Dataset Preview
681 kB
Viewer
id (string)title (string)context (string)question (string)answers (sequence)
"c370661d-53de-4862-a363-ffc9606fe154"
"אהרון רוזנפלד (איש עסקים)"
"בתחילה עסקה חברתו מכל הבא ליד אך עם הגברת הבנייה בשנות ה-20 יצר רוזנפלד קשרים בבלגיה, ייבא משם חומרי בניין (בעיקר זכוכית) וייצג את חברת הספנות הבלגית שהביאה את החומרים הללו. כך עגנה ב-1923 בחיפה האונייה הבלגית הראשונה. רוזנפלד היה גם סוכנן של חברות ספנות ואוניות אמריקאיות. בשל פיתוח יחסי העסקים עם בלגיה התמנה ב-1929 לסגן-קונסול וב-1934 לקונסול בלגיה וליבריה בחיפה. ב-1932 קיבל מאלברט הראשון מלך בלגיה את אות הכבוד של אביר מסדר הכתר הבלגי . רוזנפלד השתתף בהקמתם של המרכז המסחרי הישן והחדש בעיר התחתית, והיה ממקימי "בנק בעלי הבתים בע"מ" ב-15 ביולי 1931. רוזנפלד היה חבר בארגונים חברתיים ועסקיים שונים, ובין השאר היה נשיא הבונים החופשיים, חבר ועדת הנמל בלשכת המסחר והתעשייה העברית ולשכת הספנות החיפאית (מ"מ נשיא לשכת הספנות באמצע שנות ה-60) ואזרח כבוד של חיפה."
"במה בתחילת דרכה עסקה חברתו של אהרון רוזנפלד?"
{ "text": [ "מכל הבא ליד " ], "answer_start": [ 18 ] }
"28e9e651-0e68-4de3-abe6-9ca7903e6666"
"אהרון רוזנפלד (איש עסקים)"
"בתחילה עסקה חברתו מכל הבא ליד אך עם הגברת הבנייה בשנות ה-20 יצר רוזנפלד קשרים בבלגיה, ייבא משם חומרי בניין (בעיקר זכוכית) וייצג את חברת הספנות הבלגית שהביאה את החומרים הללו. כך עגנה ב-1923 בחיפה האונייה הבלגית הראשונה. רוזנפלד היה גם סוכנן של חברות ספנות ואוניות אמריקאיות. בשל פיתוח יחסי העסקים עם בלגיה התמנה ב-1929 לסגן-קונסול וב-1934 לקונסול בלגיה וליבריה בחיפה. ב-1932 קיבל מאלברט הראשון מלך בלגיה את אות הכבוד של אביר מסדר הכתר הבלגי . רוזנפלד השתתף בהקמתם של המרכז המסחרי הישן והחדש בעיר התחתית, והיה ממקימי "בנק בעלי הבתים בע"מ" ב-15 ביולי 1931. רוזנפלד היה חבר בארגונים חברתיים ועסקיים שונים, ובין השאר היה נשיא הבונים החופשיים, חבר ועדת הנמל בלשכת המסחר והתעשייה העברית ולשכת הספנות החיפאית (מ"מ נשיא לשכת הספנות באמצע שנות ה-60) ואזרח כבוד של חיפה."
"מה אירע בחיפה לראשונה בשנת 1923?"
{ "text": [ "עגנה ב-1923 בחיפה האונייה הבלגית הראשונה" ], "answer_start": [ 177 ] }
"220907ff-33ec-467c-abbb-01a7ed5ad350"
"אהרון רוזנפלד (איש עסקים)"
"בתחילה עסקה חברתו מכל הבא ליד אך עם הגברת הבנייה בשנות ה-20 יצר רוזנפלד קשרים בבלגיה, ייבא משם חומרי בניין (בעיקר זכוכית) וייצג את חברת הספנות הבלגית שהביאה את החומרים הללו. כך עגנה ב-1923 בחיפה האונייה הבלגית הראשונה. רוזנפלד היה גם סוכנן של חברות ספנות ואוניות אמריקאיות. בשל פיתוח יחסי העסקים עם בלגיה התמנה ב-1929 לסגן-קונסול וב-1934 לקונסול בלגיה וליבריה בחיפה. ב-1932 קיבל מאלברט הראשון מלך בלגיה את אות הכבוד של אביר מסדר הכתר הבלגי . רוזנפלד השתתף בהקמתם של המרכז המסחרי הישן והחדש בעיר התחתית, והיה ממקימי "בנק בעלי הבתים בע"מ" ב-15 ביולי 1931. רוזנפלד היה חבר בארגונים חברתיים ועסקיים שונים, ובין השאר היה נשיא הבונים החופשיים, חבר ועדת הנמל בלשכת המסחר והתעשייה העברית ולשכת הספנות החיפאית (מ"מ נשיא לשכת הספנות באמצע שנות ה-60) ואזרח כבוד של חיפה."
"בהקמת אלו מבנים השתתף רוזנפלד?"
{ "text": [ "המסחרי הישן והחדש בעיר התחתית," ], "answer_start": [ 472 ] }
"68b0507f-df5a-43e3-a4bb-ec896568f213"
"אהרון רוזנפלד (איש עסקים)"
"ב-1933 הקים, עם אשתו אולגה (בת חנה וד"ר צבי ברדש מצפת), את ביתו בשכונת בת גלים לאחר שהרס את ביתו הקודם באותו מקום שנבנה ב-1924. את התכנון הפקיד בידי משרד אור-אל זוהר; הבית תוכנן כך שהקומה העליונה שימשה למגורי המשפחה וקומה שלמה הוקדשה לחדרי אירוח מרהיבים שכללו חדר ביליארד, חדר אוכל גדול ועוד. על פי עדות בנו, חלק זה של הבית היה פעיל מאוד בשל קשריו החברתיים והעסקיים הענפים של רוזנפלד. חלק מקירות הבית נבנו מלבנות זכוכית (שכאמור יובאו על ידו) ונבנתה מרפסת שממנה נשקפו הים, בריכת השחייה האולימפית של בת גלים ובניין הקזינו, שאת האחרונים בנה קרוב משפחתו משה בונשטיין. רוזנפלד תרם את ביתו למען הקהילה בתמורה לכך ששם הרחוב שבו ניצב הבית יוסב להנצחתו וכך "קוצץ" רציף פנחס מרגולין וכיום ניצב הבית ברציף אהרן. הבית הוכרז לשימור על ידי עיריית חיפה וכיום הוא בשימוש האגודה למלחמה בסרטן. רוזנפלד נקבר במושבת ילדותו, זכרון יעקב."
"מי הייתה אשתו של אהרון ?"
{ "text": [ " אולגה" ], "answer_start": [ 20 ] }
"5dbb2b81-d9f0-48bc-b010-1312c583f621"
"אהרון רוזנפלד (איש עסקים)"
"ב-1933 הקים, עם אשתו אולגה (בת חנה וד"ר צבי ברדש מצפת), את ביתו בשכונת בת גלים לאחר שהרס את ביתו הקודם באותו מקום שנבנה ב-1924. את התכנון הפקיד בידי משרד אור-אל זוהר; הבית תוכנן כך שהקומה העליונה שימשה למגורי המשפחה וקומה שלמה הוקדשה לחדרי אירוח מרהיבים שכללו חדר ביליארד, חדר אוכל גדול ועוד. על פי עדות בנו, חלק זה של הבית היה פעיל מאוד בשל קשריו החברתיים והעסקיים הענפים של רוזנפלד. חלק מקירות הבית נבנו מלבנות זכוכית (שכאמור יובאו על ידו) ונבנתה מרפסת שממנה נשקפו הים, בריכת השחייה האולימפית של בת גלים ובניין הקזינו, שאת האחרונים בנה קרוב משפחתו משה בונשטיין. רוזנפלד תרם את ביתו למען הקהילה בתמורה לכך ששם הרחוב שבו ניצב הבית יוסב להנצחתו וכך "קוצץ" רציף פנחס מרגולין וכיום ניצב הבית ברציף אהרן. הבית הוכרז לשימור על ידי עיריית חיפה וכיום הוא בשימוש האגודה למלחמה בסרטן. רוזנפלד נקבר במושבת ילדותו, זכרון יעקב."
"מה הקים רוזנפלד יחד עם אשתו ?"
{ "text": [ "את ביתו" ], "answer_start": [ 56 ] }
"d952bf30-b097-4bc6-8cdc-881e4097a72b"
"אהרון רוזנפלד (איש עסקים)"
"ב-1933 הקים, עם אשתו אולגה (בת חנה וד"ר צבי ברדש מצפת), את ביתו בשכונת בת גלים לאחר שהרס את ביתו הקודם באותו מקום שנבנה ב-1924. את התכנון הפקיד בידי משרד אור-אל זוהר; הבית תוכנן כך שהקומה העליונה שימשה למגורי המשפחה וקומה שלמה הוקדשה לחדרי אירוח מרהיבים שכללו חדר ביליארד, חדר אוכל גדול ועוד. על פי עדות בנו, חלק זה של הבית היה פעיל מאוד בשל קשריו החברתיים והעסקיים הענפים של רוזנפלד. חלק מקירות הבית נבנו מלבנות זכוכית (שכאמור יובאו על ידו) ונבנתה מרפסת שממנה נשקפו הים, בריכת השחייה האולימפית של בת גלים ובניין הקזינו, שאת האחרונים בנה קרוב משפחתו משה בונשטיין. רוזנפלד תרם את ביתו למען הקהילה בתמורה לכך ששם הרחוב שבו ניצב הבית יוסב להנצחתו וכך "קוצץ" רציף פנחס מרגולין וכיום ניצב הבית ברציף אהרן. הבית הוכרז לשימור על ידי עיריית חיפה וכיום הוא בשימוש האגודה למלחמה בסרטן. רוזנפלד נקבר במושבת ילדותו, זכרון יעקב."
"היכן גר רוזנפלד משנת 1924?"
{ "text": [ "בשכונת בת גלים" ], "answer_start": [ 64 ] }
"83520e18-2018-4ec6-9f35-713121839327"
"לארס בנדר"
"בנדר החל בקריירת הבוגרים שלו בקבוצת מינכן 1860, בשנת 2006, לאחר שעבר לפני כן במחלקות הנוער של קבוצות קטנות יותר - TSV בראננבורג ואונטראכינג. כבר בעונתו הראשונה, זכה בתואר "גביע פריץ וולטר", לפני כישרונות צעירים נוספים כמו מרקו מרין מבורוסיה מנשנגלדבך ואחיו התאום סוון. אחרי שלוש עונות במינכן 1860, חתם ב-18 באוגוסט 2009, על חוזה לשלוש שנים בלברקוזן. בעונתו הראשונה בבונדסליגה כבש את שערו הראשון והיחיד לעונה, במשחק נגד איינטרכט פרנקפורט. בעונתו השנייה במועדון, 2010-2011, הציפיות מלארס היו שיהיה שחקן מחליף לקישור הקבוצה, לאחר שלברקוזן צירפה את הקשר הוותיק והמנוסה מיכאל באלאק. אמנם, עם התקדמותה של העונה, לארס הציג יכולת מרשימה מעל המצופה במשחקים בהם שותף, מה שהקנה לו בהמשך את הכרטיס להרכב הפותח של המועדון."
"באיזה תואר זכה בעונתו הראשונה?"
{ "text": [ "גביע פריץ וולטר" ], "answer_start": [ 172 ] }
"b974373c-fb03-4c24-a140-7d0c06381caa"
"לארס בנדר"
"בנדר החל בקריירת הבוגרים שלו בקבוצת מינכן 1860, בשנת 2006, לאחר שעבר לפני כן במחלקות הנוער של קבוצות קטנות יותר - TSV בראננבורג ואונטראכינג. כבר בעונתו הראשונה, זכה בתואר "גביע פריץ וולטר", לפני כישרונות צעירים נוספים כמו מרקו מרין מבורוסיה מנשנגלדבך ואחיו התאום סוון. אחרי שלוש עונות במינכן 1860, חתם ב-18 באוגוסט 2009, על חוזה לשלוש שנים בלברקוזן. בעונתו הראשונה בבונדסליגה כבש את שערו הראשון והיחיד לעונה, במשחק נגד איינטרכט פרנקפורט. בעונתו השנייה במועדון, 2010-2011, הציפיות מלארס היו שיהיה שחקן מחליף לקישור הקבוצה, לאחר שלברקוזן צירפה את הקשר הוותיק והמנוסה מיכאל באלאק. אמנם, עם התקדמותה של העונה, לארס הציג יכולת מרשימה מעל המצופה במשחקים בהם שותף, מה שהקנה לו בהמשך את הכרטיס להרכב הפותח של המועדון."
"מיהו הקשר שצירפה לברקוזן?"
{ "text": [ "מיכאל באלאק" ], "answer_start": [ 565 ] }
"af866e84-6feb-4084-842a-a2190395b114"
"לארס בנדר"
"בנדר החל בקריירת הבוגרים שלו בקבוצת מינכן 1860, בשנת 2006, לאחר שעבר לפני כן במחלקות הנוער של קבוצות קטנות יותר - TSV בראננבורג ואונטראכינג. כבר בעונתו הראשונה, זכה בתואר "גביע פריץ וולטר", לפני כישרונות צעירים נוספים כמו מרקו מרין מבורוסיה מנשנגלדבך ואחיו התאום סוון. אחרי שלוש עונות במינכן 1860, חתם ב-18 באוגוסט 2009, על חוזה לשלוש שנים בלברקוזן. בעונתו הראשונה בבונדסליגה כבש את שערו הראשון והיחיד לעונה, במשחק נגד איינטרכט פרנקפורט. בעונתו השנייה במועדון, 2010-2011, הציפיות מלארס היו שיהיה שחקן מחליף לקישור הקבוצה, לאחר שלברקוזן צירפה את הקשר הוותיק והמנוסה מיכאל באלאק. אמנם, עם התקדמותה של העונה, לארס הציג יכולת מרשימה מעל המצופה במשחקים בהם שותף, מה שהקנה לו בהמשך את הכרטיס להרכב הפותח של המועדון."
"היכן התחיל את הקריירה שלו?"
{ "text": [ "בקבוצת מינכן" ], "answer_start": [ 29 ] }
"988e47c2-261c-4ec8-ab08-cb008e393b66"
"לארס בנדר"
"לארס שיחק בכל נבחרות גרמניה הצעירות במהלך השנים, ואף היה שותף לזכייה של נבחרת גרמניה עד גיל 19 באליפות אירופה לגילאים הללו. הוא היה הזימון הראשון מאותו הסגל הצעיר, לנבחרת הגרמנית הבכירה. בספטמבר 2011, הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת, לאחר שנכנס כמחליף במקום עמיתו לקבוצה סימון רולפס, במהלך משחק הידידות נגד פולין שהסתיים בתיקו 2-2. בנדר זומן לסגל נבחרת גרמניה לטורניר הגמר של יורו 2012 בפולין ובאוקראינה. בשני המשחקים הראשונים של הטורניר בשלב הבתים, נכנס כמחליף בדקות האחרונות, בניצחונות 0–1 נגד פורטוגל ו-1–2 נגד הולנד. במשחק השלישי והאחרון של השלב, פתח בנדר בהרכב הנבחרת במקומו של ג'רום בואטנג המורחק, ואף כבש את שער הניצחון של גרמניה בניצחון 1–2 נגד דנמרק."
"כיצד הסתיים משחק הידידות נגד פולין?"
{ "text": [ "תיקו 2-2" ], "answer_start": [ 325 ] }
"b0faea7b-ce20-466f-89d2-a029620e0891"
"לארס בנדר"
"לארס שיחק בכל נבחרות גרמניה הצעירות במהלך השנים, ואף היה שותף לזכייה של נבחרת גרמניה עד גיל 19 באליפות אירופה לגילאים הללו. הוא היה הזימון הראשון מאותו הסגל הצעיר, לנבחרת הגרמנית הבכירה. בספטמבר 2011, הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת, לאחר שנכנס כמחליף במקום עמיתו לקבוצה סימון רולפס, במהלך משחק הידידות נגד פולין שהסתיים בתיקו 2-2. בנדר זומן לסגל נבחרת גרמניה לטורניר הגמר של יורו 2012 בפולין ובאוקראינה. בשני המשחקים הראשונים של הטורניר בשלב הבתים, נכנס כמחליף בדקות האחרונות, בניצחונות 0–1 נגד פורטוגל ו-1–2 נגד הולנד. במשחק השלישי והאחרון של השלב, פתח בנדר בהרכב הנבחרת במקומו של ג'רום בואטנג המורחק, ואף כבש את שער הניצחון של גרמניה בניצחון 1–2 נגד דנמרק."
"את מי החליף במשחק השלישי?"
{ "text": [ "ג'רום בואטנג" ], "answer_start": [ 586 ] }
"a2b46a1d-0697-479a-b2cc-3f386d988941"
"לארס בנדר"
"לארס שיחק בכל נבחרות גרמניה הצעירות במהלך השנים, ואף היה שותף לזכייה של נבחרת גרמניה עד גיל 19 באליפות אירופה לגילאים הללו. הוא היה הזימון הראשון מאותו הסגל הצעיר, לנבחרת הגרמנית הבכירה. בספטמבר 2011, הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת, לאחר שנכנס כמחליף במקום עמיתו לקבוצה סימון רולפס, במהלך משחק הידידות נגד פולין שהסתיים בתיקו 2-2. בנדר זומן לסגל נבחרת גרמניה לטורניר הגמר של יורו 2012 בפולין ובאוקראינה. בשני המשחקים הראשונים של הטורניר בשלב הבתים, נכנס כמחליף בדקות האחרונות, בניצחונות 0–1 נגד פורטוגל ו-1–2 נגד הולנד. במשחק השלישי והאחרון של השלב, פתח בנדר בהרכב הנבחרת במקומו של ג'רום בואטנג המורחק, ואף כבש את שער הניצחון של גרמניה בניצחון 1–2 נגד דנמרק."
"לאיזה טורניר זומן לסגל נבחרת גרמניה?"
{ "text": [ "הגמר של יורו 2012 בפולין ובאוקראינה." ], "answer_start": [ 371 ] }
"21b3c218-00bd-4268-a135-11a28ef8cbf9"
"ולדימיר גלפנד"
"ולדימיר עצמו עבר לייסנטוקי ועבד שם בעבודות תיקונים עד אפריל 1942 אז הגיע ללשכת גיוס וגויס ב-6 במאי. למד בבית ספר לתותחנים באזור מייקופ, קיבל דרגת סמל ועם התקרבות הוורמאכט לאזור השתתף בקרבות בחזית חארקוב הדרומית. בעקבות הנסיגה של כוחות הצבא האדום ביולי 1942 יחידתו כותרה וחוסלה באזור רוסטוב על הדון. הוא הצליח לצאת מן הכיתור ונלחם עם יחידה אחרת ליד סטאלינגרד כסגן מפקד מחלקה בנושאים פוליטיים. באותו הזמן הצטרף למפלגה הקומוניסטית. לאחר שנפצע בידו בדצמבר אותה השנה, התאשפז בבית חולים צבאי באזור סאראטוב ממנו שוחרר בפברואר 1943 ונשלח לבית ספר רובאי של קצינים באזור רוסטוב על הדון מייד עם שחרורו."
"באיזה קרבות נשלח ולדימיר להשתתף בתחילת שירותו?"
{ "text": [ "בקרבות בחזית חארקוב הדרומית" ], "answer_start": [ 183 ] }
"035f90e3-f67d-4ece-8327-7085813555e2"
"סקנדרבג"
"עוד במהלך שירותו בשם האימפריה העות'מאנית, ניהל בחשאי מגעים עם אויביה: רפובליקת רגוזה, הרפובליקה של ונציה, לסלו החמישי, מלך הונגריה, ואלפונסו החמישי, מלך אראגון. ב-28 בנובמבר 1443, תוך כדי קרב בניש נגד ההונגרים (בפיקודו של יאנוש הוניאדי), פתח סקנדרבג במרד. הוא ערק לצד ההונגרי יחד עם 300 אלבנים ששירתו בצבא העות'מאני. לאחר מסע ארוך לאלבניה כבש את קרויה (לאחר שזייף מכתב מן הסולטאן אשר סייע לו להיכנס לעיר). אחרי שכבש את טירת קרויה התנער מנאמנותו לנביא מוחמד ולסולטאן הטורקי, והכריז כי הוא נוקם בשם משפחתו ועמו. על התורן תלה דגל, שיהפוך אחר-כך לדגל אלבניה ועל פי הדיווחים קרא: "זה לא היה אני שהביא לכם את החופש, מצאתי אותו פה, ביניכם". סקנדרבג יצר ברית עם לאומן אלבני אחר, גיירגי אריאניטה (Gjergj Arianit Komneni), ונישא לבתו, ארדרוניקה (Marina Donika Arianiti). משלב זה ואילך לחם בראש כוח לא גדול (כ-20,000 לוחמים) נגד העות'מאנים, כשהוא משתמש בעיקר בשיטות גרילה. "
"מה השם של מלך אראגון?"
{ "text": [ "אלפונסו החמישי" ], "answer_start": [ 133 ] }
"299d0bbd-e01e-468b-9cd6-15bfd2f003b8"
"סקנדרבג"
"עוד במהלך שירותו בשם האימפריה העות'מאנית, ניהל בחשאי מגעים עם אויביה: רפובליקת רגוזה, הרפובליקה של ונציה, לסלו החמישי, מלך הונגריה, ואלפונסו החמישי, מלך אראגון. ב-28 בנובמבר 1443, תוך כדי קרב בניש נגד ההונגרים (בפיקודו של יאנוש הוניאדי), פתח סקנדרבג במרד. הוא ערק לצד ההונגרי יחד עם 300 אלבנים ששירתו בצבא העות'מאני. לאחר מסע ארוך לאלבניה כבש את קרויה (לאחר שזייף מכתב מן הסולטאן אשר סייע לו להיכנס לעיר). אחרי שכבש את טירת קרויה התנער מנאמנותו לנביא מוחמד ולסולטאן הטורקי, והכריז כי הוא נוקם בשם משפחתו ועמו. על התורן תלה דגל, שיהפוך אחר-כך לדגל אלבניה ועל פי הדיווחים קרא: "זה לא היה אני שהביא לכם את החופש, מצאתי אותו פה, ביניכם". סקנדרבג יצר ברית עם לאומן אלבני אחר, גיירגי אריאניטה (Gjergj Arianit Komneni), ונישא לבתו, ארדרוניקה (Marina Donika Arianiti). משלב זה ואילך לחם בראש כוח לא גדול (כ-20,000 לוחמים) נגד העות'מאנים, כשהוא משתמש בעיקר בשיטות גרילה. "
"מתי פתח סקנדרבג במרד?"
{ "text": [ " ב-28 בנובמבר 1443" ], "answer_start": [ 160 ] }
"a5fd245c-268c-41a2-9428-2b4e86c4c1bb"
"סקנדרבג"
"עוד במהלך שירותו בשם האימפריה העות'מאנית, ניהל בחשאי מגעים עם אויביה: רפובליקת רגוזה, הרפובליקה של ונציה, לסלו החמישי, מלך הונגריה, ואלפונסו החמישי, מלך אראגון. ב-28 בנובמבר 1443, תוך כדי קרב בניש נגד ההונגרים (בפיקודו של יאנוש הוניאדי), פתח סקנדרבג במרד. הוא ערק לצד ההונגרי יחד עם 300 אלבנים ששירתו בצבא העות'מאני. לאחר מסע ארוך לאלבניה כבש את קרויה (לאחר שזייף מכתב מן הסולטאן אשר סייע לו להיכנס לעיר). אחרי שכבש את טירת קרויה התנער מנאמנותו לנביא מוחמד ולסולטאן הטורקי, והכריז כי הוא נוקם בשם משפחתו ועמו. על התורן תלה דגל, שיהפוך אחר-כך לדגל אלבניה ועל פי הדיווחים קרא: "זה לא היה אני שהביא לכם את החופש, מצאתי אותו פה, ביניכם". סקנדרבג יצר ברית עם לאומן אלבני אחר, גיירגי אריאניטה (Gjergj Arianit Komneni), ונישא לבתו, ארדרוניקה (Marina Donika Arianiti). משלב זה ואילך לחם בראש כוח לא גדול (כ-20,000 לוחמים) נגד העות'מאנים, כשהוא משתמש בעיקר בשיטות גרילה. "
"כיצד סקנדרבג נקם בטורקיה?"
{ "text": [ "על התורן תלה דגל, שיהפוך אחר-כך לדגל אלבניה" ], "answer_start": [ 510 ] }
"65e5f396-86e4-4dc0-8555-6ac4cdd8980a"
"סקנדרבג"
"עוד במהלך שירותו בשם האימפריה העות'מאנית, ניהל בחשאי מגעים עם אויביה: רפובליקת רגוזה, הרפובליקה של ונציה, לסלו החמישי, מלך הונגריה, ואלפונסו החמישי, מלך אראגון. ב-28 בנובמבר 1443, תוך כדי קרב בניש נגד ההונגרים (בפיקודו של יאנוש הוניאדי), פתח סקנדרבג במרד. הוא ערק לצד ההונגרי יחד עם 300 אלבנים ששירתו בצבא העות'מאני. לאחר מסע ארוך לאלבניה כבש את קרויה (לאחר שזייף מכתב מן הסולטאן אשר סייע לו להיכנס לעיר). אחרי שכבש את טירת קרויה התנער מנאמנותו לנביא מוחמד ולסולטאן הטורקי, והכריז כי הוא נוקם בשם משפחתו ועמו. על התורן תלה דגל, שיהפוך אחר-כך לדגל אלבניה ועל פי הדיווחים קרא: "זה לא היה אני שהביא לכם את החופש, מצאתי אותו פה, ביניכם". סקנדרבג יצר ברית עם לאומן אלבני אחר, גיירגי אריאניטה (Gjergj Arianit Komneni), ונישא לבתו, ארדרוניקה (Marina Donika Arianiti). משלב זה ואילך לחם בראש כוח לא גדול (כ-20,000 לוחמים) נגד העות'מאנים, כשהוא משתמש בעיקר בשיטות גרילה. "
"כמה לוחמים היו נגד העות'מאנים?"
{ "text": [ "כ-20,000 לוחמים" ], "answer_start": [ 797 ] }
"50ec4d24-a79d-4ec4-9d8e-e0a33c73f56a"
"סקנדרבג"
"בשנת 1466 תקף הסולטאן מהמט השני את אלבניה והטיל מצור על קרויה. על העיר הגנו 4,400 לוחמים, בראשות הנסיך טנוש טופיה. לאחר מספר חודשי מצור הבין מהמט השני, כמו מוראט השני, כי כיבוש קרויה בכוח אינו אפשרי. הוא שב לקונסטנטינופול והותיר אחריו כוח של 40,000 איש תחת פיקודו של בלבאן פאשא. העות'מאנים בנו טירה במרכז אלבניה, מבצר אלבאסאן, על מנת לסייע למצור. דורס הייתה אמורה להיות מטרתם הבאה של העות'מאנים, כגשר לקראת פלישה לחצי האי האפניני ("המגף האיטלקי"). סקנדרבג ניסה בחורף לגייס תמיכה בנאפולי וברומא, ללא הצלחה. חרף זאת, עם שובו תקפו כוחותיו בקרויה והמצור הוסר. מפקד הכוח העות'מאני, בלבאן באדרה, נהרג מפגיעת ארקבוס. הכישלון הצבאי דחף את מהמט השני למתקפה נוספת, ב-1467. ההרס במתקפות אלה היה קשה, וגם אם העות'מאנים לא הצליחו לכבוש את קרויה, הם הצליחו לגרום לנזק כבד ולבידודם של האלבנים. ב-1478 הצליחו העות'מאנים לכבוש את קרויה, וב-1479 יצא כוח בראשותו של הסולטאן בעצמו לכיבוש שקודרה. המרד האלבני חוסל. סקנדרבג מת ממלריה עשר שנים קודם לכן, ב-17 בינואר 1468."
"מתי תקף מהמט השני את אלבניה?"
{ "text": [ "בשנת 1466 " ], "answer_start": [ 0 ] }
"88264120-fdcd-47ad-ba64-ca96c5bb8e0e"
"סקנדרבג"
"בשנת 1466 תקף הסולטאן מהמט השני את אלבניה והטיל מצור על קרויה. על העיר הגנו 4,400 לוחמים, בראשות הנסיך טנוש טופיה. לאחר מספר חודשי מצור הבין מהמט השני, כמו מוראט השני, כי כיבוש קרויה בכוח אינו אפשרי. הוא שב לקונסטנטינופול והותיר אחריו כוח של 40,000 איש תחת פיקודו של בלבאן פאשא. העות'מאנים בנו טירה במרכז אלבניה, מבצר אלבאסאן, על מנת לסייע למצור. דורס הייתה אמורה להיות מטרתם הבאה של העות'מאנים, כגשר לקראת פלישה לחצי האי האפניני ("המגף האיטלקי"). סקנדרבג ניסה בחורף לגייס תמיכה בנאפולי וברומא, ללא הצלחה. חרף זאת, עם שובו תקפו כוחותיו בקרויה והמצור הוסר. מפקד הכוח העות'מאני, בלבאן באדרה, נהרג מפגיעת ארקבוס. הכישלון הצבאי דחף את מהמט השני למתקפה נוספת, ב-1467. ההרס במתקפות אלה היה קשה, וגם אם העות'מאנים לא הצליחו לכבוש את קרויה, הם הצליחו לגרום לנזק כבד ולבידודם של האלבנים. ב-1478 הצליחו העות'מאנים לכבוש את קרויה, וב-1479 יצא כוח בראשותו של הסולטאן בעצמו לכיבוש שקודרה. המרד האלבני חוסל. סקנדרבג מת ממלריה עשר שנים קודם לכן, ב-17 בינואר 1468."
"מה שם הנסיך של קרויה?"
{ "text": [ "טנוש טופיה" ], "answer_start": [ 103 ] }
"de1e7c14-160e-4211-a776-89d99b5908d4"
"סקנדרבג"
"בשנת 1466 תקף הסולטאן מהמט השני את אלבניה והטיל מצור על קרויה. על העיר הגנו 4,400 לוחמים, בראשות הנסיך טנוש טופיה. לאחר מספר חודשי מצור הבין מהמט השני, כמו מוראט השני, כי כיבוש קרויה בכוח אינו אפשרי. הוא שב לקונסטנטינופול והותיר אחריו כוח של 40,000 איש תחת פיקודו של בלבאן פאשא. העות'מאנים בנו טירה במרכז אלבניה, מבצר אלבאסאן, על מנת לסייע למצור. דורס הייתה אמורה להיות מטרתם הבאה של העות'מאנים, כגשר לקראת פלישה לחצי האי האפניני ("המגף האיטלקי"). סקנדרבג ניסה בחורף לגייס תמיכה בנאפולי וברומא, ללא הצלחה. חרף זאת, עם שובו תקפו כוחותיו בקרויה והמצור הוסר. מפקד הכוח העות'מאני, בלבאן באדרה, נהרג מפגיעת ארקבוס. הכישלון הצבאי דחף את מהמט השני למתקפה נוספת, ב-1467. ההרס במתקפות אלה היה קשה, וגם אם העות'מאנים לא הצליחו לכבוש את קרויה, הם הצליחו לגרום לנזק כבד ולבידודם של האלבנים. ב-1478 הצליחו העות'מאנים לכבוש את קרויה, וב-1479 יצא כוח בראשותו של הסולטאן בעצמו לכיבוש שקודרה. המרד האלבני חוסל. סקנדרבג מת ממלריה עשר שנים קודם לכן, ב-17 בינואר 1468."
"מתי נכבשה קרויה?"
{ "text": [ "ב-1478" ], "answer_start": [ 779 ] }
"a6991f19-ffd3-457e-b5a5-9e954b559824"
"חסידות פינסק-קרלין"
"אנשי הקבוצה התפלגו מחסידות קרלין-סטולין. הרקע לפילוג החל בדור הקודם לפני השואה כאשר עם פטירת האדמו"ר רבי ישראל המכונה הינוקא מסטולין שימשו בניו: רבי אברהם אלימלך כאדמו"ר בקרלין ואחיו רבי יוחנן כאדמו"ר בלוצק, כאשר צאצאי החסידים שקיבלו עליהם את מרותו של רבי אברהם אלימלך הם בעיקר הקבוצה הנקראת כיום "פינסק קרלין". רבי יוחנן היה בנו השישי של "הינוקא" והיחיד מבניו ששרד את השואה והגיע לארצות הברית, לאחר פטירתו של רבי יוחנן בלא בנים, ראו רוב חסידיו את נכדו רבי ברוך מאיר יעקב הלוי שוחט, בן בתו של רבי יוחנן, כממשיך השושלת. רבי ברוך שוחט נולד בשנת 1955, ובעת פטירת סבו רבי יוחנן היה בן שנה אחת בלבד. למרות זאת ראו בו חלק מהחסידים כמי שעתיד לנהל את החצר."
"מתי החל הרקע לפילוג הקבוצה?"
{ "text": [ "בדור הקודם לפני השואה" ], "answer_start": [ 57 ] }
"8c43942e-7221-4b8e-b233-91bf7455399a"
"חסידות פינסק-קרלין"
"אנשי הקבוצה התפלגו מחסידות קרלין-סטולין. הרקע לפילוג החל בדור הקודם לפני השואה כאשר עם פטירת האדמו"ר רבי ישראל המכונה הינוקא מסטולין שימשו בניו: רבי אברהם אלימלך כאדמו"ר בקרלין ואחיו רבי יוחנן כאדמו"ר בלוצק, כאשר צאצאי החסידים שקיבלו עליהם את מרותו של רבי אברהם אלימלך הם בעיקר הקבוצה הנקראת כיום "פינסק קרלין". רבי יוחנן היה בנו השישי של "הינוקא" והיחיד מבניו ששרד את השואה והגיע לארצות הברית, לאחר פטירתו של רבי יוחנן בלא בנים, ראו רוב חסידיו את נכדו רבי ברוך מאיר יעקב הלוי שוחט, בן בתו של רבי יוחנן, כממשיך השושלת. רבי ברוך שוחט נולד בשנת 1955, ובעת פטירת סבו רבי יוחנן היה בן שנה אחת בלבד. למרות זאת ראו בו חלק מהחסידים כמי שעתיד לנהל את החצר."
"בן כמה היה רבי ברוך שוחט כאשר סבו רבי יוחנן נפטר?"
{ "text": [ "היה בן שנה אחת בלבד" ], "answer_start": [ 574 ] }
"6b111911-50eb-4460-83b9-a62a68530802"
"חסידות פינסק-קרלין"
"אנשי הקבוצה התפלגו מחסידות קרלין-סטולין. הרקע לפילוג החל בדור הקודם לפני השואה כאשר עם פטירת האדמו"ר רבי ישראל המכונה הינוקא מסטולין שימשו בניו: רבי אברהם אלימלך כאדמו"ר בקרלין ואחיו רבי יוחנן כאדמו"ר בלוצק, כאשר צאצאי החסידים שקיבלו עליהם את מרותו של רבי אברהם אלימלך הם בעיקר הקבוצה הנקראת כיום "פינסק קרלין". רבי יוחנן היה בנו השישי של "הינוקא" והיחיד מבניו ששרד את השואה והגיע לארצות הברית, לאחר פטירתו של רבי יוחנן בלא בנים, ראו רוב חסידיו את נכדו רבי ברוך מאיר יעקב הלוי שוחט, בן בתו של רבי יוחנן, כממשיך השושלת. רבי ברוך שוחט נולד בשנת 1955, ובעת פטירת סבו רבי יוחנן היה בן שנה אחת בלבד. למרות זאת ראו בו חלק מהחסידים כמי שעתיד לנהל את החצר."
"למרות גילו הצעיר, מה ראו ברבי ברוך שוחט חלק מהחסידים?"
{ "text": [ "מי שעתיד לנהל את החצר" ], "answer_start": [ 626 ] }
"16b4586a-9b22-481f-b6b9-1aba0cfb71c4"
"חסידות פינסק-קרלין"
"בשנת תשכ"ב "זקני קרלין" - קיבלו על עצמם כאדמו"ר את רבי משה מרדכי בידרמן, האדמו"ר מלעלוב, וזאת עקב כך שהאדמו"ר מלעלוב ראה עצמו כחסיד המסור בכל ליבו לרבי אברהם אלימלך, ורבו זה מינה אותו בשעתו להיות מנהיגם של חסידי קרלין בארץ ישראל. בעקבות כך היה האדמו"ר מלעלוב מעתה לרבן של שתי חצרות, לעלוב וקרלין, (תופעה זו יחידאית בתנועת החסידות, ועליה התבטא האדמו"ר מלעלוב, כי הוא רואה לעצמו חובה לקחת עליו עול זה למען המשך עדת רבו שנעקד בשואה). יצוין כי בחירת אדמו"ר שאיננו מגזע קודמו כי אם תלמיד מובהק, אירע בעבר במספר חצרות חסידיות. גם בחסידות קרלין עצמה אירע הדבר בעבר עם מינויו של רבי שלמה מקרלין לאדמו"ר לאחר פטירת רבו רבי אהרן הגדול הראשון לאדמו"רי קרלין, וזאת על אף שלא היה ממשפחתו. רבי משה מרדכי האדמו"ר מלעלוב-קרלין נפטר בכ"ד בטבת ה'תשמ"ז."
"מתי נפטר רבי משה מרדכי האדמו״ר מלעלוב - קרלין?"
{ "text": [ "בכ\"ד בטבת ה'תשמ\"ז" ], "answer_start": [ 716 ] }
"b221e122-73aa-45e7-850a-710fd63fe10e"
"חסידות פינסק-קרלין"
"בשנת תשכ"ב "זקני קרלין" - קיבלו על עצמם כאדמו"ר את רבי משה מרדכי בידרמן, האדמו"ר מלעלוב, וזאת עקב כך שהאדמו"ר מלעלוב ראה עצמו כחסיד המסור בכל ליבו לרבי אברהם אלימלך, ורבו זה מינה אותו בשעתו להיות מנהיגם של חסידי קרלין בארץ ישראל. בעקבות כך היה האדמו"ר מלעלוב מעתה לרבן של שתי חצרות, לעלוב וקרלין, (תופעה זו יחידאית בתנועת החסידות, ועליה התבטא האדמו"ר מלעלוב, כי הוא רואה לעצמו חובה לקחת עליו עול זה למען המשך עדת רבו שנעקד בשואה). יצוין כי בחירת אדמו"ר שאיננו מגזע קודמו כי אם תלמיד מובהק, אירע בעבר במספר חצרות חסידיות. גם בחסידות קרלין עצמה אירע הדבר בעבר עם מינויו של רבי שלמה מקרלין לאדמו"ר לאחר פטירת רבו רבי אהרן הגדול הראשון לאדמו"רי קרלין, וזאת על אף שלא היה ממשפחתו. רבי משה מרדכי האדמו"ר מלעלוב-קרלין נפטר בכ"ד בטבת ה'תשמ"ז."
"באיזו שנה קיבלו על עצמם זקני קרלין את רבי משה מרדכי בידרמן כאדמו״ר?"
{ "text": [ "בשנת תשכ\"ב" ], "answer_start": [ 0 ] }
"7fe0277c-f23a-4211-914f-1863bf769fba"
"חסידות פינסק-קרלין"
"בשנת תשכ"ב "זקני קרלין" - קיבלו על עצמם כאדמו"ר את רבי משה מרדכי בידרמן, האדמו"ר מלעלוב, וזאת עקב כך שהאדמו"ר מלעלוב ראה עצמו כחסיד המסור בכל ליבו לרבי אברהם אלימלך, ורבו זה מינה אותו בשעתו להיות מנהיגם של חסידי קרלין בארץ ישראל. בעקבות כך היה האדמו"ר מלעלוב מעתה לרבן של שתי חצרות, לעלוב וקרלין, (תופעה זו יחידאית בתנועת החסידות, ועליה התבטא האדמו"ר מלעלוב, כי הוא רואה לעצמו חובה לקחת עליו עול זה למען המשך עדת רבו שנעקד בשואה). יצוין כי בחירת אדמו"ר שאיננו מגזע קודמו כי אם תלמיד מובהק, אירע בעבר במספר חצרות חסידיות. גם בחסידות קרלין עצמה אירע הדבר בעבר עם מינויו של רבי שלמה מקרלין לאדמו"ר לאחר פטירת רבו רבי אהרן הגדול הראשון לאדמו"רי קרלין, וזאת על אף שלא היה ממשפחתו. רבי משה מרדכי האדמו"ר מלעלוב-קרלין נפטר בכ"ד בטבת ה'תשמ"ז."
"מה התבטא האדמו״ר מלעלוב על כך שהוא רבן של שתי חצרות?"
{ "text": [ "כי הוא רואה לעצמו חובה לקחת עליו עול זה למען המשך עדת רבו שנעקד בשואה" ], "answer_start": [ 359 ] }
"a5d52f3b-2c63-4473-a9a9-7a37c4ddb3c5"
"הגבול בין גרמניה המערבית לגרמניה המזרחית"
"בוועידת פוטסדאם, ביולי 1945, מספר שבועות לפני תום מלחמת העולם השנייה, וכחודשיים לאחר כניעת גרמניה הנאצית, החליטו ארבע המעצמות המנצחות: ברית המועצות, בריטניה, ארצות הברית וצרפת לחלק את גרמניה לארבעה אזורי כיבוש. ההחלטה הייתה למעשה, אשרור של החלטה קודמת שקבעה חלוקה לשלושה אזורי כיבוש ושרטטה את גבולותיו של כל אחד מהם. הגבולות בין אזורי הכיבוש נקבעו לפי הגבולות שהיו בין מדינות גרמניה ב-1870, כשהאזור הסובייטי היווה כשליש מהשטחים שנשארו בגרמניה וכלל את המדינות תורינגיה, סקסוניה, סקסוניה-אנהלט, ברנדנבורג ומקלנבורג-מערב פומרניה, כשבמרכזו הבירה ברלין."
"באיזה חודש ושנה נערכה וועידת פוטסדאם?"
{ "text": [ "יולי 1945" ], "answer_start": [ 18 ] }
"8d454fb4-a28d-4bae-b171-d6a4ca3c7f72"
"הגבול בין גרמניה המערבית לגרמניה המזרחית"
"בוועידת פוטסדאם, ביולי 1945, מספר שבועות לפני תום מלחמת העולם השנייה, וכחודשיים לאחר כניעת גרמניה הנאצית, החליטו ארבע המעצמות המנצחות: ברית המועצות, בריטניה, ארצות הברית וצרפת לחלק את גרמניה לארבעה אזורי כיבוש. ההחלטה הייתה למעשה, אשרור של החלטה קודמת שקבעה חלוקה לשלושה אזורי כיבוש ושרטטה את גבולותיו של כל אחד מהם. הגבולות בין אזורי הכיבוש נקבעו לפי הגבולות שהיו בין מדינות גרמניה ב-1870, כשהאזור הסובייטי היווה כשליש מהשטחים שנשארו בגרמניה וכלל את המדינות תורינגיה, סקסוניה, סקסוניה-אנהלט, ברנדנבורג ומקלנבורג-מערב פומרניה, כשבמרכזו הבירה ברלין."
"אילו מעצמות ניצחו במלחמת העולם השניה?"
{ "text": [ "ברית המועצות, בריטניה, ארצות הברית וצרפת" ], "answer_start": [ 135 ] }
"09a4732f-c23f-4cac-9f34-9bb3f7a0e440"
"הגבול בין גרמניה המערבית לגרמניה המזרחית"
"בוועידת פוטסדאם, ביולי 1945, מספר שבועות לפני תום מלחמת העולם השנייה, וכחודשיים לאחר כניעת גרמניה הנאצית, החליטו ארבע המעצמות המנצחות: ברית המועצות, בריטניה, ארצות הברית וצרפת לחלק את גרמניה לארבעה אזורי כיבוש. ההחלטה הייתה למעשה, אשרור של החלטה קודמת שקבעה חלוקה לשלושה אזורי כיבוש ושרטטה את גבולותיו של כל אחד מהם. הגבולות בין אזורי הכיבוש נקבעו לפי הגבולות שהיו בין מדינות גרמניה ב-1870, כשהאזור הסובייטי היווה כשליש מהשטחים שנשארו בגרמניה וכלל את המדינות תורינגיה, סקסוניה, סקסוניה-אנהלט, ברנדנבורג ומקלנבורג-מערב פומרניה, כשבמרכזו הבירה ברלין."
"לכמה איזורי כיבוש חולקה גרמניה לאחר מלחמת העולם השניה?"
{ "text": [ "ארבעה" ], "answer_start": [ 192 ] }
"9b7ad150-48b5-41cf-8265-167f32ed6143"
"הגבול בין גרמניה המערבית לגרמניה המזרחית"
"בברלין, שנכבשה על ידי הצבא האדום באפריל 1945 והייתה בלב אזור הכיבוש הסובייטי, בוצעה חלוקה דומה לארבעה רבעים לא שווים בשטחם. במסגרת ההסכם לא נקבעו סידורי גישה הולמים לכוחות ארצות הברית, בריטניה וצרפת, משטחיהן שבמערב גרמניה לשטחי ברלין שבאחריותן, מרחק של כמאה ושישים קילומטר בשטח שבשליטת ברית המועצות. כבר מהרגע הראשון הקשו הסובייטים על המעבר החופשי של כוחות בעלות הברית מהאזורים המערביים לברלין. כך לדוגמה, משלחת אמריקאית ובה שיירה של מאה כלי רכב ומאות חיילים, שהגיעה אל הנהר אלבה ליד דסאו, מיד לאחר ועידת פוטסדאם, וניסתה לממש את זכותה למעבר אל העיר המחולקת, נעצרה, ורק לחלק ממנה ניתן אישור מעבר. אותה שיירה חלקית שמעברה אושר הגיעה בליווי צבאי סובייטי כמעט עד ברלין, אך נאלצה לבסוף לחזור על עקבותיה."
"מתי הצבא האדום כבש את ברלין?"
{ "text": [ "אפריל 1945" ], "answer_start": [ 34 ] }
"4d8f94be-380a-4297-8598-95846b6d6b85"
"הגבול בין גרמניה המערבית לגרמניה המזרחית"
"בברלין, שנכבשה על ידי הצבא האדום באפריל 1945 והייתה בלב אזור הכיבוש הסובייטי, בוצעה חלוקה דומה לארבעה רבעים לא שווים בשטחם. במסגרת ההסכם לא נקבעו סידורי גישה הולמים לכוחות ארצות הברית, בריטניה וצרפת, משטחיהן שבמערב גרמניה לשטחי ברלין שבאחריותן, מרחק של כמאה ושישים קילומטר בשטח שבשליטת ברית המועצות. כבר מהרגע הראשון הקשו הסובייטים על המעבר החופשי של כוחות בעלות הברית מהאזורים המערביים לברלין. כך לדוגמה, משלחת אמריקאית ובה שיירה של מאה כלי רכב ומאות חיילים, שהגיעה אל הנהר אלבה ליד דסאו, מיד לאחר ועידת פוטסדאם, וניסתה לממש את זכותה למעבר אל העיר המחולקת, נעצרה, ורק לחלק ממנה ניתן אישור מעבר. אותה שיירה חלקית שמעברה אושר הגיעה בליווי צבאי סובייטי כמעט עד ברלין, אך נאלצה לבסוף לחזור על עקבותיה."
"לכמה חלקים חולקה ברלין לאחר מלחמת העולם השניה?"
{ "text": [ "לארבעה רבעים" ], "answer_start": [ 95 ] }
"88bc4cb0-554c-499d-9c71-892029725d43"
"הגבול בין גרמניה המערבית לגרמניה המזרחית"
"בברלין, שנכבשה על ידי הצבא האדום באפריל 1945 והייתה בלב אזור הכיבוש הסובייטי, בוצעה חלוקה דומה לארבעה רבעים לא שווים בשטחם. במסגרת ההסכם לא נקבעו סידורי גישה הולמים לכוחות ארצות הברית, בריטניה וצרפת, משטחיהן שבמערב גרמניה לשטחי ברלין שבאחריותן, מרחק של כמאה ושישים קילומטר בשטח שבשליטת ברית המועצות. כבר מהרגע הראשון הקשו הסובייטים על המעבר החופשי של כוחות בעלות הברית מהאזורים המערביים לברלין. כך לדוגמה, משלחת אמריקאית ובה שיירה של מאה כלי רכב ומאות חיילים, שהגיעה אל הנהר אלבה ליד דסאו, מיד לאחר ועידת פוטסדאם, וניסתה לממש את זכותה למעבר אל העיר המחולקת, נעצרה, ורק לחלק ממנה ניתן אישור מעבר. אותה שיירה חלקית שמעברה אושר הגיעה בליווי צבאי סובייטי כמעט עד ברלין, אך נאלצה לבסוף לחזור על עקבותיה."
"מתי המשלחת האמריקאית יצאה לכיוון ברלין?"
{ "text": [ "מיד לאחר ועידת פוטסדאם" ], "answer_start": [ 490 ] }
"ed06417b-853d-4802-a1a0-870cfb2c956b"
"V-3"
"לאחר עבודה מאומצת הגיעו השניים למסקנה כי תאי פיצוץ אלו מגדילים את מהירות הלוע, וכתוצאה מכך את טווח התותח, והם עבדו על המשך פיתוחו. לאחר מותו של ליימן, פיתח האסקל, על בסיס העבודה המשותפת של שניהם, תותח שהוזמן על ידי מחלקת החימוש של צבא ארצות הברית, והוא כונה "תותח רב-טעינות". הוא לא היה דומה לאף תותח שהיה קיים באותה תקופה והוכח גם הוא כמוצלח בניסויים שנערכו בפילדלפיה בשנת 1880. לאחר מכן נבנו ונבדקו אבות טיפוס חדשים, אשר הצליחו להגיע בעזרת תאי הפיצוץ למהירות לוע של 335 מטרים לשנייה (1206 קמ"ש)[11][12][13]."
"כיצד נקרא התותח שפיתח האקסל?"
{ "text": [ "תותח רב-טעינות" ], "answer_start": [ 259 ] }
"e5a5a6ea-a6ef-4104-9763-c7559860e302"
"V-3"
"לאחר עבודה מאומצת הגיעו השניים למסקנה כי תאי פיצוץ אלו מגדילים את מהירות הלוע, וכתוצאה מכך את טווח התותח, והם עבדו על המשך פיתוחו. לאחר מותו של ליימן, פיתח האסקל, על בסיס העבודה המשותפת של שניהם, תותח שהוזמן על ידי מחלקת החימוש של צבא ארצות הברית, והוא כונה "תותח רב-טעינות". הוא לא היה דומה לאף תותח שהיה קיים באותה תקופה והוכח גם הוא כמוצלח בניסויים שנערכו בפילדלפיה בשנת 1880. לאחר מכן נבנו ונבדקו אבות טיפוס חדשים, אשר הצליחו להגיע בעזרת תאי הפיצוץ למהירות לוע של 335 מטרים לשנייה (1206 קמ"ש)[11][12][13]."
"עפ"י הזמנה של איזה גוף התבצע הפיתוח?"
{ "text": [ "מחלקת החימוש של צבא ארצות הברית" ], "answer_start": [ 215 ] }
"2e8554fb-7297-41f4-a3a1-3fb24b0655a4"
"V-3"
"לאחר עבודה מאומצת הגיעו השניים למסקנה כי תאי פיצוץ אלו מגדילים את מהירות הלוע, וכתוצאה מכך את טווח התותח, והם עבדו על המשך פיתוחו. לאחר מותו של ליימן, פיתח האסקל, על בסיס העבודה המשותפת של שניהם, תותח שהוזמן על ידי מחלקת החימוש של צבא ארצות הברית, והוא כונה "תותח רב-טעינות". הוא לא היה דומה לאף תותח שהיה קיים באותה תקופה והוכח גם הוא כמוצלח בניסויים שנערכו בפילדלפיה בשנת 1880. לאחר מכן נבנו ונבדקו אבות טיפוס חדשים, אשר הצליחו להגיע בעזרת תאי הפיצוץ למהירות לוע של 335 מטרים לשנייה (1206 קמ"ש)[11][12][13]."
"מה שיפרו תאי הפיצוץ בפיתוח המשותף של ליימן והאקסל?"
{ "text": [ "את מהירות הלוע" ], "answer_start": [ 63 ] }
"59a9fc6e-4a09-4f52-8b73-ef0ef4656c42"
"V-3"
"לאחר עבודה מאומצת הגיעו השניים למסקנה כי תאי פיצוץ אלו מגדילים את מהירות הלוע, וכתוצאה מכך את טווח התותח, והם עבדו על המשך פיתוחו. לאחר מותו של ליימן, פיתח האסקל, על בסיס העבודה המשותפת של שניהם, תותח שהוזמן על ידי מחלקת החימוש של צבא ארצות הברית, והוא כונה "תותח רב-טעינות". הוא לא היה דומה לאף תותח שהיה קיים באותה תקופה והוכח גם הוא כמוצלח בניסויים שנערכו בפילדלפיה בשנת 1880. לאחר מכן נבנו ונבדקו אבות טיפוס חדשים, אשר הצליחו להגיע בעזרת תאי הפיצוץ למהירות לוע של 335 מטרים לשנייה (1206 קמ"ש)[11][12][13]."
"איפה הוכח שהתותח שפיתח האקסל עובד בצורה מוצלחת?"
{ "text": [ "בניסויים שנערכו בפילדלפיה" ], "answer_start": [ 343 ] }
"78f21be4-0b8f-4d66-8570-6feb922f141e"
"ג'ונקה"
"ג'וּנקה היא דגם עתיק של ספינת מפרש סינית הנמצא בשימוש גם בימינו. פיתוח הג'ונקה התרחש בתקופת שושלת האן (206 לפנה"ס–220 לספירה) והשתמשו בה כספינת ים. מבנה הג'ונקות התפתח והשתכלל במרוצת השושלות הסיניות הבאות, והשתמשו בהן בכל רחבי אסיה למסעות ארוכים במרחבי האוקיינוס השקט והאוקיינוס ההודי. השימוש בג'ונקות היה נפוץ, ועדיין נפוץ, אם כי במספרים הולכים וקטנים, ברחבי דרום-מזרח אסיה והודו, ובעיקר בסין. המקום הידוע ביותר שבו ניתן למצוא ג'ונקות כיום הוא הונג קונג. השימוש בג'ונקות כאמצעי להובלת סחורות ואנשים הולך ופוחת, אך מאידך ישנו גידול בכמות היכטות המודרניות המשתמשות בטכניקת המפרש הייחודית של הג'ונקות."
"מתי פותחה הג'ונקה?"
{ "text": [ "בתקופת שושלת האן" ], "answer_start": [ 85 ] }
"cccc4b5c-0835-4d4f-a1f5-6eb73c982bcd"
"ג'ונקה"
"ג'וּנקה היא דגם עתיק של ספינת מפרש סינית הנמצא בשימוש גם בימינו. פיתוח הג'ונקה התרחש בתקופת שושלת האן (206 לפנה"ס–220 לספירה) והשתמשו בה כספינת ים. מבנה הג'ונקות התפתח והשתכלל במרוצת השושלות הסיניות הבאות, והשתמשו בהן בכל רחבי אסיה למסעות ארוכים במרחבי האוקיינוס השקט והאוקיינוס ההודי. השימוש בג'ונקות היה נפוץ, ועדיין נפוץ, אם כי במספרים הולכים וקטנים, ברחבי דרום-מזרח אסיה והודו, ובעיקר בסין. המקום הידוע ביותר שבו ניתן למצוא ג'ונקות כיום הוא הונג קונג. השימוש בג'ונקות כאמצעי להובלת סחורות ואנשים הולך ופוחת, אך מאידך ישנו גידול בכמות היכטות המודרניות המשתמשות בטכניקת המפרש הייחודית של הג'ונקות."
"מה היה השימוש העיקרי בדגם הספינה ג'ונקה?"
{ "text": [ "ספינת ים" ], "answer_start": [ 138 ] }
"fdc6a4e5-f58b-4abb-b332-cf38386602bc"
"ג'ונקה"
"ג'וּנקה היא דגם עתיק של ספינת מפרש סינית הנמצא בשימוש גם בימינו. פיתוח הג'ונקה התרחש בתקופת שושלת האן (206 לפנה"ס–220 לספירה) והשתמשו בה כספינת ים. מבנה הג'ונקות התפתח והשתכלל במרוצת השושלות הסיניות הבאות, והשתמשו בהן בכל רחבי אסיה למסעות ארוכים במרחבי האוקיינוס השקט והאוקיינוס ההודי. השימוש בג'ונקות היה נפוץ, ועדיין נפוץ, אם כי במספרים הולכים וקטנים, ברחבי דרום-מזרח אסיה והודו, ובעיקר בסין. המקום הידוע ביותר שבו ניתן למצוא ג'ונקות כיום הוא הונג קונג. השימוש בג'ונקות כאמצעי להובלת סחורות ואנשים הולך ופוחת, אך מאידך ישנו גידול בכמות היכטות המודרניות המשתמשות בטכניקת המפרש הייחודית של הג'ונקות."
"איפה ניתן היום למצוא ג'ונקות?"
{ "text": [ "הונג קונג" ], "answer_start": [ 445 ] }
"599e9276-1210-45e0-93dc-fd9f344ca655"
"ג'ונקה"
"בספר "נפלאות הדרום" (南州異物志) מתאר וָאן גֶ'ן (萬震) ג'ונקות המסוגלות לשאת 700 נוסעים ו-260 טון מטען. הוא מתאר את מבנה הספינה כדלקמן: "ארבעת המפרשים אינם פרושים כשפניהם קדימה (לרוחב האונייה), אלא באלכסון, והם קבועים כולם באותה זווית, כדי שיוכלו לקלוט את הרוח ולפלוט אותה. אלו שמאחורי המפרש הקרוב ביותר לרוח, זה הקולט (ראשון) את לחצה, מעבירים את נשיבתה זה לזה, כך שכולם מנצלים את כוחה. אם נושבת רוח סערה, מקטינים (המלחים) או מגדילים בהתאם את שטח המפרשים. המערך האלכסוני, המאפשר למפרשים לקלוט זה מזה את נשיבת הרוח, פוטר מן החשש הכרוך בשימוש בתרנים גבוהים. לכן אוניות אלה אינן מהססות להפליג גם ברוחות חזקות ובגלים סוערים, ובעזרתן מסוגלות הן להגיע למהירות רבה.""
"איך פרושים המפרשים של הג'ונקה?"
{ "text": [ "באלכסון" ], "answer_start": [ 191 ] }
"6a5f1d79-d18a-4c83-93e7-52086b5f0f35"
"ג'ונקה"
"בספר "נפלאות הדרום" (南州異物志) מתאר וָאן גֶ'ן (萬震) ג'ונקות המסוגלות לשאת 700 נוסעים ו-260 טון מטען. הוא מתאר את מבנה הספינה כדלקמן: "ארבעת המפרשים אינם פרושים כשפניהם קדימה (לרוחב האונייה), אלא באלכסון, והם קבועים כולם באותה זווית, כדי שיוכלו לקלוט את הרוח ולפלוט אותה. אלו שמאחורי המפרש הקרוב ביותר לרוח, זה הקולט (ראשון) את לחצה, מעבירים את נשיבתה זה לזה, כך שכולם מנצלים את כוחה. אם נושבת רוח סערה, מקטינים (המלחים) או מגדילים בהתאם את שטח המפרשים. המערך האלכסוני, המאפשר למפרשים לקלוט זה מזה את נשיבת הרוח, פוטר מן החשש הכרוך בשימוש בתרנים גבוהים. לכן אוניות אלה אינן מהססות להפליג גם ברוחות חזקות ובגלים סוערים, ובעזרתן מסוגלות הן להגיע למהירות רבה.""
"מה עושים עם המפרשים כאשר יש סערה?"
{ "text": [ "מקטינים (המלחים) או מגדילים בהתאם את שטח המפרשים" ], "answer_start": [ 399 ] }
"e9bbeca8-3a1e-4053-8cbe-1bdef065f162"
"ג'ונקה"
"בספר "נפלאות הדרום" (南州異物志) מתאר וָאן גֶ'ן (萬震) ג'ונקות המסוגלות לשאת 700 נוסעים ו-260 טון מטען. הוא מתאר את מבנה הספינה כדלקמן: "ארבעת המפרשים אינם פרושים כשפניהם קדימה (לרוחב האונייה), אלא באלכסון, והם קבועים כולם באותה זווית, כדי שיוכלו לקלוט את הרוח ולפלוט אותה. אלו שמאחורי המפרש הקרוב ביותר לרוח, זה הקולט (ראשון) את לחצה, מעבירים את נשיבתה זה לזה, כך שכולם מנצלים את כוחה. אם נושבת רוח סערה, מקטינים (המלחים) או מגדילים בהתאם את שטח המפרשים. המערך האלכסוני, המאפשר למפרשים לקלוט זה מזה את נשיבת הרוח, פוטר מן החשש הכרוך בשימוש בתרנים גבוהים. לכן אוניות אלה אינן מהססות להפליג גם ברוחות חזקות ובגלים סוערים, ובעזרתן מסוגלות הן להגיע למהירות רבה.""
"מה פוטר מן החשש בשימוש בתרנים גבוהים?"
{ "text": [ "המערך האלכסוני" ], "answer_start": [ 449 ] }
"1605902a-6742-4429-bab6-f05883d7a3c8"
"אורי אבנרי"
"עם פרוץ מלחמת העצמאות הצטרף לחי"ש של "ההגנה", ושירת בסיירת (בלשון אותם ימים – פלוגת הקומנדו) של חטיבת גבעתי – שועלי שמשון, תחת פיקודו של אריה שפק. אבנרי השתתף בעשרות קרבות, בין השאר במבצע נחשון (בכיבוש דיר מוחיסין), במבצע מכבי (בכיבוש אל קובאב), בניסיון כיבוש משטרת עיראק סווידאן, במבצע פלשת (ניסיון בלימת המצרים וניסיון כיבוש איסדוד), במבצע אנ-פאר, במערכה על נגבה, בקרבות על משלט עיבדיס, בקרבות בית עפה, במבצע מוות לפולש ובמבצע יואב (בכיבוש משלטי חוליקאת). לאחר קורס מפקדים קרביים, מונה אבנרי בנובמבר 1948 למפקד כיתה בפלוגה ג' של גדוד 54 של גבעתי (שפלוגה ב' שלו הייתה פלוגת "שועלי שמשון" בה היה חבר). הכיתה עליה פיקד הורכבה כולה מאנשי גח"ל, מתנדבים מחוץ לארץ שהשפה העברית ותנאי הארץ היו זרים להם. אבנרי נפצע קשה בבטנו ובזרועו ב-8 בדצמבר 1948 במשלט במרחק 300 מטר מהכוחות המצרים בעיראק אל-מנשייה, פציעה שהובילה לכריתת קטע ממעיו, לאשפוזו בבית חולים במשך כחמישה שבועות, ולאחר מכן, לשיכונו בבית ההבראה בגבעת ברנר."
"במסגרת איזה מבצע נכבש אל קובאב?"
{ "text": [ "מבצע מכבי" ], "answer_start": [ 217 ] }
"3763e4f1-cb2e-46c7-8cbd-7ac04eafae51"
"אורי אבנרי"
"עם פרוץ מלחמת העצמאות הצטרף לחי"ש של "ההגנה", ושירת בסיירת (בלשון אותם ימים – פלוגת הקומנדו) של חטיבת גבעתי – שועלי שמשון, תחת פיקודו של אריה שפק. אבנרי השתתף בעשרות קרבות, בין השאר במבצע נחשון (בכיבוש דיר מוחיסין), במבצע מכבי (בכיבוש אל קובאב), בניסיון כיבוש משטרת עיראק סווידאן, במבצע פלשת (ניסיון בלימת המצרים וניסיון כיבוש איסדוד), במבצע אנ-פאר, במערכה על נגבה, בקרבות על משלט עיבדיס, בקרבות בית עפה, במבצע מוות לפולש ובמבצע יואב (בכיבוש משלטי חוליקאת). לאחר קורס מפקדים קרביים, מונה אבנרי בנובמבר 1948 למפקד כיתה בפלוגה ג' של גדוד 54 של גבעתי (שפלוגה ב' שלו הייתה פלוגת "שועלי שמשון" בה היה חבר). הכיתה עליה פיקד הורכבה כולה מאנשי גח"ל, מתנדבים מחוץ לארץ שהשפה העברית ותנאי הארץ היו זרים להם. אבנרי נפצע קשה בבטנו ובזרועו ב-8 בדצמבר 1948 במשלט במרחק 300 מטר מהכוחות המצרים בעיראק אל-מנשייה, פציעה שהובילה לכריתת קטע ממעיו, לאשפוזו בבית חולים במשך כחמישה שבועות, ולאחר מכן, לשיכונו בבית ההבראה בגבעת ברנר."
"מי פצע את אורי אבנרי?"
{ "text": [ "הכוחות המצרים" ], "answer_start": [ 764 ] }
"2bcaac27-1440-42a2-b9c6-34d9a64734f7"
"אורי אבנרי"
"עם פרוץ מלחמת העצמאות הצטרף לחי"ש של "ההגנה", ושירת בסיירת (בלשון אותם ימים – פלוגת הקומנדו) של חטיבת גבעתי – שועלי שמשון, תחת פיקודו של אריה שפק. אבנרי השתתף בעשרות קרבות, בין השאר במבצע נחשון (בכיבוש דיר מוחיסין), במבצע מכבי (בכיבוש אל קובאב), בניסיון כיבוש משטרת עיראק סווידאן, במבצע פלשת (ניסיון בלימת המצרים וניסיון כיבוש איסדוד), במבצע אנ-פאר, במערכה על נגבה, בקרבות על משלט עיבדיס, בקרבות בית עפה, במבצע מוות לפולש ובמבצע יואב (בכיבוש משלטי חוליקאת). לאחר קורס מפקדים קרביים, מונה אבנרי בנובמבר 1948 למפקד כיתה בפלוגה ג' של גדוד 54 של גבעתי (שפלוגה ב' שלו הייתה פלוגת "שועלי שמשון" בה היה חבר). הכיתה עליה פיקד הורכבה כולה מאנשי גח"ל, מתנדבים מחוץ לארץ שהשפה העברית ותנאי הארץ היו זרים להם. אבנרי נפצע קשה בבטנו ובזרועו ב-8 בדצמבר 1948 במשלט במרחק 300 מטר מהכוחות המצרים בעיראק אל-מנשייה, פציעה שהובילה לכריתת קטע ממעיו, לאשפוזו בבית חולים במשך כחמישה שבועות, ולאחר מכן, לשיכונו בבית ההבראה בגבעת ברנר."
"למי היו זרים השפה העברית ותנאי הארץ?"
{ "text": [ "אנשי גח\"ל" ], "answer_start": [ 631 ] }
"57778260-0b55-4e9c-8228-0f6aeb1cd5a9"
"אורי אבנרי"
"עם פרוץ מלחמת העצמאות הצטרף לחי"ש של "ההגנה", ושירת בסיירת (בלשון אותם ימים – פלוגת הקומנדו) של חטיבת גבעתי – שועלי שמשון, תחת פיקודו של אריה שפק. אבנרי השתתף בעשרות קרבות, בין השאר במבצע נחשון (בכיבוש דיר מוחיסין), במבצע מכבי (בכיבוש אל קובאב), בניסיון כיבוש משטרת עיראק סווידאן, במבצע פלשת (ניסיון בלימת המצרים וניסיון כיבוש איסדוד), במבצע אנ-פאר, במערכה על נגבה, בקרבות על משלט עיבדיס, בקרבות בית עפה, במבצע מוות לפולש ובמבצע יואב (בכיבוש משלטי חוליקאת). לאחר קורס מפקדים קרביים, מונה אבנרי בנובמבר 1948 למפקד כיתה בפלוגה ג' של גדוד 54 של גבעתי (שפלוגה ב' שלו הייתה פלוגת "שועלי שמשון" בה היה חבר). הכיתה עליה פיקד הורכבה כולה מאנשי גח"ל, מתנדבים מחוץ לארץ שהשפה העברית ותנאי הארץ היו זרים להם. אבנרי נפצע קשה בבטנו ובזרועו ב-8 בדצמבר 1948 במשלט במרחק 300 מטר מהכוחות המצרים בעיראק אל-מנשייה, פציעה שהובילה לכריתת קטע ממעיו, לאשפוזו בבית חולים במשך כחמישה שבועות, ולאחר מכן, לשיכונו בבית ההבראה בגבעת ברנר."
"באיזו פלוגה היה אורי אבנרי מפקד כיתה בנובמבר 1948?"
{ "text": [ "פלוגה ג' של גדוד 54 של גבעתי" ], "answer_start": [ 519 ] }
"811a1cde-9e6f-4bb5-ac0c-d5f6dcb3b445"
"אורי אבנרי"
"עם פרוץ מלחמת העצמאות הצטרף לחי"ש של "ההגנה", ושירת בסיירת (בלשון אותם ימים – פלוגת הקומנדו) של חטיבת גבעתי – שועלי שמשון, תחת פיקודו של אריה שפק. אבנרי השתתף בעשרות קרבות, בין השאר במבצע נחשון (בכיבוש דיר מוחיסין), במבצע מכבי (בכיבוש אל קובאב), בניסיון כיבוש משטרת עיראק סווידאן, במבצע פלשת (ניסיון בלימת המצרים וניסיון כיבוש איסדוד), במבצע אנ-פאר, במערכה על נגבה, בקרבות על משלט עיבדיס, בקרבות בית עפה, במבצע מוות לפולש ובמבצע יואב (בכיבוש משלטי חוליקאת). לאחר קורס מפקדים קרביים, מונה אבנרי בנובמבר 1948 למפקד כיתה בפלוגה ג' של גדוד 54 של גבעתי (שפלוגה ב' שלו הייתה פלוגת "שועלי שמשון" בה היה חבר). הכיתה עליה פיקד הורכבה כולה מאנשי גח"ל, מתנדבים מחוץ לארץ שהשפה העברית ותנאי הארץ היו זרים להם. אבנרי נפצע קשה בבטנו ובזרועו ב-8 בדצמבר 1948 במשלט במרחק 300 מטר מהכוחות המצרים בעיראק אל-מנשייה, פציעה שהובילה לכריתת קטע ממעיו, לאשפוזו בבית חולים במשך כחמישה שבועות, ולאחר מכן, לשיכונו בבית ההבראה בגבעת ברנר."
"מי פיקד על אורי אבנרי בסיירת גבעתי?"
{ "text": [ "אריה שפק" ], "answer_start": [ 137 ] }
"988e3a3b-3e57-41e8-9fe7-eaa991b70f48"
"אורי אבנרי"
"אבנרי המשיך להיאבק בכנסת למען הפרדת הדת מהמדינה ולמען הכרה ביהדות הרפורמית כעדה דתית בעלת זכויות מלאות, שגיוריה מוכרים באופן מלא בישראל, כמו גם למען הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים בישראל וגיוס בני ישיבות ובנות דתיות לצה"ל. בנוסף ניסה לקדם הצעת חוק לביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים מרצון בין בגירים (שעמד על עשר שנות מאסר) והאיסור על הפלות, הצעתו לביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים מרצון בין בגירים נדחתה במליאה ברוב של 35 מול 15. כמו כן, ניסה להיאבק למען איכות הסביבה, בתבעו להקים משרד להגנה על הסביבה, שיוכל לעכב תהליכים ומעשים המביאים לידי פגיעה בסביבה, תוך דאגה לטוהר הים והאוויר, והגנה על בריאות הציבור. בנוסף היה שותף להפגנות, לתהלוכות השיבה ולתביעה להשיב את עקורי איקרית ובירעם לכפריהם.במהלך חברותם בכנסת, התערערו יחסי החברות הוותיקים בין אבנרי לשלום כהן, בעיקר סביב שני נושאים – כהן האשים את אבנרי בניהול דיקטטורי וברצונו לרכז בידיו את כל הסמכויות בתנועה, בסיעה ובשבועון, ולהיות הפוסק האחרון בכל שאלה ושאלה, ואבנרי האשים את כהן בסירוב לקיים את הסכם הרוטציה אליו התחייב לפני הבחירות, ולפנות את מקומו בכנסת לטובת עוזרו הפרלמנטרי, מזכיר הסיעה והמועמד מס' 3 ברשימת "העולם הזה", עו"ד אמנון זכרוני. בתום מאבק במרכז התנועה, בו זכה אבנרי לתמיכה, ביטול מדורו של כהן בשבועון, סולחה קצרת מועד, והמשך המאבק ביניהם, החליט כהן לעזוב לבסוף את המפלגה ב-4 בינואר 1972 ולהקים סיעת יחיד. כמו גם להוציא באותה שנה ספר נגד אבנרי, מתוך מטרה "לחשוף את פרצופו האמיתי"."
"מי הוציא ספר נגד אבנרי?"
{ "text": [ "שלום כהן" ], "answer_start": [ 756 ] }
"f8f2ee4d-aed4-4fe1-b4e2-05f65de39f15"
"אורי אבנרי"
"אבנרי המשיך להיאבק בכנסת למען הפרדת הדת מהמדינה ולמען הכרה ביהדות הרפורמית כעדה דתית בעלת זכויות מלאות, שגיוריה מוכרים באופן מלא בישראל, כמו גם למען הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים בישראל וגיוס בני ישיבות ובנות דתיות לצה"ל. בנוסף ניסה לקדם הצעת חוק לביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים מרצון בין בגירים (שעמד על עשר שנות מאסר) והאיסור על הפלות, הצעתו לביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים מרצון בין בגירים נדחתה במליאה ברוב של 35 מול 15. כמו כן, ניסה להיאבק למען איכות הסביבה, בתבעו להקים משרד להגנה על הסביבה, שיוכל לעכב תהליכים ומעשים המביאים לידי פגיעה בסביבה, תוך דאגה לטוהר הים והאוויר, והגנה על בריאות הציבור. בנוסף היה שותף להפגנות, לתהלוכות השיבה ולתביעה להשיב את עקורי איקרית ובירעם לכפריהם.במהלך חברותם בכנסת, התערערו יחסי החברות הוותיקים בין אבנרי לשלום כהן, בעיקר סביב שני נושאים – כהן האשים את אבנרי בניהול דיקטטורי וברצונו לרכז בידיו את כל הסמכויות בתנועה, בסיעה ובשבועון, ולהיות הפוסק האחרון בכל שאלה ושאלה, ואבנרי האשים את כהן בסירוב לקיים את הסכם הרוטציה אליו התחייב לפני הבחירות, ולפנות את מקומו בכנסת לטובת עוזרו הפרלמנטרי, מזכיר הסיעה והמועמד מס' 3 ברשימת "העולם הזה", עו"ד אמנון זכרוני. בתום מאבק במרכז התנועה, בו זכה אבנרי לתמיכה, ביטול מדורו של כהן בשבועון, סולחה קצרת מועד, והמשך המאבק ביניהם, החליט כהן לעזוב לבסוף את המפלגה ב-4 בינואר 1972 ולהקים סיעת יחיד. כמו גם להוציא באותה שנה ספר נגד אבנרי, מתוך מטרה "לחשוף את פרצופו האמיתי"."
"לדברי שלום כהן, מדוע הוציא ספר שתוקף את אבנרי?"
{ "text": [ "מתוך מטרה \"לחשוף את פרצופו האמיתי\"" ], "answer_start": [ 1319 ] }
"c9d4141a-530c-40b6-bb76-a6ed5e56f338"
"אורי אבנרי"
"אבנרי המשיך להיאבק בכנסת למען הפרדת הדת מהמדינה ולמען הכרה ביהדות הרפורמית כעדה דתית בעלת זכויות מלאות, שגיוריה מוכרים באופן מלא בישראל, כמו גם למען הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים בישראל וגיוס בני ישיבות ובנות דתיות לצה"ל. בנוסף ניסה לקדם הצעת חוק לביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים מרצון בין בגירים (שעמד על עשר שנות מאסר) והאיסור על הפלות, הצעתו לביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים מרצון בין בגירים נדחתה במליאה ברוב של 35 מול 15. כמו כן, ניסה להיאבק למען איכות הסביבה, בתבעו להקים משרד להגנה על הסביבה, שיוכל לעכב תהליכים ומעשים המביאים לידי פגיעה בסביבה, תוך דאגה לטוהר הים והאוויר, והגנה על בריאות הציבור. בנוסף היה שותף להפגנות, לתהלוכות השיבה ולתביעה להשיב את עקורי איקרית ובירעם לכפריהם.במהלך חברותם בכנסת, התערערו יחסי החברות הוותיקים בין אבנרי לשלום כהן, בעיקר סביב שני נושאים – כהן האשים את אבנרי בניהול דיקטטורי וברצונו לרכז בידיו את כל הסמכויות בתנועה, בסיעה ובשבועון, ולהיות הפוסק האחרון בכל שאלה ושאלה, ואבנרי האשים את כהן בסירוב לקיים את הסכם הרוטציה אליו התחייב לפני הבחירות, ולפנות את מקומו בכנסת לטובת עוזרו הפרלמנטרי, מזכיר הסיעה והמועמד מס' 3 ברשימת "העולם הזה", עו"ד אמנון זכרוני. בתום מאבק במרכז התנועה, בו זכה אבנרי לתמיכה, ביטול מדורו של כהן בשבועון, סולחה קצרת מועד, והמשך המאבק ביניהם, החליט כהן לעזוב לבסוף את המפלגה ב-4 בינואר 1972 ולהקים סיעת יחיד. כמו גם להוציא באותה שנה ספר נגד אבנרי, מתוך מטרה "לחשוף את פרצופו האמיתי"."
"מי היה שותף לתהלוכות השיבה?"
{ "text": [ "אבנרי" ], "answer_start": [ 0 ] }
"57d09c9b-cd8d-48b0-9fbd-81f2cdec7eeb"
"אורי אבנרי"
"אבנרי המשיך להיאבק בכנסת למען הפרדת הדת מהמדינה ולמען הכרה ביהדות הרפורמית כעדה דתית בעלת זכויות מלאות, שגיוריה מוכרים באופן מלא בישראל, כמו גם למען הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים בישראל וגיוס בני ישיבות ובנות דתיות לצה"ל. בנוסף ניסה לקדם הצעת חוק לביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים מרצון בין בגירים (שעמד על עשר שנות מאסר) והאיסור על הפלות, הצעתו לביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים מרצון בין בגירים נדחתה במליאה ברוב של 35 מול 15. כמו כן, ניסה להיאבק למען איכות הסביבה, בתבעו להקים משרד להגנה על הסביבה, שיוכל לעכב תהליכים ומעשים המביאים לידי פגיעה בסביבה, תוך דאגה לטוהר הים והאוויר, והגנה על בריאות הציבור. בנוסף היה שותף להפגנות, לתהלוכות השיבה ולתביעה להשיב את עקורי איקרית ובירעם לכפריהם.במהלך חברותם בכנסת, התערערו יחסי החברות הוותיקים בין אבנרי לשלום כהן, בעיקר סביב שני נושאים – כהן האשים את אבנרי בניהול דיקטטורי וברצונו לרכז בידיו את כל הסמכויות בתנועה, בסיעה ובשבועון, ולהיות הפוסק האחרון בכל שאלה ושאלה, ואבנרי האשים את כהן בסירוב לקיים את הסכם הרוטציה אליו התחייב לפני הבחירות, ולפנות את מקומו בכנסת לטובת עוזרו הפרלמנטרי, מזכיר הסיעה והמועמד מס' 3 ברשימת "העולם הזה", עו"ד אמנון זכרוני. בתום מאבק במרכז התנועה, בו זכה אבנרי לתמיכה, ביטול מדורו של כהן בשבועון, סולחה קצרת מועד, והמשך המאבק ביניהם, החליט כהן לעזוב לבסוף את המפלגה ב-4 בינואר 1972 ולהקים סיעת יחיד. כמו גם להוציא באותה שנה ספר נגד אבנרי, מתוך מטרה "לחשוף את פרצופו האמיתי"."
"מי היה עוזרו הפרלמנטרי של אבנרי?"
{ "text": [ "אמנון זכרוני" ], "answer_start": [ 1090 ] }
"01ae58c5-b68a-4579-ba0f-c400aa7895bb"
"אורי אבנרי"
"אבנרי המשיך להיאבק בכנסת למען הפרדת הדת מהמדינה ולמען הכרה ביהדות הרפורמית כעדה דתית בעלת זכויות מלאות, שגיוריה מוכרים באופן מלא בישראל, כמו גם למען הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים בישראל וגיוס בני ישיבות ובנות דתיות לצה"ל. בנוסף ניסה לקדם הצעת חוק לביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים מרצון בין בגירים (שעמד על עשר שנות מאסר) והאיסור על הפלות, הצעתו לביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים מרצון בין בגירים נדחתה במליאה ברוב של 35 מול 15. כמו כן, ניסה להיאבק למען איכות הסביבה, בתבעו להקים משרד להגנה על הסביבה, שיוכל לעכב תהליכים ומעשים המביאים לידי פגיעה בסביבה, תוך דאגה לטוהר הים והאוויר, והגנה על בריאות הציבור. בנוסף היה שותף להפגנות, לתהלוכות השיבה ולתביעה להשיב את עקורי איקרית ובירעם לכפריהם.במהלך חברותם בכנסת, התערערו יחסי החברות הוותיקים בין אבנרי לשלום כהן, בעיקר סביב שני נושאים – כהן האשים את אבנרי בניהול דיקטטורי וברצונו לרכז בידיו את כל הסמכויות בתנועה, בסיעה ובשבועון, ולהיות הפוסק האחרון בכל שאלה ושאלה, ואבנרי האשים את כהן בסירוב לקיים את הסכם הרוטציה אליו התחייב לפני הבחירות, ולפנות את מקומו בכנסת לטובת עוזרו הפרלמנטרי, מזכיר הסיעה והמועמד מס' 3 ברשימת "העולם הזה", עו"ד אמנון זכרוני. בתום מאבק במרכז התנועה, בו זכה אבנרי לתמיכה, ביטול מדורו של כהן בשבועון, סולחה קצרת מועד, והמשך המאבק ביניהם, החליט כהן לעזוב לבסוף את המפלגה ב-4 בינואר 1972 ולהקים סיעת יחיד. כמו גם להוציא באותה שנה ספר נגד אבנרי, מתוך מטרה "לחשוף את פרצופו האמיתי"."
"בהצבעה על ביטול העונש על יחסים הומוסקסואליים, מה הייתה התוצאה לטובה המתנגדים?"
{ "text": [ "35 מול 15" ], "answer_start": [ 423 ] }
"81dc7295-e543-450e-a8a9-13d833d08155"
"פרשת האיש במזוודה"
"בשנת 1961 בגיל 28, חצה את גבול רצועת עזה, שהייתה אז בשלטון מצרי. בחצותו את הגבול לרצועת עזה, מסר ידיעות סודיות למצרים. הוא הועבר לקהיר, שם ישב כשנה בכלא. לאחר מכן שידר שידורי תעמולה בקול הרע"ם מקהיר - רדיו קהיר בעברית, ובהמשך הציע את שירותיו למודיעין המצרי. המצרים קיבלו את ההצעה, אימנו את האיש בקורס לסוכנים בקהיר ושלחו אותו לעיר נאפולי שבאיטליה שאמורה הייתה להיות הבסיס לפעולותיו, כשהיעד הוא מדינת ישראל. כאשר נראה היה למצרים כי האיש אינו עומד בהתחייבויותיו, ואיננו מביא להם מודיעין בעל ערך, חשדו כי הוא סוכן כפול או כי הוא עומד לחדש את קשריו עם ישראל. הם זימנו אותו לפגישה בבית קפה ברומא ב-17 בנובמבר 1964. תוך כדי הפגישה, ארבעה מצרים חטפו אותו ואילצו אותו להיכנס לרכבם תחת איומי אקדח והביאו אותו לשגרירות המצרית ברומא."
"בן כמה היה בשנת 1961?"
{ "text": [ "28" ], "answer_start": [ 15 ] }
"2043a004-fda0-4153-9e1b-da37e6171e65"
"פרשת האיש במזוודה"
"בשנת 1961 בגיל 28, חצה את גבול רצועת עזה, שהייתה אז בשלטון מצרי. בחצותו את הגבול לרצועת עזה, מסר ידיעות סודיות למצרים. הוא הועבר לקהיר, שם ישב כשנה בכלא. לאחר מכן שידר שידורי תעמולה בקול הרע"ם מקהיר - רדיו קהיר בעברית, ובהמשך הציע את שירותיו למודיעין המצרי. המצרים קיבלו את ההצעה, אימנו את האיש בקורס לסוכנים בקהיר ושלחו אותו לעיר נאפולי שבאיטליה שאמורה הייתה להיות הבסיס לפעולותיו, כשהיעד הוא מדינת ישראל. כאשר נראה היה למצרים כי האיש אינו עומד בהתחייבויותיו, ואיננו מביא להם מודיעין בעל ערך, חשדו כי הוא סוכן כפול או כי הוא עומד לחדש את קשריו עם ישראל. הם זימנו אותו לפגישה בבית קפה ברומא ב-17 בנובמבר 1964. תוך כדי הפגישה, ארבעה מצרים חטפו אותו ואילצו אותו להיכנס לרכבם תחת איומי אקדח והביאו אותו לשגרירות המצרית ברומא."
"איפה נפגשו המצרים עם האיש במזוודה בעקבות החשד שהוא סוכן כפול?"
{ "text": [ "בבית קפה ברומא" ], "answer_start": [ 576 ] }
"25336387-f419-4d09-a413-b545ba92bdd3"
"פרשת האיש במזוודה"
"בשנת 1961 בגיל 28, חצה את גבול רצועת עזה, שהייתה אז בשלטון מצרי. בחצותו את הגבול לרצועת עזה, מסר ידיעות סודיות למצרים. הוא הועבר לקהיר, שם ישב כשנה בכלא. לאחר מכן שידר שידורי תעמולה בקול הרע"ם מקהיר - רדיו קהיר בעברית, ובהמשך הציע את שירותיו למודיעין המצרי. המצרים קיבלו את ההצעה, אימנו את האיש בקורס לסוכנים בקהיר ושלחו אותו לעיר נאפולי שבאיטליה שאמורה הייתה להיות הבסיס לפעולותיו, כשהיעד הוא מדינת ישראל. כאשר נראה היה למצרים כי האיש אינו עומד בהתחייבויותיו, ואיננו מביא להם מודיעין בעל ערך, חשדו כי הוא סוכן כפול או כי הוא עומד לחדש את קשריו עם ישראל. הם זימנו אותו לפגישה בבית קפה ברומא ב-17 בנובמבר 1964. תוך כדי הפגישה, ארבעה מצרים חטפו אותו ואילצו אותו להיכנס לרכבם תחת איומי אקדח והביאו אותו לשגרירות המצרית ברומא."
"איזה שלטון החזיק ברצועת עזה בשנת 1961?"
{ "text": [ "מצרי" ], "answer_start": [ 59 ] }
"b848532b-ae10-458c-9d4a-d1cffe079637"
"פרשת האיש במזוודה"
"בשנת 1961 בגיל 28, חצה את גבול רצועת עזה, שהייתה אז בשלטון מצרי. בחצותו את הגבול לרצועת עזה, מסר ידיעות סודיות למצרים. הוא הועבר לקהיר, שם ישב כשנה בכלא. לאחר מכן שידר שידורי תעמולה בקול הרע"ם מקהיר - רדיו קהיר בעברית, ובהמשך הציע את שירותיו למודיעין המצרי. המצרים קיבלו את ההצעה, אימנו את האיש בקורס לסוכנים בקהיר ושלחו אותו לעיר נאפולי שבאיטליה שאמורה הייתה להיות הבסיס לפעולותיו, כשהיעד הוא מדינת ישראל. כאשר נראה היה למצרים כי האיש אינו עומד בהתחייבויותיו, ואיננו מביא להם מודיעין בעל ערך, חשדו כי הוא סוכן כפול או כי הוא עומד לחדש את קשריו עם ישראל. הם זימנו אותו לפגישה בבית קפה ברומא ב-17 בנובמבר 1964. תוך כדי הפגישה, ארבעה מצרים חטפו אותו ואילצו אותו להיכנס לרכבם תחת איומי אקדח והביאו אותו לשגרירות המצרית ברומא."
"כמה זמן ישב האיש בכלא?"
{ "text": [ "שנה" ], "answer_start": [ 144 ] }
"0dad968e-b81c-46e9-9855-26a69b71ea59"
"פרשת האיש במזוודה"
"בתחומי השגרירות ניסו המצרים להרדים את לוק באמצעות שתיית תה עם סם הרדמה אך הוא הערים עליהם והצליח להקיא את המשקה. לאחר מכן הכניסו אותו למזוודה בצורת ארגז גדול. ב-18 בנובמבר 1964 הובילו המצרים את המזוודה לנמל התעופה לאונרדו דה וינצ'י ברומא, לשם שליחתה לקהיר בטיסה מס' 784 של חברת התעופה "יונייטד ערב איירליינס", כ"מזוודה דיפלומטית" (Valise Diplomatique - במינוח הבינלאומי), המיועדת למשלוח למשרד החוץ המצרי בקהיר. מחמת חסינותה הדיפלומטית, עברה המזוודה את המכס האיטלקי ללא בדיקה וחיפוש. כאשר הייתה המזוודה בדרכה אל המטוס, שמע לפתע הסבל האיטלקי שהוביל אותה קולות חנוקים הבוקעים מן המזוודה וקוראים באיטלקית: "!Salvatemi! Aiutatemi" ("עזרו לי! הצילו אותי!"). הסבל העיד לאחר מכן: "...לפתע חשבתי, אלוהים, זהו איטלקי והערבים האלה חוטפים אותו - ברנש פוליטי או משהו כזה. מי יודע מה הם יעשו לו שם בקהיר"."
"באיזה משקה שמו ללוק סם הרדמה?"
{ "text": [ "תה" ], "answer_start": [ 56 ] }
"6e3e8396-3895-4dc7-b048-04de7c57605b"
"פרשת האיש במזוודה"
"בתחומי השגרירות ניסו המצרים להרדים את לוק באמצעות שתיית תה עם סם הרדמה אך הוא הערים עליהם והצליח להקיא את המשקה. לאחר מכן הכניסו אותו למזוודה בצורת ארגז גדול. ב-18 בנובמבר 1964 הובילו המצרים את המזוודה לנמל התעופה לאונרדו דה וינצ'י ברומא, לשם שליחתה לקהיר בטיסה מס' 784 של חברת התעופה "יונייטד ערב איירליינס", כ"מזוודה דיפלומטית" (Valise Diplomatique - במינוח הבינלאומי), המיועדת למשלוח למשרד החוץ המצרי בקהיר. מחמת חסינותה הדיפלומטית, עברה המזוודה את המכס האיטלקי ללא בדיקה וחיפוש. כאשר הייתה המזוודה בדרכה אל המטוס, שמע לפתע הסבל האיטלקי שהוביל אותה קולות חנוקים הבוקעים מן המזוודה וקוראים באיטלקית: "!Salvatemi! Aiutatemi" ("עזרו לי! הצילו אותי!"). הסבל העיד לאחר מכן: "...לפתע חשבתי, אלוהים, זהו איטלקי והערבים האלה חוטפים אותו - ברנש פוליטי או משהו כזה. מי יודע מה הם יעשו לו שם בקהיר"."
"מה הייתה צורתה של המזוודה אליה הכניסו את לוק?"
{ "text": [ "ארגז גדול" ], "answer_start": [ 148 ] }
"07215b15-c569-4c34-b1fb-3cfb0fda1c68"
"פרשת האיש במזוודה"
"בתחומי השגרירות ניסו המצרים להרדים את לוק באמצעות שתיית תה עם סם הרדמה אך הוא הערים עליהם והצליח להקיא את המשקה. לאחר מכן הכניסו אותו למזוודה בצורת ארגז גדול. ב-18 בנובמבר 1964 הובילו המצרים את המזוודה לנמל התעופה לאונרדו דה וינצ'י ברומא, לשם שליחתה לקהיר בטיסה מס' 784 של חברת התעופה "יונייטד ערב איירליינס", כ"מזוודה דיפלומטית" (Valise Diplomatique - במינוח הבינלאומי), המיועדת למשלוח למשרד החוץ המצרי בקהיר. מחמת חסינותה הדיפלומטית, עברה המזוודה את המכס האיטלקי ללא בדיקה וחיפוש. כאשר הייתה המזוודה בדרכה אל המטוס, שמע לפתע הסבל האיטלקי שהוביל אותה קולות חנוקים הבוקעים מן המזוודה וקוראים באיטלקית: "!Salvatemi! Aiutatemi" ("עזרו לי! הצילו אותי!"). הסבל העיד לאחר מכן: "...לפתע חשבתי, אלוהים, זהו איטלקי והערבים האלה חוטפים אותו - ברנש פוליטי או משהו כזה. מי יודע מה הם יעשו לו שם בקהיר"."
"בזכות מה עברה המשוודה את המכס ללא חיפוש?"
{ "text": [ "מחמת חסינותה הדיפלומטית" ], "answer_start": [ 411 ] }
"7649c468-c0d4-44d8-8e80-dadb292e1de4"
"פרשת האיש במזוודה"
"בתחומי השגרירות ניסו המצרים להרדים את לוק באמצעות שתיית תה עם סם הרדמה אך הוא הערים עליהם והצליח להקיא את המשקה. לאחר מכן הכניסו אותו למזוודה בצורת ארגז גדול. ב-18 בנובמבר 1964 הובילו המצרים את המזוודה לנמל התעופה לאונרדו דה וינצ'י ברומא, לשם שליחתה לקהיר בטיסה מס' 784 של חברת התעופה "יונייטד ערב איירליינס", כ"מזוודה דיפלומטית" (Valise Diplomatique - במינוח הבינלאומי), המיועדת למשלוח למשרד החוץ המצרי בקהיר. מחמת חסינותה הדיפלומטית, עברה המזוודה את המכס האיטלקי ללא בדיקה וחיפוש. כאשר הייתה המזוודה בדרכה אל המטוס, שמע לפתע הסבל האיטלקי שהוביל אותה קולות חנוקים הבוקעים מן המזוודה וקוראים באיטלקית: "!Salvatemi! Aiutatemi" ("עזרו לי! הצילו אותי!"). הסבל העיד לאחר מכן: "...לפתע חשבתי, אלוהים, זהו איטלקי והערבים האלה חוטפים אותו - ברנש פוליטי או משהו כזה. מי יודע מה הם יעשו לו שם בקהיר"."
"מי שמע את צעקות העזרה של לוק?"
{ "text": [ "הסבל האיטלקי" ], "answer_start": [ 527 ] }
"f4ae5c8e-852b-40e9-a849-25e3e97522b4"
"מסיק"
"המסיק הידני הוא הדרך המסורתית והעתיקה לקטיף זיתים. שיטה זו דורשת כוח אדם רב באופן יחסי ועדיין מקובלת בישראל ובמקומות רבים בעולם. שיטות מסיק ידני מאפשרות חיסכון עלויות במקומות בהם כוח האדם זול ועלות השיטות הממוכנות גבוהה. לזיתים המיועדים למאכל (לכבישה, בניגוד לזיתים לשמן) מתאים יותר מסיק ידני כיוון שהפרי פחות נפגע במהלך המסיק בשיטה זו (פגיעות בקליפת הפרי בזיתים לשמן פחות משמעותיות). כמו כן מועדף מסיק ידני באזורים בהם הטופוגרפיה המקומית או צפיפות העצים לא מאפשרים גישה נוחה לכלים מכנים. השיטה הידנית מאפשרת גם למסוק עצים שונים במועדים שונים, בהתאם לקצב הבשלת הפרי הטבעי בכל עץ."
"מדוע מסיק ידני מתאים יותר לזיתים המיועדים למאכל?"
{ "text": [ "כיוון שהפרי פחות נפגע במהלך המסיק בשיטה זו" ], "answer_start": [ 293 ] }
"c4af5d5b-1f0d-4439-bc24-57fab8f5ca89"
"מסיק"
"המסיק הידני הוא הדרך המסורתית והעתיקה לקטיף זיתים. שיטה זו דורשת כוח אדם רב באופן יחסי ועדיין מקובלת בישראל ובמקומות רבים בעולם. שיטות מסיק ידני מאפשרות חיסכון עלויות במקומות בהם כוח האדם זול ועלות השיטות הממוכנות גבוהה. לזיתים המיועדים למאכל (לכבישה, בניגוד לזיתים לשמן) מתאים יותר מסיק ידני כיוון שהפרי פחות נפגע במהלך המסיק בשיטה זו (פגיעות בקליפת הפרי בזיתים לשמן פחות משמעותיות). כמו כן מועדף מסיק ידני באזורים בהם הטופוגרפיה המקומית או צפיפות העצים לא מאפשרים גישה נוחה לכלים מכנים. השיטה הידנית מאפשרת גם למסוק עצים שונים במועדים שונים, בהתאם לקצב הבשלת הפרי הטבעי בכל עץ."
"מה הוא היתרון של מסיק ידני מבחינת קצב הבשלת הפרי?"
{ "text": [ "מאפשרת גם למסוק עצים שונים במועדים שונים" ], "answer_start": [ 502 ] }
"c2bd82fb-a770-4aca-88b0-50cbc68cd812"
"מסיק"
"דרך אחת למסיק ידני היא שימוש בסל (שבדרך כלל תלוי מלפנים או לצד הגוף), ולקטוף את הזיתים אחד-אחד שנקראת שיטת גרגור (כמו קטיף גרגירים) או בתנועות "חליבה" של הענפים. דרך אחרת היא פריסת יריעות (ניילון, בד, רשת או שק) על הקרקע שמתחת לעץ. שיטה זו מייעלת את התהליך: את הזיתים הנמסקים מפילים לקרקע, ובסוף המסיק של העץ אוספים את היריעות ושופכים את הזיתים שעליהן לתוך שקים או ארגזים. שימוש ביריעות מאפשר גם למסוק את הזיתים על ידי הכאה עם מקל על הענפים לשיטה זו קוראים "נקיפה". אפשר גם להשתמש בשיטת היריעות ללא יריעות, כלומר להפיל את הזיתים לקרקע באחת מהשיטות הנ"ל ואחר-כך לאסוף אותם. אמנם שיטה זו חוסכת את הצורך ביריעות, אולם איסוף הזיתים שנפלו לאדמה עשוי לגזול זמן רב. בנוסף, יש סכנה של איסוף זיתים שנשרו מהעץ באופן טבעי לפני המסיק. אלה עלולים לפגום באיכות ובטעם של שמן הזית או הזיתים הכבושים."
"מהי הדרך הראשונה שמוזכרת בפסקה למסיק ידני?"
{ "text": [ "שימוש בסל" ], "answer_start": [ 23 ] }
"348a16f5-b51f-4354-a0a6-e1cce8e568aa"
"מסיק"
"דרך אחת למסיק ידני היא שימוש בסל (שבדרך כלל תלוי מלפנים או לצד הגוף), ולקטוף את הזיתים אחד-אחד שנקראת שיטת גרגור (כמו קטיף גרגירים) או בתנועות "חליבה" של הענפים. דרך אחרת היא פריסת יריעות (ניילון, בד, רשת או שק) על הקרקע שמתחת לעץ. שיטה זו מייעלת את התהליך: את הזיתים הנמסקים מפילים לקרקע, ובסוף המסיק של העץ אוספים את היריעות ושופכים את הזיתים שעליהן לתוך שקים או ארגזים. שימוש ביריעות מאפשר גם למסוק את הזיתים על ידי הכאה עם מקל על הענפים לשיטה זו קוראים "נקיפה". אפשר גם להשתמש בשיטת היריעות ללא יריעות, כלומר להפיל את הזיתים לקרקע באחת מהשיטות הנ"ל ואחר-כך לאסוף אותם. אמנם שיטה זו חוסכת את הצורך ביריעות, אולם איסוף הזיתים שנפלו לאדמה עשוי לגזול זמן רב. בנוסף, יש סכנה של איסוף זיתים שנשרו מהעץ באופן טבעי לפני המסיק. אלה עלולים לפגום באיכות ובטעם של שמן הזית או הזיתים הכבושים."
"מה עלול לפגום באיכות ובטעם של שמן הזית?"
{ "text": [ "איסוף זיתים שנשרו מהעץ באופן טבעי לפני המסיק" ], "answer_start": [ 677 ] }
"e761e0d6-7a4a-4bf1-b138-0db9ecc15f63"
"אל תשאל, אל תספר"
"הפעם הראשונה שבה נעשתה הבחנה ברורה בין "הומוסקסואלים" ל"אנשים רגילים" בפקודות הצבא הייתה בשנת 1942, במסגרת שינוי תקנות מערך הגיוס הצבאי. חמש שנים לאחר מכן בוטלה תקנת "שחרור כחול"; במקומה, הומואים ולסביות סוּוגו כ"לא-מתאימים" או "לא-רצויים" לשירות צבאי, והטיפול בהם כלל שתי אפשרויות: חייל או חיילת שהתגלו כהומוסקסואלים, אך לא הוכח שביצעו מעשים הומוסקסואליים בפועל בעת שירותם הצבאי, סווגו כ"לא רצויים" לשירות; חיילים שהיו עדויות שאכן ביצעו מעשים הומוסקסואליים בפועל, שוחררו מהצבא בקלון (dishonorably discharged)."
"מתי הייתה הפעם הראשונה שבה נעשתה הבחנה ברורה בין "הומוסקסואלים" ל"אנשים רגילים" בפקודות הצבא?"
{ "text": [ " 1942" ], "answer_start": [ 93 ] }
"9d9b9599-d6cd-4271-99a8-8fa2ce31c437"
"אל תשאל, אל תספר"
"הפעם הראשונה שבה נעשתה הבחנה ברורה בין "הומוסקסואלים" ל"אנשים רגילים" בפקודות הצבא הייתה בשנת 1942, במסגרת שינוי תקנות מערך הגיוס הצבאי. חמש שנים לאחר מכן בוטלה תקנת "שחרור כחול"; במקומה, הומואים ולסביות סוּוגו כ"לא-מתאימים" או "לא-רצויים" לשירות צבאי, והטיפול בהם כלל שתי אפשרויות: חייל או חיילת שהתגלו כהומוסקסואלים, אך לא הוכח שביצעו מעשים הומוסקסואליים בפועל בעת שירותם הצבאי, סווגו כ"לא רצויים" לשירות; חיילים שהיו עדויות שאכן ביצעו מעשים הומוסקסואליים בפועל, שוחררו מהצבא בקלון (dishonorably discharged)."
"במקום איזו תקנה החלו הומואים ולסביות להיות מסווגים כ"לא-מתאימים" או "לא-רצויים" לשירות צבאי?"
{ "text": [ "תקנת \"שחרור כחול" ], "answer_start": [ 161 ] }
"a05eaccb-f8bb-4eca-9517-1f05ef120974"
"אל תשאל, אל תספר"
"הפעם הראשונה שבה נעשתה הבחנה ברורה בין "הומוסקסואלים" ל"אנשים רגילים" בפקודות הצבא הייתה בשנת 1942, במסגרת שינוי תקנות מערך הגיוס הצבאי. חמש שנים לאחר מכן בוטלה תקנת "שחרור כחול"; במקומה, הומואים ולסביות סוּוגו כ"לא-מתאימים" או "לא-רצויים" לשירות צבאי, והטיפול בהם כלל שתי אפשרויות: חייל או חיילת שהתגלו כהומוסקסואלים, אך לא הוכח שביצעו מעשים הומוסקסואליים בפועל בעת שירותם הצבאי, סווגו כ"לא רצויים" לשירות; חיילים שהיו עדויות שאכן ביצעו מעשים הומוסקסואליים בפועל, שוחררו מהצבא בקלון (dishonorably discharged)."
"איך סווגו חיילים שהתגדלו כהומוסקסואלים אך לא הוכח שביצעו מעשים הומוסקסואליים בשירותם?"
{ "text": [ "סווגו כ\"לא רצויים\" לשירות" ], "answer_start": [ 381 ] }
"d59e874f-6298-48a5-9928-8460ceca18bc"
"אל תשאל, אל תספר"
"סקר דעת קהל ארצי שנערך בשנת 2005 על ידי העיתון "הבוסטון גלוב" הראה כי 79% מהנשאלים אינם מתנגדים לאפשר להומואים ולסביות לשרת בצבא. בשנת 2008 ערכו ה"וושינגטון פוסט" וחדשות ABC סקר משותף, שבו עלה כי 75% מהאמריקאים סבורים שיש להתיר שירות צבאי של הומואים ולסביות מוצהרים (80% מהדמוקרטים, 66% מהרפובליקנים ו-75% מהעצמאיים).‏ סקר שערכה רשת CNN בשנת 2009 הראה כי 48% מהאמריקאים תומכים במדיניות "אל תשאל, אל תספר", 8% סבורים שיש להחמיר את המדיניות, ו-37% סבורים כי היא מחמירה מדי.בפברואר 2010 נערך מטעם אוניברסיטת קוויניפיאק (Quinnipiac) סקר ארצי בנושא, שהעלה כי 57% מבעלי זכות ההצבעה האמריקאים תומכים באפשרות לתת להומואים ולסביות מוצהרים לשרת בצבא, בעוד 36% מתנגדים. 66% ציינו כי המדיניות מהווה אפליה, ו-31% סברו שהיא איננה מהווה אפליה. סקר שערכה רשת CNN באותו החודש הראה כי 69% מהאמריקנים פתוחים לכך שתינתן להומואים וללסביות האפשרות לשרת בצבא ארצות הברית, בעוד 27% מתנגדים לכך. סקר של חדשות CBS ו"הניו יורק טיימס", שנערך גם הוא בסמוך, הראה כי 58% תומכים בשירות של הומואים ולסביות, לעומת 28% שמתנגדים.סקרים אחרים בדקו את השינוי בדעת הקהל במשך השנים. סקר שפרסם מכון "גאלופ" ביוני 2009, אשר בדק את השינוי באחוז התומכים בשילובם של הומואים ולסביות בצבא, מצא עלייה בתמיכה הכוללת: מ-63% בנובמבר 2004 ל-69% במאי 2009 – עלייה של 6 אחוזים. העלייה המשמעותית ביותר נצפתה בחתך לפי ליברלים אל מול שמרנים: בקרב שמרנים חלה עלייה של 12 אחוזים במצהירים כי הם בעד לאפשר להומואים ולסביות לשרת בצבא. הסקר הראה עלייה בכל סוגי החתכים, לפי גיל, מין, אזור מגורים והשתייכות מפלגתית."
"ע"פ סקר שערך הבוסטון גלוב ב2005, כמה אחוזים מהנשאלים לא התנגדו לשירות הומוסקסואלים בצבא?"
{ "text": [ "79%" ], "answer_start": [ 70 ] }
"dfafd10c-89bd-49d6-b9a3-3e5339df7db4"
"אל תשאל, אל תספר"
"סקר דעת קהל ארצי שנערך בשנת 2005 על ידי העיתון "הבוסטון גלוב" הראה כי 79% מהנשאלים אינם מתנגדים לאפשר להומואים ולסביות לשרת בצבא. בשנת 2008 ערכו ה"וושינגטון פוסט" וחדשות ABC סקר משותף, שבו עלה כי 75% מהאמריקאים סבורים שיש להתיר שירות צבאי של הומואים ולסביות מוצהרים (80% מהדמוקרטים, 66% מהרפובליקנים ו-75% מהעצמאיים).‏ סקר שערכה רשת CNN בשנת 2009 הראה כי 48% מהאמריקאים תומכים במדיניות "אל תשאל, אל תספר", 8% סבורים שיש להחמיר את המדיניות, ו-37% סבורים כי היא מחמירה מדי.בפברואר 2010 נערך מטעם אוניברסיטת קוויניפיאק (Quinnipiac) סקר ארצי בנושא, שהעלה כי 57% מבעלי זכות ההצבעה האמריקאים תומכים באפשרות לתת להומואים ולסביות מוצהרים לשרת בצבא, בעוד 36% מתנגדים. 66% ציינו כי המדיניות מהווה אפליה, ו-31% סברו שהיא איננה מהווה אפליה. סקר שערכה רשת CNN באותו החודש הראה כי 69% מהאמריקנים פתוחים לכך שתינתן להומואים וללסביות האפשרות לשרת בצבא ארצות הברית, בעוד 27% מתנגדים לכך. סקר של חדשות CBS ו"הניו יורק טיימס", שנערך גם הוא בסמוך, הראה כי 58% תומכים בשירות של הומואים ולסביות, לעומת 28% שמתנגדים.סקרים אחרים בדקו את השינוי בדעת הקהל במשך השנים. סקר שפרסם מכון "גאלופ" ביוני 2009, אשר בדק את השינוי באחוז התומכים בשילובם של הומואים ולסביות בצבא, מצא עלייה בתמיכה הכוללת: מ-63% בנובמבר 2004 ל-69% במאי 2009 – עלייה של 6 אחוזים. העלייה המשמעותית ביותר נצפתה בחתך לפי ליברלים אל מול שמרנים: בקרב שמרנים חלה עלייה של 12 אחוזים במצהירים כי הם בעד לאפשר להומואים ולסביות לשרת בצבא. הסקר הראה עלייה בכל סוגי החתכים, לפי גיל, מין, אזור מגורים והשתייכות מפלגתית."
"ע"פ מחקר שערכה רשת CNN ב2009, כמה מהאמריקאים תמכו במדיניות "אל, אל תספר"?"
{ "text": [ "48%" ], "answer_start": [ 355 ] }
"3abef30f-bcb3-428c-885a-ab6ffcce86a4"
"אל תשאל, אל תספר"
"סקר דעת קהל ארצי שנערך בשנת 2005 על ידי העיתון "הבוסטון גלוב" הראה כי 79% מהנשאלים אינם מתנגדים לאפשר להומואים ולסביות לשרת בצבא. בשנת 2008 ערכו ה"וושינגטון פוסט" וחדשות ABC סקר משותף, שבו עלה כי 75% מהאמריקאים סבורים שיש להתיר שירות צבאי של הומואים ולסביות מוצהרים (80% מהדמוקרטים, 66% מהרפובליקנים ו-75% מהעצמאיים).‏ סקר שערכה רשת CNN בשנת 2009 הראה כי 48% מהאמריקאים תומכים במדיניות "אל תשאל, אל תספר", 8% סבורים שיש להחמיר את המדיניות, ו-37% סבורים כי היא מחמירה מדי.בפברואר 2010 נערך מטעם אוניברסיטת קוויניפיאק (Quinnipiac) סקר ארצי בנושא, שהעלה כי 57% מבעלי זכות ההצבעה האמריקאים תומכים באפשרות לתת להומואים ולסביות מוצהרים לשרת בצבא, בעוד 36% מתנגדים. 66% ציינו כי המדיניות מהווה אפליה, ו-31% סברו שהיא איננה מהווה אפליה. סקר שערכה רשת CNN באותו החודש הראה כי 69% מהאמריקנים פתוחים לכך שתינתן להומואים וללסביות האפשרות לשרת בצבא ארצות הברית, בעוד 27% מתנגדים לכך. סקר של חדשות CBS ו"הניו יורק טיימס", שנערך גם הוא בסמוך, הראה כי 58% תומכים בשירות של הומואים ולסביות, לעומת 28% שמתנגדים.סקרים אחרים בדקו את השינוי בדעת הקהל במשך השנים. סקר שפרסם מכון "גאלופ" ביוני 2009, אשר בדק את השינוי באחוז התומכים בשילובם של הומואים ולסביות בצבא, מצא עלייה בתמיכה הכוללת: מ-63% בנובמבר 2004 ל-69% במאי 2009 – עלייה של 6 אחוזים. העלייה המשמעותית ביותר נצפתה בחתך לפי ליברלים אל מול שמרנים: בקרב שמרנים חלה עלייה של 12 אחוזים במצהירים כי הם בעד לאפשר להומואים ולסביות לשרת בצבא. הסקר הראה עלייה בכל סוגי החתכים, לפי גיל, מין, אזור מגורים והשתייכות מפלגתית."
"איזו עלייה נצפתה בסקר של חברת גאלופ בשנת 2009 בקרב שמרנים?"
{ "text": [ "עלייה של 12 אחוזים במצהירים כי הם בעד לאפשר להומואים ולסביות לשרת בצבא." ], "answer_start": [ 1300 ] }
"42e7ad14-8712-4a9f-b8fc-60fc581cfe95"
"תיירות בת קיימא"
"המונח "תיירות בת קיימא" קיים מסוף שנות השמונים, והוגדר באג'נדה 21 מועידת ריו בשנת 92', כ"תיירות שמתאימה לצרכים של התיירים ואזורי האירוח בהווה תוך כדי שמירה והעצמה של הזדמנויות לעתיד".חשיבות התיירות לפיתוח בר-קיימא הוכר לאחר מכן בוועידת האו"ם בריו דה ז'ניירו בשנת 2012, ונכלל במסמך התוצאה של Rio+20, 'העתיד שאנו רוצים': "אנו מדגישים שתיירות מעוצבת ומנוהלת יכולה לתרום תרומה משמעותית לשלושת הממדים של פיתוח בר-קיימא [...] אנו קוראים לתמיכה משופרת בפעילות תיירותית בת קיימא ובניית יכולות רלוונטיות במדינות מתפתחות כדי לתרום להשגת פיתוח בר קיימא".בנסיבות אלה ענף התיירות עצמו נקרא בשנים הקרובות להיות אחד המנועים הבסיסיים ותחום היישום העדיפי של בשנת 2015 הוכרזו 17 היעדים לפיתוח בר-קיימא של האו"ם (SDGs). ענף התיירות מופיע באופן בולט במסמך "שינוי העולם שלנו: סדר היום לפיתוח בר-קיימא 2030" והוא נכלל כיעד ב-3 מתוך 17 היעדים: יעד 8.9, יעד 12 ויעד 14.7."
"מהי "תיירות בת קיימא"?"
{ "text": [ "תיירות שמתאימה לצרכים של התיירים ואזורי האירוח בהווה תוך כדי שמירה והעצמה של הזדמנויות לעתיד" ], "answer_start": [ 89 ] }
"da81e3f5-e0e8-416b-b4a4-325523bebfd0"
"תיירות בת קיימא"
"המונח "תיירות בת קיימא" קיים מסוף שנות השמונים, והוגדר באג'נדה 21 מועידת ריו בשנת 92', כ"תיירות שמתאימה לצרכים של התיירים ואזורי האירוח בהווה תוך כדי שמירה והעצמה של הזדמנויות לעתיד".חשיבות התיירות לפיתוח בר-קיימא הוכר לאחר מכן בוועידת האו"ם בריו דה ז'ניירו בשנת 2012, ונכלל במסמך התוצאה של Rio+20, 'העתיד שאנו רוצים': "אנו מדגישים שתיירות מעוצבת ומנוהלת יכולה לתרום תרומה משמעותית לשלושת הממדים של פיתוח בר-קיימא [...] אנו קוראים לתמיכה משופרת בפעילות תיירותית בת קיימא ובניית יכולות רלוונטיות במדינות מתפתחות כדי לתרום להשגת פיתוח בר קיימא".בנסיבות אלה ענף התיירות עצמו נקרא בשנים הקרובות להיות אחד המנועים הבסיסיים ותחום היישום העדיפי של בשנת 2015 הוכרזו 17 היעדים לפיתוח בר-קיימא של האו"ם (SDGs). ענף התיירות מופיע באופן בולט במסמך "שינוי העולם שלנו: סדר היום לפיתוח בר-קיימא 2030" והוא נכלל כיעד ב-3 מתוך 17 היעדים: יעד 8.9, יעד 12 ויעד 14.7."
"כמה יעדים לפיתוח בר-קיימא הוכרזו על ידי האו"ם בשנת 2015?"
{ "text": [ "17 היעדים" ], "answer_start": [ 658 ] }
"6a04b1da-5b02-4a33-88e0-bc4cd5c247ec"
"תיירות בת קיימא"
"במשך השנים, גופים רבים פיתחו סטנדרטים שמתייחסים לפרקטיקות של קיימות בענף התיירות. כעת, קריטריוני המועצה העולמית לתיירות מקיימת (GSTC) משמשים כסטנדרטים העולמיים לקיימות בענף התיירות. הקריטריונים משקפים המטרה להשיג הסכמה עולמית בנושא תיירות בת קיימא.בתמיכת ארגון התיירות העולמי (UNWTO) וגופים נוספים של האו"ם, קריטריוני ה-GSTC פורסמו לראשונה בשנת 2008, לאחר תהליך ממושך שלקח בחשבון את ההנחיות והסטנדרטים הרבים לתיירות בת קיימא שהיו קיימים באותו זמן. בתהליך הפיתוח, התקיים שיתוף ציבור והתייעצות באופן נרחב ברחבי העולם בכמה שפות. הקריטריונים משמשים לחינוך והעלאת מודעות, קביעת מדיניות עבור עסקים וסוכנויות ממשלתיות, ובעיקר כבסיס להתעדה והסמכה. קריטריוני ה-GSTC הם תוצאה של מאמץ בינלאומי לפתח שפה משותפת בנושא קיימות בתיירות. הקריטריונים מחולקים לארבעה חלקים: (1) ניהול בר קיימא; (2) השפעות סוציו-אקונומיות; (3) השפעות תרבותיות; (4) השפעות סביבתיות (כולל צריכת משאבים, הפחתת זיהום ושימור המגוון הביולוגי והנופים).הקריטריונים הם המינימום שעסקים, ממשלות, ויעדי תיירות צריכים להשיג כדי להגיע למצב של קיימות חברתית, סביבתית, תרבותית וכלכלית. מכיוון שיעדי התיירות שונים ולכל אחד תרבות, סביבה, מנהגים וחוקים משלהם, הקריטריונים נועדו להתאים לתנאים המקומיים וניתן להוסיף קריטריונים נוספים שרלוונטיים למיקום ולפעילות הספציפיים (לוקליזציה)."
"מהם קריטריוני המועצה העולמית לתיירות מקיימת (GSTC)?"
{ "text": [ "סטנדרטים העולמיים לקיימות בענף התיירות" ], "answer_start": [ 142 ] }
"d443985b-d941-4945-833a-edadf44c07f1"
"תיירות בת קיימא"
"במשך השנים, גופים רבים פיתחו סטנדרטים שמתייחסים לפרקטיקות של קיימות בענף התיירות. כעת, קריטריוני המועצה העולמית לתיירות מקיימת (GSTC) משמשים כסטנדרטים העולמיים לקיימות בענף התיירות. הקריטריונים משקפים המטרה להשיג הסכמה עולמית בנושא תיירות בת קיימא.בתמיכת ארגון התיירות העולמי (UNWTO) וגופים נוספים של האו"ם, קריטריוני ה-GSTC פורסמו לראשונה בשנת 2008, לאחר תהליך ממושך שלקח בחשבון את ההנחיות והסטנדרטים הרבים לתיירות בת קיימא שהיו קיימים באותו זמן. בתהליך הפיתוח, התקיים שיתוף ציבור והתייעצות באופן נרחב ברחבי העולם בכמה שפות. הקריטריונים משמשים לחינוך והעלאת מודעות, קביעת מדיניות עבור עסקים וסוכנויות ממשלתיות, ובעיקר כבסיס להתעדה והסמכה. קריטריוני ה-GSTC הם תוצאה של מאמץ בינלאומי לפתח שפה משותפת בנושא קיימות בתיירות. הקריטריונים מחולקים לארבעה חלקים: (1) ניהול בר קיימא; (2) השפעות סוציו-אקונומיות; (3) השפעות תרבותיות; (4) השפעות סביבתיות (כולל צריכת משאבים, הפחתת זיהום ושימור המגוון הביולוגי והנופים).הקריטריונים הם המינימום שעסקים, ממשלות, ויעדי תיירות צריכים להשיג כדי להגיע למצב של קיימות חברתית, סביבתית, תרבותית וכלכלית. מכיוון שיעדי התיירות שונים ולכל אחד תרבות, סביבה, מנהגים וחוקים משלהם, הקריטריונים נועדו להתאים לתנאים המקומיים וניתן להוסיף קריטריונים נוספים שרלוונטיים למיקום ולפעילות הספציפיים (לוקליזציה)."
"לכמה חלקים מחולקים קריטריוני המועצה העולמית לתיירות מקיימת?"
{ "text": [ "ארבעה חלקים" ], "answer_start": [ 742 ] }
"7511ebff-b2de-4a3a-a8b8-fb72a1415fec"
"תיירות בת קיימא"
"במשך השנים, גופים רבים פיתחו סטנדרטים שמתייחסים לפרקטיקות של קיימות בענף התיירות. כעת, קריטריוני המועצה העולמית לתיירות מקיימת (GSTC) משמשים כסטנדרטים העולמיים לקיימות בענף התיירות. הקריטריונים משקפים המטרה להשיג הסכמה עולמית בנושא תיירות בת קיימא.בתמיכת ארגון התיירות העולמי (UNWTO) וגופים נוספים של האו"ם, קריטריוני ה-GSTC פורסמו לראשונה בשנת 2008, לאחר תהליך ממושך שלקח בחשבון את ההנחיות והסטנדרטים הרבים לתיירות בת קיימא שהיו קיימים באותו זמן. בתהליך הפיתוח, התקיים שיתוף ציבור והתייעצות באופן נרחב ברחבי העולם בכמה שפות. הקריטריונים משמשים לחינוך והעלאת מודעות, קביעת מדיניות עבור עסקים וסוכנויות ממשלתיות, ובעיקר כבסיס להתעדה והסמכה. קריטריוני ה-GSTC הם תוצאה של מאמץ בינלאומי לפתח שפה משותפת בנושא קיימות בתיירות. הקריטריונים מחולקים לארבעה חלקים: (1) ניהול בר קיימא; (2) השפעות סוציו-אקונומיות; (3) השפעות תרבותיות; (4) השפעות סביבתיות (כולל צריכת משאבים, הפחתת זיהום ושימור המגוון הביולוגי והנופים).הקריטריונים הם המינימום שעסקים, ממשלות, ויעדי תיירות צריכים להשיג כדי להגיע למצב של קיימות חברתית, סביבתית, תרבותית וכלכלית. מכיוון שיעדי התיירות שונים ולכל אחד תרבות, סביבה, מנהגים וחוקים משלהם, הקריטריונים נועדו להתאים לתנאים המקומיים וניתן להוסיף קריטריונים נוספים שרלוונטיים למיקום ולפעילות הספציפיים (לוקליזציה)."
"למה משמשים קריטריוני המועצה העולמית לתיירות מקיימת (GSTC)?"
{ "text": [ "חינוך והעלאת מודעות" ], "answer_start": [ 546 ] }
"57971d80-8649-4014-8e97-b1694518b433"
"מערב גינאה החדשה"
"מושב הפתיחה של האספה הלאומית התקיים בנוכחות נציגים ממדינות שונות, אך ארצות הברית בלטה בהיעדרה וכעבור זמן קצר פורסמה יוזמה אמריקנית להפיכת מערב גינאה החדשה לשטח מנהלי בפיקוח האו"ם. האספה הלאומית התכנסה באוקטובר 1961 ובחרה ועדה לניסוח הכרזת עצמאות ואוטונומיה שלטונית, כמו גם קביעת המנון וסמל מדינה. תושבי מערב גינאה החדשה נקראו פפואנים. כלל הצעות הוועדה אושרו ב-30 באוקטובר ולמחרת היום הוגשה הכרזת העצמאות לידי המושל הכללי מטעם הולנד פייר פלטיל. ב-18 בנובמבר הכריזה הולנד על הכרתה בעצמאות השטח. אינדונזיה הגיבה בגיוס כללי."
"איך נקראו תושבי מערב גינאה?"
{ "text": [ "תושבי מערב גינאה החדשה נקראו פפואנים" ], "answer_start": [ 299 ] }
"97ebdf1e-ddf1-4b6f-bc9d-51ffeec35fef"
"מערב גינאה החדשה"
"החל מאפריל 1961 פעלו גורמים אמריקאיים להעברת השליטה על מערב גינאה החדשה לידי אינדונזיה. ג'ון קנדי, נשיא ארצות הברית, שוכנע שהעברת השלטון תמנע את נטיית אינדונזיה לתמיכה בברית המועצות. למרות זאת, בדצמבר 1961 הונף דגל עצמאי של מערב גינאה החדשה. בתגובה הקימה אינדונזיה, שקיימה שבע התקוממויות קודמות בין השנים 1950 ועד ינואר 1962, פיקוד צבאי לפיקוח על האזור. מגעיה של ארצות הברית מול הולנד נמשכו וב-15 באוגוסט 1962 בשעה 12:01 צלחו, עת נחתם "הסכם ניו יורק" ובו הצטרפה אוסטרליה לדרישת ארצות הברית לסיפוח השטח אל אינדונזיה."
"איזה נשיא היה באמריקה ב1961?"
{ "text": [ "ג'ון קנדי" ], "answer_start": [ 88 ] }
"832890ef-344c-49f5-b2e9-3ed15eb22166"
"סטפן קשי"
"קשי זומן לראשונה לטורניר רשמי לקראת גביע אפריקה לאומות 1982. הוא שיחק בכל שלושת משחקיה של ניגריה, וכבש את צמד שערי הבכורה שלו במשחקה הראשון של ניגריה בטורניר, בו גברה 3-0 על אתיופיה. ניגריה הפסידה בשני משחקיה הנותרים והודחה בתום שלב הבתים. שנתיים אחר כך העפיל קשי עם קבוצתו לגמר גביע אפריקה לאומות 1994. בחצי הגמר, במצב של 2-0 למצרים, כבש קשי את השער המצמק בדרך לשוויון 2-2, שהוביל את הנבחרות לדו-קרב בעיטות עונשין. קשי כבש את הפנדל החמישי של נבחרתו בדרך לניצחון 8-7. בגמר, בו עלה קשי בהרכב, נוצחה ניגריה 3-1 על ידי קמרון."
"מי ניצחה בגמר גביע אפריקה לאומות בשנת 1982?"
{ "text": [ "קמרון" ], "answer_start": [ 516 ] }
"5784b4dd-9f55-490c-9790-cbcb2123e7c0"
"סטפן קשי"
"קשי זומן לראשונה לטורניר רשמי לקראת גביע אפריקה לאומות 1982. הוא שיחק בכל שלושת משחקיה של ניגריה, וכבש את צמד שערי הבכורה שלו במשחקה הראשון של ניגריה בטורניר, בו גברה 3-0 על אתיופיה. ניגריה הפסידה בשני משחקיה הנותרים והודחה בתום שלב הבתים. שנתיים אחר כך העפיל קשי עם קבוצתו לגמר גביע אפריקה לאומות 1994. בחצי הגמר, במצב של 2-0 למצרים, כבש קשי את השער המצמק בדרך לשוויון 2-2, שהוביל את הנבחרות לדו-קרב בעיטות עונשין. קשי כבש את הפנדל החמישי של נבחרתו בדרך לניצחון 8-7. בגמר, בו עלה קשי בהרכב, נוצחה ניגריה 3-1 על ידי קמרון."
"את מי ניצחה בגמר גביע אפריקה לאומות בשנת 1982?"
{ "text": [ "ניגריה" ], "answer_start": [ 90 ] }
"66fc3f7a-8721-40e0-9268-22c35a500ebb"
"סטפן קשי"
"קשי זומן לראשונה לטורניר רשמי לקראת גביע אפריקה לאומות 1982. הוא שיחק בכל שלושת משחקיה של ניגריה, וכבש את צמד שערי הבכורה שלו במשחקה הראשון של ניגריה בטורניר, בו גברה 3-0 על אתיופיה. ניגריה הפסידה בשני משחקיה הנותרים והודחה בתום שלב הבתים. שנתיים אחר כך העפיל קשי עם קבוצתו לגמר גביע אפריקה לאומות 1994. בחצי הגמר, במצב של 2-0 למצרים, כבש קשי את השער המצמק בדרך לשוויון 2-2, שהוביל את הנבחרות לדו-קרב בעיטות עונשין. קשי כבש את הפנדל החמישי של נבחרתו בדרך לניצחון 8-7. בגמר, בו עלה קשי בהרכב, נוצחה ניגריה 3-1 על ידי קמרון."
"באיזו קבוצה שיחק סטפן קשי בגביע אפריקה לאומות בשנת 1982?"
{ "text": [ "ניגריה" ], "answer_start": [ 90 ] }
"e771df35-d4ae-410e-a13e-19913b7a9aed"
"סטפן קשי"
"כישלונה של טוגו בטורניר גביע אפריקה לאומות 2006, חודשים ספורים לפני הטורניר, הביאו להחלפתו המיידית של קשי באוטו פיסטר הגרמני, וקשי לא זכה להוביל את נבחרתו במונדיאל הראשון בתולדותיה. לאחר טורניר מונדיאל כושל, סיים פיסטר את תפקידו וטוגו נותרה ללא מאמן עד לפברואר 2007, אז השיבה את קשי לתפקיד המאמן. במרץ 2008 סיים את תפקידו בפעם השנייה כמאמן טוגו. חודש לאחר מכן, התמנה קשי לתפקיד מאמן מאלי בחוזה לשנתיים. הדחתה של מאלי בשלב הבתים ש גביע אפריקה לאומות 2010 הביאה לסיום תפקידו של קשי כמאמן הנבחרת. קשי שב לתפקיד מאמן נבחרת טוגו לתקופה קצרה במהלך שנת 2011, קדנציה שלישית בנבחרת."
"כמה קדנציות היו לסטפן קשי כמאמן נבחרת טוגו?"
{ "text": [ "קדנציה שלישית" ], "answer_start": [ 552 ] }
"e6238b38-fcd6-48ee-85ea-a3d449acb83a"
"Call of Duty: Modern Warfare 3"
"בו זמנית מאקארוב אומר בקשר משפט מוזר: "יורי, חבר שלי... הייתי צריך לדעת שתגיע לכא.ן " סואפ בקושי מספיק לשאואת יורי ל איך הוא מכיר אותוכש ומטען מופעל בבניין ש הם שוהיםהו. הם קופצים מהחלון ונפגעים מפיצוץ הבניין. יורי סוחב את סואפ הפצוע בעוד שפרייס שומר עליהם והורג את אנשיו של מאקרוב. לאחר מכן פרייס ויורי מתחלפים ויורי מחפה ומחסל את אנשיו של מאקרוב שרודפים אחרי,הם בזמן שפרייס סוחב את סואפ למקום בטוח שבו חלק מהמורדים שוה,י ושם הם מנסם, בעזרתו של רופא להציל את חי. אך עלעל אף הניסיונות להצילו, סואפ ,מת ומילותיו האחרונותם "פרייסיס יש משהו שאתה צריך לדעת, מאקרוב מכיר את יורי..."."
"את מי יורי מחסל?"
{ "text": [ "את אנשיו של מאקרוב." ], "answer_start": [ 263 ] }
"32a016c3-56cf-44cd-8e3b-96f859d747b4"
"Call of Duty: Modern Warfare 3"
"בו זמנית מאקארוב אומר בקשר משפט מוזר: "יורי, חבר שלי... הייתי צריך לדעת שתגיע לכא.ן " סואפ בקושי מספיק לשאואת יורי ל איך הוא מכיר אותוכש ומטען מופעל בבניין ש הם שוהיםהו. הם קופצים מהחלון ונפגעים מפיצוץ הבניין. יורי סוחב את סואפ הפצוע בעוד שפרייס שומר עליהם והורג את אנשיו של מאקרוב. לאחר מכן פרייס ויורי מתחלפים ויורי מחפה ומחסל את אנשיו של מאקרוב שרודפים אחרי,הם בזמן שפרייס סוחב את סואפ למקום בטוח שבו חלק מהמורדים שוה,י ושם הם מנסם, בעזרתו של רופא להציל את חי. אך עלעל אף הניסיונות להצילו, סואפ ,מת ומילותיו האחרונותם "פרייסיס יש משהו שאתה צריך לדעת, מאקרוב מכיר את יורי..."."
"מה היו מילותיו האחרונות של מאקארוב?"
{ "text": [ "פרייסיס יש משהו שאתה צריך לדעת, מאקרוב מכיר את יורי..." ], "answer_start": [ 522 ] }
"bab492e0-11c1-4f08-8dc1-e1b16daf7461"
"Call of Duty: Modern Warfare 3"
"לאחר שחדרו לטירה של מקרוב ליד פראג פרייס ויורי מגלים איפה נמצאת ביתו של הנשיא ואז הם משחררים אסירים שכלואים בטירה של מאקרוב מחסלים את אנשיו של מאקרוב ונמלטים. צוות "מתכת" (ללא הכללת פרוסט שלא ידוע מה קרה לו) וכוח המשימה 141 יוצאים למבצע הצלה משותף במכרה יהלומים בסיביר כדי להציל את נשיא רוסיה וביתו לפני שמקרוב ישיג את הקודים לשיגור והם מחסלים את אנשיו של מאקרוב ומחלצים אותו. פעולותיהם להבטיח את שלומם של הנשיא ואלינה, ביתו, יגרמו לסיום הסכסוך בין ארצות הברית ורוסיה. במהלך החילוץ, סנדמן, גרינץ', וטרק נאלצים להישאר מאחור כדי לחפות ומחסלים את אנשיו של מאקרוב על המראת מסוק החילוץ ונהרגים כאשר המכרה מתמוטט עליהם."
"ממה הם נהרגים?"
{ "text": [ "המכרה מתמוטט עליהם" ], "answer_start": [ 594 ] }
"11cbf36c-c201-4ae0-ac99-a8cf0b8f35c9"
"Call of Duty: Modern Warfare 3"
"לאחר שחדרו לטירה של מקרוב ליד פראג פרייס ויורי מגלים איפה נמצאת ביתו של הנשיא ואז הם משחררים אסירים שכלואים בטירה של מאקרוב מחסלים את אנשיו של מאקרוב ונמלטים. צוות "מתכת" (ללא הכללת פרוסט שלא ידוע מה קרה לו) וכוח המשימה 141 יוצאים למבצע הצלה משותף במכרה יהלומים בסיביר כדי להציל את נשיא רוסיה וביתו לפני שמקרוב ישיג את הקודים לשיגור והם מחסלים את אנשיו של מאקרוב ומחלצים אותו. פעולותיהם להבטיח את שלומם של הנשיא ואלינה, ביתו, יגרמו לסיום הסכסוך בין ארצות הברית ורוסיה. במהלך החילוץ, סנדמן, גרינץ', וטרק נאלצים להישאר מאחור כדי לחפות ומחסלים את אנשיו של מאקרוב על המראת מסוק החילוץ ונהרגים כאשר המכרה מתמוטט עליהם."
"את מי מנסים להציל?"
{ "text": [ "את נשיא רוסיה וביתו " ], "answer_start": [ 279 ] }
"5840a48f-0fa1-4618-88f4-75fa4eb99770"
"Call of Duty: Modern Warfare 3"
"לאחר שחדרו לטירה של מקרוב ליד פראג פרייס ויורי מגלים איפה נמצאת ביתו של הנשיא ואז הם משחררים אסירים שכלואים בטירה של מאקרוב מחסלים את אנשיו של מאקרוב ונמלטים. צוות "מתכת" (ללא הכללת פרוסט שלא ידוע מה קרה לו) וכוח המשימה 141 יוצאים למבצע הצלה משותף במכרה יהלומים בסיביר כדי להציל את נשיא רוסיה וביתו לפני שמקרוב ישיג את הקודים לשיגור והם מחסלים את אנשיו של מאקרוב ומחלצים אותו. פעולותיהם להבטיח את שלומם של הנשיא ואלינה, ביתו, יגרמו לסיום הסכסוך בין ארצות הברית ורוסיה. במהלך החילוץ, סנדמן, גרינץ', וטרק נאלצים להישאר מאחור כדי לחפות ומחסלים את אנשיו של מאקרוב על המראת מסוק החילוץ ונהרגים כאשר המכרה מתמוטט עליהם."
"איך קוראים לצוות?"
{ "text": [ "מתכת" ], "answer_start": [ 165 ] }
"ab2bb99d-4192-40d2-8a34-ed76ce068966"
"ראול קסטרו"
"לאחר השלמת המהפכה, עם מינוי אחיו פידל כ"שליח הראשי של הנשיא לכוחות המזוינים והמפקד העליון של צבא ה-26 ביולי" והשליט בפועל, ומאוחר יותר ב-16 בפברואר 1959 לראש הממשלה באופן רשמי, השתלב ראול בהנהגה המרכזית של המפלגה ושל המדינה, כך שכבר מאותה שנה התמנה לסגן ראש ממשלת קובה ולשר ההגנה, שני רק לאחיו.ב-31 ביולי 2006, עקב ניתוח מסובך אותו היה צריך לעבור אחיו פידל קסטרו, העביר לראשונה פידל את כל סמכויות הנשיא לראול אשר תפקד מאותה העת כנשיא בפועל.ראול קסטרו נבחר לנשיא קובה ב-24 בפברואר 2008 בישיבת האספה הלאומית, עקב הודעתו של פידל קסטרו שברצונו לא להיבחר שוב לנשיא ב-18 בפברואר 2008. בשנת 2011 החליף אותו גם בתפקיד המזכיר הראשון של המפלגה הקומוניסטית. הוא סיים את תפקידו באפריל 2018.ב-16 באפריל 2021 התכנס הקונגרס של המפלגה הקומוניסטית בתחילתה הודיע קסטרו כי הוא מתפטר מראשות המפלגה הקומוניסטית של קובה וצפוי לסיים את דרכו בפוליטיקה."
"למה ראול קסטרו נבחר ב-24 בפברואר 2008?"
{ "text": [ "נשיא קובה" ], "answer_start": [ 457 ] }
"4b4fc656-411b-49e3-bf30-a96c32f99a45"
"ראול קסטרו"
"לאחר השלמת המהפכה, עם מינוי אחיו פידל כ"שליח הראשי של הנשיא לכוחות המזוינים והמפקד העליון של צבא ה-26 ביולי" והשליט בפועל, ומאוחר יותר ב-16 בפברואר 1959 לראש הממשלה באופן רשמי, השתלב ראול בהנהגה המרכזית של המפלגה ושל המדינה, כך שכבר מאותה שנה התמנה לסגן ראש ממשלת קובה ולשר ההגנה, שני רק לאחיו.ב-31 ביולי 2006, עקב ניתוח מסובך אותו היה צריך לעבור אחיו פידל קסטרו, העביר לראשונה פידל את כל סמכויות הנשיא לראול אשר תפקד מאותה העת כנשיא בפועל.ראול קסטרו נבחר לנשיא קובה ב-24 בפברואר 2008 בישיבת האספה הלאומית, עקב הודעתו של פידל קסטרו שברצונו לא להיבחר שוב לנשיא ב-18 בפברואר 2008. בשנת 2011 החליף אותו גם בתפקיד המזכיר הראשון של המפלגה הקומוניסטית. הוא סיים את תפקידו באפריל 2018.ב-16 באפריל 2021 התכנס הקונגרס של המפלגה הקומוניסטית בתחילתה הודיע קסטרו כי הוא מתפטר מראשות המפלגה הקומוניסטית של קובה וצפוי לסיים את דרכו בפוליטיקה."
"מי עבר ניתוח מסובך?"
{ "text": [ "פידל קסטרו" ], "answer_start": [ 352 ] }
"01f75d5f-096b-461f-a2a9-dba1c7361930"
"ראול קסטרו"
" ערך מורחב – יחסי ארצות הברית–קובהבדצמבר 2014 השתתף קסטרו יחד עם נשיא ארצות הברית ברק אובמה במסיבת עיתונאים מיוחדת, בה הכריז יחד עם אובמה על שינוי דרמטי במדיניות יחסי שתי המדינות. אובמה הצהיר על התחלה במשא ומתן לנרמול היחסים ופתיחת שגרירויות בוושינגטון די. סי. והוואנה, בירת קובה, ועל חתירה להסרת משטר הסנקציות נגד קובה.ב-11 באפריל 2015 נערכה פגישה היסטורית בין הנשיא ראול קסטרו לנשיא ברק אובמה, בשולי וועידה בפנמה. זוהי הפגישה הראשונה בין מנהיגי שתי המדינות זה יותר מ-50 שנים, מאז נפגשו שליט קובה פולחנסיו בטיסטה והנשיא דווייט אייזנהאואר בשנת 1958. ב-20 במרץ 2016, נשיא ארצות הברית, ברק אובמה, נחת בקובה בביקור היסטורי."
"מתי ברק אובמה נחת בקובה?"
{ "text": [ "20 במרץ 2016" ], "answer_start": [ 552 ] }
"83f36c4d-47c3-40f0-9bc6-421459d752b2"
"ראול קסטרו"
" ערך מורחב – יחסי ארצות הברית–קובהבדצמבר 2014 השתתף קסטרו יחד עם נשיא ארצות הברית ברק אובמה במסיבת עיתונאים מיוחדת, בה הכריז יחד עם אובמה על שינוי דרמטי במדיניות יחסי שתי המדינות. אובמה הצהיר על התחלה במשא ומתן לנרמול היחסים ופתיחת שגרירויות בוושינגטון די. סי. והוואנה, בירת קובה, ועל חתירה להסרת משטר הסנקציות נגד קובה.ב-11 באפריל 2015 נערכה פגישה היסטורית בין הנשיא ראול קסטרו לנשיא ברק אובמה, בשולי וועידה בפנמה. זוהי הפגישה הראשונה בין מנהיגי שתי המדינות זה יותר מ-50 שנים, מאז נפגשו שליט קובה פולחנסיו בטיסטה והנשיא דווייט אייזנהאואר בשנת 1958. ב-20 במרץ 2016, נשיא ארצות הברית, ברק אובמה, נחת בקובה בביקור היסטורי."
"מהי בירת קובה?"
{ "text": [ "הוואנה" ], "answer_start": [ 262 ] }
"0e594f60-995f-4c78-a70c-ad51309ceefa"
"סיגל סדצקי"
"ב-18 במרץ 2020 אמרה סדצקי שהמחלה אינה נפוצה ואין צורך במספר בדיקות גבוה: "בתוך כמה ימים נגיע ל-5,000 בדיקות ביום, שזו כמות מעל ומעבר לצרכים". דובר על חשיבות של מניעת התקהלויות וחקירות אפידמיולוגיות בהמשך שינתה את עמדתה והוציאה הנחיות להסגר על עשרות אלפי ישראלים לשם מניעת התפשטות המחלה. ב-6 באפריל התייחסה לגידול במספר הבדיקות: "כבר ביום ראשון הגענו לעשרת אלפים בדיקות, שזה היה היעד שלנו לשבוע הזה. זה נכון שלא נעמוד ביום שישי על 30 אלף בדיקות כי הייתה לנו בעיה טכנית, אבל אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להגדיל את מספר הבדיקות. אנחנו לא יכולים לעשות יותר מזה [...] גם ככה אנו עומדים על שיעור הבדיקות לנפש הגבוה ביותר מבין המדינות שבדקנו היום". היעד של משרד הבריאות היה עשרת אלפים בדיקות ביום והיעד שהציג ראש הממשלה היה 30 אלף."
"מה אמרה סדצקי בתחילת המגפה?"
{ "text": [ "שהמחלה אינה נפוצה ואין צורך במספר בדיקות גבוה:" ], "answer_start": [ 26 ] }
"57a10bff-c421-4d0b-8355-cf8753578611"
"סיגל סדצקי"
"ב-18 במרץ 2020 אמרה סדצקי שהמחלה אינה נפוצה ואין צורך במספר בדיקות גבוה: "בתוך כמה ימים נגיע ל-5,000 בדיקות ביום, שזו כמות מעל ומעבר לצרכים". דובר על חשיבות של מניעת התקהלויות וחקירות אפידמיולוגיות בהמשך שינתה את עמדתה והוציאה הנחיות להסגר על עשרות אלפי ישראלים לשם מניעת התפשטות המחלה. ב-6 באפריל התייחסה לגידול במספר הבדיקות: "כבר ביום ראשון הגענו לעשרת אלפים בדיקות, שזה היה היעד שלנו לשבוע הזה. זה נכון שלא נעמוד ביום שישי על 30 אלף בדיקות כי הייתה לנו בעיה טכנית, אבל אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להגדיל את מספר הבדיקות. אנחנו לא יכולים לעשות יותר מזה [...] גם ככה אנו עומדים על שיעור הבדיקות לנפש הגבוה ביותר מבין המדינות שבדקנו היום". היעד של משרד הבריאות היה עשרת אלפים בדיקות ביום והיעד שהציג ראש הממשלה היה 30 אלף."
"מתי התייחסה סדצקי לגידול במספר הבדיקות?"
{ "text": [ "ב-6 באפריל" ], "answer_start": [ 287 ] }
"b4c9e6ad-0082-4291-bf79-d779f005346e"
"סיגל סדצקי"
"ב-18 במרץ 2020 אמרה סדצקי שהמחלה אינה נפוצה ואין צורך במספר בדיקות גבוה: "בתוך כמה ימים נגיע ל-5,000 בדיקות ביום, שזו כמות מעל ומעבר לצרכים". דובר על חשיבות של מניעת התקהלויות וחקירות אפידמיולוגיות בהמשך שינתה את עמדתה והוציאה הנחיות להסגר על עשרות אלפי ישראלים לשם מניעת התפשטות המחלה. ב-6 באפריל התייחסה לגידול במספר הבדיקות: "כבר ביום ראשון הגענו לעשרת אלפים בדיקות, שזה היה היעד שלנו לשבוע הזה. זה נכון שלא נעמוד ביום שישי על 30 אלף בדיקות כי הייתה לנו בעיה טכנית, אבל אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להגדיל את מספר הבדיקות. אנחנו לא יכולים לעשות יותר מזה [...] גם ככה אנו עומדים על שיעור הבדיקות לנפש הגבוה ביותר מבין המדינות שבדקנו היום". היעד של משרד הבריאות היה עשרת אלפים בדיקות ביום והיעד שהציג ראש הממשלה היה 30 אלף."
"מה היה היעד של משרד הבריאות?"
{ "text": [ "עשרת אלפים בדיקות ביום " ], "answer_start": [ 674 ] }
"a05a4ae0-8e16-4877-93ac-0c3348b5a1c6"
"סיגל סדצקי"
"אחד מתוצרי מחקרים אלה הוא חוזר מנכ"ל בנושא "החוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד–1994 - רקע, השלכות בריאותיות ונוהל מעקב וטיפול באוכלוסייה שנחשפה לקרינה מייננת בשנות ה-50, כטיפול במחלת הגזזת", אותו גיבשה סדצקי. מטרת החוזר להעלות את מודעות הרופאים לקיום ואיתור אוכלוסיית מטופלים שנחשפו לקרינה מייננת במסגרת טיפולים שניתנו בשנות ה-50 למחלת הגזזת, לעדכן את עיקרי הידע הרפואי שהצטבר בעקבות המחקרים השונים בדבר השלכות בריאותיות אפשריות של טיפול זה, ולידע את הרופאים המטפלים לגבי התוויות והמלצות לגילוי מוקדם של תחלואה באוכלוסיית המוקרנים שגובשו בעקבות ידע זה."
"מה הייתה מטרת החוזר שגיבשה סדצקי?"
{ "text": [ "להעלות את מודעות הרופאים לקיום ואיתור אוכלוסיית מטופלים שנחשפו לקרינה מייננת" ], "answer_start": [ 215 ] }
"ddd490b5-56f2-405a-bdd0-11108ab9c33e"
"סיגל סדצקי"
"אחד מתוצרי מחקרים אלה הוא חוזר מנכ"ל בנושא "החוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד–1994 - רקע, השלכות בריאותיות ונוהל מעקב וטיפול באוכלוסייה שנחשפה לקרינה מייננת בשנות ה-50, כטיפול במחלת הגזזת", אותו גיבשה סדצקי. מטרת החוזר להעלות את מודעות הרופאים לקיום ואיתור אוכלוסיית מטופלים שנחשפו לקרינה מייננת במסגרת טיפולים שניתנו בשנות ה-50 למחלת הגזזת, לעדכן את עיקרי הידע הרפואי שהצטבר בעקבות המחקרים השונים בדבר השלכות בריאותיות אפשריות של טיפול זה, ולידע את הרופאים המטפלים לגבי התוויות והמלצות לגילוי מוקדם של תחלואה באוכלוסיית המוקרנים שגובשו בעקבות ידע זה."
"מה היה אחד מתוצרי המחקרים?"
{ "text": [ "חוזר מנכ\"ל " ], "answer_start": [ 26 ] }
"7253e883-69bc-42ec-96e3-67a5481e9190"
"סיגל סדצקי"
"אחד מתוצרי מחקרים אלה הוא חוזר מנכ"ל בנושא "החוק לפיצוי נפגעי גזזת התשנ"ד–1994 - רקע, השלכות בריאותיות ונוהל מעקב וטיפול באוכלוסייה שנחשפה לקרינה מייננת בשנות ה-50, כטיפול במחלת הגזזת", אותו גיבשה סדצקי. מטרת החוזר להעלות את מודעות הרופאים לקיום ואיתור אוכלוסיית מטופלים שנחשפו לקרינה מייננת במסגרת טיפולים שניתנו בשנות ה-50 למחלת הגזזת, לעדכן את עיקרי הידע הרפואי שהצטבר בעקבות המחקרים השונים בדבר השלכות בריאותיות אפשריות של טיפול זה, ולידע את הרופאים המטפלים לגבי התוויות והמלצות לגילוי מוקדם של תחלואה באוכלוסיית המוקרנים שגובשו בעקבות ידע זה."
"מי גיבשה את חוזר המנכ"ל?"
{ "text": [ "סדצקי." ], "answer_start": [ 197 ] }
"8e1aa050-1c9c-43b0-aec6-52c26f65aab6"
"כלוביס הראשון"
"בשנת 507 פתח כלוביס במסע כנגד אלאריק השני מלך הוויזיגותים, ששלטו אז בשטחי אקוויטניה. במאבק עם הוויזיגותים, זכה קלוביס לסיוע מצד הארמוריקנים, תושבי אקוויטניה ולעידוד מצד הקיסר הביזנטי אנסטסיוס הראשון, ששאף לפגוע בכוחו של תיאודריך הגדול מלך האוסטרוגותים באמצעות חיסול בן בריתו. קלוביס חצה את הלואר והצליח להביס ולהרוג את אלאריק בקרב ווגלדנסיס (ווּאלה של היום). הוויזיגותים המבוהלים נמלטו דרומה לחצי האי הפירינאי, (עליו שלטו עד ל-711 כאשר נכבשו על ידי הערבים), והפרנקים השתלטו על ממלכת הוויזיגותים עד לפירנאים ולנהר הרון. כאן, מנעו כוחותיו של תיאודריך הגדול מקלוביס להגיע לחופי הים התיכון ולכבוש את ארל ופרובאנס. "
"מי פתח במסע נגד אלאריק?"
{ "text": [ "כלוביס" ], "answer_start": [ 13 ] }
"ea101a47-b872-4eea-80cf-53771199bd1f"
"כלוביס הראשון"
"בשנת 507 פתח כלוביס במסע כנגד אלאריק השני מלך הוויזיגותים, ששלטו אז בשטחי אקוויטניה. במאבק עם הוויזיגותים, זכה קלוביס לסיוע מצד הארמוריקנים, תושבי אקוויטניה ולעידוד מצד הקיסר הביזנטי אנסטסיוס הראשון, ששאף לפגוע בכוחו של תיאודריך הגדול מלך האוסטרוגותים באמצעות חיסול בן בריתו. קלוביס חצה את הלואר והצליח להביס ולהרוג את אלאריק בקרב ווגלדנסיס (ווּאלה של היום). הוויזיגותים המבוהלים נמלטו דרומה לחצי האי הפירינאי, (עליו שלטו עד ל-711 כאשר נכבשו על ידי הערבים), והפרנקים השתלטו על ממלכת הוויזיגותים עד לפירנאים ולנהר הרון. כאן, מנעו כוחותיו של תיאודריך הגדול מקלוביס להגיע לחופי הים התיכון ולכבוש את ארל ופרובאנס. "
"מי שלטו בשטחי אקוויטניה בשנת 507?"
{ "text": [ "הוויזיגותים" ], "answer_start": [ 46 ] }
"4d45d9bb-943f-47c3-9687-71824dbbd21f"
"כלוביס הראשון"
"בשנת 507 פתח כלוביס במסע כנגד אלאריק השני מלך הוויזיגותים, ששלטו אז בשטחי אקוויטניה. במאבק עם הוויזיגותים, זכה קלוביס לסיוע מצד הארמוריקנים, תושבי אקוויטניה ולעידוד מצד הקיסר הביזנטי אנסטסיוס הראשון, ששאף לפגוע בכוחו של תיאודריך הגדול מלך האוסטרוגותים באמצעות חיסול בן בריתו. קלוביס חצה את הלואר והצליח להביס ולהרוג את אלאריק בקרב ווגלדנסיס (ווּאלה של היום). הוויזיגותים המבוהלים נמלטו דרומה לחצי האי הפירינאי, (עליו שלטו עד ל-711 כאשר נכבשו על ידי הערבים), והפרנקים השתלטו על ממלכת הוויזיגותים עד לפירנאים ולנהר הרון. כאן, מנעו כוחותיו של תיאודריך הגדול מקלוביס להגיע לחופי הים התיכון ולכבוש את ארל ופרובאנס. "
"מה היה שמו של הקרכ בו הביס קלוביס את אלאריק?"
{ "text": [ "קרב ווגלדנסיס" ], "answer_start": [ 327 ] }
"4c0529f8-f37a-4ab7-90e3-e0198347eb8e"
"כלוביס הראשון"
"אחרי ניצחונו זה ביצע קלוביס צעד נוסף בעל חשיבות לעתיד כאשר קבע את בירתו בפריז וייסד בה מנזר על שם פטרוס ופאולוס, במקום בו שוכן היום בניין הפנתיאון. קלוביס הוכיח כאן כי יכולתו כשליט לא הייתה פחותה מכישרונו ככובש. מבסיסו בפריס חילק קלוביס את המדינה למחוזות, שבעיר הבירה שנקבעה להם מונה שליח מטעמו (comites) מבין האריסטוקרטיה הגרמאנית או הפרנקית. קלוביס הביא בנוסף להעלאתו של החוק הגרמאני הסאלי (לקס סאליקה) על הכתב, וערך בו שינויים והתאמות לתנאי החיים החדשים. קלוביס גם ניסה, זמן קצר לפני מותו, לערוך רפורמה במבנה הכנסייתי. הוא קרא לכינוס קונציל (ויעוד) של הבישופים הגאלים באורלאן, כשמגמת הרפורמה היא חיזוק הקשרים שבין השלטון החילוני לדתי בשטחי שלטונו. "
"על שם מי הוקם מנזר בפריז?"
{ "text": [ "על שם פטרוס ופאולוס" ], "answer_start": [ 92 ] }

ParaShoot

ParaShoot: A Hebrew question and answering dataset in the style of SQuAD, based on articles scraped from Wikipedia. The dataset contains a few thousand crowdsource-annotated pairs of questions and answers, in a setting suitable for few-shot learning.

For more details and quality analysis, see the paper.

Dataset Statistics

#Items #Articles #Paragraphs
Train 1792 295 565
Dev 221 33 63
Test 1025 165 319
Total 3038 493 947

Citing

If you use ParaShoot in your research, please cite the ParaShoot paper:

@inproceedings{keren2021parashoot,
  title={ParaShoot: A Hebrew Question Answering Dataset},
  author={Keren, Omri and Levy, Omer},
  booktitle={Proceedings of the 3rd Workshop on Machine Reading for Question Answering},
  pages={106--112},
  year={2021}
}
Downloads last month
1