 3, 5, 0, 7, 4, 0, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "6", "6", "6", "6", "0", "9", "9", "6", "6" ]
[ "nmod", "nsubj", "cop", "det", "amod", "root", "cc", "advmod", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500605-02-02"
"Ingen andre enn gubben vet at Findus kan snakke."
[ "Ingen", "andre", "enn", "gubben", "vet", "at", "Findus", "kan", "snakke", "." ]
[ "ingen", "annen", "enn", "gubbe", "vite", "at", "Findus", "kunne", "snakke", "$." ]
[ 5, 5, 1, 7, 15, 13, 11, 3, 15, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Number': 'Plur', 'Polarity': 'Neg', 'PronType': 'Neg'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None" ]
[ "2", "5", "4", "2", "0", "9", "9", "9", "5", "5" ]
[ "det", "nsubj", "case", "obl", "root", "mark", "nsubj", "aux", "ccomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500605-02-03"
"Filmen handler om at Findus vil ha besøk av julenissen til jul og ønsker seg en overraskelse og besøk av julenissen."
[ "Filmen", "handler", "om", "at", "Findus", "vil", "ha", "besøk", "av", "julenissen", "til", "jul", "og", "ønsker", "seg", "en", "overraskelse", "og", "besøk", "av", "julenissen", "." ]
[ "film", "handle", "om", "at", "Findus", "ville", "ha", "besøk", "av", "juleniss", "til", "jul", "og", "ønske", "seg", "en", "overraskelse", "og", "besøk", "av", "juleniss", "$." ]
[ 7, 15, 1, 13, 11, 3, 15, 7, 1, 7, 1, 7, 4, 15, 10, 5, 7, 4, 7, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "7", "7", "7", "7", "2", "7", "10", "8", "12", "2", "14", "2", "14", "17", "14", "19", "17", "21", "19", "2" ]
[ "nsubj", "root", "mark", "mark", "nsubj", "aux", "advcl", "obj", "case", "nmod", "case", "obl", "cc", "conj", "iobj", "det", "obj", "cc", "conj", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500605-02-04"
"De sender denne ønskelisten."
[ "De", "sender", "denne", "ønskelisten", "." ]
[ "de", "sende", "denne", "ønskelist", "$." ]
[ 10, 15, 5, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "2" ]
[ "nsubj", "root", "det", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500605-02-05"
"Og en dag Findus går i skogen hører han rop etter hjelp fra et tre.Han går bort til treet og finner et hull og gå inni og der finner han en postmann som henger etter skjegget."
[ "Og", "en", "dag", "Findus", "går", "i", "skogen", "hører", "han", "rop", "etter", "hjelp", "fra", "et", "tre.Han", "går", "bort", "til", "treet", "og", "finner", "et", "hull", "og", "gå", "inni", "og", "der", "finner", "han", "en", "postmann", "som", "henger", "etter", "skjegget", "." ]
[ "og", "en", "dag", "Findus", "gå", "i", "skog", "høre", "han", "rop", "etter", "hjelp", "fra", "en", "tre.han", "gå", "bort", "til", "tre", "og", "finne", "en", "hull", "og", "gå", "inni", "og", "der", "finne", "han", "en", "postmann", "som", "henge", "etter", "skjegg", "$." ]
[ 4, 5, 7, 11, 15, 1, 7, 15, 10, 7, 1, 7, 1, 5, 7, 15, 1, 1, 7, 4, 15, 5, 7, 4, 15, 1, 4, 2, 15, 10, 5, 7, 10, 15, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "5", "3", "4", "5", "0", "7", "5", "5", "8", "8", "12", "8", "15", "15", "16", "8", "19", "19", "16", "21", "16", "23", "21", "25", "21", "25", "29", "29", "26", "29", "32", "29", "34", "32", "36", "34", "5" ]
[ "cc", "det", "nmod", "nsubj", "root", "case", "obl", "conj", "nsubj", "obj", "case", "obl", "case", "det", "obl", "conj", "case", "case", "obl", "cc", "conj", "det", "obj", "cc", "conj", "compound:prt", "cc", "advmod", "conj", "nsubj", "det", "obj", "nsubj", "acl:relcl", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500605-02-06"
"Han hjelper han løs og de kommer seg ut av treet begynner postmannen å oppføre seg merkelig og tryller seg vekk."
[ "Han", "hjelper", "han", "løs", "og", "de", "kommer", "seg", "ut", "av", "treet", "begynner", "postmannen", "å", "oppføre", "seg", "merkelig", "og", "tryller", "seg", "vekk", "." ]
[ "han", "hjelpe", "han", "løs", "og", "de", "komme", "seg", "ut", "av", "tre", "begynne", "postmann", "å", "oppføre", "seg", "merkelig", "og", "trylle", "seg", "vekk", "$." ]
[ 10, 15, 10, 0, 4, 10, 15, 10, 1, 1, 7, 15, 7, 9, 15, 10, 0, 4, 15, 10, 1, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "None", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "7", "7", "2", "7", "11", "11", "7", "2", "12", "15", "12", "15", "15", "19", "2", "19", "19", "2" ]
[ "nsubj", "root", "nsubj", "advmod", "cc", "nsubj", "conj", "obj", "case", "case", "obl", "conj", "nsubj", "mark", "xcomp", "obj", "advmod", "cc", "conj", "obj", "compound:prt", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"500605-03-01"
"ANMELDT AV JOACHIM RAMBJØR"
[ "ANMELDT", "AV", "JOACHIM", "RAMBJØR" ]
[ "anmeldt", "av", "JOACHIM", "RAMBJØR" ]
[ 11, 11, 11, 11 ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "0", "1", "1", "1" ]
[ "root", "flat:name", "flat:name", "flat:name" ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n'}" ]
"500606-01-01"
"Kald jul"
[ "Kald", "jul" ]
[ "Kald", "jul" ]
[ 0, 7 ]
[ "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "2", "0" ]
[ "amod", "root" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"500606-02-01"
"Det Findus ønsker seg mest til jul er å møte julenissen, og gubben må love ting han ikke vet selv engang."
[ "Det", "Findus", "ønsker", "seg", "mest", "til", "jul", "er", "å", "møte", "julenissen", ",", "og", "gubben", "må", "love", "ting", "han", "ikke", "vet", "selv", "engang", "." ]
[ "det", "Findus", "ønske", "seg", "mye", "til", "jul", "være", "å", "møte", "juleniss", "$,", "og", "gubbe", "måtte", "love", "ting", "han", "ikke", "vite", "selv", "engang", "$." ]
[ 10, 11, 15, 10, 0, 1, 7, 3, 9, 15, 7, 12, 4, 7, 3, 15, 7, 10, 2, 15, 2, 2, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Sup'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "None" ]
[ "10", "3", "1", "3", "3", "7", "3", "10", "10", "0", "10", "10", "16", "16", "16", "10", "16", "20", "20", "17", "20", "20", "10" ]
[ "nsubj", "nsubj", "acl:relcl", "obj", "advmod", "case", "obl", "cop", "mark", "root", "obj", "punct", "cc", "nsubj", "aux", "conj", "obj", "nsubj", "advmod", "acl:relcl", "advmod", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500606-02-02"
"Hvert eneste dyr snakker, til og med hønene deres."
[ "Hvert", "eneste", "dyr", "snakker", ",", "til", "og", "med", "hønene", "deres", "." ]
[ "hver", "eneste", "dyr", "snakke", "$,", "til", "og", "med", "høn", "deres", "$." ]
[ 5, 8, 7, 15, 12, 1, 4, 1, 7, 5, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Tot'}", "{'Definite': 'Def', 'NumType': 'Card'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "{'Number': 'Plur', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "None" ]
[ "3", "3", "4", "0", "4", "4", "9", "9", "6", "9", "4" ]
[ "det", "nummod", "nsubj", "root", "punct", "compound:prt", "cc", "case", "conj", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"500606-02-03"
"Det er et dyr som ikke snakker, det hunden til den frekke naboen Gustavson som kan være litt småfrekk av og til."
[ "Det", "er", "et", "dyr", "som", "ikke", "snakker", ",", "det", "hunden", "til", "den", "frekke", "naboen", "Gustavson", "som", "kan", "være", "litt", "småfrekk", "av", "og", "til", "." ]
[ "det", "være", "en", "dyr", "som", "ikke", "snakke", "$,", "det", "hund", "til", "den", "frekk", "nabo", "Gustavson", "som", "kunne", "være", "litt", "småfrekk", "av", "og", "til", "$." ]
[ 10, 3, 5, 7, 10, 2, 15, 12, 10, 7, 1, 5, 0, 7, 11, 10, 3, 3, 0, 7, 1, 4, 1, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "7", "7", "4", "4", "4", "9", "15", "14", "14", "15", "10", "20", "20", "20", "20", "10", "20", "23", "21", "4" ]
[ "nsubj", "cop", "det", "root", "nsubj", "advmod", "acl:relcl", "punct", "appos", "appos", "case", "det", "amod", "nmod", "nmod", "nsubj", "aux", "cop", "amod", "acl:relcl", "obl", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"500606-03-01"
"ANMELDT AV PATRICK RAMBJØR"
[ "ANMELDT", "AV", "PATRICK", "RAMBJØR" ]
[ "anmeldt", "av", "PATRICK", "RAMBJØR" ]
[ 11, 11, 11, 11 ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "0", "1", "1", "1" ]
[ "root", "flat:name", "flat:name", "flat:name" ]
[ "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n'}" ]
"003159-01-01"
"Snikende tiger, skjult drage"
[ "Snikende", "tiger", ",", "skjult", "drage" ]
[ "snike", "tig", "$,", "skjule", "drage" ]
[ 0, 7, 12, 0, 7 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "2", "0", "2", "5", "2" ]
[ "amod", "root", "punct", "amod", "conj" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003159-02-01"
"La det være helt klart med én gang:"
[ "La", "det", "være", "helt", "klart", "med", "én", "gang", ":" ]
[ "la", "det", "være", "hel", "klar", "med", "én", "gang", "$:" ]
[ 15, 10, 3, 0, 0, 1, 8, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Mood': 'Imp', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'NumType': 'Card'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "0", "5", "5", "5", "1", "8", "8", "1", "1" ]
[ "root", "expl", "cop", "advmod", "xcomp", "case", "nummod", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003159-02-02"
"Snikende tiger, skjult drage er i visualitet og tekstur en av de heftigste og vakreste filmene du kan se på kino i år."
[ "Snikende", "tiger", ",", "skjult", "drage", "er", "i", "visualitet", "og", "tekstur", "en", "av", "de", "heftigste", "og", "vakreste", "filmene", "du", "kan", "se", "på", "kino", "i", "år", "." ]
[ "snike", "tig", "$,", "skjule", "drage", "være", "i", "visualitet", "og", "tekstur", "en", "av", "de", "heftig", "og", "vakker", "film", "du", "kunne", "se", "på", "kino", "i", "år", "$." ]
[ 0, 7, 12, 0, 7, 3, 1, 7, 4, 7, 5, 1, 5, 0, 4, 0, 7, 10, 3, 15, 1, 7, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Sup'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Sup'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "8", "2", "5", "2", "8", "8", "0", "10", "8", "8", "17", "17", "17", "16", "14", "11", "20", "20", "8", "22", "20", "24", "20", "8" ]
[ "amod", "nsubj", "punct", "amod", "appos", "cop", "case", "root", "cc", "conj", "conj", "case", "det", "amod", "cc", "conj", "nmod", "nsubj", "aux", "acl:relcl", "case", "obl", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003159-02-03"
"Samtidig er Ang Lees omtenksomme, men ekstremt langsomme fortellermåte til å bli gal av – særlig gjelder dette en av bihistoriene som etter hvert truer med å bli selve hovedhistorien et stykke ut i filmen."
[ "Samtidig", "er", "Ang", "Lees", "omtenksomme", ",", "men", "ekstremt", "langsomme", "fortellermåte", "til", "å", "bli", "gal", "av", "–", "særlig", "gjelder", "dette", "en", "av", "bihistoriene", "som", "etter", "hvert", "truer", "med", "å", "bli", "selve", "hovedhistorien", "et", "stykke", "ut", "i", "filmen", "." ]
[ "samtidig", "være", "ang", "Lees", "omtenksomme", "$,", "men", "ekstrem", "langsomme", "fortellermåe", "til", "å", "bli", "gal", "av", "$–", "særlig", "gjelde", "dette", "en", "av", "bihistori", "som", "etter", "hver", "true", "med", "å", "bli", "selve", "hovedhistorie", "en", "stykke", "ut", "i", "film", "$." ]
[ 0, 3, 11, 11, 1, 12, 4, 0, 7, 15, 1, 9, 15, 0, 1, 12, 0, 15, 10, 5, 1, 7, 10, 1, 5, 7, 1, 9, 15, 5, 7, 5, 7, 1, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'PronType': 'Rel'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Tot'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "3", "3", "3", "9", "9", "10", "3", "13", "13", "10", "18", "18", "18", "18", "13", "18", "18", "22", "20", "29", "26", "26", "29", "29", "29", "20", "31", "29", "33", "36", "36", "36", "31", "3" ]
[ "advmod", "cop", "root", "flat:name", "case", "punct", "cc", "amod", "nsubj", "conj", "mark", "mark", "advcl", "xcomp", "case", "punct", "advmod", "xcomp", "nsubj", "obj", "case", "nmod", "nsubj", "case", "det", "obl", "mark", "mark", "acl:relcl", "det", "xcomp", "det", "obl", "case", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003159-03-01"
"Ingen Matrix-kloning"
[ "Ingen", "Matrix-kloning" ]
[ "ingen", "Matrix-kloning" ]
[ 5, 7 ]
[ "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Polarity': 'Neg', 'PronType': 'Neg'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "2", "0" ]
[ "det", "root" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003159-04-01"
"På den annen side kan man godt si det er modig av ham å bruke så god tid på mellommenneskelige relasjoner i en film som selges som en slags asiatisk Matrix-kloning."
[ "På", "den", "annen", "side", "kan", "man", "godt", "si", "det", "er", "modig", "av", "ham", "å", "bruke", "så", "god", "tid", "på", "mellommenneskelige", "relasjoner", "i", "en", "film", "som", "selges", "som", "en", "slags", "asiatisk", "Matrix-kloning", "." ]
[ "på", "den", "annen", "side", "kunne", "man", "god", "si", "det", "være", "modig", "av", "han", "å", "bruke", "så", "god", "tid", "på", "mellommenneskelig", "relasjon", "i", "en", "film", "som", "selge", "som", "en", "slags", "asiatisk", "Matrix-kloning", "$." ]
[ 1, 5, 5, 7, 3, 10, 0, 15, 10, 3, 0, 1, 10, 9, 15, 2, 0, 7, 1, 0, 7, 1, 5, 7, 10, 15, 1, 5, 7, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Acc', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin', 'Voice': 'Pass'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "8", "8", "8", "8", "0", "11", "11", "8", "13", "11", "15", "11", "17", "18", "15", "21", "21", "15", "24", "24", "15", "26", "24", "31", "29", "31", "31", "26", "8" ]
[ "case", "det", "det", "obl", "aux", "nsubj", "advmod", "root", "expl", "cop", "xcomp", "case", "obl", "mark", "csubj", "advmod", "amod", "obj", "case", "amod", "obl", "case", "det", "obl", "nsubj:pass", "acl:relcl", "mark", "det", "nmod", "amod", "xcomp", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003159-04-02"
"Det er den ikke, selv om de vektløse og utsøkte slåsscenene skaper slike assosiasjoner."
[ "Det", "er", "den", "ikke", ",", "selv", "om", "de", "vektløse", "og", "utsøkte", "slåsscenene", "skaper", "slike", "assosiasjoner", "." ]
[ "det", "være", "den", "ikke", "$,", "selv", "om", "de", "vektløs", "og", "utsøkt", "slåsscen", "skape", "slik", "assosiasjon", "$." ]
[ 10, 3, 10, 2, 12, 2, 13, 5, 0, 4, 0, 7, 15, 5, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "None", "None", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "16", "4", "7", "13", "12", "12", "11", "9", "13", "4", "15", "13", "3" ]
[ "expl", "cop", "root", "advmod", "punct", "advmod", "mark", "det", "amod", "cc", "conj", "nsubj", "advcl", "det", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003159-04-03"
"Helt tatt ut av luften er det førøvrig ikke tatt, for Matrix-koreografene har nemlig hatt en finger med i spillet på Snikende tiger, skjult drage."
[ "Helt", "tatt", "ut", "av", "luften", "er", "det", "førøvrig", "ikke", "tatt", ",", "for", "Matrix-koreografene", "har", "nemlig", "hatt", "en", "finger", "med", "i", "spillet", "på", "Snikende", "tiger", ",", "skjult", "drage", "." ]
[ "hel", "ta", "ut", "av", "luft", "være", "det", "førøvrig", "ikke", "ta", "$,", "for", "Matrix-koreograf", "ha", "nemlig", "ha", "en", "finger", "med", "i", "spill", "på", "snike", "tig", "$,", "skjule", "drage", "$." ]
[ 0, 15, 1, 1, 7, 3, 10, 2, 2, 15, 12, 1, 11, 3, 2, 15, 5, 7, 1, 1, 7, 1, 0, 7, 12, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "10", "5", "5", "2", "10", "10", "10", "10", "0", "10", "13", "16", "16", "16", "10", "18", "16", "21", "21", "18", "24", "24", "21", "24", "27", "24", "10" ]
[ "advmod", "advcl", "case", "case", "obl", "aux", "nsubj", "advmod", "advmod", "root", "punct", "case", "obl", "aux", "advmod", "conj", "det", "obj", "case", "case", "nmod", "case", "amod", "nmod", "punct", "amod", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003159-05-01"
"Uten oppklaring"
[ "Uten", "oppklaring" ]
[ "uten", "oppklaring" ]
[ 1, 7 ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "2", "0" ]
[ "case", "root" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003159-06-01"
"Snikende tiger, skjult drage er ikke en fortelling man kan gjøre rede for i løpet av et par setninger, men jakten på et legendarisk sverd kalt"
[ "Snikende", "tiger", ",", "skjult", "drage", "er", "ikke", "en", "fortelling", "man", "kan", "gjøre", "rede", "for", "i", "løpet", "av", "et", "par", "setninger", ",", "men", "jakten", "på", "et", "legendarisk", "sverd", "kalt" ]
[ "snike", "tig", "$,", "skjule", "drage", "være", "ikke", "en", "fortelling", "man", "kunne", "gjøre", "rede", "for", "i", "løp", "av", "en", "par", "setning", "$,", "men", "jakte", "på", "en", "legendarisk", "sverd", "kalle" ]
[ 0, 7, 12, 0, 7, 3, 2, 5, 7, 10, 3, 15, 0, 1, 1, 7, 1, 5, 7, 7, 12, 4, 7, 1, 5, 0, 7, 15 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'VerbForm': 'Part'}" ]
[ "2", "9", "2", "5", "2", "9", "9", "9", "0", "12", "12", "9", "12", "12", "16", "12", "20", "19", "20", "16", "9", "23", "28", "27", "27", "27", "23", "9" ]
[ "amod", "nsubj", "punct", "amod", "appos", "cop", "advmod", "det", "root", "nsubj", "aux", "acl:relcl", "obj", "compound:prt", "case", "obl", "case", "det", "nmod", "nmod", "punct", "cc", "conj", "case", "det", "amod", "nmod", "conj" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
"003159-06-02"
"Den grønne skjebne står sentralt."
[ "Den", "grønne", "skjebne", "står", "sentralt", "." ]
[ "den", "grønn", "skjebne", "stå", "sentral", "$." ]
[ 5, 0, 7, 15, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "4", "0", "4", "4" ]
[ "det", "amod", "nsubj", "root", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003159-06-03"
"Rundt dette sverdet sirkler den førtidspensjonerte mesterfekteren Chow Yun-Fat, hans gode venn (og store kjærlighet?) Michelle Yeoh, samt den unge og aggressivt frihetssøkende piken Ziyi Zhang, som absolutt ikke vil gifte seg slik faren vil."
[ "Rundt", "dette", "sverdet", "sirkler", "den", "førtidspensjonerte", "mesterfekteren", "Chow", "Yun-Fat", ",", "hans", "gode", "venn", "(", "og", "store", "kjærlighet", "?", ")", "Michelle", "Yeoh", ",", "samt", "den", "unge", "og", "aggressivt", "frihetssøkende", "piken", "Ziyi", "Zhang", ",", "som", "absolutt", "ikke", "vil", "gifte", "seg", "slik", "faren", "vil", "." ]
[ "rundt", "dette", "sverd", "sirkle", "den", "førtidspensjonere", "mesterfekter", "Chow", "Yun-Fat", "$,", "hans", "god", "venn", "$(", "og", "stor", "kjærlighet", "$?", "$\"", "Michelle", "Yeoh", "$,", "samt", "den", "ung", "og", "aggressiv", "frihetssøke", "pike", "Ziyi", "Zhang", "$,", "som", "absolutt", "ikke", "ville", "gifte", "seg", "slik", "far", "ville", "$." ]
[ 1, 5, 7, 15, 5, 0, 7, 11, 11, 12, 5, 0, 7, 12, 4, 0, 7, 12, 12, 11, 11, 12, 4, 5, 0, 4, 0, 0, 7, 11, 11, 12, 10, 0, 2, 3, 15, 10, 5, 7, 15, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Number': 'Plur', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None" ]
[ "3", "3", "4", "0", "7", "7", "8", "4", "8", "8", "13", "13", "20", "17", "17", "17", "13", "17", "17", "8", "20", "4", "30", "29", "29", "27", "25", "29", "30", "4", "30", "30", "37", "37", "37", "37", "30", "37", "40", "37", "4", "4" ]
[ "case", "det", "obl", "root", "det", "amod", "nmod", "nsubj", "flat:name", "punct", "nmod", "amod", "conj", "punct", "cc", "amod", "conj", "punct", "punct", "appos", "flat:name", "punct", "cc", "det", "amod", "cc", "conj", "amod", "nmod", "conj", "flat:name", "punct", "nsubj", "advmod", "advmod", "aux", "acl:relcl", "obj", "det", "obl", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003159-07-01"
"Det er en lang og komplisert historie, som ikke blir mer forståelig underveis, men det spiller for så vidt ingen rolle – det er mer enn nok å sette tennene i løpet av de to timene filmen varer."
[ "Det", "er", "en", "lang", "og", "komplisert", "historie", ",", "som", "ikke", "blir", "mer", "forståelig", "underveis", ",", "men", "det", "spiller", "for", "så", "vidt", "ingen", "rolle", "–", "det", "er", "mer", "enn", "nok", "å", "sette", "tennene", "i", "løpet", "av", "de", "to", "timene", "filmen", "varer", "." ]
[ "det", "være", "en", "lang", "og", "komplisere", "historie", "$,", "som", "ikke", "bli", "mye", "forståelig", "underveis", "$,", "men", "det", "spille", "for", "så", "vid", "ingen", "rolle", "$–", "det", "være", "mye", "enn", "nok", "å", "sette", "tann", "i", "løp", "av", "de", "to", "time", "film", "vare", "$." ]
[ 10, 3, 5, 0, 4, 0, 7, 12, 10, 2, 15, 0, 0, 1, 12, 4, 10, 15, 1, 2, 0, 5, 7, 12, 10, 3, 0, 1, 2, 9, 15, 7, 1, 7, 1, 5, 8, 7, 7, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Polarity': 'Neg', 'PronType': 'Neg'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "None", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "7", "7", "7", "7", "6", "4", "0", "7", "11", "11", "7", "13", "11", "11", "11", "18", "18", "11", "23", "21", "23", "23", "18", "7", "27", "27", "7", "29", "27", "31", "27", "31", "34", "31", "40", "38", "38", "40", "40", "34", "7" ]
[ "nsubj", "cop", "det", "amod", "cc", "conj", "root", "punct", "nsubj", "advmod", "acl:relcl", "advmod", "xcomp", "compound:prt", "punct", "cc", "nsubj", "conj", "case", "advmod", "advmod", "det", "obl", "punct", "expl", "cop", "conj", "case", "advmod", "mark", "csubj", "obj", "case", "obl", "case", "det", "nummod", "nmod", "nmod", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003159-08-01"
"Fantastiske kampscener"
[ "Fantastiske", "kampscener" ]
[ "fantastisk", "kampscen" ]
[ 0, 7 ]
[ "None", "None" ]
[ "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}" ]
[ "2", "0" ]
[ "amod", "root" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003159-09-01"
"Og det viktigste i så måte er kampscenene, som får håret til å reise seg i fryd over hele kroppen."
[ "Og", "det", "viktigste", "i", "så", "måte", "er", "kampscenene", ",", "som", "får", "håret", "til", "å", "reise", "seg", "i", "fryd", "over", "hele", "kroppen", "." ]
[ "og", "det", "viktig", "i", "så", "måte", "være", "kampscen", "$,", "som", "få", "hår", "til", "å", "reise", "seg", "i", "fryd", "over", "hel", "kropp", "$." ]
[ 4, 5, 0, 1, 2, 7, 3, 7, 12, 10, 3, 15, 1, 9, 15, 10, 1, 7, 1, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Sup'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "8", "6", "6", "3", "8", "0", "8", "12", "12", "8", "15", "15", "12", "15", "18", "15", "21", "21", "15", "8" ]
[ "cc", "det", "nsubj", "case", "advmod", "obl", "cop", "root", "punct", "nsubj", "aux", "acl:relcl", "mark", "mark", "advcl", "obj", "case", "obl", "case", "amod", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003159-09-02"
"Det er en nytelse å se de tre hovedaktørene i aksjon – yndige og hardtslående både på bakken, på hustakene og i tretoppene."
[ "Det", "er", "en", "nytelse", "å", "se", "de", "tre", "hovedaktørene", "i", "aksjon", "–", "yndige", "og", "hardtslående", "både", "på", "bakken", ",", "på", "hustakene", "og", "i", "tretoppene", "." ]
[ "det", "være", "en", "nytelse", "å", "se", "de", "tre", "hovedaktør", "i", "aksjon", "$–", "yndig", "og", "hardtslående", "både", "på", "bakke", "$,", "på", "hustak", "og", "i", "tretopp", "$." ]
[ 10, 3, 5, 7, 9, 15, 5, 8, 7, 1, 7, 12, 0, 4, 0, 4, 1, 7, 12, 1, 7, 4, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "6", "4", "9", "9", "6", "11", "6", "11", "11", "15", "13", "18", "18", "15", "11", "21", "11", "24", "24", "11", "4" ]
[ "expl", "cop", "det", "root", "mark", "csubj", "det", "nummod", "obj", "case", "obl", "punct", "appos", "cc", "conj", "cc", "case", "obl", "punct", "case", "conj", "cc", "case", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003159-09-03"
"Ja, i tretoppene!"
[ "Ja", ",", "i", "tretoppene", "!" ]
[ "ja", "$,", "i", "tretopp", "$!" ]
[ 6, 12, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "0", "1", "4", "1", "1" ]
[ "root", "punct", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003159-09-04"
"Det er ikke hverdagskost å se mesterfektere stå på tåspissene ytterst på en gren så tynn at den ville ha knekt under et ekorn og slåss for livet!"
[ "Det", "er", "ikke", "hverdagskost", "å", "se", "mesterfektere", "stå", "på", "tåspissene", "ytterst", "på", "en", "gren", "så", "tynn", "at", "den", "ville", "ha", "knekt", "under", "et", "ekorn", "og", "slåss", "for", "livet", "!" ]
[ "det", "være", "ikke", "hverdagskost", "å", "se", "mesterfekt", "stå", "på", "tåspisse", "ytre", "på", "en", "gr", "så", "tynn", "at", "den", "ville", "ha", "knekt", "under", "en", "ekorn", "og", "slåss", "for", "liv", "$!" ]
[ 10, 3, 2, 7, 9, 15, 7, 15, 1, 7, 0, 1, 5, 7, 2, 0, 13, 10, 3, 15, 7, 1, 5, 7, 4, 15, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Sup'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "6", "4", "8", "6", "10", "8", "16", "14", "14", "11", "16", "8", "20", "20", "20", "4", "20", "24", "24", "20", "26", "4", "28", "26", "4" ]
[ "expl", "cop", "advmod", "root", "mark", "csubj", "nsubj", "ccomp", "case", "obl", "advmod", "case", "det", "obl", "advmod", "conj", "mark", "nsubj", "aux", "csubj", "obj", "case", "det", "obl", "cc", "conj", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003159-10-01"
"I tillegg til at alle tre har en kroppskontroll selv Mary Lou Retton ville misunt dem, er de også ekstremt grasiøse og følsomme i de mindre handlingsmettede sekvensene."
[ "I", "tillegg", "til", "at", "alle", "tre", "har", "en", "kroppskontroll", "selv", "Mary", "Lou", "Retton", "ville", "misunt", "dem", ",", "er", "de", "også", "ekstremt", "grasiøse", "og", "følsomme", "i", "de", "mindre", "handlingsmettede", "sekvensene", "." ]
[ "i", "tillegg", "til", "at", "all", "tre", "ha", "en", "kroppskontroll", "selv", "Mary", "Lou", "Retton", "ville", "misunt", "de", "$,", "være", "de", "også", "ekstrem", "grasiøs", "og", "følsom", "i", "de", "liten", "handlingsmette", "sekvense", "$." ]
[ 1, 7, 1, 13, 5, 8, 15, 5, 7, 5, 11, 11, 11, 3, 0, 10, 12, 3, 10, 2, 0, 0, 4, 0, 1, 5, 0, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Tot'}", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Prs'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Case': 'Acc', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Number': 'Plur', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "2", "22", "7", "7", "6", "7", "2", "9", "11", "9", "7", "11", "11", "16", "16", "7", "2", "22", "22", "22", "22", "0", "24", "22", "29", "29", "28", "29", "24", "22" ]
[ "case", "obl", "mark", "mark", "det", "nsubj", "acl", "det", "nmod", "det", "obj", "flat:name", "flat:name", "aux", "amod", "obj", "punct", "cop", "nsubj", "advmod", "advmod", "root", "cc", "conj", "case", "det", "advmod", "amod", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
"003159-10-02"
"Det formelig gløder av både Michelle Yeoh og Chow Yun-Fat, mens unge Ziyi Zhang dirrer av innestengt kraft og energi – en kraft og energi som når den får utløp i et godt, gammeldags barslagsmål kjennes helt bort på bakerste benk."
[ "Det", "formelig", "gløder", "av", "både", "Michelle", "Yeoh", "og", "Chow", "Yun-Fat", ",", "mens", "unge", "Ziyi", "Zhang", "dirrer", "av", "innestengt", "kraft", "og", "energi", "–", "en", "kraft", "og", "energi", "som", "når", "den", "får", "utløp", "i", "et", "godt", ",", "gammeldags", "barslagsmål", "kjennes", "helt", "bort", "på", "bakerste", "benk", "." ]
[ "det", "formelig", "gløder", "av", "både", "Michelle", "Yeoh", "og", "Chow", "Yun-Fat", "$,", "mens", "ung", "Ziyi", "Zhang", "dirre", "av", "innestenge", "kraft", "og", "energi", "$–", "en", "kraft", "og", "energi", "som", "når", "den", "få", "utløp", "i", "en", "god", "$,", "gammeldags", "barslagsmål", "kjennes", "hel", "bort", "på", "bakre", "benk", "$." ]
[ 10, 0, 7, 1, 4, 11, 11, 4, 11, 11, 12, 13, 0, 11, 11, 15, 1, 0, 7, 4, 7, 12, 5, 7, 4, 7, 10, 13, 10, 15, 7, 1, 5, 0, 12, 0, 7, 15, 0, 1, 1, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "None", "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Sup'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "6", "6", "3", "6", "9", "6", "9", "3", "16", "14", "16", "14", "3", "19", "19", "16", "21", "19", "21", "24", "16", "26", "24", "38", "30", "30", "38", "30", "37", "37", "37", "34", "37", "30", "26", "43", "43", "43", "43", "16", "3" ]
[ "det", "amod", "root", "case", "cc", "nmod", "flat:name", "cc", "conj", "flat:name", "punct", "mark", "amod", "nsubj", "flat:name", "advcl", "case", "amod", "obl", "cc", "conj", "punct", "det", "obj", "cc", "conj", "nsubj", "mark", "nsubj", "advcl", "obj", "case", "det", "amod", "punct", "amod", "obl", "acl:relcl", "advmod", "case", "case", "amod", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
"003159-11-01"
"Action-feminister"
[ "Action-feminister" ]
[ "Action-feminist" ]
[ 7 ]
[ "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "0" ]
[ "root" ]
[ "None" ]
[ "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for NoReC

Dataset Summary

This dataset contains Norwegian Review Corpus (NoReC), created for the purpose of training and evaluating models for document-level sentiment analysis. More than 43,000 full-text reviews have been collected from major Norwegian news sources and cover a range of different domains, including literature, movies, video games, restaurants, music and theater, in addition to product reviews across a range of categories. Each review is labeled with a manually assigned score of 1–6, as provided by the rating of the original author.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

The sentences in the dataset are in Norwegian (nb, nn, no).

Dataset Structure

Data Instances

A sample from training set is provided below:

{'deprel': ['det',
 'amod',
 'cc',
 'conj',
 'nsubj',
 'case',
 'nmod',
 'cop',
 'case',
 'case',
 'root',
 'flat:name',
 'flat:name',
 'punct'],
 'deps': ['None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None'],
 'feats': ["{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}",
 "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}",
 'None',
 "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}",
 "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}",
 'None',
 'None',
 "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}",
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None'],
 'head': ['5',
 '5',
 '4',
 '2',
 '11',
 '7',
 '5',
 '11',
 '11',
 '11',
 '0',
 '11',
 '11',
 '11'],
 'idx': '000000-02-01',
 'lemmas': ['den',
 'andre',
 'og',
 'sist',
 'sesong',
 'av',
 'Rome',
 'være',
 'ute',
 'på',
 'DVD',
 'i',
 'Norge',
 '$.'],
 'misc': ['None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 "{'SpaceAfter': 'No'}",
 'None'],
 'pos_tags': [5, 0, 4, 0, 7, 1, 11, 3, 1, 1, 11, 1, 11, 12],
 'text': 'Den andre og siste sesongen av Rome er ute på DVD i Norge.',
 'tokens': ['Den',
 'andre',
 'og',
 'siste',
 'sesongen',
 'av',
 'Rome',
 'er',
 'ute',
 'på',
 'DVD',
 'i',
 'Norge',
 '.'],
 'xpos_tags': ['None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None',
 'None']}

Data Fields

The data instances have the following fields:

 • deprel: [More Information Needed]
 • deps: [More Information Needed]
 • feats: [More Information Needed]
 • head: [More Information Needed]
 • idx: index
 • lemmas: lemmas of all tokens
 • misc: [More Information Needed]
 • pos_tags: part of speech tags
 • text: text string
 • tokens: tokens
 • xpos_tags: [More Information Needed]

The part of speech taggs correspond to these labels: "ADJ" (0), "ADP" (1), "ADV" (2), "AUX" (3), "CCONJ" (4), "DET" (5), "INTJ" (6), "NOUN" (7), "NUM" (8), "PART" (9), "PRON" (10), "PROPN" (11), "PUNCT" (12), "SCONJ" (13), "SYM" (14), "VERB" (15), "X" (16),

Data Splits

The training, validation, and test set contain 680792, 101106, and 101594 sentences respectively.

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

@InProceedings{VelOvrBer18,
 author = {Erik Velldal and Lilja {\O}vrelid and 
      Eivind Alexander Bergem and Cathrine Stadsnes and 
      Samia Touileb and Fredrik J{\o}rgensen},
 title = {{NoReC}: The {N}orwegian {R}eview {C}orpus},
 booktitle = {Proceedings of the 11th edition of the 
        Language Resources and Evaluation Conference},
 year = {2018},
 address = {Miyazaki, Japan},
 pages = {4186--4191}
}

Contributions

Thanks to @abhishekkrthakur for adding this dataset.

Downloads last month
109