idx
stringlengths
12
12
text
stringlengths
1
1.01k
tokens
sequence
lemmas
sequence
pos_tags
sequence
xpos_tags
sequence
feats
sequence
head
sequence
deprel
sequence
deps
sequence
misc
sequence
003157-01-01
Boogie Nights
[ "Boogie", "Nights" ]
[ "Boogie", "Nights" ]
[ 11, 11 ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "None" ]
[ "0", "1" ]
[ "root", "flat:name" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-02-01
Folka i Boogie Nights har navn som Kurt Longjohn, Amber Waves, Becky Barnett og Rollergirl.
[ "Folka", "i", "Boogie", "Nights", "har", "navn", "som", "Kurt", "Longjohn", ",", "Amber", "Waves", ",", "Becky", "Barnett", "og", "Rollergirl", "." ]
[ "folk", "i", "Boogie", "Nights", "ha", "navn", "som", "Kurt", "Longjohn", "$,", "Amber", "Waves", "$,", "Becky", "Barnett", "og", "Rollergirl", "$." ]
[ 7, 1, 11, 11, 15, 7, 1, 11, 11, 12, 11, 11, 12, 11, 11, 4, 11, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "5", "3", "1", "3", "0", "5", "8", "5", "8", "8", "8", "11", "11", "8", "14", "17", "8", "5" ]
[ "nsubj", "case", "nmod", "flat:name", "root", "obj", "case", "obl", "flat:name", "punct", "conj", "flat:name", "punct", "conj", "flat:name", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\xa0\\\\s'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-03-01
Men det teitete artistnavnet har hovedpersonen, Dirk Diggler.
[ "Men", "det", "teitete", "artistnavnet", "har", "hovedpersonen", ",", "Dirk", "Diggler", "." ]
[ "men", "det", "teite", "artistnavn", "ha", "hovedpersone", "$,", "Dirk", "Diggler", "$." ]
[ 4, 5, 0, 7, 15, 7, 12, 11, 11, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None" ]
[ "5", "4", "4", "5", "0", "8", "6", "5", "8", "5" ]
[ "cc", "det", "amod", "nsubj", "root", "nmod", "punct", "obj", "flat:name", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003157-03-02
Filmen følger hans inntreden i pornobransjen på slutten av 70-tallet, og hvordan en lysende karriere ender opp i en smørje av dop og vold.
[ "Filmen", "følger", "hans", "inntreden", "i", "pornobransjen", "på", "slutten", "av", "70-tallet", ",", "og", "hvordan", "en", "lysende", "karriere", "ender", "opp", "i", "en", "smørje", "av", "dop", "og", "vold", "." ]
[ "film", "følge", "hans", "inntrede", "i", "pornobransje", "på", "slutt", "av", "70-tall", "$,", "og", "hvordan", "en", "lysende", "karriere", "ende", "opp", "i", "en", "smørje", "av", "dop", "og", "vold", "$." ]
[ 7, 15, 5, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 12, 4, 2, 5, 0, 7, 15, 1, 1, 5, 7, 1, 7, 4, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Plur', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "6", "2", "8", "6", "10", "8", "2", "17", "17", "16", "16", "17", "2", "17", "21", "21", "17", "23", "21", "25", "23", "2" ]
[ "nsubj", "root", "nmod", "obj", "case", "obl", "case", "nmod", "case", "nmod", "punct", "cc", "advmod", "det", "amod", "nsubj", "conj", "compound:prt", "case", "det", "obl", "case", "nmod", "cc", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-04-01
Samtidig er Boogie Nights faktisk en ganske morsom film!
[ "Samtidig", "er", "Boogie", "Nights", "faktisk", "en", "ganske", "morsom", "film", "!" ]
[ "samtidig", "være", "Boogie", "Nights", "faktisk", "en", "ganske", "morsom", "film", "$!" ]
[ 0, 3, 11, 11, 0, 5, 2, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "9", "9", "9", "3", "9", "9", "8", "9", "0", "9" ]
[ "advmod", "cop", "nsubj", "flat:name", "advmod", "det", "advmod", "amod", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-05-01
Dagligdags med sex
[ "Dagligdags", "med", "sex" ]
[ "dagligdags", "med", "sex" ]
[ 0, 1, 7 ]
[ "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "0", "3", "1" ]
[ "root", "case", "obl" ]
[ "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-06-01
Den gir et godt innblikk i den delen av Hollywood som sjelden blir opplyst av spotlights, og som sjelden havner på forsida i sladderpressa.
[ "Den", "gir", "et", "godt", "innblikk", "i", "den", "delen", "av", "Hollywood", "som", "sjelden", "blir", "opplyst", "av", "spotlights", ",", "og", "som", "sjelden", "havner", "på", "forsida", "i", "sladderpressa", "." ]
[ "den", "gi", "en", "god", "innblikk", "i", "den", "del", "av", "Hollywood", "som", "sjelden", "bli", "opplyse", "av", "spotlights", "$,", "og", "som", "sjelden", "havne", "på", "forside", "i", "sladderpresse", "$." ]
[ 10, 15, 5, 0, 7, 1, 5, 7, 1, 11, 10, 2, 15, 7, 1, 7, 12, 4, 10, 2, 15, 1, 7, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Case': 'Gen', 'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "5", "5", "2", "8", "8", "5", "10", "8", "13", "13", "10", "13", "16", "14", "2", "21", "21", "21", "2", "23", "21", "25", "21", "2" ]
[ "nsubj", "root", "det", "amod", "obj", "case", "det", "nmod", "case", "nmod", "nsubj", "advmod", "acl:relcl", "xcomp", "case", "nmod", "punct", "cc", "nsubj", "advmod", "conj", "case", "obl", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-07-01
Her får vi se hvordan pornoaktørene er som en slags stor familie, der det å ha sex med hverandre er like dagligdags som å drikke kaffe er for andre.
[ "Her", "får", "vi", "se", "hvordan", "pornoaktørene", "er", "som", "en", "slags", "stor", "familie", ",", "der", "det", "å", "ha", "sex", "med", "hverandre", "er", "like", "dagligdags", "som", "å", "drikke", "kaffe", "er", "for", "andre", "." ]
[ "her", "få", "vi", "se", "hvordan", "pornoaktør", "være", "som", "en", "slags", "stor", "familie", "$,", "der", "det", "å", "ha", "sex", "med", "hverandre", "være", "like", "dagligdags", "som", "å", "drikke", "kaffe", "være", "for", "annen", "$." ]
[ 2, 3, 10, 15, 2, 7, 3, 1, 5, 7, 0, 7, 12, 13, 10, 9, 15, 7, 1, 10, 3, 2, 0, 1, 9, 15, 7, 3, 1, 5, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Rcp'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "12", "12", "12", "12", "10", "12", "12", "4", "12", "23", "23", "17", "15", "17", "20", "17", "23", "23", "12", "26", "26", "23", "26", "30", "30", "4", "4" ]
[ "advmod", "aux", "nsubj", "root", "advmod", "nsubj", "cop", "case", "det", "nmod", "amod", "ccomp", "punct", "mark", "nsubj", "mark", "appos", "obj", "case", "obl", "cop", "advmod", "acl", "mark", "mark", "advcl", "obj", "cop", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-08-01
Boogie Nights skildrer også en epoke i pornobransjen der filmene ble laget på film og ikke på video.
[ "Boogie", "Nights", "skildrer", "også", "en", "epoke", "i", "pornobransjen", "der", "filmene", "ble", "laget", "på", "film", "og", "ikke", "på", "video", "." ]
[ "Boogie", "Nights", "skildre", "også", "en", "epoke", "i", "pornobransje", "der", "film", "bli", "lage", "på", "film", "og", "ikke", "på", "video", "$." ]
[ 11, 11, 15, 2, 5, 7, 1, 7, 13, 7, 3, 15, 1, 7, 4, 2, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Polarity': 'Neg'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "1", "0", "3", "6", "3", "8", "6", "12", "12", "12", "6", "14", "12", "18", "18", "18", "14", "3" ]
[ "nsubj", "flat:name", "root", "advmod", "det", "obj", "case", "nmod", "mark", "nsubj:pass", "aux:pass", "acl", "case", "obl", "cc", "advmod", "case", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-09-01
Burt Reynolds sin figur, Jack Horner, er en regissør som streber etter den perfekte pornofilmen, en som får publikum til å bli sittende i kinosetet, også etter at de har fått de de kom for (du fikk med deg den?).
[ "Burt", "Reynolds", "sin", "figur", ",", "Jack", "Horner", ",", "er", "en", "regissør", "som", "streber", "etter", "den", "perfekte", "pornofilmen", ",", "en", "som", "får", "publikum", "til", "å", "bli", "sittende", "i", "kinosetet", ",", "også", "etter", "at", "de", "har", "fått", "de", "de", "kom", "for", "(", "du", "fikk", "med", "deg", "den", "?", ")", "." ]
[ "Burt", "Reynolds", "sin", "figur", "$,", "Jack", "Horner", "$,", "være", "en", "regissør", "som", "strebe", "etter", "den", "perfekt", "pornofilm", "$,", "en", "som", "få", "publikum", "til", "å", "bli", "sitte", "i", "kinosete", "$,", "også", "etter", "at", "de", "ha", "få", "de", "de", "komme", "for", "$(", "du", "få", "med", "du", "den", "$?", "$)", "$." ]
[ 11, 11, 5, 7, 12, 11, 11, 12, 3, 5, 7, 10, 15, 1, 5, 0, 7, 12, 10, 10, 15, 7, 1, 9, 15, 0, 1, 7, 12, 2, 1, 13, 10, 3, 15, 10, 10, 15, 1, 12, 10, 15, 1, 10, 10, 12, 12, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art,Prs'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Acc', 'Number': 'Sing', 'Person': '2', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "None", "None" ]
[ "11", "1", "4", "6", "4", "1", "1", "1", "11", "11", "0", "13", "11", "17", "17", "17", "13", "11", "11", "21", "19", "21", "25", "25", "21", "25", "28", "26", "11", "35", "35", "35", "35", "35", "11", "35", "38", "36", "38", "42", "42", "35", "44", "42", "42", "42", "42", "11" ]
[ "nsubj", "flat:name", "nmod", "nmod", "punct", "flat:name", "flat:name", "punct", "cop", "det", "root", "nsubj", "acl:relcl", "case", "det", "amod", "obl", "punct", "appos", "nsubj", "acl:relcl", "obj", "mark", "mark", "advcl", "xcomp", "case", "obl", "punct", "advmod", "mark", "mark", "nsubj", "aux", "advcl", "obj", "nsubj", "acl:relcl", "compound:prt", "punct", "nsubj", "parataxis", "case", "obl", "obj", "punct", "punct", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-10-01
Wahlberg er stor i rollen
[ "Wahlberg", "er", "stor", "i", "rollen" ]
[ "Wahlberg", "være", "stor", "i", "rolle" ]
[ 11, 3, 0, 1, 7 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "3", "3", "0", "5", "3" ]
[ "nsubj", "cop", "root", "case", "obl" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-11-01
Burt Reynolds har fått en Oscar-nominasjon for sin birolle, men om navn skal trekkes frem, må Mark Wahlberg nevnes.
[ "Burt", "Reynolds", "har", "fått", "en", "Oscar-nominasjon", "for", "sin", "birolle", ",", "men", "om", "navn", "skal", "trekkes", "frem", ",", "må", "Mark", "Wahlberg", "nevnes", "." ]
[ "Burt", "Reynolds", "ha", "få", "en", "Oscar-nominasjon", "for", "sin", "birolle", "$,", "men", "om", "navn", "skulle", "trekke", "frem", "$,", "måtte", "mark", "Wahlberg", "nevne", "$." ]
[ 11, 11, 3, 15, 5, 7, 1, 5, 7, 12, 4, 1, 7, 3, 15, 1, 12, 3, 11, 11, 15, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf', 'Voice': 'Pass'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf', 'Voice': 'Pass'}", "None" ]
[ "4", "1", "4", "0", "6", "4", "9", "9", "6", "4", "15", "13", "15", "15", "4", "15", "15", "21", "21", "19", "4", "4" ]
[ "nsubj", "flat:name", "aux", "root", "det", "obj", "case", "nmod", "nmod", "punct", "cc", "case", "nsubj:pass", "aux", "conj", "compound:prt", "punct", "aux", "nsubj:pass", "flat:name", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-12-01
At han kan spille, skjønte jeg da jeg så ham mot DiCaprio i Netter i New York, og jeg synes han er - bokstavelig talt - stor i rollen som Dirk Diggler.
[ "At", "han", "kan", "spille", ",", "skjønte", "jeg", "da", "jeg", "så", "ham", "mot", "DiCaprio", "i", "Netter", "i", "New", "York", ",", "og", "jeg", "synes", "han", "er", "-", "bokstavelig", "talt", "-", "stor", "i", "rollen", "som", "Dirk", "Diggler", "." ]
[ "at", "han", "kunne", "spille", "$,", "skjønne", "jeg", "da", "jeg", "se", "han", "mot", "DiCaprio", "i", "netter", "i", "New", "York", "$,", "og", "jeg", "synes", "han", "være", "$-", "bokstavelig", "tale", "$-", "stor", "i", "rolle", "som", "Dirk", "Diggler", "$." ]
[ 13, 10, 3, 15, 12, 15, 10, 13, 10, 15, 10, 1, 11, 1, 11, 1, 11, 11, 12, 4, 10, 15, 10, 3, 12, 0, 0, 12, 0, 1, 7, 1, 11, 11, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Acc', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None" ]
[ "4", "4", "4", "6", "4", "0", "6", "10", "10", "6", "10", "13", "10", "15", "10", "17", "15", "17", "10", "22", "22", "10", "29", "29", "29", "29", "29", "27", "22", "31", "29", "33", "31", "33", "6" ]
[ "mark", "nsubj", "aux", "advcl", "punct", "root", "nsubj", "mark", "nsubj", "advcl", "obj", "case", "obl", "case", "obl", "case", "nmod", "flat:name", "punct", "cc", "nsubj", "conj", "nsubj", "cop", "punct", "advmod", "advmod", "punct", "ccomp", "case", "obl", "case", "nmod", "flat:name", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003157-12-02
Hvem hadde trodd at lettvekterartisten Marky Mark skulle få en slik karriere?
[ "Hvem", "hadde", "trodd", "at", "lettvekterartisten", "Marky", "Mark", "skulle", "få", "en", "slik", "karriere", "?" ]
[ "hvem", "ha", "tro", "at", "lettvekterartist", "Marky", "mark", "skulle", "få", "en", "slik", "karriere", "$?" ]
[ 10, 3, 15, 13, 7, 11, 11, 3, 15, 5, 5, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'PronType': 'Int'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "9", "6", "9", "6", "9", "3", "12", "12", "9", "3" ]
[ "nsubj", "aux", "root", "mark", "nmod", "nsubj", "flat:name", "aux", "ccomp", "det", "det", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-13-01
Regissør Paul Thomas Anderson har gjenskapt en perfekt 70-talls-setting, der både musikk, hår, klær, møbler og biler ser ut til å stemme.
[ "Regissør", "Paul", "Thomas", "Anderson", "har", "gjenskapt", "en", "perfekt", "70-talls-setting", ",", "der", "både", "musikk", ",", "hår", ",", "klær", ",", "møbler", "og", "biler", "ser", "ut", "til", "å", "stemme", "." ]
[ "regissør", "Paul", "Thomas", "Anderson", "ha", "gjenskape", "en", "perfekt", "70-talls-setting", "$,", "der", "både", "musikk", "$,", "hår", "$,", "klær", "$,", "møbel", "og", "bil", "se", "ut", "til", "å", "stemme", "$." ]
[ 7, 11, 11, 11, 3, 15, 5, 0, 7, 12, 13, 4, 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7, 4, 7, 15, 1, 1, 9, 15, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc'}", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None" ]
[ "2", "6", "2", "2", "6", "0", "9", "9", "6", "6", "22", "13", "22", "13", "13", "15", "13", "17", "13", "21", "13", "6", "22", "26", "26", "22", "6" ]
[ "nmod", "nsubj", "flat:name", "flat:name", "aux", "root", "det", "amod", "obj", "punct", "mark", "cc", "nsubj", "punct", "conj", "punct", "conj", "punct", "conj", "cc", "conj", "advcl", "compound:prt", "mark", "mark", "advcl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003157-14-01
Og alt dette gjør Boogie Nights til en høyst severdig og underholdende film, som kanskje er noe av det mer bisarre jeg har sett på kino i det siste.
[ "Og", "alt", "dette", "gjør", "Boogie", "Nights", "til", "en", "høyst", "severdig", "og", "underholdende", "film", ",", "som", "kanskje", "er", "noe", "av", "det", "mer", "bisarre", "jeg", "har", "sett", "på", "kino", "i", "det", "siste", "." ]
[ "og", "all", "dette", "gjøre", "Boogie", "Nights", "til", "en", "høyst", "severdig", "og", "underholdende", "film", "$,", "som", "kanskje", "være", "noen", "av", "det", "mye", "bisarre", "jeg", "ha", "se", "på", "kino", "i", "det", "sist", "$." ]
[ 4, 10, 10, 15, 11, 11, 1, 5, 2, 0, 4, 0, 7, 12, 10, 2, 3, 5, 1, 10, 0, 0, 10, 3, 15, 1, 7, 1, 5, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Ind'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Degree': 'Cmp'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Sing', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "4", "3", "4", "0", "4", "5", "13", "13", "10", "13", "12", "10", "4", "13", "18", "18", "18", "13", "20", "18", "22", "20", "25", "25", "22", "27", "25", "30", "30", "25", "4" ]
[ "cc", "det", "nsubj", "root", "obj", "flat:name", "case", "det", "advmod", "amod", "cc", "conj", "obl", "punct", "nsubj", "advmod", "cop", "acl:relcl", "case", "nmod", "advmod", "acl:relcl", "nsubj", "aux", "advcl", "case", "obl", "case", "det", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n'}" ]
003158-01-01
Magnolia
[ "Magnolia" ]
[ "Magnolia" ]
[ 11 ]
[ "None" ]
[ "None" ]
[ "0" ]
[ "root" ]
[ "None" ]
[ "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003158-02-01
Magnolia er en lappeteppe-film i samme klasse som "Short Cuts", "Playing by heart" og "Happiness".
[ "Magnolia", "er", "en", "lappeteppe-film", "i", "samme", "klasse", "som", "\"", "Short", "Cuts", "\"", ",", "\"", "Playing", "by", "heart", "\"", "og", "\"", "Happiness", "\"", "." ]
[ "Magnolia", "være", "en", "lappeteppe-film", "i", "samme", "klasse", "som", "$\"", "Short", "Cut", "$\"", "$,", "$\"", "Playing", "by", "hear", "$\"", "og", "$\"", "Happiness", "$\"", "$." ]
[ 11, 3, 5, 7, 1, 5, 7, 1, 12, 11, 11, 12, 12, 12, 11, 16, 0, 12, 4, 12, 11, 12, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "7", "7", "4", "10", "10", "4", "10", "10", "10", "15", "10", "15", "15", "15", "21", "21", "10", "21", "4" ]
[ "nsubj", "cop", "det", "root", "case", "det", "nmod", "case", "punct", "obl", "flat:name", "punct", "punct", "punct", "conj", "flat:name", "flat:name", "punct", "cc", "punct", "conj", "punct", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-02-02
Vi møter forskjellige menneskeskjebner i Los Angeles, der kjærlighet, ensomhet og svik er et gjennomgående tema.
[ "Vi", "møter", "forskjellige", "menneskeskjebner", "i", "Los", "Angeles", ",", "der", "kjærlighet", ",", "ensomhet", "og", "svik", "er", "et", "gjennomgående", "tema", "." ]
[ "vi", "møte", "forskjellig", "menneskeskjebne", "i", "Los", "Angeles", "$,", "der", "kjærlighet", "$,", "ensomhet", "og", "svik", "være", "en", "gjennomgående", "tema", "$." ]
[ 10, 15, 0, 7, 1, 11, 11, 12, 13, 7, 12, 7, 4, 7, 3, 5, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "6", "2", "6", "6", "18", "18", "10", "10", "14", "10", "18", "18", "18", "6", "2" ]
[ "nsubj", "root", "amod", "obj", "case", "obl", "flat:name", "punct", "mark", "nsubj", "punct", "conj", "cc", "conj", "cop", "det", "amod", "acl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-02-03
Og i løpet av filmen knyttes alle skjebnene på en eller annen måte til hverandre.
[ "Og", "i", "løpet", "av", "filmen", "knyttes", "alle", "skjebnene", "på", "en", "eller", "annen", "måte", "til", "hverandre", "." ]
[ "og", "i", "løp", "av", "film", "knytte", "all", "skjebne", "på", "en", "eller", "annen", "måte", "til", "hverandre", "$." ]
[ 4, 1, 7, 1, 7, 15, 5, 7, 1, 5, 4, 5, 7, 1, 10, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin', 'Voice': 'Pass'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Tot'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Number': 'Plur', 'PronType': 'Rcp'}", "None" ]
[ "6", "3", "6", "5", "3", "0", "8", "6", "13", "13", "12", "10", "6", "15", "6", "6" ]
[ "cc", "case", "obl", "case", "nmod", "root", "det", "nsubj:pass", "case", "det", "cc", "conj", "obl", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003158-03-01
Mange historier
[ "Mange", "historier" ]
[ "mange", "historie" ]
[ 0, 7 ]
[ "None", "None" ]
[ "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}" ]
[ "2", "0" ]
[ "amod", "root" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003158-04-01
Tv-produsent Earl Partridge ligger for døden.
[ "Tv-produsent", "Earl", "Partridge", "ligger", "for", "døden", "." ]
[ "Tv-produsent", "Earl", "Partridge", "ligge", "for", "død", "$." ]
[ 7, 11, 11, 15, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "4", "2", "0", "6", "4", "4" ]
[ "nmod", "nsubj", "flat:name", "root", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-04-02
Hans unge kone sliter med å forberede seg på det kommende tapet.
[ "Hans", "unge", "kone", "sliter", "med", "å", "forberede", "seg", "på", "det", "kommende", "tapet", "." ]
[ "hans", "ung", "kone", "slite", "med", "å", "forberede", "seg", "på", "det", "komme", "tape", "$." ]
[ 5, 0, 7, 15, 1, 9, 15, 10, 1, 5, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "4", "0", "7", "7", "4", "7", "12", "12", "12", "7", "4" ]
[ "nmod", "amod", "nsubj", "root", "mark", "mark", "advcl", "obj", "case", "det", "amod", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-04-03
Hans sønn, Frank Mackey, har ikke sett faren på 20 år, men hjelpepleieren Phil forsøker å føre dem sammen igjen.
[ "Hans", "sønn", ",", "Frank", "Mackey", ",", "har", "ikke", "sett", "faren", "på", "20", "år", ",", "men", "hjelpepleieren", "Phil", "forsøker", "å", "føre", "dem", "sammen", "igjen", "." ]
[ "hans", "sønn", "$,", "Frank", "Mackey", "$,", "ha", "ikke", "se", "far", "på", "20", "år", "$,", "men", "hjelpepleier", "Phil", "forsøke", "å", "føre", "de", "sammen", "igjen", "$." ]
[ 5, 7, 12, 11, 11, 12, 3, 2, 15, 7, 1, 8, 7, 12, 4, 7, 11, 15, 9, 15, 10, 2, 2, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None", "None", "None" ]
[ "2", "4", "2", "9", "4", "4", "9", "9", "0", "9", "13", "13", "9", "9", "18", "17", "18", "9", "20", "18", "20", "20", "20", "9" ]
[ "nmod", "nmod", "punct", "nsubj", "flat:name", "punct", "aux", "advmod", "root", "obj", "case", "nummod", "obl", "punct", "cc", "nmod", "nsubj", "conj", "mark", "xcomp", "obj", "advmod", "advmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-04-04
Samtidig er programlederen for Earl’s mest populære gameshow kreftsyk.
[ "Samtidig", "er", "programlederen", "for", "Earl", "’", "s", "mest", "populære", "gameshow", "kreftsyk", "." ]
[ "samtidig", "være", "programleder", "for", "Earl", "’", "s.", "mye", "populær", "gameshow", "kreftsyk", "$." ]
[ 0, 3, 7, 1, 11, 12, 7, 0, 0, 15, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Sup'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "10", "10", "10", "5", "3", "5", "5", "9", "10", "0", "10", "10" ]
[ "advmod", "cop", "nsubj", "case", "nmod", "punct", "flat:name", "advmod", "nsubj", "root", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-04-05
Han forsøker å forsone seg med sin datter, men mislykkes, og tvinges til å fortelle kona hvorfor Claudia hater ham.
[ "Han", "forsøker", "å", "forsone", "seg", "med", "sin", "datter", ",", "men", "mislykkes", ",", "og", "tvinges", "til", "å", "fortelle", "kona", "hvorfor", "Claudia", "hater", "ham", "." ]
[ "han", "forsøke", "å", "forsone", "seg", "med", "sin", "datter", "$,", "men", "mislykke", "$,", "og", "tvinge", "til", "å", "fortelle", "kone", "hvorfor", "Claudia", "hate", "han", "$." ]
[ 10, 15, 9, 15, 10, 1, 5, 7, 12, 4, 15, 12, 4, 15, 1, 9, 15, 7, 2, 11, 15, 10, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Case': 'Acc', 'PronType': 'Prs', 'Reflex': 'Yes'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin', 'Voice': 'Pass'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin', 'Voice': 'Pass'}", "None", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Acc', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "4", "8", "8", "4", "2", "11", "2", "11", "14", "11", "17", "17", "14", "17", "21", "21", "17", "21", "2" ]
[ "nsubj", "root", "mark", "xcomp", "obj", "case", "nmod", "obl", "punct", "cc", "conj", "punct", "cc", "conj", "mark", "mark", "advcl", "obj", "advmod", "nsubj", "ccomp", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-04-06
Claudia møter politimannen Jim, men er livredd for kjærligheten.
[ "Claudia", "møter", "politimannen", "Jim", ",", "men", "er", "livredd", "for", "kjærligheten", "." ]
[ "Claudia", "møte", "politimann", "Jim", "$,", "men", "være", "livredd", "for", "kjærlighet", "$." ]
[ 11, 15, 7, 11, 12, 4, 3, 0, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "2", "0", "4", "2", "2", "8", "8", "2", "10", "8", "2" ]
[ "nsubj", "root", "nmod", "obj", "punct", "cc", "cop", "conj", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-04-07
Dette er bare noen deler av lappeteppet.
[ "Dette", "er", "bare", "noen", "deler", "av", "lappeteppet", "." ]
[ "dette", "være", "bare", "noen", "del", "av", "lappetepp", "$." ]
[ 10, 3, 2, 5, 7, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Ind'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "5", "5", "5", "5", "0", "7", "5", "5" ]
[ "nsubj", "cop", "advmod", "det", "root", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003158-05-01
Ulempen med filmen er at regissør og manusforfatter Paul Thomas Anderson har så mye han vil fortelle at det tar tre timer å gjøre det.
[ "Ulempen", "med", "filmen", "er", "at", "regissør", "og", "manusforfatter", "Paul", "Thomas", "Anderson", "har", "så", "mye", "han", "vil", "fortelle", "at", "det", "tar", "tre", "timer", "å", "gjøre", "det", "." ]
[ "ulempe", "med", "film", "være", "at", "regissør", "og", "manusforfatter", "Paul", "Thomas", "Anderson", "ha", "så", "mye", "han", "ville", "fortelle", "at", "det", "ta", "tre", "time", "å", "gjøre", "det", "$." ]
[ 7, 1, 7, 3, 13, 7, 4, 7, 11, 11, 11, 15, 2, 0, 10, 3, 15, 13, 10, 15, 8, 7, 9, 15, 10, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc'}", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "None" ]
[ "12", "3", "1", "12", "12", "9", "9", "9", "12", "9", "9", "0", "14", "17", "17", "17", "12", "20", "20", "17", "22", "20", "24", "20", "24", "12" ]
[ "nsubj", "case", "nmod", "cop", "mark", "nmod", "cc", "nmod", "nsubj", "flat:name", "flat:name", "root", "advmod", "advmod", "nsubj", "aux", "advcl", "mark", "expl", "xcomp", "nummod", "nsubj", "mark", "xcomp", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003158-06-01
Magnolia er ikke for den utålmodige.
[ "Magnolia", "er", "ikke", "for", "den", "utålmodige", "." ]
[ "Magnolia", "være", "ikke", "for", "den", "utålmodig", "$." ]
[ 11, 3, 2, 1, 5, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Dem'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "6", "6", "6", "6", "6", "0", "6" ]
[ "nsubj", "cop", "advmod", "case", "det", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-06-02
Og det kan virke som om den når sitt klimaks allerede etter to av timene.
[ "Og", "det", "kan", "virke", "som", "om", "den", "når", "sitt", "klimaks", "allerede", "etter", "to", "av", "timene", "." ]
[ "og", "det", "kunne", "virke", "som", "om", "den", "nå", "sin", "klimaks", "allerede", "etter", "to", "av", "ti", "$." ]
[ 4, 10, 3, 15, 1, 13, 10, 15, 5, 7, 2, 1, 8, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "None", "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "8", "8", "8", "4", "10", "8", "13", "13", "8", "15", "13", "4" ]
[ "cc", "expl", "aux", "root", "mark", "mark", "nsubj", "xcomp", "nmod", "obj", "advmod", "case", "obl", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-06-03
Men fordelen med filmen er at Anderson er en så fordømt god historieforteller at han griper fatt i oppmerksomheten din igjen, helt til filmen er ferdig.
[ "Men", "fordelen", "med", "filmen", "er", "at", "Anderson", "er", "en", "så", "fordømt", "god", "historieforteller", "at", "han", "griper", "fatt", "i", "oppmerksomheten", "din", "igjen", ",", "helt", "til", "filmen", "er", "ferdig", "." ]
[ "men", "fordel", "med", "film", "være", "at", "Anderson", "være", "en", "så", "fordømt", "god", "historieforteller", "at", "han", "gripe", "fatt", "i", "oppmerksomhet", "din", "igjen", "$,", "hel", "til", "film", "være", "ferdig", "$." ]
[ 4, 7, 1, 7, 3, 13, 11, 3, 5, 2, 0, 0, 7, 13, 10, 15, 2, 1, 7, 5, 2, 12, 0, 1, 7, 3, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "13", "13", "4", "2", "13", "13", "13", "13", "13", "11", "13", "13", "0", "16", "16", "13", "16", "19", "16", "19", "16", "16", "25", "25", "27", "27", "16", "13" ]
[ "cc", "nsubj", "case", "nmod", "cop", "mark", "nsubj", "cop", "det", "advmod", "amod", "amod", "root", "mark", "nsubj", "csubj", "advmod", "case", "obl", "nmod", "advmod", "punct", "advmod", "case", "nsubj", "cop", "conj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003158-07-01
Sterk film
[ "Sterk", "film" ]
[ "sterk", "film" ]
[ 0, 7 ]
[ "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}" ]
[ "2", "0" ]
[ "amod", "root" ]
[ "None", "None" ]
[ "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003158-08-01
Anderson har fått glimrende prestasjoner ut fra hver enkelt av de nesten 30 hovedpersonene vi stifter bekjentskap med i filmen.
[ "Anderson", "har", "fått", "glimrende", "prestasjoner", "ut", "fra", "hver", "enkelt", "av", "de", "nesten", "30", "hovedpersonene", "vi", "stifter", "bekjentskap", "med", "i", "filmen", "." ]
[ "Anderson", "ha", "få", "glimrende", "prestasjon", "ut", "fra", "hver", "enkelt", "av", "de", "nesten", "30", "hovedperson", "vi", "stifte", "bekjentskap", "med", "i", "film", "$." ]
[ 11, 3, 15, 0, 7, 1, 1, 5, 0, 1, 5, 2, 8, 7, 10, 15, 7, 1, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Tot'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'NumType': 'Card'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '1', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "5", "3", "9", "9", "9", "3", "14", "14", "13", "14", "3", "16", "14", "16", "16", "20", "16", "3" ]
[ "nsubj", "aux", "root", "amod", "obj", "case", "case", "det", "advmod", "case", "det", "advmod", "nummod", "obl", "nsubj", "acl:relcl", "obj", "compound:prt", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-08-02
Tom Cruise imponerer i sin beste rolle siden Født fjerde juli, som tøff damenedlegger med en smertefull hemmelighet.
[ "Tom", "Cruise", "imponerer", "i", "sin", "beste", "rolle", "siden", "Født", "fjerde", "juli", ",", "som", "tøff", "damenedlegger", "med", "en", "smertefull", "hemmelighet", "." ]
[ "Tom", "Cruise", "imponere", "i", "sin", "god", "rolle", "siden", "Født", "fjerde", "juli", "$,", "som", "tøff", "damenedlegger", "med", "en", "smertefull", "hemmelighet", "$." ]
[ 11, 11, 15, 1, 5, 0, 7, 1, 11, 0, 7, 12, 1, 7, 15, 1, 5, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Sup'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "1", "0", "7", "7", "7", "3", "9", "3", "11", "15", "11", "14", "15", "3", "19", "19", "19", "15", "15" ]
[ "nsubj", "flat:name", "root", "case", "nmod", "amod", "obl", "case", "obl", "amod", "obl", "punct", "mark", "acl", "conj", "case", "det", "amod", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-08-03
Jason Robards er sterk i rollen som svak mann full av anger på dødsleie.
[ "Jason", "Robards", "er", "sterk", "i", "rollen", "som", "svak", "mann", "full", "av", "anger", "på", "dødsleie", "." ]
[ "Jason", "Robard", "være", "sterk", "i", "rolle", "som", "svak", "mann", "full", "av", "ang", "på", "dødsleie", "$." ]
[ 11, 11, 3, 0, 1, 7, 1, 0, 7, 0, 1, 7, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Case': 'Gen', 'Gender': 'Masc'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "None" ]
[ "4", "1", "4", "0", "6", "4", "9", "9", "6", "9", "12", "10", "14", "6", "4" ]
[ "nsubj", "flat:name", "cop", "root", "case", "obl", "case", "amod", "nmod", "amod", "case", "obl", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-08-04
Best er Melora Walters, som incestrammet jente med en kjærlighetslengsel hun blir redd for, når den banker på døra.
[ "Best", "er", "Melora", "Walters", ",", "som", "incestrammet", "jente", "med", "en", "kjærlighetslengsel", "hun", "blir", "redd", "for", ",", "når", "den", "banker", "på", "døra", "." ]
[ "god", "være", "Melora", "Walters", "$,", "som", "incestramme", "jente", "med", "en", "kjærlighetslengsel", "hun", "bli", "redd", "for", "$,", "når", "den", "banke", "på", "dør", "$." ]
[ 0, 3, 11, 11, 12, 10, 15, 7, 1, 5, 7, 10, 15, 0, 1, 12, 13, 10, 15, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Sup'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "None", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Gender': 'Fem,Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "0", "1", "1", "3", "3", "7", "3", "7", "11", "11", "8", "13", "11", "13", "14", "13", "19", "19", "13", "21", "19", "1" ]
[ "root", "cop", "nsubj", "flat:name", "punct", "nsubj", "acl:relcl", "obj", "case", "det", "nmod", "nsubj", "acl:relcl", "xcomp", "case", "punct", "mark", "nsubj", "advcl", "case", "obl", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003158-09-01
Ikke alle historiene i Magnolia er like interessante.
[ "Ikke", "alle", "historiene", "i", "Magnolia", "er", "like", "interessante", "." ]
[ "ikke", "all", "historie", "i", "Magnolia", "være", "like", "interessant", "$." ]
[ 2, 5, 7, 1, 11, 3, 2, 0, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Tot'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Degree': 'Pos', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "2", "3", "8", "5", "3", "8", "8", "0", "8" ]
[ "advmod", "det", "nsubj", "case", "nmod", "cop", "advmod", "root", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-09-02
Men kombinert med de andre, utgjør de en helhet som resulterer i en sterk og engasjerende film, til tross for lengden.
[ "Men", "kombinert", "med", "de", "andre", ",", "utgjør", "de", "en", "helhet", "som", "resulterer", "i", "en", "sterk", "og", "engasjerende", "film", ",", "til", "tross", "for", "lengden", "." ]
[ "men", "kombinere", "med", "de", "annen", "$,", "utgjøre", "de", "en", "helhet", "som", "resultere", "i", "en", "sterk", "og", "engasjerende", "film", "$,", "til", "tross", "for", "lengde", "$." ]
[ 4, 0, 1, 5, 5, 12, 15, 10, 5, 7, 10, 15, 1, 5, 0, 4, 0, 7, 12, 1, 1, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Definite': 'Ind', 'Number': 'Sing', 'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "{'Number': 'Plur', 'PronType': 'Dem'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Case': 'Nom', 'Number': 'Plur', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "7", "7", "5", "5", "2", "2", "0", "7", "10", "7", "12", "10", "18", "18", "18", "17", "15", "12", "18", "23", "23", "23", "18", "7" ]
[ "cc", "advcl", "case", "det", "obl", "punct", "root", "nsubj", "det", "obj", "nsubj", "acl:relcl", "case", "det", "amod", "cc", "conj", "obl", "punct", "case", "case", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
003158-10-01
Paul Thomas Anderson skrev manuset under inspirasjon fra Aimee Manns melodier og tekster, og hennes låter er på vellykket vis integrert som en viktig del av filmen.
[ "Paul", "Thomas", "Anderson", "skrev", "manuset", "under", "inspirasjon", "fra", "Aimee", "Manns", "melodier", "og", "tekster", ",", "og", "hennes", "låter", "er", "på", "vellykket", "vis", "integrert", "som", "en", "viktig", "del", "av", "filmen", "." ]
[ "Paul", "Thomas", "Anderson", "skrive", "manus", "under", "inspirasjon", "fra", "Aimee", "mann", "melodi", "og", "tekst", "$,", "og", "hennes", "låt", "være", "på", "vellykket", "vis", "integrere", "som", "en", "viktig", "del", "av", "film", "$." ]
[ 11, 11, 11, 15, 7, 1, 7, 1, 11, 11, 7, 4, 7, 12, 4, 5, 7, 3, 1, 0, 7, 15, 1, 5, 0, 7, 1, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Masc'}", "{'Gender': 'Masc'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Case': 'Gen'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Fem', 'Number': 'Plur'}", "None", "None", "{'Number': 'Plur', 'Poss': 'Yes', 'PronType': 'Prs'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'VerbForm': 'Part'}", "None", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "4", "1", "1", "0", "4", "7", "4", "11", "11", "9", "7", "13", "11", "11", "17", "17", "11", "22", "21", "21", "22", "4", "26", "26", "26", "22", "28", "26", "4" ]
[ "nsubj", "flat:name", "flat:name", "root", "obj", "case", "obl", "case", "nmod", "flat:name", "nmod", "cc", "conj", "punct", "cc", "nmod", "conj", "aux", "case", "amod", "obl", "xcomp", "mark", "det", "amod", "xcomp", "case", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-10-02
Det var en tabbe av Oscar-akademiet å gi en Oscar til Phil Collins i stedet for Aimee for beste sang.
[ "Det", "var", "en", "tabbe", "av", "Oscar-akademiet", "å", "gi", "en", "Oscar", "til", "Phil", "Collins", "i", "stedet", "for", "Aimee", "for", "beste", "sang", "." ]
[ "det", "være", "en", "tabbe", "av", "Oscar-akademi", "å", "gi", "en", "Oscar", "til", "Phil", "Collins", "i", "sted", "for", "Aimee", "for", "god", "sang", "$." ]
[ 10, 3, 5, 7, 1, 7, 9, 15, 5, 7, 1, 11, 11, 1, 7, 1, 11, 1, 0, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Sup'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "4", "4", "4", "0", "6", "4", "8", "4", "10", "8", "12", "8", "12", "15", "8", "17", "15", "20", "20", "15", "4" ]
[ "nsubj", "cop", "det", "root", "case", "nmod", "mark", "csubj", "det", "obj", "case", "obl", "flat:name", "case", "obl", "case", "nmod", "case", "amod", "nmod", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
003158-10-03
Og det var en tabbe å overse Magnolia i kategorien ”beste film” til fordel for eksempel Siderhusreglene
[ "Og", "det", "var", "en", "tabbe", "å", "overse", "Magnolia", "i", "kategorien", "”", "beste", "film", "”", "til", "fordel", "for", "eksempel", "Siderhusreglene" ]
[ "og", "det", "være", "en", "tabbe", "å", "overse", "Magnolia", "i", "kategori", "$\"", "god", "film", "$\"", "til", "fordel", "for", "eksempel", "Siderhusregl" ]
[ 4, 10, 3, 5, 7, 9, 15, 11, 1, 7, 12, 0, 7, 12, 1, 7, 1, 7, 7 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Past', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'VerbForm': 'Inf'}", "None", "None", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Def', 'Degree': 'Sup'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'Definite': 'Def', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}" ]
[ "5", "5", "5", "5", "0", "7", "5", "7", "10", "13", "10", "13", "7", "13", "16", "19", "18", "19", "13" ]
[ "cc", "expl", "cop", "det", "root", "mark", "csubj", "obj", "case", "obl", "punct", "amod", "obl", "punct", "case", "nmod", "case", "nmod", "appos" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpacesAfter': '\\\\n'}" ]
500607-01-01
Thumbsucker
[ "Thumbsucker" ]
[ "Thumbsucker" ]
[ 15 ]
[ "None" ]
[ "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}" ]
[ "0" ]
[ "root" ]
[ "None" ]
[ "{'SpacesAfter': '\\\\n\\\\n'}" ]
500607-02-01
Han er flink men har ikke venner.
[ "Han", "er", "flink", "men", "har", "ikke", "venner", "." ]
[ "han", "være", "flink", "men", "ha", "ikke", "venner", "$." ]
[ 10, 3, 0, 4, 15, 2, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Definite': 'Ind', 'Degree': 'Pos', 'Number': 'Sing'}", "None", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'Polarity': 'Neg'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Plur'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "5", "3", "5", "5", "3" ]
[ "nsubj", "cop", "root", "cc", "conj", "advmod", "obj", "punct" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "{'SpaceAfter': 'No'}", "None" ]
500607-02-02
Han er med i et team som heter delta team.
[ "Han", "er", "med", "i", "et", "team", "som", "heter", "delta", "team", "." ]
[ "han", "være", "med", "i", "en", "team", "som", "hete", "delta", "team", "$." ]
[ 10, 3, 1, 1, 5, 7, 10, 15, 15, 7, 12 ]
[ "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None", "None" ]
[ "{'Animacy': 'Hum', 'Case': 'Nom', 'Gender': 'Masc', 'Number': 'Sing', 'Person': '3', 'PronType': 'Prs'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "None", "None", "{'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing', 'PronType': 'Art'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "{'PronType': 'Rel'}", "{'Mood': 'Ind', 'Tense': 'Pres', 'VerbForm': 'Fin'}", "{'VerbForm': 'Inf'}", "{'Definite': 'Ind', 'Gender': 'Neut', 'Number': 'Sing'}", "None" ]
[ "3", "3", "0", "6", "6", "3", "8", "6", "8", "9", "3" ]